]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Ireun
12 # Author: Kaligula
13 # Author: Kocio
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: Odie2
16 # Author: Przemub
17 # Author: RafalR
18 # Author: Rezonansowy
19 # Author: Soeb
20 # Author: Sp5uhe
21 # Author: Ty221
22 # Author: Woytecr
23 # Author: Wpedzich
24 # Author: Yarl
25 # Author: Zbigniew.czernik
26 pl: 
27   activerecord: 
28     attributes: 
29       diary_comment: 
30         body: Treść
31       diary_entry: 
32         language: Język
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         title: Tytuł
36         user: Użytkownik
37       friend: 
38         friend: Znajomy
39         user: Użytkownik
40       message: 
41         body: Treść
42         recipient: Odbiorca
43         sender: Nadawca
44         title: Tytuł
45       trace: 
46         description: Opis
47         latitude: Szerokość geograficzna
48         longitude: Długość geograficzna
49         name: Nazwa
50         public: Publiczny
51         size: Rozmiar
52         user: Użytkownik
53         visible: Widoczny
54       user: 
55         active: Aktywny
56         description: Opis
57         display_name: Publiczna nazwa
58         email: E-mail
59         languages: Języki
60         pass_crypt: Hasło
61     models: 
62       acl: Lista kontroli dostępu
63       changeset: Zestaw zmian
64       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
65       country: Państwo
66       diary_comment: Komentarz dziennika
67       diary_entry: Wpis w dzienniku
68       friend: Znajomy
69       language: Język
70       message: Wiadomość
71       node: Węzeł
72       node_tag: Znacznik węzła
73       notifier: Notifier
74       old_node: Wcześniejszy węzeł
75       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
76       old_relation: Stara relacja
77       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
78       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
79       old_way: Wcześniejsza droga
80       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
81       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
82       relation: Relacja
83       relation_member: Członek relacji
84       relation_tag: Znacznik relacji
85       session: Sesja
86       trace: Ślad
87       tracepoint: Punkt śladu
88       tracetag: Znacznik śladu
89       user: Użytkownik
90       user_preference: Preferencje użytkownika
91       user_token: Token użytkownika
92       way: Droga
93       way_node: Węzeł drogi
94       way_tag: Tag drogi
95   application: 
96     require_cookies: 
97       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
98     require_moderator: 
99       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
100     setup_user_auth: 
101       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
102       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
103   browse: 
104     changeset: 
105       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
106       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
107       feed: 
108         title: Zestaw zmian %{id}
109         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
110       osmchangexml: XML w formacie osmChange
111       title: Zestaw zmian
112     changeset_details: 
113       belongs_to: "Należy do:"
114       bounding_box: "Obszar edycji:"
115       box: prostokąt
116       closed_at: "Zamknięto:"
117       created_at: "Utworzono:"
118       has_nodes: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
120         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
122       has_relations: 
123         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
124         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
125         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
126       has_ways: 
127         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
128         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
129         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
130       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
131       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
132     common_details: 
133       changeset_comment: "Komentarz:"
134       deleted_at: "Usunięte dnia:"
135       deleted_by: "Usunięte przez:"
136       edited_at: "Edytowano:"
137       edited_by: "Edytowane przez:"
138       in_changeset: "W zestawie zmian:"
139       version: "Wersja:"
140     containing_relation: 
141       entry: Relacja %{relation_name}
142       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
143     map: 
144       deleted: Skasowano
145       edit: 
146         area: Edytuj obszar
147         node: Edytuj węzeł
148         note: Edytuj uwagę
149         relation: Edytuj relację
150         way: Edytuj drogę
151       larger: 
152         area: Zobacz obszar na większej mapie
153         node: Zobacz punkt na większej mapie
154         note: Zobacz uwagę na większej mapie
155         relation: Zobacz relację na większej mapie
156         way: Pokaż drogę na większej mapie
157       loading: Wczytywanie…
158     navigation: 
159       all: 
160         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
161         next_node_tooltip: Następny węzeł
162         next_note_tooltip: Następna uwaga
163         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
164         next_way_tooltip: Następna droga
165         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
166         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
167         prev_note_tooltip: Poprzednia uwaga
168         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
169         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
170       user: 
171         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
172         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
173         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
174     node: 
175       download_xml: Pobierz XML
176       edit: Edytuj węzeł
177       node: Węzeł
178       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
179       view_history: Zobacz historię
180     node_details: 
181       coordinates: "Współrzędne:"
182       part_of: "Jest częścią:"
183     node_history: 
184       download_xml: Pobierz XML
185       node_history: Historia zmian węzła
186       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
187       view_details: Zobacz szczegóły
188     not_found: 
189       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
190       type: 
191         changeset: zestaw zmian
192         node: węzeł
193         relation: relacja
194         way: droga
195     note: 
196       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
197       at_html: "%{when} temu"
198       closed: "Zamknięto:"
199       closed_title: "Rozwiązana uwaga: %{note_name}"
200       comments: "Komentarze:"
201       description: "Opis:"
202       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
203       open_title: "Nierozwiązana uwaga: %{note_name}"
204       opened: "Utworzono:"
205       title: Uwaga
206     paging_nav: 
207       of: z
208       showing_page: strona
209     redacted: 
210       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
211       redaction: Poprawka %{id}
212       type: 
213         node: węzeł
214         relation: relacja
215         way: droga
216     relation: 
217       download_xml: Pobierz XML
218       relation: Relacja
219       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
220       view_history: Zobacz historię zmian
221     relation_details: 
222       members: "Zawiera:"
223       part_of: "Jest częścią:"
224     relation_history: 
225       download_xml: Pobierz XML
226       relation_history: Historia zmian relacji
227       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
228       view_details: Zobacz szczegóły
229     relation_member: 
230       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
231       type: 
232         node: Węzeł
233         relation: Relacja
234         way: Droga
235     start_rjs: 
236       data_frame_title: Dane
237       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
238       details: Szczegóły
239       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
240       hide_areas: Ukryj obszary
241       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
242       load_data: Załaduj dane
243       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
244       loading: Wczytywanie...
245       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
246       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
247       object_list: 
248         api: Pobierz ten obszar z API
249         back: Powrót do listy obiektów
250         details: Szczegóły
251         heading: Lista obiektów
252         history: 
253           type: 
254             node: Węzeł %{id}
255             way: Droga %{id}
256         selected: 
257           type: 
258             node: Węzeł %{id}
259             way: Droga %{id}
260         type: 
261           node: Węzeł
262           way: Droga
263       private_user: prywatny użytkownika
264       show_areas: Pokaż obszary
265       show_history: Pokaż zmiany
266       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
267       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
268       wait: Moment…
269       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
270     tag_details: 
271       tags: "Znaczniki:"
272       wiki_link: 
273         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
274         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
275       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
276     timeout: 
277       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
278       type: 
279         changeset: Zestaw zmian
280         node: węzeł
281         relation: relacja
282         way: droga
283     way: 
284       download_xml: Ściągnij XML
285       edit: Edytuj
286       view_history: Pokaż historię
287       way: Droga
288       way_title: "Droga: %{way_name}"
289     way_details: 
290       also_part_of: 
291         one: należy do drogi %{related_ways}
292         other: należy do dróg %{related_ways}
293       nodes: "Węzły:"
294       part_of: "Jest częścią:"
295     way_history: 
296       download_xml: Ściągnij XML
297       view_details: Zobacz szczegóły
298       way_history: Historia zmian drogi
299       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
300   changeset: 
301     changeset: 
302       anonymous: Anonim
303       big_area: (duży)
304       no_comment: (brak)
305       no_edits: (brak edycji)
306       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
307       still_editing: (nadal edytowany)
308       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
309     changeset_paging_nav: 
310       next: Następna »
311       previous: « Poprzednia
312       showing_page: Strona %{page}
313     changesets: 
314       area: Obszar
315       comment: Komentarz
316       id: ID
317       saved_at: Zapisano
318       user: Użytkownik
319     list: 
320       description: Ostatnie zmiany
321       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
322       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
323       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
324       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
325       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
326       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
327       empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
328       heading: Zestawy zmian
329       heading_bbox: Zestawy zmian
330       heading_friend: Zestawy zmian
331       heading_nearby: Zestawy zmian
332       heading_user: Zestawy zmian
333       heading_user_bbox: Zestawy zmian
334       title: Zestawy zmian
335       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
336       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
337       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
338       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
339       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
340     timeout: 
341       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
342   diary_entry: 
343     comments: 
344       ago: "%{ago} temu"
345       comment: Komentarz
346       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
347       newer_comments: Nowsze komentarze
348       older_comments: Starsze komentarze
349       post: Wpis
350       when: Kiedy
351     diary_comment: 
352       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
353       confirm: Potwierdź
354       hide_link: Ukryj ten komentarz
355     diary_entry: 
356       comment_count: 
357         few: "%{count} komentarze"
358         one: 1 komentarz
359         other: "%{count} komentarzy"
360         zero: Brak komentarzy
361       comment_link: Skomentuj ten wpis
362       confirm: Potwierdź
363       edit_link: Edytuj ten wpis
364       hide_link: Ukryj ten wpis
365       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
366       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
367     edit: 
368       body: "Treść:"
369       language: "Język:"
370       latitude: "Szerokość geograficzna:"
371       location: "Położenie:"
372       longitude: "Długość geograficzna:"
373       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
374       save_button: Zapisz
375       subject: "Temat:"
376       title: Edycja wpisu dziennika
377       use_map_link: na mapie
378     feed: 
379       all: 
380         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
381         title: Wpisy OpenStreetMap
382       language: 
383         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
384         title: Wpisy w języku %{language_name}
385       user: 
386         description: Ostatnie wpisy od %{user}
387         title: Wpisy dla %{user}
388     list: 
389       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
390       new: Nowy wpis do dziennika
391       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
392       newer_entries: Nowsze wpisy
393       no_entries: Brak wpisów dziennika
394       older_entries: Starsze wpisy
395       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
396       title: Dzienniki użytkowników
397       title_friends: Dzienniki znajomych
398       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
399       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
400     location: 
401       edit: Edytuj
402       location: "Położenie:"
403       view: Podgląd
404     new: 
405       title: Nowy wpis do dziennika
406     no_such_entry: 
407       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
408       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
409       title: Nie ma takiego wpisu
410     view: 
411       leave_a_comment: Zostaw komentarz
412       login: Zaloguj się
413       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
414       save_button: Zapisz
415       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
416       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
417   editor: 
418     default: Domyślnie (obecnie %{name})
419     id: 
420       description: iD (edycja w przeglądarce)
421       name: iD
422     potlatch: 
423       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
424       name: Potlatch 1
425     potlatch2: 
426       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
427       name: Potlatch 2
428     remote: 
429       description: JOSM lub Markaartor
430       name: Zdalne sterowanie
431   export: 
432     start: 
433       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
434       area_to_export: Obszar do eksportu
435       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
436       export_button: Eksportuj
437       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
438       format: Format
439       format_to_export: Format eksportu
440       image_size: Rozmiar obrazka
441       latitude: "Szer:"
442       licence: Licencja
443       longitude: "Dł:"
444       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
445       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
446       max: max
447       options: Opcje
448       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
449       output: Wynik
450       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
451       scale: Skala
452       too_large: 
453         body: "Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się, wybierz mniejszy obszar, lub użyj jednego ze następujących źródeł aby objąć pobierane dane:"
454         heading: Obszar zbyt duży
455         other: 
456           title: Inne źródła
457         planet: 
458           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
459           title: Planeta OSM
460       zoom: Zoom
461     start_rjs: 
462       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
463       change_marker: Zmień pozycję pinezki
464       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
465       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
466       export: Eksport
467       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
468   geocoder: 
469     description: 
470       title: 
471         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
472         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
473       types: 
474         cities: Miasta
475         places: Miejsca
476         towns: Miasta
477     direction: 
478       east: na wschód
479       north: na północ
480       north_east: na północny wschód
481       north_west: na północny zachód
482       south: na południe
483       south_east: na południowy wschód
484       south_west: na południowy zachód
485       west: na zachód
486     distance: 
487       one: ok. 1km
488       other: około %{count}km
489       zero: mniej niż 1km
490     results: 
491       more_results: Więcej wyników
492       no_results: Nie znaleziono
493     search: 
494       title: 
495         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
496         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
497         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
498         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
499         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
500         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
501     search_osm_nominatim: 
502       admin_levels: 
503         level10: Granica przedmieścia
504         level2: Granica kraju
505         level4: Granica stanu
506         level5: Granica regionu
507         level6: Granica hrabstwa
508         level8: Granica miasta
509         level9: Granica wsi
510       prefix: 
511         aerialway: 
512           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
513           drag_lift: Wyciąg orczykowy
514           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
515         aeroway: 
516           aerodrome: Lotnisko
517           apron: Płyta postojowa
518           gate: Bramka
519           helipad: Helipad
520           runway: Pas startowy
521           taxiway: Droga kołowania
522           terminal: Terminal
523         amenity: 
524           WLAN: Dostęp do WiFi
525           airport: Lonisko
526           arts_centre: Centrum sztuki
527           artwork: Sztuka
528           atm: Bankomat
529           auditorium: Audytorium
530           bank: Bank
531           bar: Bar
532           bbq: Miejsce do grillowania
533           bench: Ławka
534           bicycle_parking: Parking rowerowy
535           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
536           biergarten: Ogród piwny
537           brothel: Dom publiczny
538           bureau_de_change: Kantor
539           bus_station: Stacja autobusowa
540           cafe: Kawiarnia
541           car_rental: Wynajem samochodów
542           car_sharing: Dzielenie się samochodami
543           car_wash: Myjnia samochodowa
544           casino: Kasyno
545           charging_station: Stacja paliw
546           cinema: Kino
547           clinic: Przychodnia
548           club: Klub
549           college: Uczelnia
550           community_centre: Centrum społeczności
551           courthouse: Sąd
552           crematorium: Krematorium
553           dentist: Gabinet dentystyczny
554           doctors: Lekarze
555           dormitory: Bursa
556           drinking_water: Źródło wody pitnej
557           driving_school: Nauka jazdy
558           embassy: Ambasada
559           emergency_phone: Telefon alarmowy
560           fast_food: Fast Food
561           ferry_terminal: Terminal promowy
562           fire_hydrant: Hydrant
563           fire_station: Remiza strażacka
564           food_court: Targ z żywnością
565           fountain: Fontanna
566           fuel: Stacja benzynowa
567           grave_yard: Mniejszy cmentarz
568           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
569           hall: Hala
570           health_centre: Ośrodek zdrowia
571           hospital: Szpital
572           hotel: Hotel
573           hunting_stand: Ambona myśliwska
574           ice_cream: Lodziarnia
575           kindergarten: Przedszkole
576           library: Biblioteka
577           market: Targowisko
578           marketplace: Plac targowy
579           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
580           nightclub: Klub nocny
581           nursery: Żłobek
582           nursing_home: Dom opieki
583           office: Biuro
584           park: Park
585           parking: Parking
586           pharmacy: Apteka
587           place_of_worship: Miejsce kultu
588           police: Posterunek policji
589           post_box: Skrzynka pocztowa
590           post_office: Poczta
591           preschool: Przedszkole
592           prison: Więzienie
593           pub: Pub
594           public_building: Budynek publiczny
595           public_market: Rynek publiczny
596           reception_area: Recepcja
597           recycling: Miejsce recyklingu
598           restaurant: Restauracja
599           retirement_home: Dom starców
600           sauna: Sauna
601           school: Szkoła
602           shelter: Schron
603           shop: Sklep
604           shopping: Zakupy
605           shower: Prysznic
606           social_centre: Centrum społeczne
607           social_club: Klub towarzyski
608           social_facility: Placówka społeczna
609           studio: Studio
610           supermarket: Supermarket
611           swimming_pool: Basen
612           taxi: Postój taksówek
613           telephone: Budka telefoniczna
614           theatre: Teatr
615           toilets: Toaleta publiczna
616           townhall: Urząd miejski
617           university: Uniwersytet
618           vending_machine: Automat do sprzedaży
619           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
620           village_hall: Urząd gminy
621           waste_basket: Kosz na śmieci
622           wifi: Dostęp do WiFi
623           youth_centre: Centrum młodzieżowe
624         boundary: 
625           administrative: Granica administracyjna
626           census: Granica spisu
627           national_park: Park Narodowy
628           protected_area: Obszar chroniony
629         bridge: 
630           aqueduct: Akwedukt
631           suspension: Most wiszący
632           swing: Most obrotowy
633           viaduct: Wiadukt
634           "yes": Most
635         building: 
636           "yes": Budynek
637         emergency: 
638           fire_hydrant: Hydrant
639           phone: Telefon alarmowy
640         highway: 
641           bridleway: Droga dla koni
642           bus_guideway: Droga dla autobusów
643           bus_stop: Przystanek autobusowy
644           byway: Boczna droga
645           construction: Droga budowana
646           cycleway: Ścieżka rowerowa
647           emergency_access_point: Punkt awaryjny
648           footway: Chodnik
649           ford: Bród
650           living_street: Strefa zamieszkania
651           milestone: Punkt kontrolny
652           minor: Drobna droga
653           motorway: Autostrada
654           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
655           motorway_link: Autostrada – dojazd
656           path: Ścieżka
657           pedestrian: Droga dla pieszych
658           platform: Podwyższenie
659           primary: Droga krajowa
660           primary_link: Droga krajowa – dojazd
661           proposed: Planowana droga
662           raceway: Tor wyścigowy
663           residential: Droga osiedlowa
664           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
665           road: Droga
666           secondary: Droga wojewódzka
667           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
668           service: Droga serwisowa
669           services: Usługi autostrady
670           speed_camera: Radar
671           steps: Schody
672           stile: Przełaz
673           street_lamp: Lampa uliczna
674           tertiary: Droga powiatowa
675           tertiary_link: Droga wojewódzka
676           track: Droga gruntowa
677           trail: Szlak
678           trunk: Droga ekspresowa
679           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
680           unclassified: Droga gminna
681           unsurfaced: Nierówna droga
682         historic: 
683           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
684           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
685           boundary_stone: Graniczny głaz
686           building: Budynek
687           castle: Zamek
688           church: Kościół
689           citywalls: Mury miejskie
690           fort: Fort
691           house: Dom
692           icon: Ikona
693           manor: Dwór
694           memorial: Mniejszy pomnik
695           mine: Kopalnia
696           monument: Pomnik
697           museum: Muzeum
698           ruins: Ruiny
699           tomb: Grób
700           tower: Wieża
701           wayside_cross: Przydrożny krzyż
702           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
703           wreck: Wrak
704         landuse: 
705           allotments: Ogródki działkowe
706           basin: Dorzecze
707           brownfield: Grunty poprzemysłowe
708           cemetery: Cmentarz
709           commercial: Obszar handlowo-usługowy
710           conservation: Konserwacja
711           construction: Teren budowy
712           farm: Farma
713           farmland: Grunty rolne
714           farmyard: Podwórze gospodarskie
715           forest: Las
716           garages: Garaże
717           grass: Trawa
718           greenfield: Tereny niezagospodarowane
719           industrial: Teren przemysłowy
720           landfill: Wysypisko śmieci
721           meadow: Łąka
722           military: Teren wojskowy
723           mine: Kopalnia
724           nature_reserve: Rezerwat przyrody
725           orchard: Sad
726           park: Park
727           piste: Trasa
728           quarry: Kamieniołom
729           railway: Teren kolejowy
730           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
731           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
732           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
733           residential: Zabudowa mieszkalna
734           retail: Handel detaliczny
735           road: Obszar drogowy
736           village_green: Nawsie
737           vineyard: Winnica
738           wetland: Tereny podmokłe
739           wood: Puszcza
740         leisure: 
741           beach_resort: Strzeżona plaża
742           bird_hide: Ukryj ptaki
743           common: Błonie
744           fishing: Łowisko
745           fitness_station: Fitness
746           garden: Ogród
747           golf_course: Pole golfowe
748           ice_rink: Lodowisko
749           marina: Marina
750           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
751           nature_reserve: Rezerwat naturalny
752           park: Park
753           pitch: Boisko sportowe
754           playground: Plac zabaw
755           recreation_ground: Pole rekreacyjne
756           sauna: Sauna
757           slipway: Pochylnia
758           sports_centre: Centrum sportowe
759           stadium: Stadion
760           swimming_pool: Basen
761           track: Bieżnia
762           water_park: Park wodny
763         military: 
764           airfield: Lotnisko wojskowe
765           barracks: Koszary
766           bunker: Bunkier
767         mountain_pass: 
768           "yes": Przełęcz
769         natural: 
770           bay: Zatoka
771           beach: Plaża
772           cape: Przylądek
773           cave_entrance: Wejście do jaskini
774           channel: Kanał
775           cliff: Urwisko
776           crater: Krater
777           dune: Wydma
778           feature: Obiekt
779           fell: Hale górskie
780           fjord: Fiord
781           forest: Las
782           geyser: Gejzer
783           glacier: Lodowiec
784           heath: Wrzosowisko
785           hill: Wzgórze
786           island: Wyspa
787           land: Ląd
788           marsh: Bagno
789           moor: Torfowisko
790           mud: Muł
791           peak: Szczyt
792           point: Punkt
793           reef: Rafa
794           ridge: Grzbiet
795           river: Rzeka
796           rock: Skała
797           scree: Zsypisko
798           scrub: Zagajnik
799           shoal: Mielizna
800           spring: Źródło
801           stone: Kamieniołom
802           strait: Cieśnina
803           tree: Drzewo
804           valley: Dolina
805           volcano: Wulkan
806           water: Woda
807           wetland: Obszar podmokły
808           wetlands: Obszary podmokłe
809           wood: Puszcza
810         office: 
811           accountant: Księgowy
812           architect: Architekt
813           company: Przedsiębiorstwo
814           employment_agency: Urząd pracy
815           estate_agent: Biuro nieruchomości
816           government: Biura rządowe
817           insurance: Biuro ubezpieczeń
818           lawyer: Prawnik
819           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
820           telecommunication: Urząd telekomunikacji
821           travel_agent: Biuro podróży
822           "yes": Biuro
823         place: 
824           airport: Lotnisko
825           city: Miasto
826           country: Kraj
827           county: Powiat
828           farm: Farma
829           hamlet: Osada
830           house: Dom
831           houses: Zabudowanie
832           island: Wyspa
833           islet: Wysepka
834           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
835           locality: Rejon
836           moor: Torfowisko
837           municipality: Gmina
838           neighbourhood: Sąsiedztwo
839           postcode: Kod pocztowy
840           region: Rejon
841           sea: Morze
842           state: Stan
843           subdivision: Dzielnica
844           suburb: Osiedle
845           town: Miasteczko
846           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
847           village: Wieś
848         railway: 
849           abandoned: Dawna linia kolejowa
850           construction: Budowana linia kolejowa
851           disused: Nieczynna trasa kolejowa
852           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
853           funicular: Kolejka linowa
854           halt: Przystanek kolejowy
855           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
856           junction: Węzeł kolejowy
857           level_crossing: Przejazd kolejowy
858           light_rail: Lekka kolej
859           miniature: Mini kolej
860           monorail: Kolej jednoszynowa
861           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
862           platform: Peron
863           preserved: Kolej zabytkowa
864           proposed: Planowana trasa kolejowa
865           spur: Bocznica kolejowa
866           station: Stacja kolejowa
867           stop: Przystanek kolejowy
868           subway: Stacja metra
869           subway_entrance: Wejście na stację metra
870           switch: Zwrotnica
871           tram: Linia tramwajowa
872           tram_stop: Przystanek tramwajowy
873           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
874         shop: 
875           alcohol: Sklep monopolowy
876           antiques: Antyki
877           art: Sklep z dziełami sztuki
878           bakery: Piekarnia
879           beauty: Salon kosmetyczny
880           beverages: Sklep z napojami
881           bicycle: Sklep rowerowy
882           books: Księgarnia
883           boutique: Butik
884           butcher: Rzeźnik
885           car: Sklep samochodowy
886           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
887           car_repair: Naprawa samochodów
888           carpet: Sklep z dywanami
889           charity: Sklep charytatywny
890           chemist: Drogeria
891           clothes: Sklep odzieżowy
892           computer: Sklep komputerowy
893           confectionery: Cukiernia
894           convenience: Mały sklep wielobranżowy
895           copyshop: Ksero
896           cosmetics: Sklep kosmetyczny
897           deli: Delikatesy
898           department_store: Dom towarowy
899           discount: Sklep z produktami po obniżce
900           doityourself: Sklep budowlany
901           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
902           electronics: Sklep elektroniczny
903           estate_agent: Biuro nieruchomości
904           farm: Sklep gospodarski
905           fashion: Sklep modelarski
906           fish: Sklep rybny
907           florist: Kwiaciarnia
908           food: Sklep spożywczy
909           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
910           furniture: Sklep meblowy
911           gallery: Galeria
912           garden_centre: Centrum ogrodnicze
913           general: Sklep ogólny
914           gift: Sklep z pamiątkami
915           greengrocer: Warzywniak
916           grocery: Sklep spożywczy
917           hairdresser: Fryzjernia
918           hardware: Sklep ze sprzętem
919           hifi: Hi-Fi
920           insurance: Agent ubezpieczeniowy
921           jewelry: Sklep z biżuterią
922           kiosk: Kiosk
923           laundry: Pralnia
924           mall: Centrum handlowe
925           market: Targowisko
926           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
927           motorcycle: Sklep z motocyklami
928           music: Sklep muzyczny
929           newsagent: Kiosk
930           optician: Optyk
931           organic: Sklep z produktami organicznymi
932           outdoor: Sklep turystyczny
933           pet: Sklep ze zwierzętami
934           pharmacy: Apteka
935           photo: Sklep fotograficzny
936           salon: Salon
937           second_hand: Lumpeks
938           shoes: Sklep obuwniczy
939           shopping_centre: Centrum handlowe
940           sports: Sklep sportowy
941           stationery: Sklep papierniczy
942           supermarket: Supermarket
943           tailor: Krawiec
944           toys: Sklep z zabawkami
945           travel_agency: Biuro podróży
946           video: Sklep filmowy
947           wine: Winiarnia
948           "yes": Sklep
949         tourism: 
950           alpine_hut: Chata alpejska
951           artwork: Sztuka
952           attraction: Atrakcja turystyczna
953           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
954           cabin: Kabina
955           camp_site: Kemping
956           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
957           chalet: Schronisko
958           guest_house: Pensjonat
959           hostel: Hostel
960           hotel: Hotel
961           information: Informacja turystyczna
962           lean_to: Nachylenie
963           motel: Motel
964           museum: Muzeum
965           picnic_site: Miejsce na piknik
966           theme_park: Park tematyczny
967           valley: Dolina
968           viewpoint: Punkt widokowy
969           zoo: Zoo
970         tunnel: 
971           culvert: Rura kanalizacyjna
972           "yes": Tunel
973         waterway: 
974           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
975           boatyard: Stocznia
976           canal: Kanał
977           connector: Złącze dróg wodnych
978           dam: Tama
979           derelict_canal: Opuszczony kanał
980           ditch: Rów
981           dock: Basen portowy
982           drain: Rów odpływowy
983           lock: Zastawka
984           lock_gate: Śluza
985           mineral_spring: Źródło mineralne
986           mooring: Kotwicowisko
987           rapids: Katarakty
988           river: Rzeka
989           riverbank: Brzeg rzeki
990           stream: Strumień
991           wadi: Starorzecze
992           water_point: Punkt wodny
993           waterfall: Wodospad
994           weir: Jaz
995   javascripts: 
996     close: Zamknij
997     key: 
998       title: Legenda
999       tooltip: Legenda
1000       tooltip_disabled: Legenda jest dostępna tylko dla warstwy podstawowej
1001     map: 
1002       base: 
1003         cycle_map: Mapa rowerowa
1004         standard: Podstawowa
1005         transport_map: Transport publiczny
1006       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
1007       layers: 
1008         data: Dane mapy
1009         header: Warstwy mapy
1010         notes: Uwagi
1011         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
1012       locate: 
1013         title: Pokaż moje położenie
1014       zoom: 
1015         in: Powiększ
1016         out: Pomniejsz
1017     notes: 
1018       new: 
1019         add: Dodaj uwagę
1020         intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
1021       show: 
1022         anonymous_warning: Uwaga zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
1023         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1024         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
1025         comment: Dodaj komentarz
1026         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
1027         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
1028         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
1029         hide: Ukryj
1030         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
1031         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
1032         permalink: Permalink
1033         reactivate: Ponownie aktywuj
1034         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1035         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
1036         resolve: Rozwiąż
1037     share: 
1038       cancel: Anuluj
1039       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
1040       custom_dimensions: Ustaw własne wymiary
1041       download: Pobierz
1042       embed: HTML
1043       format: "Format:"
1044       image: Obraz
1045       include_marker: Dołącz pinezkę
1046       link: Link lub HTML
1047       long_link: Link
1048       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1049       scale: "Skala:"
1050       short_link: Krótki link
1051       short_url: Krótki URL
1052       title: Udostępnij
1053       view_larger_map: Większy widok mapy
1054     site: 
1055       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać uwagę
1056       createnote_tooltip: Dodaj uwagę na mapie
1057       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
1058       edit_tooltip: Edytuje mapę
1059       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1060       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1061   layouts: 
1062     community: Społeczność
1063     community_blogs: Blogi wspólnoty
1064     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1065     copyright: Prawa autorskie i licencja
1066     data: Dane
1067     documentation: Dokumentacja
1068     documentation_title: Dokumentacja projektu
1069     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1070     donate_link_text: dokonując darowizny
1071     edit: Edycja
1072     edit_with: Edytuj w %{editor}
1073     export_data: Eksportuj dane
1074     foundation: Fundacja
1075     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1076     gps_traces: Ślady GPS
1077     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1078     help: Pomoc
1079     help_centre: Centrum pomocy
1080     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1081     history: Zmiany
1082     home: Przejdź do lokalizacji domu
1083     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1084     intro_2_create_account: Utwórz konto
1085     intro_2_download: pobierz
1086     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1087     intro_2_license: wolna licencja
1088     intro_2_use: użyj
1089     log_in: zaloguj się
1090     log_in_tooltip: Zaloguj się
1091     logo: 
1092       alt_text: Logo OpenStreetMap
1093     logout: Wyloguj się
1094     make_a_donation: 
1095       text: Przekaż darowiznę
1096       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1097     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1098     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1099     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1100     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1101     partners_ic: Imperial College London
1102     partners_partners: partnerzy
1103     partners_ucl: centrum UCL VR
1104     sign_up: zarejestruj
1105     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1106     tag_line: Wolna wikimapa świata
1107     user_diaries: Dzienniczki
1108     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1109     view: Mapa
1110     view_tooltip: Zobacz mapę
1111     wiki: Wiki
1112     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1113   license_page: 
1114     foreign: 
1115       english_link: oryginalna angielska wersja
1116       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1117       title: Informacje o tłumaczeniu
1118     legal_babble: 
1119       attribution_example: 
1120         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1121         title: Przykład uznania autorstwa
1122       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1123       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1124       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
1125       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1126       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1127       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1128       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1129       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1130       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1131       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1132       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1133       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1134       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1135       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1136       credit_title_html: Jak podać źródło
1137       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1138       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1139       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1140       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1141       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1142       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1143       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1144       more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
1145       more_title_html: Dowiedz się więcej
1146       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1147     native: 
1148       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1149       native_link: wersji po polsku
1150       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1151       title: O stronie
1152   message: 
1153     delete: 
1154       deleted: Wiadomość usunięta
1155     inbox: 
1156       date: Nadano
1157       from: Od
1158       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1159       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1160       new_messages: 
1161         few: "%{count} nowe wiadomości"
1162         many: "%{count} nowych wiadomości"
1163         one: "%{count} nową wiadomość"
1164         other: "%{count} nowych wiadomości"
1165       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1166       old_messages: 
1167         few: "%{count} stare wiadomości"
1168         many: "%{count} starych wiadomości"
1169         one: "%{count} starą wiadomość"
1170         other: "%{count} starych wiadomości"
1171       outbox: nadawcza
1172       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1173       subject: Temat
1174       title: Wiadomości odebrane
1175     mark: 
1176       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1177       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1178     message_summary: 
1179       delete_button: Usuń
1180       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1181       reply_button: Odpowiedz
1182       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1183     new: 
1184       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1185       body: Treść
1186       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1187       message_sent: Wiadomość wysłana
1188       send_button: Wyślij
1189       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1190       subject: Temat
1191       title: Wysyłanie wiadomości
1192     no_such_message: 
1193       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1194       heading: Nie ma takiej wiadomości
1195       title: Nie ma takiej wiadomości
1196     outbox: 
1197       date: Nadano
1198       inbox: odbiorcza
1199       messages: 
1200         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1201         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1202       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1203       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1204       outbox: nadawcza
1205       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1206       subject: Temat
1207       title: Wiadomości wysłane
1208       to: Do
1209     read: 
1210       back: Cofnij
1211       date: Nadano
1212       from: Od
1213       reply_button: Odpowiedz
1214       subject: Temat
1215       title: Czytanie wiadomości
1216       to: Do
1217       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1218       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1219     reply: 
1220       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1221     sent_message_summary: 
1222       delete_button: Usuń
1223   note: 
1224     description: 
1225       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1226       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1227       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1228       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1229       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1230       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1231       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1232       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1233     entry: 
1234       comment: Komentarz
1235       full: Pełna treść uwagi
1236     mine: 
1237       ago_html: "%{when} temu"
1238       created_at: Utworzono w dniu
1239       creator: Autor
1240       description: Opis
1241       heading: Uwagi użytkownika %{user}
1242       id: Identyfikator
1243       last_changed: Ostatnio zmieniono
1244       subheading: Uwagi utworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1245       title: Uwagi utworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1246     rss: 
1247       closed: "zamknięta uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1248       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1249       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1250       description_item: Kanał RSS dla uwagi %{id}
1251       opened: "nowa uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1252       reopened: "ponownie aktywowana uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1253       title: Uwagi OpenStreetMap
1254   notifier: 
1255     diary_comment_notification: 
1256       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1257       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1258       hi: Witaj %{to_user},
1259       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1260     email_confirm: 
1261       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1262     email_confirm_html: 
1263       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1264       greeting: Cześć,
1265       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1266     email_confirm_plain: 
1267       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1268       greeting: Cześć,
1269       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1270     friend_notification: 
1271       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1272       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1273       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1274       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1275     gpx_notification: 
1276       and_no_tags: i brak znaczników
1277       and_the_tags: i następujące znaczniki
1278       failure: 
1279         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1280         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1281         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1282         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1283       greeting: Witaj,
1284       success: 
1285         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1286         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1287       with_description: z opisem
1288       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1289     lost_password: 
1290       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1291     lost_password_html: 
1292       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1293       greeting: Witaj,
1294       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1295     lost_password_plain: 
1296       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1297       greeting: Cześć,
1298       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1299     message_notification: 
1300       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
1301       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1302       hi: Witaj %{to_user},
1303     note_comment_notification: 
1304       anonymous: Anonimowy użytkownik
1305       closed: 
1306         commented_note: "%{commenter} rozwiązał uwagę, którą skomentowałeś. Notatka znajduje się w lokalizacji: %{place}."
1307         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię uwagę"
1308         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją uwagę"
1309         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1310       commented: 
1311         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do uwagi, którą skomentowałeś. Notatka znajduje się w lokalizacji: %{place}."
1312         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię uwagę"
1313         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją uwagę"
1314         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1315       details: Więcej informacji na temat uwagi można znaleźć na %{url}.
1316       greeting: Witaj,
1317       reopened: 
1318         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował uwagę, którą skomentowałeś. Notatka znajduje się w lokalizacji: %{place}."
1319         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię uwagę"
1320         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
1321         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
1322     signup_confirm: 
1323       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1324       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1325       greeting: Cześć!
1326       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1327       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
1328   oauth: 
1329     oauthorize: 
1330       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1331       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1332       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1333       allow_write_api: modyfikuj mapę
1334       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1335       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1336       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1337       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1338       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1339     revoke: 
1340       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1341   oauth_clients: 
1342     create: 
1343       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1344     destroy: 
1345       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1346     edit: 
1347       submit: Edytuj
1348       title: Edycja aplikacji
1349     form: 
1350       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1351       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1352       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1353       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1354       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1355       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1356       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1357       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1358       name: Nazwa
1359       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1360       required: Wymagane
1361       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1362       url: Główny adres URL aplikacji
1363     index: 
1364       application: Nazwa aplikacji
1365       issued_at: Wydane
1366       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1367       my_apps: Programy klienckie
1368       my_tokens: Zarejestrowane programy
1369       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1370       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1371       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1372       revoke: Odwołaj!
1373       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1374     new: 
1375       submit: Zarejestruj
1376       title: Rejestracja nowej aplikacji
1377     not_found: 
1378       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1379     show: 
1380       access_url: "URL znaki dostępu:"
1381       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1382       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1383       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1384       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1385       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1386       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1387       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1388       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1389       confirm: Jesteś pewien?
1390       delete: Usuń klienta
1391       edit: Edytuj szczegóły
1392       key: "Klucz odbiorcy:"
1393       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1394       secret: "Sekret odbiorcy:"
1395       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1396       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1397       url: "URL znacznika zapytania:"
1398     update: 
1399       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1400   redaction: 
1401     create: 
1402       flash: Utworzono poprawkę.
1403     destroy: 
1404       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
1405       flash: Poprawka usunięta.
1406       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
1407     edit: 
1408       description: Opis
1409       heading: Edytuj poprawkę
1410       submit: Zapisz poprawkę
1411       title: Edytuj poprawkę
1412     index: 
1413       empty: Brak poprawek do pokazania.
1414       heading: Lista poprawek
1415       title: Lista poprawek
1416     new: 
1417       description: Opis
1418       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1419       submit: Utwórz poprawkę
1420       title: Tworzenie nowej poprawki
1421     show: 
1422       confirm: Na pewno?
1423       description: "Opis:"
1424       destroy: Usuń tą poprawkę
1425       edit: Edytuj tę poprawkę
1426       heading: Poprawka "%{title}"
1427       title: Wyświetlenie poprawki
1428       user: "Autor:"
1429     update: 
1430       flash: Zapisano zmiany.
1431   site: 
1432     edit: 
1433       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1434       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1435       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1436       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1437       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1438       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1439       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1440       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1441       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1442       user_page_link: stronie użytkownika
1443     index: 
1444       createnote: Dodaj uwagę
1445       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1446       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1447       license: 
1448         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1449       permalink: Permalink
1450       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1451       shortlink: Shortlink
1452     key: 
1453       table: 
1454         entry: 
1455           admin: Granica administracyjna
1456           allotments: Ogródki działkowe
1457           apron: 
1458             - Płyta lotniska
1459             - terminal
1460           bridge: Czarny obrys – most
1461           bridleway: Ścieżka dla koni
1462           brownfield: Teren powyburzeniowy
1463           building: Ważny budynek
1464           byway: Droga boczna
1465           cable: 
1466             - Kolej linowa
1467             - wyciąg krzesełkowy
1468           cemetery: Cmentarz
1469           centre: Centrum sportowe
1470           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1471           common: 
1472             - Pole
1473             - łąka
1474           construction: Drogi w budowie
1475           cycleway: Ścieżka rowerowa
1476           destination: Dostęp do punktu docelowego
1477           farm: Gospodarstwo rolne
1478           footway: Chodnik
1479           forest: Las
1480           golf: Pole golfowe
1481           heathland: Wrzosowisko
1482           industrial: Teren przemysłowy
1483           lake: 
1484             - Jezioro
1485             - rezerwuar
1486           military: Teren wojskowy
1487           motorway: Autostrada
1488           park: Park
1489           permissive: Możliwy wstęp
1490           pitch: Boisko sportowe
1491           primary: Droga pierwszorzędna
1492           private: Wstęp prywatny
1493           rail: Tory kolejowe
1494           reserve: Rezerwat przyrody
1495           resident: Teren mieszkalny
1496           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1497           runway: 
1498             - Pas startowy
1499             - kołowania
1500           school: 
1501             - Szkoła
1502             - uniwersytet
1503           secondary: Droga drugorzędna
1504           station: Dworzec kolejowy
1505           subway: Metro
1506           summit: 
1507             - Góra
1508             - szczyt
1509           tourist: Atrakcja turystyczna
1510           track: Ścieżka
1511           tram: 
1512             - Lekka kolej
1513             - tramwaj
1514           trunk: Droga główna
1515           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1516           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1517           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1518           wood: Puszcza
1519     markdown_help: 
1520       alt: Tekst alternatywny
1521       first: Pierwszy element
1522       heading: Nagłówek
1523       headings: Nagłówki
1524       image: Obraz
1525       link: Łącze
1526       ordered: Uporządkowana lista
1527       second: Drugi element
1528       subheading: Podtytuł
1529       text: Tekst
1530       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1531       unordered: Lista nieuporządkowana
1532       url: Adres (URL)
1533     richtext_area: 
1534       edit: Edytuj
1535       preview: Podgląd
1536     search: 
1537       search: Szukaj
1538       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1539       submit_text: →
1540       where_am_i: Gdzie jestem?
1541       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1542     sidebar: 
1543       close: Zamknij
1544       search_results: Wyniki wyszukiwania
1545   time: 
1546     formats: 
1547       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1548   trace: 
1549     create: 
1550       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1551       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1552     delete: 
1553       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1554     edit: 
1555       description: "Opis:"
1556       download: pobierz
1557       edit: edytuj
1558       filename: "Nazwa pliku:"
1559       heading: Edycja śladu %{name}
1560       map: mapa
1561       owner: "Autor:"
1562       points: "Punkty:"
1563       save_button: Zapisz zmiany
1564       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1565       tags: "Znaczniki:"
1566       tags_help: rozdzielone przecinkami
1567       title: Edycja śladu %{name}
1568       uploaded_at: "Wysłano:"
1569       visibility: "Widoczność:"
1570       visibility_help: co to znaczy?
1571     list: 
1572       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1573       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1574       public_traces: Publiczne ślady GPS
1575       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1576       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1577       your_traces: Twoje ślady GPS
1578     make_public: 
1579       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1580     offline: 
1581       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1582       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1583     offline_warning: 
1584       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1585     trace: 
1586       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1587       by: utworzony przez użytkownika
1588       count_points: "%{count} punktów"
1589       edit: edycja
1590       edit_map: Edytuj Mapę
1591       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1592       in: w
1593       map: mapa
1594       more: więcej
1595       pending: OCZEKUJE
1596       private: PRYWATNY
1597       public: PUBLICZNY
1598       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1599       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1600       view_map: Pokaż mapę
1601     trace_form: 
1602       description: Opis
1603       help: Pomoc
1604       tags: Znaczniki
1605       tags_help: rozdzielone przecinkami
1606       upload_button: Wgrywaj
1607       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1608       visibility: Widoczność
1609       visibility_help: co to znaczy?
1610     trace_header: 
1611       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1612       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1613       traces_waiting: 
1614         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1615         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1616         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1617         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1618       upload_trace: Wyślij ślad
1619     trace_optionals: 
1620       tags: Znaczniki
1621     trace_paging_nav: 
1622       newer: Nowsze ślady
1623       older: Starsze ślady
1624       showing_page: Strona %{page}
1625     view: 
1626       delete_track: Wykasuj ten ślad
1627       description: "Opis:"
1628       download: pobierz
1629       edit: edycja
1630       edit_track: Edytuj ten ślad
1631       filename: "Plik:"
1632       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1633       map: mapa
1634       none: Brak
1635       owner: "Autor:"
1636       pending: OCZEKUJE
1637       points: "Punktów:"
1638       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1639       tags: "Znaczniki:"
1640       title: Przeglądanie śladu %{name}
1641       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1642       uploaded: "Dodano:"
1643       visibility: "Widoczność:"
1644     visibility: 
1645       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1646       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1647       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1648       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1649   user: 
1650     account: 
1651       contributor terms: 
1652         agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
1653         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1654         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1655         link text: co to jest?
1656         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1657         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
1658       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1659       delete image: Usuń obecną grafikę
1660       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1661       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1662       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1663       gravatar: 
1664         gravatar: Użyj Gravatara
1665         link text: co to jest?
1666       home location: "Lokalizacja domowa:"
1667       image: "Grafika:"
1668       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1669       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1670       latitude: "Szerokość:"
1671       longitude: "Długość geograficzna:"
1672       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1673       my settings: moje ustawienia
1674       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1675       new image: Dodaj grafikę
1676       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1677       openid: 
1678         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1679         link text: co to jest?
1680         openid: "OpenID:"
1681       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1682       preferred languages: "Preferowane języki:"
1683       profile description: "Opis profilu:"
1684       public editing: 
1685         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1686         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1687         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1688         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1689         enabled link text: co to jest?
1690         heading: "Edycje publiczne:"
1691       public editing note: 
1692         heading: Publiczna edycja
1693         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1694       replace image: Zmień obecną grafikę
1695       return to profile: Powrót do profilu
1696       save changes button: Zapisz zmiany
1697       title: Zmiana ustawień konta
1698       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1699     confirm: 
1700       already active: To konto zostało potwierdzone.
1701       button: Potwierdzam
1702       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
1703       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
1704       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
1705       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1706       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
1707       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
1708     confirm_email: 
1709       button: Potwierdzam
1710       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1711       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1712       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1713       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1714     confirm_resend: 
1715       failure: Brak użytkownika %{name}.
1716       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1717     filter: 
1718       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1719     go_public: 
1720       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1721     list: 
1722       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1723       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1724       heading: Użytkownicy
1725       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1726       showing: 
1727         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1728         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1729       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1730       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1731       title: Użytkownicy
1732     login: 
1733       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1734       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1735       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1736       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1737       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1738       heading: Logowanie
1739       login_button: Zaloguj się
1740       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1741       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1742       no account: Nie masz konta?
1743       openid: "%{logo} OpenID:"
1744       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1745       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1746       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1747       openid_providers: 
1748         aol: 
1749           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1750           title: Zaloguj używając AOL
1751         google: 
1752           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1753           title: Zaloguj używając Google
1754         myopenid: 
1755           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1756           title: Zaloguj używając myOpenID
1757         openid: 
1758           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1759           title: Zaloguj używając OpenID
1760         wordpress: 
1761           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1762           title: Zaloguj używając Wordpress
1763         yahoo: 
1764           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1765           title: Zaloguj używając Yahoo
1766       password: Hasło
1767       register now: Zarejestruj się
1768       remember: "Pamiętaj mnie:"
1769       title: Logowanie
1770       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1771       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1772       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1773     logout: 
1774       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1775       logout_button: Wyloguj
1776       title: Wyloguj
1777     lost_password: 
1778       email address: "Adres e-mail:"
1779       heading: Zapomniałeś hasła?
