Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Przemub
10 # Author: RafalR
11 # Author: Soeb
12 # Author: Sp5uhe
13 # Author: Woytecr
14 # Author: Wpedzich
15 # Author: Yarl
16 pl: 
17   activerecord: 
18     attributes: 
19       diary_comment: 
20         body: Treść
21       diary_entry: 
22         language: Język
23         latitude: Szerokość geograficzna
24         longitude: Długość geograficzna
25         title: Tytuł
26         user: Użytkownik
27       friend: 
28         friend: Znajomy
29         user: Użytkownik
30       message: 
31         body: Treść
32         recipient: Odbiorca
33         sender: Nadawca
34         title: Tytuł
35       trace: 
36         description: Opis
37         latitude: Szerokość geograficzna
38         longitude: Długość geograficzna
39         name: Nazwa
40         public: Publiczny
41         size: Rozmiar
42         user: Użytkownik
43         visible: Widoczny
44       user: 
45         active: Aktywny
46         description: Opis
47         display_name: Publiczna nazwa
48         email: E-mail
49         languages: Języki
50         pass_crypt: Hasło
51     models: 
52       acl: Lista ACL
53       changeset: Zestaw zmian
54       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
55       country: Państwo
56       diary_comment: Komentarz dziennika
57       diary_entry: Wpis w dzienniku
58       friend: Znajomy
59       language: Język
60       message: Wiadomość
61       node: Węzeł
62       node_tag: Znacznik węzła
63       notifier: Notifier
64       old_node: Wcześniejszy węzeł
65       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
66       old_relation: Stara relacja
67       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
68       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
69       old_way: Wcześniejsza droga
70       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
71       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
72       relation: Relacja
73       relation_member: Członek relacji
74       relation_tag: Znacznik relacji
75       session: Sesja
76       trace: Ślad
77       tracepoint: Punkt śladu
78       tracetag: Znacznik śladu
79       user: Użytkownik
80       user_preference: Preferencje użytkownika
81       user_token: Token użytkownika
82       way: Droga
83       way_node: Węzeł drogi
84       way_tag: Tag drogi
85   application: 
86     require_cookies: 
87       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
88     setup_user_auth: 
89       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
90       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
91   browse: 
92     changeset: 
93       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
94       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
95       feed: 
96         title: Zestaw zmian %{id}
97         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
98       osmchangexml: XML w formacie osmChange
99       title: Zestaw zmian
100     changeset_details: 
101       belongs_to: "Należy do:"
102       bounding_box: "Obszar edycji:"
103       box: prostokąt
104       closed_at: "Zamknięto:"
105       created_at: "Utworzono:"
106       has_nodes: 
107         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
108         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
109         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
110       has_relations: 
111         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
112         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
113         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
114       has_ways: 
115         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
116         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
117         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
118       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
119       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentarz:"
122       deleted_at: "Usunięte dnia:"
123       deleted_by: "Usunięte przez:"
124       edited_at: "Edytowano:"
125       edited_by: "Edytował(a):"
126       in_changeset: "W zestawie zmian:"
127       version: "Wersja:"
128     containing_relation: 
129       entry: Relacja %{relation_name}
130       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
131     map: 
132       deleted: Skasowano
133       edit: 
134         area: Edytuj obszar
135         node: Edytuj węzeł
136         relation: Edytuj relację
137         way: Edytuj drogę
138       larger: 
139         area: Zobacz obszar na większej mapie
140         node: Zobacz punkt na większej mapie
141         relation: Zobacz relację na większej mapie
142         way: Pokaż drogę na większej mapie
143       loading: Wczytywanie…
144     navigation: 
145       all: 
146         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
147         next_node_tooltip: Następny węzeł
148         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
149         next_way_tooltip: Następna droga
150         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
151         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
152         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
153         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
156         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
158     node: 
159       download_xml: Ściągnij XML
160       edit: edytuj
161       node: Węzeł
162       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
163       view_history: zobacz historię zmian
164     node_details: 
165       coordinates: "Współrzędne:"
166       part_of: "Jest częścią:"
167     node_history: 
168       download_xml: Ściągnij XML
169       node_history: Historia zmian węzła
170       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
171       view_details: zobacz szczegóły
172     not_found: 
173       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
174       type: 
175         changeset: zestaw zmian
176         node: węzeł
177         relation: relacja
178         way: droga
179     paging_nav: 
180       of: z
181       showing_page: Widoczna jest strona
182     redacted: 
183       type: 
184         node: węzeł
185         relation: relacja
186         way: droga
187     relation: 
188       download_xml: Ściągnij XML
189       relation: Relacja
190       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
191       view_history: zobacz historię zmian
192     relation_details: 
193       members: "Zawiera:"
194       part_of: "Jest częścią:"
195     relation_history: 
196       download_xml: Ściągnij XML
197       relation_history: Historia zmian relacji
198       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
199       view_details: zobacz szczegóły
200     relation_member: 
201       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
202       type: 
203         node: Węzeł
204         relation: Relacja
205         way: Droga
206     start: 
207       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
208       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Dane
211       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
212       details: Szczegóły
213       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
214       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
215       hide_areas: Ukryj obszary
216       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
217       load_data: Załaduj dane
218       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
219       loading: Wczytywanie
220       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
221       object_list: 
222         api: Pobierz ten obszar z API
223         back: Wyświetlanie listy obiektów
224         details: Szczegóły
225         heading: Lista obiektów
226         history: 
227           type: 
228             node: Węzeł %{id}
229             way: Droga %{id}
230         selected: 
231           type: 
232             node: Węzeł %{id}
233             way: Droga %{id}
234         type: 
235           node: Węzeł
236           way: Droga
237       private_user: prywatny użytkownika
238       show_areas: Pokaż obszary
239       show_history: Pokaż zmiany
240       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
241       wait: Moment…
242       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
243     tag_details: 
244       tags: "Znaczniki:"
245       wiki_link: 
246         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
247         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
249     timeout: 
250       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
251       type: 
252         changeset: Zestaw zmian
253         node: węzeł
254         relation: relacja
255         way: droga
256     way: 
257       download_xml: Ściągnij XML
258       edit: edytuj
259       view_history: pokaż historię
260       way: Droga
261       way_title: "Droga: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: należy również do drogi %{related_ways}
265         other: należy również do dróg %{related_ways}
266       nodes: "Węzły:"
267       part_of: "Jest częścią:"
268     way_history: 
269       download_xml: Ściągnij XML
270       view_details: zobacz szczegóły
271       way_history: Historia zmian drogi
272       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonim
276       big_area: (duży)
277       no_comment: (brak)
278       no_edits: (brak edycji)
279       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
280       still_editing: (nadal edytowany)
281       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Następna »
284       previous: « Poprzednia
285       showing_page: Strona %{page}
286     changesets: 
287       area: Obszar
288       comment: Komentarz
289       id: ID
290       saved_at: Zapisano
291       user: Użytkownik
292     list: 
293       description: Ostatnie zmiany
294       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
295       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
296       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
297       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
298       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
299       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
300       heading: Zestawy zmian
301       heading_bbox: Zestawy zmian
302       heading_friend: Zestawy zmian
303       heading_nearby: Zestawy zmian
304       heading_user: Zestawy zmian
305       heading_user_bbox: Zestawy zmian
306       title: Zestawy zmian
307       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
308       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
309       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
310       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
311       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
312     timeout: 
313       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
314   diary_entry: 
315     comments: 
316       ago: "%{ago} temu"
317       comment: Komentarz
318       newer_comments: Nowsze komentarze
319       older_comments: Starsze komentarze
320       post: Wpis
321       when: Kiedy
322     diary_comment: 
323       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
324       confirm: Potwierdź
325       hide_link: Ukryj ten komentarz
326     diary_entry: 
327       comment_count: 
328         one: 1 komentarz
329         other: "%{count} komentarzy"
330       comment_link: Skomentuj ten wpis
331       confirm: Potwierdź
332       edit_link: Edytuj ten wpis
333       hide_link: Ukryj ten wpis
334       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
335       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
336     edit: 
337       body: "Treść:"
338       language: "Język:"
339       latitude: "Szerokość geograficzna:"
340       location: "Położenie:"
341       longitude: "Długość geograficzna:"
342       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
343       save_button: Zapisz
344       subject: "Temat:"
345       title: Edycja wpisu dziennika
346       use_map_link: na mapie
347     feed: 
348       all: 
349         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
350         title: Wpisy OpenStreetMap
351       language: 
352         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
353         title: Wpisy w języku %{language_name}
354       user: 
355         description: Ostatnie wpisy od %{user}
356         title: Wpisy dla %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
359       new: Nowy wpis do dziennika
360       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
361       newer_entries: Nowsze wpisy
362       no_entries: Brak wpisów dziennika
363       older_entries: Starsze wpisy
364       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
365       title: Dzienniki użytkowników
366       title_friends: Dzienniki znajomych
367       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
368       user_title: Dziennik dla %{user}
369     location: 
370       edit: Edytuj
371       location: "Położenie:"
372       view: Podgląd
373     new: 
374       title: Nowy wpis do dziennika
375     no_such_entry: 
376       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
377       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
378       title: Nie ma takiego wpisu
379     view: 
380       leave_a_comment: Zostaw komentarz
381       login: Zaloguj się
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
383       save_button: Zapisz
384       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
385       user_title: Dziennik dla %{user}
386   editor: 
387     default: Domyślnie (obecnie %{name})
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: JOSM albo Merkaartor
396       name: Remote Control
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
400       area_to_export: Obszar do eksportu
401       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
402       export_button: Eksportuj
403       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
404       format: Format
405       format_to_export: Format eksportu
406       image_size: Rozmiar obrazka
407       latitude: "Szer:"
408       licence: Licencja
409       longitude: "Dł:"
410       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
411       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
412       max: max
413       options: Opcje
414       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
415       output: Wynik
416       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
417       scale: Skala
418       too_large: 
419         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
420         heading: Obszar zbyt duży
421       zoom: Zoom
422     start_rjs: 
423       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
424       change_marker: Zmień pozycję pinezki
425       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
426       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
427       export: Eksport
428       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
429       view_larger_map: Większy widok mapy
430   geocoder: 
431     description: 
432       title: 
433         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
434         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
435         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
436       types: 
437         cities: Miasta
438         places: Miejsca
439         towns: Miasta
440     description_osm_namefinder: 
441       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
442     direction: 
443       east: na wschód
444       north: na północ
445       north_east: na północny wschód
446       north_west: na północny zachód
447       south: na południe
448       south_east: na południowy wschód
449       south_west: na południowy zachód
450       west: na zachód
451     distance: 
452       one: ok. 1km
453       other: około %{count}km
454       zero: mniej niż 1km
455     results: 
456       more_results: Więcej wyników
457       no_results: Nie znaleziono
458     search: 
459       title: 
460         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
461         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
462         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
463         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
464         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
465         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
466         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
467     search_osm_namefinder: 
468       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
469       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
470     search_osm_nominatim: 
471       prefix: 
472         aeroway: 
473           aerodrome: Lotnisko
474           apron: Płyta postojowa
475           gate: Bramka
476           helipad: Helipad
477           runway: Pas startowy
478           taxiway: Droga kołowania
479           terminal: Terminal
480         amenity: 
481           WLAN: Dostęp do WiFi
482           airport: Lonisko
483           arts_centre: Centrum sztuki
484           artwork: Sztuka
485           atm: Bankomat
486           auditorium: Audytorium
487           bank: Bank
488           bar: Bar
489           bench: Ławka
490           bicycle_parking: Parking rowerowy
491           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
492           biergarten: Ogród piwny
493           brothel: Dom publiczny
494           bureau_de_change: Kantor
495           bus_station: Stacja autobusowa
496           cafe: Kawiarnia
497           car_rental: Wynajem samochodów
498           car_sharing: Dzielenie się samochodami
499           car_wash: Myjnia samochodowa
500           casino: Kasyno
501           charging_station: Stacja paliw
502           cinema: Kino
503           clinic: Przychodnia
504           club: Klub
505           college: Uczelnia
506           community_centre: Centrum społeczności
507           courthouse: Sąd
508           crematorium: Krematorium
509           dentist: Gabinet dentystyczny
510           doctors: Lekarze
511           dormitory: Bursa
512           drinking_water: Źródło wody pitnej
513           driving_school: Nauka jazdy
514           embassy: Ambasada
515           emergency_phone: Telefon alarmowy
516           fast_food: Fast Food
517           ferry_terminal: Terminal promowy
518           fire_hydrant: Hydrant
519           fire_station: Remiza strażacka
520           food_court: Targ z żywnością
521           fountain: Fontanna
522           fuel: Stacja benzynowa
523           grave_yard: Mniejszy cmentarz
524           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
525           hall: Hala
526           health_centre: Ośrodek zdrowia
527           hospital: Szpital
528           hotel: Hotel
529           hunting_stand: Ambona myśliwska
530           ice_cream: Lodziarnia
531           kindergarten: Przedszkole
532           library: Biblioteka
533           market: Targowisko
534           marketplace: Plac targowy
535           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
536           nightclub: Klub nocny
537           nursery: Żłobek
538           nursing_home: Dom opieki
539           office: Biuro
540           park: Park
541           parking: Parking
542           pharmacy: Apteka
543           place_of_worship: Miejsce kultu
544           police: Posterunek policji
545           post_box: Skrzynka pocztowa
546           post_office: Poczta
547           preschool: Przedszkole
548           prison: Więzienie
549           pub: Pub
550           public_building: Budynek publiczny
551           public_market: Rynek publiczny
552           reception_area: Recepcja
553           recycling: Miejsce recyklingu
554           restaurant: Restauracja
555           retirement_home: Dom starców
556           sauna: Sauna
557           school: Szkoła
558           shelter: Schron
559           shop: Sklep
560           shopping: Zakupy
561           shower: Prysznic
562           social_centre: Centrum społeczne
563           social_club: Klub towarzyski
564           studio: Studio
565           supermarket: Supermarket
566           swimming_pool: Basen
567           taxi: Postój taksówek
568           telephone: Budka telefoniczna
569           theatre: Teatr
570           toilets: Toaleta publiczna
571           townhall: Urząd miejski
572           university: Uniwersytet
573           vending_machine: Automat do sprzedaży
574           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
575           village_hall: Urząd gminy
576           waste_basket: Kosz na śmieci
577           wifi: Dostęp do WiFi
578           youth_centre: Centrum młodzieżowe
579         boundary: 
580           administrative: Granica administracyjna
581           census: Granica spisu
582           national_park: Park Narodowy
583           protected_area: Obszar chroniony
584         bridge: 
585           aqueduct: Akwedukt
586           suspension: Most wiszący
587           viaduct: Wiadukt
588           "yes": Most
589         building: 
590           "yes": Budynek
591         highway: 
592           bridleway: Droga dla koni
593           bus_guideway: Droga dla autobusów
594           bus_stop: Przystanek autobusowy
595           byway: Boczna droga
596           construction: Droga budowana
597           cycleway: Ścieżka rowerowa
598           emergency_access_point: Punkt awaryjny
599           footway: Chodnik
600           ford: Bród
601           living_street: Strefa zamieszkania
602           milestone: Punkt kontrolny
603           minor: Drobna droga
604           motorway: Autostrada
605           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
606           motorway_link: Autostrada – dojazd
607           path: Ścieżka
608           pedestrian: Droga dla pieszych
609           platform: Podwyższenie
610           primary: Droga krajowa
611           primary_link: Droga krajowa – dojazd
612           raceway: Tor wyścigowy
613           residential: Droga osiedlowa
614           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
615           road: Droga
616           secondary: Droga wojewódzka
617           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
618           service: Droga serwisowa
619           services: Usługi autostrady
620           speed_camera: Radar
621           steps: Schody
622           stile: Przełaz
623           tertiary: Droga powiatowa
624           tertiary_link: Droga wojewódzka
625           track: Droga gruntowa
626           trail: Szlak
627           trunk: Droga ekspresowa
628           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
629           unclassified: Droga gminna
630           unsurfaced: Nierówna droga
631         historic: 
632           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
633           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
634           boundary_stone: Graniczny głaz
635           building: Budynek
636           castle: Zamek
637           church: Kościół
638           fort: Fort
639           house: Dom
640           icon: Ikona
641           manor: Dwór
642           memorial: Mniejszy pomnik
643           mine: Kopalnia
644           monument: Pomnik
645           museum: Muzeum
646           ruins: Ruiny
647           tower: Wieża
648           wayside_cross: Przydrożny krzyż
649           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
650           wreck: Wrak
651         landuse: 
652           allotments: Ogródki działkowe
653           basin: Dorzecze
654           brownfield: Grunty poprzemysłowe
655           cemetery: Cmentarz
656           commercial: Obszar handlowo-usługowy
657           conservation: Konserwacja
658           construction: Teren budowy
659           farm: Farma
660           farmland: Grunty rolne
661           farmyard: Podwórze gospodarskie
662           forest: Las
663           garages: Garaże
664           grass: Trawa
665           greenfield: Tereny niezagospodarowane
666           industrial: Teren przemysłowy
667           landfill: Wysypisko śmieci
668           meadow: Łąka
669           military: Teren wojskowy
670           mine: Kopalnia
671           nature_reserve: Rezerwat przyrody
672           orchard: Sad
673           park: Park
674           piste: Trasa
675           quarry: Kamieniołom
676           railway: Teren kolejowy
677           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
678           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
679           residential: Zabudowa mieszkaniowa
680           retail: Handel detaliczny
681           road: Obszar drogowy
682           village_green: Park miejski
683           vineyard: Winnica
684           wetland: Tereny podmokłe
685           wood: Puszcza
686         leisure: 
687           beach_resort: Strzeżona plaża
688           bird_hide: Ukryj ptaki
689           common: Błonie
690           fishing: Łowisko
691           fitness_station: Fitness
692           garden: Ogród
693           golf_course: Pole golfowe
694           ice_rink: Lodowisko
695           marina: Marina
696           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
697           nature_reserve: Rezerwat naturalny
698           park: Park
699           pitch: Boisko sportowe
700           playground: Plac zabaw
701           recreation_ground: Pole rekreacyjne
702           sauna: Sauna
703           slipway: Pochylnia
704           sports_centre: Centrum sportowe
705           stadium: Stadion
706           swimming_pool: Basen
707           track: Bieżnia
708           water_park: Park wodny
709         military: 
710           airfield: Lotnisko wojskowe
711           barracks: Koszary
712           bunker: Bunkier
713         natural: 
714           bay: Zatoka
715           beach: Plaża
716           cape: Przylądek
717           cave_entrance: Wejście do jaskini
718           channel: Kanał
719           cliff: Urwisko
720           crater: Krater
721           feature: Obiekt
722           fell: Hale górskie
723           fjord: Fiord
724           forest: Las
725           geyser: Gejzer
726           glacier: Lodowiec
727           heath: Wrzosowisko
728           hill: Wzgórze
729           island: Wyspa
730           land: Ląd
731           marsh: Bagno
732           moor: Torfowisko
733           mud: Muł
734           peak: Szczyt
735           point: Punkt
736           reef: Rafa
737           ridge: Grzbiet
738           river: Rzeka
739           rock: Skała
740           scree: Zsypisko
741           scrub: Zagajnik
742           shoal: Mielizna
743           spring: Źródło
744           stone: Kamieniołom
745           strait: Cieśnina
746           tree: Drzewo
747           valley: Dolina
748           volcano: Wulkan
749           water: Woda
750           wetland: Obszar podmokły
751           wetlands: Obszary podmokłe
752           wood: Puszcza
753         office: 
754           architect: Architekt
755           company: Przedsiębiorstwo
756           employment_agency: Urząd pracy
757           estate_agent: Biuro nieruchomości
758           government: Biura rządowe
759         place: 
760           airport: Lotnisko
761           city: Miasto
762           country: Kraj
763           county: Powiat
764           farm: Farma
765           hamlet: Osada
766           house: Dom
767           houses: Zabudowanie
768           island: Wyspa
769           islet: Wysepka
770           locality: Rejon
771           moor: Torfowisko
772           municipality: Gmina
773           postcode: Kod pocztowy
774           region: Rejon
775           sea: Morze
776           state: Stan
777           subdivision: Dzielnica
778           suburb: Osiedle
779           town: Miasteczko
780           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
781           village: Wieś
782         railway: 
783           abandoned: Dawna linia kolejowa
784           construction: Budowana linia kolejowa
785           disused: Nieczynna trasa kolejowa
786           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
787           funicular: Kolejka linowa
788           halt: Przystanek kolejowy
789           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
790           junction: Węzeł kolejowy
791           level_crossing: Przejazd kolejowy
792           light_rail: Lekka kolej
793           monorail: Kolej jednoszynowa
794           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
795           platform: Peron
796           preserved: Kolej zabytkowa
797           spur: Bocznica kolejowa
798           station: Stacja kolejowa
799           subway: Stacja metra
800           subway_entrance: Wejście na stację metra
801           switch: Zwrotnica
802           tram: Linia tramwajowa
803           tram_stop: Przystanek tramwajowy
804           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
805         shop: 
806           alcohol: Sklep monopolowy
807           art: Sklep z dziełami sztuki
808           bakery: Piekarnia
809           beauty: Salon kosmetyczny
810           beverages: Sklep z napojami
811           bicycle: Sklep rowerowy
812           books: Księgarnia
813           butcher: Rzeźnik
814           car: Sklep samochodowy
815           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
816           car_repair: Naprawa samochodów
817           carpet: Sklep z dywanami
818           charity: Sklep charytatywny
819           chemist: Drogeria
820           clothes: Sklep odzieżowy
821           computer: Sklep komputerowy
822           confectionery: Cukiernia
823           convenience: Mały sklep wielobranżowy
824           copyshop: Ksero
825           cosmetics: Sklep kosmetyczny
826           department_store: Dom towarowy
827           discount: Sklep z produktami po obniżce
828           doityourself: Sklep budowlany
829           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
830           electronics: Sklep elektroniczny
831           estate_agent: Biuro nieruchomości
832           farm: Sklep gospodarski
833           fashion: Sklep modelarski
834           fish: Sklep rybny
835           florist: Kwiaciarnia
836           food: Sklep spożywczy
837           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
838           furniture: Sklep meblowy
839           gallery: Galeria
840           garden_centre: Centrum ogrodnicze
841           general: Sklep ogólny
842           gift: Sklep z pamiątkami
843           greengrocer: Warzywniak
844           grocery: Sklep spożywczy
845           hairdresser: Fryzjernia
846           hardware: Sklep ze sprzętem
847           hifi: Hi-Fi
848           insurance: Agent ubezpieczeniowy
849           jewelry: Sklep z biżuterią
850           kiosk: Kiosk
851           laundry: Pralnia
852           mall: Centrum handlowe
853           market: Targowisko
854           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
855           motorcycle: Sklep z motocyklami
856           music: Sklep muzyczny
857           newsagent: Kiosk
858           optician: Optyk
859           organic: Sklep z produktami organicznymi
860           outdoor: Sklep turystyczny
861           pet: Sklep ze zwierzętami
862           photo: Sklep fotograficzny
863           salon: Salon
864           shoes: Sklep obuwniczy
865           shopping_centre: Centrum handlowe
866           sports: Sklep sportowy
867           stationery: Sklep papierniczy
868           supermarket: Supermarket
869           toys: Sklep z zabawkami
870           travel_agency: Biuro podróży
871           video: Sklep filmowy
872           wine: Winiarnia
873         tourism: 
874           alpine_hut: Chata alpejska
875           artwork: Sztuka
876           attraction: Atrakcja turystyczna
877           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
878           cabin: Kabina
879           camp_site: Kemping
880           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
881           chalet: Schronisko
882           guest_house: Pensjonat
883           hostel: Hostel
884           hotel: Hotel
885           information: Informacja turystyczna
886           lean_to: Nachylenie
887           motel: Motel
888           museum: Muzeum
889           picnic_site: Miejsce na piknik
890           theme_park: Park tematyczny
891           valley: Dolina
892           viewpoint: Punkt widokowy
893           zoo: Zoo
894         waterway: 
895           boatyard: Stocznia
896           canal: Kanał
897           connector: Złącze dróg wodnych
898           dam: Tama
899           derelict_canal: Opuszczony kanał
900           ditch: Rów
901           dock: Basen portowy
902           drain: Rów odpływowy
903           lock: Zastawka
904           lock_gate: Śluza
905           mineral_spring: Źródło mineralne
906           mooring: Kotwicowisko
907           rapids: Katarakty
908           river: Rzeka
909           riverbank: Brzeg rzeki
910           stream: Strumień
911           wadi: Starorzecze
912           water_point: Punkt wodny
913           waterfall: Wodospad
914           weir: Jaz
915   javascripts: 
916     map: 
917       base: 
918         cycle_map: Mapa Rowerowa
919         standard: Standard
920         transport_map: Transport publiczny
921     site: 
922       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
923       edit_tooltip: Edytuje mapę
924       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
925       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
926       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
927       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
928   layouts: 
929     community_blogs: Blogi wspólnoty
930     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
931     copyright: Prawa autorskie i licencja
932     documentation: Dokumentacja
933     documentation_title: Dokumentacja projektu
934     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
935     donate_link_text: dokonując darowizny
936     edit: Edycja
937     edit_with: Edytuj w %{editor}
938     export: Eksport
939     export_tooltip: Eksport danych mapy
940     foundation: Fundacja
941     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
942     gps_traces: Ślady GPS
943     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
944     help: Pomoc
945     help_centre: Centrum pomocy
946     help_title: Witryna pomocy dla projektu
947     history: Zmiany
948     home: główna
949     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
950     inbox_tooltip: 
951       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
952       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
953       zero: Brak nowych wiadomości
954     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
955     license: 
956       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
957     log_in: zaloguj się
958     log_in_tooltip: Zaloguj się
959     logo: 
960       alt_text: Logo OpenStreetMap
961     logout: wyloguj
962     logout_tooltip: Wyloguj
963     make_a_donation: 
964       text: Przekaż darowiznę
965       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
966     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
967     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
968     sign_up: zarejestruj
969     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
970     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
971     user_diaries: Dzienniczki
972     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
973     view: Mapa
974     view_tooltip: Zobacz mapę
975     welcome_user: Witaj, %{user_link}
976     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
977     wiki: Wiki
978     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
979   license_page: 
980     foreign: 
981       english_link: oryginalna angielska wersja
982       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
983       title: Informacje o tłumaczeniu
984     legal_babble: 
985       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
986       contributors_au_html: "<strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''."
987       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
988       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
989       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
990       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010."
991       contributors_intro_html: Wykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.
992       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
993       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
994       contributors_pl_html: "<strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright współtwórców UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\"> Więcej o użyciu danych UMP przez OSM</a></li>\n<li><strong>Południowa Afryka</strong>: Zawiera dane pochodzące od <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\n   National Geo-Spatial Information</a>, Państwowe prawa autorskie zastrzeżone."
995       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
996       credit_1_html: Jeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.
997       credit_2_html: O ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.
998       credit_title_html: Jak podać źródło
999       intro_1_html: OpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
1000       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1001       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1002       more_2_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1003       more_3_html: "Pomimo że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla programistów firm trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>."
1004       more_title_html: Dowiedz się więcej
1005       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1006     native: 
1007       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1008       native_link: wersji po polsku
1009       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1010       title: O stronie
1011   message: 
1012     delete: 
1013       deleted: Wiadomość usunięta
1014     inbox: 
1015       date: Nadano
1016       from: Od
1017       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1018       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1019       new_messages: 
1020         few: "%{count} nowe wiadomości"
1021         many: "%{count} nowych wiadomości"
1022         one: "%{count} nową wiadomość"
1023         other: "%{count} nowych wiadomości"
1024       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1025       old_messages: 
1026         few: "%{count} stare wiadomości"
1027         many: "%{count} starych wiadomości"
1028         one: "%{count} starą wiadomość"
1029         other: "%{count} starych wiadomości"
1030       outbox: nadawcza
1031       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1032       subject: Temat
1033       title: Wiadomości odebrane
1034     mark: 
1035       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1036       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1037     message_summary: 
1038       delete_button: Usuń
1039       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1040       reply_button: Odpowiedz
1041       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1042     new: 
1043       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1044       body: Treść
1045       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1046       message_sent: Wiadomość wysłana
1047       send_button: Wyślij
1048       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1049       subject: Temat
1050       title: Wysyłanie wiadomości
1051     no_such_message: 
1052       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1053       heading: Nie ma takiej wiadomości
1054       title: Nie ma takiej wiadomości
1055     outbox: 
1056       date: Nadano
1057       inbox: odbiorcza
1058       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1059       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1060       outbox: nadawcza
1061       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1062       subject: Temat
1063       title: Wiadomości wysłane
1064       to: Do
1065     read: 
1066       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1067       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1068       date: Nadano
1069       from: Od
1070       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1071       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1072       reply_button: Odpowiedz
1073       subject: Temat
1074       title: Czytanie wiadomości
1075       to: Do
1076       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1077       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1078     reply: 
1079       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1080     sent_message_summary: 
1081       delete_button: Usuń
1082   notifier: 
1083     diary_comment_notification: 
1084       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1085       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1086       hi: Witaj %{to_user},
1087       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1088     email_confirm: 
1089       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1090     email_confirm_html: 
1091       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1092       greeting: Cześć,
1093       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1094     email_confirm_plain: 
1095       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1096       greeting: Cześć,
1097       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1098       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1099     friend_notification: 
1100       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1101       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1102       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1103       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1104     gpx_notification: 
1105       and_no_tags: i brak znaczników
1106       and_the_tags: i następujące znaczniki
1107       failure: 
1108         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1109         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1110         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1111         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1112       greeting: Witaj,
1113       success: 
1114         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1115         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1116       with_description: z opisem
1117       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1118     lost_password: 
1119       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1120     lost_password_html: 
1121       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1122       greeting: Witaj,
1123       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1124     lost_password_plain: 
1125       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1126       greeting: Cześć,
1127       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1128       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1129     message_notification: 
1130       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1131       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1132       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1133       hi: Witaj %{to_user},
1134     signup_confirm: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1136     signup_confirm_html: 
1137       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1138       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1139       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1140       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1141       greeting: Cześć!
1142       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1143       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1144       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1145       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1146       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1147       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1148       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1149     signup_confirm_plain: 
1150       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1151       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1152       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1153       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1154       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1155       current_user_2: "tu:"
1156       greeting: Cześć!
1157       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1158       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1159       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1160       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1161       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1162       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1163       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1164       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1165   oauth: 
1166     oauthorize: 
1167       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1168       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1169       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1170       allow_write_api: modyfikuj mapę
1171       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1172       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1173       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1174       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1175     revoke: 
1176       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1177   oauth_clients: 
1178     create: 
1179       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1180     edit: 
1181       submit: Edytuj
1182       title: Edycja aplikacji
1183     form: 
1184       name: Nazwa
1185       required: Wymagane
1186     index: 
1187       application: Nazwa aplikacji
1188       my_apps: Programy klienckie
1189       my_tokens: Zarejestrowane programy
1190       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1191       revoke: Odwołaj!
1192       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1193     new: 
1194       submit: Zarejestruj
1195       title: Rejestracja nowej aplikacji
1196     show: 
1197       edit: Edytuj szczegóły
1198       key: "Klucz odbiorcy:"
1199       secret: "Sekret odbiorcy:"
1200       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1201   redaction: 
1202     create: 
1203       flash: Utworzono poprawkę.
1204     destroy: 
1205       flash: Poprawka usunięta.
1206       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1207     edit: 
1208       description: Opis
1209       heading: Edytuj poprawkę
1210       submit: Zapisz poprawkę
1211       title: Edytuj poprawkę
1212     index: 
1213       empty: Brak poprawek do pokazania.
1214       heading: Lista poprawek
1215       title: Lista poprawek
1216     new: 
1217       description: Opis
1218       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1219       submit: Utwórz poprawkę
1220       title: Tworzenie nowej poprawki
1221     show: 
1222       confirm: Na pewno?
1223       description: "Opis:"
1224       destroy: Usuń tą poprawkę
1225       heading: Poprawka "%{title}"
1226       title: Wyświetlenie poprawki
1227       user: "Autor:"
1228     update: 
1229       flash: Zapisano zmiany.
1230   site: 
1231     edit: 
1232       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1233       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1234       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1235       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1236       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1237       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1238       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1239       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1240       user_page_link: stronie użytkownika
1241     index: 
1242       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1243       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1244       license: 
1245         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1246         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1247         project_name: projektu OpenStreetMap
1248       permalink: Permalink
1249       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1250       shortlink: Shortlink
1251     key: 
1252       map_key: Legenda
1253       map_key_tooltip: Legenda mapy
1254       table: 
1255         entry: 
1256           admin: Granica administracyjna
1257           allotments: Ogródki działkowe
1258           apron: 
1259             - Płyta lotniska
1260             - terminal
1261           bridge: Czarny obrys – most
1262           bridleway: Ścieżka dla koni
1263           brownfield: Teren powyburzeniowy
1264           building: Ważny budynek
1265           byway: Droga boczna
1266           cable: 
1267             - Kolej linowa
1268             - wyciąg krzesełkowy
1269           cemetery: Cmentarz
1270           centre: Centrum sportowe
1271           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1272           common: 
1273             - Pole
1274             - łąka
1275           construction: Drogi w budowie
1276           cycleway: Ścieżka rowerowa
1277           destination: Dostęp do punktu docelowego
1278           farm: Gospodarstwo rolne
1279           footway: Chodnik
1280           forest: Las
1281           golf: Pole golfowe
1282           heathland: Wrzosowisko
1283           industrial: Teren przemysłowy
1284           lake: 
1285             - Jezioro
1286             - rezerwuar
1287           military: Teren wojskowy
1288           motorway: Autostrada
1289           park: Park
1290           permissive: Możliwy wstęp
1291           pitch: Boisko sportowe
1292           primary: Droga pierwszorzędna
1293           private: Wstęp prywatny
1294           rail: Tory kolejowe
1295           reserve: Rezerwat przyrody
1296           resident: Teren mieszkalny
1297           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1298           runway: 
1299             - Pas startowy
1300             - kołowania
1301           school: 
1302             - Szkoła
1303             - uniwersytet
1304           secondary: Droga drugorzędna
1305           station: Dworzec kolejowy
1306           subway: Metro
1307           summit: 
1308             - Góra
1309             - szczyt
1310           tourist: Atrakcja turystyczna
1311           track: Ścieżka
1312           tram: 
1313             - Lekka kolej
1314             - tramwaj
1315           trunk: Droga główna
1316           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1317           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1318           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1319           wood: Puszcza
1320     markdown_help: 
1321       heading: Nagłówek
1322       headings: Nagłówki
1323     search: 
1324       search: Szukaj
1325       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1326       submit_text: →
1327       where_am_i: Gdzie jestem?
1328       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1329     sidebar: 
1330       close: Zamknij
1331       search_results: Wyniki wyszukiwania
1332   time: 
1333     formats: 
1334       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1335   trace: 
1336     create: 
1337       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1338       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1339     delete: 
1340       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1341     edit: 
1342       description: "Opis:"
1343       download: pobierz
1344       edit: edytuj
1345       filename: "Nazwa pliku:"
1346       heading: Edycja śladu %{name}
1347       map: mapa
1348       owner: "Autor:"
1349       points: "Punkty:"
1350       save_button: Zapisz zmiany
1351       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1352       tags: "Znaczniki:"
1353       tags_help: rozdzielone przecinkami
1354       title: Edycja śladu %{name}
1355       uploaded_at: "Załadowano:"
1356       visibility: "Widoczność:"
1357       visibility_help: co to znaczy?
1358     list: 
1359       public_traces: Publiczne ślady GPS
1360       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1361       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1362       your_traces: Twoje ślady GPS
1363     make_public: 
1364       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1365     offline: 
1366       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1367       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1368     offline_warning: 
1369       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1370     trace: 
1371       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1372       by: utworzony przez użytkownika
1373       count_points: "%{count} punktów"
1374       edit: edycja
1375       edit_map: Edytuj Mapę
1376       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1377       in: w
1378       map: mapa
1379       more: więcej
1380       pending: OCZEKUJE
1381       private: PRYWATNY
1382       public: PUBLICZNY
1383       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1384       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1385       view_map: Pokaż mapę
1386     trace_form: 
1387       description: Opis
1388       help: Pomoc
1389       tags: Znaczniki
1390       tags_help: rozdzielone przecinkami
1391       upload_button: Wgrywaj
1392       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1393       visibility: Widoczność
1394       visibility_help: co to znaczy?
1395     trace_header: 
1396       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1397       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1398       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1399       upload_trace: Wyślij ślad
1400     trace_optionals: 
1401       tags: Znaczniki
1402     trace_paging_nav: 
1403       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1404     view: 
1405       delete_track: Wykasuj ten ślad
1406       description: "Opis:"
1407       download: pobierz
1408       edit: edycja
1409       edit_track: Edytuj ten ślad
1410       filename: "Plik:"
1411       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1412       map: mapa
1413       none: Brak
1414       owner: "Autor:"
1415       pending: OCZEKUJE
1416       points: "Punktów:"
1417       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1418       tags: "Znaczniki:"
1419       title: Przeglądanie śladu %{name}
1420       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1421       uploaded: "Dodano:"
1422       visibility: "Widoczność:"
1423     visibility: 
1424       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1425       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1426       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1427       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1428   user: 
1429     account: 
1430       contributor terms: 
1431         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1432         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1433         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1434         link text: co to jest?
1435         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1436       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1437       delete image: Usuń obecną grafikę
1438       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1439       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1440       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1441       home location: "Lokalizacja domowa:"
1442       image: "Grafika:"
1443       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1444       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1445       latitude: "Szerokość:"
1446       longitude: "Długość geograficzna:"
1447       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1448       my settings: Moje ustawienia
1449       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1450       new image: Dodaj grafikę
1451       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1452       openid: 
1453         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1454         link text: co to jest?
1455         openid: "OpenID:"
1456       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1457       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1458       profile description: "Opis profilu:"
1459       public editing: 
1460         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1461         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1462         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1463         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1464         enabled link text: co to jest?
1465         heading: "Edycje publiczne:"
1466       public editing note: 
1467         heading: Publiczna edycja
1468         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1469       replace image: Zmień obecną grafikę
1470       return to profile: Powrót do profilu.
1471       save changes button: Zapisz zmiany
1472       title: Zmiana ustawień konta
1473       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1474     confirm: 
1475       already active: To konto zostało potwierdzone.
1476       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1477       button: Potwierdzam
1478       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1479       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1480       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1481       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1482     confirm_email: 
1483       button: Potwierdzam
1484       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1485       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1486       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1487       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1488     confirm_resend: 
1489       failure: Brak użytkownika %{name}.
1490     filter: 
1491       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1492     go_public: 
1493       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1494     list: 
1495       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1496       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1497       heading: Użytkownicy
1498       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1499       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1500       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1501       title: Użytkownicy
1502     login: 
1503       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1504       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1505       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1506       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1507       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1508       heading: Logowanie
1509       login_button: Zaloguj się
1510       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1511       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1512       no account: Nie masz konta?
1513       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1514       openid: "%{logo} OpenID:"
1515       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1516       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1517       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1518       openid_providers: 
1519         aol: 
1520           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1521           title: Zaloguj używając AOL
1522         google: 
1523           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1524           title: Zaloguj używając Google
1525         myopenid: 
1526           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1527           title: Zaloguj używając myOpenID
1528         openid: 
1529           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1530           title: Zaloguj używając OpenID
1531         wordpress: 
1532           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1533           title: Zaloguj używając Wordpress
1534         yahoo: 
1535           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1536           title: Zaloguj używając Yahoo
1537       password: Hasło
1538       register now: Zarejestruj się
1539       remember: "Pamiętaj mnie:"
1540       title: Logowanie
1541       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1542       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1543       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1544     logout: 
1545       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1546       logout_button: Wyloguj
1547       title: Wyloguj
1548     lost_password: 
1549       email address: "Adres e-mail:"
1550       heading: Zapomniałeś hasła?
1551       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1552       new password button: Wyczyść hasło
1553       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1554       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1555       title: zgubione hasło
1556     make_friend: 
1557       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1558       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1559       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1560     new: 
1561       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1562       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1563       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1564       continue: Kontynuuj
1565       display name: "Przyjazna nazwa:"
1566       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1567       email address: "Adres e-mail:"
1568       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1569       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1570       heading: Zakładanie konta
1571       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1572       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1573       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1574       openid: "%{logo} OpenID:"
1575       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1576       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1577       password: Hasło
1578       title: Nowe konto
1579       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1580     no_such_user: 
1581       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1582       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1583       title: Nie znaleziono użytkownika
1584     popup: 
1585       friend: Znajomy
1586       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1587       your location: Twoje położenie
1588     remove_friend: 
1589       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1590       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1591     reset_password: 
1592       confirm password: Potwierdź hasło
1593       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1594       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1595       heading: Resetowanie hasła %{user}
1596       password: Hasło
1597       reset: Resetuj hasło
1598       title: zresetuj hasło
1599     set_home: 
1600       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1601     suspended: 
1602       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1603       heading: Konto zawieszone
1604       title: Konto zawieszone
1605       webmaster: webmaster
1606     terms: 
1607       agree: Akceptuję
1608       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1609       consider_pd_why: co to oznacza?
1610       decline: Nie akceptuję
1611       heading: Warunki współtworzenia
1612       legale_names: 
1613         france: Francja
1614         italy: Włochy
1615         rest_of_world: Reszta świata
1616       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1617       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1618       title: Warunki współtworzenia
1619       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1620     view: 
1621       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1622       add as friend: dodaj do znajomych
1623       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1624       block_history: otrzymane blokady
1625       blocks by me: nałożone blokady
1626       blocks on me: otrzymane blokady
1627       comments: komentarze
1628       confirm: Potwierdź
1629       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1630       create_block: zablokuj tego użytkownika
1631       created from: "Stworzony z:"
1632       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1633       ct declined: odrzucone
1634       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1635       ct undecided: niezdecydowane
1636       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1637       delete_user: usuń to konto
1638       description: Opis
1639       diary: dziennik
1640       edits: edycje
1641       email address: Adres e‐mail
1642       friends_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez przyjaciół
1643       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1644       hide_user: ukryj tego użytkownika
1645       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1646       km away: "%{count}km stąd"
1647       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1648       m away: "%{count}m stąd"
1649       mapper since: "Mapuje od:"
1650       moderator_history: nałożone blokady
1651       my comments: moje komentarze
1652       my diary: mój dziennik
1653       my edits: moje zmiany
1654       my settings: moje ustawienia
1655       my traces: moje ślady
1656       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1657       nearby_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez pobliskich użytkowników
1658       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1659       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1660       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1661       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1662       oauth settings: ustawienia oauth
1663       remove as friend: usuń ze znajomych
1664       role: 
1665         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1666         grant: 
1667           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1668           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1669         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1670         revoke: 
1671           administrator: Cofnij dostęp administratora
1672           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1673       send message: wyślij wiadomość
1674       settings_link_text: stronie ustawień
1675       spam score: "Punktacja spamu:"
1676       status: "Stan:"
1677       traces: ślady
1678       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1679       user location: Lokalizacja użytkownika
1680       your friends: Twoi znajomi
1681   user_block: 
1682     blocks_by: 
1683       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1684       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1685       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1686     blocks_on: 
1687       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1688       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1689       title: Blokady na użytkownika %{name}
1690     create: 
1691       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1692       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1693       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1694     edit: 
1695       back: Zobacz wszystkie blokady
1696       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1697       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1698       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1699       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1700       show: Zobacz tę blokadę
1701       submit: Uaktualnij blokadę
1702       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1703     filter: 
1704       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1705       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1706     helper: 
1707       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1708       time_past: Zakończono %{time} temu.
1709       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1710     index: 
1711       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1712       heading: Lista blokad użytkowników
1713       title: Blokady użytkownika
1714     model: 
1715       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1716       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1717     new: 
1718       back: Zobacz wszystkie blokady
1719       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1720       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1721       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1722       submit: Utwórz blokadę
1723       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1724       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1725       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1726     not_found: 
1727       back: Powrót do spisu
1728       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1729     partial: 
1730       confirm: Na pewno?
1731       creator_name: Twórca
1732       display_name: Zablokowany użytkownik
1733       edit: Edytuj
1734       next: Następna »
1735       not_revoked: (nie odwołana)
1736       previous: « Poprzednia
1737       reason: Powód blokady
1738       revoke: Odwołaj
1739       revoker_name: Odwołana przez
1740       show: Pokaż
1741       status: Status
1742     period: 
1743       one: 1 godzina
1744       other: "%{count} godzin"
1745     revoke: 
1746       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1747       flash: Blokada została odwołana.
1748       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1749       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1750       revoke: Odwołaj
1751       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1752       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1753     show: 
1754       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1755       confirm: Na pewno?
1756       edit: Edytuj
1757       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1758       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1759       reason: Przyczyna blokady
1760       revoke: Odwołaj
1761       revoker: Cofający uprawnienia
1762       show: Pokaż
1763       status: Status
1764       time_future: Blokada wygasa %{time}
1765       time_past: Zakończona %{time} temu
1766       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1767     update: 
1768       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1769       success: Blokada zaktualizowana.
1770   user_role: 
1771     filter: 
1772       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1773       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1774       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1775       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1776     grant: 
1777       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1778       confirm: Potwierdź
1779       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1780       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1781       title: Potwierdź przyznawanie roli
1782     revoke: 
1783       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1784       confirm: Potwierdź
1785       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1786       heading: Potwierdź cofanie roli
1787       title: Potwierdź cofanie roli