]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: RafalR
9 # Author: Soeb
10 # Author: Sp5uhe
11 # Author: Woytecr
12 # Author: Wpedzich
13 # Author: Yarl
14 pl: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Treść
19       diary_entry: 
20         language: Język
21         latitude: Szerokość geograficzna
22         longitude: Długość geograficzna
23         title: Tytuł
24         user: Użytkownik
25       friend: 
26         friend: Znajomy
27         user: Użytkownik
28       message: 
29         body: Treść
30         recipient: Odbiorca
31         sender: Nadawca
32         title: Tytuł
33       trace: 
34         description: Opis
35         latitude: Szerokość geograficzna
36         longitude: Długość geograficzna
37         name: Nazwa
38         public: Publiczny
39         size: Rozmiar
40         user: Użytkownik
41         visible: Widoczny
42       user: 
43         active: Aktywny
44         description: Opis
45         display_name: Publiczna nazwa
46         email: E-mail
47         languages: Języki
48         pass_crypt: Hasło
49     models: 
50       acl: Lista ACL
51       changeset: Zestaw zmian
52       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
53       country: Państwo
54       diary_comment: Komentarz dziennika
55       diary_entry: Wpis w dzienniku
56       friend: Znajomy
57       language: Język
58       message: Wiadomość
59       node: Węzeł
60       node_tag: Znacznik węzła
61       notifier: Notifier
62       old_node: Wcześniejszy węzeł
63       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
64       old_relation: Stara relacja
65       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
66       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
67       old_way: Wcześniejsza droga
68       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
69       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
70       relation: Relacja
71       relation_member: Członek relacji
72       relation_tag: Znacznik relacji
73       session: Sesja
74       trace: Ślad
75       tracepoint: Punkt śladu
76       tracetag: Znacznik śladu
77       user: Użytkownik
78       user_preference: Preferencje użytkownika
79       user_token: Token użytkownika
80       way: Droga
81       way_node: Węzeł drogi
82       way_tag: Tag drogi
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
88       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
92       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
93       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
94       feed: 
95         title: Zestaw zmian %{id}
96         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
97       osmchangexml: XML w formacie osmChange
98       title: Zestaw zmian
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Należy do:"
101       bounding_box: "Obszar edycji:"
102       box: prostokąt
103       closed_at: "Zamknięto:"
104       created_at: "Utworzono:"
105       has_nodes: 
106         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
107         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
108         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
109       has_relations: 
110         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
111         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
112         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
113       has_ways: 
114         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
115         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
116         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
117       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
118       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Komentarz:"
121       deleted_at: "Usunięte dnia:"
122       deleted_by: "Usunięte przez:"
123       edited_at: "Edytowano:"
124       edited_by: "Edytował(a):"
125       in_changeset: "W zestawie zmian:"
126       version: "Wersja:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relacja %{relation_name}
129       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Skasowano
132       edit: 
133         area: Edytuj obszar
134         node: Edytuj węzeł
135         relation: Edytuj relację
136         way: Edytuj drogę
137       larger: 
138         area: Zobacz obszar na większej mapie
139         node: Zobacz punkt na większej mapie
140         relation: Zobacz relację na większej mapie
141         way: Pokaż drogę na większej mapie
142       loading: Wczytywanie…
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
146         next_node_tooltip: Następny węzeł
147         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
148         next_way_tooltip: Następna droga
149         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
150         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
151         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
152         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
155         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
159       download_xml: Ściągnij XML
160       edit: edytuj
161       node: Węzeł
162       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
163       view_history: zobacz historię zmian
164     node_details: 
165       coordinates: "Współrzędne:"
166       part_of: "Jest częścią:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
169       download_xml: Ściągnij XML
170       node_history: Historia zmian węzła
171       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
172       view_details: zobacz szczegóły
173     not_found: 
174       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
175       type: 
176         changeset: zestaw zmian
177         node: węzeł
178         relation: relacja
179         way: droga
180     paging_nav: 
181       of: z
182       showing_page: Widoczna jest strona
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
185       download_xml: Ściągnij XML
186       relation: Relacja
187       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
188       view_history: zobacz historię zmian
189     relation_details: 
190       members: "Zawiera:"
191       part_of: "Jest częścią:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
194       download_xml: Ściągnij XML
195       relation_history: Historia zmian relacji
196       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
197       view_details: zobacz szczegóły
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
200       type: 
201         node: Węzeł
202         relation: Relacja
203         way: Droga
204     start: 
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Dane
209       data_layer_name: Dane
210       details: Szczegóły
211       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
212       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
213       hide_areas: Ukryj obszary
214       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
215       load_data: Załaduj dane
216       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
217       loading: Wczytywanie
218       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
219       object_list: 
220         api: Pobierz ten obszar z API
221         back: Wyświetlanie listy obiektów
222         details: Szczegóły
223         heading: Lista obiektów
224         history: 
225           type: 
226             node: Węzeł [[id]]
227             way: Droga [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Węzeł [[id]]
231             way: Droga [[id]]
232         type: 
233           node: Węzeł
234           way: Droga
235       private_user: prywatny użytkownika
236       show_areas: Pokaż obszary
237       show_history: Pokaż zmiany
238       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
239       wait: Moment…
240       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
241     tag_details: 
242       tags: "Znaczniki:"
243       wiki_link: 
244         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
245         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
247     timeout: 
248       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
249       type: 
250         changeset: Zestaw zmian
251         node: węzeł
252         relation: relacja
253         way: droga
254     way: 
255       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
256       download_xml: Ściągnij XML
257       edit: edytuj
258       view_history: pokaż historię
259       way: Droga
260       way_title: "Droga: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: należy również do drogi %{related_ways}
264         other: należy również do dróg %{related_ways}
265       nodes: "Węzły:"
266       part_of: "Jest częścią:"
267     way_history: 
268       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
269       download_xml: Ściągnij XML
270       view_details: zobacz szczegóły
271       way_history: Historia zmian drogi
272       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonim
276       big_area: (duży)
277       no_comment: (brak)
278       no_edits: (brak edycji)
279       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
280       still_editing: (nadal edytowany)
281       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Następna »
284       previous: « Poprzednia
285       showing_page: Strona %{page}
286     changesets: 
287       area: Obszar
288       comment: Komentarz
289       id: ID
290       saved_at: Zapisano
291       user: Użytkownik
292     list: 
293       description: Ostatnie zmiany
294       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
295       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
296       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
297       heading: Zestawy zmian
298       heading_bbox: Zestawy zmian
299       heading_friend: Zestawy zmian
300       heading_user: Zestawy zmian
301       heading_user_bbox: Zestawy zmian
302       title: Zestawy zmian
303       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
304       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
305       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
308   diary_entry: 
309     diary_comment: 
310       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
311       confirm: Potwierdź
312       hide_link: Ukryj ten komentarz
313     diary_entry: 
314       comment_count: 
315         one: 1 komentarz
316         other: "%{count} komentarzy"
317       comment_link: Skomentuj ten wpis
318       confirm: Potwierdź
319       edit_link: Edytuj ten wpis
320       hide_link: Ukryj ten wpis
321       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
322       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
323     edit: 
324       body: "Treść:"
325       language: "Język:"
326       latitude: "Szerokość geograficzna:"
327       location: "Położenie:"
328       longitude: "Długość geograficzna:"
329       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
330       save_button: Zapisz
331       subject: "Temat:"
332       title: Edycja wpisu dziennika
333       use_map_link: na mapie
334     feed: 
335       all: 
336         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
337         title: Wpisy OpenStreetMap
338       language: 
339         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
340         title: Wpisy w języku %{language_name}
341       user: 
342         description: Ostatnie wpisy od %{user}
343         title: Wpisy dla %{user}
344     list: 
345       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
346       new: Nowy wpis do dziennika
347       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
348       newer_entries: Nowsze wpisy
349       no_entries: Brak wpisów dziennika
350       older_entries: Starsze wpisy
351       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
352       title: Dzienniki użytkowników
353       user_title: Dziennik dla %{user}
354     location: 
355       edit: Edytuj
356       location: "Położenie:"
357       view: Podgląd
358     new: 
359       title: Nowy wpis do dziennika
360     no_such_entry: 
361       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
362       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
363       title: Nie ma takiego wpisu
364     no_such_user: 
365       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
366       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
367       title: Nie znaleziono użytkownika
368     view: 
369       leave_a_comment: Zostaw komentarz
370       login: Zaloguj się
371       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
372       save_button: Zapisz
373       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
374       user_title: Dziennik dla %{user}
375   editor: 
376     default: Domyślnie (obecnie %{name})
377     potlatch: 
378       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
379       name: Potlatch 1
380     potlatch2: 
381       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
382       name: Potlatch 2
383     remote: 
384       description: JOSM albo Merkaartor
385       name: Remote Control
386   export: 
387     start: 
388       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
389       area_to_export: Obszar do eksportu
390       embeddable_html: HTML do wklejenia
391       export_button: Eksportuj
392       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
393       format: Format
394       format_to_export: Format eksportu
395       image_size: Rozmiar obrazka
396       latitude: "Szer:"
397       licence: Licencja
398       longitude: "Dł:"
399       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
400       max: max
401       options: Opcje
402       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
403       output: Wynik
404       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
405       scale: Skala
406       too_large: 
407         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
408         heading: Obszar zbyt duży
409       zoom: Zoom
410     start_rjs: 
411       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
412       change_marker: Zmień pozycję pinezki
413       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
414       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
415       export: Eksport
416       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
417       view_larger_map: Większy widok mapy
418   geocoder: 
419     description: 
420       title: 
421         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
422         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
423         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
424       types: 
425         cities: Miasta
426         places: Miejsca
427         towns: Miasta
428     description_osm_namefinder: 
429       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
430     direction: 
431       east: na wschód
432       north: na północ
433       north_east: na północny wschód
434       north_west: na północny zachód
435       south: na południe
436       south_east: na południowy wschód
437       south_west: na południowy zachód
438       west: na zachód
439     distance: 
440       one: ok. 1km
441       other: około %{count}km
442       zero: mniej niż 1km
443     results: 
444       more_results: Więcej wyników
445       no_results: Nie znaleziono
446     search: 
447       title: 
448         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
449         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
450         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
451         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
452         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_namefinder: 
456       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
457       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
458     search_osm_nominatim: 
459       prefix: 
460         amenity: 
461           airport: Lonisko
462           arts_centre: Centrum sztuki
463           atm: Bankomat
464           auditorium: Audytorium
465           bank: Bank
466           bar: Bar
467           bench: Ławka
468           bicycle_parking: Parking rowerowy
469           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
470           brothel: Dom publiczny
471           bureau_de_change: Kantor
472           bus_station: Stacja autobusowa
473           cafe: Kawiarnia
474           car_rental: Wynajem samochodów
475           car_sharing: Dzielenie się samochodami
476           car_wash: Myjnia samochodowa
477           casino: Kasyno
478           cinema: Kino
479           clinic: Przychodnia
480           club: Klub
481           college: Uczelnia
482           community_centre: Centrum społeczności
483           courthouse: Sąd
484           crematorium: Krematorium
485           dentist: Gabinet dentystyczny
486           doctors: Lekarze
487           dormitory: Bursa
488           drinking_water: Źródło wody pitnej
489           driving_school: Nauka jazdy
490           embassy: Ambasada
491           emergency_phone: Telefon alarmowy
492           fast_food: Fast Food
493           ferry_terminal: Terminal promowy
494           fire_hydrant: Hydrant
495           fire_station: Remiza strażacka
496           fountain: Fontanna
497           fuel: Stacja benzynowa
498           grave_yard: Mniejszy cmentarz
499           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
500           hall: Hala
501           health_centre: Ośrodek zdrowia
502           hospital: Szpital
503           hotel: Hotel
504           hunting_stand: Ambona myśliwska
505           ice_cream: Lodziarnia
506           kindergarten: Przedszkole
507           library: Biblioteka
508           market: Targowisko
509           marketplace: Plac targowy
510           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
511           nightclub: Klub nocny
512           nursery: Żłobek
513           nursing_home: Dom opieki
514           office: Biuro
515           park: Park
516           parking: Parking
517           pharmacy: Apteka
518           place_of_worship: Miejsce kultu
519           police: Posterunek policji
520           post_box: Skrzynka pocztowa
521           post_office: Poczta
522           preschool: Przedszkole
523           prison: Więzienie
524           pub: Pub
525           public_building: Budynek publiczny
526           public_market: Rynek publiczny
527           reception_area: Recepcja
528           recycling: Miejsce recyklingu
529           restaurant: Restauracja
530           retirement_home: Dom starców
531           sauna: Sauna
532           school: Szkoła
533           shelter: Schron
534           shop: Sklep
535           shopping: Zakupy
536           social_club: Klub towarzyski
537           studio: Studio
538           supermarket: Supermarket
539           taxi: Postój taksówek
540           telephone: Budka telefoniczna
541           theatre: Teatr
542           toilets: Toaleta publiczna
543           townhall: Urząd miejski
544           university: Uniwersytet
545           vending_machine: Automat do sprzedaży
546           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
547           village_hall: Urząd gminy
548           waste_basket: Kosz na śmieci
549           wifi: Dostęp do WiFi
550           youth_centre: Centrum młodzieżowe
551         boundary: 
552           administrative: Granica administracyjna
553         building: 
554           apartments: Blok mieszkalny
555           block: Budynek bloku
556           bunker: Bunkier
557           chapel: Kaplica
558           church: Kościół
559           city_hall: Ratusz
560           commercial: Budynek handlowy
561           dormitory: Bursa
562           entrance: Wejście do budynku
563           faculty: Budynek prawny
564           farm: Budynek gospodarczy
565           flats: Mieszkania
566           garage: Garaż
567           hall: Hala
568           hospital: Budynek szpitala
569           hotel: Hotel
570           house: Dom
571           industrial: Budynek przemysłowy
572           office: Budynek biurowy
573           public: Budynek publiczny
574           residential: Budynek mieszkalny
575           retail: Budynek detaliczny
576           school: Budynek szkoły
577           shop: Sklep
578           stadium: Stadion
579           store: Składnica
580           terrace: Taras
581           tower: Wieża
582           train_station: Stacja kolejowa
583           university: Budynek uniwersytetu
584         highway: 
585           bridleway: Droga dla koni
586           bus_guideway: Droga dla autobusów
587           bus_stop: Przystanek autobusowy
588           byway: Boczna droga
589           construction: Droga budowana
590           cycleway: Ścieżka rowerowa
591           distance_marker: Znak odległości
592           emergency_access_point: Punkt awaryjny
593           footway: Chodnik
594           ford: Bród
595           gate: Bramka
596           living_street: Strefa zamieszkania
597           minor: Drobna droga
598           motorway: Autostrada
599           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
600           motorway_link: Autostrada – dojazd
601           path: Ścieżka
602           pedestrian: Droga dla pieszych
603           platform: Podwyższenie
604           primary: Droga krajowa
605           primary_link: Droga krajowa – dojazd
606           raceway: Tor wyścigowy
607           residential: Droga osiedlowa
608           road: Droga
609           secondary: Droga wojewódzka
610           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
611           service: Droga serwisowa
612           services: Usługi autostrady
613           steps: Schody
614           stile: Przełaz
615           tertiary: Droga powiatowa
616           track: Droga gruntowa
617           trail: Szlak
618           trunk: Droga ekspresowa
619           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
620           unclassified: Droga gminna
621           unsurfaced: Nierówna droga
622         historic: 
623           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
624           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
625           boundary_stone: Graniczny głaz
626           building: Budynek
627           castle: Zamek
628           church: Kościół
629           house: Dom
630           icon: Ikona
631           manor: Dwór
632           memorial: Mniejszy pomnik
633           mine: Kopalnia
634           monument: Pomnik
635           museum: Muzeum
636           ruins: Ruiny
637           tower: Wieża
638           wayside_cross: Przydrożny krzyż
639           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
640           wreck: Wrak
641         landuse: 
642           allotments: Ogródki działkowe
643           basin: Dorzecze
644           brownfield: Grunty poprzemysłowe
645           cemetery: Cmentarz
646           commercial: Obszar handlowo-usługowy
647           conservation: Konserwacja
648           construction: Teren budowy
649           farm: Farma
650           farmland: Grunty rolne
651           farmyard: Podwórze gospodarskie
652           forest: Las
653           grass: Trawa
654           greenfield: Tereny niezagospodarowane
655           industrial: Teren przemysłowy
656           landfill: Wysypisko śmieci
657           meadow: Łąka
658           military: Teren wojskowy
659           mine: Kopalnia
660           mountain: Góra
661           nature_reserve: Rezerwat przyrody
662           park: Park
663           piste: Trasa
664           plaza: Plac
665           quarry: Kamieniołom
666           railway: Teren kolejowy
667           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
668           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
669           residential: Zabudowa mieszkaniowa
670           retail: Handel detaliczny
671           village_green: Park miejski
672           vineyard: Winnica
673           wetland: Tereny podmokłe
674           wood: Puszcza
675         leisure: 
676           beach_resort: Strzeżona plaża
677           common: Błonie
678           fishing: Łowisko
679           garden: Ogród
680           golf_course: Pole golfowe
681           ice_rink: Lodowisko
682           marina: Marina
683           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
684           nature_reserve: Rezerwat naturalny
685           park: Park
686           pitch: Boisko sportowe
687           playground: Plac zabaw
688           recreation_ground: Pole rekreacyjne
689           slipway: Pochylnia
690           sports_centre: Centrum sportowe
691           stadium: Stadion
692           swimming_pool: Basen
693           track: Bieżnia
694           water_park: Park wodny
695         natural: 
696           bay: Zatoka
697           beach: Plaża
698           cape: Przylądek
699           cave_entrance: Wejście do jaskini
700           channel: Kanał
701           cliff: Urwisko
702           coastline: Linia brzegowa
703           crater: Krater
704           feature: Obiekt
705           fell: Hale górskie
706           fjord: Fiord
707           geyser: Gejzer
708           glacier: Lodowiec
709           heath: Wrzosowisko
710           hill: Wzgórze
711           island: Wyspa
712           land: Ląd
713           marsh: Bagno
714           moor: Torfowisko
715           mud: Muł
716           peak: Szczyt
717           point: Punkt
718           reef: Rafa
719           ridge: Grzbiet
720           river: Rzeka
721           rock: Skała
722           scree: Zsypisko
723           scrub: Zagajnik
724           shoal: Mielizna
725           spring: Źródło
726           strait: Cieśnina
727           tree: Drzewo
728           valley: Dolina
729           volcano: Wulkan
730           water: Woda
731           wetland: Obszar podmokły
732           wetlands: Obszary podmokłe
733           wood: Puszcza
734         place: 
735           airport: Lotnisko
736           city: Miasto
737           country: Kraj
738           county: Powiat
739           farm: Farma
740           hamlet: Osada
741           house: Dom
742           houses: Zabudowanie
743           island: Wyspa
744           islet: Wysepka
745           locality: Rejon
746           moor: Torfowisko
747           municipality: Gmina
748           postcode: Kod pocztowy
749           region: Rejon
750           sea: Morze
751           state: Stan
752           subdivision: Dzielnica
753           suburb: Osiedle
754           town: Miasteczko
755           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
756           village: Wieś
757         railway: 
758           abandoned: Dawna linia kolejowa
759           construction: Budowana linia kolejowa
760           disused: Nieczynna trasa kolejowa
761           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
762           funicular: Kolejka linowa
763           halt: Przystanek kolejowy
764           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
765           junction: Węzeł kolejowy
766           level_crossing: Przejazd kolejowy
767           light_rail: Lekka kolej
768           monorail: Kolej jednoszynowa
769           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
770           platform: Peron
771           preserved: Kolej zabytkowa
772           spur: Bocznica kolejowa
773           station: Stacja kolejowa
774           subway: Stacja metra
775           subway_entrance: Wejście na stację metra
776           switch: Zwrotnica
777           tram: Linia tramwajowa
778           tram_stop: Przystanek tramwajowy
779           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
780         shop: 
781           alcohol: Sklep monopolowy
782           apparel: Sklep odzieżowy
783           art: Sklep z dziełami sztuki
784           bakery: Piekarnia
785           beauty: Salon kosmetyczny
786           beverages: Sklep z napojami
787           bicycle: Sklep rowerowy
788           books: Księgarnia
789           butcher: Rzeźnik
790           car: Sklep samochodowy
791           car_dealer: Salon samochodowy
792           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
793           car_repair: Naprawa samochodów
794           carpet: Sklep z dywanami
795           charity: Sklep charytatywny
796           chemist: Drogeria
797           clothes: Sklep odzieżowy
798           computer: Sklep komputerowy
799           confectionery: Cukiernia
800           convenience: Mały sklep wielobranżowy
801           copyshop: Ksero
802           cosmetics: Sklep kosmetyczny
803           department_store: Dom towarowy
804           discount: Sklep z produktami po obniżce
805           doityourself: Sklep budowlany
806           drugstore: Drogeria
807           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
808           electronics: Sklep elektroniczny
809           estate_agent: Biuro nieruchomości
810           farm: Sklep gospodarski
811           fashion: Sklep modelarski
812           fish: Sklep rybny
813           florist: Kwiaciarnia
814           food: Sklep spożywczy
815           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
816           furniture: Sklep meblowy
817           gallery: Galeria
818           garden_centre: Centrum ogrodnicze
819           general: Sklep ogólny
820           gift: Sklep z pamiątkami
821           greengrocer: Warzywniak
822           grocery: Sklep spożywczy
823           hairdresser: Fryzjernia
824           hardware: Sklep ze sprzętem
825           hifi: Hi-Fi
826           insurance: Agent ubezpieczeniowy
827           jewelry: Sklep z biżuterią
828           kiosk: Kiosk
829           laundry: Pralnia
830           mall: Centrum handlowe
831           market: Targowisko
832           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
833           motorcycle: Sklep z motocyklami
834           music: Sklep muzyczny
835           newsagent: Kiosk
836           optician: Optyk
837           organic: Sklep z produktami organicznymi
838           outdoor: Sklep turystyczny
839           pet: Sklep ze zwierzętami
840           photo: Sklep fotograficzny
841           salon: Salon
842           shoes: Sklep obuwniczy
843           shopping_centre: Centrum handlowe
844           sports: Sklep sportowy
845           stationery: Sklep papierniczy
846           supermarket: Supermarket
847           toys: Sklep z zabawkami
848           travel_agency: Biuro podróży
849           video: Sklep filmowy
850           wine: Winiarnia
851         tourism: 
852           alpine_hut: Chata alpejska
853           artwork: Sztuka
854           attraction: Atrakcja turystyczna
855           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
856           cabin: Kabina
857           camp_site: Kemping
858           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
859           chalet: Schronisko
860           guest_house: Pensjonat
861           hostel: Hostel
862           hotel: Hotel
863           information: Informacja turystyczna
864           lean_to: Nachylenie
865           motel: Motel
866           museum: Muzeum
867           picnic_site: Miejsce na piknik
868           theme_park: Park tematyczny
869           valley: Dolina
870           viewpoint: Punkt widokowy
871           zoo: Zoo
872         waterway: 
873           boatyard: Stocznia
874           canal: Kanał
875           connector: Złącze dróg wodnych
876           dam: Tama
877           derelict_canal: Opuszczony kanał
878           ditch: Rów
879           dock: Basen portowy
880           drain: Rów odpływowy
881           lock: Zastawka
882           lock_gate: Śluza
883           mineral_spring: Źródło mineralne
884           mooring: Kotwicowisko
885           rapids: Katarakty
886           river: Rzeka
887           riverbank: Brzeg rzeki
888           stream: Strumień
889           wadi: Starorzecze
890           water_point: Punkt wodny
891           waterfall: Wodospad
892           weir: Jaz
893   javascripts: 
894     map: 
895       base: 
896         cycle_map: Mapa Rowerowa
897         transport_map: Transport publiczny
898     site: 
899       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
900       edit_tooltip: Edytuje mapę
901       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
902       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
903       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
904       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
905   layouts: 
906     community_blogs: Blogi wspólnoty
907     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
908     copyright: Prawa autorskie i licencja
909     documentation: Dokumentacja
910     documentation_title: Dokumentacja projektu
911     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
912     donate_link_text: dokonując darowizny
913     edit: Edycja
914     edit_with: Edytuj w %{editor}
915     export: Eksport
916     export_tooltip: Eksport danych mapy
917     foundation: Fundacja
918     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
919     gps_traces: Ślady GPS
920     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
921     help: Pomoc
922     help_centre: Centrum pomocy
923     help_title: Witryna pomocy dla projektu
924     history: Zmiany
925     home: główna
926     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
927     inbox: poczta (%{count})
928     inbox_tooltip: 
929       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
930       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
931       zero: Brak nowych wiadomości
932     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
933     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
934     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
935     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
936     intro_3_partners: wiki
937     license: 
938       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
939     log_in: zaloguj się
940     log_in_tooltip: Zaloguj się
941     logo: 
942       alt_text: Logo OpenStreetMap
943     logout: wyloguj
944     logout_tooltip: Wyloguj
945     make_a_donation: 
946       text: Przekaż darowiznę
947       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
948     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
949     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
950     sign_up: zarejestruj
951     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
952     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
953     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
954     user_diaries: Dzienniczki
955     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
956     view: Mapa
957     view_tooltip: Zobacz mapę
958     welcome_user: Witaj, %{user_link}
959     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
960     wiki: Wiki
961     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
962   license_page: 
963     foreign: 
964       english_link: oryginalna angielska wersja
965       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
966       title: Informacje o tłumaczeniu
967     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla programistów firm trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright współtwórców UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
968     native: 
969       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
970       native_link: wersji po polsku
971       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
972       title: O stronie
973   message: 
974     delete: 
975       deleted: Wiadomość usunięta
976     inbox: 
977       date: Nadano
978       from: Od
979       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
980       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
981       outbox: nadawcza
982       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
983       subject: Temat
984       title: Wiadomości odebrane
985     mark: 
986       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
987       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
988     message_summary: 
989       delete_button: Usuń
990       read_button: Oznacz jako przeczytaną
991       reply_button: Odpowiedz
992       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
993     new: 
994       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
995       body: Treść
996       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
997       message_sent: Wiadomość wysłana
998       send_button: Wyślij
999       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1000       subject: Temat
1001       title: Wysyłanie wiadomości
1002     no_such_message: 
1003       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1004       heading: Nie ma takiej wiadomości
1005       title: Nie ma takiej wiadomości
1006     no_such_user: 
1007       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1008       heading: Nie ma takiego użytkownika
1009       title: Nie ma takiego użytkownika
1010     outbox: 
1011       date: Nadano
1012       inbox: odbiorcza
1013       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1014       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1015       outbox: nadawcza
1016       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1017       subject: Temat
1018       title: Wiadomości wysłane
1019       to: Do
1020     read: 
1021       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1022       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1023       date: Nadano
1024       from: Od
1025       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1026       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1027       reply_button: Odpowiedz
1028       subject: Temat
1029       title: Czytanie wiadomości
1030       to: Do
1031       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1032       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1033     reply: 
1034       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1035     sent_message_summary: 
1036       delete_button: Usuń
1037   notifier: 
1038     diary_comment_notification: 
1039       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1040       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1041       hi: Witaj %{to_user},
1042       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1043     email_confirm: 
1044       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1045     email_confirm_html: 
1046       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1047       greeting: Cześć,
1048       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1049     email_confirm_plain: 
1050       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1051       greeting: Cześć,
1052       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1053       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1054     friend_notification: 
1055       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1056       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1057       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1058       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1059     gpx_notification: 
1060       and_no_tags: i brak znaczników
1061       and_the_tags: i następujące znaczniki
1062       failure: 
1063         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1064         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1065         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1066         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1067       greeting: Witaj,
1068       success: 
1069         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1070         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1071       with_description: z opisem
1072       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1073     lost_password: 
1074       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1075     lost_password_html: 
1076       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1077       greeting: Witaj,
1078       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1079     lost_password_plain: 
1080       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1081       greeting: Cześć,
1082       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1083       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1084     message_notification: 
1085       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1086       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1087       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1088       hi: Witaj %{to_user},
1089     signup_confirm: 
1090       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1091     signup_confirm_html: 
1092       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1093       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1094       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1095       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1096       greeting: Cześć!
1097       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1098       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1099       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1100       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1101       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1102       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1103       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1104     signup_confirm_plain: 
1105       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1106       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1107       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1108       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1109       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1110       current_user_2: "tu:"
1111       greeting: Cześć!
1112       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1113       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1114       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1115       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1116       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1117       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1118       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1119       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1120   oauth: 
1121     oauthorize: 
1122       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1123       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1124       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1125       allow_write_api: modyfikuj mapę
1126       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1127       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1128       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1129       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1130     revoke: 
1131       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1132   oauth_clients: 
1133     create: 
1134       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1135     edit: 
1136       submit: Edytuj
1137       title: Edycja aplikacji
1138     form: 
1139       name: Nazwa
1140       required: Wymagane
1141     index: 
1142       application: Nazwa aplikacji
1143       my_apps: Programy klienckie
1144       my_tokens: Zarejestrowane programy
1145       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1146       revoke: Odwołaj!
1147       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1148     new: 
1149       submit: Zarejestruj
1150       title: Rejestracja nowej aplikacji
1151     show: 
1152       edit: Edytuj szczegóły
1153       key: "Klucz odbiorcy:"
1154       secret: "Sekret odbiorcy:"
1155       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1156   site: 
1157     edit: 
1158       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1159       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1160       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1161       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1162       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1163       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1164       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1165       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1166       user_page_link: stronie użytkownika
1167     index: 
1168       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1169       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1170       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1171       license: 
1172         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1173         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1174         project_name: projektu OpenStreetMap
1175       permalink: Permalink
1176       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1177       shortlink: Shortlink
1178     key: 
1179       map_key: Legenda
1180       map_key_tooltip: Legenda mapy
1181       table: 
1182         entry: 
1183           admin: Granica administracyjna
1184           allotments: Ogródki działkowe
1185           apron: 
1186             - Płyta lotniska
1187             - terminal
1188           bridge: Czarny obrys – most
1189           bridleway: Ścieżka dla koni
1190           brownfield: Teren powyburzeniowy
1191           building: Ważny budynek
1192           byway: Droga boczna
1193           cable: 
1194             - Kolej linowa
1195             - wyciąg krzesełkowy
1196           cemetery: Cmentarz
1197           centre: Centrum sportowe
1198           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1199           common: 
1200             - Pole
1201             - łąka
1202           construction: Drogi w budowie
1203           cycleway: Ścieżka rowerowa
1204           destination: Dostęp do punktu docelowego
1205           farm: Gospodarstwo rolne
1206           footway: Chodnik
1207           forest: Las
1208           golf: Pole golfowe
1209           heathland: Wrzosowisko
1210           industrial: Teren przemysłowy
1211           lake: 
1212             - Jezioro
1213             - rezerwuar
1214           military: Teren wojskowy
1215           motorway: Autostrada
1216           park: Park
1217           permissive: Możliwy wstęp
1218           pitch: Boisko sportowe
1219           primary: Droga pierwszorzędna
1220           private: Wstęp prywatny
1221           rail: Tory kolejowe
1222           reserve: Rezerwat przyrody
1223           resident: Teren mieszkalny
1224           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1225           runway: 
1226             - Pas startowy
1227             - kołowania
1228           school: 
1229             - Szkoła
1230             - uniwersytet
1231           secondary: Droga drugorzędna
1232           station: Dworzec kolejowy
1233           subway: Metro
1234           summit: 
1235             - Góra
1236             - szczyt
1237           tourist: Atrakcja turystyczna
1238           track: Ścieżka
1239           tram: 
1240             - Lekka kolej
1241             - tramwaj
1242           trunk: Droga główna
1243           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1244           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1245           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1246           wood: Puszcza
1247     search: 
1248       search: Szukaj
1249       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1250       submit_text: →
1251       where_am_i: Gdzie jestem?
1252       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1253     sidebar: 
1254       close: Zamknij
1255       search_results: Wyniki wyszukiwania
1256   time: 
1257     formats: 
1258       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1259   trace: 
1260     create: 
1261       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1262       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1263     delete: 
1264       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1265     edit: 
1266       description: "Opis:"
1267       download: pobierz
1268       edit: edytuj
1269       filename: "Nazwa pliku:"
1270       heading: Edycja śladu %{name}
1271       map: mapa
1272       owner: "Autor:"
1273       points: "Punkty:"
1274       save_button: Zapisz zmiany
1275       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1276       tags: "Znaczniki:"
1277       tags_help: rozdzielone przecinkami
1278       title: Edycja śladu %{name}
1279       uploaded_at: "Załadowano:"
1280       visibility: "Widoczność:"
1281       visibility_help: co to znaczy?
1282     list: 
1283       public_traces: Publiczne ślady GPS
1284       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1285       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1286       your_traces: Twoje ślady GPS
1287     make_public: 
1288       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1289     no_such_user: 
1290       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1291       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1292       title: Nie ma takiego użytkownika
1293     offline: 
1294       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1295       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1296     offline_warning: 
1297       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1298     trace: 
1299       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1300       by: utworzony przez użytkownika
1301       count_points: "%{count} punktów"
1302       edit: edycja
1303       edit_map: Edytuj Mapę
1304       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1305       in: w
1306       map: mapa
1307       more: więcej
1308       pending: OCZEKUJE
1309       private: PRYWATNY
1310       public: PUBLICZNY
1311       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1312       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1313       view_map: Pokaż mapę
1314     trace_form: 
1315       description: Opis
1316       help: Pomoc
1317       tags: Znaczniki
1318       tags_help: rozdzielone przecinkami
1319       upload_button: Wgrywaj
1320       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1321       visibility: Widoczność
1322       visibility_help: co to znaczy?
1323     trace_header: 
1324       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1325       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1326       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1327       upload_trace: Wyślij ślad
1328     trace_optionals: 
1329       tags: Znaczniki
1330     trace_paging_nav: 
1331       next: Następny »
1332       previous: « Poprzedni
1333       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1334     view: 
1335       delete_track: Wykasuj ten ślad
1336       description: "Opis:"
1337       download: pobierz
1338       edit: edycja
1339       edit_track: Edytuj ten ślad
1340       filename: "Plik:"
1341       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1342       map: mapa
1343       none: Brak
1344       owner: "Autor:"
1345       pending: OCZEKUJE
1346       points: "Punktów:"
1347       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1348       tags: "Znaczniki:"
1349       title: Przeglądanie śladu %{name}
1350       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1351       uploaded: "Dodano:"
1352       visibility: "Widoczność:"
1353     visibility: 
1354       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1355       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1356       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1357       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1358   user: 
1359     account: 
1360       contributor terms: 
1361         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1362         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1363         link text: co to jest?
1364         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1365       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1366       delete image: Usuń obecną grafikę
1367       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1368       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1369       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1370       home location: "Lokalizacja domowa:"
1371       image: "Grafika:"
1372       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1373       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1374       latitude: "Szerokość:"
1375       longitude: "Długość geograficzna:"
1376       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1377       my settings: Moje ustawienia
1378       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1379       new image: Dodaj grafikę
1380       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1381       openid: 
1382         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1383         link text: co to jest?
1384         openid: "OpenID:"
1385       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1386       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1387       profile description: "Opis profilu:"
1388       public editing: 
1389         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1390         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1391         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1392         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1393         enabled link text: co to jest?
1394         heading: "Edycje publiczne:"
1395       public editing note: 
1396         heading: Publiczna edycja
1397         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1398       replace image: Zmień obecną grafikę
1399       return to profile: Powrót do profilu.
1400       save changes button: Zapisz zmiany
1401       title: Zmiana ustawień konta
1402       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1403     confirm: 
1404       already active: To konto zostało potwierdzone.
1405       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1406       button: Potwierdzam
1407       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1408       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1409       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1410       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1411     confirm_email: 
1412       button: Potwierdzam
1413       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1414       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1415       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1416       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1417     confirm_resend: 
1418       failure: Brak użytkownika %{name}.
1419     filter: 
1420       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1421     go_public: 
1422       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1423     list: 
1424       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1425       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1426       heading: Użytkownicy
1427       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1428       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1429       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1430       title: Użytkownicy
1431     login: 
1432       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1433       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1434       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1435       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1436       heading: Logowanie
1437       login_button: Zaloguj się
1438       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1439       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1440       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1441       openid: "%{logo} OpenID:"
1442       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1443       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1444       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1445       openid_providers: 
1446         aol: 
1447           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1448           title: Zaloguj używając AOL
1449         google: 
1450           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1451           title: Zaloguj używając Google
1452         myopenid: 
1453           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1454           title: Zaloguj używając myOpenID
1455         openid: 
1456           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1457           title: Zaloguj używając OpenID
1458         wordpress: 
1459           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1460           title: Zaloguj używając Wordpress
1461         yahoo: 
1462           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1463           title: Zaloguj używając Yahoo
1464       password: Hasło
1465       register now: Zarejestruj się
1466       remember: "Pamiętaj mnie:"
1467       title: Logowanie
1468       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1469       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1470       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1471     logout: 
1472       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1473       logout_button: Wyloguj
1474       title: Wyloguj
1475     lost_password: 
1476       email address: "Adres e-mail:"
1477       heading: Zapomniałeś hasła?
1478       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1479       new password button: Wyczyść hasło
1480       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1481       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1482       title: zgubione hasło
1483     make_friend: 
1484       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1485       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1486       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1487     new: 
1488       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1489       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1490       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1491       continue: Kontynuuj
1492       display name: "Przyjazna nazwa:"
1493       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1494       email address: "Adres e-mail:"
1495       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1496       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1497       heading: Zakładanie konta
1498       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1499       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1500       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1501       openid: "%{logo} OpenID:"
1502       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1503       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1504       password: Hasło
1505       title: Nowe konto
1506       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1507     no_such_user: 
1508       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1509       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1510       title: Nie znaleziono użytkownika
1511     popup: 
1512       friend: Znajomy
1513       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1514       your location: Twoje położenie
1515     remove_friend: 
1516       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1517       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1518     reset_password: 
1519       confirm password: Potwierdź hasło
1520       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1521       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1522       heading: Resetowanie hasła %{user}
1523       password: Hasło
1524       reset: Resetuj hasło
1525       title: zresetuj hasło
1526     set_home: 
1527       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1528     suspended: 
1529       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1530       heading: Konto zawieszone
1531       title: Konto zawieszone
1532       webmaster: webmaster
1533     terms: 
1534       agree: Akceptuję
1535       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1536       consider_pd_why: co to oznacza?
1537       decline: Nie akceptuję
1538       heading: Warunki współtworzenia
1539       legale_names: 
1540         france: Francja
1541         italy: Włochy
1542         rest_of_world: Reszta świata
1543       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1544       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1545       title: Warunki współtworzenia
1546     view: 
1547       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1548       add as friend: dodaj do znajomych
1549       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1550       block_history: otrzymane blokady
1551       blocks by me: nałożone blokady
1552       blocks on me: otrzymane blokady
1553       confirm: Potwierdź
1554       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1555       create_block: zablokuj tego użytkownika
1556       created from: "Stworzony z:"
1557       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1558       ct declined: odrzucone
1559       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1560       ct undecided: niezdecydowane
1561       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1562       delete_user: usuń to konto
1563       description: Opis
1564       diary: dziennik
1565       edits: edycje
1566       email address: Adres e‐mail
1567       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1568       hide_user: ukryj tego użytkownika
1569       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1570       km away: "%{count}km stąd"
1571       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1572       m away: "%{count}m stąd"
1573       mapper since: "Mapuje od:"
1574       moderator_history: nałożone blokady
1575       my diary: mój dziennik
1576       my edits: moje zmiany
1577       my settings: moje ustawienia
1578       my traces: moje ślady
1579       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1580       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1581       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1582       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1583       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1584       oauth settings: ustawienia oauth
1585       remove as friend: usuń ze znajomych
1586       role: 
1587         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1588         grant: 
1589           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1590           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1591         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1592         revoke: 
1593           administrator: Cofnij dostęp administratora
1594           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1595       send message: wyślij wiadomość
1596       settings_link_text: stronie ustawień
1597       spam score: "Punktacja spamu:"
1598       status: "Stan:"
1599       traces: ślady
1600       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1601       user location: Lokalizacja użytkownika
1602       your friends: Twoi znajomi
1603   user_block: 
1604     blocks_by: 
1605       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1606       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1607       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1608     blocks_on: 
1609       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1610       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1611       title: Blokady na użytkownika %{name}
1612     create: 
1613       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1614       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1615       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1616     edit: 
1617       back: Zobacz wszystkie blokady
1618       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1619       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1620       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1621       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1622       show: Zobacz tę blokadę
1623       submit: Uaktualnij blokadę
1624       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1625     filter: 
1626       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1627       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1628       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1629     helper: 
1630       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1631       time_past: Zakończono %{time} temu.
1632       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1633     index: 
1634       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1635       heading: Lista blokad użytkowników
1636       title: Blokady użytkownika
1637     model: 
1638       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1639       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1640     new: 
1641       back: Zobacz wszystkie blokady
1642       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1643       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1644       submit: Utwórz blokadę
1645       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1646       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1647     not_found: 
1648       back: Powrót do spisu
1649       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1650     partial: 
1651       confirm: Na pewno?
1652       creator_name: Twórca
1653       display_name: Zablokowany użytkownik
1654       edit: Edytuj
1655       not_revoked: (nie odwołana)
1656       reason: Powód blokady
1657       revoke: Odwołaj
1658       revoker_name: Odwołana przez
1659       show: Pokaż
1660       status: Status
1661     period: 
1662       one: 1 godzina
1663       other: "%{count} godzin"
1664     revoke: 
1665       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1666       flash: Blokada została odwołana.
1667       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1668       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1669       revoke: Odwołaj
1670       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1671       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1672     show: 
1673       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1674       confirm: Na pewno?
1675       edit: Edytuj
1676       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1677       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1678       reason: Przyczyna blokady
1679       revoke: Odwołaj
1680       revoker: Cofający uprawnienia
1681       show: Pokaż
1682       status: Status
1683       time_future: Blokada wygasa %{time}
1684       time_past: Zakończona %{time} temu
1685       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1686     update: 
1687       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1688       success: Blokada zaktualizowana.
1689   user_role: 
1690     filter: 
1691       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1692       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1693       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1694       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1695     grant: 
1696       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1697       confirm: Potwierdź
1698       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1699       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1700       title: Potwierdź przyznawanie roli
1701     revoke: 
1702       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1703       confirm: Potwierdź
1704       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1705       heading: Potwierdź cofanie roli
1706       title: Potwierdź cofanie roli