Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / fa.yml
1 # Messages for Persian (فارسی)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Grille chompa
5 # Author: Hooshmand.hasannia
6 # Author: Huji
7 # Author: Leyth
8 # Author: Reza1615
9 # Author: Sahim
10 # Author: Wayiran
11 # Author: ZxxZxxZ
12 fa: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: بدنه
17       diary_entry: 
18         language: زبان
19         latitude: عرض جغرافیایی
20         longitude: طول جغرافیایی
21         title: عنوان
22         user: کاربر
23       friend: 
24         friend: دوست
25         user: کاربر
26       message: 
27         body: بدنه
28         recipient: گیرنده
29         sender: فرستنده
30         title: عنوان
31       trace: 
32         description: توضیح
33         latitude: عرض جغرافیایی
34         longitude: طول جغرافیایی
35         name: نام
36         public: عمومی
37         size: اندازه
38         user: کاربر
39         visible: قابل دیدن
40       user: 
41         active: فعال
42         description: توضیحات
43         display_name: نام نمایشی
44         email: پست الکترونیکی
45         languages: زبان ها
46         pass_crypt: کلمه عبور
47     models: 
48       acl: دسترسی به لیست کنترل
49       changeset: مجموعه تغییرات
50       changeset_tag: برچسب Changeset
51       country: کشور
52       friend: دوست
53       language: زبان
54       message: پیغام
55       node: گره
56       node_tag: تگ گره
57       notifier: آگاه‌گردان
58       old_way: راه قدیمی
59       relation: ارتباط
60       session: نشست
61       trace: ردیابی
62       tracepoint: ردیابی نقطه
63       tracetag: ردیابی برچسب
64       user: کاربر
65       user_preference: ترجیحات کاربر
66       way: راه
67       way_node: گره راه
68       way_tag: برچسب راه
69   browse: 
70     changeset: 
71       changeset: "مجموعه تغییرات: %{id}"
72       changesetxml: مجموعه تغییرات XML
73       feed: 
74         title: مجموعه تغییرات %{id}
75         title_comment: مجموعه تغییرات %{id} - %{comment}
76       osmchangexml: osmChange XML
77       title: مجموعه تغییرات
78     changeset_details: 
79       belongs_to: "متعلق به :"
80       bounding_box: جعبه مرزی
81       box: جعبه
82       closed_at: "بسته شده بر:"
83       created_at: "ایجاد توسط:"
84       has_nodes: 
85         other: "یک=دارای %{count} نقطه:"
86       has_relations: 
87         other: "یک=دارای %{count} مرتبط:"
88       has_ways: 
89         other: "یک=دارای %{count} مسیر:"
90       no_bounding_box: هیچ جعبه مرزی برای این مجموعه تغییرات ذخیره نشده‌است
91       show_area_box: نمایش جعبه منطقه
92     common_details: 
93       changeset_comment: "نظر:"
94       deleted_at: "حذف‌شده در:"
95       deleted_by: "حذف‌شده توسط:"
96       edited_at: "ویرایش در:"
97       edited_by: "ویرایش توسط:"
98       in_changeset: "تغییرات در:"
99       version: "نسخه:"
100     containing_relation: 
101       entry: ارتباطات %{relation_name}
102       entry_role: رابطه %{relation_name} (به عنوان %{relation_role})
103     map: 
104       deleted: حذف
105       edit: 
106         area: ویرایش منطقه
107         node: ویرایش گره
108         relation: ویرایش ارتباط
109         way: ویرایش راه
110       larger: 
111         area: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
112         node: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
113         relation: مشاهده رابطه در نقشه بزرگتر
114         way: روش نمایش بر روی نقشه بزرگتر
115       loading: در حال بارگذاری…
116     navigation: 
117       all: 
118         next_changeset_tooltip: تغییرات بعدی
119         next_node_tooltip: گره بعدی
120         next_relation_tooltip: ارتباط بعدی
121         next_way_tooltip: راه بعدی
122         prev_changeset_tooltip: تغییرات قبلی
123         prev_node_tooltip: گره قبلی
124         prev_relation_tooltip: رابطه قبلی
125         prev_way_tooltip: راه قبلی
126       user: 
127         name_changeset_tooltip: نمایش ویرایش‌های انجام‌شده توسط %{user}
128         next_changeset_tooltip: "%{user} ویرایش بعدی توسط"
129         prev_changeset_tooltip: "%{user} قبلی ویرایش توسط"
130     node: 
131       download_xml: بارگیری XML
132       edit: ویرایش
133       node: گره
134       node_title: "گره: %{node_name}"
135       view_history: نمایش تاریخچه
136     node_details: 
137       coordinates: "مختصات:"
138       part_of: "بخشی از:"
139     node_history: 
140       download_xml: بارگیری XML
141       node_history: تاریخچه منطقه
142       node_history_title: "تاریخچه منطقه: %{node_name}"
143       view_details: نمایش جزئیات
144     not_found: 
145       sorry: با عرض پوزش ، %{type} با شناسه %{id} ،یافت نمی‌شود.
146       type: 
147         changeset: مجموعه تغییرات
148         node: گره
149         relation: ارتباط
150         way: راه
151     paging_nav: 
152       of: از
153       showing_page: صفحه نمایش
154     relation: 
155       download_xml: بارگیری XML
156       relation: ارتباط
157       relation_title: "ارتباطات: %{relation_name}"
158       view_history: نمایش تاریخچه
159     relation_details: 
160       members: "اعضا:"
161       part_of: "بخشی از:"
162     relation_history: 
163       download_xml: بارگیری XML
164       relation_history: تاریخچه ارتباطات
165       relation_history_title: "تاریخچه ارتباطات: %{relation_name}"
166       view_details: نمایش جزئیات
167     relation_member: 
168       entry_role: "%{type} %{name} به عنوان %{role}"
169       type: 
170         node: گره
171         relation: ارتباط
172         way: راه
173     start: 
174       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
175       view_data: مشاهده اطلاعات برای نمایش نقشه فعلی
176     start_rjs: 
177       data_frame_title: داده ها
178       data_layer_name: داده ها
179       details: جزئیات
180       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
181       edited_by_user_at_timestamp: "[[timestamp]] در [[user]] ویرایش توسط"
182       hide_areas: پنهان‌کردن منطقه‌ها
183       history_for_feature: "[[feature]] تاریخچه برای"
184       load_data: بارگذاری داده ها
185       loaded_an_area_with_num_features: "  شما منطقه‌ای را بارگذاری کردید که شامل[[num_features]] می‌شود. به طورکلی بعضی از مرورگرها نمی توانند با این مقدار اطلاعات تصویری کار کنند.کلا مرورگرها برای نمایش اطلاعات کمتر از 100 مورد در زمان  در بهترین وضعیت هستند: و هر میزان دیگر میتواند مرورگر ار کند  یا قفل کند.اگر شما میخواهید این اطلاعات دیده شود دکمه زیر را فشار دهید."
186       loading: در حال بارگذاری…
187       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
188       object_list: 
189         api: بازیابی این منطقه از ای‌پی‌آی
190         back: نمایش فهرست موضوع
191         details: جزئیات
192         heading: لیست اجزاء
193         history: 
194           type: 
195             node: گره [[id]]
196             way: راه [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: گره [[id]]
200             way: راه [[id]]
201         type: 
202           node: گره
203           way: راه
204       private_user: کاربر شخصی
205       show_areas: نمایش منطقه‌ها
206       show_history: نمایش سابقه
207       unable_to_load_size: "نمی‌تواند بارگذاری کند: اندازه جعبه ارتباطی [[bbox_size]] خیلی زیاد هست و باید کمتر از %{max_bbox_size} باشد"
208       wait: صبر کنید...
209       zoom_or_select: بزگنمایی کنید یا بخشی از منطقه را برای دیدن انتخاب کنید
210     tag_details: 
211       tags: "برچسب‌ها:"
212       wiki_link: 
213         key: " %{key} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
214         tag: " %{key} = %{value} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
215       wikipedia_link: صفحه %{page} مقاله در ویکی‌پدیا
216     timeout: 
217       sorry: با عرض پوزش ، داده ها برای %{type} با شناسه %{id} ، زمان بیش از حد طولانی برای بازیابی میبرد
218       type: 
219         changeset: مجموعه تغییرات
220         node: گره
221         relation: ارتباط
222         way: راه
223     way: 
224       download_xml: بارگیری XML
225       edit: ویرایش
226       view_history: نمایش تاریخچه
227       way: راه
228       way_title: "راه: %{way_name}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         other: "همچنین بخشی از مسیرها %{related_ways} "
232       nodes: "گره‌ها:"
233       part_of: "بخشی از:"
234     way_history: 
235       download_xml: بارگیری XML
236       view_details: نمایش جزئیات
237       way_history: تاریخچهٔ راه
238       way_history_title: "تاریخچهٔ راه: %{way_name}"
239   changeset: 
240     changeset: 
241       anonymous: گمنام
242       big_area: (بزرگ)
243       no_comment: (هیچ)
244       no_edits: (بدون ویرایش)
245       show_area_box: نمایش جعبهٔ منطقه
246       still_editing: (هنوز در حال ویرایش)
247     changeset_paging_nav: 
248       next: بعدی »
249       previous: « قبلی
250       showing_page: نمایش صفحهٔ %{page}
251     changesets: 
252       area: منطقه
253       comment: توضیح
254       id: شناسه
255       saved_at: ذخیره شد در
256       user: کاربر
257     list: 
258       description: تغییرات اخیر
259   diary_entry: 
260     comments: 
261       newer_comments: نظرات جدیدتر
262       older_comments: نظرات قدیمی‌تر
263     diary_comment: 
264       confirm: تأیید
265     diary_entry: 
266       comment_count: 
267         one: 1 نظر
268         other: "%{count} نظر"
269       confirm: تأیید
270       edit_link: ویرایش این مطلب
271       hide_link: نهفتن این مطلب
272       reply_link: پاسخ به این پیام
273     edit: 
274       body: "بدنه:"
275       language: "زبان:"
276       latitude: "عرض جغرافیایی:"
277       location: "مکان:"
278       longitude: "طول جغرافیایی:"
279       save_button: ذخیره
280       subject: "موضوع:"
281       use_map_link: استفاده از نقشه
282     location: 
283       edit: ویرایش
284       location: "مکان:"
285       view: نمایش
286     view: 
287       leave_a_comment: ارسال نظر
288       login: ورود به سیستم
289       save_button: ذخیره
290   editor: 
291     default: پیش‌فرض (در حال حاضر %{name})
292     potlatch: 
293       description: جلسه ۱ (در مرورگر ویرایشگر)
294       name: Potlatch 1
295     potlatch2: 
296       description: جلسه ۲ (در مرورگر ویرایشگر)
297       name: Potlatch 2
298     remote: 
299       description: کنترل از راه دور (JOSM یا Merkaartor)
300       name: کنترل از راه دور
301   export: 
302     start: 
303       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
304       area_to_export: برون‌بری منطقه
305       embeddable_html: درج اچ‌تی‌ام‌ال
306       export_button: برون‌بری
307       export_details: اطلاعات نقشه‌باز‌شهری تحت مجوز <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">  کریتیو کانز اشتراک‌یکسان 2 است
308       format: قالب
309       format_to_export: قالب برای خروجی‌سازی
310       image_size: اندازهٔ تصویر
311       latitude: "عرض:"
312       licence: اجازه‌نامه
313       longitude: "طول:"
314       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
315       max: حداکثر
316       options: تنظیمات
317       osm_xml_data: داده‌های XML نقشه‌باز‌شهری
318       output: خروجی
319       paste_html: برای تعبیه کردن در وب‌گاه اچ‌تی‌ام‌ال را پیست کنید
320       scale: مقیاس
321       too_large: 
322         body: این منطقه برای خروجی سازی  در قالب XML بسیار بزرگ است لطفا پس از بزرگنمایی منطقه کوچکتری را انتخاب کنید
323         heading: منطقه بیش از حد بزرگ
324       zoom: بزگ‌نمایی
325     start_rjs: 
326       add_marker: افزودن نشانگر به نقشه
327       change_marker: تغییر موقعیت نشانه‌گذار
328       click_add_marker: برای اضافه کردن نشانگر بر روی نقشه کلیک کنید
329       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
330       export: صدور
331       manually_select: به صورت دستی منطقهٔ دیگری را انتخاب کنید
332       view_larger_map: نمایش نقشه بزرگتر
333   geocoder: 
334     description: 
335       types: 
336         cities: شهرها
337         places: مکانها
338         towns: شهرستانها
339     description_osm_namefinder: 
340       prefix: "%{distance} %{direction} %{type}"
341     direction: 
342       east: شرق
343       north: شمال
344       north_east: شمال شرقی
345       north_west: شمال غربی
346       south: جنوب
347       south_east: جنوب شرقی
348       south_west: جنوب غربی
349       west: غرب
350     distance: 
351       one: تقریباً 1کیلومتر
352       other: تقریباً %{count}کیلومتر
353       zero: کمتر از 1کیلومتر
354     results: 
355       more_results: نتایج بیشتر
356       no_results: نتیجه‌ای پیدا نشد
357     search: 
358       title: 
359         ca_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
360         geonames: نتایج <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
361         latlon: نتایج <a href="http://openstreetmap.org/">داخلی</a>
362         osm_namefinder: نتایج <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
363         osm_nominatim: نتایج <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
364         uk_postcode: نتایج <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
365         us_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
366     search_osm_namefinder: 
367       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} %{parentname})"
368       suffix_place: ", %{distance} %{direction} %{placename}"
369     search_osm_nominatim: 
370       prefix: 
371         aeroway: 
372           gate: ورودی
373           runway: باند
374           terminal: پایانه
375         amenity: 
376           WLAN: دسترسی به وای‌فای
377           airport: فرودگاه
378           arts_centre: هنرکده
379           artwork: اثر هنری
380           atm: عابربانک
381           auditorium: سالن
382           bank: بانک
383           bar: کافه
384           bench: نیمکت
385           bicycle_parking: پارکینگ دوچرخه
386           bicycle_rental: اجارهٔ دوچرخه
387           brothel: فاحشه‌خانه
388           bureau_de_change: دفتر ارز
389           bus_station: ایستگاه اتوبوس
390           cafe: کافه
391           car_rental: اجارهٔ خودرو
392           car_sharing: خودروی قرضی
393           car_wash: کارواش
394           casino: کازینو
395           cinema: سینما
396           clinic: درمانگاه
397           club: باشگاه
398           college: کالج
399           community_centre: مرکز شهر
400           courthouse: دادگاه
401           crematorium: کوره
402           dentist: دندانپزشکی
403           doctors: پزشکان
404           dormitory: خوابگاه دانشجویی
405           drinking_water: آب آشامیدنی
406           driving_school: آموزشگاه رانندگی
407           embassy: سفارت
408           emergency_phone: تلفن اضطراری
409           fast_food: فست فود
410           ferry_terminal: ترمینال کشتی
411           fire_hydrant: شیر آتش‌نشانی
412           fire_station: آتش‌نشانی
413           fountain: چشمه
414           fuel: پمپ بنزین
415           grave_yard: محوطهٔ گورستان
416           gym: مرکز تناسب اندام / سالن ورزش
417           hall: سالن
418           health_centre: مركز بهداشت
419           hospital: بیمارستان
420           hotel: هتل
421           hunting_stand: ایستگاه شکار
422           ice_cream: بستنی‌فروشی
423           kindergarten: کودکستان
424           library: کتابخانه
425           market: بازار
426           marketplace: بازار
427           mountain_rescue: نجات کوهستان
428           nightclub: کلوب شبانه
429           nursery: مهد کودک
430           nursing_home: خانهٔ سالمندان
431           office: دفتر
432           park: پارک
433           parking: پارکینگ
434           pharmacy: داروخانه
435           place_of_worship: نیایشگاه
436           police: پلیس
437           post_box: صندوق پست
438           post_office: اداره پست
439           preschool: پیش‌دبستان
440           prison: زندان
441           pub: میخانه
442           public_building: ساختمان عمومی
443           public_market: بازار عمومی
444           reception_area: محوطه پذیرش
445           recycling: بازیافت
446           restaurant: رستوران
447           retirement_home: خانهٔ سالمندان
448           sauna: سونا
449           school: مدرسه
450           shelter: سایبان
451           shop: فروشگاه
452           shopping: خرید
453           social_club: باشگاه اجتماعی
454           studio: استودیو
455           supermarket: سوپرمارکت
456           swimming_pool: استخر شنا
457           taxi: تاکسی
458           telephone: تلفن عمومی
459           theatre: تئاتر
460           toilets: توالت
461           townhall: شهرداری
462           university: دانشگاه
463           vending_machine: عابربانک
464           veterinary: جراح دامپزشک
465           village_hall: دهداری
466           waste_basket: سطل آشغال
467           wifi: دسترسی وای‌فای
468           youth_centre: مرکز جوانان
469         boundary: 
470           administrative: مرز کشوری
471           national_park: پارک ملی
472           protected_area: منطقه حفاظت‌شده
473         bridge: 
474           "yes": پل
475         building: 
476           "yes": ساختمان
477         highway: 
478           bus_stop: ایستگاه اتوبوس
479           construction: بزرگراه در دست ساخت
480           cycleway: مسیر دوچرخه
481           emergency_access_point: نقطهٔ دسترسی اضطراری
482           footway: پیاده رو
483           ford: فورد
484           living_street: خیابان محل سکونت
485           minor: جادهٔ فرعی
486           motorway: اتوبان
487           motorway_junction: اتصال بزرگراه‌ها
488           motorway_link: بزرگراه
489           path: مسیر
490           pedestrian: پیاده راه
491           platform: پلت‌فرم
492           primary: جادهٔ اصلی
493           primary_link: جادهٔ اصلی
494           residential: مسکونی
495           rest_area: استراحتگاه
496           road: جاده
497           secondary: جادهٔ فرعی
498           secondary_link: جادهٔ فرعی
499           services: خدمات بزرگراه‌ها
500           speed_camera: دوربین کنترل سرعت
501           steps: پله
502           track: ردیابی
503           trunk: بزرگراه
504           trunk_link: بزرگراه
505           unclassified: جادهٔ طبقه‌بندی‌نشده
506         historic: 
507           archaeological_site: پایگاه باستان‌شناسی
508           battlefield: میدان جنگ
509           boundary_stone: سنگ مرزی
510           building: ساختمان
511           castle: قلعه
512           church: کلیسا
513           house: خانه
514           icon: نماد
515           memorial: یادبود
516           mine: معدن
517           monument: یادبود
518           museum: موزه
519           ruins: خرابه‌ها
520           tower: برج
521         landuse: 
522           cemetery: گورستان
523           commercial: منطقهٔ تجاری
524           construction: ساخت‌وساز
525           farm: مزرعه
526           farmland: زمین کشاورزی
527           farmyard: زمین کشاورزی
528           forest: جنگل
529           grass: چمن
530           greenfield: فضای سبز
531           industrial: ناحیهٔ صنعتی
532           meadow: علفزار
533           military: منطقهٔ نظامی
534           mine: معدن
535           orchard: باغ
536           park: پارک
537           railway: راه‌آهن
538           reservoir: مخزن
539           residential: منطقهٔ مسکونی
540           retail: خرده‌فروشی
541           vineyard: تاکستان
542           wetland: تالاب
543           wood: چوب
544         leisure: 
545           beach_resort: تفریحگاه ساحلی
546           common: سرزمین مشترک
547           fishing: منطقهٔ ماهی‌گیری
548           fitness_station: ایستگاه تناسب اندام
549           garden: باغ
550           golf_course: زمین گلف
551           marina: تفریح‌گاه ساحلی
552           miniature_golf: گلف کوچک
553           park: پارک
554           pitch: زمین ورزشی
555           playground: زمین بازی
556           sports_centre: مرکز ورزشی
557           stadium: ورزشگاه
558           swimming_pool: استخر شنا
559           water_park: پارک آبی
560         military: 
561           airfield: فرودگاه نظامی
562           barracks: پادگان
563         natural: 
564           bay: خلیج
565           beach: ساحل
566           cave_entrance: ورودی غار
567           channel: کانال
568           cliff: صخره
569           dune: ریگ روان
570           fell: قطع کردن
571           forest: جنگل
572           glacier: یخچال طبیعی
573           hill: تپه
574           island: جزیره
575           land: زمین
576           marsh: مرداب
577           moor: دشت
578           mud: گل
579           peak: قله
580           point: نقطه
581           reef: آب‌سنگ
582           ridge: خط‌الرأس
583           river: رود خانه
584           rock: صخره
585           spring: بهار
586           stone: سنگ
587           strait: تنگه
588           tree: درخت
589           valley: دره
590           volcano: کوه آتشفشان
591           water: اب
592           wetland: تالاب
593           wetlands: تالاب‌ها
594           wood: جنگل
595         office: 
596           architect: معمار
597           company: شرکت
598           government: دفتر دولتی
599           insurance: دفتر بیمه
600           lawyer: وکیل
601           ngo: دفتر سازمان غیر دولتی
602           telecommunication: دفتر مخابرات
603           travel_agent: آژانس مسافرتی
604           "yes": دفتر
605         place: 
606           airport: فرودگاه
607           city: شهر بزرگ
608           country: کشور
609           county: شهرستان
610           farm: مزرعه
611           house: خانه
612           houses: خانه‌ها
613           island: جزیره
614           islet: جزیره کوچک
615           locality: محل
616           moor: دشت
617           municipality: شهرداری
618           postcode: کدپستی
619           region: منطقه
620           sea: دریا
621           state: ایالت
622           subdivision: زیربخش
623           suburb: محله
624           town: شهر
625           village: دهکده
626         railway: 
627           abandoned: راه‌آهن رهاشده
628           construction: راه‌آهن در دست ساخت
629           disused: راه‌آهن منسوخ
630           disused_station: ایستگاه منسوخ راه‌آهن
631           funicular: راه‌آهن بندی
632           halt: ایستگاه قطار
633           historic_station: ایستگاه تاریخی راه‌آهن
634           junction: اتصال راه‌آهن
635           level_crossing: محل تقاطع دو خط راه‌آهن
636           light_rail: ریل سبک
637           monorail: مونوریل
638           narrow_gauge: زاه‌آهن تبادلگر باریک
639           platform: بستر راه‌آهن
640           station: ایستگاه راه‌آهن
641           subway: ایستگاه مترو
642           subway_entrance: ورودی مترو
643           tram: تراموای
644         shop: 
645           art: فروشگاه لوازم هنری
646           bakery: نانوایی
647           beauty: فروشگاه لوازم آرایشی
648           beverages: فروشگاه نوشیدنی‌ها و عرقیات
649           bicycle: فروشگاه دوچرخه
650           books: فروشگاه کتاب
651           butcher: قصاب
652           car: فروشگاه خودرو
653           car_parts: قطعات خودرو
654           car_repair: تعمیرگاه خودرو
655           carpet: فروشگاه فرش
656           clothes: فروشگاه پوشاک
657           computer: فروشگاه رایانه
658           copyshop: مغازه فتوکپی
659           cosmetics: فروشگاه لوازم آرایشی
660           greengrocer: سبزی فروش
661           kiosk: کیوسک
662           laundry: خشکشویی
663           mall: بازار
664           market: بازار
665           mobile_phone: فروشگاه تلفن همراه
666           motorcycle: فروشگاه موتورسیکلت
667           organic: فروشگاه مواد غذایی ارگانیک
668           pet: فروشگاه حیوانات خانگی
669           supermarket: سوپرمارکت
670           toys: اسباب‌بازی‌فروشی
671           travel_agency: آژانس مسافرتی
672         tourism: 
673           artwork: آثار هنری
674           attraction: جاذبه
675           bed_and_breakfast: تخت‌خواب و صبحانه
676           cabin: اطاق
677           camp_site: محل اردوگاه
678           chalet: کلبه ییلاقی
679           guest_house: مهمانخانه
680           hostel: هتل
681           hotel: هتل
682           information: اطلاعات
683           motel: متل
684           museum: موزه
685           valley: دره
686           zoo: باغ وحش
687         tunnel: 
688           "yes": تونل
689         waterway: 
690           canal: کانال
691           dam: سد
692           lock: قفل
693           mineral_spring: چشمهٔ آب معدنی
694           river: رودخانه
695           waterfall: ابشار
696   html: 
697     dir: rtl
698   layouts: 
699     copyright: حق تکثیر و مجوز
700     documentation: مستندات
701     documentation_title: مستندات برای پروژه
702     donate_link_text: حمایت مالی
703     edit: ویرایش
704     edit_with: با {editor} % ویرایش کن
705     export: صدور
706     foundation: بنیاد
707     foundation_title: بنیاد OpenStreetMap
708     help: راهنما
709     help_centre: مرکز کمک
710     help_title: سایت راهنما برای پروژه
711     history: تاریخچه
712     home: خانه
713     home_tooltip: رفتن به مکان خانگی
714     inbox: صندوق پستی (% {count})
715     intro_2_create_account: ایجاد حساب کاربری
716     intro_2_download: بارگیری
717     intro_2_license: مجوز آزاد
718     intro_2_use: استفاده کن
719     log_in: ورود به سیستم
720     logo: 
721       alt_text: لوگوی OpenStreetMap
722     logout: خروج
723     logout_tooltip: خروج از سیستم
724     make_a_donation: 
725       text: کمک مالی
726       title: OpenStreetMap پشتیبانی با اهداء پولی
727     partners_ic: کالج سلطنتی لندن
728     sign_up: ثبت نام
729     sign_up_tooltip: ایجاد یک حساب کاربری برای ویرایش
730     tag_line: ویکی رایگان نقشهٔ جهان
731     user_diaries: یادداشت کاربر
732     view: نمایش
733     view_tooltip: نمایش نقشه
734     welcome_user: خوش آمدید، %{user_link}
735     welcome_user_link_tooltip: صفحهٔ کاربری شما
736     wiki: ویکی‌
737     wiki_title: سایت ویکی برای پروژه
738   license_page: 
739     foreign: 
740       english_link: اصل انگلیسی
741       text: در زمان به وجود آمدن تداخل بین ترجمه  فارسی و %{english_original_link} متن انگلیسی در اولویت است
742       title: درباره این ترجمه‌ها
743     native: 
744       mapping_link: شروع به نقشه‌کشی
745       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE نسخه
746       text: شما در حال مشاهده ویرایش انگلیسی قانون کپی‌رایت هستید.  برای دیدن %{native_link}  می توانید به عقب باز گردید یا خواندن متن کپی رایت و %{mapping_link} را متوقف کنید
747       title: درباره این صفحه
748   message: 
749     inbox: 
750       date: تاریخ
751       from: از
752       my_inbox: صندوق دریافتی من
753       outbox: صندوق خروجی
754       subject: عنوان
755       title: صندوق دریافتی
756     message_summary: 
757       delete_button: حذف
758       read_button: علامت‌گذاری به عنوان خوانده‌شده
759       reply_button: پاسخ
760       unread_button: علامت‌گذاری به عنوان خوانده‌شده
761     new: 
762       back_to_inbox: بازگشت به صندوق پستی
763       body: بدنه
764       message_sent: پیام فرستاده شد
765       send_button: بفرست
766       send_message_to: فرستادن پیام به %{name}
767       subject: عنوان
768       title: فرستادن پیام
769     no_such_message: 
770       title: چنین پیغامی وجود ندارد
771     outbox: 
772       date: تاریخ
773       inbox: صندوق دریافتی
774       my_inbox: "%{inbox_link} من"
775       outbox: صندوق خروجی
776       subject: عنوان
777       title: صندوق خروجی
778       to: به
779     read: 
780       back_to_inbox: بازگشت به صندوق پستی
781       date: تاریخ
782       from: از
783       reading_your_sent_messages: خواندن پیام‌هایی که فرستاده‌اید
784       reply_button: پاسخ
785       subject: عنوان
786       to: به
787       unread_button: علامت‌گذاری به عنوان خوانده‌شده
788     sent_message_summary: 
789       delete_button: حذف
790   notifier: 
791     diary_comment_notification: 
792       hi: سلام %{to_user} ،
793     email_confirm_html: 
794       greeting: سلام ،
795     email_confirm_plain: 
796       greeting: سلام ،
797     gpx_notification: 
798       greeting: سلام ،
799       with_description: با توضیحات
800     lost_password_html: 
801       greeting: سلام ،
802     lost_password_plain: 
803       greeting: سلام ،
804     message_notification: 
805       hi: سلام %{to_user},
806     signup_confirm_html: 
807       greeting: سلام!
808     signup_confirm_plain: 
809       greeting: سلام!
810   oauth_clients: 
811     edit: 
812       submit: ویرایش
813     form: 
814       name: نام
815   site: 
816     index: 
817       license: 
818         project_name: پروژه OpenStreetMap
819     key: 
820       table: 
821         entry: 
822           cemetery: گورستان
823           farm: مزرعه
824           forest: جنگل
825           golf: زمین گلف
826           lake: 
827             - دریاچه
828           motorway: اتوبان
829           park: پارک
830           runway: 
831             - باند فرودگاه
832           school: 
833             - مدرسه
834             - دانشگاه
835           subway: مترو
836           summit: 
837             - قله
838             - قله
839           trunk: بزرگراه
840     search: 
841       search: جستجو
842       search_help: "مثال : 'نامجو ۱۶، مشهد' ، 'CB2 5AQ' ، 'post offices near تهران' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>مثالها ادامه...</a>"
843       submit_text: برو
844       where_am_i: من کجا هستم؟
845     sidebar: 
846       close: بستن
847       search_results: نتایج جستجو
848   time: 
849     formats: 
850       friendly: "%e %B %Y ساعت %H:%M"
851   trace: 
852     create: 
853       trace_uploaded: پروندهٔ GPX شما بارگذاری شده است و در انتظار درج در پایگاه داده است. این کار معمولاً نیم ساعت طول می‌کشد و در صورت تکمیل، رایانامه‌ای به شما فرستاده خواهد شد.
854       upload_trace: ارسال ردیابی جی‌پی‌اس
855     delete: 
856       scheduled_for_deletion: فهرست پیگیری برای حذف کردن
857     edit: 
858       description: "شرح:"
859       download: بارگیری
860       edit: ویرایش
861       filename: "نام پرونده:"
862       heading: ویرایش رهگیری %{name}
863       map: نقشه
864       owner: "مالک:"
865       points: "نقاط:"
866       save_button: ذخیرهٔ تغییرات
867       start_coord: "شروع مختصات:"
868       tags: "برچسب‌ها:"
869       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
870       title: ویرایش رهگیری %{name}
871       uploaded_at: ":بارگذاری شد"
872       visibility: "پدیداری:"
873       visibility_help: به چه معنی است؟
874     list: 
875       public_traces: مسیر‌های جی‌پی‌اس عمومی
876       public_traces_from: مسیر جی‌پی‌اس عمومی از %{user}
877       tagged_with: با  %{tags} برچسب بزنید
878       your_traces: آثار جی‌پی‌اس شما
879     make_public: 
880       made_public: رسم‌کردن عمومی
881     offline: 
882       heading: ذخیره بدون اینترنت جی‌پی‌اس
883       message: ذخیره جی‌پی‌اس و بارگذاری سامانه غیرقابل دسترس می‌باشد
884     offline_warning: 
885       message: سامانه بارگذاری جی‌پی‌اکس غیرقابل دسترس می‌باشد
886     trace: 
887       ago: "%{time_in_words_ago} پیش"
888       by: توسط
889       count_points: "%{count} نقطه"
890       edit: ویرایش
891       edit_map: ویرایش نقشه
892       identifiable: قابل شناسایی
893       in: در
894       map: نقشه
895       more: بیشتر
896       pending: انتظار
897       private: خصوصی
898       public: عمومی
899       trace_details: مشاهده جزئیات رهگیری
900       trackable: قابل رهگیری
901       view_map: نمایش نقشه
902     trace_form: 
903       description: توضیح
904       help: راهنما
905       tags: برچسب‌ها
906       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
907       upload_button: بارگذاری
908       upload_gpx: ارسال پرونده GPX
909       visibility: پدیداری
910       visibility_help: حد وسط این چیست؟
911     trace_header: 
912       see_all_traces: دیدن همه رهگیری‌ها
913       see_your_traces: دیدن تمام رهگیری‌های شما
914       upload_trace: بارگذاری یک رهگیری
915     trace_optionals: 
916       tags: برچسب‌ها
917     trace_paging_nav: 
918       showing_page: نمایش صفحه %{page}
919     view: 
920       delete_track: حذف این رهگیری
921       description: "شرح:"
922       download: بارگیری
923       edit: ویرایش
924       edit_track: ویرایش این رهگیری
925       filename: "نام پرونده:"
926       heading: دیدن رهگیری %{name}
927       map: نقشه
928       none: هیچ کدام
929       owner: "مالک:"
930       pending: انتظار
931       points: "نقاط:"
932       start_coordinates: "شروع مختصات :"
933       tags: "برچسب‌ها:"
934       title: دیدن رهگیری %{name}
935       trace_not_found: رهگیری یافت نشد!
936       uploaded: ":بارگذاری شد"
937       visibility: "پدیداری:"
938     visibility: 
939       identifiable: "  قابل تشخیص(نقاط مرتب شده بر اساس زمان را در فهرست پیگیری به عنوان قابل تشخیص نشان دهید)"
940       private: خصوصی (فقط به عنوان ناشناس ، نقاط نامشخص)
941       public: عمومی (نقاط مرتب نشده را در فهرست پیگیری به عنوان ناشناس  نمایش دهید(
942       trackable: (قابل پیگیری (نقاط مرتب شده بر اساس زمان را تنها به عنوان ناشناس به اشتراک بگذارید
943   user: 
944     account: 
945       contributor terms: 
946         agreed: شما باید با شرایط کاربرهای جدید موافقت کنید
947         agreed_with_pd: شما اقرار کردید که ویرایش‌های شما به صورت عمومی ارائه گردند
948         heading: "شرایط شرکت‌کنندگان:"
949         link text: این چیست؟
950         not yet agreed: شما هنوز با شرایط کار جدی موافقت نکردید
951         review link text: برای آسودگی خود این پیوند را دنبال کنید تا شرایز کاربر جدید را مطالعه و موافقت کنید
952       current email address: "آدرس رایانامهٔ فعلی:"
953       delete image: حذف تصویر فعلی
954       email never displayed publicly: (هرگز به صورت عمومی نمایش داده نشود)
955       flash update success: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد.
956       flash update success confirm needed: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد . پست‌الکترونیک خود را برای مشاهده تائید نشانی پست‌الکترونیک جدید  چک کنید
957       home location: "موقعیت خانه:"
958       image: "تصویر :"
959       image size hint: (مربع عکس‌ها حداقل 100 در 100 بهترین کار)
960       keep image: نگه‌داشتن تصویر فعلی
961       latitude: "عرض جغرافیایی:"
962       longitude: "طول جغرافیایی:"
963       make edits public button: همه ویرایش‌های من را عمومی کن
964       my settings: تنظیمات من
965       new email address: "رایانامهٔ جدید:"
966       new image: افزون یک تصویر
967       no home location: شما مجبور به وارد کردن موقعیت خانه‌تان نیستید
968       preferred editor: "ویرایشگر مرجع:"
969       preferred languages: "زبان برگزیده:"
970       profile description: "توصیف نمایه:"
971       public editing: 
972         disabled: غیر فعال شده است و تمام ویرایش‌های قبلی به‌صورت  ناشناس هستند
973         disabled link text: چرا من نمی‌توانم ویرایش کنم؟
974         enabled: فعال شدید.ناشناس نیستید و می‌توانید اطلاعات را ویرایش کنید
975         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
976         enabled link text: این چیست؟
977         heading: "ویرایش عمومی:"
978       public editing note: 
979         heading: ویرایش عمومی
980       replace image: " تصویر فعلی را جایگزین کنید"
981       return to profile: بازگشت به محل مشخصات
982       save changes button: "ذخیرهٔ تغییرات:"
983       title: "ویرایش حساب:"
984       update home location on click: آیا وقتی که روی نقشه کلیک میکنید  موقعیت خانه را به روز کنم ؟
985     confirm: 
986       already active: این حساب کاربری در حال حاضر تأیید شده است.
987       button: تایید
988       heading: تایید حساب کاربر
989       success: " تشکر از ثبت نام حساب کاربری تایید شد"
990       unknown token: مورد  گرفته شده  موجود نیست
991     confirm_email: 
992       button: تأیید
993       failure: یک رایانامه با همین نشانه، پیش‌از این تایید شده است.
994       heading: تایید یک رایانامه تغییریافته
995       press confirm button: دکمه تایید زیرین را برای تایید آدرس رایانامهٔ جدیدتان بفشارید.
996       success: آدرس پست‌الکتریک شما تادید شد . ممنون از ثبت نام شما
997     confirm_resend: 
998       failure: کاربری با نام %{name} یافت نشد.
999     filter: 
1000       not_an_administrator: برای انجام آن عملیات نیاز هست که سرپرست باشید
1001     go_public: 
1002       flash success: تمام ویرایش‌های شما به صورت عمومی منتشر شد و شما اجازه ویرایش دارید
1003     list: 
1004       confirm: تایید کاربران انتخاب شده
1005       empty: هیچ کاربر مشابهی یافت نشد
1006       heading: کاربران
1007       hide: پنهان کردن کاربران انتخاب شده
1008       showing: 
1009         one: "نمایش صفحه %{page} (%{first_item} از %{items}) "
1010         other: " نمایش صفحه صفحه %{page} (%{first_item}-%{last_item} از %{items})"
1011       summary: "%{name} ایجاد شده از %{ip_address} در %{date}"
1012       summary_no_ip: "  %{name}در  %{date} ایجاد شد"
1013       title: کاربران
1014     login: 
1015       email or username: "رایانامه یا نام کاربری:"
1016       heading: ورود به سیستم
1017       login_button: ورود
1018       new to osm: به نقشهٔ باز شهری جدید؟
1019       password: "کلمه عبور:"
1020       remember: "به‌خاطر سپردن من:"
1021       title: ورود به سیستم
1022     logout: 
1023       heading: خروج از نقشه باز شهری
1024       logout_button: خروج
1025       title: خروج
1026     lost_password: 
1027       email address: "رایانامه:"
1028       heading: گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید؟
1029       help_text: رایانامه خودتان را که برای ثبت نام استفاده می‌کنید وارد کنید، ما می‌خواهیم یک پیوند برای شما ارسال کنیم تا بتوانید بوسیله آن گذواژهٔ خود را بازنشانی کنید.
1030       new password button: بازنشانی گذرواژه
1031       notice email cannot find: شرمنده  نشانی آن پست‌الکترونیک یافت نشد
1032       notice email on way: متاسفم که گم کردید ولی یک نامه الکترونیک در راه هست و شما به زودی می‌توانید آن را از نو تنظیم کنید
1033       title: شکست گذرواژه
1034     make_friend: 
1035       already_a_friend: شما در حال حاضر دوست با %{name} هستید.
1036       failed: شرمنده، نمی‌توان %{name} را به عنوان دوست افزود
1037       success: "%{name} الان از دوستان شما هست."
1038     new: 
1039       confirm email address: "تایید نشانی رایانامه:"
1040       confirm password: "تایید گذرواژه:"
1041       contact_webmaster: لطفا با  <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">سرپرست</a> برای ساختن حساب کاربری هماهنگی  کنید و تماس بگیرید  - ما سعی میکنیم به درخواست ‌ها به سرعت پاسخ دهیم
1042       continue: ادامه
1043       display name: "نمایش نام:"
1044       display name description: " نام کاربری شما برای عموم نمایش داده شده. شما می توانید این مورد را در بخش ترجیحات تغییر دهید."
1045       email address: "رایانامه:"
1046       fill_form: این فرم را پر کنید . ما برای شما یک پیام‌الکترونیکی برای فعال سازی حساب کاربریتان خواهیم فرستاد
1047       heading: ایجاد حساب کاربری
1048       no_auto_account_create: متاسفانه در حال حاضر برای ما امکان ساخت خودکار حساب کاربری مقدور نیست
1049       password: "کلمه عبور:"
1050       terms accepted: با تشکر  از پذیرش شرایط نویسندگان جدید!
1051       title: ایجاد حساب کاربری
1052     no_such_user: 
1053       body: با عرض پوزش ، هیچ کاربر با نام %{user} وجود ندارد. لطفا املایی خود نام کاربری را بازبینی کنید یا شاید لینکی که کلیک کردید اشتباه است.
1054       heading: کاربر %{user} وجود ندارد
1055       title: چنین کاربری وجود ندارد
1056     popup: 
1057       friend: دوست
1058       nearby mapper: نقشه‌ترسیم کننده در این اطراف
1059       your location: مکان حضور شما
1060     remove_friend: 
1061       not_a_friend: "%{name} از دوستان شما نیست."
1062       success: "%{name} از دوستان شما  حذف شده است."
1063     reset_password: 
1064       confirm password: "تایید گذرواژه:"
1065       flash changed: رمز عبور شما تغییر کرده است.
1066       flash token bad: آیا آن مورد دیافتی را یافتید؟آدرس اینترنتی را چک کنید
1067       heading: بازیابی کلمه عبور برای %{user}
1068       password: "کلمه عبور:"
1069       reset: بازنشانی گذرواژه
1070       title: بازنشانی گذرواژه
1071     set_home: 
1072       flash success: موقعیت خانه با موفقیت ذخیره شد
1073     suspended: 
1074       body: "<p>\n شرمنده ! یه خاطر فعالیت مشکوک حساب کاربری شما به تعلیق افتاده است\n</p>\n<p>\nاین تصمیم به وسیله یک مدیر بازبینی خواهد شد . در صورتی که  بخواهید میتوانید با %{webmaster}برای بحث در این زمینه تماس حاصل نمایید\n</p>"
1075       heading: حساب کاربری معلق
1076       title: حساب کاربری معلق
1077       webmaster: مدیرسایت
1078     terms: 
1079       agree: موافقت
1080       consider_pd: بر اساس توافق‌نامه موفق من ویرایش‌ها و تولیدات خودم را  اجازه میدهم که به صورت عمومی انتشار یابد
1081       consider_pd_why: این چیست؟
1082       decline: کاهش
1083       heading: شرایط نویسندگان
1084       legale_names: 
1085         france: فرانسه
1086         italy: ایتالیا
1087         rest_of_world: دیگر نقاط جهان
1088       legale_select: "لطفا کشور محل سکونت خود را انتخاب کنید:"
1089       read and accept: برای ادامه‌دادن و ویرایش‌کردن‌های آینده لطفا این توافق‌نامه را مطالعه کنید و دکمه موافق هستم را فشار دهید  به عنوان اینکه شما موارد این توافق نامه را قبول دارید
1090       title: شرایط شرکت‌کنندگان
1091     view: 
1092       activate_user: فعال‌کردن این کاربر
1093       add as friend: اضافه‌کردن به عنوان دوست
1094       ago: )%{time_in_words_ago} پیش(
1095       block_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
1096       blocks by me: بستن‌ها توسط من
1097       blocks on me: بلوک های من
1098       confirm: تأیید
1099       confirm_user: تایید این کاربر
1100       create_block: بستن این کاربر
1101       created from: "ایجادشده از:"
1102       deactivate_user: این کاربر را غیر فعال کنید
1103       delete_user: این کاربر حذف شود
1104       description: توضیح
1105       diary: دفتر خاطرات
1106       edits: ویرایش‌ها
1107       email address: "نشانی رایانامه:"
1108       hide_user: این کاربر را مخفی کنید
1109       if set location: در صورت تظیم موقعیتتان تعدادی نقشه و متعلقات در اینجا اضافه میشوند . شما میتوانید موقعیت خانه خود را در صفحه  %{settings_link} تنظیم کنید
1110       km away: "%{count} کیلومتر فاصله"
1111       latest edit: "آخرین ویرایش %{ago}:"
1112       m away: "%{count} متر فاصله"
1113       mapper since: "نقشه‌برداری از:"
1114       moderator_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
1115       my diary: دفتر خاطرات من
1116       my edits: ویرایش‌های من
1117       my settings: تنظیمات من
1118       my traces: پیگیری‌های من
1119       nearby users: دیگر کاربران نزدیک
1120       new diary entry: ورود خاطرات جدید
1121       no friends: شما هنوز هیچ دوستی اضافه نکرده‌اید
1122       no nearby users: در این حوالی هیچ کاربری  نقشه  ترسیم نکرده است
1123       oauth settings: تنظیمات oauth
1124       remove as friend: حذف به‌عنوان دوست
1125       role: 
1126         administrator: این کاربر سرپرست می‌باشد
1127         grant: 
1128           administrator: به سرپرست دسترسی بدهید
1129           moderator: به سرپرست دسترسی بدهید
1130         moderator: این کاربر مدیر است
1131         revoke: 
1132           administrator: دسترسی سرپرست را لغو شد
1133           moderator: دسترسی مدیر را لغو کنید
1134       send message: ارسال پیغام
1135       settings_link_text: تنظیمات
1136       spam score: "امتیاز هرزنامه:"
1137       status: "وضعیت:"
1138       traces: اثرها
1139       unhide_user: این کاربر را غیر مخفی کنید
1140       user location: موقعبت کاربر
1141       your friends: دوستان شما
1142   user_block: 
1143     partial: 
1144       edit: ویرایش
1145       status: وضعیت
1146     period: 
1147       one: 1 ساعت
1148       other: "%{count} ساعت"
1149     show: 
1150       confirm: آیا مطمئن هستید؟
1151       edit: ویرایش
1152       show: نمایش
1153       status: وضعیت
1154   user_role: 
1155     filter: 
1156       already_has_role: کاربر در حال حاضر نقش %{role} دارد.
1157       doesnt_have_role: کاربر نقشی ندارد %{role}.
1158       not_a_role: رشته '%{role}' نقش معتبر نیست.
1159       not_an_administrator: فقط مدیران می توانند نقش مدیریت کاربرها را انجام دهند ، و شما مدیر نیستید.
1160     grant: 
1161       are_you_sure: آیا اطمینان دارید که می خواهید نقش '%{role}' از کاربر '%{name}' را  اعطا  کنید؟
1162       confirm: تأیید
1163       fail: نمی‌توان نقش %{role} کاربر %{name} را اهدا کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
1164       heading: تایید اعطای نقش
1165       title: تایید اعطای نقش
1166     revoke: 
1167       are_you_sure: آیا شما اطمینان دارید که می خواهید نقش `%{role}' را از کاربر '%{name}' حذف  نمایید؟
1168       confirm: تأیید
1169       fail: نمی‌توان نقش %{role} کاربر %{name} را لغو کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
1170       heading: تایید لغو نقش
1171       title: تایید لغو نقش