Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: J budissin
5 # Author: Michawiki
6 hsb: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
9     community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
10     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
11     lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
12     local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
13     local_knowledge_title: Lokalna wěda
14     next: Přichodna
15     open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
16     open_data_title: Zjawne daty
17     partners_title: Partnerojo
18     used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Tekst
23       diary_entry: 
24         language: Rěč
25         latitude: Šěrokostnik
26         longitude: Dołhostnik
27         title: Tema
28         user: Wužiwar
29       friend: 
30         friend: Přećel
31         user: Wužiwar
32       message: 
33         body: Tekst
34         recipient: Přijimowar
35         sender: Wotpósłar
36         title: Tema
37       trace: 
38         description: Wopisanje
39         latitude: Šěrokostnik
40         longitude: Dołhostnik
41         name: Mjeno
42         public: Zjawny
43         size: Wulkosć
44         user: Wužiwar
45         visible: Widźomny
46       user: 
47         active: Aktiwny
48         description: Wopisanje
49         display_name: Wužiwarske mjeno
50         email: E-mejl
51         languages: Rěče
52         pass_crypt: Hesło
53     models: 
54       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
55       changeset: Sadźba změnow
56       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
57       country: Kraj
58       diary_comment: Dźenikowy komentar
59       diary_entry: Dźenikowy zapisk
60       friend: Přećel
61       language: Rěč
62       message: Powěsć
63       node: Suk
64       node_tag: Sukowy atribut
65       notifier: Zdźělenje
66       old_node: Stary suk
67       old_node_tag: Atribut stareho suka
68       old_relation: Stara relacija
69       old_relation_member: Čłon stareje relacije
70       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
71       old_way: Stary puć
72       old_way_node: Suk stareho puća
73       old_way_tag: Atribut stareho puća
74       relation: Relacija
75       relation_member: Relaciski čłon
76       relation_tag: Relaciski atribut
77       session: Posedźenje
78       trace: Ćěr
79       tracepoint: Ćěrjowy dypk
80       tracetag: Ćěrjowy atribut
81       user: Wužiwar
82       user_preference: Wužiwarske nastajenje
83       user_token: Wužiwarska marka
84       way: Puć
85       way_node: Pućny suk
86       way_tag: Pućny atribut
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
94       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
95   browse: 
96     anonymous: anonymny
97     changeset: 
98       belongs_to: Awtor
99       changesetxml: Sadźba změnow XML
100       feed: 
101         title: Sadźba změnow %{id}
102         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
103       node: Suki (%{count})
104       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Relacije (%{count})
107       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
108       title: "Sadźba změnow: %{id}"
109       way: Puće (%{count})
110       way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
111     closed: "Začinjeny:"
112     closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
113     closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Relacija %{relation_name}
116       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
117     created: Wutworjeny
118     created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
119     created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
121     download_xml: XML sćahnyć
122     edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
123     in_changeset: Sadźba změnow
124     location: "Městno:"
125     no_comment: (žadyn komentar)
126     node: 
127       history_title: "Sukata historija: %{name}"
128       title: "Suk: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
131       type: 
132         changeset: sadźba změnow
133         node: suk
134         relation: relacija
135         way: puć
136     note: 
137       closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
139       closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
140       commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
142       description: Wopisanje
143       hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
145       new_note: Nowa pokazka
146       open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
148       open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
149       reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
151       title: "Suk: %{id}"
152     part_of: "Dźěl wot:"
153     redacted: 
154       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
155       redaction: Redakcija %{id}
156       type: 
157         node: suk
158         relation: relacija
159         way: puć
160     relation: 
161       history_title: "Historija relacije: %{name}"
162       members: Čłonojo
163       title: "Relacija: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
166       type: 
167         node: Suk
168         relation: Relacija
169         way: Puć
170     start_rjs: 
171       feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
172       load_data: Daty začitać
173       loading: Začituje so...
174     tag_details: 
175       tags: "Atributy:"
176       telephone_link: "%{phone_number} zawołać"
177       wiki_link: 
178         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
179         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
180       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
181     timeout: 
182       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
183       type: 
184         changeset: sadźba změnow
185         node: suk
186         relation: relacija
187         way: puć
188     version: Wersija
189     view_details: Podrobnosće pokazać
190     view_history: Historiju pokazać
191     way: 
192       also_part_of: 
193         few: dźěl pućow %{related_ways}
194         one: dźěl puća %{related_ways}
195         other: dźěl pućow %{related_ways}
196         two: dźěl pućow %{related_ways}
197       history_title: "Historija puća: %{name}"
198       nodes: Suki
199       title: "Puć: %{name}"
200   changeset: 
201     changeset: 
202       anonymous: Anonymny
203       no_edits: (žane změny)
204       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
205     changeset_paging_nav: 
206       next: Přichodna »
207       previous: « Předchadna
208       showing_page: Strona %{page}
209     changesets: 
210       area: Wobłuk
211       comment: Komentar
212       id: ID
213       saved_at: Datum składowanja
214       user: Wužiwar
215     list: 
216       empty: Žane sadźby změnow namakane.
