Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
79       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
83       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
84       download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
87         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
88       osmchangexml: XML ng osmChange
89       title: Pangkat ng pagbabago
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pag-aari ni:"
92       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
93       box: kahon
94       closed_at: "Isinara sa:"
95       created_at: "Nilikha sa:"
96       has_nodes: 
97         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
98       has_relations: 
99         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
100       has_ways: 
101         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
102       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
103       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Puna:"
106       deleted_at: "Binura doon sa:"
107       deleted_by: "Binura ni:"
108       edited_at: "Binago sa:"
109       edited_by: "Binago ni:"
110       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
111       version: "Bersyon:"
112     containing_relation: 
113       entry: Kaugnayan %{relation_name}
114       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: Binura
117       larger: 
118         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
119         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
120         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
121         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
122       loading: Ikinakarga...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
126         next_node_tooltip: Susunod na buko
127         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
128         next_way_tooltip: Susunod na daan
129         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
130         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
131         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
132         prev_way_tooltip: Dating daan
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
135         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
136         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
137     node: 
138       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
139       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
140       edit: baguhin
141       node: Buko
142       node_title: "Buko : %{node_name}"
143       view_history: tingnan ang kasaysayan
144     node_details: 
145       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
146       part_of: "Bahagi ng:"
147     node_history: 
148       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
149       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
150       node_history: Kasaysayan ng Buko
151       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
152       view_details: tingnan ang mga detalye
153     not_found: 
154       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
155       type: 
156         changeset: palitan ang pagtatakda
157         node: buko
158         relation: kaugnayan
159         way: daan
160     paging_nav: 
161       of: ang
162       showing_page: Ipinapakita ang pahina
163     relation: 
164       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       relation: Kaugnayan
167       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
168       view_history: tingnan ang kasaysayan
169     relation_details: 
170       members: "Mga kasapi:"
171       part_of: "Bahagi ng:"
172     relation_history: 
173       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
174       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
175       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
176       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
177       view_details: tingnan ang mga detalye
178     relation_member: 
179       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
180       type: 
181         node: Buko
182         relation: Kaugnayan
183         way: Daan
184     start: 
185       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
186       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Dato
189       data_layer_name: Dato
190       details: Mga detalye
191       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
192       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
193       hide_areas: Itago ang mga lugar
194       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
195       load_data: Ikarga ang Dato
196       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
197       loading: Ikinakarga...
198       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
199       object_list: 
200         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
201         back: Ipakita ang tala ng bagay
202         details: Mga detalye
203         heading: Tala ng bagay
204         history: 
205           type: 
206             node: Buko [[id]]
207             way: Daan [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Buko [[id]]
211             way: Daan [[id]]
212         type: 
213           node: Buko
214           way: Daan
215       private_user: pribadong tagagamit
216       show_areas: Ipakita ang mga lugar
217       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
218       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
219       wait: Hintay...
220       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
221     tag_details: 
222       tags: "Mga tatak:"
223       wiki_link: 
224         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
225         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
226       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
227     timeout: 
228       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
229       type: 
230         changeset: palitan ang pagtatakda
231         node: buko
232         relation: kaugnayan
233         way: daan
234     way: 
235       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
236       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
237       edit: baguhin
238       view_history: tingnan ang kasaysayan
239       way: Daan
240       way_title: "Daan: %{way_name}"
241     way_details: 
242       also_part_of: 
243         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
244       nodes: "Mga buko:"
245       part_of: "Bahagi ng:"
246     way_history: 
247       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
248       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
249       view_details: tingnan ang mga detalye
250       way_history: Kasaysayan ng Daan
251       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
255       big_area: (malaki)
256       no_comment: (wala)
257       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
258       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
259       still_editing: (namamatnugot pa rin)
260       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Kasunod »
263       previous: « Nakaraan
264       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
265     changesets: 
266       area: Pook
267       comment: Puna/Kumento
268       id: ID
269       saved_at: Sinagip sa
270       user: Tagagamit
271     list: 
272       description: Kamakailang pagbabago
273       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
274       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
275       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
276       heading: Mga pangkat ng pagbabago
277       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
278       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
279       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
280       title: Mga pangkat ng pagbabago
281       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
282       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
283       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
284     timeout: 
285       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
289       confirm: Tiyakin
290       hide_link: Itago ang punang ito
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 puna
294         other: "%{count} mga puna"
295       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
296       confirm: Tiyakin
297       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
298       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
299       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
300       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
301     edit: 
302       body: "Katawan:"
303       language: "Wika:"
304       latitude: "Latitud:"
305       location: "Pook (lokasyon):"
306       longitude: "Longhitud:"
307       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
308       save_button: Sagipin
309       subject: "Paksa:"
310       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
311       use_map_link: gamitin ang mapa
312     feed: 
313       all: 
314         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
315         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
318         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
319       user: 
320         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
321         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
322     list: 
323       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
324       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
325       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
326       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
327       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
328       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
329       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
330       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
331       user_title: Talaarawan ni %{user}
332     location: 
333       edit: Baguhin
334       location: "Pook (lokasyon):"
335       view: Tingnan
336     new: 
337       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
338     no_such_entry: 
339       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
340       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
341       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
342     no_such_user: 
343       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
344       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
345       title: Walang ganyang tagagamit
346     view: 
347       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
348       login: Lumagda
349       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
350       save_button: Sagipin
351       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
352       user_title: Talaarawan ni %{user}
353   editor: 
354     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
355     potlatch: 
356       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
357       name: Pagbibigay-daan 1
358     potlatch2: 
359       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
360       name: Pagbibigay-daan 2
361     remote: 
362       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
363       name: Pangmalayong Pantaban
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
367       area_to_export: Pook na Iluluwas
368       embeddable_html: Maibabaong HTML
369       export_button: Iluwas
370       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
371       format: Anyo
372       format_to_export: Anyong Iluluwas
373       image_size: Sukat ng Larawan
374       latitude: "Latitud:"
375       licence: Lisensiya
376       longitude: "Longhitud:"
377       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
378       max: pinakamataas
379       options: Mga mapagpipilian
380       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
381       output: Kinalabasan
382       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
383       scale: Sukat
384       too_large: 
385         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
386         heading: Napakalaki ng Lugar
387       zoom: Lapitan
388     start_rjs: 
389       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
390       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
391       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
392       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
393       export: Iluwas
394       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
395       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
396   geocoder: 
397     description: 
398       title: 
399         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
401         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
402       types: 
403         cities: Mga lungsod
404         places: Mga lugar
405         towns: Mga bayan
406     description_osm_namefinder: 
407       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
408     direction: 
409       east: silangan
410       north: hilaga
411       north_east: hilaga-silangan
412       north_west: hilaga-kanluran
413       south: timog
414       south_east: timog-silangan
415       south_west: timog-kanluran
416       west: kanluran
417     distance: 
418       other: sero=mas mababa kaysa 1km
419     results: 
420       more_results: Marami pang mga kinalabasan
421       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
422     search: 
423       title: 
424         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
425         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
427         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
428         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
429         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
430         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
431     search_osm_namefinder: 
432       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
433       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
434     search_osm_nominatim: 
435       prefix: 
436         amenity: 
437           airport: Paliparan
438           arts_centre: Lunduyan ng Sining
439           atm: ATM
440           auditorium: Awditoryum
441           bank: Bangko
442           bar: Tindahang Inuman ng Alak
443           bench: Bangko
444           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
445           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
446           brothel: Bahay-aliwan
447           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
448           bus_station: Himpilan ng Bus
449           cafe: Kapihan
450           car_rental: Arkilahan ng Kotse
451           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
452           car_wash: Paliguan ng Kotse
453           casino: Bahay-pasugalan
454           cinema: Sinehan
455           clinic: Klinika
456           club: Kapisanan
457           college: Dalubhasaan
458           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
459           courthouse: Gusali ng Hukuman
460           crematorium: Krematoryum
461           dentist: Dentista
462           doctors: Mga manggagamot
463           dormitory: Dormitoryo
464           drinking_water: Naiinom na Tubig
465           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
466           embassy: Embahada
467           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
468           fast_food: Kainang Pangmabilisan
469           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
470           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
471           fire_station: Himpilan ng Bumbero
472           fountain: Bukal
473           fuel: Panggatong
474           grave_yard: Sementeryo
475           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
476           hall: Bulwagan
477           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
478           hospital: Ospital
479           hotel: Otel
480           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
481           ice_cream: Sorbetes
482           kindergarten: Kindergarten
483           library: Aklatan
484           market: Pamilihan
485           marketplace: Palengke
486           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
487           nightclub: Alibangbang
488           nursery: Alagaan ng mga Bata
489           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
490           office: Tanggapan
491           park: Liwasan
492           parking: Paradahan
493           pharmacy: Botika
494           place_of_worship: Sambahan
495           police: Pulis
496           post_box: Kahon ng Liham
497           post_office: Tanggapan ng Sulat
498           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
499           prison: Bilangguan
500           pub: Pangmadlang Bahay
501           public_building: Pangmadlang Gusali
502           public_market: Pangmadlang Pamilihan
503           reception_area: Tanggapang Pook
504           recycling: Pook ng Muling Paggamit
505           restaurant: Kainan
506           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
507           sauna: Silid-suuban
508           school: Paaralan
509           shelter: Kanlungan
510           shop: Tindahan
511           shopping: Pamimili
512           social_club: Kapisanang Panglipunan
513           studio: Istudyo
514           supermarket: Malaking Pamilihan
515           taxi: Taksi
516           telephone: Teleponong Pangmadla
517           theatre: Tanghalan
518           toilets: Mga banyo
519           townhall: Bulwagan ng Bayan
520           university: Pamantasan
521           vending_machine: Makinang Nagbebenta
522           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
523           village_hall: Bulwagan ng Nayon
524           waste_basket: Basurahan
525           wifi: Puntahang WiFi
526           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
527         boundary: 
528           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
529         building: 
530           apartments: Bloke ng Apartamento
531           block: Bloke ng Gusali
532           bunker: Hukay na Pangsundalo
533           chapel: Kapilya
534           church: Simbahan
535           city_hall: Gusaling Panglungsod
536           commercial: Gusaling Pangkalakal
537           dormitory: Dormitoryo
538           entrance: Pasukan ng Gusali
539           faculty: Gusali ng mga Guro
540           farm: Gusaling Pambukid
541           flats: Mga bahay-latagan
542           garage: Garahe
543           hall: Bulwagan
544           hospital: Gusali ng Hospital
545           hotel: Otel
546           house: Bahay
547           industrial: Gusaling Pang-industriya
548           office: Gusaling Tanggapan
549           public: Pangmadlang Gusali
550           residential: Gusaling Tirahan
551           retail: Gusaling Tingian
552           school: Gusali ng Paaralan
553           shop: Tindahan
554           stadium: Istadyum
555           store: Bilihan
556           terrace: Balkonahe
557           tower: Tore
558           train_station: Himpilan ng Tren
559           university: Gusali ng Pamantasan
560         highway: 
561           bridleway: Daanan ng Kabayo
562           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
563           bus_stop: Hintuan ng Bus
564           byway: Landas na Hindi Madaanan
565           construction: Ginagawang Punong Lansangan
566           cycleway: Daanan ng Bisikleta
567           distance_marker: Pananda ng Layo
568           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
569           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
570           ford: Bagtasan ng Tao
571           gate: Tarangkahan
572           living_street: Buhay na Lansangan
573           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
574           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
575           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
576           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
577           path: Landas
578           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
579           platform: Palapag
580           primary: Pangunahing Kalsada
581           primary_link: Pangunahing Kalsada
582           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
583           residential: Pamahayan
584           road: Lansangan
585           secondary: Pampangalawang Lansangan
586           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
587           service: Kalyeng Pampalingkuran
588           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
589           steps: Mga hakbang
590           stile: Hagdanan ng Bakod
591           tertiary: Pampangatlong Kalsada
592           track: Pinak
593           trail: Bulaos
594           trunk: Pangunahing Ruta
595           trunk_link: Pangunahing Ruta
596           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
597           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
598         historic: 
599           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
600           battlefield: Pook ng Labanan
601           boundary_stone: Bato ng Hangganan
602           building: Gusali
603           castle: Kastilyo
604           church: Simbahan
605           house: Bahay
606           icon: Kinatawang Larawan
607           manor: Manor
608           memorial: Muog na Pang-alaala
609           mine: Minahan
610           monument: Bantayog
611           museum: Museo
612           ruins: Mga Guho
613           tower: Tore
614           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
615           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
616           wreck: Wasak na Sasakyan
617         landuse: 
618           allotments: Mga Laang Bahagi
619           basin: Lunas ng Ilog
620           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
621           cemetery: Libingan
622           commercial: Pook na Pangkalakalan
623           conservation: Lupaing Iniligtas
624           construction: Konstruksyon
625           farm: Bukid
626           farmland: Lupaing Sakahan
627           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
628           forest: Gubat
629           grass: Damo
