Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: RafalR
9 # Author: Soeb
10 # Author: Sp5uhe
11 # Author: Woytecr
12 # Author: Wpedzich
13 # Author: Yarl
14 pl: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Treść
19       diary_entry: 
20         language: Język
21         latitude: Szerokość geograficzna
22         longitude: Długość geograficzna
23         title: Tytuł
24         user: Użytkownik
25       friend: 
26         friend: Znajomy
27         user: Użytkownik
28       message: 
29         body: Treść
30         recipient: Odbiorca
31         sender: Nadawca
32         title: Tytuł
33       trace: 
34         description: Opis
35         latitude: Szerokość geograficzna
36         longitude: Długość geograficzna
37         name: Nazwa
38         public: Publiczny
39         size: Rozmiar
40         user: Użytkownik
41         visible: Widoczny
42       user: 
43         active: Aktywny
44         description: Opis
45         display_name: Publiczna nazwa
46         email: E-mail
47         languages: Języki
48         pass_crypt: Hasło
49     models: 
50       acl: Lista ACL
51       changeset: Zestaw zmian
52       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
53       country: Państwo
54       diary_comment: Komentarz dziennika
55       diary_entry: Wpis w dzienniku
56       friend: Znajomy
57       language: Język
58       message: Wiadomość
59       node: Węzeł
60       node_tag: Znacznik węzła
61       notifier: Notifier
62       old_node: Wcześniejszy węzeł
63       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
64       old_relation: Stara relacja
65       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
66       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
67       old_way: Wcześniejsza droga
68       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
69       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
70       relation: Relacja
71       relation_member: Członek relacji
72       relation_tag: Znacznik relacji
73       session: Sesja
74       trace: Ślad
75       tracepoint: Punkt śladu
76       tracetag: Znacznik śladu
77       user: Użytkownik
78       user_preference: Preferencje użytkownika
79       user_token: Token użytkownika
80       way: Droga
81       way_node: Węzeł drogi
82       way_tag: Tag drogi
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
88       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
92       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
93       feed: 
94         title: Zestaw zmian %{id}
95         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
96       osmchangexml: XML w formacie osmChange
97       title: Zestaw zmian
98     changeset_details: 
99       belongs_to: "Należy do:"
100       bounding_box: "Obszar edycji:"
101       box: prostokąt
102       closed_at: "Zamknięto:"
103       created_at: "Utworzono:"
104       has_nodes: 
105         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
106         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
107         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
108       has_relations: 
109         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
110         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
111         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
112       has_ways: 
113         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
114         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
115         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
116       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
117       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
118     common_details: 
119       changeset_comment: "Komentarz:"
120       deleted_at: "Usunięte dnia:"
121       deleted_by: "Usunięte przez:"
122       edited_at: "Edytowano:"
123       edited_by: "Edytował(a):"
124       in_changeset: "W zestawie zmian:"
125       version: "Wersja:"
126     containing_relation: 
127       entry: Relacja %{relation_name}
128       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
129     map: 
130       deleted: Skasowano
131       edit: 
132         area: Edytuj obszar
133         node: Edytuj węzeł
134         relation: Edytuj relację
135         way: Edytuj drogę
136       larger: 
137         area: Zobacz obszar na większej mapie
138         node: Zobacz punkt na większej mapie
139         relation: Zobacz relację na większej mapie
140         way: Pokaż drogę na większej mapie
141       loading: Wczytywanie…
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
145         next_node_tooltip: Następny węzeł
146         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
147         next_way_tooltip: Następna droga
148         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
149         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
150         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
151         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
152       user: 
153         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
154         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
155         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156     node: 
157       download_xml: Ściągnij XML
158       edit: edytuj
159       node: Węzeł
160       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
161       view_history: zobacz historię zmian
162     node_details: 
163       coordinates: "Współrzędne:"
164       part_of: "Jest częścią:"
165     node_history: 
166       download_xml: Ściągnij XML
167       node_history: Historia zmian węzła
168       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
169       view_details: zobacz szczegóły
170     not_found: 
171       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
172       type: 
173         changeset: zestaw zmian
174         node: węzeł
175         relation: relacja
176         way: droga
177     paging_nav: 
178       of: z
179       showing_page: Widoczna jest strona
180     redacted: 
181       type: 
182         node: węzeł
183         relation: relacja
184         way: droga
185     relation: 
186       download_xml: Ściągnij XML
187       relation: Relacja
188       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
189       view_history: zobacz historię zmian
190     relation_details: 
191       members: "Zawiera:"
192       part_of: "Jest częścią:"
193     relation_history: 
194       download_xml: Ściągnij XML
195       relation_history: Historia zmian relacji
196       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
197       view_details: zobacz szczegóły
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
200       type: 
201         node: Węzeł
202         relation: Relacja
203         way: Droga
204     start: 
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Dane
209       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
210       details: Szczegóły
211       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
212       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
213       hide_areas: Ukryj obszary
214       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
215       load_data: Załaduj dane
216       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
217       loading: Wczytywanie
218       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
219       object_list: 
220         api: Pobierz ten obszar z API
221         back: Wyświetlanie listy obiektów
222         details: Szczegóły
223         heading: Lista obiektów
224         history: 
225           type: 
226             node: Węzeł [[id]]
227             way: Droga [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Węzeł [[id]]
231             way: Droga [[id]]
232         type: 
233           node: Węzeł
234           way: Droga
235       private_user: prywatny użytkownika
236       show_areas: Pokaż obszary
237       show_history: Pokaż zmiany
238       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
239       wait: Moment…
240       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
241     tag_details: 
242       tags: "Znaczniki:"
243       wiki_link: 
244         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
245         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
247     timeout: 
248       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
249       type: 
250         changeset: Zestaw zmian
251         node: węzeł
252         relation: relacja
253         way: droga
254     way: 
255       download_xml: Ściągnij XML
256       edit: edytuj
257       view_history: pokaż historię
258       way: Droga
259       way_title: "Droga: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: należy również do drogi %{related_ways}
263         other: należy również do dróg %{related_ways}
264       nodes: "Węzły:"
265       part_of: "Jest częścią:"
266     way_history: 
267       download_xml: Ściągnij XML
268       view_details: zobacz szczegóły
269       way_history: Historia zmian drogi
270       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
271   changeset: 
272     changeset: 
273       anonymous: Anonim
274       big_area: (duży)
275       no_comment: (brak)
276       no_edits: (brak edycji)
277       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
278       still_editing: (nadal edytowany)
279       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
280     changeset_paging_nav: 
281       next: Następna »
282       previous: « Poprzednia
283       showing_page: Strona %{page}
284     changesets: 
285       area: Obszar
286       comment: Komentarz
287       id: ID
288       saved_at: Zapisano
289       user: Użytkownik
290     list: 
291       description: Ostatnie zmiany
292       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
293       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
294       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
295       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
296       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
297       heading: Zestawy zmian
298       heading_bbox: Zestawy zmian
299       heading_friend: Zestawy zmian
300       heading_nearby: Zestawy zmian
301       heading_user: Zestawy zmian
302       heading_user_bbox: Zestawy zmian
303       title: Zestawy zmian
304       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
305       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
306       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
307       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
308       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
309     timeout: 
310       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
311   diary_entry: 
312     comments: 
313       ago: "%{ago} temu"
314       comment: Komentarz
315       post: Wpis
316       when: Kiedy
317     diary_comment: 
318       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
319       confirm: Potwierdź
320       hide_link: Ukryj ten komentarz
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: 1 komentarz
324         other: "%{count} komentarzy"
325       comment_link: Skomentuj ten wpis
326       confirm: Potwierdź
327       edit_link: Edytuj ten wpis
328       hide_link: Ukryj ten wpis
329       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
330       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
331     edit: 
332       body: "Treść:"
333       language: "Język:"
334       latitude: "Szerokość geograficzna:"
335       location: "Położenie:"
336       longitude: "Długość geograficzna:"
337       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
338       save_button: Zapisz
339       subject: "Temat:"
340       title: Edycja wpisu dziennika
341       use_map_link: na mapie
342     feed: 
343       all: 
344         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
345         title: Wpisy OpenStreetMap
346       language: 
347         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
348         title: Wpisy w języku %{language_name}
349       user: 
350         description: Ostatnie wpisy od %{user}
351         title: Wpisy dla %{user}
352     list: 
353       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
354       new: Nowy wpis do dziennika
355       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
356       newer_entries: Nowsze wpisy
357       no_entries: Brak wpisów dziennika
358       older_entries: Starsze wpisy
359       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
360       title: Dzienniki użytkowników
361       title_friends: Dzienniki znajomych
362       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
363       user_title: Dziennik dla %{user}
364     location: 
365       edit: Edytuj
366       location: "Położenie:"
367       view: Podgląd
368     new: 
369       title: Nowy wpis do dziennika
370     no_such_entry: 
371       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
372       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
373       title: Nie ma takiego wpisu
374     view: 
375       leave_a_comment: Zostaw komentarz
376       login: Zaloguj się
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
378       save_button: Zapisz
379       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
380       user_title: Dziennik dla %{user}
381   editor: 
382     default: Domyślnie (obecnie %{name})
383     potlatch: 
384       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
385       name: Potlatch 1
386     potlatch2: 
387       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
388       name: Potlatch 2
389     remote: 
390       description: JOSM albo Merkaartor
391       name: Remote Control
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
395       area_to_export: Obszar do eksportu
396       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
397       export_button: Eksportuj
398       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
399       format: Format
400       format_to_export: Format eksportu
401       image_size: Rozmiar obrazka
402       latitude: "Szer:"
403       licence: Licencja
404       longitude: "Dł:"
405       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
406       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
407       max: max
408       options: Opcje
409       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
410       output: Wynik
411       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
412       scale: Skala
413       too_large: 
414         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
415         heading: Obszar zbyt duży
416       zoom: Zoom
417     start_rjs: 
418       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
419       change_marker: Zmień pozycję pinezki
420       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
421       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
422       export: Eksport
423       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
424       view_larger_map: Większy widok mapy
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
429         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
430         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
431       types: 
432         cities: Miasta
433         places: Miejsca
434         towns: Miasta
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
437     direction: 
438       east: na wschód
439       north: na północ
440       north_east: na północny wschód
441       north_west: na północny zachód
442       south: na południe
443       south_east: na południowy wschód
444       south_west: na południowy zachód
445       west: na zachód
446     distance: 
447       one: ok. 1km
448       other: około %{count}km
449       zero: mniej niż 1km
450     results: 
451       more_results: Więcej wyników
452       no_results: Nie znaleziono
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
458         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
459         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
460         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         amenity: 
468           airport: Lonisko
469           arts_centre: Centrum sztuki
470           atm: Bankomat
471           auditorium: Audytorium
472           bank: Bank
473           bar: Bar
474           bench: Ławka
475           bicycle_parking: Parking rowerowy
476           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
477           brothel: Dom publiczny
478           bureau_de_change: Kantor
479           bus_station: Stacja autobusowa
480           cafe: Kawiarnia
481           car_rental: Wynajem samochodów
482           car_sharing: Dzielenie się samochodami
483           car_wash: Myjnia samochodowa
484           casino: Kasyno
485           cinema: Kino
486           clinic: Przychodnia
487           club: Klub
488           college: Uczelnia
489           community_centre: Centrum społeczności
490           courthouse: Sąd
491           crematorium: Krematorium
492           dentist: Gabinet dentystyczny
493           doctors: Lekarze
494           dormitory: Bursa
495           drinking_water: Źródło wody pitnej
496           driving_school: Nauka jazdy
497           embassy: Ambasada
498           emergency_phone: Telefon alarmowy
499           fast_food: Fast Food
500           ferry_terminal: Terminal promowy
501           fire_hydrant: Hydrant
502           fire_station: Remiza strażacka
503           fountain: Fontanna
504           fuel: Stacja benzynowa
505           grave_yard: Mniejszy cmentarz
506           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
507           hall: Hala
508           health_centre: Ośrodek zdrowia
509           hospital: Szpital
510           hotel: Hotel
511           hunting_stand: Ambona myśliwska
512           ice_cream: Lodziarnia
513           kindergarten: Przedszkole
514           library: Biblioteka
515           market: Targowisko
516           marketplace: Plac targowy
517           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
518           nightclub: Klub nocny
519           nursery: Żłobek
520           nursing_home: Dom opieki
521           office: Biuro
522           park: Park
523           parking: Parking
524           pharmacy: Apteka
525           place_of_worship: Miejsce kultu
526           police: Posterunek policji
527           post_box: Skrzynka pocztowa
528           post_office: Poczta
529           preschool: Przedszkole
530           prison: Więzienie
531           pub: Pub
532           public_building: Budynek publiczny
533           public_market: Rynek publiczny
534           reception_area: Recepcja
535           recycling: Miejsce recyklingu
536           restaurant: Restauracja
537           retirement_home: Dom starców
538           sauna: Sauna
539           school: Szkoła
540           shelter: Schron
541           shop: Sklep
542           shopping: Zakupy
543           social_club: Klub towarzyski
544           studio: Studio
545           supermarket: Supermarket
546           taxi: Postój taksówek
547           telephone: Budka telefoniczna
548           theatre: Teatr
549           toilets: Toaleta publiczna
550           townhall: Urząd miejski
551           university: Uniwersytet
552           vending_machine: Automat do sprzedaży
553           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
554           village_hall: Urząd gminy
555           waste_basket: Kosz na śmieci
556           wifi: Dostęp do WiFi
557           youth_centre: Centrum młodzieżowe
558         boundary: 
559           administrative: Granica administracyjna
560         building: 
561           "yes": Budynek
562         highway: 
563           bridleway: Droga dla koni
564           bus_guideway: Droga dla autobusów
565           bus_stop: Przystanek autobusowy
566           byway: Boczna droga
567           construction: Droga budowana
568           cycleway: Ścieżka rowerowa
569           emergency_access_point: Punkt awaryjny
570           footway: Chodnik
571           ford: Bród
572           living_street: Strefa zamieszkania
573           minor: Drobna droga
574           motorway: Autostrada
575           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
576           motorway_link: Autostrada – dojazd
577           path: Ścieżka
578           pedestrian: Droga dla pieszych
579           platform: Podwyższenie
580           primary: Droga krajowa
581           primary_link: Droga krajowa – dojazd
582           raceway: Tor wyścigowy
583           residential: Droga osiedlowa
584           road: Droga
585           secondary: Droga wojewódzka
586           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
587           service: Droga serwisowa
588           services: Usługi autostrady
589           steps: Schody
590           stile: Przełaz
591           tertiary: Droga powiatowa
592           track: Droga gruntowa
593           trail: Szlak
594           trunk: Droga ekspresowa
595           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
596           unclassified: Droga gminna
597           unsurfaced: Nierówna droga
598         historic: 
599           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
600           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
601           boundary_stone: Graniczny głaz
602           building: Budynek
603           castle: Zamek
604           church: Kościół
605           house: Dom
606           icon: Ikona
607           manor: Dwór
608           memorial: Mniejszy pomnik
609           mine: Kopalnia
610           monument: Pomnik
611           museum: Muzeum
612           ruins: Ruiny
613           tower: Wieża
614           wayside_cross: Przydrożny krzyż
615           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
616           wreck: Wrak
617         landuse: 
618           allotments: Ogródki działkowe
619           basin: Dorzecze
620           brownfield: Grunty poprzemysłowe
621           cemetery: Cmentarz
622           commercial: Obszar handlowo-usługowy
623           conservation: Konserwacja
624           construction: Teren budowy
625           farm: Farma
626           farmland: Grunty rolne
627           farmyard: Podwórze gospodarskie
628           forest: Las
629           grass: Trawa
630           greenfield: Tereny niezagospodarowane
631           industrial: Teren przemysłowy
632           landfill: Wysypisko śmieci
633           meadow: Łąka
634           military: Teren wojskowy
635           mine: Kopalnia
636           nature_reserve: Rezerwat przyrody
637           park: Park
638           piste: Trasa
639           quarry: Kamieniołom
640           railway: Teren kolejowy
641           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
642           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
643           residential: Zabudowa mieszkaniowa
644           retail: Handel detaliczny
645           village_green: Park miejski
646           vineyard: Winnica
647           wetland: Tereny podmokłe
648           wood: Puszcza
649         leisure: 
650           beach_resort: Strzeżona plaża
651           common: Błonie
652           fishing: Łowisko
653           garden: Ogród
654           golf_course: Pole golfowe
655           ice_rink: Lodowisko
656           marina: Marina
657           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
658           nature_reserve: Rezerwat naturalny
659           park: Park
660           pitch: Boisko sportowe
661           playground: Plac zabaw
662           recreation_ground: Pole rekreacyjne
663           slipway: Pochylnia
664           sports_centre: Centrum sportowe
665           stadium: Stadion
666           swimming_pool: Basen
667           track: Bieżnia
668           water_park: Park wodny
669         natural: 
670           bay: Zatoka
671           beach: Plaża
672           cape: Przylądek
673           cave_entrance: Wejście do jaskini
674           channel: Kanał
675           cliff: Urwisko
676           crater: Krater
677           feature: Obiekt
678           fell: Hale górskie
679           fjord: Fiord
680           geyser: Gejzer
681           glacier: Lodowiec
682           heath: Wrzosowisko
683           hill: Wzgórze
684           island: Wyspa
685           land: Ląd
686           marsh: Bagno
687           moor: Torfowisko
688           mud: Muł
689           peak: Szczyt
690           point: Punkt
691           reef: Rafa
692           ridge: Grzbiet
693           river: Rzeka
694           rock: Skała
695           scree: Zsypisko
696           scrub: Zagajnik
697           shoal: Mielizna
698           spring: Źródło
699           strait: Cieśnina
700           tree: Drzewo
701           valley: Dolina
702           volcano: Wulkan
703           water: Woda
704           wetland: Obszar podmokły
705           wetlands: Obszary podmokłe
706           wood: Puszcza
707         place: 
708           airport: Lotnisko
709           city: Miasto
710           country: Kraj
711           county: Powiat
712           farm: Farma
713           hamlet: Osada
714           house: Dom
715           houses: Zabudowanie
716           island: Wyspa
717           islet: Wysepka
718           locality: Rejon
719           moor: Torfowisko
720           municipality: Gmina
721           postcode: Kod pocztowy
722           region: Rejon
723           sea: Morze
724           state: Stan
725           subdivision: Dzielnica
726           suburb: Osiedle
727           town: Miasteczko
728           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
729           village: Wieś
730         railway: 
731           abandoned: Dawna linia kolejowa
732           construction: Budowana linia kolejowa
733           disused: Nieczynna trasa kolejowa
734           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
735           funicular: Kolejka linowa
736           halt: Przystanek kolejowy
737           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
738           junction: Węzeł kolejowy
739           level_crossing: Przejazd kolejowy
740           light_rail: Lekka kolej
741           monorail: Kolej jednoszynowa
742           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
743           platform: Peron
744           preserved: Kolej zabytkowa
745           spur: Bocznica kolejowa
746           station: Stacja kolejowa
747           subway: Stacja metra
748           subway_entrance: Wejście na stację metra
749           switch: Zwrotnica
750           tram: Linia tramwajowa
751           tram_stop: Przystanek tramwajowy
752           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
753         shop: 
754           alcohol: Sklep monopolowy
755           art: Sklep z dziełami sztuki
756           bakery: Piekarnia
757           beauty: Salon kosmetyczny
758           beverages: Sklep z napojami
759           bicycle: Sklep rowerowy
760           books: Księgarnia
761           butcher: Rzeźnik
762           car: Sklep samochodowy
763           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
764           car_repair: Naprawa samochodów
765           carpet: Sklep z dywanami
766           charity: Sklep charytatywny
767           chemist: Drogeria
768           clothes: Sklep odzieżowy
769           computer: Sklep komputerowy
770           confectionery: Cukiernia
771           convenience: Mały sklep wielobranżowy
772           copyshop: Ksero
773           cosmetics: Sklep kosmetyczny
774           department_store: Dom towarowy
775           discount: Sklep z produktami po obniżce
776           doityourself: Sklep budowlany
777           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
778           electronics: Sklep elektroniczny
779           estate_agent: Biuro nieruchomości
780           farm: Sklep gospodarski
781           fashion: Sklep modelarski
782           fish: Sklep rybny
783           florist: Kwiaciarnia
784           food: Sklep spożywczy
785           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
786           furniture: Sklep meblowy
787           gallery: Galeria
788           garden_centre: Centrum ogrodnicze
789           general: Sklep ogólny
790           gift: Sklep z pamiątkami
791           greengrocer: Warzywniak
792           grocery: Sklep spożywczy
793           hairdresser: Fryzjernia
794           hardware: Sklep ze sprzętem
795           hifi: Hi-Fi
796           insurance: Agent ubezpieczeniowy
797           jewelry: Sklep z biżuterią
798           kiosk: Kiosk
799           laundry: Pralnia
800           mall: Centrum handlowe
801           market: Targowisko
802           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
803           motorcycle: Sklep z motocyklami
804           music: Sklep muzyczny
805           newsagent: Kiosk
806           optician: Optyk
807           organic: Sklep z produktami organicznymi
808           outdoor: Sklep turystyczny
809           pet: Sklep ze zwierzętami
810           photo: Sklep fotograficzny
811           salon: Salon
812           shoes: Sklep obuwniczy
813           shopping_centre: Centrum handlowe
814           sports: Sklep sportowy
815           stationery: Sklep papierniczy
816           supermarket: Supermarket
817           toys: Sklep z zabawkami
818           travel_agency: Biuro podróży
819           video: Sklep filmowy
820           wine: Winiarnia
821         tourism: 
822           alpine_hut: Chata alpejska
823           artwork: Sztuka
824           attraction: Atrakcja turystyczna
825           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
826           cabin: Kabina
827           camp_site: Kemping
828           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
829           chalet: Schronisko
830           guest_house: Pensjonat
831           hostel: Hostel
832           hotel: Hotel
833           information: Informacja turystyczna
834           lean_to: Nachylenie
835           motel: Motel
836           museum: Muzeum
837           picnic_site: Miejsce na piknik
838           theme_park: Park tematyczny
839           valley: Dolina
840           viewpoint: Punkt widokowy
841           zoo: Zoo
842         waterway: 
843           boatyard: Stocznia
844           canal: Kanał
845           connector: Złącze dróg wodnych
846           dam: Tama
847           derelict_canal: Opuszczony kanał
848           ditch: Rów
849           dock: Basen portowy
850           drain: Rów odpływowy
851           lock: Zastawka
852           lock_gate: Śluza
853           mineral_spring: Źródło mineralne
854           mooring: Kotwicowisko
855           rapids: Katarakty
856           river: Rzeka
857           riverbank: Brzeg rzeki
858           stream: Strumień
859           wadi: Starorzecze
860           water_point: Punkt wodny
861           waterfall: Wodospad
862           weir: Jaz
863   javascripts: 
864     map: 
865       base: 
866         cycle_map: Mapa Rowerowa
867         standard: Standard
868         transport_map: Transport publiczny
869     site: 
870       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
871       edit_tooltip: Edytuje mapę
872       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
873       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
874       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
875       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
876   layouts: 
877     community_blogs: Blogi wspólnoty
878     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
879     copyright: Prawa autorskie i licencja
880     documentation: Dokumentacja
881     documentation_title: Dokumentacja projektu
882     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
883     donate_link_text: dokonując darowizny
884     edit: Edycja
885     edit_with: Edytuj w %{editor}
886     export: Eksport
887     export_tooltip: Eksport danych mapy
888     foundation: Fundacja
889     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
890     gps_traces: Ślady GPS
891     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
892     help: Pomoc
893     help_centre: Centrum pomocy
894     help_title: Witryna pomocy dla projektu
895     history: Zmiany
896     home: główna
897     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
898     inbox: poczta (%{count})
899     inbox_tooltip: 
900       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
901       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
902       zero: Brak nowych wiadomości
903     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
904     license: 
905       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
906     log_in: zaloguj się
907     log_in_tooltip: Zaloguj się
908     logo: 
909       alt_text: Logo OpenStreetMap
910     logout: wyloguj
911     logout_tooltip: Wyloguj
912     make_a_donation: 
913       text: Przekaż darowiznę
914       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
915     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
916     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
917     sign_up: zarejestruj
918     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
919     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
920     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
921     user_diaries: Dzienniczki
922     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
923     view: Mapa
924     view_tooltip: Zobacz mapę
925     welcome_user: Witaj, %{user_link}
926     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
927     wiki: Wiki
928     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
929   license_page: 
930     foreign: 
931       english_link: oryginalna angielska wersja
932       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
933       title: Informacje o tłumaczeniu
934     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla programistów firm trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>).</li>\n\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright współtwórców UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\"> Więcej o użyciu danych UMP przez OSM</a></li>\n<li><strong>Południowa Afryka</strong>: Zawiera dane pochodzące od <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\n   National Geo-Spatial Information</a>, Państwowe prawa autorskie zastrzeżone.\n</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
935     native: 
936       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
937       native_link: wersji po polsku
938       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
939       title: O stronie
940   message: 
941     delete: 
942       deleted: Wiadomość usunięta
943     inbox: 
944       date: Nadano
945       from: Od
946       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
947       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
948       new_messages: 
949         few: "%{count} nowe wiadomości"
950         many: "%{count} nowych wiadomości"
951         one: "%{count} nową wiadomość"
952         other: "%{count} nowych wiadomości"
953       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
954       old_messages: 
955         few: "%{count} stare wiadomości"
956         many: "%{count} starych wiadomości"
957         one: "%{count} starą wiadomość"
958         other: "%{count} starych wiadomości"
959       outbox: nadawcza
960       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
961       subject: Temat
962       title: Wiadomości odebrane
963     mark: 
964       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
965       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
966     message_summary: 
967       delete_button: Usuń
968       read_button: Oznacz jako przeczytaną
969       reply_button: Odpowiedz
970       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
971     new: 
972       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
973       body: Treść
974       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
975       message_sent: Wiadomość wysłana
976       send_button: Wyślij
977       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
978       subject: Temat
979       title: Wysyłanie wiadomości
980     no_such_message: 
981       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
982       heading: Nie ma takiej wiadomości
983       title: Nie ma takiej wiadomości
984     outbox: 
985       date: Nadano
986       inbox: odbiorcza
987       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
988       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
989       outbox: nadawcza
990       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
991       subject: Temat
992       title: Wiadomości wysłane
993       to: Do
994     read: 
995       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
996       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
997       date: Nadano
998       from: Od
999       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1000       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1001       reply_button: Odpowiedz
1002       subject: Temat
1003       title: Czytanie wiadomości
1004       to: Do
1005       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1006       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1007     reply: 
1008       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1009     sent_message_summary: 
1010       delete_button: Usuń
1011   notifier: 
1012     diary_comment_notification: 
1013       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1014       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1015       hi: Witaj %{to_user},
1016       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1017     email_confirm: 
1018       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1019     email_confirm_html: 
1020       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1021       greeting: Cześć,
1022       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1023     email_confirm_plain: 
1024       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1025       greeting: Cześć,
1026       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1027       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1028     friend_notification: 
1029       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1030       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1031       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1032       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1033     gpx_notification: 
1034       and_no_tags: i brak znaczników
1035       and_the_tags: i następujące znaczniki
1036       failure: 
1037         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1038         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1039         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1040         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1041       greeting: Witaj,
1042       success: 
1043         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1044         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1045       with_description: z opisem
1046       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1047     lost_password: 
1048       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1049     lost_password_html: 
1050       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1051       greeting: Witaj,
1052       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1053     lost_password_plain: 
1054       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1055       greeting: Cześć,
1056       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1057       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1058     message_notification: 
1059       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1060       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1061       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1062       hi: Witaj %{to_user},
1063     signup_confirm: 
1064       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1065     signup_confirm_html: 
1066       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1067       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1068       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1069       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1070       greeting: Cześć!
1071       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1072       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1073       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1074       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1075       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1076       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1077       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1078     signup_confirm_plain: 
1079       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1080       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1081       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1082       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1083       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1084       current_user_2: "tu:"
1085       greeting: Cześć!
1086       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1087       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1088       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1089       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1090       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1091       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1092       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1093       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1094   oauth: 
1095     oauthorize: 
1096       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1097       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1098       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1099       allow_write_api: modyfikuj mapę
1100       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1101       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1102       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1103       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1104     revoke: 
1105       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1106   oauth_clients: 
1107     create: 
1108       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1109     edit: 
1110       submit: Edytuj
1111       title: Edycja aplikacji
1112     form: 
1113       name: Nazwa
1114       required: Wymagane
1115     index: 
1116       application: Nazwa aplikacji
1117       my_apps: Programy klienckie
1118       my_tokens: Zarejestrowane programy
1119       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1120       revoke: Odwołaj!
1121       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1122     new: 
1123       submit: Zarejestruj
1124       title: Rejestracja nowej aplikacji
1125     show: 
1126       edit: Edytuj szczegóły
1127       key: "Klucz odbiorcy:"
1128       secret: "Sekret odbiorcy:"
1129       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1130   site: 
1131     edit: 
1132       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1133       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1134       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1135       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1136       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1137       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1138       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1139       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1140       user_page_link: stronie użytkownika
1141     index: 
1142       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1143       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1144       license: 
1145         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1146         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1147         project_name: projektu OpenStreetMap
1148       permalink: Permalink
1149       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1150       shortlink: Shortlink
1151     key: 
1152       map_key: Legenda
1153       map_key_tooltip: Legenda mapy
1154       table: 
1155         entry: 
1156           admin: Granica administracyjna
1157           allotments: Ogródki działkowe
1158           apron: 
1159             - Płyta lotniska
1160             - terminal
1161           bridge: Czarny obrys – most
1162           bridleway: Ścieżka dla koni
1163           brownfield: Teren powyburzeniowy
1164           building: Ważny budynek
1165           byway: Droga boczna
1166           cable: 
1167             - Kolej linowa
1168             - wyciąg krzesełkowy
1169           cemetery: Cmentarz
1170           centre: Centrum sportowe
1171           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1172           common: 
1173             - Pole
1174             - łąka
1175           construction: Drogi w budowie
1176           cycleway: Ścieżka rowerowa
1177           destination: Dostęp do punktu docelowego
1178           farm: Gospodarstwo rolne
1179           footway: Chodnik
1180           forest: Las
1181           golf: Pole golfowe
1182           heathland: Wrzosowisko
1183           industrial: Teren przemysłowy
1184           lake: 
1185             - Jezioro
1186             - rezerwuar
1187           military: Teren wojskowy
1188           motorway: Autostrada
1189           park: Park
1190           permissive: Możliwy wstęp
1191           pitch: Boisko sportowe
1192           primary: Droga pierwszorzędna
1193           private: Wstęp prywatny
1194           rail: Tory kolejowe
1195           reserve: Rezerwat przyrody
1196           resident: Teren mieszkalny
1197           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1198           runway: 
1199             - Pas startowy
1200             - kołowania
1201           school: 
1202             - Szkoła
1203             - uniwersytet
1204           secondary: Droga drugorzędna
1205           station: Dworzec kolejowy
1206           subway: Metro
1207           summit: 
1208             - Góra
1209             - szczyt
1210           tourist: Atrakcja turystyczna
1211           track: Ścieżka
1212           tram: 
1213             - Lekka kolej
1214             - tramwaj
1215           trunk: Droga główna
1216           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1217           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1218           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1219           wood: Puszcza
1220     search: 
1221       search: Szukaj
1222       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1223       submit_text: →
1224       where_am_i: Gdzie jestem?
1225       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1226     sidebar: 
1227       close: Zamknij
1228       search_results: Wyniki wyszukiwania
1229   time: 
1230     formats: 
1231       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1232   trace: 
1233     create: 
1234       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1235       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1236     delete: 
1237       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1238     edit: 
1239       description: "Opis:"
1240       download: pobierz
1241       edit: edytuj
1242       filename: "Nazwa pliku:"
1243       heading: Edycja śladu %{name}
1244       map: mapa
1245       owner: "Autor:"
1246       points: "Punkty:"
1247       save_button: Zapisz zmiany
1248       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1249       tags: "Znaczniki:"
1250       tags_help: rozdzielone przecinkami
1251       title: Edycja śladu %{name}
1252       uploaded_at: "Załadowano:"
1253       visibility: "Widoczność:"
1254       visibility_help: co to znaczy?
1255     list: 
1256       public_traces: Publiczne ślady GPS
1257       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1258       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1259       your_traces: Twoje ślady GPS
1260     make_public: 
1261       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1262     offline: 
1263       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1264       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1265     offline_warning: 
1266       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1267     trace: 
1268       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1269       by: utworzony przez użytkownika
1270       count_points: "%{count} punktów"
1271       edit: edycja
1272       edit_map: Edytuj Mapę
1273       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1274       in: w
1275       map: mapa
1276       more: więcej
1277       pending: OCZEKUJE
1278       private: PRYWATNY
1279       public: PUBLICZNY
1280       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1281       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1282       view_map: Pokaż mapę
1283     trace_form: 
1284       description: Opis
1285       help: Pomoc
1286       tags: Znaczniki
1287       tags_help: rozdzielone przecinkami
1288       upload_button: Wgrywaj
1289       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1290       visibility: Widoczność
1291       visibility_help: co to znaczy?
1292     trace_header: 
1293       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1294       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1295       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1296       upload_trace: Wyślij ślad
1297     trace_optionals: 
1298       tags: Znaczniki
1299     trace_paging_nav: 
1300       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1301     view: 
1302       delete_track: Wykasuj ten ślad
1303       description: "Opis:"
1304       download: pobierz
1305       edit: edycja
1306       edit_track: Edytuj ten ślad
1307       filename: "Plik:"
1308       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1309       map: mapa
1310       none: Brak
1311       owner: "Autor:"
1312       pending: OCZEKUJE
1313       points: "Punktów:"
1314       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1315       tags: "Znaczniki:"
1316       title: Przeglądanie śladu %{name}
1317       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1318       uploaded: "Dodano:"
1319       visibility: "Widoczność:"
1320     visibility: 
1321       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1322       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1323       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1324       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1325   user: 
1326     account: 
1327       contributor terms: 
1328         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1329         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1330         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1331         link text: co to jest?
1332         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1333       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1334       delete image: Usuń obecną grafikę
1335       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1336       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1337       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1338       home location: "Lokalizacja domowa:"
1339       image: "Grafika:"
1340       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1341       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1342       latitude: "Szerokość:"
1343       longitude: "Długość geograficzna:"
1344       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1345       my settings: Moje ustawienia
1346       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1347       new image: Dodaj grafikę
1348       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1349       openid: 
1350         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1351         link text: co to jest?
1352         openid: "OpenID:"
1353       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1354       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1355       profile description: "Opis profilu:"
1356       public editing: 
1357         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1358         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1359         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1360         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1361         enabled link text: co to jest?
1362         heading: "Edycje publiczne:"
1363       public editing note: 
1364         heading: Publiczna edycja
1365         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1366       replace image: Zmień obecną grafikę
1367       return to profile: Powrót do profilu.
1368       save changes button: Zapisz zmiany
1369       title: Zmiana ustawień konta
1370       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1371     confirm: 
1372       already active: To konto zostało potwierdzone.
1373       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1374       button: Potwierdzam
1375       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1376       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1377       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1378       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1379     confirm_email: 
1380       button: Potwierdzam
1381       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1382       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1383       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1384       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1385     confirm_resend: 
1386       failure: Brak użytkownika %{name}.
1387     filter: 
1388       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1389     go_public: 
1390       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1391     list: 
1392       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1393       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1394       heading: Użytkownicy
1395       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1396       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1397       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1398       title: Użytkownicy
1399     login: 
1400       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1401       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1402       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1403       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1404       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1405       heading: Logowanie
1406       login_button: Zaloguj się
1407       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1408       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1409       no account: Nie masz konta?
1410       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1411       openid: "%{logo} OpenID:"
1412       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1413       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1414       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1415       openid_providers: 
1416         aol: 
1417           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1418           title: Zaloguj używając AOL
1419         google: 
1420           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1421           title: Zaloguj używając Google
1422         myopenid: 
1423           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1424           title: Zaloguj używając myOpenID
1425         openid: 
1426           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1427           title: Zaloguj używając OpenID
1428         wordpress: 
1429           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1430           title: Zaloguj używając Wordpress
1431         yahoo: 
1432           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1433           title: Zaloguj używając Yahoo
1434       password: Hasło
1435       register now: Zarejestruj się
1436       remember: "Pamiętaj mnie:"
1437       title: Logowanie
1438       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1439       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1440       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1441     logout: 
1442       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1443       logout_button: Wyloguj
1444       title: Wyloguj
1445     lost_password: 
1446       email address: "Adres e-mail:"
1447       heading: Zapomniałeś hasła?
1448       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1449       new password button: Wyczyść hasło
1450       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1451       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1452       title: zgubione hasło
1453     make_friend: 
1454       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1455       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1456       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1457     new: 
1458       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1459       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1460       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1461       continue: Kontynuuj
1462       display name: "Przyjazna nazwa:"
1463       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1464       email address: "Adres e-mail:"
1465       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1466       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1467       heading: Zakładanie konta
1468       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1469       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1470       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1471       openid: "%{logo} OpenID:"
1472       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1473       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1474       password: Hasło
1475       title: Nowe konto
1476       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1477     no_such_user: 
1478       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1479       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1480       title: Nie znaleziono użytkownika
1481     popup: 
1482       friend: Znajomy
1483       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1484       your location: Twoje położenie
1485     remove_friend: 
1486       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1487       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1488     reset_password: 
1489       confirm password: Potwierdź hasło
1490       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1491       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1492       heading: Resetowanie hasła %{user}
1493       password: Hasło
1494       reset: Resetuj hasło
1495       title: zresetuj hasło
1496     set_home: 
1497       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1498     suspended: 
1499       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1500       heading: Konto zawieszone
1501       title: Konto zawieszone
1502       webmaster: webmaster
1503     terms: 
1504       agree: Akceptuję
1505       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1506       consider_pd_why: co to oznacza?
1507       decline: Nie akceptuję
1508       heading: Warunki współtworzenia
1509       legale_names: 
1510         france: Francja
1511         italy: Włochy
1512         rest_of_world: Reszta świata
1513       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1514       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1515       title: Warunki współtworzenia
1516       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1517     view: 
1518       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1519       add as friend: dodaj do znajomych
1520       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1521       block_history: otrzymane blokady
1522       blocks by me: nałożone blokady
1523       blocks on me: otrzymane blokady
1524       comments: komentarze
1525       confirm: Potwierdź
1526       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1527       create_block: zablokuj tego użytkownika
1528       created from: "Stworzony z:"
1529       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1530       ct declined: odrzucone
1531       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1532       ct undecided: niezdecydowane
1533       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1534       delete_user: usuń to konto
1535       description: Opis
1536       diary: dziennik
1537       edits: edycje
1538       email address: Adres e‐mail
1539       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1540       hide_user: ukryj tego użytkownika
1541       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1542       km away: "%{count}km stąd"
1543       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1544       m away: "%{count}m stąd"
1545       mapper since: "Mapuje od:"
1546       moderator_history: nałożone blokady
1547       my comments: moje komentarze
1548       my diary: mój dziennik
1549       my edits: moje zmiany
1550       my settings: moje ustawienia
1551       my traces: moje ślady
1552       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1553       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1554       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1555       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1556       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1557       oauth settings: ustawienia oauth
1558       remove as friend: usuń ze znajomych
1559       role: 
1560         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1561         grant: 
1562           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1563           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1564         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1565         revoke: 
1566           administrator: Cofnij dostęp administratora
1567           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1568       send message: wyślij wiadomość
1569       settings_link_text: stronie ustawień
1570       spam score: "Punktacja spamu:"
1571       status: "Stan:"
1572       traces: ślady
1573       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1574       user location: Lokalizacja użytkownika
1575       your friends: Twoi znajomi
1576   user_block: 
1577     blocks_by: 
1578       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1579       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1580       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1581     blocks_on: 
1582       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1583       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1584       title: Blokady na użytkownika %{name}
1585     create: 
1586       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1587       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1588       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1589     edit: 
1590       back: Zobacz wszystkie blokady
1591       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1592       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1593       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1594       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1595       show: Zobacz tę blokadę
1596       submit: Uaktualnij blokadę
1597       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1598     filter: 
1599       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1600       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1601     helper: 
1602       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1603       time_past: Zakończono %{time} temu.
1604       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1605     index: 
1606       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1607       heading: Lista blokad użytkowników
1608       title: Blokady użytkownika
1609     model: 
1610       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1611       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1612     new: 
1613       back: Zobacz wszystkie blokady
1614       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1615       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1616       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1617       submit: Utwórz blokadę
1618       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1619       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1620       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1621     not_found: 
1622       back: Powrót do spisu
1623       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1624     partial: 
1625       confirm: Na pewno?
1626       creator_name: Twórca
1627       display_name: Zablokowany użytkownik
1628       edit: Edytuj
1629       not_revoked: (nie odwołana)
1630       reason: Powód blokady
1631       revoke: Odwołaj
1632       revoker_name: Odwołana przez
1633       show: Pokaż
1634       status: Status
1635     period: 
1636       one: 1 godzina
1637       other: "%{count} godzin"
1638     revoke: 
1639       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1640       flash: Blokada została odwołana.
1641       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1642       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1643       revoke: Odwołaj
1644       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1645       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1646     show: 
1647       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1648       confirm: Na pewno?
1649       edit: Edytuj
1650       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1651       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1652       reason: Przyczyna blokady
1653       revoke: Odwołaj
1654       revoker: Cofający uprawnienia
1655       show: Pokaż
1656       status: Status
1657       time_future: Blokada wygasa %{time}
1658       time_past: Zakończona %{time} temu
1659       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1660     update: 
1661       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1662       success: Blokada zaktualizowana.
1663   user_role: 
1664     filter: 
1665       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1666       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1667       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1668       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1669     grant: 
1670       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1671       confirm: Potwierdź
1672       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1673       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1674       title: Potwierdź przyznawanie roli
1675     revoke: 
1676       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1677       confirm: Potwierdź
1678       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1679       heading: Potwierdź cofanie roli
1680       title: Potwierdź cofanie roli