Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Helix84
5 # Author: Jose1711
6 # Author: Kusavica
7 # Author: Lesny skriatok
8 # Author: Rudko
9 # Author: Teslaton
10 # Author: Vladolc
11 sk: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Text
16       diary_entry: 
17         language: Jazyk
18         latitude: Zem. šírka
19         longitude: Zem. dĺžka
20         title: Nadpis
21         user: Používateľ
22       friend: 
23         friend: Priateľ
24         user: Používateľ
25       message: 
26         body: Text
27         recipient: Príjemca
28         sender: Odosielateľ
29         title: Predmet
30       trace: 
31         description: Popis
32         latitude: Zem. šírka
33         longitude: Zem. dĺžka
34         name: Meno
35         public: Verejné
36         size: Veľkosť
37         user: Používateľ
38         visible: Viditeľný
39       user: 
40         active: Aktívny
41         description: Popis
42         display_name: Zobrazované meno
43         email: E-mail
44         languages: Jazyky
45         pass_crypt: Heslo
46     models: 
47       acl: Zoznam prístupových práv
48       changeset: Sada zmien
49       changeset_tag: Značka sady zmien
50       country: Krajina
51       diary_comment: Komentár k denníku
52       diary_entry: Položka denníka
53       friend: Priateľ
54       language: Jazyk
55       message: Správa
56       node: Bod
57       node_tag: Značka bodu
58       notifier: Oznamovateľ
59       old_node: Starý bod
60       old_node_tag: Stará značka bodu
61       old_relation: Stará relácia
62       old_relation_member: Starý člen relácie
63       old_relation_tag: Stará značka relácie
64       old_way: Stará cesta
65       old_way_node: Starý bod cesty
66       old_way_tag: Stará značka cesty
67       relation: Relácia
68       relation_member: Člen relácie
69       relation_tag: Značka relácie
70       session: Relácia
71       trace: Stopa
72       tracepoint: Bod stopy
73       tracetag: Značka stopy
74       user: Používateľ
75       user_preference: Osobné nastavenia
76       user_token: Používateľský token
77       way: Cesta
78       way_node: Bod cesty
79       way_tag: Značka cesty
80   application: 
81     require_cookies: 
82       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
83     setup_user_auth: 
84       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
85       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Sada zmien: %{id}"
89       changesetxml: XML sady zmien
90       feed: 
91         title: Sada zmien %{id}
92         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
93       osmchangexml: osmChange XML
94       title: Sada zmien
95     changeset_details: 
96       belongs_to: "Používateľ:"
97       bounding_box: "Rozsah:"
98       box: rám
99       closed_at: "Uzavreté o:"
100       created_at: "Vytvorené o:"
101       has_relations: 
102         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
103         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
104         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
105       has_ways: 
106         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
107         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
108         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
109       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
110       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Komentár:"
113       deleted_at: "Odstránené:"
114       deleted_by: "Odstránil:"
115       edited_at: "Upravené o:"
116       edited_by: "Upravil:"
117       in_changeset: "V sade zmien:"
118       version: "Verzia:"
119     containing_relation: 
120       entry: Relácia %{relation_name}
121       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
122     map: 
123       deleted: Zmazané
124       edit: 
125         area: Upraviť oblasť
126         node: Upraviť bod
127         relation: Upraviť reláciu
128         way: Upraviť cestu
129       larger: 
130         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
131         node: Zobraziť bod na väčšej mape
132         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
133         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
134       loading: Nahrávanie...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
138         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
139         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
140         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
141         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
142         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
143         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
144         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
147         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
149     node: 
150       download_xml: Stiahnuť XML
151       edit: upraviť
152       node: Bod
153       node_title: "Bod: %{node_name}"
154       view_history: zobraziť históriu
155     node_details: 
156       coordinates: "Súradnice:"
157       part_of: "Časť z:"
158     node_history: 
159       download_xml: Stiahnuť XML
160       node_history: História bodu
161       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
162       view_details: zobraziť detaily
163     not_found: 
164       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
165       type: 
166         changeset: počet zmien
167         node: bod
168         relation: relácia
169         way: cesta
170     paging_nav: 
171       of: z
172       showing_page: Strana
173     redacted: 
174       type: 
175         node: bod
176         relation: vzťah
177         way: cesta
178     relation: 
179       download_xml: Stiahnuť XML
180       relation: Relácia
181       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
182       view_history: zobraziť históriu
183     relation_details: 
184       members: "Členovia:"
185       part_of: "Časť z:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Stiahnuť XML
188       relation_history: História relácie
189       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
190       view_details: zobraziť detaily
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
193       type: 
194         node: Bod
195         relation: Relácia
196         way: Cesta
197     start: 
198       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
199       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Dáta
202       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
203       details: Detaily
204       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
205       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o [[timestamp]]
206       hide_areas: Skryť oblasti
207       history_for_feature: História pre [[feature]]
208       load_data: Načítať údaje
209       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne 100 položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
210       loading: Nahrávanie...
211       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
212       object_list: 
213         api: Načítať túto oblasť pomocou API
214         back: Zobraziť zoznam objektov
215         details: Detaily
216         heading: Zoznam objektov
217         history: 
218           type: 
219             node: Bod [[id]]
220             way: Cesta [[id]]
221         selected: 
222           type: 
223             node: Bod [[id]]
224             way: Cesta [[id]]
225         type: 
226           node: Bod
227           way: Cesta
228       private_user: anonymný používateľ
229       show_areas: Zobraziť oblasti
230       show_history: Zobraziť históriu
231       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
232       wait: Čakajte...