630           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
631           industrial: Pook na Pang-industriya
632           landfill: Tabon na Lupain
633           meadow: Kaparangan
634           military: Pook ng Militar
635           mine: Minahan
636           mountain: Bundok
637           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
638           park: Liwasan
639           piste: Piste ng Iski
640           plaza: Plasa
641           quarry: Hukay na Tibagan
642           railway: Daambakal
643           recreation_ground: Lupaing Libangan
644           reservoir: Tinggalan ng Tubig
645           residential: Pook na Panirahan
646           retail: Tingi
647           village_green: Nayong Lunti
648           vineyard: Ubasan
649           wetland: Babad na Lupain
650           wood: Kahoy
651         leisure: 
652           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
653           common: Karaniwang Lupain
654           fishing: Pook na Palaisdaan
655           garden: Halamanan
656           golf_course: Kurso ng Golp
657           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
658           marina: Marina
659           miniature_golf: Munting Golp
660           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
661           park: Liwasan
662           pitch: Hagisang Pampalakasan
663           playground: Palaruan
664           recreation_ground: Lupaing Libangan
665           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
666           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
667           stadium: Istadyum
668           swimming_pool: Palanguyan
669           track: Landas na Takbuhan
670           water_park: Liwasang Tubigan
671         natural: 
672           bay: Look
673           beach: Dalampasigan
674           cape: Tangway
675           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
676           channel: Bambang
677           cliff: Bangin
678           coastline: Baybay-dagat
679           crater: Uka
680           feature: Tampok
681           fell: Pulak
682           fjord: Tubigang Mabangin
683           geyser: Geyser
684           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
685           heath: Lupain ng Halamang Erika
686           hill: Burol
687           island: Pulo
688           land: Lupain
689           marsh: Latian
690           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
691           mud: Putik
692           peak: Tugatog
693           point: Tuldok
694           reef: Bahura
695           ridge: Tagaytay
696           river: Ilog
697           rock: Bato
698           scree: Batuhang Buhaghag
699           scrub: Palumpong
700           shoal: Banlik
701           spring: Bukal
702           strait: Kipot
703           tree: Puno
704           valley: Lambak
705           volcano: Bulkan
706           water: Tubig
707           wetland: Babad na Lupain
708           wetlands: Mga Babad na Lupain
709           wood: Kahoy
710         place: 
711           airport: Paliparan
712           city: Lungsod
713           country: Bansa
714           county: Kondehan
715           farm: Bukid
716           hamlet: Maliit na Nayon
717           house: Bahay
718           houses: Mga Bahay
719           island: Pulo
720           islet: Munting Pulo
721           locality: Lokalidad
722           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
723           municipality: Munisipalidad
724           postcode: Kodigo ng Koreo
725           region: Rehiyon
726           sea: Dagat
727           state: Estado
728           subdivision: Kabahaging kahatian
729           suburb: Kanugnog ng lungsod
730           town: Bayan
731           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
732           village: Nayon
733         railway: 
734           abandoned: Pinabayaang daambakal
735           construction: Kinukumpuning Daambakal
736           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
737           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
738           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
739           halt: Hintuan ng Tren
740           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
741           junction: Panulukan ng Daambakal
742           level_crossing: Patag na Tawiran
743           light_rail: Banayad na Riles
744           monorail: Isahang Riles
745           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
746           platform: Plataporma ng Daambakal
747           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
748           spur: Tahid ng Daambakal
749           station: Himpilan ng Daambakal
750           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
751           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
752           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
753           tram: Riles ng Trambya
754           tram_stop: Hintuan ng Trambya
755           yard: Bakuran ng Daambakal
756         shop: 
757           alcohol: Wala sa Lisensiya
758           apparel: Tindahan ng Kasuotan
759           art: Tindahan ng Sining
760           bakery: Panaderya
761           beauty: Tindahan ng Pampaganda
762           beverages: Tindahan ng mga Inumin
763           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
764           books: Tindahan ng Aklat
765           butcher: Mangangatay
766           car: Tindahan ng Kotse
767           car_dealer: Mangangalakal ng Kotse
768           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
769           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
770           carpet: Tindahan ng Karpet
771           charity: Tindahang Pangkawanggawa
772           chemist: Kimiko
773           clothes: Tindahan ng mga Damit
774           computer: Tindahan ng Kompyuter
775           confectionery: Tindahan ng Kendi
776           convenience: Tindahang Maginhawa
777           copyshop: Tindahang Kopyahan
778           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
779           department_store: Tindahang Kagawaran
780           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
781           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
782           drugstore: Tindahan ng Gamot
783           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
784           electronics: Tindahan ng Elektroniks
785           estate_agent: Ahente ng Lupain
786           farm: Tindahang Pambukid
787           fashion: Tindahan ng Moda
788           fish: Tindahan ng Isda
789           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
790           food: Tindahan ng Pagkain
791           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
792           furniture: Muwebles
793           gallery: Galeriya
794           garden_centre: Lunduyang Halamanan
795           general: Tindahang Panglahat
796           gift: Tindahan ng Regalo
797           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
798           grocery: Tindahan ng Groserya
799           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
800           hardware: Tindahan ng Hardwer
801           hifi: Hi-Fi
802           insurance: Seguro
803           jewelry: Tindahan ng Alahas
804           kiosk: Tindahan ng Kubol
805           laundry: Labahan
806           mall: Pasyalang Pangmadla
807           market: Pamilihan
808           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
809           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
810           music: Tindahan ng Tugtugin
811           newsagent: Ahente ng Balita
812           optician: Optiko
813           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
814           outdoor: Tindahang Panlabas
815           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
816           photo: Tindahan ng Litrato
817           salon: Salon
818           shoes: Tindahan ng Sapatos
819           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
820           sports: Tindahang Pampalakasan
821           stationery: Tindahan ng Papel
822           supermarket: Malaking Pamilihan
823           toys: Tindahan ng Laruan
824           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
825           video: Tindahan ng Bidyo
826           wine: Wala sa Lisensiya
827         tourism: 
828           alpine_hut: Kubong Pambundok
829           artwork: Likhang Sining
830           attraction: Pang-akit
831           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
832           cabin: Dampa
833           camp_site: Pook ng Kampo
834           caravan_site: Lugar ng Karabana
835           chalet: Kubo ng Pastol
836           guest_house: Bahay na Pampanauhin
837           hostel: Hostel
838           hotel: Otel
839           information: Kabatiran
840           lean_to: Sibi
841           motel: Motel
842           museum: Museo
843           picnic_site: Pook na Pampiknik
844           theme_park: Liwasang may Tema
845           valley: Lambak
846           viewpoint: Tuldok ng pananaw
847           zoo: Hayupan
848         waterway: 
849           boatyard: Bakuran ng bangka
850           canal: Paralanan
851           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
852           dam: Saplad
853           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
854           ditch: Bambang
855           dock: Pantalan
856           drain: Limasan
857           lock: Kandado
858           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
859           mineral_spring: Balong na Mineral
860           mooring: Pugalan
861           rapids: Mga lagaslasan
862           river: Ilog
863           riverbank: Pampang ng Ilog
864           stream: Batis
865           wadi: Tuyot na Ilog
866           water_point: Tuldok ng Tubigan
867           waterfall: Talon
868           weir: Pilapil
869   javascripts: 
870     map: 
871       base: 
872         cycle_map: Mapa ng Ikot
873     site: 
874       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
875       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
876       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
877       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
878       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
879       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
880   layouts: 
881     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
882     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
883     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
884     documentation: Dokumentasyon
885     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
886     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
887     donate_link_text: nag-aabuloy
888     edit: Baguhin
889     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
890     export: Iluwas
891     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
892     foundation: Pundasyon
893     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
894     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
895     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
896     help: Tulong
897     help_centre: Lunduyan ng Tulong
898     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
899     history: Kasaysayan
900     home: tahanan
901     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
902     inbox: kahong-tanggapan (%{count})
903     inbox_tooltip: 
904       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
905     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
906     intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
907     intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng %{ucl} at %{bytemark}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng %{partners}.
908     intro_3_partners: wiki
909     license: 
910       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
911     log_in: lumagda
912     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
913     logo: 
914       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
915     logout: umalis mula sa pagkakalagda
916     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
917     make_a_donation: 
918       text: Magkaloob ng isang Abuloy
919       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
920     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
921     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
922     sign_up: magpatala
923     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
924     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
925     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
926     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
927     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
928     view: Tingnan
929     view_tooltip: Tingnan ang mapa
930     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
931     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
932     wiki: Wiki
933     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
934   license_page: 
935     foreign: 
936       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
937       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
938       title: Tungkol sa salinwikang ito
939     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC-BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
940     native: 
941       mapping_link: simulan ang pagmamapa
942       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
943       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
944       title: Tungkol sa pahinang ito
945   message: 
946     delete: 
947       deleted: Binura ang mensahe
948     inbox: 
949       date: Petsa
950       from: Mula sa
951       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
952       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
953       outbox: kahong-labasan
954       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
955       subject: Paksa
956       title: Kahon ng pumapasok
957     mark: 
958       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
959       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
960     message_summary: 
961       delete_button: Burahin
962       read_button: Tatakan bilang nabasa na
963       reply_button: Tumugon
964       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
965     new: 
966       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
967       body: Katawan
968       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
969       message_sent: Naipadala na ang mensahe
970       send_button: Ipadala
971       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
972       subject: Paksa
973       title: Magpadala ng mensahe
974     no_such_message: 
975       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
976       heading: Walang ganyang mensahe
977       title: Walang ganyang mensahe
978     no_such_user: 
979       body: Paumanhin walang tagagamit na may ganyang pangalan.
980       heading: Walang ganyang tagagamit
981       title: Walang ganyang tagagamit
982     outbox: 
983       date: Petsa
984       inbox: kahon ng pumapasok
985       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
986       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
987       outbox: kahong-labasan
988       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
989       subject: Paksa
990       title: Kahong-labasan
991       to: Para kay
992     read: 
993       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
994       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
995       date: Petsa
996       from: Mula sa
997       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
998       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
999       reply_button: Tumugon
1000       subject: Paksa
1001       title: Basahin ang mensahe
1002       to: Para kay
1003       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1004       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1005     reply: 
1006       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1007     sent_message_summary: 
1008       delete_button: Burahin
1009   notifier: 
1010     diary_comment_notification: 
1011       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1012       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1013       hi: Kumusta %{to_user},
1014       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1015     email_confirm: 
1016       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1017     email_confirm_html: 
1018       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1019       greeting: Kumusta,
1020       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1021     email_confirm_plain: 
1022       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1023       greeting: Kumusta,
1024       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1025       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1026     friend_notification: 
1027       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1028       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1029       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1030       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1031     gpx_notification: 
1032       and_no_tags: at walang mga tatak.
1033       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1034       failure: 
1035         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1036         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1037         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1038         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1039       greeting: Kumusta,
1040       success: 
1041         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1042         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1043       with_description: na may paglalarawan
1044       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1045     lost_password: 
1046       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1047     lost_password_html: 
1048       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1049       greeting: Kumusta,
1050       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1051     lost_password_plain: 
1052       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1053       greeting: Kumusta,
1054       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1055       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1056     message_notification: 
1057       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1058       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1059       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1060       hi: Kumusta %{to_user},
1061     signup_confirm: 
1062       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1063     signup_confirm_html: 
1064       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1065       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1066       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1067       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1068       greeting: Kumusta ka diyan!
1069       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1070       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1071       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1072       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1073       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1074       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1075       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1076     signup_confirm_plain: 
1077       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1078       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1079       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1080       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1081       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1082       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1083       greeting: Kumusta ka diyan!
1084       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1085       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1086       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1087       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1088       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1089       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1090       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1091       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1092   oauth: 
1093     oauthorize: 
1094       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1095       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1096       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1097       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1098       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1099       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1100       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1101       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
1102     revoke: 
1103       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1104   oauth_clients: 
1105     create: 
1106       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1107     destroy: 
1108       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1109     edit: 
1110       submit: Baguhin
1111       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1112     form: 
1113       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1114       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1115       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1116       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1117       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1118       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1119       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1120       name: Pangalan
1121       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1122       required: Kinakailangan
1123       support_url: URL ng Pagtangkilik
1124       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1125     index: 
1126       application: Pangalan ng Aplikasyon
1127       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1128       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1129       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1130       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1131       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1132       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1133       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1134       revoke: Bawiin!
1135       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1136     new: 
1137       submit: Magpatala
1138       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1139     not_found: 
1140       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1141     show: 
1142       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1143       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1144       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1145       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1146       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1147       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1148       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1149       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1150       edit: Baguhin ang mga Detalye
1151       key: "Susi ng Tagaubos:"
1152       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1153       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1154       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1155       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1156       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1157     update: 
1158       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1159   site: 
1160     edit: 
1161       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1162       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1163       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1164       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1165       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1166       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1167       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1168       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1169       user_page_link: pahina ng tagagamit
1170     index: 
1171       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1172       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1173       js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
1174       license: 
1175         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1176         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1177         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1178       permalink: Permalink
1179       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1180       shortlink: Maikling kawing
1181     key: 
1182       map_key: Susi ng Mapa
1183       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1184       table: 
1185         entry: 
1186           admin: Hangganang pampangangasiwa
1187           allotments: Mga Laang Bahagi
1188           apron: 
1189             - Tapis ng paliparan
1190             - terminal
1191           bridge: Itim na pambalot = tulay
1192           bridleway: Daanan ng Kabayo
1193           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1194           building: Makabuluhang gusali
1195           byway: Landas na hindi madaanan
1196           cable: 
1197             - Kotse ng kable
1198             - upuang inaangat
1199           cemetery: Libingan
1200           centre: Lunduyang pampalakasan
1201           commercial: Pook na pangkalakalan
1202           common: 
1203             - Karaniwan
1204             - kaparangan
1205           construction: Mga kalsadang ginagawa
1206           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1207           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1208           farm: Bukid
1209           footway: Lakaran ng tao
1210           forest: Gubat
1211           golf: Kurso ng golp
1212           heathland: Lupain ng halamang erika
1213           industrial: Pook na pang-industriya
1214           lake: 
1215             - Lawa
1216             - tinggalan ng tubig
1217           military: Pook ng militar
1218           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1219           park: Liwasan
1220           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1221           pitch: Hagisang pampalakasan
1222           primary: Pangunahing kalsada
1223           private: Pribadong pagpunta
1224           rail: Daambakal
1225           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1226           resident: Pook na panuluyan
1227           retail: Lugar na tingian
1228           runway: 
1229             - Rampa ng Paliparan
1230             - daanan ng taksi
1231           school: 
1232             - Paaralan
1233             - pamantasan
1234           secondary: Pampangalawang kalsada
1235           station: Himpilan ng daambakal
1236           subway: Daanang pang-ilalim
1237           summit: 
1238             - Taluktok
1239             - tugatog
1240           tourist: Pang-akit ng turista
1241           track: Bakas
1242           tram: 
1243             - Banayad na riles
1244             - trambya
1245           trunk: Punong Kalsada
1246           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1247           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1248           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1249           wood: Kahoy
1250     search: 
1251       search: Maghanap
1252       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1253       submit_text: Gawin
1254       where_am_i: Nasaan ba ako?
