]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/hsb.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěč
12         latitude: Šěrokostnik
13         longitude: Dołhostnik
14         title: Titul
15         user: Wužiwar
16       friend: 
17         friend: Přećel
18         user: Wužiwar
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Přijimowar
22         sender: Wotpósłar
23         title: Titul
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šěrokostnik
27         longitude: Dołhostnik
28         name: Mjeno
29         public: Zjawny
30         size: Wulkosć
31         user: Wužiwar
32         visible: Widźomny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužiwarske mjeno
37         email: E-mejl
38         languages: Rěče
39         pass_crypt: Hesło
40     models: 
41       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
42       changeset: Sadźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Dźenikowy komentar
46       diary_entry: Dźenikowy zapisk
47       friend: Přećel
48       language: Rěč
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Sukowy atribut
52       notifier: Zdźělenje
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut stareho suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Čłon stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puć
59       old_way_node: Suk stareho puća
60       old_way_tag: Atribut stareho puća
61       relation: Relacija
62       relation_member: Relaciski čłon
63       relation_tag: Relaciski atribut
64       session: Posedźenje
65       trace: Ćěr
66       tracepoint: Ćěrjowy dypk
67       tracetag: Ćěrjowy atribut
68       user: Wužiwar
69       user_preference: Wužiwarske nastajenje
70       user_token: Wužiwarska marka
71       way: Puć
72       way_node: Pućny suk
73       way_tag: Pućny atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
81       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Sadźba změnow: %{id}"
85       changesetxml: Sadźba změnow XML
86       feed: 
87         title: Sadźba změnow %{id}
88         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Sadźba změnow
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Słuša k:"
93       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
94       box: kašćik
95       closed_at: "Začinjeny:"
96       created_at: "Wutworjeny:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ma slědowace %{count} suki:"
99         one: "Ma slědowacy %{count} suk:"
100         other: "Ma slědowacych %{count} sukow:"
101         two: "Ma slědowacej %{count} sukaj:"
102       has_relations: 
103         few: "Ma slědowace %{count} relacije:"
104         one: "Ma slědowacu %{count} relaciju:"
105         other: "Ma slědowacych %{count} relacijow:"
106         two: "Ma slědowacej %{count} relaciji:"
107       has_ways: 
108         few: "Ma slědowace %{count} puće:"
109         one: "Ma slědowacy %{count} puć:"
110         other: "Ma slědowacych %{count} pućow:"
111         two: "Ma slědowacej %{count} pućej:"
112       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
113       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Zhašany:"
117       deleted_by: "Zhašany wot:"
118       edited_at: "Wobdźěłany:"
119       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
120       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
121       version: "Wersija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Zničeny
127       edit: 
128         area: Wobłuk wobdźěłać
129         node: Suk wobdźěłać
130         relation: Relaciju wobdźěłać
131         way: Puć wobdźěłać
132       larger: 
133         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
134         node: Suk na wjetšej karće pokazać
135         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
136         way: Puć na wjetšej karće pokazać
137       loading: Začituje so...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
141         next_node_tooltip: Přichodny suk
142         next_relation_tooltip: Přichodna relacija
143         next_way_tooltip: Přichodny puć
144         prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
145         prev_node_tooltip: Předchadny suk
146         prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
147         prev_way_tooltip: Předchadny puć
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja %{user} pokazać
150         next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja %{user}
152     node: 
153       download_xml: XML sćahnyć
154       edit: Suk wobdźěłać
155       node: Suk
156       node_title: "Suk: %{node_name}"
157       view_history: Stawizny pokazać
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinaty:"
160       part_of: "Dźěl wot:"
161     node_history: 
162       download_xml: XML sćahnyć
163       node_history: Sukata historija
164       node_history_title: "Sukata historija: %{node_name}"
165       view_details: Podrobnosće pokazać
166     not_found: 
167       sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
168       type: 
169         changeset: sadźba změnow
170         node: suk
171         relation: relacija
172         way: puć
173     paging_nav: 
174       of: wot
175       showing_page: strona
176     redacted: 
177       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: suk
181         relation: relacija
182         way: puć
183     relation: 
184       download_xml: XML sćahnyć
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Stawizny pokazać
188     relation_details: 
189       members: "Čłonojo:"
190       part_of: "Dźěl wot:"
191     relation_history: 
192       download_xml: XML sćahnyć
193       relation_history: Relaciska historija
194       relation_history_title: "Relaciska historija: %{relation_name}"
195       view_details: Podrobnosće pokazać
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
198       type: 
199         node: Suk
200         relation: Relacija
201         way: Puć
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Daty
204       data_layer_name: Kartowe daty přepytać
205       details: Podrobnosće
206       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja %{user} dnja %{timestamp}
207       hide_areas: Kónčiny schować
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Daty začitać
210       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
211       loading: Začituje so...
212       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
213       object_list: 
214         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
215         back: Wróćo k lisćinje objektow
216         details: Podrobnosće
217         heading: Objektowa lisćina
218         history: 
219           type: 
220             node: Suk %{id}
221             way: Puć %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Suk %{id}
225             way: Puć %{id}
226         type: 
227           node: Suk
228           way: Puć
229       private_user: priwatny wužiwar
230       show_areas: Kónčiny pokazać
231       show_history: Historiju pokazać
232       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
233       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
234       wait: Čakać...
235       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
236     tag_details: 
237       tags: "Atributy:"
238       wiki_link: 
239         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
240         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
244       type: 
245         changeset: sadźba změnow
246         node: suk
247         relation: relacija
248         way: puć
249     way: 
250       download_xml: XML sćahnyć
251       edit: Puć wobdźěłać
252       view_history: Stawizny pokazać
253       way: Puć
254       way_title: "Puć: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         few: tež dźěl pućow %{related_ways}
258         one: tež dźěl puća %{related_ways}
259         other: tež dźěl pućow %{related_ways}
260         two: tež dźěl pućow %{related_ways}
261       nodes: "Suki:"
262       part_of: "Dźěl wot:"
263     way_history: 
264       download_xml: XML sćahnyć
265       view_details: Podrobnosće pokazać
266       way_history: Pućna historija
267       way_history_title: "Pućna historija: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Anonymny
271       big_area: (wulki)
272       no_comment: (žadyn)
273       no_edits: (žane změny)
274       show_area_box: wobłuk pokazać
275       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
276       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Přichodna »
279       previous: « Předchadna
280       showing_page: Strona %{page}
281     changesets: 
282       area: Wobłuk
283       comment: Komentar
284       id: ID
285       saved_at: Datum składowanja
286       user: Wužiwar
287     list: 
288       description: Najnowše přinoški za kartu přehladać
289       description_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
290       description_friend: Změny twojich přećelow
291       description_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
292       description_user: Sadźby změnow wot %{user}
293       description_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
294       empty_anon_html: Dotal žane změny nječinjene.
295       empty_user_html: Zda so, zo hišće njejsy žane změny přewjedł. Zo by započał, přečitaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (přewodnik za započatkarjow)</a>.
296       heading: Sadźby změnow
297       heading_bbox: Sadźby změnow
298       heading_friend: Sadźby změnow
299       heading_nearby: Sadźby změnow
300       heading_user: Sadźby změnow
301       heading_user_bbox: Sadźby změnow
302       title: Sadźby změnow
303       title_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
304       title_friend: Změny twojich přećelow
305       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
306       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
307       title_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: před %{ago}
313       comment: Komentar
314       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
315       newer_comments: Nowše komentary
316       older_comments: Starše komentary
317       post: Powěsć
318       when: Časowy dypk
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
321       confirm: Wobkrućić
322       hide_link: Tutón komentar schować
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         few: "%{count} komentary"
326         one: Jedyn komentar
327         other: "%{count} komentarow"
328         two: "%{count} komentaraj"
329         zero: Žane komentary
330       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
331       confirm: Wobkrućić
332       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
333       hide_link: Tutón zapisk schować
334       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
335       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
336     edit: 
337       body: "Tekst:"
338       language: "Rěč:"
339       latitude: "Šěrokostnik:"
340       location: "Městno:"
341       longitude: "Dołhostnik:"
342       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
343       save_button: Składować
344       subject: "Nastupa:"
345       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
346       use_map_link: kartu wužiwać
347     feed: 
348       all: 
349         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
350         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
351       language: 
352         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
353         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
354       user: 
355         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
356         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
359       new: Nowy dźenikowy zapisk
360       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
361       newer_entries: Nowše zapiski
362       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
363       older_entries: Starše zapiski
364       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
365       title: Dźeniki wužiwarjow
366       title_friends: Dźeniki přećelow
367       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
368       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
369     location: 
370       edit: Wobdźěłać
371       location: "Městno:"
372       view: Pokazać
373     new: 
374       title: Nowy dźenikowy zapisk
375     no_such_entry: 
376       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
377       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
378       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
379     view: 
380       leave_a_comment: Spisaj komentar
381       login: Přizjew so
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
383       save_button: Składować
384       title: Dźenik %{user} | %{title}
385       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
386   editor: 
387     default: Standard (tuchwilu %{name}
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
396       name: Dalokowodźenje
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Marku karće přidać
400       area_to_export: Wobłuk za eksport
401       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
402       export_button: Eksport
403       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
404       format: "Format:"
405       format_to_export: Format za eksport
406       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
407       latitude: "Šěrokostnik:"
408       licence: Licenca
409       longitude: "Dołhostnik:"
410       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
411       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
412       max: maks.
413       options: Opcije
414       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
415       output: Wudaće
416       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
417       scale: Měritko
418       too_large: 
419         body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
420         heading: Wobłuk přewulki
421       zoom: Skalowanje
422     start_rjs: 
423       add_marker: Karće marku přidać
424       change_marker: Poziciju marki změnić
425       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
426       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
427       export: Eksport
428       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
429       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
430   geocoder: 
431     description: 
432       title: 
433         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
434         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435       types: 
436         cities: Wulkoměsta
437         places: Městna
438         towns: Města
439     direction: 
440       east: wuchod
441       north: sewjer
442       north_east: sewjerowuchod
443       north_west: sewjerozapad
444       south: juh
445       south_east: juhowuchod
446       south_west: juhozapad
447       west: zapad
448     distance: 
449       one: něhdźe 1 km
450       other: něhdźe %{count} km
451       zero: mjenje hač 1 km
452     results: 
453       more_results: Dalše wuslědki
454       no_results: Žane wuslědki namakane
455     search: 
456       title: 
457         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
458         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
460         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
462         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         aeroway: 
466           aerodrome: Lětanišćo
467           apron: Lětanske předpolo
468           gate: Wrota
469           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
470           runway: Startowa a přizemjenska čara
471           taxiway: Lětadłowa jězdnja
472           terminal: Terminal
473         amenity: 
474           WLAN: WLAN-přistup
475           airport: Lětanišćo
476           arts_centre: Kulturny centrum
477           artwork: Wuměłska twórba
478           atm: Bankomat
479           auditorium: Awditorij
480           bank: Banka
481           bar: Bara
482           bbq: Grilowanišćo
483           bench: Ławka
484           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
485           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
486           biergarten: Piwowa zahroda
487           brothel: Bordel
488           bureau_de_change: Měnjernja
489           bus_station: Busowe dwórnišćo
490           cafe: Kofejownja
491           car_rental: Awtowa přenajimarnja
492           car_sharing: Centrala za sobujěducych
493           car_wash: Awtomyjernja
494           casino: Kazino
495           charging_station: Napjelnjenska stacija
496           cinema: Kino
497           clinic: Klinika
498           club: Klub
499           college: Wysoka šula
500           community_centre: Zhromadny centrum
501           courthouse: Sudnistwo
502           crematorium: Krematorij
503           dentist: Zubny lěkar
504           doctors: Lěkarjo
505           dormitory: Internat
506           drinking_water: Pitna woda
507           driving_school: Jězbna šula
508           embassy: Wulkopósłanstwo
509           emergency_phone: Nuzowy telefon
510           fast_food: Přikuski
511           ferry_terminal: Přewozny přistaw
512           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
513           fire_station: Wohnjostraža
514           food_court: Food Court
515           fountain: Studnja
516           fuel: Tankownja
517           grave_yard: Kěrchow
518           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
519           hall: Schadźowarnja
520           health_centre: Strowotny centrum
521           hospital: Chorownja
522           hotel: Hotel
523           hunting_stand: Łakańca
524           ice_cream: Jědźny lód
