Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
81       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
85       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
86       feed: 
87         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
88         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
89       osmchangexml: XML ng osmChange
90       title: Pangkat ng pagbabago
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Pag-aari ni:"
93       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
94       box: kahon
95       closed_at: "Isinara sa:"
96       created_at: "Nilikha sa:"
97       has_nodes: 
98         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
99       has_relations: 
100         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
101       has_ways: 
102         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
103       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
104       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Puna:"
107       deleted_at: "Binura doon sa:"
108       deleted_by: "Binura ni:"
109       edited_at: "Binago sa:"
110       edited_by: "Binago ni:"
111       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
112       version: "Bersyon:"
113     containing_relation: 
114       entry: Kaugnayan %{relation_name}
115       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
116     map: 
117       deleted: Binura
118       edit: 
119         area: Baguhin ang pook
120         node: Baguhin ang buko
121         relation: Baguhin ang kaugnayan
122         way: Baguhin ang daan
123       larger: 
124         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
125         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
126         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
127         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
128       loading: Ikinakarga...
129     navigation: 
130       all: 
131         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
132         next_node_tooltip: Susunod na buko
133         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
134         next_way_tooltip: Susunod na daan
135         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
136         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
137         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
138         prev_way_tooltip: Dating daan
139       paging: 
140         all: 
141           next: "%{id} »"
142           prev: « %{id}
143         user: 
144           next: "%{id} »"
145           prev: « %{id}
146       user: 
147         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
148         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
149         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
150     node: 
151       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
152       edit: baguhin
153       node: Buko
154       node_title: "Buko : %{node_name}"
155       view_history: tingnan ang kasaysayan
156     node_details: 
157       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
158       part_of: "Bahagi ng:"
159     node_history: 
160       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
161       node_history: Kasaysayan ng Buko
162       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
163       view_details: tingnan ang mga detalye
164     not_found: 
165       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
166       type: 
167         changeset: palitan ang pagtatakda
168         node: buko
169         relation: kaugnayan
170         way: daan
171     paging_nav: 
172       of: ang
173       showing_page: Ipinapakita ang pahina
174     redacted: 
175       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
176       redaction: Redaksiyon %{id}
177       type: 
178         node: buko
179         relation: kaugnayan
180         way: daan
181     relation: 
182       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
183       relation: Kaugnayan
184       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
185       view_history: tingnan ang kasaysayan
186     relation_details: 
187       members: "Mga kasapi:"
188       part_of: "Bahagi ng:"
189     relation_history: 
190       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
191       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
192       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
193       view_details: tingnan ang mga detalye
194     relation_member: 
195       entry: "%{type} %{name}"
196       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
197       type: 
198         node: Buko
199         relation: Kaugnayan
200         way: Daan
201     start: 
202       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
203       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
204     start_rjs: 
205       data_frame_title: Dato
206       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
207       details: Mga detalye
208       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
209       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
210       hide_areas: Itago ang mga lugar
211       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
212       load_data: Ikarga ang Dato
213       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
214       loading: Ikinakarga...
215       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
216       object_list: 
217         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
218         back: Ipakita ang tala ng bagay
219         details: Mga detalye
220         heading: Tala ng bagay
221         history: 
222           type: 
223             node: Buko [[id]]
224             way: Daan [[id]]
225         selected: 
226           type: 
227             node: Buko [[id]]
228             way: Daan [[id]]
229         type: 
230           node: Buko
231           way: Daan
232       private_user: pribadong tagagamit
233       show_areas: Ipakita ang mga lugar
234       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
235       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
236       wait: Hintay...
237       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
238     tag_details: 
239       tags: "Mga tatak:"
240       wiki_link: 
241         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
242         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
244     timeout: 
245       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
246       type: 
247         changeset: palitan ang pagtatakda
248         node: buko
249         relation: kaugnayan
250         way: daan
251     way: 
252       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
253       edit: baguhin
254       view_history: tingnan ang kasaysayan
255       way: Daan
256       way_title: "Daan: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
260       nodes: "Mga buko:"
261       part_of: "Bahagi ng:"
262     way_history: 
263       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
264       view_details: tingnan ang mga detalye
265       way_history: Kasaysayan ng Daan
266       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
267   changeset: 
268     changeset: 
269       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
270       big_area: (malaki)
271       id: "#%{id}"
272       no_comment: (wala)
273       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
274       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
275       still_editing: (namamatnugot pa rin)
276       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Kasunod »
279       previous: « Nakaraan
280       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
281     changesets: 
282       area: Pook
283       comment: Puna/Kumento
284       id: ID
285       saved_at: Sinagip sa
286       user: Tagagamit
287     list: 
288       description: Kamakailang pagbabago
289       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
290       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
291       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
292       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
293       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
294       heading: Mga pangkat ng pagbabago
295       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
296       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
297       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
300       title: Mga pangkat ng pagbabago
301       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
302       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
303       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
304       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
