Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Techlik
9 # Author: Vinie007
10 sq: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Trupi i mesazhit
15       diary_entry: 
16         language: Gjuha
17         latitude: Gjerësia gjeografike
18         longitude: Gjatësia gjeografike
19         title: Titulli
20         user: Përdoruesi
21       friend: 
22         friend: Mik
23         user: Përdoruesi
24       message: 
25         body: Trupi i mesazhit
26         recipient: Marrësi
27         sender: Dërguesi
28         title: Titulli
29       trace: 
30         description: Përshkrimi
31         latitude: Gjerësia gjeografike
32         longitude: Gjatësia gjeografike
33         name: Emri
34         public: Publik
35         size: Madhësia
36         user: Përdoruesi
37         visible: I dukshëm
38       user: 
39         active: Aktiv
40         description: Përshkrimi
41         display_name: Emër i dukshëm
42         email: Email
43         languages: Gjuha
44         pass_crypt: Fjalëkalimi
45     models: 
46       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
47       changeset: Ndryshim
48       changeset_tag: Ndryshim tag
49       country: Shteti
50       diary_comment: Koment Ditari
51       diary_entry: Shënim në ditar
52       friend: Mik
53       language: Gjuha
54       message: Porosi
55       node: Nyjë
56       node_tag: Etiketë nyjë
57       notifier: Lajmëruesi
58       old_node: Nyjë e vjetër
59       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
60       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
61       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
62       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
63       old_way: Rrugë e vjetër
64       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
65       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
66       relation: Lidhja
67       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
68       relation_tag: Etiketë lidhjeje
69       session: Seksioni
70       trace: Gjurma
71       tracepoint: Pika e gjurmës
72       tracetag: Etiketa e gjurmës
73       user: Përdoruesi
74       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
75       user_token: Shenja e përdoruesit
76       way: Rruga
77       way_node: Nyja e rrugës
78       way_tag: Etiketa e rrugës
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ndryshim : %{id}"
82       changesetxml: Ndryshim en XML
83       feed: 
84         title: Ndryshim %{id}
85         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
86       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
87       title: Ndryshim
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "I perket:"
90       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
91       box: barok
92       closed_at: "Mbyllur në:"
93       created_at: "U krijue en:"
94       has_nodes: 
95         other: one=
96       has_relations: 
97         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
98         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
99       has_ways: 
100         other: one=
101       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
102       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
103     common_details: 
104       changeset_comment: "Komenti :"
105       deleted_at: "Fshirë në:"
106       deleted_by: "Fshirë në:"
107       edited_at: "U ndrzshe te:"
108       edited_by: "Edituar nga:"
109       in_changeset: "En ndryshimin :"
110       version: "Versioni:"
111     containing_relation: 
112       entry: Lidhja %{relation_name}
113       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
114     map: 
115       deleted: E Fshirë
116       edit: 
117         area: Zona e redaktimit
118         node: Nyja e redaktimit
119         relation: Lidhja e redaktimit
120         way: Ndrysho rrugën
121       larger: 
122         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
123         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
124         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
125         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
126       loading: Tu u mush...
127     navigation: 
128       all: 
129         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
130         next_node_tooltip: Pika tjetēr
131         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
132         next_way_tooltip: Rruga tjeter
133         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
134         prev_node_tooltip: Pika e kalume
135         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
136         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
137       paging: 
138         all: 
139           next: "%{id} »"
140           prev: « %{id}
141         user: 
142           next: "%{id} »"
143           prev: « %{id}
144       user: 
145         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
146         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
147         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
148     node: 
149       download_xml: Shkarko në XML
150       edit: Ndrysho
151       node: Pikë
152       node_title: "Pika: %{node_name}"
153       view_history: Shikoje historinë
154     node_details: 
155       coordinates: "Koordinatat:"
156       part_of: "Pjesë e:"
157     node_history: 
158       download_xml: Shkarkoni XML
159       node_history: Historija e Pikes
160       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
161       view_details: shikoni detajet
162     not_found: 
163       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
164       type: 
165         changeset: shka asht ndrrue
166         node: pikë
167         relation: lidhje
168         way: udhë
169     paging_nav: 
170       of: pi
171       showing_page: Tu e kallxu faqen
172     relation: 
173       download_xml: Shkarkoje XML
174       relation: Lidhja
175       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
176       view_history: Kshyre historinë
177     relation_details: 
178       members: "Anëtarët:"
179       part_of: "Pjesë e:"
180     relation_history: 
181       download_xml: Merre me XML
182       relation_history: Historija e Lidhjes
183       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
184       view_details: kqyre n'detaje
185     relation_member: 
186       entry: "%{type} %{name}"
187       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
188       type: 
189         node: Pikë
190         relation: Lidhje
191         way: Udhë
192     start: 
193       manually_select: Manualisht zgedh ni zon qeter
194       view_data: Shini te dhanat per harten e tanishme
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Senet
197       data_layer_name: Senet
198       details: Detajet
199       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
200       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga [[user]] në [[timestamp]]
201       hide_areas: Fshih zonat
202       history_for_feature: Historija për [[feature]]
203       load_data: Zgedhi senet
204       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
205       loading: Tu u mush...
206       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
207       object_list: 
208         api: Merre qet zon prej API
209         back: Kqyre listen e seneve
210         details: Detajet
211         heading: Lista e seneve
212         history: 
213           type: 
214             node: Pika [[id]]
215             way: Rruga  [[id]]
216         selected: 
217           type: 
218             node: Pika [[id]]
219             way: Rruga [[id]]
220         type: 
221           node: Pikë
222           way: Rruga
223       private_user: perdorus privat
224       show_areas: Shfaq zonat
225       show_history: Shfaq Historinë
226       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
227       wait: Prit...
228       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
229     tag_details: 
230       tags: "Etiketat:"
231       wiki_link: 
232         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
233         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
234       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
235     timeout: 
236       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
237       type: 
238         changeset: shka asht ndrryshu
239         node: pikë
240         relation: lidhje
241         way: rrugë
242     way: 
243       download_xml: Shkarko XML
244       edit: ndrro
245       view_history: shiko historin
246       way: Udhë
247       way_title: "Rruga: %{way_name}"
248     way_details: 
249       also_part_of: 
250         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
251         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
252       nodes: "Pikat:"
253       part_of: "Pjesë e:"
254     way_history: 
255       download_xml: Merre me XML
256       view_details: kqyre n'detaje
257       way_history: Historija e Udhës
258       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
259   changeset: 
260     changeset: 
261       anonymous: Anonim
262       big_area: (e madhe)
263       id: "#%{id}"
264       no_comment: (asgjë)
265       no_edits: (asnjë redaktim)
266       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
267       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
268       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
269     changeset_paging_nav: 
270       next: Vazhdo »
271       previous: « Mëparshëm
272       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
273     changesets: 
274       area: Zona
275       comment: Komentoni
276       id: ID
277       saved_at: Ruaje në
278       user: Përdoruesi
279     list: 
280       description: Ndryshime së fundmi
281       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
282       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
283       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
284       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
285       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
286       heading: Grupi i ndryshimeve
287       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
288       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
289       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
290       heading_user: Grupi i ndryshimeve
291       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
292       title: Grupi i ndryshimeve
293       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
294       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
295       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
296       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
297       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
298     timeout: 
299       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
300   diary_entry: 
301     diary_comment: 
302       confirm: Konfirmo
303     diary_entry: 
304       comment_count: 
305         one: 1 koment
306         other: "%{count} komente"
307       comment_link: Komento në këtë shënim
308       confirm: Konfirmoje
309       edit_link: Ndryshoje qët shënim
310       hide_link: Mshefe qët shënim
311     edit: 
312       body: Trupi i mesazhit
313       language: "Gjuha:"
314       latitude: Gjerësia gjeografike
315       location: "Lokacioni:"
316       longitude: Gjatësia gjeografike
317       save_button: Ruje
318       subject: "Subjekti:"
319       title: Redakto shënimin në ditar
320       use_map_link: përdor hartën
321     list: 
322       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
323       new: Hyrje e re në ditar
324       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
325       newer_entries: Shënimet e fundit
326       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
327       older_entries: Shënimet e Vjetra
328       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
329       title: Ditatët e përdoruesve
330       title_friends: Ditarët e miqve
331       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
332       user_title: Ditari i %{user}
333     location: 
334       edit: Redakto
335       location: "Lokacioni:"
336       view: Kshyre
337     new: 
338       title: Hyrje e re në ditar
339     no_such_entry: 
340       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
341     view: 
342       leave_a_comment: Lene naj koment
343       login: Kyçuni
344       save_button: Ruaj
345       user_title: Ditari i %{user}
346   editor: 
347     default: Default (momentalisht %{name})
348     potlatch: 
349       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
350       name: Potlatch 1
351     potlatch2: 
352       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
353       name: Potlatch 2
354     remote: 
355       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
356       name: Kontrollë prej së largu
357   export: 
358     start: 
359       add_marker: Shto shënjues në hartë
360       area_to_export: Zona per Eksport
361       export_button: Eksporto
362       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
363       format: Formati
364       format_to_export: Formati per Eksport
365       image_size: Madhësia e Imazhit
366       latitude: "Lat:"
367       licence: Licensa
368       longitude: "Lon:"
369       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
370       max: maks
371       options: Opcionet
372       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
373       output: Outputi
374       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
375       scale: Shkallë
376       too_large: 
377         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
378         heading: Zona shumë e madhe
379       zoom: Zmadhim
380     start_rjs: 
381       add_marker: Shto ni isharet ne hart
382       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
383       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
384       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
385       export: Eksporto
386       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
387       view_larger_map: Shikoni Hartën Më Të Madhe
388   geocoder: 
389     description: 
390       title: 
391         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392     direction: 
393       east: lindja
394       north: veriu
395       north_east: veri-lindje
396       north_west: veri-perendim
397       south: jug
398       south_east: jug-lindje
399       south_west: jug-perëndim
400       west: perëndim
401     results: 
402       more_results: Më shumë rezultate
403       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
404     search: 
405       title: 
406         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
407         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
408         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
409     search_osm_namefinder: 
410       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
411     search_osm_nominatim: 
412       prefix: 
413         amenity: 
414           airport: Aeroport
415           arts_centre: Qendër arti
416           atm: Bankomat
417           auditorium: Auditor
418           bank: Bankë
419           bar: Lokal
420           bench: Stol
421           bicycle_parking: Parkim biçikletash
422           bicycle_rental: Biçikleta me qera
423           brothel: Shtëpi publike
424           bureau_de_change: Këmbim valute
425           bus_station: Stacion autobuzi
426           cafe: Kafe
427           car_rental: Makina me qera
428           car_sharing: Car Sharing
429           car_wash: Lavazh për makina
430           casino: Kazino
431           cinema: Kinema
432           clinic: Klinikë
433           club: Klub
434           college: Kolegj
435           community_centre: Qendër komunitare
436           courthouse: Gjykatë
437           crematorium: Krematorium
438           dentist: Dentist
439           dormitory: Konvikt
440           drinking_water: Ujë i pijshëm
441           embassy: Ambasada
442           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
443           fast_food: Ushqim i shpejtë
444           ferry_terminal: Terminal i trageteve
445           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
446           fire_station: Zjarrëfiksat
447           fountain: Shatërvan
448           fuel: Stacion karburanti
449           grave_yard: Varrezë
450           gym: Qendër fitness / Palestër
451           hall: Sallë
452           health_centre: Qendër shëndetsore
453           hospital: Spital
454           hotel: Hotel
455           hunting_stand: Vend gjuetie
456           ice_cream: Akullore
457           kindergarten: Kopësht për fëmijë
458           library: Biblioteka
459           market: Market
460           marketplace: Treg
461           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
462           nightclub: Klub nate
463           nursery: Çerdhe
464           nursing_home: Çerdhe
465           office: Zyra
466           park: Park
467           parking: Vend parkim
468           pharmacy: Barnatore
469           place_of_worship: Vend kulti
470           police: Policia
471           post_box: Kutia postare
472           post_office: Kutia postare
473           preschool: Cikli para-shkollor
474           prison: Burg
475           pub: Pub
476           public_building: Ndërtesë publike
477           public_market: Treg publik
478           reception_area: Zona e pritjes
479           recycling: Pikë e riciklimit
480           restaurant: Restorant
481           sauna: Sauna
482           school: Shkollë
483           shelter: Strehë
484           shop: Dyqan
485           shopping: Tregtar
486           social_club: Klub shoqëror
487           studio: Studio
488           supermarket: Supermarket
489           taxi: Taksi
490           telephone: Telefon publik
491           theatre: Teatër
492           toilets: Banjë publike
493           townhall: Bashkia
494           university: Universitet
495           vending_machine: Shitës automatik
496           veterinary: Veterinari
497           village_hall: Komuna
498           waste_basket: Kosh plehrash
499           wifi: Shërbim WiFi
500           youth_centre: Qendër Rinore
501         boundary: 
502           administrative: Kufi administrativ
503         highway: 
504           bridleway: Rrugë për kalërim
505           ford: Va
506           living_street: Rrugë për këmbësorë
507         historic: 
508           church: Kisha
509           museum: Muze
510         natural: 
511           cave_entrance: Shpella Hyrja
512           island: Ishull
513           volcano: Vullkan
514           water: Ujë
515         place: 
516           airport: Aeroport
517           city: Qyteti
518           country: Veni
519           farm: Ferma
520           house: Shtepi
521           houses: Shtepi
522           island: Ishull
523           municipality: Komuna
524           postcode: Post kodi
525           region: Regjioni
526           sea: Deti
527           state: Shteti
528           town: Veni
529           village: Fshati
530         shop: 
531           bakery: Dyqan buke
532           computer: Shitore e kompjuterave
533         tourism: 
534           artwork: Puna artistike
535           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
536           cabin: Kabine
537           camp_site: Ven per kamping
538           hostel: Bujtine
539           hotel: Hotel
540           information: Informacione
541           motel: Motel
542           museum: Muze
543           picnic_site: Vend per Piknik
544           valley: Lugine
545           zoo: Kopsht zoologjik
546       prefix_format: "%{name}"
547   javascripts: 
548     map: 
549       base: 
550         mapquest: MapQuest Open
551       overlays: 
552         maplint: Maplint
553     site: 
554       edit_tooltip: Edit Harta
555   layouts: 
556     edit: Redakto
557     help_url: http://help.openstreetmap.org/
558     license: 
559       alt: CC by-sa 2.0
560     log_in: Kyçuni
561     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
562     logout: Ç'kyçu
563     logout_tooltip: Ç'kyçu
564     make_a_donation: 
565       text: Bëni një donacion
566     project_name: 
567       h1: OpenStreetMap
568       title: OpenStreetMap
569     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
570   license_page: 
571     foreign: 
572       english_link: orgjianl anglisht
573       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
574       title: Rreth këtij përkthimi
575     legal_babble: "<h2>Të drejtat autoriale dhe licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i>me kod të hapur</i>, dhe e licencuar nën <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.\n</p>\n\n<h3>Si të citoni OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Të kuptoni më shumë</h3>\n<p>\n  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.\n</p>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është me të kod të hapur, ne nuk mund të ofrojmë \n  një hartë API pa pagesë për zhvillues të palëve të treta.\n\n  Shikoni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API Politika e Përdorimit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika e përdorimit të pllakave</a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Poltika e përfitimit të Normave </a>.\n</p>\n\n<h3>Kontribuuesit tanë </h3>\n<p>\n  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link.\n</p>\n\n<!--\nInformata mbi edituesit e faqeve\n\nLista e mëposhtme paraqet vetëm organizatat që kërkojnë vlerësim\nsi kusht të përdorimit të të dhënave të tyre në OpenStreetMap. Nuk është një\nkatalog i përgjithshëm i importimeve, dhe nuk duhet të përdoret kur kërkohet\nvlerësim për tu përshtatur me licencën e të dhënave të importuara.\n\nÇfarëdo shtesash këtu duhet të diskutohen së pari me administratorët e sistemit të OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  ).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.</li>\n   <li><strong>Poland</strong>: Përmban të dhëna nga <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL contributors.</li>\n   <li><strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse.\n</p>"
576     native: 
577       mapping_link: Fillo hatrografimin
578       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
579       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
580       title: Rreth ksaj faqeje
581   message: 
582     inbox: 
583       date: Data
584       from: Prej
585     new: 
586       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
587       title: Qo mesazh
588     read: 
589       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
590     sent_message_summary: 
591       delete_button: Fshij
592   notifier: 
593     email_confirm: 
594       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
595     email_confirm_html: 
596       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
597       greeting: Tung,
598     email_confirm_plain: 
599       greeting: Tung,
600     gpx_notification: 
601       failure: 
602         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
603       greeting: Tung,
604     message_notification: 
605       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
606       hi: Tung %{to_user},
607       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
608     signup_confirm_html: 
609       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
610       introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
611       more_videos_here: më shumë video këtu
612       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
613     signup_confirm_plain: 
614       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
615       click_the_link_1: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu
616       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
617       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
618       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
619       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
620       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
621       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
622   oauth_clients: 
623     form: 
624       name: Emri
625     new: 
626       submit: Regjistrohu
627   printable_name: 
628     with_version: "%{id}, v%{version}"
629   site: 
630     edit: 
631       anon_edits: (%{link})
632       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
633     index: 
634       license: 
635         project_name: Projekti OpenStreetMap
636     key: 
637       table: 
638         entry: 
639           centre: Qendër Sportive
640     search: 
641       search: Kërko
642       where_am_i: Ku jam unë?
643     sidebar: 
644       close: Mbylle
645       search_results: Rezultatet e Kërkimit
646   time: 
647     formats: 
648       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
649   trace: 
650     create: 
651       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
652       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
653     delete: 
654       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
655     edit: 
656       description: "Pershkrimi:"
657       download: shkarko
658       edit: ndryshoje
659       filename: "Emri fajllit:"
660       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
661       map: harta
662       owner: "Pronari:"
663       points: "Piket:"
664       save_button: Ruaj ndryshimet
665       start_coord: "Fillo kordinaten:"
666       tags: "Etiketa:"
667       tags_help: Presje e kufizume
668       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
669       uploaded_at: "Te ngarkume:"
670       visibility: Dukshmenia
671       visibility_help: Çka do me than kjo?
672       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
673     list: 
674       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
675       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
676       tagged_with: e etikume me %{tags}
677       your_traces: Të dhanat e GPS-it
678     make_public: 
679       made_public: Gjurma u ba publike
680     offline: 
681       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
682       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
683     offline_warning: 
684       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
685     trace: 
686       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
687       by: nga
688       count_points: "%{count} piket"
689       edit: ndrysho
690       edit_map: Ndryshoje Harten
691       identifiable: E identifikueshme
692       in: ne
693       map: harta
694       more: ma shume
695       pending: NE PRITJE
696       private: PRIVAT
697       public: PUBLIKE
698       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
699       trackable: E GJURMUESHME
700       view_map: Kshyre Harten
701     trace_form: 
702       description: "Përshkrimi:"
703       help: Ndihma
704       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
705       tags: "Etiketat:"
706       tags_help: Presje e kufizume
707       upload_button: Ngarko
708       upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
709       visibility: "Dukshmëria:"
710       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
711       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
712     trace_header: 
713       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
714       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
715       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
716       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
717     trace_optionals: 
718       tags: Etiketa
719     trace_paging_nav: 
720       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
721     view: 
722       delete_track: Fshij ket gjurm
723       description: "Pershkrimi:"
724       download: shkarko
725       edit: ndrysho
726       edit_track: Ndrysho ket gjurm
727       filename: "Emri i fajllit:"
728       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
729       map: harta
730       none: Asnjo
731       owner: "Pronari:"
732       pending: DUKE PRITUR
733       points: "Piket:"
734       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
735       tags: "Etiketa:"
736       title: Duke par gjurmen %{name}
737       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
738       uploaded: "Ngarkuar:"
739       visibility: "Pamshmeria:"
740     visibility: 
741       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
742       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
743       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
744       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
745   user: 
746     account: 
747       contributor terms: 
748         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
749         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
750         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
751         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
752         link text: Çka është kjo?
753         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
754         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
755       current email address: "Email adresa e tanishme:"
756       delete image: Heke imazhin e tanishem
757       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
758       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
759       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
760       home location: "Veni juej:"
761       image: "Imazhi:"
762       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
763       keep image: Maje imazhin e tanishem
764       latitude: "Latituda:"
765       longitude: "Longituda:"
766       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
767       my settings: Preferencat e mia
768       new email address: "Email adresa e re:"
769       new image: Shto një imazh
770       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
771       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
772       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
773       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
774       public editing: 
775         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
776         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
777         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
778         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
779         enabled link text: çfarë është kjo?
780         heading: "Ndryshime publike:"
781       public editing note: 
782         heading: Duke ndryshue publikisht
783       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
784       return to profile: Kthehu te profili
785       save changes button: Ruaj Ndryshimet
786       title: Ndrysho akountin
787       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
788     confirm: 
789       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
790       before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
791       button: Konfirmo
792       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
793       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
794       reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
795       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
796       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
797     confirm_email: 
798       button: Konfirmo
799       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
800       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
801       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
802       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
803     confirm_resend: 
804       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
805       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
806     filter: 
807       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
808     go_public: 
809       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
810     list: 
811       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
812       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
813       heading: Përdorues
814       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
815       showing: 
816         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
817       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
818       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
819       title: Përdoruesit
820     login: 
821       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
822       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
823       email or username: "Email Adresa ose Username:"
824       heading: Kycu
825       login_button: Kycu
826       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
827       password: "Fjalekalimi:"
828       remember: "Kujtom mu:"
829       title: Kycu
830     logout: 
831       heading: Dil nga OpenStreetMap
832       logout_button: Dil
833       title: Dil
834     lost_password: 
835       email address: "Email Adresa:"
836       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
837       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
838       new password button: Ndrysho fjalkalimin
839       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
840       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
841       title: T'ka hup fjalkalimi
842     make_friend: 
843       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
844       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
845       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
846     new: 
847       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
848       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
849       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
850       continue: Vazhdo
851       display name: "Emri i pamshem:"
852       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
853       email address: "Email Adresa:"
854       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
855       flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
856       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
857       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
858       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
859       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
860       password: "Fjalëkalimi:"
861       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
862       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
863       title: Krijo llogari
864     no_such_user: 
865       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
866       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
867       title: Ska ksi shfrytezuesi
868     popup: 
869       friend: Shoq
870       nearby mapper: Hartues i aftert
871       your location: Lokacioni juaj
872     remove_friend: 
873       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
874       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
875     reset_password: 
876       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
877       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
878       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
879       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
880       password: "Fjalekalimi:"
881       reset: Ricakto Fjalekalimin
882       title: Ricakto fjalekalimin
883     set_home: 
884       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
885     terms: 
886       agree: Pajtohem
887       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
888       consider_pd_why: çfarë është kjo?
889       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
890       decline: Nuk e pranoj
891       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
892       heading: Kushtet e Kontribimit
893       legale_names: 
894         france: Francë
895         italy: Itali
896         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
897       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
898       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
899       title: Kushtet e Kontribimit
900     view: 
901       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
902       add as friend: shtoje si shoq
903       ago: (para %{time_in_words_ago})
904       block_history: shih blokimet e marrne
905       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
906       blocks on me: bllokimet e mia
907       confirm: Konfirmo
908       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
909       create_block: blloko ket shfrytzues
910       created from: "Krijuar nga:"
911       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
912       delete_user: fshije këtë përdoruesin
913       description: Përshkrimi
914       diary: ditari
915       edits: ndryshimet
916       email address: "Email adresa:"
917       hide_user: mshife ket shfrytezues
918       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
919       km away: "%{count}km larg"
920       m away: "%{count}m larg"
921       mapper since: "Hartues qe prej:"
922       moderator_history: shihe kan e ke blloku
923       my diary: ditari im
924       my edits: ndryshimet e mia
925       my settings: preferencat e mia
926       my traces: gjurmet e mia
927       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
928       new diary entry: hyrje e re ne ditar
929       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
930       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
931       oauth settings: Konfigurimet oauth
932       remove as friend: heke si shok
933       role: 
934         administrator: Ky përdorues është një administrator
935         grant: 
936           administrator: Mundëso qasje administratorit
937           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
938         moderator: Ky përdorues është një moderator
939         revoke: 
940           administrator: heq qasjen e administratorit
941           moderator: heq qasjen e moderatorit
942       send message: dergo mesazh
943       settings_link_text: ndryshimet
944       spam score: "Rezultati me Spam:"
945       status: "Statusi:"
946       traces: gjurmet
947       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
948       user location: Veni i shfyrtezuesit
949       your friends: Miqtë e juaj
950   user_block: 
951     new: 
952       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
953     partial: 
954       confirm: A jeni i sigurt?
955     show: 
956       confirm: A jeni i sigurt?
957   user_role: 
958     filter: 
959       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
960       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
961       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
962       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
963     grant: 
964       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
965       confirm: Konfirmo
966       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
967       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
968       title: Konfirmo dhanjen e rolit
969     revoke: 
970       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
971       confirm: Konfirmo
972       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
973       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
974       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar