Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Wpedzich
11 # Author: Yarl
12 pl: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Treść
17       diary_entry: 
18         language: Język
19         latitude: Szerokość geograficzna
20         longitude: Długość geograficzna
21         title: Tytuł
22         user: Użytkownik
23       friend: 
24         friend: Znajomy
25         user: Użytkownik
26       message: 
27         body: Treść
28         recipient: Odbiorca
29         sender: Nadawca
30         title: Tytuł
31       trace: 
32         description: Opis
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         name: Nazwa
36         public: Publiczny
37         size: Rozmiar
38         user: Użytkownik
39         visible: Widoczny
40       user: 
41         active: Aktywny
42         description: Opis
43         display_name: Publiczna nazwa
44         email: E-mail
45         languages: Języki
46         pass_crypt: Hasło
47     models: 
48       acl: Lista ACL
49       changeset: Zestaw zmian
50       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
51       country: Państwo
52       diary_comment: Komentarz dziennika
53       diary_entry: Wpis w dzienniku
54       friend: Znajomy
55       language: Język
56       message: Wiadomość
57       node: Węzeł
58       node_tag: Znacznik węzła
59       notifier: Notifier
60       old_node: Wcześniejszy węzeł
61       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
62       old_relation: Stara relacja
63       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
64       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
65       old_way: Wcześniejsza droga
66       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
67       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
68       relation: Relacja
69       relation_member: Członek relacji
70       relation_tag: Znacznik relacji
71       session: Sesja
72       trace: Ślad
73       tracepoint: Punkt śladu
74       tracetag: Znacznik śladu
75       user: Użytkownik
76       user_preference: Preferencje użytkownika
77       user_token: Token użytkownika
78       way: Droga
79       way_node: Węzeł drogi
80       way_tag: Tag drogi
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
89       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
90       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
91       feed: 
92         title: Zestaw zmian %{id}
93         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
94       osmchangexml: XML w formacie osmChange
95       title: Zestaw zmian
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Należy do:"
98       bounding_box: "Obszar edycji:"
99       box: prostokąt
100       closed_at: "Zamknięto:"
101       created_at: "Utworzono:"
102       has_nodes: 
103         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
104         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
105         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
106       has_relations: 
107         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
108         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
109         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
110       has_ways: 
111         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
112         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
113         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
114       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
115       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Komentarz:"
118       deleted_at: "Usunięte dnia:"
119       deleted_by: "Usunięte przez:"
120       edited_at: "Edytowano:"
121       edited_by: "Edytował(a):"
122       in_changeset: "W zestawie zmian:"
123       version: "Wersja:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relacja %{relation_name}
126       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Skasowano
129       larger: 
130         area: Zobacz obszar na większej mapie
131         node: Zobacz punkt na większej mapie
132         relation: Zobacz relację na większej mapie
133         way: Pokaż drogę na większej mapie
134       loading: Wczytywanie…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
138         next_node_tooltip: Następny węzeł
139         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         next_way_tooltip: Następna droga
141         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
142         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
143         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
144         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
147         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
149     node: 
150       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
151       download_xml: Ściągnij XML
152       edit: edytuj
153       node: Węzeł
154       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
155       view_history: zobacz historię zmian
156     node_details: 
157       coordinates: "Współrzędne:"
158       part_of: "Jest częścią:"
159     node_history: 
160       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
161       download_xml: Ściągnij XML
162       node_history: Historia zmian węzła
163       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
164       view_details: zobacz szczegóły
165     not_found: 
166       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
167       type: 
168         changeset: zestaw zmian
169         node: węzeł
170         relation: relacja
171         way: droga
172     paging_nav: 
173       of: z
174       showing_page: Widoczna jest strona
175     relation: 
176       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
177       download_xml: Ściągnij XML
178       relation: Relacja
179       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
180       view_history: zobacz historię zmian
181     relation_details: 
182       members: "Zawiera:"
183       part_of: "Jest częścią:"
184     relation_history: 
185       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
186       download_xml: Ściągnij XML
187       relation_history: Historia zmian relacji
188       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
189       view_details: zobacz szczegóły
190     relation_member: 
191       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
192       type: 
193         node: Węzeł
194         relation: Relacja
195         way: Droga
196     start: 
197       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
198       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dane
201       data_layer_name: Dane
202       details: Szczegóły
203       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
204       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
205       hide_areas: Ukryj obszary
206       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
207       load_data: Załaduj dane
208       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
209       loading: Wczytywanie
210       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
211       object_list: 
212         api: Pobierz ten obszar z API
213         back: Wyświetlanie listy obiektów
214         details: Szczegóły
215         heading: Lista obiektów
216         history: 
217           type: 
218             node: Węzeł [[id]]
219             way: Droga [[id]]
220         selected: 
221           type: 
222             node: Węzeł [[id]]
223             way: Droga [[id]]
224         type: 
225           node: Węzeł
226           way: Droga
227       private_user: prywatny użytkownika
228       show_areas: Pokaż obszary
229       show_history: Pokaż zmiany
230       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
231       wait: Moment…
232       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
233     tag_details: 
234       tags: "Znaczniki:"
235       wiki_link: 
236         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
237         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
238       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
239     timeout: 
240       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
241       type: 
242         changeset: Zestaw zmian
243         node: węzeł
244         relation: relacja
245         way: droga
246     way: 
247       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
248       download_xml: Ściągnij XML
249       edit: edytuj
250       view_history: pokaż historię
251       way: Droga
252       way_title: "Droga: %{way_name}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: należy również do drogi %{related_ways}
256         other: należy również do dróg %{related_ways}
257       nodes: "Węzły:"
258       part_of: "Jest częścią:"
259     way_history: 
260       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
261       download_xml: Ściągnij XML
262       view_details: zobacz szczegóły
263       way_history: Historia zmian drogi
264       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
265   changeset: 
266     changeset: 
267       anonymous: Anonim
268       big_area: (duży)
269       no_comment: (brak)
270       no_edits: (brak edycji)
271       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
272       still_editing: (nadal edytowany)
273       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Następna »
276       previous: "« Poprzednia"
277       showing_page: Strona %{page}
278     changesets: 
279       area: Obszar
280       comment: Komentarz
281       id: ID
282       saved_at: Zapisano
283       user: Użytkownik
284     list: 
285       description: Ostatnie zmiany
286       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
287       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
288       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
289       heading: Zestawy zmian
290       heading_bbox: Zestawy zmian
291       heading_user: Zestawy zmian
292       heading_user_bbox: Zestawy zmian
293       title: Zestawy zmian
294       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
295       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
296       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
297     timeout: 
298       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
299   diary_entry: 
300     diary_comment: 
301       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
302       confirm: Potwierdź
303       hide_link: Ukryj ten komentarz
304     diary_entry: 
305       comment_count: 
306         one: 1 komentarz
307         other: "%{count} komentarzy"
308       comment_link: Skomentuj ten wpis
309       confirm: Potwierdź
310       edit_link: Edytuj ten wpis
311       hide_link: Ukryj ten wpis
312       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
313       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
314     edit: 
315       body: "Treść:"
316       language: "Język:"
317       latitude: "Szerokość geograficzna:"
318       location: "Położenie:"
319       longitude: "Długość geograficzna:"
320       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
321       save_button: Zapisz
322       subject: "Temat:"
323       title: Edycja wpisu dziennika
324       use_map_link: na mapie
325     feed: 
326       all: 
327         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
328         title: Wpisy OpenStreetMap
329       language: 
330         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
331         title: Wpisy w języku %{language_name}
332       user: 
333         description: Ostatnie wpisy od %{user}
334         title: Wpisy dla %{user}
335     list: 
336       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
337       new: Nowy wpis do dziennika
338       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
339       newer_entries: Nowsze wpisy
340       no_entries: Brak wpisów dziennika
341       older_entries: Starsze wpisy
342       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
343       title: Dzienniki użytkowników
344       user_title: Dziennik dla %{user}
345     location: 
346       edit: Edytuj
347       location: "Położenie:"
348       view: Podgląd
349     new: 
350       title: Nowy wpis do dziennika
351     no_such_entry: 
352       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
353       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
354       title: Nie ma takiego wpisu
355     no_such_user: 
356       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
357       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
358       title: Nie znaleziono użytkownika
359     view: 
360       leave_a_comment: Zostaw komentarz
361       login: Zaloguj się
362       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
363       save_button: Zapisz
364       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
365       user_title: Dziennik dla %{user}
366   editor: 
367     default: Domyślnie (obecnie %{name})
368     potlatch: 
369       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
370       name: Potlatch 1
371     potlatch2: 
372       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
373       name: Potlatch 2
374     remote: 
375       description: JOSM albo Merkaartor
376       name: Remote Control
377   export: 
378     start: 
379       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
380       area_to_export: Obszar do eksportu
381       embeddable_html: HTML do wklejenia
382       export_button: Eksportuj
383       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
384       format: Format
385       format_to_export: Format eksportu
386       image_size: Rozmiar obrazka
387       latitude: "Szer:"
388       licence: Licencja
389       longitude: "Dł:"
390       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
391       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
392       max: max
393       options: Opcje
394       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
395       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
396       output: Wynik
397       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
398       scale: Skala
399       too_large: 
400         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
401         heading: Obszar zbyt duży
402       zoom: Zoom
403     start_rjs: 
404       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
405       change_marker: Zmień pozycję pinezki
406       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
407       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
408       export: Eksport
409       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
410       view_larger_map: Większy widok mapy
411   geocoder: 
412     description: 
413       title: 
414         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
415         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
416         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
417       types: 
418         cities: Miasta
419         places: Miejsca
420         towns: Miasta
421     description_osm_namefinder: 
422       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
423     direction: 
424       east: na wschód
425       north: na północ
426       north_east: na północny wschód
427       north_west: na północny zachód
428       south: na południe
429       south_east: na południowy wschód
430       south_west: na południowy zachód
431       west: na zachód
432     distance: 
433       one: ok. 1km
434       other: około %{count}km
435       zero: mniej niż 1km
436     results: 
437       more_results: Więcej wyników
438       no_results: Nie znaleziono
439     search: 
440       title: 
441         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
442         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
444         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
445         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
447         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
448     search_osm_namefinder: 
449       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
450       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
451     search_osm_nominatim: 
452       prefix: 
453         amenity: 
454           airport: Lonisko
455           arts_centre: Centrum sztuki
456           atm: Bankomat
457           auditorium: Audytorium
458           bank: Bank
459           bar: Bar
460           bench: Ławka
461           bicycle_parking: Parking rowerowy
462           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
463           brothel: Dom publiczny
464           bureau_de_change: Kantor
465           bus_station: Stacja autobusowa
466           cafe: Kawiarnia
467           car_rental: Wynajem samochodów
468           car_sharing: Dzielenie się samochodami
469           car_wash: Myjnia samochodowa
470           casino: Kasyno
471           cinema: Kino
472           clinic: Przychodnia
473           club: Klub
474           college: Uczelnia
475           community_centre: Centrum społeczności
476           courthouse: Sąd
477           crematorium: Krematorium
478           dentist: Gabinet dentystyczny
479           doctors: Lekarze
480           dormitory: Bursa
481           drinking_water: Źródło wody pitnej
482           driving_school: Nauka jazdy
483           embassy: Ambasada
484           emergency_phone: Telefon alarmowy
485           fast_food: Fast Food
486           ferry_terminal: Terminal promowy
487           fire_hydrant: Hydrant
488           fire_station: Remiza strażacka
489           fountain: Fontanna
490           fuel: Stacja benzynowa
491           grave_yard: Mniejszy cmentarz
492           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
493           hall: Hala
494           health_centre: Ośrodek zdrowia
495           hospital: Szpital
496           hotel: Hotel
497           hunting_stand: Ambona myśliwska
498           ice_cream: Lodziarnia
499           kindergarten: Przedszkole
500           library: Biblioteka
501           market: Targowisko
502           marketplace: Plac targowy
503           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
504           nightclub: Klub nocny
505           nursery: Żłobek
506           nursing_home: Dom opieki
507           office: Biuro
508           park: Park
509           parking: Parking
510           pharmacy: Apteka
511           place_of_worship: Miejsce kultu
512           police: Posterunek policji
513           post_box: Skrzynka pocztowa
514           post_office: Poczta
515           preschool: Przedszkole
516           prison: Więzienie
517           pub: Pub
518           public_building: Budynek publiczny
519           public_market: Rynek publiczny
520           reception_area: Recepcja
521           recycling: Miejsce recyklingu
522           restaurant: Restauracja
523           retirement_home: Dom starców
524           sauna: Sauna
525           school: Szkoła
526           shelter: Schron
527           shop: Sklep
528           shopping: Zakupy
529           social_club: Klub towarzyski
530           studio: Studio
531           supermarket: Supermarket
532           taxi: Postój taksówek
533           telephone: Budka telefoniczna
534           theatre: Teatr
535           toilets: Toaleta publiczna
536           townhall: Urząd miejski
537           university: Uniwersytet
538           vending_machine: Automat do sprzedaży
539           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
540           village_hall: Urząd gminy
541           waste_basket: Kosz na śmieci
542           wifi: Dostęp do WiFi
543           youth_centre: Centrum młodzieżowe
544         boundary: 
545           administrative: Granica administracyjna
546         building: 
547           apartments: Blok mieszkalny
548           block: Budynek bloku
549           bunker: Bunkier
550           chapel: Kaplica
551           church: Kościół
552           city_hall: Ratusz
553           commercial: Budynek handlowy
554           dormitory: Bursa
555           entrance: Wejście do budynku
556           faculty: Budynek prawny
557           farm: Budynek gospodarczy
558           flats: Mieszkania
559           garage: Garaż
560           hall: Hala
561           hospital: Budynek szpitala
562           hotel: Hotel
563           house: Dom
564           industrial: Budynek przemysłowy
565           office: Budynek biurowy
566           public: Budynek publiczny
567           residential: Budynek mieszkalny
568           retail: Budynek detaliczny
569           school: Budynek szkoły
570           shop: Sklep
571           stadium: Stadion
572           store: Składnica
573           terrace: Taras
574           tower: Wieża
575           train_station: Stacja kolejowa
576           university: Budynek uniwersytetu
577         highway: 
578           bridleway: Droga dla koni
579           bus_guideway: Droga dla autobusów
580           bus_stop: Przystanek autobusowy
581           byway: Boczna droga
582           construction: Droga budowana
583           cycleway: Ścieżka rowerowa
584           distance_marker: Znak odległości
585           emergency_access_point: Punkt awaryjny
586           footway: Chodnik
587           ford: Bród
588           gate: Bramka
589           living_street: Strefa zamieszkania
590           minor: Drobna droga
591           motorway: Autostrada
592           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
593           motorway_link: Autostrada – dojazd
594           path: Ścieżka
595           pedestrian: Droga dla pieszych
596           platform: Podwyższenie
597           primary: Droga krajowa
598           primary_link: Droga krajowa – dojazd
599           raceway: Tor wyścigowy
600           residential: Droga osiedlowa
601           road: Droga
602           secondary: Droga wojewódzka
603           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
604           service: Droga serwisowa
605           services: Usługi autostrady
606           steps: Schody
607           stile: Przełaz
608           tertiary: Droga powiatowa
609           track: Droga gruntowa
610           trail: Szlak
611           trunk: Droga ekspresowa
612           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
613           unclassified: Droga gminna
614           unsurfaced: Nierówna droga
615         historic: 
616           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
617           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
618           boundary_stone: Graniczny głaz
619           building: Budynek
620           castle: Zamek
621           church: Kościół
622           house: Dom
623           icon: Ikona
624           manor: Dwór
625           memorial: Mniejszy pomnik
626           mine: Kopalnia
627           monument: Pomnik
628           museum: Muzeum
629           ruins: Ruiny
630           tower: Wieża
631           wayside_cross: Przydrożny krzyż
632           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
633           wreck: Wrak
634         landuse: 
635           allotments: Ogródki działkowe
636           basin: Dorzecze
637           brownfield: Grunty poprzemysłowe
638           cemetery: Cmentarz
639           commercial: Obszar handlowo-usługowy
640           conservation: Konserwacja
641           construction: Teren budowy
642           farm: Farma
643           farmland: Grunty rolne
644           farmyard: Podwórze gospodarskie
645           forest: Las
646           grass: Trawa
647           greenfield: Tereny niezagospodarowane
648           industrial: Teren przemysłowy
649           landfill: Wysypisko śmieci
650           meadow: Łąka
651           military: Teren wojskowy
652           mine: Kopalnia
653           mountain: Góra
654           nature_reserve: Rezerwat przyrody
655           park: Park
656           piste: Trasa
657           plaza: Plac
658           quarry: Kamieniołom
659           railway: Teren kolejowy
660           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
661           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
662           residential: Zabudowa mieszkaniowa
663           retail: Handel detaliczny
664           village_green: Park miejski
665           vineyard: Winnica
666           wetland: Tereny podmokłe
667           wood: Puszcza
668         leisure: 
669           beach_resort: Strzeżona plaża
670           common: Błonie
671           fishing: Łowisko
672           garden: Ogród
673           golf_course: Pole golfowe
674           ice_rink: Lodowisko
675           marina: Marina
676           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
677           nature_reserve: Rezerwat naturalny
678           park: Park
679           pitch: Boisko sportowe
680           playground: Plac zabaw
681           recreation_ground: Pole rekreacyjne
682           slipway: Pochylnia
683           sports_centre: Centrum sportowe
684           stadium: Stadion
685           swimming_pool: Basen
686           track: Bieżnia
687           water_park: Park wodny
688         natural: 
689           bay: Zatoka
690           beach: Plaża
691           cape: Przylądek
692           cave_entrance: Wejście do jaskini
693           channel: Kanał
694           cliff: Urwisko
695           coastline: Linia brzegowa
696           crater: Krater
697           feature: Obiekt
698           fell: Hale górskie
699           fjord: Fiord
700           geyser: Gejzer
701           glacier: Lodowiec
702           heath: Wrzosowisko
703           hill: Wzgórze
704           island: Wyspa
705           land: Ląd
706           marsh: Bagno
707           moor: Torfowisko
708           mud: Muł
709           peak: Szczyt
710           point: Punkt
711           reef: Rafa
712           ridge: Grzbiet
713           river: Rzeka
714           rock: Skała
715           scree: Zsypisko
716           scrub: Zagajnik
717           shoal: Mielizna
718           spring: Źródło
719           strait: Cieśnina
720           tree: Drzewo
721           valley: Dolina
722           volcano: Wulkan
723           water: Woda
724           wetland: Obszar podmokły
725           wetlands: Obszary podmokłe
726           wood: Puszcza
727         place: 
728           airport: Lotnisko
729           city: Miasto
730           country: Kraj
731           county: Powiat
732           farm: Farma
733           hamlet: Osada
734           house: Dom
735           houses: Zabudowanie
736           island: Wyspa
737           islet: Wysepka
738           locality: Rejon
739           moor: Torfowisko
740           municipality: Gmina
741           postcode: Kod pocztowy
742           region: Rejon
743           sea: Morze
744           state: Stan
745           subdivision: Dzielnica
746           suburb: Osiedle
747           town: Miasteczko
748           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
749           village: Wieś
750         railway: 
751           abandoned: Dawna linia kolejowa
752           construction: Budowana linia kolejowa
753           disused: Nieczynna trasa kolejowa
754           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
755           funicular: Kolejka linowa
756           halt: Przystanek kolejowy
757           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
758           junction: Węzeł kolejowy
759           level_crossing: Przejazd kolejowy
760           light_rail: Lekka kolej
761           monorail: Kolej jednoszynowa
762           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
763           platform: Peron
764           preserved: Kolej zabytkowa
765           spur: Bocznica kolejowa
766           station: Stacja kolejowa
767           subway: Stacja metra
768           subway_entrance: Wejście na stację metra
769           switch: Zwrotnica
770           tram: Linia tramwajowa
771           tram_stop: Przystanek tramwajowy
772           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
773         shop: 
774           alcohol: Sklep monopolowy
775           apparel: Sklep odzieżowy
776           art: Sklep z dziełami sztuki
777           bakery: Piekarnia
778           beauty: Salon kosmetyczny
779           beverages: Sklep z napojami
780           bicycle: Sklep rowerowy
781           books: Księgarnia
782           butcher: Rzeźnik
783           car: Sklep samochodowy
784           car_dealer: Salon samochodowy
785           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
786           car_repair: Naprawa samochodów
787           carpet: Sklep z dywanami
788           charity: Sklep charytatywny
789           chemist: Drogeria
790           clothes: Sklep odzieżowy
791           computer: Sklep komputerowy
792           confectionery: Cukiernia
793           convenience: Mały sklep wielobranżowy
794           copyshop: Ksero
795           cosmetics: Sklep kosmetyczny
796           department_store: Dom towarowy
797           discount: Sklep z produktami po obniżce
798           doityourself: Sklep budowlany
799           drugstore: Drogeria
800           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
801           electronics: Sklep elektroniczny
802           estate_agent: Biuro nieruchomości
803           farm: Sklep gospodarski
804           fashion: Sklep modelarski
805           fish: Sklep rybny
806           florist: Kwiaciarnia
807           food: Sklep spożywczy
808           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
809           furniture: Sklep meblowy
810           gallery: Galeria
811           garden_centre: Centrum ogrodnicze
812           general: Sklep ogólny
813           gift: Sklep z pamiątkami
814           greengrocer: Warzywniak
815           grocery: Sklep spożywczy
816           hairdresser: Fryzjernia
817           hardware: Sklep ze sprzętem
818           hifi: Hi-Fi
819           insurance: Agent ubezpieczeniowy
820           jewelry: Sklep z biżuterią
821           kiosk: Kiosk
822           laundry: Pralnia
823           mall: Centrum handlowe
824           market: Targowisko
825           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
826           motorcycle: Sklep z motocyklami
827           music: Sklep muzyczny
828           newsagent: Kiosk
829           optician: Optyk
830           organic: Sklep z produktami organicznymi
831           outdoor: Sklep turystyczny
832           pet: Sklep ze zwierzętami
833           photo: Sklep fotograficzny
834           salon: Salon
835           shoes: Sklep obuwniczy
836           shopping_centre: Centrum handlowe
837           sports: Sklep sportowy
838           stationery: Sklep papierniczy
839           supermarket: Supermarket
840           toys: Sklep z zabawkami
841           travel_agency: Biuro podróży
842           video: Sklep filmowy
843           wine: Winiarnia
844         tourism: 
845           alpine_hut: Chata alpejska
846           artwork: Sztuka
847           attraction: Atrakcja turystyczna
848           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
849           cabin: Kabina
850           camp_site: Kemping
851           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
852           chalet: Schronisko
853           guest_house: Pensjonat
854           hostel: Hostel
855           hotel: Hotel
856           information: Informacja turystyczna
857           lean_to: Nachylenie
858           motel: Motel
859           museum: Muzeum
860           picnic_site: Miejsce na piknik
861           theme_park: Park tematyczny
862           valley: Dolina
863           viewpoint: Punkt widokowy
864           zoo: Zoo
865         waterway: 
866           boatyard: Stocznia
867           canal: Kanał
868           connector: Złącze dróg wodnych
869           dam: Tama
870           derelict_canal: Opuszczony kanał
871           ditch: Rów
872           dock: Basen portowy
873           drain: Rów odpływowy
874           lock: Zastawka
875           lock_gate: Śluza
876           mineral_spring: Źródło mineralne
877           mooring: Kotwicowisko
878           rapids: Katarakty
879           river: Rzeka
880           riverbank: Brzeg rzeki
881           stream: Strumień
882           wadi: Starorzecze
883           water_point: Punkt wodny
884           waterfall: Wodospad
885           weir: Jaz
886   javascripts: 
887     map: 
888       base: 
889         cycle_map: Mapa Rowerowa
890         noname: BrakNazwy
891     site: 
892       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
893       edit_tooltip: Edytuje mapę
894       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
895       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
896       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
897       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
898   layouts: 
899     community_blogs: Blogi wspólnoty
900     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
901     copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
902     documentation: Dokumentacja
903     documentation_title: Dokumentacja projektu
904     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
905     donate_link_text: dokonując darowizny
906     edit: Edycja
907     edit_with: Edytuj w %{editor}
908     export: Eksport
909     export_tooltip: Eksport danych mapy
910     foundation: Fundacja
911     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
912     gps_traces: Ślady GPS
913     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
914     help: Pomoc
915     help_centre: Centrum pomocy
916     help_title: Witryna pomocy dla projektu
917     history: Zmiany
918     home: główna
919     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
920     inbox: poczta (%{count})
921     inbox_tooltip: 
922       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
923       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
924       zero: Brak nowych wiadomości
925     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
926     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
927     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
928     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
929     intro_3_partners: wiki
930     license: 
931       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
932     log_in: zaloguj się
933     log_in_tooltip: Zaloguj się
934     logo: 
935       alt_text: Logo OpenStreetMap
936     logout: wyloguj
937     logout_tooltip: Wyloguj
938     make_a_donation: 
939       text: Przekaż darowiznę
940       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
941     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
942     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
943     sign_up: zarejestruj
944     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
945     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
946     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
947     user_diaries: Dzienniczki
948     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
949     view: Mapa
950     view_tooltip: Zobacz mapę
951     welcome_user: Witaj, %{user_link}
952     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
953     wiki: Wiki
954     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
955   license_page: 
956     foreign: 
957       english_link: oryginalna angielska wersja
958       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
959       title: Informacje o tłumaczeniu
960     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), polecane jest odwołanie do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo tego, że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla stron trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright użytkownicy UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
961     native: 
962       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
963       native_link: wersji po polsku
964       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
965       title: O stronie
966   message: 
967     delete: 
968       deleted: Wiadomość usunięta
969     inbox: 
970       date: Nadano
971       from: Od
972       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
973       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
974       outbox: nadawcza
975       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
976       subject: Temat
977       title: Wiadomości odebrane
978       you_have: Masz %{new_count} nowych i %{old_count} przeczytanych wiadomości.
979     mark: 
980       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
981       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
982     message_summary: 
983       delete_button: Usuń
984       read_button: Oznacz jako przeczytaną
985       reply_button: Odpowiedz
986       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
987     new: 
988       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
989       body: Treść
990       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
991       message_sent: Wiadomość wysłana
992       send_button: Wyślij
993       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
994       subject: Temat
995       title: Wysyłanie wiadomości
996     no_such_message: 
997       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
998       heading: Nie ma takiej wiadomości
999       title: Nie ma takiej wiadomości
1000     no_such_user: 
1001       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1002       heading: Nie ma takiego użytkownika
1003       title: Nie ma takiego użytkownika
1004     outbox: 
1005       date: Nadano
1006       inbox: odbiorcza
1007       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1008       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1009       outbox: nadawcza
1010       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1011       subject: Temat
1012       title: Wiadomości wysłane
1013       to: Do
1014       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś %{count} wiadomości
1015     read: 
1016       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1017       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1018       date: Nadano
1019       from: Od
1020       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1021       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1022       reply_button: Odpowiedz
1023       subject: Temat
1024       title: Czytanie wiadomości
1025       to: Do
1026       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1027       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1028     reply: 
1029       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1030     sent_message_summary: 
1031       delete_button: Usuń
1032   notifier: 
1033     diary_comment_notification: 
1034       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1035       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1036       hi: Witaj %{to_user},
1037       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1038     email_confirm: 
1039       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1040     email_confirm_html: 
1041       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1042       greeting: Cześć,
1043       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1044     email_confirm_plain: 
1045       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1046       greeting: Cześć,
1047       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1048       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1049     friend_notification: 
1050       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1051       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1052       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1053       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1054     gpx_notification: 
1055       and_no_tags: i brak znaczników
1056       and_the_tags: i następujące znaczniki
1057       failure: 
1058         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1059         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1060         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1061         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1062       greeting: Witaj,
1063       success: 
1064         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1065         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1066       with_description: z opisem
1067       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1068     lost_password: 
1069       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1070     lost_password_html: 
1071       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1072       greeting: Witaj,
1073       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1074     lost_password_plain: 
1075       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1076       greeting: Cześć,
1077       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1078       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1079     message_notification: 
1080       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1081       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1082       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1083       hi: Witaj %{to_user},
1084     signup_confirm: 
1085       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1086     signup_confirm_html: 
1087       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1088       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1089       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1090       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1091       greeting: Cześć!
1092       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1093       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1094       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1095       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1096       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1097       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1098       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1099     signup_confirm_plain: 
1100       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1101       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1102       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1103       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1104       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1105       current_user_2: "tu:"
1106       greeting: Cześć!
1107       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1108       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1109       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1110       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1111       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1112       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1113       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1114       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1115   oauth: 
1116     oauthorize: 
1117       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1118       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1119       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1120       allow_write_api: modyfikuj mapę
1121       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1122       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1123       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1124       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1125     revoke: 
1126       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1127   oauth_clients: 
1128     edit: 
1129       submit: Edytuj
1130       title: Edycja aplikacji
1131     form: 
1132       required: Wymagane
1133     index: 
1134       application: Nazwa aplikacji
1135       my_apps: Programy klienckie
1136       my_tokens: Zarejestrowane programy
1137       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1138       revoke: Odwołaj!
1139       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1140     new: 
1141       submit: Zarejestruj
1142       title: Rejestracja nowej aplikacji
1143     show: 
1144       edit: Edytuj szczegóły
1145   site: 
1146     edit: 
1147       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1148       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1149       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1150       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1151       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1152       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1153       user_page_link: stronie użytkownika
1154     index: 
1155       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1156       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1157       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1158       license: 
1159         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1160         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1161         project_name: projektu OpenStreetMap
1162       permalink: Permalink
1163       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1164       shortlink: Shortlink
1165     key: 
1166       map_key: Legenda
1167       map_key_tooltip: Legenda mapy
1168       table: 
1169         entry: 
1170           admin: Granica administracyjna
1171           allotments: Ogródki działkowe
1172           apron: 
1173             - Płyta lotniska
1174             - terminal
1175           bridge: Czarny obrys – most
1176           bridleway: Ścieżka dla koni
1177           brownfield: Teren powyburzeniowy
1178           building: Ważny budynek
1179           byway: Droga boczna
1180           cable: 
1181             - Kolej linowa
1182             - wyciąg krzesełkowy
1183           cemetery: Cmentarz
1184           centre: Centrum sportowe
1185           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1186           common: 
1187             - Pole
1188             - łąka
1189           construction: Drogi w budowie
1190           cycleway: Ścieżka rowerowa
1191           destination: Dostęp do punktu docelowego
1192           farm: Gospodarstwo rolne
1193           footway: Chodnik
1194           forest: Las
1195           golf: Pole golfowe
1196           heathland: Wrzosowisko
1197           industrial: Teren przemysłowy
1198           lake: 
1199             - Jezioro
1200             - rezerwuar
1201           military: Teren wojskowy
1202           motorway: Autostrada
1203           park: Park
1204           permissive: Możliwy wstęp
1205           pitch: Boisko sportowe
1206           primary: Droga pierwszorzędna
1207           private: Wstęp prywatny
1208           rail: Tory kolejowe
1209           reserve: Rezerwat przyrody
1210           resident: Teren mieszkalny
1211           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1212           runway: 
1213             - Pas startowy
1214             - kołowania
1215           school: 
1216             - Szkoła
1217             - uniwersytet
1218           secondary: Droga drugorzędna
1219           station: Dworzec kolejowy
1220           subway: Metro
1221           summit: 
1222             - Góra
1223             - szczyt
1224           tourist: Atrakcja turystyczna
1225           track: Ścieżka
1226           tram: 
1227             - Lekka kolej
1228             - tramwaj
1229           trunk: Droga główna
1230           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1231           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1232           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1233           wood: Puszcza
1234     search: 
1235       search: Szukaj
1236       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1237       submit_text: →
1238       where_am_i: Gdzie jestem?
1239       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1240     sidebar: 
1241       close: Zamknij
1242       search_results: Wyniki wyszukiwania
1243   time: 
1244     formats: 
1245       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1246   trace: 
1247     create: 
1248       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1249       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1250     delete: 
1251       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1252     edit: 
1253       description: "Opis:"
1254       download: pobierz
1255       edit: edytuj
1256       filename: "Nazwa pliku:"
1257       heading: Edycja śladu %{name}
1258       map: mapa
1259       owner: "Autor:"
1260       points: "Punkty:"
1261       save_button: Zapisz zmiany
1262       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1263       tags: "Znaczniki:"
1264       tags_help: rozdzielone przecinkami
1265       title: Edycja śladu %{name}
1266       uploaded_at: "Załadowano:"
1267       visibility: "Widoczność:"
1268       visibility_help: co to znaczy?
1269     list: 
1270       public_traces: Publiczne ślady GPS
1271       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1272       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1273       your_traces: Twoje ślady GPS
1274     make_public: 
1275       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1276     no_such_user: 
1277       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1278       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1279       title: Nie ma takiego użytkownika
1280     offline: 
1281       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1282       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1283     offline_warning: 
1284       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1285     trace: 
1286       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1287       by: utworzony przez użytkownika
1288       count_points: "%{count} punktów"
1289       edit: edycja
1290       edit_map: Edytuj Mapę
1291       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1292       in: w
1293       map: mapa
1294       more: więcej
1295       pending: OCZEKUJE
1296       private: PRYWATNY
1297       public: PUBLICZNY
1298       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1299       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1300       view_map: Pokaż mapę
1301     trace_form: 
1302       description: Opis
1303       help: Pomoc
1304       tags: Znaczniki
1305       tags_help: rozdzielone przecinkami
1306       upload_button: Wgrywaj
1307       upload_gpx: Plik GPX
1308       visibility: Widoczność
1309       visibility_help: co to znaczy?
1310     trace_header: 
1311       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1312       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1313       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1314       upload_trace: Wyślij ślad
1315     trace_optionals: 
1316       tags: Znaczniki
1317     trace_paging_nav: 
1318       next: Następny &raquo;
1319       previous: "&laquo; Poprzedni"
1320       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1321     view: 
1322       delete_track: Wykasuj ten ślad
1323       description: "Opis:"
1324       download: pobierz
1325       edit: edycja
1326       edit_track: Edytuj ten ślad
1327       filename: "Plik:"
1328       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1329       map: mapa
1330       none: Brak
1331       owner: "Autor:"
1332       pending: OCZEKUJE
1333       points: "Punktów:"
1334       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1335       tags: "Znaczniki:"
1336       title: Przeglądanie śladu %{name}
1337       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1338       uploaded: "Dodano:"
1339       visibility: "Widoczność:"
1340     visibility: 
1341       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1342       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1343       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1344       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1345   user: 
1346     account: 
1347       contributor terms: 
1348         link text: co to jest?
1349       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1350       delete image: Usuń obecną grafikę
1351       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1352       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1353       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1354       home location: "Lokalizacja domowa:"
1355       image: "Grafika:"
1356       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1357       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1358       latitude: "Szerokość:"
1359       longitude: "Długość geograficzna:"
1360       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1361       my settings: Moje ustawienia
1362       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1363       new image: Dodaj grafikę
1364       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1365       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1366       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1367       profile description: "Opis profilu:"
1368       public editing: 
1369         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1370         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1371         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1372         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1373         enabled link text: co to jest?
1374         heading: "Edycje publiczne:"
1375       public editing note: 
1376         heading: Publiczna edycja
1377         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1378       replace image: Zmień obecną grafikę
1379       return to profile: Powrót do profilu.
1380       save changes button: Zapisz zmiany
1381       title: Zmiana ustawień konta
1382       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1383     confirm: 
1384       already active: To konto zostało potwierdzone.
1385       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1386       button: Potwierdzam
1387       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1388       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1389       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1390       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1391     confirm_email: 
1392       button: Potwierdzam
1393       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1394       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1395       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1396       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1397     confirm_resend: 
1398       failure: Brak użytkownika %{name}.
1399     filter: 
1400       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1401     go_public: 
1402       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1403     list: 
1404       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1405       heading: Użytkownicy
1406       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1407       title: Użytkownicy
1408     login: 
1409       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1410       account suspended: Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.<br />Skontaktuj się proszę z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
1411       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1412       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1413       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1414       heading: Logowanie
1415       login_button: Zaloguj się
1416       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1417       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1418       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1419       openid: "%{logo} OpenID:"
1420       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1421       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1422       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1423       openid_providers: 
1424         aol: 
1425           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1426           title: Zaloguj używając AOL
1427         google: 
1428           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1429           title: Zaloguj używając Google
1430         myopenid: 
1431           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1432           title: Zaloguj używając myOpenID
1433         openid: 
1434           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1435           title: Zaloguj używając OpenID
1436         wordpress: 
1437           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1438           title: Zaloguj używając Wordpress
1439         yahoo: 
1440           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1441           title: Zaloguj używając Yahoo
1442       password: "Hasło:"
1443       register now: Zarejestruj się
1444       remember: "Pamiętaj mnie:"
1445       title: Logowanie
1446       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1447       webmaster: webmaster
1448       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1449       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1450     logout: 
1451       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1452       logout_button: Wyloguj
1453       title: Wyloguj
1454     lost_password: 
1455       email address: "Adres e-mail:"
1456       heading: Zapomniałeś hasła?
1457       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1458       new password button: Wyczyść hasło
1459       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1460       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1461       title: zgubione hasło
1462     make_friend: 
1463       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1464       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1465       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1466     new: 
1467       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1468       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1469       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1470       continue: Kontynuuj
1471       display name: "Przyjazna nazwa:"
1472       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1473       email address: "Adres e-mail:"
1474       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1475       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1476       heading: Zakładanie konta
1477       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1478       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1479       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1480       openid: "%{logo} OpenID:"
1481       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1482       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1483       password: "Hasło:"
1484       title: Nowe konto
1485       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1486     no_such_user: 
1487       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1488       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1489       title: Nie znaleziono użytkownika
1490     popup: 
1491       friend: Znajomy
1492       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1493       your location: Twoje położenie
1494     remove_friend: 
1495       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1496       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1497     reset_password: 
1498       confirm password: Potwierdź hasło
1499       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1500       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1501       heading: Resetowanie hasła %{user}
1502       password: Hasło
1503       reset: Resetuj hasło
1504       title: zresetuj hasło
1505     set_home: 
1506       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1507     suspended: 
1508       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1509       heading: Konto zawieszone
1510       title: Konto zawieszone
1511       webmaster: webmaster
1512     terms: 
1513       agree: Akceptuję
1514       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1515       consider_pd_why: co to oznacza?
1516       decline: Nie akceptuję
1517       heading: Warunki współtworzenia
1518       legale_names: 
1519         france: Francja
1520         italy: Włochy
1521         rest_of_world: Reszta świata
1522       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1523       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1524       title: Warunki współtworzenia
1525     view: 
1526       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1527       add as friend: dodaj do znajomych
1528       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1529       block_history: otrzymane blokady
1530       blocks by me: nałożone blokady
1531       blocks on me: otrzymane blokady
1532       confirm: Potwierdź
1533       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1534       create_block: zablokuj tego użytkownika
1535       created from: "Stworzony z:"
1536       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1537       delete_user: usuń to konto
1538       description: Opis
1539       diary: dziennik
1540       edits: edycje
1541       email address: Adres e‐mail
1542       hide_user: ukryj tego użytkownika
1543       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1544       km away: "%{count}km stąd"
1545       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1546       m away: "%{count}m stąd"
1547       mapper since: "Mapuje od:"
1548       moderator_history: nałożone blokady
1549       my diary: mój dziennik
1550       my edits: moje zmiany
1551       my settings: moje ustawienia
1552       my traces: moje ślady
1553       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1554       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1555       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1556       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1557       oauth settings: ustawienia oauth
1558       remove as friend: usuń ze znajomych
1559       role: 
1560         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1561         grant: 
1562           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1563           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1564         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1565         revoke: 
1566           administrator: Cofnij dostęp administratora
1567           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1568       send message: wyślij wiadomość
1569       settings_link_text: stronie ustawień
1570       spam score: "Punktacja spamu:"
1571       status: "Stan:"
1572       traces: ślady
1573       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1574       user location: Lokalizacja użytkownika
1575       your friends: Twoi znajomi
1576   user_block: 
1577     blocks_by: 
1578       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1579       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1580       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1581     create: 
1582       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1583       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1584       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1585     edit: 
1586       back: Zobacz wszystkie blokady
1587       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1588       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1589       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1590       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1591       show: Zobacz tę blokadę
1592       submit: Uaktualnij blokadę
1593       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1594     filter: 
1595       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1596       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1597       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1598     helper: 
1599       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1600       time_past: Zakończono %{time} temu.
1601       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1602     index: 
1603       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1604       heading: Lista blokad użytkowników
1605       title: Blokady użytkownika
1606     model: 
1607       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1608       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1609     new: 
1610       back: Zobacz wszystkie blokady
1611       submit: Utwórz blokadę
1612     not_found: 
1613       back: Powrót do spisu
1614       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1615     partial: 
1616       confirm: Na pewno?
1617       creator_name: Twórca
1618       display_name: Zablokowany użytkownik
1619       edit: Edytuj
1620       not_revoked: (nie odwołana)
1621       reason: Powód blokady
1622       revoke: Odwołaj
1623       revoker_name: Odwołana przez
1624       show: Pokaż
1625       status: Status
1626     period: 
1627       one: 1 godzina
1628       other: "%{count} godzin"
1629     revoke: 
1630       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1631       flash: Blokada została odwołana.
1632       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1633       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1634       revoke: Odwołaj
1635       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1636       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1637     show: 
1638       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1639       confirm: Na pewno?
1640       edit: Edytuj
1641       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1642       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1643       reason: Przyczyna blokady
1644       revoke: Odwołaj
1645       revoker: Cofający uprawnienia
1646       show: Pokaż
1647       status: Status
1648       time_future: Blokada wygasa %{time}
1649       time_past: Zakończona %{time} temu
1650       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1651     update: 
1652       success: Blokada zaktualizowana.
1653   user_role: 
1654     filter: 
1655       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1656       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1657       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1658       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1659     grant: 
1660       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1661       confirm: Potwierdź
1662       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1663       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1664       title: Potwierdź przyznawanie roli
1665     revoke: 
1666       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1667       confirm: Potwierdź
1668       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1669       heading: Potwierdź cofanie roli
1670       title: Potwierdź cofanie roli