]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Woytecr
11 # Author: Wpedzich
12 # Author: Yarl
13 pl: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Treść
18       diary_entry: 
19         language: Język
20         latitude: Szerokość geograficzna
21         longitude: Długość geograficzna
22         title: Tytuł
23         user: Użytkownik
24       friend: 
25         friend: Znajomy
26         user: Użytkownik
27       message: 
28         body: Treść
29         recipient: Odbiorca
30         sender: Nadawca
31         title: Tytuł
32       trace: 
33         description: Opis
34         latitude: Szerokość geograficzna
35         longitude: Długość geograficzna
36         name: Nazwa
37         public: Publiczny
38         size: Rozmiar
39         user: Użytkownik
40         visible: Widoczny
41       user: 
42         active: Aktywny
43         description: Opis
44         display_name: Publiczna nazwa
45         email: E-mail
46         languages: Języki
47         pass_crypt: Hasło
48     models: 
49       acl: Lista ACL
50       changeset: Zestaw zmian
51       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
52       country: Państwo
53       diary_comment: Komentarz dziennika
54       diary_entry: Wpis w dzienniku
55       friend: Znajomy
56       language: Język
57       message: Wiadomość
58       node: Węzeł
59       node_tag: Znacznik węzła
60       notifier: Notifier
61       old_node: Wcześniejszy węzeł
62       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
63       old_relation: Stara relacja
64       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
65       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
66       old_way: Wcześniejsza droga
67       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
68       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
69       relation: Relacja
70       relation_member: Członek relacji
71       relation_tag: Znacznik relacji
72       session: Sesja
73       trace: Ślad
74       tracepoint: Punkt śladu
75       tracetag: Znacznik śladu
76       user: Użytkownik
77       user_preference: Preferencje użytkownika
78       user_token: Token użytkownika
79       way: Droga
80       way_node: Węzeł drogi
81       way_tag: Tag drogi
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
85     setup_user_auth: 
86       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
87   browse: 
88     changeset: 
89       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
90       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
91       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
92       feed: 
93         title: Zestaw zmian %{id}
94         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
95       osmchangexml: XML w formacie osmChange
96       title: Zestaw zmian
97     changeset_details: 
98       belongs_to: "Należy do:"
99       bounding_box: "Obszar edycji:"
100       box: prostokąt
101       closed_at: "Zamknięto:"
102       created_at: "Utworzono:"
103       has_nodes: 
104         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
105         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
106         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
107       has_relations: 
108         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
109         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
110         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
111       has_ways: 
112         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
113         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
114         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
115       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
116       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
117     common_details: 
118       changeset_comment: "Komentarz:"
119       deleted_at: "Usunięte dnia:"
120       deleted_by: "Usunięte przez:"
121       edited_at: "Edytowano:"
122       edited_by: "Edytował(a):"
123       in_changeset: "W zestawie zmian:"
124       version: "Wersja:"
125     containing_relation: 
126       entry: Relacja %{relation_name}
127       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
128     map: 
129       deleted: Skasowano
130       edit: 
131         area: Edytuj obszar
132         node: Edytuj węzeł
133         relation: Edytuj relację
134         way: Edytuj drogę
135       larger: 
136         area: Zobacz obszar na większej mapie
137         node: Zobacz punkt na większej mapie
138         relation: Zobacz relację na większej mapie
139         way: Pokaż drogę na większej mapie
140       loading: Wczytywanie…
141     navigation: 
142       all: 
143         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
144         next_node_tooltip: Następny węzeł
145         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
146         next_way_tooltip: Następna droga
147         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
148         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
149         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
150         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
151       user: 
152         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
153         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
154         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
155     node: 
156       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
157       download_xml: Ściągnij XML
158       edit: edytuj
159       node: Węzeł
160       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
161       view_history: zobacz historię zmian
162     node_details: 
163       coordinates: "Współrzędne:"
164       part_of: "Jest częścią:"
165     node_history: 
166       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
167       download_xml: Ściągnij XML
168       node_history: Historia zmian węzła
169       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
170       view_details: zobacz szczegóły
171     not_found: 
172       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
173       type: 
174         changeset: zestaw zmian
175         node: węzeł
176         relation: relacja
177         way: droga
178     paging_nav: 
179       of: z
180       showing_page: Widoczna jest strona
181     relation: 
182       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
183       download_xml: Ściągnij XML
184       relation: Relacja
185       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
186       view_history: zobacz historię zmian
187     relation_details: 
188       members: "Zawiera:"
189       part_of: "Jest częścią:"
190     relation_history: 
191       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
192       download_xml: Ściągnij XML
193       relation_history: Historia zmian relacji
194       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
195       view_details: zobacz szczegóły
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
198       type: 
199         node: Węzeł
200         relation: Relacja
201         way: Droga
202     start: 
203       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
204       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
205     start_rjs: 
206       data_frame_title: Dane
207       data_layer_name: Dane
208       details: Szczegóły
209       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
210       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
