]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/hsb.yml
Add missing </p> tags
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: J budissin
5 # Author: Michawiki
6 hsb: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
9     community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
10     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
11     lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
12     local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
13     local_knowledge_title: Lokalna wěda
14     next: Přichodna
15     open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
16     open_data_title: Zjawne daty
17     partners_title: Partnerojo
18     used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Tekst
23       diary_entry: 
24         language: Rěč
25         latitude: Šěrokostnik
26         longitude: Dołhostnik
27         title: Tema
28         user: Wužiwar
29       friend: 
30         friend: Přećel
31         user: Wužiwar
32       message: 
33         body: Tekst
34         recipient: Přijimowar
35         sender: Wotpósłar
36         title: Tema
37       trace: 
38         description: Wopisanje
39         latitude: Šěrokostnik
40         longitude: Dołhostnik
41         name: Mjeno
42         public: Zjawny
43         size: Wulkosć
44         user: Wužiwar
45         visible: Widźomny
46       user: 
47         active: Aktiwny
48         description: Wopisanje
49         display_name: Wužiwarske mjeno
50         email: E-mejl
51         languages: Rěče
52         pass_crypt: Hesło
53     models: 
54       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
55       changeset: Sadźba změnow
56       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
57       country: Kraj
58       diary_comment: Dźenikowy komentar
59       diary_entry: Dźenikowy zapisk
60       friend: Přećel
61       language: Rěč
62       message: Powěsć
63       node: Suk
64       node_tag: Sukowy atribut
65       notifier: Zdźělenje
66       old_node: Stary suk
67       old_node_tag: Atribut stareho suka
68       old_relation: Stara relacija
69       old_relation_member: Čłon stareje relacije
70       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
71       old_way: Stary puć
72       old_way_node: Suk stareho puća
73       old_way_tag: Atribut stareho puća
74       relation: Relacija
75       relation_member: Relaciski čłon
76       relation_tag: Relaciski atribut
77       session: Posedźenje
78       trace: Ćěr
79       tracepoint: Ćěrjowy dypk
80       tracetag: Ćěrjowy atribut
81       user: Wužiwar
82       user_preference: Wužiwarske nastajenje
83       user_token: Wužiwarska marka
84       way: Puć
85       way_node: Pućny suk
86       way_tag: Pućny atribut
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
94       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
95   browse: 
96     anonymous: anonymny
97     changeset: 
98       belongs_to: Awtor
99       changesetxml: Sadźba změnow XML
100       feed: 
101         title: Sadźba změnow %{id}
102         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
103       node: Suki (%{count})
104       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Relacije (%{count})
107       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
108       title: "Sadźba změnow: %{id}"
109       way: Puće (%{count})
110       way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
111     closed: "Začinjeny:"
112     closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
113     closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Relacija %{relation_name}
116       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
117     created: Wutworjeny
118     created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
119     created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
121     download_xml: XML sćahnyć
122     edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
123     in_changeset: Sadźba změnow
124     location: "Městno:"
125     no_comment: (žadyn komentar)
126     node: 
127       history_title: "Sukata historija: %{name}"
128       title: "Suk: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
131       type: 
132         changeset: sadźba změnow
133         node: suk
134         relation: relacija
135         way: puć
136     note: 
137       closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
139       closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
140       commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
142       description: Wopisanje
143       hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
145       new_note: Nowa pokazka
146       open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
148       open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
149       reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
151       title: "Suk: %{id}"
152     part_of: "Dźěl wot:"
153     redacted: 
154       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
155       redaction: Redakcija %{id}
156       type: 
157         node: suk
158         relation: relacija
159         way: puć
160     relation: 
161       history_title: "Historija relacije: %{name}"
162       members: Čłonojo
163       title: "Relacija: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
166       type: 
167         node: Suk
168         relation: Relacija
169         way: Puć
170     start_rjs: 
171       feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
172       load_data: Daty začitać
173       loading: Začituje so...
174     tag_details: 
175       tags: "Atributy:"
176       wiki_link: 
177         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
178         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
179       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
180     timeout: 
181       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
182       type: 
183         changeset: sadźba změnow
184         node: suk
185         relation: relacija
186         way: puć
187     version: Wersija
188     view_details: Podrobnosće pokazać
189     view_history: Historiju pokazać
190     way: 
191       also_part_of: 
192         few: dźěl pućow %{related_ways}
193         one: dźěl puća %{related_ways}
194         other: dźěl pućow %{related_ways}
195         two: dźěl pućow %{related_ways}
196       history_title: "Historija puća: %{name}"
197       nodes: Suki
198       title: "Puć: %{name}"
199   changeset: 
200     changeset: 
201       anonymous: Anonymny
202       no_edits: (žane změny)
203       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
204     changeset_paging_nav: 
205       next: Přichodna »
206       previous: « Předchadna
207       showing_page: Strona %{page}
208     changesets: 
209       area: Wobłuk
210       comment: Komentar
211       id: ID
212       saved_at: Datum składowanja
213       user: Wužiwar
214     list: 
215       empty: Žane sadźby změnow namakane.
