Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / fa.yml
1 # Messages for Persian (فارسی)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Grille chompa
5 # Author: Huji
6 # Author: Reza1615
7 # Author: Sahim
8 # Author: Wayiran
9 fa: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_entry: 
13         language: زبان
14         latitude: عرض جغرافیایی
15         longitude: طول جغرافیایی
16         title: عنوان
17         user: کاربر
18       friend: 
19         friend: دوست
20         user: کاربر
21       message: 
22         title: عنوان
23       trace: 
24         description: توضیح
25         latitude: عرض جغرافیایی
26         longitude: طول جغرافیایی
27         name: نام
28         size: اندازه
29         user: کاربر
30       user: 
31         email: پست الکترونیکی
32         languages: زبان ها
33         pass_crypt: کلمه عبور
34     models: 
35       changeset: مجموعه تغییرات
36       country: کشور
37       friend: دوست
38       language: زبان
39       message: پیغام
40       node: گره
41       relation: ارتباط
42       user: کاربر
43       way: راه
44   browse: 
45     changeset: 
46       changeset: "مجموعه تغییرات: {{id}}"
47       changesetxml: مجموعه تغییرات XML
48       download: بارگیری {{changeset_xml_link}} یا {{osmchange_xml_link}}
49       feed: 
50         title: مجموعه تغییرات {{id}}
51         title_comment: مجموعه تغییرات {{id}} - {{comment}}
52       osmchangexml: osmChange XML
53       title: مجموعه تغییرات
54     changeset_details: 
55       belongs_to: "متعلق به :"
56       bounding_box: جعبه مرزی
57       box: جعبه
58       closed_at: "بسته شده بر:"
59       created_at: "ایجاد توسط:"
60       has_nodes: 
61         other: "یک=دارای {{count}} نقطه:"
62       has_relations: 
63         other: "یک=دارای {{count}} مرتبط:"
64       has_ways: 
65         other: "یک=دارای {{count}} مسیر:"
66       no_bounding_box: هیچ جعبه مرزی برای این مجموعه تغییرات ذخیره نشده‌است
67       show_area_box: نمایش جعبه منطقه
68     common_details: 
69       changeset_comment: "نظر:"
70       edited_at: "ویرایش در:"
71       edited_by: "ویرایش توسط:"
72       in_changeset: "تغییرات در :"
73       version: "نسخه :"
74     containing_relation: 
75       entry: ارتباطات {{relation_name}}
76       entry_role: رابطه {{relation_name}} (به عنوان {{relation_role}})
77     map: 
78       deleted: حذف
79       larger: 
80         area: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
81         node: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
82         relation: مشاهده رابطه در نقشه بزرگتر
83         way: روش نمایش بر روی نقشه بزرگتر
84       loading: در حال بارگذاری…
85     navigation: 
86       all: 
87         next_changeset_tooltip: تغییرات بعدی
88         next_node_tooltip: گره بعدی
89         next_relation_tooltip: ارتباط بعدی
90         next_way_tooltip: راه بعدی
91         prev_changeset_tooltip: تغییرات قبلی
92         prev_node_tooltip: گره قبلی
93         prev_relation_tooltip: رابطه قبلی
94         prev_way_tooltip: راه قبلی
95       user: 
96         name_changeset_tooltip: نمایش ویرایش‌های انجام‌شده توسط {{user}}
97         next_changeset_tooltip: "{{user}} ویرایش بعدی توسط"
98         prev_changeset_tooltip: "{{user}} قبلی ویرایش توسط"
99     node: 
100       download: "{{download_xml_link}}، {{view_history_link}} یا {{edit_link}}"
101       download_xml: بارگیری XML
102       edit: ویرایش
103       node: گره
104       node_title: "گره: {{node_name}}"
105       view_history: نمایش تاریخچه
106     node_details: 
107       coordinates: "مختصات:"
108       part_of: "قسمتی از:"
109     node_history: 
110       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
111       download_xml: بارگیری XML
112       node_history: تاریخچه منطقه
113       node_history_title: "تاریخچه منطقه: {{node_name}}"
114       view_details: نمایش جزئیات
115     not_found: 
116       sorry: با عرض پوزش ، {{type}} با شناسه {{id}} ،یافت نمی‌شود.
117       type: 
118         changeset: مجموعه تغییرات
119         node: گره
120         relation: ارتباط
121         way: راه
122     paging_nav: 
123       of: از
124       showing_page: صفحه نمایش
125     relation: 
126       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_history_link}}"
127       download_xml: بارگیری XML
128       relation: ارتباط
129       relation_title: "ارتباطات: {{relation_name}}"
130       view_history: نمایش تاریخچه
131     relation_details: 
132       members: "اعضا:"
133       part_of: "قسمتی از:"
134     relation_history: 
135       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
136       download_xml: بارگیری XML
137       relation_history: تاریخچه ارتباطات
138       relation_history_title: "تاریخچه ارتباطات: {{relation_name}}"
139       view_details: نمایش جزئیات
140     relation_member: 
141       entry_role: "{{type}} {{name}} به عنوان {{role}}"
142       type: 
143         node: گره
144         relation: ارتباط
145         way: راه
146     start: 
147       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
148       view_data: مشاهده اطلاعات برای نمایش نقشه فعلی
149     start_rjs: 
150       data_frame_title: داده ها
151       data_layer_name: داده ها
152       details: جزئیات
153       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
154       edited_by_user_at_timestamp: "[[timestamp]] در [[user]] ویرایش توسط"
155       history_for_feature: "[[feature]] تاریخچه برای"
156       load_data: بارگذاری داده ها
157       loaded_an_area_with_num_features: "  شما منطقه‌ای را بارگذاری کردید که شامل[[num_features]] می‌شود. به طورکلی بعضی از مرورگرها نمی توانند با این مقدار اطلاعات تصویری کار کنند.کلا مرورگرها برای نمایش اطلاعات کمتر از 100 مورد در زمان  در بهترین وضعیت هستند: و هر میزان دیگر میتواند مرورگر ار کند  یا قفل کند.اگر شما میخواهید این اطلاعات دیده شود دکمه زیر را فشار دهید."
158       loading: در حال بارگذاری…
159       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
160       object_list: 
161         api: بازیابی این منطقه از ای‌پی‌آی
162         back: نمایش فهرست موضوع
163         details: جزئیات
164         heading: لیست اجزاء
165         history: 
166           type: 
167             node: گره [[id]]
168             way: راه [[id]]
169         selected: 
170           type: 
171             node: گره [[id]]
172             way: راه [[id]]
173         type: 
174           node: گره
175           way: راه
176       private_user: کاربر شخصی
177       show_history: نمایش سابقه
178       unable_to_load_size: "نمی‌تواند بارگذاری کند: اندازه جعبه ارتباطی [[bbox_size]] خیلی زیاد هست و باید کمتر از {{max_bbox_size}} باشد"
179       wait: صبر کنید...
180       zoom_or_select: بزگنمایی کنید یا بخشی از منطقه را برای دیدن انتخاب کنید
181     tag_details: 
182       tags: "برچسب‌ها:"
183       wiki_link: 
184         key: " {{key}} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
185         tag: " {{key}} = {{value}} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
186       wikipedia_link: صفحه {{page}} مقاله در ویکی‌پدیا
187     timeout: 
188       sorry: با عرض پوزش ، داده ها برای {{type}} با شناسه {{id}} ، زمان بیش از حد طولانی برای بازیابی میبرد
189       type: 
190         changeset: مجموعه تغییرات
191         node: گره
192         relation: ارتباط
193         way: راه
194     way: 
195       download: "{{download_xml_link}}، {{view_history_link}} یا {{edit_link}}"
196       download_xml: بارگیری XML
197       edit: ویرایش
198       view_history: نمایش تاریخچه
199       way: راه
200       way_title: "راه: {{way_name}}"
201     way_details: 
202       also_part_of: 
203         other: "همچنین بخشی از مسیرها {{related_ways}} "
204       nodes: "گره ها :"
205       part_of: "قسمتی از:"
206     way_history: 
207       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
208       download_xml: بارگیری XML
209       view_details: نمایش جزئیات
210       way_history: تاریخچه مسیر
211       way_history_title: "تاریخچه مسیر : {{way_name}}"
212   changeset: 
213     changeset: 
214       anonymous: گمنام
215       big_area: (بزرگ)
216     changeset_paging_nav: 
217       next: بعدی »
218       previous: "« قبلی"
219     changesets: 
220       area: منطقه
221       user: کاربر
222   diary_entry: 
223     diary_comment: 
224       confirm: تأیید
225     diary_entry: 
226       comment_count: 
227         one: 1 نظر
228         other: "{{count}} نظر"
229       confirm: تأیید
230     edit: 
231       language: "زبان:"
232       latitude: "عرض جغرافیایی:"
233       longitude: "طول جغرافیایی:"
234       save_button: ذخیره
235     location: 
236       edit: ویرایش
237       view: نمایش
238     view: 
239       login: ورود به سیستم
240       save_button: ذخیره
241   editor: 
242     default: پیش‌فرض (در حال حاضر {{name}})
243     potlatch: 
244       description: جلسه ۱ (در مرورگر ویرایشگر)
245       name: Potlatch 1
246     potlatch2: 
247       description: جلسه ۲ (در مرورگر ویرایشگر)
248       name: Potlatch 2
249     remote: 
250       description: کنترل از راه دور (JOSM یا Merkaartor)
251       name: کنترل از راه دور
252   export: 
253     start: 
254       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
255       area_to_export: برون‌بری منطقه
256       embeddable_html: درج اچ‌تی‌ام‌ال
257       export_button: برون‌بری
258       export_details: اطلاعات نقشه‌باز‌شهری تحت مجوز <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">  کریتیو کانز اشتراک‌یکسان 2 است
259       format: قالب
260       format_to_export: قالب برای خروجی‌سازی
261       image_size: اندازه تصویر
262       latitude: "عرض:"
263       licence: اجازه‌نامه
264       longitude: "طول:"
265       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
266       mapnik_image: Mapnik تصویر
267       max: حداکثر
268       options: تنظیمات
269       osm_xml_data: داده‌های XML نقشه‌باز‌شهری
270       osmarender_image: تصویر پردازش شده نقشه‌باز‌شهری
271       output: خروجی
272       paste_html: برای تعبیه کردن در وب‌گاه اچ‌تی‌ام‌ال را پیست کنید
273       scale: مقیاس
274       too_large: 
275         body: این منطقه برای خروجی سازی  در قالب XML بسیار بزرگ است لطفا پس از بزرگنمایی منطقه کوچکتری را انتخاب کنید
276         heading: منطقه بیش از حد بزرگ
277       zoom: بزگ‌نمایی
278     start_rjs: 
279       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
280       change_marker: تغییر موقعیت نشانه‌گذار
281       click_add_marker: برای اضافه کردن نشانگر بر روی نقشه کلیک کنید
282       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
283       export: صدور
284       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
285       view_larger_map: نمایش نقشه بزرگتر
286   geocoder: 
287     description: 
288       types: 
289         cities: شهرها
290         places: مکانها
291         towns: شهرستانها
292     description_osm_namefinder: 
293       prefix: "{{distance}} {{direction}} {{type}}"
294     direction: 
295       east: شرق
296       north: شمال
297       north_east: شمال شرقی
298       north_west: شمال غربی
299       south: جنوب
300       south_east: جنوب شرقی
301       south_west: جنوب غربی
302       west: غرب
303     distance: 
304       one: تقریباً 1کیلومتر
305       other: تقریباً {{count}}کیلومتر
306       zero: کمتر از 1کیلومتر
307     search: 
308       title: 
309         ca_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
310         geonames: نتایج <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
311         latlon: نتایج <a href="http://openstreetmap.org/">داخلی</a>
312         osm_namefinder: نتایج <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
313         osm_nominatim: نتایج <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
314         uk_postcode: نتایج <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
315         us_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
316     search_osm_namefinder: 
317       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} {{parentname}})"
318       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} {{placename}}"
319     search_osm_nominatim: 
320       prefix: 
321         amenity: 
322           airport: فرودگاه
323           atm: عابر بانک
324           bank: بانک
325           bench: نیمکت
326           brothel: فاحشه خانه
327           cafe: کافه
328           cinema: سینما
329           clinic: درمانگاه
330           courthouse: دادگاه
331           dentist: دندانپزشک
332           dormitory: خوابگاه دانشجویی
333           embassy: سفارت
334           fire_station: آتش نشانی
335           fuel: پمپ بنزین
336           hospital: بیمارستان
337           hotel: هتل
338           ice_cream: بستنی فروشی
339           kindergarten: کودکستان
340           library: کتابخانه
341           market: بازار
342           marketplace: بازار
343           office: دفتر
344           park: پارک
345           parking: پارکینگ
346           pharmacy: داروخانه
347           police: پلیس
348           post_box: صندوق پست
349           post_office: اداره پست
350           prison: زندان
351           pub: میخانه
352           recycling: بازیافت
353           restaurant: رستوران
354           school: مدرسه
355           shop: فروشگاه
356           supermarket: سوپرمارکت
357           taxi: تاکسی
358           theatre: تئاتر
359           toilets: توالت
360           townhall: شهر داری
361           university: دانشگاه
362           waste_basket: سطل اشغال
363         building: 
364           church: کلیسا
365           garage: گاراژ
366           hospital: ساختمان بیمارستان
367           hotel: هتل
368           house: خانه
369           shop: فروشگاه
370           stadium: ورزشگاه
371           tower: برج
372         highway: 
373           bus_stop: ایستگاه اتوبوس
374           footway: پیاده رو
375           gate: دروازه
376           motorway: اتوبان
377           path: مسیر
378           pedestrian: پیاده راه
379           residential: مسکونی
380           road: جاده
381           steps: پله
382           trunk: بزرگراه
383           trunk_link: بزرگراه
384         historic: 
385           castle: قلعه
386           church: کلیسا
387           museum: موزه
388           tower: برج
389         landuse: 
390           cemetery: گورستان
391           farmland: زمین کشاورزی
392           forest: جنگل
393           mine: معدن
394           mountain: کوه
395           park: پارک
396           railway: ریل
397         leisure: 
398           fishing: نواحی ماهی‌گیری
399           garden: باغ
400           marina: تفریح‌گاه ساحلی
401           park: پارک
402           stadium: ورزشگاه
403           swimming_pool: استخر شنا
404         natural: 
405           bay: خالیج
406           beach: ساحل
407           cave_entrance: ورودی غار
408           channel: کانال
409           coastline: ساحل
410           fell: قطع کردن
411           glacier: یخچال طبیعی
412           hill: تپه
413           island: جزیره
414           moor: دشت
415           mud: گل
416           peak: قله
417           point: نقطه
418           river: رود خانه
419           rock: صخره
420           spring: بهار
421           tree: درخت
422           valley: دره
423           volcano: کوه آتشفشان
424           water: اب
425           wood: جنگل
426         place: 
427           airport: فرودگاه
428           city: شهر بزرگ
429           country: کشور
430           farm: مزرعه
431           house: خانه
432           island: جزیره
433           islet: جزیره کوچک
434           locality: محل
435           postcode: کدپستی
436           sea: دریا
437           suburb: محله
438           town: شهر
439           village: دهکده
440         shop: 
441           bakery: نانوایی
442           books: فروشگاه کتاب
443           butcher: قصاب
444           greengrocer: سبزی فروش
445           kiosk: کیوسک
446           laundry: خشکشویی
447           market: بازار
448           supermarket: سوپرمارکت
449         tourism: 
450           artwork: آثار هنری
451           attraction: جاذبه
452           bed_and_breakfast: تخت‌خواب و صبحانه
453           cabin: اطاق
454           camp_site: محل اردوگاه
455           chalet: کلبه ییلاقی
456           hostel: هتل
457           hotel: هتل
458           information: اطلاعات
459           motel: متل
460           museum: موزه
461           valley: دره
462           zoo: باغ وحش
463         waterway: 
464           canal: کانال
465           dam: سد
466           river: رودخانه
467           waterfall: ابشار
468   html: 
469     dir: rtl
470   javascripts: 
471     map: 
472       base: 
473         noname: بینام
474   layouts: 
475     copyright: کپی رایت و مجوز
476     edit: ویرایش
477     export: صدور
478     help: راهنما
479     history: تاریخچه
480     intro_3_partners: ویکی‌
481     log_in: ورود به سیستم
482     logout: خروج
483     logout_tooltip: خروج از سیستم
484     make_a_donation: 
485       text: کمک مالی
486       title: OpenStreetMap پشتیبانی با اهداء پولی
487     sign_up: ثبت نام
488     user_diaries: یادداشت کاربر
489     view: نمایش
490     view_tooltip: نمایش نقشه
491     welcome_user: خوش آمدید، {{user_link}}
492     wiki: ویکی‌
493   license_page: 
494     foreign: 
495       english_link: اصل انگلیسی
496       text: در زمان به وجود آمدن تداخل بین ترجمه  فارسی و {{english_original_link}} متن انگلیسی در اولویت است
497       title: درباره این ترجمه‌ها
498     native: 
499       mapping_link: شروع به نقشه‌کشی
500       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE نسخه
501       text: شما در حال مشاهده ویرایش انگلیسی قانون کپی‌رایت هستید.  برای دیدن {{native_link}}  می توانید به عقب باز گردید یا خواندن متن کپی رایت و {{mapping_link}} را متوقف کنید
502       title: درباره این صفحه
503   message: 
504     inbox: 
505       date: تاریخ
506       from: از
507       my_inbox: صندوق دریافتی من
508       outbox: صندوق خروجی
509       subject: عنوان
510       title: صندوق دریافتی
511     message_summary: 
512       delete_button: حذف
513       reply_button: پاسخ
514     new: 
515       send_button: ارسال
516       subject: عنوان
517     outbox: 
518       date: تاریخ
519       inbox: صندوق دریافتی
520       my_inbox: "{{inbox_link}} من"
521       outbox: صندوق خروجی
522       subject: عنوان
523       title: صندوق خروجی
524       to: به
525     read: 
526       date: تاریخ
527       from: از
528       reply_button: پاسخ
529       subject: عنوان
530       to: به
531     sent_message_summary: 
532       delete_button: حذف
533   notifier: 
534     diary_comment_notification: 
535       hi: سلام {{to_user}} ،
536     email_confirm_html: 
537       greeting: سلام ،
538     email_confirm_plain: 
539       greeting: سلام ،
540     gpx_notification: 
541       greeting: سلام ،
542     lost_password_html: 
543       greeting: سلام ،
544     lost_password_plain: 
545       greeting: سلام ،
546     message_notification: 
547       hi: سلام {{to_user}},
548     signup_confirm_plain: 
549       greeting: سلام!
550   oauth_clients: 
551     edit: 
552       submit: ویرایش
553     form: 
554       name: نام
555   site: 
556     index: 
557       license: 
558         project_name: پروژه OpenStreetMap
559     key: 
560       table: 
561         entry: 
562           cemetery: گورستان
563           farm: مزرعه
564           forest: جنگل
565           golf: زمین گلف
566           lake: 
567             - دریاچه
568           motorway: اتوبان
569           park: پارک
570           runway: 
571             - باند فرودگاه
572           school: 
573             - مدرسه
574             - دانشگاه
575           subway: مترو
576           summit: 
577             - قله
578             - قله
579           trunk: بزرگراه
580     search: 
581       search: جستجو
582       search_help: "مثال : 'نامجو ۱۶، مشهد' ، 'CB2 5AQ' ، 'post offices near تهران' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>مثالها ادامه...</a>"
583       submit_text: برو
584       where_am_i: من کجا هستم؟
585     sidebar: 
586       close: بستن
587       search_results: نتایج جستجو
588   time: 
589     formats: 
590       friendly: "%e %B %Y ساعت %H:%M"
591   trace: 
592     create: 
593       trace_uploaded: پروندهٔ GPX شما بارگذاری شده است و در انتظار درج در پایگاه داده است. این کار معمولاً نیم ساعت طول می‌کشد و در صورت تکمیل، رایانامه‌ای به شما فرستاده خواهد شد.
594       upload_trace: ارسال ردیابی جی‌پی‌اس
595     delete: 
596       scheduled_for_deletion: فهرست پیگیری برای حذف کردن
597     edit: 
598       description: "شرح:"
599       download: بارگیری
600       edit: ویرایش
601       filename: "نام پرونده:"
602       heading: ویرایش رهگیری {{name}}
603       map: نقشه
604       owner: "مالک:"
605       points: "نقاط:"
606       save_button: ذخیرهٔ تغییرات
607       start_coord: "شروع مختصات:"
608       tags: "برچسب‌ها:"
609       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
610       title: ویرایش رهگیری {{name}}
611       uploaded_at: ":بارگذاری شد"
612       visibility: "پدیداری:"
613       visibility_help: به چه معنی است؟
614     list: 
615       public_traces: مسیر‌های جی‌پی‌اس عمومی
616       public_traces_from: مسیر جی‌پی‌اس عمومی از {{user}}
617       tagged_with: با  {{tags}} برچسب بزنید
618       your_traces: آثار جی‌پی‌اس شما
619     make_public: 
620       made_public: رسم‌کردن عمومی
621     no_such_user: 
622       body: شرمند کاربری با نام {{user}} وجود ندارد. لطفا اسم کاربر را از نو وارد کنید  یا ممکن است لینکی را که شما انتخاب کرده‌اید اشتباه باشد
623       heading: کاربر {{user}} وجود ندارد
624       title: چنین کاربری وجود ندارد
625     offline: 
626       heading: ذخیره بدون اینترنت جی‌پی‌اس
627       message: ذخیره جی‌پی‌اس و بارگذاری سامانه غیرقابل دسترس می‌باشد
628     offline_warning: 
629       message: سامانه بارگذاری جی‌پی‌اکس غیرقابل دسترس می‌باشد
630     trace: 
631       ago: "{{time_in_words_ago}} پیش"
632       by: توسط
633       count_points: "{{count}} نقطه"
634       edit: ویرایش
635       edit_map: ویرایش نقشه
636       identifiable: قابل شناسایی
637       in: در
638       map: نقشه
639       more: بیشتر
640       pending: انتظار
641       private: خصوصی
642       public: عمومی
643       trace_details: مشاهده جزئیات رهگیری
644       trackable: قابل رهگیری
645       view_map: نمایش نقشه
646     trace_form: 
647       description: توضیح
648       help: راهنما
649       tags: برچسب‌ها
650       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
651       upload_button: بارگذاری
652       upload_gpx: ارسال پرونده GPX
653       visibility: پدیداری
654       visibility_help: حد وسط این چیست؟
655     trace_header: 
656       see_all_traces: دیدن همه رهگیری‌ها
657       see_your_traces: دیدن تمام رهگیری‌های شما
658       upload_trace: بارگذاری یک رهگیری
659       your_traces: ‌‌دیدن فقط رهگیری‌های شما
660     trace_optionals: 
661       tags: برچسب‌ها
662     trace_paging_nav: 
663       next: بعدی &raquo;
664       previous: "&laquo; قبلی"
665       showing_page: نمایش صفحه {{page}}
666     view: 
667       delete_track: حذف این رهگیری
668       description: "شرح:"
669       download: بارگیری
670       edit: ویرایش
671       edit_track: ویرایش این رهگیری
672       filename: "نام پرونده:"
673       heading: دیدن رهگیری {{name}}
674       map: نقشه
675       none: هیچ کدام
676       owner: "مالک:"
677       pending: انتظار
678       points: "نقاط:"
679       start_coordinates: "شروع مختصات :"
680       tags: "برچسب‌ها:"
681       title: دیدن رهگیری {{name}}
682       trace_not_found: رهگیری یافت نشد!
683       uploaded: ":بارگذاری شد"
684       visibility: "پدیداری:"
685     visibility: 
686       identifiable: "  قابل تشخیص(نقاط مرتب شده بر اساس زمان را در فهرست پیگیری به عنوان قابل تشخیص نشان دهید)"
687       private: خصوصی (فقط به عنوان ناشناس ، نقاط نامشخص)
688       public: عمومی (نقاط مرتب نشده را در فهرست پیگیری به عنوان ناشناس  نمایش دهید(
689       trackable: (قابل پیگیری (نقاط مرتب شده بر اساس زمان را تنها به عنوان ناشناس به اشتراک بگذارید
690   user: 
691     account: 
692       contributor terms: 
693         agreed: شما باید با شرایط کاربرهای جدید موافقت کنید
694         agreed_with_pd: شما اقرار کردید که ویرایش‌های شما به صورت عمومی ارائه گردند
695         heading: "شرایط شرکت‌کنندگان:"
696         link text: این چیست؟
697         not yet agreed: شما هنوز با شرایط کار جدی موافقت نکردید
698         review link text: برای آسودگی خود این پیوند را دنبال کنید تا شرایز کاربر جدید را مطالعه و موافقت کنید
699       current email address: "آدرس رایانامهٔ فعلی:"
700       delete image: حذف تصویر فعلی
701       email never displayed publicly: (هرگز به صورت عمومی نمایش داده نشود)
702       flash update success: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد.
703       flash update success confirm needed: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد . پست‌الکترونیک خود را برای مشاهده تائید نشانی پست‌الکترونیک جدید  چک کنید
704       home location: "موقعیت خانه:"
705       image: "تصویر :"
706       image size hint: (مربع عکس‌ها حداقل 100 در 100 بهترین کار)
707       keep image: نگه‌داشتن تصویر فعلی
708       latitude: "عرض جغرافیایی:"
709       longitude: "طول جغرافیایی:"
710       make edits public button: همه ویرایش‌های من را عمومی کن
711       my settings: تنظیمات من
712       new email address: "رایانامهٔ جدید:"
713       new image: افزون یک تصویر
714       no home location: شما مجبور به وارد کردن موقعیت خانه‌تان نیستید
715       preferred editor: "ویرایشگر مرجع:"
716       preferred languages: "زبان برگزیده:"
717       profile description: "توصیف نمایه:"
718       public editing: 
719         disabled: غیر فعال شده است و تمام ویرایش‌های قبلی به‌صورت  ناشناس هستند
720         disabled link text: چرا من نمی‌توانم ویرایش کنم؟
721         enabled: فعال شدید.ناشناس نیستید و می‌توانید اطلاعات را ویرایش کنید
722         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
723         enabled link text: این چیست؟
724         heading: "ویرایش عمومی:"
725       public editing note: 
726         heading: ویرایش عمومی
727       replace image: " تصویر فعلی را جایگزین کنید"
728       return to profile: بازگشت به محل مشخصات
729       save changes button: "ذخیرهٔ تغییرات:"
730       title: "ویرایش حساب:"
731       update home location on click: آیا وقتی که روی نقشه کلیک میکنید  موقعیت خانه را به روز کنم ؟
732     confirm: 
733       already active: این حساب کاربری در حال حاضر تأیید شده است.
734       button: تایید
735       heading: تایید حساب کاربر
736       success: " تشکر از ثبت نام حساب کاربری تایید شد"
737       unknown token: مورد  گرفته شده  موجود نیست
738     confirm_email: 
739       button: تأیید
740       failure: یک رایانامه با همین نشانه، پیش‌از این تایید شده است.
741       heading: تایید یک رایانامه تغییریافته
742       press confirm button: دکمه تایید زیرین را برای تایید آدرس رایانامهٔ جدیدتان بفشارید.
743       success: آدرس پست‌الکتریک شما تادید شد . ممنون از ثبت نام شما
744     confirm_resend: 
745       failure: کاربری با نام {{name}} یافت نشد.
746     filter: 
747       not_an_administrator: برای انجام آن عملیات نیاز هست که سرپرست باشید
748     go_public: 
749       flash success: تمام ویرایش‌های شما به صورت عمومی منتشر شد و شما اجازه ویرایش دارید
750     list: 
751       confirm: تایید کاربران انتخاب شده
752       empty: هیچ کاربر مشابهی یافت نشد
753       heading: کاربرها
754       hide: پنهان کردن کاربران انتخاب شده
755       showing: 
756         one: "نمایش صفحه {{page}} ({{first_item}} از {{items}}) "
757         other: " نمایش صفحه صفحه {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} از {{items}})"
758       summary: "{{name}} ایجاد شده از {{ip_address}} در {{date}}"
759       summary_no_ip: "  {{name}}در  {{date}} ایجاد شد"
760       title: کاربرها
761     login: 
762       already have: آیا اشتراک کاربری نقشه‌باز‌شهری دارید؟ لطفا با حساب کاربری وارد شوید
763       email or username: "رایانامه یا نام کاربری:"
764       heading: ورود به سیستم
765       login_button: ورود
766       new to osm: به نقشهٔ باز شهری جدید؟
767       password: "کلمه عبور:"
768       remember: "به‌خاطر سپردن من:"
769       title: ورود به سیستم
770       webmaster: مدیر تارنما
771     logout: 
772       heading: خروج از نقشه باز شهری
773       logout_button: خروج
774       title: خروج
775     lost_password: 
776       email address: "رایانامه:"
777       heading: گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید؟
778       help_text: رایانامه خودتان را که برای ثبت نام استفاده می‌کنید وارد کنید، ما می‌خواهیم یک پیوند برای شما ارسال کنیم تا بتوانید بوسیله آن گذواژهٔ خود را بازنشانی کنید.
779       new password button: بازنشانی گذرواژه
780       notice email cannot find: شرمنده  نشانی آن پست‌الکترونیک یافت نشد
781       notice email on way: متاسفم که گم کردید ولی یک نامه الکترونیک در راه هست و شما به زودی می‌توانید آن را از نو تنظیم کنید
782       title: شکست گذرواژه
783     make_friend: 
784       already_a_friend: شما در حال حاضر دوست با {{name}} هستید.
785       failed: شرمنده افزودن {{name}} به عنوان دوست انجام نشد
786       success: "{{name}} الان از دوستان شما هست."
787     new: 
788       confirm email address: "تایید نشانی رایانامه:"
789       confirm password: "تایید گذرواژه:"
790       contact_webmaster: لطفا با  <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">سرپرست</a> برای ساختن حساب کاربری هماهنگی  کنید و تماس بگیرید  - ما سعی میکنیم به درخواست ‌ها به سرعت پاسخ دهیم
791       continue: ادامه
792       display name: "نمایش نام:"
793       display name description: " نام کاربری شما برای عموم نمایش داده شده. شما می توانید این مورد را در بخش ترجیحات تغییر دهید."
794       email address: "رایانامه:"
795       fill_form: این فرم را پر کنید . ما برای شما یک پیام‌الکترونیکی برای فعال سازی حساب کاربریتان خواهیم فرستاد
796       heading: ایجاد حساب کاربری
797       no_auto_account_create: متاسفانه در حال حاضر برای ما امکان ساخت خودکار حساب کاربری مقدور نیست
798       password: "کلمه عبور:"
799       terms accepted: با تشکر  از پذیرش شرایط نویسندگان جدید!
800       title: ایجاد حساب کاربری
801     no_such_user: 
802       body: با عرض پوزش ، هیچ کاربر با نام {{user}} وجود ندارد. لطفا املایی خود نام کاربری را بازبینی کنید یا شاید لینکی که کلیک کردید اشتباه است.
803       heading: کاربر {{user}} وجود ندارد
804       title: چنین کاربری وجود ندارد.
805     popup: 
806       friend: دوست
807       nearby mapper: نقشه‌ترسیم کننده در این اطراف
808       your location: مکان حضور شما
809     remove_friend: 
810       not_a_friend: "{{name}} از دوستان شما نیست."
811       success: "{{name}} از دوستان شما  حذف شده است."
812     reset_password: 
813       confirm password: "تایید گذرواژه:"
814       flash changed: رمز عبور شما تغییر کرده است.
815       flash token bad: آیا آن مورد دیافتی را یافتید؟آدرس اینترنتی را چک کنید
816       heading: بازیابی کلمه عبور برای {{user}}
817       password: "کلمه عبور:"
818       reset: بازنشانی گذرواژه
819       title: بازنشانی گذرواژه
820     set_home: 
821       flash success: موقعیت خانه با موفقیت ذخیره شد
822     suspended: 
823       body: "<p>\n شرمنده ! یه خاطر فعالیت مشکوک حساب کاربری شما به تعلیق افتاده است\n</p>\n<p>\nاین تصمیم به وسیله یک مدیر بازبینی خواهد شد . در صورتی که  بخواهید میتوانید با {{webmaster}}برای بحث در این زمینه تماس حاصل نمایید\n</p>"
824       heading: حساب کاربری معلق
825       title: حساب کاربری معلق
826       webmaster: مدیرسایت
827     terms: 
828       agree: موافقت
829       consider_pd: بر اساس توافق‌نامه موفق من ویرایش‌ها و تولیدات خودم را  اجازه میدهم که به صورت عمومی انتشار یابد
830       consider_pd_why: این چیست؟
831       decline: کاهش
832       heading: شرایط نویسندگان
833       legale_names: 
834         france: فرانسه
835         italy: ایتالیا
836         rest_of_world: دیگر نقاط جهان
837       legale_select: "لطفا کشور محل سکونت خود را انتخاب کنید:"
838       read and accept: برای ادامه‌دادن و ویرایش‌کردن‌های آینده لطفا این توافق‌نامه را مطالعه کنید و دکمه موافق هستم را فشار دهید  به عنوان اینکه شما موارد این توافق نامه را قبول دارید
839       title: شرایط شرکت‌کنندگان
840     view: 
841       activate_user: فعال‌کردن این کاربر
842       add as friend: اضافه‌کردن به عنوان دوست
843       ago: ){{time_in_words_ago}} پیش(
844       block_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
845       blocks by me: بستن‌ها توسط من
846       blocks on me: بلوک های من
847       confirm: تأیید
848       confirm_user: تایید این کاربر
849       create_block: بستن این کاربر
850       created from: "ایجادشده از:"
851       deactivate_user: این کاربر را غیر فعال کنید
852       delete_user: این کاربر حذف شود
853       description: توضیح
854       diary: دفتر خاطرات
855       edits: ویرایش‌ها
856       email address: "نشانی رایانامه:"
857       hide_user: این کاربر را مخفی کنید
858       if set location: در صورت تظیم موقعیتتان تعدادی نقشه و متعلقات در اینجا اضافه میشوند . شما میتوانید موقعیت خانه خود را در صفحه  {{settings_link}} تنظیم کنید
859       km away: "{{count}} کیلومتر فاصله"
860       latest edit: "آخرین ویرایش {{ago}}:"
861       m away: "{{count}} متر فاصله"
862       mapper since: "نقشه‌برداری از:"
863       moderator_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
864       my diary: دفتر خاطرات من
865       my edits: ویرایش‌های من
866       my settings: تنظیمات من
867       my traces: پیگیری‌های من
868       nearby users: دیگر کاربران نزدیک
869       new diary entry: ورود خاطرات جدید
870       no friends: شما هنوز هیچ دوستی اضافه نکرده‌اید
871       no nearby users: در این حوالی هیچ کاربری  نقشه  ترسیم نکرده است
872       oauth settings: تنظیمات oauth
873       remove as friend: حذف به‌عنوان دوست
874       role: 
875         administrator: این کاربر سرپرست می‌باشد
876         grant: 
877           administrator: به سرپرست دسترسی بدهید
878           moderator: به سرپرست دسترسی بدهید
879         moderator: این کاربر مدیر است
880         revoke: 
881           administrator: دسترسی سرپرست را لغو شد
882           moderator: دسترسی مدیر را لغو کنید
883       send message: ارسال پیغام
884       settings_link_text: تنظیمات
885       spam score: "امتیاز هرزنامه:"
886       status: "وضعیت:"
887       traces: اثرها
888       unhide_user: این کاربر را غیر مخفی کنید
889       user location: موقعبت کاربر
890       your friends: دوستان شما
891   user_block: 
892     partial: 
893       edit: ویرایش
894       status: وضعیت
895     period: 
896       one: 1 ساعت
897       other: "{{count}} ساعت"
898     show: 
899       confirm: آیا مطمئن هستید؟
900       edit: ویرایش
901       show: نمایش
902       status: وضعیت
903   user_role: 
904     filter: 
905       already_has_role: کاربر در حال حاضر نقش {{role}} دارد.
906       doesnt_have_role: کاربر نقشی ندارد {{role}}.
907       not_a_role: رشته '{{role}}' نقش معتبر نیست.
908       not_an_administrator: فقط مدیران می توانند نقش مدیریت کاربرها را انجام دهند ، و شما مدیر نیستید.
909     grant: 
910       are_you_sure: آیا اطمینان دارید که می خواهید نقش '{{role}}' از کاربر '{{name}}' را  اعطا  کنید؟
911       confirm: تائید
912       fail: نمی‌توان نقش {{role}} کاربر {{name}} را اهدا کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
913       heading: تایید اعطای نقش
914       title: تایید اعطای نقش
915     revoke: 
916       are_you_sure: آیا شما اطمینان دارید که می خواهید نقش `{{role}}' را از کاربر '{{name}}' حذف  نمایید؟
917       confirm: تأیید
918       fail: نمی‌توان نقش {{role}} کاربر {{name}} را لغو کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
919       heading: تایید لغو نقش
920       title: تایید لغو نقش