]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: RafalR
9 # Author: Soeb
10 # Author: Sp5uhe
11 # Author: Woytecr
12 # Author: Wpedzich
13 # Author: Yarl
14 pl: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Treść
19       diary_entry: 
20         language: Język
21         latitude: Szerokość geograficzna
22         longitude: Długość geograficzna
23         title: Tytuł
24         user: Użytkownik
25       friend: 
26         friend: Znajomy
27         user: Użytkownik
28       message: 
29         body: Treść
30         recipient: Odbiorca
31         sender: Nadawca
32         title: Tytuł
33       trace: 
34         description: Opis
35         latitude: Szerokość geograficzna
36         longitude: Długość geograficzna
37         name: Nazwa
38         public: Publiczny
39         size: Rozmiar
40         user: Użytkownik
41         visible: Widoczny
42       user: 
43         active: Aktywny
44         description: Opis
45         display_name: Publiczna nazwa
46         email: E-mail
47         languages: Języki
48         pass_crypt: Hasło
49     models: 
50       acl: Lista ACL
51       changeset: Zestaw zmian
52       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
53       country: Państwo
54       diary_comment: Komentarz dziennika
55       diary_entry: Wpis w dzienniku
56       friend: Znajomy
57       language: Język
58       message: Wiadomość
59       node: Węzeł
60       node_tag: Znacznik węzła
61       notifier: Notifier
62       old_node: Wcześniejszy węzeł
63       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
64       old_relation: Stara relacja
65       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
66       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
67       old_way: Wcześniejsza droga
68       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
69       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
70       relation: Relacja
71       relation_member: Członek relacji
72       relation_tag: Znacznik relacji
73       session: Sesja
74       trace: Ślad
75       tracepoint: Punkt śladu
76       tracetag: Znacznik śladu
77       user: Użytkownik
78       user_preference: Preferencje użytkownika
79       user_token: Token użytkownika
80       way: Droga
81       way_node: Węzeł drogi
82       way_tag: Tag drogi
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
88       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
92       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
93       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
94       feed: 
95         title: Zestaw zmian %{id}
96         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
97       osmchangexml: XML w formacie osmChange
98       title: Zestaw zmian
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Należy do:"
101       bounding_box: "Obszar edycji:"
102       box: prostokąt
103       closed_at: "Zamknięto:"
104       created_at: "Utworzono:"
105       has_nodes: 
106         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
107         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
108         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
109       has_relations: 
110         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
111         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
112         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
113       has_ways: 
114         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
115         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
116         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
117       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
118       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Komentarz:"
121       deleted_at: "Usunięte dnia:"
122       deleted_by: "Usunięte przez:"
123       edited_at: "Edytowano:"
124       edited_by: "Edytował(a):"
125       in_changeset: "W zestawie zmian:"
126       version: "Wersja:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relacja %{relation_name}
129       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Skasowano
132       edit: 
133         area: Edytuj obszar
134         node: Edytuj węzeł
135         relation: Edytuj relację
136         way: Edytuj drogę
137       larger: 
138         area: Zobacz obszar na większej mapie
139         node: Zobacz punkt na większej mapie
140         relation: Zobacz relację na większej mapie
141         way: Pokaż drogę na większej mapie
142       loading: Wczytywanie…
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
146         next_node_tooltip: Następny węzeł
147         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
148         next_way_tooltip: Następna droga
149         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
150         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
151         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
152         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
155         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
159       download_xml: Ściągnij XML
160       edit: edytuj
161       node: Węzeł
162       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
163       view_history: zobacz historię zmian
164     node_details: 
165       coordinates: "Współrzędne:"
166       part_of: "Jest częścią:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
169       download_xml: Ściągnij XML
170       node_history: Historia zmian węzła
171       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
172       view_details: zobacz szczegóły
173     not_found: 
174       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
175       type: 
176         changeset: zestaw zmian
177         node: węzeł
178         relation: relacja
179         way: droga
180     paging_nav: 
181       of: z
182       showing_page: Widoczna jest strona
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
185       download_xml: Ściągnij XML
186       relation: Relacja
187       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
188       view_history: zobacz historię zmian
189     relation_details: 
190       members: "Zawiera:"
191       part_of: "Jest częścią:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
194       download_xml: Ściągnij XML
195       relation_history: Historia zmian relacji
196       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
197       view_details: zobacz szczegóły
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
200       type: 
201         node: Węzeł
202         relation: Relacja
203         way: Droga
204     start: 
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Dane
209       data_layer_name: Dane
210       details: Szczegóły
211       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
212       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
213       hide_areas: Ukryj obszary
214       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
215       load_data: Załaduj dane
216       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
217       loading: Wczytywanie
218       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
219       object_list: 
220         api: Pobierz ten obszar z API
221         back: Wyświetlanie listy obiektów
222         details: Szczegóły
223         heading: Lista obiektów
224         history: 
225           type: 
226             node: Węzeł [[id]]
227             way: Droga [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Węzeł [[id]]
231             way: Droga [[id]]
232         type: 
233           node: Węzeł
234           way: Droga
235       private_user: prywatny użytkownika
236       show_areas: Pokaż obszary
237       show_history: Pokaż zmiany
238       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
239       wait: Moment…
240       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
241     tag_details: 
242       tags: "Znaczniki:"
243       wiki_link: 
244         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
245         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
247     timeout: 
248       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
249       type: 
250         changeset: Zestaw zmian
251         node: węzeł
252         relation: relacja
253         way: droga
254     way: 
255       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
256       download_xml: Ściągnij XML
257       edit: edytuj
258       view_history: pokaż historię
259       way: Droga
260       way_title: "Droga: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: należy również do drogi %{related_ways}
264         other: należy również do dróg %{related_ways}
265       nodes: "Węzły:"
266       part_of: "Jest częścią:"
267     way_history: 
268       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
269       download_xml: Ściągnij XML
270       view_details: zobacz szczegóły
271       way_history: Historia zmian drogi
272       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonim
276       big_area: (duży)
277       no_comment: (brak)
278       no_edits: (brak edycji)
279       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
280       still_editing: (nadal edytowany)
281       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Następna »
284       previous: « Poprzednia
285       showing_page: Strona %{page}
286     changesets: 
287       area: Obszar
288       comment: Komentarz
289       id: ID
290       saved_at: Zapisano
291       user: Użytkownik
292     list: 
293       description: Ostatnie zmiany
294       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
295       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
296       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
297       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
298       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
299       heading: Zestawy zmian
300       heading_bbox: Zestawy zmian
301       heading_friend: Zestawy zmian
302       heading_nearby: Zestawy zmian
303       heading_user: Zestawy zmian
304       heading_user_bbox: Zestawy zmian
305       title: Zestawy zmian
306       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
307       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
308       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
309       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
310       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
311     timeout: 
312       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
313   diary_entry: 
314     comments: 
315       ago: "%{ago} temu"
316       comment: Komentarz
317       post: Wpis
318       when: Kiedy
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
321       confirm: Potwierdź
322       hide_link: Ukryj ten komentarz
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         one: 1 komentarz
326         other: "%{count} komentarzy"
327       comment_link: Skomentuj ten wpis
328       confirm: Potwierdź
329       edit_link: Edytuj ten wpis
330       hide_link: Ukryj ten wpis
331       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
332       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
333     edit: 
334       body: "Treść:"
335       language: "Język:"
336       latitude: "Szerokość geograficzna:"
337       location: "Położenie:"
338       longitude: "Długość geograficzna:"
339       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
340       save_button: Zapisz
341       subject: "Temat:"
342       title: Edycja wpisu dziennika
343       use_map_link: na mapie
344     feed: 
345       all: 
346         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
347         title: Wpisy OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
350         title: Wpisy w języku %{language_name}
351       user: 
352         description: Ostatnie wpisy od %{user}
353         title: Wpisy dla %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
356       new: Nowy wpis do dziennika
357       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
358       newer_entries: Nowsze wpisy
359       no_entries: Brak wpisów dziennika
360       older_entries: Starsze wpisy
361       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
362       title: Dzienniki użytkowników
363       title_friends: Dzienniki znajomych
364       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
365       user_title: Dziennik dla %{user}
366     location: 
367       edit: Edytuj
368       location: "Położenie:"
369       view: Podgląd
370     new: 
371       title: Nowy wpis do dziennika
372     no_such_entry: 
373       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
374       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
375       title: Nie ma takiego wpisu
376     no_such_user: 
377       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
378       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
379       title: Nie znaleziono użytkownika
380     view: 
381       leave_a_comment: Zostaw komentarz
382       login: Zaloguj się
383       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
384       save_button: Zapisz
385       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
386       user_title: Dziennik dla %{user}
387   editor: 
388     default: Domyślnie (obecnie %{name})
389     potlatch: 
390       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
391       name: Potlatch 1
392     potlatch2: 
393       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
394       name: Potlatch 2
395     remote: 
396       description: JOSM albo Merkaartor
397       name: Remote Control
398   export: 
399     start: 
400       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
401       area_to_export: Obszar do eksportu
402       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
403       export_button: Eksportuj
404       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
405       format: Format
406       format_to_export: Format eksportu
407       image_size: Rozmiar obrazka
408       latitude: "Szer:"
409       licence: Licencja
410       longitude: "Dł:"
411       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
412       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
413       max: max
414       options: Opcje
415       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
416       output: Wynik
417       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
418       scale: Skala
419       too_large: 
420         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
421         heading: Obszar zbyt duży
422       zoom: Zoom
423     start_rjs: 
424       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
425       change_marker: Zmień pozycję pinezki
426       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
427       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
428       export: Eksport
429       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
430       view_larger_map: Większy widok mapy
431   geocoder: 
432     description: 
433       title: 
434         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
435         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
436         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
437       types: 
438         cities: Miasta
439         places: Miejsca
440         towns: Miasta
441     description_osm_namefinder: 
442       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
443     direction: 
444       east: na wschód
445       north: na północ
446       north_east: na północny wschód
447       north_west: na północny zachód
448       south: na południe
449       south_east: na południowy wschód
450       south_west: na południowy zachód
451       west: na zachód
452     distance: 
453       one: ok. 1km
454       other: około %{count}km
455       zero: mniej niż 1km
456     results: 
457       more_results: Więcej wyników
458       no_results: Nie znaleziono
459     search: 
460       title: 
461         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
462         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
464         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
465         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
467         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
468     search_osm_namefinder: 
469       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
470       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
471     search_osm_nominatim: 
472       prefix: 
473         amenity: 
474           airport: Lonisko
475           arts_centre: Centrum sztuki
476           atm: Bankomat
477           auditorium: Audytorium
478           bank: Bank
479           bar: Bar
480           bench: Ławka
481           bicycle_parking: Parking rowerowy
482           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
483           brothel: Dom publiczny
484           bureau_de_change: Kantor
485           bus_station: Stacja autobusowa
486           cafe: Kawiarnia
487           car_rental: Wynajem samochodów
488           car_sharing: Dzielenie się samochodami
489           car_wash: Myjnia samochodowa
490           casino: Kasyno
491           cinema: Kino
492           clinic: Przychodnia
493           club: Klub
494           college: Uczelnia
495           community_centre: Centrum społeczności
496           courthouse: Sąd
497           crematorium: Krematorium
498           dentist: Gabinet dentystyczny
499           doctors: Lekarze
500           dormitory: Bursa
501           drinking_water: Źródło wody pitnej
502           driving_school: Nauka jazdy
503           embassy: Ambasada
504           emergency_phone: Telefon alarmowy
505           fast_food: Fast Food
506           ferry_terminal: Terminal promowy
507           fire_hydrant: Hydrant
508           fire_station: Remiza strażacka
509           fountain: Fontanna
510           fuel: Stacja benzynowa
511           grave_yard: Mniejszy cmentarz
512           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
513           hall: Hala
514           health_centre: Ośrodek zdrowia
515           hospital: Szpital
516           hotel: Hotel
517           hunting_stand: Ambona myśliwska
518           ice_cream: Lodziarnia
519           kindergarten: Przedszkole
520           library: Biblioteka
521           market: Targowisko
522           marketplace: Plac targowy
523           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
524           nightclub: Klub nocny
525           nursery: Żłobek
526           nursing_home: Dom opieki
527           office: Biuro
528           park: Park
529           parking: Parking
530           pharmacy: Apteka
531           place_of_worship: Miejsce kultu
532           police: Posterunek policji
533           post_box: Skrzynka pocztowa
534           post_office: Poczta
535           preschool: Przedszkole
536           prison: Więzienie
537           pub: Pub
538           public_building: Budynek publiczny
539           public_market: Rynek publiczny
540           reception_area: Recepcja
541           recycling: Miejsce recyklingu
542           restaurant: Restauracja
543           retirement_home: Dom starców
544           sauna: Sauna
545           school: Szkoła
546           shelter: Schron
547           shop: Sklep
548           shopping: Zakupy
549           social_club: Klub towarzyski
550           studio: Studio
551           supermarket: Supermarket
552           taxi: Postój taksówek
553           telephone: Budka telefoniczna
554           theatre: Teatr
555           toilets: Toaleta publiczna
556           townhall: Urząd miejski
557           university: Uniwersytet
558           vending_machine: Automat do sprzedaży
559           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
560           village_hall: Urząd gminy
561           waste_basket: Kosz na śmieci
562           wifi: Dostęp do WiFi
563           youth_centre: Centrum młodzieżowe
564         boundary: 
565           administrative: Granica administracyjna
566         building: 
567           apartments: Blok mieszkalny
568           block: Budynek bloku
569           bunker: Bunkier
570           chapel: Kaplica
571           church: Kościół
572           city_hall: Ratusz
573           commercial: Budynek handlowy
574           dormitory: Bursa
575           entrance: Wejście do budynku
576           faculty: Budynek prawny
577           farm: Budynek gospodarczy
578           flats: Mieszkania
579           garage: Garaż
580           hall: Hala
581           hospital: Budynek szpitala
582           hotel: Hotel
583           house: Dom
584           industrial: Budynek przemysłowy
585           office: Budynek biurowy
586           public: Budynek publiczny
587           residential: Budynek mieszkalny
588           retail: Budynek detaliczny
589           school: Budynek szkoły
590           shop: Sklep
591           stadium: Stadion
592           store: Składnica
593           terrace: Taras
594           tower: Wieża
595           train_station: Stacja kolejowa
596           university: Budynek uniwersytetu
597         highway: 
598           bridleway: Droga dla koni
599           bus_guideway: Droga dla autobusów
600           bus_stop: Przystanek autobusowy
601           byway: Boczna droga
602           construction: Droga budowana
603           cycleway: Ścieżka rowerowa
604           distance_marker: Znak odległości
605           emergency_access_point: Punkt awaryjny
606           footway: Chodnik
607           ford: Bród
608           gate: Bramka
609           living_street: Strefa zamieszkania
610           minor: Drobna droga
611           motorway: Autostrada
612           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
613           motorway_link: Autostrada – dojazd
614           path: Ścieżka
615           pedestrian: Droga dla pieszych
616           platform: Podwyższenie
617           primary: Droga krajowa
618           primary_link: Droga krajowa – dojazd
619           raceway: Tor wyścigowy
620           residential: Droga osiedlowa
621           road: Droga
622           secondary: Droga wojewódzka
623           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
624           service: Droga serwisowa
625           services: Usługi autostrady
626           steps: Schody
627           stile: Przełaz
628           tertiary: Droga powiatowa
629           track: Droga gruntowa
630           trail: Szlak
631           trunk: Droga ekspresowa
632           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
633           unclassified: Droga gminna
634           unsurfaced: Nierówna droga
635         historic: 
636           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
637           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
638           boundary_stone: Graniczny głaz
639           building: Budynek
640           castle: Zamek
641           church: Kościół
642           house: Dom
643           icon: Ikona
644           manor: Dwór
645           memorial: Mniejszy pomnik
646           mine: Kopalnia
647           monument: Pomnik
648           museum: Muzeum
649           ruins: Ruiny
650           tower: Wieża
651           wayside_cross: Przydrożny krzyż
652           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
653           wreck: Wrak
654         landuse: 
655           allotments: Ogródki działkowe
656           basin: Dorzecze
657           brownfield: Grunty poprzemysłowe
658           cemetery: Cmentarz
659           commercial: Obszar handlowo-usługowy
660           conservation: Konserwacja
661           construction: Teren budowy
662           farm: Farma
663           farmland: Grunty rolne
664           farmyard: Podwórze gospodarskie
665           forest: Las
666           grass: Trawa
667           greenfield: Tereny niezagospodarowane
668           industrial: Teren przemysłowy
669           landfill: Wysypisko śmieci
670           meadow: Łąka
671           military: Teren wojskowy
672           mine: Kopalnia
673           mountain: Góra
674           nature_reserve: Rezerwat przyrody
675           park: Park
676           piste: Trasa
677           plaza: Plac
678           quarry: Kamieniołom
679           railway: Teren kolejowy
680           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
681           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
682           residential: Zabudowa mieszkaniowa
683           retail: Handel detaliczny
684           village_green: Park miejski
685           vineyard: Winnica
686           wetland: Tereny podmokłe
687           wood: Puszcza
688         leisure: 
689           beach_resort: Strzeżona plaża
690           common: Błonie
691           fishing: Łowisko
692           garden: Ogród
693           golf_course: Pole golfowe
694           ice_rink: Lodowisko
695           marina: Marina
696           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
697           nature_reserve: Rezerwat naturalny
698           park: Park
699           pitch: Boisko sportowe
700           playground: Plac zabaw
701           recreation_ground: Pole rekreacyjne
702           slipway: Pochylnia
703           sports_centre: Centrum sportowe
704           stadium: Stadion
705           swimming_pool: Basen
706           track: Bieżnia
707           water_park: Park wodny
708         natural: 
709           bay: Zatoka
710           beach: Plaża
711           cape: Przylądek
712           cave_entrance: Wejście do jaskini
713           channel: Kanał
714           cliff: Urwisko
715           coastline: Linia brzegowa
716           crater: Krater
717           feature: Obiekt
718           fell: Hale górskie
719           fjord: Fiord
720           geyser: Gejzer
721           glacier: Lodowiec
722           heath: Wrzosowisko
723           hill: Wzgórze
724           island: Wyspa
725           land: Ląd
726           marsh: Bagno
727           moor: Torfowisko
728           mud: Muł
729           peak: Szczyt
730           point: Punkt
731           reef: Rafa
732           ridge: Grzbiet
733           river: Rzeka
734           rock: Skała
735           scree: Zsypisko
736           scrub: Zagajnik
737           shoal: Mielizna
738           spring: Źródło
739           strait: Cieśnina
740           tree: Drzewo
741           valley: Dolina
742           volcano: Wulkan
743           water: Woda
744           wetland: Obszar podmokły
745           wetlands: Obszary podmokłe
746           wood: Puszcza
747         place: 
748           airport: Lotnisko
749           city: Miasto
750           country: Kraj
751           county: Powiat
752           farm: Farma
753           hamlet: Osada
754           house: Dom
755           houses: Zabudowanie
756           island: Wyspa
757           islet: Wysepka
758           locality: Rejon
759           moor: Torfowisko
760           municipality: Gmina
761           postcode: Kod pocztowy
762           region: Rejon
763           sea: Morze
764           state: Stan
765           subdivision: Dzielnica
766           suburb: Osiedle
767           town: Miasteczko
768           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
769           village: Wieś
770         railway: 
771           abandoned: Dawna linia kolejowa
772           construction: Budowana linia kolejowa
773           disused: Nieczynna trasa kolejowa
774           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
775           funicular: Kolejka linowa
776           halt: Przystanek kolejowy
777           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
778           junction: Węzeł kolejowy
779           level_crossing: Przejazd kolejowy
780           light_rail: Lekka kolej
781           monorail: Kolej jednoszynowa
782           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
783           platform: Peron
784           preserved: Kolej zabytkowa
785           spur: Bocznica kolejowa
786           station: Stacja kolejowa
787           subway: Stacja metra
788           subway_entrance: Wejście na stację metra
789           switch: Zwrotnica
790           tram: Linia tramwajowa
791           tram_stop: Przystanek tramwajowy
792           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
793         shop: 
794           alcohol: Sklep monopolowy
795           apparel: Sklep odzieżowy
796           art: Sklep z dziełami sztuki
797           bakery: Piekarnia
798           beauty: Salon kosmetyczny
799           beverages: Sklep z napojami
800           bicycle: Sklep rowerowy
801           books: Księgarnia
802           butcher: Rzeźnik
803           car: Sklep samochodowy
804           car_dealer: Salon samochodowy
805           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
806           car_repair: Naprawa samochodów
807           carpet: Sklep z dywanami
808           charity: Sklep charytatywny
809           chemist: Drogeria
810           clothes: Sklep odzieżowy
811           computer: Sklep komputerowy
812           confectionery: Cukiernia
813           convenience: Mały sklep wielobranżowy
814           copyshop: Ksero
815           cosmetics: Sklep kosmetyczny
816           department_store: Dom towarowy
817           discount: Sklep z produktami po obniżce
818           doityourself: Sklep budowlany
819           drugstore: Drogeria
820           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
821           electronics: Sklep elektroniczny
822           estate_agent: Biuro nieruchomości
823           farm: Sklep gospodarski
824           fashion: Sklep modelarski
825           fish: Sklep rybny
826           florist: Kwiaciarnia
827           food: Sklep spożywczy
828           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
829           furniture: Sklep meblowy
830           gallery: Galeria
831           garden_centre: Centrum ogrodnicze
832           general: Sklep ogólny
833           gift: Sklep z pamiątkami
834           greengrocer: Warzywniak
835           grocery: Sklep spożywczy
836           hairdresser: Fryzjernia
837           hardware: Sklep ze sprzętem
838           hifi: Hi-Fi
839           insurance: Agent ubezpieczeniowy
840           jewelry: Sklep z biżuterią
841           kiosk: Kiosk
842           laundry: Pralnia
843           mall: Centrum handlowe
844           market: Targowisko
845           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
846           motorcycle: Sklep z motocyklami
847           music: Sklep muzyczny
848           newsagent: Kiosk
849           optician: Optyk
850           organic: Sklep z produktami organicznymi
851           outdoor: Sklep turystyczny
852           pet: Sklep ze zwierzętami
853           photo: Sklep fotograficzny
854           salon: Salon
855           shoes: Sklep obuwniczy
856           shopping_centre: Centrum handlowe
857           sports: Sklep sportowy
858           stationery: Sklep papierniczy
859           supermarket: Supermarket
860           toys: Sklep z zabawkami
861           travel_agency: Biuro podróży
862           video: Sklep filmowy
863           wine: Winiarnia
864         tourism: 
865           alpine_hut: Chata alpejska
866           artwork: Sztuka
867           attraction: Atrakcja turystyczna
868           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
869           cabin: Kabina
870           camp_site: Kemping
871           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
872           chalet: Schronisko
873           guest_house: Pensjonat
874           hostel: Hostel
875           hotel: Hotel
876           information: Informacja turystyczna
877           lean_to: Nachylenie
878           motel: Motel
879           museum: Muzeum
880           picnic_site: Miejsce na piknik
881           theme_park: Park tematyczny
882           valley: Dolina
883           viewpoint: Punkt widokowy
884           zoo: Zoo
885         waterway: 
886           boatyard: Stocznia
887           canal: Kanał
888           connector: Złącze dróg wodnych
889           dam: Tama
890           derelict_canal: Opuszczony kanał
891           ditch: Rów
892           dock: Basen portowy
893           drain: Rów odpływowy
894           lock: Zastawka
895           lock_gate: Śluza
896           mineral_spring: Źródło mineralne
897           mooring: Kotwicowisko
898           rapids: Katarakty
899           river: Rzeka
900           riverbank: Brzeg rzeki
901           stream: Strumień
902           wadi: Starorzecze
903           water_point: Punkt wodny
904           waterfall: Wodospad
905           weir: Jaz
906   javascripts: 
907     map: 
908       base: 
909         cycle_map: Mapa Rowerowa
910         standard: Standard
911         transport_map: Transport publiczny
912     site: 
913       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
914       edit_tooltip: Edytuje mapę
915       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
916       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
917       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
918       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
919   layouts: 
920     community_blogs: Blogi wspólnoty
921     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
922     copyright: Prawa autorskie i licencja
923     documentation: Dokumentacja
924     documentation_title: Dokumentacja projektu
925     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
926     donate_link_text: dokonując darowizny
927     edit: Edycja
928     edit_with: Edytuj w %{editor}
929     export: Eksport
930     export_tooltip: Eksport danych mapy
931     foundation: Fundacja
932     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
933     gps_traces: Ślady GPS
934     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
935     help: Pomoc
936     help_centre: Centrum pomocy
937     help_title: Witryna pomocy dla projektu
938     history: Zmiany
939     home: główna
940     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
941     inbox: poczta (%{count})
942     inbox_tooltip: 
943       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
944       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
945       zero: Brak nowych wiadomości
946     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
947     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
948     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
949     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
950     intro_3_partners: wiki
951     license: 
952       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
953     log_in: zaloguj się
954     log_in_tooltip: Zaloguj się
955     logo: 
956       alt_text: Logo OpenStreetMap
957     logout: wyloguj
958     logout_tooltip: Wyloguj
959     make_a_donation: 
960       text: Przekaż darowiznę
961       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
962     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
963     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
964     sign_up: zarejestruj
965     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
966     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
967     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
968     user_diaries: Dzienniczki
969     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
970     view: Mapa
971     view_tooltip: Zobacz mapę
972     welcome_user: Witaj, %{user_link}
973     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
974     wiki: Wiki
975     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
976   license_page: 
977     foreign: 
978       english_link: oryginalna angielska wersja
979       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
980       title: Informacje o tłumaczeniu
981     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla programistów firm trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright współtwórców UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\"> Więcej o użyciu danych UMP przez OSM</a></li>\n<li><strong>Południowa Afryka</strong>: Zawiera dane pochodzące od <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\n   National Geo-Spatial Information</a>, Państwowe prawa autorskie zastrzeżone.\n</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
982     native: 
983       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
984       native_link: wersji po polsku
985       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
986       title: O stronie
987   message: 
988     delete: 
989       deleted: Wiadomość usunięta
990     inbox: 
991       date: Nadano
992       from: Od
993       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
994       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
995       new_messages: 
996         few: "%{count} nowe wiadomości"
997         many: "%{count} nowych wiadomości"
998         one: "%{count} nową wiadomość"
999         other: "%{count} nowych wiadomości"
1000       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1001       old_messages: 
1002         few: "%{count} stare wiadomości"
1003         many: "%{count} starych wiadomości"
1004         one: "%{count} starą wiadomość"
1005         other: "%{count} starych wiadomości"
1006       outbox: nadawcza
1007       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1008       subject: Temat
1009       title: Wiadomości odebrane
1010     mark: 
1011       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1012       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1013     message_summary: 
1014       delete_button: Usuń
1015       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1016       reply_button: Odpowiedz
1017       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1018     new: 
1019       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1020       body: Treść
1021       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1022       message_sent: Wiadomość wysłana
1023       send_button: Wyślij
1024       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1025       subject: Temat
1026       title: Wysyłanie wiadomości
1027     no_such_message: 
1028       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1029       heading: Nie ma takiej wiadomości
1030       title: Nie ma takiej wiadomości
1031     no_such_user: 
1032       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1033       heading: Nie ma takiego użytkownika
1034       title: Nie ma takiego użytkownika
1035     outbox: 
1036       date: Nadano
1037       inbox: odbiorcza
1038       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1039       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1040       outbox: nadawcza
1041       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1042       subject: Temat
1043       title: Wiadomości wysłane
1044       to: Do
1045     read: 
1046       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1047       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1048       date: Nadano
1049       from: Od
1050       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1051       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1052       reply_button: Odpowiedz
1053       subject: Temat
1054       title: Czytanie wiadomości
1055       to: Do
1056       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1057       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1058     reply: 
1059       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1060     sent_message_summary: 
1061       delete_button: Usuń
1062   notifier: 
1063     diary_comment_notification: 
1064       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1065       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1066       hi: Witaj %{to_user},
1067       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1068     email_confirm: 
1069       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1070     email_confirm_html: 
1071       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1072       greeting: Cześć,
1073       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1074     email_confirm_plain: 
1075       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1076       greeting: Cześć,
1077       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1078       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1079     friend_notification: 
1080       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1081       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1082       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1083       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1084     gpx_notification: 
1085       and_no_tags: i brak znaczników
1086       and_the_tags: i następujące znaczniki
1087       failure: 
1088         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1089         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1090         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1091         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1092       greeting: Witaj,
1093       success: 
1094         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1095         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1096       with_description: z opisem
1097       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1098     lost_password: 
1099       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1100     lost_password_html: 
1101       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1102       greeting: Witaj,
1103       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1104     lost_password_plain: 
1105       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1106       greeting: Cześć,
1107       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1108       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1109     message_notification: 
1110       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1111       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1112       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1113       hi: Witaj %{to_user},
1114     signup_confirm: 
1115       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1116     signup_confirm_html: 
1117       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1118       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1119       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1120       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1121       greeting: Cześć!
1122       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1123       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1124       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1125       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1126       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1127       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1128       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1129     signup_confirm_plain: 
1130       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1131       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1132       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1133       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1134       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1135       current_user_2: "tu:"
1136       greeting: Cześć!
1137       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1138       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1139       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1140       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1141       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1142       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1143       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1144       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1145   oauth: 
1146     oauthorize: 
1147       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1148       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1149       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1150       allow_write_api: modyfikuj mapę
1151       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1152       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1153       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1154       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1155     revoke: 
1156       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1157   oauth_clients: 
1158     create: 
1159       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1160     edit: 
1161       submit: Edytuj
1162       title: Edycja aplikacji
1163     form: 
1164       name: Nazwa
1165       required: Wymagane
1166     index: 
1167       application: Nazwa aplikacji
1168       my_apps: Programy klienckie
1169       my_tokens: Zarejestrowane programy
1170       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1171       revoke: Odwołaj!
1172       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1173     new: 
1174       submit: Zarejestruj
1175       title: Rejestracja nowej aplikacji
1176     show: 
1177       edit: Edytuj szczegóły
1178       key: "Klucz odbiorcy:"
1179       secret: "Sekret odbiorcy:"
1180       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1181   site: 
1182     edit: 
1183       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1184       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1185       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1186       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1187       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1188       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1189       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1190       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1191       user_page_link: stronie użytkownika
1192     index: 
1193       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1194       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1195       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1196       license: 
1197         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1198         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1199         project_name: projektu OpenStreetMap
1200       permalink: Permalink
1201       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1202       shortlink: Shortlink
1203     key: 
1204       map_key: Legenda
1205       map_key_tooltip: Legenda mapy
1206       table: 
1207         entry: 
1208           admin: Granica administracyjna
1209           allotments: Ogródki działkowe
1210           apron: 
1211             - Płyta lotniska
1212             - terminal
1213           bridge: Czarny obrys – most
1214           bridleway: Ścieżka dla koni
1215           brownfield: Teren powyburzeniowy
1216           building: Ważny budynek
1217           byway: Droga boczna
1218           cable: 
1219             - Kolej linowa
1220             - wyciąg krzesełkowy
1221           cemetery: Cmentarz
1222           centre: Centrum sportowe
1223           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1224           common: 
1225             - Pole
1226             - łąka
1227           construction: Drogi w budowie
1228           cycleway: Ścieżka rowerowa
1229           destination: Dostęp do punktu docelowego
1230           farm: Gospodarstwo rolne
1231           footway: Chodnik
1232           forest: Las
1233           golf: Pole golfowe
1234           heathland: Wrzosowisko
1235           industrial: Teren przemysłowy
1236           lake: 
1237             - Jezioro
1238             - rezerwuar
1239           military: Teren wojskowy
1240           motorway: Autostrada
1241           park: Park
1242           permissive: Możliwy wstęp
1243           pitch: Boisko sportowe
1244           primary: Droga pierwszorzędna
1245           private: Wstęp prywatny
1246           rail: Tory kolejowe
1247           reserve: Rezerwat przyrody
1248           resident: Teren mieszkalny
1249           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1250           runway: 
1251             - Pas startowy
1252             - kołowania
1253           school: 
1254             - Szkoła
1255             - uniwersytet
1256           secondary: Droga drugorzędna
1257           station: Dworzec kolejowy
1258           subway: Metro
1259           summit: 
1260             - Góra
1261             - szczyt
1262           tourist: Atrakcja turystyczna
1263           track: Ścieżka
1264           tram: 
1265             - Lekka kolej
1266             - tramwaj
1267           trunk: Droga główna
1268           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1269           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1270           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1271           wood: Puszcza
1272     search: 
1273       search: Szukaj
1274       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1275       submit_text: →
1276       where_am_i: Gdzie jestem?
1277       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1278     sidebar: 
1279       close: Zamknij
1280       search_results: Wyniki wyszukiwania
1281   time: 
1282     formats: 
1283       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1284   trace: 
1285     create: 
1286       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1287       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1288     delete: 
1289       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1290     edit: 
1291       description: "Opis:"
1292       download: pobierz
1293       edit: edytuj
1294       filename: "Nazwa pliku:"
1295       heading: Edycja śladu %{name}
1296       map: mapa
1297       owner: "Autor:"
1298       points: "Punkty:"
1299       save_button: Zapisz zmiany
1300       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1301       tags: "Znaczniki:"
1302       tags_help: rozdzielone przecinkami
1303       title: Edycja śladu %{name}
1304       uploaded_at: "Załadowano:"
1305       visibility: "Widoczność:"
1306       visibility_help: co to znaczy?
1307     list: 
1308       public_traces: Publiczne ślady GPS
1309       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1310       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1311       your_traces: Twoje ślady GPS
1312     make_public: 
1313       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1314     no_such_user: 
1315       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1316       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1317       title: Nie ma takiego użytkownika
1318     offline: 
1319       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1320       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1321     offline_warning: 
1322       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1323     trace: 
1324       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1325       by: utworzony przez użytkownika
1326       count_points: "%{count} punktów"
1327       edit: edycja
1328       edit_map: Edytuj Mapę
1329       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1330       in: w
1331       map: mapa
1332       more: więcej
1333       pending: OCZEKUJE
1334       private: PRYWATNY
1335       public: PUBLICZNY
1336       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1337       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1338       view_map: Pokaż mapę
1339     trace_form: 
1340       description: Opis
1341       help: Pomoc
1342       tags: Znaczniki
1343       tags_help: rozdzielone przecinkami
1344       upload_button: Wgrywaj
1345       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1346       visibility: Widoczność
1347       visibility_help: co to znaczy?
1348     trace_header: 
1349       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1350       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1351       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1352       upload_trace: Wyślij ślad
1353     trace_optionals: 
1354       tags: Znaczniki
1355     trace_paging_nav: 
1356       next: Następny »
1357       previous: « Poprzedni
1358       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1359     view: 
1360       delete_track: Wykasuj ten ślad
1361       description: "Opis:"
1362       download: pobierz
1363       edit: edycja
1364       edit_track: Edytuj ten ślad
1365       filename: "Plik:"
1366       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1367       map: mapa
1368       none: Brak
1369       owner: "Autor:"
1370       pending: OCZEKUJE
1371       points: "Punktów:"
1372       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1373       tags: "Znaczniki:"
1374       title: Przeglądanie śladu %{name}
1375       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1376       uploaded: "Dodano:"
1377       visibility: "Widoczność:"
1378     visibility: 
1379       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1380       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1381       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1382       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1383   user: 
1384     account: 
1385       contributor terms: 
1386         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1387         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1388         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1389         link text: co to jest?
1390         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1391       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1392       delete image: Usuń obecną grafikę
1393       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1394       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1395       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1396       home location: "Lokalizacja domowa:"
1397       image: "Grafika:"
1398       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1399       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1400       latitude: "Szerokość:"
1401       longitude: "Długość geograficzna:"
1402       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1403       my settings: Moje ustawienia
1404       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1405       new image: Dodaj grafikę
1406       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1407       openid: 
1408         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1409         link text: co to jest?
1410         openid: "OpenID:"
1411       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1412       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1413       profile description: "Opis profilu:"
1414       public editing: 
1415         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1416         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1417         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1418         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1419         enabled link text: co to jest?
1420         heading: "Edycje publiczne:"
1421       public editing note: 
1422         heading: Publiczna edycja
1423         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1424       replace image: Zmień obecną grafikę
1425       return to profile: Powrót do profilu.
1426       save changes button: Zapisz zmiany
1427       title: Zmiana ustawień konta
1428       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1429     confirm: 
1430       already active: To konto zostało potwierdzone.
1431       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1432       button: Potwierdzam
1433       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1434       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1435       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1436       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1437     confirm_email: 
1438       button: Potwierdzam
1439       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1440       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1441       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1442       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1443     confirm_resend: 
1444       failure: Brak użytkownika %{name}.
1445     filter: 
1446       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1447     go_public: 
1448       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1449     list: 
1450       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1451       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1452       heading: Użytkownicy
1453       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1454       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1455       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1456       title: Użytkownicy
1457     login: 
1458       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1459       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1460       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1461       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1462       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1463       heading: Logowanie
1464       login_button: Zaloguj się
1465       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1466       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1467       no account: Nie masz konta?
1468       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1469       openid: "%{logo} OpenID:"
1470       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1471       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1472       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1473       openid_providers: 
1474         aol: 
1475           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1476           title: Zaloguj używając AOL
1477         google: 
1478           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1479           title: Zaloguj używając Google
1480         myopenid: 
1481           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1482           title: Zaloguj używając myOpenID
1483         openid: 
1484           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1485           title: Zaloguj używając OpenID
1486         wordpress: 
1487           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1488           title: Zaloguj używając Wordpress
1489         yahoo: 
1490           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1491           title: Zaloguj używając Yahoo
1492       password: Hasło
1493       register now: Zarejestruj się
1494       remember: "Pamiętaj mnie:"
1495       title: Logowanie
1496       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1497       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1498       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1499     logout: 
1500       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1501       logout_button: Wyloguj
1502       title: Wyloguj
1503     lost_password: 
1504       email address: "Adres e-mail:"
1505       heading: Zapomniałeś hasła?
1506       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1507       new password button: Wyczyść hasło
1508       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1509       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1510       title: zgubione hasło
1511     make_friend: 
1512       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1513       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1514       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1515     new: 
1516       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1517       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1518       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1519       continue: Kontynuuj
1520       display name: "Przyjazna nazwa:"
1521       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1522       email address: "Adres e-mail:"
1523       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1524       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1525       heading: Zakładanie konta
1526       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1527       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1528       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1529       openid: "%{logo} OpenID:"
1530       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1531       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1532       password: Hasło
1533       title: Nowe konto
1534       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1535     no_such_user: 
1536       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1537       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1538       title: Nie znaleziono użytkownika
1539     popup: 
1540       friend: Znajomy
1541       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1542       your location: Twoje położenie
1543     remove_friend: 
1544       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1545       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1546     reset_password: 
1547       confirm password: Potwierdź hasło
1548       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1549       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1550       heading: Resetowanie hasła %{user}
1551       password: Hasło
1552       reset: Resetuj hasło
1553       title: zresetuj hasło
1554     set_home: 
1555       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1556     suspended: 
1557       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1558       heading: Konto zawieszone
1559       title: Konto zawieszone
1560       webmaster: webmaster
1561     terms: 
1562       agree: Akceptuję
1563       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1564       consider_pd_why: co to oznacza?
1565       decline: Nie akceptuję
1566       heading: Warunki współtworzenia
1567       legale_names: 
1568         france: Francja
1569         italy: Włochy
1570         rest_of_world: Reszta świata
1571       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1572       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1573       title: Warunki współtworzenia
1574       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1575     view: 
1576       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1577       add as friend: dodaj do znajomych
1578       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1579       block_history: otrzymane blokady
1580       blocks by me: nałożone blokady
1581       blocks on me: otrzymane blokady
1582       comments: komentarze
1583       confirm: Potwierdź
1584       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1585       create_block: zablokuj tego użytkownika
1586       created from: "Stworzony z:"
1587       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1588       ct declined: odrzucone
1589       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1590       ct undecided: niezdecydowane
1591       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1592       delete_user: usuń to konto
1593       description: Opis
1594       diary: dziennik
1595       edits: edycje
1596       email address: Adres e‐mail
1597       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1598       hide_user: ukryj tego użytkownika
1599       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1600       km away: "%{count}km stąd"
1601       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1602       m away: "%{count}m stąd"
1603       mapper since: "Mapuje od:"
1604       moderator_history: nałożone blokady
1605       my comments: moje komentarze
1606       my diary: mój dziennik
1607       my edits: moje zmiany
1608       my settings: moje ustawienia
1609       my traces: moje ślady
1610       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1611       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1612       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1613       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1614       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1615       oauth settings: ustawienia oauth
1616       remove as friend: usuń ze znajomych
1617       role: 
1618         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1619         grant: 
1620           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1621           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1622         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1623         revoke: 
1624           administrator: Cofnij dostęp administratora
1625           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1626       send message: wyślij wiadomość
1627       settings_link_text: stronie ustawień
1628       spam score: "Punktacja spamu:"
1629       status: "Stan:"
1630       traces: ślady
1631       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1632       user location: Lokalizacja użytkownika
1633       your friends: Twoi znajomi
1634   user_block: 
1635     blocks_by: 
1636       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1637       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1638       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1639     blocks_on: 
1640       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1641       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1642       title: Blokady na użytkownika %{name}
1643     create: 
1644       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1645       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1646       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1647     edit: 
1648       back: Zobacz wszystkie blokady
1649       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1650       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1651       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1652       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1653       show: Zobacz tę blokadę
1654       submit: Uaktualnij blokadę
1655       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1656     filter: 
1657       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1658       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1659       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1660     helper: 
1661       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1662       time_past: Zakończono %{time} temu.
1663       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1664     index: 
1665       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1666       heading: Lista blokad użytkowników
1667       title: Blokady użytkownika
1668     model: 
1669       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1670       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1671     new: 
1672       back: Zobacz wszystkie blokady
1673       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1674       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1675       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1676       submit: Utwórz blokadę
1677       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1678       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1679       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1680     not_found: 
1681       back: Powrót do spisu
1682       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1683     partial: 
1684       confirm: Na pewno?
1685       creator_name: Twórca
1686       display_name: Zablokowany użytkownik
1687       edit: Edytuj
1688       not_revoked: (nie odwołana)
1689       reason: Powód blokady
1690       revoke: Odwołaj
1691       revoker_name: Odwołana przez
1692       show: Pokaż
1693       status: Status
1694     period: 
1695       one: 1 godzina
1696       other: "%{count} godzin"
1697     revoke: 
1698       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1699       flash: Blokada została odwołana.
1700       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1701       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1702       revoke: Odwołaj
1703       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1704       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1705     show: 
1706       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1707       confirm: Na pewno?
1708       edit: Edytuj
1709       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1710       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1711       reason: Przyczyna blokady
1712       revoke: Odwołaj
1713       revoker: Cofający uprawnienia
1714       show: Pokaż
1715       status: Status
1716       time_future: Blokada wygasa %{time}
1717       time_past: Zakończona %{time} temu
1718       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1719     update: 
1720       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1721       success: Blokada zaktualizowana.
1722   user_role: 
1723     filter: 
1724       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1725       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1726       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1727       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1728     grant: 
1729       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1730       confirm: Potwierdź
1731       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1732       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1733       title: Potwierdź przyznawanie roli
1734     revoke: 
1735       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1736       confirm: Potwierdź
1737       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1738       heading: Potwierdź cofanie roli
1739       title: Potwierdź cofanie roli