1255       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1256     sidebar: 
1257       close: Isara
1258       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1259   time: 
1260     formats: 
1261       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1262   trace: 
1263     create: 
1264       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1265       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1266     delete: 
1267       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1268     edit: 
1269       description: "Paglalarawan:"
1270       download: ikargang paibaba
1271       edit: baguhin
1272       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1273       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1274       map: mapa
1275       owner: "May-ari:"
1276       points: "Mga tuldok:"
1277       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1278       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1279       tags: "Mga tatak:"
1280       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1281       title: Binabago ang bakas na %{name}
1282       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1283       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1284       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1285     list: 
1286       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1287       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1288       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1289       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1290     make_public: 
1291       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1292     no_such_user: 
1293       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1294       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1295       title: Walang ganyang tagagamit
1296     offline: 
1297       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1298       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1299     offline_warning: 
1300       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1301     trace: 
1302       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1303       by: sa pamamagitan ng
1304       count_points: "%{count} mga puntos"
1305       edit: baguhin
1306       edit_map: Baguhin ang Mapa
1307       identifiable: MAKIKILALA
1308       in: sa
1309       map: mapa
1310       more: marami pa
1311       pending: NAGHIHINTAY
1312       private: PRIBADO
1313       public: PANGMADLA
1314       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1315       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1316       view_map: Tingnan ang Mapa
1317     trace_form: 
1318       description: Paglalarawan
1319       help: Saklolo
1320       tags: Mga tatak
1321       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1322       upload_button: Ikargang paitaas
1323       upload_gpx: Ikargang paitaas ang Talaksang GPX
1324       visibility: Pagkanatatanaw
1325       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1326     trace_header: 
1327       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1328       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1329       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1330       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1331     trace_optionals: 
1332       tags: Mga tatak
1333     trace_paging_nav: 
1334       next: Susunod »
1335       previous: « Nakaraan
1336       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1337     view: 
1338       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1339       description: "Paglalarawan:"
1340       download: ikargang paibaba
1341       edit: baguhin
1342       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1343       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1344       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1345       map: mapa
1346       none: Wala
1347       owner: "May-ari:"
1348       pending: NAGHIHINTAY
1349       points: "Mga tuldok:"
1350       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1351       tags: "Mga tatak:"
1352       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1353       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1354       uploaded: "Naikarga na:"
1355       visibility: "Pagkanakikita:"
1356     visibility: 
1357       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1358       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1359       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1360       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1361   user: 
1362     account: 
1363       contributor terms: 
1364         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1365         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1366         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1367         link text: ano ba ito?
1368         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1369         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1370       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1371       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1372       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1373       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1374       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1375       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1376       image: "Larawan:"
1377       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1378       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1379       latitude: "Latitud:"
1380       longitude: "Longhitud:"
1381       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1382       my settings: Mga pagtatakda ko
1383       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1384       new image: Magdagdag ng isang larawan
1385       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1386       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1387       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1388       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1389       public editing: 
1390         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1391         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1392         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1393         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1394         enabled link text: ano ba ito?
1395         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1396       public editing note: 
1397         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1398         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1399       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1400       return to profile: Bumalik sa balangkas
1401       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1402       title: Baguhin ang akawnt
1403       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1404     confirm: 
1405       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1406       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1407       button: Tiyakin
1408       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1409       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1410       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1411       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1412       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1413     confirm_email: 
1414       button: Tiyakin
1415       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1416       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1417       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1418       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1419     confirm_resend: 
1420       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1421       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1422     filter: 
1423       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1424     go_public: 
1425       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1426     list: 
1427       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1428       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1429       heading: Mga tagagamit
1430       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1431       showing: 
1432         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1433       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1434       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1435       title: Mga tagagamit
1436     login: 
1437       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1438       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1439       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1440       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1441       heading: Lumagda
1442       login_button: Lumagda
1443       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1444       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1445       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1446       password: "Hudyat:"
1447       register now: Magpatala na ngayon
1448       remember: "Tandaan ako:"
1449       title: Lumagda
1450       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1451     logout: 
1452       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1453       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1454       title: Umalis sa pagkakalagda
1455     lost_password: 
1456       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1457       heading: Nakalimutang Hudyat?