217       empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
218       empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
219       load_more: Wjace začitać
220       no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
221       no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
222       no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
223       title: Sadźby změnow
224       title_friend: Změny twojich přećelow
225       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
226       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
227     timeout: 
228       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
229   diary_entry: 
230     comments: 
231       ago: před %{ago}
232       comment: Komentar
233       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
234       newer_comments: Nowše komentary
235       older_comments: Starše komentary
236       post: Powěsć
237       when: Časowy dypk
238     diary_comment: 
239       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
240       confirm: Wobkrućić
241       hide_link: Tutón komentar schować
242     diary_entry: 
243       comment_count: 
244         few: "%{count} komentary"
245         one: Jedyn komentar
246         other: "%{count} komentarow"
247         two: "%{count} komentaraj"
248         zero: Žane komentary
249       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
250       confirm: Wobkrućić
251       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
252       hide_link: Tutón zapisk schować
253       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
254       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
255     edit: 
256       body: "Tekst:"
257       language: "Rěč:"
258       latitude: "Šěrokostnik:"
259       location: "Městno:"
260       longitude: "Dołhostnik:"
261       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
262       save_button: Składować
263       subject: "Nastupa:"
264       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
265       use_map_link: kartu wužiwać
266     feed: 
267       all: 
268         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
269         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
270       language: 
271         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
272         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
273       user: 
274         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
275         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
276     list: 
277       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
278       new: Nowy dźenikowy zapisk
279       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
280       newer_entries: Nowše zapiski
281       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
282       older_entries: Starše zapiski
283       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
284       title: Dźeniki wužiwarjow
285       title_friends: Dźeniki přećelow
286       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
287       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
288     location: 
289       edit: Wobdźěłać
290       location: "Městno:"
291       view: Pokazać
292     new: 
293       title: Nowy dźenikowy zapisk
294     no_such_entry: 
295       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
296       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
297       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
298     view: 
299       leave_a_comment: Spisaj komentar
300       login: Přizjew so
301       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
302       save_button: Składować
303       title: Dźenik %{user} | %{title}
304       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
305   editor: 
306     default: Standard (tuchwilu %{name}
307     id: 
308       description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
309       name: iD
310     potlatch: 
311       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
312       name: Potlatch 1
313     potlatch2: 
314       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
315       name: Potlatch 2
316     remote: 
317       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
318       name: Dalokowodźenje
319   export: 
320     start: 
321       add_marker: Marku karće přidać
322       area_to_export: Wobłuk za eksport
323       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
324       export_button: Eksport
325       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
326       format: "Format:"
327       format_to_export: Format za eksport
328       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
329       latitude: "Šěrokostnik:"
330       licence: Licenca
331       longitude: "Dołhostnik:"
332       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
333       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
334       max: maks.
335       options: Opcije
336       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
337       output: Wudaće
338       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
339       scale: Měritko
340       too_large: 
341         advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
342         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
343         geofabrik: 
344           description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
345           title: Geofabrik Downloads
346         metro: 
347           description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
348           title: Metro Extracts
349         other: 
350           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
351           title: Druhe žórła
352         overpass: 
353           description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
354           title: Overpass API
355         planet: 
356           description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
357           title: Planet OSM
358       zoom: Skalowanje
359     title: Eksportować
360   fixthemap: 
361     how_to_help: 
362       add_a_note: 
363         instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
364       join_the_community: 
365         explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
366         title: Do zhromadźenstwa zastupić
367       title: Kak móžeš pomhać
368     other_concerns: 
369       explanation_html: Jeli maš wobmyslenja wo tym, kak so naše daty wužiwaja abo nastupajo wobsah, wopytaj našu <a href='/copyright'>stronu awtorstwa</a> za dalše zakonjowe informacije abo staj so z wotpowědnej <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>dźěłowej skupinu</a> do zwiska.
370       title: Druhe naležnosće
371     title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
372   geocoder: 
373     description: 
374       title: 
375         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
376         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
377       types: 
378         cities: Wulkoměsta
379         places: Městna
380         towns: Města
381     direction: 
382       east: wuchod
383       north: sewjer
384       north_east: sewjerowuchod
385       north_west: sewjerozapad
386       south: juh
387       south_east: juhowuchod
388       south_west: juhozapad
389       west: zapad
390     distance: 
391       one: něhdźe 1 km
392       other: něhdźe %{count} km
393       zero: mjenje hač 1 km
394     results: 
395       more_results: Dalše wuslědki
396       no_results: Žane wuslědki namakane
397     search: 
398       title: 
399         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
400         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
401         geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
403         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
405         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
406         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
407     search_osm_nominatim: 
408       admin_levels: 
409         level10: Předměstowa hranica
410         level2: Statna hranica
411         level4: Krajna hranica
412         level5: Regionowa hranica
413         level6: Wokrjesowa hranica
414         level8: Měsćanska hranica
415         level9: Hranica měšćanskeho dźěla
416       prefix: 
417         aerialway: 
418           chair_lift: Sydłowy lift
419           drag_lift: Wlečny lift
420           station: Gondlowa stacija
421         aeroway: 
422           aerodrome: Lětanišćo
423           apron: Lětanske předpolo
424           gate: Wrota
425           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
426           runway: Startowa a přizemjenska čara
427           taxiway: Lětadłowa jězdnja
428           terminal: Terminal
429         amenity: 
430           WLAN: WLAN-přistup
431           airport: Lětanišćo
432           arts_centre: Kulturny centrum
433           artwork: Wuměłska twórba
434           atm: Bankomat
435           auditorium: Awditorij
436           bank: Banka
437           bar: Bara
438           bbq: Grilowanišćo
439           bench: Ławka
440           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
441           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
442           biergarten: Piwowa zahroda
443           brothel: Bordel
444           bureau_de_change: Měnjernja
445           bus_station: Busowe dwórnišćo
446           cafe: Kofejownja
447           car_rental: Awtowa přenajimarnja
448           car_sharing: Centrala za sobujěducych
449           car_wash: Awtomyjernja
450           casino: Kazino
451           charging_station: Napjelnjenska stacija
452           cinema: Kino
453           clinic: Klinika
454           club: Klub
455           college: Wysoka šula
456           community_centre: Zhromadny centrum
457           courthouse: Sudnistwo
458           crematorium: Krematorij
459           dentist: Zubny lěkar
460           doctors: Lěkarjo
461           dormitory: Internat
462           drinking_water: Pitna woda
463           driving_school: Jězbna šula
464           embassy: Wulkopósłanstwo
465           emergency_phone: Nuzowy telefon
466           fast_food: Přikuski
467           ferry_terminal: Přewozny přistaw
468           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
469           fire_station: Wohnjostraža
470           food_court: Food Court
471           fountain: Studnja
472           fuel: Tankownja
473           grave_yard: Kěrchow
474           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
475           hall: Schadźowarnja
476           health_centre: Strowotny centrum
477           hospital: Chorownja
478           hotel: Hotel
479           hunting_stand: Łakańca
480           ice_cream: Jědźny lód
481           kindergarten: Pěstowarnja
482           library: Knihownja
483           market: Wiki
484           marketplace: Torhošćo
485           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
486           nightclub: Nócny klub
487           nursery: Pěstowarnja
488           nursing_home: Hladarnja
489           office: Běrow
490           park: Park
491           parking: Parkowanišćo
492           pharmacy: Lěkarnja
493           place_of_worship: Boži dom
494           police: Policija
495           post_box: Listowy kašćik
496           post_office: Póstowy zarjad
497           preschool: Předšula
498           prison: Jastwo
499           pub: Korčma
500           public_building: Zjawne twarjenje
501           public_market: Zjawne wiki
502           reception_area: Přijimanski wobłuk
503           recycling: Přijimarnja starowiznow
504           restaurant: Hosćenc
505           retirement_home: Starownja
506           sauna: Sawna
507           school: Šula
508           shelter: Podstup
509           shop: Wobchod
510           shopping: Nakup
511           shower: Duša
512           social_centre: Socialne srjedźišćo
513           social_club: Towarstwo
514           social_facility: Socialne zarjadnišćo
515           studio: Studijo
516           supermarket: Superwiki
517           swimming_pool: Płuwanišćo
518           taxi: Taksijowe zastanišćo
519           telephone: Zjawny telefon
520           theatre: Dźiwadło
521           toilets: Nuzniki
522           townhall: Radnica
523           university: Uniwersita
524           vending_machine: Awtomat
525           veterinary: Zwěrjacy lěkar
526           village_hall: Gmejnski centrum
527           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
528           wifi: WiFi-přistup
529           youth_centre: Centrum za młodostnych
530         boundary: 
531           administrative: Zarjadniska hranica
532           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
533           national_park: Narodny park
534           protected_area: Škitane pasmo
535         bridge: 
536           aqueduct: Akwedukt
537           suspension: Wisaty móst
538           swing: Wobwjertny móst
539           viaduct: Wiadukt
540           "yes": Móst
541         building: 
542           "yes": Twarjenje
543         emergency: 
544           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
545           phone: Nuzowy telefon
546         highway: 
547           bridleway: Jěchanski puć
548           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
549           bus_stop: Busowe zastanišćo
550           byway: Pódlanski puć
551           construction: Dróha so twari
552           cycleway: Kolesowarska šćežka
553           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
554           footway: Pućik
555           ford: Bród
556           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
557           milestone: Kilometrowy kamjeń
558           minor: Pódlanska hasa
559           motorway: Awtodróha
560           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
561           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
562           path: Šćežka
563           pedestrian: Chódnik
564           platform: Platforma
565           primary: Dróha prěnjeho rjada
566           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
567           proposed: Planowana dróha
568           raceway: Pista
569           residential: Bydlenska hasa
570           rest_area: Wotpočnišćo
571           road: Dróha
572           secondary: Dróha druheho rjada
573           secondary_link: Dróha druheho rjada
574           service: Dróha za přidróžnych
575           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
576           speed_camera: Błyskadło
577           steps: Schodźenki
578           stile: Płótne stupadło
579           street_lamp: Nadróžna latarnja
580           tertiary: Dróha třećeho rjada
581           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
582           track: Pólny puć
583           trail: Šćežka
584           trunk: Dalokodróha
585           trunk_link: Dalokodróha
586           unclassified: Njezarjadowana dróha
587           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
588         historic: 
589           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
590           battlefield: Bitwišćo
591           boundary_stone: Měznik
592           building: Twarjenje
593           castle: Hród
594           church: Cyrkej
595           citywalls: Měšćanske murje
596           fort: Fort
597           house: Dom
598           icon: Ikona
599           manor: Knježi dwór
600           memorial: Wopomnišćo
601           mine: Podkopki
602           monument: Pomnik
603           museum: Muzej
604           ruins: Rozpadanki
605           tomb: Row
606           tower: Wěža
607           wayside_cross: Pućny křiž
608           wayside_shrine: Stołp
609           wreck: Wrak
610         landuse: 
611           allotments: Małozahrodki
612           basin: Basenk
613           brownfield: Industrijowe lado
614           cemetery: Kěrchow
615           commercial: Přemysłowa kónčina
616           conservation: Přirodoškit
617           construction: Twar
618           farm: Farma
619           farmland: Pola
620           farmyard: Statok
621           forest: Wužitny lěs
622           garages: Awtowa porjedźernja
623           grass: Trawa
624           greenfield: Njewobtwarjena zemja
625           industrial: Industrijowa kónčina
626           landfill: Smjećišćo
627           meadow: Łuka
628           military: Wojerska kónčina
629           mine: Podkopki
630           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
631           orchard: Sadowa zahroda
632           park: Park
633           piste: Pista
634           quarry: Skała
635           railway: Železnica
636           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
637           reservoir: Zběranski basenk
638           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
639           residential: Bydlenski wobwod
640           retail: Wobchody
641           road: Dróhowe pasmo
642           village_green: Nawjes
643           vineyard: Winicy
644           wetland: Łučina
645           wood: Lěs
646         leisure: 
647           beach_resort: Mórske kupjele
648           bird_hide: Ptači schow
649           common: Gmejnski kraj
650           fishing: Rybnišćo
651           fitness_station: Fitnesowy center
652           garden: Zahroda
653           golf_course: Golfownišćo
654           ice_rink: Smykanišćo
655           marina: Jachtowy přistaw
656           miniature_golf: Minigolf
657           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
658           park: Park
659           pitch: Sportnišćo
660           playground: Hrajkanišćo
661           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
662           sauna: Sawna
663           slipway: Helling
664           sports_centre: Sportowy centrum
665           stadium: Stadion
666           swimming_pool: Swimmingpool
667           track: Běhanišćo
668           water_park: Wodowy park
669         military: 
670           airfield: Wojerske lětanišćo
671           barracks: Kaserna
672           bunker: Bunker
673         mountain_pass: 
674           "yes": Hórski přesmyk
675         natural: 
676           bay: Zaliw
677           beach: Přibrjóh
678           cape: Kap
679           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
680           channel: Kanal
681           cliff: Wuskała
682           crater: Krater
683           dune: Nawěw
684           feature: Funkcija
685           fell: Fjeld
686           fjord: Fjord
687           forest: Lěs
688           geyser: Geiser
689           glacier: Lodowc
690           heath: Hola
691           hill: Hórka
692           island: Kupa
693           land: Kraj
694           marsh: Marša
695           moor: Bahno
696           mud: Błóto
697           peak: Špica
698           point: Dypk
699           reef: Rif
700           ridge: Horinski hrjebjeń
701           river: Rěka
