Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
79       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
83       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
84       download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
87         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
88       osmchangexml: XML ng osmChange
89       title: Pangkat ng pagbabago
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pag-aari ni:"
92       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
93       box: kahon
94       closed_at: "Isinara sa:"
95       created_at: "Nilikha sa:"
96       has_nodes: 
97         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
98       has_relations: 
99         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
100       has_ways: 
101         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
102       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
103       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Puna:"
106       deleted_at: "Binura doon sa:"
107       deleted_by: "Binura ni:"
108       edited_at: "Binago sa:"
109       edited_by: "Binago ni:"
110       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
111       version: "Bersyon:"
112     containing_relation: 
113       entry: Kaugnayan %{relation_name}
114       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: Binura
117       larger: 
118         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
119         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
120         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
121         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
122       loading: Ikinakarga...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
126         next_node_tooltip: Susunod na buko
127         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
128         next_way_tooltip: Susunod na daan
129         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
130         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
131         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
132         prev_way_tooltip: Dating daan
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
135         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
136         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
137     node: 
138       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
139       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
140       edit: baguhin
141       node: Buko
142       node_title: "Buko : %{node_name}"
143       view_history: tingnan ang kasaysayan
144     node_details: 
145       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
146       part_of: "Bahagi ng:"
147     node_history: 
148       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
149       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
150       node_history: Kasaysayan ng Buko
151       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
152       view_details: tingnan ang mga detalye
153     not_found: 
154       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
155       type: 
156         changeset: palitan ang pagtatakda
157         node: buko
158         relation: kaugnayan
159         way: daan
160     paging_nav: 
161       of: ang
162       showing_page: Ipinapakita ang pahina
163     relation: 
164       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       relation: Kaugnayan
167       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
168       view_history: tingnan ang kasaysayan
169     relation_details: 
170       members: "Mga kasapi:"
171       part_of: "Bahagi ng:"
172     relation_history: 
173       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
174       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
175       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
176       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
177       view_details: tingnan ang mga detalye
178     relation_member: 
179       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
180       type: 
181         node: Buko
182         relation: Kaugnayan
183         way: Daan
184     start: 
185       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
186       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Dato
189       data_layer_name: Dato
190       details: Mga detalye
191       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
192       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
193       hide_areas: Itago ang mga lugar
194       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
195       load_data: Ikarga ang Dato
196       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
197       loading: Ikinakarga...
198       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
199       object_list: 
200         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
201         back: Ipakita ang tala ng bagay
202         details: Mga detalye
203         heading: Tala ng bagay
204         history: 
205           type: 
206             node: Buko [[id]]
207             way: Daan [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Buko [[id]]
211             way: Daan [[id]]
212         type: 
213           node: Buko
214           way: Daan
215       private_user: pribadong tagagamit
216       show_areas: Ipakita ang mga lugar
217       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
218       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
219       wait: Hintay...
220       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
221     tag_details: 
222       tags: "Mga tatak:"
223       wiki_link: 
224         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
225         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
226       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
227     timeout: 
228       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
229       type: 
230         changeset: palitan ang pagtatakda
231         node: buko
232         relation: kaugnayan
233         way: daan
234     way: 
235       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
236       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
237       edit: baguhin
238       view_history: tingnan ang kasaysayan
239       way: Daan
240       way_title: "Daan: %{way_name}"
241     way_details: 
242       also_part_of: 
243         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
244       nodes: "Mga buko:"
245       part_of: "Bahagi ng:"
246     way_history: 
247       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
248       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
249       view_details: tingnan ang mga detalye
250       way_history: Kasaysayan ng Daan
251       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
255       big_area: (malaki)
256       no_comment: (wala)
257       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
258       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
259       still_editing: (namamatnugot pa rin)
260       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Kasunod »
263       previous: "« Nakaraan"
264       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
265     changesets: 
266       area: Pook
267       comment: Puna/Kumento
268       id: ID
269       saved_at: Sinagip sa
270       user: Tagagamit
271     list: 
272       description: Kamakailang pagbabago
273       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
274       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
275       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
276       heading: Mga pangkat ng pagbabago
277       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
278       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
279       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
280       title: Mga pangkat ng pagbabago
281       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
282       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
283       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
284     timeout: 
285       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
289       confirm: Tiyakin
290       hide_link: Itago ang punang ito
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 puna
294         other: "%{count} mga puna"
295       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
296       confirm: Tiyakin
297       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
298       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
299       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
300       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
301     edit: 
302       body: "Katawan:"
303       language: "Wika:"
304       latitude: "Latitud:"
305       location: "Pook (lokasyon):"
306       longitude: "Longhitud:"
307       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
308       save_button: Sagipin
309       subject: "Paksa:"
310       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
311       use_map_link: gamitin ang mapa
312     feed: 
313       all: 
314         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
315         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
318         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
319       user: 
320         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
321         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
322     list: 
323       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
324       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
325       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
326       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
327       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
328       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
329       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
330       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
331       user_title: Talaarawan ni %{user}
332     location: 
333       edit: Baguhin
334       location: "Pook (lokasyon):"
335       view: Tingnan
336     new: 
337       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
338     no_such_entry: 
339       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
340       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
341       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
342     no_such_user: 
343       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
344       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
345       title: Walang ganyang tagagamit
346     view: 
347       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
348       login: Lumagda
349       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
350       save_button: Sagipin
351       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
352       user_title: Talaarawan ni %{user}
353   editor: 
354     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
355     potlatch: 
356       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
357       name: Pagbibigay-daan 1
358     potlatch2: 
359       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
360       name: Pagbibigay-daan 2
361     remote: 
362       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
363       name: Pangmalayong Pantaban
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
367       area_to_export: Pook na Iluluwas
368       embeddable_html: Maibabaong HTML
369       export_button: Iluwas
370       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
371       format: Anyo
372       format_to_export: Anyong Iluluwas
373       image_size: Sukat ng Larawan
374       latitude: "Latitud:"
375       licence: Lisensiya
376       longitude: "Longhitud:"
377       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
378       mapnik_image: Larawan ng Mapnik
379       max: pinakamataas
380       options: Mga mapagpipilian
381       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
382       osmarender_image: Larawan ng Osmarender
383       output: Kinalabasan
384       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
385       scale: Sukat
386       too_large: 
387         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
388         heading: Napakalaki ng Lugar
389       zoom: Lapitan
390     start_rjs: 
391       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
392       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
393       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
394       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
395       export: Iluwas
396       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
397       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
398   geocoder: 
399     description: 
400       title: 
401         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
403         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
404       types: 
405         cities: Mga lungsod
406         places: Mga lugar
407         towns: Mga bayan
408     description_osm_namefinder: 
409       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
410     direction: 
411       east: silangan
412       north: hilaga
413       north_east: hilaga-silangan
414       north_west: hilaga-kanluran
415       south: timog
416       south_east: timog-silangan
417       south_west: timog-kanluran
418       west: kanluran
419     distance: 
420       other: sero=mas mababa kaysa 1km
421     results: 
422       more_results: Marami pang mga kinalabasan
423       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
424     search: 
425       title: 
426         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
427         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
429         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
430         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
431         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
432         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
433     search_osm_namefinder: 
434       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
435       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
436     search_osm_nominatim: 
437       prefix: 
438         amenity: 
439           airport: Paliparan
440           arts_centre: Lunduyan ng Sining
441           atm: ATM
442           auditorium: Awditoryum
443           bank: Bangko
444           bar: Tindahang Inuman ng Alak
445           bench: Bangko
446           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
447           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
448           brothel: Bahay-aliwan
449           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
450           bus_station: Himpilan ng Bus
451           cafe: Kapihan
452           car_rental: Arkilahan ng Kotse
453           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
454           car_wash: Paliguan ng Kotse
455           casino: Bahay-pasugalan
456           cinema: Sinehan
457           clinic: Klinika
458           club: Kapisanan
459           college: Dalubhasaan
460           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
461           courthouse: Gusali ng Hukuman
462           crematorium: Krematoryum
463           dentist: Dentista
464           doctors: Mga manggagamot
465           dormitory: Dormitoryo
466           drinking_water: Naiinom na Tubig
467           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
468           embassy: Embahada
469           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
470           fast_food: Kainang Pangmabilisan
471           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
472           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
473           fire_station: Himpilan ng Bumbero
474           fountain: Bukal
475           fuel: Panggatong
476           grave_yard: Sementeryo
477           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
478           hall: Bulwagan
479           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
480           hospital: Ospital
481           hotel: Otel
482           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
483           ice_cream: Sorbetes
484           kindergarten: Kindergarten
485           library: Aklatan
486           market: Pamilihan
487           marketplace: Palengke
488           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
489           nightclub: Alibangbang
490           nursery: Alagaan ng mga Bata
491           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
492           office: Tanggapan
493           park: Liwasan
494           parking: Paradahan
495           pharmacy: Botika
496           place_of_worship: Sambahan
497           police: Pulis
498           post_box: Kahon ng Liham
499           post_office: Tanggapan ng Sulat
500           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
501           prison: Bilangguan
502           pub: Pangmadlang Bahay
503           public_building: Pangmadlang Gusali
504           public_market: Pangmadlang Pamilihan
505           reception_area: Tanggapang Pook
506           recycling: Pook ng Muling Paggamit
507           restaurant: Kainan
508           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
509           sauna: Silid-suuban
510           school: Paaralan
511           shelter: Kanlungan
512           shop: Tindahan
513           shopping: Pamimili
514           social_club: Kapisanang Panglipunan
515           studio: Istudyo
516           supermarket: Malaking Pamilihan
517           taxi: Taksi
518           telephone: Teleponong Pangmadla
519           theatre: Tanghalan
520           toilets: Mga banyo
521           townhall: Bulwagan ng Bayan
522           university: Pamantasan
523           vending_machine: Makinang Nagbebenta
524           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
525           village_hall: Bulwagan ng Nayon
526           waste_basket: Basurahan
527           wifi: Puntahang WiFi
528           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
529         boundary: 
530           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
531         building: 
532           apartments: Bloke ng Apartamento
533           block: Bloke ng Gusali
534           bunker: Hukay na Pangsundalo
535           chapel: Kapilya
536           church: Simbahan
537           city_hall: Gusaling Panglungsod
538           commercial: Gusaling Pangkalakal
539           dormitory: Dormitoryo
540           entrance: Pasukan ng Gusali
541           faculty: Gusali ng mga Guro
542           farm: Gusaling Pambukid
543           flats: Mga bahay-latagan
544           garage: Garahe
545           hall: Bulwagan
546           hospital: Gusali ng Hospital
547           hotel: Otel
548           house: Bahay
549           industrial: Gusaling Pang-industriya
550           office: Gusaling Tanggapan
551           public: Pangmadlang Gusali
552           residential: Gusaling Tirahan
553           retail: Gusaling Tingian
554           school: Gusali ng Paaralan
555           shop: Tindahan
556           stadium: Istadyum
557           store: Bilihan
558           terrace: Balkonahe
559           tower: Tore
560           train_station: Himpilan ng Tren
561           university: Gusali ng Pamantasan
562         highway: 
563           bridleway: Daanan ng Kabayo
564           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
565           bus_stop: Hintuan ng Bus
566           byway: Landas na Hindi Madaanan
567           construction: Ginagawang Punong Lansangan
568           cycleway: Daanan ng Bisikleta
569           distance_marker: Pananda ng Layo
570           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
571           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
572           ford: Bagtasan ng Tao
573           gate: Tarangkahan
574           living_street: Buhay na Lansangan
575           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
576           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
577           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
578           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
579           path: Landas
580           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
581           platform: Palapag
582           primary: Pangunahing Kalsada
583           primary_link: Pangunahing Kalsada
584           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
585           residential: Pamahayan
586           road: Lansangan
587           secondary: Pampangalawang Lansangan
588           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
589           service: Kalyeng Pampalingkuran
590           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
591           steps: Mga hakbang
592           stile: Hagdanan ng Bakod
593           tertiary: Pampangatlong Kalsada
594           track: Pinak
595           trail: Bulaos
596           trunk: Pangunahing Ruta
597           trunk_link: Pangunahing Ruta
598           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
599           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
600         historic: 
601           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
602           battlefield: Pook ng Labanan
603           boundary_stone: Bato ng Hangganan
604           building: Gusali
605           castle: Kastilyo
606           church: Simbahan
607           house: Bahay
608           icon: Kinatawang Larawan
609           manor: Manor
610           memorial: Muog na Pang-alaala
611           mine: Minahan
612           monument: Bantayog
613           museum: Museo
614           ruins: Mga Guho
615           tower: Tore
616           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
617           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
618           wreck: Wasak na Sasakyan
619         landuse: 
620           allotments: Mga Laang Bahagi
621           basin: Lunas ng Ilog
622           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
623           cemetery: Libingan
624           commercial: Pook na Pangkalakalan
625           conservation: Lupaing Iniligtas
626           construction: Konstruksyon
627           farm: Bukid
628           farmland: Lupaing Sakahan
629           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
630           forest: Gubat
631           grass: Damo
632           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