305       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
311       comment: Puna
312       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
313       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
314       older_comments: Mas Lumang mga Puna
315       post: Ipaskil
316       when: Kailan
317     diary_comment: 
318       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
319       confirm: Tiyakin
320       hide_link: Itago ang punang ito
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: 1 puna
324         other: "%{count} mga puna"
325       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
326       confirm: Tiyakin
327       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
328       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
329       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
330       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
331     edit: 
332       body: "Katawan:"
333       language: "Wika:"
334       latitude: "Latitud:"
335       location: "Pook (lokasyon):"
336       longitude: "Longhitud:"
337       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
338       save_button: Sagipin
339       subject: "Paksa:"
340       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
341       use_map_link: gamitin ang mapa
342     feed: 
343       all: 
344         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
345         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
346       language: 
347         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
348         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
349       user: 
350         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
351         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
352     list: 
353       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
354       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
355       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
356       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
357       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
358       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
359       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
360       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
361       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
362       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
363       user_title: Talaarawan ni %{user}
364     location: 
365       edit: Baguhin
366       location: "Pook (lokasyon):"
367       view: Tingnan
368     new: 
369       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
370     no_such_entry: 
371       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
372       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
373       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
374     view: 
375       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
376       login: Lumagda
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
378       save_button: Sagipin
379       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
380       user_title: Talaarawan ni %{user}
381   editor: 
382     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
383     potlatch: 
384       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
385       name: Pagbibigay-daan 1
386     potlatch2: 
387       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
388       name: Pagbibigay-daan 2
389     remote: 
390       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
391       name: Pangmalayong Pantaban
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
395       area_to_export: Pook na Iluluwas
396       embeddable_html: Maibabaong HTML
397       export_button: Iluwas
398       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
399       format: Anyo
400       format_to_export: Anyong Iluluwas
401       image_size: Sukat ng Larawan
402       latitude: "Latitud:"
403       licence: Lisensiya
404       longitude: "Longhitud:"
405       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
406       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
407       max: pinakamataas
408       options: Mga mapagpipilian
409       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
410       output: Kinalabasan
411       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
412       scale: Sukat
413       too_large: 
414         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
415         heading: Napakalaki ng Lugar
416       zoom: Lapitan
417     start_rjs: 
418       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
419       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
420       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
421       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
422       export: Iluwas
423       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
424       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
430         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
431       types: 
432         cities: Mga lungsod
433         places: Mga lugar
434         towns: Mga bayan
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
437     direction: 
438       east: silangan
439       north: hilaga
440       north_east: hilaga-silangan
441       north_west: hilaga-kanluran
442       south: timog
443       south_east: timog-silangan
444       south_west: timog-kanluran
445       west: kanluran
446     distance: 
447       other: sero=mas mababa kaysa 1km
448     results: 
449       more_results: Marami pang mga kinalabasan
450       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
451     search: 
452       title: 
453         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
454         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
456         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
457         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
458         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
459         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
460     search_osm_namefinder: 
461       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
462       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
463       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Himpilan ng eroplano
468           apron: Tapis pangkusina
469           gate: Tarangkahan
470           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
471           runway: Patakbuhan at Daanan
472           taxiway: Daanan ng Taksi
473           terminal: Terminal
474         amenity: 
475           WLAN: Pagpunta sa WiFi
476           airport: Paliparan
477           arts_centre: Lunduyan ng Sining
478           artwork: Likhang Sining
479           atm: ATM
480           auditorium: Awditoryum
481           bank: Bangko
482           bar: Tindahang Inuman ng Alak
483           bbq: Barbikyuhan
484           bench: Bangko
485           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
486           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
487           biergarten: Inuman ng Serbesa
488           brothel: Bahay-aliwan
489           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
490           bus_station: Himpilan ng Bus
491           cafe: Kapihan
492           car_rental: Arkilahan ng Kotse
493           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
494           car_wash: Paliguan ng Kotse
495           casino: Bahay-pasugalan
496           charging_station: Himpilang Kargahan
497           cinema: Sinehan
498           clinic: Klinika
499           club: Kapisanan
500           college: Dalubhasaan
501           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
502           courthouse: Gusali ng Hukuman
503           crematorium: Krematoryum
504           dentist: Dentista
505           doctors: Mga manggagamot
506           dormitory: Dormitoryo
507           drinking_water: Naiinom na Tubig
508           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
509           embassy: Embahada
510           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
511           fast_food: Kainang Pangmabilisan
512           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
513           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
514           fire_station: Himpilan ng Bumbero
515           food_court: Korte ng Pagkain
516           fountain: Bukal
517           fuel: Panggatong
518           grave_yard: Sementeryo
519           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
520           hall: Bulwagan
521           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
522           hospital: Ospital
523           hotel: Otel
524           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
525           ice_cream: Sorbetes
526           kindergarten: Kindergarten
527           library: Aklatan
528           market: Pamilihan
529           marketplace: Palengke
530           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
531           nightclub: Alibangbang
532           nursery: Alagaan ng mga Bata
533           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
534           office: Tanggapan
535           park: Liwasan
536           parking: Paradahan
537           pharmacy: Botika
538           place_of_worship: Sambahan
539           police: Pulis
540           post_box: Kahon ng Liham
541           post_office: Tanggapan ng Sulat
542           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
543           prison: Bilangguan
544           pub: Pangmadlang Bahay
545           public_building: Pangmadlang Gusali
546           public_market: Pangmadlang Pamilihan
547           reception_area: Tanggapang Pook
548           recycling: Pook ng Muling Paggamit
549           restaurant: Kainan
550           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
551           sauna: Silid-suuban
552           school: Paaralan
553           shelter: Kanlungan
554           shop: Tindahan
555           shopping: Pamimili
556           shower: Dutsahan
557           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
558           social_club: Kapisanang Panglipunan
559           studio: Istudyo
560           supermarket: Malaking Pamilihan
561           swimming_pool: Palanguyan
562           taxi: Taksi
563           telephone: Teleponong Pangmadla
564           theatre: Tanghalan
565           toilets: Mga banyo
566           townhall: Bulwagan ng Bayan
567           university: Pamantasan
568           vending_machine: Makinang Nagbebenta
569           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
570           village_hall: Bulwagan ng Nayon
571           waste_basket: Basurahan
572           wifi: Pagpunta sa WiFi
573           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
574         boundary: 
575           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
576           census: Hangganan ng Sensus
577           national_park: Liwasang Pambansa
578           protected_area: Napuprutektahang Pook
579         bridge: 
580           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
581           suspension: Tulay na Nakabitin
582           swing: Tulay na Naikakambiyo
583           viaduct: Tulay na Tubo
584           "yes": Tulay
585         building: 
586           "yes": Gusali
587         highway: 
588           bridleway: Daanan ng Kabayo
589           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
590           bus_stop: Hintuan ng Bus
591           byway: Landas na Hindi Madaanan
592           construction: Ginagawang Punong Lansangan
593           cycleway: Daanan ng Bisikleta
594           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
595           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
596           ford: Bagtasan ng Tao
597           living_street: Buhay na Lansangan
598           milestone: Poste ng Milya
599           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
600           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
601           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
602           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
603           path: Landas
604           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
605           platform: Palapag
606           primary: Pangunahing Kalsada
607           primary_link: Pangunahing Kalsada
608           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
609           residential: Pamahayan
610           rest_area: Pook Pahingahan
611           road: Lansangan
612           secondary: Pampangalawang Lansangan
613           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
614           service: Kalyeng Pampalingkuran
615           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
616           speed_camera: Kamera ng Tulin
617           steps: Mga hakbang
618           stile: Hagdanan ng Bakod
619           tertiary: Pampangatlong Kalsada
620           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
621           track: Pinak
622           trail: Bulaos
623           trunk: Pangunahing Ruta
624           trunk_link: Pangunahing Ruta
625           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
626           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
627         historic: 
628           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
629           battlefield: Pook ng Labanan
630           boundary_stone: Bato ng Hangganan
631           building: Gusali
632           castle: Kastilyo
633           church: Simbahan
634           fort: Kuta
635           house: Bahay
636           icon: Kinatawang Larawan
637           manor: Manor
638           memorial: Muog na Pang-alaala
639           mine: Minahan
640           monument: Bantayog
641           museum: Museo
642           ruins: Mga Guho
643           tower: Tore
644           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
645           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
646           wreck: Wasak na Sasakyan
647         landuse: 
648           allotments: Mga Laang Bahagi
649           basin: Lunas ng Ilog
650           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
651           cemetery: Libingan
652           commercial: Pook na Pangkalakalan
653           conservation: Lupaing Iniligtas
654           construction: Konstruksyon
655           farm: Bukid
656           farmland: Lupaing Sakahan
657           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
658           forest: Gubat
659           garages: Mga garahe
660           grass: Damo
661           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
662           industrial: Pook na Pang-industriya
663           landfill: Tabon na Lupain
664           meadow: Kaparangan
665           military: Pook ng Militar
666           mine: Minahan
667           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
668           orchard: Halamanan ng Bunga
669           park: Liwasan
670           piste: Piste ng Iski
671           quarry: Hukay na Tibagan
672           railway: Daambakal
673           recreation_ground: Lupaing Libangan
674           reservoir: Tinggalan ng Tubig
675           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
676           residential: Pook na Panirahan
677           retail: Tingi
678           road: Pook na Daanan
679           village_green: Nayong Lunti
680           vineyard: Ubasan
681           wetland: Babad na Lupain
682           wood: Kahoy
683         leisure: 
684           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
685           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
686           common: Karaniwang Lupain
687           fishing: Pook na Palaisdaan
688           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
689           garden: Halamanan
690           golf_course: Kurso ng Golp
691           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
692           marina: Marina
693           miniature_golf: Munting Golp
694           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
695           park: Liwasan
696           pitch: Hagisang Pampalakasan
697           playground: Palaruan
698           recreation_ground: Lupaing Libangan
699           sauna: Silid-suuban
700           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
701           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
702           stadium: Istadyum
703           swimming_pool: Palanguyan
704           track: Landas na Takbuhan
705           water_park: Liwasang Tubigan
706         military: 
707           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
708           barracks: Kuwartel
709           bunker: Hukay na Pangsundalo
710         natural: 
711           bay: Look
712           beach: Dalampasigan
713           cape: Tangway
714           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
715           channel: Bambang
716           cliff: Bangin
717           crater: Uka
718           dune: Burol ng Buhangin
719           feature: Tampok
720           fell: Pulak
721           fjord: Tubigang Mabangin
722           forest: Gubat
723           geyser: Geyser
724           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
725           heath: Lupain ng Halamang Erika
726           hill: Burol
727           island: Pulo
728           land: Lupain
729           marsh: Latian
730           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
731           mud: Putik
732           peak: Tugatog
733           point: Tuldok
734           reef: Bahura
735           ridge: Tagaytay
736           river: Ilog
737           rock: Bato
738           scree: Batuhang Buhaghag
739           scrub: Palumpong
740           shoal: Banlik
741           spring: Bukal
742           stone: Bato
743           strait: Kipot
744           tree: Puno
745           valley: Lambak
746           volcano: Bulkan
747           water: Tubig
748           wetland: Babad na Lupain
749           wetlands: Mga Babad na Lupain
750           wood: Kahoy
751         office: 
752           accountant: Tagatuos
753           architect: Arkitekto
754           company: Kumpanya
755           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
756           estate_agent: Ahente ng Lupain
757           government: Tanggapang Pampamahalaan
758           insurance: Tanggapan ng Seguro
759           lawyer: Manananggol
760           ngo: Tanggapan ng NGO
761           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
762           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
763           "yes": Tanggapan
764         place: 
765           airport: Paliparan
766           city: Lungsod
767           country: Bansa
768           county: Kondehan
769           farm: Bukid
770           hamlet: Maliit na Nayon
771           house: Bahay
772           houses: Mga Bahay
773           island: Pulo
774           islet: Munting Pulo
775           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
776           locality: Lokalidad
777           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
778           municipality: Munisipalidad
779           postcode: Kodigo ng Koreo
780           region: Rehiyon
781           sea: Dagat
782           state: Estado
783           subdivision: Kabahaging kahatian
784           suburb: Kanugnog ng lungsod
785           town: Bayan
786           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
787           village: Nayon
788         railway: 
789           abandoned: Pinabayaang daambakal
790           construction: Kinukumpuning Daambakal
791           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
792           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
793           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
794           halt: Hintuan ng Tren
795           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
796           junction: Panulukan ng Daambakal
797           level_crossing: Patag na Tawiran
798           light_rail: Banayad na Riles
799           miniature: Munting Riles
800           monorail: Isahang Riles
801           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
802           platform: Plataporma ng Daambakal
803           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
804           spur: Tahid ng Daambakal
805           station: Himpilan ng Daambakal
806           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
807           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
808           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
809           tram: Riles ng Trambya
810           tram_stop: Hintuan ng Trambya
811           yard: Bakuran ng Daambakal
812         shop: 
813           alcohol: Wala sa Lisensiya
814           antiques: Mga Antigo
815           art: Tindahan ng Sining
816           bakery: Panaderya
817           beauty: Tindahan ng Pampaganda
818           beverages: Tindahan ng mga Inumin
819           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
820           books: Tindahan ng Aklat
821           butcher: Mangangatay
822           car: Tindahan ng Kotse
823           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
824           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
825           carpet: Tindahan ng Karpet
826           charity: Tindahang Pangkawanggawa
827           chemist: Kimiko
828           clothes: Tindahan ng mga Damit
829           computer: Tindahan ng Kompyuter
830           confectionery: Tindahan ng Kendi
831           convenience: Tindahang Maginhawa
832           copyshop: Tindahang Kopyahan
833           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
834           department_store: Tindahang Kagawaran
835           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
836           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
837           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
838           electronics: Tindahan ng Elektroniks
839           estate_agent: Ahente ng Lupain
840           farm: Tindahang Pambukid
841           fashion: Tindahan ng Moda
842           fish: Tindahan ng Isda
843           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
844           food: Tindahan ng Pagkain
845           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
846           furniture: Muwebles
847           gallery: Galeriya
848           garden_centre: Lunduyang Halamanan
849           general: Tindahang Panglahat
850           gift: Tindahan ng Regalo
851           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
852           grocery: Tindahan ng Groserya
853           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
854           hardware: Tindahan ng Hardwer
855           hifi: Hi-Fi
856           insurance: Seguro
857           jewelry: Tindahan ng Alahas
858           kiosk: Tindahan ng Kubol
859           laundry: Labahan
860           mall: Pasyalang Pangmadla
861           market: Pamilihan
862           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
863           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
864           music: Tindahan ng Tugtugin
865           newsagent: Ahente ng Balita
866           optician: Optiko
867           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
868           outdoor: Tindahang Panlabas
869           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
870           photo: Tindahan ng Litrato
871           salon: Salon
872           shoes: Tindahan ng Sapatos
873           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
874           sports: Tindahang Pampalakasan
875           stationery: Tindahan ng Papel
876           supermarket: Malaking Pamilihan
877           toys: Tindahan ng Laruan
878           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
879           video: Tindahan ng Bidyo
880           wine: Wala sa Lisensiya
881         tourism: 
882           alpine_hut: Kubong Pambundok
883           artwork: Likhang Sining
884           attraction: Pang-akit
885           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
886           cabin: Dampa
887           camp_site: Pook ng Kampo
888           caravan_site: Lugar ng Karabana
889           chalet: Kubo ng Pastol
890           guest_house: Bahay na Pampanauhin
891           hostel: Hostel
892           hotel: Otel
893           information: Kabatiran
894           lean_to: Sibi
895           motel: Motel
896           museum: Museo
897           picnic_site: Pook na Pampiknik
898           theme_park: Liwasang may Tema
899           valley: Lambak
900           viewpoint: Tuldok ng pananaw
901           zoo: Hayupan
902         tunnel: 
903           "yes": Lagusan
904         waterway: 
905           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
906           boatyard: Bakuran ng bangka
907           canal: Paralanan
908           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
909           dam: Saplad
910           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
911           ditch: Bambang
912           dock: Pantalan
913           drain: Limasan
914           lock: Kandado
915           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
916           mineral_spring: Balong na Mineral
917           mooring: Pugalan
918           rapids: Mga lagaslasan
919           river: Ilog
920           riverbank: Pampang ng Ilog
921           stream: Batis
922           wadi: Tuyot na Ilog
923           water_point: Tuldok ng Tubigan
924           waterfall: Talon
925           weir: Pilapil
926       prefix_format: "%{name}"
927   html: 
928     dir: mula kaliwa pakanan
929   javascripts: 
930     map: 
931       base: 
932         cycle_map: Mapa ng Ikot
933         mapquest: Bukas ang MapQuest
934         standard: Pamantayan
935         transport_map: Mapa ng Biyahe
936       overlays: 
937         maplint: Maplint
938     site: 
939       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
940       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
941       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
942       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
943       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
944       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
945   layouts: 
946     community: Pamayanan
947     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
948     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
949     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
950     documentation: Dokumentasyon
951     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
952     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
953     donate_link_text: nag-aabuloy
954     edit: Baguhin
955     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
956     export: Iluwas
957     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
958     foundation: Pundasyon
959     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
960     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
961     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
962     help: Tulong
963     help_centre: Lunduyan ng Tulong
964     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
965     help_url: http://help.openstreetmap.org/
966     history: Kasaysayan
967     home: tahanan
968     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
969     inbox: kahong-tanggapan (%{count})
970     inbox_tooltip: 
971       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
972     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
973     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
974     intro_2_download: ikargang paibaba
975     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
976     intro_2_license: lisensiyang bukas
977     intro_2_use: gamitin
978     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
979     license: 
980       alt: CC BY-SA 2.0
981       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
982     log_in: lumagda
983     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
984     logo: 
985       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
986     logout: umalis mula sa pagkakalagda
987     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
988     make_a_donation: 
989       text: Magkaloob ng isang Abuloy
990       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
991     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
992     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
993     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
994     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
995     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
996     partners_partners: mga kawaksi
997     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
998     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
999     project_name: 
1000       h1: OpenStreetMap
1001       title: OpenStreetMap
1002     sign_up: magpatala
1003     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1004     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
1005     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1006     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1007     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1008     view: Tingnan
1009     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1010     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1011     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1012     wiki: Wiki
1013     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1014     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1015   license_page: 
1016     foreign: 
1017       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1018       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1019       title: Tungkol sa salinwikang ito
1020     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato \n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (sa ilalim ng\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at\n   Land Tirol (sa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na may mga susog</a>).</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nagmula sa \n   Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   More about OSM&apos;s use of UMP data</a></li>\n   <li><strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:\n   Pambansang Kabatirang Pangheograpiya at Kalaparan (National Geo-Spatial Information)</a>, may pinaglalaanan ang karapatang-ari ng Estado.</li>\n</ul>\n\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
1021     native: 
1022       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1023       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1024       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1025       title: Tungkol sa pahinang ito
1026   message: 
1027     delete: 
1028       deleted: Binura ang mensahe
1029     inbox: 
1030       date: Petsa
1031       from: Mula sa
1032       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1033       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1034       new_messages: 
1035         one: "%{count} bagong mensahe"
1036         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1037       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1038       old_messages: 
1039         one: "%{count} lumang mensahe"
1040         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1041       outbox: kahong-labasan
1042       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1043       subject: Paksa
1044       title: Kahon ng pumapasok
1045     mark: 
1046       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1047       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1048     message_summary: 
1049       delete_button: Burahin
1050       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1051       reply_button: Tumugon
1052       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1053     new: 
1054       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1055       body: Katawan
1056       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1057       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1058       send_button: Ipadala
1059       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1060       subject: Paksa
1061       title: Magpadala ng mensahe
1062     no_such_message: 
1063       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1064       heading: Walang ganyang mensahe
1065       title: Walang ganyang mensahe
1066     outbox: 
1067       date: Petsa
1068       inbox: kahon ng pumapasok
1069       messages: 
1070         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1071         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1072       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1073       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1074       outbox: kahong-labasan
1075       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1076       subject: Paksa
1077       title: Kahong-labasan
1078       to: Para kay
1079     read: 
1080       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1081       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1082       date: Petsa
1083       from: Mula sa
1084       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1085       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1086       reply_button: Tumugon
1087       subject: Paksa
1088       title: Basahin ang mensahe
1089       to: Para kay
1090       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1091       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1092     reply: 
1093       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1094     sent_message_summary: 
1095       delete_button: Burahin
1096   notifier: 
1097     diary_comment_notification: 
1098       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1099       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1100       hi: Kumusta %{to_user},
1101       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1102     email_confirm: 
1103       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1104     email_confirm_html: 
1105       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1106       greeting: Kumusta,
1107       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1108     email_confirm_plain: 
1109       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1110       greeting: Kumusta,
1111       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1112       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1113     friend_notification: 
1114       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1115       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1116       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1117       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1118     gpx_notification: 
1119       and_no_tags: at walang mga tatak.
1120       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1121       failure: 
1122         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1123         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1124         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1125         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1126         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1127       greeting: Kumusta,
1128       success: 
1129         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1130         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1131       with_description: na may paglalarawan
1132       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1133     lost_password: 
1134       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1135     lost_password_html: 
1136       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1137       greeting: Kumusta,
1138       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1139     lost_password_plain: 
1140       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1141       greeting: Kumusta,
1142       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1143       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1144     message_notification: 
1145       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1146       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1147       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1148       hi: Kumusta %{to_user},
1149       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1150     signup_confirm: 
1151       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1152     signup_confirm_html: 
1153       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1154       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1155       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1156       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1157       greeting: Kumusta ka diyan!
1158       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1159       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1160       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1161       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1162       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1163       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1164       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1165     signup_confirm_plain: 
1166       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1167       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1168       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1169       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1170       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1171       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1172       greeting: Kumusta ka diyan!
1173       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1174       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1175       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1176       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1177       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1178       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1179       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1180       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1181       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1182       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1183   oauth: 
1184     oauthorize: 
1185       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1186       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1187       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1188       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1189       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1190       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1191       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1192       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1193     revoke: 
1194       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1195   oauth_clients: 
1196     create: 
1197       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1198     destroy: 
1199       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1200     edit: 
1201       submit: Baguhin
1202       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1203     form: 
1204       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1205       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1206       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1207       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1208       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1209       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1210       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1211       name: Pangalan
1212       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1213       required: Kinakailangan
1214       support_url: URL ng Pagtangkilik
1215       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1216     index: 
1217       application: Pangalan ng Aplikasyon
1218       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1219       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1220       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1221       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1222       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1223       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1224       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1225       revoke: Bawiin!
1226       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1227     new: 
1228       submit: Magpatala
1229       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1230     not_found: 
1231       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1232     show: 
1233       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1234       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1235       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1236       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1237       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1238       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1239       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1240       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1241       confirm: Natitiyak mo ba?
1242       delete: Burahin ang Kliyente
1243       edit: Baguhin ang mga Detalye
1244       key: "Susi ng Tagaubos:"
1245       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1246       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1247       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1248       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1249       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1250     update: 
1251       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1252   printable_name: 
1253     with_version: "%{id}, v%{version}"
1254   redaction: 
1255     create: 
1256       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1257     destroy: 
1258       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1259       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1260       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1261     edit: 
1262       description: Paglalarawan
1263       heading: Baguhin ang redaksiyon
1264       submit: Sagipin ang redaksiyon
1265       title: Baguhin ang redaksiyon
1266     index: 
1267       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1268       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1269       title: Listahan ng mga redaksiyon
1270     new: 
1271       description: Paglalarawan
1272       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1273       submit: Lumikha ng redaksiyon
1274       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1275     show: 
1276       confirm: Natitiyak mo ba?
1277       description: "Paglalarawan:"
1278       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1279       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1280       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1281       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1282       user: "Tagapaglikha:"
1283     update: 
1284       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1285   site: 
1286     edit: 
1287       anon_edits: (%{link})
1288       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1289       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1290       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1291       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1292       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1293       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1294       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1295       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1296       user_page_link: pahina ng tagagamit
1297     index: 
1298       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1299       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1300       license: 
1301         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1302         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1303         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1304       permalink: Permalink
1305       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1306       shortlink: Maikling kawing
1307     key: 
1308       map_key: Susi ng Mapa
1309       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1310       table: 
1311         entry: 
1312           admin: Hangganang pampangangasiwa
1313           allotments: Mga Laang Bahagi
1314           apron: 
1315             - Tapis ng paliparan
1316             - terminal
1317           bridge: Itim na pambalot = tulay
1318           bridleway: Daanan ng Kabayo
1319           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1320           building: Makabuluhang gusali
1321           byway: Landas na hindi madaanan
1322           cable: 
1323             - Kotse ng kable
1324             - upuang inaangat
1325           cemetery: Libingan
1326           centre: Lunduyang pampalakasan
1327           commercial: Pook na pangkalakalan
1328           common: 
1329             - Karaniwan
1330             - kaparangan
1331           construction: Mga kalsadang ginagawa
1332           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1333           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1334           farm: Bukid
1335           footway: Lakaran ng tao
1336           forest: Gubat
1337           golf: Kurso ng golp
1338           heathland: Lupain ng halamang erika
1339           industrial: Pook na pang-industriya
1340           lake: 
1341             - Lawa
1342             - tinggalan ng tubig
1343           military: Pook ng militar
1344           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1345           park: Liwasan
1346           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1347           pitch: Hagisang pampalakasan
1348           primary: Pangunahing kalsada
1349           private: Pribadong pagpunta
1350           rail: Daambakal
1351           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1352           resident: Pook na panuluyan
1353           retail: Lugar na tingian
1354           runway: 
1355             - Rampa ng Paliparan
1356             - daanan ng taksi
1357           school: 
1358             - Paaralan
1359             - pamantasan
1360           secondary: Pampangalawang kalsada
1361           station: Himpilan ng daambakal
1362           subway: Daanang pang-ilalim
1363           summit: 
1364             - Taluktok
1365             - tugatog
1366           tourist: Pang-akit ng turista
1367           track: Bakas
1368           tram: 
1369             - Banayad na riles
1370             - trambya
1371           trunk: Punong Kalsada
1372           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1373           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1374           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1375           wood: Kahoy
1376     markdown_help: 
1377       alt: Kahaliling teksto
1378       first: Unang bagay
1379       heading: Pamulaan
1380       headings: Mga pamulaan
1381       image: Larawan
1382       link: Kawing
1383       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1384       second: Ikalawang bagay
1385       subheading: Kabahaging Pamulaan
1386       text: Teksto
1387       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1388       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1389       url: URL
1390     richtext_area: 
1391       edit: Baguhin
1392       preview: Paunang tanaw
1393     search: 
1394       search: Maghanap
1395       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1396       submit_text: Gawin
1397       where_am_i: Nasaan ba ako?
1398       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1399     sidebar: 
1400       close: Isara
1401       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1402   time: 
1403     formats: 
1404       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1405   trace: 
1406     create: 
1407       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1408       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1409     delete: 
1410       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1411     edit: 
1412       description: "Paglalarawan:"
1413       download: ikargang paibaba
1414       edit: baguhin
1415       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1416       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1417       map: mapa
1418       owner: "May-ari:"
1419       points: "Mga tuldok:"
1420       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1421       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1422       tags: "Mga tatak:"
1423       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1424       title: Binabago ang bakas na %{name}
1425       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1426       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1427       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1428       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1429     list: 
1430       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1431       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1432       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1433       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1434     make_public: 
1435       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1436     offline: 
1437       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1438       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1439     offline_warning: 
1440       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1441     trace: 
1442       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1443       by: sa pamamagitan ng
1444       count_points: "%{count} mga puntos"
1445       edit: baguhin
1446       edit_map: Baguhin ang Mapa
1447       identifiable: MAKIKILALA
1448       in: sa
1449       map: mapa
1450       more: marami pa
1451       pending: NAGHIHINTAY
1452       private: PRIBADO
1453       public: PANGMADLA
1454       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1455       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1456       view_map: Tingnan ang Mapa
1457     trace_form: 
1458       description: "Paglalarawan:"
1459       help: Saklolo
1460       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1461       tags: "Mga tatak:"
1462       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1463       upload_button: Ikargang paitaas
1464       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1465       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1466       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1467       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1468     trace_header: 
1469       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1470       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1471       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1472       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1473     trace_optionals: 
1474       tags: Mga tatak
1475     trace_paging_nav: 
1476       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1477     view: 
1478       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1479       description: "Paglalarawan:"
1480       download: ikargang paibaba
1481       edit: baguhin
1482       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1483       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1484       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1485       map: mapa
1486       none: Wala
1487       owner: "May-ari:"
1488       pending: NAGHIHINTAY
1489       points: "Mga tuldok:"
1490       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1491       tags: "Mga tatak:"
1492       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1493       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1494       uploaded: "Naikarga na:"
1495       visibility: "Pagkanakikita:"
1496     visibility: 
1497       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1498       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1499       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1500       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1501   user: 
1502     account: 
1503       contributor terms: 
1504         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1505         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1506         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1507         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1508         link text: ano ba ito?
1509         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1510         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1511       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1512       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1513       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1514       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1515       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1516       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1517       image: "Larawan:"
1518       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1519       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1520       latitude: "Latitud:"
1521       longitude: "Longhitud:"
1522       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1523       my settings: Mga pagtatakda ko
1524       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1525       new image: Magdagdag ng isang larawan
1526       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1527       openid: 
1528         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1529         link text: ano ba ito?
1530         openid: "OpenID:"
1531       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1532       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1533       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1534       public editing: 
1535         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1536         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1537         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1538         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1539         enabled link text: ano ba ito?
1540         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1541       public editing note: 
1542         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1543         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1544       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1545       return to profile: Bumalik sa balangkas
1546       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1547       title: Baguhin ang akawnt
1548       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1549     confirm: 
1550       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1551       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1552       button: Tiyakin
1553       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1554       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1555       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1556       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1557       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1558     confirm_email: 
1559       button: Tiyakin
1560       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1561       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1562       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1563       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1564     confirm_resend: 
1565       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1566       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1567     filter: 
1568       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1569     go_public: 
1570       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1571     list: 
1572       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1573       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1574       heading: Mga tagagamit
1575       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1576       showing: 
1577         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1578       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1579       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1580       title: Mga tagagamit
1581     login: 
1582       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1583       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1584       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1585       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1586       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1587       heading: Lumagda
1588       login_button: Lumagda
1589       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1590       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1591       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1592       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1593       notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
1594       openid: "%{logo} OpenID:"
1595       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1596       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1597       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1598       openid_providers: 
1599         aol: 
1600           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1601           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1602         google: 
1603           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1604           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1605         myopenid: 
1606           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1607           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1608         openid: 
1609           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1610           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1611         wordpress: 
1612           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1613           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1614         yahoo: 
1615           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1616           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1617       password: "Hudyat:"
1618       register now: Magpatala na ngayon
1619       remember: "Tandaan ako:"
1620       title: Lumagda
1621       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1622       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1623       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1624     logout: 
1625       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1626       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1627       title: Umalis sa pagkakalagda
1628     lost_password: 
1629       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1630       heading: Nakalimutang Hudyat?
1631       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1632       new password button: Itakda uli ang hudyat
1633       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1634       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1635       title: Naiwalang hudyat
1636     make_friend: 
1637       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1638       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1639       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1640     new: 
1641       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1642       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1643       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1644       continue: Magpatuloy
1645       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1646       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1647       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1648       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1649       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1650       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1651       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1652       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1653       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1654       openid: "%{logo} OpenID:"
1655       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1656       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1657       password: "Hudyat:"
1658       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1659       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1660       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1661       title: Likhain ang akawnt
1662       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1663     no_such_user: 
1664       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1665       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1666       title: Walang ganyang tagagamit
1667     popup: 
1668       friend: Kaibigan
1669       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1670       your location: Kinalalagyan mo
1671     remove_friend: 
1672       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1673       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1674     reset_password: 
1675       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1676       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1677       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1678       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1679       password: "Hudyat:"
1680       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1681       title: Muling itakda ang hudyat
1682     set_home: 
1683       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1684     suspended: 
1685       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1686       heading: Inantala ang Akawnt
1687       title: Naantalang Akawnt
1688       webmaster: panginoon ng sapot
1689     terms: 
1690       agree: Sumang-ayon
1691       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1692       consider_pd_why: ano ba ito?
1693       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1694       decline: Tanggihan
1695       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1696       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1697       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1698       legale_names: 
1699         france: Pransiya
1700         italy: Italya
1701         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1702       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1703       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1704       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1705       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1706     view: 
1707       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1708       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1709       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1710       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1711       blocks by me: mga paghahadlang ko
1712       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1713       comments: mga puna
1714       confirm: Tiyakin
1715       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1716       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1717       created from: "Nilikha magmula sa:"
1718       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1719       ct declined: Tumanggi
1720       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1721       ct undecided: Walang kapasyahan
1722       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1723       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1724       description: Paglalarawan
1725       diary: talaarawan
1726       edits: mga pagbabago
1727       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1728       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1729       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1730       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1731       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1732       km away: "%{count}km ang layo"
1733       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1734       m away: "%{count}m ang layo"
1735       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1736       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1737       my comments: mga puna ko
1738       my diary: talaarawan ko
1739       my edits: mga pamamatnugot ko
1740       my settings: mga pagtatakda ko
1741       my traces: mga pagbabakas ko
1742       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1743       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1744       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1745       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1746       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1747       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1748       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1749       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1750       role: 
1751         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1752         grant: 
1753           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1754           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1755         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1756         revoke: 
1757           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1758           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1759       send message: ipadala ang mensahe
1760       settings_link_text: mga pagtatakda
1761       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1762       status: "Katayuan:"
1763       traces: mga bakas
1764       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1765       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1766       your friends: Mga kaibigan mo
1767   user_block: 
1768     blocks_by: 
1769       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1770       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1771       title: Mga paghadlang ni %{name}
1772     blocks_on: 
1773       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1774       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1775       title: Mga paghadlang sa %{name}
1776     create: 
1777       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1778       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1779       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1780     edit: 
1781       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1782       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1783       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1784       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1785       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1786       show: Tingnan ang hadlang na ito
1787       submit: Isapanahon ang paghadlang
1788       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1789     filter: 
1790       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1791       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1792     helper: 
1793       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1794       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1795       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1796     index: 
1797       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1798       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1799       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1800     model: 
1801       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1802       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1803     new: 
1804       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1805       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1806       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1807       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1808       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1809       submit: Likhain ang hadlang
1810       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1811       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1812       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1813     not_found: 
1814       back: Bumalik sa talatuntunan
1815       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1816     partial: 
1817       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1818       creator_name: Tagapaglikha
1819       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1820       edit: Baguhin
1821       not_revoked: (hindi binawi)
1822       reason: Dahilan ng pagharang
1823       revoke: Bawiin!
1824       revoker_name: Binawi ni
1825       show: Ipakita
1826       status: Kalagayan
1827     period: 
1828       one: 1 oras
1829       other: "%{count} mga oras"
1830     revoke: 
1831       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1832       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1833       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1834       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1835       revoke: Bawiin!
1836       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1837       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1838     show: 
1839       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1840       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1841       edit: Baguhin
1842       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1843       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1844       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1845       revoke: Bawiin!
1846       revoker: "Tagapagbawi:"
1847       show: Ipakita
1848       status: Kalagayan
1849       time_future: Magwawakas sa %{time}
1850       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1851       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1852     update: 
1853       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1854       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1855   user_role: 
1856     filter: 
1857       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1858       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1859       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1860       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1861     grant: 
1862       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1863       confirm: Pagtibayin
1864       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1865       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1866       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1867     revoke: 
1868       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1869       confirm: Tiyakin
1870       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1871       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1872       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin