Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (Shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Techlik
9 # Author: Vinie007
10 sq: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Trupi i mesazhit
15       diary_entry: 
16         language: Gjuha
17         latitude: Gjerësia gjeografike
18         longitude: Gjatësia gjeografike
19         title: Titulli
20         user: Përdoruesi
21       friend: 
22         friend: Mik
23         user: Përdoruesi
24       message: 
25         body: Trupi i mesazhit
26         recipient: Marrësi
27         sender: Dërguesi
28         title: Titulli
29       trace: 
30         description: Përshkrimi
31         latitude: Gjerësia gjeografike
32         longitude: Gjatësia gjeografike
33         name: Emri
34         public: Publik
35         size: Madhësia
36         user: Përdoruesi
37         visible: I dukshëm
38       user: 
39         active: Aktiv
40         description: Përshkrimi
41         display_name: Emër i dukshëm
42         email: Email
43         languages: Gjuha
44         pass_crypt: Fjalëkalimi
45     models: 
46       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
47       changeset: Ndryshim
48       changeset_tag: Ndryshim tag
49       country: Shteti
50       diary_comment: Koment Ditari
51       diary_entry: Shënim në ditar
52       friend: Mik
53       language: Gjuha
54       message: Porosi
55       node: Nyjë
56       node_tag: Etiketë nyjë
57       notifier: Lajmëruesi
58       old_node: Nyjë e vjetër
59       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
60       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
61       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
62       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
63       old_way: Rrugë e vjetër
64       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
65       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
66       relation: Lidhja
67       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
68       relation_tag: Etiketë lidhjeje
69       session: Seksioni
70       trace: Gjurma
71       tracepoint: Pika e gjurmës
72       tracetag: Etiketa e gjurmës
73       user: Përdoruesi
74       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
75       user_token: Shenja e përdoruesit
76       way: Rruga
77       way_node: Nyja e rrugës
78       way_tag: Etiketa e rrugës
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ndryshim : %{id}"
82       changesetxml: Ndryshim en XML
83       download: Shkarkone %{changeset_xml_link} ose %{osmchange_xml_link}
84       feed: 
85         title: Ndryshim %{id}
86         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
87       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
88       title: Ndryshim
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "I perket:"
91       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
92       box: barok
93       closed_at: "Mbyllur në:"
94       created_at: "U krijue en:"
95       has_nodes: 
96         other: one=
97       has_relations: 
98         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
99         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
100       has_ways: 
101         other: one=
102       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
103       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komenti :"
106       deleted_at: "Fshirë në:"
107       deleted_by: "Fshirë në:"
108       edited_at: "U ndrzshe te:"
109       edited_by: "Edituar nga:"
110       in_changeset: "En ndryshimin :"
111       version: "Versioni:"
112     containing_relation: 
113       entry: Lidhja %{relation_name}
114       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: E Fshirë
117       edit: 
118         area: Zona e redaktimit
119         node: Nyja e redaktimit
120         relation: Lidhja e redaktimit
121         way: Ndrysho rrugën
122       larger: 
123         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
124         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
125         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
126         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
127       loading: Tu u mush...
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
131         next_node_tooltip: Pika tjetēr
132         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
133         next_way_tooltip: Rruga tjeter
134         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
135         prev_node_tooltip: Pika e kalume
136         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
137         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
138       paging: 
139         all: 
140           next: "%{id} »"
141           prev: « %{id}
142         user: 
143           next: "%{id} »"
144           prev: « %{id}
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
147         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
149     node: 
150       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
151       download_xml: Shkarko në XML
152       edit: Ndrysho
153       node: Pikë
154       node_title: "Pika: %{node_name}"
155       view_history: Shikoje historinë
156     node_details: 
157       coordinates: "Koordinatat:"
158       part_of: "Pjesë e:"
159     node_history: 
160       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
161       download_xml: Shkarkoni XML
162       node_history: Historija e Pikes
163       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
164       view_details: shikoni detajet
165     not_found: 
166       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
167       type: 
168         changeset: shka asht ndrrue
169         node: pikë
170         relation: lidhje
171         way: udhë
172     paging_nav: 
173       of: pi
174       showing_page: Tu e kallxu faqen
175     relation: 
176       download: "%{download_xml_link} ose %{view_history_link}"
177       download_xml: Shkarkoje XML
178       relation: Lidhja
179       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
180       view_history: Kshyre historinë
181     relation_details: 
182       members: "Anëtarët:"
183       part_of: "Pjesë e:"
184     relation_history: 
185       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
186       download_xml: Merre me XML
187       relation_history: Historija e Lidhjes
188       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
189       view_details: kqyre n'detaje
190     relation_member: 
191       entry: "%{type} %{name}"
192       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
193       type: 
194         node: Pikë
195         relation: Lidhje
196         way: Udhë
197     start: 
198       manually_select: Manualisht zgedh ni zon qeter
199       view_data: Shini te dhanat per harten e tanishme
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Senet
202       data_layer_name: Senet
203       details: Detajet
204       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
205       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga [[user]] në [[timestamp]]
206       hide_areas: Fshih zonat
207       history_for_feature: Historija për [[feature]]
208       load_data: Zgedhi senet
209       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
210       loading: Tu u mush...