525           kindergarten: Pěstowarnja
526           library: Knihownja
527           market: Wiki
528           marketplace: Torhošćo
529           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
530           nightclub: Nócny klub
531           nursery: Pěstowarnja
532           nursing_home: Hladarnja
533           office: Běrow
534           park: Park
535           parking: Parkowanišćo
536           pharmacy: Lěkarnja
537           place_of_worship: Boži dom
538           police: Policija
539           post_box: Listowy kašćik
540           post_office: Póstowy zarjad
541           preschool: Předšula
542           prison: Jastwo
543           pub: Korčma
544           public_building: Zjawne twarjenje
545           public_market: Zjawne wiki
546           reception_area: Přijimanski wobłuk
547           recycling: Přijimarnja starowiznow
548           restaurant: Hosćenc
549           retirement_home: Starownja
550           sauna: Sawna
551           school: Šula
552           shelter: Podstup
553           shop: Wobchod
554           shopping: Nakup
555           shower: Duša
556           social_centre: Socialne srjedźišćo
557           social_club: Towarstwo
558           studio: Studijo
559           supermarket: Superwiki
560           swimming_pool: Płuwanišćo
561           taxi: Taksijowe zastanišćo
562           telephone: Zjawny telefon
563           theatre: Dźiwadło
564           toilets: Nuzniki
565           townhall: Radnica
566           university: Uniwersita
567           vending_machine: Awtomat
568           veterinary: Zwěrjacy lěkar
569           village_hall: Gmejnski centrum
570           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
571           wifi: WiFi-přistup
572           youth_centre: Centrum za młodostnych
573         boundary: 
574           administrative: Zarjadniska hranica
575           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
576           national_park: Narodny park
577           protected_area: Škitane pasmo
578         bridge: 
579           aqueduct: Akwedukt
580           suspension: Wisaty móst
581           swing: Wobwjertny móst
582           viaduct: Wiadukt
583           "yes": Móst
584         building: 
585           "yes": Twarjenje
586         highway: 
587           bridleway: Jěchanski puć
588           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
589           bus_stop: Busowe zastanišćo
590           byway: Pódlanski puć
591           construction: Dróha so twari
592           cycleway: Kolesowarska šćežka
593           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
594           footway: Pućik
595           ford: Bród
596           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
597           milestone: Kilometrowy kamjeń
598           minor: Pódlanska hasa
599           motorway: Awtodróha
600           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
601           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
602           path: Šćežka
603           pedestrian: Chódnik
604           platform: Platforma
605           primary: Dróha prěnjeho rjada
606           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
607           raceway: Pista
608           residential: Bydlenska hasa
609           rest_area: Wotpočnišćo
610           road: Dróha
611           secondary: Dróha druheho rjada
612           secondary_link: Dróha druheho rjada
613           service: Dróha za přidróžnych
614           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
615           speed_camera: Błyskadło
616           steps: Schodźenki
617           stile: Płótne stupadło
618           tertiary: Dróha třećeho rjada
619           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
620           track: Pólny puć
621           trail: Šćežka
622           trunk: Dalokodróha
623           trunk_link: Dalokodróha
624           unclassified: Njezarjadowana dróha
625           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
626         historic: 
627           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
628           battlefield: Bitwišćo
629           boundary_stone: Měznik
630           building: Twarjenje
631           castle: Hród
632           church: Cyrkej
633           fort: Fort
634           house: Dom
635           icon: Ikona
636           manor: Knježi dwór
637           memorial: Wopomnišćo
638           mine: Podkopki
639           monument: Pomnik
640           museum: Muzej
641           ruins: Rozpadanki
642           tower: Wěža
643           wayside_cross: Pućny křiž
644           wayside_shrine: Stołp
645           wreck: Wrak
646         landuse: 
647           allotments: Małozahrodki
648           basin: Basenk
649           brownfield: Industrijowe lado
650           cemetery: Kěrchow
651           commercial: Přemysłowa kónčina
652           conservation: Přirodoškit
653           construction: Twar
654           farm: Farma
655           farmland: Pola
656           farmyard: Statok
657           forest: Wužitny lěs
658           garages: Awtowa porjedźernja
659           grass: Trawa
660           greenfield: Njewobtwarjena zemja
661           industrial: Industrijowa kónčina
662           landfill: Smjećišćo
663           meadow: Łuka
664           military: Wojerska kónčina
665           mine: Podkopki
666           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
667           orchard: Sadowa zahroda
668           park: Park
669           piste: Pista
670           quarry: Skała
671           railway: Železnica
672           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
673           reservoir: Zběranski basenk
674           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
675           residential: Bydlenski wobwod
676           retail: Wobchody
677           road: Dróhowe pasmo
678           village_green: Nawjes
679           vineyard: Winicy
680           wetland: Łučina
681           wood: Lěs
682         leisure: 
683           beach_resort: Mórske kupjele
684           bird_hide: Ptači schow
685           common: Gmejnski kraj
686           fishing: Rybnišćo
687           fitness_station: Fitnesowy center
688           garden: Zahroda
689           golf_course: Golfownišćo
690           ice_rink: Smykanišćo
691           marina: Jachtowy přistaw
692           miniature_golf: Minigolf
693           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
694           park: Park
695           pitch: Sportnišćo
696           playground: Hrajkanišćo
697           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
698           sauna: Sawna
699           slipway: Helling
700           sports_centre: Sportowy centrum
701           stadium: Stadion
702           swimming_pool: Swimmingpool
703           track: Běhanišćo
704           water_park: Wodowy park
705         military: 
706           airfield: Wojerske lětanišćo
707           barracks: Kaserna
708           bunker: Bunker
709         natural: 
710           bay: Zaliw
711           beach: Přibrjóh
712           cape: Kap
713           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
714           channel: Kanal
715           cliff: Wuskała
716           crater: Krater
717           dune: Nawěw
718           feature: Funkcija
719           fell: Fjeld
720           fjord: Fjord
721           forest: Lěs
722           geyser: Geiser
723           glacier: Lodowc
724           heath: Hola
725           hill: Hórka
726           island: Kupa
727           land: Kraj
728           marsh: Marša
729           moor: Bahno
730           mud: Błóto
731           peak: Špica
732           point: Dypk
733           reef: Rif
734           ridge: Horinski hrjebjeń
735           river: Rěka
736           rock: Skała
737           scree: Walanki
738           scrub: Kerki
739           shoal: Niłčina, pěsčišćo
740           spring: Žórło
741           stone: Kamjeń
742           strait: Mórska wužina
743           tree: Štom
744           valley: Doł
745           volcano: Wulkan
746           water: Wodźizny
747           wetland: Łučina
748           wetlands: Łučiny
749           wood: Lěs
750         office: 
751           accountant: Knihiwjedniski běrow
752           architect: Architektny běrow
753           company: Zawod
754           employment_agency: Dźěłowy zarjad
755           estate_agent: Makler ležownosćow
756           government: Zarjad
757           insurance: Zawěsćenski běrow
758           lawyer: Běrow prawiznika
759           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
760           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
761           travel_agent: Pućowanski běrow
762           "yes": Běrow
763         place: 
764           airport: Lětanišćo
765           city: Wulkoměsto
766           country: Kraj
767           county: Wokrjes
768           farm: Farma
769           hamlet: Wjeska
770           house: Dom
771           houses: Domy
772           island: Kupa
773           islet: Kupka
774           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
775           locality: Sydlišćo
776           moor: Bahno
777           municipality: Gmejna
778           postcode: Postowe wodźenske čisło
779           region: Region
780           sea: Morjo
781           state: Zwjazkowy kraj
782           subdivision: Trabantowe město
783           suburb: Předměsto
784           town: Město
785           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
786           village: Wjes
787         railway: 
788           abandoned: Rozpušćena železnica
789           construction: Železnica so twari
790           disused: Zastajena železnica
791           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
792           funicular: Powjaznica
793           halt: Železniske zastanišćo
794           historic_station: Historiske dwórnišćo
795           junction: Železniske křižnišćo
796           level_crossing: Železniski přechod
797           light_rail: Měšćanska železnica
798           miniature: Miniaturna železnica
799           monorail: Jednokolijowa železnica
800           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
801           platform: Železniske nastupišćo
802           preserved: Muzejowa železnica
803           spur: Přizamkowe kolije
804           station: Dwórnišćo
805           subway: Metrowa stacija
806           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
807           switch: Wuhibka
808           tram: Tramwajka
809           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
810           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
811         shop: 
812           alcohol: Wobchod za spirituozy
813           antiques: Wobchod starožitnosćow
814           art: Wuměłski wobchod
815           bakery: Pjekarnja
816           beauty: Kosmetikowy salon
817           beverages: Napojowe wiki
818           bicycle: Wobchod za kolesa
819           books: Kniharnja
820           butcher: Rěznik
821           car: Awtosalon
822           car_parts: Awtowe narunanki
823           car_repair: Awtowa porjedźernja
824           carpet: Přestrjencowy wobchod
825           charity: Dobroćelski wobchod
826           chemist: Lěkarnja
827           clothes: Drastowy wobchod
828           computer: Kompjuterowy wobchod
829           confectionery: Konditarnja
830           convenience: Miniwiki
831           copyshop: Kopěrowanski wobchod
832           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
833           department_store: Kupnica
834           discount: Wobchod za tunje artikle
835           doityourself: Paslerska potrjeba
836           dry_cleaning: Čisćernja
837           electronics: Wobchod za elektroniku
838           estate_agent: Makler z imobilijemi
839           farm: Wobchod na statoku
840           fashion: Modowy wobchod
841           fish: Rybowy wobchod
842           florist: Kwětkarnja
843           food: Wobchod za žiwidła
844           funeral_directors: Pochowanski wustaw
845           furniture: Meble
846           gallery: Galerija
847           garden_centre: Zahrodny centrum
848           general: Wobchod za měšane twory
849           gift: Wobchod za dary
850           greengrocer: Wobchod za zeleniny
851           grocery: Žiwidłowy wobchod
852           hairdresser: Frizerski salon
853           hardware: Twarske wiki
854           hifi: Hi-fi
855           insurance: Zawěsćernja
856           jewelry: Debjenkowy wobchod
857           kiosk: Kiosk
858           laundry: Myjernja
859           mall: Promenada
860           market: Wiki
861           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
862           motorcycle: Wobchod za motorske
863           music: Wobchod za hudźbniny
864           newsagent: Kiosk nowin
865           optician: Optikar
866           organic: Biowobchod
867           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
868           pet: Coowobchod
869           photo: Fotograf
870           salon: Salon
871           shoes: Wobchod črijow
872           shopping_centre: Nakupowanišćo
873           sports: Sportowy wobchod
874           stationery: Papjernistwo
875           supermarket: Superwiki
876           toys: Wobchod za hrajki
877           travel_agency: Pućowanski běrow
878           video: Widejowobchod
879           wine: Wobchod za spirituozy
880         tourism: 
881           alpine_hut: Hórska bawda
882           artwork: Wuměłska twórba
883           attraction: Atrakcija
884           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
885           cabin: Chěžka
886           camp_site: Stanowanišćo
887           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
888           chalet: Chata
889           guest_house: Hóstny dom
890           hostel: Hospoda
891           hotel: Hotel
892           information: Informacija
893           lean_to: Kólnja
894           motel: Motel
895           museum: Muzej
896           picnic_site: Piknikowanišćo
897           theme_park: Park zabawy
898           valley: Doł
899           viewpoint: Wuhladnišćo
900           zoo: Coo
901         tunnel: 
902           "yes": Tunl
903         waterway: 
904           artificial: Kumštna wodowa dróha
905           boatyard: Łódźnica
906           canal: Kanal
907           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
908           dam: Nasyp
909           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
910           ditch: Hrjebja
911           dock: Dok
912           drain: Wentok
913           lock: Přepław
914           lock_gate: Wrota přeplawnje
915           mineral_spring: Mineralne žórło
916           mooring: Přistawnišćo
917           rapids: Rěčne prohi
918           river: Rěka
919           riverbank: Rěčny brjóh
920           stream: Wulkorěka
921           wadi: Wadi
922           water_point: Wódne městno
923           waterfall: Wodopad
924           weir: Spušćadło
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Kolesowa karta
929         mapquest: MapQuest Open
930         standard: Standard
931         transport_map: Wobchadna karta
932     site: 
933       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
934       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
935       edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
936       history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
937       history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
938       history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
939   layouts: 
940     community: Zhromadźenstwo
941     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
942     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
943     copyright: Awtorske prawo a licenca
944     documentation: Dokumentacija
945     documentation_title: Dokumentacija za projekt
946     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
947     donate_link_text: Darjenje
948     edit: Wobdźěłać
949     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
950     export: Eksport
951     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
952     foundation: Załožba
953     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
954     gps_traces: GPS-ćěrje
955     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
956     help: Pomoc
957     help_centre: Srjedźišćo pomocy
958     help_title: Sydło pomocy za projekt
959     history: Historija
960     home: domoj
961     home_tooltip: Domoj hić
962     inbox_html: póstowy dochad (%{count})
963     inbox_tooltip: 
964       few: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitane powěsće
965       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
966       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanych powěsćow
967       two: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanej powěsći
968       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
969     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
970     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
971     intro_2_download: sćahnyć
972     intro_2_html: Móžeš daty darmo %{download} a pod %{license} %{use}.  %{create_account}, zo by kartu polěpšił.
973     intro_2_license: zjawnej licencu
974     intro_2_use: wužiwać
975     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
976     log_in: přizjewić
977     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
978     logo: 
979       alt_text: OpenStreetMap logo
980     logout: wotzjewić
981     logout_tooltip: Wotzjewić
982     make_a_donation: 
983       text: Darić
984       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
985     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
986     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
987     partners_bytemark: Bytemark Hosting
988     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
989     partners_ic: Imperial College London
990     partners_partners: partnerow
991     partners_ucl: z UCL VR Centre
992     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
993     sign_up: registrować
994     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
995     tag_line: Swobodna swětowa karta
996     user_diaries: Dźeniki
997     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
998     view: Karta
999     view_tooltip: Kartu pokazać
1000     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
1001     wiki: Wiki
1002     wiki_title: Wikisydło za projekt
1003   license_page: 
1004     foreign: 
1005       english_link: jendźelskim originalom
1006       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1007       title: Wo tutym přełožku
1008     legal_babble: 
1009       attribution_example: 
1010         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1011         title: Připokazanski přikład
1012       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1013       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1014       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1015       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1016       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1017       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1018       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1019       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1020       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1021       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1022       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1023       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1024       credit_2_html: Hdźež je móžno, OpenStreetMap měł wotkaz do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měć. Jeli medij wužiwaš, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěło), namjetujemy, zo pokazuješ swojich čitarjow na www.openstreetmap.org a na www.creativecommons.org.
1025       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1026       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1027       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1028       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisće škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>
1029       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1030       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1031       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1032       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1033       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1034       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1035       more_title_html: Dalše informacije
1036       title_html: Awtorske prawo a licenca
1037     native: 
1038       mapping_link: kartěrowanje započeć
1039       native_link: hornjoserbskej wersiji
1040       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1041       title: Wo tutej stronje
1042   message: 
1043     delete: 
1044       deleted: Powěsć zničena
1045     inbox: 
1046       date: Datum
1047       from: Wot
1048       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1049       my_inbox: Mój póst
1050       new_messages: 
1051         few: "%{count} nowe powěsće"
1052         one: "%{count} nowa powěsć"
1053         other: "%{count} nowych powěsćow"
1054         two: "%{count} nowej powěsći"
1055       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1056       old_messages: 
1057         few: "%{count} stare powěsće"
1058         one: "%{count} stara powěsć"
1059         other: "%{count} starych powěsćow"
1060         two: "%{count} starej powěsći"
1061       outbox: pósłany
1062       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1063       subject: Temowe nadpismo
1064       title: Póstowy kašćik
1065     mark: 
1066       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1067       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1068     message_summary: 
1069       delete_button: Zničić
1070       read_button: Jako přečitany markěrować
1071       reply_button: Wotmołwić
1072       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1073     new: 
1074       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1075       body: Tekst
1076       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1077       message_sent: Powěsć wotpósłana
1078       send_button: Pósłać
1079       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1080       subject: Temowe nadpismo
1081       title: Powěsć pósłać
1082     no_such_message: 
1083       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1084       heading: Powěsć njeeksistuje
1085       title: Powěsć njeeksistuje
1086     outbox: 
1087       date: Datum
1088       inbox: póstowy kašćik
1089       messages: 
1090         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1091         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1092         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1093         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1094       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1095       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1096       outbox: pósłany
1097       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1098       subject: Temowe nadpismo
1099       title: Pósłany
1100       to: Komu
1101     read: 
1102       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1103       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
1104       date: Datum
1105       from: Wot
1106       reply_button: Wotmołwić
1107       subject: Temowe nadpismo
1108       title: Powěsć čitać
1109       to: Komu
1110       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1111       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1112     reply: 
1113       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1114     sent_message_summary: 
1115       delete_button: Zničić
1116   notifier: 
1117     diary_comment_notification: 
1118       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1119       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1120       hi: Witaj %{to_user},
1121       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1122     email_confirm: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1124     email_confirm_html: 
1125       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1126       greeting: Witaj,
1127       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1128     email_confirm_plain: 
1129       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1130       greeting: Witaj,
1131       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
1132       hopefully_you_2: na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1133     friend_notification: 
1134       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1135       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1136       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1137       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1138     gpx_notification: 
1139       and_no_tags: a žane atributy.
1140       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1141       failure: 
1142         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1143         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1144         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1145         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1146       greeting: Witaj,
1147       success: 
1148         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1149         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1150       with_description: z wopisanjom
1151       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1152     lost_password: 
1153       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1154     lost_password_html: 
1155       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1156       greeting: Witaj,
1157       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1158     lost_password_plain: 
1159       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1160       greeting: Witaj,
1161       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
1162       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1163     message_notification: 
1164       footer1: Móžeš tež powěsć na %{readurl} čitać
1165       footer2: a móžeš na %{replyurl} wotmołwić
1166       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1167       hi: Witaj %{to_user},
1168     signup_confirm: 
1169       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1170       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1171       greeting: Witaj!
1172       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1173       welcome: Bychmy će rady powitali a ći přidatne informacije dali zo ty móhł započeć.
1174     signup_confirm_html: 
1175       ask_questions: Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle <a href="http://help.openstreetmap.org/">Prašenja a wotmołwy</a> prašeć.
1176       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
1177       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a>, wobstaraj sej najnowše powěsće přez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> abo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, abo přečitaj <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a> załožerja OpenStreetMap Steve Coast za historiju projekta, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
1178       introductory_video: Móžeš sej widejo %{introductory_video_link} wobhladać.
1179       more_videos: Je hišće wjace %{more_videos_link}.
1180       more_videos_here: dalše wideja tu
1181       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
1182       video_to_openstreetmap: zawodne widejo wo OpenStreetMap
1183       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
1184     signup_confirm_plain: 
1185       ask_questions: "Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle Prašenja a wotmołwy prašeć:"
1186       blog_and_twitter: "Wobstaraj sej najnowše powěsće přez blog OpenStreetMap abo Twitter:"
1187       current_user: "Lisćina aktualnych wužiwarjow w kategorijach na zakładźe toho, hdźež na swěće su, steji k dispoziciji na:"
1188       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
1189       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
1190       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog załožerja OpenStreetMap Steve Coast a ma tež podkasty:"
1191       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
1192       user_wiki_page: Poruča so, zo wutworiš wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe marki wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, kaž na př. [[Kategorija:Wužiwarjo_z_Budyšina]].
1193       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
1194   oauth: 
1195     oauthorize: 
1196       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1197       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1198       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
1199       allow_write_api: kartu změnić.
1200       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1201       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1202       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1203       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1204     revoke: 
1205       flash: Sy token za %{application} anulował.
1206   oauth_clients: 
1207     create: 
1208       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1209     destroy: 
1210       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1211     edit: 
1212       submit: Wobdźěłać
1213       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1214     form: 
1215       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1216       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1217       allow_write_api: kartu změnić.
1218       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1219       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1220       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1221       callback_url: URL wróćowołanja
1222       name: Mjeno
1223       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1224       required: Trěbny
1225       support_url: URL podpěry
1226       url: URL hłowneje aplikacije
1227     index: 
1228       application: Mjeno aplikacije
1229       issued_at: Datum wudaća
1230       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1231       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1232       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1233       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1234       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1235       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1236       revoke: Anulować!
1237       title: Moje podrobnosće OAuth
1238     new: 
1239       submit: Registrować
1240       title: Nowu aplikaciju registrować
1241     not_found: 
1242       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1243     show: 
1244       access_url: "URL za přistupny token:"
1245       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1246       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1247       allow_write_api: kartu změnić.
1248       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1249       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1250       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1251       authorize_url: "URL awtorizować:"
1252       confirm: Sy sej wěsty?
1253       delete: Klient zhašeć
1254       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1255       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1256       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
1257       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1258       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
1259       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1260       url: URL za naprašowanski token
1261     update: 
1262       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1263   redaction: 
1264     create: 
1265       flash: Redakcija je so wutworiła.
1266     destroy: 
1267       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1268       flash: Redakcija je so zhašała.
1269       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1270     edit: 
1271       description: Wopisanje
1272       heading: Redakciju wobdźěłać
1273       submit: Redakciju składować
1274       title: Redakciju wobdźěłać
1275     index: 
1276       empty: Žane redakcije njejsu.
1277       heading: Lisćina redakcijow
1278       title: Lisćina redakcijow
1279     new: 
1280       description: Wopisanje
1281       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1282       submit: Redakciju wutworić
1283       title: Nowa redakcija so wutworja
1284     show: 
1285       confirm: Sy sej wěsty?
1286       description: "Wopisanje:"
1287       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1288       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1289       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1290       title: Redakcija so pokazuje
1291       user: "Tworićel:"
1292     update: 
1293       flash: Změny składowane.
1294   site: 
1295     edit: 
1296       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1297       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1298       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1299       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1300       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1301       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1302       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1303       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1304       user_page_link: wužiwarskej stronje
1305     index: 
1306       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1307       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1308       license: 
1309         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1310       permalink: Trajny wotkaz
1311       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1312       shortlink: Krótki wotkaz
1313     key: 
1314       map_key: Legenda
1315       map_key_tooltip: Legenda za kartu
1316       table: 
1317         entry: 
1318           admin: Zarjadniska hranica
1319           allotments: Małozahrodki
1320           apron: 
1321             - Lětanišćowe předpolo
1322             - terminal
1323           bridge: Čorna kroma = móst
1324           bridleway: Jěchanski puć
1325           brownfield: Industrijowe lado
1326           building: Wuznamne twarjenje
1327           byway: Pódlanski puć
1328           cable: 
1329             - Kablowa nadróžna
1330             - sydłowy lift
1331           cemetery: Kěrchow
1332           centre: Sportowy centrum
1333           commercial: Přemysłowa kónčina
1334           common: 
1335             - Powšitkowny
1336             - łuka
1337           construction: Dróhi w twarje
1338           cycleway: Kolesowarska šćežka
1339           destination: Jenož za přidróžnych
1340           farm: Farma
1341           footway: Chódnik
1342           forest: Hajina
1343           golf: Golfownišćo
1344           heathland: Hola
1345           industrial: Industrijowa kónčina
1346           lake: 
1347             - Jězor
1348             - spjaty jězor
1349           military: Wojerske pasmo
1350           motorway: Awtodróha
1351           park: Park
1352           permissive: Dowoleny přistup
1353           pitch: Sportnišćo
1354           primary: Zwjazkowa dróha
1355           private: Priwatny přistup
1356           rail: Železnica
1357           reserve: Přirodoškitne pasmo
1358           resident: Bydlenski wobwod
1359           retail: Nakupowanišćo
1360           runway: 
1361             - Přizemišćo
1362             - lětadłowa jězdnja
1363           school: 
1364             - Šula
1365             - uniwersita
1366           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1367           station: Dwórnišćo
1368           subway: Podzemska železnica
1369           summit: 
1370             - Wjeršk
1371             - kónčk hory
1372           tourist: Turistiska atrakcija
1373           track: Čara
1374           tram: 
1375             - Měšćanska železnica
1376             - nadróžna
1377           trunk: Dalokodróha
1378           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1379           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1380           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1381           wood: Lěs
1382     markdown_help: 
1383       alt: Alternatiwny tekst
1384       first: Prěni element
1385       heading: Nadpis
1386       headings: Nadpisy
1387       image: Wobraz
1388       link: Wotkaz
1389       ordered: Čisłowana lisćina
1390       second: Druhi element
1391       subheading: Podnapis
1392       text: Tekst
1393       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1394       unordered: Naličenje
1395       url: URL
1396     richtext_area: 
1397       edit: Wobdźěłać
1398       preview: Přehlad
1399     search: 
1400       search: Pytać
1401       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
1402       submit_text: Dźi
1403       where_am_i: Hdźe sym?
1404       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1405     sidebar: 
1406       close: Začinić
1407       search_results: Pytanske wuslědki
1408   time: 
1409     formats: 
1410       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1411   trace: 
1412     create: 
1413       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1414       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1415     delete: 
1416       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1417     edit: 
1418       description: "Wopisanje:"
1419       download: sćahnyć
1420       edit: wobdźěłać
1421       filename: "Datajowe mjeno:"
1422       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1423       map: karta
1424       owner: "Wobsedźer:"
1425       points: "Dypki:"
1426       save_button: Změny składować
1427       start_coord: "Startowa koordinata:"
1428       tags: "Atributy:"
1429       tags_help: přez komu dźěleny
1430       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1431       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1432       visibility: "Widźomnosć:"
1433       visibility_help: što to woznamjenja?
1434     list: 
1435       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1436       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1437       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1438       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1439       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1440     make_public: 
1441       made_public: Čara wozjewjena
1442     offline: 
1443       heading: Składowanje offline GPX
1444       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1445     offline_warning: 
1446       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1447     trace: 
1448       ago: před %{time_in_words_ago}
1449       by: wot
1450       count_points: "%{count} dypkow"
1451       edit: wobdźěłać
1452       edit_map: Kartu wobdźěłać
1453       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1454       in: w
1455       map: karta
1456       more: wjace
1457       pending: NJESČINJENY
1458       private: PRIWATNY
1459       public: ZJAWNY
1460       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1461       trackable: SĆĚHUJOMNY
1462       view_map: Kartu pokazać
1463     trace_form: 
1464       description: "Wopisanje:"
1465       help: Pomoc
1466       tags: "Atributy:"
1467       tags_help: přez komu dźěleny
1468       upload_button: Nahrać
1469       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1470       visibility: "Widźomnosć:"
1471       visibility_help: što to woznamjenja?
1472     trace_header: 
1473       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1474       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1475       traces_waiting: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1476       upload_trace: Ćěr nahrać
1477     trace_optionals: 
1478       tags: Atributy
1479     trace_paging_nav: 
1480       newer: Nowše ćěrje
1481       older: Starše ćěrje
1482       showing_page: Strona %{page}
1483     view: 
1484       delete_track: Tutu čaru zničić
1485       description: "Wopisanje:"
1486       download: sćahnyć
1487       edit: wobdźěłać
1488       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1489       filename: "Datajowe mjeno:"
1490       heading: Ćěr %{name} pokazać
1491       map: karta
1492       none: Žadyn
1493       owner: "Wobsedźer:"
1494       pending: NJESČINJENY
1495       points: "Dypki:"
1496       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1497       tags: "Atributy:"
1498       title: Ćěr %{name} pokazać
1499       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1500       uploaded: "Nahraty dnja:"
1501       visibility: "Widźomnosć:"
1502     visibility: 
1503       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1504       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1505       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1506       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1507   user: 
1508     account: 
1509       contributor terms: 
1510         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1511         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1512         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1513         link text: što to je?
1514         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1515         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1516       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1517       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1518       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1519       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1520       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1521       gravatar: 
1522         gravatar: Gravatar wužiwać
1523         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1524         link text: Što to je?
1525       home location: "Domjace stejnišćo:"
1526       image: "Wobraz:"
1527       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1528       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1529       latitude: "Šěrokostnik:"
1530       longitude: "Dołhostnik:"
1531       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1532       my settings: Moje nastajenja
1533       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1534       new image: Wobraz přidać
1535       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1536       openid: 
1537         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1538         link text: Što to je?
1539         openid: "OpenID:"
1540       preferred editor: "Preferowany editor:"
1541       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1542       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1543       public editing: 
1544         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1545         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1546         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1547         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1548         enabled link text: Što to je?
1549         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1550       public editing note: 
1551         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1552         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1553       replace image: Aktualny wobraz narunać
1554       return to profile: Wróćo k profilej
1555       save changes button: Změny składować
1556       title: Konto wobdźěłać
1557       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1558     confirm: 
1559       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1560       before you start: Wěmy, zo najskerje njemóžeš dočakać kartěrowanje započeć, ale ty měł najprjedy někotre informacije wo sebje w slědowacym formularje podać.
1561       button: Wobkrućić
1562       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
1563       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1564       reconfirm: Jeli je hižo něšto časa zašło, wot toho zo sy zregistrował, dyrbiš ewentuelnje sam <a href="%{reconfirm}">nowu wobkrućensku e-mejl pósłać</a>.
1565       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
1566       unknown token: Zda so, zo token njeeksistuje.
1567     confirm_email: 
1568       button: Wobkrućić
1569       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1570       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1571       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1572       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1573     confirm_resend: 
1574       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1575       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1576     filter: 
1577       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1578     go_public: 
1579       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1580     list: 
1581       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1582       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1583       heading: Wužiwarjo
1584       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1585       showing: 
1586         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1587         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1588       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1589       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1590       title: Wužiwarjo
1591     login: 
1592       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1593       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1594       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1595       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1596       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1597       heading: Přizjewjenje
1598       login_button: Přizjewjenje
1599       lost password link: Swoje hesło zabył?
1600       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1601       no account: Nimaš žane konto?
1602       openid: "%{logo} OpenID:"
1603       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1604       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1605       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1606       openid_providers: 
1607         aol: 
1608           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1609           title: Z AOL přizjewić
1610         google: 
1611           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1612           title: Přizjewjenje z Google
1613         myopenid: 
1614           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1615           title: Z myOpenID přizjewić
1616         openid: 
1617           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1618           title: Přizjewjenje z OpenID
1619         wordpress: 
1620           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1621           title: Z Wordpress přizjewić
1622         yahoo: 
1623           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1624           title: Z Yahoo přizjewić
1625       password: "Hesło:"
1626       register now: Nětko registrować
1627       remember: "Spomjatkować sej:"
1628       title: Přizjewjenje
1629       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1630       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1631       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1632     logout: 
1633       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1634       logout_button: Wotzjewić
1635       title: Wotzjewić
1636     lost_password: 
1637       email address: "E-mejlowa adresa:"
1638       heading: Sy hesło zabył?
1639       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1640       new password button: Hesło wróćo stajić
1641       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1642       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1643       title: Hesło zabyte
1644     make_friend: 
1645       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1646       button: Jako přećela přidać
1647       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1648       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1649       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1650     new: 
1651       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1652       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1653       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1654       continue: Dale
1655       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1656       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1657       email address: "E-mejlowa adresa:"
1658       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
1659       flash create success message: Dźakujemy so za registrowanje. Smy wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1660       flash welcome: Wulki dźak za registrowanje. Smy witansku powěsć na %{email} pósłali, z někotrymi pokiwami wo tym, kak móžeš započeć.
1661       heading: Wužiwarske konto załožić
1662       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1663       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1664       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1665       openid: "%{logo} OpenID:"
1666       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1667       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1668       password: "Hesło:"
1669       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1670       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1671       title: Konto załožić
1672       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1673     no_such_user: 
1674       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1675       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1676       title: Wužiwar njeeksistuje
1677     popup: 
1678       friend: Přećel
1679       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1680       your location: Twoje městno
1681     remove_friend: 
1682       button: Přećela wotstronić
1683       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1684       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1685       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1686     reset_password: 
1687       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1688       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1689       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1690       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1691       password: "Hesło:"
1692       reset: Hesło wróćo stajić
1693       title: Hesło wróćo stajić
1694     set_home: 
1695       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1696     suspended: 
1697       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1698       heading: Konto wupowědźene
1699       title: Konto wupowědźene
1700       webmaster: webmišter
1701     terms: 
1702       agree: Přihłosować
1703       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1704       consider_pd_why: Što to je?
1705       decline: Wotpokazać
1706       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1707       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1708       legale_names: 
1709         france: Francoska
1710         italy: Italska
1711         rest_of_world: Zbytk swěta
1712       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1713       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1714       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1715       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1716     view: 
1717       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1718       add as friend: přećela přidać
1719       ago: (před %{time_in_words_ago})
1720       block_history: Dóstane blokowanja
1721       blocks by me: blokowanja wote mnje
1722       blocks on me: blokowanja přećiwo mi
1723       comments: Komentary
1724       confirm: Wobkrućić
1725       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1726       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1727       created from: "Wutworjeny z:"
1728       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1729       ct declined: Wotpokazany
1730       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1731       ct undecided: Njerozsudźeny
1732       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1733       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1734       description: Wopisanje
1735       diary: dźenik
1736       edits: změny
1737       email address: "E-mejlowa adresa:"
1738       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1739       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1740       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1741       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje %{settings_link} nastajić.
1742       km away: "%{count} km zdaleny"
1743       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1744       m away: "%{count} m zdaleny"
1745       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1746       moderator_history: Date blokowanja
1747       my comments: moje komentary
1748       my diary: mój dźenik
1749       my edits: moje změny
1750       my settings: moje nastajenja
1751       my traces: moje ćěrje
1752       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1753       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1754       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1755       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1756       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1757       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1758       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1759       remove as friend: přećela wotstronić
1760       role: 
1761         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1762         grant: 
1763           administrator: Prawa administratora dać
1764           moderator: Prawa moderatora dać
1765         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1766         revoke: 
1767           administrator: Prawa administratora preč wzać
1768           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1769       send message: powěsć pósłać
1770       settings_link_text: nastajenja
1771       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1772       status: "Status:"
1773       traces: ćěrje
1774       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1775       user location: Wužiwarske stejnišćo
1776       your friends: Twoji přećeljo
1777   user_block: 
1778     blocks_by: 
1779       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1780       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1781       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1782     blocks_on: 
1783       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1784       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1785       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1786     create: 
1787       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1788       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1789       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1790     edit: 
1791       back: Wšě blokowanja pokazać
1792       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1793       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1794       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1795       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1796       show: Tute blokowanje pokazać
1797       submit: Blokowanje aktualizować
1798       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1799     filter: 
1800       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1801       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1802     helper: 
1803       time_future: Kónči so %{time}.
1804       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1805       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1806     index: 
1807       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1808       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1809       title: Wužiwarske blokowanja
1810     model: 
1811       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1812       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1813     new: 
1814       back: Wšě blokowanja pokazać
1815       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1816       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1817       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1818       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1819       submit: Blokowanje wudźělić
1820       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1821       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1822       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1823     not_found: 
1824       back: Wróćo k indeksej
1825       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1826     partial: 
1827       confirm: Chceš woprawdźe?
1828       creator_name: Blokowar
1829       display_name: Zablokowany wužiwar
1830       edit: Wobdźěłać
1831       next: Přichodny »
1832       not_revoked: (njezběhnjeny)
1833       previous: « Předchadny
1834       reason: Přičina za blokowanje
1835       revoke: Zběhnyć!
1836       revoker_name: Zběhnjene wot
1837       show: Pokazać
1838       showing_page: Strona %{page}
1839       status: Status
1840     period: 
1841       few: "%{count} hodźiny"
1842       one: 1 hodźina
1843       other: "%{count} hodźin"
1844       two: "%{count} hodźinje"
1845     revoke: 
1846       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1847       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1848       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1849       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1850       revoke: Zběhnyć!
1851       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1852       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1853     show: 
1854       back: Wšě blokowanja pokazać
1855       confirm: Chceš woprawdźe?
1856       edit: Wobdźěłać
1857       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1858       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1859       reason: "Přičina za blokowanje:"
1860       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1861       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1862       show: Pokazać
1863       status: Status
1864       time_future: Kónči so %{time}
1865       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1866       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1867     update: 
1868       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1869       success: Blokowanje zaktualizowane.
1870   user_role: 
1871     filter: 
1872       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1873       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1874       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1875       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1876     grant: 
1877       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1878       confirm: Wobkrućić
1879       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1880       heading: Daće róle wobkrućić
1881       title: Daće róle wobkrućić
1882     revoke: 
1883       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1884       confirm: Wobkrućić
1885       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1886       heading: Zebranje róle wobkrućić
1887       title: Zebranje róle wobkrućić