Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   about_page: 
7     community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
8     community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
9     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
10     lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłem swěće přinošuja a hladaja.
11     local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
12     local_knowledge_title: Lokalna wěda
13     next: Přichodna
14     open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
15     open_data_title: Zjawne daty
16     partners_title: Partnerojo
17     used_by: "%{name} staja martowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
18   activerecord: 
19     attributes: 
20       diary_comment: 
21         body: Tekst
22       diary_entry: 
23         language: Rěč
24         latitude: Šěrokostnik
25         longitude: Dołhostnik
26         title: Titul
27         user: Wužiwar
28       friend: 
29         friend: Přećel
30         user: Wužiwar
31       message: 
32         body: Tekst
33         recipient: Přijimowar
34         sender: Wotpósłar
35         title: Titul
36       trace: 
37         description: Wopisanje
38         latitude: Šěrokostnik
39         longitude: Dołhostnik
40         name: Mjeno
41         public: Zjawny
42         size: Wulkosć
43         user: Wužiwar
44         visible: Widźomny
45       user: 
46         active: Aktiwny
47         description: Wopisanje
48         display_name: Wužiwarske mjeno
49         email: E-mejl
50         languages: Rěče
51         pass_crypt: Hesło
52     models: 
53       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
54       changeset: Sadźba změnow
55       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
56       country: Kraj
57       diary_comment: Dźenikowy komentar
58       diary_entry: Dźenikowy zapisk
59       friend: Přećel
60       language: Rěč
61       message: Powěsć
62       node: Suk
63       node_tag: Sukowy atribut
64       notifier: Zdźělenje
65       old_node: Stary suk
66       old_node_tag: Atribut stareho suka
67       old_relation: Stara relacija
68       old_relation_member: Čłon stareje relacije
69       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
70       old_way: Stary puć
71       old_way_node: Suk stareho puća
72       old_way_tag: Atribut stareho puća
73       relation: Relacija
74       relation_member: Relaciski čłon
75       relation_tag: Relaciski atribut
76       session: Posedźenje
77       trace: Ćěr
78       tracepoint: Ćěrjowy dypk
79       tracetag: Ćěrjowy atribut
80       user: Wužiwar
81       user_preference: Wužiwarske nastajenje
82       user_token: Wužiwarska marka
83       way: Puć
84       way_node: Pućny suk
85       way_tag: Pućny atribut
86   application: 
87     require_cookies: 
88       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
89     require_moderator: 
90       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
91     setup_user_auth: 
92       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
93       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
94   browse: 
95     anonymous: anonymny
96     changeset: 
97       belongs_to: Awtor
98       changesetxml: Sadźba změnow XML
99       feed: 
100         title: Sadźba změnow %{id}
101         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
102       node: Suki (%{count})
103       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
104       osmchangexml: osmChange XML
105       relation: Relacije (%{count})
106       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
107       title: "Sadźba změnow: %{id}"
108       way: Puće (%{count})
109       way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
110     closed: "Začinjeny:"
111     closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
112     closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
113     containing_relation: 
114       entry: Relacija %{relation_name}
115       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
116     created: Wutworjeny
117     created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
118     created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
119     deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
120     download_xml: XML sćahnyć
121     edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
122     in_changeset: Sadźba změnow
123     location: "Městno:"
124     no_comment: (žadyn komentar)
125     node: 
126       history_title: "Sukata historija: %{name}"
127       title: "Suk: %{name}"
128     not_found: 
129       sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
130       type: 
131         changeset: sadźba změnow
132         node: suk
133         relation: relacija
134         way: puć
135     note: 
136       closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
137       closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
138       closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
139       commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
140       commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
141       hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
142       hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
143       new_note: Nowa pokazka
144       open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
145       open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
146       open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
147       reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
148       reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
149       title: "Suk: %{id}"
150     part_of: "Dźěl wot:"
151     redacted: 
152       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
153       redaction: Redakcija %{id}
154       type: 
155         node: suk
156         relation: relacija
157         way: puć
158     relation: 
159       history_title: "Historija relacije: %{name}"
160       members: Čłonojo
161       title: "Relacija: %{name}"
162     relation_member: 
163       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
164       type: 
165         node: Suk
166         relation: Relacija
167         way: Puć
168     start_rjs: 
169       feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
170       load_data: Daty začitać
171       loading: Začituje so...
172     tag_details: 
173       tags: "Atributy:"
174       wiki_link: 
175         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
176         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
177       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
178     timeout: 
179       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
180       type: 
181         changeset: sadźba změnow
182         node: suk
183         relation: relacija
184         way: puć
185     version: Wersija
186     view_details: Podrobnosće pokazać
187     view_history: Historiju pokazać
188     way: 
189       also_part_of: 
190         few: dźěl pućow %{related_ways}
191         one: cźěl puća %{related_ways}
192         other: dźěl pućow %{related_ways}
193         two: dźěl pućow %{related_ways}
194       history_title: "Historija puća: %{name}"
195       nodes: Suki
196       title: "Puć: %{name}"
197   changeset: 
198     changeset: 
199       anonymous: Anonymny
200       no_edits: (žane změny)
201       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
202     changeset_paging_nav: 
203       next: Přichodna »
204       previous: « Předchadna
205       showing_page: Strona %{page}
206     changesets: 
207       area: Wobłuk
208       comment: Komentar
209       id: ID
210       saved_at: Datum składowanja
211       user: Wužiwar
212     list: 
213       empty: Žane sadźby změnow namakane.
