Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-16)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Sp5uhe
6 # Author: Wpedzich
7 # Author: Yarl
8 pl: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Treść
13       diary_entry: 
14         language: Język
15         latitude: Szerokość geograficzna
16         longitude: Długość geograficzna
17         title: Tytuł
18         user: Użytkownik
19       friend: 
20         friend: Znajomy
21         user: Użytkownik
22       message: 
23         body: Treść
24         recipient: Odbiorca
25         sender: Nadawca
26         title: Tytuł
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Szerokość geograficzna
30         longitude: Długość geograficzna
31         name: Nazwa
32         public: Publiczny
33         size: Rozmiar
34         user: Użytkownik
35         visible: Widoczny
36       user: 
37         active: Aktywny
38         description: Opis
39         display_name: Publiczna nazwa
40         email: E-mail
41         languages: Języki
42         pass_crypt: Hasło
43     models: 
44       acl: Lista ACL
45       changeset: Zestaw zmian
46       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
47       country: Państwo
48       diary_comment: Komentarz dziennika
49       diary_entry: Wpis w dzienniku
50       friend: Znajomy
51       language: Język
52       message: Wiadomość
53       node: Węzeł
54       node_tag: Znacznik węzła
55       notifier: Notifier
56       old_node: Wcześniejszy węzeł
57       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
58       old_relation: Stara relacja
59       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
60       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
61       old_way: Wcześniejsza droga
62       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
63       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
64       relation: Relacja
65       relation_member: Członek relacji
66       relation_tag: Znacznik relacji
67       session: Sesja
68       trace: Ślad
69       tracepoint: Punkt śladu
70       tracetag: Znacznik śladu
71       user: Użytkownik
72       user_preference: Preferencje użytkownika
73       user_token: Token użytkownika
74       way: Droga
75       way_node: Węzeł drogi
76       way_tag: Tag drogi
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
85       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
86       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
87       feed: 
88         title: Zestaw zmian {{id}}
89         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
90       osmchangexml: XML w formacie osmChange
91       title: Zestaw zmian
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Należy do:"
94       bounding_box: "Obszar edycji:"
95       box: prostokąt
96       closed_at: "Zamknięto:"
97       created_at: "Utworzono:"
98       has_nodes: 
99         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
100         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
101         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
102       has_relations: 
103         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
104         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
105         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
106       has_ways: 
107         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
108         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
109         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
110       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
111       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
112     changeset_navigation: 
113       all: 
114         next_tooltip: Następny zestaw zmian
115         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
116       user: 
117         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
118         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
119         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentarz:"
122       edited_at: "Edytowano:"
123       edited_by: "Edytował(a):"
124       in_changeset: "W zestawie zmian:"
125       version: "Wersja:"
126     containing_relation: 
127       entry: Relacja {{relation_name}}
128       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
129     map: 
130       deleted: Skasowano
131       larger: 
132         area: Zobacz obszar na większej mapie
133         node: Zobacz punkt na większej mapie
134         relation: Zobacz relację na większej mapie
135         way: Pokaż drogę na większej mapie
136       loading: Wczytywanie...
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
139       download_xml: Ściągnij XML
140       edit: edytuj
141       node: Węzeł
142       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
143       view_history: zobacz historię zmian
144     node_details: 
145       coordinates: "Współrzędne:"
146       part_of: "Jest częścią:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
149       download_xml: Ściągnij XML
150       node_history: Historia zmian węzła
151       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
152       view_details: zobacz szczegóły
153     not_found: 
154       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
155       type: 
156         changeset: zestaw zmian
157         node: węzeł
158         relation: relacja
159         way: droga
160     paging_nav: 
161       of: z
162       showing_page: Widoczna jest strona
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
165       download_xml: Ściągnij XML
166       relation: Relacja
167       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
168       view_history: zobacz historię zmian
169     relation_details: 
170       members: "Zawiera:"
171       part_of: "Jest częścią:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
174       download_xml: Ściągnij XML
175       relation_history: Historia zmian relacji
176       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
177       view_details: zobacz szczegóły
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
180       type: 
181         node: Węzeł
182         relation: Relacja
183         way: Droga
184     start: 
185       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
186       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Dane
189       data_layer_name: Dane
190       details: Szczegóły
191       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
192       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
193       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
194       load_data: Załaduj dane
195       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
196       loading: Wczytywanie...
197       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
198       object_list: 
199         api: Pobierz ten obszar z API
200         back: Wyświetlanie listy obiektów
201         details: Szczegóły
202         heading: Lista obiektów
203         history: 
204           type: 
205             node: Węzeł [[id]]
206             way: Droga [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Węzeł [[id]]
210             way: Droga [[id]]
211         type: 
212           node: Węzeł
213           way: Droga
214       private_user: prywatny użytkownika
215       show_history: Pokaż zmiany
216       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
217       wait: Moment...
218       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
219     tag_details: 
220       tags: "Znaczniki:"
221     timeout: 
222       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
223       type: 
224         changeset: Zestaw zmian
225         node: węzeł
226         relation: relacja
227         way: droga
228     way: 
229       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
230       download_xml: Ściągnij XML
231       edit: edytuj
232       view_history: pokaż historię
233       way: Droga
234       way_title: "Droga: {{way_name}}"
235     way_details: 
236       also_part_of: 
237         one: należy również do drogi {{related_ways}}
238         other: należy również do dróg {{related_ways}}
239       nodes: "Węzły:"
240       part_of: "Jest częścią:"
241     way_history: 
242       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
243       download_xml: Ściągnij XML
244       view_details: zobacz szczegóły
245       way_history: Historia zmian drogi
246       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
247   changeset: 
248     changeset: 
249       anonymous: Anonim
250       big_area: (pełny)
251       no_comment: (brak)
252       no_edits: (brak edycji)
253       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
254       still_editing: (nadal edytowany)
255       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
256     changeset_paging_nav: 
257       next: Następna »
258       previous: "« Poprzednia"
259       showing_page: Strona {{page}}
260     changesets: 
261       area: Obszar
262       comment: Komentarz
263       id: ID
264       saved_at: Zapisano
265       user: Użytkownik
266     list: 
267       description: Ostatnie zmiany
268       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
269       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
270       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
271       heading: Zestawy zmian
272       heading_bbox: Zestawy zmian
273       heading_user: Zestawy zmian
274       heading_user_bbox: Zestawy zmian
275       title: Zestawy zmian
276       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
277       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
278       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
279   diary_entry: 
280     diary_comment: 
281       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
282       confirm: Potwierdź
283       hide_link: Ukryj ten komentarz
284     diary_entry: 
285       comment_count: 
286         one: 1 komentarz
287         other: "{{count}} komentarzy"
288       comment_link: Skomentuj ten wpis
289       confirm: Potwierdź
290       edit_link: Edytuj ten wpis
291       hide_link: Ukryj ten wpis
292       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
293       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
294     edit: 
295       body: "Treść:"
296       language: "Język:"
297       latitude: "Szerokość geograficzna:"
298       location: "Położenie:"
299       longitude: "Długość geograficzna:"
300       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
301       save_button: Zapisz
302       subject: "Temat:"
303       title: Edycja wpisu dziennika
304       use_map_link: na mapie
305     feed: 
306       all: 
307         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
308         title: Wpisy OpenStreetMap
309       language: 
310         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
311         title: Wpisy w języku {{language_name}}
312       user: 
313         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
314         title: Wpisy dla {{user}}
315     list: 
316       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
317       new: Nowy wpis do dziennika
318       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
319       newer_entries: Nowsze wpisy
320       no_entries: Brak wpisów dziennika
321       older_entries: Starsze wpisy
322       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
323       title: Dzienniki użytkowników
324       user_title: Dziennik dla {{user}}
325     new: 
326       title: Nowy wpis do dziennika
327     no_such_entry: 
328       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
329       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
330       title: Nie ma takiego wpisu
331     no_such_user: 
332       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
333       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
334       title: Nie znaleziono użytkownika
335     view: 
336       leave_a_comment: Zostaw komentarz
337       login: Zaloguj się
338       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
339       save_button: Zapisz
340       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
341       user_title: Dziennik dla {{user}}
342   export: 
343     start: 
344       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
345       area_to_export: Obszar do eksportu
346       embeddable_html: HTML do wklejenia
347       export_button: Eksportuj
348       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
349       format: Format
350       format_to_export: Format eksportu
351       image_size: Rozmiar obrazka
352       latitude: "Szer:"
353       licence: Licencja
354       longitude: "Dł:"
355       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
356       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
357       max: max
358       options: Opcje
359       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
360       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
361       output: Wynik
362       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
363       scale: Skala
364       zoom: Zoom
365     start_rjs: 
366       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
367       change_marker: Zmień pozycję pinezki
368       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
369       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
370       export: Eksport
371       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
372       view_larger_map: Większy widok mapy
373   geocoder: 
374     description: 
375       title: 
376         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
377         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
378         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
379       types: 
380         cities: Miasta
381         places: Miejsca
382         towns: Miasta
383     description_osm_namefinder: 
384       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
385     direction: 
386       east: na wschód
387       north: na północ
388       north_east: na północny wschód
389       north_west: na północny zachód
390       south: na południe
391       south_east: na południowy wschód
392       south_west: na południowy zachód
393       west: na zachód
394     distance: 
395       one: ok. 1km
396       other: około {{count}}km
397       zero: mniej niż 1km
398     results: 
399       more_results: Więcej wyników
400       no_results: Nie znaleziono
401     search: 
402       title: 
403         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
404         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
405         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
406         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
407         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
408         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
409         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
410     search_osm_namefinder: 
411       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
412       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
413     search_osm_nominatim: 
414       prefix: 
415         amenity: 
416           airport: Lonisko
417           arts_centre: Centrum sztuki
418           atm: Bankomat
419           auditorium: Audytorium
420           bank: Bank
421           bar: Bar
422           bench: Ławka
423           bicycle_parking: Parking rowerowy
424           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
425           brothel: Burdel
426           bureau_de_change: Kantor
427           bus_station: Stacja autobusowa
428           cafe: Kawiarnia
429           car_rental: Wynajem samochodów
430           car_sharing: Dzielenie się samochodami
431           car_wash: Myjnia samochodowa
432           casino: Kasyno
433           cinema: Kino
434           clinic: Przychodnia
435           club: Klub
436           college: Uczelnia
437           community_centre: Centrum społeczności
438           courthouse: Sąd
439           crematorium: Krematorium
440           dentist: Gabinet dentystyczny
441           doctors: Doktorzy
442           dormitory: Bursa
443           drinking_water: Źródło wody pitnej
444           driving_school: Nauka jazdy
445           embassy: Ambasada
446           emergency_phone: Telefon alarmowy
447           fast_food: Fast Food
448           ferry_terminal: Terminal promowy
449           fire_hydrant: Hydrant
450           fire_station: Remiza strażacka
451           fountain: Fontanna
452           fuel: Stacja benzynowa
453           grave_yard: Mniejszy cmentarz
454           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
455           hall: Hala
456           health_centre: Ośrodek zdrowia
457           hospital: Szpital
458           hotel: Hotel
459           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
460           ice_cream: Lodziarnia
461           kindergarten: Przedszkole
462           library: Biblioteka
463           market: Targowisko
464           marketplace: Plac targowy
465           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
466           nightclub: Klub nocny
467           nursery: Żłobek
468           nursing_home: Dom opieki
469           office: Biuro
470           park: Park
471           parking: Parking
472           pharmacy: Apteka
473           place_of_worship: Miejsce kultu
474           police: Posterunek policji
475           post_box: Skrzynka pocztowa
476           post_office: Poczta
477           preschool: Przedszkole
478           prison: Więzienie
479           pub: Pub
480           public_building: Budynek publiczny
481           public_market: Rynek publiczny
482           reception_area: Recepcja
483           recycling: Miejsce recyklingu
484           restaurant: Restauracja
485           retirement_home: Dom starców
486           sauna: Sauna
487           school: Szkoła
488           shelter: Schron
489           shop: Sklep
490           shopping: Zakupy
491           social_club: Klub towarzyski
492           studio: Studio
493           supermarket: Supermarket
494           taxi: Postój taksówek
495           telephone: Budka telefoniczna
496           theatre: Teatr
497           toilets: Toaleta publiczna
498           townhall: Urząd miejski
499           university: Uniwersytet
500           vending_machine: Automat do sprzedaży
501           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
502           village_hall: Urząd gminy
503           waste_basket: Marnowanie koszyka
504           wifi: Dostęp do WiFi
505           youth_centre: Centrum młodzieżowe
506         boundary: 
507           administrative: Granica administracyjna
508         building: 
509           apartments: Blok mieszkalny
510           block: Budynek bloku
511           bunker: Bunkier
512           chapel: Kaplica
513           church: Kościół
514           city_hall: Ratusz
515           commercial: Budynek handlowy
516           dormitory: Bursa
517           entrance: Wejście do budynku
518           faculty: Budynek prawny
519           farm: Budynek gospodarczy
520           flats: Mieszkania
521           garage: Garaż
522           hall: Hala
523           hospital: Budynek szpitala
524           hotel: Hotel
525           house: Dom
526           industrial: Budynek przemysłowy
527           office: Budynek biurowy
528           public: Budynek publiczny
529           residential: Budynek mieszkalny
530           retail: Budynek detaliczny
531           school: Budynek szkoły
532           shop: Sklep
533           stadium: Stadion
534           store: Składnica
535           terrace: Taras
536           tower: Wieża
537           train_station: Stacja kolejowa
538           university: Budynek uniwersytetu
539           "yes": Budynek
540         highway: 
541           bridleway: Droga dla koni
542           bus_guideway: Droga dla autobusów
543           bus_stop: Przystanek autobusowy
544           byway: Boczna droga
545           construction: Droga budowana
546           cycleway: Ścieżka rowerowa
547           distance_marker: Znak odległości
548           emergency_access_point: Punkt awaryjny
549           footway: Chodnik
550           ford: Bród
551           gate: Bramka
552           living_street: Strefa zamieszkania
553           minor: Drobna droga
554           motorway: Autostrada
555           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
556           motorway_link: Autostrada - dojazd
557           path: Ścieżka
558           pedestrian: Droga dla pieszych
559           platform: Podwyższenie
560           primary: Droga krajowa
561           primary_link: Droga krajowa - dojazd
562           raceway: Tor wyścigowy
563           residential: Droga osiedlowa
564           road: Droga
565           secondary: Droga wojewódzka
566           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
567           service: Droga serwisowa
568           services: Usługi autostrady
569           steps: Schody
570           stile: Przełaz
571           tertiary: Droga powiatowa
572           track: Droga gruntowa
573           trail: Szlak
574           trunk: Droga ekspresowa
575           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
576           unclassified: Droga gminna
577           unsurfaced: Nierówna droga
578         historic: 
579           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
580           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
581           boundary_stone: Graniczny głaz
582           building: Budynek
583           castle: Zamek
584           church: Kościół
585           house: Dom
586           icon: Ikona
587           manor: Dwór
588           memorial: Mniejszy pomnik
589           mine: Kopalnia
590           monument: Pomnik
591           museum: Muzeum
592           ruins: Ruiny
593           tower: Wieża
594           wayside_cross: Przydrożny krzyż
595           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
596           wreck: Wrak
597         landuse: 
598           allotments: Ogródki działkowe
599           basin: Dorzecze
600           brownfield: Grunty poprzemysłowe
601           cemetery: Cmentarz
602           commercial: Obszar handlowo-usługowy
603           conservation: Konserwacja
604           construction: Teren budowy
605           farm: Farma
606           farmland: Grunty rolne
607           farmyard: Podwórze gospodarskie
608           forest: Las
609           grass: Trawa
610           greenfield: Tereny niezagospodarowane
611           industrial: Teren przemysłowy
612           landfill: Wysypisko śmieci
613           meadow: Łąka
614           military: Teren wojskowy
615           mine: Kopalnia
616           mountain: Góra
617           nature_reserve: Rezerwat przyrody
618           park: Park
619           piste: Trasa
620           plaza: Plac
621           quarry: Kamieniołom
622           railway: Teren kolejowy
623           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
624           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
625           residential: Zabudowa mieszkaniowa
626           retail: Handel detaliczny
627           village_green: Park miejski
628           vineyard: Winnica
629           wetland: Tereny podmokłe
630           wood: Puszcza
631         leisure: 
632           beach_resort: Strzeżona plaża
633           common: Błonie
634           fishing: Łowisko
635           garden: Ogród
636           golf_course: Pole golfowe
637           ice_rink: Lodowisko
638           marina: Marina
639           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
640           nature_reserve: Rezerwat naturalny
641           park: Park
642           pitch: Boisko sportowe
643           playground: Plac zabaw
644           recreation_ground: Pole rekreacyjne
645           slipway: Pochylnia
646           sports_centre: Centrum sportu
647           stadium: Stadion
648           swimming_pool: Basen
649           track: Bieżnia
650           water_park: Park wodny
651         natural: 
652           bay: Zatoka
653           beach: Plaża
654           cape: Przylądek
655           cave_entrance: Wejście do jaskini
656           channel: Kanał
657           cliff: Urwisko
658           coastline: Linia brzegowa
659           crater: Krater
660           feature: Obiekt
661           fell: Hale górskie
662           fjord: Fiord
663           geyser: Gejzer
664           glacier: Lodowiec
665           heath: Wrzosowisko
666           hill: Wzgórze
667           island: Wyspa
668           land: Ląd
669           marsh: Bagno
670           moor: Torfowisko
671           mud: Muł
672           peak: Szczyt
673           point: Punkt
674           reef: Rafa
675           ridge: Grzbiet
676           river: Rzeka
677           rock: Skała
678           scree: Zsypisko
679           scrub: Zagajnik
680           shoal: Mielizna
681           spring: Źródło
682           strait: Cieśnina
683           tree: Drzewo
684           valley: Dolina
685           volcano: Wulkan
686           water: Woda
687           wetland: Obszar podmokły
688           wetlands: Obszary podmokłe
689           wood: Puszcza
690         place: 
691           airport: Lotnisko
692           city: Miasto
693           country: Kraj
694           county: Powiat
695           farm: Farma
696           hamlet: Osada
697           house: Dom
698           houses: Zabudowanie
699           island: Wyspa
700           islet: Wysepka
701           locality: Rejon
702           moor: Torfowisko
703           municipality: Gmina
704           postcode: Kod pocztowy
705           region: Rejon
706           sea: Morze
707           state: Stan
708           subdivision: Dzielnica
709           suburb: Osiedle
710           town: Miasteczko
711           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
712           village: Wieś
713         railway: 
714           abandoned: Dawna linia kolejowa
715           construction: Budowana linia kolejowa
716           disused: Nieczynna trasa kolejowa
717           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
718           funicular: Kolejka linowa
719           halt: Przystanek kolejowy
720           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
721           junction: Węzeł Kolejowy
722           level_crossing: Przejazd kolejowy
723           light_rail: Lekka kolej
724           monorail: Kolej jednoszynowa
725           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
726           platform: Peron
727           preserved: Kolej zabytkowa
728           spur: Bocznica kolejowa
729           station: Stacja kolejowa
730           subway: Stacja metra
731           subway_entrance: Wejście na stację metra
732           switch: Zwrotnica
733           tram: Linia tramwajowa
734           tram_stop: Przystanek tramwajowy
735           yard: Jard kolejowy
736         shop: 
737           alcohol: Sklep monopolowy
738           apparel: Sklep odzieżowy
739           art: Sklep z dziełami sztuki
740           bakery: Piekarnia
741           beauty: Salon kosmetyczny
742           beverages: Sklep z napojami
743           bicycle: Sklep rowerowy
744           books: Księgarnia
745           butcher: Rzeźnik
746           car: Sklep samochodowy
747           car_dealer: Salon samochodowy
748           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
749           car_repair: Naprawa samochodów
750           carpet: Sklep z dywanami
751           charity: Sklep miłosny
752           chemist: Drogeria
753           clothes: Sklep odzieżowy
754           computer: Sklep komputerowy
755           confectionery: Cukiernia
756           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
757           copyshop: Ksero
758           cosmetics: Sklep kosmetyczny
759           department_store: Dom towarowy
760           discount: Sklep z produktami po obniżce
761           doityourself: Sklep budowlany
762           drugstore: Drogeria
763           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
764           electronics: Sklep elektroniczny
765           estate_agent: Biuro nieruchomości
766           farm: Sklep gospodarski
767           fashion: Sklep modelarski
768           fish: Sklep rybny
769           florist: Kwiaciarnia
770           food: Sklep spożywczy
771           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
772           furniture: Sklep meblowy
773           gallery: Galeria
774           garden_centre: Centrum ogrodnicze
775           general: Sklep ogólny
776           gift: Sklep z pamiątkami
777           greengrocer: Warzywniak
778           grocery: Sklep spożywczy
779           hairdresser: Fryzjernia
780           hardware: Sklep ze sprzętem
781           hifi: Hi-Fi
782           insurance: Ubezpieczenie
783           jewelry: Sklep z biżuterią
784           kiosk: Kiosk
785           laundry: Pralnia
786           mall: Centrum handlowe
787           market: Targowisko
788           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
789           motorcycle: Sklep z motocyklami
790           music: Sklep muzyczny
791           newsagent: Kiosk
792           optician: Optyk
793           organic: Sklep z produktami organicznymi
794           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
795           pet: Sklep ze zwierzątkami
796           photo: Sklep fotograficzny
797           salon: Salon
798           shoes: Sklep obuwniczy
799           shopping_centre: Centrum handlowe
800           sports: Sklep sportowy
801           stationery: Sklep papierniczy
802           supermarket: Supermarket
803           toys: Sklep zabawkowy
804           travel_agency: Biuro podróży
805           video: Sklep filmowy
806           wine: Winiarnia
807         tourism: 
808           alpine_hut: Chata Alpejska
809           artwork: Sztuka
810           attraction: Atrakcja turystyczna
811           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
812           cabin: Kabina
813           camp_site: Miejsce na kamping
814           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
815           chalet: Schronisko
816           guest_house: Pensjonat
817           hostel: Hostel
818           hotel: Hotel
819           information: Informacja turystyczna
820           lean_to: Nachylenie
821           motel: Motel
822           museum: Muzeum
823           picnic_site: Miejsce na piknik
824           theme_park: Park tematyczny
825           valley: Dolina
826           viewpoint: Punkt widokowy
827           zoo: Zoo
828         waterway: 
829           boatyard: Stocznia
830           canal: Kanał
831           connector: Złącze dróg wodnych
832           dam: Tama
833           derelict_canal: Opuszczony kanał
834           ditch: Rów
835           dock: Basen portowy
836           drain: Rów odpływowy
837           lock: Zastawka
838           lock_gate: Śluza
839           mineral_spring: Źródło mineralne
840           mooring: Kotwicowisko
841           rapids: Katarakty
842           river: Rzeka
843           riverbank: Brzeg rzeki
844           stream: Strumień
845           wadi: Starorzecze
846           water_point: Punkt wodny
847           waterfall: Wodospad
848           weir: Jaz
849   javascripts: 
850     map: 
851       base: 
852         cycle_map: Mapa Rowerowa
853         noname: BrakNazwy
854     site: 
855       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
856       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
857   layouts: 
858     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
859     donate_link_text: dokonując darowizny
860     edit: Edycja
861     edit_tooltip: Edycja mapy
862     export: Eksport
863     export_tooltip: Eksport danych mapy
864     gps_traces: Ślady GPS
865     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
866     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
867     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
868     history: Zmiany
869     history_tooltip: Historia zestawów zmian
870     home: główna
871     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
872     inbox: poczta ({{count}})
873     inbox_tooltip: 
874       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
875       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
876       zero: Brak nowych wiadomości
877     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
878     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
879     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
880     license: 
881       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
882     log_in: zaloguj się
883     log_in_tooltip: Zaloguj się
884     logo: 
885       alt_text: Logo OpenStreetMap
886     logout: wyloguj
887     logout_tooltip: Wyloguj
888     make_a_donation: 
889       text: Przekaż darowiznę
890       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
891     news_blog: Blog informacyjny
892     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
893     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
894     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
895     shop: Zakupy
896     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
897     sign_up: zarejestruj
898     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
899     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
900     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
901     user_diaries: Dzienniczki
902     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
903     view: Mapa
904     view_tooltip: Zobacz mapę
905     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
906     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
907   map: 
908     coordinates: "Współrzędne:"
909     edit: Edycja
910     view: Mapa
911   message: 
912     delete: 
913       deleted: Wiadomość usunięta
914     inbox: 
915       date: Nadano
916       from: Od
917       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
918       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
919       outbox: nadawcza
920       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
921       subject: Temat
922       title: Wiadomości odebrane
923       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
924     mark: 
925       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
926       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
927     message_summary: 
928       delete_button: Usuń
929       read_button: Oznacz jako przeczytaną
930       reply_button: Odpowiedz
931       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
932     new: 
933       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
934       body: Treść
935       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
936       message_sent: Wiadomość wysłana
937       send_button: Wyślij
938       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
939       subject: Temat
940       title: Wysyłanie wiadomości
941     no_such_user: 
942       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
943       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
944       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
945     outbox: 
946       date: Nadano
947       inbox: odbiorcza
948       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
949       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
950       outbox: nadawcza
951       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
952       subject: Temat
953       title: Wiadomości wysłane
954       to: Do
955       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
956     read: 
957       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
958       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
959       date: Nadano
960       from: Od
961       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
962       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
963       reply_button: Odpowiedz
964       subject: Temat
965       title: Czytanie wiadomości
966       to: Do
967       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
968     sent_message_summary: 
969       delete_button: Usuń
970   notifier: 
971     diary_comment_notification: 
972       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
973       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
974       hi: Witaj {{to_user}},
975       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
976     email_confirm: 
977       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
978     email_confirm_html: 
979       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
980       greeting: Cześć,
981       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
982     email_confirm_plain: 
983       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
984       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
985     friend_notification: 
986       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
987       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
988       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
989     gpx_notification: 
990       and_no_tags: i brak znaczników
991       and_the_tags: i następujące znaczniki
992       failure: 
993         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
994         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
995         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
996         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
997       greeting: Witaj,
998       success: 
999         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1000         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1001       with_description: z opisem
1002       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1003     lost_password_html: 
1004       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1005       greeting: Witaj,
1006       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1007     lost_password_plain: 
1008       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1009       greeting: Cześć,
1010       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1011       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1012     message_notification: 
1013       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1014       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1015       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1016       hi: Witaj {{to_user}},
1017       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
1018     signup_confirm: 
1019       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1020     signup_confirm_html: 
1021       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1022       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1023       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1024       greeting: Cześć!
1025       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1026       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1027       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1028       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1029       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1030       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1031       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1032     signup_confirm_plain: 
1033       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1034       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1035       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1036       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1037       current_user_2: "tu:"
1038       greeting: Cześć!
1039       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1040       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1041       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1042       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1043       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1044       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1045       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1046       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1047   oauth: 
1048     oauthorize: 
1049       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1050       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1051       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1052       allow_write_api: modyfikuj mapę
1053       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1054       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1055       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1056       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1057     revoke: 
1058       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1059   oauth_clients: 
1060     edit: 
1061       submit: Edytuj
1062   site: 
1063     edit: 
1064       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1065       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1066       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1067       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1068       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1069       user_page_link: stronie użytkownika
1070     index: 
1071       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1072       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1073       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1074       license: 
1075         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1076         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1077         project_name: projektu OpenStreetMap
1078       permalink: Permalink
1079       shortlink: Shortlink
1080     key: 
1081       map_key: Legenda
1082       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1083       table: 
1084         entry: 
1085           admin: Granica administracyjna
1086           allotments: Ogródki działkowe
1087           apron: 
1088             - Płyta lotniska
1089             - terminal
1090           bridge: Czarny obrys – most
1091           bridleway: Ścieżka dla koni
1092           brownfield: Teren powyburzeniowy
1093           building: Ważny budynek
1094           byway: Droga boczna
1095           cable: 
1096             - Kolej linowa
1097             - wyciąg krzesełkowy
1098           cemetery: Cmentarz
1099           centre: Centrum sportowe
1100           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1101           common: 
1102             - Pole
1103             - łąka
1104           construction: Drogi w budowie
1105           cycleway: Ścieżka rowerowa
1106           destination: Dostęp do punktu docelowego
1107           farm: Gospodarstwo rolne
1108           footway: Chodnik
1109           forest: Las
1110           golf: Pole golfowe
1111           heathland: Wrzosowisko
1112           industrial: Teren przemysłowy
1113           lake: 
1114             - Jezioro
1115             - rezerwuar
1116           military: Teren wojskowy
1117           motorway: Autostrada
1118           park: Park
1119           permissive: Możliwy wstęp
1120           pitch: Boisko sportowe
1121           primary: Droga pierwszorzędna
1122           private: Wstęp prywatny
1123           rail: Tory kolejowe
1124           reserve: Rezerwat przyrody
1125           resident: Teren mieszkalny
1126           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1127           runway: 
1128             - Pas startowy
1129             - kołowania
1130           school: 
1131             - Szkoła
1132             - uniwersytet
1133           secondary: Droga drugorzędna
1134           station: Dworzec kolejowy
1135           subway: Metro
1136           summit: 
1137             - Góra
1138             - szczyt
1139           tourist: Atrakcja turystyczna
1140           track: Ścieżka
1141           tram: 
1142             - Lekka kolej
1143             - tramwaj
1144           trunk: Droga główna
1145           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1146           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1147           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1148           wood: Las
1149         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1150     search: 
1151       search: Szukaj
1152       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1153       submit_text: →
1154       where_am_i: Gdzie jestem?
1155       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1156     sidebar: 
1157       close: Zamknij
1158       search_results: Wyniki wyszukiwania
1159   trace: 
1160     create: 
1161       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1162       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1163     delete: 
1164       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1165     edit: 
1166       description: "Opis:"
1167       download: pobierz
1168       edit: edytuj
1169       filename: "Nazwa pliku:"
1170       heading: Edycja śladu {{name}}
1171       map: mapa
1172       owner: "Autor:"
1173       points: "Punkty:"
1174       save_button: Zapisz zmiany
1175       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1176       tags: "Znaczniki:"
1177       tags_help: rozdzielone przecinkami
1178       title: Edycja śladu {{name}}
1179       uploaded_at: "Załadowano:"
1180       visibility: "Widoczność:"
1181       visibility_help: co to znaczy?
1182     list: 
1183       public_traces: Publiczne ślady GPS
1184       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1185       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1186       your_traces: Twoje ślady GPS
1187     make_public: 
1188       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1189     no_such_user: 
1190       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1191       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1192       title: Nie ma takiego użytkownika
1193     offline: 
1194       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1195       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1196     offline_warning: 
1197       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1198     trace: 
1199       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1200       by: utworzony przez użytkownika
1201       count_points: "{{count}} punktów"
1202       edit: edycja
1203       edit_map: Edytuj Mapę
1204       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1205       in: w
1206       map: mapa
1207       more: więcej
1208       pending: OCZEKUJE
1209       private: PRYWATNY
1210       public: PUBLICZNY
1211       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1212       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1213       view_map: Pokaż mapę
1214     trace_form: 
1215       description: Opis
1216       help: Pomoc
1217       tags: Znaczniki
1218       tags_help: rozdzielone przecinkami
1219       upload_button: Wgrywaj
1220       upload_gpx: Plik GPX
1221       visibility: Widoczność
1222       visibility_help: co to znaczy?
1223     trace_header: 
1224       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1225       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1226       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1227       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1228     trace_optionals: 
1229       tags: Znaczniki
1230     trace_paging_nav: 
1231       next: Następny &raquo;
1232       previous: "&laquo; Poprzedni"
1233       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1234     view: 
1235       delete_track: Wykasuj ten ślad
1236       description: "Opis:"
1237       download: pobierz
1238       edit: edycja
1239       edit_track: Edytuj ten ślad
1240       filename: "Plik:"
1241       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1242       map: mapa
1243       none: Brak
1244       owner: "Autor:"
1245       pending: OCZEKUJE
1246       points: "Punktów:"
1247       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1248       tags: Tagi
1249       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1250       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1251       uploaded: "Dodano:"
1252       visibility: "Widoczność:"
1253     visibility: 
1254       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1255       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1256       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1257       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1258   user: 
1259     account: 
1260       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1261       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1262       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1263       home location: "Lokalizacja domowa:"
1264       latitude: "Szerokość:"
1265       longitude: "Długość geograficzna:"
1266       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1267       my settings: Moje ustawienia
1268       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1269       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1270       profile description: "Opis profilu:"
1271       public editing: 
1272         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1273         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1274         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1275         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1276         enabled link text: co to jest?
1277         heading: "Edycje publiczne:"
1278       public editing note: 
1279         heading: Publiczna edycja
1280         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1281       return to profile: Powrót do profilu.
1282       save changes button: Zapisz zmiany
1283       title: Zmiana ustawień konta
1284       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1285     confirm: 
1286       button: Potwierdzam
1287       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1288       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1289       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1290       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1291     confirm_email: 
1292       button: Potwierdzam
1293       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1294       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1295       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1296       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1297     filter: 
1298       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1299     friend_map: 
1300       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
1301       your location: Twoje położenie
1302     go_public: 
1303       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1304     login: 
1305       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1306       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1307       create_account: załóż konto
1308       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1309       heading: Logowanie
1310       login_button: Zaloguj się
1311       lost password link: Zapomniane hasło?
1312       password: "Hasło:"
1313       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1314       title: Logowanie
1315     lost_password: 
1316       email address: "Adres e-mail:"
1317       heading: Zapomniałeś hasła?
1318       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1319       new password button: Wyczyść hasło
1320       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1321       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1322       title: zgubione hasło
1323     make_friend: 
1324       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1325       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1326       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1327     new: 
1328       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1329       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1330       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1331       display name: "Przyjazna nazwa:"
1332       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1333       email address: "Adres e-mail:"
1334       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1335       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1336       heading: Zakładanie konta
1337       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1338       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1339       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1340       password: "Hasło:"
1341       signup: Gotowe
1342       title: Nowe konto
1343     no_such_user: 
1344       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1345       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1346       title: Nie znaleziono użytkownika
1347     remove_friend: 
1348       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1349       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1350     reset_password: 
1351       confirm password: Potwierdź hasło
1352       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1353       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1354       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1355       password: Hasło
1356       reset: Resetuj hasło
1357       title: zresetuj hasło
1358     set_home: 
1359       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1360     view: 
1361       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1362       add as friend: dodaj do znajomych
1363       add image: Dodaj zdjęcie
1364       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1365       block_history: otrzymane blokady
1366       blocks by me: nałożone blokady
1367       blocks on me: otrzymane blokady
1368       change your settings: zmień swoje ustawienia
1369       confirm: Potwierdź
1370       create_block: zablokuj tego użytkownika
1371       created from: "Stworzony z:"
1372       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1373       delete image: Usuń zdjęcie
1374       delete_user: usuń to konto
1375       description: Opis
1376       diary: dziennik
1377       edits: edycje
1378       email address: Adres e‐mail
1379       hide_user: ukryj tego użytkownika
1380       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1381       km away: "{{count}}km stąd"
1382       m away: "{{count}}m stąd"
1383       mapper since: "Mapuje od:"
1384       moderator_history: nałożone blokady
1385       my diary: mój dziennik
1386       my edits: moje zmiany
1387       my settings: moje ustawienia
1388       my traces: moje ślady
1389       my_oauth_details: Pokaż moje szczegóły OAuth
1390       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
1391       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1392       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1393       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
1394       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
1395       remove as friend: usuń ze znajomych
1396       role: 
1397         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1398         grant: 
1399           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1400           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1401         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1402         revoke: 
1403           administrator: Cofnij dostęp administratora
1404           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1405       send message: wyślij wiadomość
1406       settings_link_text: stronie ustawień
1407       traces: ślady
1408       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1409       upload an image: Wgraj zdjęcie
1410       user image heading: Zdjęcie użytkownika
1411       user location: Lokalizacja użytkownika
1412       your friends: Twoi znajomi
1413   user_block: 
1414     blocks_by: 
1415       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1416       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1417       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1418     create: 
1419       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1420       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1421       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1422     edit: 
1423       back: Zobacz wszystkie blokady
1424       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1425       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1426       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1427       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1428       show: Zobacz tę blokadę
1429       submit: Uaktualnij blokadę
1430       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1431     filter: 
1432       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1433       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1434       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1435     helper: 
1436       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1437       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1438       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1439     index: 
1440       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1441       heading: Lista blokad użytkowników
1442       title: Blokady użytkownika
1443     model: 
1444       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1445       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1446     not_found: 
1447       back: Powrót do spisu
1448       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1449     partial: 
1450       confirm: Na pewno?
1451       creator_name: Twórca
1452       display_name: Zablokowany użytkownik
1453       edit: Edytuj
1454       not_revoked: (nie odwołana)
1455       reason: Powód blokady
1456       revoke: Odwołaj
1457       revoker_name: Odwołana przez
1458       show: Pokaż
1459       status: Status
1460     period: 
1461       one: 1 godzina
1462       other: "{{count}} godzin"
1463     revoke: 
1464       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1465       flash: Blokada została odwołana.
1466       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1467       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1468       revoke: Odwołaj
1469       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1470       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1471     show: 
1472       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1473       confirm: Na pewno?
1474       edit: Edytuj
1475       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1476       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1477       reason: Przyczyna blokady
1478       revoke: Odwołaj
1479       revoker: Cofający uprawnienia
1480       show: Pokaż
1481       status: Status
1482       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1483       time_past: Zakończona {{time}} temu
1484       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1485   user_role: 
1486     filter: 
1487       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1488       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1489       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1490       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1491     grant: 
1492       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1493       confirm: Potwierdź
1494       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1495       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1496       title: Potwierdź przyznawanie roli
1497     revoke: 
1498       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1499       confirm: Potwierdź
1500       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1501       heading: Potwierdź cofanie roli
1502       title: Potwierdź cofanie roli