702           rock: Skała
703           scree: Walanki
704           scrub: Kerki
705           shoal: Niłčina, pěsčišćo
706           spring: Žórło
707           stone: Kamjeń
708           strait: Mórska wužina
709           tree: Štom
710           valley: Doł
711           volcano: Wulkan
712           water: wodźizna
713           wetland: Łučina
714           wetlands: Łučiny
715           wood: Lěs
716         office: 
717           accountant: Knihiwjedniski běrow
718           architect: Architektny běrow
719           company: Zawod
720           employment_agency: Dźěłowy zarjad
721           estate_agent: Makler ležownosćow
722           government: Zarjad
723           insurance: Zawěsćenski běrow
724           lawyer: Běrow prawiznika
725           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
726           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
727           travel_agent: Pućowanski běrow
728           "yes": Běrow
729         place: 
730           airport: Lětanišćo
731           city: Wulkoměsto
732           country: Kraj
733           county: Wokrjes
734           farm: Farma
735           hamlet: Wjeska
736           house: Dom
737           houses: Domy
738           island: Kupa
739           islet: Kupka
740           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
741           locality: Sydlišćo
742           moor: Bahno
743           municipality: Gmejna
744           neighbourhood: Bydlenski wobwod
745           postcode: Postowe wodźenske čisło
746           region: Region
747           sea: Morjo
748           state: Zwjazkowy kraj
749           subdivision: Trabantowe město
750           suburb: Předměsto
751           town: Město
752           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
753           village: Wjes
754         railway: 
755           abandoned: Rozpušćena železnica
756           construction: Železnica so twari
757           disused: Zastajena železnica
758           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
759           funicular: Powjaznica
760           halt: Železniske zastanišćo
761           historic_station: Historiske dwórnišćo
762           junction: Železniske křižnišćo
763           level_crossing: Železniski přechod
764           light_rail: Měšćanska železnica
765           miniature: Miniaturna železnica
766           monorail: Jednokolijowa železnica
767           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
768           platform: Železniske nastupišćo
769           preserved: Muzejowa železnica
770           proposed: Planowana železniska čara
771           spur: Přizamkowe kolije
772           station: Dwórnišćo
773           stop: Železniske zastanišćo
774           subway: Metrowa stacija
775           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
776           switch: Wuhibka
777           tram: Tramwajka
778           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
779           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
780         shop: 
781           alcohol: Wobchod za spirituozy
782           antiques: Wobchod starožitnosćow
783           art: Wuměłski wobchod
784           bakery: Pjekarnja
785           beauty: Kosmetikowy salon
786           beverages: Napojowe wiki
787           bicycle: Wobchod za kolesa
788           books: Kniharnja
789           boutique: Butika
790           butcher: Rěznik
791           car: Awtosalon
792           car_parts: Awtowe narunanki
793           car_repair: Awtowa porjedźernja
794           carpet: Přestrjencowy wobchod
795           charity: Dobroćelski wobchod
796           chemist: Lěkarnja
797           clothes: Drastowy wobchod
798           computer: Kompjuterowy wobchod
799           confectionery: Konditarnja
800           convenience: Miniwiki
801           copyshop: Kopěrowanski wobchod
802           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
803           deli: Delikatesowy wobchod
804           department_store: Kupnica
805           discount: Wobchod za tunje artikle
806           doityourself: Paslerska potrjeba
807           dry_cleaning: Čisćernja
808           electronics: Wobchod za elektroniku
809           estate_agent: Makler z imobilijemi
810           farm: Wobchod na statoku
811           fashion: Modowy wobchod
812           fish: Rybowy wobchod
813           florist: Kwětkarnja
814           food: Wobchod za žiwidła
815           funeral_directors: Pochowanski wustaw
816           furniture: Meble
817           gallery: Galerija
818           garden_centre: Zahrodny centrum
819           general: Wobchod za měšane twory
820           gift: Wobchod za dary
821           greengrocer: Wobchod za zeleniny
822           grocery: Žiwidłowy wobchod
823           hairdresser: Frizerski salon
824           hardware: Twarske wiki
825           hifi: Hi-fi
826           insurance: Zawěsćernja
827           jewelry: Debjenkowy wobchod
828           kiosk: Kiosk
829           laundry: Myjernja
830           mall: Promenada
831           market: Wiki
832           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
833           motorcycle: Wobchod za motorske
834           music: Wobchod za hudźbniny
835           newsagent: Kiosk nowin
836           optician: Optikar
837           organic: Biowobchod
838           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
839           pet: Coowobchod
840           pharmacy: Lěkarnja
841           photo: Fotograf
842           salon: Salon
843           second_hand: Nakupowanišćo
844           shoes: Wobchod črijow
845           shopping_centre: Nakupowanišćo
846           sports: Sportowy wobchod
847           stationery: Papjernistwo
848           supermarket: Superwiki
849           tailor: Krawcownja
850           toys: Wobchod za hrajki
851           travel_agency: Pućowanski běrow
852           video: Widejowobchod
853           wine: Wobchod za spirituozy
854           "yes": Wobchod
855         tourism: 
856           alpine_hut: Hórska bawda
857           artwork: Wuměłska twórba
858           attraction: Atrakcija
859           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
860           cabin: Chěžka
861           camp_site: Stanowanišćo
862           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
863           chalet: Chata
864           guest_house: Hóstny dom
865           hostel: Hospoda
866           hotel: Hotel
867           information: Informacija
868           lean_to: Kólnja
869           motel: Motel
870           museum: Muzej
871           picnic_site: Piknikowanišćo
872           theme_park: Park zabawy
873           valley: Doł
874           viewpoint: Wuhladnišćo
875           zoo: Coo
876         tunnel: 
877           culvert: Wotwódny kanal
878           "yes": Tunl
879         waterway: 
880           artificial: Kumštna wodowa dróha
881           boatyard: Łódźnica
882           canal: Kanal
883           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
884           dam: Nasyp
885           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
886           ditch: Hrjebja
887           dock: Dok
888           drain: Wentok
889           lock: Přepław
890           lock_gate: Wrota přeplawnje
891           mineral_spring: Mineralne žórło
892           mooring: Přistawnišćo
893           rapids: Rěčne prohi
894           river: Rěka
895           riverbank: Rěčny brjóh
896           stream: rěčka
897           wadi: Wadi
898           water_point: Wódne městno
899           waterfall: Wodopad
900           weir: Spušćadło
901   help_page: 
902     help: 
903       description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
904       title: help.openstreetmap.org
905       url: https://help.openstreetmap.org/
906     introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
907     title: Wo pomoc prosyć
908     welcome: 
909       description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
910       title: Witaj k OSM
911       url: /welcome
912     wiki: 
913       description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
914       title: wiki.openstreetmap.org
915       url: http://wiki.openstreetmap.org/
916   javascripts: 
917     close: Začinić
918     edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
919     key: 
920       title: Legenda
921       tooltip: Legenda
922       tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
923     map: 
924       base: 
925         cycle_map: Kolesowa karta
926         hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
927         mapquest: MapQuest Open
928         standard: Standard
929         transport_map: Wobchadna karta
930       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
931       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
932       layers: 
933         data: Kartowe daty
934         header: Kartowe runiny
935         notes: Pokazki
936         overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
937         title: Runiny
938       locate: 
939         popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
940         title: Aktualne městno pokazać
941       zoom: 
942         in: Powjetšić
943         out: Pomjeńšić
944     notes: 
945       new: 
946         add: Pokazku přidać
947         intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije abo informacije z kartow škitanych přez awtorske prawo abo lisćiny rjadowakow.)
948       show: 
949         anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
950         comment: Komentar
951         comment_and_resolve: Komentować a sčinić
952         hide: Schować
953         reactivate: Znowa aktiwizować
954         resolve: Sčinjeny
955     share: 
956       cancel: Přetorhnyć
957       center_marker: Kartu na marce centrować
958       custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
959       download: Sćahnyć
960       embed: HTML
961       format: "Format:"
962       image: Wobraz
963       image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
964       include_marker: Kartowu marku stajić
965       link: Wotkaz abo HTML
966       long_link: Wotkaz
967       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
968       scale: "Měritko:"
969       short_link: Krótki wotkaz
970       short_url: Krótki URL
971       title: Dźělić
972       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
973     site: 
974       createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
975       createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
976       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
977       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
978       map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
979       map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
980   layouts: 
981     about: Wo
982     community: Zhromadźenstwo
983     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
984     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
985     copyright: Awtorske prawo
986     data: Daty
987     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
988     edit: Wobdźěłać
989     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
990     export: Eksport
991     export_data: Daty eksportować
992     foundation: Załožba
993     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
994     gps_traces: GPS-ćěrje
995     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
996     help: Pomoc
997     history: Historija
998     home: K domjacemu stejnišću
999     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
1000     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
1001     intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
1002     learn_more: Dalše informacije
1003     log_in: Přizjewić
1004     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
1005     logo: 
1006       alt_text: OpenStreetMap logo
1007     logout: Wotzjewić
1008     make_a_donation: 
1009       text: Darić
1010       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
1011     more: Wjace
1012     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
1013     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
1014     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1015     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
1016     partners_ic: Imperial College London
1017     partners_partners: partnerow
1018     partners_ucl: z UCL VR Centre
1019     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1020     sign_up: Registrować
1021     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
1022     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1023     tag_line: Swobodna swětowa karta
1024     user_diaries: Dźeniki
1025     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
1026   license_page: 
1027     foreign: 
1028       english_link: jendźelskim originalom
1029       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1030       title: Wo tutym přełožku
1031     legal_babble: 
1032       attribution_example: 
1033         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1034         title: Připokazanski přikład
1035       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1036       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1037       contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
1038       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1039       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1040       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1041       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1042       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1043       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1044       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1045       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1046       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1047       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1048       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1049       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1050       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1051       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1052       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1053       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1054       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1055       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1056       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1057       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1058       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1059       more_title_html: Dalše informacije
1060       title_html: Awtorske prawo a licenca
1061     native: 
1062       mapping_link: kartěrowanje započeć
1063       native_link: hornjoserbskej wersiji
1064       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1065       title: Wo tutej stronje
1066   message: 
1067     delete: 
1068       deleted: Powěsć zničena
1069     inbox: 
1070       date: Datum
1071       from: Wot
1072       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1073       my_inbox: Mój póst
1074       new_messages: 
1075         few: "%{count} nowe powěsće"
1076         one: "%{count} nowa powěsć"
1077         other: "%{count} nowych powěsćow"
1078         two: "%{count} nowej powěsći"
1079       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1080       old_messages: 
1081         few: "%{count} stare powěsće"
1082         one: "%{count} stara powěsć"
1083         other: "%{count} starych powěsćow"
1084         two: "%{count} starej powěsći"
1085       outbox: pósłany
1086       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1087       subject: Temowe nadpismo
1088       title: Póstowy kašćik
1089     mark: 
1090       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1091       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1092     message_summary: 
1093       delete_button: Zničić
1094       read_button: Jako přečitany markěrować
1095       reply_button: Wotmołwić
1096       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1097     new: 
1098       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1099       body: Tekst
1100       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1101       message_sent: Powěsć wotpósłana
1102       send_button: Pósłać
1103       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1104       subject: Temowe nadpismo
1105       title: Powěsć pósłać
1106     no_such_message: 
1107       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1108       heading: Powěsć njeeksistuje
1109       title: Powěsć njeeksistuje
1110     outbox: 
1111       date: Datum
1112       inbox: póstowy kašćik
1113       messages: 
1114         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1115         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1116         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1117         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1118       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1119       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1120       outbox: pósłany
1121       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1122       subject: Temowe nadpismo
1123       title: Pósłany
1124       to: Komu
1125     read: 
1126       back: Wróćo
1127       date: Datum
1128       from: Wot
1129       reply_button: Wotmołwić
1130       subject: Temowe nadpismo
1131       title: Powěsć čitać
1132       to: Komu
1133       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1134       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1135     reply: 
1136       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1137     sent_message_summary: 
1138       delete_button: Zničić
1139   note: 
1140     description: 
1141       closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
1142       closed_at_html: Před %{when} rozrisany
1143       commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
1144       commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
1145       opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
1146       opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
1147       reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
1148       reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
1149     entry: 
1150       comment: Komentar
1151       full: Dospołna pokazka
1152     mine: 
1153       ago_html: před %{when}
1154       created_at: "Wutworjeny:"
1155       creator: Tworićel
1156       description: Wopisanje
1157       heading: Pokazki wužiwarja %{user}
1158       id: ID
1159       last_changed: Posledni raz změnjeny
1160       subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1161       title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1162     rss: 
1163       closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
1164       commented: nowy komentar (blisko %{place})
1165       description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
1166       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
1167       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
1168       reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
1169       title: Pokazki OpenStreetMap
1170   notifier: 
1171     diary_comment_notification: 
1172       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1173       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1174       hi: Witaj %{to_user},
1175       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1176     email_confirm: 
1177       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1178     email_confirm_html: 
1179       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1180       greeting: Witaj,
1181       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1182     email_confirm_plain: 
1183       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1184       greeting: Witaj,
1185       hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
1186     friend_notification: 
1187       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1188       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1189       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1190       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1191     gpx_notification: 
1192       and_no_tags: a žane atributy.
1193       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1194       failure: 
1195         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1196         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1197         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1198         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1199       greeting: Witaj,
1200       success: 
1201         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1202         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1203       with_description: z wopisanjom
1204       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1205     lost_password: 
1206       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1207     lost_password_html: 
1208       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1209       greeting: Witaj,
1210       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1211     lost_password_plain: 
1212       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1213       greeting: Witaj,
1214       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1215     message_notification: 
1216       footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
1217       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1218       hi: Witaj %{to_user},
1219     note_comment_notification: 
1220       anonymous: Anonymny wužiwar
1221       closed: 
1222         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1223         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
1224         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
1225         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
1226       commented: 
1227         commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1228         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
1229         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
1230         your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
1231       details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
1232       greeting: Witaj,
1233       reopened: 
1234         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1235         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
1236         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
1237         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
1238     signup_confirm: 
1239       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1240       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1241       greeting: Witaj!
1242       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1243       welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
1244   oauth: 
1245     oauthorize: 
1246       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1247       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1248       allow_to: "Dowól nałoženju:"
1249       allow_write_api: kartu změnić.
1250       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1251       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1252       allow_write_notes: pokazki změnić.
1253       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1254       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1255       title: Přistup na twoje konto awtorizować
1256     oauthorize_failure: 
1257       denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
1258       invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
1259       title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
1260     oauthorize_success: 
1261       allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
1262       title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
1263       verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
1264     revoke: 
1265       flash: Sy token za %{application} anulował.
1266   oauth_clients: 
1267     create: 
1268       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1269     destroy: 
1270       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1271     edit: 
1272       submit: Wobdźěłać
1273       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1274     form: 
1275       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1276       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1277       allow_write_api: kartu změnić.
1278       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1279       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1280       allow_write_notes: pokazki změnić.
1281       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1282       callback_url: URL wróćowołanja
1283       name: Mjeno
1284       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1285       required: Trěbny
1286       support_url: URL podpěry
1287       url: URL hłowneje aplikacije
1288     index: 
1289       application: Mjeno aplikacije
1290       issued_at: Datum wudaća
1291       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1292       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1293       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1294       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1295       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1296       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1297       revoke: Anulować!
1298       title: Moje podrobnosće OAuth
1299     new: 
1300       submit: Registrować
1301       title: Nowu aplikaciju registrować
1302     not_found: 
1303       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1304     show: 
1305       access_url: "URL za přistupny token:"
1306       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1307       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1308       allow_write_api: kartu změnić.
1309       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1310       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1311       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1312       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1313       authorize_url: "URL awtorizować:"
1314       confirm: Sy sej wěsty?
1315       delete: Klient zhašeć
1316       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1317       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1318       requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
1319       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1320       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1321       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1322       url: URL za naprašowanski token
1323     update: 
1324       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1325   redaction: 
1326     create: 
1327       flash: Redakcija je so wutworiła.
1328     destroy: 
1329       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1330       flash: Redakcija je so zhašała.
1331       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1332     edit: 
1333       description: Wopisanje
1334       heading: Redakciju wobdźěłać
1335       submit: Redakciju składować
1336       title: Redakciju wobdźěłać
1337     index: 
1338       empty: Žane redakcije njejsu.
1339       heading: Lisćina redakcijow
1340       title: Lisćina redakcijow
1341     new: 
1342       description: Wopisanje
1343       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1344       submit: Redakciju wutworić
1345       title: Nowa redakcija so wutworja
1346     show: 
1347       confirm: Sy sej wěsty?
1348       description: "Wopisanje:"
1349       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1350       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1351       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1352       title: Redakcija so pokazuje
1353       user: "Tworićel:"
1354     update: 
1355       flash: Změny składowane.
1356   site: 
1357     edit: 
1358       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1359       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1360       id_not_configured: iD njeje so konfigurował
1361       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1362       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1363       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1364       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1365       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1366       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1367       user_page_link: wužiwarskej stronje
1368     index: 
1369       createnote: Pokazku přidać
1370       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1371       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1372       license: 
1373         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1374       permalink: Trajny wotkaz
1375       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1376       shortlink: Krótki wotkaz
1377     key: 
1378       table: 
1379         entry: 
1380           admin: Zarjadniska hranica
1381           allotments: Małozahrodki
1382           apron: 
1383             - Lětanišćowe předpolo
1384             - terminal
1385           bridge: Čorna kroma = móst
1386           bridleway: Jěchanski puć
1387           brownfield: Industrijowe lado
1388           building: Wuznamne twarjenje
1389           byway: Pódlanski puć
1390           cable: 
1391             - Kablowa nadróžna
1392             - sydłowy lift
1393           cemetery: Kěrchow
1394           centre: Sportowy centrum
1395           commercial: Přemysłowa kónčina
1396           common: 
1397             - Powšitkowny
1398             - łuka
1399           construction: Dróhi w twarje
1400           cycleway: Kolesowarska šćežka
1401           destination: Jenož za přidróžnych
1402           farm: Farma
1403           footway: Chódnik
1404           forest: Hajina
1405           golf: Golfownišćo
1406           heathland: Hola
1407           industrial: Industrijowa kónčina
1408           lake: 
1409             - Jězor
1410             - spjaty jězor
1411           military: Wojerske pasmo
1412           motorway: Awtodróha
1413           park: Park
1414           permissive: Dowoleny přistup
1415           pitch: Sportnišćo
1416           primary: Zwjazkowa dróha
1417           private: Priwatny přistup
1418           rail: Železnica
1419           reserve: Přirodoškitne pasmo
1420           resident: Bydlenski wobwod
1421           retail: Nakupowanišćo
1422           runway: 
1423             - Přizemišćo
1424             - lětadłowa jězdnja
1425           school: 
1426             - Šula
1427             - uniwersita
1428           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1429           station: Dwórnišćo
1430           subway: Podzemska železnica
1431           summit: 
1432             - Wjeršk
1433             - kónčk hory
1434           tourist: Turistiska atrakcija
1435           track: Čara
1436           tram: 
1437             - Měšćanska železnica
1438             - nadróžna
1439           trunk: Dalokodróha
1440           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1441           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1442           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1443           wood: Lěs
1444     markdown_help: 
1445       alt: Alternatiwny tekst
1446       first: Prěni element
1447       heading: Nadpis
1448       headings: Nadpisy
1449       image: Wobraz
1450       link: Wotkaz
1451       ordered: Čisłowana lisćina
1452       second: Druhi element
1453       subheading: Podnapis
1454       text: Tekst
1455       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1456       unordered: Naličenje
1457       url: URL
1458     richtext_area: 
1459       edit: Wobdźěłać
1460       preview: Přehlad
1461     search: 
1462       search: Pytać
1463       submit_text: Dźi
1464       where_am_i: Hdźe sym?
1465       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1466     sidebar: 
1467       close: Začinić
1468       search_results: Pytanske wuslědki
1469   time: 
1470     formats: 
1471       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1472   trace: 
1473     create: 
1474       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1475       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1476     delete: 
1477       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1478     description: 
1479       description_with_count: 
1480         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1481         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
1482         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1483         two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
1484       description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
1485     edit: 
1486       description: "Wopisanje:"
1487       download: sćahnyć
1488       edit: wobdźěłać
1489       filename: "Datajowe mjeno:"
1490       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1491       map: karta
1492       owner: "Wobsedźer:"
1493       points: "Dypki:"
1494       save_button: Změny składować
1495       start_coord: "Startowa koordinata:"
1496       tags: "Atributy:"
1497       tags_help: přez komu dźěleny
1498       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1499       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1500       visibility: "Widźomnosć:"
1501       visibility_help: što to woznamjenja?
1502     georss: 
1503       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1504     list: 
1505       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1506       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1507       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1508       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1509       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1510       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1511     make_public: 
1512       made_public: Čara wozjewjena
1513     offline: 
1514       heading: Składowanje offline GPX
1515       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1516     offline_warning: 
1517       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1518     trace: 
1519       ago: před %{time_in_words_ago}
1520       by: wot
1521       count_points: "%{count} dypkow"
1522       edit: wobdźěłać
1523       edit_map: Kartu wobdźěłać
1524       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1525       in: w
1526       map: karta
1527       more: wjace
1528       pending: NJESČINJENY
1529       private: PRIWATNY
1530       public: ZJAWNY
1531       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1532       trackable: SĆĚHUJOMNY
1533       view_map: Kartu pokazać
1534     trace_form: 
1535       description: "Wopisanje:"
1536       help: Pomoc
1537       tags: "Atributy:"
1538       tags_help: přez komu dźěleny
1539       upload_button: Nahrać
1540       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1541       visibility: "Widźomnosć:"
1542       visibility_help: što to woznamjenja?
1543     trace_header: 
1544       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1545       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1546       traces_waiting: 
1547         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1548         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1549       upload_trace: Ćěr nahrać
1550     trace_optionals: 
1551       tags: Atributy
1552     trace_paging_nav: 
1553       newer: Nowše ćěrje
1554       older: Starše ćěrje
1555       showing_page: Strona %{page}
1556     view: 
1557       delete_track: Tutu čaru zničić
1558       description: "Wopisanje:"
1559       download: sćahnyć
1560       edit: wobdźěłać
1561       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1562       filename: "Datajowe mjeno:"
1563       heading: Ćěr %{name} pokazać
1564       map: karta
1565       none: Žadyn
1566       owner: "Wobsedźer:"
1567       pending: NJESČINJENY
1568       points: "Dypki:"
1569       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1570       tags: "Atributy:"
1571       title: Ćěr %{name} pokazać
1572       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1573       uploaded: "Nahraty dnja:"
1574       visibility: "Widźomnosć:"
1575     visibility: 
1576       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1577       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1578       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1579       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1580   user: 
1581     account: 
1582       contributor terms: 
1583         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1584         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1585         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1586         link text: što to je?
1587         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1588         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1589       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1590       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1591       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1592       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1593       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1594       gravatar: 
1595         gravatar: Gravatar wužiwać
1596         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1597         link text: Što to je?
1598       home location: "Domjace stejnišćo:"
1599       image: "Wobraz:"
1600       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1601       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1602       latitude: "Šěrokostnik:"
1603       longitude: "Dołhostnik:"
1604       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1605       my settings: Moje nastajenja
1606       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1607       new image: Wobraz přidać
1608       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1609       openid: 
1610         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1611         link text: Što to je?
1612         openid: "OpenID:"
1613       preferred editor: "Preferowany editor:"
1614       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1615       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1616       public editing: 
1617         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1618         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1619         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1620         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1621         enabled link text: Što to je?
1622         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1623       public editing note: 
1624         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1625         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1626       replace image: Aktualny wobraz narunać
1627       return to profile: Wróćo k profilej
1628       save changes button: Změny składować
1629       title: Konto wobdźěłać
1630       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1631     confirm: 
1632       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1633       button: Wobkrućić
1634       heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
1635       introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
1636       introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
1637       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1638       reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
1639       unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
1640     confirm_email: 
1641       button: Wobkrućić
1642       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1643       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1644       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1645       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1646     confirm_resend: 
1647       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1648       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1649     filter: 
1650       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1651     go_public: 
1652       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1653     list: 
1654       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1655       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1656       heading: Wužiwarjo
1657       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1658       showing: 
1659         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1660         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1661       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1662       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1663       title: Wužiwarjo
1664     login: 
1665       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1666       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1667       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1668       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1669       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1670       heading: Přizjewjenje
1671       login_button: Přizjewjenje
1672       lost password link: Swoje hesło zabył?
1673       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1674       no account: Nimaš žane konto?
1675       openid: "%{logo} OpenID:"
1676       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1677       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1678       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1679       openid_providers: 
1680         aol: 
1681           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1682           title: Z AOL přizjewić
1683         google: 
1684           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1685           title: Přizjewjenje z Google
1686         myopenid: 
1687           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1688           title: Z myOpenID přizjewić
1689         openid: 
1690           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1691           title: Přizjewjenje z OpenID
1692         wordpress: 
1693           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1694           title: Z Wordpress přizjewić
1695         yahoo: 
1696           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1697           title: Z Yahoo přizjewić
1698       password: "Hesło:"
1699       register now: Nětko registrować
1700       remember: "Spomjatkować sej:"
1701       title: Přizjewjenje
1702       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1703       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1704       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1705     logout: 
1706       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1707       logout_button: Wotzjewić
1708       title: Wotzjewić
1709     lost_password: 
1710       email address: "E-mejlowa adresa:"
1711       heading: Sy hesło zabył?
1712       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1713       new password button: Hesło wróćo stajić
1714       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1715       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1716       title: Hesło zabyte
1717     make_friend: 
1718       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1719       button: Jako přećela přidać
1720       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1721       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1722       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1723     new: 
1724       about: 
1725         header: Swobodny a wobdźěłujomny
1726         html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
1727       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1728       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1729       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1730       continue: Registrować
1731       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1732       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1733       email address: "E-mejlowa adresa:"
1734       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1735       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1736       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1737       openid: "%{logo} OpenID:"
1738       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1739       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1740       password: "Hesło:"
1741       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1742       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1743       title: Registrować
1744       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1745     no_such_user: 
1746       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1747       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1748       title: Wužiwar njeeksistuje
1749     popup: 
1750       friend: Přećel
1751       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1752       your location: Twoje městno
1753     remove_friend: 
1754       button: Přećela wotstronić
1755       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1756       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1757       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1758     reset_password: 
1759       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1760       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1761       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1762       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1763       password: "Hesło:"
1764       reset: Hesło wróćo stajić
1765       title: Hesło wróćo stajić
1766     set_home: 
1767       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1768     suspended: 
1769       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1770       heading: Konto wupowědźene
1771       title: Konto wupowědźene
1772       webmaster: webmišter
1773     terms: 
1774       agree: Přihłosować
1775       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1776       consider_pd_why: Što to je?
1777       decline: Wotpokazać
1778       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1779       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1780       legale_names: 
1781         france: Francoska
1782         italy: Italska
1783         rest_of_world: Zbytk swěta
1784       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1785       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1786       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1787       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1788     view: 
1789       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1790       add as friend: Přećela přidać
1791       ago: (před %{time_in_words_ago})
1792       block_history: Dóstane blokowanja
1793       blocks by me: Date blokowanja
1794       blocks on me: Dostane blokowanja
1795       comments: Komentary
1796       confirm: Wobkrućić
1797       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1798       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1799       created from: "Wutworjeny z:"
1800       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1801       ct declined: Wotpokazany
1802       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1803       ct undecided: Njerozsudźeny
1804       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1805       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1806       description: Wopisanje
1807       diary: Dźenik
1808       edits: Změny
1809       email address: "E-mejlowa adresa:"
1810       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1811       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1812       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1813       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1814       km away: "%{count} km zdaleny"
1815       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1816       m away: "%{count} m zdaleny"
1817       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1818       moderator_history: Date blokowanja
1819       my comments: Moje komentary
1820       my diary: Mój dźenik
1821       my edits: Moje změny
1822       my messages: Moje powěsće
1823       my notes: Moje pokazki
1824       my profile: Mój profil
1825       my settings: Moje nastajenja
1826       my traces: Moje ćěrje
1827       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1828       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1829       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1830       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1831       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1832       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1833       notes: Pokazki
1834       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1835       remove as friend: Přećela wotstronić
1836       role: 
1837         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1838         grant: 
1839           administrator: Prawa administratora dać
1840           moderator: Prawa moderatora dać
1841         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1842         revoke: 
1843           administrator: Prawa administratora preč wzać
1844           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1845       send message: Powěsć pósłać
1846       settings_link_text: nastajenja
1847       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1848       status: "Status:"
1849       traces: Ćěrje
1850       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1851       user location: Wužiwarske stejnišćo
1852       your friends: Twoji přećeljo
1853   user_block: 
1854     blocks_by: 
1855       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1856       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1857       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1858     blocks_on: 
1859       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1860       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1861       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1862     create: 
1863       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1864       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1865       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1866     edit: 
1867       back: Wšě blokowanja pokazać
1868       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1869       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1870       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1871       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1872       show: Tute blokowanje pokazać
1873       submit: Blokowanje aktualizować
1874       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1875     filter: 
1876       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1877       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1878     helper: 
1879       time_future: Kónči so %{time}.
1880       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1881       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1882     index: 
1883       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1884       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1885       title: Wužiwarske blokowanja
1886     model: 
1887       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1888       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1889     new: 
1890       back: Wšě blokowanja pokazać
1891       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1892       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1893       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1894       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1895       submit: Blokowanje wudźělić
1896       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1897       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1898       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1899     not_found: 
1900       back: Wróćo k indeksej
1901       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1902     partial: 
1903       confirm: Chceš woprawdźe?
1904       creator_name: Blokowar
1905       display_name: Zablokowany wužiwar
1906       edit: Wobdźěłać
1907       next: Přichodny »
1908       not_revoked: (njezběhnjeny)
1909       previous: « Předchadny
1910       reason: Přičina za blokowanje
1911       revoke: Zběhnyć!
1912       revoker_name: Zběhnjene wot
1913       show: Pokazać
1914       showing_page: Strona %{page}
1915       status: Status
1916     period: 
1917       few: "%{count} hodźiny"
1918       one: 1 hodźina
1919       other: "%{count} hodźin"
1920       two: "%{count} hodźinje"
1921     revoke: 
1922       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1923       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1924       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1925       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1926       revoke: Zběhnyć!
1927       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1928       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1929     show: 
1930       back: Wšě blokowanja pokazać
1931       confirm: Chceš woprawdźe?
1932       edit: Wobdźěłać
1933       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1934       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1935       reason: "Přičina za blokowanje:"
1936       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1937       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1938       show: Pokazać
1939       status: Status
1940       time_future: Kónči so %{time}
1941       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1942       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1943     update: 
1944       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1945       success: Blokowanje zaktualizowane.
1946   user_role: 
1947     filter: 
1948       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1949       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1950       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1951       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1952     grant: 
1953       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1954       confirm: Wobkrućić
1955       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1956       heading: Daće róle wobkrućić
1957       title: Daće róle wobkrućić
1958     revoke: 
1959       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1960       confirm: Wobkrućić
1961       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1962       heading: Zebranje róle wobkrućić
1963       title: Zebranje róle wobkrućić
1964   welcome_page: 
1965     add_a_note: 
1966       paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
1967       paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
1968       title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
1969     basic_terms: 
1970       editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
1971       node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
1972       paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
1973       tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
1974       title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
1975       way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
1976     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
1977     questions: 
1978       paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
1979       title: Maš hišće prašenja?
1980     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1981     title: Witaj!
1982     whats_on_the_map: 
1983       off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
1984       on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
1985       title: Štož na kartu słuša