214       empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
215       empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
216       load_more: Wjace začitać
217       no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
218       no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
219       no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
220       title: Sadźby změnow
221       title_friend: Změny twojich přećelow
222       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
223       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
224     timeout: 
225       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
226   diary_entry: 
227     comments: 
228       ago: před %{ago}
229       comment: Komentar
230       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
231       newer_comments: Nowše komentary
232       older_comments: Starše komentary
233       post: Powěsć
234       when: Časowy dypk
235     diary_comment: 
236       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
237       confirm: Wobkrućić
238       hide_link: Tutón komentar schować
239     diary_entry: 
240       comment_count: 
241         few: "%{count} komentary"
242         one: Jedyn komentar
243         other: "%{count} komentarow"
244         two: "%{count} komentaraj"
245         zero: Žane komentary
246       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
247       confirm: Wobkrućić
248       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
249       hide_link: Tutón zapisk schować
250       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
251       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
252     edit: 
253       body: "Tekst:"
254       language: "Rěč:"
255       latitude: "Šěrokostnik:"
256       location: "Městno:"
257       longitude: "Dołhostnik:"
258       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
259       save_button: Składować
260       subject: "Nastupa:"
261       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
262       use_map_link: kartu wužiwać
263     feed: 
264       all: 
265         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
266         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
267       language: 
268         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
269         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
270       user: 
271         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
272         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
273     list: 
274       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
275       new: Nowy dźenikowy zapisk
276       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
277       newer_entries: Nowše zapiski
278       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
279       older_entries: Starše zapiski
280       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
281       title: Dźeniki wužiwarjow
282       title_friends: Dźeniki přećelow
283       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
284       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
285     location: 
286       edit: Wobdźěłać
287       location: "Městno:"
288       view: Pokazać
289     new: 
290       title: Nowy dźenikowy zapisk
291     no_such_entry: 
292       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
293       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
294       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
295     view: 
296       leave_a_comment: Spisaj komentar
297       login: Přizjew so
298       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
299       save_button: Składować
300       title: Dźenik %{user} | %{title}
301       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
302   editor: 
303     default: Standard (tuchwilu %{name}
304     id: 
305       description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
306       name: iD
307     potlatch: 
308       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
309       name: Potlatch 1
310     potlatch2: 
311       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
312       name: Potlatch 2
313     remote: 
314       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
315       name: Dalokowodźenje
316   export: 
317     start: 
318       add_marker: Marku karće přidać
319       area_to_export: Wobłuk za eksport
320       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
321       export_button: Eksport
322       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
323       format: "Format:"
324       format_to_export: Format za eksport
325       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
326       latitude: "Šěrokostnik:"
327       licence: Licenca
328       longitude: "Dołhostnik:"
329       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
330       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
331       max: maks.
332       options: Opcije
333       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
334       output: Wudaće
335       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
336       scale: Měritko
337       too_large: 
338         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
339         geofabrik: 
340           description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
341           title: Geofabrik Downloads
342         metro: 
343           description: Wućahi za najwjetše swětowych městow a jich wokoliny
344           title: Metro Extracts
345         other: 
346           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
347           title: Druhe žórła
348         planet: 
349           description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
350           title: Planet OSM
351       zoom: Skalowanje
352     title: Eksportować
353   geocoder: 
354     description: 
355       title: 
356         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
357         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
358       types: 
359         cities: Wulkoměsta
360         places: Městna
361         towns: Města
362     direction: 
363       east: wuchod
364       north: sewjer
365       north_east: sewjerowuchod
366       north_west: sewjerozapad
367       south: juh
368       south_east: juhowuchod
369       south_west: juhozapad
370       west: zapad
371     distance: 
372       one: něhdźe 1 km
373       other: něhdźe %{count} km
374       zero: mjenje hač 1 km
375     results: 
376       more_results: Dalše wuslědki
377       no_results: Žane wuslědki namakane
378     search: 
379       title: 
380         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
381         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
382         geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
383         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
384         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
385         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
386         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
387         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
388     search_osm_nominatim: 
389       admin_levels: 
390         level10: Předměstowa hranica
391         level2: Statna hranica
392         level4: Krajna hranica
393         level5: Regionowa hranica
394         level6: Wokrjesowa hranica
395         level8: Měsćanska hranica
396         level9: Hranica měšćanskeho dźěla
397       prefix: 
398         aerialway: 
399           chair_lift: Sydłowy lift
400           drag_lift: Wlečny lift
401           station: Gondlowa stacija
402         aeroway: 
403           aerodrome: Lětanišćo
404           apron: Lětanske předpolo
405           gate: Wrota
406           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
407           runway: Startowa a přizemjenska čara
408           taxiway: Lětadłowa jězdnja
409           terminal: Terminal
410         amenity: 
411           WLAN: WLAN-přistup
412           airport: Lětanišćo
413           arts_centre: Kulturny centrum
414           artwork: Wuměłska twórba
415           atm: Bankomat
416           auditorium: Awditorij
417           bank: Banka
418           bar: Bara
419           bbq: Grilowanišćo
420           bench: Ławka
421           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
422           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
423           biergarten: Piwowa zahroda
424           brothel: Bordel
425           bureau_de_change: Měnjernja
426           bus_station: Busowe dwórnišćo
427           cafe: Kofejownja
428           car_rental: Awtowa přenajimarnja
