]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Deejay1
6 # Author: Soeb
7 # Author: Sp5uhe
8 # Author: Wpedzich
9 # Author: Yarl
10 pl: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Treść
15       diary_entry: 
16         language: Język
17         latitude: Szerokość geograficzna
18         longitude: Długość geograficzna
19         title: Tytuł
20         user: Użytkownik
21       friend: 
22         friend: Znajomy
23         user: Użytkownik
24       message: 
25         body: Treść
26         recipient: Odbiorca
27         sender: Nadawca
28         title: Tytuł
29       trace: 
30         description: Opis
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         name: Nazwa
34         public: Publiczny
35         size: Rozmiar
36         user: Użytkownik
37         visible: Widoczny
38       user: 
39         active: Aktywny
40         description: Opis
41         display_name: Publiczna nazwa
42         email: E-mail
43         languages: Języki
44         pass_crypt: Hasło
45     models: 
46       acl: Lista ACL
47       changeset: Zestaw zmian
48       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
49       country: Państwo
50       diary_comment: Komentarz dziennika
51       diary_entry: Wpis w dzienniku
52       friend: Znajomy
53       language: Język
54       message: Wiadomość
55       node: Węzeł
56       node_tag: Znacznik węzła
57       notifier: Notifier
58       old_node: Wcześniejszy węzeł
59       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
60       old_relation: Stara relacja
61       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
62       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
63       old_way: Wcześniejsza droga
64       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
65       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
66       relation: Relacja
67       relation_member: Członek relacji
68       relation_tag: Znacznik relacji
69       session: Sesja
70       trace: Ślad
71       tracepoint: Punkt śladu
72       tracetag: Znacznik śladu
73       user: Użytkownik
74       user_preference: Preferencje użytkownika
75       user_token: Token użytkownika
76       way: Droga
77       way_node: Węzeł drogi
78       way_tag: Tag drogi
79   application: 
80     require_cookies: 
81       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
87       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
88       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
89       feed: 
90         title: Zestaw zmian {{id}}
91         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
92       osmchangexml: XML w formacie osmChange
93       title: Zestaw zmian
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Należy do:"
96       bounding_box: "Obszar edycji:"
97       box: prostokąt
98       closed_at: "Zamknięto:"
99       created_at: "Utworzono:"
100       has_nodes: 
101         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
102         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
103         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
104       has_relations: 
105         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
106         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
107         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
108       has_ways: 
109         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
110         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
111         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
112       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
113       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentarz:"
116       edited_at: "Edytowano:"
117       edited_by: "Edytował(a):"
118       in_changeset: "W zestawie zmian:"
119       version: "Wersja:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relacja {{relation_name}}
122       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Skasowano
125       larger: 
126         area: Zobacz obszar na większej mapie
127         node: Zobacz punkt na większej mapie
128         relation: Zobacz relację na większej mapie
129         way: Pokaż drogę na większej mapie
130       loading: Wczytywanie…
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
134         next_node_tooltip: Następny węzeł
135         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
136         next_way_tooltip: Następna droga
137         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
138         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
139         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
143         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
144         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
145     node: 
146       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
147       download_xml: Ściągnij XML
148       edit: edytuj
149       node: Węzeł
150       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
151       view_history: zobacz historię zmian
152     node_details: 
153       coordinates: "Współrzędne:"
154       part_of: "Jest częścią:"
155     node_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ściągnij XML
158       node_history: Historia zmian węzła
159       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
160       view_details: zobacz szczegóły
161     not_found: 
162       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
163       type: 
164         changeset: zestaw zmian
165         node: węzeł
166         relation: relacja
167         way: droga
168     paging_nav: 
169       of: z
170       showing_page: Widoczna jest strona
171     relation: 
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173       download_xml: Ściągnij XML
174       relation: Relacja
175       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
176       view_history: zobacz historię zmian
177     relation_details: 
178       members: "Zawiera:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     relation_history: 
181       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
182       download_xml: Ściągnij XML
183       relation_history: Historia zmian relacji
184       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
185       view_details: zobacz szczegóły
186     relation_member: 
187       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
188       type: 
189         node: Węzeł
190         relation: Relacja
191         way: Droga
192     start: 
193       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
194       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Dane
197       data_layer_name: Dane
198       details: Szczegóły
199       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
200       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
201       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
202       load_data: Załaduj dane
203       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
204       loading: Wczytywanie
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       object_list: 
207         api: Pobierz ten obszar z API
208         back: Wyświetlanie listy obiektów
209         details: Szczegóły
210         heading: Lista obiektów
211         history: 
212           type: 
213             node: Węzeł [[id]]
214             way: Droga [[id]]
215         selected: 
216           type: 
217             node: Węzeł [[id]]
218             way: Droga [[id]]
219         type: 
220           node: Węzeł
221           way: Droga
222       private_user: prywatny użytkownika
223       show_history: Pokaż zmiany
224       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
225       wait: Moment…
226       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
227     tag_details: 
228       tags: "Znaczniki:"
229       wiki_link: 
230         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
231         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
232       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
233     timeout: 
234       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
235       type: 
236         changeset: Zestaw zmian
237         node: węzeł
238         relation: relacja
239         way: droga
240     way: 
241       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
242       download_xml: Ściągnij XML
243       edit: edytuj
244       view_history: pokaż historię
245       way: Droga
246       way_title: "Droga: {{way_name}}"
247     way_details: 
248       also_part_of: 
249         one: należy również do drogi {{related_ways}}
250         other: należy również do dróg {{related_ways}}
251       nodes: "Węzły:"
252       part_of: "Jest częścią:"
253     way_history: 
254       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
255       download_xml: Ściągnij XML
256       view_details: zobacz szczegóły
257       way_history: Historia zmian drogi
258       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
259   changeset: 
260     changeset: 
261       anonymous: Anonim
262       big_area: (pełny)
263       no_comment: (brak)
264       no_edits: (brak edycji)
265       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
266       still_editing: (nadal edytowany)
267       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
268     changeset_paging_nav: 
269       next: Następna »
270       previous: "« Poprzednia"
271       showing_page: Strona {{page}}
272     changesets: 
273       area: Obszar
274       comment: Komentarz
275       id: ID
276       saved_at: Zapisano
277       user: Użytkownik
278     list: 
279       description: Ostatnie zmiany
280       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
281       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
282       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
283       heading: Zestawy zmian
284       heading_bbox: Zestawy zmian
285       heading_user: Zestawy zmian
286       heading_user_bbox: Zestawy zmian
287       title: Zestawy zmian
288       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
289       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
290       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
291   diary_entry: 
292     diary_comment: 
293       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
294       confirm: Potwierdź
295       hide_link: Ukryj ten komentarz
296     diary_entry: 
297       comment_count: 
298         one: 1 komentarz
299         other: "{{count}} komentarzy"
300       comment_link: Skomentuj ten wpis
301       confirm: Potwierdź
302       edit_link: Edytuj ten wpis
303       hide_link: Ukryj ten wpis
304       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
305       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
306     edit: 
307       body: "Treść:"
308       language: "Język:"
309       latitude: "Szerokość geograficzna:"
310       location: "Położenie:"
311       longitude: "Długość geograficzna:"
312       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
313       save_button: Zapisz
314       subject: "Temat:"
315       title: Edycja wpisu dziennika
316       use_map_link: na mapie
317     feed: 
318       all: 
319         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
320         title: Wpisy OpenStreetMap
321       language: 
322         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
323         title: Wpisy w języku {{language_name}}
324       user: 
325         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
326         title: Wpisy dla {{user}}
327     list: 
328       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
329       new: Nowy wpis do dziennika
330       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
331       newer_entries: Nowsze wpisy
332       no_entries: Brak wpisów dziennika
333       older_entries: Starsze wpisy
334       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
335       title: Dzienniki użytkowników
336       user_title: Dziennik dla {{user}}
337     location: 
338       edit: Edytuj
339       location: "Położenie:"
340       view: Podgląd
341     new: 
342       title: Nowy wpis do dziennika
343     no_such_entry: 
344       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
345       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
346       title: Nie ma takiego wpisu
347     no_such_user: 
348       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
349       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
350       title: Nie znaleziono użytkownika
351     view: 
352       leave_a_comment: Zostaw komentarz
353       login: Zaloguj się
354       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
355       save_button: Zapisz
356       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
357       user_title: Dziennik dla {{user}}
358   editor: 
359     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
360     potlatch: 
361       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
362       name: Potlatch 1
363     potlatch2: 
364       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
365       name: Potlatch 2
366   export: 
367     start: 
368       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
369       area_to_export: Obszar do eksportu
370       embeddable_html: HTML do wklejenia
371       export_button: Eksportuj
372       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
373       format: Format
374       format_to_export: Format eksportu
375       image_size: Rozmiar obrazka
376       latitude: "Szer:"
377       licence: Licencja
378       longitude: "Dł:"
379       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
380       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
381       max: max
382       options: Opcje
383       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
384       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
385       output: Wynik
386       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
387       scale: Skala
388       too_large: 
389         heading: Obszar zbyt duży
390       zoom: Zoom
391     start_rjs: 
392       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
393       change_marker: Zmień pozycję pinezki
394       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
395       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
396       export: Eksport
397       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
398       view_larger_map: Większy widok mapy
399   geocoder: 
400     description: 
401       title: 
402         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
403         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
404         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
405       types: 
406         cities: Miasta
407         places: Miejsca
408         towns: Miasta
409     description_osm_namefinder: 
410       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
411     direction: 
412       east: na wschód
413       north: na północ
414       north_east: na północny wschód
415       north_west: na północny zachód
416       south: na południe
417       south_east: na południowy wschód
418       south_west: na południowy zachód
419       west: na zachód
420     distance: 
421       one: ok. 1km
422       other: około {{count}}km
423       zero: mniej niż 1km
424     results: 
425       more_results: Więcej wyników
426       no_results: Nie znaleziono
427     search: 
428       title: 
429         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
430         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
432         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
433         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
434         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
435         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
436     search_osm_namefinder: 
437       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
438       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
439     search_osm_nominatim: 
440       prefix: 
441         amenity: 
442           airport: Lonisko
443           arts_centre: Centrum sztuki
444           atm: Bankomat
445           auditorium: Audytorium
446           bank: Bank
447           bar: Bar
448           bench: Ławka
449           bicycle_parking: Parking rowerowy
450           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
451           brothel: Burdel
452           bureau_de_change: Kantor
453           bus_station: Stacja autobusowa
454           cafe: Kawiarnia
455           car_rental: Wynajem samochodów
456           car_sharing: Dzielenie się samochodami
457           car_wash: Myjnia samochodowa
458           casino: Kasyno
459           cinema: Kino
460           clinic: Przychodnia
461           club: Klub
462           college: Uczelnia
463           community_centre: Centrum społeczności
464           courthouse: Sąd
465           crematorium: Krematorium
466           dentist: Gabinet dentystyczny
467           doctors: Doktorzy
468           dormitory: Bursa
469           drinking_water: Źródło wody pitnej
470           driving_school: Nauka jazdy
471           embassy: Ambasada
472           emergency_phone: Telefon alarmowy
473           fast_food: Fast Food
474           ferry_terminal: Terminal promowy
475           fire_hydrant: Hydrant
476           fire_station: Remiza strażacka
477           fountain: Fontanna
478           fuel: Stacja benzynowa
479           grave_yard: Mniejszy cmentarz
480           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
481           hall: Hala
482           health_centre: Ośrodek zdrowia
483           hospital: Szpital
484           hotel: Hotel
485           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
486           ice_cream: Lodziarnia
487           kindergarten: Przedszkole
488           library: Biblioteka
489           market: Targowisko
490           marketplace: Plac targowy
491           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
492           nightclub: Klub nocny
493           nursery: Żłobek
494           nursing_home: Dom opieki
495           office: Biuro
496           park: Park
497           parking: Parking
498           pharmacy: Apteka
499           place_of_worship: Miejsce kultu
500           police: Posterunek policji
501           post_box: Skrzynka pocztowa
502           post_office: Poczta
503           preschool: Przedszkole
504           prison: Więzienie
505           pub: Pub
506           public_building: Budynek publiczny
507           public_market: Rynek publiczny
508           reception_area: Recepcja
509           recycling: Miejsce recyklingu
510           restaurant: Restauracja
511           retirement_home: Dom starców
512           sauna: Sauna
513           school: Szkoła
514           shelter: Schron
515           shop: Sklep
516           shopping: Zakupy
517           social_club: Klub towarzyski
518           studio: Studio
519           supermarket: Supermarket
520           taxi: Postój taksówek
521           telephone: Budka telefoniczna
522           theatre: Teatr
523           toilets: Toaleta publiczna
524           townhall: Urząd miejski
525           university: Uniwersytet
526           vending_machine: Automat do sprzedaży
527           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
528           village_hall: Urząd gminy
529           waste_basket: Marnowanie koszyka
530           wifi: Dostęp do WiFi
531           youth_centre: Centrum młodzieżowe
532         boundary: 
533           administrative: Granica administracyjna
534         building: 
535           apartments: Blok mieszkalny
536           block: Budynek bloku
537           bunker: Bunkier
538           chapel: Kaplica
539           church: Kościół
540           city_hall: Ratusz
541           commercial: Budynek handlowy
542           dormitory: Bursa
543           entrance: Wejście do budynku
544           faculty: Budynek prawny
545           farm: Budynek gospodarczy
546           flats: Mieszkania
547           garage: Garaż
548           hall: Hala
549           hospital: Budynek szpitala
550           hotel: Hotel
551           house: Dom
552           industrial: Budynek przemysłowy
553           office: Budynek biurowy
554           public: Budynek publiczny
555           residential: Budynek mieszkalny
556           retail: Budynek detaliczny
557           school: Budynek szkoły
558           shop: Sklep
559           stadium: Stadion
560           store: Składnica
561           terrace: Taras
562           tower: Wieża
563           train_station: Stacja kolejowa
564           university: Budynek uniwersytetu
565           "yes": Budynek
566         highway: 
567           bridleway: Droga dla koni
568           bus_guideway: Droga dla autobusów
569           bus_stop: Przystanek autobusowy
570           byway: Boczna droga
571           construction: Droga budowana
572           cycleway: Ścieżka rowerowa
573           distance_marker: Znak odległości
574           emergency_access_point: Punkt awaryjny
575           footway: Chodnik
576           ford: Bród
577           gate: Bramka
578           living_street: Strefa zamieszkania
579           minor: Drobna droga
580           motorway: Autostrada
581           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
582           motorway_link: Autostrada - dojazd
583           path: Ścieżka
584           pedestrian: Droga dla pieszych
585           platform: Podwyższenie
586           primary: Droga krajowa
587           primary_link: Droga krajowa - dojazd
588           raceway: Tor wyścigowy
589           residential: Droga osiedlowa
590           road: Droga
591           secondary: Droga wojewódzka
592           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
593           service: Droga serwisowa
594           services: Usługi autostrady
595           steps: Schody
596           stile: Przełaz
597           tertiary: Droga powiatowa
598           track: Droga gruntowa
599           trail: Szlak
600           trunk: Droga ekspresowa
601           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
602           unclassified: Droga gminna
603           unsurfaced: Nierówna droga
604         historic: 
605           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
606           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
607           boundary_stone: Graniczny głaz
608           building: Budynek
609           castle: Zamek
610           church: Kościół
611           house: Dom
612           icon: Ikona
613           manor: Dwór
614           memorial: Mniejszy pomnik
615           mine: Kopalnia
616           monument: Pomnik
617           museum: Muzeum
618           ruins: Ruiny
619           tower: Wieża
620           wayside_cross: Przydrożny krzyż
621           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
622           wreck: Wrak
623         landuse: 
624           allotments: Ogródki działkowe
625           basin: Dorzecze
626           brownfield: Grunty poprzemysłowe
627           cemetery: Cmentarz
628           commercial: Obszar handlowo-usługowy
629           conservation: Konserwacja
630           construction: Teren budowy
631           farm: Farma
632           farmland: Grunty rolne
633           farmyard: Podwórze gospodarskie
634           forest: Las
635           grass: Trawa
636           greenfield: Tereny niezagospodarowane
637           industrial: Teren przemysłowy
638           landfill: Wysypisko śmieci
639           meadow: Łąka
640           military: Teren wojskowy
641           mine: Kopalnia
642           mountain: Góra
643           nature_reserve: Rezerwat przyrody
644           park: Park
645           piste: Trasa
646           plaza: Plac
647           quarry: Kamieniołom
648           railway: Teren kolejowy
649           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
650           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
651           residential: Zabudowa mieszkaniowa
652           retail: Handel detaliczny
653           village_green: Park miejski
654           vineyard: Winnica
655           wetland: Tereny podmokłe
656           wood: Puszcza
657         leisure: 
658           beach_resort: Strzeżona plaża
659           common: Błonie
660           fishing: Łowisko
661           garden: Ogród
662           golf_course: Pole golfowe
663           ice_rink: Lodowisko
664           marina: Marina
665           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
666           nature_reserve: Rezerwat naturalny
667           park: Park
668           pitch: Boisko sportowe
669           playground: Plac zabaw
670           recreation_ground: Pole rekreacyjne
671           slipway: Pochylnia
672           sports_centre: Centrum sportu
673           stadium: Stadion
674           swimming_pool: Basen
675           track: Bieżnia
676           water_park: Park wodny
677         natural: 
678           bay: Zatoka
679           beach: Plaża
680           cape: Przylądek
681           cave_entrance: Wejście do jaskini
682           channel: Kanał
683           cliff: Urwisko
684           coastline: Linia brzegowa
685           crater: Krater
686           feature: Obiekt
687           fell: Hale górskie
688           fjord: Fiord
689           geyser: Gejzer
690           glacier: Lodowiec
691           heath: Wrzosowisko
692           hill: Wzgórze
693           island: Wyspa
694           land: Ląd
695           marsh: Bagno
696           moor: Torfowisko
697           mud: Muł
698           peak: Szczyt
699           point: Punkt
700           reef: Rafa
701           ridge: Grzbiet
702           river: Rzeka
703           rock: Skała
704           scree: Zsypisko
705           scrub: Zagajnik
706           shoal: Mielizna
707           spring: Źródło
708           strait: Cieśnina
709           tree: Drzewo
710           valley: Dolina
711           volcano: Wulkan
712           water: Woda
713           wetland: Obszar podmokły
714           wetlands: Obszary podmokłe
715           wood: Puszcza
716         place: 
717           airport: Lotnisko
718           city: Miasto
719           country: Kraj
720           county: Powiat
721           farm: Farma
722           hamlet: Osada
723           house: Dom
724           houses: Zabudowanie
725           island: Wyspa
726           islet: Wysepka
727           locality: Rejon
728           moor: Torfowisko
729           municipality: Gmina
730           postcode: Kod pocztowy
731           region: Rejon
732           sea: Morze
733           state: Stan
734           subdivision: Dzielnica
735           suburb: Osiedle
736           town: Miasteczko
737           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
738           village: Wieś
739         railway: 
740           abandoned: Dawna linia kolejowa
741           construction: Budowana linia kolejowa
742           disused: Nieczynna trasa kolejowa
743           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
744           funicular: Kolejka linowa
745           halt: Przystanek kolejowy
746           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
747           junction: Węzeł Kolejowy
748           level_crossing: Przejazd kolejowy
749           light_rail: Lekka kolej
750           monorail: Kolej jednoszynowa
751           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
752           platform: Peron
753           preserved: Kolej zabytkowa
754           spur: Bocznica kolejowa
755           station: Stacja kolejowa
756           subway: Stacja metra
757           subway_entrance: Wejście na stację metra
758           switch: Zwrotnica
759           tram: Linia tramwajowa
760           tram_stop: Przystanek tramwajowy