211       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
212       object_list: 
213         api: Merre qet zon prej API
214         back: Kqyre listen e seneve
215         details: Detajet
216         heading: Lista e seneve
217         history: 
218           type: 
219             node: Pika [[id]]
220             way: Rruga  [[id]]
221         selected: 
222           type: 
223             node: Pika [[id]]
224             way: Rruga [[id]]
225         type: 
226           node: Pikë
227           way: Rruga
228       private_user: perdorus privat
229       show_areas: Shfaq zonat
230       show_history: Shfaq Historinë
231       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
232       wait: Prit...
233       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
234     tag_details: 
235       tags: "Etiketat:"
236       wiki_link: 
237         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
238         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
239       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
240     timeout: 
241       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
242       type: 
243         changeset: shka asht ndrryshu
244         node: pikë
245         relation: lidhje
246         way: rrugë
247     way: 
248       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
249       download_xml: Shkarko XML
250       edit: ndrro
251       view_history: shiko historin
252       way: Udhë
253       way_title: "Rruga: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
257         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
258       nodes: "Pikat:"
259       part_of: "Pjesë e:"
260     way_history: 
261       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
262       download_xml: Merre me XML
263       view_details: kqyre n'detaje
264       way_history: Historija e Udhës
265       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonim
269       big_area: (e madhe)
270       id: "#%{id}"
271       no_comment: (asgjë)
272       no_edits: (asnjë redaktim)
273       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
274       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
275       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
276     changeset_paging_nav: 
277       next: Vazhdo »
278       previous: « Mëparshëm
279       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
280     changesets: 
281       area: Zona
282       comment: Komentoni
283       id: ID
284       saved_at: Ruaje në
285       user: Përdoruesi
286     list: 
287       description: Ndryshime së fundmi
288       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
289       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
290       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
291       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
292       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
293       heading: Grupi i ndryshimeve
294       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
295       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
296       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
297       heading_user: Grupi i ndryshimeve
298       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
299       title: Grupi i ndryshimeve
300       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
301       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
302       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
303       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
304       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
307   diary_entry: 
308     diary_comment: 
309       confirm: Konfirmo
310     diary_entry: 
311       comment_link: Komento në këtë shënim
312       confirm: Konfirmoje
313       edit_link: Ndryshoje qët shënim
314       hide_link: Mshefe qët shënim
315     edit: 
316       body: Trupi i mesazhit
317       language: "Gjuha:"
318       latitude: Gjerësia gjeografike
319       location: "Lokacioni:"
320       longitude: Gjatësia gjeografike
321       save_button: Ruje
322       subject: "Subjekti:"
323       title: Redakto shënimin në ditar
324       use_map_link: përdor hartën
325     list: 
326       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
327       new: Hyrje e re në ditar
328       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
329       newer_entries: Shënimet e fundit
330       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
331       older_entries: Shënimet e Vjetra
332       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
333       title: Ditatët e përdoruesve
334       title_friends: Ditarët e miqve
335       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
336       user_title: Ditari i %{user}
337     location: 
338       edit: Redakto
339       location: "Lokacioni:"
340       view: Kshyre
341     new: 
342       title: Hyrje e re në ditar
343     no_such_entry: 
344       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
345     no_such_user: 
346       body: Me na fal, po nuk ka anëtarë me emnin %{user}. Ju lutem kshyrni shkronjat, ose nashta lidhja që keni trus është gabim.
347       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
348       title: Nuk ka anëtarë të tillë
349     view: 
350       leave_a_comment: Lene naj koment
351       login: Kyçuni
352       save_button: Ruaj
353       user_title: Ditari i %{user}
354   editor: 
355     default: Default (momentalisht %{name})
356     potlatch: 
357       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
358       name: Potlatch 1
359     potlatch2: 
360       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
361       name: Potlatch 2
362     remote: 
363       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
364       name: Kontrollë prej së largu
365   export: 
366     start: 
367       add_marker: Shto shënjues në hartë
368       area_to_export: Zona per Eksport
369       export_button: Eksporto
370       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
371       format: Formati
372       format_to_export: Formati per Eksport
373       image_size: Madhësia e Imazhit
374       latitude: "Lat:"
375       licence: Licensa
376       longitude: "Lon:"
377       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
378       max: maks
379       options: Opcionet
380       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
381       output: Outputi
382       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
383       scale: Shkallë
384       too_large: 
385         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
386         heading: Zona shumë e madhe
387       zoom: Zmadhim
388     start_rjs: 
389       add_marker: Shto ni isharet ne hart
390       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
391       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
392       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
393       export: Eksporto
394       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
395       view_larger_map: Shikoni Hartën Më Të Madhe
396   geocoder: 
397     description: 
398       title: 
399         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400     direction: 
401       east: lindja
402       north: veriu
403       north_east: veri-lindje
404       north_west: veri-perendim
405       south: jug
406       south_east: jug-lindje
407       south_west: jug-perëndim
408       west: perëndim
409     results: 
410       more_results: Më shumë rezultate
411       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
412     search: 
413       title: 
414         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
415         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
417     search_osm_namefinder: 
418       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
419     search_osm_nominatim: 
420       prefix: 
421         amenity: 
422           airport: Aeroport
423           arts_centre: Qendër arti
424           atm: Bankomat
425           auditorium: Auditor
426           bank: Bankë
427           bar: Lokal
428           bench: Stol
429           bicycle_parking: Parkim biçikletash
430           bicycle_rental: Biçikleta me qera
431           brothel: Shtëpi publike
432           bureau_de_change: Këmbim valute
433           bus_station: Stacion autobuzi
434           cafe: Kafe
435           car_rental: Makina me qera
436           car_sharing: Car Sharing
437           car_wash: Lavazh për makina
438           casino: Kazino
439           cinema: Kinema
440           clinic: Klinikë
441           club: Klub
442           college: Kolegj
443           community_centre: Qendër komunitare
444           courthouse: Gjykatë
445           crematorium: Krematorium
446           dentist: Dentist
447           dormitory: Konvikt
448           drinking_water: Ujë i pijshëm
449           embassy: Ambasada
450           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
451           fast_food: Ushqim i shpejtë
452           ferry_terminal: Terminal i trageteve
453           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
454           fire_station: Zjarrëfiksat
455           fountain: Shatërvan
456           fuel: Stacion karburanti
457           grave_yard: Varrezë
458           gym: Qendër fitness / Palestër
459           hall: Sallë
460           health_centre: Qendër shëndetsore
461           hospital: Spital
462           hotel: Hotel
463           hunting_stand: Vend gjuetie
464           ice_cream: Akullore
465           kindergarten: Kopësht për fëmijë
466           library: Biblioteka
467           market: Market
468           marketplace: Treg
469           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
470           nightclub: Klub nate
471           nursery: Çerdhe
472           nursing_home: Çerdhe
473           office: Zyra
474           park: Park
475           parking: Vend parkim
476           pharmacy: Barnatore
477           place_of_worship: Vend kulti
478           police: Policia
479           post_box: Kutia postare
480           post_office: Kutia postare
481           preschool: Cikli para-shkollor
482           prison: Burg
483           pub: Pub
484           public_building: Ndërtesë publike
485           public_market: Treg publik
486           reception_area: Zona e pritjes
487           recycling: Pikë e riciklimit
488           restaurant: Restorant
489           sauna: Sauna
490           school: Shkollë
491           shelter: Strehë
492           shop: Dyqan
493           shopping: Tregtar
494           social_club: Klub shoqëror
495           studio: Studio
496           supermarket: Supermarket
497           taxi: Taksi
498           telephone: Telefon publik
499           theatre: Teatër
500           toilets: Banjë publike
501           townhall: Bashkia
502           university: Universitet
503           vending_machine: Shitës automatik
504           veterinary: Veterinari
505           village_hall: Komuna
506           waste_basket: Kosh plehrash
507           wifi: Shërbim WiFi
508           youth_centre: Qendër Rinore
509         boundary: 
510           administrative: Kufi administrativ
511         building: 
512           apartments: Bllok apartamentesh
513           block: Kompleks me ndërtesa
514           bunker: Bunker
515           chapel: Kishë
516           church: Kishë
517           city_hall: Bashkia
518           commercial: Qendër tregtare
519           dormitory: Konvikt
520           entrance: Hyrje godine
521           hotel: Hotel
522           house: Shtëpi
523           public: Ndërtesë publike
524           shop: Dyqan
525           store: Dyqan
526         historic: 
527           church: Kisha
528           museum: Muze
529         natural: 
530           cave_entrance: Shpella Hyrja
531           island: Ishull
532           volcano: Vullkan
533           water: Ujë
534         place: 
535           airport: Aeroport
536           city: Qyteti
537           country: Veni
538           farm: Ferma
539           house: Shtepi
540           houses: Shtepi
541           island: Ishull
542           municipality: Komuna
543           postcode: Post kodi
544           region: Regjioni
545           sea: Deti
546           state: Shteti
547           town: Veni
548           village: Fshati
549         shop: 
550           bakery: Dyqan buke
551           computer: Shitore e kompjuterave
552         tourism: 
553           artwork: Puna artistike
554           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
555           cabin: Kabine
556           camp_site: Ven per kamping
557           hostel: Bujtine
558           hotel: Hotel
559           information: Informacione
560           motel: Motel
561           museum: Muze
562           picnic_site: Vend per Piknik
563           valley: Lugine
564           zoo: Kopsht zoologjik
565       prefix_format: "%{name}"
566   javascripts: 
567     map: 
568       base: 
569         mapquest: MapQuest Open
570       overlays: 
571         maplint: Maplint
572     site: 
573       edit_tooltip: Edit Harta
574   layouts: 
575     edit: Redakto
576     help_url: http://help.openstreetmap.org/
577     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
578     intro_3_ucl: Qendra UCL VR
579     license: 
580       alt: CC by-sa 2.0
581     log_in: Kyçuni
582     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
583     logout: Ç'kyçu
584     logout_tooltip: Ç'kyçu
585     make_a_donation: 
586       text: Bëni një donacion
587     project_name: 
588       h1: OpenStreetMap
589       title: OpenStreetMap
590     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
591   license_page: 
592     foreign: 
593       english_link: orgjianl anglisht
594       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
595       title: Rreth këtij përkthimi
596     legal_babble: "<h2>Të drejtat autoriale dhe licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i>me kod të hapur</i>, dhe e licencuar nën <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.\n</p>\n\n<h3>Si të citoni OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC-BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Të kuptoni më shumë</h3>\n<p>\n  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.\n</p>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është me të kod të hapur, ne nuk mund të ofrojmë \n  një hartë API pa pagesë për zhvillues të palëve të treta.\n\n  Shikoni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API Politika e Përdorimit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika e përdorimit të pllakave</a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Poltika e përfitimit të Normave </a>.\n</p>\n\n<h3>Kontribuuesit tanë </h3>\n<p>\n  Licenca jonë CC-BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link.\n</p>\n\n<!--\nInformata mbi edituesit e faqeve\n\nLista e mëposhtme paraqet vetëm organizatat që kërkojnë vlerësim\nsi kusht të përdorimit të të dhënave të tyre në OpenStreetMap. Nuk është një\nkatalog i përgjithshëm i importimeve, dhe nuk duhet të përdoret kur kërkohet\nvlerësim për tu përshtatur me licencën e të dhënave të importuara.\n\nÇfarëdo shtesash këtu duhet të diskutohen së pari me administratorët e sistemit të OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  ).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.</li>\n   <li><strong>Poland</strong>: Përmban të dhëna nga <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL contributors.</li>\n   <li><strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse.\n</p>"
597     native: 
598       mapping_link: Fillo hatrografimin
599       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
600       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
601       title: Rreth ksaj faqeje
602   message: 
603     inbox: 
604       date: Data
605       from: Prej
606     new: 
607       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
608       title: Qo mesazh
609     no_such_user: 
610       body: Na vjen keq nuk ka asnjë përdorues me atë emër.
611     read: 
612       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
613     sent_message_summary: 
614       delete_button: Fshij
615   notifier: 
616     email_confirm: 
617       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
618     email_confirm_html: 
619       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
620       greeting: Tung,
621     email_confirm_plain: 
622       greeting: Tung,
623     gpx_notification: 
624       failure: 
625         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
626       greeting: Tung,
627     message_notification: 
628       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
629       hi: Tung %{to_user},
630       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
631     signup_confirm_html: 
632       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
633       introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
634       more_videos_here: më shumë video këtu
635       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
636     signup_confirm_plain: 
637       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
638       click_the_link_1: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu
639       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
640       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
641       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
642       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
643       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
644       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
645   oauth_clients: 
646     form: 
647       name: Emri
648     new: 
649       submit: Regjistrohu
650   printable_name: 
651     with_version: "%{id}, v%{version}"
652   site: 
653     edit: 
654       anon_edits: (%{link})
655       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
656     index: 
657       license: 
658         project_name: Projekti OpenStreetMap
659     key: 
660       table: 
661         entry: 
662           centre: Qendër Sportive
663     search: 
664       search: Kërko
665       where_am_i: Ku jam unë?
666     sidebar: 
667       close: Mbylle
668       search_results: Rezultatet e Kërkimit
669   time: 
670     formats: 
671       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
672   trace: 
673     create: 
674       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
675       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
676     delete: 
677       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
678     edit: 
679       description: "Pershkrimi:"
680       download: shkarko
681       edit: ndryshoje
682       filename: "Emri fajllit:"
683       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
684       map: harta
685       owner: "Pronari:"
686       points: "Piket:"
687       save_button: Ruaj ndryshimet
688       start_coord: "Fillo kordinaten:"
689       tags: "Etiketa:"
690       tags_help: Presje e kufizume
691       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
692       uploaded_at: "Te ngarkume:"
693       visibility: Dukshmenia
694       visibility_help: Çka do me than kjo?
695       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
696     list: 
697       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
698       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
699       tagged_with: e etikume me %{tags}
700       your_traces: Të dhanat e GPS-it
701     make_public: 
702       made_public: Gjurma u ba publike
703     no_such_user: 
704       body: Na vjen keq, por nuk ka asnjë anëtar me emrin %{user}. Ju lutem kontrolloni drejtshkrimin tuaj, ose ndoshta lidhja që keni klikuar është gabim.
705       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
706       title: Ska ksi shfrytezuesi
707     offline: 
708       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
709       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
710     offline_warning: 
711       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
712     trace: 
713       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
714       by: nga
715       count_points: "%{count} piket"
716       edit: ndrysho
717       edit_map: Ndryshoje Harten
718       identifiable: E identifikueshme
719       in: ne
720       map: harta
721       more: ma shume
722       pending: NE PRITJE
723       private: PRIVAT
724       public: PUBLIKE
725       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
726       trackable: E GJURMUESHME
727       view_map: Kshyre Harten
728     trace_form: 
729       description: Përshkrimi
730       help: Ndihma
731       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
732       tags: Etiketat
733       tags_help: Presje e kufizume
734       upload_button: Ngarko
735       upload_gpx: Ngarko nje skead GPX
736       visibility: Pamshmeria
737       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
738       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
739     trace_header: 
740       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
741       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
742       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
743       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
744     trace_optionals: 
745       tags: Etiketa
746     trace_paging_nav: 
747       next: Vazhdo »
748       previous: « Paraprake
749       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
750     view: 
751       delete_track: Fshij ket gjurm
752       description: "Pershkrimi:"
753       download: shkarko
754       edit: ndrysho
755       edit_track: Ndrysho ket gjurm
756       filename: "Emri i fajllit:"
757       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
758       map: harta
759       none: Asnjo
760       owner: "Pronari:"
761       pending: DUKE PRITUR
762       points: "Piket:"
763       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
764       tags: "Etiketa:"
765       title: Duke par gjurmen %{name}
766       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
767       uploaded: "Ngarkuar:"
768       visibility: "Pamshmeria:"
769     visibility: 
770       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
771       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
772       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
773       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
774   user: 
775     account: 
776       contributor terms: 
777         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
778         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
779         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
780         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
781         link text: Çka është kjo?
782         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
783         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
784       current email address: "Email adresa e tanishme:"
785       delete image: Heke imazhin e tanishem
786       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
787       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
788       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
789       home location: "Veni juej:"
790       image: "Imazhi:"
791       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
792       keep image: Maje imazhin e tanishem
793       latitude: "Latituda:"
794       longitude: "Longituda:"
795       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
796       my settings: Preferencat e mia
797       new email address: "Email adresa e re:"
798       new image: Shto një imazh
799       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
800       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
801       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
802       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
803       public editing: 
804         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
805         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
806         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
807         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
808         enabled link text: çfarë është kjo?
809         heading: "Ndryshime publike:"
810       public editing note: 
811         heading: Duke ndryshue publikisht
812       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
813       return to profile: Kthehu te profili
814       save changes button: Ruaj Ndryshimet
815       title: Ndrysho akountin
816       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
817     confirm: 
818       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
819       before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
820       button: Konfirmo
821       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
822       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
823       reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
824       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
825       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
826     confirm_email: 
827       button: Konfirmo
828       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
829       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
830       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
831       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
832     confirm_resend: 
833       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
834       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
835     filter: 
836       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
837     go_public: 
838       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
839     list: 
840       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
841       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
842       heading: Përdorues
843       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
844       showing: 
845         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
846       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
847       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
848       title: Përdoruesit
849     login: 
850       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
851       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
852       email or username: "Email Adresa ose Username:"
853       heading: Kycu
854       login_button: Kycu
855       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
856       password: "Fjalekalimi:"
857       remember: "Kujtom mu:"
858       title: Kycu
859     logout: 
860       heading: Dil nga OpenStreetMap
861       logout_button: Dil
862       title: Dil
863     lost_password: 
864       email address: "Email Adresa:"
865       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
866       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
867       new password button: Ndrysho fjalkalimin
868       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
869       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
870       title: T'ka hup fjalkalimi
871     make_friend: 
872       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
873       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
874       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
875     new: 
876       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
877       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
878       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
879       continue: Vazhdo
880       display name: "Emri i pamshem:"
881       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
882       email address: "Email Adresa:"
883       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
884       flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
885       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
886       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
887       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
888       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
889       password: "Fjalëkalimi:"
890       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
891       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
892       title: Krijo llogari
893     no_such_user: 
894       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
895       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
896       title: Ska ksi shfrytezuesi
897     popup: 
898       friend: Shoq
899       nearby mapper: Hartues i aftert
900       your location: Lokacioni juaj
901     remove_friend: 
902       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
903       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
904     reset_password: 
905       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
906       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
907       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
908       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
909       password: "Fjalekalimi:"
910       reset: Ricakto Fjalekalimin
911       title: Ricakto fjalekalimin
912     set_home: 
913       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
914     terms: 
915       agree: Pajtohem
916       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
917       consider_pd_why: çfarë është kjo?
918       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
919       decline: Nuk e pranoj
920       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
921       heading: Kushtet e Kontribimit
922       legale_names: 
923         france: Francë
924         italy: Itali
925         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
926       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
927       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
928       title: Kushtet e Kontribimit
929     view: 
930       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
931       add as friend: shtoje si shoq
932       ago: (para %{time_in_words_ago})
933       block_history: shih blokimet e marrne
934       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
935       blocks on me: bllokimet e mia
936       confirm: Konfirmo
937       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
938       create_block: blloko ket shfrytzues
939       created from: "Krijuar nga:"
940       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
941       delete_user: fshije këtë përdoruesin
942       description: Përshkrimi
943       diary: ditari
944       edits: ndryshimet
945       email address: "Email adresa:"
946       hide_user: mshife ket shfrytezues
947       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
948       km away: "%{count}km larg"
949       m away: "%{count}m larg"
950       mapper since: "Hartues qe prej:"
951       moderator_history: shihe kan e ke blloku
952       my diary: ditari im
953       my edits: ndryshimet e mia
954       my settings: preferencat e mia
955       my traces: gjurmet e mia
956       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
957       new diary entry: hyrje e re ne ditar
958       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
959       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
960       oauth settings: Konfigurimet oauth
961       remove as friend: heke si shok
962       role: 
963         administrator: Ky përdorues është një administrator
964         grant: 
965           administrator: Mundëso qasje administratorit
966           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
967         moderator: Ky përdorues është një moderator
968         revoke: 
969           administrator: heq qasjen e administratorit
970           moderator: heq qasjen e moderatorit
971       send message: dergo mesazh
972       settings_link_text: ndryshimet
973       spam score: "Rezultati me Spam:"
974       status: "Statusi:"
975       traces: gjurmet
976       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
977       user location: Veni i shfyrtezuesit
978       your friends: Miqtë e juaj
979   user_block: 
980     filter: 
981       not_a_moderator: Ju duhet të jeni moderator për ta kryer atë veprim.
982     new: 
983       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
984     partial: 
985       confirm: A jeni i sigurt?
986     show: 
987       confirm: A jeni i sigurt?
988   user_role: 
989     filter: 
990       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
991       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
992       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
993       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
994     grant: 
995       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
996       confirm: Konfirmo
997       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
998       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
999       title: Konfirmo dhanjen e rolit
1000     revoke: 
1001       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
1002       confirm: Konfirmo
1003       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
1004       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
1005       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar