Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: RafalR
9 # Author: Soeb
10 # Author: Sp5uhe
11 # Author: Woytecr
12 # Author: Wpedzich
13 # Author: Yarl
14 pl: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Treść
19       diary_entry: 
20         language: Język
21         latitude: Szerokość geograficzna
22         longitude: Długość geograficzna
23         title: Tytuł
24         user: Użytkownik
25       friend: 
26         friend: Znajomy
27         user: Użytkownik
28       message: 
29         body: Treść
30         recipient: Odbiorca
31         sender: Nadawca
32         title: Tytuł
33       trace: 
34         description: Opis
35         latitude: Szerokość geograficzna
36         longitude: Długość geograficzna
37         name: Nazwa
38         public: Publiczny
39         size: Rozmiar
40         user: Użytkownik
41         visible: Widoczny
42       user: 
43         active: Aktywny
44         description: Opis
45         display_name: Publiczna nazwa
46         email: E-mail
47         languages: Języki
48         pass_crypt: Hasło
49     models: 
50       acl: Lista ACL
51       changeset: Zestaw zmian
52       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
53       country: Państwo
54       diary_comment: Komentarz dziennika
55       diary_entry: Wpis w dzienniku
56       friend: Znajomy
57       language: Język
58       message: Wiadomość
59       node: Węzeł
60       node_tag: Znacznik węzła
61       notifier: Notifier
62       old_node: Wcześniejszy węzeł
63       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
64       old_relation: Stara relacja
65       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
66       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
67       old_way: Wcześniejsza droga
68       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
69       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
70       relation: Relacja
71       relation_member: Członek relacji
72       relation_tag: Znacznik relacji
73       session: Sesja
74       trace: Ślad
75       tracepoint: Punkt śladu
76       tracetag: Znacznik śladu
77       user: Użytkownik
78       user_preference: Preferencje użytkownika
79       user_token: Token użytkownika
80       way: Droga
81       way_node: Węzeł drogi
82       way_tag: Tag drogi
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
88       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
92       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
93       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
94       feed: 
95         title: Zestaw zmian %{id}
96         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
97       osmchangexml: XML w formacie osmChange
98       title: Zestaw zmian
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Należy do:"
101       bounding_box: "Obszar edycji:"
102       box: prostokąt
103       closed_at: "Zamknięto:"
104       created_at: "Utworzono:"
105       has_nodes: 
106         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
107         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
108         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
109       has_relations: 
110         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
111         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
112         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
113       has_ways: 
114         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
115         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
116         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
117       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
118       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Komentarz:"
121       deleted_at: "Usunięte dnia:"
122       deleted_by: "Usunięte przez:"
123       edited_at: "Edytowano:"
124       edited_by: "Edytował(a):"
125       in_changeset: "W zestawie zmian:"
126       version: "Wersja:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relacja %{relation_name}
129       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Skasowano
132       edit: 
133         area: Edytuj obszar
134         node: Edytuj węzeł
135         relation: Edytuj relację
136         way: Edytuj drogę
137       larger: 
138         area: Zobacz obszar na większej mapie
139         node: Zobacz punkt na większej mapie
140         relation: Zobacz relację na większej mapie
141         way: Pokaż drogę na większej mapie
142       loading: Wczytywanie…
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
146         next_node_tooltip: Następny węzeł
147         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
148         next_way_tooltip: Następna droga
149         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
150         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
151         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
152         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
155         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
159       download_xml: Ściągnij XML
160       edit: edytuj
161       node: Węzeł
162       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
163       view_history: zobacz historię zmian
164     node_details: 
165       coordinates: "Współrzędne:"
166       part_of: "Jest częścią:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
169       download_xml: Ściągnij XML
170       node_history: Historia zmian węzła
171       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
172       view_details: zobacz szczegóły
173     not_found: 
174       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
175       type: 
176         changeset: zestaw zmian
177         node: węzeł
178         relation: relacja
179         way: droga
180     paging_nav: 
181       of: z
182       showing_page: Widoczna jest strona
183     redacted: 
184       type: 
185         node: węzeł
186         relation: relacja
187         way: droga
188     relation: 
189       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
190       download_xml: Ściągnij XML
191       relation: Relacja
192       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
193       view_history: zobacz historię zmian
194     relation_details: 
195       members: "Zawiera:"
196       part_of: "Jest częścią:"
197     relation_history: 
198       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
199       download_xml: Ściągnij XML
200       relation_history: Historia zmian relacji
201       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
202       view_details: zobacz szczegóły
203     relation_member: 
204       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
205       type: 
206         node: Węzeł
207         relation: Relacja
208         way: Droga
209     start: 
210       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
211       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Dane
214       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
215       details: Szczegóły
216       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
217       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
218       hide_areas: Ukryj obszary
219       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
220       load_data: Załaduj dane
221       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
222       loading: Wczytywanie
223       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
224       object_list: 
225         api: Pobierz ten obszar z API
226         back: Wyświetlanie listy obiektów
227         details: Szczegóły
228         heading: Lista obiektów
229         history: 
230           type: 
231             node: Węzeł [[id]]
232             way: Droga [[id]]
233         selected: 
234           type: 
235             node: Węzeł [[id]]
236             way: Droga [[id]]
237         type: 
238           node: Węzeł
239           way: Droga
240       private_user: prywatny użytkownika
241       show_areas: Pokaż obszary
242       show_history: Pokaż zmiany
243       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
244       wait: Moment…
245       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
246     tag_details: 
247       tags: "Znaczniki:"
248       wiki_link: 
249         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
250         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
251       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
252     timeout: 
253       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
254       type: 
255         changeset: Zestaw zmian
256         node: węzeł
257         relation: relacja
258         way: droga
259     way: 
260       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
261       download_xml: Ściągnij XML
262       edit: edytuj
263       view_history: pokaż historię
264       way: Droga
265       way_title: "Droga: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: należy również do drogi %{related_ways}
269         other: należy również do dróg %{related_ways}
270       nodes: "Węzły:"
271       part_of: "Jest częścią:"
272     way_history: 
273       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
274       download_xml: Ściągnij XML
275       view_details: zobacz szczegóły
276       way_history: Historia zmian drogi
277       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
278   changeset: 
279     changeset: 
280       anonymous: Anonim
281       big_area: (duży)
282       no_comment: (brak)
283       no_edits: (brak edycji)
284       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
285       still_editing: (nadal edytowany)
286       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
287     changeset_paging_nav: 
288       next: Następna »
289       previous: « Poprzednia
290       showing_page: Strona %{page}
291     changesets: 
292       area: Obszar
293       comment: Komentarz
294       id: ID
295       saved_at: Zapisano
296       user: Użytkownik
297     list: 
298       description: Ostatnie zmiany
299       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
300       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
301       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
302       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
303       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
304       heading: Zestawy zmian
305       heading_bbox: Zestawy zmian
306       heading_friend: Zestawy zmian
307       heading_nearby: Zestawy zmian
308       heading_user: Zestawy zmian
309       heading_user_bbox: Zestawy zmian
310       title: Zestawy zmian
311       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
312       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
313       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
314       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
315       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: "%{ago} temu"
321       comment: Komentarz
322       post: Wpis
323       when: Kiedy
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
326       confirm: Potwierdź
327       hide_link: Ukryj ten komentarz
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 komentarz
331         other: "%{count} komentarzy"
332       comment_link: Skomentuj ten wpis
333       confirm: Potwierdź
334       edit_link: Edytuj ten wpis
335       hide_link: Ukryj ten wpis
336       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
337       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
338     edit: 
339       body: "Treść:"
340       language: "Język:"
341       latitude: "Szerokość geograficzna:"
342       location: "Położenie:"
343       longitude: "Długość geograficzna:"
344       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
345       save_button: Zapisz
346       subject: "Temat:"
347       title: Edycja wpisu dziennika
348       use_map_link: na mapie
349     feed: 
350       all: 
351         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
352         title: Wpisy OpenStreetMap
353       language: 
354         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
355         title: Wpisy w języku %{language_name}
356       user: 
357         description: Ostatnie wpisy od %{user}
358         title: Wpisy dla %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
361       new: Nowy wpis do dziennika
362       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
363       newer_entries: Nowsze wpisy
364       no_entries: Brak wpisów dziennika
365       older_entries: Starsze wpisy
366       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
367       title: Dzienniki użytkowników
368       title_friends: Dzienniki znajomych
369       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
370       user_title: Dziennik dla %{user}
371     location: 
372       edit: Edytuj
373       location: "Położenie:"
374       view: Podgląd
375     new: 
376       title: Nowy wpis do dziennika
377     no_such_entry: 
378       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
379       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
380       title: Nie ma takiego wpisu
381     view: 
382       leave_a_comment: Zostaw komentarz
383       login: Zaloguj się
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
385       save_button: Zapisz
386       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
387       user_title: Dziennik dla %{user}
388   editor: 
389     default: Domyślnie (obecnie %{name})
390     potlatch: 
391       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
392       name: Potlatch 1
393     potlatch2: 
394       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
395       name: Potlatch 2
396     remote: 
397       description: JOSM albo Merkaartor
398       name: Remote Control
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
402       area_to_export: Obszar do eksportu
403       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
404       export_button: Eksportuj
405       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
406       format: Format
407       format_to_export: Format eksportu
408       image_size: Rozmiar obrazka
409       latitude: "Szer:"
410       licence: Licencja
411       longitude: "Dł:"
412       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
413       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
414       max: max
415       options: Opcje
416       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
417       output: Wynik
418       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
419       scale: Skala
420       too_large: 
421         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
422         heading: Obszar zbyt duży
423       zoom: Zoom
424     start_rjs: 
425       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
426       change_marker: Zmień pozycję pinezki
427       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
428       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
429       export: Eksport
430       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
431       view_larger_map: Większy widok mapy
432   geocoder: 
433     description: 
434       title: 
435         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
436         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
437         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
438       types: 
439         cities: Miasta
440         places: Miejsca
441         towns: Miasta
442     description_osm_namefinder: 
443       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
444     direction: 
445       east: na wschód
446       north: na północ
447       north_east: na północny wschód
448       north_west: na północny zachód
449       south: na południe
450       south_east: na południowy wschód
451       south_west: na południowy zachód
452       west: na zachód
453     distance: 
454       one: ok. 1km
455       other: około %{count}km
456       zero: mniej niż 1km
457     results: 
458       more_results: Więcej wyników
459       no_results: Nie znaleziono
460     search: 
461       title: 
462         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
463         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
464         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
465         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
466         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
467         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
468         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
469     search_osm_namefinder: 
470       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
471       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         amenity: 
475           airport: Lonisko
476           arts_centre: Centrum sztuki
477           atm: Bankomat
478           auditorium: Audytorium
479           bank: Bank
480           bar: Bar
481           bench: Ławka
482           bicycle_parking: Parking rowerowy
483           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
484           brothel: Dom publiczny
485           bureau_de_change: Kantor
486           bus_station: Stacja autobusowa
487           cafe: Kawiarnia
488           car_rental: Wynajem samochodów
489           car_sharing: Dzielenie się samochodami
490           car_wash: Myjnia samochodowa
491           casino: Kasyno
492           cinema: Kino
493           clinic: Przychodnia
494           club: Klub
495           college: Uczelnia
496           community_centre: Centrum społeczności
497           courthouse: Sąd
498           crematorium: Krematorium
499           dentist: Gabinet dentystyczny
500           doctors: Lekarze
501           dormitory: Bursa
502           drinking_water: Źródło wody pitnej
503           driving_school: Nauka jazdy
504           embassy: Ambasada
505           emergency_phone: Telefon alarmowy
506           fast_food: Fast Food
507           ferry_terminal: Terminal promowy
508           fire_hydrant: Hydrant
509           fire_station: Remiza strażacka
510           fountain: Fontanna
511           fuel: Stacja benzynowa
512           grave_yard: Mniejszy cmentarz
513           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
514           hall: Hala
515           health_centre: Ośrodek zdrowia
516           hospital: Szpital
517           hotel: Hotel
518           hunting_stand: Ambona myśliwska
519           ice_cream: Lodziarnia
520           kindergarten: Przedszkole
521           library: Biblioteka
522           market: Targowisko
523           marketplace: Plac targowy
524           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
525           nightclub: Klub nocny
526           nursery: Żłobek
527           nursing_home: Dom opieki
528           office: Biuro
529           park: Park
530           parking: Parking
531           pharmacy: Apteka
532           place_of_worship: Miejsce kultu
533           police: Posterunek policji
534           post_box: Skrzynka pocztowa
535           post_office: Poczta
536           preschool: Przedszkole
537           prison: Więzienie
538           pub: Pub
539           public_building: Budynek publiczny
540           public_market: Rynek publiczny
541           reception_area: Recepcja
542           recycling: Miejsce recyklingu
543           restaurant: Restauracja
544           retirement_home: Dom starców
545           sauna: Sauna
546           school: Szkoła
547           shelter: Schron
548           shop: Sklep
549           shopping: Zakupy
550           social_club: Klub towarzyski
551           studio: Studio
552           supermarket: Supermarket
553           taxi: Postój taksówek
554           telephone: Budka telefoniczna
555           theatre: Teatr
556           toilets: Toaleta publiczna
557           townhall: Urząd miejski
558           university: Uniwersytet
559           vending_machine: Automat do sprzedaży
560           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
561           village_hall: Urząd gminy
562           waste_basket: Kosz na śmieci
563           wifi: Dostęp do WiFi
564           youth_centre: Centrum młodzieżowe
565         boundary: 
566           administrative: Granica administracyjna
567         building: 
568           "yes": Budynek
569         highway: 
570           bridleway: Droga dla koni
571           bus_guideway: Droga dla autobusów
572           bus_stop: Przystanek autobusowy
573           byway: Boczna droga
574           construction: Droga budowana
575           cycleway: Ścieżka rowerowa
576           emergency_access_point: Punkt awaryjny
577           footway: Chodnik
578           ford: Bród
579           living_street: Strefa zamieszkania
580           minor: Drobna droga
581           motorway: Autostrada
582           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
583           motorway_link: Autostrada – dojazd
584           path: Ścieżka
585           pedestrian: Droga dla pieszych
586           platform: Podwyższenie
587           primary: Droga krajowa
588           primary_link: Droga krajowa – dojazd
589           raceway: Tor wyścigowy
590           residential: Droga osiedlowa
591           road: Droga
592           secondary: Droga wojewódzka
593           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
594           service: Droga serwisowa
595           services: Usługi autostrady
596           steps: Schody
597           stile: Przełaz
598           tertiary: Droga powiatowa
599           track: Droga gruntowa
600           trail: Szlak
601           trunk: Droga ekspresowa
602           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
603           unclassified: Droga gminna
604           unsurfaced: Nierówna droga
605         historic: 
606           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
607           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
608           boundary_stone: Graniczny głaz
609           building: Budynek
610           castle: Zamek
611           church: Kościół
612           house: Dom
613           icon: Ikona
614           manor: Dwór
615           memorial: Mniejszy pomnik
616           mine: Kopalnia
617           monument: Pomnik
618           museum: Muzeum
619           ruins: Ruiny
620           tower: Wieża
621           wayside_cross: Przydrożny krzyż
622           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
623           wreck: Wrak
624         landuse: 
625           allotments: Ogródki działkowe
626           basin: Dorzecze
627           brownfield: Grunty poprzemysłowe
628           cemetery: Cmentarz
629           commercial: Obszar handlowo-usługowy
630           conservation: Konserwacja
631           construction: Teren budowy
632           farm: Farma
633           farmland: Grunty rolne
634           farmyard: Podwórze gospodarskie
635           forest: Las
636           grass: Trawa
637           greenfield: Tereny niezagospodarowane
638           industrial: Teren przemysłowy
639           landfill: Wysypisko śmieci
640           meadow: Łąka
641           military: Teren wojskowy
642           mine: Kopalnia
643           nature_reserve: Rezerwat przyrody
644           park: Park
645           piste: Trasa
646           quarry: Kamieniołom
647           railway: Teren kolejowy
648           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
649           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
650           residential: Zabudowa mieszkaniowa
651           retail: Handel detaliczny
652           village_green: Park miejski
653           vineyard: Winnica
654           wetland: Tereny podmokłe
655           wood: Puszcza
656         leisure: 
657           beach_resort: Strzeżona plaża
658           common: Błonie
659           fishing: Łowisko
660           garden: Ogród
661           golf_course: Pole golfowe
662           ice_rink: Lodowisko
663           marina: Marina
664           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
665           nature_reserve: Rezerwat naturalny
666           park: Park
667           pitch: Boisko sportowe
668           playground: Plac zabaw
669           recreation_ground: Pole rekreacyjne
670           slipway: Pochylnia
671           sports_centre: Centrum sportowe
672           stadium: Stadion
673           swimming_pool: Basen
674           track: Bieżnia
675           water_park: Park wodny
676         natural: 
677           bay: Zatoka
678           beach: Plaża
679           cape: Przylądek
680           cave_entrance: Wejście do jaskini
681           channel: Kanał
682           cliff: Urwisko
683           crater: Krater
684           feature: Obiekt
685           fell: Hale górskie
686           fjord: Fiord
687           geyser: Gejzer
688           glacier: Lodowiec
689           heath: Wrzosowisko
690           hill: Wzgórze
691           island: Wyspa
692           land: Ląd
693           marsh: Bagno
694           moor: Torfowisko
695           mud: Muł
696           peak: Szczyt
697           point: Punkt
698           reef: Rafa
699           ridge: Grzbiet
700           river: Rzeka
701           rock: Skała
702           scree: Zsypisko
703           scrub: Zagajnik
704           shoal: Mielizna
705           spring: Źródło
706           strait: Cieśnina
707           tree: Drzewo
708           valley: Dolina
709           volcano: Wulkan
710           water: Woda
711           wetland: Obszar podmokły
712           wetlands: Obszary podmokłe
713           wood: Puszcza
714         place: 
715           airport: Lotnisko
716           city: Miasto
717           country: Kraj
718           county: Powiat
719           farm: Farma
720           hamlet: Osada
721           house: Dom
722           houses: Zabudowanie
723           island: Wyspa
724           islet: Wysepka
725           locality: Rejon
726           moor: Torfowisko
727           municipality: Gmina
728           postcode: Kod pocztowy
729           region: Rejon
730           sea: Morze
731           state: Stan
732           subdivision: Dzielnica
733           suburb: Osiedle
734           town: Miasteczko
735           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
736           village: Wieś
737         railway: 
738           abandoned: Dawna linia kolejowa
739           construction: Budowana linia kolejowa
740           disused: Nieczynna trasa kolejowa
741           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
742           funicular: Kolejka linowa
743           halt: Przystanek kolejowy
744           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
745           junction: Węzeł kolejowy
746           level_crossing: Przejazd kolejowy
747           light_rail: Lekka kolej
748           monorail: Kolej jednoszynowa
749           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
750           platform: Peron
751           preserved: Kolej zabytkowa
752           spur: Bocznica kolejowa
753           station: Stacja kolejowa
754           subway: Stacja metra
755           subway_entrance: Wejście na stację metra
756           switch: Zwrotnica
757           tram: Linia tramwajowa
758           tram_stop: Przystanek tramwajowy
759           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
760         shop: 
761           alcohol: Sklep monopolowy
762           art: Sklep z dziełami sztuki
763           bakery: Piekarnia
764           beauty: Salon kosmetyczny
765           beverages: Sklep z napojami
766           bicycle: Sklep rowerowy
767           books: Księgarnia
768           butcher: Rzeźnik
769           car: Sklep samochodowy
770           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
771           car_repair: Naprawa samochodów
772           carpet: Sklep z dywanami
773           charity: Sklep charytatywny
774           chemist: Drogeria
775           clothes: Sklep odzieżowy
776           computer: Sklep komputerowy
777           confectionery: Cukiernia
778           convenience: Mały sklep wielobranżowy
779           copyshop: Ksero
780           cosmetics: Sklep kosmetyczny
781           department_store: Dom towarowy
782           discount: Sklep z produktami po obniżce
783           doityourself: Sklep budowlany
784           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
785           electronics: Sklep elektroniczny
786           estate_agent: Biuro nieruchomości
787           farm: Sklep gospodarski
788           fashion: Sklep modelarski
789           fish: Sklep rybny
790           florist: Kwiaciarnia
791           food: Sklep spożywczy
792           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
793           furniture: Sklep meblowy
794           gallery: Galeria
795           garden_centre: Centrum ogrodnicze
796           general: Sklep ogólny
797           gift: Sklep z pamiątkami
798           greengrocer: Warzywniak
799           grocery: Sklep spożywczy
800           hairdresser: Fryzjernia
801           hardware: Sklep ze sprzętem
802           hifi: Hi-Fi
803           insurance: Agent ubezpieczeniowy
804           jewelry: Sklep z biżuterią
805           kiosk: Kiosk
806           laundry: Pralnia
807           mall: Centrum handlowe
808           market: Targowisko
809           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
810           motorcycle: Sklep z motocyklami
811           music: Sklep muzyczny
812           newsagent: Kiosk
813           optician: Optyk
814           organic: Sklep z produktami organicznymi
815           outdoor: Sklep turystyczny
816           pet: Sklep ze zwierzętami
817           photo: Sklep fotograficzny
818           salon: Salon
819           shoes: Sklep obuwniczy
820           shopping_centre: Centrum handlowe
821           sports: Sklep sportowy
822           stationery: Sklep papierniczy
823           supermarket: Supermarket
824           toys: Sklep z zabawkami
825           travel_agency: Biuro podróży
826           video: Sklep filmowy
827           wine: Winiarnia
828         tourism: 
829           alpine_hut: Chata alpejska
830           artwork: Sztuka
831           attraction: Atrakcja turystyczna
832           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
833           cabin: Kabina
834           camp_site: Kemping
835           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
836           chalet: Schronisko
837           guest_house: Pensjonat
838           hostel: Hostel
839           hotel: Hotel
840           information: Informacja turystyczna
841           lean_to: Nachylenie
842           motel: Motel
843           museum: Muzeum
844           picnic_site: Miejsce na piknik
845           theme_park: Park tematyczny
846           valley: Dolina
847           viewpoint: Punkt widokowy
848           zoo: Zoo
849         waterway: 
850           boatyard: Stocznia
851           canal: Kanał
852           connector: Złącze dróg wodnych
853           dam: Tama
854           derelict_canal: Opuszczony kanał
855           ditch: Rów
856           dock: Basen portowy
857           drain: Rów odpływowy
858           lock: Zastawka
859           lock_gate: Śluza
860           mineral_spring: Źródło mineralne
861           mooring: Kotwicowisko
862           rapids: Katarakty
863           river: Rzeka
864           riverbank: Brzeg rzeki
865           stream: Strumień
866           wadi: Starorzecze
867           water_point: Punkt wodny
868           waterfall: Wodospad
869           weir: Jaz
870   javascripts: 
871     map: 
872       base: 
873         cycle_map: Mapa Rowerowa
874         standard: Standard
875         transport_map: Transport publiczny
876     site: 
877       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
878       edit_tooltip: Edytuje mapę
879       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
880       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
881       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
882       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
883   layouts: 
884     community_blogs: Blogi wspólnoty
885     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
886     copyright: Prawa autorskie i licencja
887     documentation: Dokumentacja
888     documentation_title: Dokumentacja projektu
889     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
890     donate_link_text: dokonując darowizny
891     edit: Edycja
892     edit_with: Edytuj w %{editor}
893     export: Eksport
894     export_tooltip: Eksport danych mapy
895     foundation: Fundacja
896     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
897     gps_traces: Ślady GPS
898     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
899     help: Pomoc
900     help_centre: Centrum pomocy
901     help_title: Witryna pomocy dla projektu
902     history: Zmiany
903     home: główna
904     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
905     inbox: poczta (%{count})
906     inbox_tooltip: 
907       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
908       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
909       zero: Brak nowych wiadomości
910     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
911     license: 
912       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
913     log_in: zaloguj się
914     log_in_tooltip: Zaloguj się
915     logo: 
916       alt_text: Logo OpenStreetMap
917     logout: wyloguj
918     logout_tooltip: Wyloguj
919     make_a_donation: 
920       text: Przekaż darowiznę
921       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
922     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
923     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
924     sign_up: zarejestruj
925     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
926     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
927     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
928     user_diaries: Dzienniczki
929     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
930     view: Mapa
931     view_tooltip: Zobacz mapę
932     welcome_user: Witaj, %{user_link}
933     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
934     wiki: Wiki
935     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
936   license_page: 
937     foreign: 
938       english_link: oryginalna angielska wersja
939       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
940       title: Informacje o tłumaczeniu
941     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla programistów firm trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>).</li>\n\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright współtwórców UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\"> Więcej o użyciu danych UMP przez OSM</a></li>\n<li><strong>Południowa Afryka</strong>: Zawiera dane pochodzące od <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\n   National Geo-Spatial Information</a>, Państwowe prawa autorskie zastrzeżone.\n</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
942     native: 
943       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
944       native_link: wersji po polsku
945       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
946       title: O stronie
947   message: 
948     delete: 
949       deleted: Wiadomość usunięta
950     inbox: 
951       date: Nadano
952       from: Od
953       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
954       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
955       new_messages: 
956         few: "%{count} nowe wiadomości"
957         many: "%{count} nowych wiadomości"
958         one: "%{count} nową wiadomość"
959         other: "%{count} nowych wiadomości"
960       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
961       old_messages: 
962         few: "%{count} stare wiadomości"
963         many: "%{count} starych wiadomości"
964         one: "%{count} starą wiadomość"
965         other: "%{count} starych wiadomości"
966       outbox: nadawcza
967       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
968       subject: Temat
969       title: Wiadomości odebrane
970     mark: 
971       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
972       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
973     message_summary: 
974       delete_button: Usuń
975       read_button: Oznacz jako przeczytaną
976       reply_button: Odpowiedz
977       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
978     new: 
979       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
980       body: Treść
981       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
982       message_sent: Wiadomość wysłana
983       send_button: Wyślij
984       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
985       subject: Temat
986       title: Wysyłanie wiadomości
987     no_such_message: 
988       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
989       heading: Nie ma takiej wiadomości
990       title: Nie ma takiej wiadomości
991     outbox: 
992       date: Nadano
993       inbox: odbiorcza
994       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
995       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
996       outbox: nadawcza
997       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
998       subject: Temat
999       title: Wiadomości wysłane
1000       to: Do
1001     read: 
1002       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1003       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1004       date: Nadano
1005       from: Od
1006       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1007       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1008       reply_button: Odpowiedz
1009       subject: Temat
1010       title: Czytanie wiadomości
1011       to: Do
1012       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1013       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1014     reply: 
1015       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1016     sent_message_summary: 
1017       delete_button: Usuń
1018   notifier: 
1019     diary_comment_notification: 
1020       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1021       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1022       hi: Witaj %{to_user},
1023       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1024     email_confirm: 
1025       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1026     email_confirm_html: 
1027       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1028       greeting: Cześć,
1029       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1030     email_confirm_plain: 
1031       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1032       greeting: Cześć,
1033       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1034       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1035     friend_notification: 
1036       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1037       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1038       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1039       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1040     gpx_notification: 
1041       and_no_tags: i brak znaczników
1042       and_the_tags: i następujące znaczniki
1043       failure: 
1044         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1045         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1046         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1047         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1048       greeting: Witaj,
1049       success: 
1050         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1051         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1052       with_description: z opisem
1053       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1054     lost_password: 
1055       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1056     lost_password_html: 
1057       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1058       greeting: Witaj,
1059       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1060     lost_password_plain: 
1061       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1062       greeting: Cześć,
1063       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1064       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1065     message_notification: 
1066       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1067       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1068       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1069       hi: Witaj %{to_user},
1070     signup_confirm: 
1071       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1072     signup_confirm_html: 
1073       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1074       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1075       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1076       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1077       greeting: Cześć!
1078       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1079       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1080       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1081       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1082       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1083       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1084       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1085     signup_confirm_plain: 
1086       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1087       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1088       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1089       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1090       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1091       current_user_2: "tu:"
1092       greeting: Cześć!
1093       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1094       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1095       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1096       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1097       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1098       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1099       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1100       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1101   oauth: 
1102     oauthorize: 
1103       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1104       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1105       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1106       allow_write_api: modyfikuj mapę
1107       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1108       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1109       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1110       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1111     revoke: 
1112       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1113   oauth_clients: 
1114     create: 
1115       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1116     edit: 
1117       submit: Edytuj
1118       title: Edycja aplikacji
1119     form: 
1120       name: Nazwa
1121       required: Wymagane
1122     index: 
1123       application: Nazwa aplikacji
1124       my_apps: Programy klienckie
1125       my_tokens: Zarejestrowane programy
1126       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1127       revoke: Odwołaj!
1128       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1129     new: 
1130       submit: Zarejestruj
1131       title: Rejestracja nowej aplikacji
1132     show: 
1133       edit: Edytuj szczegóły
1134       key: "Klucz odbiorcy:"
1135       secret: "Sekret odbiorcy:"
1136       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1137   site: 
1138     edit: 
1139       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1140       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1141       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1142       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1143       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1144       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1145       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1146       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1147       user_page_link: stronie użytkownika
1148     index: 
1149       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1150       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1151       license: 
1152         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1153         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1154         project_name: projektu OpenStreetMap
1155       permalink: Permalink
1156       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1157       shortlink: Shortlink
1158     key: 
1159       map_key: Legenda
1160       map_key_tooltip: Legenda mapy
1161       table: 
1162         entry: 
1163           admin: Granica administracyjna
1164           allotments: Ogródki działkowe
1165           apron: 
1166             - Płyta lotniska
1167             - terminal
1168           bridge: Czarny obrys – most
1169           bridleway: Ścieżka dla koni
1170           brownfield: Teren powyburzeniowy
1171           building: Ważny budynek
1172           byway: Droga boczna
1173           cable: 
1174             - Kolej linowa
1175             - wyciąg krzesełkowy
1176           cemetery: Cmentarz
1177           centre: Centrum sportowe
1178           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1179           common: 
1180             - Pole
1181             - łąka
1182           construction: Drogi w budowie
1183           cycleway: Ścieżka rowerowa
1184           destination: Dostęp do punktu docelowego
1185           farm: Gospodarstwo rolne
1186           footway: Chodnik
1187           forest: Las
1188           golf: Pole golfowe
1189           heathland: Wrzosowisko
1190           industrial: Teren przemysłowy
1191           lake: 
1192             - Jezioro
1193             - rezerwuar
1194           military: Teren wojskowy
1195           motorway: Autostrada
1196           park: Park
1197           permissive: Możliwy wstęp
1198           pitch: Boisko sportowe
1199           primary: Droga pierwszorzędna
1200           private: Wstęp prywatny
1201           rail: Tory kolejowe
1202           reserve: Rezerwat przyrody
1203           resident: Teren mieszkalny
1204           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1205           runway: 
1206             - Pas startowy
1207             - kołowania
1208           school: 
1209             - Szkoła
1210             - uniwersytet
1211           secondary: Droga drugorzędna
1212           station: Dworzec kolejowy
1213           subway: Metro
1214           summit: 
1215             - Góra
1216             - szczyt
1217           tourist: Atrakcja turystyczna
1218           track: Ścieżka
1219           tram: 
1220             - Lekka kolej
1221             - tramwaj
1222           trunk: Droga główna
1223           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1224           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1225           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1226           wood: Puszcza
1227     search: 
1228       search: Szukaj
1229       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1230       submit_text: →
1231       where_am_i: Gdzie jestem?
1232       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1233     sidebar: 
1234       close: Zamknij
1235       search_results: Wyniki wyszukiwania
1236   time: 
1237     formats: 
1238       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1239   trace: 
1240     create: 
1241       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1242       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1243     delete: 
1244       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1245     edit: 
1246       description: "Opis:"
1247       download: pobierz
1248       edit: edytuj
1249       filename: "Nazwa pliku:"
1250       heading: Edycja śladu %{name}
1251       map: mapa
1252       owner: "Autor:"
1253       points: "Punkty:"
1254       save_button: Zapisz zmiany
1255       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1256       tags: "Znaczniki:"
1257       tags_help: rozdzielone przecinkami
1258       title: Edycja śladu %{name}
1259       uploaded_at: "Załadowano:"
1260       visibility: "Widoczność:"
1261       visibility_help: co to znaczy?
1262     list: 
1263       public_traces: Publiczne ślady GPS
1264       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1265       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1266       your_traces: Twoje ślady GPS
1267     make_public: 
1268       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1269     offline: 
1270       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1271       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1272     offline_warning: 
1273       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1274     trace: 
1275       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1276       by: utworzony przez użytkownika
1277       count_points: "%{count} punktów"
1278       edit: edycja
1279       edit_map: Edytuj Mapę
1280       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1281       in: w
1282       map: mapa
1283       more: więcej
1284       pending: OCZEKUJE
1285       private: PRYWATNY
1286       public: PUBLICZNY
1287       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1288       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1289       view_map: Pokaż mapę
1290     trace_form: 
1291       description: Opis
1292       help: Pomoc
1293       tags: Znaczniki
1294       tags_help: rozdzielone przecinkami
1295       upload_button: Wgrywaj
1296       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1297       visibility: Widoczność
1298       visibility_help: co to znaczy?
1299     trace_header: 
1300       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1301       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1302       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1303       upload_trace: Wyślij ślad
1304     trace_optionals: 
1305       tags: Znaczniki
1306     trace_paging_nav: 
1307       next: Następny »
1308       previous: « Poprzedni
1309       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1310     view: 
1311       delete_track: Wykasuj ten ślad
1312       description: "Opis:"
1313       download: pobierz
1314       edit: edycja
1315       edit_track: Edytuj ten ślad
1316       filename: "Plik:"
1317       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1318       map: mapa
1319       none: Brak
1320       owner: "Autor:"
1321       pending: OCZEKUJE
1322       points: "Punktów:"
1323       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1324       tags: "Znaczniki:"
1325       title: Przeglądanie śladu %{name}
1326       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1327       uploaded: "Dodano:"
1328       visibility: "Widoczność:"
1329     visibility: 
1330       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1331       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1332       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1333       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1334   user: 
1335     account: 
1336       contributor terms: 
1337         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1338         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1339         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1340         link text: co to jest?
1341         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1342       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1343       delete image: Usuń obecną grafikę
1344       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1345       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1346       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1347       home location: "Lokalizacja domowa:"
1348       image: "Grafika:"
1349       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1350       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1351       latitude: "Szerokość:"
1352       longitude: "Długość geograficzna:"
1353       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1354       my settings: Moje ustawienia
1355       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1356       new image: Dodaj grafikę
1357       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1358       openid: 
1359         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1360         link text: co to jest?
1361         openid: "OpenID:"
1362       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1363       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1364       profile description: "Opis profilu:"
1365       public editing: 
1366         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1367         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1368         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1369         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1370         enabled link text: co to jest?
1371         heading: "Edycje publiczne:"
1372       public editing note: 
1373         heading: Publiczna edycja
1374         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1375       replace image: Zmień obecną grafikę
1376       return to profile: Powrót do profilu.
1377       save changes button: Zapisz zmiany
1378       title: Zmiana ustawień konta
1379       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1380     confirm: 
1381       already active: To konto zostało potwierdzone.
1382       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1383       button: Potwierdzam
1384       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1385       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1386       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1387       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1388     confirm_email: 
1389       button: Potwierdzam
1390       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1391       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1392       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1393       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1394     confirm_resend: 
1395       failure: Brak użytkownika %{name}.
1396     filter: 
1397       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1398     go_public: 
1399       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1400     list: 
1401       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1402       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1403       heading: Użytkownicy
1404       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1405       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1406       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1407       title: Użytkownicy
1408     login: 
1409       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1410       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1411       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1412       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1413       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1414       heading: Logowanie
1415       login_button: Zaloguj się
1416       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1417       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1418       no account: Nie masz konta?
1419       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1420       openid: "%{logo} OpenID:"
1421       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1422       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1423       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1424       openid_providers: 
1425         aol: 
1426           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1427           title: Zaloguj używając AOL
1428         google: 
1429           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1430           title: Zaloguj używając Google
1431         myopenid: 
1432           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1433           title: Zaloguj używając myOpenID
1434         openid: 
1435           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1436           title: Zaloguj używając OpenID
1437         wordpress: 
1438           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1439           title: Zaloguj używając Wordpress
1440         yahoo: 
1441           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1442           title: Zaloguj używając Yahoo
1443       password: Hasło
1444       register now: Zarejestruj się
1445       remember: "Pamiętaj mnie:"
1446       title: Logowanie
1447       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1448       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1449       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1450     logout: 
1451       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1452       logout_button: Wyloguj
1453       title: Wyloguj
1454     lost_password: 
1455       email address: "Adres e-mail:"
1456       heading: Zapomniałeś hasła?
1457       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1458       new password button: Wyczyść hasło
1459       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1460       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1461       title: zgubione hasło
1462     make_friend: 
1463       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1464       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1465       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1466     new: 
1467       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1468       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1469       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1470       continue: Kontynuuj
1471       display name: "Przyjazna nazwa:"
1472       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1473       email address: "Adres e-mail:"
1474       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1475       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1476       heading: Zakładanie konta
1477       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1478       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1479       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1480       openid: "%{logo} OpenID:"
1481       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1482       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1483       password: Hasło
1484       title: Nowe konto
1485       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1486     no_such_user: 
1487       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1488       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1489       title: Nie znaleziono użytkownika
1490     popup: 
1491       friend: Znajomy
1492       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1493       your location: Twoje położenie
1494     remove_friend: 
1495       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1496       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1497     reset_password: 
1498       confirm password: Potwierdź hasło
1499       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1500       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1501       heading: Resetowanie hasła %{user}
1502       password: Hasło
1503       reset: Resetuj hasło
1504       title: zresetuj hasło
1505     set_home: 
1506       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1507     suspended: 
1508       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1509       heading: Konto zawieszone
1510       title: Konto zawieszone
1511       webmaster: webmaster
1512     terms: 
1513       agree: Akceptuję
1514       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1515       consider_pd_why: co to oznacza?
1516       decline: Nie akceptuję
1517       heading: Warunki współtworzenia
1518       legale_names: 
1519         france: Francja
1520         italy: Włochy
1521         rest_of_world: Reszta świata
1522       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1523       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1524       title: Warunki współtworzenia
1525       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1526     view: 
1527       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1528       add as friend: dodaj do znajomych
1529       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1530       block_history: otrzymane blokady
1531       blocks by me: nałożone blokady
1532       blocks on me: otrzymane blokady
1533       comments: komentarze
1534       confirm: Potwierdź
1535       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1536       create_block: zablokuj tego użytkownika
1537       created from: "Stworzony z:"
1538       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1539       ct declined: odrzucone
1540       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1541       ct undecided: niezdecydowane
1542       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1543       delete_user: usuń to konto
1544       description: Opis
1545       diary: dziennik
1546       edits: edycje
1547       email address: Adres e‐mail
1548       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1549       hide_user: ukryj tego użytkownika
1550       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1551       km away: "%{count}km stąd"
1552       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1553       m away: "%{count}m stąd"
1554       mapper since: "Mapuje od:"
1555       moderator_history: nałożone blokady
1556       my comments: moje komentarze
1557       my diary: mój dziennik
1558       my edits: moje zmiany
1559       my settings: moje ustawienia
1560       my traces: moje ślady
1561       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1562       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1563       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1564       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1565       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1566       oauth settings: ustawienia oauth
1567       remove as friend: usuń ze znajomych
1568       role: 
1569         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1570         grant: 
1571           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1572           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1573         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1574         revoke: 
1575           administrator: Cofnij dostęp administratora
1576           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1577       send message: wyślij wiadomość
1578       settings_link_text: stronie ustawień
1579       spam score: "Punktacja spamu:"
1580       status: "Stan:"
1581       traces: ślady
1582       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1583       user location: Lokalizacja użytkownika
1584       your friends: Twoi znajomi
1585   user_block: 
1586     blocks_by: 
1587       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1588       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1589       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1590     blocks_on: 
1591       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1592       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1593       title: Blokady na użytkownika %{name}
1594     create: 
1595       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1596       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1597       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1598     edit: 
1599       back: Zobacz wszystkie blokady
1600       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1601       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1602       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1603       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1604       show: Zobacz tę blokadę
1605       submit: Uaktualnij blokadę
1606       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1607     filter: 
1608       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1609       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1610     helper: 
1611       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1612       time_past: Zakończono %{time} temu.
1613       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1614     index: 
1615       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1616       heading: Lista blokad użytkowników
1617       title: Blokady użytkownika
1618     model: 
1619       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1620       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1621     new: 
1622       back: Zobacz wszystkie blokady
1623       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1624       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1625       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1626       submit: Utwórz blokadę
1627       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1628       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1629       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1630     not_found: 
1631       back: Powrót do spisu
1632       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1633     partial: 
1634       confirm: Na pewno?
1635       creator_name: Twórca
1636       display_name: Zablokowany użytkownik
1637       edit: Edytuj
1638       not_revoked: (nie odwołana)
1639       reason: Powód blokady
1640       revoke: Odwołaj
1641       revoker_name: Odwołana przez
1642       show: Pokaż
1643       status: Status
1644     period: 
1645       one: 1 godzina
1646       other: "%{count} godzin"
1647     revoke: 
1648       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1649       flash: Blokada została odwołana.
1650       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1651       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1652       revoke: Odwołaj
1653       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1654       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1655     show: 
1656       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1657       confirm: Na pewno?
1658       edit: Edytuj
1659       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1660       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1661       reason: Przyczyna blokady
1662       revoke: Odwołaj
1663       revoker: Cofający uprawnienia
1664       show: Pokaż
1665       status: Status
1666       time_future: Blokada wygasa %{time}
1667       time_past: Zakończona %{time} temu
1668       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1669     update: 
1670       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1671       success: Blokada zaktualizowana.
1672   user_role: 
1673     filter: 
1674       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1675       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1676       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1677       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1678     grant: 
1679       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1680       confirm: Potwierdź
1681       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1682       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1683       title: Potwierdź przyznawanie roli
1684     revoke: 
1685       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1686       confirm: Potwierdź
1687       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1688       heading: Potwierdź cofanie roli
1689       title: Potwierdź cofanie roli