633           industrial: Pook na Pang-industriya
634           landfill: Tabon na Lupain
635           meadow: Kaparangan
636           military: Pook ng Militar
637           mine: Minahan
638           mountain: Bundok
639           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
640           park: Liwasan
641           piste: Piste ng Iski
642           plaza: Plasa
643           quarry: Hukay na Tibagan
644           railway: Daambakal
645           recreation_ground: Lupaing Libangan
646           reservoir: Tinggalan ng Tubig
647           residential: Pook na Panirahan
648           retail: Tingi
649           village_green: Nayong Lunti
650           vineyard: Ubasan
651           wetland: Babad na Lupain
652           wood: Kahoy
653         leisure: 
654           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
655           common: Karaniwang Lupain
656           fishing: Pook na Palaisdaan
657           garden: Halamanan
658           golf_course: Kurso ng Golp
659           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
660           marina: Marina
661           miniature_golf: Munting Golp
662           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
663           park: Liwasan
664           pitch: Hagisang Pampalakasan
665           playground: Palaruan
666           recreation_ground: Lupaing Libangan
667           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
668           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
669           stadium: Istadyum
670           swimming_pool: Palanguyan
671           track: Landas na Takbuhan
672           water_park: Liwasang Tubigan
673         natural: 
674           bay: Look
675           beach: Dalampasigan
676           cape: Tangway
677           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
678           channel: Bambang
679           cliff: Bangin
680           coastline: Baybay-dagat
681           crater: Uka
682           feature: Tampok
683           fell: Pulak
684           fjord: Tubigang Mabangin
685           geyser: Geyser
686           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
687           heath: Lupain ng Halamang Erika
688           hill: Burol
689           island: Pulo
690           land: Lupain
691           marsh: Latian
692           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
693           mud: Putik
694           peak: Tugatog
695           point: Tuldok
696           reef: Bahura
697           ridge: Tagaytay
698           river: Ilog
699           rock: Bato
700           scree: Batuhang Buhaghag
701           scrub: Palumpong
702           shoal: Banlik
703           spring: Bukal
704           strait: Kipot
705           tree: Puno
706           valley: Lambak
707           volcano: Bulkan
708           water: Tubig
709           wetland: Babad na Lupain
710           wetlands: Mga Babad na Lupain
711           wood: Kahoy
712         place: 
713           airport: Paliparan
714           city: Lungsod
715           country: Bansa
716           county: Kondehan
717           farm: Bukid
718           hamlet: Maliit na Nayon
719           house: Bahay
720           houses: Mga Bahay
721           island: Pulo
722           islet: Munting Pulo
723           locality: Lokalidad
724           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
725           municipality: Munisipalidad
726           postcode: Kodigo ng Koreo
727           region: Rehiyon
728           sea: Dagat
729           state: Estado
730           subdivision: Kabahaging kahatian
731           suburb: Kanugnog ng lungsod
732           town: Bayan
733           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
734           village: Nayon
735         railway: 
736           abandoned: Pinabayaang daambakal
737           construction: Kinukumpuning Daambakal
738           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
739           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
740           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
741           halt: Hintuan ng Tren
742           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
743           junction: Panulukan ng Daambakal
744           level_crossing: Patag na Tawiran
745           light_rail: Banayad na Riles
746           monorail: Isahang Riles
747           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
748           platform: Plataporma ng Daambakal
749           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
750           spur: Tahid ng Daambakal
751           station: Himpilan ng Daambakal
752           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
753           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
754           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
755           tram: Riles ng Trambya
756           tram_stop: Hintuan ng Trambya
757           yard: Bakuran ng Daambakal
758         shop: 
759           alcohol: Wala sa Lisensiya
760           apparel: Tindahan ng Kasuotan
761           art: Tindahan ng Sining
762           bakery: Panaderya
763           beauty: Tindahan ng Pampaganda
764           beverages: Tindahan ng mga Inumin
765           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
766           books: Tindahan ng Aklat
767           butcher: Mangangatay
768           car: Tindahan ng Kotse
769           car_dealer: Mangangalakal ng Kotse
770           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
771           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
772           carpet: Tindahan ng Karpet
773           charity: Tindahang Pangkawanggawa
774           chemist: Kimiko
775           clothes: Tindahan ng mga Damit
776           computer: Tindahan ng Kompyuter
777           confectionery: Tindahan ng Kendi
778           convenience: Tindahang Maginhawa
779           copyshop: Tindahang Kopyahan
780           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
781           department_store: Tindahang Kagawaran
782           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
783           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
784           drugstore: Tindahan ng Gamot
785           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
786           electronics: Tindahan ng Elektroniks
787           estate_agent: Ahente ng Lupain
788           farm: Tindahang Pambukid
789           fashion: Tindahan ng Moda
790           fish: Tindahan ng Isda
791           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
792           food: Tindahan ng Pagkain
793           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
794           furniture: Muwebles
795           gallery: Galeriya
796           garden_centre: Lunduyang Halamanan
797           general: Tindahang Panglahat
798           gift: Tindahan ng Regalo
799           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
800           grocery: Tindahan ng Groserya
801           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
802           hardware: Tindahan ng Hardwer
803           hifi: Hi-Fi
804           insurance: Seguro
805           jewelry: Tindahan ng Alahas
806           kiosk: Tindahan ng Kubol
807           laundry: Labahan
808           mall: Pasyalang Pangmadla
809           market: Pamilihan
810           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
811           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
812           music: Tindahan ng Tugtugin
813           newsagent: Ahente ng Balita
814           optician: Optiko
815           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
816           outdoor: Tindahang Panlabas
817           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
818           photo: Tindahan ng Litrato
819           salon: Salon
820           shoes: Tindahan ng Sapatos
821           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
822           sports: Tindahang Pampalakasan
823           stationery: Tindahan ng Papel
824           supermarket: Malaking Pamilihan
825           toys: Tindahan ng Laruan
826           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
827           video: Tindahan ng Bidyo
828           wine: Wala sa Lisensiya
829         tourism: 
830           alpine_hut: Kubong Pambundok
831           artwork: Likhang Sining
832           attraction: Pang-akit
833           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
834           cabin: Dampa
835           camp_site: Pook ng Kampo
836           caravan_site: Lugar ng Karabana
837           chalet: Kubo ng Pastol
838           guest_house: Bahay na Pampanauhin
839           hostel: Hostel
840           hotel: Otel
841           information: Kabatiran
842           lean_to: Sibi
843           motel: Motel
844           museum: Museo
845           picnic_site: Pook na Pampiknik
846           theme_park: Liwasang may Tema
847           valley: Lambak
848           viewpoint: Tuldok ng pananaw
849           zoo: Hayupan
850         waterway: 
851           boatyard: Bakuran ng bangka
852           canal: Paralanan
853           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
854           dam: Saplad
855           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
856           ditch: Bambang
857           dock: Pantalan
858           drain: Limasan
859           lock: Kandado
860           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
861           mineral_spring: Balong na Mineral
862           mooring: Pugalan
863           rapids: Mga lagaslasan
864           river: Ilog
865           riverbank: Pampang ng Ilog
866           stream: Batis
867           wadi: Tuyot na Ilog
868           water_point: Tuldok ng Tubigan
869           waterfall: Talon
870           weir: Pilapil
871   javascripts: 
872     map: 
873       base: 
874         cycle_map: Mapa ng Ikot
875         noname: Walang Pangalan
876     site: 
877       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
878       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
879       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
880       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
881       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
882       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
883   layouts: 
884     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
885     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
886     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
887     documentation: Dokumentasyon
888     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
889     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
890     donate_link_text: nag-aabuloy
891     edit: Baguhin
892     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
893     export: Iluwas
894     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
895     foundation: Pundasyon
896     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
897     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
898     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
899     help: Tulong
900     help_centre: Lunduyan ng Tulong
901     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
902     history: Kasaysayan
903     home: tahanan
904     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
905     inbox: kahong-tanggapan (%{count})
906     inbox_tooltip: 
907       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
908     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
909     intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
910     intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng %{ucl} at %{bytemark}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng %{partners}.
911     intro_3_partners: wiki
912     license: 
913       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
914     log_in: lumagda
915     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
916     logo: 
917       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
918     logout: umalis mula sa pagkakalagda
919     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
920     make_a_donation: 
921       text: Magkaloob ng isang Abuloy
922       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
923     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
924     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
925     sign_up: magpatala
926     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
927     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
928     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
929     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
930     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
931     view: Tingnan
932     view_tooltip: Tingnan ang mapa
933     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
934     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
935     wiki: Wiki
936     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
937   license_page: 
938     foreign: 
939       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
940       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
941       title: Tungkol sa salinwikang ito
942     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC-BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
943     native: 
944       mapping_link: simulan ang pagmamapa
945       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
946       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
947       title: Tungkol sa pahinang ito
948   message: 
949     delete: 
950       deleted: Binura ang mensahe
951     inbox: 
952       date: Petsa
953       from: Mula sa
954       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
955       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
956       outbox: kahong-labasan
957       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
958       subject: Paksa
959       title: Kahon ng pumapasok
960       you_have: Mayroon kang %{new_count} bagong mga mensahe at %{old_count} lumang mga mensahe
961     mark: 
962       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
963       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
964     message_summary: 
965       delete_button: Burahin
966       read_button: Tatakan bilang nabasa na
967       reply_button: Tumugon
968       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
969     new: 
970       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
971       body: Katawan
972       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
973       message_sent: Naipadala na ang mensahe
974       send_button: Ipadala
975       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
976       subject: Paksa
977       title: Magpadala ng mensahe
978     no_such_message: 
979       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
980       heading: Walang ganyang mensahe
981       title: Walang ganyang mensahe
982     no_such_user: 
983       body: Paumanhin walang tagagamit na may ganyang pangalan.