429           car_sharing: Centrala za sobujěducych
430           car_wash: Awtomyjernja
431           casino: Kazino
432           charging_station: Napjelnjenska stacija
433           cinema: Kino
434           clinic: Klinika
435           club: Klub
436           college: Wysoka šula
437           community_centre: Zhromadny centrum
438           courthouse: Sudnistwo
439           crematorium: Krematorij
440           dentist: Zubny lěkar
441           doctors: Lěkarjo
442           dormitory: Internat
443           drinking_water: Pitna woda
444           driving_school: Jězbna šula
445           embassy: Wulkopósłanstwo
446           emergency_phone: Nuzowy telefon
447           fast_food: Přikuski
448           ferry_terminal: Přewozny přistaw
449           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
450           fire_station: Wohnjostraža
451           food_court: Food Court
452           fountain: Studnja
453           fuel: Tankownja
454           grave_yard: Kěrchow
455           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
456           hall: Schadźowarnja
457           health_centre: Strowotny centrum
458           hospital: Chorownja
459           hotel: Hotel
460           hunting_stand: Łakańca
461           ice_cream: Jědźny lód
462           kindergarten: Pěstowarnja
463           library: Knihownja
464           market: Wiki
465           marketplace: Torhošćo
466           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
467           nightclub: Nócny klub
468           nursery: Pěstowarnja
469           nursing_home: Hladarnja
470           office: Běrow
471           park: Park
472           parking: Parkowanišćo
473           pharmacy: Lěkarnja
474           place_of_worship: Boži dom
475           police: Policija
476           post_box: Listowy kašćik
477           post_office: Póstowy zarjad
478           preschool: Předšula
479           prison: Jastwo
480           pub: Korčma
481           public_building: Zjawne twarjenje
482           public_market: Zjawne wiki
483           reception_area: Přijimanski wobłuk
484           recycling: Přijimarnja starowiznow
485           restaurant: Hosćenc
486           retirement_home: Starownja
487           sauna: Sawna
488           school: Šula
489           shelter: Podstup
490           shop: Wobchod
491           shopping: Nakup
492           shower: Duša
493           social_centre: Socialne srjedźišćo
494           social_club: Towarstwo
495           social_facility: Socialne zarjadnišćo
496           studio: Studijo
497           supermarket: Superwiki
498           swimming_pool: Płuwanišćo
499           taxi: Taksijowe zastanišćo
500           telephone: Zjawny telefon
501           theatre: Dźiwadło
502           toilets: Nuzniki
503           townhall: Radnica
504           university: Uniwersita
505           vending_machine: Awtomat
506           veterinary: Zwěrjacy lěkar
507           village_hall: Gmejnski centrum
508           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
509           wifi: WiFi-přistup
510           youth_centre: Centrum za młodostnych
511         boundary: 
512           administrative: Zarjadniska hranica
513           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
514           national_park: Narodny park
515           protected_area: Škitane pasmo
516         bridge: 
517           aqueduct: Akwedukt
518           suspension: Wisaty móst
519           swing: Wobwjertny móst
520           viaduct: Wiadukt
521           "yes": Móst
522         building: 
523           "yes": Twarjenje
524         emergency: 
525           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
526           phone: Nuzowy telefon
527         highway: 
528           bridleway: Jěchanski puć
529           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
530           bus_stop: Busowe zastanišćo
531           byway: Pódlanski puć
532           construction: Dróha so twari
533           cycleway: Kolesowarska šćežka
534           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
535           footway: Pućik
536           ford: Bród
537           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
538           milestone: Kilometrowy kamjeń
539           minor: Pódlanska hasa
540           motorway: Awtodróha
541           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
542           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
543           path: Šćežka
544           pedestrian: Chódnik
545           platform: Platforma
546           primary: Dróha prěnjeho rjada
547           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
548           proposed: Planowana dróha
549           raceway: Pista
550           residential: Bydlenska hasa
551           rest_area: Wotpočnišćo
552           road: Dróha
553           secondary: Dróha druheho rjada
554           secondary_link: Dróha druheho rjada
555           service: Dróha za přidróžnych
556           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
557           speed_camera: Błyskadło
558           steps: Schodźenki
559           stile: Płótne stupadło
560           street_lamp: Nadróžna latarnja
561           tertiary: Dróha třećeho rjada
562           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
563           track: Pólny puć
564           trail: Šćežka
565           trunk: Dalokodróha
566           trunk_link: Dalokodróha
567           unclassified: Njezarjadowana dróha
568           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
569         historic: 
570           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
571           battlefield: Bitwišćo
572           boundary_stone: Měznik
573           building: Twarjenje
574           castle: Hród
575           church: Cyrkej
576           citywalls: Měšćanske murje
577           fort: Fort
578           house: Dom
579           icon: Ikona
580           manor: Knježi dwór
581           memorial: Wopomnišćo
582           mine: Podkopki
583           monument: Pomnik
584           museum: Muzej
585           ruins: Rozpadanki
586           tomb: Row
587           tower: Wěža
588           wayside_cross: Pućny křiž
589           wayside_shrine: Stołp
590           wreck: Wrak
591         landuse: 
592           allotments: Małozahrodki
593           basin: Basenk
594           brownfield: Industrijowe lado
595           cemetery: Kěrchow
596           commercial: Přemysłowa kónčina
597           conservation: Přirodoškit
598           construction: Twar
599           farm: Farma
600           farmland: Pola
601           farmyard: Statok
602           forest: Wužitny lěs
603           garages: Awtowa porjedźernja
604           grass: Trawa
605           greenfield: Njewobtwarjena zemja
606           industrial: Industrijowa kónčina
607           landfill: Smjećišćo
608           meadow: Łuka
609           military: Wojerska kónčina
610           mine: Podkopki
611           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
612           orchard: Sadowa zahroda
613           park: Park
614           piste: Pista
615           quarry: Skała
616           railway: Železnica
617           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
618           reservoir: Zběranski basenk
619           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
620           residential: Bydlenski wobwod
621           retail: Wobchody
622           road: Dróhowe pasmo
623           village_green: Nawjes
624           vineyard: Winicy
625           wetland: Łučina
626           wood: Lěs
627         leisure: 
628           beach_resort: Mórske kupjele
629           bird_hide: Ptači schow
630           common: Gmejnski kraj
631           fishing: Rybnišćo
632           fitness_station: Fitnesowy center
633           garden: Zahroda
634           golf_course: Golfownišćo
635           ice_rink: Smykanišćo
636           marina: Jachtowy přistaw
637           miniature_golf: Minigolf
638           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
639           park: Park
640           pitch: Sportnišćo
641           playground: Hrajkanišćo
642           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
643           sauna: Sawna
644           slipway: Helling
645           sports_centre: Sportowy centrum
646           stadium: Stadion
647           swimming_pool: Swimmingpool
648           track: Běhanišćo
649           water_park: Wodowy park
650         military: 
651           airfield: Wojerske lětanišćo
652           barracks: Kaserna
653           bunker: Bunker
654         mountain_pass: 
655           "yes": Hórski přesmyk
656         natural: 
657           bay: Zaliw
658           beach: Přibrjóh
659           cape: Kap
660           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
661           channel: Kanal
662           cliff: Wuskała
663           crater: Krater
664           dune: Nawěw
665           feature: Funkcija
666           fell: Fjeld
667           fjord: Fjord
668           forest: Lěs
669           geyser: Geiser
670           glacier: Lodowc
671           heath: Hola
672           hill: Hórka
673           island: Kupa
674           land: Kraj
675           marsh: Marša
676           moor: Bahno
677           mud: Błóto
678           peak: Špica
679           point: Dypk
680           reef: Rif
681           ridge: Horinski hrjebjeń
682           river: Rěka
683           rock: Skała
684           scree: Walanki
685           scrub: Kerki
686           shoal: Niłčina, pěsčišćo
687           spring: Žórło
688           stone: Kamjeń
689           strait: Mórska wužina
690           tree: Štom
691           valley: Doł
692           volcano: Wulkan
693           water: Wodźizny
694           wetland: Łučina
695           wetlands: Łučiny
696           wood: Lěs
697         office: 
698           accountant: Knihiwjedniski běrow
699           architect: Architektny běrow
700           company: Zawod
701           employment_agency: Dźěłowy zarjad
702           estate_agent: Makler ležownosćow
703           government: Zarjad
704           insurance: Zawěsćenski běrow
705           lawyer: Běrow prawiznika
706           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
707           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
708           travel_agent: Pućowanski běrow
709           "yes": Běrow
710         place: 
711           airport: Lětanišćo
712           city: Wulkoměsto
713           country: Kraj
714           county: Wokrjes
715           farm: Farma
716           hamlet: Wjeska
717           house: Dom
718           houses: Domy
719           island: Kupa
720           islet: Kupka
721           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
722           locality: Sydlišćo
723           moor: Bahno
724           municipality: Gmejna
725           neighbourhood: Bydlenski wobwod
726           postcode: Postowe wodźenske čisło
727           region: Region
728           sea: Morjo
729           state: Zwjazkowy kraj
730           subdivision: Trabantowe město
731           suburb: Předměsto
732           town: Město
733           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
734           village: Wjes
735         railway: 
736           abandoned: Rozpušćena železnica
737           construction: Železnica so twari
738           disused: Zastajena železnica
739           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
740           funicular: Powjaznica
741           halt: Železniske zastanišćo
742           historic_station: Historiske dwórnišćo
743           junction: Železniske křižnišćo
744           level_crossing: Železniski přechod
745           light_rail: Měšćanska železnica
746           miniature: Miniaturna železnica
747           monorail: Jednokolijowa železnica
748           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
749           platform: Železniske nastupišćo
750           preserved: Muzejowa železnica
751           proposed: Planowana železniska čara
752           spur: Přizamkowe kolije
753           station: Dwórnišćo
754           stop: Železniske zastanišćo
755           subway: Metrowa stacija
756           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
757           switch: Wuhibka
758           tram: Tramwajka
759           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
760           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
761         shop: 
762           alcohol: Wobchod za spirituozy
763           antiques: Wobchod starožitnosćow
764           art: Wuměłski wobchod
765           bakery: Pjekarnja
766           beauty: Kosmetikowy salon
767           beverages: Napojowe wiki
768           bicycle: Wobchod za kolesa
769           books: Kniharnja
770           boutique: Butika
771           butcher: Rěznik
772           car: Awtosalon
773           car_parts: Awtowe narunanki
774           car_repair: Awtowa porjedźernja
775           carpet: Přestrjencowy wobchod
776           charity: Dobroćelski wobchod
777           chemist: Lěkarnja
778           clothes: Drastowy wobchod
779           computer: Kompjuterowy wobchod
780           confectionery: Konditarnja
781           convenience: Miniwiki
782           copyshop: Kopěrowanski wobchod
783           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
784           deli: Delikatesowy wobchod
785           department_store: Kupnica
786           discount: Wobchod za tunje artikle
787           doityourself: Paslerska potrjeba
788           dry_cleaning: Čisćernja
789           electronics: Wobchod za elektroniku
790           estate_agent: Makler z imobilijemi
791           farm: Wobchod na statoku
792           fashion: Modowy wobchod
793           fish: Rybowy wobchod
794           florist: Kwětkarnja
795           food: Wobchod za žiwidła
796           funeral_directors: Pochowanski wustaw
797           furniture: Meble
798           gallery: Galerija
799           garden_centre: Zahrodny centrum
800           general: Wobchod za měšane twory
801           gift: Wobchod za dary
802           greengrocer: Wobchod za zeleniny
803           grocery: Žiwidłowy wobchod
804           hairdresser: Frizerski salon
805           hardware: Twarske wiki
806           hifi: Hi-fi
807           insurance: Zawěsćernja
808           jewelry: Debjenkowy wobchod
809           kiosk: Kiosk
810           laundry: Myjernja
811           mall: Promenada
812           market: Wiki
813           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
814           motorcycle: Wobchod za motorske
815           music: Wobchod za hudźbniny
816           newsagent: Kiosk nowin
817           optician: Optikar
818           organic: Biowobchod
819           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
820           pet: Coowobchod
821           pharmacy: Lěkarnja
822           photo: Fotograf
823           salon: Salon
824           second_hand: Nakupowanišćo
825           shoes: Wobchod črijow
826           shopping_centre: Nakupowanišćo
827           sports: Sportowy wobchod
828           stationery: Papjernistwo
829           supermarket: Superwiki
830           tailor: Krawcownja
831           toys: Wobchod za hrajki
832           travel_agency: Pućowanski běrow
833           video: Widejowobchod
834           wine: Wobchod za spirituozy
835           "yes": Wobchod
836         tourism: 
837           alpine_hut: Hórska bawda
838           artwork: Wuměłska twórba
839           attraction: Atrakcija
840           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
841           cabin: Chěžka
842           camp_site: Stanowanišćo
843           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
844           chalet: Chata
845           guest_house: Hóstny dom
846           hostel: Hospoda
847           hotel: Hotel
848           information: Informacija
849           lean_to: Kólnja
850           motel: Motel
851           museum: Muzej
852           picnic_site: Piknikowanišćo
853           theme_park: Park zabawy
854           valley: Doł
855           viewpoint: Wuhladnišćo
856           zoo: Coo
857         tunnel: 
858           culvert: Wotwódny kanal
859           "yes": Tunl
860         waterway: 
861           artificial: Kumštna wodowa dróha
862           boatyard: Łódźnica
863           canal: Kanal
864           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
865           dam: Nasyp
866           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
867           ditch: Hrjebja
868           dock: Dok
869           drain: Wentok
870           lock: Přepław
871           lock_gate: Wrota přeplawnje
872           mineral_spring: Mineralne žórło
873           mooring: Přistawnišćo
874           rapids: Rěčne prohi
875           river: Rěka
876           riverbank: Rěčny brjóh
877           stream: Wulkorěka
878           wadi: Wadi
879           water_point: Wódne městno
880           waterfall: Wodopad
881           weir: Spušćadło
882   help_page: 
883     help: 
884       description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
885       title: help.openstreetmap.org
886       url: https://help.openstreetmap.org/
887     introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.
888     title: Wo pomoc prosyć
889     welcome: 
890       description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
891       title: Witaj k OSM
892       url: /welcome
893     wiki: 
894       description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
895       title: wiki.openstreetmap.org
896       url: http://wiki.openstreetmap.org/
897   javascripts: 
898     close: Začinić
899     edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
900     key: 
901       title: Legenda
902       tooltip: Legenda
903       tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
904     map: 
905       base: 
906         cycle_map: Kolesowa karta
907         hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
908         mapquest: MapQuest Open
909         standard: Standard
910         transport_map: Wobchadna karta
911       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
912       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
913       layers: 
914         data: Kartowe daty
915         header: Kartowe runiny
916         notes: Pokazki
917         overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
918         title: Runiny
919       locate: 
920         popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
921         title: Aktualne městno pokazać
922       zoom: 
923         in: Powjetšić
924         out: Pomjeńšić
925     notes: 
926       new: 
927         add: Pokazku přidać
928         intro: Zo by so karta polěpšiła, so informacije, kotrež zapodawaš, druhim kartěrowarjam pokazuja, podaj je tuž prošu tak wuprajiwje a dokładnje kaž móžno, hdyž marku ke korektnej poziciji přesuwaš a swoju pokazku deleka zapodawaš.
929       show: 
930         anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
931         comment: Komentar
932         comment_and_resolve: Komentować a sčinić
933         hide: Schować
934         reactivate: Znowa aktiwizować
935         resolve: Sčinjeny
936     share: 
937       cancel: Přetorhnyć
938       center_marker: Kartu na marce centrować
939       custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
940       download: Sćahnyć
941       embed: HTML
942       format: "Format:"
943       image: Wobraz
944       image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
945       include_marker: Kartowu marku stajić
946       link: Wotkaz abo HTML
947       long_link: Wotkaz
948       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
949       scale: "Měritko:"
950       short_link: Krótki wotkaz
951       short_url: Krótki URL
952       title: Dźělić
953       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
954     site: 
955       createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
956       createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
957       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
958       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
959       map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
960       map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
961   layouts: 
962     about: Wo
963     community: Zhromadźenstwo
964     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
965     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
966     copyright: Awtorske prawo
967     data: Daty
968     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
969     edit: Wobdźěłać
970     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
971     export: Eksport
972     export_data: Daty eksportować
973     foundation: Załožba
974     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
975     gps_traces: GPS-ćěrje
976     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
977     help: Pomoc
978     history: Historija
979     home: K domjacemu stejnišću
980     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
981     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
982     intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
983     learn_more: Dalše informacije
984     log_in: Přizjewić
985     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
986     logo: 
987       alt_text: OpenStreetMap logo
988     logout: Wotzjewić
989     make_a_donation: 
990       text: Darić
991       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
992     more: Wjace
993     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
994     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
995     partners_bytemark: Bytemark Hosting
996     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
997     partners_ic: Imperial College London
998     partners_partners: partnerow
999     partners_ucl: z UCL VR Centre
1000     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1001     sign_up: Registrować
1002     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
1003     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1004     tag_line: Swobodna swětowa karta
1005     user_diaries: Dźeniki
1006     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
1007   license_page: 
1008     foreign: 
1009       english_link: jendźelskim originalom
1010       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1011       title: Wo tutym přełožku
1012     legal_babble: 
1013       attribution_example: 
1014         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1015         title: Připokazanski přikład
1016       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1017       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1018       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1019       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1020       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1021       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1022       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1023       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1024       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1025       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1026       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1027       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1028       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1029       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1030       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1031       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1032       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1033       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1034       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1035       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1036       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1037       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1038       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1039       more_title_html: Dalše informacije
1040       title_html: Awtorske prawo a licenca
1041     native: 
1042       mapping_link: kartěrowanje započeć
1043       native_link: hornjoserbskej wersiji
1044       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1045       title: Wo tutej stronje
1046   message: 
1047     delete: 
1048       deleted: Powěsć zničena
1049     inbox: 
1050       date: Datum
1051       from: Wot
1052       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1053       my_inbox: Mój póst
1054       new_messages: 
1055         few: "%{count} nowe powěsće"
1056         one: "%{count} nowa powěsć"
1057         other: "%{count} nowych powěsćow"
1058         two: "%{count} nowej powěsći"
1059       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1060       old_messages: 
1061         few: "%{count} stare powěsće"
1062         one: "%{count} stara powěsć"
1063         other: "%{count} starych powěsćow"
1064         two: "%{count} starej powěsći"
1065       outbox: pósłany
1066       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1067       subject: Temowe nadpismo
1068       title: Póstowy kašćik
1069     mark: 
1070       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1071       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1072     message_summary: 
1073       delete_button: Zničić
1074       read_button: Jako přečitany markěrować
1075       reply_button: Wotmołwić
1076       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1077     new: 
1078       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1079       body: Tekst
1080       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1081       message_sent: Powěsć wotpósłana
1082       send_button: Pósłać
1083       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1084       subject: Temowe nadpismo
1085       title: Powěsć pósłać
1086     no_such_message: 
1087       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1088       heading: Powěsć njeeksistuje
1089       title: Powěsć njeeksistuje
1090     outbox: 
1091       date: Datum
1092       inbox: póstowy kašćik
1093       messages: 
1094         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1095         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1096         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1097         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1098       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1099       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1100       outbox: pósłany
1101       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1102       subject: Temowe nadpismo
1103       title: Pósłany
1104       to: Komu
1105     read: 
1106       back: Wróćo
1107       date: Datum
1108       from: Wot
1109       reply_button: Wotmołwić
1110       subject: Temowe nadpismo
1111       title: Powěsć čitać
1112       to: Komu
1113       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1114       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1115     reply: 
1116       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1117     sent_message_summary: 
1118       delete_button: Zničić
1119   note: 
1120     description: 
1121       closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
1122       closed_at_html: Před %{when} rozrisany
1123       commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
1124       commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
1125       opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
1126       opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
1127       reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
1128       reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
1129     entry: 
1130       comment: Komentar
1131       full: Dospołna pokazka
1132     mine: 
1133       ago_html: před %{when}
1134       created_at: "Wutworjeny:"
1135       creator: Tworićel
1136       description: Wopisanje
1137       heading: Pokazki wužiwarja %{user}
1138       id: ID
1139       last_changed: Posledni raz změnjeny
1140       subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1141       title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1142     rss: 
1143       closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
1144       commented: nowy komentar (blisko %{place})
1145       description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
1146       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
1147       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
1148       reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
1149       title: Pokazki OpenStreetMap
1150   notifier: 
1151     diary_comment_notification: 
1152       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1153       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1154       hi: Witaj %{to_user},
1155       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1156     email_confirm: 
1157       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1158     email_confirm_html: 
1159       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1160       greeting: Witaj,
1161       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1162     email_confirm_plain: 
1163       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1164       greeting: Witaj,
1165       hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
1166     friend_notification: 
1167       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1168       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1169       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1170       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1171     gpx_notification: 
1172       and_no_tags: a žane atributy.
1173       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1174       failure: 
1175         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1176         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1177         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1178         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1179       greeting: Witaj,
1180       success: 
1181         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1182         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1183       with_description: z wopisanjom
1184       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1185     lost_password: 
1186       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1187     lost_password_html: 
1188       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1189       greeting: Witaj,
1190       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1191     lost_password_plain: 
1192       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1193       greeting: Witaj,
1194       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1195     message_notification: 
1196       footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
1197       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1198       hi: Witaj %{to_user},
1199     note_comment_notification: 
1200       anonymous: Anonymny wužiwar
1201       closed: 
1202         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1203         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
1204         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
1205         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
1206       commented: 
1207         commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1208         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
1209         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
1210         your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
1211       details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
1212       greeting: Witaj,
1213       reopened: 
1214         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1215         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
1216         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
1217         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
1218     signup_confirm: 
1219       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1220       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1221       greeting: Witaj!
1222       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1223       welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
1224   oauth: 
1225     oauthorize: 
1226       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1227       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1228       allow_to: "Dowól nałoženju:"
1229       allow_write_api: kartu změnić.
1230       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1231       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1232       allow_write_notes: pokazki změnić.
1233       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1234       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1235       title: Přistup na twoje konto awtorizować
1236     oauthorize_failure: 
1237       denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
1238       invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
1239       title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
1240     oauthorize_success: 
1241       allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
1242       title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
1243       verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
1244     revoke: 
1245       flash: Sy token za %{application} anulował.
1246   oauth_clients: 
1247     create: 
1248       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1249     destroy: 
1250       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1251     edit: 
1252       submit: Wobdźěłać
1253       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1254     form: 
1255       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1256       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1257       allow_write_api: kartu změnić.
1258       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1259       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1260       allow_write_notes: pokazki změnić.
1261       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1262       callback_url: URL wróćowołanja
1263       name: Mjeno
1264       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1265       required: Trěbny
1266       support_url: URL podpěry
1267       url: URL hłowneje aplikacije
1268     index: 
1269       application: Mjeno aplikacije
1270       issued_at: Datum wudaća
1271       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1272       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1273       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1274       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1275       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1276       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1277       revoke: Anulować!
1278       title: Moje podrobnosće OAuth
1279     new: 
1280       submit: Registrować
1281       title: Nowu aplikaciju registrować
1282     not_found: 
1283       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1284     show: 
1285       access_url: "URL za přistupny token:"
1286       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1287       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1288       allow_write_api: kartu změnić.
1289       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1290       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1291       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1292       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1293       authorize_url: "URL awtorizować:"
1294       confirm: Sy sej wěsty?
1295       delete: Klient zhašeć
1296       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1297       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1298       requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
1299       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1300       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1301       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1302       url: URL za naprašowanski token
1303     update: 
1304       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1305   redaction: 
1306     create: 
1307       flash: Redakcija je so wutworiła.
1308     destroy: 
1309       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1310       flash: Redakcija je so zhašała.
1311       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1312     edit: 
1313       description: Wopisanje
1314       heading: Redakciju wobdźěłać
1315       submit: Redakciju składować
1316       title: Redakciju wobdźěłać
1317     index: 
1318       empty: Žane redakcije njejsu.
1319       heading: Lisćina redakcijow
1320       title: Lisćina redakcijow
1321     new: 
1322       description: Wopisanje
1323       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1324       submit: Redakciju wutworić
1325       title: Nowa redakcija so wutworja
1326     show: 
1327       confirm: Sy sej wěsty?
1328       description: "Wopisanje:"
1329       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1330       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1331       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1332       title: Redakcija so pokazuje
1333       user: "Tworićel:"
1334     update: 
1335       flash: Změny składowane.
1336   site: 
1337     edit: 
1338       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1339       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1340       id_not_configured: iD njeje so konfigurował
1341       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1342       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1343       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1344       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1345       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1346       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1347       user_page_link: wužiwarskej stronje
1348     index: 
1349       createnote: Pokazku přidać
1350       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1351       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1352       license: 
1353         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1354       permalink: Trajny wotkaz
1355       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1356       shortlink: Krótki wotkaz
1357     key: 
1358       table: 
1359         entry: 
1360           admin: Zarjadniska hranica
1361           allotments: Małozahrodki
1362           apron: 
1363             - Lětanišćowe předpolo
1364             - terminal
1365           bridge: Čorna kroma = móst
1366           bridleway: Jěchanski puć
1367           brownfield: Industrijowe lado
1368           building: Wuznamne twarjenje
1369           byway: Pódlanski puć
1370           cable: 
1371             - Kablowa nadróžna
1372             - sydłowy lift
1373           cemetery: Kěrchow
1374           centre: Sportowy centrum
1375           commercial: Přemysłowa kónčina
1376           common: 
1377             - Powšitkowny
1378             - łuka
1379           construction: Dróhi w twarje
1380           cycleway: Kolesowarska šćežka
1381           destination: Jenož za přidróžnych
1382           farm: Farma
1383           footway: Chódnik
1384           forest: Hajina
1385           golf: Golfownišćo
1386           heathland: Hola
1387           industrial: Industrijowa kónčina
1388           lake: 
1389             - Jězor
1390             - spjaty jězor
1391           military: Wojerske pasmo
1392           motorway: Awtodróha
1393           park: Park
1394           permissive: Dowoleny přistup
1395           pitch: Sportnišćo
1396           primary: Zwjazkowa dróha
1397           private: Priwatny přistup
1398           rail: Železnica
1399           reserve: Přirodoškitne pasmo
1400           resident: Bydlenski wobwod
1401           retail: Nakupowanišćo
1402           runway: 
1403             - Přizemišćo
1404             - lětadłowa jězdnja
1405           school: 
1406             - Šula
1407             - uniwersita
1408           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1409           station: Dwórnišćo
1410           subway: Podzemska železnica
1411           summit: 
1412             - Wjeršk
1413             - kónčk hory
1414           tourist: Turistiska atrakcija
1415           track: Čara
1416           tram: 
1417             - Měšćanska železnica
1418             - nadróžna
1419           trunk: Dalokodróha
1420           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1421           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1422           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1423           wood: Lěs
1424     markdown_help: 
1425       alt: Alternatiwny tekst
1426       first: Prěni element
1427       heading: Nadpis
1428       headings: Nadpisy
1429       image: Wobraz
1430       link: Wotkaz
1431       ordered: Čisłowana lisćina
1432       second: Druhi element
1433       subheading: Podnapis
1434       text: Tekst
1435       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1436       unordered: Naličenje
1437       url: URL
1438     richtext_area: 
1439       edit: Wobdźěłać
1440       preview: Přehlad
1441     search: 
1442       search: Pytać
1443       submit_text: Dźi
1444       where_am_i: Hdźe sym?
1445       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1446     sidebar: 
1447       close: Začinić
1448       search_results: Pytanske wuslědki
1449   time: 
1450     formats: 
1451       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1452   trace: 
1453     create: 
1454       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1455       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1456     delete: 
1457       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1458     description: 
1459       description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
1460     edit: 
1461       description: "Wopisanje:"
1462       download: sćahnyć
1463       edit: wobdźěłać
1464       filename: "Datajowe mjeno:"
1465       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1466       map: karta
1467       owner: "Wobsedźer:"
1468       points: "Dypki:"
1469       save_button: Změny składować
1470       start_coord: "Startowa koordinata:"
1471       tags: "Atributy:"
1472       tags_help: přez komu dźěleny
1473       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1474       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1475       visibility: "Widźomnosć:"
1476       visibility_help: što to woznamjenja?
1477     georss: 
1478       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1479     list: 
1480       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1481       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1482       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1483       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1484       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1485       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1486     make_public: 
1487       made_public: Čara wozjewjena
1488     offline: 
1489       heading: Składowanje offline GPX
1490       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1491     offline_warning: 
1492       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1493     trace: 
1494       ago: před %{time_in_words_ago}
1495       by: wot
1496       count_points: "%{count} dypkow"
1497       edit: wobdźěłać
1498       edit_map: Kartu wobdźěłać
1499       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1500       in: w
1501       map: karta
1502       more: wjace
1503       pending: NJESČINJENY
1504       private: PRIWATNY
1505       public: ZJAWNY
1506       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1507       trackable: SĆĚHUJOMNY
1508       view_map: Kartu pokazać
1509     trace_form: 
1510       description: "Wopisanje:"
1511       help: Pomoc
1512       tags: "Atributy:"
1513       tags_help: přez komu dźěleny
1514       upload_button: Nahrać
1515       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1516       visibility: "Widźomnosć:"
1517       visibility_help: što to woznamjenja?
1518     trace_header: 
1519       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1520       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1521       traces_waiting: 
1522         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1523         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1524       upload_trace: Ćěr nahrać
1525     trace_optionals: 
1526       tags: Atributy
1527     trace_paging_nav: 
1528       newer: Nowše ćěrje
1529       older: Starše ćěrje
1530       showing_page: Strona %{page}
1531     view: 
1532       delete_track: Tutu čaru zničić
1533       description: "Wopisanje:"
1534       download: sćahnyć
1535       edit: wobdźěłać
1536       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1537       filename: "Datajowe mjeno:"
1538       heading: Ćěr %{name} pokazać
1539       map: karta
1540       none: Žadyn
1541       owner: "Wobsedźer:"
1542       pending: NJESČINJENY
1543       points: "Dypki:"
1544       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1545       tags: "Atributy:"
1546       title: Ćěr %{name} pokazać
1547       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1548       uploaded: "Nahraty dnja:"
1549       visibility: "Widźomnosć:"
1550     visibility: 
1551       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1552       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1553       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1554       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1555   user: 
1556     account: 
1557       contributor terms: 
1558         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1559         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1560         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1561         link text: što to je?
1562         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1563         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1564       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1565       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1566       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1567       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1568       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1569       gravatar: 
1570         gravatar: Gravatar wužiwać
1571         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1572         link text: Što to je?
1573       home location: "Domjace stejnišćo:"
1574       image: "Wobraz:"
1575       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1576       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1577       latitude: "Šěrokostnik:"
1578       longitude: "Dołhostnik:"
1579       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1580       my settings: Moje nastajenja
1581       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1582       new image: Wobraz přidać
1583       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1584       openid: 
1585         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1586         link text: Što to je?
1587         openid: "OpenID:"
1588       preferred editor: "Preferowany editor:"
1589       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1590       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1591       public editing: 
1592         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1593         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1594         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1595         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1596         enabled link text: Što to je?
1597         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1598       public editing note: 
1599         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1600         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1601       replace image: Aktualny wobraz narunać
1602       return to profile: Wróćo k profilej
1603       save changes button: Změny składować
1604       title: Konto wobdźěłać
1605       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1606     confirm: 
1607       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1608       button: Wobkrućić
1609       heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
1610       introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
1611       introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
1612       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1613       reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
1614       unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
1615     confirm_email: 
1616       button: Wobkrućić
1617       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1618       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1619       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1620       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1621     confirm_resend: 
1622       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1623       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1624     filter: 
1625       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1626     go_public: 
1627       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1628     list: 
1629       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1630       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1631       heading: Wužiwarjo
1632       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1633       showing: 
1634         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1635         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1636       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1637       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1638       title: Wužiwarjo
1639     login: 
1640       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1641       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1642       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1643       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1644       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1645       heading: Přizjewjenje
1646       login_button: Přizjewjenje
1647       lost password link: Swoje hesło zabył?
1648       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1649       no account: Nimaš žane konto?
1650       openid: "%{logo} OpenID:"
1651       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1652       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1653       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1654       openid_providers: 
1655         aol: 
1656           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1657           title: Z AOL přizjewić
1658         google: 
1659           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1660           title: Přizjewjenje z Google
1661         myopenid: 
1662           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1663           title: Z myOpenID přizjewić
1664         openid: 
1665           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1666           title: Přizjewjenje z OpenID
1667         wordpress: 
1668           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1669           title: Z Wordpress přizjewić
1670         yahoo: 
1671           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1672           title: Z Yahoo přizjewić
1673       password: "Hesło:"
1674       register now: Nětko registrować
1675       remember: "Spomjatkować sej:"
1676       title: Přizjewjenje
1677       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1678       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1679       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1680     logout: 
1681       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1682       logout_button: Wotzjewić
1683       title: Wotzjewić
1684     lost_password: 
1685       email address: "E-mejlowa adresa:"
1686       heading: Sy hesło zabył?
1687       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1688       new password button: Hesło wróćo stajić
1689       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1690       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1691       title: Hesło zabyte
1692     make_friend: 
1693       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1694       button: Jako přećela přidać
1695       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1696       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1697       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1698     new: 
1699       about: 
1700         header: Swobodny a wobdźěłujomny
1701         html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili."
1702       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1703       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1704       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1705       continue: Registrować
1706       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1707       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1708       email address: "E-mejlowa adresa:"
1709       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1710       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1711       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1712       openid: "%{logo} OpenID:"
1713       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1714       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1715       password: "Hesło:"
1716       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1717       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1718       title: Registrować
1719       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1720     no_such_user: 
1721       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1722       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1723       title: Wužiwar njeeksistuje
1724     popup: 
1725       friend: Přećel
1726       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1727       your location: Twoje městno
1728     remove_friend: 
1729       button: Přećela wotstronić
1730       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1731       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1732       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1733     reset_password: 
1734       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1735       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1736       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1737       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1738       password: "Hesło:"
1739       reset: Hesło wróćo stajić
1740       title: Hesło wróćo stajić
1741     set_home: 
1742       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1743     suspended: 
1744       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1745       heading: Konto wupowědźene
1746       title: Konto wupowědźene
1747       webmaster: webmišter
1748     terms: 
1749       agree: Přihłosować
1750       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1751       consider_pd_why: Što to je?
1752       decline: Wotpokazać
1753       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1754       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1755       legale_names: 
1756         france: Francoska
1757         italy: Italska
1758         rest_of_world: Zbytk swěta
1759       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1760       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1761       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1762       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1763     view: 
1764       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1765       add as friend: Přećela přidać
1766       ago: (před %{time_in_words_ago})
1767       block_history: Dóstane blokowanja
1768       blocks by me: Date blokowanja
1769       blocks on me: Dostane blokowanja
1770       comments: Komentary
1771       confirm: Wobkrućić
1772       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1773       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1774       created from: "Wutworjeny z:"
1775       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1776       ct declined: Wotpokazany
1777       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1778       ct undecided: Njerozsudźeny
1779       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1780       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1781       description: Wopisanje
1782       diary: Dźenik
1783       edits: Změny
1784       email address: "E-mejlowa adresa:"
1785       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1786       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1787       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1788       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1789       km away: "%{count} km zdaleny"
1790       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1791       m away: "%{count} m zdaleny"
1792       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1793       moderator_history: Date blokowanja
1794       my comments: Moje komentary
1795       my diary: Mój dźenik
1796       my edits: Moje změny
1797       my messages: Moje powěsće
1798       my notes: Moje pokazki
1799       my profile: Mój profil
1800       my settings: Moje nastajenja
1801       my traces: Moje ćěrje
1802       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1803       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1804       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1805       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1806       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1807       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1808       notes: Pokazki
1809       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1810       remove as friend: Přećela wotstronić
1811       role: 
1812         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1813         grant: 
1814           administrator: Prawa administratora dać
1815           moderator: Prawa moderatora dać
1816         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1817         revoke: 
1818           administrator: Prawa administratora preč wzać
1819           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1820       send message: Powěsć pósłać
1821       settings_link_text: nastajenja
1822       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1823       status: "Status:"
1824       traces: Ćěrje
1825       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1826       user location: Wužiwarske stejnišćo
1827       your friends: Twoji přećeljo
1828   user_block: 
1829     blocks_by: 
1830       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1831       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1832       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1833     blocks_on: 
1834       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1835       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1836       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1837     create: 
1838       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1839       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1840       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1841     edit: 
1842       back: Wšě blokowanja pokazać
1843       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1844       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1845       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1846       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1847       show: Tute blokowanje pokazać
1848       submit: Blokowanje aktualizować
1849       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1850     filter: 
1851       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1852       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1853     helper: 
1854       time_future: Kónči so %{time}.
1855       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1856       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1857     index: 
1858       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1859       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1860       title: Wužiwarske blokowanja
1861     model: 
1862       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1863       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1864     new: 
1865       back: Wšě blokowanja pokazać
1866       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1867       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1868       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1869       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1870       submit: Blokowanje wudźělić
1871       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1872       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1873       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1874     not_found: 
1875       back: Wróćo k indeksej
1876       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1877     partial: 
1878       confirm: Chceš woprawdźe?
1879       creator_name: Blokowar
1880       display_name: Zablokowany wužiwar
1881       edit: Wobdźěłać
1882       next: Přichodny »
1883       not_revoked: (njezběhnjeny)
1884       previous: « Předchadny
1885       reason: Přičina za blokowanje
1886       revoke: Zběhnyć!
1887       revoker_name: Zběhnjene wot
1888       show: Pokazać
1889       showing_page: Strona %{page}
1890       status: Status
1891     period: 
1892       few: "%{count} hodźiny"
1893       one: 1 hodźina
1894       other: "%{count} hodźin"
1895       two: "%{count} hodźinje"
1896     revoke: 
1897       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1898       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1899       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1900       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1901       revoke: Zběhnyć!
1902       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1903       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1904     show: 
1905       back: Wšě blokowanja pokazać
1906       confirm: Chceš woprawdźe?
1907       edit: Wobdźěłać
1908       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1909       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1910       reason: "Přičina za blokowanje:"
1911       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1912       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1913       show: Pokazać
1914       status: Status
1915       time_future: Kónči so %{time}
1916       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1917       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1918     update: 
1919       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1920       success: Blokowanje zaktualizowane.
1921   user_role: 
1922     filter: 
1923       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1924       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1925       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1926       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1927     grant: 
1928       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1929       confirm: Wobkrućić
1930       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1931       heading: Daće róle wobkrućić
1932       title: Daće róle wobkrućić
1933     revoke: 
1934       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1935       confirm: Wobkrućić
1936       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1937       heading: Zebranje róle wobkrućić
1938       title: Zebranje róle wobkrućić
1939   welcome_page: 
1940     add_a_note: 
1941       paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
1942       paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
1943       title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
1944     basic_terms: 
1945       editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
1946       node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
1947       paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
1948       tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
1949       title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
1950       way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
1951     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
1952     questions: 
1953       paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
1954       title: Maš hišće prašenja?
1955     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1956     title: Witaj!
1957     whats_on_the_map: 
1958       off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
1959       on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
1960       title: Štož na kartu słuša