Importing new messages to existing languages from Translatewiki. See
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 gcf: 
2   browse: 
3     changeset: 
4       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
5       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
6       download: Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}
7       osmchangexml: osmChanjeman XML
8     changeset_details: 
9       belongs_to: "Sé ta :"
10       bounding_box: "karé limit :"
11       box: bwet
12       closed_at: "Fini lè :"
13       created_at: "Kréyé lè :"
14       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
15       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
16       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
17       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
18       show_area_box: Montré karé limit la
19     common_details: 
20       edited_at: "Édité lè :"
21       edited_by: "Édité pa :"
22       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
23       version: "Vèsion :"
24     containing_relation: 
25       entry: Rèlasion {{relation_name}}
26       entry_role: Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})
27     map: 
28       deleted: Fasé
29       loading: Ka Chajé...
30     node: 
31       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}
32       download_xml: Chajé XML
33       node: Pwen
34       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
35       view_history: Vwè istwa la
36     node_details: 
37       part_of: "Adan:"
38     node_history: 
39       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}
40       download_xml: Chajé XML
41       node_history: istwa Pwen
42       view_details: Vwè plis biten
43     not_found: 
44       sorry: Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}.
45     paging_nav: 
46       of: a
47       showing_page: Paj la ka vin
48     relation_details: 
49       members: "Manm :"
50       part_of: "Adan :"
51     relation_history: 
52       relation_history: Istwa rèlasion
53       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
54     start: 
55       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
56       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
57     start_rjs: 
58       data_frame_title: Doné
59       details: Plis bitin
60       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
61       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
62       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
63       load_data: Chajé sé doné la
64       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
65       loading: Y ka chajé...
66       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
67       private_user: Itilizatè privé
68       show_history: Vwè listwa la
69       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
70       wait: Atann...
71       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
72   diary_entry: 
73     diary_comment: 
74       comment_from: Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}
75     diary_entry: 
76       comment_count: 
77         one: On Komantè
78         other: "{{count}} Komantè"
79       comment_link: Palé asi nouvel la sa
80       edit_link: Modifié nouvel la sa
81       posted_by: Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}
82       reply_link: Réponn nouvel la sa
83     edit: 
84       body: "Mésaj:"
85       language: "Lang:"
86       latitude: "Latitid:"
87       location: "Ki koté:"
88       longitude: "Longitid:"
89       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
90       save_button: Enrèjistré
91       subject: "Sijè:"
92       use_map_link: Sèvi èvè kat la
93     list: 
94       new: Nouvel nèf an jounal la
95       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
96       newer_entries: Nouvel pi fré
97       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
98       older_entries: Nouvel rasi
99       recent_entries: "Nouvel fré:"
100     new: 
101       title: Nouvel nèf an jounal la
102     no_such_entry: 
103       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
104       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
105     no_such_user: 
106       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107   layouts: 
108     alt_donation: Ba OpenStreetMap On Fòs
109     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
110     donate_link_text: Bay Chabon
111     edit: Modifié
112     export: Voyé déwò
113     gps_traces: Chimen GPS
114     help_wiki: On ti pal & Wiki(koman fè)
115     history: Istwa sa ou fè
116     inbox: Bwet a let ({{count}})
117     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
118     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
119     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
120     log_in: Rantré
121     logout: Chapé
122     news_blog: Blog a nouvel
123     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
124     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
125     shop: Boutik
126     sign_up: Enskriw
127     sotm: Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!
128     tag_line: Lyannaj pou kat lib
129     user_diaries: Jounal
130     view: Vwè
131     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
132   map: 
133     coordinates: Sitiyasion
134     edit: Édité
135     view: Kat
136   notifier: 
137     diary_comment_notification: 
138       banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
139       banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
140   site: 
141     edit: 
142       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
143       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
144       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
145       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}.
146       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
147       user_page_link: paj_itilizatè
148     index: 
149       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
150       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
151       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
152       license: 
153         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
154         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
155         project_name: projè OpenStreetMap
156       permalink: Permalink
157     key: 
158       map_key: Léjann a kat la
159     search: 
160       search: Chèché
161       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
162       submit_text: Voyé
163       where_am_i: Ki moun an yé?
164     sidebar: 
165       close: Fèmé
166       search_results: Rézilta a chèché aw
167   user: 
168     account: 
169       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
170       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
171       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
172       home location: "La ou ka rété :"
173       latitude: "Latitid:"
174       longitude: "Longitid:"
175       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
176       my settings: Mes options
177       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
178       profile description: "Deskripsion a profil la :"
179       public editing: 
180         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
181         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
182         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
183         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
184         enabled link text: Ka sa yé?
185         heading: "Édision piblik:"
186       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
187       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
188       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
189     confirm: 
190       button: Konfirmé
191       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
192       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
193     confirm_email: 
194       button: Konfirmé
195       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
196       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
197     friend_map: 
198       nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
199       your location: Koté ou yé
200     go_public: 
201       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
202     login: 
203       create_account: Kréyé kont aw
204       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
205       heading: Konekté
206       login_button: Konektéw
207       lost password link: Ou pèd kòd aw?
208       password: "Kòd aw:"
209       please login: Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}.
210     lost_password: 
211       email address: "Adres imél aw :"
212       heading: Ou pèd kòd aw?
213       new password button: Voyé on nouvo kòd
214     new: 
215       confirm email address: "konfimé adres imél :"
216       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
217       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
218       display name: "Non aw afiché :"
219       email address: "Adres imél :"
220       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
221       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
222       heading: Ouvè on kont itilizatè
223       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
224       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
225       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
226       password: "Kòd :"
227       signup: Enskriw
228     no_such_user: 
229       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
230     set_home: 
231       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
232     view: 
233       add as friend: Ajouté on zanmi
234       add image: Ajouté on imaj
235       change your settings: Chanjé opsion aw
236       delete image: Woté on imaj
237       description: Deskription
238       diary: Jounal
239       edits: Édision
240       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}.
241       km away: "{{count}} km"
242       mapper since: "Arpantè dèpi:"
243       my diary: Jounal an mwen
244       my edits: Édision an mwen
245       my settings: Opsion an mwen
246       my traces: Chimen an mwen
247       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
248       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
249       no friends: Ou poko ni pon zanmi
250       no home location: Pa ni pon koté défini.
251       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
252       remove as friend: Woté on zanmi
253       send message: Voyé on mésaj
254       settings_link_text: Opsion
255       traces: Chimen
256       upload an image: Voyé on imaj
257       user image heading: Foto itilizatè
258       user location: Ola itilizatè yé
259       your friends: Kanmarad aw