984       heading: Walang ganyang tagagamit
985       title: Walang ganyang tagagamit
986     outbox: 
987       date: Petsa
988       inbox: kahon ng pumapasok
989       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
990       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
991       outbox: kahong-labasan
992       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
993       subject: Paksa
994       title: Kahong-labasan
995       to: Para kay
996       you_have_sent_messages: Mayroon kang %{count} naipadalang mga mensahe
997     read: 
998       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
999       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1000       date: Petsa
1001       from: Mula sa
1002       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1003       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1004       reply_button: Tumugon
1005       subject: Paksa
1006       title: Basahin ang mensahe
1007       to: Para kay
1008       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1009       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1010     reply: 
1011       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1012     sent_message_summary: 
1013       delete_button: Burahin
1014   notifier: 
1015     diary_comment_notification: 
1016       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1017       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1018       hi: Kumusta %{to_user},
1019       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1020     email_confirm: 
1021       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1022     email_confirm_html: 
1023       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1024       greeting: Kumusta,
1025       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1026     email_confirm_plain: 
1027       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1028       greeting: Kumusta,
1029       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1030       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1031     friend_notification: 
1032       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1033       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1034       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1035       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1036     gpx_notification: 
1037       and_no_tags: at walang mga tatak.
1038       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1039       failure: 
1040         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1041         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1042         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1043         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1044       greeting: Kumusta,
1045       success: 
1046         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1047         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1048       with_description: na may paglalarawan
1049       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1050     lost_password: 
1051       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1052     lost_password_html: 
1053       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1054       greeting: Kumusta,
1055       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1056     lost_password_plain: 
1057       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1058       greeting: Kumusta,
1059       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1060       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1061     message_notification: 
1062       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1063       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1064       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1065       hi: Kumusta %{to_user},
1066     signup_confirm: 
1067       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1068     signup_confirm_html: 
1069       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1070       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1071       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1072       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1073       greeting: Kumusta ka diyan!
1074       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1075       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1076       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1077       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1078       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1079       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1080       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1081     signup_confirm_plain: 
1082       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1083       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1084       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1085       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1086       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1087       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1088       greeting: Kumusta ka diyan!
1089       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1090       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1091       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1092       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1093       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1094       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1095       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1096       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1097   oauth: 
1098     oauthorize: 
1099       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1100       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1101       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1102       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1103       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1104       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1105       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1106       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
1107     revoke: 
1108       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1109   oauth_clients: 
1110     create: 
1111       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1112     destroy: 
1113       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1114     edit: 
1115       submit: Baguhin
1116       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1117     form: 
1118       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1119       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1120       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1121       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1122       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1123       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1124       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1125       name: Pangalan
1126       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1127       required: Kinakailangan
1128       support_url: URL ng Pagtangkilik
1129       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1130     index: 
1131       application: Pangalan ng Aplikasyon
1132       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1133       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1134       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1135       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1136       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1137       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1138       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1139       revoke: Bawiin!
1140       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1141     new: 
1142       submit: Magpatala
1143       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1144     not_found: 
1145       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1146     show: 
1147       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1148       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1149       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1150       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1151       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1152       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1153       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1154       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1155       edit: Baguhin ang mga Detalye
1156       key: "Susi ng Tagaubos:"
1157       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1158       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1159       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1160       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1161       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1162     update: 
1163       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1164   site: 
1165     edit: 
1166       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1167       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1168       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1169       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1170       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1171       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1172       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1173       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1174       user_page_link: pahina ng tagagamit
1175     index: 
1176       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1177       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1178       js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
1179       license: 
1180         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1181         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1182         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1183       permalink: Permalink
1184       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1185       shortlink: Maikling kawing
1186     key: 
1187       map_key: Susi ng Mapa
1188       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1189       table: 
1190         entry: 
1191           admin: Hangganang pampangangasiwa
1192           allotments: Mga Laang Bahagi
1193           apron: 
1194             - Tapis ng paliparan
1195             - terminal
1196           bridge: Itim na pambalot = tulay
1197           bridleway: Daanan ng Kabayo
1198           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1199           building: Makabuluhang gusali
1200           byway: Landas na hindi madaanan
1201           cable: 
1202             - Kotse ng kable
1203             - upuang inaangat
1204           cemetery: Libingan
1205           centre: Lunduyang pampalakasan
1206           commercial: Pook na pangkalakalan
1207           common: 
1208             - Karaniwan
1209             - kaparangan
1210           construction: Mga kalsadang ginagawa
1211           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1212           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1213           farm: Bukid
1214           footway: Lakaran ng tao
1215           forest: Gubat
1216           golf: Kurso ng golp
1217           heathland: Lupain ng halamang erika
1218           industrial: Pook na pang-industriya
1219           lake: 
1220             - Lawa
1221             - tinggalan ng tubig
1222           military: Pook ng militar
1223           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1224           park: Liwasan
1225           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1226           pitch: Hagisang pampalakasan
1227           primary: Pangunahing kalsada
1228           private: Pribadong pagpunta
1229           rail: Daambakal
1230           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1231           resident: Pook na panuluyan
1232           retail: Lugar na tingian
1233           runway: 
1234             - Rampa ng Paliparan
1235             - daanan ng taksi
1236           school: 
1237             - Paaralan
1238             - pamantasan
1239           secondary: Pampangalawang kalsada
1240           station: Himpilan ng daambakal
1241           subway: Daanang pang-ilalim
1242           summit: 
1243             - Taluktok
1244             - tugatog
1245           tourist: Pang-akit ng turista
1246           track: Bakas
1247           tram: 
1248             - Banayad na riles
1249             - trambya
1250           trunk: Punong Kalsada
1251           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1252           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1253           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1254           wood: Kahoy
1255     search: 
1256       search: Maghanap
1257       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1258       submit_text: Gawin
1259       where_am_i: Nasaan ba ako?
1260       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1261     sidebar: 
1262       close: Isara
1263       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1264   time: 
1265     formats: 
1266       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1267   trace: 
1268     create: 
1269       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1270       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1271     delete: 
1272       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1273     edit: 
1274       description: "Paglalarawan:"
1275       download: ikargang paibaba
1276       edit: baguhin
1277       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1278       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1279       map: mapa
1280       owner: "May-ari:"
1281       points: "Mga tuldok:"
1282       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1283       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1284       tags: "Mga tatak:"
1285       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1286       title: Binabago ang bakas na %{name}
1287       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1288       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1289       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1290     list: 
1291       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1292       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1293       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1294       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1295     make_public: 
1296       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1297     no_such_user: 
1298       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1299       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1300       title: Walang ganyang tagagamit
1301     offline: 
1302       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1303       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1304     offline_warning: 
1305       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1306     trace: 
1307       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1308       by: sa pamamagitan ng
1309       count_points: "%{count} mga puntos"
1310       edit: baguhin
1311       edit_map: Baguhin ang Mapa
1312       identifiable: MAKIKILALA
1313       in: sa
1314       map: mapa
1315       more: marami pa
1316       pending: NAGHIHINTAY
1317       private: PRIBADO
1318       public: PANGMADLA
1319       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1320       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1321       view_map: Tingnan ang Mapa
1322     trace_form: 
1323       description: Paglalarawan
1324       help: Saklolo
1325       tags: Mga tatak
1326       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1327       upload_button: Ikargang paitaas
1328       upload_gpx: Ikargang paitaas ang Talaksang GPX
1329       visibility: Pagkanatatanaw
1330       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1331     trace_header: 
1332       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1333       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1334       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1335       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1336     trace_optionals: 
1337       tags: Mga tatak
1338     trace_paging_nav: 
1339       next: Susunod &raquo;
1340       previous: "&laquo; Nakaraan"
1341       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1342     view: 
1343       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1344       description: "Paglalarawan:"
1345       download: ikargang paibaba
1346       edit: baguhin
1347       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1348       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1349       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1350       map: mapa
1351       none: Wala
1352       owner: "May-ari:"
1353       pending: NAGHIHINTAY
1354       points: "Mga tuldok:"
1355       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1356       tags: "Mga tatak:"
1357       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1358       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1359       uploaded: "Naikarga na:"
1360       visibility: "Pagkanakikita:"
1361     visibility: 
1362       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1363       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1364       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1365       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1366   user: 
1367     account: 
1368       contributor terms: 
1369         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1370         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1371         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1372         link text: ano ba ito?
1373         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1374         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1375       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1376       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1377       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1378       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1379       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1380       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1381       image: "Larawan:"
1382       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1383       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1384       latitude: "Latitud:"
1385       longitude: "Longhitud:"
1386       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1387       my settings: Mga pagtatakda ko
1388       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1389       new image: Magdagdag ng isang larawan
1390       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1391       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1392       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1393       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1394       public editing: 
1395         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1396         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1397         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1398         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1399         enabled link text: ano ba ito?
1400         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1401       public editing note: 
1402         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1403         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1404       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1405       return to profile: Bumalik sa balangkas
1406       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1407       title: Baguhin ang akawnt
1408       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1409     confirm: 
1410       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1411       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1412       button: Tiyakin
1413       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1414       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1415       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1416       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1417       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1418     confirm_email: 
1419       button: Tiyakin
1420       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1421       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1422       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1423       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1424     confirm_resend: 
1425       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1426       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1427     filter: 
1428       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1429     go_public: 
1430       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1431     list: 
1432       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1433       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1434       heading: Mga tagagamit
1435       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1436       showing: 
1437         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1438       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1439       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1440       title: Mga tagagamit
1441     login: 
1442       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1443       account suspended: Paumanhin, inantala ang akawnt mo dahil sa kahina-hinalang gawain. <br />Mangyaring makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1444       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1445       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1446       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1447       heading: Lumagda
1448       login_button: Lumagda
1449       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1450       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1451       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1452       password: "Hudyat:"
1453       register now: Magpatala na ngayon
1454       remember: "Tandaan ako:"
1455       title: Lumagda
1456       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1457       webmaster: panginoon ng sapot
1458     logout: 
1459       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1460       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1461       title: Umalis sa pagkakalagda
1462     lost_password: 
1463       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1464       heading: Nakalimutang Hudyat?
1465       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1466       new password button: Itakda uli ang hudyat
1467       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1468       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1469       title: Naiwalang hudyat
1470     make_friend: 
1471       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1472       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1473       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1474     new: 
1475       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1476       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1477       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1478       continue: Magpatuloy
1479       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1480       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1481       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1482       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1483       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1484       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1485       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1486       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1487       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1488       password: "Hudyat:"
1489       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1490       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1491       title: Likhain ang akawnt
1492     no_such_user: 
1493       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1494       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1495       title: Walang ganyang tagagamit
1496     popup: 
1497       friend: Kaibigan
1498       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1499       your location: Kinalalagyan mo
1500     remove_friend: 
1501       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1502       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1503     reset_password: 
1504       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1505       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1506       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1507       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1508       password: "Hudyat:"
1509       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1510       title: Muling itakda ang hudyat
1511     set_home: 
1512       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1513     suspended: 
1514       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1515       heading: Inantala ang Akawnt
1516       title: Naantalang Akawnt
1517       webmaster: panginoon ng sapot
1518     terms: 
1519       agree: Sumang-ayon
1520       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1521       consider_pd_why: ano ba ito?
1522       decline: Tanggihan
1523       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1524       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1525       legale_names: 
1526         france: Pransiya
1527         italy: Italya
1528         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1529       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1530       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1531       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1532       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1533     view: 
1534       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1535       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1536       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1537       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1538       blocks by me: mga paghahadlang ko
1539       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1540       confirm: Tiyakin
1541       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1542       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1543       created from: "Nilikha magmula sa:"
1544       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1545       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1546       description: Paglalarawan
1547       diary: talaarawan
1548       edits: mga pagbabago
1549       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1550       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1551       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1552       km away: "%{count}km ang layo"
1553       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1554       m away: "%{count}m ang layo"
1555       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1556       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1557       my diary: talaarawan ko
1558       my edits: mga pamamatnugot ko
1559       my settings: mga pagtatakda ko
1560       my traces: mga pagbabakas ko
1561       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1562       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1563       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1564       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1565       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1566       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1567       role: 
1568         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1569         grant: 
1570           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1571           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1572         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1573         revoke: 
1574           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1575           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1576       send message: ipadala ang mensahe
1577       settings_link_text: mga pagtatakda
1578       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1579       status: "Katayuan:"
1580       traces: mga bakas
1581       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1582       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1583       your friends: Mga kaibigan mo
1584   user_block: 
1585     blocks_by: 
1586       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1587       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1588       title: Mga paghadlang ni %{name}
1589     blocks_on: 
1590       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1591       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1592       title: Mga paghadlang sa %{name}
1593     create: 
1594       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1595       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1596       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1597     edit: 
1598       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1599       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1600       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1601       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1602       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1603       show: Tingnan ang hadlang na ito
1604       submit: Isapanahon ang paghadlang
1605       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1606     filter: 
1607       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1608       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1609       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
1610     helper: 
1611       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1612       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1613       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1614     index: 
1615       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1616       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1617       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1618     model: 
1619       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1620       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1621     new: 
1622       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1623       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1624       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1625       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1626       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1627       submit: Likhain ang hadlang
1628       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1629       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1630       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1631     not_found: 
1632       back: Bumalik sa talatuntunan
1633       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1634     partial: 
1635       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1636       creator_name: Tagapaglikha
1637       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1638       edit: Baguhin
1639       not_revoked: (hindi binawi)
1640       reason: Dahilan ng pagharang
1641       revoke: Bawiin!
1642       revoker_name: Binawi ni
1643       show: Ipakita
1644       status: Kalagayan
1645     period: 
1646       one: 1 oras
1647       other: "%{count} mga oras"
1648     revoke: 
1649       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1650       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1651       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1652       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1653       revoke: Bawiin!
1654       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1655       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1656     show: 
1657       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1658       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1659       edit: Baguhin
1660       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1661       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1662       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1663       revoke: Bawiin!
1664       revoker: "Tagapagbawi:"
1665       show: Ipakita
1666       status: Kalagayan
1667       time_future: Magwawakas sa %{time}
1668       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1669       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1670     update: 
1671       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1672       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1673   user_role: 
1674     filter: 
1675       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1676       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1677       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1678       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1679     grant: 
1680       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1681       confirm: Pagtibayin
1682       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1683       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1684       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1685     revoke: 
1686       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1687       confirm: Tiyakin
1688       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1689       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1690       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin