Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nghtwlkr
10 # Author: Njardarlogar
11 # Author: Pladask
12 nn: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brødtekst
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Breiddegrad
20         longitude: Lengdegrad
21         title: Tittel
22         user: Brukar
23       friend: 
24         friend: Ven
25         user: Brukar
26       message: 
27         body: Brødtekst
28         recipient: Mottakar
29         sender: Sendar
30         title: Tittel
31       trace: 
32         description: Skildring
33         latitude: Breiddegrad
34         longitude: Lengdegrad
35         name: Namn
36         public: Offentleg
37         size: Storleik
38         user: Brukar
39         visible: Synleg
40       user: 
41         active: Aktive
42         description: Skildring
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Passord
47     models: 
48       acl: Tilgangskontrolliste
49       changeset: Endringssett
50       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokkommentar
53       diary_entry: Dagbokoppføring
54       friend: Ven
55       language: Språk
56       message: Melding
57       node: Node
58       node_tag: Nodemerkelapp
59       notifier: Varsling
60       old_node: Gammal node
61       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
62       old_relation: Gammal relasjon
63       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
64       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
65       old_way: Gammal veg
66       old_way_node: Gammal vegnode
67       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
68       relation: Relasjon
69       relation_member: Relasjonsmedlem
70       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
71       session: Økt
72       trace: Spor
73       tracepoint: Punkt i spor
74       tracetag: Spormerkelapp
75       user: Brukar
76       user_preference: Brukarinnstillingar
77       user_token: Brukarnøkkel
78       way: Veg
79       way_node: Vegnode
80       way_tag: Vegmerkelapp
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
86       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
87   browse: 
88     changeset: 
89       changeset: "Endringssett: %{id}"
90       changesetxml: XML for endringssett
91       download: Last ned %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
92       feed: 
93         title: Endringssett %{id}
94         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
95       osmchangexml: osmChange XML
96       title: Endringssett
97     changeset_details: 
98       belongs_to: "Tilhøyrer:"
99       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
100       box: boks
101       closed_at: "Lukka:"
102       created_at: "Oppretta:"
103       has_nodes: 
104         one: "Har følgjande %{count} node:"
105         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
106       has_relations: 
107         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
108         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
109       has_ways: 
110         one: "Har følgjande %{count} veg:"
111         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
112       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
113       show_area_box: Vis boks for område
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Kommentar:"
116       deleted_at: "Sletta:"
117       deleted_by: "Sletta av:"
118       edited_at: "Redigert:"
119       edited_by: "Redigert av:"
120       in_changeset: "I endringssett:"
121       version: "Versjon:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relasjon %{relation_name}
124       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Sletta
127       edit: 
128         area: Rediger område
129         node: Rediger node
130         relation: Rediger relasjon
131         way: Rediger rute
132       larger: 
133         area: Vis område på større kart
134         node: Vis node på større kart
135         relation: Vis relasjon på større kart
136         way: Vis veg på større kart
137       loading: Lastar...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
141         next_node_tooltip: Neste node
142         next_relation_tooltip: Neste relasjon
143         next_way_tooltip: Neste veg
144         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
145         prev_node_tooltip: Forrige node
146         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
147         prev_way_tooltip: Forrige veg
148       paging: 
149         all: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152         user: 
153           next: "%{id} »"
154           prev: « %{id}
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
157         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
159     node: 
160       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
161       download_xml: Last ned XML
162       edit: rediger
163       node: Node
164       node_title: "Node: %{node_name}"
165       view_history: vis historikk
166     node_details: 
167       coordinates: "Koordinatar:"
168       part_of: "Del av:"
169     node_history: 
170       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     relation: 
186       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
187       download_xml: Last ned XML
188       relation: Relasjon
189       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
190       view_history: vis historikk
191     relation_details: 
192       members: "Medlemmar:"
193       part_of: "Del av:"
194     relation_history: 
195       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
196       download_xml: Last ned XML
197       relation_history: Relasjonshistorikk
198       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
199       view_details: vis detaljar
200     relation_member: 
201       entry: "%{type} %{name}"
202       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
203       type: 
204         node: Node
205         relation: Relasjon
206         way: Veg
207     start: 
208       manually_select: Vel eit anna område manuelt
209       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Data
212       data_layer_name: Data
213       details: Detaljar
214       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
215       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
216       hide_areas: Skjul områder
217       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
218       load_data: Last inn data
219       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under 100 objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
220       loading: Lastar...
221       manually_select: Vel eit anna område manuelt
222       object_list: 
223         api: Hent dette området frå API-et
224         back: Vis objektliste
225         details: Detaljar
226         heading: Objektliste
227         history: 
228           type: 
229             node: Node [[id]]
230             way: Veg [[id]]
231         selected: 
232           type: 
233             node: Node [[id]]
234             way: Veg [[id]]
235         type: 
236           node: Node
237           way: Veg
238       private_user: privat brukar
239       show_areas: Vis områder
240       show_history: Vis historikk
241       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
242       wait: Vent ...
243       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
244     tag_details: 
245       tags: "Merkelapper:"
246       wiki_link: 
247         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
248         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
249       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
250     timeout: 
251       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
252       type: 
253         changeset: endringssett
254         node: node
255         relation: relasjon
256         way: veg
257     way: 
258       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
259       download_xml: Last ned XML
260       edit: rediger
261       view_history: vis historikk
262       way: Veg
263       way_title: "Veg: %{way_name}"
264     way_details: 
265       also_part_of: 
266         one: òg del av vegen %{related_ways}
267         other: òg del av vegane %{related_ways}
268       nodes: "Nodar:"
269       part_of: "Del av:"
270     way_history: 
271       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
272       download_xml: Last ned XML
273       view_details: vis detaljar
274       way_history: Veghistorikk
275       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Anonym
279       big_area: (stor)
280       id: "#%{id}"
281       no_comment: (ingen)
282       no_edits: (ingen redigeringar)
283       show_area_box: vis boks for område
284       still_editing: (redigerer forsatt)
285       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Neste »
288       previous: « Forrige
289       showing_page: Viser side %{page}
290     changesets: 
291       area: Område
292       comment: Kommentar
293       id: ID
294       saved_at: Lagra
295       user: Brukar
296     list: 
297       description: Siste endringar
298       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
299       description_friend: Endringssett av venene dine
300       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
301       description_user: Endringssett av %{user}
302       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
303       heading: Endringssett
304       heading_bbox: Endringssett
305       heading_friend: Endringssett
306       heading_nearby: Endringssett
307       heading_user: Endringssett
308       heading_user_bbox: Endringssett
309       title: Endringssett
310       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
311       title_friend: Endringssett av venene dine
312       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
313       title_user: Endringssett av %{user}
314       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
315     timeout: 
316       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
317   diary_entry: 
318     comments: 
319       ago: "%{ago} sidan"
320       comment: Kommentar
321       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
322       newer_comments: Nyare kommentarar
323       older_comments: Eldre kommentarar
324       post: Post
325       when: Når
326     diary_comment: 
327       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
328       confirm: Stadfest
329       hide_link: Skjul denne kommentaren
330     diary_entry: 
331       comment_count: 
332         one: 1 kommentar
333         other: "%{count} kommentarar"
334       comment_link: Kommenter denne oppføringa
335       confirm: Stadfest
336       edit_link: Rediger denne oppføringa
337       hide_link: Skjul denne oppføringa
338       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
339       reply_link: Svar på denne oppføringa
340     edit: 
341       body: "Brødtekst:"
342       language: "Språk:"
343       latitude: "Breiddegrad:"
344       location: "Posisjon:"
345       longitude: "Lengdegrad:"
346       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
347       save_button: Lagre
348       subject: "Emne:"
349       title: Rediger oppføring i dagboka
350       use_map_link: bruk kart
351     feed: 
352       all: 
353         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
354         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
355       language: 
356         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
357         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
358       user: 
359         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
360         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
361     list: 
362       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
363       new: Ny dagbokoppføring
364       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
365       newer_entries: Nyare oppføringar
366       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
367       older_entries: Eldre oppføringar
368       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
369       title: Brukarane sine dagbøker
370       title_friends: Dagbøkene til venene dine
371       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
372       user_title: "%{user} si dagbok"
373     location: 
374       edit: Rediger
375       location: "Posisjon:"
376       view: Vis
377     new: 
378       title: Ny dagbokoppføring
379     no_such_entry: 
380       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
381       heading: Inga oppføring med %{id}
382       title: Inga slik dagbokoppføring
383     no_such_user: 
384       body: Det finst ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
385       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
386       title: Ingen brukar funne
387     view: 
388       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
389       login: Logg inn
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
391       save_button: Lagre
392       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
393       user_title: "%{user} si dagbok"
394   editor: 
395     default: Standard (noverande %{name})
396     potlatch: 
397       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
398       name: Potlatch 1
399     potlatch2: 
400       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
401       name: Potlatch 2
402     remote: 
403       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
404       name: Lokalt installert program
405   export: 
406     start: 
407       add_marker: Legg til ein markør på kartet
408       area_to_export: Område som skal eksporterast
409       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
410       export_button: Eksporter
411       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
412       format: Format
413       format_to_export: Format for eksport
414       image_size: Bildestørrelse
415       latitude: "Brei:"
416       licence: Lisens
417       longitude: "Len:"
418       manually_select: Vel eit anna område manuelt
419       map_image: Kartblad (viser standard laget)
420       max: maks
421       options: Val
422       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
423       output: Utdata
424       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
425       scale: Skala
426       too_large: 
427         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
428         heading: For stort område
429       zoom: Zoom
430     start_rjs: 
431       add_marker: Legg til ein markør på kartet
432       change_marker: Endre markørposisjon
433       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
434       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
435       export: Eksporter
436       manually_select: Vel eit anna område manuelt
437       view_larger_map: Vis større kart
438   geocoder: 
439     description: 
440       title: 
441         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
442         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
443         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Byar
446         places: Stader
447         towns: Småbyar
448     description_osm_namefinder: 
449       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
450     direction: 
451       east: aust
452       north: nord
453       north_east: nordaust
454       north_west: nordvest
455       south: sør
456       south_east: søraust
457       south_west: sørvest
458       west: vest
459     distance: 
460       one: omtrent 1 km
461       other: omtrent %{count} km
462       zero: mindre enn 1 km
463     results: 
464       more_results: Fleire resultat
465       no_results: Ingen resultat funne
466     search: 
467       title: 
468         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
469         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
470         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
471         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
472         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
473         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
474         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
475     search_osm_namefinder: 
476       prefix: "%{type}"
477       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
478       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
479       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
480     search_osm_nominatim: 
481       prefix: 
482         amenity: 
483           airport: Flyplass
484           arts_centre: Kunstsenter
485           atm: Minibank
486           auditorium: Auditorium
487           bank: Bank
488           bar: Bar
489           bench: Benk
490           bicycle_parking: Sykkelparkering
491           bicycle_rental: Sykkelutleige
492           brothel: Bordell
493           bureau_de_change: Vekslingskontor
494           bus_station: Busstasjon
495           cafe: Kafé
496           car_rental: Bilutleige
497           car_sharing: Bildeling
498           car_wash: Bilvask
499           casino: Kasino
500           cinema: Kino
501           clinic: Klinikk
502           club: Klubb
503           college: Høgskule
504           community_centre: Samfunnshus
505           courthouse: Rettsbygning
506           crematorium: Krematorium
507           dentist: Tannlege
508           doctors: Legar
509           dormitory: Sovesal
510           drinking_water: Drikkevatn
511           driving_school: Køyreskule
512           embassy: Ambassade
513           emergency_phone: Nødtelefon
514           fast_food: Hurtigmat
515           ferry_terminal: Ferjeterminal
516           fire_hydrant: Brannhydrant
517           fire_station: Brannstasjon
518           fountain: Fontene
519           fuel: Drivstoff
520           grave_yard: Gravlund
521           gym: Treningssenter
522           hall: Spisesal
523           health_centre: Helsesenter
524           hospital: Sjukehus
525           hotel: Hotell
526           hunting_stand: Jaktbod
527           ice_cream: Iskrem
528           kindergarten: Barnehage
529           library: Bibliotek
530           market: Marknad
531           marketplace: Marknadsplass
532           mountain_rescue: Fjellredning
533           nightclub: Nattklubb
534           nursery: Førskule
535           nursing_home: Pleieheim
536           office: Kontor
537           park: Park
538           parking: Parkeringsplass
539           pharmacy: Apotek
540           place_of_worship: Religiøst hus
541           police: Politi
542           post_box: Postboks
543           post_office: Postkontor
544           preschool: Førskule
545           prison: Fengsel
546           pub: Pub
547           public_building: Offentleg bygning
548           public_market: Offentleg marknad
549           reception_area: Oppsamlingsområde
550           recycling: Resirkuleringspunkt
551           restaurant: Restaurant
552           retirement_home: Gamleheim
553           sauna: Sauna
554           school: Skule
555           shelter: Tilfluktsrom
556           shop: Butikk
557           shopping: Handel
558           social_club: Sosial klubb
559           studio: Studio
560           supermarket: Supermarknad
561           taxi: Drosje
562           telephone: Offentleg telefon
563           theatre: Teater
564           toilets: Toalett
565           townhall: Rådhus
566           university: Universitet
567           vending_machine: Vareautomat
568           veterinary: Veterinærklinikk
569           village_hall: Forsamlingshus
570           waste_basket: Søppelkasse
571           wifi: WiFi-tilgangspunkt
572           youth_centre: Ungdomssenter
573         boundary: 
574           administrative: Administrativ grense
575         building: 
576           apartments: Bustadblokk
577           block: Bygningsblokk
578           bunker: Bunker
579           chapel: Kapell
580           church: Kyrkje
581           city_hall: Rådhus
582           commercial: Kommersiell bygning
583           dormitory: Sovesal
584           entrance: Bygningsinngang
585           faculty: Fakultetsbygning
586           farm: Gårdsbygg
587           flats: Leilegheiter
588           garage: Garasje
589           hall: Spisesal
590           hospital: Sykehusbygg
591           hotel: Hotell
592           house: Hus
593           industrial: Industribygg
594           office: Kontorbygg
595           public: Offentleg bygg
596           residential: Boligbygg
597           retail: Detaljsalgbygg
598           school: Skulebygg
599           shop: Butikk
600           stadium: Stadion
601           store: Butikk
602           terrace: Terrasse
603           tower: Tårn
604           train_station: Jernbanestasjon
605           university: Universitetsbygg
606         highway: 
607           bridleway: Rideveg
608           bus_guideway: Leidde bussfelt
609           bus_stop: Busstopp
610           byway: Stikkveg
611           construction: Motorveg under konstruksjon
612           cycleway: Sykkelsti
613           distance_marker: Avstandsmarkør
614           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
615           footway: Gangsti
616           ford: Vadestad
617           gate: Bom
618           living_street: Gatetun
619           minor: Mindre veg
620           motorway: Motorveg
621           motorway_junction: Motorvegkryss
622           motorway_link: Veg til motorveg
623           path: Sti
624           pedestrian: Gangveg
625           platform: Perrong
626           primary: Primær veg
627           primary_link: Primær veg
628           raceway: Racerbane
629           residential: Bustad
630           road: Veg
631           secondary: Sekundær veg
632           secondary_link: Sekundær veg
633           service: Tjenesteveg
634           services: Motorveitjenester
635           steps: Trapper
636           stile: Stige
637           tertiary: Tertiær veg
638           track: Sti
639           trail: Sti
640           trunk: Hovedveg
641           trunk_link: Hovedveg
642           unclassified: Uklassifisert veg
643           unsurfaced: Veg utan dekke
644         historic: 
645           archaeological_site: Arkeologisk plass
646           battlefield: Slagmark
647           boundary_stone: Grensestein
648           building: Bygning
649           castle: Slott
650           church: Kyrkje
651           house: Hus
652           icon: Ikon
653           manor: Herregard
654           memorial: Minne
655           mine: Gruve
656           monument: Monument
657           museum: Museum
658           ruins: Ruinar
659           tower: Tårn
660           wayside_cross: Vegkant kross
661           wayside_shrine: Vegkant alter
662           wreck: Vrak
663         landuse: 
664           allotments: Kolonihagar
665           basin: Elveområde
666           brownfield: Tidlegare industriområde
667           cemetery: Gravplass
668           commercial: Kommersielt område
669           conservation: Freda
670           construction: Kontruksjon
671           farm: Gard
672           farmland: Jordbruksland
673           farmyard: Gardstun
674           forest: Skog
675           grass: Gras
676           greenfield: Ikkje-utvikla område
677           industrial: Industriområde
678           landfill: Landfylling
679           meadow: Eng
680           military: Militært område
681           mine: Gruve
682           mountain: Fjell
683           nature_reserve: Naturreservat
684           park: Park
685           piste: Løype
686           plaza: Torg
687           quarry: Steinbrot
688           railway: Jernbane
689           recreation_ground: Idrettsplass
690           reservoir: Reservoar
691           residential: Boligområde
692           retail: Detaljsalg
693           village_green: landsbypark
694           vineyard: Vingård
695           wetland: Våtmark
696           wood: Skog
697         leisure: 
698           beach_resort: Strandsted
699           common: Allmenning
700           fishing: Fiskeområde
701           garden: Hage
702           golf_course: Golfbane
703           ice_rink: Skøytebane
704           marina: Båthavn
705           miniature_golf: Minigolf
706           nature_reserve: Naturreservat
707           park: Park
708           pitch: Sportsarena
709           playground: Leikeplass
710           recreation_ground: Idrettsplass
711           slipway: Slipp
712           sports_centre: Sportssenter
713           stadium: Stadion
714           swimming_pool: Symjebaseng
715           track: Laupebane
716           water_park: Vannpark
717         natural: 
718           bay: Bukt
719           beach: Strand
720           cape: Nes
721           cave_entrance: Holeinngang
722           channel: Kanal
723           cliff: Klippe
724           coastline: Kystlinje
725           crater: Krater
726           feature: Eigenskap
727           fell: Fjellskrent
728           fjord: Fjord
729           geyser: Geysir
730           glacier: Isbre
731           heath: Vidde
732           hill: Ås
733           island: Øy
734           land: Land
735           marsh: Sump
736           moor: Myr
737           mud: Gjørme
738           peak: Topp
739           point: Punkt
740           reef: Rev
741           ridge: Rygg
742           river: Elv
743           rock: Stein
744           scree: Ur
745           scrub: Kratt
746           shoal: Grunning
747           spring: Kjelde
748           strait: Stred
749           tree: Tre
750           valley: Dal
751           volcano: Vulkan
752           water: Vatn
753           wetland: Våtmark
754           wetlands: Våtland
755           wood: Skog
756         place: 
757           airport: Flyplass
758           city: By
759           country: Land
760           county: Fylke
761           farm: Gard
762           hamlet: Grend
763           house: Hus
764           houses: Hus
765           island: Øy
766           islet: Holme
767           locality: Plass
768           moor: Myr
769           municipality: Kommune
770           postcode: Postnummer
771           region: Område
772           sea: Hav
773           state: Delstat
774           subdivision: Underavdeling
775           suburb: Forstad
776           town: Tettstad
777           unincorporated_area: Kommunefritt område
778           village: Landsby
779         railway: 
780           abandoned: Forlatt jernbane
781           construction: Jernbane under konstruksjon
782           disused: Nedlagt jernbane
783           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
784           funicular: Kabelbane
785           halt: Togstopp
786           historic_station: Historisk jernbanestasjon
787           junction: Jernbanekryss
788           level_crossing: Planovergang
789           light_rail: Bybane
790           monorail: Enskinnebane
791           narrow_gauge: Smalsporjernbane
792           platform: Jernbaneperrong
793           preserved: Verna jernbane
794           spur: Jernbaneforgrening
795           station: Jernbanestasjon
796           subway: T-banestasjon
797           subway_entrance: T-baneinngang
798           switch: Sporveksel
799           tram: Sporveg
800           tram_stop: Trikkestopp
801           yard: Skiftetomt
802         shop: 
803           alcohol: Utanfor lisens
804           apparel: Klesbutikk
805           art: Kunstbutikk
806           bakery: Bakeri
807           beauty: Skjønnheitssalong
808           beverages: Drikkevarebutikk
809           bicycle: Sykkelbutikk
810           books: Bokhandel
811           butcher: Slaktar
812           car: Bilbutikk
813           car_dealer: Bilforhandlar
814           car_parts: Bildeler
815           car_repair: Bilverkstad
816           carpet: Teppebutikk
817           charity: Veldedighetsbutikk
818           chemist: Kjemiker
819           clothes: Klesbutikk
820           computer: Databutikk
821           confectionery: Konditori
822           convenience: Nærbutikk
823           copyshop: Kopieringsbutikk
824           cosmetics: Kosmetikkforretning
825           department_store: Varehus
826           discount: Tilbudsbutikk
827           doityourself: Gjer-det-sjølv
828           drugstore: Apotek
829           dry_cleaning: Renseri
830           electronics: Elektronikkforretning
831           estate_agent: Eiendomsmegler
832           farm: Gardsbutikk
833           fashion: Motebutikk
834           fish: Fiskebutikk
835           florist: Blomsterbutikk
836           food: Matbutikk
837           funeral_directors: Begravelsesforretning
838           furniture: Møbler
839           gallery: Galleri
840           garden_centre: Hagesenter
841           general: Landhandel
842           gift: Gavebutikk
843           greengrocer: Grønnsakshandel
844           grocery: Dagligvarebutikk
845           hairdresser: Frisør
846           hardware: Jernvarehandel
847           hifi: Hi-fi
848           insurance: Forsikring
849           jewelry: Gullsmed
850           kiosk: Kiosk
851           laundry: Vaskeri
852           mall: Kjøpesenter
853           market: Marknad
854           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
855           motorcycle: Motorsykkelbutikk
856           music: Musikkbutikk
857           newsagent: Nyhetsbyrå
858           optician: Optiker
859           organic: Organisk matbutikk
860           outdoor: Utandørs butikk
861           pet: Dyrebutikk
862           photo: Fotobutikk
863           salon: Salong
864           shoes: Skobutikk
865           shopping_centre: Kjøpesenter
866           sports: Sportsbutikk
867           stationery: Papirbutikk
868           supermarket: Supermarked
869           toys: Lekebutikk
870           travel_agency: Reisebyrå
871           video: Videobutikk
872           wine: Utanfor lisens
873         tourism: 
874           alpine_hut: Fjellhytte
875           artwork: Kunstverk
876           attraction: Attraksjon
877           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
878           cabin: Hytte
879           camp_site: Teltplass
880           caravan_site: Campingplass
881           chalet: Fjellhytte
882           guest_house: Gjestehus
883           hostel: Vandrerhjem
884           hotel: Hotell
885           information: Informasjon
886           lean_to: Gapehuk
887           motel: Motell
888           museum: Museum
889           picnic_site: Piknikplass
890           theme_park: Fornøyelsespark
891           valley: Dal
892           viewpoint: Utsiktspunkt
893           zoo: Dyrepark
894         waterway: 
895           boatyard: Båtverft
896           canal: Kanal
897           connector: Vannvegforbindelse
898           dam: Demning
899           derelict_canal: Nedlagt kanal
900           ditch: Grøft
901           dock: Dokk
902           drain: Avløp
903           lock: Sluse
904           lock_gate: Sluseport
905           mineral_spring: Mineralkilde
906           mooring: Fortøyning
907           rapids: Bank
908           river: Elv
909           riverbank: Elvebredd
910           stream: Straum
911           wadi: Elveleie
912           water_point: Vannpunkt
913           waterfall: Foss
914           weir: Overløpskant
915       prefix_format: "%{name}"
916   html: 
917     dir: ltr
918   javascripts: 
919     map: 
920       base: 
921         cycle_map: Sykkelkart
922         mapquest: MapQuest Open
923         standard: Standard
924         transport_map: Transport-kart
925       overlays: 
926         maplint: Maplint
927     site: 
928       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
929       edit_tooltip: Rediger kartet
930       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
931       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
932       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
933       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
934   layouts: 
935     community_blogs: Fellesskapsblogger
936     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
937     copyright: Opphavsrett & lisens
938     documentation: Dokumentasjon
939     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
940     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
941     donate_link_text: donering
942     edit: Rediger
943     edit_with: Rediger med %{editor}
944     export: Eksporter
945     export_tooltip: Eksporter kartdata
946     foundation: Stiftelse
947     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
948     gps_traces: GPS-spor
949     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
950     help: Hjelp
951     help_centre: Brukerstøtte
952     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
953     help_url: http://help.openstreetmap.org/
954     history: Historikk
955     home: heim
956     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
957     inbox: innboks (%{count})
958     inbox_tooltip: 
959       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
960       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
961       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
962     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
963     intro_2: OpenStreetMap gjer det mogleg å vise, redigere og bruke geografiske data på ein samarbeidande måte frå kvar som helst på jorda.
964     intro_3: OpenStreetMaps vert sponsa av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}. Andre sponsorar av prosjektet er oppført i %{partners}.
965     intro_3_bytemark: Bytemark Hosting
966     intro_3_ic: Imperial College London
967     intro_3_partners: wiki
968     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
969     intro_3_ucl: UCL VR Senteret
970     license: 
971       alt: CC by-sa 2.0
972       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
973     log_in: logg inn
974     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
975     logo: 
976       alt_text: OpenStreetMap-logo
977     logout: logg ut
978     logout_tooltip: Logg ut
979     make_a_donation: 
980       text: Doner
981       title: Støytt OpenStreetMap med ein donasjon
982     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
983     osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for augneblunken i berre-lese-modus medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
984     project_name: 
985       h1: OpenStreetMap
986       title: OpenStreetMap
987     sign_up: registrer
988     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
989     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
990     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
991     user_diaries: Brukardagbok
992     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
993     view: Vis
994     view_tooltip: Vis kartet
995     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
996     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
997     wiki: Wiki
998     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
999     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1000   license_page: 
1001     foreign: 
1002       english_link: den engelske originalen
1003       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1004       title: Om denne omsetjinga
1005     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du krediterer OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fulle <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at din kreditering minst inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_fAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
1006     native: 
1007       mapping_link: start kartlegging
1008       native_link: Nynorsk versjon
1009       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssiden. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1010       title: Om denne sida
1011   message: 
1012     delete: 
1013       deleted: Melding sletta
1014     inbox: 
1015       date: Dato
1016       from: Frå
1017       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1018       my_inbox: Min innboks
1019       new_messages: 
1020         one: "%{count} ny melding"
1021         other: "%{count} nye meldingar"
1022       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1023       old_messages: 
1024         one: "%{count} gamal melding"
1025         other: "%{count} gamle meldingar"
1026       outbox: utboks
1027       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1028       subject: Emne
1029       title: Innboks
1030     mark: 
1031       as_read: Melding markert som lese
1032       as_unread: Melding markert som ulese
1033     message_summary: 
1034       delete_button: Slett
1035       read_button: Marker som lese
1036       reply_button: Svar
1037       unread_button: Marker som ulese
1038     new: 
1039       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1040       body: Kropp
1041       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1042       message_sent: Melding sendt
1043       send_button: Send
1044       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1045       subject: Emne
1046       title: Send melding
1047     no_such_message: 
1048       body: Det er inga melding med den ID-en.
1049       heading: Inga melding funne
1050       title: Inga melding funne
1051     no_such_user: 
1052       body: Det er ingen brukar med det namnet.
1053       heading: Ingen brukar funnet
1054       title: Ingen brukar funnet
1055     outbox: 
1056       date: Dato
1057       inbox: innboks
1058       messages: 
1059         one: Du har %{count} sendt melding
1060         other: Du har %{count} sendte meldingar
1061       my_inbox: Min %{inbox_link}
1062       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1063       outbox: utboks
1064       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1065       subject: Emne
1066       title: Utboks
1067       to: Til
1068     read: 
1069       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1070       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1071       date: Dato
1072       from: Frå
1073       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1074       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1075       reply_button: Svar
1076       subject: Emne
1077       title: Les melding
1078       to: Til
1079       unread_button: Marker som ulese
1080       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1081     reply: 
1082       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1083     sent_message_summary: 
1084       delete_button: Slett
1085   notifier: 
1086     diary_comment_notification: 
1087       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1088       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1089       hi: Hei %{to_user},
1090       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1091     email_confirm: 
1092       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1093     email_confirm_html: 
1094       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1095       greeting: Hei,
1096       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1097     email_confirm_plain: 
1098       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1099       greeting: Hei,
1100       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1101       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1102     friend_notification: 
1103       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1104       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1105       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1106       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1107     gpx_notification: 
1108       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1109       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1110       failure: 
1111         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1112         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1113         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1114         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1115         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1116       greeting: Hei,
1117       success: 
1118         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1119         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1120       with_description: med skildring
1121       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1122     lost_password: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1124     lost_password_html: 
1125       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1126       greeting: Hei,
1127       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1128     lost_password_plain: 
1129       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1130       greeting: Hei,
1131       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1132       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1133     message_notification: 
1134       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1135       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1136       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1137       hi: Hei %{to_user},
1138       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1139     signup_confirm: 
1140       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1141     signup_confirm_html: 
1142       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1143       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1144       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1145       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1146       greeting: Hei der!
1147       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1148       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1149       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1150       more_videos_here: fleire videoar her
1151       user_wiki_page: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer kategorimerker som viser der du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1152       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1153       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1154     signup_confirm_plain: 
1155       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1156       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1157       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1158       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1159       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1160       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1161       greeting: Hei der!
1162       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1163       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1164       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1165       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1166       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1167       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1168       user_wiki_1: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer
1169       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1170       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1171       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1172   oauth: 
1173     oauthorize: 
1174       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1175       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1176       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1177       allow_write_api: endre kartet.
1178       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1179       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1180       allow_write_prefs: Innstillingane vart lagra.
1181       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1182     revoke: 
1183       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1184   oauth_clients: 
1185     create: 
1186       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1187     destroy: 
1188       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1189     edit: 
1190       submit: Rediger
1191       title: Rediger programvara di
1192     form: 
1193       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1194       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1195       allow_write_api: endre kartet.
1196       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1197       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1198       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1199       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1200       name: Namn
1201       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1202       required: Påkrevd
1203       support_url: Støytte-URL
1204       url: URL til hovedapplikasjonen
1205     index: 
1206       application: Applikasjonsnavn
1207       issued_at: Utskrive
1208       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1209       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1210       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1211       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1212       register_new: Registrer applikasjonen din
1213       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1214       revoke: Tilbakekall!
1215       title: Mine OAuth-detaljar
1216     new: 
1217       submit: Registrer
1218       title: Registrer ein ny applikasjon
1219     not_found: 
1220       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1221     show: 
1222       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1223       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1224       allow_read_prefs: les brukerinnstillingene deira.
1225       allow_write_api: endre kartet.
1226       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1227       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1228       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1229       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1230       edit: Rediger detaljar
1231       key: "Forbrukernøkkel:"
1232       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1233       secret: "Forbrukerhemmelighet:"
1234       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1235       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1236       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1237     update: 
1238       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1239   printable_name: 
1240     with_id: "%{id}"
1241     with_name: "%{name} (%{id})"
1242     with_version: "%{id}, v%{version}"
1243   site: 
1244     edit: 
1245       anon_edits: (%{link})
1246       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1247       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1248       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1249       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1250       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1251       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1252       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1253       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1254       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1255       user_page_link: brukarside
1256     index: 
1257       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1258       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1259       js_3: Viss du ikkje kan slå på JavaScript, så kan du prøve dei <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statiske Tile sitt@Home-kartsidene</a>.
1260       license: 
1261         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1262         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1263         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1264         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1265         project_url: http://openstreetmap.org
1266       permalink: Permanent lenkje
1267       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1268       shortlink: Kort lenkje
1269     key: 
1270       map_key: Kartforklaring
1271       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1272       table: 
1273         entry: 
1274           admin: Administrativ grense
1275           allotments: Kolonihagar
1276           apron: 
1277             - terminal
1278             - terminal
1279           bridge: Sort kant = bru
1280           bridleway: Rideveg
1281           brownfield: Tidlegare industriområde
1282           building: Viktig bygning
1283           byway: Stikkveg
1284           cable: 
1285             - Kabelvogn
1286             - stolheis
1287           cemetery: Gravplass
1288           centre: Sportssenter
1289           commercial: Kommersielt område
1290           common: 
1291             - Vanleg
1292             - snever
1293           construction: Vegar under konstruksjon
1294           cycleway: Sykkelveg
1295           destination: Destinasjonstilgang
1296           farm: Gard
1297           footway: Gangveg
1298           forest: Skog
1299           golf: Golfbane
1300           heathland: Heilandskap
1301           industrial: Industriområde
1302           lake: 
1303             - Innsjø
1304             - reservoar
1305           military: Militært område
1306           motorway: Motorveg
1307           park: Park
1308           permissive: Betinget tilgjenge
1309           pitch: Sportsarena
1310           primary: Primærveg
1311           private: Privat tilgjenge
1312           rail: Jernbane
1313           reserve: Naturreservat
1314           resident: Boligområde
1315           retail: Detaljsalgområde
1316           runway: 
1317             - Flystripe
1318             - taksebane
1319           school: 
1320             - Skule
1321             - universitet
1322           secondary: Sekundærveg
1323           station: Jernbanestasjon
1324           subway: Undergrunnsbane
1325           summit: 
1326             - Topp
1327             - fjelltopp
1328           tourist: Turistattraksjon
1329           track: Spor
1330           tram: 
1331             - Bybane
1332             - trikk
1333           trunk: Hovedveg
1334           tunnel: Streka kant = tunnel
1335           unclassified: Uklassifisert veg
1336           unsurfaced: Veg utan dekke
1337           wood: Ved
1338     search: 
1339       search: Søk
1340       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1341       submit_text: Gå
1342       where_am_i: Kor er eg?
1343       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1344     sidebar: 
1345       close: Lukk
1346       search_results: Søkjeresultat
1347   time: 
1348     formats: 
1349       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1350   trace: 
1351     create: 
1352       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1353       upload_trace: Last opp GPS-spor
1354     delete: 
1355       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1356     edit: 
1357       description: "Skildring:"
1358       download: last ned
1359       edit: rediger
1360       filename: "Filnavn:"
1361       heading: Redigerer spor %{name}
1362       map: kart
1363       owner: "Eigar:"
1364       points: "Punkter:"
1365       save_button: Lagre endringar
1366       start_coord: "Startkoordinat:"
1367       tags: "Markelapper:"
1368       tags_help: kommaseparert
1369       title: Redigerer spor %{name}
1370       uploaded_at: "Last opp:"
1371       visibility: "Synlighet:"
1372       visibility_help: kva tyder dette?
1373       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1374     list: 
1375       public_traces: Offentleg GPS-spor
1376       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1377       tagged_with: merkte med %{tags}
1378       your_traces: Dine GPS-spor
1379     make_public: 
1380       made_public: Spor gjort offentleg
1381     no_such_user: 
1382       body: Beklagar, det finst ingen brukar med namnet %{user}. Vennligst sjekk at du har stava riktig, eller kanskje lenkja du følgde er feil.
1383       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1384       title: Ingen brukar funnet
1385     offline: 
1386       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1387       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1388     offline_warning: 
1389       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1390     trace: 
1391       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1392       by: av
1393       count_points: "%{count} punkt"
1394       edit: rediger
1395       edit_map: Rediger kart
1396       identifiable: IDENTIFISERBAR
1397       in: i
1398       map: kart
1399       more: meir
1400       pending: VENTANDE
1401       private: PRIVAT
1402       public: OFFENTLEG
1403       trace_details: Vis detaljar for spor
1404       trackable: SPORBAR
1405       view_map: Vis kart
1406     trace_form: 
1407       description: "Skildring:"
1408       help: Hjelp
1409       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1410       tags: "Merkelappar:"
1411       tags_help: kommaseparert
1412       upload_button: Last opp
1413       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1414       visibility: "Synligheit:"
1415       visibility_help: kva tyder dette?
1416       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1417     trace_header: 
1418       see_all_traces: Sjå alle spor
1419       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1420       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1421       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1422     trace_optionals: 
1423       tags: Merkelappar
1424     trace_paging_nav: 
1425       next: Neste »
1426       previous: « Forrige
1427       showing_page: Viser side %{page}
1428     view: 
1429       delete_track: Slett dette sporet
1430       description: "Skildring:"
1431       download: last ned
1432       edit: rediger
1433       edit_track: Rediger dette sporet
1434       filename: "Filnavn:"
1435       heading: Viser spor %{name}
1436       map: kart
1437       none: Ingen
1438       owner: "Eigar:"
1439       pending: VENTANDE
1440       points: "Punkter:"
1441       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1442       tags: "Markelappar:"
1443       title: Viser spor %{name}
1444       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1445       uploaded: "Lasta opp:"
1446       visibility: "Synligheit:"
1447     visibility: 
1448       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1449       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1450       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1451       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1452   user: 
1453     account: 
1454       contributor terms: 
1455         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1456         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1457         heading: "Bidragsytervilkår:"
1458         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1459         link text: kva er dette?
1460         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1461         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1462       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1463       delete image: Fjern gjeldande bilete
1464       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1465       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1466       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1467       home location: "Heimeposisjon:"
1468       image: "Bilete:"
1469       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1470       keep image: Hald på gjeldande bilete
1471       latitude: "Breiddegrad:"
1472       longitude: "Lengdegrad:"
1473       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1474       my settings: Innstellingane mine
1475       new email address: "Ny e-postadresse:"
1476       new image: Legg til eit bilete
1477       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1478       openid: 
1479         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1480         link text: kva er dette?
1481         openid: "OpenID:"
1482       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1483       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1484       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1485       public editing: 
1486         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1487         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1488         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1489         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1490         enabled link text: kva er dette?
1491         heading: "Offentleg redigering:"
1492       public editing note: 
1493         heading: Offentleg redigering
1494         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1495       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1496       return to profile: Returner til profil
1497       save changes button: Lagre endringar
1498       title: Rediger konto
1499       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1500     confirm: 
1501       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1502       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1503       button: Stadfest
1504       heading: Stadfest ein brukerkonto
1505       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1506       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1507       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1508       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1509     confirm_email: 
1510       button: Stadfest
1511       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1512       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1513       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1514       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1515     confirm_resend: 
1516       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1517       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1518     filter: 
1519       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1520     go_public: 
1521       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1522     list: 
1523       confirm: Stadfest valde brukarar
1524       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1525       heading: Brukarar
1526       hide: Skjul valde brukarar
1527       showing: 
1528         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1529         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1530       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1531       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1532       title: Brukarar
1533     login: 
1534       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1535       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1536       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1537       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1538       email or username: "E-postadresse eller brukernavn:"
1539       heading: Logg inn
1540       login_button: Logg inn
1541       lost password link: Mista passordet ditt?
1542       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1543       no account: Har du ingen brukarkonto?
1544       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1545       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1546       openid: "%{logo} OpenID:"
1547       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1548       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1549       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1550       openid_providers: 
1551         aol: 
1552           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1553           title: Logg inn med AOL
1554         google: 
1555           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1556           title: Logg inn med Google
1557         myopenid: 
1558           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1559           title: Logg inn med myOpenID
1560         openid: 
1561           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1562           title: Logg inn med OpenID
1563         wordpress: 
1564           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1565           title: Logg inn med Wordpress
1566         yahoo: 
1567           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1568           title: Logg inn med Yahoo
1569       password: "Passord:"
1570       register now: Registrer deg no
1571       remember: "Hugs meg:"
1572       title: Logg inn
1573       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1574       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1575       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1576     logout: 
1577       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1578       logout_button: Logg ut
1579       title: Logg ut
1580     lost_password: 
1581       email address: "E-postadresse:"
1582       heading: Gløymt passord?
1583       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1584       new password button: Nullstill passord
1585       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1586       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1587       title: Gløymt passord
1588     make_friend: 
1589       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1590       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1591       success: "%{name} er no venen din."
1592     new: 
1593       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1594       confirm password: "Stadfest passord:"
1595       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1596       continue: Hald fram
1597       display name: "Visningsnavn:"
1598       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1599       email address: "E-postadresse:"
1600       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1601       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1602       heading: Opprett ein brukerkonto
1603       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1604       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1605       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1606       openid: "%{logo} OpenID:"
1607       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1608       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1609       password: "Passord:"
1610       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1611       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1612       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1613       title: Opprett konto
1614       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1615     no_such_user: 
1616       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1617       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1618       title: Ingen brukar funnet
1619     popup: 
1620       friend: Ven
1621       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1622       your location: Posisjonen din
1623     remove_friend: 
1624       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1625       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1626     reset_password: 
1627       confirm password: "Stadfest passord:"
1628       flash changed: Passordet ditt er endra.
1629       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1630       heading: Nullstill passord for %{user}
1631       password: "Passord:"
1632       reset: Nullstill passord
1633       title: Nullstill passord
1634     set_home: 
1635       flash success: Heimelokasjon lagra
1636     suspended: 
1637       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1638       heading: Konto stengt
1639       title: Konto stengt
1640       webmaster: webmaster
1641     terms: 
1642       agree: Eg godkjenner
1643       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1644       consider_pd_why: kva er dette?
1645       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1646       decline: Avslå
1647       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1648       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1649       heading: Bidragsytervilkåra
1650       legale_names: 
1651         france: Frankrike
1652         italy: Italia
1653         rest_of_world: Resten av verda
1654       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1655       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1656       title: Bidragsytervilkår
1657       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1658     view: 
1659       activate_user: aktiver denne brukaren
1660       add as friend: legg til som ein ven
1661       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1662       block_history: vis mottekne blokkeringar
1663       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1664       blocks on me: blokkeringane mine
1665       comments: kommentarar
1666       confirm: Stadfest
1667       confirm_user: stadfest denne brukaren
1668       create_block: blokkar denne brukaren
1669       created from: "Oppretta frå:"
1670       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1671       ct declined: Avslått
1672       ct status: "Vilkåra til bidragsytar:"
1673       ct undecided: Usikker
1674       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1675       delete_user: slett denne brukaren
1676       description: Skildring
1677       diary: dagbok
1678       edits: redigeringar
1679       email address: "E-postadresse:"
1680       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1681       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1682       hide_user: skjul denne brukaren
1683       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1684       km away: "%{count}km unna"
1685       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1686       m away: "%{count}m unna"
1687       mapper since: "Brukar sidan:"
1688       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1689       my comments: mine kommentarar
1690       my diary: mi dagbok
1691       my edits: redigeringane mine
1692       my settings: innstellingane mine
1693       my traces: spora mine
1694       nearby users: Andre næliggande brukarar
1695       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1696       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1697       new diary entry: ny dagbokoppføring
1698       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1699       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1700       oauth settings: oauth-innstellingar
1701       remove as friend: fjern som ven
1702       role: 
1703         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1704         grant: 
1705           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1706           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1707         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1708         revoke: 
1709           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1710           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1711       send message: send melding
1712       settings_link_text: innstellingar
1713       spam score: "Spamresultat:"
1714       status: "Status:"
1715       traces: spor
1716       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1717       user location: Posisjonen til brukaren
1718       your friends: Venene dine
1719   user_block: 
1720     blocks_by: 
1721       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1722       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1723       title: Blokkeringar av %{name}
1724     blocks_on: 
1725       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1726       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1727       title: Blokkeringar av %{name}
1728     create: 
1729       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1730       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1731       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1732     edit: 
1733       back: Vis alle blokkeringar
1734       heading: Endrar blokkering av %{name}
1735       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1736       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1737       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1738       show: Vis denne blokkeringa
1739       submit: Oppdater blokkering
1740       title: Endrar blokkering av %{name}
1741     filter: 
1742       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1743       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1744       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1745     helper: 
1746       time_future: Sluttar om %{time}.
1747       time_past: Slutta %{time} sidan.
1748       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1749     index: 
1750       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1751       heading: Liste over brukerblokkeringer
1752       title: Brukerblokkeringer
1753     model: 
1754       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1755       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1756     new: 
1757       back: Vis alle blokkeringar
1758       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1759       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1760       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1761       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1762       submit: Opprett blokkering
1763       title: Opprettar blokkering av %{name}
1764       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1765       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1766     not_found: 
1767       back: Tilbake til indeksen
1768       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1769     partial: 
1770       confirm: Er du sikker?
1771       creator_name: Oppretta av
1772       display_name: Blokkert brukar
1773       edit: Rediger
1774       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1775       reason: Årsak for blokkering
1776       revoke: Tilbakekall!
1777       revoker_name: Tilbakekalt av
1778       show: Vis
1779       status: Status
1780     period: 
1781       one: 1 time
1782       other: "%{count} timar"
1783     revoke: 
1784       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1785       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1786       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1787       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1788       revoke: Tilbakekall!
1789       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1790       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1791     show: 
1792       back: Vis alle blokkeringar
1793       confirm: Er du sikker?
1794       edit: Rediger
1795       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1796       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1797       reason: "Årsak for blokkering:"
1798       revoke: Tilbakekall!
1799       revoker: "Tilbakekaller:"
1800       show: Vis
1801       status: Status
1802       time_future: Sluttar om %{time}
1803       time_past: Slutta %{time} sidan
1804       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1805     update: 
1806       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1807       success: Blokkering oppdatert.
1808   user_role: 
1809     filter: 
1810       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1811       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1812       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1813       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1814     grant: 
1815       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1816       confirm: Stadfest
1817       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1818       heading: Stadfest rolletildeling
1819       title: Stadfest rolletildeling
1820     revoke: 
1821       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1822       confirm: Stadfest
1823       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1824       heading: Stadfest fjerning av rolle
1825       title: Stadfest fjerning av rolle