233       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
234     tag_details: 
235       tags: "Tagy:"
236       wiki_link: 
237         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
238         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
239       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
240     timeout: 
241       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
242       type: 
243         changeset: sada zmien
244         node: bod
245         relation: relácia
246         way: cesta
247     way: 
248       download_xml: Stiahnuť XML
249       edit: upraviť
250       view_history: zobraziť históriu
251       way: Cesta
252       way_title: "Cesta: %{way_name}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
256         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
257       nodes: "Body:"
258       part_of: "Súčasť:"
259     way_history: 
260       download_xml: Stiahnuť XML
261       view_details: zobraziť detaily
262       way_history: História cesty
263       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
264   changeset: 
265     changeset: 
266       anonymous: Anonym
267       big_area: (veľký)
268       no_comment: (žiadny)
269       no_edits: (bez úprav)
270       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
271       still_editing: (stále sa upravuje)
272       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
273     changeset_paging_nav: 
274       next: Ďalšia »
275       previous: « Predošlá
276       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
277     changesets: 
278       area: Oblasť
279       comment: Komentár
280       id: ID
281       saved_at: Uložené
282       user: Používateľ
283     list: 
284       description: Posledné zmeny
285       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
286       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
287       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
288       description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
289       description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
290       heading: Sady zmien
291       heading_bbox: Sady zmien
292       heading_friend: Sady zmien
293       heading_nearby: Sady zmien
294       heading_user: Sady zmien
295       heading_user_bbox: Sady zmien
296       title: Sady zmien
297       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
298       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
299       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
300       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
301       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
302     timeout: 
303       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
304   diary_entry: 
305     comments: 
306       ago: pred %{ago}
307       comment: Komentár
308       has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
309       newer_comments: Novšie komentáre
310       older_comments: Staršie komentáre
311       post: Príspevok
312       when: Kedy
313     diary_comment: 
314       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
315       confirm: Potvrdiť
316       hide_link: Skryť tento komentár
317     diary_entry: 
318       comment_count: 
319         few: "%{count} komentáre"
320         one: 1 komentár
321         other: "%{count} komentárov"
322       comment_link: Komentár k záznamu
323       confirm: Potvrdiť
324       edit_link: Upraviť tento záznam
325       hide_link: Skryť tento záznam
326       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
327       reply_link: Odpovedať na tento záznam
328     edit: 
329       body: "Text:"
330       language: "Jazyk:"
331       latitude: "Zemepisná šírka:"
332       location: "Poloha:"
333       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
334       marker_text: Poloha k položke denníka
335       save_button: Uložiť
336       subject: "Predmet:"
337       title: Upraviť záznam denníka
338       use_map_link: použiť mapu
339     feed: 
340       all: 
341         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
342         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
345         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
346       user: 
347         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
348         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
351       new: Nový záznam denníka
352       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
353       newer_entries: Novšie Príspevky
354       no_entries: Žiadny záznam denníka
355       older_entries: Staršie záznamy
356       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
357       title: Denníky používateľov
358       title_friends: Denníky priateľov
359       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
360       user_title: Denník používateľa %{user}
361     location: 
362       edit: Editovať
363       location: "Poloha:"
364       view: Zobraziť
365     new: 
366       title: Nový záznam denníka
367     no_such_entry: 
368       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
369       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
370       title: Takýto záznam denníka neexistuje
371     view: 
372       leave_a_comment: Zanechať komentár
373       login: Prihlásiť sa
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
375       save_button: Uložiť
376       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
377       user_title: Denník používateľa %{user}
378   editor: 
379     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
388       name: Diaľkové ovládanie
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Pridať do mapy značku
392       area_to_export: Oblasť pre export
393       embeddable_html: Vložiteľné HTML
394       export_button: Export
395       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
396       format: Formát
397       format_to_export: Formát pre export
398       image_size: Rozmery obrázku
399       latitude: "Zem.šírka:"
400       licence: Licencia
401       longitude: "Zem. dĺžka:"
402       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
403       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
404       max: max
405       options: Možnosti
406       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
407       output: Výstup
408       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
409       scale: Mierka
410       too_large: 
411         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
412         heading: Príliš veľká oblasť
413       zoom: Zväčšenie
414     start_rjs: 
415       add_marker: Pridať do mapy značku
416       change_marker: Zmeniť polohu značky
417       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
418       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
419       export: Export
420       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
421       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_namefinder: "%{types} podľa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
427         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
428       types: 
429         cities: Veľkomestá
430         places: Miesta
431         towns: Mestá
432     description_osm_namefinder: 
433       prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
434     direction: 
435       east: východ
436       north: sever
437       north_east: severovýchod
438       north_west: severozápad
439       south: juh
440       south_east: juhovýchod
441       south_west: juhozápad
442       west: západ
443     distance: 
444       one: asi 1 km
445       other: asi %{count} km
446       zero: menej ako 1 km
447     results: 
448       more_results: Viac výsledkov
449       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
450     search: 
451       title: 
452         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
453         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
455         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
456         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
458         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
459     search_osm_namefinder: 
460       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} na %{parentdirection} od %{parentname})"
461       suffix_place: ", %{distance} na %{direction} od %{placename}"
462     search_osm_nominatim: 
463       prefix: 
464         aeroway: 
465           aerodrome: Aerodróm
466           apron: Letisková parkovacia plocha
467           gate: Brána (gate)
468           helipad: Heliport
469           runway: Vzletová a pristávacia dráha
470           taxiway: Pojazdová dráha
471           terminal: Terminál
472         amenity: 
473           WLAN: Wi-Fi prístup
474           airport: Letisko
475           arts_centre: Kultúrne stredisko
476           atm: Bankomat
477           auditorium: Auditórium
478           bank: Banka
479           bar: Bar
480           bbq: Miesto na grilovanie
481           bench: Lavička
482           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
483           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
484           biergarten: Záhradná krčma
485           brothel: Nevestinec
486           bureau_de_change: Zmenáreň
487           bus_station: Autobusová stanica
488           cafe: Kaviareň
489           car_rental: Požičovňa áut
490           car_sharing: Autopožičovňa
491           car_wash: Autoumývareň
492           casino: Kasíno
493           charging_station: Nabíjacia stanica
494           cinema: Kino
495           clinic: Poliklinika
496           club: Klub
497           college: Vysoká škola
498           community_centre: Kultúrne stredisko
499           courthouse: Súd
500           crematorium: Krematórium
501           dentist: Zubár
502           doctors: Lekár
503           dormitory: Študentský domov
504           drinking_water: Pitná voda
505           driving_school: Autoškola
506           embassy: Veľvyslanectvo
507           emergency_phone: Núdzový telefón
508           fast_food: Rýchle občerstvenie
509           ferry_terminal: Terminál trajektu
510           fire_hydrant: Požiarny hydrant
511           fire_station: Požiarna stanica
512           food_court: Food court
513           fountain: Fontána
514           fuel: Benzínová pumpa
515           grave_yard: Cintorín
516           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
517           hall: Sála
518           health_centre: Zdravotné stredisko
519           hospital: Nemocnica
520           hotel: Hotel
521           hunting_stand: Poľovnícky posed
522           ice_cream: Zmrzlina
523           kindergarten: Materská škola
524           library: Knižnica
525           market: Obchod
526           marketplace: Tržnica
527           mountain_rescue: Horská služba
528           nightclub: 'Nočný klub'
529           nursery: Jasle
530           nursing_home: Sanatórium
531           office: Úrad
532           park: Park
533           parking: Parkovisko
534           pharmacy: lekáreň
535           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
536           police: Polícia
537           post_box: Poštová schránka
538           post_office: Pošta
539           preschool: Škôlka
540           prison: Väzenie
541           pub: Krčma
542           public_building: Verejná budova
543           public_market: Verejné trhovisko
544           reception_area: Recepcia
545           recycling: Recyklačné miesto
546           restaurant: Reštaurácia
547           retirement_home: Domov dôchodcov
548           sauna: Sauna
549           school: Škola
550           shelter: Altánok
551           shop: Obchod
552           shopping: Nákupné centrum
553           shower: Sprchy
554           social_centre: Komunitné centrum
555           social_club: Spoločenský klub
556           studio: Ateliér
557           supermarket: Supermarket
558           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
559           taxi: Taxi
560           telephone: Verejný telefón
561           theatre: Divadlo
562           toilets: WC
563           townhall: Radnica
564           university: Univerzita
565           vending_machine: Predajný automat
566           veterinary: Veterinárna ordinácia
567           village_hall: Spoločenská miestnosť
568           waste_basket: Odpadkový kôš
569           wifi: Wi-Fi prístup
570           youth_centre: Mládežnícke centrum
571         boundary: 
572           administrative: Administratívna hranica
573           census: Hranica pre potreby sčítania
574           national_park: Národný park
575           protected_area: Chránená oblasť
576         bridge: 
577           aqueduct: Akvadukt
578           suspension: Visutý most
579           swing: Otočný most
580           viaduct: Viadukt
581           "yes": Most
582         building: 
583           "yes": Budova
584         highway: 
585           bridleway: Cesta pre kone
586           bus_guideway: Bus so sprievodcom
587           bus_stop: Zastávka autobusu
588           byway: Účelová komunikácia
589           construction: Cesta vo výstavbe
590           cycleway: Cyklistický chodník
591           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
592           footway: Chodník
593           ford: Brod
594           living_street: Obytná zóna
595           milestone: Kilometrovník
596           minor: Vedľajšia cesta
597           motorway: Diaľnica
598           motorway_junction: Diaľničná križovatka
599           motorway_link: Diaľnica
600           path: Cesta
601           pedestrian: Chodník pre chodcov
602           platform: Nástupište
603           primary: Cesta I. triedy
604           primary_link: Cesta I. triedy
605           raceway: Pretekárska dráha
606           residential: Ulica
607           rest_area: Odpočívadlo
608           road: Cesta
609           secondary: Cesta II. triedy
610           secondary_link: Cesta II. triedy
611           service: Prístupová komunikácia
612           services: Diaľničné odpočívadlo
613           speed_camera: Radar
614           steps: Schody
615           stile: Schodíky cez ohradu
616           tertiary: Cesta III. triedy
617           tertiary_link: Cesta III. triedy
618           track: Nespevnená cesta
619           trail: Chodník
620           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
621           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
622           unclassified: Neklasifikovaná cesta
623           unsurfaced: Nespevnená cesta
624         historic: 
625           archaeological_site: Archeologické nálezisko
626           battlefield: Bojisko
627           boundary_stone: Hraničný kameň
628           building: Budova
629           castle: Hrad
630           church: Kostol
631           fort: Pevnosť
632           house: Dom
633           icon: Ikona
634           manor: Šľachtické sídlo
635           memorial: Pomník
636           mine: Baňa
637           monument: Pamätník
638           museum: Múzeum
639           ruins: Ruina
640           tower: Veža
641           wayside_cross: Božie muky
642           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
643           wreck: Zrúcanina
644         landuse: 
645           allotments: Záhradkárske osady
646           basin: Vodná nádrž
647           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
648           cemetery: Cintorín
649           commercial: Obchodná štvrť
650           conservation: Chránené územie
651           construction: Stavba
652           farm: Farma
653           farmland: Poľnohospodárska pôda
654           farmyard: Dvor
655           forest: Les (udržiavaný)
656           garages: Garáže
657           grass: Tráva
658           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
659           industrial: Priemyslová oblasť
660           landfill: Skládka odpadu
661           meadow: Lúka
662           military: Vojenský priestor
663           mine: Baňa
664           nature_reserve: Prírodná rezervácia
665           orchard: Sad
666           park: Park
667           piste: Zjazdovka
668           quarry: Lom
669           railway: Železnica
670           recreation_ground: Rekreačná oblasť
671           reservoir: Zásobník na vodu
672           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
673           retail: Retail (Obchodná zóna)
674           village_green: Verejná zeleň
675           vineyard: Vinica
676           wetland: Mokrina
677           wood: Les (neudržiavaný)
678         leisure: 
679           beach_resort: Plážové letovisko
680           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
681           common: Verejné priestranstvo
682           fishing: Rybolov (športový)
683           garden: Záhrada
684           golf_course: Golfové ihrisko
685           ice_rink: Umelé klzisko
686           marina: Prístav pre jachty
687           miniature_golf: Mini golf
688           nature_reserve: Prírodná rezervácia
689           park: Park
690           pitch: Športové ihrisko
691           playground: Detské ihrisko
692           recreation_ground: Rekreačná oblasť
693           sauna: Sauna
694           slipway: Lodný sklz
695           sports_centre: Športové stredisko
696           stadium: Štadión
697           swimming_pool: Plaváreň
698           track: Bežecká dráha
699           water_park: Aquapark
700         military: 
701           airfield: Vojenské letisko
702           barracks: Kasárne
703           bunker: Bunker
704         natural: 
705           bay: Zátoka, záliv
706           beach: Pláž
707           cape: Mys
708           cave_entrance: Vstup do jaskyne
709           channel: Kanál
710           cliff: Útes, kamenná stena
711           crater: Kráter
712           dune: Duna
713           feature: Vlastnosť
714           fell: Horská pastvina
715           fjord: Fjord
716           forest: Les (udržiavaný)
717           geyser: Gejzír
718           glacier: Ľadovec
719           heath: Vresovisko
720           hill: Kopec
721           island: Ostrov
722           land: Pevnina
723           marsh: Bažina
724           moor: Močiar
725           mud: Bahno
726           peak: Vrchol
727           point: Bod
728           reef: Bradlo, Skalisko
729           ridge: Hrebeň
730           river: Rieka
731           rock: Skala
732           scree: Sutina
733           scrub: Rúbanisko
734           shoal: Plytčina
735           spring: Prameň
736           stone: Balvan
737           strait: Úžina
738           tree: Strom
739           valley: Dolina
740           volcano: Sopka
741           water: Voda
742           wetland: Mokrina
743           wetlands: Mokrina
744           wood: Les (neudržiavaný)
745         office: 
746           accountant: Účtovník
747           architect: Architektonický ateliér
748           company: Súkromná firma
749           employment_agency: Sprostredkovanie práce
750           estate_agent: Realitná kancelária
751           government: Vládny úrad
752           insurance: Poisťovňa
753           lawyer: Právnická kancelária
754           ngo: Mimovládna organizácia
755           telecommunication: Telekomunikácie
756           travel_agent: Cestovná kancelária
757           "yes": Úrad
758         place: 
759           airport: Letisko
760           city: Mesto nad 100 tis.
761           country: Štát
762           county: Okres
763           farm: Farma
764           hamlet: Osada do 200
765           house: Budova
766           houses: Budovy
767           island: Ostrov
768           islet: Ostrovček
769           isolated_dwelling: Samota
770           locality: Oblasť
771           moor: Močiar
772           municipality: Obecný úrad
773           postcode: PSČ
774           region: Región
775           sea: More
776           state: Štát
777           subdivision: Pododdelenie
778           suburb: Mestský obvod
779           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
780           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
781           village: Obec 200-10 tis.
782         railway: 
783           abandoned: Zrušená železničná trať
784           construction: Železnica vo výstavbe
785           disused: Nepoužívaná železnica
786           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
787           funicular: Lanová dráha
788           halt: Zastávka vlaku
789           historic_station: Zastávka historickej železnice
790           junction: Železničný uzol
791           level_crossing: Železničný prejazd
792           light_rail: Ľahká železnica
793           miniature: Záhradná železnica
794           monorail: Jednokoľajka
795           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
796           platform: Železničné nástupište
797           preserved: Historická železnica
798           spur: Železničná vlečka
799           station: Železničná stanica
800           subway: Stanica metra
801           subway_entrance: Vchod do metra
802           switch: Železničná výhybka
803           tram: Električka
804           tram_stop: Zastávka električky
805           yard: Železničné depo
806         shop: 
807           alcohol: Mimo povolenia
808           antiques: Starožitnosti
809           art: Obchod s umením
810           bakery: Pekáreň
811           beauty: Salón krásy
812           beverages: Občerstvenie
813           bicycle: Obchod s bicylkami
814           books: Kníhkupectvo
815           butcher: Mäsiarstvo
816           car: Predajňa automobilov
817           car_parts: Mototechna
818           car_repair: Autoservis
819           carpet: Obchod s kobercami
820           charity: Charitatívny obchod
821           chemist: Lekáreň
822           clothes: Obchod s konfekciou
823           computer: Obchod s počítačmi
824           confectionery: Cukráreň
825           convenience: Rozličný tovar
826           copyshop: Copy centrum
827           cosmetics: Parfuméria
828           department_store: Obchodný dom
829           discount: Diskontná predajňa
830           doityourself: Urob si sám
831           dry_cleaning: Chemická čistiareň
832           electronics: Elektro
833           estate_agent: Realitná kancelária
834           farm: Poľnonákup
835           fashion: Módny salón
836           fish: Obchod s rybami
837           florist: Kvetinárstvo
838           food: Obchod s potravinami
839           funeral_directors: Pohrebníctvo
840           furniture: Nábytok
841           gallery: Galéria
842           garden_centre: Záhradnícke centrum
843           general: Zmiešaný tovar
844           gift: Suveníry
845           greengrocer: Obchod so zeleninou
846           grocery: Potraviny
847           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
848           hardware: Železiarstvo
849           hifi: Hi-Fi
850           insurance: Poisťovňa
851           jewelry: Zlatníctvo
852           kiosk: Novinový stánok
853           laundry: Práčovňa
854           mall: Pešia zóna
855           market: Obchod
856           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
857           motorcycle: Motocyklový obchod
858           music: Hudobniny
859           newsagent: Novinový stánok
860           optician: Očná optika
861           organic: Obchod so zdravou výživou
862           outdoor: Turistický obchod
863           pet: Chovprodukt
864           photo: Fotokino
865           salon: Salón
866           shoes: Obuva
867           shopping_centre: Nákupné stredisko
868           sports: Športový obchod
869           stationery: Papierníctvo
870           supermarket: Supermarket
871           toys: Hračkárstvo
872           travel_agency: Cestovná kancelária
873           video: Videopožičovňa, predaj DVD
874           wine: Mimo povolenia
875         tourism: 
876           alpine_hut: Vysokohorská chata
877           artwork: Umelecké dielo
878           attraction: Atrakcia
879           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
880           cabin: Malá chata
881           camp_site: Kemping
882           caravan_site: Autokemping
883           chalet: Veľká chata
884           guest_house: Penzión
885           hostel: Ubytovňa, internát
886           hotel: Hotel
887           information: Informácie
888           lean_to: Prístrešok
889           motel: Motel
890           museum: Múzeum
891           picnic_site: Výletné miesto
892           theme_park: Zábavný park
893           valley: Údolie
894           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
895           zoo: Zoo
896         tunnel: 
897           "yes": Tunel
898         waterway: 
899           artificial: Vodný kanál, prieplav
900           boatyard: Lodenica
901           canal: Kanál
902           connector: Prepojenie vodných ciest
903           dam: Priehrada,hrádza
904           derelict_canal: Opustený kanál
905           ditch: Priekopa
906           dock: Dok
907           drain: Odvodňovací kanál
908           lock: Plavebná komora
909           lock_gate: Brána plavebnej komory
910           mineral_spring: Minerálny prameň
911           mooring: Kotvisko
912           rapids: Pereje
913           river: Rieka
914           riverbank: Breh rieky
915           stream: Potok
916           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
917           water_point: Vodný bod
918           waterfall: Vodopád
919           weir: Splav
920   javascripts: 
921     map: 
922       base: 
923         cycle_map: Cyklomapa
924         standard: Štandardná
925         transport_map: Dopravná mapa
926     site: 
927       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
928       edit_tooltip: Upraviť mapu
929       edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
930       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
931       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
932       history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
933   layouts: 
934     community: Komunita
935     community_blogs: Komunitné blogy
936     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
937     copyright: Autorské práva a licencia
938     documentation: Dokumentácia
939     documentation_title: Dokumentácia k projektu
940     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
941     donate_link_text: príspevkom
942     edit: Upraviť
943     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
944     export: Export
945     export_tooltip: Export mapových dát
946     foundation: Nadácia
947     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
948     gps_traces: GPS Stopy
949     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
950     help: Pomoc
951     help_centre: Centrum pomoci
952     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
953     history: História
954     home: domov
955     home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
956     inbox: správy (%{count})
957     inbox_tooltip: 
958       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
959       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
960       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
961       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
962     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
963     intro_2_create_account: Založte si konto
964     intro_2_download: stiahnutie
965     intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
966     intro_2_license: slobodnou licenciou
967     intro_2_use: použitie
968     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
969     license: 
970       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
971     log_in: prihlásiť sa
972     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
973     logo: 
974       alt_text: Logo OpenStreetMap
975     logout: odhlásiť
976     logout_tooltip: Odhlásiť
977     make_a_donation: 
978       text: Darovanie
979       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
980     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
981     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
982     partners_bytemark: Bytemark Hosting
983     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
984     partners_ic: Imperial College v Londýne
985     partners_partners: partneri
986     partners_ucl: VR centrum UCL
987     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
988     sign_up: zaregistrovať sa
989     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
990     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
991     user_diaries: Denníky používateľov
992     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
993     view: Zobraziť
994     view_tooltip: Zobraziť mapu
995     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
996     welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
997     wiki: wiki
998     wiki_title: Wiki k projektu
999   license_page: 
1000     foreign: 
1001       english_link: anglickým originálom
1002       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1003       title: O tomto preklade
1004     legal_babble: "<h2>Autorské práva a licencie</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkaná za podmienok licencie <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše mapy aj dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>.\n</p>\n\n<h3>Ako uvádzať OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Ak používate obrázky z mapy OpenStreetMap, žiadame, aby ste uvádzali aspoň „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“. Ak používate iba mapové dáta, požadujeme „<em>Mapové dáta © Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“.\n</p>\n<p>\n  Ak je to možné, mal byť text <em>OpenStreetMap</em> uvedený ako hypertextový odkaz na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a <em>CC BY-SA</em> na <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ak používate médium, ktoré odkazy neumožňuje (napr. v tlačenom diele), navrhujeme, aby ste svojho čitateľa nasmerovali na www.openstreetmap.org (zrejme doplnením <em>OpenStreetMap</em> o túto internetovú adresu) a analogicky <em>CC BY-SA</em> na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Ďalšie informácie</h3>\n<p>\n  O používaní našich dát sa môžete dočítať viac v našich <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Často kladených právnych otázkach</a>.\n</p>\n<p>\n  Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.\n</p>\n<p>\n  Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\n\n  Pozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naši prispievatelia</h3>\n<p>\n  Naša CC BY-SA licencia vyžaduje, aby ste „spôsobom zodpovedajúcim danému nosiču a v primeranej forme uvádzali autora“. Jednotliví prispievatelia nevyžadujú uvádzanie svojho autorstva nad rámec onoho „Prispievatelia OpenStreetMap“, ale tam, kde boli do OpenStreetMap zahrnuté dáta národných geografických inštitúcií či iných veľkých zdrojov, môže byť primerané uznať ich autorstvo uvedením ich názvu alebo hypertextovým odkazom na túto stránku.\n</p>\n<!--\nInformácie pre editorov tejto stránky:\n\nNasledujúce zoznamy obsahujú iba tie organizácie, ktoré vyžadujú uvedenie svojho autorstva ako podmienku použitia svojich dát v OpenStreetMap. Nejedná sa o všeobecný katalóg importov a používa sa len v prípade nutnosti uvedenia autorstva kvôli vyhovenie licenciu importovaných dát.\n\nKaždé doplnenie treba najprv prediskutovať so správcami systému OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.</li>\n    <li><strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts.</li>\n    <li><strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n    <li><strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poľsko</strong>: Obsahuje dáta z <a href=\"http://ump.waw.pl/\">máp UMP-pcPL</a>. Copyright prispievatelia UMP-pcPL. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">Viac o využití dát UMP na OSM</a>.</li>\n    <li><strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> pod licenciou <a href = \"http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de \">CC BY</a>.</li>\n    <li><strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.\n</p>"
1005     native: 
1006       mapping_link: začať mapovať
1007       native_link: slovenskú verziu
1008       title: O tejto stránke
1009   message: 
1010     delete: 
1011       deleted: Správa vymazaná
1012     inbox: 
1013       date: Dátum
1014       from: Od
1015       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1016       my_inbox: Moja doručená pošta
1017       new_messages: 
1018         few: "%{count} nové správy"
1019         one: "%{count} novú správu"
1020         other: "%{count} nových správ"
1021       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1022       old_messages: 
1023         few: "%{count} staré správy"
1024         one: "%{count} starú správu"
1025         other: "%{count} starých správ"
1026       outbox: odoslaná pošta
1027       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1028       subject: Predmet
1029       title: Doručená pošta
1030     mark: 
1031       as_read: Správa označená ako prečítaná
1032       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1033     message_summary: 
1034       delete_button: Zmazať
1035       read_button: Označiť ako prečítané
1036       reply_button: Odpovedať
1037       unread_button: Označiť ako neprečítané
1038     new: 
1039       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1040       body: Text
1041       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1042       message_sent: Správa odoslaná
1043       send_button: Odoslať
1044       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1045       subject: Predmet
1046       title: Odoslať správu
1047     no_such_message: 
1048       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1049       heading: Zadaná správa neexistuje
1050       title: Zadaná správa neexistuje
1051     outbox: 
1052       date: Dátum
1053       inbox: prichádzajúca pošta
1054       messages: 
1055         few: Máte %{count} odeslané správy
1056         one: Máte %{count} odoslanú správu
1057         other: Máte %{count} odoslaných správ
1058       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1059       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1060       outbox: odoslaná pošta
1061       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1062       subject: Predmet
1063       title: Odoslaná pošta
1064       to: Komu
1065     read: 
1066       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1067       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
1068       date: Dátum
1069       from: Od
1070       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
1071       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
1072       reply_button: Odpovedať
1073       subject: Predmet
1074       title: Čítať správu
1075       to: Komu
1076       unread_button: Označiť ako neprečítané
1077       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1078     reply: 
1079       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1080     sent_message_summary: 
1081       delete_button: Zmazať
1082   notifier: 
1083     diary_comment_notification: 
1084       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1085       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1086       hi: Ahoj %{to_user},
1087       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1088     email_confirm: 
1089       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1090     email_confirm_html: 
1091       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1092       greeting: Ahoj,
1093       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
1094     email_confirm_plain: 
1095       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1096       greeting: Ahoj,
1097       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
1098       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1099     friend_notification: 
1100       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1101       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1102       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1103       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1104     gpx_notification: 
1105       and_no_tags: a žiadne značky.
1106       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1107       failure: 
1108         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1109         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1110         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1111         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1112       greeting: Ahoj,
1113       success: 
1114         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1115         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1116       with_description: s popisom
1117       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1118     lost_password: 
1119       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1120     lost_password_html: 
1121       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1122       greeting: Ahoj,
1123       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1124     lost_password_plain: 
1125       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1126       greeting: Ahoj,
1127       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
1128       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
1129     message_notification: 
1130       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
1131       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
1132       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1133       hi: Ahoj %{to_user},
1134     signup_confirm: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1136     signup_confirm_html: 
1137       ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
1138       click_the_link: Ak ste to vy, vitajte! Kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap
1139       current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
1140       get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
1141       greeting: Ahoj!
1142       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
1143       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
1144       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
1145       more_videos_here: viac videí tu
1146       user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
1147       video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
1148       wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
1149     signup_confirm_plain: 
1150       ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
1151       blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
1152       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1153       click_the_link_2: svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap.
1154       current_user_1: Zoznam aktuálnych používateľov v kategóriách podľa miesta, kde sa vo svete nachádzajú
1155       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1156       greeting: Ahoj!
1157       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) si chce založiť konto na
1158       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1159       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1160       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
1161       the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
1162       user_wiki_1: Odporúčame, aby ste si na wiki vytvorili používateľskú stránku, ktorá obsahuje
1163       user_wiki_2: kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napríklad [[Category:Users in Bratislava]].
1164       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1165   oauth: 
1166     oauthorize: 
1167       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1168       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1169       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1170       allow_write_api: upravovať mapu.
1171       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1172       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1173       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1174       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1175     revoke: 
1176       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1177   oauth_clients: 
1178     create: 
1179       flash: Uspešne registrované informácie
1180     destroy: 
1181       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1182     edit: 
1183       submit: Upraviť
1184       title: Upraviť aplikáciu
1185     form: 
1186       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1187       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1188       allow_write_api: zmeniť mapu.
1189       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1190       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1191       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1192       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1193       name: Názov
1194       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1195       required: Povinné
1196       support_url: URL s podporou
1197       url: Hlavné URL aplikácie
1198     index: 
1199       application: Názov aplikácie
1200       issued_at: Vydané
1201       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1202       my_apps: Moje klientské aplikácie
1203       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1204       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1205       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1206       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1207       revoke: Zrušiť!
1208       title: Moje OAuth nastavenia
1209     new: 
1210       submit: Registrovať
1211       title: Registrácia novej aplikácie
1212     not_found: 
1213       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1214     show: 
1215       access_url: "Access Token URL:"
1216       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1217       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1218       allow_write_api: zmeniť mapu.
1219       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1220       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1221       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1222       authorize_url: "Authorise URL:"
1223       confirm: Ste si istý?
1224       edit: Upraviť detaily
1225       key: "Consumer Key:"
1226       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1227       secret: "Consumer Secret:"
1228       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1229       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1230       url: "Request Token URL:"
1231     update: 
1232       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1233   redaction: 
1234     show: 
1235       confirm: Ste si istý?
1236       user: "Autor:"
1237     update: 
1238       flash: Zmeny boli uložené.
1239   site: 
1240     edit: 
1241       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1242       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1243       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1244       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1245       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1246       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1247       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1248       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1249       user_page_link: stránke používateľa
1250     index: 
1251       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1252       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1253       license: 
1254         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1255         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
1256         project_name: OpenStreetMap projekt
1257       permalink: Trvalý odkaz
1258       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1259       shortlink: Krátky odkaz
1260     key: 
1261       map_key: Legenda
1262       map_key_tooltip: Legenda k mape
1263       table: 
1264         entry: 
1265           admin: Administratívne hranice
1266           allotments: Záhradkárska kolónia
1267           apron: 
1268             - Letisková odbavovacia plocha
1269             - terminál
1270           bridge: Čireny obrys = most
1271           bridleway: Chodník pre kone
1272           brownfield: Zborenisko
1273           building: Významná budova
1274           byway: Súkromná cesta
1275           cable: 
1276             - Lanovka
1277             - sedačková lanovka
1278           cemetery: Cintorín
1279           centre: Športové centrum
1280           commercial: Komerčná oblasť
1281           common: 
1282             - Pastvina
1283             - lúka
1284           construction: Cesta vo výstavbe
1285           cycleway: Cyklotrasa
1286           destination: Prejazd zakázaný
1287           farm: Farma
1288           footway: Chodník pre peších
1289           forest: Les (udržiavaný)
1290           golf: Golfové ihrisko
1291           heathland: Vresovisko
1292           industrial: Priemyselná oblasť
1293           lake: 
1294             - Jazero
1295             - nádrž
1296           military: Vojenský priestor
1297           motorway: Diaľnica
1298           park: Park
1299           permissive: Voľný prístup
1300           pitch: Športové ihrisko
1301           primary: Cesta prvej triedy
1302           private: Súkromný prístup
1303           rail: Železnica
1304           reserve: Prírodná rezervácia
1305           resident: Obytná oblasť
1306           retail: Nákupná oblasť
1307           runway: 
1308             - Letisková dráha
1309             - pojazdová dráha
1310           school: 
1311             - Škola
1312             - univerzita
1313           secondary: Cesta druhej triedy
1314           station: Železničná stanica
1315           subway: Metro
1316           summit: 
1317             - Vrchol
1318             - vrchol
1319           tourist: Turistická atrakcia
1320           track: Lesná, poľná cesta
1321           tram: 
1322             - Rýchloelektrička
1323             - električka
1324           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1325           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1326           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1327           unsurfaced: Nespevnená cesta
1328           wood: Les (neudržiavaný)
1329     markdown_help: 
1330       alt: Alternatívny text
1331       first: Prvá položka
1332       heading: Nadpis
1333       headings: Nadpisy
1334       link: Odkaz
1335       subheading: Podnadpis
1336       unordered: Neusporiadaný zoznam
1337       url: URL
1338     richtext_area: 
1339       edit: Upraviť
1340       preview: Náhľad
1341     search: 
1342       search: Hľadať
1343       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1344       submit_text: hľ.
1345       where_am_i: Kde som?
1346       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1347     sidebar: 
1348       close: Zavrieť
1349       search_results: Výsledky vyhľadávania
1350   time: 
1351     formats: 
1352       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1353   trace: 
1354     create: 
1355       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1356       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1357     delete: 
1358       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1359     edit: 
1360       description: "Popis:"
1361       download: stiahnuť
1362       edit: upraviť
1363       filename: "Názov súboru:"
1364       heading: Úprava stopy %{name}
1365       map: mapa
1366       owner: "Vlastník:"
1367       points: "Body:"
1368       save_button: Uložiť zmeny
1369       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1370       tags: "Tagy:"
1371       tags_help: oddelené čiarkou
1372       title: Úprava stopy %{name}
1373       uploaded_at: "Nahrať na:"
1374       visibility: "Viditeľnosť:"
1375       visibility_help: čo má toto znamenať?
1376     list: 
1377       public_traces: Verejné GPS stopy
1378       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1379       tagged_with: označený s %{tags}
1380       your_traces: Vaše GPS stopy
1381     make_public: 
1382       made_public: Zverejnená stopa
1383     offline: 
1384       heading: GPX úložisko je offline
1385       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1386     offline_warning: 
1387       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1388     trace: 
1389       ago: pred %{time_in_words_ago}
1390       by: od
1391       count_points: "%{count} bodov"
1392       edit: upraviť
1393       edit_map: Upraviť mapu
1394       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1395       in: v
1396       map: mapa
1397       more: viac
1398       pending: NEVYRIEŠENÉ
1399       private: SÚKROMNÁ
1400       public: VEREJNÁ
1401       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1402       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1403       view_map: Zobraziť mapu
1404     trace_form: 
1405       description: "Popis:"
1406       help: Pomoc
1407       tags: "Značky:"
1408       tags_help: oddelené čiarkou
1409       upload_button: Nahrať
1410       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1411       visibility: "Viditeľnosť:"
1412       visibility_help: čo toto znamená?
1413     trace_header: 
1414       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1415       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1416       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1417       upload_trace: Nahrať stopu
1418     trace_optionals: 
1419       tags: Tagy
1420     trace_paging_nav: 
1421       showing_page: Strana %{page}
1422     view: 
1423       delete_track: Vymazať túto stopu
1424       description: "Popis:"
1425       download: stiahnuť
1426       edit: upraviť
1427       edit_track: Upraviť túto stopu
1428       filename: "Názov súboru:"
1429       heading: Sledovanie stopy %{name}
1430       map: mapa
1431       none: Žiadne
1432       owner: "Vlastník:"
1433       pending: NEVYRIEŠENÁ
1434       points: "Bodov:"
1435       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1436       tags: "Tagy:"
1437       title: Sledovanie stopy %{name}
1438       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1439       uploaded: "Nahraté o:"
1440       visibility: "Viditeľnosť:"
1441     visibility: 
1442       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1443       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1444       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1445       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1446   user: 
1447     account: 
1448       contributor terms: 
1449         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1450         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1451         heading: "Podmienky prispievania:"
1452         link text: čo je toto?
1453         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1454         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1455       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1456       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1457       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1458       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1459       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1460       home location: "Domovské miesto:"
1461       image: "Obrázok:"
1462       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1463       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1464       latitude: "Zem. šírka:"
1465       longitude: "Zem. dĺžka:"
1466       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1467       my settings: Moje nastavenia
1468       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1469       new image: "Pridať obrázok:"
1470       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1471       openid: 
1472         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1473         link text: čo je toto?
1474         openid: "OpenID:"
1475       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1476       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1477       profile description: "Popis profilu:"
1478       public editing: 
1479         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1480         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1481         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1482         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1483         enabled link text: čo je toto?
1484         heading: "Verejné úpravy:"
1485       public editing note: 
1486         heading: Úprava pre verejnosť
1487         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1488       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1489       return to profile: Návrat do profilu
1490       save changes button: Uložiť zmeny
1491       title: Upraviť účet
1492       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1493     confirm: 
1494       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1495       before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
1496       button: Potvrdiť
1497       heading: Potvrdiť používateľské konto
1498       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1499       reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1500       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1501       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1502     confirm_email: 
1503       button: Potvrdiť
1504       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1505       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1506       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1507       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1508     confirm_resend: 
1509       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1510       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1511     filter: 
1512       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1513     go_public: 
1514       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1515     list: 
1516       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1517       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1518       heading: Používatelia
1519       hide: Skryť vybraných používateľov
1520       showing: 
1521         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1522         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1523       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1524       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1525       title: Používatelia
1526     login: 
1527       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1528       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1529       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1530       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1531       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1532       heading: Prihlásenie
1533       login_button: Prihlásiť
1534       lost password link: Stratili ste heslo?
1535       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1536       no account: Nemáte konto?
1537       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Zistite viac o chystanej zmene licencie OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:ODbL/We_Are_Changing_The_License">preklady</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusia</a>)
1538       notice_terms: OpenStreetMap prechádza 1. apríla 2012 na novú licenciu. Je rovnako otvorená ako tá súčasná, ale právne ošetrenie je pre našu mapovú databázu podstatne vhodnejšie. Veľmi radi by sme v OpenStreetMap zachovali vaše príspevky, to ale budeme môcť len v prípade, že dáte súhlas k ich šíreniu pod novou licenciou. V opačnom prípade ich budeme musieť z databázy vyradiť.<br /><br />Prosíme, prihláste sa a venujte chvíľku na prečítanie a odsúhlasenie nových podmienok. Ďakujeme!
1539       openid: "%{logo} OpenID:"
1540       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1541       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1542       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1543       openid_providers: 
1544         aol: 
1545           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1546           title: Prihlásenie pomocou AOL
1547         google: 
1548           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1549           title: Prihlásenie pomocou Google
1550         myopenid: 
1551           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1552           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1553         openid: 
1554           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1555           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1556         wordpress: 
1557           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1558           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1559         yahoo: 
1560           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1561           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1562       password: "Heslo:"
1563       register now: Zaregistrujte se
1564       remember: Zapamätať
1565       title: Prihlásiť sa
1566       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1567       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1568       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1569     logout: 
1570       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1571       logout_button: Odhlásenie
1572       title: Odhlásenie
1573     lost_password: 
1574       email address: "E-mailová adresa:"
1575       heading: Zabudli ste heslo?
1576       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1577       new password button: Resetnúť heslo
1578       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1579       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1580       title: Stratené heslo
1581     make_friend: 
1582       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1583       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1584       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1585     new: 
1586       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1587       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1588       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1589       continue: Pokračovať
1590       display name: "Zobrazované meno:"
1591       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1592       email address: "Emailová adresa:"
1593       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1594       flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1595       heading: Vytvoriť používateľský účet
1596       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1597       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1598       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1599       openid: "%{logo} OpenID:"
1600       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1601       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1602       password: "Heslo:"
1603       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1604       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1605       title: Vytvoriť účet
1606       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1607     no_such_user: 
1608       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1609       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1610       title: Taký používateľ neexistuje
1611     popup: 
1612       friend: Priateľ
1613       nearby mapper: Používateľ v okolí
1614       your location: Vaša poloha
1615     remove_friend: 
1616       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1617       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1618     reset_password: 
1619       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1620       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1621       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1622       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1623       password: "Heslo:"
1624       reset: Zmazať Heslo
1625       title: Resetnúť heslo
1626     set_home: 
1627       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1628     suspended: 
1629       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1630       heading: Konto bolo pozastavené
1631       title: Konto bolo pozastavené
1632       webmaster: webmastera
1633     terms: 
1634       agree: Súhlasím
1635       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1636       consider_pd_why: čo je toto?
1637       decline: Nesúhlasím
1638       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1639       heading: Podmienky prispievania
1640       legale_names: 
1641         france: Francúzsko
1642         italy: Taliansko
1643         rest_of_world: Zvyšok sveta
1644       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1645       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1646       title: Podmienky prispievania
1647       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1648     view: 
1649       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1650       add as friend: pridať ako priateľa
1651       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1652       block_history: zobraziť prijaté položky
1653       blocks by me: blokovať pre mňa
1654       blocks on me: moje zablokovania
1655       comments: komentáre
1656       confirm: Potvrdiť
1657       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1658       create_block: blokovať tohoto používateľa
1659       created from: "Vytvorené od:"
1660       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1661       ct declined: Odmietnuté
1662       ct status: "Podmienky prispievania:"
1663       ct undecided: Nerozhodnuté
1664       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1665       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1666       description: Popis
1667       diary: denník
1668       edits: úpravy
1669       email address: "Emailová adresa:"
1670       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1671       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1672       hide_user: skryť tohto používateľa
1673       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1674       km away: vzdialený %{count}km
1675       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1676       m away: vzdialený %{count}m
1677       mapper since: "Mapuje od:"
1678       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1679       my comments: moje komentáre
1680       my diary: môj denník
1681       my edits: moje úpravy
1682       my settings: moje nastavenia
1683       my traces: moje stopy
1684       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1685       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1686       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1687       new diary entry: nový záznam denníka
1688       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1689       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1690       oauth settings: oauth nastavenia
1691       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1692       role: 
1693         administrator: Tento používateľ je administrátor
1694         grant: 
1695           administrator: Povoliť prístup administrátora
1696           moderator: Povoliť prístup moderátora
1697         moderator: Tento používateľ je moderátor
1698         revoke: 
1699           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1700           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1701       send message: poslať správu
1702       settings_link_text: nastavenia
1703       spam score: "Spam skóre:"
1704       status: "Stav:"
1705       traces: stopy
1706       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1707       user location: Poloha používateľa
1708       your friends: Vaši priatelia
1709   user_block: 
1710     blocks_by: 
1711       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1712       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1713       title: Bloky od %{name}
1714     blocks_on: 
1715       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1716       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1717       title: Bloky používateľa %{name}
1718     create: 
1719       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1720       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1721       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1722     edit: 
1723       back: Zobraziť všetky bloky
1724       heading: Editácia bloku na %{name}
1725       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1726       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1727       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1728       show: Zobraziť tento blok
1729       submit: Aktualizácia bloku
1730       title: Editácia bloku na %{name}
1731     filter: 
1732       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1733       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1734     helper: 
1735       time_future: Končí o %{time}.
1736       time_past: Ukončené pred %{time}.
1737       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1738     index: 
1739       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1740       heading: Zoznam blokov používateľa
1741       title: Bloky používateľa
1742     model: 
1743       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1744       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1745     new: 
1746       back: Zobraziť všetky bloky
1747       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1748       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1749       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1750       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1751       submit: Vytvoriť blok
1752       title: Vytváram blok na %{name}
1753       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1754       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1755     not_found: 
1756       back: Naspäť na zoznam
1757       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1758     partial: 
1759       confirm: Ste si istí?
1760       creator_name: Tvorca
1761       display_name: Blokovaný používateľ
1762       edit: Upraviť
1763       not_revoked: (nezrušený)
1764       reason: Dôvod pre blokovanie
1765       revoke: Zrušiť!
1766       revoker_name: Zrušil
1767       show: Zobraziť
1768       status: Stav
1769     period: 
1770       few: "%{count} hodiny"
1771       one: 1 hodina
1772       other: "%{count} hodín"
1773     revoke: 
1774       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1775       flash: Tento blok bol zrušený.
1776       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1777       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1778       revoke: Zrušiť!
1779       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1780       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1781     show: 
1782       back: Zobraziť všetky blokovania
1783       confirm: Ste si istý?
1784       edit: Upraviť
1785       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1786       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1787       reason: "Dôvod blokovania:"
1788       revoke: Odvolať!
1789       revoker: "Odvolal:"
1790       show: Zobraziť
1791       status: Stav
1792       time_future: Končí o %{time}
1793       time_past: Ukončené pred %{time}
1794       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1795     update: 
1796       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1797       success: Blok je aktualizovaný.
1798   user_role: 
1799     filter: 
1800       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1801       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1802       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1803       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1804     grant: 
1805       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1806       confirm: Potvrdiť
1807       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1808       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1809       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1810     revoke: 
1811       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1812       confirm: Potvrdiť
1813       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1814       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1815       title: Potvrdiť zrušenie funkcie