1458       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1459       new password button: Itakda uli ang hudyat
1460       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1461       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1462       title: Naiwalang hudyat
1463     make_friend: 
1464       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1465       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1466       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1467     new: 
1468       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1469       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1470       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1471       continue: Magpatuloy
1472       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1473       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1474       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1475       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1476       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1477       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1478       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1479       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1480       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1481       password: "Hudyat:"
1482       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1483       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1484       title: Likhain ang akawnt
1485     no_such_user: 
1486       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1487       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1488       title: Walang ganyang tagagamit
1489     popup: 
1490       friend: Kaibigan
1491       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1492       your location: Kinalalagyan mo
1493     remove_friend: 
1494       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1495       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1496     reset_password: 
1497       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1498       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1499       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1500       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1501       password: "Hudyat:"
1502       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1503       title: Muling itakda ang hudyat
1504     set_home: 
1505       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1506     suspended: 
1507       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1508       heading: Inantala ang Akawnt
1509       title: Naantalang Akawnt
1510       webmaster: panginoon ng sapot
1511     terms: 
1512       agree: Sumang-ayon
1513       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1514       consider_pd_why: ano ba ito?
1515       decline: Tanggihan
1516       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1517       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1518       legale_names: 
1519         france: Pransiya
1520         italy: Italya
1521         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1522       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1523       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1524       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1525       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1526     view: 
1527       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1528       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1529       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1530       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1531       blocks by me: mga paghahadlang ko
1532       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1533       confirm: Tiyakin
1534       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1535       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1536       created from: "Nilikha magmula sa:"
1537       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1538       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1539       description: Paglalarawan
1540       diary: talaarawan
1541       edits: mga pagbabago
1542       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1543       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1544       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1545       km away: "%{count}km ang layo"
1546       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1547       m away: "%{count}m ang layo"
1548       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1549       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1550       my diary: talaarawan ko
1551       my edits: mga pamamatnugot ko
1552       my settings: mga pagtatakda ko
1553       my traces: mga pagbabakas ko
1554       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1555       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1556       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1557       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1558       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1559       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1560       role: 
1561         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1562         grant: 
1563           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1564           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1565         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1566         revoke: 
1567           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1568           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1569       send message: ipadala ang mensahe
1570       settings_link_text: mga pagtatakda
1571       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1572       status: "Katayuan:"
1573       traces: mga bakas
1574       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1575       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1576       your friends: Mga kaibigan mo
1577   user_block: 
1578     blocks_by: 
1579       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1580       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1581       title: Mga paghadlang ni %{name}
1582     blocks_on: 
1583       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1584       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1585       title: Mga paghadlang sa %{name}
1586     create: 
1587       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1588       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1589       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1590     edit: 
1591       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1592       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1593       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1594       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1595       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1596       show: Tingnan ang hadlang na ito
1597       submit: Isapanahon ang paghadlang
1598       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1599     filter: 
1600       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1601       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1602       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
1603     helper: 
1604       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1605       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1606       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1607     index: 
1608       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1609       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1610       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1611     model: 
1612       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1613       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1614     new: 
1615       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1616       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1617       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1618       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1619       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1620       submit: Likhain ang hadlang
1621       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1622       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1623       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1624     not_found: 
1625       back: Bumalik sa talatuntunan
1626       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1627     partial: 
1628       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1629       creator_name: Tagapaglikha
1630       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1631       edit: Baguhin
1632       not_revoked: (hindi binawi)
1633       reason: Dahilan ng pagharang
1634       revoke: Bawiin!
1635       revoker_name: Binawi ni
1636       show: Ipakita
1637       status: Kalagayan
1638     period: 
1639       one: 1 oras
1640       other: "%{count} mga oras"
1641     revoke: 
1642       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1643       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1644       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1645       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1646       revoke: Bawiin!
1647       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1648       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1649     show: 
1650       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1651       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1652       edit: Baguhin
1653       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1654       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1655       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1656       revoke: Bawiin!
1657       revoker: "Tagapagbawi:"
1658       show: Ipakita
1659       status: Kalagayan
1660       time_future: Magwawakas sa %{time}
1661       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1662       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1663     update: 
1664       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1665       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1666   user_role: 
1667     filter: 
1668       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1669       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1670       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1671       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1672     grant: 
1673       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1674       confirm: Pagtibayin
1675       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1676       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1677       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1678     revoke: 
1679       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1680       confirm: Tiyakin
1681       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1682       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1683       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin