]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Deejay1
6 # Author: Soeb
7 # Author: Sp5uhe
8 # Author: Wpedzich
9 # Author: Yarl
10 pl: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Treść
15       diary_entry: 
16         language: Język
17         latitude: Szerokość geograficzna
18         longitude: Długość geograficzna
19         title: Tytuł
20         user: Użytkownik
21       friend: 
22         friend: Znajomy
23         user: Użytkownik
24       message: 
25         body: Treść
26         recipient: Odbiorca
27         sender: Nadawca
28         title: Tytuł
29       trace: 
30         description: Opis
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         name: Nazwa
34         public: Publiczny
35         size: Rozmiar
36         user: Użytkownik
37         visible: Widoczny
38       user: 
39         active: Aktywny
40         description: Opis
41         display_name: Publiczna nazwa
42         email: E-mail
43         languages: Języki
44         pass_crypt: Hasło
45     models: 
46       acl: Lista ACL
47       changeset: Zestaw zmian
48       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
49       country: Państwo
50       diary_comment: Komentarz dziennika
51       diary_entry: Wpis w dzienniku
52       friend: Znajomy
53       language: Język
54       message: Wiadomość
55       node: Węzeł
56       node_tag: Znacznik węzła
57       notifier: Notifier
58       old_node: Wcześniejszy węzeł
59       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
60       old_relation: Stara relacja
61       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
62       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
63       old_way: Wcześniejsza droga
64       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
65       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
66       relation: Relacja
67       relation_member: Członek relacji
68       relation_tag: Znacznik relacji
69       session: Sesja
70       trace: Ślad
71       tracepoint: Punkt śladu
72       tracetag: Znacznik śladu
73       user: Użytkownik
74       user_preference: Preferencje użytkownika
75       user_token: Token użytkownika
76       way: Droga
77       way_node: Węzeł drogi
78       way_tag: Tag drogi
79   application: 
80     require_cookies: 
81       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
87       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
88       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
89       feed: 
90         title: Zestaw zmian {{id}}
91         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
92       osmchangexml: XML w formacie osmChange
93       title: Zestaw zmian
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Należy do:"
96       bounding_box: "Obszar edycji:"
97       box: prostokąt
98       closed_at: "Zamknięto:"
99       created_at: "Utworzono:"
100       has_nodes: 
101         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
102         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
103         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
104       has_relations: 
105         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
106         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
107         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
108       has_ways: 
109         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
110         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
111         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
112       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
113       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentarz:"
116       edited_at: "Edytowano:"
117       edited_by: "Edytował(a):"
118       in_changeset: "W zestawie zmian:"
119       version: "Wersja:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relacja {{relation_name}}
122       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Skasowano
125       larger: 
126         area: Zobacz obszar na większej mapie
127         node: Zobacz punkt na większej mapie
128         relation: Zobacz relację na większej mapie
129         way: Pokaż drogę na większej mapie
130       loading: Wczytywanie…
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
134         next_node_tooltip: Następny węzeł
135         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
136         next_way_tooltip: Następna droga
137         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
138         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
139         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
143         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
144         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
145     node: 
146       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
147       download_xml: Ściągnij XML
148       edit: edytuj
149       node: Węzeł
150       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
151       view_history: zobacz historię zmian
152     node_details: 
153       coordinates: "Współrzędne:"
154       part_of: "Jest częścią:"
155     node_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ściągnij XML
158       node_history: Historia zmian węzła
159       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
160       view_details: zobacz szczegóły
161     not_found: 
162       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
163       type: 
164         changeset: zestaw zmian
165         node: węzeł
166         relation: relacja
167         way: droga
168     paging_nav: 
169       of: z
170       showing_page: Widoczna jest strona
171     relation: 
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173       download_xml: Ściągnij XML
174       relation: Relacja
175       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
176       view_history: zobacz historię zmian
177     relation_details: 
178       members: "Zawiera:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     relation_history: 
181       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
182       download_xml: Ściągnij XML
183       relation_history: Historia zmian relacji
184       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
185       view_details: zobacz szczegóły
186     relation_member: 
187       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
188       type: 
189         node: Węzeł
190         relation: Relacja
191         way: Droga
192     start: 
193       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
194       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Dane
197       data_layer_name: Dane
198       details: Szczegóły
199       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
200       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
201       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
202       load_data: Załaduj dane
203       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
204       loading: Wczytywanie
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       object_list: 
207         api: Pobierz ten obszar z API
208         back: Wyświetlanie listy obiektów
209         details: Szczegóły
210         heading: Lista obiektów
211         history: 
212           type: 
213             node: Węzeł [[id]]
214             way: Droga [[id]]
215         selected: 
216           type: 
217             node: Węzeł [[id]]
218             way: Droga [[id]]
219         type: 
220           node: Węzeł
221           way: Droga
222       private_user: prywatny użytkownika
223       show_history: Pokaż zmiany
224       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
225       wait: Moment…
226       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
227     tag_details: 
228       tags: "Znaczniki:"
229       wiki_link: 
230         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
231         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
232       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
233     timeout: 
234       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
235       type: 
236         changeset: Zestaw zmian
237         node: węzeł
238         relation: relacja
239         way: droga
240     way: 
241       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
242       download_xml: Ściągnij XML
243       edit: edytuj
244       view_history: pokaż historię
245       way: Droga
246       way_title: "Droga: {{way_name}}"
247     way_details: 
248       also_part_of: 
249         one: należy również do drogi {{related_ways}}
250         other: należy również do dróg {{related_ways}}
251       nodes: "Węzły:"
252       part_of: "Jest częścią:"
253     way_history: 
254       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
255       download_xml: Ściągnij XML
256       view_details: zobacz szczegóły
257       way_history: Historia zmian drogi
258       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
259   changeset: 
260     changeset: 
261       anonymous: Anonim
262       big_area: (pełny)
263       no_comment: (brak)
264       no_edits: (brak edycji)
265       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
266       still_editing: (nadal edytowany)
267       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
268     changeset_paging_nav: 
269       next: Następna »
270       previous: "« Poprzednia"
271       showing_page: Strona {{page}}
272     changesets: 
273       area: Obszar
274       comment: Komentarz
275       id: ID
276       saved_at: Zapisano
277       user: Użytkownik
278     list: 
279       description: Ostatnie zmiany
280       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
281       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
282       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
283       heading: Zestawy zmian
284       heading_bbox: Zestawy zmian
285       heading_user: Zestawy zmian
286       heading_user_bbox: Zestawy zmian
287       title: Zestawy zmian
288       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
289       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
290       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
291   diary_entry: 
292     diary_comment: 
293       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
294       confirm: Potwierdź
295       hide_link: Ukryj ten komentarz
296     diary_entry: 
297       comment_count: 
298         one: 1 komentarz
299         other: "{{count}} komentarzy"
300       comment_link: Skomentuj ten wpis
301       confirm: Potwierdź
302       edit_link: Edytuj ten wpis
303       hide_link: Ukryj ten wpis
304       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
305       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
306     edit: 
307       body: "Treść:"
308       language: "Język:"
309       latitude: "Szerokość geograficzna:"
310       location: "Położenie:"
311       longitude: "Długość geograficzna:"
312       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
313       save_button: Zapisz
314       subject: "Temat:"
315       title: Edycja wpisu dziennika
316       use_map_link: na mapie
317     feed: 
318       all: 
319         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
320         title: Wpisy OpenStreetMap
321       language: 
322         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
323         title: Wpisy w języku {{language_name}}
324       user: 
325         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
326         title: Wpisy dla {{user}}
327     list: 
328       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
329       new: Nowy wpis do dziennika
330       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
331       newer_entries: Nowsze wpisy
332       no_entries: Brak wpisów dziennika
333       older_entries: Starsze wpisy
334       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
335       title: Dzienniki użytkowników
336       user_title: Dziennik dla {{user}}
337     location: 
338       edit: Edytuj
339       location: "Położenie:"
340       view: Podgląd
341     new: 
342       title: Nowy wpis do dziennika
343     no_such_entry: 
344       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
345       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
346       title: Nie ma takiego wpisu
347     no_such_user: 
348       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
349       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
350       title: Nie znaleziono użytkownika
351     view: 
352       leave_a_comment: Zostaw komentarz
353       login: Zaloguj się
354       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
355       save_button: Zapisz
356       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
357       user_title: Dziennik dla {{user}}
358   export: 
359     start: 
360       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
361       area_to_export: Obszar do eksportu
362       embeddable_html: HTML do wklejenia
363       export_button: Eksportuj
364       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
365       format: Format
366       format_to_export: Format eksportu
367       image_size: Rozmiar obrazka
368       latitude: "Szer:"
369       licence: Licencja
370       longitude: "Dł:"
371       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
372       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
373       max: max
374       options: Opcje
375       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
376       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
377       output: Wynik
378       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
379       scale: Skala
380       too_large: 
381         heading: Obszar zbyt duży
382       zoom: Zoom
383     start_rjs: 
384       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
385       change_marker: Zmień pozycję pinezki
386       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
387       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
388       export: Eksport
389       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
390       view_larger_map: Większy widok mapy
391   geocoder: 
392     description: 
393       title: 
394         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
395         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
396         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
397       types: 
398         cities: Miasta
399         places: Miejsca
400         towns: Miasta
401     description_osm_namefinder: 
402       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
403     direction: 
404       east: na wschód
405       north: na północ
406       north_east: na północny wschód
407       north_west: na północny zachód
408       south: na południe
409       south_east: na południowy wschód
410       south_west: na południowy zachód
411       west: na zachód
412     distance: 
413       one: ok. 1km
414       other: około {{count}}km
415       zero: mniej niż 1km
416     results: 
417       more_results: Więcej wyników
418       no_results: Nie znaleziono
419     search: 
420       title: 
421         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
422         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
423         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
424         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
425         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
426         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
427         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
428     search_osm_namefinder: 
429       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
430       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
431     search_osm_nominatim: 
432       prefix: 
433         amenity: 
434           airport: Lonisko
435           arts_centre: Centrum sztuki
436           atm: Bankomat
437           auditorium: Audytorium
438           bank: Bank
439           bar: Bar
440           bench: Ławka
441           bicycle_parking: Parking rowerowy
442           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
443           brothel: Burdel
444           bureau_de_change: Kantor
445           bus_station: Stacja autobusowa
446           cafe: Kawiarnia
447           car_rental: Wynajem samochodów
448           car_sharing: Dzielenie się samochodami
449           car_wash: Myjnia samochodowa
450           casino: Kasyno
451           cinema: Kino
452           clinic: Przychodnia
453           club: Klub
454           college: Uczelnia
455           community_centre: Centrum społeczności
456           courthouse: Sąd
457           crematorium: Krematorium
458           dentist: Gabinet dentystyczny
459           doctors: Doktorzy
460           dormitory: Bursa
461           drinking_water: Źródło wody pitnej
462           driving_school: Nauka jazdy
463           embassy: Ambasada
464           emergency_phone: Telefon alarmowy
465           fast_food: Fast Food
466           ferry_terminal: Terminal promowy
467           fire_hydrant: Hydrant
468           fire_station: Remiza strażacka
469           fountain: Fontanna
470           fuel: Stacja benzynowa
471           grave_yard: Mniejszy cmentarz
472           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
473           hall: Hala
474           health_centre: Ośrodek zdrowia
475           hospital: Szpital
476           hotel: Hotel
477           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
478           ice_cream: Lodziarnia
479           kindergarten: Przedszkole
480           library: Biblioteka
481           market: Targowisko
482           marketplace: Plac targowy
483           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
484           nightclub: Klub nocny
485           nursery: Żłobek
486           nursing_home: Dom opieki
487           office: Biuro
488           park: Park
489           parking: Parking
490           pharmacy: Apteka
491           place_of_worship: Miejsce kultu
492           police: Posterunek policji
493           post_box: Skrzynka pocztowa
494           post_office: Poczta
495           preschool: Przedszkole
496           prison: Więzienie
497           pub: Pub
498           public_building: Budynek publiczny
499           public_market: Rynek publiczny
500           reception_area: Recepcja
501           recycling: Miejsce recyklingu
502           restaurant: Restauracja
503           retirement_home: Dom starców
504           sauna: Sauna
505           school: Szkoła
506           shelter: Schron
507           shop: Sklep
508           shopping: Zakupy
509           social_club: Klub towarzyski
510           studio: Studio
511           supermarket: Supermarket
512           taxi: Postój taksówek
513           telephone: Budka telefoniczna
514           theatre: Teatr
515           toilets: Toaleta publiczna
516           townhall: Urząd miejski
517           university: Uniwersytet
518           vending_machine: Automat do sprzedaży
519           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
520           village_hall: Urząd gminy
521           waste_basket: Marnowanie koszyka
522           wifi: Dostęp do WiFi
523           youth_centre: Centrum młodzieżowe
524         boundary: 
525           administrative: Granica administracyjna
526         building: 
527           apartments: Blok mieszkalny
528           block: Budynek bloku
529           bunker: Bunkier
530           chapel: Kaplica
531           church: Kościół
532           city_hall: Ratusz
533           commercial: Budynek handlowy
534           dormitory: Bursa
535           entrance: Wejście do budynku
536           faculty: Budynek prawny
537           farm: Budynek gospodarczy
538           flats: Mieszkania
539           garage: Garaż
540           hall: Hala
541           hospital: Budynek szpitala
542           hotel: Hotel
543           house: Dom
544           industrial: Budynek przemysłowy
545           office: Budynek biurowy
546           public: Budynek publiczny
547           residential: Budynek mieszkalny
548           retail: Budynek detaliczny
549           school: Budynek szkoły
550           shop: Sklep
551           stadium: Stadion
552           store: Składnica
553           terrace: Taras
554           tower: Wieża
555           train_station: Stacja kolejowa
556           university: Budynek uniwersytetu
557           "yes": Budynek
558         highway: 
559           bridleway: Droga dla koni
560           bus_guideway: Droga dla autobusów
561           bus_stop: Przystanek autobusowy
562           byway: Boczna droga
563           construction: Droga budowana
564           cycleway: Ścieżka rowerowa
565           distance_marker: Znak odległości
566           emergency_access_point: Punkt awaryjny
567           footway: Chodnik
568           ford: Bród
569           gate: Bramka
570           living_street: Strefa zamieszkania
571           minor: Drobna droga
572           motorway: Autostrada
573           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
574           motorway_link: Autostrada - dojazd
575           path: Ścieżka
576           pedestrian: Droga dla pieszych
577           platform: Podwyższenie
578           primary: Droga krajowa
579           primary_link: Droga krajowa - dojazd
580           raceway: Tor wyścigowy
581           residential: Droga osiedlowa
582           road: Droga
583           secondary: Droga wojewódzka
584           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
585           service: Droga serwisowa
586           services: Usługi autostrady
587           steps: Schody
588           stile: Przełaz
589           tertiary: Droga powiatowa
590           track: Droga gruntowa
591           trail: Szlak
592           trunk: Droga ekspresowa
593           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
594           unclassified: Droga gminna
595           unsurfaced: Nierówna droga
596         historic: 
597           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
598           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
599           boundary_stone: Graniczny głaz
600           building: Budynek
601           castle: Zamek
602           church: Kościół
603           house: Dom
604           icon: Ikona
605           manor: Dwór
606           memorial: Mniejszy pomnik
607           mine: Kopalnia
608           monument: Pomnik
609           museum: Muzeum
610           ruins: Ruiny
611           tower: Wieża
612           wayside_cross: Przydrożny krzyż
613           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
614           wreck: Wrak
615         landuse: 
616           allotments: Ogródki działkowe
617           basin: Dorzecze
618           brownfield: Grunty poprzemysłowe
619           cemetery: Cmentarz
620           commercial: Obszar handlowo-usługowy
621           conservation: Konserwacja
622           construction: Teren budowy
623           farm: Farma
624           farmland: Grunty rolne
625           farmyard: Podwórze gospodarskie
626           forest: Las
627           grass: Trawa
628           greenfield: Tereny niezagospodarowane
629           industrial: Teren przemysłowy
630           landfill: Wysypisko śmieci
631           meadow: Łąka
632           military: Teren wojskowy
633           mine: Kopalnia
634           mountain: Góra
635           nature_reserve: Rezerwat przyrody
636           park: Park
637           piste: Trasa
638           plaza: Plac
639           quarry: Kamieniołom
640           railway: Teren kolejowy
641           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
642           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
643           residential: Zabudowa mieszkaniowa
644           retail: Handel detaliczny
645           village_green: Park miejski
646           vineyard: Winnica
647           wetland: Tereny podmokłe
648           wood: Puszcza
649         leisure: 
650           beach_resort: Strzeżona plaża
651           common: Błonie
652           fishing: Łowisko
653           garden: Ogród
654           golf_course: Pole golfowe
655           ice_rink: Lodowisko
656           marina: Marina
657           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
658           nature_reserve: Rezerwat naturalny
659           park: Park
660           pitch: Boisko sportowe
661           playground: Plac zabaw
662           recreation_ground: Pole rekreacyjne
663           slipway: Pochylnia
664           sports_centre: Centrum sportu
665           stadium: Stadion
666           swimming_pool: Basen
667           track: Bieżnia
668           water_park: Park wodny
669         natural: 
670           bay: Zatoka
671           beach: Plaża
672           cape: Przylądek
673           cave_entrance: Wejście do jaskini
674           channel: Kanał
675           cliff: Urwisko
676           coastline: Linia brzegowa
677           crater: Krater
678           feature: Obiekt
679           fell: Hale górskie
680           fjord: Fiord
681           geyser: Gejzer
682           glacier: Lodowiec
683           heath: Wrzosowisko
684           hill: Wzgórze
685           island: Wyspa
686           land: Ląd
687           marsh: Bagno
688           moor: Torfowisko
689           mud: Muł
690           peak: Szczyt
691           point: Punkt
692           reef: Rafa
693           ridge: Grzbiet
694           river: Rzeka
695           rock: Skała
696           scree: Zsypisko
697           scrub: Zagajnik
698           shoal: Mielizna
699           spring: Źródło
700           strait: Cieśnina
701           tree: Drzewo
702           valley: Dolina
703           volcano: Wulkan
704           water: Woda
705           wetland: Obszar podmokły
706           wetlands: Obszary podmokłe
707           wood: Puszcza
708         place: 
709           airport: Lotnisko
710           city: Miasto
711           country: Kraj
712           county: Powiat
713           farm: Farma
714           hamlet: Osada
715           house: Dom
716           houses: Zabudowanie
717           island: Wyspa
718           islet: Wysepka
719           locality: Rejon
720           moor: Torfowisko
721           municipality: Gmina
722           postcode: Kod pocztowy
723           region: Rejon
724           sea: Morze
725           state: Stan
726           subdivision: Dzielnica
727           suburb: Osiedle
728           town: Miasteczko
729           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
730           village: Wieś
731         railway: 
732           abandoned: Dawna linia kolejowa
733           construction: Budowana linia kolejowa
734           disused: Nieczynna trasa kolejowa
735           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
736           funicular: Kolejka linowa
737           halt: Przystanek kolejowy
738           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
739           junction: Węzeł Kolejowy
740           level_crossing: Przejazd kolejowy
741           light_rail: Lekka kolej
742           monorail: Kolej jednoszynowa
743           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
744           platform: Peron
745           preserved: Kolej zabytkowa
746           spur: Bocznica kolejowa
747           station: Stacja kolejowa
748           subway: Stacja metra
749           subway_entrance: Wejście na stację metra
750           switch: Zwrotnica
751           tram: Linia tramwajowa
752           tram_stop: Przystanek tramwajowy
753           yard: Jard kolejowy
754         shop: 
755           alcohol: Sklep monopolowy
756           apparel: Sklep odzieżowy
757           art: Sklep z dziełami sztuki
758           bakery: Piekarnia
759           beauty: Salon kosmetyczny
760           beverages: Sklep z napojami
761           bicycle: Sklep rowerowy
762           books: Księgarnia
763           butcher: Rzeźnik
764           car: Sklep samochodowy
765           car_dealer: Salon samochodowy
766           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
767           car_repair: Naprawa samochodów
768           carpet: Sklep z dywanami
769           charity: Sklep miłosny
770           chemist: Drogeria
771           clothes: Sklep odzieżowy
772           computer: Sklep komputerowy
773           confectionery: Cukiernia
774           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
775           copyshop: Ksero
776           cosmetics: Sklep kosmetyczny
777           department_store: Dom towarowy
778           discount: Sklep z produktami po obniżce
779           doityourself: Sklep budowlany
780           drugstore: Drogeria
781           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
782           electronics: Sklep elektroniczny
783           estate_agent: Biuro nieruchomości
784           farm: Sklep gospodarski
785           fashion: Sklep modelarski
786           fish: Sklep rybny
787           florist: Kwiaciarnia
788           food: Sklep spożywczy
789           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
790           furniture: Sklep meblowy
791           gallery: Galeria
792           garden_centre: Centrum ogrodnicze
793           general: Sklep ogólny
794           gift: Sklep z pamiątkami
795           greengrocer: Warzywniak
796           grocery: Sklep spożywczy
797           hairdresser: Fryzjernia
798           hardware: Sklep ze sprzętem
799           hifi: Hi-Fi
800           insurance: Ubezpieczenie
801           jewelry: Sklep z biżuterią
802           kiosk: Kiosk
803           laundry: Pralnia
804           mall: Centrum handlowe
805           market: Targowisko
806           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
807           motorcycle: Sklep z motocyklami
808           music: Sklep muzyczny
809           newsagent: Kiosk
810           optician: Optyk
811           organic: Sklep z produktami organicznymi
812           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
813           pet: Sklep ze zwierzątkami
814           photo: Sklep fotograficzny
815           salon: Salon
816           shoes: Sklep obuwniczy
817           shopping_centre: Centrum handlowe
818           sports: Sklep sportowy
819           stationery: Sklep papierniczy
820           supermarket: Supermarket
821           toys: Sklep zabawkowy
822           travel_agency: Biuro podróży
823           video: Sklep filmowy
824           wine: Winiarnia
825         tourism: 
826           alpine_hut: Chata Alpejska
827           artwork: Sztuka
828           attraction: Atrakcja turystyczna
829           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
830           cabin: Kabina
831           camp_site: Miejsce na kamping
832           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
833           chalet: Schronisko
834           guest_house: Pensjonat
835           hostel: Hostel
836           hotel: Hotel
837           information: Informacja turystyczna
838           lean_to: Nachylenie
839           motel: Motel
840           museum: Muzeum
841           picnic_site: Miejsce na piknik
842           theme_park: Park tematyczny
843           valley: Dolina
844           viewpoint: Punkt widokowy
845           zoo: Zoo
846         waterway: 
847           boatyard: Stocznia
848           canal: Kanał
849           connector: Złącze dróg wodnych
850           dam: Tama
851           derelict_canal: Opuszczony kanał
852           ditch: Rów
853           dock: Basen portowy
854           drain: Rów odpływowy
855           lock: Zastawka
856           lock_gate: Śluza
857           mineral_spring: Źródło mineralne
858           mooring: Kotwicowisko
859           rapids: Katarakty
860           river: Rzeka
861           riverbank: Brzeg rzeki
862           stream: Strumień
863           wadi: Starorzecze
864           water_point: Punkt wodny
865           waterfall: Wodospad
866           weir: Jaz
867   javascripts: 
868     map: 
869       base: 
870         cycle_map: Mapa Rowerowa
871         noname: BrakNazwy
872     site: 
873       edit_tooltip: Edytuje mapę
874       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
875       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
876       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
877   layouts: 
878     copyright: Prawa autorskie i licencja
879     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
880     donate_link_text: dokonując darowizny
881     edit: Edycja
882     export: Eksport
883     export_tooltip: Eksport danych mapy
884     gps_traces: Ślady GPS
885     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
886     history: Zmiany
887     home: główna
888     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
889     inbox: poczta ({{count}})
890     inbox_tooltip: 
891       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
892       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
893       zero: Brak nowych wiadomości
894     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
895     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
896     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
897     license: 
898       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
899     log_in: zaloguj się
900     log_in_tooltip: Zaloguj się
901     logo: 
902       alt_text: Logo OpenStreetMap
903     logout: wyloguj
904     logout_tooltip: Wyloguj
905     make_a_donation: 
906       text: Przekaż darowiznę
907       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
908     news_blog: Blog informacyjny
909     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
910     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
911     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
912     shop: Zakupy
913     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
914     sign_up: zarejestruj
915     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
916     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
917     user_diaries: Dzienniczki
918     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
919     view: Mapa
920     view_tooltip: Zobacz mapę
921     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
922     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
923   license_page: 
924     foreign: 
925       english_link: oryginalna angielska wersja
926       title: Informacje o tłumaczeniu
927   message: 
928     delete: 
929       deleted: Wiadomość usunięta
930     inbox: 
931       date: Nadano
932       from: Od
933       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
934       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
935       outbox: nadawcza
936       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
937       subject: Temat
938       title: Wiadomości odebrane
939       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
940     mark: 
941       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
942       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
943     message_summary: 
944       delete_button: Usuń
945       read_button: Oznacz jako przeczytaną
946       reply_button: Odpowiedz
947       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
948     new: 
949       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
950       body: Treść
951       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
952       message_sent: Wiadomość wysłana
953       send_button: Wyślij
954       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
955       subject: Temat
956       title: Wysyłanie wiadomości
957     no_such_user: 
958       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
959       heading: Nie ma takiego użytkownika
960       title: Nie ma takiego użytkownika
961     outbox: 
962       date: Nadano
963       inbox: odbiorcza
964       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
965       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
966       outbox: nadawcza
967       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
968       subject: Temat
969       title: Wiadomości wysłane
970       to: Do
971       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
972     read: 
973       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
974       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
975       date: Nadano
976       from: Od
977       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
978       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
979       reply_button: Odpowiedz
980       subject: Temat
981       title: Czytanie wiadomości
982       to: Do
983       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
984     sent_message_summary: 
985       delete_button: Usuń
986   notifier: 
987     diary_comment_notification: 
988       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
989       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
990       hi: Witaj {{to_user}},
991       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
992     email_confirm: 
993       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
994     email_confirm_html: 
995       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
996       greeting: Cześć,
997       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
998     email_confirm_plain: 
999       greeting: Cześć,
1000       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1001       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1002     friend_notification: 
1003       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1004       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1005       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1006     gpx_notification: 
1007       and_no_tags: i brak znaczników
1008       and_the_tags: i następujące znaczniki
1009       failure: 
1010         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1011         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1012         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1013         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1014       greeting: Witaj,
1015       success: 
1016         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1017         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1018       with_description: z opisem
1019       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1020     lost_password: 
1021       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1022     lost_password_html: 
1023       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1024       greeting: Witaj,
1025       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1026     lost_password_plain: 
1027       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1028       greeting: Cześć,
1029       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1030       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1031     message_notification: 
1032       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1033       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1034       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1035       hi: Witaj {{to_user}},
1036     signup_confirm: 
1037       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1038     signup_confirm_html: 
1039       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1040       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1041       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1042       greeting: Cześć!
1043       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1044       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1045       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1046       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1047       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1048       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1049       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1050     signup_confirm_plain: 
1051       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1052       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1053       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1054       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1055       current_user_2: "tu:"
1056       greeting: Cześć!
1057       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1058       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1059       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1060       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1061       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1062       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1063       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1064       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1065   oauth: 
1066     oauthorize: 
1067       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1068       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1069       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1070       allow_write_api: modyfikuj mapę
1071       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1072       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1073       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1074       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1075     revoke: 
1076       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1077   oauth_clients: 
1078     edit: 
1079       submit: Edytuj
1080     form: 
1081       required: Wymagane
1082     index: 
1083       application: Nazwa aplikacji
1084       my_apps: Programy klienckie
1085       my_tokens: Zarejestrowane programy
1086       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1087       revoke: Odwołaj!
1088       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1089     show: 
1090       edit: Edytuj szczegóły
1091   site: 
1092     edit: 
1093       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1094       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1095       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1096       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1097       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1098       user_page_link: stronie użytkownika
1099     index: 
1100       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1101       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1102       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1103       license: 
1104         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1105         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1106         project_name: projektu OpenStreetMap
1107       permalink: Permalink
1108       shortlink: Shortlink
1109     key: 
1110       map_key: Legenda
1111       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1112       table: 
1113         entry: 
1114           admin: Granica administracyjna
1115           allotments: Ogródki działkowe
1116           apron: 
1117             - Płyta lotniska
1118             - terminal
1119           bridge: Czarny obrys – most
1120           bridleway: Ścieżka dla koni
1121           brownfield: Teren powyburzeniowy
1122           building: Ważny budynek
1123           byway: Droga boczna
1124           cable: 
1125             - Kolej linowa
1126             - wyciąg krzesełkowy
1127           cemetery: Cmentarz
1128           centre: Centrum sportowe
1129           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1130           common: 
1131             - Pole
1132             - łąka
1133           construction: Drogi w budowie
1134           cycleway: Ścieżka rowerowa
1135           destination: Dostęp do punktu docelowego
1136           farm: Gospodarstwo rolne
1137           footway: Chodnik
1138           forest: Las
1139           golf: Pole golfowe
1140           heathland: Wrzosowisko
1141           industrial: Teren przemysłowy
1142           lake: 
1143             - Jezioro
1144             - rezerwuar
1145           military: Teren wojskowy
1146           motorway: Autostrada
1147           park: Park
1148           permissive: Możliwy wstęp
1149           pitch: Boisko sportowe
1150           primary: Droga pierwszorzędna
1151           private: Wstęp prywatny
1152           rail: Tory kolejowe
1153           reserve: Rezerwat przyrody
1154           resident: Teren mieszkalny
1155           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1156           runway: 
1157             - Pas startowy
1158             - kołowania
1159           school: 
1160             - Szkoła
1161             - uniwersytet
1162           secondary: Droga drugorzędna
1163           station: Dworzec kolejowy
1164           subway: Metro
1165           summit: 
1166             - Góra
1167             - szczyt
1168           tourist: Atrakcja turystyczna
1169           track: Ścieżka
1170           tram: 
1171             - Lekka kolej
1172             - tramwaj
1173           trunk: Droga główna
1174           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1175           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1176           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1177           wood: Puszcza
1178     search: 
1179       search: Szukaj
1180       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1181       submit_text: →
1182       where_am_i: Gdzie jestem?
1183       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1184     sidebar: 
1185       close: Zamknij
1186       search_results: Wyniki wyszukiwania
1187   time: 
1188     formats: 
1189       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1190   trace: 
1191     create: 
1192       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1193       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1194     delete: 
1195       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1196     edit: 
1197       description: "Opis:"
1198       download: pobierz
1199       edit: edytuj
1200       filename: "Nazwa pliku:"
1201       heading: Edycja śladu {{name}}
1202       map: mapa
1203       owner: "Autor:"
1204       points: "Punkty:"
1205       save_button: Zapisz zmiany
1206       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1207       tags: "Znaczniki:"
1208       tags_help: rozdzielone przecinkami
1209       title: Edycja śladu {{name}}
1210       uploaded_at: "Załadowano:"
1211       visibility: "Widoczność:"
1212       visibility_help: co to znaczy?
1213     list: 
1214       public_traces: Publiczne ślady GPS
1215       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1216       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1217       your_traces: Twoje ślady GPS
1218     make_public: 
1219       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1220     no_such_user: 
1221       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1222       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1223       title: Nie ma takiego użytkownika
1224     offline: 
1225       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1226       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1227     offline_warning: 
1228       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1229     trace: 
1230       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1231       by: utworzony przez użytkownika
1232       count_points: "{{count}} punktów"
1233       edit: edycja
1234       edit_map: Edytuj Mapę
1235       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1236       in: w
1237       map: mapa
1238       more: więcej
1239       pending: OCZEKUJE
1240       private: PRYWATNY
1241       public: PUBLICZNY
1242       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1243       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1244       view_map: Pokaż mapę
1245     trace_form: 
1246       description: Opis
1247       help: Pomoc
1248       tags: Znaczniki
1249       tags_help: rozdzielone przecinkami
1250       upload_button: Wgrywaj
1251       upload_gpx: Plik GPX
1252       visibility: Widoczność
1253       visibility_help: co to znaczy?
1254     trace_header: 
1255       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1256       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1257       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1258       upload_trace: Wyślij ślad
1259       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1260     trace_optionals: 
1261       tags: Znaczniki
1262     trace_paging_nav: 
1263       next: Następny &raquo;
1264       previous: "&laquo; Poprzedni"
1265       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1266     view: 
1267       delete_track: Wykasuj ten ślad
1268       description: "Opis:"
1269       download: pobierz
1270       edit: edycja
1271       edit_track: Edytuj ten ślad
1272       filename: "Plik:"
1273       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1274       map: mapa
1275       none: Brak
1276       owner: "Autor:"
1277       pending: OCZEKUJE
1278       points: "Punktów:"
1279       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1280       tags: Tagi
1281       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1282       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1283       uploaded: "Dodano:"
1284       visibility: "Widoczność:"
1285     visibility: 
1286       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1287       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1288       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1289       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1290   user: 
1291     account: 
1292       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1293       delete image: Usuń obecną grafikę
1294       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1295       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1296       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1297       home location: "Lokalizacja domowa:"
1298       image: "Grafika:"
1299       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1300       latitude: "Szerokość:"
1301       longitude: "Długość geograficzna:"
1302       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1303       my settings: Moje ustawienia
1304       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1305       new image: Dodaj grafikę
1306       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1307       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1308       profile description: "Opis profilu:"
1309       public editing: 
1310         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1311         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1312         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1313         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1314         enabled link text: co to jest?
1315         heading: "Edycje publiczne:"
1316       public editing note: 
1317         heading: Publiczna edycja
1318         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1319       replace image: Zmień obecną grafikę
1320       return to profile: Powrót do profilu.
1321       save changes button: Zapisz zmiany
1322       title: Zmiana ustawień konta
1323       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1324     confirm: 
1325       button: Potwierdzam
1326       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1327       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1328       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1329     confirm_email: 
1330       button: Potwierdzam
1331       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1332       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1333       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1334       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1335     filter: 
1336       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1337     go_public: 
1338       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1339     list: 
1340       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1341       heading: Użytkownicy
1342       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1343       title: Użytkownicy
1344     login: 
1345       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1346       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1347       create_account: załóż konto
1348       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1349       heading: Logowanie
1350       login_button: Zaloguj się
1351       lost password link: Zapomniane hasło?
1352       password: "Hasło:"
1353       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1354       remember: "Pamiętaj mnie:"
1355       title: Logowanie
1356     logout: 
1357       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1358       logout_button: Wyloguj
1359       title: Wyloguj
1360     lost_password: 
1361       email address: "Adres e-mail:"
1362       heading: Zapomniałeś hasła?
1363       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1364       new password button: Wyczyść hasło
1365       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1366       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1367       title: zgubione hasło
1368     make_friend: 
1369       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1370       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1371       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1372     new: 
1373       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1374       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1375       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1376       continue: Kontynuuj
1377       display name: "Przyjazna nazwa:"
1378       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1379       email address: "Adres e-mail:"
1380       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1381       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1382       heading: Zakładanie konta
1383       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytorów</a>.
1384       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1385       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1386       password: "Hasło:"
1387       title: Nowe konto
1388     no_such_user: 
1389       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1390       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1391       title: Nie znaleziono użytkownika
1392     popup: 
1393       friend: Znajomy
1394       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1395       your location: Twoje położenie
1396     remove_friend: 
1397       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1398       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1399     reset_password: 
1400       confirm password: Potwierdź hasło
1401       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1402       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1403       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1404       password: Hasło
1405       reset: Resetuj hasło
1406       title: zresetuj hasło
1407     set_home: 
1408       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1409     suspended: 
1410       heading: Konto zawieszone
1411       title: Konto zawieszone
1412     terms: 
1413       agree: Akceptuję
1414       decline: Nie akceptuję
1415       legale_names: 
1416         france: Francja
1417         italy: Włochy
1418         rest_of_world: Reszta świata
1419       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1420     view: 
1421       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1422       add as friend: dodaj do znajomych
1423       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1424       block_history: otrzymane blokady
1425       blocks by me: nałożone blokady
1426       blocks on me: otrzymane blokady
1427       confirm: Potwierdź
1428       create_block: zablokuj tego użytkownika
1429       created from: "Stworzony z:"
1430       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1431       delete_user: usuń to konto
1432       description: Opis
1433       diary: dziennik
1434       edits: edycje
1435       email address: Adres e‐mail
1436       hide_user: ukryj tego użytkownika
1437       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1438       km away: "{{count}}km stąd"
1439       m away: "{{count}}m stąd"
1440       mapper since: "Mapuje od:"
1441       moderator_history: nałożone blokady
1442       my diary: mój dziennik
1443       my edits: moje zmiany
1444       my settings: moje ustawienia
1445       my traces: moje ślady
1446       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1447       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1448       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1449       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1450       oauth settings: ustawienia oauth
1451       remove as friend: usuń ze znajomych
1452       role: 
1453         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1454         grant: 
1455           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1456           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1457         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1458         revoke: 
1459           administrator: Cofnij dostęp administratora
1460           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1461       send message: wyślij wiadomość
1462       settings_link_text: stronie ustawień
1463       status: "Stan:"
1464       traces: ślady
1465       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1466       user location: Lokalizacja użytkownika
1467       your friends: Twoi znajomi
1468   user_block: 
1469     blocks_by: 
1470       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1471       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1472       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1473     create: 
1474       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1475       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1476       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1477     edit: 
1478       back: Zobacz wszystkie blokady
1479       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1480       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1481       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1482       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1483       show: Zobacz tę blokadę
1484       submit: Uaktualnij blokadę
1485       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1486     filter: 
1487       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1488       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1489       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1490     helper: 
1491       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1492       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1493       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1494     index: 
1495       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1496       heading: Lista blokad użytkowników
1497       title: Blokady użytkownika
1498     model: 
1499       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1500       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1501     new: 
1502       back: Zobacz wszystkie blokady
1503       submit: Utwórz blokadę
1504     not_found: 
1505       back: Powrót do spisu
1506       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1507     partial: 
1508       confirm: Na pewno?
1509       creator_name: Twórca
1510       display_name: Zablokowany użytkownik
1511       edit: Edytuj
1512       not_revoked: (nie odwołana)
1513       reason: Powód blokady
1514       revoke: Odwołaj
1515       revoker_name: Odwołana przez
1516       show: Pokaż
1517       status: Status
1518     period: 
1519       one: 1 godzina
1520       other: "{{count}} godzin"
1521     revoke: 
1522       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1523       flash: Blokada została odwołana.
1524       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1525       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1526       revoke: Odwołaj
1527       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1528       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1529     show: 
1530       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1531       confirm: Na pewno?
1532       edit: Edytuj
1533       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1534       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1535       reason: Przyczyna blokady
1536       revoke: Odwołaj
1537       revoker: Cofający uprawnienia
1538       show: Pokaż
1539       status: Status
1540       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1541       time_past: Zakończona {{time}} temu
1542       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1543     update: 
1544       success: Blokada zaktualizowana.
1545   user_role: 
1546     filter: 
1547       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1548       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1549       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1550       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1551     grant: 
1552       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1553       confirm: Potwierdź
1554       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1555       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1556       title: Potwierdź przyznawanie roli
1557     revoke: 
1558       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1559       confirm: Potwierdź
1560       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1561       heading: Potwierdź cofanie roli
1562       title: Potwierdź cofanie roli