761           yard: Jard kolejowy
762         shop: 
763           alcohol: Sklep monopolowy
764           apparel: Sklep odzieżowy
765           art: Sklep z dziełami sztuki
766           bakery: Piekarnia
767           beauty: Salon kosmetyczny
768           beverages: Sklep z napojami
769           bicycle: Sklep rowerowy
770           books: Księgarnia
771           butcher: Rzeźnik
772           car: Sklep samochodowy
773           car_dealer: Salon samochodowy
774           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
775           car_repair: Naprawa samochodów
776           carpet: Sklep z dywanami
777           charity: Sklep miłosny
778           chemist: Drogeria
779           clothes: Sklep odzieżowy
780           computer: Sklep komputerowy
781           confectionery: Cukiernia
782           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
783           copyshop: Ksero
784           cosmetics: Sklep kosmetyczny
785           department_store: Dom towarowy
786           discount: Sklep z produktami po obniżce
787           doityourself: Sklep budowlany
788           drugstore: Drogeria
789           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
790           electronics: Sklep elektroniczny
791           estate_agent: Biuro nieruchomości
792           farm: Sklep gospodarski
793           fashion: Sklep modelarski
794           fish: Sklep rybny
795           florist: Kwiaciarnia
796           food: Sklep spożywczy
797           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
798           furniture: Sklep meblowy
799           gallery: Galeria
800           garden_centre: Centrum ogrodnicze
801           general: Sklep ogólny
802           gift: Sklep z pamiątkami
803           greengrocer: Warzywniak
804           grocery: Sklep spożywczy
805           hairdresser: Fryzjernia
806           hardware: Sklep ze sprzętem
807           hifi: Hi-Fi
808           insurance: Ubezpieczenie
809           jewelry: Sklep z biżuterią
810           kiosk: Kiosk
811           laundry: Pralnia
812           mall: Centrum handlowe
813           market: Targowisko
814           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
815           motorcycle: Sklep z motocyklami
816           music: Sklep muzyczny
817           newsagent: Kiosk
818           optician: Optyk
819           organic: Sklep z produktami organicznymi
820           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
821           pet: Sklep ze zwierzątkami
822           photo: Sklep fotograficzny
823           salon: Salon
824           shoes: Sklep obuwniczy
825           shopping_centre: Centrum handlowe
826           sports: Sklep sportowy
827           stationery: Sklep papierniczy
828           supermarket: Supermarket
829           toys: Sklep zabawkowy
830           travel_agency: Biuro podróży
831           video: Sklep filmowy
832           wine: Winiarnia
833         tourism: 
834           alpine_hut: Chata Alpejska
835           artwork: Sztuka
836           attraction: Atrakcja turystyczna
837           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
838           cabin: Kabina
839           camp_site: Miejsce na kamping
840           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
841           chalet: Schronisko
842           guest_house: Pensjonat
843           hostel: Hostel
844           hotel: Hotel
845           information: Informacja turystyczna
846           lean_to: Nachylenie
847           motel: Motel
848           museum: Muzeum
849           picnic_site: Miejsce na piknik
850           theme_park: Park tematyczny
851           valley: Dolina
852           viewpoint: Punkt widokowy
853           zoo: Zoo
854         waterway: 
855           boatyard: Stocznia
856           canal: Kanał
857           connector: Złącze dróg wodnych
858           dam: Tama
859           derelict_canal: Opuszczony kanał
860           ditch: Rów
861           dock: Basen portowy
862           drain: Rów odpływowy
863           lock: Zastawka
864           lock_gate: Śluza
865           mineral_spring: Źródło mineralne
866           mooring: Kotwicowisko
867           rapids: Katarakty
868           river: Rzeka
869           riverbank: Brzeg rzeki
870           stream: Strumień
871           wadi: Starorzecze
872           water_point: Punkt wodny
873           waterfall: Wodospad
874           weir: Jaz
875   javascripts: 
876     map: 
877       base: 
878         cycle_map: Mapa Rowerowa
879         noname: BrakNazwy
880     site: 
881       edit_tooltip: Edytuje mapę
882       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
883       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
884       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
885   layouts: 
886     copyright: Prawa autorskie i licencja
887     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
888     donate_link_text: dokonując darowizny
889     edit: Edycja
890     export: Eksport
891     export_tooltip: Eksport danych mapy
892     gps_traces: Ślady GPS
893     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
894     history: Zmiany
895     home: główna
896     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
897     inbox: poczta ({{count}})
898     inbox_tooltip: 
899       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
900       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
901       zero: Brak nowych wiadomości
902     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
903     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
904     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
905     license: 
906       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
907     log_in: zaloguj się
908     log_in_tooltip: Zaloguj się
909     logo: 
910       alt_text: Logo OpenStreetMap
911     logout: wyloguj
912     logout_tooltip: Wyloguj
913     make_a_donation: 
914       text: Przekaż darowiznę
915       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
916     news_blog: Blog informacyjny
917     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
918     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
919     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
920     shop: Zakupy
921     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
922     sign_up: zarejestruj
923     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
924     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
925     user_diaries: Dzienniczki
926     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
927     view: Mapa
928     view_tooltip: Zobacz mapę
929     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
930     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
931   license_page: 
932     foreign: 
933       english_link: oryginalna angielska wersja
934       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a {{english_original_link}}, preferowana jest strona w języku angielskim.
