Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nghtwlkr
10 # Author: Njardarlogar
11 # Author: Pladask
12 nn: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brødtekst
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Breiddegrad
20         longitude: Lengdegrad
21         title: Tittel
22         user: Brukar
23       friend: 
24         friend: Ven
25         user: Brukar
26       message: 
27         body: Brødtekst
28         recipient: Mottakar
29         sender: Sendar
30         title: Tittel
31       trace: 
32         description: Skildring
33         latitude: Breiddegrad
34         longitude: Lengdegrad
35         name: Namn
36         public: Offentleg
37         size: Storleik
38         user: Brukar
39         visible: Synleg
40       user: 
41         active: Aktive
42         description: Skildring
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Passord
47     models: 
48       acl: Tilgangskontrolliste
49       changeset: Endringssett
50       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokkommentar
53       diary_entry: Dagbokoppføring
54       friend: Ven
55       language: Språk
56       message: Melding
57       node: Node
58       node_tag: Nodemerkelapp
59       notifier: Varsling
60       old_node: Gammal node
61       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
62       old_relation: Gammal relasjon
63       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
64       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
65       old_way: Gammal veg
66       old_way_node: Gammal vegnode
67       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
68       relation: Relasjon
69       relation_member: Relasjonsmedlem
70       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
71       session: Økt
72       trace: Spor
73       tracepoint: Punkt i spor
74       tracetag: Spormerkelapp
75       user: Brukar
76       user_preference: Brukarinnstillingar
77       user_token: Brukarnøkkel
78       way: Veg
79       way_node: Vegnode
80       way_tag: Vegmerkelapp
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
84     require_moderator: 
85       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
88       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Endringssett: %{id}"
92       changesetxml: XML for endringssett
93       feed: 
94         title: Endringssett %{id}
95         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
96       osmchangexml: osmChange XML
97       title: Endringssett
98     changeset_details: 
99       belongs_to: "Tilhøyrer:"
100       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
101       box: boks
102       closed_at: "Lukka:"
103       created_at: "Oppretta:"
104       has_nodes: 
105         one: "Har følgjande %{count} node:"
106         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
107       has_relations: 
108         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
109         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
110       has_ways: 
111         one: "Har følgjande %{count} veg:"
112         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
113       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
114       show_area_box: Vis boks for område
115     common_details: 
116       changeset_comment: "Kommentar:"
117       deleted_at: "Sletta:"
118       deleted_by: "Sletta av:"
119       edited_at: "Redigert:"
120       edited_by: "Redigert av:"
121       in_changeset: "I endringssett:"
122       version: "Versjon:"
123     containing_relation: 
124       entry: Relasjon %{relation_name}
125       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
126     map: 
127       deleted: Sletta
128       edit: 
129         area: Rediger område
130         node: Rediger node
131         relation: Rediger relasjon
132         way: Rediger rute
133       larger: 
134         area: Vis område på større kart
135         node: Vis node på større kart
136         relation: Vis relasjon på større kart
137         way: Vis veg på større kart
138       loading: Lastar...
139     navigation: 
140       all: 
141         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
142         next_node_tooltip: Neste node
143         next_relation_tooltip: Neste relasjon
144         next_way_tooltip: Neste veg
145         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
146         prev_node_tooltip: Forrige node
147         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
148         prev_way_tooltip: Forrige veg
149       paging: 
150         all: 
151           next: "%{id} »"
152           prev: « %{id}
153         user: 
154           next: "%{id} »"
155           prev: « %{id}
156       user: 
157         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
158         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
159         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
160     node: 
161       download_xml: Last ned XML
162       edit: rediger
163       node: Node
164       node_title: "Node: %{node_name}"
165       view_history: vis historikk
166     node_details: 
167       coordinates: "Koordinatar:"
168       part_of: "Del av:"
169     node_history: 
170       download_xml: Last ned XML
171       node_history: Nodehistorik
172       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
173       view_details: vis detaljar
174     not_found: 
175       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
176       type: 
177         changeset: endringssett
178         node: node
179         relation: relasjon
180         way: veg
181     paging_nav: 
182       of: av
183       showing_page: Viser side
184     redacted: 
185       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
186       redaction: Maskering %{id}
187       type: 
188         node: noden
189         relation: relasjonen
190         way: vegen
191     relation: 
192       download_xml: Last ned XML
193       relation: Relasjon
194       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
195       view_history: vis historikk
196     relation_details: 
197       members: "Medlemmar:"
198       part_of: "Del av:"
199     relation_history: 
200       download_xml: Last ned XML
201       relation_history: Relasjonshistorikk
202       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
203       view_details: vis detaljar
204     relation_member: 
205       entry: "%{type} %{name}"
206       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
207       type: 
208         node: Node
209         relation: Relasjon
210         way: Veg
211     start: 
212       manually_select: Vel eit anna område manuelt
213       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Data
216       data_layer_name: Kartdata
217       details: Detaljar
218       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
219       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
220       hide_areas: Skjul områder
221       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
222       load_data: Last inn data
223       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under [[max_features]] objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
224       loading: Lastar...
225       manually_select: Vel eit anna område manuelt
226       object_list: 
227         api: Hent dette området frå API-et
228         back: Vis objektliste
229         details: Detaljar
230         heading: Objektliste
231         history: 
232           type: 
233             node: Node [[id]]
234             way: Veg [[id]]
235         selected: 
236           type: 
237             node: Node [[id]]
238             way: Veg [[id]]
239         type: 
240           node: Node
241           way: Veg
242       private_user: privat brukar
243       show_areas: Vis områder
244       show_history: Vis historikk
245       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
246       wait: Vent ...
247       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
248     tag_details: 
249       tags: "Merkelapper:"
250       wiki_link: 
251         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
252         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
253       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
254     timeout: 
255       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
256       type: 
257         changeset: endringssett
258         node: node
259         relation: relasjon
260         way: veg
261     way: 
262       download_xml: Last ned XML
263       edit: rediger
264       view_history: vis historikk
265       way: Veg
266       way_title: "Veg: %{way_name}"
267     way_details: 
268       also_part_of: 
269         one: òg del av vegen %{related_ways}
270         other: òg del av vegane %{related_ways}
271       nodes: "Nodar:"
272       part_of: "Del av:"
273     way_history: 
274       download_xml: Last ned XML
275       view_details: vis detaljar
276       way_history: Veghistorikk
277       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
278   changeset: 
279     changeset: 
280       anonymous: Anonym
281       big_area: (stor)
282       id: "#%{id}"
283       no_comment: (ingen)
284       no_edits: (ingen redigeringar)
285       show_area_box: vis boks for område
286       still_editing: (redigerer forsatt)
287       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Neste »
290       previous: « Forrige
291       showing_page: Viser side %{page}
292     changesets: 
293       area: Område
294       comment: Kommentar
295       id: ID
296       saved_at: Lagra
297       user: Brukar
298     list: 
299       description: Siste endringar
300       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
301       description_friend: Endringssett av venene dine
302       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
303       description_user: Endringssett av %{user}
304       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
305       heading: Endringssett
306       heading_bbox: Endringssett
307       heading_friend: Endringssett
308       heading_nearby: Endringssett
309       heading_user: Endringssett
310       heading_user_bbox: Endringssett
311       title: Endringssett
312       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       title_friend: Endringssett av venene dine
314       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
315       title_user: Endringssett av %{user}
316       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: "%{ago} sidan"
322       comment: Kommentar
323       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326       post: Post
327       when: Når
328     diary_comment: 
329       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
330       confirm: Stadfest
331       hide_link: Skjul denne kommentaren
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: 1 kommentar
335         other: "%{count} kommentarar"
336       comment_link: Kommenter denne oppføringa
337       confirm: Stadfest
338       edit_link: Rediger denne oppføringa
339       hide_link: Skjul denne oppføringa
340       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
341       reply_link: Svar på denne oppføringa
342     edit: 
343       body: "Brødtekst:"
344       language: "Språk:"
345       latitude: "Breiddegrad:"
346       location: "Posisjon:"
347       longitude: "Lengdegrad:"
348       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
349       save_button: Lagre
350       subject: "Emne:"
351       title: Rediger oppføring i dagboka
352       use_map_link: bruk kart
353     feed: 
354       all: 
355         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
356         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
357       language: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
359         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
360       user: 
361         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
365       new: Ny dagbokoppføring
366       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
367       newer_entries: Nyare oppføringar
368       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
369       older_entries: Eldre oppføringar
370       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
371       title: Brukarane sine dagbøker
372       title_friends: Dagbøkene til venene dine
373       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
374       user_title: "%{user} si dagbok"
375     location: 
376       edit: Rediger
377       location: "Posisjon:"
378       view: Vis
379     new: 
380       title: Ny dagbokoppføring
381     no_such_entry: 
382       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
383       heading: Inga oppføring med %{id}
384       title: Inga slik dagbokoppføring
385     view: 
386       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
387       login: Logg inn
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
389       save_button: Lagre
390       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
391       user_title: "%{user} si dagbok"
392   editor: 
393     default: Standard (noverande %{name})
394     potlatch: 
395       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
396       name: Potlatch 1
397     potlatch2: 
398       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
399       name: Potlatch 2
400     remote: 
401       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
402       name: Lokalt installert program
403   export: 
404     start: 
405       add_marker: Legg til ein markør på kartet
406       area_to_export: Område som skal eksporterast
407       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
408       export_button: Eksporter
409       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
410       format: Format
411       format_to_export: Format for eksport
412       image_size: Bildestørrelse
413       latitude: "Brei:"
414       licence: Lisens
415       longitude: "Len:"
416       manually_select: Vel eit anna område manuelt
417       map_image: Kartblad (viser standard laget)
418       max: maks
419       options: Val
420       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
421       output: Utdata
422       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
423       scale: Skala
424       too_large: 
425         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
426         heading: For stort område
427       zoom: Zoom
428     start_rjs: 
429       add_marker: Legg til ein markør på kartet
430       change_marker: Endre markørposisjon
431       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
432       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
433       export: Eksporter
434       manually_select: Vel eit anna område manuelt
435       view_larger_map: Vis større kart
436   geocoder: 
437     description: 
438       title: 
439         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
440         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
441         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
442       types: 
443         cities: Byar
444         places: Stader
445         towns: Småbyar
446     description_osm_namefinder: 
447       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
448     direction: 
449       east: aust
450       north: nord
451       north_east: nordaust
452       north_west: nordvest
453       south: sør
454       south_east: søraust
455       south_west: sørvest
456       west: vest
457     distance: 
458       one: omtrent 1 km
459       other: omtrent %{count} km
460       zero: mindre enn 1 km
461     results: 
462       more_results: Fleire resultat
463       no_results: Ingen resultat funne
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
469         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
470         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_namefinder: 
474       prefix: "%{type}"
475       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
476       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
477       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
478     search_osm_nominatim: 
479       prefix: 
480         aeroway: 
481           aerodrome: Flyplass
482           apron: Flyrampe
483           gate: Gate
484           helipad: Helikopterplass
485           runway: Rullebane
486           taxiway: Taksebane
487           terminal: Terminal
488         amenity: 
489           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
490           airport: Flyplass
491           arts_centre: Kunstsenter
492           artwork: Kunstverk
493           atm: Minibank
494           auditorium: Auditorium
495           bank: Bank
496           bar: Bar
497           bbq: Grill
498           bench: Benk
499           bicycle_parking: Sykkelparkering
500           bicycle_rental: Sykkelutleige
501           biergarten: Ølhage
502           brothel: Bordell
503           bureau_de_change: Vekslingskontor
504           bus_station: Busstasjon
505           cafe: Kafé
506           car_rental: Bilutleige
507           car_sharing: Bildeling
508           car_wash: Bilvask
509           casino: Kasino
510           charging_station: Ladestation
511           cinema: Kino
512           clinic: Klinikk
513           club: Klubb
514           college: Høgskule
515           community_centre: Samfunnshus
516           courthouse: Rettsbygning
517           crematorium: Krematorium
518           dentist: Tannlege
519           doctors: Legar
520           dormitory: Sovesal
521           drinking_water: Drikkevatn
522           driving_school: Køyreskule
523           embassy: Ambassade
524           emergency_phone: Nødtelefon
525           fast_food: Hurtigmat
526           ferry_terminal: Ferjeterminal
527           fire_hydrant: Brannhydrant
528           fire_station: Brannstasjon
529           food_court: Serveringsstadar
530           fountain: Fontene
531           fuel: Drivstoff
532           grave_yard: Gravlund
533           gym: Treningssenter
534           hall: Spisesal
535           health_centre: Helsesenter
536           hospital: Sjukehus
537           hotel: Hotell
538           hunting_stand: Jaktbod
539           ice_cream: Iskrem
540           kindergarten: Barnehage
541           library: Bibliotek
542           market: Marknad
543           marketplace: Marknadsplass
544           mountain_rescue: Fjellredning
545           nightclub: Nattklubb
546           nursery: Førskule
547           nursing_home: Pleieheim
548           office: Kontor
549           park: Park
550           parking: Parkeringsplass
551           pharmacy: Apotek
552           place_of_worship: Religiøst hus
553           police: Politi
554           post_box: Postboks
555           post_office: Postkontor
556           preschool: Førskule
557           prison: Fengsel
558           pub: Pub
559           public_building: Offentleg bygning
560           public_market: Offentleg marknad
561           reception_area: Oppsamlingsområde
562           recycling: Resirkuleringspunkt
563           restaurant: Restaurant
564           retirement_home: Gamleheim
565           sauna: Sauna
566           school: Skule
567           shelter: Tilfluktsrom
568           shop: Butikk
569           shopping: Handel
570           shower: Dusj
571           social_centre: Samfunnshus
572           social_club: Sosial klubb
573           studio: Studio
574           supermarket: Supermarknad
575           swimming_pool: Symjebaseng
576           taxi: Drosje
577           telephone: Offentleg telefon
578           theatre: Teater
579           toilets: Toalett
580           townhall: Rådhus
581           university: Universitet
582           vending_machine: Vareautomat
583           veterinary: Veterinærklinikk
584           village_hall: Forsamlingshus
585           waste_basket: Søppelkasse
586           wifi: WiFi-tilgangspunkt
587           youth_centre: Ungdomssenter
588         boundary: 
589           administrative: Administrativ grense
590           census: Folketeljingsgrense
591           national_park: Nationalpark
592           protected_area: Verna område
593         bridge: 
594           aqueduct: Akvadukt
595           suspension: Hengebru
596           swing: Svingbru
597           viaduct: Viadukt
598           "yes": Bru
599         building: 
600           "yes": Bygning
601         highway: 
602           bridleway: Rideveg
603           bus_guideway: Leidde bussfelt
604           bus_stop: Busstopp
605           byway: Stikkveg
606           construction: Motorveg under konstruksjon
607           cycleway: Sykkelsti
608           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
609           footway: Gangsti
610           ford: Vadestad
611           living_street: Gatetun
612           milestone: Milestolpe
613           minor: Mindre veg
614           motorway: Motorveg
615           motorway_junction: Motorvegkryss
616           motorway_link: Veg til motorveg
617           path: Sti
618           pedestrian: Gangveg
619           platform: Perrong
620           primary: Primær veg
621           primary_link: Primær veg
622           raceway: Racerbane
623           residential: Bustadveg
624           rest_area: Rasteplass
625           road: Veg
626           secondary: Sekundær veg
627           secondary_link: Sekundær veg
628           service: Tjenesteveg
629           services: Motorveitjenester
630           speed_camera: Fotoboks
631           steps: Trapper
632           stile: Stige
633           tertiary: Tertiær veg
634           tertiary_link: Kommunal veg
635           track: Sti
636           trail: Sti
637           trunk: Hovedveg
638           trunk_link: Hovedveg
639           unclassified: Uklassifisert veg
640           unsurfaced: Veg utan dekke
641         historic: 
642           archaeological_site: Arkeologisk plass
643           battlefield: Slagmark
644           boundary_stone: Grensestein
645           building: Bygning
646           castle: Slott
647           church: Kyrkje
648           fort: Fort
649           house: Hus
650           icon: Ikon
651           manor: Herregard
652           memorial: Minne
653           mine: Gruve
654           monument: Monument
655           museum: Museum
656           ruins: Ruinar
657           tower: Tårn
658           wayside_cross: Vegkant kross
659           wayside_shrine: Vegkant alter
660           wreck: Vrak
661         landuse: 
662           allotments: Kolonihagar
663           basin: Elveområde
664           brownfield: Tidlegare industriområde
665           cemetery: Gravplass
666           commercial: Kommersielt område
667           conservation: Freda
668           construction: Kontruksjon
669           farm: Gard
670           farmland: Jordbruksland
671           farmyard: Gardstun
672           forest: Skog
673           garages: Garasjar
674           grass: Gras
675           greenfield: Ikkje-utvikla område
676           industrial: Industriområde
677           landfill: Landfylling
678           meadow: Eng
679           military: Militært område
680           mine: Gruve
681           nature_reserve: Naturreservat
682           orchard: Frukthage
683           park: Park
684           piste: Løype
685           quarry: Steinbrot
686           railway: Jernbane
687           recreation_ground: Idrettsplass
688           reservoir: Reservoar
689           reservoir_watershed: Nedbørfelt
690           residential: Boligområde
691           retail: Detaljsalg
692           road: Vegområde
693           village_green: landsbypark
694           vineyard: Vingård
695           wetland: Våtmark
696           wood: Skog
697         leisure: 
698           beach_resort: Strandsted
699           bird_hide: Fugletårn
700           common: Allmenning
701           fishing: Fiskeområde
702           fitness_station: Trenings studio
703           garden: Hage
704           golf_course: Golfbane
705           ice_rink: Skøytebane
706           marina: Båthavn
707           miniature_golf: Minigolf
708           nature_reserve: Naturreservat
709           park: Park
710           pitch: Sportsarena
711           playground: Leikeplass
712           recreation_ground: Idrettsplass
713           sauna: Badstu
714           slipway: Slipp
715           sports_centre: Sportssenter
716           stadium: Stadion
717           swimming_pool: Symjebaseng
718           track: Laupebane
719           water_park: Vannpark
720         military: 
721           airfield: Militær flyplass
722           barracks: Kaserner
723           bunker: Bunker
724         natural: 
725           bay: Bukt
726           beach: Strand
727           cape: Nes
728           cave_entrance: Holeinngang
729           channel: Kanal
730           cliff: Klippe
731           crater: Krater
732           dune: Sanddyne
733           feature: Eigenskap
734           fell: Fjellskrent
735           fjord: Fjord
736           forest: Skog
737           geyser: Geysir
738           glacier: Isbre
739           heath: Vidde
740           hill: Ås
741           island: Øy
742           land: Land
743           marsh: Sump
744           moor: Myr
745           mud: Gjørme
746           peak: Topp
747           point: Punkt
748           reef: Rev
749           ridge: Rygg
750           river: Elv
751           rock: Stein
752           scree: Ur
753           scrub: Kratt
754           shoal: Grunning
755           spring: Kjelde
756           stone: Stein
757           strait: Stred
758           tree: Tre
759           valley: Dal
760           volcano: Vulkan
761           water: Vatn
762           wetland: Våtmark
763           wetlands: Våtland
764           wood: Skog
765         office: 
766           accountant: Revisor
767           architect: Arkitekt
768           company: Bedrift
769           employment_agency: Bemanningsbedrift
770           estate_agent: Eiendomsmeglar
771           government: Statlig kontor
772           insurance: Forsikringskontor
773           lawyer: Advokat
774           ngo: Ikkje-statlig kontor
775           telecommunication: Telefonkontor
776           travel_agent: Reisebyrå
777           "yes": Kontor
778         place: 
779           airport: Flyplass
780           city: By
781           country: Land
782           county: Fylke
783           farm: Gard
784           hamlet: Grend
785           house: Hus
786           houses: Hus
787           island: Øy
788           islet: Holme
789           isolated_dwelling: Ensleg bostad
790           locality: Plass
791           moor: Myr
792           municipality: Kommune
793           postcode: Postnummer
794           region: Område
795           sea: Hav
796           state: Delstat
797           subdivision: Underavdeling
798           suburb: Forstad
799           town: Tettstad
800           unincorporated_area: Kommunefritt område
801           village: Landsby
802         railway: 
803           abandoned: Forlatt jernbane
804           construction: Jernbane under konstruksjon
805           disused: Nedlagt jernbane
806           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
807           funicular: Kabelbane
808           halt: Togstopp
809           historic_station: Historisk jernbanestasjon
810           junction: Jernbanekryss
811           level_crossing: Planovergang
812           light_rail: Bybane
813           miniature: Miniatyrjernbane
814           monorail: Enskinnebane
815           narrow_gauge: Smalsporjernbane
816           platform: Jernbaneperrong
817           preserved: Verna jernbane
818           spur: Jernbaneforgrening
819           station: Jernbanestasjon
820           subway: T-banestasjon
821           subway_entrance: T-baneinngang
822           switch: Sporveksel
823           tram: Sporveg
824           tram_stop: Trikkestopp
825           yard: Skiftetomt
826         shop: 
827           alcohol: Utanfor lisens
828           antiques: Antikviteter
829           art: Kunstbutikk
830           bakery: Bakeri
831           beauty: Skjønnheitssalong
832           beverages: Drikkevarebutikk
833           bicycle: Sykkelbutikk
834           books: Bokhandel
835           butcher: Slaktar
836           car: Bilbutikk
837           car_parts: Bildeler
838           car_repair: Bilverkstad
839           carpet: Teppebutikk
840           charity: Veldedighetsbutikk
841           chemist: Kjemiker
842           clothes: Klesbutikk
843           computer: Databutikk
844           confectionery: Konditori
845           convenience: Nærbutikk
846           copyshop: Kopieringsbutikk
847           cosmetics: Kosmetikkforretning
848           department_store: Varehus
849           discount: Tilbudsbutikk
850           doityourself: Gjer-det-sjølv
851           dry_cleaning: Renseri
852           electronics: Elektronikkforretning
853           estate_agent: Eiendomsmegler
854           farm: Gardsbutikk
855           fashion: Motebutikk
856           fish: Fiskebutikk
857           florist: Blomsterbutikk
858           food: Matbutikk
859           funeral_directors: Begravelsesforretning
860           furniture: Møbler
861           gallery: Galleri
862           garden_centre: Hagesenter
863           general: Landhandel
864           gift: Gavebutikk
865           greengrocer: Grønnsakshandel
866           grocery: Dagligvarebutikk
867           hairdresser: Frisør
868           hardware: Jernvarehandel
869           hifi: Hi-fi
870           insurance: Forsikring
871           jewelry: Gullsmed
872           kiosk: Kiosk
873           laundry: Vaskeri
874           mall: Kjøpesenter
875           market: Marknad
876           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
877           motorcycle: Motorsykkelbutikk
878           music: Musikkbutikk
879           newsagent: Nyhetsbyrå
880           optician: Optiker
881           organic: Organisk matbutikk
882           outdoor: Utandørs butikk
883           pet: Dyrebutikk
884           photo: Fotobutikk
885           salon: Salong
886           shoes: Skobutikk
887           shopping_centre: Kjøpesenter
888           sports: Sportsbutikk
889           stationery: Papirbutikk
890           supermarket: Supermarked
891           toys: Lekebutikk
892           travel_agency: Reisebyrå
893           video: Videobutikk
894           wine: Utanfor lisens
895         tourism: 
896           alpine_hut: Fjellhytte
897           artwork: Kunstverk
898           attraction: Attraksjon
899           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
900           cabin: Hytte
901           camp_site: Teltplass
902           caravan_site: Campingplass
903           chalet: Fjellhytte
904           guest_house: Gjestehus
905           hostel: Vandrerhjem
906           hotel: Hotell
907           information: Informasjon
908           lean_to: Gapehuk
909           motel: Motell
910           museum: Museum
911           picnic_site: Piknikplass
912           theme_park: Fornøyelsespark
913           valley: Dal
914           viewpoint: Utsiktspunkt
915           zoo: Dyrepark
916         tunnel: 
917           "yes": Tunnel
918         waterway: 
919           artificial: Kunstig vassdrag
920           boatyard: Båtverft
921           canal: Kanal
922           connector: Vannvegforbindelse
923           dam: Demning
924           derelict_canal: Nedlagt kanal
925           ditch: Grøft
926           dock: Dokk
927           drain: Avløp
928           lock: Sluse
929           lock_gate: Sluseport
930           mineral_spring: Mineralkilde
931           mooring: Fortøyning
932           rapids: Bank
933           river: Elv
934           riverbank: Elvebredd
935           stream: Straum
936           wadi: Elveleie
937           water_point: Vannpunkt
938           waterfall: Foss
939           weir: Overløpskant
940       prefix_format: "%{name}"
941   html: 
942     dir: ltr
943   javascripts: 
944     map: 
945       base: 
946         cycle_map: Sykkelkart
947         mapquest: MapQuest Open
948         standard: Standard
949         transport_map: Transport-kart
950       overlays: 
951         maplint: Maplint
952     site: 
953       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
954       edit_tooltip: Rediger kartet
955       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
956       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
957       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
958       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
959   layouts: 
960     community: Samfunnet
961     community_blogs: Bloggar
962     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
963     copyright: Opphavsrett & lisens
964     documentation: Dokumentasjon
965     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
966     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
967     donate_link_text: donering
968     edit: Rediger
969     edit_with: Rediger med %{editor}
970     export: Eksporter
971     export_tooltip: Eksporter kartdata
972     foundation: Stifting
973     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
974     gps_traces: GPS-spor
975     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
976     help: Hjelp
977     help_centre: Brukarstøtte
978     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
979     help_url: http://help.openstreetmap.org/
980     history: Historikk
981     home: heim
982     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
983     inbox: innboks (%{count})
984     inbox_tooltip: 
985       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
986       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
987       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
988     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
989     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
990     intro_2_download: last ned
991     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
992     intro_2_license: åpen lisens
993     intro_2_use: bruke
994     license: 
995       alt: CC by-sa 2.0
996       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
997     log_in: logg inn
998     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
999     logo: 
1000       alt_text: OpenStreetMap-logo
1001     logout: logg ut
1002     logout_tooltip: Logg ut
1003     make_a_donation: 
1004       text: Gje pengegåve
1005       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1006     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
1007     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1008     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1009     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1010     partners_ic: Imperial College London
1011     partners_partners: partnarar
1012     partners_ucl: UCL VR senteret
1013     project_name: 
1014       h1: OpenStreetMap
1015       title: OpenStreetMap
1016     sign_up: registrer
1017     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1018     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
1019     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1020     user_diaries: Brukardagbok
1021     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1022     view: Vis
1023     view_tooltip: Vis kartet
1024     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1025     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1026     wiki: Wiki
1027     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1028     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1029   license_page: 
1030     foreign: 
1031       english_link: den engelske originalen
1032       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1033       title: Om denne omsetjinga
1034     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at di godskriving iallfall inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>).</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
1035     native: 
1036       mapping_link: start kartlegging
1037       native_link: Nynorsk versjon
1038       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1039       title: Om denne sida
1040   message: 
1041     delete: 
1042       deleted: Melding sletta
1043     inbox: 
1044       date: Dato
1045       from: Frå
1046       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1047       my_inbox: Min innboks
1048       new_messages: 
1049         one: "%{count} ny melding"
1050         other: "%{count} nye meldingar"
1051       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1052       old_messages: 
1053         one: "%{count} gamal melding"
1054         other: "%{count} gamle meldingar"
1055       outbox: utboks
1056       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1057       subject: Emne
1058       title: Innboks
1059     mark: 
1060       as_read: Melding markert som lese
1061       as_unread: Melding markert som ulese
1062     message_summary: 
1063       delete_button: Slett
1064       read_button: Marker som lese
1065       reply_button: Svar
1066       unread_button: Marker som ulese
1067     new: 
1068       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1069       body: Kropp
1070       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1071       message_sent: Melding sendt
1072       send_button: Send
1073       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1074       subject: Emne
1075       title: Send melding
1076     no_such_message: 
1077       body: Det er inga melding med den ID-en.
1078       heading: Inga melding funne
1079       title: Inga melding funne
1080     outbox: 
1081       date: Dato
1082       inbox: innboks
1083       messages: 
1084         one: Du har %{count} sendt melding
1085         other: Du har %{count} sendte meldingar
1086       my_inbox: Min %{inbox_link}
1087       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1088       outbox: utboks
1089       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1090       subject: Emne
1091       title: Utboks
1092       to: Til
1093     read: 
1094       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1095       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1096       date: Dato
1097       from: Frå
1098       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1099       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1100       reply_button: Svar
1101       subject: Emne
1102       title: Les melding
1103       to: Til
1104       unread_button: Marker som ulese
1105       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1106     reply: 
1107       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1108     sent_message_summary: 
1109       delete_button: Slett
1110   notifier: 
1111     diary_comment_notification: 
1112       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1113       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1114       hi: Hei %{to_user},
1115       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1116     email_confirm: 
1117       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1118     email_confirm_html: 
1119       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1120       greeting: Hei,
1121       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1122     email_confirm_plain: 
1123       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1124       greeting: Hei,
1125       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1126       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1127     friend_notification: 
1128       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1129       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1130       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1131       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1132     gpx_notification: 
1133       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1134       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1135       failure: 
1136         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1137         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1138         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1139         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1140         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1141       greeting: Hei,
1142       success: 
1143         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1144         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1145       with_description: med skildring
1146       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1147     lost_password: 
1148       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1149     lost_password_html: 
1150       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1151       greeting: Hei,
1152       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1153     lost_password_plain: 
1154       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1155       greeting: Hei,
1156       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1157       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1158     message_notification: 
1159       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1160       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1161       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1162       hi: Hei %{to_user},
1163       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1164     signup_confirm: 
1165       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1166     signup_confirm_html: 
1167       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1168       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1169       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1170       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1171       greeting: Hei der!
1172       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1173       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1174       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1175       more_videos_here: fleire videoar her
1176       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1177       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1178       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1179     signup_confirm_plain: 
1180       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1181       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1182       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1183       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1184       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1185       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1186       greeting: Hei der!
1187       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1188       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1189       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1190       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1191       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1192       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1193       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1194       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1195       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1196       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1197   oauth: 
1198     oauthorize: 
1199       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1200       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1201       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1202       allow_write_api: endre kartet.
1203       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1204       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1205       allow_write_prefs: Innstillingane vart lagra.
1206       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1207     revoke: 
1208       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1209   oauth_clients: 
1210     create: 
1211       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1212     destroy: 
1213       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1214     edit: 
1215       submit: Rediger
1216       title: Rediger programvara di
1217     form: 
1218       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1219       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1220       allow_write_api: endre kartet.
1221       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1222       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1223       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1224       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1225       name: Namn
1226       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1227       required: Påkrevd
1228       support_url: Støytte-URL
1229       url: URL til hovedapplikasjonen
1230     index: 
1231       application: Programnamn
1232       issued_at: Utskrive
1233       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1234       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1235       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1236       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1237       register_new: Registrer applikasjonen din
1238       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1239       revoke: Tilbakekall!
1240       title: Mine OAuth-detaljar
1241     new: 
1242       submit: Registrer
1243       title: Registrer ein ny applikasjon
1244     not_found: 
1245       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1246     show: 
1247       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1248       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1249       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1250       allow_write_api: endre kartet.
1251       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1252       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1253       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1254       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1255       confirm: Er du sikker?
1256       delete: Ta bort klient
1257       edit: Rediger detaljar
1258       key: "Forbrukarnøkkel:"
1259       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1260       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1261       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1262       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1263       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1264     update: 
1265       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1266   printable_name: 
1267     with_id: "%{id}"
1268     with_name: "%{name} (%{id})"
1269     with_version: "%{id}, v%{version}"
1270   redaction: 
1271     create: 
1272       flash: Maskering oppretta.
1273     destroy: 
1274       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1275       flash: Maskering ødelagd.
1276       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1277     edit: 
1278       description: Skildring
1279       heading: Rediger maskering
1280       submit: Lagre markering
1281       title: Rediger relasjon
1282     index: 
1283       empty: Ingen maskeringar å vise.
1284       heading: Liste over maskeringar
1285       title: Liste over maskeringar
1286     new: 
1287       description: Skildring
1288       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1289       submit: Lag maskering
1290       title: Lagar ein ny maskering
1291     show: 
1292       confirm: Er du sikker?
1293       description: "Skildring:"
1294       destroy: Fjern denne maskeringa
1295       edit: Endre denne maskeringa
1296       heading: Visar maskering "%{title}"
1297       title: Visar maskering
1298       user: "Oppretta av:"
1299     update: 
1300       flash: Endringar lagra.
1301   site: 
1302     edit: 
1303       anon_edits: (%{link})
1304       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1305       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1306       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1307       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1308       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1309       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1310       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1311       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1312       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1313       user_page_link: brukarside
1314     index: 
1315       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1316       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1317       license: 
1318         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1319         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1320         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1321         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1322         project_url: http://openstreetmap.org
1323       permalink: Permanent lenkje
1324       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1325       shortlink: Kort lenkje
1326     key: 
1327       map_key: Kartforklaring
1328       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1329       table: 
1330         entry: 
1331           admin: Administrativ grense
1332           allotments: Kolonihagar
1333           apron: 
1334             - terminal
1335             - terminal
1336           bridge: Sort kant = bru
1337           bridleway: Rideveg
1338           brownfield: Tidlegare industriområde
1339           building: Viktig bygning
1340           byway: Stikkveg
1341           cable: 
1342             - Kabelvogn
1343             - stolheis
1344           cemetery: Gravplass
1345           centre: Sportssenter
1346           commercial: Kommersielt område
1347           common: 
1348             - Vanleg
1349             - snever
1350           construction: Vegar under konstruksjon
1351           cycleway: Sykkelveg
1352           destination: Destinasjonstilgang
1353           farm: Gard
1354           footway: Gangveg
1355           forest: Skog
1356           golf: Golfbane
1357           heathland: Heilandskap
1358           industrial: Industriområde
1359           lake: 
1360             - Innsjø
1361             - reservoar
1362           military: Militært område
1363           motorway: Motorveg
1364           park: Park
1365           permissive: Betinget tilgjenge
1366           pitch: Sportsarena
1367           primary: Primærveg
1368           private: Privat tilgjenge
1369           rail: Jernbane
1370           reserve: Naturreservat
1371           resident: Boligområde
1372           retail: Detaljsalgområde
1373           runway: 
1374             - Flystripe
1375             - taksebane
1376           school: 
1377             - Skule
1378             - universitet
1379           secondary: Sekundærveg
1380           station: Jernbanestasjon
1381           subway: Undergrunnsbane
1382           summit: 
1383             - Topp
1384             - fjelltopp
1385           tourist: Turistattraksjon
1386           track: Spor
1387           tram: 
1388             - Bybane
1389             - trikk
1390           trunk: Hovedveg
1391           tunnel: Streka kant = tunnel
1392           unclassified: Uklassifisert veg
1393           unsurfaced: Veg utan dekke
1394           wood: Ved
1395     markdown_help: 
1396       alt: Alternativ tekst
1397       first: Første punkt
1398       heading: Overskrifter
1399       headings: Overskrifter
1400       image: Bilete
1401       link: Lekje
1402       ordered: Sortert liste
1403       second: Andre punkt
1404       subheading: Underoverskrifter
1405       text: Tekst
1406       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1407       unordered: Usortert liste
1408       url: URL
1409     richtext_area: 
1410       edit: Endre
1411       preview: Førehandsvising
1412     search: 
1413       search: Søk
1414       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1415       submit_text: Gå
1416       where_am_i: Kor er eg?
1417       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1418     sidebar: 
1419       close: Lukk
1420       search_results: Søkjeresultat
1421   time: 
1422     formats: 
1423       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1424   trace: 
1425     create: 
1426       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1427       upload_trace: Last opp GPS-spor
1428     delete: 
1429       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1430     edit: 
1431       description: "Skildring:"
1432       download: last ned
1433       edit: rediger
1434       filename: "Filnamn:"
1435       heading: Redigerer spor %{name}
1436       map: kart
1437       owner: "Eigar:"
1438       points: "Punkter:"
1439       save_button: Lagre endringar
1440       start_coord: "Startkoordinat:"
1441       tags: "Markelapper:"
1442       tags_help: kommaseparert
1443       title: Redigerer spor %{name}
1444       uploaded_at: "Last opp:"
1445       visibility: "Synlegheit:"
1446       visibility_help: kva tyder dette?
1447       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1448     list: 
1449       public_traces: Offentleg GPS-spor
1450       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1451       tagged_with: merkte med %{tags}
1452       your_traces: Dine GPS-spor
1453     make_public: 
1454       made_public: Spor gjort offentleg
1455     offline: 
1456       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1457       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1458     offline_warning: 
1459       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1460     trace: 
1461       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1462       by: av
1463       count_points: "%{count} punkt"
1464       edit: rediger
1465       edit_map: Rediger kart
1466       identifiable: IDENTIFISERBAR
1467       in: i
1468       map: kart
1469       more: meir
1470       pending: VENTANDE
1471       private: PRIVAT
1472       public: OFFENTLEG
1473       trace_details: Vis detaljar for spor
1474       trackable: SPORBAR
1475       view_map: Vis kart
1476     trace_form: 
1477       description: "Skildring:"
1478       help: Hjelp
1479       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1480       tags: "Merkelappar:"
1481       tags_help: kommaseparert
1482       upload_button: Last opp
1483       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1484       visibility: "Synligheit:"
1485       visibility_help: kva tyder dette?
1486       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1487     trace_header: 
1488       see_all_traces: Sjå alle spor
1489       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1490       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1491       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1492     trace_optionals: 
1493       tags: Merkelappar
1494     trace_paging_nav: 
1495       showing_page: Viser side %{page}
1496     view: 
1497       delete_track: Slett dette sporet
1498       description: "Skildring:"
1499       download: last ned
1500       edit: rediger
1501       edit_track: Rediger dette sporet
1502       filename: "Filnamn:"
1503       heading: Viser spor %{name}
1504       map: kart
1505       none: Ingen
1506       owner: "Eigar:"
1507       pending: VENTANDE
1508       points: "Punkter:"
1509       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1510       tags: "Markelappar:"
1511       title: Viser spor %{name}
1512       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1513       uploaded: "Lasta opp:"
1514       visibility: "Synligheit:"
1515     visibility: 
1516       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1517       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1518       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1519       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1520   user: 
1521     account: 
1522       contributor terms: 
1523         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1524         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1525         heading: "Bidragsytervilkår:"
1526         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1527         link text: kva er dette?
1528         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1529         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1530       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1531       delete image: Fjern gjeldande bilete
1532       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1533       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1534       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1535       home location: "Heimeposisjon:"
1536       image: "Bilete:"
1537       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1538       keep image: Hald på gjeldande bilete
1539       latitude: "Breiddegrad:"
1540       longitude: "Lengdegrad:"
1541       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1542       my settings: Innstellingane mine
1543       new email address: "Ny e-postadresse:"
1544       new image: Legg til eit bilete
1545       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1546       openid: 
1547         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1548         link text: kva er dette?
1549         openid: "OpenID:"
1550       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1551       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1552       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1553       public editing: 
1554         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1555         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1556         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1557         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1558         enabled link text: kva er dette?
1559         heading: "Offentleg redigering:"
1560       public editing note: 
1561         heading: Offentleg redigering
1562         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1563       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1564       return to profile: Returner til profil
1565       save changes button: Lagre endringar
1566       title: Rediger konto
1567       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1568     confirm: 
1569       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1570       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1571       button: Stadfest
1572       heading: Stadfest ein brukerkonto
1573       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1574       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1575       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1576       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1577     confirm_email: 
1578       button: Stadfest
1579       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1580       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1581       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1582       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1583     confirm_resend: 
1584       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1585       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1586     filter: 
1587       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1588     go_public: 
1589       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1590     list: 
1591       confirm: Stadfest valde brukarar
1592       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1593       heading: Brukarar
1594       hide: Skjul valde brukarar
1595       showing: 
1596         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1597         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1598       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1599       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1600       title: Brukarar
1601     login: 
1602       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1603       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1604       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1605       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1606       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1607       heading: Logg inn
1608       login_button: Logg inn
1609       lost password link: Mista passordet ditt?
1610       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1611       no account: Har du ingen brukarkonto?
1612       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1613       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1614       openid: "%{logo} OpenID:"
1615       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1616       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1617       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1618       openid_providers: 
1619         aol: 
1620           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1621           title: Logg inn med AOL
1622         google: 
1623           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1624           title: Logg inn med Google
1625         myopenid: 
1626           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1627           title: Logg inn med myOpenID
1628         openid: 
1629           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1630           title: Logg inn med OpenID
1631         wordpress: 
1632           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1633           title: Logg inn med Wordpress
1634         yahoo: 
1635           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1636           title: Logg inn med Yahoo
1637       password: "Passord:"
1638       register now: Registrer deg no
1639       remember: "Hugs meg:"
1640       title: Logg inn
1641       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1642       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1643       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1644     logout: 
1645       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1646       logout_button: Logg ut
1647       title: Logg ut
1648     lost_password: 
1649       email address: "E-postadresse:"
1650       heading: Gløymt passord?
1651       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1652       new password button: Nullstill passord
1653       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1654       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1655       title: Gløymt passord
1656     make_friend: 
1657       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1658       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1659       success: "%{name} er no venen din."
1660     new: 
1661       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1662       confirm password: "Stadfest passord:"
1663       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1664       continue: Hald fram
1665       display name: "Visningsnavn:"
1666       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1667       email address: "E-postadresse:"
1668       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1669       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1670       heading: Opprett ein brukerkonto
1671       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1672       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1673       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1674       openid: "%{logo} OpenID:"
1675       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1676       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1677       password: "Passord:"
1678       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1679       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1680       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1681       title: Opprett konto
1682       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1683     no_such_user: 
1684       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1685       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1686       title: Ingen brukar funnet
1687     popup: 
1688       friend: Ven
1689       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1690       your location: Posisjonen din
1691     remove_friend: 
1692       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1693       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1694     reset_password: 
1695       confirm password: "Stadfest passord:"
1696       flash changed: Passordet ditt er endra.
1697       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1698       heading: Nullstill passord for %{user}
1699       password: "Passord:"
1700       reset: Nullstill passord
1701       title: Nullstill passord
1702     set_home: 
1703       flash success: Heimelokasjon lagra
1704     suspended: 
1705       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1706       heading: Konto stengt
1707       title: Konto stengt
1708       webmaster: webmaster
1709     terms: 
1710       agree: Eg godkjenner
1711       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1712       consider_pd_why: kva er dette?
1713       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1714       decline: Avslå
1715       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1716       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1717       heading: Bidragsytervilkåra
1718       legale_names: 
1719         france: Frankrike
1720         italy: Italia
1721         rest_of_world: Resten av verda
1722       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1723       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1724       title: Bidragsytervilkår
1725       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1726     view: 
1727       activate_user: aktiver denne brukaren
1728       add as friend: legg til som ein ven
1729       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1730       block_history: vis mottekne blokkeringar
1731       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1732       blocks on me: blokkeringane mine
1733       comments: kommentarar
1734       confirm: Stadfest
1735       confirm_user: stadfest denne brukaren
1736       create_block: blokkar denne brukaren
1737       created from: "Oppretta frå:"
1738       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1739       ct declined: Avslått
1740       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1741       ct undecided: Usikker
1742       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1743       delete_user: slett denne brukaren
1744       description: Skildring
1745       diary: dagbok
1746       edits: redigeringar
1747       email address: "E-postadresse:"
1748       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1749       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1750       hide_user: skjul denne brukaren
1751       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1752       km away: "%{count}km unna"
1753       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1754       m away: "%{count}m unna"
1755       mapper since: "Brukar sidan:"
1756       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1757       my comments: mine kommentarar
1758       my diary: mi dagbok
1759       my edits: redigeringane mine
1760       my settings: innstellingane mine
1761       my traces: spora mine
1762       nearby users: Andre næliggande brukarar
1763       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1764       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1765       new diary entry: ny dagbokoppføring
1766       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1767       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1768       oauth settings: oauth-innstellingar
1769       remove as friend: fjern som ven
1770       role: 
1771         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1772         grant: 
1773           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1774           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1775         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1776         revoke: 
1777           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1778           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1779       send message: send melding
1780       settings_link_text: innstellingar
1781       spam score: "Spamresultat:"
1782       status: "Status:"
1783       traces: spor
1784       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1785       user location: Posisjonen til brukaren
1786       your friends: Venene dine
1787   user_block: 
1788     blocks_by: 
1789       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1790       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1791       title: Blokkeringar av %{name}
1792     blocks_on: 
1793       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1794       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1795       title: Blokkeringar av %{name}
1796     create: 
1797       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1798       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1799       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1800     edit: 
1801       back: Vis alle blokkeringar
1802       heading: Endrar blokkering av %{name}
1803       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1804       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1805       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1806       show: Vis denne blokkeringa
1807       submit: Oppdater blokkering
1808       title: Endrar blokkering av %{name}
1809     filter: 
1810       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1811       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1812     helper: 
1813       time_future: Sluttar om %{time}.
1814       time_past: Slutta %{time} sidan.
1815       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1816     index: 
1817       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1818       heading: Liste over brukerblokkeringer
1819       title: Brukerblokkeringer
1820     model: 
1821       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1822       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1823     new: 
1824       back: Vis alle blokkeringar
1825       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1826       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1827       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1828       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1829       submit: Opprett blokkering
1830       title: Opprettar blokkering av %{name}
1831       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1832       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1833     not_found: 
1834       back: Tilbake til indeksen
1835       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1836     partial: 
1837       confirm: Er du sikker?
1838       creator_name: Oppretta av
1839       display_name: Blokkert brukar
1840       edit: Rediger
1841       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1842       reason: Årsak for blokkering
1843       revoke: Tilbakekall!
1844       revoker_name: Tilbakekalt av
1845       show: Vis
1846       status: Status
1847     period: 
1848       one: 1 time
1849       other: "%{count} timar"
1850     revoke: 
1851       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1852       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1853       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1854       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1855       revoke: Tilbakekall!
1856       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1857       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1858     show: 
1859       back: Vis alle blokkeringar
1860       confirm: Er du sikker?
1861       edit: Rediger
1862       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1863       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1864       reason: "Årsak for blokkering:"
1865       revoke: Tilbakekall!
1866       revoker: "Tilbakekaller:"
1867       show: Vis
1868       status: Status
1869       time_future: Sluttar om %{time}
1870       time_past: Slutta %{time} sidan
1871       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1872     update: 
1873       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1874       success: Blokkering oppdatert.
1875   user_role: 
1876     filter: 
1877       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1878       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1879       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1880       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1881     grant: 
1882       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1883       confirm: Stadfest
1884       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1885       heading: Stadfest rolletildeling
1886       title: Stadfest rolletildeling
1887     revoke: 
1888       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1889       confirm: Stadfest
1890       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1891       heading: Stadfest fjerning av rolle
1892       title: Stadfest fjerning av rolle