1780       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1781       new password button: Wyczyść hasło
1782       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1783       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1784       title: zgubione hasło
1785     make_friend: 
1786       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1787       button: Dodaj do listy przyjaciół
1788       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1789       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1790       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1791     new: 
1792       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1793       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1794       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1795       continue: Zarejestruj się
1796       display name: "Przyjazna nazwa:"
1797       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1798       email address: "Adres e-mail:"
1799       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
1800       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1801       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
1802       openid: "%{logo} OpenID:"
1803       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1804       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1805       password: Hasło
1806       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
1807       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
1808       title: Zarejestruj się
1809       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1810     no_such_user: 
1811       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1812       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1813       title: Nie znaleziono użytkownika
1814     popup: 
1815       friend: Znajomy
1816       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1817       your location: Twoje położenie
1818     remove_friend: 
1819       button: Usuń z przyjaciół
1820       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1821       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1822       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1823     reset_password: 
1824       confirm password: Potwierdź hasło
1825       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1826       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1827       heading: Resetowanie hasła %{user}
1828       password: Hasło
1829       reset: Resetuj hasło
1830       title: zresetuj hasło
1831     set_home: 
1832       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1833     suspended: 
1834       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1835       heading: Konto zawieszone
1836       title: Konto zawieszone
1837       webmaster: webmaster
1838     terms: 
1839       agree: Akceptuję
1840       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1841       consider_pd_why: co to oznacza?
1842       decline: Nie akceptuję
1843       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1844       heading: Warunki uczestnictwa
1845       legale_names: 
1846         france: Francja
1847         italy: Włochy
1848         rest_of_world: Reszta świata
1849       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1850       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
1851       title: Warunki uczestnictwa
1852       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
1853     view: 
1854       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1855       add as friend: dodaj do znajomych
1856       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1857       block_history: otrzymane blokady
1858       blocks by me: nałożone blokady
1859       blocks on me: otrzymane blokady
1860       comments: komentarze
1861       confirm: Potwierdź
1862       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1863       create_block: zablokuj tego użytkownika
1864       created from: "Stworzony z:"
1865       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
1866       ct declined: odrzucone
1867       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1868       ct undecided: niezdecydowane
1869       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1870       delete_user: usuń to konto
1871       description: Opis
1872       diary: Dziennik
1873       edits: edycje
1874       email address: Adres e‐mail
1875       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1876       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1877       hide_user: ukryj tego użytkownika
1878       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1879       km away: "%{count}km stąd"
1880       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1881       m away: "%{count}m stąd"
1882       mapper since: "Mapuje od:"
1883       moderator_history: nałożone blokady
1884       my comments: moje komentarze
1885       my diary: mój dziennik
1886       my edits: moje zmiany
1887       my notes: moje uwagi
1888       my profile: mój profil
1889       my settings: moje ustawienia
1890       my traces: moje ślady
1891       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1892       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1893       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1894       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1895       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1896       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1897       notes: Uwagi
1898       oauth settings: ustawienia oauth
1899       remove as friend: Usuń ze znajomych
1900       role: 
1901         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1902         grant: 
1903           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1904           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1905         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1906         revoke: 
1907           administrator: Cofnij dostęp administratora
1908           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1909       send message: wyślij wiadomość
1910       settings_link_text: stronie ustawień
1911       spam score: "Punktacja spamu:"
1912       status: "Stan:"
1913       traces: ślady
1914       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1915       user location: Lokalizacja użytkownika
1916       your friends: Twoi znajomi
1917   user_block: 
1918     blocks_by: 
1919       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1920       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1921       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1922     blocks_on: 
1923       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1924       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1925       title: Blokady na użytkownika %{name}
1926     create: 
1927       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1928       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1929       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1930     edit: 
1931       back: Zobacz wszystkie blokady
1932       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1933       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1934       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1935       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1936       show: Zobacz tę blokadę
1937       submit: Uaktualnij blokadę
1938       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1939     filter: 
1940       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1941       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1942     helper: 
1943       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1944       time_past: Zakończono %{time} temu.
1945       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1946     index: 
1947       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1948       heading: Lista blokad użytkowników
1949       title: Blokady użytkownika
1950     model: 
1951       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1952       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1953     new: 
1954       back: Zobacz wszystkie blokady
1955       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1956       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1957       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1958       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1959       submit: Utwórz blokadę
1960       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1961       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1962       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1963     not_found: 
1964       back: Powrót do spisu
1965       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1966     partial: 
1967       confirm: Na pewno?
1968       creator_name: Twórca
1969       display_name: Zablokowany użytkownik
1970       edit: Edytuj
1971       next: Następna »
1972       not_revoked: (nie odwołana)
1973       previous: « Poprzednia
1974       reason: Powód blokady
1975       revoke: Odwołaj
1976       revoker_name: Odwołana przez
1977       show: Pokaż
1978       showing_page: Strona %{page}
1979       status: Status
1980     period: 
1981       one: 1 godzina
1982       other: "%{count} godzin"
1983     revoke: 
1984       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1985       flash: Blokada została odwołana.
1986       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1987       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1988       revoke: Odwołaj
1989       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1990       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1991     show: 
1992       back: Pokaż wszystkie blokady
1993       confirm: Na pewno?
1994       edit: Edytuj
1995       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1996       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1997       reason: Przyczyna blokady
1998       revoke: Odwołaj
1999       revoker: Cofający uprawnienia
2000       show: Pokaż
2001       status: Status
2002       time_future: Blokada wygasa %{time}
2003       time_past: Zakończona %{time} temu
2004       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
2005     update: 
2006       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
2007       success: Blokada zaktualizowana.
2008   user_role: 
2009     filter: 
2010       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2011       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2012       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2013       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
2014     grant: 
2015       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2016       confirm: Potwierdź
2017       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2018       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2019       title: Potwierdź przyznawanie roli
2020     revoke: 
2021       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2022       confirm: Potwierdź
2023       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2024       heading: Potwierdź cofanie roli
2025       title: Potwierdź cofanie roli
2026   welcome_page: 
2027     add_a_note: 
2028       title: Nie masz czasu na edycję? Zgłoś błąd dodając uwagę!
2029     basic_terms: 
2030       editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona która pozwala na edycję mapy.
2031       node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
2032       paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się przydadzą.
2033       tag_html: <strong>Tag</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł, np. Nazwa ulicy lub jej  ograniczenie prędkości.
2034       title: Podstawowe Zasady do Mapowania
2035       way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro lub budynek.
2036     introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
2037     questions: 
2038       title: Jakieś pytania?
2039     start_mapping: Rozpocznij mapowanie
2040     title: Witaj!
2041     whats_on_the_map: 
2042       on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata, które Cię interesują
2043       title: Co jest na mapie