935       title: Informacje o tłumaczeniu
936     native: 
937       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
938       native_link: wersji po polsku
939       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
940       title: O stronie
941   message: 
942     delete: 
943       deleted: Wiadomość usunięta
944     inbox: 
945       date: Nadano
946       from: Od
947       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
948       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
949       outbox: nadawcza
950       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
951       subject: Temat
952       title: Wiadomości odebrane
953       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
954     mark: 
955       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
956       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
957     message_summary: 
958       delete_button: Usuń
959       read_button: Oznacz jako przeczytaną
960       reply_button: Odpowiedz
961       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
962     new: 
963       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
964       body: Treść
965       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
966       message_sent: Wiadomość wysłana
967       send_button: Wyślij
968       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
969       subject: Temat
970       title: Wysyłanie wiadomości
971     no_such_user: 
972       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
973       heading: Nie ma takiego użytkownika
974       title: Nie ma takiego użytkownika
975     outbox: 
976       date: Nadano
977       inbox: odbiorcza
978       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
979       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
980       outbox: nadawcza
981       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
982       subject: Temat
983       title: Wiadomości wysłane
984       to: Do
985       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
986     read: 
987       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
988       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
989       date: Nadano
990       from: Od
991       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
992       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
993       reply_button: Odpowiedz
994       subject: Temat
995       title: Czytanie wiadomości
996       to: Do
997       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
998     sent_message_summary: 
999       delete_button: Usuń
1000   notifier: 
1001     diary_comment_notification: 
1002       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1003       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1004       hi: Witaj {{to_user}},
1005       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1006     email_confirm: 
1007       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1008     email_confirm_html: 
1009       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1010       greeting: Cześć,
1011       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1012     email_confirm_plain: 
1013       greeting: Cześć,
1014       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1015       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1016     friend_notification: 
1017       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1018       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1019       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1020     gpx_notification: 
1021       and_no_tags: i brak znaczników
1022       and_the_tags: i następujące znaczniki
1023       failure: 
1024         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1025         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1026         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1027         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1028       greeting: Witaj,
1029       success: 
1030         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1031         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1032       with_description: z opisem
1033       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1034     lost_password: 
1035       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1036     lost_password_html: 
1037       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1038       greeting: Witaj,
1039       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1040     lost_password_plain: 
1041       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1042       greeting: Cześć,
1043       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1044       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1045     message_notification: 
1046       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1047       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1048       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1049       hi: Witaj {{to_user}},
1050     signup_confirm: 
1051       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1052     signup_confirm_html: 
1053       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1054       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1055       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1056       greeting: Cześć!
1057       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1058       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1059       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1060       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1061       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1062       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1063       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1064     signup_confirm_plain: 
1065       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1066       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1067       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1068       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1069       current_user_2: "tu:"
1070       greeting: Cześć!
1071       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1072       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1073       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1074       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1075       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1076       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1077       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1078       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1079   oauth: 
1080     oauthorize: 
1081       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1082       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1083       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1084       allow_write_api: modyfikuj mapę
1085       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1086       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1087       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1088       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1089     revoke: 
1090       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1091   oauth_clients: 
1092     edit: 
1093       submit: Edytuj
1094     form: 
1095       required: Wymagane
1096     index: 
1097       application: Nazwa aplikacji
1098       my_apps: Programy klienckie
1099       my_tokens: Zarejestrowane programy
1100       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1101       revoke: Odwołaj!
1102       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1103     show: 
1104       edit: Edytuj szczegóły
1105   site: 
1106     edit: 
1107       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1108       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1109       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1110       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1111       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1112       user_page_link: stronie użytkownika
1113     index: 
1114       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1115       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1116       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1117       license: 
1118         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1119         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1120         project_name: projektu OpenStreetMap
1121       permalink: Permalink
1122       shortlink: Shortlink
1123     key: 
1124       map_key: Legenda
1125       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1126       table: 
1127         entry: 
1128           admin: Granica administracyjna
1129           allotments: Ogródki działkowe
1130           apron: 
1131             - Płyta lotniska
1132             - terminal
1133           bridge: Czarny obrys – most
1134           bridleway: Ścieżka dla koni
1135           brownfield: Teren powyburzeniowy
1136           building: Ważny budynek
1137           byway: Droga boczna
1138           cable: 
1139             - Kolej linowa
1140             - wyciąg krzesełkowy
1141           cemetery: Cmentarz
1142           centre: Centrum sportowe
1143           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1144           common: 
1145             - Pole
1146             - łąka
1147           construction: Drogi w budowie
1148           cycleway: Ścieżka rowerowa
1149           destination: Dostęp do punktu docelowego
1150           farm: Gospodarstwo rolne
1151           footway: Chodnik
1152           forest: Las
1153           golf: Pole golfowe
1154           heathland: Wrzosowisko
1155           industrial: Teren przemysłowy
1156           lake: 
1157             - Jezioro
1158             - rezerwuar
1159           military: Teren wojskowy
1160           motorway: Autostrada
1161           park: Park
1162           permissive: Możliwy wstęp
1163           pitch: Boisko sportowe
1164           primary: Droga pierwszorzędna
1165           private: Wstęp prywatny
1166           rail: Tory kolejowe
1167           reserve: Rezerwat przyrody
1168           resident: Teren mieszkalny
1169           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1170           runway: 
1171             - Pas startowy
1172             - kołowania
1173           school: 
1174             - Szkoła
1175             - uniwersytet
1176           secondary: Droga drugorzędna
1177           station: Dworzec kolejowy
1178           subway: Metro
1179           summit: 
1180             - Góra
1181             - szczyt
1182           tourist: Atrakcja turystyczna
1183           track: Ścieżka
1184           tram: 
1185             - Lekka kolej
1186             - tramwaj
1187           trunk: Droga główna
1188           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1189           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1190           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1191           wood: Puszcza
1192     search: 
1193       search: Szukaj
1194       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1195       submit_text: →
1196       where_am_i: Gdzie jestem?
1197       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1198     sidebar: 
1199       close: Zamknij
1200       search_results: Wyniki wyszukiwania
1201   time: 
1202     formats: 
1203       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1204   trace: 
1205     create: 
1206       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1207       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1208     delete: 
1209       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1210     edit: 
1211       description: "Opis:"
1212       download: pobierz
1213       edit: edytuj
1214       filename: "Nazwa pliku:"
1215       heading: Edycja śladu {{name}}
1216       map: mapa
1217       owner: "Autor:"
1218       points: "Punkty:"
1219       save_button: Zapisz zmiany
1220       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1221       tags: "Znaczniki:"
1222       tags_help: rozdzielone przecinkami
1223       title: Edycja śladu {{name}}
1224       uploaded_at: "Załadowano:"
1225       visibility: "Widoczność:"
1226       visibility_help: co to znaczy?
1227     list: 
1228       public_traces: Publiczne ślady GPS
1229       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1230       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1231       your_traces: Twoje ślady GPS
1232     make_public: 
1233       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1234     no_such_user: 
1235       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1236       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1237       title: Nie ma takiego użytkownika
1238     offline: 
1239       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1240       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1241     offline_warning: 
1242       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1243     trace: 
1244       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1245       by: utworzony przez użytkownika
1246       count_points: "{{count}} punktów"
1247       edit: edycja
1248       edit_map: Edytuj Mapę
1249       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1250       in: w
1251       map: mapa
1252       more: więcej
1253       pending: OCZEKUJE
1254       private: PRYWATNY
1255       public: PUBLICZNY
1256       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1257       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1258       view_map: Pokaż mapę
1259     trace_form: 
1260       description: Opis
1261       help: Pomoc
1262       tags: Znaczniki
1263       tags_help: rozdzielone przecinkami
1264       upload_button: Wgrywaj
1265       upload_gpx: Plik GPX
1266       visibility: Widoczność
1267       visibility_help: co to znaczy?
1268     trace_header: 
1269       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1270       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1271       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1272       upload_trace: Wyślij ślad
1273       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1274     trace_optionals: 
1275       tags: Znaczniki
1276     trace_paging_nav: 
1277       next: Następny &raquo;
1278       previous: "&laquo; Poprzedni"
1279       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1280     view: 
1281       delete_track: Wykasuj ten ślad
1282       description: "Opis:"
1283       download: pobierz
1284       edit: edycja
1285       edit_track: Edytuj ten ślad
1286       filename: "Plik:"
1287       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1288       map: mapa
1289       none: Brak
1290       owner: "Autor:"
1291       pending: OCZEKUJE
1292       points: "Punktów:"
1293       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1294       tags: "Znaczniki:"
1295       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1296       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1297       uploaded: "Dodano:"
1298       visibility: "Widoczność:"
1299     visibility: 
1300       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1301       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1302       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1303       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1304   user: 
1305     account: 
1306       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1307       delete image: Usuń obecną grafikę
1308       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1309       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1310       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1311       home location: "Lokalizacja domowa:"
1312       image: "Grafika:"
1313       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1314       latitude: "Szerokość:"
1315       longitude: "Długość geograficzna:"
1316       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1317       my settings: Moje ustawienia
1318       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1319       new image: Dodaj grafikę
1320       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1321       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1322       profile description: "Opis profilu:"
1323       public editing: 
1324         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1325         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1326         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1327         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1328         enabled link text: co to jest?
1329         heading: "Edycje publiczne:"
1330       public editing note: 
1331         heading: Publiczna edycja
1332         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1333       replace image: Zmień obecną grafikę
1334       return to profile: Powrót do profilu.
1335       save changes button: Zapisz zmiany
1336       title: Zmiana ustawień konta
1337       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1338     confirm: 
1339       button: Potwierdzam
1340       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1341       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1342       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1343     confirm_email: 
1344       button: Potwierdzam
1345       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1346       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1347       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1348       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1349     filter: 
1350       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1351     go_public: 
1352       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1353     list: 
1354       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1355       heading: Użytkownicy
1356       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1357       title: Użytkownicy
1358     login: 
1359       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1360       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1361       create_account: załóż konto
1362       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1363       heading: Logowanie
1364       login_button: Zaloguj się
1365       lost password link: Zapomniane hasło?