216       empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
217       empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
218       load_more: Wjace začitać
219       no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
220       no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
221       no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
222       title: Sadźby změnow
223       title_friend: Změny twojich přećelow
224       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
225       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
226     timeout: 
227       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
228   diary_entry: 
229     comments: 
230       ago: před %{ago}
231       comment: Komentar
232       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
233       newer_comments: Nowše komentary
234       older_comments: Starše komentary
235       post: Powěsć
236       when: Časowy dypk
237     diary_comment: 
238       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
239       confirm: Wobkrućić
240       hide_link: Tutón komentar schować
241     diary_entry: 
242       comment_count: 
243         few: "%{count} komentary"
244         one: Jedyn komentar
245         other: "%{count} komentarow"
246         two: "%{count} komentaraj"
247         zero: Žane komentary
248       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
249       confirm: Wobkrućić
250       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
251       hide_link: Tutón zapisk schować
252       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
253       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
254     edit: 
255       body: "Tekst:"
256       language: "Rěč:"
257       latitude: "Šěrokostnik:"
258       location: "Městno:"
259       longitude: "Dołhostnik:"
260       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
261       save_button: Składować
262       subject: "Nastupa:"
263       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
264       use_map_link: kartu wužiwać
265     feed: 
266       all: 
267         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
268         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
269       language: 
270         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
271         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
272       user: 
273         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
274         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
275     list: 
276       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
277       new: Nowy dźenikowy zapisk
278       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
279       newer_entries: Nowše zapiski
280       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
281       older_entries: Starše zapiski
282       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
283       title: Dźeniki wužiwarjow
284       title_friends: Dźeniki přećelow
285       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
286       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
287     location: 
288       edit: Wobdźěłać
289       location: "Městno:"
290       view: Pokazać
291     new: 
292       title: Nowy dźenikowy zapisk
293     no_such_entry: 
294       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
295       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
296       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
297     view: 
298       leave_a_comment: Spisaj komentar
299       login: Přizjew so
300       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
301       save_button: Składować
302       title: Dźenik %{user} | %{title}
303       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
304   editor: 
305     default: Standard (tuchwilu %{name}
306     id: 
307       description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
308       name: iD
309     potlatch: 
310       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
311       name: Potlatch 1
312     potlatch2: 
313       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
314       name: Potlatch 2
315     remote: 
316       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
317       name: Dalokowodźenje
318   export: 
319     start: 
320       add_marker: Marku karće přidać
321       area_to_export: Wobłuk za eksport
322       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
323       export_button: Eksport
324       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
325       format: "Format:"
326       format_to_export: Format za eksport
327       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
328       latitude: "Šěrokostnik:"
329       licence: Licenca
330       longitude: "Dołhostnik:"
331       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
332       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
333       max: maks.
334       options: Opcije
335       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
336       output: Wudaće
337       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
338       scale: Měritko
339       too_large: 
340         advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
341         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
342         geofabrik: 
343           description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
344           title: Geofabrik Downloads
345         metro: 
346           description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
347           title: Metro Extracts
348         other: 
349           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
350           title: Druhe žórła
351         overpass: 
352           description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
353           title: Overpass API
354         planet: 
355           description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
356           title: Planet OSM
357       zoom: Skalowanje
358     title: Eksportować
359   fixthemap: 
360     how_to_help: 
361       add_a_note: 
362         instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
363       join_the_community: 
364         explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
365         title: Do zhromadźenstwa zastupić
366       title: Kak móžeš pomhać
367     other_concerns: 
368       explanation_html: Jeli maš wobmyslenja wo tym, kak so naše daty wužiwaja abo nastupajo wobsah, wopytaj našu <a href='/copyright'>stronu awtorstwa</a> za dalše zakonjowe informacije abo staj so z wotpowědnej <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>dźěłowej skupinu</a> do zwiska.
369       title: Druhe naležnosće
370     title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
371   geocoder: 
372     description: 
373       title: 
374         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
376       types: 
377         cities: Wulkoměsta
378         places: Městna
379         towns: Města
380     direction: 
381       east: wuchod
382       north: sewjer
383       north_east: sewjerowuchod
384       north_west: sewjerozapad
385       south: juh
386       south_east: juhowuchod
387       south_west: juhozapad
388       west: zapad
389     distance: 
390       one: něhdźe 1 km
391       other: něhdźe %{count} km
392       zero: mjenje hač 1 km
393     results: 
394       more_results: Dalše wuslědki
395       no_results: Žane wuslědki namakane
396     search: 
397       title: 
398         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
399         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400         geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
401         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
402         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
403         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
405         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
406     search_osm_nominatim: 
407       admin_levels: 
408         level10: Předměstowa hranica
409         level2: Statna hranica
410         level4: Krajna hranica
411         level5: Regionowa hranica
412         level6: Wokrjesowa hranica
413         level8: Měsćanska hranica
414         level9: Hranica měšćanskeho dźěla
415       prefix: 
416         aerialway: 
417           chair_lift: Sydłowy lift
418           drag_lift: Wlečny lift
419           station: Gondlowa stacija
420         aeroway: 
421           aerodrome: Lětanišćo
422           apron: Lětanske předpolo
423           gate: Wrota
424           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
425           runway: Startowa a přizemjenska čara
426           taxiway: Lětadłowa jězdnja
427           terminal: Terminal
428         amenity: 
429           WLAN: WLAN-přistup
430           airport: Lětanišćo
431           arts_centre: Kulturny centrum
432           artwork: Wuměłska twórba
433           atm: Bankomat
434           auditorium: Awditorij
435           bank: Banka
436           bar: Bara
437           bbq: Grilowanišćo
438           bench: Ławka
439           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
440           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
441           biergarten: Piwowa zahroda
442           brothel: Bordel
443           bureau_de_change: Měnjernja
444           bus_station: Busowe dwórnišćo
445           cafe: Kofejownja
446           car_rental: Awtowa přenajimarnja
447           car_sharing: Centrala za sobujěducych
448           car_wash: Awtomyjernja
449           casino: Kazino
450           charging_station: Napjelnjenska stacija
451           cinema: Kino
452           clinic: Klinika
453           club: Klub
454           college: Wysoka šula
455           community_centre: Zhromadny centrum
456           courthouse: Sudnistwo
457           crematorium: Krematorij
458           dentist: Zubny lěkar
459           doctors: Lěkarjo
460           dormitory: Internat
461           drinking_water: Pitna woda
462           driving_school: Jězbna šula
463           embassy: Wulkopósłanstwo
464           emergency_phone: Nuzowy telefon
465           fast_food: Přikuski
466           ferry_terminal: Přewozny přistaw
467           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
468           fire_station: Wohnjostraža
469           food_court: Food Court
470           fountain: Studnja
471           fuel: Tankownja
472           grave_yard: Kěrchow
473           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
474           hall: Schadźowarnja
475           health_centre: Strowotny centrum
476           hospital: Chorownja
477           hotel: Hotel
478           hunting_stand: Łakańca
479           ice_cream: Jědźny lód
480           kindergarten: Pěstowarnja
481           library: Knihownja
482           market: Wiki
483           marketplace: Torhošćo
484           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
485           nightclub: Nócny klub
486           nursery: Pěstowarnja
487           nursing_home: Hladarnja
488           office: Běrow
489           park: Park
490           parking: Parkowanišćo
491           pharmacy: Lěkarnja
492           place_of_worship: Boži dom
493           police: Policija
494           post_box: Listowy kašćik
495           post_office: Póstowy zarjad
496           preschool: Předšula
497           prison: Jastwo
498           pub: Korčma
499           public_building: Zjawne twarjenje
500           public_market: Zjawne wiki
501           reception_area: Přijimanski wobłuk
502           recycling: Přijimarnja starowiznow
503           restaurant: Hosćenc
504           retirement_home: Starownja
505           sauna: Sawna
506           school: Šula
507           shelter: Podstup
508           shop: Wobchod
509           shopping: Nakup
510           shower: Duša
511           social_centre: Socialne srjedźišćo
512           social_club: Towarstwo
513           social_facility: Socialne zarjadnišćo
514           studio: Studijo
515           supermarket: Superwiki
516           swimming_pool: Płuwanišćo
517           taxi: Taksijowe zastanišćo
518           telephone: Zjawny telefon
519           theatre: Dźiwadło
520           toilets: Nuzniki
521           townhall: Radnica
522           university: Uniwersita
523           vending_machine: Awtomat
524           veterinary: Zwěrjacy lěkar
525           village_hall: Gmejnski centrum
526           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
527           wifi: WiFi-přistup
528           youth_centre: Centrum za młodostnych
529         boundary: 
530           administrative: Zarjadniska hranica
531           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
532           national_park: Narodny park
533           protected_area: Škitane pasmo
534         bridge: 
535           aqueduct: Akwedukt
536           suspension: Wisaty móst
537           swing: Wobwjertny móst
538           viaduct: Wiadukt
539           "yes": Móst
540         building: 
541           "yes": Twarjenje
542         emergency: 
543           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
544           phone: Nuzowy telefon
545         highway: 
546           bridleway: Jěchanski puć
547           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
548           bus_stop: Busowe zastanišćo
549           byway: Pódlanski puć
550           construction: Dróha so twari
551           cycleway: Kolesowarska šćežka
552           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
553           footway: Pućik
554           ford: Bród
555           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
556           milestone: Kilometrowy kamjeń
557           minor: Pódlanska hasa
558           motorway: Awtodróha
559           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
560           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
561           path: Šćežka
562           pedestrian: Chódnik
563           platform: Platforma
564           primary: Dróha prěnjeho rjada
565           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
566           proposed: Planowana dróha
567           raceway: Pista
568           residential: Bydlenska hasa
569           rest_area: Wotpočnišćo
570           road: Dróha
571           secondary: Dróha druheho rjada
572           secondary_link: Dróha druheho rjada
573           service: Dróha za přidróžnych
574           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
575           speed_camera: Błyskadło
576           steps: Schodźenki
577           stile: Płótne stupadło
578           street_lamp: Nadróžna latarnja
579           tertiary: Dróha třećeho rjada
580           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
581           track: Pólny puć
582           trail: Šćežka
583           trunk: Dalokodróha
584           trunk_link: Dalokodróha
585           unclassified: Njezarjadowana dróha
586           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
587         historic: 
588           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
589           battlefield: Bitwišćo
590           boundary_stone: Měznik
591           building: Twarjenje
592           castle: Hród
593           church: Cyrkej
594           citywalls: Měšćanske murje
595           fort: Fort
596           house: Dom
597           icon: Ikona
598           manor: Knježi dwór
599           memorial: Wopomnišćo
600           mine: Podkopki
601           monument: Pomnik
602           museum: Muzej
603           ruins: Rozpadanki
604           tomb: Row
605           tower: Wěža
606           wayside_cross: Pućny křiž
607           wayside_shrine: Stołp
608           wreck: Wrak
609         landuse: 
610           allotments: Małozahrodki
611           basin: Basenk
612           brownfield: Industrijowe lado
613           cemetery: Kěrchow
614           commercial: Přemysłowa kónčina
615           conservation: Přirodoškit
616           construction: Twar
617           farm: Farma
618           farmland: Pola
619           farmyard: Statok
620           forest: Wužitny lěs
621           garages: Awtowa porjedźernja
622           grass: Trawa
623           greenfield: Njewobtwarjena zemja
624           industrial: Industrijowa kónčina
625           landfill: Smjećišćo
626           meadow: Łuka
627           military: Wojerska kónčina
628           mine: Podkopki
629           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
630           orchard: Sadowa zahroda
631           park: Park
632           piste: Pista
633           quarry: Skała
634           railway: Železnica
635           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
636           reservoir: Zběranski basenk
637           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
638           residential: Bydlenski wobwod
639           retail: Wobchody
640           road: Dróhowe pasmo
641           village_green: Nawjes
642           vineyard: Winicy
643           wetland: Łučina
644           wood: Lěs
645         leisure: 
646           beach_resort: Mórske kupjele
647           bird_hide: Ptači schow
648           common: Gmejnski kraj
649           fishing: Rybnišćo
650           fitness_station: Fitnesowy center
651           garden: Zahroda
652           golf_course: Golfownišćo
653           ice_rink: Smykanišćo
654           marina: Jachtowy přistaw
655           miniature_golf: Minigolf
656           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
657           park: Park
658           pitch: Sportnišćo
659           playground: Hrajkanišćo
660           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
661           sauna: Sawna
662           slipway: Helling
663           sports_centre: Sportowy centrum
664           stadium: Stadion
665           swimming_pool: Swimmingpool
666           track: Běhanišćo
667           water_park: Wodowy park
668         military: 
669           airfield: Wojerske lětanišćo
670           barracks: Kaserna
671           bunker: Bunker
672         mountain_pass: 
673           "yes": Hórski přesmyk
674         natural: 
675           bay: Zaliw
676           beach: Přibrjóh
677           cape: Kap
678           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
679           channel: Kanal
680           cliff: Wuskała
681           crater: Krater
682           dune: Nawěw
683           feature: Funkcija
684           fell: Fjeld
685           fjord: Fjord
686           forest: Lěs
687           geyser: Geiser
688           glacier: Lodowc
689           heath: Hola
690           hill: Hórka
691           island: Kupa
692           land: Kraj
693           marsh: Marša
694           moor: Bahno
695           mud: Błóto
696           peak: Špica
697           point: Dypk
698           reef: Rif
699           ridge: Horinski hrjebjeń
700           river: Rěka
701           rock: Skała
702           scree: Walanki
703           scrub: Kerki
704           shoal: Niłčina, pěsčišćo
705           spring: Žórło
706           stone: Kamjeń
707           strait: Mórska wužina
708           tree: Štom
709           valley: Doł
710           volcano: Wulkan
711           water: wodźizna
712           wetland: Łučina
713           wetlands: Łučiny
714           wood: Lěs
715         office: 
716           accountant: Knihiwjedniski běrow
717           architect: Architektny běrow
718           company: Zawod
719           employment_agency: Dźěłowy zarjad
720           estate_agent: Makler ležownosćow
721           government: Zarjad
722           insurance: Zawěsćenski běrow
723           lawyer: Běrow prawiznika
724           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
725           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
726           travel_agent: Pućowanski běrow
727           "yes": Běrow
728         place: 
729           airport: Lětanišćo
730           city: Wulkoměsto
731           country: Kraj
732           county: Wokrjes
733           farm: Farma
734           hamlet: Wjeska
735           house: Dom
736           houses: Domy
737           island: Kupa
738           islet: Kupka
739           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
740           locality: Sydlišćo
741           moor: Bahno
742           municipality: Gmejna
743           neighbourhood: Bydlenski wobwod
744           postcode: Postowe wodźenske čisło
745           region: Region
746           sea: Morjo
747           state: Zwjazkowy kraj
748           subdivision: Trabantowe město
749           suburb: Předměsto
750           town: Město
751           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
752           village: Wjes
753         railway: 
754           abandoned: Rozpušćena železnica
755           construction: Železnica so twari
756           disused: Zastajena železnica
757           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
758           funicular: Powjaznica
759           halt: Železniske zastanišćo
760           historic_station: Historiske dwórnišćo
761           junction: Železniske křižnišćo
762           level_crossing: Železniski přechod
763           light_rail: Měšćanska železnica
764           miniature: Miniaturna železnica
765           monorail: Jednokolijowa železnica
766           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
767           platform: Železniske nastupišćo
768           preserved: Muzejowa železnica
769           proposed: Planowana železniska čara
770           spur: Přizamkowe kolije
771           station: Dwórnišćo
772           stop: Železniske zastanišćo
773           subway: Metrowa stacija
774           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
775           switch: Wuhibka
776           tram: Tramwajka
777           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
778           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
779         shop: 
780           alcohol: Wobchod za spirituozy
781           antiques: Wobchod starožitnosćow
782           art: Wuměłski wobchod
783           bakery: Pjekarnja
784           beauty: Kosmetikowy salon
785           beverages: Napojowe wiki
786           bicycle: Wobchod za kolesa
787           books: Kniharnja
788           boutique: Butika
789           butcher: Rěznik
790           car: Awtosalon
791           car_parts: Awtowe narunanki
792           car_repair: Awtowa porjedźernja
793           carpet: Přestrjencowy wobchod
794           charity: Dobroćelski wobchod
795           chemist: Lěkarnja
796           clothes: Drastowy wobchod
797           computer: Kompjuterowy wobchod
798           confectionery: Konditarnja
799           convenience: Miniwiki
800           copyshop: Kopěrowanski wobchod
801           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
802           deli: Delikatesowy wobchod
803           department_store: Kupnica
804           discount: Wobchod za tunje artikle
805           doityourself: Paslerska potrjeba
806           dry_cleaning: Čisćernja
807           electronics: Wobchod za elektroniku
808           estate_agent: Makler z imobilijemi
809           farm: Wobchod na statoku
810           fashion: Modowy wobchod
811           fish: Rybowy wobchod
812           florist: Kwětkarnja
813           food: Wobchod za žiwidła
814           funeral_directors: Pochowanski wustaw
815           furniture: Meble
816           gallery: Galerija
817           garden_centre: Zahrodny centrum
818           general: Wobchod za měšane twory
819           gift: Wobchod za dary
820           greengrocer: Wobchod za zeleniny
821           grocery: Žiwidłowy wobchod
822           hairdresser: Frizerski salon
823           hardware: Twarske wiki
824           hifi: Hi-fi
825           insurance: Zawěsćernja
826           jewelry: Debjenkowy wobchod
827           kiosk: Kiosk
828           laundry: Myjernja
829           mall: Promenada
830           market: Wiki
831           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
832           motorcycle: Wobchod za motorske
833           music: Wobchod za hudźbniny
834           newsagent: Kiosk nowin
835           optician: Optikar
836           organic: Biowobchod
837           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
838           pet: Coowobchod
839           pharmacy: Lěkarnja
840           photo: Fotograf
841           salon: Salon
842           second_hand: Nakupowanišćo
843           shoes: Wobchod črijow
844           shopping_centre: Nakupowanišćo
845           sports: Sportowy wobchod
846           stationery: Papjernistwo
847           supermarket: Superwiki
848           tailor: Krawcownja
849           toys: Wobchod za hrajki
850           travel_agency: Pućowanski běrow
851           video: Widejowobchod
852           wine: Wobchod za spirituozy
853           "yes": Wobchod
854         tourism: 
855           alpine_hut: Hórska bawda
856           artwork: Wuměłska twórba
857           attraction: Atrakcija
858           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
859           cabin: Chěžka
860           camp_site: Stanowanišćo
861           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
862           chalet: Chata
863           guest_house: Hóstny dom
864           hostel: Hospoda
865           hotel: Hotel
866           information: Informacija
867           lean_to: Kólnja
868           motel: Motel
869           museum: Muzej
870           picnic_site: Piknikowanišćo
871           theme_park: Park zabawy
872           valley: Doł
873           viewpoint: Wuhladnišćo
874           zoo: Coo
875         tunnel: 
876           culvert: Wotwódny kanal
877           "yes": Tunl
878         waterway: 
879           artificial: Kumštna wodowa dróha
880           boatyard: Łódźnica
881           canal: Kanal
882           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
883           dam: Nasyp
884           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
885           ditch: Hrjebja
886           dock: Dok
887           drain: Wentok
888           lock: Přepław
889           lock_gate: Wrota přeplawnje
890           mineral_spring: Mineralne žórło
891           mooring: Přistawnišćo
892           rapids: Rěčne prohi
893           river: Rěka
894           riverbank: Rěčny brjóh
895           stream: rěčka
896           wadi: Wadi
897           water_point: Wódne městno
898           waterfall: Wodopad
899           weir: Spušćadło
900   help_page: 
901     help: 
902       description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
903       title: help.openstreetmap.org
904       url: https://help.openstreetmap.org/
905     introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
906     title: Wo pomoc prosyć
907     welcome: 
908       description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
909       title: Witaj k OSM
910       url: /welcome
911     wiki: 
912       description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
913       title: wiki.openstreetmap.org
914       url: http://wiki.openstreetmap.org/
915   javascripts: 
916     close: Začinić
917     edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
918     key: 
919       title: Legenda
920       tooltip: Legenda
921       tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
922     map: 
923       base: 
924         cycle_map: Kolesowa karta
925         hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
926         mapquest: MapQuest Open
927         standard: Standard
928         transport_map: Wobchadna karta
929       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
930       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
931       layers: 
932         data: Kartowe daty
933         header: Kartowe runiny
934         notes: Pokazki
935         overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
936         title: Runiny
937       locate: 
938         popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
939         title: Aktualne městno pokazać
940       zoom: 
941         in: Powjetšić
942         out: Pomjeńšić
943     notes: 
944       new: 
945         add: Pokazku přidać
946         intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije.)
947       show: 
948         anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
949         comment: Komentar
950         comment_and_resolve: Komentować a sčinić
951         hide: Schować
952         reactivate: Znowa aktiwizować
953         resolve: Sčinjeny
954     share: 
955       cancel: Přetorhnyć
956       center_marker: Kartu na marce centrować
957       custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
958       download: Sćahnyć
959       embed: HTML
960       format: "Format:"
961       image: Wobraz
962       image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
963       include_marker: Kartowu marku stajić
964       link: Wotkaz abo HTML
965       long_link: Wotkaz
966       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
967       scale: "Měritko:"
968       short_link: Krótki wotkaz
969       short_url: Krótki URL
970       title: Dźělić
971       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
972     site: 
973       createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
974       createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
975       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
976       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
977       map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
978       map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
979   layouts: 
980     about: Wo
981     community: Zhromadźenstwo
982     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
983     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
984     copyright: Awtorske prawo
985     data: Daty
986     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
987     edit: Wobdźěłać
988     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
989     export: Eksport
990     export_data: Daty eksportować
991     foundation: Załožba
992     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
993     gps_traces: GPS-ćěrje
994     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
995     help: Pomoc
996     history: Historija
997     home: K domjacemu stejnišću
998     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
999     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
1000     intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
1001     learn_more: Dalše informacije
1002     log_in: Přizjewić
1003     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
1004     logo: 
1005       alt_text: OpenStreetMap logo
1006     logout: Wotzjewić
1007     make_a_donation: 
1008       text: Darić
1009       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
1010     more: Wjace
1011     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
1012     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
1013     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1014     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
1015     partners_ic: Imperial College London
1016     partners_partners: partnerow
1017     partners_ucl: z UCL VR Centre
1018     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1019     sign_up: Registrować
1020     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
1021     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1022     tag_line: Swobodna swětowa karta
1023     user_diaries: Dźeniki
1024     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
1025   license_page: 
1026     foreign: 
1027       english_link: jendźelskim originalom
1028       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1029       title: Wo tutym přełožku
1030     legal_babble: 
1031       attribution_example: 
1032         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1033         title: Připokazanski přikład
1034       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1035       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1036       contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
1037       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1038       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1039       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1040       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1041       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1042       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1043       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1044       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1045       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1046       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1047       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1048       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1049       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1050       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1051       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1052       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1053       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1054       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1055       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1056       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1057       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1058       more_title_html: Dalše informacije
1059       title_html: Awtorske prawo a licenca
1060     native: 
1061       mapping_link: kartěrowanje započeć
1062       native_link: hornjoserbskej wersiji
1063       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1064       title: Wo tutej stronje
1065   message: 
1066     delete: 
1067       deleted: Powěsć zničena
1068     inbox: 
1069       date: Datum
1070       from: Wot
1071       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1072       my_inbox: Mój póst
1073       new_messages: 
1074         few: "%{count} nowe powěsće"
1075         one: "%{count} nowa powěsć"
1076         other: "%{count} nowych powěsćow"
1077         two: "%{count} nowej powěsći"
1078       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1079       old_messages: 
1080         few: "%{count} stare powěsće"
1081         one: "%{count} stara powěsć"
1082         other: "%{count} starych powěsćow"
1083         two: "%{count} starej powěsći"
1084       outbox: pósłany
1085       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1086       subject: Temowe nadpismo
1087       title: Póstowy kašćik
1088     mark: 
1089       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1090       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1091     message_summary: 
1092       delete_button: Zničić
1093       read_button: Jako přečitany markěrować
1094       reply_button: Wotmołwić
1095       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1096     new: 
1097       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1098       body: Tekst
1099       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1100       message_sent: Powěsć wotpósłana
1101       send_button: Pósłać
1102       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1103       subject: Temowe nadpismo
1104       title: Powěsć pósłać
1105     no_such_message: 
1106       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1107       heading: Powěsć njeeksistuje
1108       title: Powěsć njeeksistuje
1109     outbox: 
1110       date: Datum
1111       inbox: póstowy kašćik
1112       messages: 
1113         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1114         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1115         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1116         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1117       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1118       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1119       outbox: pósłany
1120       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1121       subject: Temowe nadpismo
1122       title: Pósłany
1123       to: Komu
1124     read: 
1125       back: Wróćo
1126       date: Datum
1127       from: Wot
1128       reply_button: Wotmołwić
1129       subject: Temowe nadpismo
1130       title: Powěsć čitać
1131       to: Komu
1132       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1133       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1134     reply: 
1135       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1136     sent_message_summary: 
1137       delete_button: Zničić
1138   note: 
1139     description: 
1140       closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
1141       closed_at_html: Před %{when} rozrisany
1142       commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
1143       commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
1144       opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
1145       opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
1146       reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
1147       reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
1148     entry: 
1149       comment: Komentar
1150       full: Dospołna pokazka
1151     mine: 
1152       ago_html: před %{when}
1153       created_at: "Wutworjeny:"
1154       creator: Tworićel
1155       description: Wopisanje
1156       heading: Pokazki wužiwarja %{user}
1157       id: ID
1158       last_changed: Posledni raz změnjeny
1159       subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1160       title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1161     rss: 
1162       closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
1163       commented: nowy komentar (blisko %{place})
1164       description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
1165       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
1166       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
1167       reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
1168       title: Pokazki OpenStreetMap
1169   notifier: 
1170     diary_comment_notification: 
1171       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1172       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1173       hi: Witaj %{to_user},
1174       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1175     email_confirm: 
1176       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1177     email_confirm_html: 
1178       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1179       greeting: Witaj,
1180       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1181     email_confirm_plain: 
1182       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1183       greeting: Witaj,
1184       hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
1185     friend_notification: 
1186       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1187       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1188       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1189       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1190     gpx_notification: 
1191       and_no_tags: a žane atributy.
1192       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1193       failure: 
1194         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1195         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1196         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1197         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1198       greeting: Witaj,
1199       success: 
1200         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1201         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1202       with_description: z wopisanjom
1203       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1204     lost_password: 
1205       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1206     lost_password_html: 
1207       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1208       greeting: Witaj,
1209       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1210     lost_password_plain: 
1211       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1212       greeting: Witaj,
1213       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1214     message_notification: 
1215       footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
1216       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1217       hi: Witaj %{to_user},
1218     note_comment_notification: 
1219       anonymous: Anonymny wužiwar
1220       closed: 
1221         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1222         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
1223         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
1224         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
1225       commented: 
1226         commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1227         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
1228         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
1229         your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
1230       details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
1231       greeting: Witaj,
1232       reopened: 
1233         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1234         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
1235         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
1236         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
1237     signup_confirm: 
1238       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1239       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1240       greeting: Witaj!
1241       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1242       welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
1243   oauth: 
1244     oauthorize: 
1245       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1246       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1247       allow_to: "Dowól nałoženju:"
1248       allow_write_api: kartu změnić.
1249       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1250       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1251       allow_write_notes: pokazki změnić.
1252       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1253       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1254       title: Přistup na twoje konto awtorizować
1255     oauthorize_failure: 
1256       denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
1257       invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
1258       title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
1259     oauthorize_success: 
1260       allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
1261       title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
1262       verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
1263     revoke: 
1264       flash: Sy token za %{application} anulował.
1265   oauth_clients: 
1266     create: 
1267       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1268     destroy: 
1269       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1270     edit: 
1271       submit: Wobdźěłać
1272       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1273     form: 
1274       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1275       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1276       allow_write_api: kartu změnić.
1277       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1278       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1279       allow_write_notes: pokazki změnić.
1280       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1281       callback_url: URL wróćowołanja
1282       name: Mjeno
1283       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1284       required: Trěbny
1285       support_url: URL podpěry
1286       url: URL hłowneje aplikacije
1287     index: 
1288       application: Mjeno aplikacije
1289       issued_at: Datum wudaća
1290       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1291       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1292       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1293       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1294       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1295       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1296       revoke: Anulować!
1297       title: Moje podrobnosće OAuth
1298     new: 
1299       submit: Registrować
1300       title: Nowu aplikaciju registrować
1301     not_found: 
1302       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1303     show: 
1304       access_url: "URL za přistupny token:"
1305       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1306       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1307       allow_write_api: kartu změnić.
1308       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1309       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1310       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1311       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1312       authorize_url: "URL awtorizować:"
1313       confirm: Sy sej wěsty?
1314       delete: Klient zhašeć
1315       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1316       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1317       requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
1318       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1319       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1320       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1321       url: URL za naprašowanski token
1322     update: 
1323       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1324   redaction: 
1325     create: 
1326       flash: Redakcija je so wutworiła.
1327     destroy: 
1328       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1329       flash: Redakcija je so zhašała.
1330       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1331     edit: 
1332       description: Wopisanje
1333       heading: Redakciju wobdźěłać
1334       submit: Redakciju składować
1335       title: Redakciju wobdźěłać
1336     index: 
1337       empty: Žane redakcije njejsu.
1338       heading: Lisćina redakcijow
1339       title: Lisćina redakcijow
1340     new: 
1341       description: Wopisanje
1342       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1343       submit: Redakciju wutworić
1344       title: Nowa redakcija so wutworja
1345     show: 
1346       confirm: Sy sej wěsty?
1347       description: "Wopisanje:"
1348       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1349       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1350       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1351       title: Redakcija so pokazuje
1352       user: "Tworićel:"
1353     update: 
1354       flash: Změny składowane.
1355   site: 
1356     edit: 
1357       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1358       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1359       id_not_configured: iD njeje so konfigurował
1360       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1361       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1362       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1363       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1364       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1365       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1366       user_page_link: wužiwarskej stronje
1367     index: 
1368       createnote: Pokazku přidać
1369       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1370       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1371       license: 
1372         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1373       permalink: Trajny wotkaz
1374       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1375       shortlink: Krótki wotkaz
1376     key: 
1377       table: 
1378         entry: 
1379           admin: Zarjadniska hranica
1380           allotments: Małozahrodki
1381           apron: 
1382             - Lětanišćowe předpolo
1383             - terminal
1384           bridge: Čorna kroma = móst
1385           bridleway: Jěchanski puć
1386           brownfield: Industrijowe lado
1387           building: Wuznamne twarjenje
1388           byway: Pódlanski puć
1389           cable: 
1390             - Kablowa nadróžna
1391             - sydłowy lift
1392           cemetery: Kěrchow
1393           centre: Sportowy centrum
1394           commercial: Přemysłowa kónčina
1395           common: 
1396             - Powšitkowny
1397             - łuka
1398           construction: Dróhi w twarje
1399           cycleway: Kolesowarska šćežka
1400           destination: Jenož za přidróžnych
1401           farm: Farma
1402           footway: Chódnik
1403           forest: Hajina
1404           golf: Golfownišćo
1405           heathland: Hola
1406           industrial: Industrijowa kónčina
1407           lake: 
1408             - Jězor
1409             - spjaty jězor
1410           military: Wojerske pasmo
1411           motorway: Awtodróha
1412           park: Park
1413           permissive: Dowoleny přistup
1414           pitch: Sportnišćo
1415           primary: Zwjazkowa dróha
1416           private: Priwatny přistup
1417           rail: Železnica
1418           reserve: Přirodoškitne pasmo
1419           resident: Bydlenski wobwod
1420           retail: Nakupowanišćo
1421           runway: 
1422             - Přizemišćo
1423             - lětadłowa jězdnja
1424           school: 
1425             - Šula
1426             - uniwersita
1427           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1428           station: Dwórnišćo
1429           subway: Podzemska železnica
1430           summit: 
1431             - Wjeršk
1432             - kónčk hory
1433           tourist: Turistiska atrakcija
1434           track: Čara
1435           tram: 
1436             - Měšćanska železnica
1437             - nadróžna
1438           trunk: Dalokodróha
1439           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1440           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1441           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1442           wood: Lěs
1443     markdown_help: 
1444       alt: Alternatiwny tekst
1445       first: Prěni element
1446       heading: Nadpis
1447       headings: Nadpisy
1448       image: Wobraz
1449       link: Wotkaz
1450       ordered: Čisłowana lisćina
1451       second: Druhi element
1452       subheading: Podnapis
1453       text: Tekst
1454       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1455       unordered: Naličenje
1456       url: URL
1457     richtext_area: 
1458       edit: Wobdźěłać
1459       preview: Přehlad
1460     search: 
1461       search: Pytać
1462       submit_text: Dźi
1463       where_am_i: Hdźe sym?
1464       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1465     sidebar: 
1466       close: Začinić
1467       search_results: Pytanske wuslědki
1468   time: 
1469     formats: 
1470       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1471   trace: 
1472     create: 
1473       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1474       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1475     delete: 
1476       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1477     description: 
1478       description_with_count: 
1479         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1480         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
1481         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1482         two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
1483       description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
1484     edit: 
1485       description: "Wopisanje:"
1486       download: sćahnyć
1487       edit: wobdźěłać
1488       filename: "Datajowe mjeno:"
1489       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1490       map: karta
1491       owner: "Wobsedźer:"
1492       points: "Dypki:"
1493       save_button: Změny składować
1494       start_coord: "Startowa koordinata:"
1495       tags: "Atributy:"
1496       tags_help: přez komu dźěleny
1497       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1498       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1499       visibility: "Widźomnosć:"
1500       visibility_help: što to woznamjenja?
1501     georss: 
1502       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1503     list: 
1504       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1505       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1506       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1507       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1508       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1509       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1510     make_public: 
1511       made_public: Čara wozjewjena
1512     offline: 
1513       heading: Składowanje offline GPX
1514       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1515     offline_warning: 
1516       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1517     trace: 
1518       ago: před %{time_in_words_ago}
1519       by: wot
1520       count_points: "%{count} dypkow"
1521       edit: wobdźěłać
1522       edit_map: Kartu wobdźěłać
1523       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1524       in: w
1525       map: karta
1526       more: wjace
1527       pending: NJESČINJENY
1528       private: PRIWATNY
1529       public: ZJAWNY
1530       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1531       trackable: SĆĚHUJOMNY
1532       view_map: Kartu pokazać
1533     trace_form: 
1534       description: "Wopisanje:"
1535       help: Pomoc
1536       tags: "Atributy:"
1537       tags_help: přez komu dźěleny
1538       upload_button: Nahrać
1539       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1540       visibility: "Widźomnosć:"
1541       visibility_help: što to woznamjenja?
1542     trace_header: 
1543       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1544       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1545       traces_waiting: 
1546         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1547         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1548       upload_trace: Ćěr nahrać
1549     trace_optionals: 
1550       tags: Atributy
1551     trace_paging_nav: 
1552       newer: Nowše ćěrje
1553       older: Starše ćěrje
1554       showing_page: Strona %{page}
1555     view: 
1556       delete_track: Tutu čaru zničić
1557       description: "Wopisanje:"
1558       download: sćahnyć
1559       edit: wobdźěłać
1560       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1561       filename: "Datajowe mjeno:"
1562       heading: Ćěr %{name} pokazać
1563       map: karta
1564       none: Žadyn
1565       owner: "Wobsedźer:"
1566       pending: NJESČINJENY
1567       points: "Dypki:"
1568       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1569       tags: "Atributy:"
1570       title: Ćěr %{name} pokazać
1571       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1572       uploaded: "Nahraty dnja:"
1573       visibility: "Widźomnosć:"
1574     visibility: 
1575       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1576       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1577       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1578       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1579   user: 
1580     account: 
1581       contributor terms: 
1582         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1583         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1584         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1585         link text: što to je?
1586         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1587         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1588       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1589       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1590       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1591       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1592       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1593       gravatar: 
1594         gravatar: Gravatar wužiwać
1595         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1596         link text: Što to je?
1597       home location: "Domjace stejnišćo:"
1598       image: "Wobraz:"
1599       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1600       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1601       latitude: "Šěrokostnik:"
1602       longitude: "Dołhostnik:"
1603       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1604       my settings: Moje nastajenja
1605       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1606       new image: Wobraz přidać
1607       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1608       openid: 
1609         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1610         link text: Što to je?
1611         openid: "OpenID:"
1612       preferred editor: "Preferowany editor:"
1613       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1614       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1615       public editing: 
1616         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1617         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1618         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1619         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1620         enabled link text: Što to je?
1621         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1622       public editing note: 
1623         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1624         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1625       replace image: Aktualny wobraz narunać
1626       return to profile: Wróćo k profilej
1627       save changes button: Změny składować
1628       title: Konto wobdźěłać
1629       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1630     confirm: 
1631       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1632       button: Wobkrućić
1633       heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
1634       introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
1635       introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
1636       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1637       reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
1638       unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
1639     confirm_email: 
1640       button: Wobkrućić
1641       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1642       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1643       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1644       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1645     confirm_resend: 
1646       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1647       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1648     filter: 
1649       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1650     go_public: 
1651       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1652     list: 
1653       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1654       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1655       heading: Wužiwarjo
1656       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1657       showing: 
1658         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1659         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1660       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1661       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1662       title: Wužiwarjo
1663     login: 
1664       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1665       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1666       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1667       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1668       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1669       heading: Přizjewjenje
1670       login_button: Přizjewjenje
1671       lost password link: Swoje hesło zabył?
1672       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1673       no account: Nimaš žane konto?
1674       openid: "%{logo} OpenID:"
1675       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1676       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1677       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1678       openid_providers: 
1679         aol: 
1680           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1681           title: Z AOL přizjewić
1682         google: 
1683           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1684           title: Přizjewjenje z Google
1685         myopenid: 
1686           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1687           title: Z myOpenID přizjewić
1688         openid: 
1689           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1690           title: Přizjewjenje z OpenID
1691         wordpress: 
1692           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1693           title: Z Wordpress přizjewić
1694         yahoo: 
1695           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1696           title: Z Yahoo přizjewić
1697       password: "Hesło:"
1698       register now: Nětko registrować
1699       remember: "Spomjatkować sej:"
1700       title: Přizjewjenje
1701       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1702       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1703       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1704     logout: 
1705       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1706       logout_button: Wotzjewić
1707       title: Wotzjewić
1708     lost_password: 
1709       email address: "E-mejlowa adresa:"
1710       heading: Sy hesło zabył?
1711       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1712       new password button: Hesło wróćo stajić
1713       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1714       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1715       title: Hesło zabyte
1716     make_friend: 
1717       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1718       button: Jako přećela přidać
1719       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1720       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1721       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1722     new: 
1723       about: 
1724         header: Swobodny a wobdźěłujomny
1725         html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
1726       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1727       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1728       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1729       continue: Registrować
1730       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1731       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1732       email address: "E-mejlowa adresa:"
1733       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1734       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1735       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1736       openid: "%{logo} OpenID:"
1737       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1738       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1739       password: "Hesło:"
1740       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1741       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1742       title: Registrować
1743       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1744     no_such_user: 
1745       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1746       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1747       title: Wužiwar njeeksistuje
1748     popup: 
1749       friend: Přećel
1750       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1751       your location: Twoje městno
1752     remove_friend: 
1753       button: Přećela wotstronić
1754       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1755       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1756       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1757     reset_password: 
1758       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1759       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1760       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1761       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1762       password: "Hesło:"
1763       reset: Hesło wróćo stajić
1764       title: Hesło wróćo stajić
1765     set_home: 
1766       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1767     suspended: 
1768       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1769       heading: Konto wupowědźene
1770       title: Konto wupowědźene
1771       webmaster: webmišter
1772     terms: 
1773       agree: Přihłosować
1774       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1775       consider_pd_why: Što to je?
1776       decline: Wotpokazać
1777       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1778       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1779       legale_names: 
1780         france: Francoska
1781         italy: Italska
1782         rest_of_world: Zbytk swěta
1783       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1784       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1785       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1786       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1787     view: 
1788       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1789       add as friend: Přećela přidać
1790       ago: (před %{time_in_words_ago})
1791       block_history: Dóstane blokowanja
1792       blocks by me: Date blokowanja
1793       blocks on me: Dostane blokowanja
1794       comments: Komentary
1795       confirm: Wobkrućić
1796       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1797       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1798       created from: "Wutworjeny z:"
1799       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1800       ct declined: Wotpokazany
1801       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1802       ct undecided: Njerozsudźeny
1803       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1804       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1805       description: Wopisanje
1806       diary: Dźenik
1807       edits: Změny
1808       email address: "E-mejlowa adresa:"
1809       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1810       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1811       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1812       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1813       km away: "%{count} km zdaleny"
1814       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1815       m away: "%{count} m zdaleny"
1816       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1817       moderator_history: Date blokowanja
1818       my comments: Moje komentary
1819       my diary: Mój dźenik
1820       my edits: Moje změny
1821       my messages: Moje powěsće
1822       my notes: Moje pokazki
1823       my profile: Mój profil
1824       my settings: Moje nastajenja
1825       my traces: Moje ćěrje
1826       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1827       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1828       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1829       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1830       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1831       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1832       notes: Pokazki
1833       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1834       remove as friend: Přećela wotstronić
1835       role: 
1836         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1837         grant: 
1838           administrator: Prawa administratora dać
1839           moderator: Prawa moderatora dać
1840         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1841         revoke: 
1842           administrator: Prawa administratora preč wzać
1843           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1844       send message: Powěsć pósłać
1845       settings_link_text: nastajenja
1846       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1847       status: "Status:"
1848       traces: Ćěrje
1849       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1850       user location: Wužiwarske stejnišćo
1851       your friends: Twoji přećeljo
1852   user_block: 
1853     blocks_by: 
1854       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1855       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1856       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1857     blocks_on: 
1858       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1859       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1860       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1861     create: 
1862       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1863       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1864       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1865     edit: 
1866       back: Wšě blokowanja pokazać
1867       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1868       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1869       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1870       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1871       show: Tute blokowanje pokazać
1872       submit: Blokowanje aktualizować
1873       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1874     filter: 
1875       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1876       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1877     helper: 
1878       time_future: Kónči so %{time}.
1879       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1880       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1881     index: 
1882       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1883       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1884       title: Wužiwarske blokowanja
1885     model: 
1886       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1887       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1888     new: 
1889       back: Wšě blokowanja pokazać
1890       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1891       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1892       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1893       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1894       submit: Blokowanje wudźělić
1895       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1896       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1897       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1898     not_found: 
1899       back: Wróćo k indeksej
1900       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1901     partial: 
1902       confirm: Chceš woprawdźe?
1903       creator_name: Blokowar
1904       display_name: Zablokowany wužiwar
1905       edit: Wobdźěłać
1906       next: Přichodny »
1907       not_revoked: (njezběhnjeny)
1908       previous: « Předchadny
1909       reason: Přičina za blokowanje
1910       revoke: Zběhnyć!
1911       revoker_name: Zběhnjene wot
1912       show: Pokazać
1913       showing_page: Strona %{page}
1914       status: Status
1915     period: 
1916       few: "%{count} hodźiny"
1917       one: 1 hodźina
1918       other: "%{count} hodźin"
1919       two: "%{count} hodźinje"
1920     revoke: 
1921       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1922       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1923       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1924       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1925       revoke: Zběhnyć!
1926       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1927       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1928     show: 
1929       back: Wšě blokowanja pokazać
1930       confirm: Chceš woprawdźe?
1931       edit: Wobdźěłać
1932       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1933       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1934       reason: "Přičina za blokowanje:"
1935       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1936       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1937       show: Pokazać
1938       status: Status
1939       time_future: Kónči so %{time}
1940       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1941       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1942     update: 
1943       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1944       success: Blokowanje zaktualizowane.
1945   user_role: 
1946     filter: 
1947       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1948       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1949       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1950       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1951     grant: 
1952       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1953       confirm: Wobkrućić
1954       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1955       heading: Daće róle wobkrućić
1956       title: Daće róle wobkrućić
1957     revoke: 
1958       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1959       confirm: Wobkrućić
1960       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1961       heading: Zebranje róle wobkrućić
1962       title: Zebranje róle wobkrućić
1963   welcome_page: 
1964     add_a_note: 
1965       paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
1966       paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
1967       title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
1968     basic_terms: 
1969       editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
1970       node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
1971       paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
1972       tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
1973       title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
1974       way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
1975     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
1976     questions: 
1977       paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
1978       title: Maš hišće prašenja?
1979     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1980     title: Witaj!
1981     whats_on_the_map: 
1982       off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
1983       on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
1984       title: Štož na kartu słuša