Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Helix84
5 # Author: Jose1711
6 # Author: Kusavica
7 # Author: Lesny skriatok
8 # Author: Rudko
9 # Author: Teslaton
10 # Author: Vladolc
11 sk: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Text
16       diary_entry: 
17         language: Jazyk
18         latitude: Zem. šírka
19         longitude: Zem. dĺžka
20         title: Nadpis
21         user: Používateľ
22       friend: 
23         friend: Priateľ
24         user: Používateľ
25       message: 
26         body: Text
27         recipient: Príjemca
28         sender: Odosielateľ
29         title: Predmet
30       trace: 
31         description: Popis
32         latitude: Zem. šírka
33         longitude: Zem. dĺžka
34         name: Meno
35         public: Verejné
36         size: Veľkosť
37         user: Používateľ
38         visible: Viditeľný
39       user: 
40         active: Aktívny
41         description: Popis
42         display_name: Zobrazované meno
43         email: E-mail
44         languages: Jazyky
45         pass_crypt: Heslo
46     models: 
47       acl: Zoznam prístupových práv
48       changeset: Sada zmien
49       changeset_tag: Značka sady zmien
50       country: Krajina
51       diary_comment: Komentár k denníku
52       diary_entry: Položka denníka
53       friend: Priateľ
54       language: Jazyk
55       message: Správa
56       node: Bod
57       node_tag: Značka bodu
58       notifier: Oznamovateľ
59       old_node: Starý bod
60       old_node_tag: Stará značka bodu
61       old_relation: Stará relácia
62       old_relation_member: Starý člen relácie
63       old_relation_tag: Stará značka relácie
64       old_way: Stará cesta
65       old_way_node: Starý bod cesty
66       old_way_tag: Stará značka cesty
67       relation: Relácia
68       relation_member: Člen relácie
69       relation_tag: Značka relácie
70       session: Relácia
71       trace: Stopa
72       tracepoint: Bod stopy
73       tracetag: Značka stopy
74       user: Používateľ
75       user_preference: Osobné nastavenia
76       user_token: Používateľský token
77       way: Cesta
78       way_node: Bod cesty
79       way_tag: Značka cesty
80   application: 
81     require_cookies: 
82       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
83     setup_user_auth: 
84       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
85       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Sada zmien: %{id}"
89       changesetxml: XML sady zmien
90       download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
91       feed: 
92         title: Sada zmien %{id}
93         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
94       osmchangexml: osmChange XML
95       title: Sada zmien
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Používateľ:"
98       bounding_box: "Rozsah:"
99       box: rám
100       closed_at: "Uzavreté o:"
101       created_at: "Vytvorené o:"
102       has_relations: 
103         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
104         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
105         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
106       has_ways: 
107         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
108         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
109         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
110       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
111       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
112     common_details: 
113       changeset_comment: "Komentár:"
114       deleted_at: "Odstránené:"
115       deleted_by: "Odstránil:"
116       edited_at: "Upravené o:"
117       edited_by: "Upravil:"
118       in_changeset: "V sade zmien:"
119       version: "Verzia:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relácia %{relation_name}
122       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
123     map: 
124       deleted: Zmazané
125       edit: 
126         area: Upraviť oblasť
127         node: Upraviť bod
128         relation: Upraviť reláciu
129         way: Upraviť cestu
130       larger: 
131         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
132         node: Zobraziť bod na väčšej mape
133         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
134         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
135       loading: Nahrávanie...
136     navigation: 
137       all: 
138         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
139         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
140         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
141         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
142         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
143         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
144         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
145         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
146       user: 
147         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
148         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
149         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
150     node: 
151       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
152       download_xml: Stiahnuť XML
153       edit: upraviť
154       node: Bod
155       node_title: "Bod: %{node_name}"
156       view_history: zobraziť históriu
157     node_details: 
158       coordinates: "Súradnice:"
159       part_of: "Časť z:"
160     node_history: 
161       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
162       download_xml: Stiahnuť XML
163       node_history: História bodu
164       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
165       view_details: zobraziť detaily
166     not_found: 
167       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
168       type: 
169         changeset: počet zmien
170         node: bod
171         relation: relácia
172         way: cesta
173     paging_nav: 
174       of: z
175       showing_page: Strana
176     redacted: 
177       type: 
178         node: bod
179         relation: vzťah
180         way: cesta
181     relation: 
182       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
183       download_xml: Stiahnuť XML
184       relation: Relácia
185       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
186       view_history: zobraziť históriu
187     relation_details: 
188       members: "Členovia:"
189       part_of: "Časť z:"
190     relation_history: 
191       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
192       download_xml: Stiahnuť XML
193       relation_history: História relácie
194       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
195       view_details: zobraziť detaily
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
198       type: 
199         node: Bod
200         relation: Relácia
201         way: Cesta
202     start: 
203       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
204       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
205     start_rjs: 
206       data_frame_title: Dáta
207       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
208       details: Detaily
209       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
210       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o [[timestamp]]
211       hide_areas: Skryť oblasti
212       history_for_feature: História pre [[feature]]
213       load_data: Načítať údaje
214       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne 100 položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
215       loading: Nahrávanie...
216       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
217       object_list: 
218         api: Načítať túto oblasť pomocou API
219         back: Zobraziť zoznam objektov
220         details: Detaily
221         heading: Zoznam objektov
222         history: 
223           type: 
224             node: Bod [[id]]
225             way: Cesta [[id]]
226         selected: 
227           type: 
228             node: Bod [[id]]
229             way: Cesta [[id]]
230         type: 
231           node: Bod
232           way: Cesta
233       private_user: anonymný používateľ
234       show_areas: Zobraziť oblasti
235       show_history: Zobraziť históriu
236       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
237       wait: Čakajte...
238       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
239     tag_details: 
240       tags: "Tagy:"
241       wiki_link: 
242         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
243         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
244       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
245     timeout: 
246       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
247       type: 
248         changeset: sada zmien
249         node: bod
250         relation: relácia
251         way: cesta
252     way: 
253       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
254       download_xml: Stiahnuť XML
255       edit: upraviť
256       view_history: zobraziť históriu
257       way: Cesta
258       way_title: "Cesta: %{way_name}"
259     way_details: 
260       also_part_of: 
261         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
262         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
263       nodes: "Body:"
264       part_of: "Súčasť:"
265     way_history: 
266       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
267       download_xml: Stiahnuť XML
268       view_details: zobraziť detaily
269       way_history: História cesty
270       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
271   changeset: 
272     changeset: 
273       anonymous: Anonym
274       big_area: (veľký)
275       no_comment: (žiadny)
276       no_edits: (bez úprav)
277       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
278       still_editing: (stále sa upravuje)
279       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
280     changeset_paging_nav: 
281       next: Ďalšia »
282       previous: « Predošlá
283       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
284     changesets: 
285       area: Oblasť
286       comment: Komentár
287       id: ID
288       saved_at: Uložené
289       user: Používateľ
290     list: 
291       description: Posledné zmeny
292       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
293       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
294       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
295       description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
296       description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
297       heading: Sady zmien
298       heading_bbox: Sady zmien
299       heading_friend: Sady zmien
300       heading_nearby: Sady zmien
301       heading_user: Sady zmien
302       heading_user_bbox: Sady zmien
303       title: Sady zmien
304       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
305       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
306       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
307       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
308       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
309     timeout: 
310       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
311   diary_entry: 
312     comments: 
313       ago: pred %{ago}
314       comment: Komentár
315       has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
316       newer_comments: Novšie komentáre
317       older_comments: Staršie komentáre
318       post: Príspevok
319       when: Kedy
320     diary_comment: 
321       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
322       confirm: Potvrdiť
323       hide_link: Skryť tento komentár
324     diary_entry: 
325       comment_count: 
326         few: "%{count} komentáre"
327         one: 1 komentár
328         other: "%{count} komentárov"
329       comment_link: Komentár k záznamu
330       confirm: Potvrdiť
331       edit_link: Upraviť tento záznam
332       hide_link: Skryť tento záznam
333       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
334       reply_link: Odpovedať na tento záznam
335     edit: 
336       body: "Text:"
337       language: "Jazyk:"
338       latitude: "Zemepisná šírka:"
339       location: "Poloha:"
340       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
341       marker_text: Poloha k položke denníka
342       save_button: Uložiť
343       subject: "Predmet:"
344       title: Upraviť záznam denníka
345       use_map_link: použiť mapu
346     feed: 
347       all: 
348         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
349         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
350       language: 
351         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
352         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
353       user: 
354         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
355         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
356     list: 
357       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
358       new: Nový záznam denníka
359       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
360       newer_entries: Novšie Príspevky
361       no_entries: Žiadny záznam denníka
362       older_entries: Staršie záznamy
363       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
364       title: Denníky používateľov
365       title_friends: Denníky priateľov
366       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
367       user_title: Denník používateľa %{user}
368     location: 
369       edit: Editovať
370       location: "Poloha:"
371       view: Zobraziť
372     new: 
373       title: Nový záznam denníka
374     no_such_entry: 
375       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
376       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
377       title: Takýto záznam denníka neexistuje
378     view: 
379       leave_a_comment: Zanechať komentár
380       login: Prihlásiť sa
381       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
382       save_button: Uložiť
383       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
384       user_title: Denník používateľa %{user}
385   editor: 
386     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
387     potlatch: 
388       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
389       name: Potlatch 1
390     potlatch2: 
391       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
392       name: Potlatch 2
393     remote: 
394       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
395       name: Diaľkové ovládanie
396   export: 
397     start: 
398       add_marker: Pridať do mapy značku
399       area_to_export: Oblasť pre export
400       embeddable_html: Vložiteľné HTML
401       export_button: Export
402       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
403       format: Formát
404       format_to_export: Formát pre export
405       image_size: Rozmery obrázku
406       latitude: "Zem.šírka:"
407       licence: Licencia
408       longitude: "Zem. dĺžka:"
409       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
410       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
411       max: max
412       options: Možnosti
413       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
414       output: Výstup
415       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
416       scale: Mierka
417       too_large: 
418         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
419         heading: Príliš veľká oblasť
420       zoom: Zväčšenie
421     start_rjs: 
422       add_marker: Pridať do mapy značku
423       change_marker: Zmeniť polohu značky
424       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
425       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
426       export: Export
427       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
428       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
429   geocoder: 
430     description: 
431       title: 
432         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         osm_namefinder: "%{types} podľa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
434         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435       types: 
436         cities: Veľkomestá
437         places: Miesta
438         towns: Mestá
439     description_osm_namefinder: 
440       prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
441     direction: 
442       east: východ
443       north: sever
444       north_east: severovýchod
445       north_west: severozápad
446       south: juh
447       south_east: juhovýchod
448       south_west: juhozápad
449       west: západ
450     distance: 
451       one: asi 1 km
452       other: asi %{count} km
453       zero: menej ako 1 km
454     results: 
455       more_results: Viac výsledkov
456       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
457     search: 
458       title: 
459         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
460         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
461         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
462         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
463         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
464         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
465         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
466     search_osm_namefinder: 
467       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} na %{parentdirection} od %{parentname})"
468       suffix_place: ", %{distance} na %{direction} od %{placename}"
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Aerodróm
473           apron: Letisková parkovacia plocha
474           gate: Brána (gate)
475           helipad: Heliport
476           runway: Vzletová a pristávacia dráha
477           taxiway: Pojazdová dráha
478           terminal: Terminál
479         amenity: 
480           WLAN: Wi-Fi prístup
481           airport: Letisko
482           arts_centre: Kultúrne stredisko
483           atm: Bankomat
484           auditorium: Auditórium
485           bank: Banka
486           bar: Bar
487           bbq: Miesto na grilovanie
488           bench: Lavička
489           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
490           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
491           biergarten: Záhradná krčma
492           brothel: Nevestinec
493           bureau_de_change: Zmenáreň
494           bus_station: Autobusová stanica
495           cafe: Kaviareň
496           car_rental: Požičovňa áut
497           car_sharing: Autopožičovňa
498           car_wash: Autoumývareň
499           casino: Kasíno
500           charging_station: Nabíjacia stanica
501           cinema: Kino
502           clinic: Poliklinika
503           club: Klub
504           college: Vysoká škola
505           community_centre: Kultúrne stredisko
506           courthouse: Súd
507           crematorium: Krematórium
508           dentist: Zubár
509           doctors: Lekár
510           dormitory: Študentský domov
511           drinking_water: Pitná voda
512           driving_school: Autoškola
513           embassy: Veľvyslanectvo
514           emergency_phone: Núdzový telefón
515           fast_food: Rýchle občerstvenie
516           ferry_terminal: Terminál trajektu
517           fire_hydrant: Požiarny hydrant
518           fire_station: Požiarna stanica
519           food_court: Food court
520           fountain: Fontána
521           fuel: Benzínová pumpa
522           grave_yard: Cintorín
523           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
524           hall: Sála
525           health_centre: Zdravotné stredisko
526           hospital: Nemocnica
527           hotel: Hotel
528           hunting_stand: Poľovnícky posed
529           ice_cream: Zmrzlina
530           kindergarten: Materská škola
531           library: Knižnica
532           market: Obchod
533           marketplace: Tržnica
534           mountain_rescue: Horská služba
535           nightclub: 'Nočný klub'
536           nursery: Jasle
537           nursing_home: Sanatórium
538           office: Úrad
539           park: Park
540           parking: Parkovisko
541           pharmacy: lekáreň
542           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
543           police: Polícia
544           post_box: Poštová schránka
545           post_office: Pošta
546           preschool: Škôlka
547           prison: Väzenie
548           pub: Krčma
549           public_building: Verejná budova
550           public_market: Verejné trhovisko
551           reception_area: Recepcia
552           recycling: Recyklačné miesto
553           restaurant: Reštaurácia
554           retirement_home: Domov dôchodcov
555           sauna: Sauna
556           school: Škola
557           shelter: Altánok
558           shop: Obchod
559           shopping: Nákupné centrum
560           shower: Sprchy
561           social_centre: Komunitné centrum
562           social_club: Spoločenský klub
563           studio: Ateliér
564           supermarket: Supermarket
565           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
566           taxi: Taxi
567           telephone: Verejný telefón
568           theatre: Divadlo
569           toilets: WC
570           townhall: Radnica
571           university: Univerzita
572           vending_machine: Predajný automat
573           veterinary: Veterinárna ordinácia
574           village_hall: Spoločenská miestnosť
575           waste_basket: Odpadkový kôš
576           wifi: Wi-Fi prístup
577           youth_centre: Mládežnícke centrum
578         boundary: 
579           administrative: Administratívna hranica
580           census: Hranica pre potreby sčítania
581           national_park: Národný park
582           protected_area: Chránená oblasť
583         bridge: 
584           aqueduct: Akvadukt
585           suspension: Visutý most
586           swing: Otočný most
587           viaduct: Viadukt
588           "yes": Most
589         building: 
590           "yes": Budova
591         highway: 
592           bridleway: Cesta pre kone
593           bus_guideway: Bus so sprievodcom
594           bus_stop: Zastávka autobusu
595           byway: Účelová komunikácia
596           construction: Cesta vo výstavbe
597           cycleway: Cyklistický chodník
598           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
599           footway: Chodník
600           ford: Brod
601           living_street: Obytná zóna
602           milestone: Kilometrovník
603           minor: Vedľajšia cesta
604           motorway: Diaľnica
605           motorway_junction: Diaľničná križovatka
606           motorway_link: Diaľnica
607           path: Cesta
608           pedestrian: Chodník pre chodcov
609           platform: Nástupište
610           primary: Cesta I. triedy
611           primary_link: Cesta I. triedy
612           raceway: Pretekárska dráha
613           residential: Ulica
614           rest_area: Odpočívadlo
615           road: Cesta
616           secondary: Cesta II. triedy
617           secondary_link: Cesta II. triedy
618           service: Prístupová komunikácia
619           services: Diaľničné odpočívadlo
620           speed_camera: Radar
621           steps: Schody
622           stile: Schodíky cez ohradu
623           tertiary: Cesta III. triedy
624           tertiary_link: Cesta III. triedy
625           track: Nespevnená cesta
626           trail: Chodník
627           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
628           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
629           unclassified: Neklasifikovaná cesta
630           unsurfaced: Nespevnená cesta
631         historic: 
632           archaeological_site: Archeologické nálezisko
633           battlefield: Bojisko
634           boundary_stone: Hraničný kameň
635           building: Budova
636           castle: Hrad
637           church: Kostol
638           fort: Pevnosť
639           house: Dom
640           icon: Ikona
641           manor: Šľachtické sídlo
642           memorial: Pomník
643           mine: Baňa
644           monument: Pamätník
645           museum: Múzeum
646           ruins: Ruina
647           tower: Veža
648           wayside_cross: Božie muky
649           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
650           wreck: Zrúcanina
651         landuse: 
652           allotments: Záhradkárske osady
653           basin: Vodná nádrž
654           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
655           cemetery: Cintorín
656           commercial: Obchodná štvrť
657           conservation: Chránené územie
658           construction: Stavba
659           farm: Farma
660           farmland: Poľnohospodárska pôda
661           farmyard: Dvor
662           forest: Les (udržiavaný)
663           garages: Garáže
664           grass: Tráva
665           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
666           industrial: Priemyslová oblasť
667           landfill: Skládka odpadu
668           meadow: Lúka
669           military: Vojenský priestor
670           mine: Baňa
671           nature_reserve: Prírodná rezervácia
672           orchard: Sad
673           park: Park
674           piste: Zjazdovka
675           quarry: Lom
676           railway: Železnica
677           recreation_ground: Rekreačná oblasť
678           reservoir: Zásobník na vodu
679           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
680           retail: Retail (Obchodná zóna)
681           village_green: Verejná zeleň
682           vineyard: Vinica
683           wetland: Mokrina
684           wood: Les (neudržiavaný)
685         leisure: 
686           beach_resort: Plážové letovisko
687           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
688           common: Verejné priestranstvo
689           fishing: Rybolov (športový)
690           garden: Záhrada
691           golf_course: Golfové ihrisko
692           ice_rink: Umelé klzisko
693           marina: Prístav pre jachty
694           miniature_golf: Mini golf
695           nature_reserve: Prírodná rezervácia
696           park: Park
697           pitch: Športové ihrisko
698           playground: Detské ihrisko
699           recreation_ground: Rekreačná oblasť
700           sauna: Sauna
701           slipway: Lodný sklz
702           sports_centre: Športové stredisko
703           stadium: Štadión
704           swimming_pool: Plaváreň
705           track: Bežecká dráha
706           water_park: Aquapark
707         military: 
708           airfield: Vojenské letisko
709           barracks: Kasárne
710           bunker: Bunker
711         natural: 
712           bay: Zátoka, záliv
713           beach: Pláž
714           cape: Mys
715           cave_entrance: Vstup do jaskyne
716           channel: Kanál
717           cliff: Útes, kamenná stena
718           crater: Kráter
719           dune: Duna
720           feature: Vlastnosť
721           fell: Horská pastvina
722           fjord: Fjord
723           forest: Les (udržiavaný)
724           geyser: Gejzír
725           glacier: Ľadovec
726           heath: Vresovisko
727           hill: Kopec
728           island: Ostrov
729           land: Pevnina
730           marsh: Bažina
731           moor: Močiar
732           mud: Bahno
733           peak: Vrchol
734           point: Bod
735           reef: Bradlo, Skalisko
736           ridge: Hrebeň
737           river: Rieka
738           rock: Skala
739           scree: Sutina
740           scrub: Rúbanisko
741           shoal: Plytčina
742           spring: Prameň
743           stone: Balvan
744           strait: Úžina
745           tree: Strom
746           valley: Dolina
747           volcano: Sopka
748           water: Voda
749           wetland: Mokrina
750           wetlands: Mokrina
751           wood: Les (neudržiavaný)
752         office: 
753           accountant: Účtovník
754           architect: Architektonický ateliér
755           company: Súkromná firma
756           employment_agency: Sprostredkovanie práce
757           estate_agent: Realitná kancelária
758           government: Vládny úrad
759           insurance: Poisťovňa
760           lawyer: Právnická kancelária
761           ngo: Mimovládna organizácia
762           telecommunication: Telekomunikácie
763           travel_agent: Cestovná kancelária
764           "yes": Úrad
765         place: 
766           airport: Letisko
767           city: Mesto nad 100 tis.
768           country: Štát
769           county: Okres
770           farm: Farma
771           hamlet: Osada do 200
772           house: Budova
773           houses: Budovy
774           island: Ostrov
775           islet: Ostrovček
776           isolated_dwelling: Samota
777           locality: Oblasť
778           moor: Močiar
779           municipality: Obecný úrad
780           postcode: PSČ
781           region: Región
782           sea: More
783           state: Štát
784           subdivision: Pododdelenie
785           suburb: Mestský obvod
786           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
787           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
788           village: Obec 200-10 tis.
789         railway: 
790           abandoned: Zrušená železničná trať
791           construction: Železnica vo výstavbe
792           disused: Nepoužívaná železnica
793           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
794           funicular: Lanová dráha
795           halt: Zastávka vlaku
796           historic_station: Zastávka historickej železnice
797           junction: Železničný uzol
798           level_crossing: Železničný prejazd
799           light_rail: Ľahká železnica
800           miniature: Záhradná železnica
801           monorail: Jednokoľajka
802           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
803           platform: Železničné nástupište
804           preserved: Historická železnica
805           spur: Železničná vlečka
806           station: Železničná stanica
807           subway: Stanica metra
808           subway_entrance: Vchod do metra
809           switch: Železničná výhybka
810           tram: Električka
811           tram_stop: Zastávka električky
812           yard: Železničné depo
813         shop: 
814           alcohol: Mimo povolenia
815           antiques: Starožitnosti
816           art: Obchod s umením
817           bakery: Pekáreň
818           beauty: Salón krásy
819           beverages: Občerstvenie
820           bicycle: Obchod s bicylkami
821           books: Kníhkupectvo
822           butcher: Mäsiarstvo
823           car: Predajňa automobilov
824           car_parts: Mototechna
825           car_repair: Autoservis
826           carpet: Obchod s kobercami
827           charity: Charitatívny obchod
828           chemist: Lekáreň
829           clothes: Obchod s konfekciou
830           computer: Obchod s počítačmi
831           confectionery: Cukráreň
832           convenience: Rozličný tovar
833           copyshop: Copy centrum
834           cosmetics: Parfuméria
835           department_store: Obchodný dom
836           discount: Diskontná predajňa
837           doityourself: Urob si sám
838           dry_cleaning: Chemická čistiareň
839           electronics: Elektro
840           estate_agent: Realitná kancelária
841           farm: Poľnonákup
842           fashion: Módny salón
843           fish: Obchod s rybami
844           florist: Kvetinárstvo
845           food: Obchod s potravinami
846           funeral_directors: Pohrebníctvo
847           furniture: Nábytok
848           gallery: Galéria
849           garden_centre: Záhradnícke centrum
850           general: Zmiešaný tovar
851           gift: Suveníry
852           greengrocer: Obchod so zeleninou
853           grocery: Potraviny
854           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
855           hardware: Železiarstvo
856           hifi: Hi-Fi
857           insurance: Poisťovňa
858           jewelry: Zlatníctvo
859           kiosk: Novinový stánok
860           laundry: Práčovňa
861           mall: Pešia zóna
862           market: Obchod
863           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
864           motorcycle: Motocyklový obchod
865           music: Hudobniny
866           newsagent: Novinový stánok
867           optician: Očná optika
868           organic: Obchod so zdravou výživou
869           outdoor: Turistický obchod
870           pet: Chovprodukt
871           photo: Fotokino
872           salon: Salón
873           shoes: Obuva
874           shopping_centre: Nákupné stredisko
875           sports: Športový obchod
876           stationery: Papierníctvo
877           supermarket: Supermarket
878           toys: Hračkárstvo
879           travel_agency: Cestovná kancelária
880           video: Videopožičovňa, predaj DVD
881           wine: Mimo povolenia
882         tourism: 
883           alpine_hut: Vysokohorská chata
884           artwork: Umelecké dielo
885           attraction: Atrakcia
886           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
887           cabin: Malá chata
888           camp_site: Kemping
889           caravan_site: Autokemping
890           chalet: Veľká chata
891           guest_house: Penzión
892           hostel: Ubytovňa, internát
893           hotel: Hotel
894           information: Informácie
895           lean_to: Prístrešok
896           motel: Motel
897           museum: Múzeum
898           picnic_site: Výletné miesto
899           theme_park: Zábavný park
900           valley: Údolie
901           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
902           zoo: Zoo
903         tunnel: 
904           "yes": Tunel
905         waterway: 
906           artificial: Vodný kanál, prieplav
907           boatyard: Lodenica
908           canal: Kanál
909           connector: Prepojenie vodných ciest
910           dam: Priehrada,hrádza
911           derelict_canal: Opustený kanál
912           ditch: Priekopa
913           dock: Dok
914           drain: Odvodňovací kanál
915           lock: Plavebná komora
916           lock_gate: Brána plavebnej komory
917           mineral_spring: Minerálny prameň
918           mooring: Kotvisko
919           rapids: Pereje
920           river: Rieka
921           riverbank: Breh rieky
922           stream: Potok
923           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
924           water_point: Vodný bod
925           waterfall: Vodopád
926           weir: Splav
927   javascripts: 
928     map: 
929       base: 
930         cycle_map: Cyklomapa
931         standard: Štandardná
932         transport_map: Dopravná mapa
933     site: 
934       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
935       edit_tooltip: Upraviť mapu
936       edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
937       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
938       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
939       history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
940   layouts: 
941     community: Komunita
942     community_blogs: Komunitné blogy
943     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
944     copyright: Autorské práva a licencia
945     documentation: Dokumentácia
946     documentation_title: Dokumentácia k projektu
947     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
948     donate_link_text: príspevkom
949     edit: Upraviť
950     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
951     export: Export
952     export_tooltip: Export mapových dát
953     foundation: Nadácia
954     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
955     gps_traces: GPS Stopy
956     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
957     help: Pomoc
958     help_centre: Centrum pomoci
959     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
960     history: História
961     home: domov
962     home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
963     inbox: správy (%{count})
964     inbox_tooltip: 
965       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
966       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
967       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
968       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
969     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
970     intro_2_create_account: Založte si konto
971     intro_2_download: stiahnutie
972     intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
973     intro_2_license: slobodnou licenciou
974     intro_2_use: použitie
975     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
976     license: 
977       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
978     log_in: prihlásiť sa
979     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
980     logo: 
981       alt_text: Logo OpenStreetMap
982     logout: odhlásiť
983     logout_tooltip: Odhlásiť
984     make_a_donation: 
985       text: Darovanie
986       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
987     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
988     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
989     partners_bytemark: Bytemark Hosting
990     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
991     partners_ic: Imperial College v Londýne
992     partners_partners: partneri
993     partners_ucl: VR centrum UCL
994     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
995     sign_up: zaregistrovať sa
996     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
997     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
998     user_diaries: Denníky používateľov
999     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
1000     view: Zobraziť
1001     view_tooltip: Zobraziť mapu
1002     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
1003     welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
1004     wiki: wiki
1005     wiki_title: Wiki k projektu
1006   license_page: 
1007     foreign: 
1008       english_link: anglickým originálom
1009       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1010       title: O tomto preklade
1011     legal_babble: "<h2>Autorské práva a licencie</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkaná za podmienok licencie <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše mapy aj dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>.\n</p>\n\n<h3>Ako uvádzať OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Ak používate obrázky z mapy OpenStreetMap, žiadame, aby ste uvádzali aspoň „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“. Ak používate iba mapové dáta, požadujeme „<em>Mapové dáta © Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“.\n</p>\n<p>\n  Ak je to možné, mal byť text <em>OpenStreetMap</em> uvedený ako hypertextový odkaz na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a <em>CC BY-SA</em> na <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ak používate médium, ktoré odkazy neumožňuje (napr. v tlačenom diele), navrhujeme, aby ste svojho čitateľa nasmerovali na www.openstreetmap.org (zrejme doplnením <em>OpenStreetMap</em> o túto internetovú adresu) a analogicky <em>CC BY-SA</em> na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Ďalšie informácie</h3>\n<p>\n  O používaní našich dát sa môžete dočítať viac v našich <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Často kladených právnych otázkach</a>.\n</p>\n<p>\n  Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.\n</p>\n<p>\n  Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\n\n  Pozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naši prispievatelia</h3>\n<p>\n  Naša CC BY-SA licencia vyžaduje, aby ste „spôsobom zodpovedajúcim danému nosiču a v primeranej forme uvádzali autora“. Jednotliví prispievatelia nevyžadujú uvádzanie svojho autorstva nad rámec onoho „Prispievatelia OpenStreetMap“, ale tam, kde boli do OpenStreetMap zahrnuté dáta národných geografických inštitúcií či iných veľkých zdrojov, môže byť primerané uznať ich autorstvo uvedením ich názvu alebo hypertextovým odkazom na túto stránku.\n</p>\n<!--\nInformácie pre editorov tejto stránky:\n\nNasledujúce zoznamy obsahujú iba tie organizácie, ktoré vyžadujú uvedenie svojho autorstva ako podmienku použitia svojich dát v OpenStreetMap. Nejedná sa o všeobecný katalóg importov a používa sa len v prípade nutnosti uvedenia autorstva kvôli vyhovenie licenciu importovaných dát.\n\nKaždé doplnenie treba najprv prediskutovať so správcami systému OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.</li>\n    <li><strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts.</li>\n    <li><strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n    <li><strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poľsko</strong>: Obsahuje dáta z <a href=\"http://ump.waw.pl/\">máp UMP-pcPL</a>. Copyright prispievatelia UMP-pcPL. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">Viac o využití dát UMP na OSM</a>.</li>\n    <li><strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> pod licenciou <a href = \"http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de \">CC BY</a>.</li>\n    <li><strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.\n</p>"
1012     native: 
1013       mapping_link: začať mapovať
1014       native_link: slovenskú verziu
1015       title: O tejto stránke
1016   message: 
1017     delete: 
1018       deleted: Správa vymazaná
1019     inbox: 
1020       date: Dátum
1021       from: Od
1022       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1023       my_inbox: Moja doručená pošta
1024       new_messages: 
1025         few: "%{count} nové správy"
1026         one: "%{count} novú správu"
1027         other: "%{count} nových správ"
1028       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1029       old_messages: 
1030         few: "%{count} staré správy"
1031         one: "%{count} starú správu"
1032         other: "%{count} starých správ"
1033       outbox: odoslaná pošta
1034       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1035       subject: Predmet
1036       title: Doručená pošta
1037     mark: 
1038       as_read: Správa označená ako prečítaná
1039       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1040     message_summary: 
1041       delete_button: Zmazať
1042       read_button: Označiť ako prečítané
1043       reply_button: Odpovedať
1044       unread_button: Označiť ako neprečítané
1045     new: 
1046       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1047       body: Text
1048       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1049       message_sent: Správa odoslaná
1050       send_button: Odoslať
1051       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1052       subject: Predmet
1053       title: Odoslať správu
1054     no_such_message: 
1055       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1056       heading: Zadaná správa neexistuje
1057       title: Zadaná správa neexistuje
1058     outbox: 
1059       date: Dátum
1060       inbox: prichádzajúca pošta
1061       messages: 
1062         few: Máte %{count} odeslané správy
1063         one: Máte %{count} odoslanú správu
1064         other: Máte %{count} odoslaných správ
1065       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1066       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1067       outbox: odoslaná pošta
1068       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1069       subject: Predmet
1070       title: Odoslaná pošta
1071       to: Komu
1072     read: 
1073       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1074       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
1075       date: Dátum
1076       from: Od
1077       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
1078       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
1079       reply_button: Odpovedať
1080       subject: Predmet
1081       title: Čítať správu
1082       to: Komu
1083       unread_button: Označiť ako neprečítané
1084       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1085     reply: 
1086       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1087     sent_message_summary: 
1088       delete_button: Zmazať
1089   notifier: 
1090     diary_comment_notification: 
1091       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1092       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1093       hi: Ahoj %{to_user},
1094       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1095     email_confirm: 
1096       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1097     email_confirm_html: 
1098       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1099       greeting: Ahoj,
1100       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
1101     email_confirm_plain: 
1102       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1103       greeting: Ahoj,
1104       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
1105       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1106     friend_notification: 
1107       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1108       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1109       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1110       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1111     gpx_notification: 
1112       and_no_tags: a žiadne značky.
1113       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1114       failure: 
1115         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1116         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1117         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1118         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1119       greeting: Ahoj,
1120       success: 
1121         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1122         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1123       with_description: s popisom
1124       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1125     lost_password: 
1126       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1127     lost_password_html: 
1128       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1129       greeting: Ahoj,
1130       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1131     lost_password_plain: 
1132       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1133       greeting: Ahoj,
1134       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
1135       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
1136     message_notification: 
1137       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
1138       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
1139       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1140       hi: Ahoj %{to_user},
1141     signup_confirm: 
1142       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1143     signup_confirm_html: 
1144       ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
1145       click_the_link: Ak ste to vy, vitajte! Kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap
1146       current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
1147       get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
1148       greeting: Ahoj!
1149       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
1150       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
1151       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
1152       more_videos_here: viac videí tu
1153       user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
1154       video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
1155       wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
1156     signup_confirm_plain: 
1157       ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
1158       blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
1159       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1160       click_the_link_2: svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap.
1161       current_user_1: Zoznam aktuálnych používateľov v kategóriách podľa miesta, kde sa vo svete nachádzajú
1162       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1163       greeting: Ahoj!
1164       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) si chce založiť konto na
1165       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1166       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1167       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
1168       the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
1169       user_wiki_1: Odporúčame, aby ste si na wiki vytvorili používateľskú stránku, ktorá obsahuje
1170       user_wiki_2: kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napríklad [[Category:Users in Bratislava]].
1171       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1172   oauth: 
1173     oauthorize: 
1174       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1175       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1176       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1177       allow_write_api: upravovať mapu.
1178       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1179       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1180       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1181       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1182     revoke: 
1183       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1184   oauth_clients: 
1185     create: 
1186       flash: Uspešne registrované informácie
1187     destroy: 
1188       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1189     edit: 
1190       submit: Upraviť
1191       title: Upraviť aplikáciu
1192     form: 
1193       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1194       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1195       allow_write_api: zmeniť mapu.
1196       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1197       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1198       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1199       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1200       name: Názov
1201       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1202       required: Povinné
1203       support_url: URL s podporou
1204       url: Hlavné URL aplikácie
1205     index: 
1206       application: Názov aplikácie
1207       issued_at: Vydané
1208       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1209       my_apps: Moje klientské aplikácie
1210       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1211       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1212       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1213       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1214       revoke: Zrušiť!
1215       title: Moje OAuth nastavenia
1216     new: 
1217       submit: Registrovať
1218       title: Registrácia novej aplikácie
1219     not_found: 
1220       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1221     show: 
1222       access_url: "Access Token URL:"
1223       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1224       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1225       allow_write_api: zmeniť mapu.
1226       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1227       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1228       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1229       authorize_url: "Authorise URL:"
1230       confirm: Ste si istý?
1231       edit: Upraviť detaily
1232       key: "Consumer Key:"
1233       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1234       secret: "Consumer Secret:"
1235       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1236       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1237       url: "Request Token URL:"
1238     update: 
1239       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1240   redaction: 
1241     show: 
1242       confirm: Ste si istý?
1243       user: "Autor:"
1244     update: 
1245       flash: Zmeny boli uložené.
1246   site: 
1247     edit: 
1248       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1249       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1250       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1251       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1252       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1253       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1254       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1255       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1256       user_page_link: stránke používateľa
1257     index: 
1258       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1259       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1260       license: 
1261         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1262         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
1263         project_name: OpenStreetMap projekt
1264       permalink: Trvalý odkaz
1265       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1266       shortlink: Krátky odkaz
1267     key: 
1268       map_key: Legenda
1269       map_key_tooltip: Legenda k mape
1270       table: 
1271         entry: 
1272           admin: Administratívne hranice
1273           allotments: Záhradkárska kolónia
1274           apron: 
1275             - Letisková odbavovacia plocha
1276             - terminál
1277           bridge: Čireny obrys = most
1278           bridleway: Chodník pre kone
1279           brownfield: Zborenisko
1280           building: Významná budova
1281           byway: Súkromná cesta
1282           cable: 
1283             - Lanovka
1284             - sedačková lanovka
1285           cemetery: Cintorín
1286           centre: Športové centrum
1287           commercial: Komerčná oblasť
1288           common: 
1289             - Pastvina
1290             - lúka
1291           construction: Cesta vo výstavbe
1292           cycleway: Cyklotrasa
1293           destination: Prejazd zakázaný
1294           farm: Farma
1295           footway: Chodník pre peších
1296           forest: Les (udržiavaný)
1297           golf: Golfové ihrisko
1298           heathland: Vresovisko
1299           industrial: Priemyselná oblasť
1300           lake: 
1301             - Jazero
1302             - nádrž
1303           military: Vojenský priestor
1304           motorway: Diaľnica
1305           park: Park
1306           permissive: Voľný prístup
1307           pitch: Športové ihrisko
1308           primary: Cesta prvej triedy
1309           private: Súkromný prístup
1310           rail: Železnica
1311           reserve: Prírodná rezervácia
1312           resident: Obytná oblasť
1313           retail: Nákupná oblasť
1314           runway: 
1315             - Letisková dráha
1316             - pojazdová dráha
1317           school: 
1318             - Škola
1319             - univerzita
1320           secondary: Cesta druhej triedy
1321           station: Železničná stanica
1322           subway: Metro
1323           summit: 
1324             - Vrchol
1325             - vrchol
1326           tourist: Turistická atrakcia
1327           track: Lesná, poľná cesta
1328           tram: 
1329             - Rýchloelektrička
1330             - električka
1331           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1332           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1333           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1334           unsurfaced: Nespevnená cesta
1335           wood: Les (neudržiavaný)
1336     markdown_help: 
1337       alt: Alternatívny text
1338       first: Prvá položka
1339       heading: Nadpis
1340       headings: Nadpisy
1341       link: Odkaz
1342       subheading: Podnadpis
1343       unordered: Neusporiadaný zoznam
1344       url: URL
1345     richtext_area: 
1346       edit: Upraviť
1347       preview: Náhľad
1348     search: 
1349       search: Hľadať
1350       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1351       submit_text: hľ.
1352       where_am_i: Kde som?
1353       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1354     sidebar: 
1355       close: Zavrieť
1356       search_results: Výsledky vyhľadávania
1357   time: 
1358     formats: 
1359       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1360   trace: 
1361     create: 
1362       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1363       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1364     delete: 
1365       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1366     edit: 
1367       description: "Popis:"
1368       download: stiahnuť
1369       edit: upraviť
1370       filename: "Názov súboru:"
1371       heading: Úprava stopy %{name}
1372       map: mapa
1373       owner: "Vlastník:"
1374       points: "Body:"
1375       save_button: Uložiť zmeny
1376       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1377       tags: "Tagy:"
1378       tags_help: oddelené čiarkou
1379       title: Úprava stopy %{name}
1380       uploaded_at: "Nahrať na:"
1381       visibility: "Viditeľnosť:"
1382       visibility_help: čo má toto znamenať?
1383     list: 
1384       public_traces: Verejné GPS stopy
1385       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1386       tagged_with: označený s %{tags}
1387       your_traces: Vaše GPS stopy
1388     make_public: 
1389       made_public: Zverejnená stopa
1390     offline: 
1391       heading: GPX úložisko je offline
1392       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1393     offline_warning: 
1394       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1395     trace: 
1396       ago: pred %{time_in_words_ago}
1397       by: od
1398       count_points: "%{count} bodov"
1399       edit: upraviť
1400       edit_map: Upraviť mapu
1401       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1402       in: v
1403       map: mapa
1404       more: viac
1405       pending: NEVYRIEŠENÉ
1406       private: SÚKROMNÁ
1407       public: VEREJNÁ
1408       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1409       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1410       view_map: Zobraziť mapu
1411     trace_form: 
1412       description: "Popis:"
1413       help: Pomoc
1414       tags: "Značky:"
1415       tags_help: oddelené čiarkou
1416       upload_button: Nahrať
1417       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1418       visibility: "Viditeľnosť:"
1419       visibility_help: čo toto znamená?
1420     trace_header: 
1421       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1422       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1423       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1424       upload_trace: Nahrať stopu
1425     trace_optionals: 
1426       tags: Tagy
1427     trace_paging_nav: 
1428       next: Dopredu »
1429       previous: « Naspäť
1430       showing_page: Strana %{page}
1431     view: 
1432       delete_track: Vymazať túto stopu
1433       description: "Popis:"
1434       download: stiahnuť
1435       edit: upraviť
1436       edit_track: Upraviť túto stopu
1437       filename: "Názov súboru:"
1438       heading: Sledovanie stopy %{name}
1439       map: mapa
1440       none: Žiadne
1441       owner: "Vlastník:"
1442       pending: NEVYRIEŠENÁ
1443       points: "Bodov:"
1444       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1445       tags: "Tagy:"
1446       title: Sledovanie stopy %{name}
1447       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1448       uploaded: "Nahraté o:"
1449       visibility: "Viditeľnosť:"
1450     visibility: 
1451       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1452       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1453       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1454       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1455   user: 
1456     account: 
1457       contributor terms: 
1458         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1459         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1460         heading: "Podmienky prispievania:"
1461         link text: čo je toto?
1462         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1463         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1464       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1465       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1466       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1467       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1468       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1469       home location: "Domovské miesto:"
1470       image: "Obrázok:"
1471       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1472       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1473       latitude: "Zem. šírka:"
1474       longitude: "Zem. dĺžka:"
1475       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1476       my settings: Moje nastavenia
1477       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1478       new image: "Pridať obrázok:"
1479       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1480       openid: 
1481         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1482         link text: čo je toto?
1483         openid: "OpenID:"
1484       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1485       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1486       profile description: "Popis profilu:"
1487       public editing: 
1488         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1489         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1490         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1491         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1492         enabled link text: čo je toto?
1493         heading: "Verejné úpravy:"
1494       public editing note: 
1495         heading: Úprava pre verejnosť
1496         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1497       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1498       return to profile: Návrat do profilu
1499       save changes button: Uložiť zmeny
1500       title: Upraviť účet
1501       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1502     confirm: 
1503       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1504       before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
1505       button: Potvrdiť
1506       heading: Potvrdiť používateľské konto
1507       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1508       reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1509       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1510       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1511     confirm_email: 
1512       button: Potvrdiť
1513       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1514       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1515       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1516       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1517     confirm_resend: 
1518       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1519       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1520     filter: 
1521       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1522     go_public: 
1523       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1524     list: 
1525       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1526       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1527       heading: Používatelia
1528       hide: Skryť vybraných používateľov
1529       showing: 
1530         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1531         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1532       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1533       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1534       title: Používatelia
1535     login: 
1536       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1537       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1538       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1539       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1540       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1541       heading: Prihlásenie
1542       login_button: Prihlásiť
1543       lost password link: Stratili ste heslo?
1544       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1545       no account: Nemáte konto?
1546       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Zistite viac o chystanej zmene licencie OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:ODbL/We_Are_Changing_The_License">preklady</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusia</a>)
1547       notice_terms: OpenStreetMap prechádza 1. apríla 2012 na novú licenciu. Je rovnako otvorená ako tá súčasná, ale právne ošetrenie je pre našu mapovú databázu podstatne vhodnejšie. Veľmi radi by sme v OpenStreetMap zachovali vaše príspevky, to ale budeme môcť len v prípade, že dáte súhlas k ich šíreniu pod novou licenciou. V opačnom prípade ich budeme musieť z databázy vyradiť.<br /><br />Prosíme, prihláste sa a venujte chvíľku na prečítanie a odsúhlasenie nových podmienok. Ďakujeme!
1548       openid: "%{logo} OpenID:"
1549       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1550       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1551       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1552       openid_providers: 
1553         aol: 
1554           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1555           title: Prihlásenie pomocou AOL
1556         google: 
1557           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1558           title: Prihlásenie pomocou Google
1559         myopenid: 
1560           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1561           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1562         openid: 
1563           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1564           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1565         wordpress: 
1566           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1567           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1568         yahoo: 
1569           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1570           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1571       password: "Heslo:"
1572       register now: Zaregistrujte se
1573       remember: Zapamätať
1574       title: Prihlásiť sa
1575       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1576       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1577       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1578     logout: 
1579       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1580       logout_button: Odhlásenie
1581       title: Odhlásenie
1582     lost_password: 
1583       email address: "E-mailová adresa:"
1584       heading: Zabudli ste heslo?
1585       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1586       new password button: Resetnúť heslo
1587       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1588       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1589       title: Stratené heslo
1590     make_friend: 
1591       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1592       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1593       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1594     new: 
1595       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1596       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1597       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1598       continue: Pokračovať
1599       display name: "Zobrazované meno:"
1600       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1601       email address: "Emailová adresa:"
1602       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1603       flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1604       heading: Vytvoriť používateľský účet
1605       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1606       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1607       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1608       openid: "%{logo} OpenID:"
1609       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1610       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1611       password: "Heslo:"
1612       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1613       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1614       title: Vytvoriť účet
1615       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1616     no_such_user: 
1617       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1618       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1619       title: Taký používateľ neexistuje
1620     popup: 
1621       friend: Priateľ
1622       nearby mapper: Používateľ v okolí
1623       your location: Vaša poloha
1624     remove_friend: 
1625       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1626       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1627     reset_password: 
1628       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1629       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1630       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1631       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1632       password: "Heslo:"
1633       reset: Zmazať Heslo
1634       title: Resetnúť heslo
1635     set_home: 
1636       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1637     suspended: 
1638       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1639       heading: Konto bolo pozastavené
1640       title: Konto bolo pozastavené
1641       webmaster: webmastera
1642     terms: 
1643       agree: Súhlasím
1644       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1645       consider_pd_why: čo je toto?
1646       decline: Nesúhlasím
1647       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1648       heading: Podmienky prispievania
1649       legale_names: 
1650         france: Francúzsko
1651         italy: Taliansko
1652         rest_of_world: Zvyšok sveta
1653       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1654       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1655       title: Podmienky prispievania
1656       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1657     view: 
1658       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1659       add as friend: pridať ako priateľa
1660       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1661       block_history: zobraziť prijaté položky
1662       blocks by me: blokovať pre mňa
1663       blocks on me: moje zablokovania
1664       comments: komentáre
1665       confirm: Potvrdiť
1666       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1667       create_block: blokovať tohoto používateľa
1668       created from: "Vytvorené od:"
1669       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1670       ct declined: Odmietnuté
1671       ct status: "Podmienky prispievania:"
1672       ct undecided: Nerozhodnuté
1673       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1674       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1675       description: Popis
1676       diary: denník
1677       edits: úpravy
1678       email address: "Emailová adresa:"
1679       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1680       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1681       hide_user: skryť tohto používateľa
1682       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1683       km away: vzdialený %{count}km
1684       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1685       m away: vzdialený %{count}m
1686       mapper since: "Mapuje od:"
1687       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1688       my comments: moje komentáre
1689       my diary: môj denník
1690       my edits: moje úpravy
1691       my settings: moje nastavenia
1692       my traces: moje stopy
1693       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1694       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1695       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1696       new diary entry: nový záznam denníka
1697       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1698       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1699       oauth settings: oauth nastavenia
1700       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1701       role: 
1702         administrator: Tento používateľ je administrátor
1703         grant: 
1704           administrator: Povoliť prístup administrátora
1705           moderator: Povoliť prístup moderátora
1706         moderator: Tento používateľ je moderátor
1707         revoke: 
1708           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1709           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1710       send message: poslať správu
1711       settings_link_text: nastavenia
1712       spam score: "Spam skóre:"
1713       status: "Stav:"
1714       traces: stopy
1715       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1716       user location: Poloha používateľa
1717       your friends: Vaši priatelia
1718   user_block: 
1719     blocks_by: 
1720       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1721       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1722       title: Bloky od %{name}
1723     blocks_on: 
1724       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1725       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1726       title: Bloky používateľa %{name}
1727     create: 
1728       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1729       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1730       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1731     edit: 
1732       back: Zobraziť všetky bloky
1733       heading: Editácia bloku na %{name}
1734       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1735       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1736       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1737       show: Zobraziť tento blok
1738       submit: Aktualizácia bloku
1739       title: Editácia bloku na %{name}
1740     filter: 
1741       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1742       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1743     helper: 
1744       time_future: Končí o %{time}.
1745       time_past: Ukončené pred %{time}.
1746       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1747     index: 
1748       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1749       heading: Zoznam blokov používateľa
1750       title: Bloky používateľa
1751     model: 
1752       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1753       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1754     new: 
1755       back: Zobraziť všetky bloky
1756       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1757       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1758       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1759       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1760       submit: Vytvoriť blok
1761       title: Vytváram blok na %{name}
1762       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1763       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1764     not_found: 
1765       back: Naspäť na zoznam
1766       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1767     partial: 
1768       confirm: Ste si istí?
1769       creator_name: Tvorca
1770       display_name: Blokovaný používateľ
1771       edit: Upraviť
1772       not_revoked: (nezrušený)
1773       reason: Dôvod pre blokovanie
1774       revoke: Zrušiť!
1775       revoker_name: Zrušil
1776       show: Zobraziť
1777       status: Stav
1778     period: 
1779       few: "%{count} hodiny"
1780       one: 1 hodina
1781       other: "%{count} hodín"
1782     revoke: 
1783       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1784       flash: Tento blok bol zrušený.
1785       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1786       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1787       revoke: Zrušiť!
1788       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1789       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1790     show: 
1791       back: Zobraziť všetky blokovania
1792       confirm: Ste si istý?
1793       edit: Upraviť
1794       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1795       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1796       reason: "Dôvod blokovania:"
1797       revoke: Odvolať!
1798       revoker: "Odvolal:"
1799       show: Zobraziť
1800       status: Stav
1801       time_future: Končí o %{time}
1802       time_past: Ukončené pred %{time}
1803       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1804     update: 
1805       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1806       success: Blok je aktualizovaný.
1807   user_role: 
1808     filter: 
1809       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1810       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1811       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1812       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1813     grant: 
1814       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1815       confirm: Potvrdiť
1816       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1817       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1818       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1819     revoke: 
1820       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1821       confirm: Potvrdiť
1822       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1823       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1824       title: Potvrdiť zrušenie funkcie