1366       password: "Hasło:"
1367       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1368       remember: "Pamiętaj mnie:"
1369       title: Logowanie
1370     logout: 
1371       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1372       logout_button: Wyloguj
1373       title: Wyloguj
1374     lost_password: 
1375       email address: "Adres e-mail:"
1376       heading: Zapomniałeś hasła?
1377       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1378       new password button: Wyczyść hasło
1379       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1380       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1381       title: zgubione hasło
1382     make_friend: 
1383       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1384       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1385       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1386     new: 
1387       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1388       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1389       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1390       continue: Kontynuuj
1391       display name: "Przyjazna nazwa:"
1392       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1393       email address: "Adres e-mail:"
1394       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1395       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1396       heading: Zakładanie konta
1397       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytorów</a>.
1398       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1399       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1400       password: "Hasło:"
1401       title: Nowe konto
1402     no_such_user: 
1403       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1404       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1405       title: Nie znaleziono użytkownika
1406     popup: 
1407       friend: Znajomy
1408       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1409       your location: Twoje położenie
1410     remove_friend: 
1411       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1412       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1413     reset_password: 
1414       confirm password: Potwierdź hasło
1415       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1416       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1417       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1418       password: Hasło
1419       reset: Resetuj hasło
1420       title: zresetuj hasło
1421     set_home: 
1422       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1423     suspended: 
1424       heading: Konto zawieszone
1425       title: Konto zawieszone
1426     terms: 
1427       agree: Akceptuję
1428       consider_pd_why: co to oznacza?
1429       decline: Nie akceptuję
1430       legale_names: 
1431         france: Francja
1432         italy: Włochy
1433         rest_of_world: Reszta świata
1434       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1435     view: 
1436       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1437       add as friend: dodaj do znajomych
1438       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1439       block_history: otrzymane blokady
1440       blocks by me: nałożone blokady
1441       blocks on me: otrzymane blokady
1442       confirm: Potwierdź
1443       create_block: zablokuj tego użytkownika
1444       created from: "Stworzony z:"
1445       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1446       delete_user: usuń to konto
1447       description: Opis
1448       diary: dziennik
1449       edits: edycje
1450       email address: Adres e‐mail
1451       hide_user: ukryj tego użytkownika
1452       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1453       km away: "{{count}}km stąd"
1454       m away: "{{count}}m stąd"
1455       mapper since: "Mapuje od:"
1456       moderator_history: nałożone blokady
1457       my diary: mój dziennik
1458       my edits: moje zmiany
1459       my settings: moje ustawienia
1460       my traces: moje ślady
1461       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1462       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1463       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1464       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1465       oauth settings: ustawienia oauth
1466       remove as friend: usuń ze znajomych
1467       role: 
1468         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1469         grant: 
1470           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1471           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1472         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1473         revoke: 
1474           administrator: Cofnij dostęp administratora
1475           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1476       send message: wyślij wiadomość
1477       settings_link_text: stronie ustawień
1478       status: "Stan:"
1479       traces: ślady
1480       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1481       user location: Lokalizacja użytkownika
1482       your friends: Twoi znajomi
1483   user_block: 
1484     blocks_by: 
1485       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1486       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1487       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1488     create: 
1489       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1490       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1491       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1492     edit: 
1493       back: Zobacz wszystkie blokady
1494       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1495       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1496       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1497       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1498       show: Zobacz tę blokadę
1499       submit: Uaktualnij blokadę
1500       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1501     filter: 
1502       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1503       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1504       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1505     helper: 
1506       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1507       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1508       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1509     index: 
1510       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1511       heading: Lista blokad użytkowników
1512       title: Blokady użytkownika
1513     model: 
1514       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1515       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1516     new: 
1517       back: Zobacz wszystkie blokady
1518       submit: Utwórz blokadę
1519     not_found: 
1520       back: Powrót do spisu
1521       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1522     partial: 
1523       confirm: Na pewno?
1524       creator_name: Twórca
1525       display_name: Zablokowany użytkownik
1526       edit: Edytuj
1527       not_revoked: (nie odwołana)
1528       reason: Powód blokady
1529       revoke: Odwołaj
1530       revoker_name: Odwołana przez
1531       show: Pokaż
1532       status: Status
1533     period: 
1534       one: 1 godzina
1535       other: "{{count}} godzin"
1536     revoke: 
1537       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1538       flash: Blokada została odwołana.
1539       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1540       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1541       revoke: Odwołaj
1542       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1543       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1544     show: 
1545       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1546       confirm: Na pewno?
1547       edit: Edytuj
1548       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1549       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1550       reason: Przyczyna blokady
1551       revoke: Odwołaj
1552       revoker: Cofający uprawnienia
1553       show: Pokaż
1554       status: Status
1555       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1556       time_past: Zakończona {{time}} temu
1557       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1558     update: 
1559       success: Blokada zaktualizowana.
1560   user_role: 
1561     filter: 
1562       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1563       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1564       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1565       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1566     grant: 
1567       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1568       confirm: Potwierdź
1569       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1570       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1571       title: Potwierdź przyznawanie roli
1572     revoke: 
1573       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1574       confirm: Potwierdź
1575       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1576       heading: Potwierdź cofanie roli
1577       title: Potwierdź cofanie roli