211       hide_areas: Ukryj obszary
212       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
213       load_data: Załaduj dane
214       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
215       loading: Wczytywanie
216       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
217       object_list: 
218         api: Pobierz ten obszar z API
219         back: Wyświetlanie listy obiektów
220         details: Szczegóły
221         heading: Lista obiektów
222         history: 
223           type: 
224             node: Węzeł [[id]]
225             way: Droga [[id]]
226         selected: 
227           type: 
228             node: Węzeł [[id]]
229             way: Droga [[id]]
230         type: 
231           node: Węzeł
232           way: Droga
233       private_user: prywatny użytkownika
234       show_areas: Pokaż obszary
235       show_history: Pokaż zmiany
236       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
237       wait: Moment…
238       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
239     tag_details: 
240       tags: "Znaczniki:"
241       wiki_link: 
242         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
243         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
244       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
245     timeout: 
246       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
247       type: 
248         changeset: Zestaw zmian
249         node: węzeł
250         relation: relacja
251         way: droga
252     way: 
253       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
254       download_xml: Ściągnij XML
255       edit: edytuj
256       view_history: pokaż historię
257       way: Droga
258       way_title: "Droga: %{way_name}"
259     way_details: 
260       also_part_of: 
261         one: należy również do drogi %{related_ways}
262         other: należy również do dróg %{related_ways}
263       nodes: "Węzły:"
264       part_of: "Jest częścią:"
265     way_history: 
266       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
267       download_xml: Ściągnij XML
268       view_details: zobacz szczegóły
269       way_history: Historia zmian drogi
270       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
271   changeset: 
272     changeset: 
273       anonymous: Anonim
274       big_area: (duży)
275       no_comment: (brak)
276       no_edits: (brak edycji)
277       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
278       still_editing: (nadal edytowany)
279       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
280     changeset_paging_nav: 
281       next: Następna »
282       previous: « Poprzednia
283       showing_page: Strona %{page}
284     changesets: 
285       area: Obszar
286       comment: Komentarz
287       id: ID
288       saved_at: Zapisano
289       user: Użytkownik
290     list: 
291       description: Ostatnie zmiany
292       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
293       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
294       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
295       heading: Zestawy zmian
296       heading_bbox: Zestawy zmian
297       heading_user: Zestawy zmian
298       heading_user_bbox: Zestawy zmian
299       title: Zestawy zmian
300       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
301       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
302       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
303     timeout: 
304       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
305   diary_entry: 
306     diary_comment: 
307       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
308       confirm: Potwierdź
309       hide_link: Ukryj ten komentarz
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: 1 komentarz
313         other: "%{count} komentarzy"
314       comment_link: Skomentuj ten wpis
315       confirm: Potwierdź
316       edit_link: Edytuj ten wpis
317       hide_link: Ukryj ten wpis
318       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
319       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
320     edit: 
321       body: "Treść:"
322       language: "Język:"
323       latitude: "Szerokość geograficzna:"
324       location: "Położenie:"
325       longitude: "Długość geograficzna:"
326       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
327       save_button: Zapisz
328       subject: "Temat:"
329       title: Edycja wpisu dziennika
330       use_map_link: na mapie
331     feed: 
332       all: 
333         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
334         title: Wpisy OpenStreetMap
335       language: 
336         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
337         title: Wpisy w języku %{language_name}
338       user: 
339         description: Ostatnie wpisy od %{user}
340         title: Wpisy dla %{user}
341     list: 
342       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
343       new: Nowy wpis do dziennika
344       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
345       newer_entries: Nowsze wpisy
346       no_entries: Brak wpisów dziennika
347       older_entries: Starsze wpisy
348       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
349       title: Dzienniki użytkowników
350       user_title: Dziennik dla %{user}
351     location: 
352       edit: Edytuj
353       location: "Położenie:"
354       view: Podgląd
355     new: 
356       title: Nowy wpis do dziennika
357     no_such_entry: 
358       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
359       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
360       title: Nie ma takiego wpisu
361     no_such_user: 
362       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
363       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
364       title: Nie znaleziono użytkownika
365     view: 
366       leave_a_comment: Zostaw komentarz
367       login: Zaloguj się
368       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
369       save_button: Zapisz
370       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
371       user_title: Dziennik dla %{user}
372   editor: 
373     default: Domyślnie (obecnie %{name})
374     potlatch: 
375       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
376       name: Potlatch 1
377     potlatch2: 
378       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
379       name: Potlatch 2
380     remote: 
381       description: JOSM albo Merkaartor
382       name: Remote Control
383   export: 
384     start: 
385       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
386       area_to_export: Obszar do eksportu
387       embeddable_html: HTML do wklejenia
388       export_button: Eksportuj
389       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
390       format: Format
391       format_to_export: Format eksportu
392       image_size: Rozmiar obrazka
393       latitude: "Szer:"
394       licence: Licencja
395       longitude: "Dł:"
396       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
397       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
398       max: max
399       options: Opcje
400       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
401       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
402       output: Wynik
403       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
404       scale: Skala
405       too_large: 
406         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
407         heading: Obszar zbyt duży
408       zoom: Zoom
409     start_rjs: 
410       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
411       change_marker: Zmień pozycję pinezki
412       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
413       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
414       export: Eksport
415       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
416       view_larger_map: Większy widok mapy
417   geocoder: 
418     description: 
419       title: 
420         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
421         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
422         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
423       types: 
424         cities: Miasta
425         places: Miejsca
426         towns: Miasta
427     description_osm_namefinder: 
428       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
429     direction: 
430       east: na wschód
431       north: na północ
432       north_east: na północny wschód
433       north_west: na północny zachód
434       south: na południe
435       south_east: na południowy wschód
436       south_west: na południowy zachód
437       west: na zachód
438     distance: 
439       one: ok. 1km
440       other: około %{count}km
441       zero: mniej niż 1km
442     results: 
443       more_results: Więcej wyników
444       no_results: Nie znaleziono
445     search: 
446       title: 
447         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
448         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
449         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
450         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
451         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
452         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
453         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
454     search_osm_namefinder: 
455       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
456       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
457     search_osm_nominatim: 
458       prefix: 
459         amenity: 
460           airport: Lonisko
461           arts_centre: Centrum sztuki
462           atm: Bankomat
463           auditorium: Audytorium
464           bank: Bank
465           bar: Bar
466           bench: Ławka
467           bicycle_parking: Parking rowerowy
468           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
469           brothel: Dom publiczny
470           bureau_de_change: Kantor
471           bus_station: Stacja autobusowa
472           cafe: Kawiarnia
473           car_rental: Wynajem samochodów
474           car_sharing: Dzielenie się samochodami
475           car_wash: Myjnia samochodowa
476           casino: Kasyno
477           cinema: Kino
478           clinic: Przychodnia
479           club: Klub
480           college: Uczelnia
481           community_centre: Centrum społeczności
482           courthouse: Sąd
483           crematorium: Krematorium
484           dentist: Gabinet dentystyczny
485           doctors: Lekarze
486           dormitory: Bursa
487           drinking_water: Źródło wody pitnej
488           driving_school: Nauka jazdy
489           embassy: Ambasada
490           emergency_phone: Telefon alarmowy
491           fast_food: Fast Food
492           ferry_terminal: Terminal promowy
493           fire_hydrant: Hydrant
494           fire_station: Remiza strażacka
495           fountain: Fontanna
496           fuel: Stacja benzynowa
497           grave_yard: Mniejszy cmentarz
498           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
499           hall: Hala
500           health_centre: Ośrodek zdrowia
501           hospital: Szpital
502           hotel: Hotel
503           hunting_stand: Ambona myśliwska
504           ice_cream: Lodziarnia
505           kindergarten: Przedszkole
506           library: Biblioteka
507           market: Targowisko
508           marketplace: Plac targowy
509           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
510           nightclub: Klub nocny
511           nursery: Żłobek
512           nursing_home: Dom opieki
513           office: Biuro
514           park: Park
515           parking: Parking
516           pharmacy: Apteka
517           place_of_worship: Miejsce kultu
518           police: Posterunek policji
519           post_box: Skrzynka pocztowa
520           post_office: Poczta
521           preschool: Przedszkole
522           prison: Więzienie
523           pub: Pub
524           public_building: Budynek publiczny
525           public_market: Rynek publiczny
526           reception_area: Recepcja
527           recycling: Miejsce recyklingu
528           restaurant: Restauracja
529           retirement_home: Dom starców
530           sauna: Sauna
531           school: Szkoła
532           shelter: Schron
533           shop: Sklep
534           shopping: Zakupy
535           social_club: Klub towarzyski
536           studio: Studio
537           supermarket: Supermarket
538           taxi: Postój taksówek
539           telephone: Budka telefoniczna
540           theatre: Teatr
541           toilets: Toaleta publiczna
542           townhall: Urząd miejski
543           university: Uniwersytet
544           vending_machine: Automat do sprzedaży
545           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
546           village_hall: Urząd gminy
547           waste_basket: Kosz na śmieci
548           wifi: Dostęp do WiFi
549           youth_centre: Centrum młodzieżowe
550         boundary: 
551           administrative: Granica administracyjna
552         building: 
553           apartments: Blok mieszkalny
554           block: Budynek bloku
555           bunker: Bunkier
556           chapel: Kaplica
557           church: Kościół
558           city_hall: Ratusz
559           commercial: Budynek handlowy
560           dormitory: Bursa
561           entrance: Wejście do budynku
562           faculty: Budynek prawny
563           farm: Budynek gospodarczy
564           flats: Mieszkania
565           garage: Garaż
566           hall: Hala
567           hospital: Budynek szpitala
568           hotel: Hotel
569           house: Dom
570           industrial: Budynek przemysłowy
571           office: Budynek biurowy
572           public: Budynek publiczny
573           residential: Budynek mieszkalny
574           retail: Budynek detaliczny
575           school: Budynek szkoły
576           shop: Sklep
577           stadium: Stadion
578           store: Składnica
579           terrace: Taras
580           tower: Wieża
581           train_station: Stacja kolejowa
582           university: Budynek uniwersytetu
583         highway: 
584           bridleway: Droga dla koni
585           bus_guideway: Droga dla autobusów
586           bus_stop: Przystanek autobusowy
587           byway: Boczna droga
588           construction: Droga budowana
589           cycleway: Ścieżka rowerowa
590           distance_marker: Znak odległości
591           emergency_access_point: Punkt awaryjny
592           footway: Chodnik
593           ford: Bród
594           gate: Bramka
595           living_street: Strefa zamieszkania
596           minor: Drobna droga
597           motorway: Autostrada
598           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
599           motorway_link: Autostrada – dojazd
600           path: Ścieżka
601           pedestrian: Droga dla pieszych
602           platform: Podwyższenie
603           primary: Droga krajowa
604           primary_link: Droga krajowa – dojazd
605           raceway: Tor wyścigowy
606           residential: Droga osiedlowa
607           road: Droga
608           secondary: Droga wojewódzka
609           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
610           service: Droga serwisowa
611           services: Usługi autostrady
612           steps: Schody
613           stile: Przełaz
614           tertiary: Droga powiatowa
615           track: Droga gruntowa
616           trail: Szlak
617           trunk: Droga ekspresowa
618           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
619           unclassified: Droga gminna
620           unsurfaced: Nierówna droga
621         historic: 
622           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
623           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
624           boundary_stone: Graniczny głaz
625           building: Budynek
626           castle: Zamek
627           church: Kościół
628           house: Dom
629           icon: Ikona
630           manor: Dwór
631           memorial: Mniejszy pomnik
632           mine: Kopalnia
633           monument: Pomnik
634           museum: Muzeum
635           ruins: Ruiny
636           tower: Wieża
637           wayside_cross: Przydrożny krzyż
638           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
639           wreck: Wrak
640         landuse: 
641           allotments: Ogródki działkowe
642           basin: Dorzecze
643           brownfield: Grunty poprzemysłowe
644           cemetery: Cmentarz
645           commercial: Obszar handlowo-usługowy
646           conservation: Konserwacja
647           construction: Teren budowy
648           farm: Farma
649           farmland: Grunty rolne
650           farmyard: Podwórze gospodarskie
651           forest: Las
652           grass: Trawa
653           greenfield: Tereny niezagospodarowane
654           industrial: Teren przemysłowy
655           landfill: Wysypisko śmieci
656           meadow: Łąka
657           military: Teren wojskowy
658           mine: Kopalnia
659           mountain: Góra
660           nature_reserve: Rezerwat przyrody
661           park: Park
662           piste: Trasa
663           plaza: Plac
664           quarry: Kamieniołom
665           railway: Teren kolejowy
666           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
667           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
668           residential: Zabudowa mieszkaniowa
669           retail: Handel detaliczny
670           village_green: Park miejski
671           vineyard: Winnica
672           wetland: Tereny podmokłe
673           wood: Puszcza
674         leisure: 
675           beach_resort: Strzeżona plaża
676           common: Błonie
677           fishing: Łowisko
678           garden: Ogród
679           golf_course: Pole golfowe
680           ice_rink: Lodowisko
681           marina: Marina
682           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
683           nature_reserve: Rezerwat naturalny
684           park: Park
685           pitch: Boisko sportowe
686           playground: Plac zabaw
687           recreation_ground: Pole rekreacyjne
688           slipway: Pochylnia
689           sports_centre: Centrum sportowe
690           stadium: Stadion
691           swimming_pool: Basen
692           track: Bieżnia
693           water_park: Park wodny
694         natural: 
695           bay: Zatoka
696           beach: Plaża
697           cape: Przylądek
698           cave_entrance: Wejście do jaskini
699           channel: Kanał
700           cliff: Urwisko
701           coastline: Linia brzegowa
702           crater: Krater
703           feature: Obiekt
704           fell: Hale górskie
705           fjord: Fiord
706           geyser: Gejzer
707           glacier: Lodowiec
708           heath: Wrzosowisko
709           hill: Wzgórze
710           island: Wyspa
711           land: Ląd
712           marsh: Bagno
713           moor: Torfowisko
714           mud: Muł
715           peak: Szczyt
716           point: Punkt
717           reef: Rafa
718           ridge: Grzbiet
719           river: Rzeka
720           rock: Skała
721           scree: Zsypisko
722           scrub: Zagajnik
723           shoal: Mielizna
724           spring: Źródło
725           strait: Cieśnina
726           tree: Drzewo
727           valley: Dolina
728           volcano: Wulkan
729           water: Woda
730           wetland: Obszar podmokły
731           wetlands: Obszary podmokłe
732           wood: Puszcza
733         place: 
734           airport: Lotnisko
735           city: Miasto
736           country: Kraj
737           county: Powiat
738           farm: Farma
739           hamlet: Osada
740           house: Dom
741           houses: Zabudowanie
742           island: Wyspa
743           islet: Wysepka
744           locality: Rejon
745           moor: Torfowisko
746           municipality: Gmina
747           postcode: Kod pocztowy
748           region: Rejon
749           sea: Morze
750           state: Stan
751           subdivision: Dzielnica
752           suburb: Osiedle
753           town: Miasteczko
754           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
755           village: Wieś
756         railway: 
757           abandoned: Dawna linia kolejowa
758           construction: Budowana linia kolejowa
759           disused: Nieczynna trasa kolejowa
760           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
761           funicular: Kolejka linowa
762           halt: Przystanek kolejowy
763           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
764           junction: Węzeł kolejowy
765           level_crossing: Przejazd kolejowy
766           light_rail: Lekka kolej
767           monorail: Kolej jednoszynowa
768           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
769           platform: Peron
770           preserved: Kolej zabytkowa
771           spur: Bocznica kolejowa
772           station: Stacja kolejowa
773           subway: Stacja metra
774           subway_entrance: Wejście na stację metra
775           switch: Zwrotnica
776           tram: Linia tramwajowa
777           tram_stop: Przystanek tramwajowy
778           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
779         shop: 
780           alcohol: Sklep monopolowy
781           apparel: Sklep odzieżowy
782           art: Sklep z dziełami sztuki
783           bakery: Piekarnia
784           beauty: Salon kosmetyczny
785           beverages: Sklep z napojami
786           bicycle: Sklep rowerowy
787           books: Księgarnia
788           butcher: Rzeźnik
789           car: Sklep samochodowy
790           car_dealer: Salon samochodowy
791           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
792           car_repair: Naprawa samochodów
793           carpet: Sklep z dywanami
794           charity: Sklep charytatywny
795           chemist: Drogeria
796           clothes: Sklep odzieżowy
797           computer: Sklep komputerowy
798           confectionery: Cukiernia
799           convenience: Mały sklep wielobranżowy
800           copyshop: Ksero
801           cosmetics: Sklep kosmetyczny
802           department_store: Dom towarowy
803           discount: Sklep z produktami po obniżce
804           doityourself: Sklep budowlany
805           drugstore: Drogeria
806           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
807           electronics: Sklep elektroniczny
808           estate_agent: Biuro nieruchomości
809           farm: Sklep gospodarski
810           fashion: Sklep modelarski
811           fish: Sklep rybny
812           florist: Kwiaciarnia
813           food: Sklep spożywczy
814           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
815           furniture: Sklep meblowy
816           gallery: Galeria
817           garden_centre: Centrum ogrodnicze
818           general: Sklep ogólny
819           gift: Sklep z pamiątkami
820           greengrocer: Warzywniak
821           grocery: Sklep spożywczy
822           hairdresser: Fryzjernia
823           hardware: Sklep ze sprzętem
824           hifi: Hi-Fi
825           insurance: Agent ubezpieczeniowy
826           jewelry: Sklep z biżuterią
827           kiosk: Kiosk
828           laundry: Pralnia
829           mall: Centrum handlowe
830           market: Targowisko
831           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
832           motorcycle: Sklep z motocyklami
833           music: Sklep muzyczny
834           newsagent: Kiosk
835           optician: Optyk
836           organic: Sklep z produktami organicznymi
837           outdoor: Sklep turystyczny
838           pet: Sklep ze zwierzętami
839           photo: Sklep fotograficzny
840           salon: Salon
841           shoes: Sklep obuwniczy
842           shopping_centre: Centrum handlowe
843           sports: Sklep sportowy
844           stationery: Sklep papierniczy
845           supermarket: Supermarket
846           toys: Sklep z zabawkami
847           travel_agency: Biuro podróży
848           video: Sklep filmowy
849           wine: Winiarnia
850         tourism: 
851           alpine_hut: Chata alpejska
852           artwork: Sztuka
853           attraction: Atrakcja turystyczna
854           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
855           cabin: Kabina
856           camp_site: Kemping
857           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
858           chalet: Schronisko
859           guest_house: Pensjonat
860           hostel: Hostel
861           hotel: Hotel
862           information: Informacja turystyczna
863           lean_to: Nachylenie
864           motel: Motel
865           museum: Muzeum
866           picnic_site: Miejsce na piknik
867           theme_park: Park tematyczny
868           valley: Dolina
869           viewpoint: Punkt widokowy
870           zoo: Zoo
871         waterway: 
872           boatyard: Stocznia
873           canal: Kanał
874           connector: Złącze dróg wodnych
875           dam: Tama
876           derelict_canal: Opuszczony kanał
877           ditch: Rów
878           dock: Basen portowy
879           drain: Rów odpływowy
880           lock: Zastawka
881           lock_gate: Śluza
882           mineral_spring: Źródło mineralne
883           mooring: Kotwicowisko
884           rapids: Katarakty
885           river: Rzeka
886           riverbank: Brzeg rzeki
887           stream: Strumień
888           wadi: Starorzecze
889           water_point: Punkt wodny
890           waterfall: Wodospad
891           weir: Jaz
892   javascripts: 
893     map: 
894       base: 
895         cycle_map: Mapa Rowerowa
896         noname: BrakNazwy
897     site: 
898       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
899       edit_tooltip: Edytuje mapę
900       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
901       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
902       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
903       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
904   layouts: 
905     community_blogs: Blogi wspólnoty
906     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
907     copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
908     documentation: Dokumentacja
909     documentation_title: Dokumentacja projektu
910     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
911     donate_link_text: dokonując darowizny
912     edit: Edycja
913     edit_with: Edytuj w %{editor}
914     export: Eksport
915     export_tooltip: Eksport danych mapy
916     foundation: Fundacja
917     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
918     gps_traces: Ślady GPS
919     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
920     help: Pomoc
921     help_centre: Centrum pomocy
922     help_title: Witryna pomocy dla projektu
923     history: Zmiany
924     home: główna
925     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
926     inbox: poczta (%{count})
927     inbox_tooltip: 
928       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
929       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
930       zero: Brak nowych wiadomości
931     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
932     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
933     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
934     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
935     intro_3_partners: wiki
936     license: 
937       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
938     log_in: zaloguj się
939     log_in_tooltip: Zaloguj się
940     logo: 
941       alt_text: Logo OpenStreetMap
942     logout: wyloguj
943     logout_tooltip: Wyloguj
944     make_a_donation: 
945       text: Przekaż darowiznę
946       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
947     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
948     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
949     sign_up: zarejestruj
950     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
951     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
952     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
953     user_diaries: Dzienniczki
954     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
955     view: Mapa
956     view_tooltip: Zobacz mapę
957     welcome_user: Witaj, %{user_link}
958     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
959     wiki: Wiki
960     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
961   license_page: 
962     foreign: 
963       english_link: oryginalna angielska wersja
964       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
965       title: Informacje o tłumaczeniu
966     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), polecane jest odwołanie do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo tego, że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla stron trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright użytkownicy UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
967     native: 
968       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
969       native_link: wersji po polsku
970       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
971       title: O stronie
972   message: 
973     delete: 
974       deleted: Wiadomość usunięta
975     inbox: 
976       date: Nadano
977       from: Od
978       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
979       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
980       outbox: nadawcza
981       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
982       subject: Temat
983       title: Wiadomości odebrane
984       you_have: Masz %{new_count} nowych i %{old_count} przeczytanych wiadomości.
985     mark: 
986       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
987       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
988     message_summary: 
989       delete_button: Usuń
990       read_button: Oznacz jako przeczytaną
991       reply_button: Odpowiedz
992       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
993     new: 
994       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
995       body: Treść
996       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
997       message_sent: Wiadomość wysłana
998       send_button: Wyślij
999       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1000       subject: Temat
1001       title: Wysyłanie wiadomości
1002     no_such_message: 
1003       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1004       heading: Nie ma takiej wiadomości
1005       title: Nie ma takiej wiadomości
1006     no_such_user: 
1007       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1008       heading: Nie ma takiego użytkownika
1009       title: Nie ma takiego użytkownika
1010     outbox: 
1011       date: Nadano
1012       inbox: odbiorcza
1013       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1014       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1015       outbox: nadawcza
1016       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1017       subject: Temat
1018       title: Wiadomości wysłane
1019       to: Do
1020       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś %{count} wiadomości
1021     read: 
1022       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1023       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1024       date: Nadano
1025       from: Od
1026       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1027       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1028       reply_button: Odpowiedz
1029       subject: Temat
1030       title: Czytanie wiadomości
1031       to: Do
1032       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1033       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1034     reply: 
1035       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1036     sent_message_summary: 
1037       delete_button: Usuń
1038   notifier: 
1039     diary_comment_notification: 
1040       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1041       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1042       hi: Witaj %{to_user},
1043       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1044     email_confirm: 
1045       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1046     email_confirm_html: 
1047       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1048       greeting: Cześć,
1049       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1050     email_confirm_plain: 
1051       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1052       greeting: Cześć,
1053       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1054       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1055     friend_notification: 
1056       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1057       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1058       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1059       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1060     gpx_notification: 
1061       and_no_tags: i brak znaczników
1062       and_the_tags: i następujące znaczniki
1063       failure: 
1064         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1065         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1066         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1067         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1068       greeting: Witaj,
1069       success: 
1070         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1071         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1072       with_description: z opisem
1073       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1074     lost_password: 
1075       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1076     lost_password_html: 
1077       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1078       greeting: Witaj,
1079       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1080     lost_password_plain: 
1081       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1082       greeting: Cześć,
1083       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1084       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1085     message_notification: 
1086       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1087       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1088       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1089       hi: Witaj %{to_user},
1090     signup_confirm: 
1091       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1092     signup_confirm_html: 
1093       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1094       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1095       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1096       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1097       greeting: Cześć!
1098       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1099       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1100       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1101       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1102       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1103       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1104       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1105     signup_confirm_plain: 
1106       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1107       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1108       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1109       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1110       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1111       current_user_2: "tu:"
1112       greeting: Cześć!
1113       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1114       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1115       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1116       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1117       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1118       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1119       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1120       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1121   oauth: 
1122     oauthorize: 
1123       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1124       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1125       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1126       allow_write_api: modyfikuj mapę
1127       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1128       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1129       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1130       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1131     revoke: 
1132       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1133   oauth_clients: 
1134     edit: 
1135       submit: Edytuj
1136       title: Edycja aplikacji
1137     form: 
1138       name: Nazwa
1139       required: Wymagane
1140     index: 
1141       application: Nazwa aplikacji
1142       my_apps: Programy klienckie
1143       my_tokens: Zarejestrowane programy
1144       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1145       revoke: Odwołaj!
1146       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1147     new: 
1148       submit: Zarejestruj
1149       title: Rejestracja nowej aplikacji
1150     show: 
1151       edit: Edytuj szczegóły
1152       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1153   site: 
1154     edit: 
1155       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1156       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1157       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1158       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1159       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1160       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1161       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1162       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1163       user_page_link: stronie użytkownika
1164     index: 
1165       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1166       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1167       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1168       license: 
1169         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1170         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1171         project_name: projektu OpenStreetMap
1172       permalink: Permalink
1173       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1174       shortlink: Shortlink
1175     key: 
1176       map_key: Legenda
1177       map_key_tooltip: Legenda mapy
1178       table: 
1179         entry: 
1180           admin: Granica administracyjna
1181           allotments: Ogródki działkowe
1182           apron: 
1183             - Płyta lotniska
1184             - terminal
1185           bridge: Czarny obrys – most
1186           bridleway: Ścieżka dla koni
1187           brownfield: Teren powyburzeniowy
1188           building: Ważny budynek
1189           byway: Droga boczna
1190           cable: 
1191             - Kolej linowa
1192             - wyciąg krzesełkowy
1193           cemetery: Cmentarz
1194           centre: Centrum sportowe
1195           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1196           common: 
1197             - Pole
1198             - łąka
1199           construction: Drogi w budowie
1200           cycleway: Ścieżka rowerowa
1201           destination: Dostęp do punktu docelowego
1202           farm: Gospodarstwo rolne
1203           footway: Chodnik
1204           forest: Las
1205           golf: Pole golfowe
1206           heathland: Wrzosowisko
1207           industrial: Teren przemysłowy
1208           lake: 
1209             - Jezioro
1210             - rezerwuar
1211           military: Teren wojskowy
1212           motorway: Autostrada
1213           park: Park
1214           permissive: Możliwy wstęp
1215           pitch: Boisko sportowe
1216           primary: Droga pierwszorzędna
1217           private: Wstęp prywatny
1218           rail: Tory kolejowe
1219           reserve: Rezerwat przyrody
1220           resident: Teren mieszkalny
1221           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1222           runway: 
1223             - Pas startowy
1224             - kołowania
1225           school: 
1226             - Szkoła
1227             - uniwersytet
1228           secondary: Droga drugorzędna
1229           station: Dworzec kolejowy
1230           subway: Metro
1231           summit: 
1232             - Góra
1233             - szczyt
1234           tourist: Atrakcja turystyczna
1235           track: Ścieżka
1236           tram: 
1237             - Lekka kolej
1238             - tramwaj
1239           trunk: Droga główna
1240           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1241           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1242           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1243           wood: Puszcza
1244     search: 
1245       search: Szukaj
1246       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1247       submit_text: →
1248       where_am_i: Gdzie jestem?
1249       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1250     sidebar: 
1251       close: Zamknij
1252       search_results: Wyniki wyszukiwania
1253   time: 
1254     formats: 
1255       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1256   trace: 
1257     create: 
1258       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1259       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1260     delete: 
1261       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1262     edit: 
1263       description: "Opis:"
1264       download: pobierz
1265       edit: edytuj
1266       filename: "Nazwa pliku:"
1267       heading: Edycja śladu %{name}
1268       map: mapa
1269       owner: "Autor:"
1270       points: "Punkty:"
1271       save_button: Zapisz zmiany
1272       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1273       tags: "Znaczniki:"
1274       tags_help: rozdzielone przecinkami
1275       title: Edycja śladu %{name}
1276       uploaded_at: "Załadowano:"
1277       visibility: "Widoczność:"
1278       visibility_help: co to znaczy?
1279     list: 
1280       public_traces: Publiczne ślady GPS
1281       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1282       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1283       your_traces: Twoje ślady GPS
1284     make_public: 
1285       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1286     no_such_user: 
1287       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1288       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1289       title: Nie ma takiego użytkownika
1290     offline: 
1291       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1292       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1293     offline_warning: 
1294       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1295     trace: 
1296       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1297       by: utworzony przez użytkownika
1298       count_points: "%{count} punktów"
1299       edit: edycja
1300       edit_map: Edytuj Mapę
1301       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1302       in: w
1303       map: mapa
1304       more: więcej
1305       pending: OCZEKUJE
1306       private: PRYWATNY
1307       public: PUBLICZNY
1308       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1309       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1310       view_map: Pokaż mapę
1311     trace_form: 
1312       description: Opis
1313       help: Pomoc
1314       tags: Znaczniki
1315       tags_help: rozdzielone przecinkami
1316       upload_button: Wgrywaj
1317       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1318       visibility: Widoczność
1319       visibility_help: co to znaczy?
1320     trace_header: 
1321       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1322       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1323       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1324       upload_trace: Wyślij ślad
1325     trace_optionals: 
1326       tags: Znaczniki
1327     trace_paging_nav: 
1328       next: Następny »
1329       previous: « Poprzedni
1330       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1331     view: 
1332       delete_track: Wykasuj ten ślad
1333       description: "Opis:"
1334       download: pobierz
1335       edit: edycja
1336       edit_track: Edytuj ten ślad
1337       filename: "Plik:"
1338       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1339       map: mapa
1340       none: Brak
1341       owner: "Autor:"
1342       pending: OCZEKUJE
1343       points: "Punktów:"
1344       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1345       tags: "Znaczniki:"
1346       title: Przeglądanie śladu %{name}
1347       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1348       uploaded: "Dodano:"
1349       visibility: "Widoczność:"
1350     visibility: 
1351       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1352       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1353       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1354       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1355   user: 
1356     account: 
1357       contributor terms: 
1358         link text: co to jest?
1359       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1360       delete image: Usuń obecną grafikę
1361       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1362       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1363       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1364       home location: "Lokalizacja domowa:"
1365       image: "Grafika:"
1366       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1367       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1368       latitude: "Szerokość:"
1369       longitude: "Długość geograficzna:"
1370       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1371       my settings: Moje ustawienia
1372       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1373       new image: Dodaj grafikę
1374       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1375       openid: 
1376         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1377         link text: co to jest?
1378         openid: "OpenID:"
1379       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1380       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1381       profile description: "Opis profilu:"
1382       public editing: 
1383         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1384         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1385         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1386         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1387         enabled link text: co to jest?
1388         heading: "Edycje publiczne:"
1389       public editing note: 
1390         heading: Publiczna edycja
1391         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1392       replace image: Zmień obecną grafikę
1393       return to profile: Powrót do profilu.
1394       save changes button: Zapisz zmiany
1395       title: Zmiana ustawień konta
1396       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1397     confirm: 
1398       already active: To konto zostało potwierdzone.
1399       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1400       button: Potwierdzam
1401       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1402       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1403       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1404       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1405     confirm_email: 
1406       button: Potwierdzam
1407       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1408       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1409       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1410       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1411     confirm_resend: 
1412       failure: Brak użytkownika %{name}.
1413     filter: 
1414       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1415     go_public: 
1416       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1417     list: 
1418       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1419       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1420       heading: Użytkownicy
1421       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1422       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1423       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1424       title: Użytkownicy
1425     login: 
1426       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1427       account suspended: Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.<br />Skontaktuj się proszę z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
1428       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1429       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1430       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1431       heading: Logowanie
1432       login_button: Zaloguj się
1433       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1434       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1435       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1436       openid: "%{logo} OpenID:"
1437       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1438       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1439       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1440       openid_providers: 
1441         aol: 
1442           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1443           title: Zaloguj używając AOL
1444         google: 
1445           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1446           title: Zaloguj używając Google
1447         myopenid: 
1448           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1449           title: Zaloguj używając myOpenID
1450         openid: 
1451           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1452           title: Zaloguj używając OpenID
1453         wordpress: 
1454           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1455           title: Zaloguj używając Wordpress
1456         yahoo: 
1457           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1458           title: Zaloguj używając Yahoo
1459       password: Hasło
1460       register now: Zarejestruj się
1461       remember: "Pamiętaj mnie:"
1462       title: Logowanie
1463       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1464       webmaster: webmaster
1465       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1466       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1467     logout: 
1468       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1469       logout_button: Wyloguj
1470       title: Wyloguj
1471     lost_password: 
1472       email address: "Adres e-mail:"
1473       heading: Zapomniałeś hasła?
