Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Data
214       data_layer_name: Kartdata
215       details: Detaljar
216       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
217       hide_areas: Skjul områder
218       history_for_feature: Historikk for %{feature}
219       load_data: Last inn data
220       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
221       loading: Lastar...
222       manually_select: Vel eit anna område manuelt
223       object_list: 
224         api: Hent dette området frå API-et
225         back: Vis objektliste
226         details: Detaljar
227         heading: Objektliste
228         history: 
229           type: 
230             node: Node %{id}
231             way: Veg %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         type: 
237           node: Node
238           way: Veg
239       private_user: privat brukar
240       show_areas: Vis områder
241       show_history: Vis historikk
242       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
243       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
244       wait: Vent ...
245       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
246     tag_details: 
247       tags: "Merkelapper:"
248       wiki_link: 
249         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
250         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
251       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
252     timeout: 
253       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
254       type: 
255         changeset: endringssett
256         node: node
257         relation: relasjon
258         way: veg
259     way: 
260       download_xml: Last ned XML
261       edit: Rediger veg
262       view_history: Sjå historikken
263       way: Veg
264       way_title: "Veg: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: òg del av vegen %{related_ways}
268         other: òg del av vegane %{related_ways}
269       nodes: "Nodar:"
270       part_of: "Del av:"
271     way_history: 
272       download_xml: Last ned XML
273       view_details: Vis detaljar
274       way_history: Veghistorikk
275       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Anonym
279       big_area: (stor)
280       id: "#%{id}"
281       no_comment: (ingen)
282       no_edits: (ingen redigeringar)
283       show_area_box: vis boks for område
284       still_editing: (redigerer forsatt)
285       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Neste »
288       previous: « Forrige
289       showing_page: Viser side %{page}
290     changesets: 
291       area: Område
292       comment: Kommentar
293       id: ID
294       saved_at: Lagra
295       user: Brukar
296     list: 
297       description: Siste endringar
298       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
299       description_friend: Endringssett av venene dine
300       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
301       description_user: Endringssett av %{user}
302       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
303       empty_anon_html: Ingen endringar endå
304       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
305       heading: Endringssett
306       heading_bbox: Endringssett
307       heading_friend: Endringssett
308       heading_nearby: Endringssett
309       heading_user: Endringssett
310       heading_user_bbox: Endringssett
311       title: Endringssett
312       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       title_friend: Endringssett av venene dine
314       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
315       title_user: Endringssett av %{user}
316       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: "%{ago} sidan"
322       comment: Kommentar
323       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326       post: Post
327       when: Når
328     diary_comment: 
329       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
330       confirm: Stadfest
331       hide_link: Skjul denne kommentaren
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} kommentar"
335         other: "%{count} kommentarar"
336         zero: Ingen kommentarar
337       comment_link: Kommenter denne oppføringa
338       confirm: Stadfest
339       edit_link: Rediger denne oppføringa
340       hide_link: Skjul denne oppføringa
341       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
342       reply_link: Svar på denne oppføringa
343     edit: 
344       body: "Brødtekst:"
345       language: "Språk:"
346       latitude: "Breiddegrad:"
347       location: "Posisjon:"
348       longitude: "Lengdegrad:"
349       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
350       save_button: Lagre
351       subject: "Emne:"
352       title: Rediger oppføring i dagboka
353       use_map_link: bruk kart
354     feed: 
355       all: 
356         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
357         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
358       language: 
359         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
360         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
361       user: 
362         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
363         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
366       new: Ny dagbokoppføring
367       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
368       newer_entries: Nyare oppføringar
369       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
370       older_entries: Eldre oppføringar
371       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
372       title: Brukarane sine dagbøker
373       title_friends: Dagbøkene til venene dine
374       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
375       user_title: "%{user} si dagbok"
376     location: 
377       edit: Rediger
378       location: "Posisjon:"
379       view: Vis
380     new: 
381       title: Ny dagbokoppføring
382     no_such_entry: 
383       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
384       heading: Inga oppføring med %{id}
385       title: Inga slik dagbokoppføring
386     view: 
387       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
388       login: Logg inn
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
390       save_button: Lagre
391       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
392       user_title: "%{user} si dagbok"
393   editor: 
394     default: Standard (noverande %{name})
395     potlatch: 
396       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
397       name: Potlatch 1
398     potlatch2: 
399       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
400       name: Potlatch 2
401     remote: 
402       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
403       name: Lokalt installert program
404   export: 
405     start: 
406       add_marker: Legg til ein markør på kartet
407       area_to_export: Område som skal eksporterast
408       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
409       export_button: Eksporter
410       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
411       format: Format
412       format_to_export: Format for eksport
413       image_size: Bildestørrelse
414       latitude: "Brei:"
415       licence: Lisens
416       longitude: "Len:"
417       manually_select: Vel eit anna område manuelt
418       map_image: Kartblad (viser standard laget)
419       max: maks
420       options: Val
421       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
422       output: Utdata
423       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
424       scale: Skala
425       too_large: 
426         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
427         heading: For stort område
428       zoom: Zoom
429     start_rjs: 
430       add_marker: Legg til ein markør på kartet
431       change_marker: Endre markørposisjon
432       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
433       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
434       export: Eksporter
435       manually_select: Vel eit anna område manuelt
436       view_larger_map: Vis større kart
437   geocoder: 
438     description: 
439       title: 
440         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
441         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
442       types: 
443         cities: Byar
444         places: Stader
445         towns: Småbyar
446     direction: 
447       east: aust
448       north: nord
449       north_east: nordaust
450       north_west: nordvest
451       south: sør
452       south_east: søraust
453       south_west: sørvest
454       west: vest
455     distance: 
456       one: omtrent 1 km
457       other: omtrent %{count} km
458       zero: mindre enn 1 km
459     results: 
460       more_results: Fleire resultat
461       no_results: Ingen resultat funne
462     search: 
463       title: 
464         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
465         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
466         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
467         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
468         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
469         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
470     search_osm_nominatim: 
471       prefix: 
472         aeroway: 
473           aerodrome: Flyplass
474           apron: Flyrampe
475           gate: Gate
476           helipad: Helikopterplass
477           runway: Rullebane
478           taxiway: Taksebane
479           terminal: Terminal
480         amenity: 
481           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
482           airport: Flyplass
483           arts_centre: Kunstsenter
484           artwork: Kunstverk
485           atm: Minibank
486           auditorium: Auditorium
487           bank: Bank
488           bar: Bar
489           bbq: Grill
490           bench: Benk
491           bicycle_parking: Sykkelparkering
492           bicycle_rental: Sykkelutleige
493           biergarten: Ølhage
494           brothel: Bordell
495           bureau_de_change: Vekslingskontor
496           bus_station: Busstasjon
497           cafe: Kafé
498           car_rental: Bilutleige
499           car_sharing: Bildeling
500           car_wash: Bilvask
501           casino: Kasino
502           charging_station: Ladestation
503           cinema: Kino
504           clinic: Klinikk
505           club: Klubb
506           college: Høgskule
507           community_centre: Samfunnshus
508           courthouse: Rettsbygning
509           crematorium: Krematorium
510           dentist: Tannlege
511           doctors: Legar
512           dormitory: Sovesal
513           drinking_water: Drikkevatn
514           driving_school: Køyreskule
515           embassy: Ambassade
516           emergency_phone: Nødtelefon
517           fast_food: Hurtigmat
518           ferry_terminal: Ferjeterminal
519           fire_hydrant: Brannhydrant
520           fire_station: Brannstasjon
521           food_court: Serveringsstadar
522           fountain: Fontene
523           fuel: Drivstoff
524           grave_yard: Gravlund
525           gym: Treningssenter
526           hall: Spisesal
527           health_centre: Helsesenter
528           hospital: Sjukehus
529           hotel: Hotell
530           hunting_stand: Jaktbod
531           ice_cream: Iskrem
532           kindergarten: Barnehage
533           library: Bibliotek
534           market: Marknad
535           marketplace: Marknadsplass
536           mountain_rescue: Fjellredning
537           nightclub: Nattklubb
538           nursery: Førskule
539           nursing_home: Pleieheim
540           office: Kontor
541           park: Park
542           parking: Parkeringsplass
543           pharmacy: Apotek
544           place_of_worship: Religiøst hus
545           police: Politi
546           post_box: Postboks
547           post_office: Postkontor
548           preschool: Førskule
549           prison: Fengsel
550           pub: Pub
551           public_building: Offentleg bygning
552           public_market: Offentleg marknad
553           reception_area: Oppsamlingsområde
554           recycling: Resirkuleringspunkt
555           restaurant: Restaurant
556           retirement_home: Gamleheim
557           sauna: Sauna
558           school: Skule
559           shelter: Tilfluktsrom
560           shop: Butikk
561           shopping: Handel
562           shower: Dusj
563           social_centre: Samfunnshus
564           social_club: Sosial klubb
565           studio: Studio
566           supermarket: Supermarknad
567           swimming_pool: Symjebaseng
568           taxi: Drosje
569           telephone: Offentleg telefon
570           theatre: Teater
571           toilets: Toalett
572           townhall: Rådhus
573           university: Universitet
574           vending_machine: Vareautomat
575           veterinary: Veterinærklinikk
576           village_hall: Forsamlingshus
577           waste_basket: Søppelkasse
578           wifi: WiFi-tilgangspunkt
579           youth_centre: Ungdomssenter
580         boundary: 
581           administrative: Administrativ grense
582           census: Folketeljingsgrense
583           national_park: Nationalpark
584           protected_area: Verna område
585         bridge: 
586           aqueduct: Akvadukt
587           suspension: Hengebru
588           swing: Svingbru
589           viaduct: Viadukt
590           "yes": Bru
591         building: 
592           "yes": Bygning
593         highway: 
594           bridleway: Rideveg
595           bus_guideway: Leidde bussfelt
596           bus_stop: Busstopp
597           byway: Stikkveg
598           construction: Motorveg under konstruksjon
599           cycleway: Sykkelsti
600           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
601           footway: Gangsti
602           ford: Vadestad
603           living_street: Gatetun
604           milestone: Milestolpe
605           minor: Mindre veg
606           motorway: Motorveg
607           motorway_junction: Motorvegkryss
608           motorway_link: Veg til motorveg
609           path: Sti
610           pedestrian: Gangveg
611           platform: Perrong
612           primary: Primær veg
613           primary_link: Primær veg
614           raceway: Racerbane
615           residential: Bustadveg
616           rest_area: Rasteplass
617           road: Veg
618           secondary: Sekundær veg
619           secondary_link: Sekundær veg
620           service: Tjenesteveg
621           services: Motorveitjenester
622           speed_camera: Fotoboks
623           steps: Trapper
624           stile: Stige
625           tertiary: Tertiær veg
626           tertiary_link: Kommunal veg
627           track: Sti
628           trail: Sti
629           trunk: Hovedveg
630           trunk_link: Hovedveg
631           unclassified: Uklassifisert veg
632           unsurfaced: Veg utan dekke
633         historic: 
634           archaeological_site: Arkeologisk plass
635           battlefield: Slagmark
636           boundary_stone: Grensestein
637           building: Bygning
638           castle: Slott
639           church: Kyrkje
640           fort: Fort
641           house: Hus
642           icon: Ikon
643           manor: Herregard
644           memorial: Minne
645           mine: Gruve
646           monument: Monument
647           museum: Museum
648           ruins: Ruinar
649           tower: Tårn
650           wayside_cross: Vegkant kross
651           wayside_shrine: Vegkant alter
652           wreck: Vrak
653         landuse: 
654           allotments: Kolonihagar
655           basin: Elveområde
656           brownfield: Tidlegare industriområde
657           cemetery: Gravplass
658           commercial: Kommersielt område
659           conservation: Freda
660           construction: Kontruksjon
661           farm: Gard
662           farmland: Jordbruksland
663           farmyard: Gardstun
664           forest: Skog
665           garages: Garasjar
666           grass: Gras
667           greenfield: Ikkje-utvikla område
668           industrial: Industriområde
669           landfill: Landfylling
670           meadow: Eng
671           military: Militært område
672           mine: Gruve
673           nature_reserve: Naturreservat
674           orchard: Frukthage
675           park: Park
676           piste: Løype
677           quarry: Steinbrot
678           railway: Jernbane
679           recreation_ground: Idrettsplass
680           reservoir: Reservoar
681           reservoir_watershed: Nedbørfelt
682           residential: Boligområde
683           retail: Detaljsalg
684           road: Vegområde
685           village_green: landsbypark
686           vineyard: Vingård
687           wetland: Våtmark
688           wood: Skog
689         leisure: 
690           beach_resort: Strandsted
691           bird_hide: Fugletårn
692           common: Allmenning
693           fishing: Fiskeområde
694           fitness_station: Trenings studio
695           garden: Hage
696           golf_course: Golfbane
697           ice_rink: Skøytebane
698           marina: Båthavn
699           miniature_golf: Minigolf
700           nature_reserve: Naturreservat
701           park: Park
702           pitch: Sportsarena
703           playground: Leikeplass
704           recreation_ground: Idrettsplass
705           sauna: Badstu
706           slipway: Slipp
707           sports_centre: Sportssenter
708           stadium: Stadion
709           swimming_pool: Symjebaseng
710           track: Laupebane
711           water_park: Vannpark
712         military: 
713           airfield: Militær flyplass
714           barracks: Kaserner
715           bunker: Bunker
716         natural: 
717           bay: Bukt
718           beach: Strand
719           cape: Nes
720           cave_entrance: Holeinngang
721           channel: Kanal
722           cliff: Klippe
723           crater: Krater
724           dune: Sanddyne
725           feature: Eigenskap
726           fell: Fjellskrent
727           fjord: Fjord
728           forest: Skog
729           geyser: Geysir
730           glacier: Isbre
731           heath: Vidde
732           hill: Ås
733           island: Øy
734           land: Land
735           marsh: Sump
736           moor: Myr
737           mud: Gjørme
738           peak: Topp
739           point: Punkt
740           reef: Rev
741           ridge: Rygg
742           river: Elv
743           rock: Stein
744           scree: Ur
745           scrub: Kratt
746           shoal: Grunning
747           spring: Kjelde
748           stone: Stein
749           strait: Stred
750           tree: Tre
751           valley: Dal
752           volcano: Vulkan
753           water: Vatn
754           wetland: Våtmark
755           wetlands: Våtland
756           wood: Skog
757         office: 
758           accountant: Revisor
759           architect: Arkitekt
760           company: Bedrift
761           employment_agency: Bemanningsbedrift
762           estate_agent: Eiendomsmeglar
763           government: Statlig kontor
764           insurance: Forsikringskontor
765           lawyer: Advokat
766           ngo: Ikkje-statlig kontor
767           telecommunication: Telefonkontor
768           travel_agent: Reisebyrå
769           "yes": Kontor
770         place: 
771           airport: Flyplass
772           city: By
773           country: Land
774           county: Fylke
775           farm: Gard
776           hamlet: Grend
777           house: Hus
778           houses: Hus
779           island: Øy
780           islet: Holme
781           isolated_dwelling: Ensleg bostad
782           locality: Plass
783           moor: Myr
784           municipality: Kommune
785           postcode: Postnummer
786           region: Område
787           sea: Hav
788           state: Delstat
789           subdivision: Underavdeling
790           suburb: Forstad
791           town: Tettstad
792           unincorporated_area: Kommunefritt område
793           village: Landsby
794         railway: 
795           abandoned: Forlatt jernbane
796           construction: Jernbane under konstruksjon
797           disused: Nedlagt jernbane
798           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
799           funicular: Kabelbane
800           halt: Togstopp
801           historic_station: Historisk jernbanestasjon
802           junction: Jernbanekryss
803           level_crossing: Planovergang
804           light_rail: Bybane
805           miniature: Miniatyrjernbane
806           monorail: Enskinnebane
807           narrow_gauge: Smalsporjernbane
808           platform: Jernbaneperrong
809           preserved: Verna jernbane
810           spur: Jernbaneforgrening
811           station: Jernbanestasjon
812           subway: T-banestasjon
813           subway_entrance: T-baneinngang
814           switch: Sporveksel
815           tram: Sporveg
816           tram_stop: Trikkestopp
817           yard: Skiftetomt
818         shop: 
819           alcohol: Utanfor lisens
820           antiques: Antikviteter
821           art: Kunstbutikk
822           bakery: Bakeri
823           beauty: Skjønnheitssalong
824           beverages: Drikkevarebutikk
825           bicycle: Sykkelbutikk
826           books: Bokhandel
827           butcher: Slaktar
828           car: Bilbutikk
829           car_parts: Bildeler
830           car_repair: Bilverkstad
831           carpet: Teppebutikk
832           charity: Veldedighetsbutikk
833           chemist: Kjemiker
834           clothes: Klesbutikk
835           computer: Databutikk
836           confectionery: Konditori
837           convenience: Nærbutikk
838           copyshop: Kopieringsbutikk
839           cosmetics: Kosmetikkforretning
840           department_store: Varehus
841           discount: Tilbudsbutikk
842           doityourself: Gjer-det-sjølv
843           dry_cleaning: Renseri
844           electronics: Elektronikkforretning
845           estate_agent: Eiendomsmegler
846           farm: Gardsbutikk
847           fashion: Motebutikk
848           fish: Fiskebutikk
849           florist: Blomsterbutikk
850           food: Matbutikk
851           funeral_directors: Begravelsesforretning
852           furniture: Møbler
853           gallery: Galleri
854           garden_centre: Hagesenter
855           general: Landhandel
856           gift: Gavebutikk
857           greengrocer: Grønnsakshandel
858           grocery: Dagligvarebutikk
859           hairdresser: Frisør
860           hardware: Jernvarehandel
861           hifi: Hi-fi
862           insurance: Forsikring
863           jewelry: Gullsmed
864           kiosk: Kiosk
865           laundry: Vaskeri
866           mall: Kjøpesenter
867           market: Marknad
868           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
869           motorcycle: Motorsykkelbutikk
870           music: Musikkbutikk
871           newsagent: Nyhetsbyrå
872           optician: Optiker
873           organic: Organisk matbutikk
874           outdoor: Utandørs butikk
875           pet: Dyrebutikk
876           photo: Fotobutikk
877           salon: Salong
878           shoes: Skobutikk
879           shopping_centre: Kjøpesenter
880           sports: Sportsbutikk
881           stationery: Papirbutikk
882           supermarket: Supermarked
883           toys: Lekebutikk
884           travel_agency: Reisebyrå
885           video: Videobutikk
886           wine: Utanfor lisens
887         tourism: 
888           alpine_hut: Fjellhytte
889           artwork: Kunstverk
890           attraction: Attraksjon
891           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
892           cabin: Hytte
893           camp_site: Teltplass
894           caravan_site: Campingplass
895           chalet: Fjellhytte
896           guest_house: Gjestehus
897           hostel: Vandrerhjem
898           hotel: Hotell
899           information: Informasjon
900           lean_to: Gapehuk
901           motel: Motell
902           museum: Museum
903           picnic_site: Piknikplass
904           theme_park: Fornøyelsespark
905           valley: Dal
906           viewpoint: Utsiktspunkt
907           zoo: Dyrepark
908         tunnel: 
909           "yes": Tunnel
910         waterway: 
911           artificial: Kunstig vassdrag
912           boatyard: Båtverft
913           canal: Kanal
914           connector: Vannvegforbindelse
915           dam: Demning
916           derelict_canal: Nedlagt kanal
917           ditch: Grøft
918           dock: Dokk
919           drain: Avløp
920           lock: Sluse
921           lock_gate: Sluseport
922           mineral_spring: Mineralkilde
923           mooring: Fortøyning
924           rapids: Bank
925           river: Elv
926           riverbank: Elvebredd
927           stream: Straum
928           wadi: Elveleie
929           water_point: Vannpunkt
930           waterfall: Foss
931           weir: Overløpskant
932       prefix_format: "%{name}"
933   html: 
934     dir: ltr
935   javascripts: 
936     map: 
937       base: 
938         cycle_map: Sykkelkart
939         mapquest: MapQuest Open
940         standard: Standard
941         transport_map: Transport-kart
942       overlays: 
943         maplint: Maplint
944     site: 
945       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
946       edit_tooltip: Rediger kartet
947       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
948       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
949       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
950       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
951   layouts: 
952     community: Samfunnet
953     community_blogs: Bloggar
954     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
955     copyright: Opphavsrett & lisens
956     documentation: Dokumentasjon
957     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
958     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
959     donate_link_text: donering
960     edit: Rediger
961     edit_with: Rediger med %{editor}
962     export: Eksporter
963     export_tooltip: Eksporter kartdata
964     foundation: Stifting
965     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
966     gps_traces: GPS-spor
967     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
968     help: Hjelp
969     help_centre: Brukarstøtte
970     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
971     help_url: http://help.openstreetmap.org/
972     history: Historikk
973     home: heim
974     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
975     inbox_html: innboks %{count}
976     inbox_tooltip: 
977       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
978       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
979       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
980     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
981     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
982     intro_2_download: last ned
983     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
984     intro_2_license: åpen lisens
985     intro_2_use: bruke
986     log_in: logg inn
987     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
988     logo: 
989       alt_text: OpenStreetMap-logo
990     logout: logg ut
991     logout_tooltip: Logg ut
992     make_a_donation: 
993       text: Gje pengegåve
994       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
995     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
996     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
997     partners_bytemark: Bytemark Hosting
998     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
999     partners_ic: Imperial College London
1000     partners_partners: partnarar
1001     partners_ucl: UCL VR-senteret
1002     project_name: 
1003       h1: OpenStreetMap
1004       title: OpenStreetMap
1005     sign_up: registrer
1006     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1007     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1008     user_diaries: Brukardagbok
1009     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1010     view: Vis
1011     view_tooltip: Vis kartet
1012     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1013     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1014     wiki: Wiki
1015     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1016     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: den engelske originalen
1020       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1021       title: Om denne omsetjinga
1022     legal_babble: 
1023       attribution_example: 
1024         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1025         title: Døme på kjeldehenvising
1026       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1027       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1028       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1029       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1030       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1031       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1032       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1033       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1035       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1036       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1037       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1038       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1039       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1040       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1041       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1042       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1043       infringement_title_html: Illegal kopiering
1044       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1045       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1046       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1047       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1048       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1049       more_title_html: Finn ut meir
1050       title_html: Opphavsrett og lisensar
1051     native: 
1052       mapping_link: start kartlegging
1053       native_link: Nynorsk versjon
1054       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1055       title: Om denne sida
1056   message: 
1057     delete: 
1058       deleted: Melding sletta
1059     inbox: 
1060       date: Dato
1061       from: Frå
1062       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1063       my_inbox: Min innboks
1064       new_messages: 
1065         one: "%{count} ny melding"
1066         other: "%{count} nye meldingar"
1067       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1068       old_messages: 
1069         one: "%{count} gamal melding"
1070         other: "%{count} gamle meldingar"
1071       outbox: utboks
1072       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1073       subject: Emne
1074       title: Innboks
1075     mark: 
1076       as_read: Melding markert som lese
1077       as_unread: Melding markert som ulese
1078     message_summary: 
1079       delete_button: Slett
1080       read_button: Marker som lese
1081       reply_button: Svar
1082       unread_button: Marker som ulese
1083     new: 
1084       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1085       body: Kropp
1086       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1087       message_sent: Melding sendt
1088       send_button: Send
1089       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1090       subject: Emne
1091       title: Send melding
1092     no_such_message: 
1093       body: Det er inga melding med den ID-en.
1094       heading: Inga melding funne
1095       title: Inga melding funne
1096     outbox: 
1097       date: Dato
1098       inbox: innboks
1099       messages: 
1100         one: Du har %{count} sendt melding
1101         other: Du har %{count} sendte meldingar
1102       my_inbox: Min %{inbox_link}
1103       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1104       outbox: utboks
1105       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1106       subject: Emne
1107       title: Utboks
1108       to: Til
1109     read: 
1110       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1111       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1112       date: Dato
1113       from: Frå
1114       reading_your_messages: Les meldingane dine
1115       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1116       reply_button: Svar
1117       subject: Emne
1118       title: Les melding
1119       to: Til
1120       unread_button: Marker som ulese
1121       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1122     reply: 
1123       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1124     sent_message_summary: 
1125       delete_button: Slett
1126   notifier: 
1127     diary_comment_notification: 
1128       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1129       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1130       hi: Hei %{to_user},
1131       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1132     email_confirm: 
1133       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1134     email_confirm_html: 
1135       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1136       greeting: Hei,
1137       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1138     email_confirm_plain: 
1139       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1140       greeting: Hei,
1141       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1142       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1143     friend_notification: 
1144       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1145       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1146       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1147       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1148     gpx_notification: 
1149       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1150       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1151       failure: 
1152         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1153         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1154         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1155         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1156         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1157       greeting: Hei,
1158       success: 
1159         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1160         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1161       with_description: med skildring
1162       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1163     lost_password: 
1164       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1165     lost_password_html: 
1166       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1167       greeting: Hei,
1168       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1169     lost_password_plain: 
1170       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1171       greeting: Hei,
1172       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1173       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1174     message_notification: 
1175       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1176       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1177       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1178       hi: Hei %{to_user},
1179       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1180     signup_confirm: 
1181       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1182       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1183       greeting: Hei der!
1184       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1185       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1186     signup_confirm_html: 
1187       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1188       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1189       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1190       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1191       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1192       more_videos_here: fleire videoar her
1193       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1194       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1195       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1196     signup_confirm_plain: 
1197       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1198       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1199       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1200       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1201       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1202       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1203       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1204       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1205       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1206       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1207       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1208   oauth: 
1209     oauthorize: 
1210       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1211       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1212       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1213       allow_write_api: endre kartet.
1214       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1215       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1216       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1217       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1218     revoke: 
1219       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1220   oauth_clients: 
1221     create: 
1222       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1223     destroy: 
1224       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1225     edit: 
1226       submit: Rediger
1227       title: Rediger programvara di
1228     form: 
1229       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1230       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1231       allow_write_api: endre kartet.
1232       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1233       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1234       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1235       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1236       name: Namn
1237       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1238       required: Påkrevd
1239       support_url: Støytte-URL
1240       url: URL til hovedapplikasjonen
1241     index: 
1242       application: Programnamn
1243       issued_at: Utskrive
1244       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1245       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1246       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1247       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1248       register_new: Registrer applikasjonen din
1249       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1250       revoke: Tilbakekall!
1251       title: Mine OAuth-detaljar
1252     new: 
1253       submit: Registrer
1254       title: Registrer ein ny applikasjon
1255     not_found: 
1256       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1257     show: 
1258       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1259       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1260       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1261       allow_write_api: endre kartet.
1262       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1263       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1264       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1265       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1266       confirm: Er du sikker?
1267       delete: Ta bort klient
1268       edit: Rediger detaljar
1269       key: "Forbrukarnøkkel:"
1270       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1271       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1272       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1273       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1274       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1275     update: 
1276       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1277   printable_name: 
1278     with_version: "%{id}, v%{version}"
1279   redaction: 
1280     create: 
1281       flash: Maskering oppretta.
1282     destroy: 
1283       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1284       flash: Maskering ødelagd.
1285       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1286     edit: 
1287       description: Skildring
1288       heading: Rediger maskering
1289       submit: Lagre markering
1290       title: Rediger relasjon
1291     index: 
1292       empty: Ingen maskeringar å vise.
1293       heading: Liste over maskeringar
1294       title: Liste over maskeringar
1295     new: 
1296       description: Skildring
1297       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1298       submit: Lag maskering
1299       title: Lagar ein ny maskering
1300     show: 
1301       confirm: Er du sikker?
1302       description: "Skildring:"
1303       destroy: Fjern denne maskeringa
1304       edit: Endre denne maskeringa
1305       heading: Visar maskering "%{title}"
1306       title: Visar maskering
1307       user: "Oppretta av:"
1308     update: 
1309       flash: Endringar lagra.
1310   site: 
1311     edit: 
1312       anon_edits: (%{link})
1313       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1314       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1315       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1316       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1317       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1318       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1319       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1320       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1321       user_page_link: brukarside
1322     index: 
1323       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1324       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1325       license: 
1326         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1327       permalink: Permanent lenkje
1328       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1329       shortlink: Kort lenkje
1330     key: 
1331       map_key: Kartforklaring
1332       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1333       table: 
1334         entry: 
1335           admin: Administrativ grense
1336           allotments: Kolonihagar
1337           apron: 
1338             - terminal
1339             - terminal
1340           bridge: Sort kant = bru
1341           bridleway: Rideveg
1342           brownfield: Tidlegare industriområde
1343           building: Viktig bygning
1344           byway: Stikkveg
1345           cable: 
1346             - Kabelvogn
1347             - stolheis
1348           cemetery: Gravplass
1349           centre: Sportssenter
1350           commercial: Kommersielt område
1351           common: 
1352             - Vanleg
1353             - snever
1354           construction: Vegar under konstruksjon
1355           cycleway: Sykkelveg
1356           destination: Destinasjonstilgang
1357           farm: Gard
1358           footway: Gangveg
1359           forest: Skog
1360           golf: Golfbane
1361           heathland: Heilandskap
1362           industrial: Industriområde
1363           lake: 
1364             - Innsjø
1365             - reservoar
1366           military: Militært område
1367           motorway: Motorveg
1368           park: Park
1369           permissive: Betinget tilgjenge
1370           pitch: Sportsarena
1371           primary: Primærveg
1372           private: Privat tilgjenge
1373           rail: Jernbane
1374           reserve: Naturreservat
1375           resident: Boligområde
1376           retail: Detaljsalgområde
1377           runway: 
1378             - Flystripe
1379             - taksebane
1380           school: 
1381             - Skule
1382             - universitet
1383           secondary: Sekundærveg
1384           station: Jernbanestasjon
1385           subway: Undergrunnsbane
1386           summit: 
1387             - Topp
1388             - fjelltopp
1389           tourist: Turistattraksjon
1390           track: Spor
1391           tram: 
1392             - Bybane
1393             - trikk
1394           trunk: Hovedveg
1395           tunnel: Streka kant = tunnel
1396           unclassified: Uklassifisert veg
1397           unsurfaced: Veg utan dekke
1398           wood: Ved
1399     markdown_help: 
1400       alt: Alternativ tekst
1401       first: Første punkt
1402       heading: Overskrifter
1403       headings: Overskrifter
1404       image: Bilete
1405       link: Lekje
1406       ordered: Sortert liste
1407       second: Andre punkt
1408       subheading: Underoverskrifter
1409       text: Tekst
1410       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1411       unordered: Usortert liste
1412       url: URL
1413     richtext_area: 
1414       edit: Endre
1415       preview: Førehandsvising
1416     search: 
1417       search: Søk
1418       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1419       submit_text: Gå
1420       where_am_i: Kor er eg?
1421       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1422     sidebar: 
1423       close: Lukk
1424       search_results: Søkjeresultat
1425   time: 
1426     formats: 
1427       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1428   trace: 
1429     create: 
1430       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1431       upload_trace: Last opp GPS-spor
1432     delete: 
1433       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1434     edit: 
1435       description: "Skildring:"
1436       download: last ned
1437       edit: rediger
1438       filename: "Filnamn:"
1439       heading: Redigerer spor %{name}
1440       map: kart
1441       owner: "Eigar:"
1442       points: "Punkter:"
1443       save_button: Lagre endringar
1444       start_coord: "Startkoordinat:"
1445       tags: "Markelapper:"
1446       tags_help: kommaseparert
1447       title: Redigerer spor %{name}
1448       uploaded_at: "Last opp:"
1449       visibility: "Synlegheit:"
1450       visibility_help: kva tyder dette?
1451       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1452     list: 
1453       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1454       public_traces: Offentleg GPS-spor
1455       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1456       tagged_with: merkte med %{tags}
1457       your_traces: Dine GPS-spor
1458     make_public: 
1459       made_public: Spor gjort offentleg
1460     offline: 
1461       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1462       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1463     offline_warning: 
1464       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1465     trace: 
1466       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1467       by: av
1468       count_points: "%{count} punkt"
1469       edit: rediger
1470       edit_map: Rediger kart
1471       identifiable: IDENTIFISERBAR
1472       in: i
1473       map: kart
1474       more: meir
1475       pending: VENTAR
1476       private: PRIVAT
1477       public: OFFENTLEG
1478       trace_details: Vis detaljar for spor
1479       trackable: SPORBAR
1480       view_map: Vis kart
1481     trace_form: 
1482       description: "Skildring:"
1483       help: Hjelp
1484       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1485       tags: "Merkelappar:"
1486       tags_help: kommaseparert
1487       upload_button: Last opp
1488       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1489       visibility: "Synligheit:"
1490       visibility_help: kva tyder dette?
1491       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1492     trace_header: 
1493       see_all_traces: Sjå alle spor
1494       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1495       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1496       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1497     trace_optionals: 
1498       tags: Merkelappar
1499     trace_paging_nav: 
1500       newer: Nyare spor
1501       older: Eldre spor
1502       showing_page: Viser side %{page}
1503     view: 
1504       delete_track: Slett dette sporet
1505       description: "Skildring:"
1506       download: last ned
1507       edit: rediger
1508       edit_track: Rediger dette sporet
1509       filename: "Filnamn:"
1510       heading: Viser spor %{name}
1511       map: kart
1512       none: Ingen
1513       owner: "Eigar:"
1514       pending: VENTAR
1515       points: "Punkter:"
1516       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1517       tags: "Markelappar:"
1518       title: Viser spor %{name}
1519       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1520       uploaded: "Lasta opp:"
1521       visibility: "Synligheit:"
1522     visibility: 
1523       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1524       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1525       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1526       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1527   user: 
1528     account: 
1529       contributor terms: 
1530         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1531         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1532         heading: "Bidragsytervilkår:"
1533         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1534         link text: kva er dette?
1535         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1536         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1537       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1538       delete image: Fjern gjeldande bilete
1539       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1540       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1541       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1542       gravatar: 
1543         gravatar: Bruk Gravatar
1544         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1545         link text: kva er dette?
1546       home location: "Heimeposisjon:"
1547       image: "Bilete:"
1548       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1549       keep image: Hald på gjeldande bilete
1550       latitude: "Breiddegrad:"
1551       longitude: "Lengdegrad:"
1552       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1553       my settings: Innstellingane mine
1554       new email address: "Ny e-postadresse:"
1555       new image: Legg til eit bilete
1556       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1557       openid: 
1558         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1559         link text: kva er dette?
1560         openid: "OpenID:"
1561       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1562       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1563       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1564       public editing: 
1565         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1566         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1567         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1568         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1569         enabled link text: kva er dette?
1570         heading: "Offentleg redigering:"
1571       public editing note: 
1572         heading: Offentleg redigering
1573         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1574       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1575       return to profile: Returner til profil
1576       save changes button: Lagre endringar
1577       title: Rediger konto
1578       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1579     confirm: 
1580       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1581       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1582       button: Stadfest
1583       heading: Stadfest ein brukerkonto
1584       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1585       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1586       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1587       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1588     confirm_email: 
1589       button: Stadfest
1590       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1591       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1592       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1593       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1594     confirm_resend: 
1595       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1596       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1597     filter: 
1598       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1599     go_public: 
1600       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1601     list: 
1602       confirm: Stadfest valde brukarar
1603       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1604       heading: Brukarar
1605       hide: Skjul valde brukarar
1606       showing: 
1607         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1608         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1609       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1610       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1611       title: Brukarar
1612     login: 
1613       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1614       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1615       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1616       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1617       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1618       heading: Logg inn
1619       login_button: Logg inn
1620       lost password link: Mista passordet ditt?
1621       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1622       no account: Har du ingen brukarkonto?
1623       openid: "%{logo} OpenID:"
1624       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1625       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1626       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1627       openid_providers: 
1628         aol: 
1629           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1630           title: Logg inn med AOL
1631         google: 
1632           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1633           title: Logg inn med Google
1634         myopenid: 
1635           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1636           title: Logg inn med myOpenID
1637         openid: 
1638           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1639           title: Logg inn med OpenID
1640         wordpress: 
1641           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1642           title: Logg inn med Wordpress
1643         yahoo: 
1644           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1645           title: Logg inn med Yahoo
1646       password: "Passord:"
1647       register now: Registrer deg no
1648       remember: "Hugs meg:"
1649       title: Logg inn
1650       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1651       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1652       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1653     logout: 
1654       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1655       logout_button: Logg ut
1656       title: Logg ut
1657     lost_password: 
1658       email address: "E-postadresse:"
1659       heading: Gløymt passord?
1660       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1661       new password button: Nullstill passord
1662       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1663       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1664       title: Gløymt passord
1665     make_friend: 
1666       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1667       button: Legg til som ven
1668       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1669       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1670       success: "%{name} er no venen din."
1671     new: 
1672       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1673       confirm password: "Stadfest passord:"
1674       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1675       continue: Hald fram
1676       display name: "Visningsnavn:"
1677       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1678       email address: "E-postadresse:"
1679       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1680       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1681       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1682       heading: Opprett ein brukerkonto
1683       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1684       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1685       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1686       openid: "%{logo} OpenID:"
1687       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1688       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1689       password: "Passord:"
1690       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1691       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1692       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1693       title: Opprett konto
1694       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1695     no_such_user: 
1696       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1697       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1698       title: Ingen brukar funnet
1699     popup: 
1700       friend: Ven
1701       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1702       your location: Posisjonen din
1703     remove_friend: 
1704       button: Fjern som ein ven
1705       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1706       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1707       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1708     reset_password: 
1709       confirm password: "Stadfest passord:"
1710       flash changed: Passordet ditt er endra.
1711       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1712       heading: Nullstill passord for %{user}
1713       password: "Passord:"
1714       reset: Nullstill passord
1715       title: Nullstill passord
1716     set_home: 
1717       flash success: Heimelokasjon lagra
1718     suspended: 
1719       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1720       heading: Konto stengt
1721       title: Konto stengt
1722       webmaster: webmaster
1723     terms: 
1724       agree: Eg godkjenner
1725       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1726       consider_pd_why: kva er dette?
1727       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1728       decline: Avslå
1729       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1730       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1731       heading: Bidragsytervilkåra
1732       legale_names: 
1733         france: Frankrike
1734         italy: Italia
1735         rest_of_world: Resten av verda
1736       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1737       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1738       title: Bidragsytervilkår
1739       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1740     view: 
1741       activate_user: aktiver denne brukaren
1742       add as friend: legg til som ven
1743       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1744       block_history: mottekne blokkeringar
1745       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1746       blocks on me: blokkeringane mine
1747       comments: kommentarar
1748       confirm: Stadfest
1749       confirm_user: stadfest denne brukaren
1750       create_block: blokkar denne brukaren
1751       created from: "Oppretta frå:"
1752       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1753       ct declined: Avslått
1754       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1755       ct undecided: Usikker
1756       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1757       delete_user: slett denne brukaren
1758       description: Skildring
1759       diary: dagbok
1760       edits: redigeringar
1761       email address: "E-postadresse:"
1762       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1763       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1764       hide_user: skjul denne brukaren
1765       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1766       km away: "%{count}km unna"
1767       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1768       m away: "%{count}m unna"
1769       mapper since: "Brukar sidan:"
1770       moderator_history: tildelte blokkeringar
1771       my comments: mine kommentarar
1772       my diary: mi dagbok
1773       my edits: redigeringane mine
1774       my settings: innstellingane mine
1775       my traces: spora mine
1776       nearby users: Andre næliggande brukarar
1777       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1778       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1779       new diary entry: ny dagbokoppføring
1780       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1781       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1782       oauth settings: oauth-innstellingar
1783       remove as friend: fjern som ven
1784       role: 
1785         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1786         grant: 
1787           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1788           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1789         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1790         revoke: 
1791           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1792           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1793       send message: send melding
1794       settings_link_text: innstellingar
1795       spam score: "Spamresultat:"
1796       status: "Status:"
1797       traces: spor
1798       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1799       user location: Posisjonen til brukaren
1800       your friends: Venene dine
1801   user_block: 
1802     blocks_by: 
1803       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1804       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1805       title: Blokkeringar av %{name}
1806     blocks_on: 
1807       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1808       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1809       title: Blokkeringar av %{name}
1810     create: 
1811       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1812       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1813       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1814     edit: 
1815       back: Vis alle blokkeringar
1816       heading: Endrar blokkering av %{name}
1817       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1818       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1819       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1820       show: Vis denne blokkeringa
1821       submit: Oppdater blokkering
1822       title: Endrar blokkering av %{name}
1823     filter: 
1824       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1825       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1826     helper: 
1827       time_future: Sluttar om %{time}.
1828       time_past: Slutta %{time} sidan.
1829       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1830     index: 
1831       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1832       heading: Liste over brukerblokkeringer
1833       title: Brukerblokkeringer
1834     model: 
1835       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1836       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1837     new: 
1838       back: Vis alle blokkeringar
1839       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1840       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1841       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1842       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1843       submit: Opprett blokkering
1844       title: Opprettar blokkering av %{name}
1845       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1846       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1847     not_found: 
1848       back: Tilbake til indeksen
1849       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1850     partial: 
1851       confirm: Er du sikker?
1852       creator_name: Oppretta av
1853       display_name: Blokkert brukar
1854       edit: Rediger
1855       next: Neste »
1856       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1857       previous: « Forrige
1858       reason: Årsak for blokkering
1859       revoke: Tilbakekall!
1860       revoker_name: Tilbakekalt av
1861       show: Vis
1862       showing_page: Viser side %{page}
1863       status: Status
1864     period: 
1865       one: 1 time
1866       other: "%{count} timar"
1867     revoke: 
1868       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1869       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1870       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1871       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1872       revoke: Tilbakekall!
1873       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1874       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1875     show: 
1876       back: Vis alle blokkeringar
1877       confirm: Er du sikker?
1878       edit: Rediger
1879       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1880       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1881       reason: "Årsak for blokkering:"
1882       revoke: Tilbakekall!
1883       revoker: "Tilbakekaller:"
1884       show: Vis
1885       status: Status
1886       time_future: Sluttar om %{time}
1887       time_past: Slutta %{time} sidan
1888       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1889     update: 
1890       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1891       success: Blokkering oppdatert.
1892   user_role: 
1893     filter: 
1894       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1895       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1896       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1897       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1898     grant: 
1899       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1900       confirm: Stadfest
1901       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1902       heading: Stadfest rolletildeling
1903       title: Stadfest rolletildeling
1904     revoke: 
1905       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1906       confirm: Stadfest
1907       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1908       heading: Stadfest fjerning av rolle
1909       title: Stadfest fjerning av rolle