Localisation updates from translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Deejay1
6 # Author: Soeb
7 # Author: Sp5uhe
8 # Author: Wpedzich
9 # Author: Yarl
10 pl: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Treść
15       diary_entry: 
16         language: Język
17         latitude: Szerokość geograficzna
18         longitude: Długość geograficzna
19         title: Tytuł
20         user: Użytkownik
21       friend: 
22         friend: Znajomy
23         user: Użytkownik
24       message: 
25         body: Treść
26         recipient: Odbiorca
27         sender: Nadawca
28         title: Tytuł
29       trace: 
30         description: Opis
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         name: Nazwa
34         public: Publiczny
35         size: Rozmiar
36         user: Użytkownik
37         visible: Widoczny
38       user: 
39         active: Aktywny
40         description: Opis
41         display_name: Publiczna nazwa
42         email: E-mail
43         languages: Języki
44         pass_crypt: Hasło
45     models: 
46       acl: Lista ACL
47       changeset: Zestaw zmian
48       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
49       country: Państwo
50       diary_comment: Komentarz dziennika
51       diary_entry: Wpis w dzienniku
52       friend: Znajomy
53       language: Język
54       message: Wiadomość
55       node: Węzeł
56       node_tag: Znacznik węzła
57       notifier: Notifier
58       old_node: Wcześniejszy węzeł
59       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
60       old_relation: Stara relacja
61       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
62       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
63       old_way: Wcześniejsza droga
64       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
65       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
66       relation: Relacja
67       relation_member: Członek relacji
68       relation_tag: Znacznik relacji
69       session: Sesja
70       trace: Ślad
71       tracepoint: Punkt śladu
72       tracetag: Znacznik śladu
73       user: Użytkownik
74       user_preference: Preferencje użytkownika
75       user_token: Token użytkownika
76       way: Droga
77       way_node: Węzeł drogi
78       way_tag: Tag drogi
79   application: 
80     require_cookies: 
81       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
87       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
88       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
89       feed: 
90         title: Zestaw zmian {{id}}
91         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
92       osmchangexml: XML w formacie osmChange
93       title: Zestaw zmian
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Należy do:"
96       bounding_box: "Obszar edycji:"
97       box: prostokąt
98       closed_at: "Zamknięto:"
99       created_at: "Utworzono:"
100       has_nodes: 
101         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
102         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
103         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
104       has_relations: 
105         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
106         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
107         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
108       has_ways: 
109         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
110         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
111         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
112       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
113       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentarz:"
116       edited_at: "Edytowano:"
117       edited_by: "Edytował(a):"
118       in_changeset: "W zestawie zmian:"
119       version: "Wersja:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relacja {{relation_name}}
122       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Skasowano
125       larger: 
126         area: Zobacz obszar na większej mapie
127         node: Zobacz punkt na większej mapie
128         relation: Zobacz relację na większej mapie
129         way: Pokaż drogę na większej mapie
130       loading: Wczytywanie…
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
134         next_node_tooltip: Następny węzeł
135         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
136         next_way_tooltip: Następna droga
137         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
138         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
139         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
143         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
144         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
145     node: 
146       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
147       download_xml: Ściągnij XML
148       edit: edytuj
149       node: Węzeł
150       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
151       view_history: zobacz historię zmian
152     node_details: 
153       coordinates: "Współrzędne:"
154       part_of: "Jest częścią:"
155     node_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ściągnij XML
158       node_history: Historia zmian węzła
159       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
160       view_details: zobacz szczegóły
161     not_found: 
162       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
163       type: 
164         changeset: zestaw zmian
165         node: węzeł
166         relation: relacja
167         way: droga
168     paging_nav: 
169       of: z
170       showing_page: Widoczna jest strona
171     relation: 
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173       download_xml: Ściągnij XML
174       relation: Relacja
175       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
176       view_history: zobacz historię zmian
177     relation_details: 
178       members: "Zawiera:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     relation_history: 
181       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
182       download_xml: Ściągnij XML
183       relation_history: Historia zmian relacji
184       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
185       view_details: zobacz szczegóły
186     relation_member: 
187       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
188       type: 
189         node: Węzeł
190         relation: Relacja
191         way: Droga
192     start: 
193       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
194       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Dane
197       data_layer_name: Dane
198       details: Szczegóły
199       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
200       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
201       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
202       load_data: Załaduj dane
203       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
204       loading: Wczytywanie
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       object_list: 
207         api: Pobierz ten obszar z API
208         back: Wyświetlanie listy obiektów
209         details: Szczegóły
210         heading: Lista obiektów
211         history: 
212           type: 
213             node: Węzeł [[id]]
214             way: Droga [[id]]
215         selected: 
216           type: 
217             node: Węzeł [[id]]
218             way: Droga [[id]]
219         type: 
220           node: Węzeł
221           way: Droga
222       private_user: prywatny użytkownika
223       show_history: Pokaż zmiany
224       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
225       wait: Moment…
226       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
227     tag_details: 
228       tags: "Znaczniki:"
229       wiki_link: 
230         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
231         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
232     timeout: 
233       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
234       type: 
235         changeset: Zestaw zmian
236         node: węzeł
237         relation: relacja
238         way: droga
239     way: 
240       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
241       download_xml: Ściągnij XML
242       edit: edytuj
243       view_history: pokaż historię
244       way: Droga
245       way_title: "Droga: {{way_name}}"
246     way_details: 
247       also_part_of: 
248         one: należy również do drogi {{related_ways}}
249         other: należy również do dróg {{related_ways}}
250       nodes: "Węzły:"
251       part_of: "Jest częścią:"
252     way_history: 
253       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
254       download_xml: Ściągnij XML
255       view_details: zobacz szczegóły
256       way_history: Historia zmian drogi
257       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
258   changeset: 
259     changeset: 
260       anonymous: Anonim
261       big_area: (pełny)
262       no_comment: (brak)
263       no_edits: (brak edycji)
264       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
265       still_editing: (nadal edytowany)
266       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
267     changeset_paging_nav: 
268       next: Następna »
269       previous: "« Poprzednia"
270       showing_page: Strona {{page}}
271     changesets: 
272       area: Obszar
273       comment: Komentarz
274       id: ID
275       saved_at: Zapisano
276       user: Użytkownik
277     list: 
278       description: Ostatnie zmiany
279       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
280       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
281       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
282       heading: Zestawy zmian
283       heading_bbox: Zestawy zmian
284       heading_user: Zestawy zmian
285       heading_user_bbox: Zestawy zmian
286       title: Zestawy zmian
287       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
288       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
289       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
290   diary_entry: 
291     diary_comment: 
292       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
293       confirm: Potwierdź
294       hide_link: Ukryj ten komentarz
295     diary_entry: 
296       comment_count: 
297         one: 1 komentarz
298         other: "{{count}} komentarzy"
299       comment_link: Skomentuj ten wpis
300       confirm: Potwierdź
301       edit_link: Edytuj ten wpis
302       hide_link: Ukryj ten wpis
303       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
304       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
305     edit: 
306       body: "Treść:"
307       language: "Język:"
308       latitude: "Szerokość geograficzna:"
309       location: "Położenie:"
310       longitude: "Długość geograficzna:"
311       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
312       save_button: Zapisz
313       subject: "Temat:"
314       title: Edycja wpisu dziennika
315       use_map_link: na mapie
316     feed: 
317       all: 
318         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
319         title: Wpisy OpenStreetMap
320       language: 
321         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
322         title: Wpisy w języku {{language_name}}
323       user: 
324         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
325         title: Wpisy dla {{user}}
326     list: 
327       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
328       new: Nowy wpis do dziennika
329       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
330       newer_entries: Nowsze wpisy
331       no_entries: Brak wpisów dziennika
332       older_entries: Starsze wpisy
333       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
334       title: Dzienniki użytkowników
335       user_title: Dziennik dla {{user}}
336     location: 
337       edit: Edytuj
338       location: "Położenie:"
339       view: Podgląd
340     new: 
341       title: Nowy wpis do dziennika
342     no_such_entry: 
343       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
344       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
345       title: Nie ma takiego wpisu
346     no_such_user: 
347       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
348       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
349       title: Nie znaleziono użytkownika
350     view: 
351       leave_a_comment: Zostaw komentarz
352       login: Zaloguj się
353       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
354       save_button: Zapisz
355       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
356       user_title: Dziennik dla {{user}}
357   export: 
358     start: 
359       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
360       area_to_export: Obszar do eksportu
361       embeddable_html: HTML do wklejenia
362       export_button: Eksportuj
363       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
364       format: Format
365       format_to_export: Format eksportu
366       image_size: Rozmiar obrazka
367       latitude: "Szer:"
368       licence: Licencja
369       longitude: "Dł:"
370       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
371       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
372       max: max
373       options: Opcje
374       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
375       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
376       output: Wynik
377       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
378       scale: Skala
379       too_large: 
380         heading: Obszar zbyt duży
381       zoom: Zoom
382     start_rjs: 
383       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
384       change_marker: Zmień pozycję pinezki
385       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
386       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
387       export: Eksport
388       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
389       view_larger_map: Większy widok mapy
390   geocoder: 
391     description: 
392       title: 
393         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
394         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
395         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
396       types: 
397         cities: Miasta
398         places: Miejsca
399         towns: Miasta
400     description_osm_namefinder: 
401       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
402     direction: 
403       east: na wschód
404       north: na północ
405       north_east: na północny wschód
406       north_west: na północny zachód
407       south: na południe
408       south_east: na południowy wschód
409       south_west: na południowy zachód
410       west: na zachód
411     distance: 
412       one: ok. 1km
413       other: około {{count}}km
414       zero: mniej niż 1km
415     results: 
416       more_results: Więcej wyników
417       no_results: Nie znaleziono
418     search: 
419       title: 
420         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
421         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
422         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
423         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
424         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
425         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
426         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
427     search_osm_namefinder: 
428       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
429       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
430     search_osm_nominatim: 
431       prefix: 
432         amenity: 
433           airport: Lonisko
434           arts_centre: Centrum sztuki
435           atm: Bankomat
436           auditorium: Audytorium
437           bank: Bank
438           bar: Bar
439           bench: Ławka
440           bicycle_parking: Parking rowerowy
441           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
442           brothel: Burdel
443           bureau_de_change: Kantor
444           bus_station: Stacja autobusowa
445           cafe: Kawiarnia
446           car_rental: Wynajem samochodów
447           car_sharing: Dzielenie się samochodami
448           car_wash: Myjnia samochodowa
449           casino: Kasyno
450           cinema: Kino
451           clinic: Przychodnia
452           club: Klub
453           college: Uczelnia
454           community_centre: Centrum społeczności
455           courthouse: Sąd
456           crematorium: Krematorium
457           dentist: Gabinet dentystyczny
458           doctors: Doktorzy
459           dormitory: Bursa
460           drinking_water: Źródło wody pitnej
461           driving_school: Nauka jazdy
462           embassy: Ambasada
463           emergency_phone: Telefon alarmowy
464           fast_food: Fast Food
465           ferry_terminal: Terminal promowy
466           fire_hydrant: Hydrant
467           fire_station: Remiza strażacka
468           fountain: Fontanna
469           fuel: Stacja benzynowa
470           grave_yard: Mniejszy cmentarz
471           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
472           hall: Hala
473           health_centre: Ośrodek zdrowia
474           hospital: Szpital
475           hotel: Hotel
476           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
477           ice_cream: Lodziarnia
478           kindergarten: Przedszkole
479           library: Biblioteka
480           market: Targowisko
481           marketplace: Plac targowy
482           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
483           nightclub: Klub nocny
484           nursery: Żłobek
485           nursing_home: Dom opieki
486           office: Biuro
487           park: Park
488           parking: Parking
489           pharmacy: Apteka
490           place_of_worship: Miejsce kultu
491           police: Posterunek policji
492           post_box: Skrzynka pocztowa
493           post_office: Poczta
494           preschool: Przedszkole
495           prison: Więzienie
496           pub: Pub
497           public_building: Budynek publiczny
498           public_market: Rynek publiczny
499           reception_area: Recepcja
500           recycling: Miejsce recyklingu
501           restaurant: Restauracja
502           retirement_home: Dom starców
503           sauna: Sauna
504           school: Szkoła
505           shelter: Schron
506           shop: Sklep
507           shopping: Zakupy
508           social_club: Klub towarzyski
509           studio: Studio
510           supermarket: Supermarket
511           taxi: Postój taksówek
512           telephone: Budka telefoniczna
513           theatre: Teatr
514           toilets: Toaleta publiczna
515           townhall: Urząd miejski
516           university: Uniwersytet
517           vending_machine: Automat do sprzedaży
518           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
519           village_hall: Urząd gminy
520           waste_basket: Marnowanie koszyka
521           wifi: Dostęp do WiFi
522           youth_centre: Centrum młodzieżowe
523         boundary: 
524           administrative: Granica administracyjna
525         building: 
526           apartments: Blok mieszkalny
527           block: Budynek bloku
528           bunker: Bunkier
529           chapel: Kaplica
530           church: Kościół
531           city_hall: Ratusz
532           commercial: Budynek handlowy
533           dormitory: Bursa
534           entrance: Wejście do budynku
535           faculty: Budynek prawny
536           farm: Budynek gospodarczy
537           flats: Mieszkania
538           garage: Garaż
539           hall: Hala
540           hospital: Budynek szpitala
541           hotel: Hotel
542           house: Dom
543           industrial: Budynek przemysłowy
544           office: Budynek biurowy
545           public: Budynek publiczny
546           residential: Budynek mieszkalny
547           retail: Budynek detaliczny
548           school: Budynek szkoły
549           shop: Sklep
550           stadium: Stadion
551           store: Składnica
552           terrace: Taras
553           tower: Wieża
554           train_station: Stacja kolejowa
555           university: Budynek uniwersytetu
556           "yes": Budynek
557         highway: 
558           bridleway: Droga dla koni
559           bus_guideway: Droga dla autobusów
560           bus_stop: Przystanek autobusowy
561           byway: Boczna droga
562           construction: Droga budowana
563           cycleway: Ścieżka rowerowa
564           distance_marker: Znak odległości
565           emergency_access_point: Punkt awaryjny
566           footway: Chodnik
567           ford: Bród
568           gate: Bramka
569           living_street: Strefa zamieszkania
570           minor: Drobna droga
571           motorway: Autostrada
572           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
573           motorway_link: Autostrada - dojazd
574           path: Ścieżka
575           pedestrian: Droga dla pieszych
576           platform: Podwyższenie
577           primary: Droga krajowa
578           primary_link: Droga krajowa - dojazd
579           raceway: Tor wyścigowy
580           residential: Droga osiedlowa
581           road: Droga
582           secondary: Droga wojewódzka
583           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
584           service: Droga serwisowa
585           services: Usługi autostrady
586           steps: Schody
587           stile: Przełaz
588           tertiary: Droga powiatowa
589           track: Droga gruntowa
590           trail: Szlak
591           trunk: Droga ekspresowa
592           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
593           unclassified: Droga gminna
594           unsurfaced: Nierówna droga
595         historic: 
596           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
597           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
598           boundary_stone: Graniczny głaz
599           building: Budynek
600           castle: Zamek
601           church: Kościół
602           house: Dom
603           icon: Ikona
604           manor: Dwór
605           memorial: Mniejszy pomnik
606           mine: Kopalnia
607           monument: Pomnik
608           museum: Muzeum
609           ruins: Ruiny
610           tower: Wieża
611           wayside_cross: Przydrożny krzyż
612           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
613           wreck: Wrak
614         landuse: 
615           allotments: Ogródki działkowe
616           basin: Dorzecze
617           brownfield: Grunty poprzemysłowe
618           cemetery: Cmentarz
619           commercial: Obszar handlowo-usługowy
620           conservation: Konserwacja
621           construction: Teren budowy
622           farm: Farma
623           farmland: Grunty rolne
624           farmyard: Podwórze gospodarskie
625           forest: Las
626           grass: Trawa
627           greenfield: Tereny niezagospodarowane
628           industrial: Teren przemysłowy
629           landfill: Wysypisko śmieci
630           meadow: Łąka
631           military: Teren wojskowy
632           mine: Kopalnia
633           mountain: Góra
634           nature_reserve: Rezerwat przyrody
635           park: Park
636           piste: Trasa
637           plaza: Plac
638           quarry: Kamieniołom
639           railway: Teren kolejowy
640           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
641           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
642           residential: Zabudowa mieszkaniowa
643           retail: Handel detaliczny
644           village_green: Park miejski
645           vineyard: Winnica
646           wetland: Tereny podmokłe
647           wood: Puszcza
648         leisure: 
649           beach_resort: Strzeżona plaża
650           common: Błonie
651           fishing: Łowisko
652           garden: Ogród
653           golf_course: Pole golfowe
654           ice_rink: Lodowisko
655           marina: Marina
656           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
657           nature_reserve: Rezerwat naturalny
658           park: Park
659           pitch: Boisko sportowe
660           playground: Plac zabaw
661           recreation_ground: Pole rekreacyjne
662           slipway: Pochylnia
663           sports_centre: Centrum sportu
664           stadium: Stadion
665           swimming_pool: Basen
666           track: Bieżnia
667           water_park: Park wodny
668         natural: 
669           bay: Zatoka
670           beach: Plaża
671           cape: Przylądek
672           cave_entrance: Wejście do jaskini
673           channel: Kanał
674           cliff: Urwisko
675           coastline: Linia brzegowa
676           crater: Krater
677           feature: Obiekt
678           fell: Hale górskie
679           fjord: Fiord
680           geyser: Gejzer
681           glacier: Lodowiec
682           heath: Wrzosowisko
683           hill: Wzgórze
684           island: Wyspa
685           land: Ląd
686           marsh: Bagno
687           moor: Torfowisko
688           mud: Muł
689           peak: Szczyt
690           point: Punkt
691           reef: Rafa
692           ridge: Grzbiet
693           river: Rzeka
694           rock: Skała
695           scree: Zsypisko
696           scrub: Zagajnik
697           shoal: Mielizna
698           spring: Źródło
699           strait: Cieśnina
700           tree: Drzewo
701           valley: Dolina
702           volcano: Wulkan
703           water: Woda
704           wetland: Obszar podmokły
705           wetlands: Obszary podmokłe
706           wood: Puszcza
707         place: 
708           airport: Lotnisko
709           city: Miasto
710           country: Kraj
711           county: Powiat
712           farm: Farma
713           hamlet: Osada
714           house: Dom
715           houses: Zabudowanie
716           island: Wyspa
717           islet: Wysepka
718           locality: Rejon
719           moor: Torfowisko
720           municipality: Gmina
721           postcode: Kod pocztowy
722           region: Rejon
723           sea: Morze
724           state: Stan
725           subdivision: Dzielnica
726           suburb: Osiedle
727           town: Miasteczko
728           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
729           village: Wieś
730         railway: 
731           abandoned: Dawna linia kolejowa
732           construction: Budowana linia kolejowa
733           disused: Nieczynna trasa kolejowa
734           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
735           funicular: Kolejka linowa
736           halt: Przystanek kolejowy
737           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
738           junction: Węzeł Kolejowy
739           level_crossing: Przejazd kolejowy
740           light_rail: Lekka kolej
741           monorail: Kolej jednoszynowa
742           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
743           platform: Peron
744           preserved: Kolej zabytkowa
745           spur: Bocznica kolejowa
746           station: Stacja kolejowa
747           subway: Stacja metra
748           subway_entrance: Wejście na stację metra
749           switch: Zwrotnica
750           tram: Linia tramwajowa
751           tram_stop: Przystanek tramwajowy
752           yard: Jard kolejowy
753         shop: 
754           alcohol: Sklep monopolowy
755           apparel: Sklep odzieżowy
756           art: Sklep z dziełami sztuki
757           bakery: Piekarnia
758           beauty: Salon kosmetyczny
759           beverages: Sklep z napojami
760           bicycle: Sklep rowerowy
761           books: Księgarnia
762           butcher: Rzeźnik
763           car: Sklep samochodowy
764           car_dealer: Salon samochodowy
765           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
766           car_repair: Naprawa samochodów
767           carpet: Sklep z dywanami
768           charity: Sklep miłosny
769           chemist: Drogeria
770           clothes: Sklep odzieżowy
771           computer: Sklep komputerowy
772           confectionery: Cukiernia
773           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
774           copyshop: Ksero
775           cosmetics: Sklep kosmetyczny
776           department_store: Dom towarowy
777           discount: Sklep z produktami po obniżce
778           doityourself: Sklep budowlany
779           drugstore: Drogeria
780           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
781           electronics: Sklep elektroniczny
782           estate_agent: Biuro nieruchomości
783           farm: Sklep gospodarski
784           fashion: Sklep modelarski
785           fish: Sklep rybny
786           florist: Kwiaciarnia
787           food: Sklep spożywczy
788           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
789           furniture: Sklep meblowy
790           gallery: Galeria
791           garden_centre: Centrum ogrodnicze
792           general: Sklep ogólny
793           gift: Sklep z pamiątkami
794           greengrocer: Warzywniak
795           grocery: Sklep spożywczy
796           hairdresser: Fryzjernia
797           hardware: Sklep ze sprzętem
798           hifi: Hi-Fi
799           insurance: Ubezpieczenie
800           jewelry: Sklep z biżuterią
801           kiosk: Kiosk
802           laundry: Pralnia
803           mall: Centrum handlowe
804           market: Targowisko
805           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
806           motorcycle: Sklep z motocyklami
807           music: Sklep muzyczny
808           newsagent: Kiosk
809           optician: Optyk
810           organic: Sklep z produktami organicznymi
811           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
812           pet: Sklep ze zwierzątkami
813           photo: Sklep fotograficzny
814           salon: Salon
815           shoes: Sklep obuwniczy
816           shopping_centre: Centrum handlowe
817           sports: Sklep sportowy
818           stationery: Sklep papierniczy
819           supermarket: Supermarket
820           toys: Sklep zabawkowy
821           travel_agency: Biuro podróży
822           video: Sklep filmowy
823           wine: Winiarnia
824         tourism: 
825           alpine_hut: Chata Alpejska
826           artwork: Sztuka
827           attraction: Atrakcja turystyczna
828           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
829           cabin: Kabina
830           camp_site: Miejsce na kamping
831           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
832           chalet: Schronisko
833           guest_house: Pensjonat
834           hostel: Hostel
835           hotel: Hotel
836           information: Informacja turystyczna
837           lean_to: Nachylenie
838           motel: Motel
839           museum: Muzeum
840           picnic_site: Miejsce na piknik
841           theme_park: Park tematyczny
842           valley: Dolina
843           viewpoint: Punkt widokowy
844           zoo: Zoo
845         waterway: 
846           boatyard: Stocznia
847           canal: Kanał
848           connector: Złącze dróg wodnych
849           dam: Tama
850           derelict_canal: Opuszczony kanał
851           ditch: Rów
852           dock: Basen portowy
853           drain: Rów odpływowy
854           lock: Zastawka
855           lock_gate: Śluza
856           mineral_spring: Źródło mineralne
857           mooring: Kotwicowisko
858           rapids: Katarakty
859           river: Rzeka
860           riverbank: Brzeg rzeki
861           stream: Strumień
862           wadi: Starorzecze
863           water_point: Punkt wodny
864           waterfall: Wodospad
865           weir: Jaz
866   javascripts: 
867     map: 
868       base: 
869         cycle_map: Mapa Rowerowa
870         noname: BrakNazwy
871     site: 
872       edit_tooltip: Edytuje mapę
873       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
874       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
875       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
876   layouts: 
877     copyright: Prawa autorskie i licencja
878     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
879     donate_link_text: dokonując darowizny
880     edit: Edycja
881     export: Eksport
882     export_tooltip: Eksport danych mapy
883     gps_traces: Ślady GPS
884     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
885     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
886     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
887     history: Zmiany
888     home: główna
889     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
890     inbox: poczta ({{count}})
891     inbox_tooltip: 
892       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
893       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
894       zero: Brak nowych wiadomości
895     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
896     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
897     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
898     license: 
899       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
900     log_in: zaloguj się
901     log_in_tooltip: Zaloguj się
902     logo: 
903       alt_text: Logo OpenStreetMap
904     logout: wyloguj
905     logout_tooltip: Wyloguj
906     make_a_donation: 
907       text: Przekaż darowiznę
908       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
909     news_blog: Blog informacyjny
910     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
911     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
912     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
913     shop: Zakupy
914     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
915     sign_up: zarejestruj
916     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
917     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
918     user_diaries: Dzienniczki
919     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
920     view: Mapa
921     view_tooltip: Zobacz mapę
922     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
923     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
924   license_page: 
925     foreign: 
926       english_link: oryginalna angielska wersja
927       title: Informacje o tłumaczeniu
928   message: 
929     delete: 
930       deleted: Wiadomość usunięta
931     inbox: 
932       date: Nadano
933       from: Od
934       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
935       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
936       outbox: nadawcza
937       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
938       subject: Temat
939       title: Wiadomości odebrane
940       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
941     mark: 
942       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
943       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
944     message_summary: 
945       delete_button: Usuń
946       read_button: Oznacz jako przeczytaną
947       reply_button: Odpowiedz
948       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
949     new: 
950       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
951       body: Treść
952       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
953       message_sent: Wiadomość wysłana
954       send_button: Wyślij
955       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
956       subject: Temat
957       title: Wysyłanie wiadomości
958     no_such_user: 
959       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
960       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
961       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
962     outbox: 
963       date: Nadano
964       inbox: odbiorcza
965       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
966       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
967       outbox: nadawcza
968       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
969       subject: Temat
970       title: Wiadomości wysłane
971       to: Do
972       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
973     read: 
974       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
975       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
976       date: Nadano
977       from: Od
978       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
979       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
980       reply_button: Odpowiedz
981       subject: Temat
982       title: Czytanie wiadomości
983       to: Do
984       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
985     sent_message_summary: 
986       delete_button: Usuń
987   notifier: 
988     diary_comment_notification: 
989       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
990       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
991       hi: Witaj {{to_user}},
992       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
993     email_confirm: 
994       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
995     email_confirm_html: 
996       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
997       greeting: Cześć,
998       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
999     email_confirm_plain: 
1000       greeting: Cześć,
1001       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1002       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1003     friend_notification: 
1004       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1005       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
1006       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1007     gpx_notification: 
1008       and_no_tags: i brak znaczników
1009       and_the_tags: i następujące znaczniki
1010       failure: 
1011         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1012         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1013         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1014         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1015       greeting: Witaj,
1016       success: 
1017         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1018         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1019       with_description: z opisem
1020       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1021     lost_password: 
1022       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1023     lost_password_html: 
1024       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1025       greeting: Witaj,
1026       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1027     lost_password_plain: 
1028       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1029       greeting: Cześć,
1030       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1031       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1032     message_notification: 
1033       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1034       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1035       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1036       hi: Witaj {{to_user}},
1037     signup_confirm: 
1038       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1039     signup_confirm_html: 
1040       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1041       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1042       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1043       greeting: Cześć!
1044       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1045       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1046       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1047       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1048       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1049       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1050       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1051     signup_confirm_plain: 
1052       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1053       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1054       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1055       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1056       current_user_2: "tu:"
1057       greeting: Cześć!
1058       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1059       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1060       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1061       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1062       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1063       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1064       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1065       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1066   oauth: 
1067     oauthorize: 
1068       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1069       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1070       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1071       allow_write_api: modyfikuj mapę
1072       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1073       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1074       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1075       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1076     revoke: 
1077       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1078   oauth_clients: 
1079     edit: 
1080       submit: Edytuj
1081     form: 
1082       required: Wymagane
1083     index: 
1084       application: Nazwa aplikacji
1085       my_apps: Programy klienckie
1086       my_tokens: Zarejestrowane programy
1087       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1088       revoke: Odwołaj!
1089       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1090     show: 
1091       edit: Edytuj szczegóły
1092   site: 
1093     edit: 
1094       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1095       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1096       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1097       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1098       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1099       user_page_link: stronie użytkownika
1100     index: 
1101       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1102       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1103       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1104       license: 
1105         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1106         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1107         project_name: projektu OpenStreetMap
1108       permalink: Permalink
1109       shortlink: Shortlink
1110     key: 
1111       map_key: Legenda
1112       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1113       table: 
1114         entry: 
1115           admin: Granica administracyjna
1116           allotments: Ogródki działkowe
1117           apron: 
1118             - Płyta lotniska
1119             - terminal
1120           bridge: Czarny obrys – most
1121           bridleway: Ścieżka dla koni
1122           brownfield: Teren powyburzeniowy
1123           building: Ważny budynek
1124           byway: Droga boczna
1125           cable: 
1126             - Kolej linowa
1127             - wyciąg krzesełkowy
1128           cemetery: Cmentarz
1129           centre: Centrum sportowe
1130           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1131           common: 
1132             - Pole
1133             - łąka
1134           construction: Drogi w budowie
1135           cycleway: Ścieżka rowerowa
1136           destination: Dostęp do punktu docelowego
1137           farm: Gospodarstwo rolne
1138           footway: Chodnik
1139           forest: Las
1140           golf: Pole golfowe
1141           heathland: Wrzosowisko
1142           industrial: Teren przemysłowy
1143           lake: 
1144             - Jezioro
1145             - rezerwuar
1146           military: Teren wojskowy
1147           motorway: Autostrada
1148           park: Park
1149           permissive: Możliwy wstęp
1150           pitch: Boisko sportowe
1151           primary: Droga pierwszorzędna
1152           private: Wstęp prywatny
1153           rail: Tory kolejowe
1154           reserve: Rezerwat przyrody
1155           resident: Teren mieszkalny
1156           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1157           runway: 
1158             - Pas startowy
1159             - kołowania
1160           school: 
1161             - Szkoła
1162             - uniwersytet
1163           secondary: Droga drugorzędna
1164           station: Dworzec kolejowy
1165           subway: Metro
1166           summit: 
1167             - Góra
1168             - szczyt
1169           tourist: Atrakcja turystyczna
1170           track: Ścieżka
1171           tram: 
1172             - Lekka kolej
1173             - tramwaj
1174           trunk: Droga główna
1175           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1176           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1177           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1178           wood: Puszcza
1179         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1180     search: 
1181       search: Szukaj
1182       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1183       submit_text: →
1184       where_am_i: Gdzie jestem?
1185       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1186     sidebar: 
1187       close: Zamknij
1188       search_results: Wyniki wyszukiwania
1189   trace: 
1190     create: 
1191       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1192       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1193     delete: 
1194       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1195     edit: 
1196       description: "Opis:"
1197       download: pobierz
1198       edit: edytuj
1199       filename: "Nazwa pliku:"
1200       heading: Edycja śladu {{name}}
1201       map: mapa
1202       owner: "Autor:"
1203       points: "Punkty:"
1204       save_button: Zapisz zmiany
1205       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1206       tags: "Znaczniki:"
1207       tags_help: rozdzielone przecinkami
1208       title: Edycja śladu {{name}}
1209       uploaded_at: "Załadowano:"
1210       visibility: "Widoczność:"
1211       visibility_help: co to znaczy?
1212     list: 
1213       public_traces: Publiczne ślady GPS
1214       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1215       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1216       your_traces: Twoje ślady GPS
1217     make_public: 
1218       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1219     no_such_user: 
1220       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1221       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1222       title: Nie ma takiego użytkownika
1223     offline: 
1224       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1225       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1226     offline_warning: 
1227       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1228     trace: 
1229       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1230       by: utworzony przez użytkownika
1231       count_points: "{{count}} punktów"
1232       edit: edycja
1233       edit_map: Edytuj Mapę
1234       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1235       in: w
1236       map: mapa
1237       more: więcej
1238       pending: OCZEKUJE
1239       private: PRYWATNY
1240       public: PUBLICZNY
1241       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1242       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1243       view_map: Pokaż mapę
1244     trace_form: 
1245       description: Opis
1246       help: Pomoc
1247       tags: Znaczniki
1248       tags_help: rozdzielone przecinkami
1249       upload_button: Wgrywaj
1250       upload_gpx: Plik GPX
1251       visibility: Widoczność
1252       visibility_help: co to znaczy?
1253     trace_header: 
1254       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1255       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1256       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1257       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1258     trace_optionals: 
1259       tags: Znaczniki
1260     trace_paging_nav: 
1261       next: Następny &raquo;
1262       previous: "&laquo; Poprzedni"
1263       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1264     view: 
1265       delete_track: Wykasuj ten ślad
1266       description: "Opis:"
1267       download: pobierz
1268       edit: edycja
1269       edit_track: Edytuj ten ślad
1270       filename: "Plik:"
1271       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1272       map: mapa
1273       none: Brak
1274       owner: "Autor:"
1275       pending: OCZEKUJE
1276       points: "Punktów:"
1277       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1278       tags: Tagi
1279       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1280       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1281       uploaded: "Dodano:"
1282       visibility: "Widoczność:"
1283     visibility: 
1284       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1285       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1286       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1287       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1288   user: 
1289     account: 
1290       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1291       delete image: Usuń obecną grafikę
1292       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1293       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1294       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1295       home location: "Lokalizacja domowa:"
1296       image: "Grafika:"
1297       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1298       latitude: "Szerokość:"
1299       longitude: "Długość geograficzna:"
1300       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1301       my settings: Moje ustawienia
1302       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1303       new image: Dodaj grafikę
1304       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1305       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1306       profile description: "Opis profilu:"
1307       public editing: 
1308         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1309         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1310         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1311         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1312         enabled link text: co to jest?
1313         heading: "Edycje publiczne:"
1314       public editing note: 
1315         heading: Publiczna edycja
1316         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1317       replace image: Zmień obecną grafikę
1318       return to profile: Powrót do profilu.
1319       save changes button: Zapisz zmiany
1320       title: Zmiana ustawień konta
1321       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1322     confirm: 
1323       button: Potwierdzam
1324       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1325       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1326       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1327       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1328     confirm_email: 
1329       button: Potwierdzam
1330       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1331       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1332       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1333       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1334     filter: 
1335       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1336     go_public: 
1337       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1338     list: 
1339       heading: Użytkownicy
1340       title: Użytkownicy
1341     login: 
1342       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1343       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1344       create_account: załóż konto
1345       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1346       heading: Logowanie
1347       login_button: Zaloguj się
1348       lost password link: Zapomniane hasło?
1349       password: "Hasło:"
1350       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1351       remember: "Pamiętaj mnie:"
1352       title: Logowanie
1353     logout: 
1354       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1355       logout_button: Wyloguj
1356       title: Wyloguj
1357     lost_password: 
1358       email address: "Adres e-mail:"
1359       heading: Zapomniałeś hasła?
1360       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1361       new password button: Wyczyść hasło
1362       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1363       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1364       title: zgubione hasło
1365     make_friend: 
1366       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1367       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1368       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1369     new: 
1370       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1371       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1372       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1373       continue: Kontynuuj
1374       display name: "Przyjazna nazwa:"
1375       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1376       email address: "Adres e-mail:"
1377       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1378       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1379       heading: Zakładanie konta
1380       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1381       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1382       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1383       password: "Hasło:"
1384       title: Nowe konto
1385     no_such_user: 
1386       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1387       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1388       title: Nie znaleziono użytkownika
1389     popup: 
1390       friend: Znajomy
1391       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1392       your location: Twoje położenie
1393     remove_friend: 
1394       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1395       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1396     reset_password: 
1397       confirm password: Potwierdź hasło
1398       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1399       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1400       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1401       password: Hasło
1402       reset: Resetuj hasło
1403       title: zresetuj hasło
1404     set_home: 
1405       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1406     suspended: 
1407       heading: Konto zawieszone
1408       title: Konto zawieszone
1409     terms: 
1410       agree: Akceptuję
1411       decline: Nie akceptuję
1412       legale_names: 
1413         france: Francja
1414         italy: Włochy
1415         rest_of_world: Reszta świata
1416       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1417     view: 
1418       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1419       add as friend: dodaj do znajomych
1420       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1421       block_history: otrzymane blokady
1422       blocks by me: nałożone blokady
1423       blocks on me: otrzymane blokady
1424       confirm: Potwierdź
1425       create_block: zablokuj tego użytkownika
1426       created from: "Stworzony z:"
1427       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1428       delete_user: usuń to konto
1429       description: Opis
1430       diary: dziennik
1431       edits: edycje
1432       email address: Adres e‐mail
1433       hide_user: ukryj tego użytkownika
1434       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1435       km away: "{{count}}km stąd"
1436       m away: "{{count}}m stąd"
1437       mapper since: "Mapuje od:"
1438       moderator_history: nałożone blokady
1439       my diary: mój dziennik
1440       my edits: moje zmiany
1441       my settings: moje ustawienia
1442       my traces: moje ślady
1443       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1444       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1445       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1446       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1447       oauth settings: ustawienia oauth
1448       remove as friend: usuń ze znajomych
1449       role: 
1450         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1451         grant: 
1452           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1453           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1454         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1455         revoke: 
1456           administrator: Cofnij dostęp administratora
1457           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1458       send message: wyślij wiadomość
1459       settings_link_text: stronie ustawień
1460       status: "Stan:"
1461       traces: ślady
1462       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1463       user location: Lokalizacja użytkownika
1464       your friends: Twoi znajomi
1465   user_block: 
1466     blocks_by: 
1467       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1468       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1469       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1470     create: 
1471       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1472       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1473       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1474     edit: 
1475       back: Zobacz wszystkie blokady
1476       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1477       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1478       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1479       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1480       show: Zobacz tę blokadę
1481       submit: Uaktualnij blokadę
1482       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1483     filter: 
1484       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1485       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1486       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1487     helper: 
1488       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1489       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1490       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1491     index: 
1492       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1493       heading: Lista blokad użytkowników
1494       title: Blokady użytkownika
1495     model: 
1496       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1497       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1498     new: 
1499       back: Zobacz wszystkie blokady
1500       submit: Utwórz blokadę
1501     not_found: 
1502       back: Powrót do spisu
1503       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1504     partial: 
1505       confirm: Na pewno?
1506       creator_name: Twórca
1507       display_name: Zablokowany użytkownik
1508       edit: Edytuj
1509       not_revoked: (nie odwołana)
1510       reason: Powód blokady
1511       revoke: Odwołaj
1512       revoker_name: Odwołana przez
1513       show: Pokaż
1514       status: Status
1515     period: 
1516       one: 1 godzina
1517       other: "{{count}} godzin"
1518     revoke: 
1519       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1520       flash: Blokada została odwołana.
1521       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1522       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1523       revoke: Odwołaj
1524       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1525       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1526     show: 
1527       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1528       confirm: Na pewno?
1529       edit: Edytuj
1530       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1531       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1532       reason: Przyczyna blokady
1533       revoke: Odwołaj
1534       revoker: Cofający uprawnienia
1535       show: Pokaż
1536       status: Status
1537       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1538       time_past: Zakończona {{time}} temu
1539       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1540     update: 
1541       success: Blokada zaktualizowana.
1542   user_role: 
1543     filter: 
1544       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1545       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1546       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1547       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1548     grant: 
1549       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1550       confirm: Potwierdź
1551       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1552       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1553       title: Potwierdź przyznawanie roli
1554     revoke: 
1555       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1556       confirm: Potwierdź
1557       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1558       heading: Potwierdź cofanie roli
1559       title: Potwierdź cofanie roli