1474       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1475       new password button: Wyczyść hasło
1476       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1477       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1478       title: zgubione hasło
1479     make_friend: 
1480       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1481       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1482       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1483     new: 
1484       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1485       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1486       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1487       continue: Kontynuuj
1488       display name: "Przyjazna nazwa:"
1489       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1490       email address: "Adres e-mail:"
1491       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1492       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1493       heading: Zakładanie konta
1494       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1495       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1496       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1497       openid: "%{logo} OpenID:"
1498       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1499       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1500       password: Hasło
1501       title: Nowe konto
1502       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1503     no_such_user: 
1504       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1505       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1506       title: Nie znaleziono użytkownika
1507     popup: 
1508       friend: Znajomy
1509       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1510       your location: Twoje położenie
1511     remove_friend: 
1512       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1513       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1514     reset_password: 
1515       confirm password: Potwierdź hasło
1516       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1517       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1518       heading: Resetowanie hasła %{user}
1519       password: Hasło
1520       reset: Resetuj hasło
1521       title: zresetuj hasło
1522     set_home: 
1523       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1524     suspended: 
1525       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1526       heading: Konto zawieszone
1527       title: Konto zawieszone
1528       webmaster: webmaster
1529     terms: 
1530       agree: Akceptuję
1531       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1532       consider_pd_why: co to oznacza?
1533       decline: Nie akceptuję
1534       heading: Warunki współtworzenia
1535       legale_names: 
1536         france: Francja
1537         italy: Włochy
1538         rest_of_world: Reszta świata
1539       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1540       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1541       title: Warunki współtworzenia
1542     view: 
1543       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1544       add as friend: dodaj do znajomych
1545       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1546       block_history: otrzymane blokady
1547       blocks by me: nałożone blokady
1548       blocks on me: otrzymane blokady
1549       confirm: Potwierdź
1550       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1551       create_block: zablokuj tego użytkownika
1552       created from: "Stworzony z:"
1553       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1554       delete_user: usuń to konto
1555       description: Opis
1556       diary: dziennik
1557       edits: edycje
1558       email address: Adres e‐mail
1559       hide_user: ukryj tego użytkownika
1560       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1561       km away: "%{count}km stąd"
1562       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1563       m away: "%{count}m stąd"
1564       mapper since: "Mapuje od:"
1565       moderator_history: nałożone blokady
1566       my diary: mój dziennik
1567       my edits: moje zmiany
1568       my settings: moje ustawienia
1569       my traces: moje ślady
1570       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1571       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1572       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1573       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1574       oauth settings: ustawienia oauth
1575       remove as friend: usuń ze znajomych
1576       role: 
1577         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1578         grant: 
1579           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1580           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1581         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1582         revoke: 
1583           administrator: Cofnij dostęp administratora
1584           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1585       send message: wyślij wiadomość
1586       settings_link_text: stronie ustawień
1587       spam score: "Punktacja spamu:"
1588       status: "Stan:"
1589       traces: ślady
1590       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1591       user location: Lokalizacja użytkownika
1592       your friends: Twoi znajomi
1593   user_block: 
1594     blocks_by: 
1595       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1596       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1597       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1598     blocks_on: 
1599       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1600     create: 
1601       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1602       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1603       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1604     edit: 
1605       back: Zobacz wszystkie blokady
1606       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1607       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1608       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1609       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1610       show: Zobacz tę blokadę
1611       submit: Uaktualnij blokadę
1612       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1613     filter: 
1614       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1615       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1616       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1617     helper: 
1618       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1619       time_past: Zakończono %{time} temu.
1620       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1621     index: 
1622       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1623       heading: Lista blokad użytkowników
1624       title: Blokady użytkownika
1625     model: 
1626       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1627       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1628     new: 
1629       back: Zobacz wszystkie blokady
1630       submit: Utwórz blokadę
1631     not_found: 
1632       back: Powrót do spisu
1633       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1634     partial: 
1635       confirm: Na pewno?
1636       creator_name: Twórca
1637       display_name: Zablokowany użytkownik
1638       edit: Edytuj
1639       not_revoked: (nie odwołana)
1640       reason: Powód blokady
1641       revoke: Odwołaj
1642       revoker_name: Odwołana przez
1643       show: Pokaż
1644       status: Status
1645     period: 
1646       one: 1 godzina
1647       other: "%{count} godzin"
1648     revoke: 
1649       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1650       flash: Blokada została odwołana.
1651       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1652       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1653       revoke: Odwołaj
1654       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1655       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1656     show: 
1657       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1658       confirm: Na pewno?
1659       edit: Edytuj
1660       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1661       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1662       reason: Przyczyna blokady
1663       revoke: Odwołaj
1664       revoker: Cofający uprawnienia
1665       show: Pokaż
1666       status: Status
1667       time_future: Blokada wygasa %{time}
1668       time_past: Zakończona %{time} temu
1669       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1670     update: 
1671       success: Blokada zaktualizowana.
1672   user_role: 
1673     filter: 
1674       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1675       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1676       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1677       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1678     grant: 
1679       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1680       confirm: Potwierdź
1681       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1682       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1683       title: Potwierdź przyznawanie roli
1684     revoke: 
1685       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1686       confirm: Potwierdź
1687       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1688       heading: Potwierdź cofanie roli
1689       title: Potwierdź cofanie roli