Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 # Messages for Guadeloupean Creole French (Guadeloupean Creole French)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 gcf: 
5   browse: 
6     changeset: 
7       changeset: "Niméwo chanjeman : %{id}"
8       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
9       download: Téléchajé %{changeset_xml_link} ouben %{osmchange_xml_link}
10       osmchangexml: osmChanjeman XML
11     changeset_details: 
12       belongs_to: "Sé ta :"
13       bounding_box: "karé limit :"
14       box: bwet
15       closed_at: "Fini lè :"
16       created_at: "Kréyé lè :"
17       has_nodes: "Ti ni sé %{count} pwen la sa :"
18       has_relations: "Ti ni sé %{count} rèlasion la sa:"
19       has_ways: "Ti ni sé %{count} lin la sa :"
20       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
21       show_area_box: Montré karé limit la
22     common_details: 
23       edited_at: "Édité lè :"
24       edited_by: "Édité pa :"
25       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
26       version: "Vèsion :"
27     containing_relation: 
28       entry: Rèlasion %{relation_name}
29       entry_role: Rèlasion %{relation_name} (adan wol %{relation_role})
30     map: 
31       deleted: Fasé
32       loading: Ka Chajé...
33     node: 
34       download: Chajé %{download_xml_link} ouben %{view_history_link}
35       download_xml: Chajé XML
36       node: Pwen
37       node_title: "Pwen : %{node_name}"
38       view_history: Vwè istwa la
39     node_details: 
40       part_of: "Adan:"
41     node_history: 
42       download: Chajé %{download_xml_link} ouben %{view_details_link}
43       download_xml: Chajé XML
44       node_history: istwa Pwen
45       view_details: Vwè plis biten
46     not_found: 
47       sorry: Woy, pa ti ni %{type} èvè niméwo %{id}.
48     paging_nav: 
49       of: a
50       showing_page: Paj la ka vin
51     relation_details: 
52       members: "Manm :"
53       part_of: "Adan :"
54     relation_history: 
55       relation_history: Istwa rèlasion
56       relation_history_title: "Istwa rèlasion: %{relation_name}"
57     start: 
58       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
59       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
60     start_rjs: 
61       data_frame_title: Doné
62       details: Plis bitin
63       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
64       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
65       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
66       load_data: Chajé sé doné la
67       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
68       loading: Y ka chajé...
69       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
70       private_user: Itilizatè privé
71       show_history: Vwè listwa la
72       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki %{max_bbox_size})"
73       wait: Atann...
74       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
75   diary_entry: 
76     diary_comment: 
77       comment_from: Komantè a %{link_user} koté %{comment_created_at}
78     diary_entry: 
79       comment_count: 
80         one: On Komantè
81         other: "%{count} Komantè"
82       comment_link: Palé asi nouvel la sa
83       edit_link: Modifié nouvel la sa
84       posted_by: Sé %{link_user} ki voyé sa , koté %{created} i maké an %{language_link}
85       reply_link: Réponn nouvel la sa
86     edit: 
87       body: "Mésaj:"
88       language: "Lang:"
89       latitude: "Latitid:"
90       location: "Ki koté:"
91       longitude: "Longitid:"
92       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
93       save_button: Enrèjistré
94       subject: "Sijè:"
95       use_map_link: Sèvi èvè kat la
96     list: 
97       new: Nouvel nèf an jounal la
98       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
99       newer_entries: Nouvel pi fré
100       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
101       older_entries: Nouvel rasi
102       recent_entries: "Nouvel fré:"
103     new: 
104       title: Nouvel nèf an jounal la
105     no_such_entry: 
106       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa %{id}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : %{id}"
108     no_such_user: 
109       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé %{user}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
110   layouts: 
111     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, %{link} Pou fè matériel la vansé.
112     donate_link_text: Bay Chabon
113     edit: Modifié
114     export: Voyé déwò
115     gps_traces: Chimen GPS
116     history: Istwa sa ou fè
117     inbox: Bwet a let (%{count})
118     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
119     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
120     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka %{ucl} épi %{bytemark}.
121     log_in: Rantré
122     logout: Chapé
123     make_a_donation: 
124       text: Ba OpenStreetMap On Fòs
125     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
126     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
127     sign_up: Enskriw
128     tag_line: Lyannaj pou kat lib
129     user_diaries: Jounal
130     view: Vwè
131     welcome_user: Bienvini, %{user_link}
132   site: 
133     edit: 
134       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
135       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
136       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
137       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi %{user_page}.
138       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
139       user_page_link: paj_itilizatè
140     index: 
141       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
142       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
143       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
144       license: 
145         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
146         notice: Asi lisans %{license_name} pou %{project_name} èvè moun ay.
147         project_name: projè OpenStreetMap
148       permalink: Permalink
149     key: 
150       map_key: Léjann a kat la
151     search: 
152       search: Chèché
153       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
154       submit_text: Voyé
155       where_am_i: Ki moun an yé?
156     sidebar: 
157       close: Fèmé
158       search_results: Rézilta a chèché aw
159   user: 
160     account: 
161       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
162       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
163       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
164       home location: "La ou ka rété :"
165       latitude: "Latitid:"
166       longitude: "Longitid:"
167       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
168       my settings: Mes options
169       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
170       profile description: "Deskripsion a profil la :"
171       public editing: 
172         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
173         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
174         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
175         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
176         enabled link text: Ka sa yé?
177         heading: "Édision piblik:"
178       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
179       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
180       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
181     confirm: 
182       button: Konfirmé
183       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
184       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
185     confirm_email: 
186       button: Konfirmé
187       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
188       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
189     go_public: 
190       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
191     login: 
192       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
193       heading: Konekté
194       login_button: Konektéw
195       lost password link: Ou pèd kòd aw?
196       password: "Kòd aw:"
197     lost_password: 
198       email address: "Adres imél aw :"
199       heading: Ou pèd kòd aw?
200       new password button: Voyé on nouvo kòd
201     new: 
202       confirm email address: "konfimé adres imél :"
203       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
204       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
205       display name: "Non aw afiché :"
206       email address: "Adres imél :"
207       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
208       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
209       heading: Ouvè on kont itilizatè
210       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
211       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
212       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
213       password: "Kòd :"
214     no_such_user: 
215       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa %{user}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
216     popup: 
217       nearby mapper: Arpantè owa aw
218       your location: Koté ou yé
219     set_home: 
220       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
221     view: 
222       add as friend: Ajouté on zanmi
223       description: Deskription
224       diary: Jounal
225       edits: Édision
226       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw %{settings_link}.
227       km away: "%{count} km"
228       mapper since: "Arpantè dèpi:"
229       my diary: Jounal an mwen
230       my edits: Édision an mwen
231       my settings: Opsion an mwen
232       my traces: Chimen an mwen
233       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
234       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
235       no friends: Ou poko ni pon zanmi
236       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
237       remove as friend: Woté on zanmi
238       send message: Voyé on mésaj
239       settings_link_text: Opsion
240       traces: Chimen
241       user location: Ola itilizatè yé
242       your friends: Kanmarad aw