]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         recipient: Príjemca
24         sender: Odosielateľ
25       trace: 
26         description: Popis
27         latitude: Zem. šírka
28         longitude: Zem. dĺžka
29         name: Meno
30         public: Verejné
31         size: Veľkosť
32         user: Užívateľ
33         visible: Viditeľný
34       user: 
35         active: Aktívny
36         description: Popis
37         display_name: Zobrazované meno
38         email: E-mail
39         languages: Jazyky
40         pass_crypt: Heslo
41     models: 
42       changeset: Súbor zmien
43       country: Krajina
44       diary_comment: Poznámka v denníku
45       diary_entry: Položka denníka
46       friend: Priateľ
47       language: Jazyk
48       message: Správa
49       node: Bod
50       node_tag: Tag bodu
51       old_node: Starý bod
52       old_node_tag: Stará značka bodu
53       old_relation: Stará relácia
54       old_relation_member: Starý člen relácie
55       old_relation_tag: Stará značka relácie
56       old_way: Stará cesta
57       old_way_node: Starý bod cesty
58       old_way_tag: Stará značka cesty
59       relation: Relácia
60       relation_member: Člen relácie
61       relation_tag: Značka relácie
62       session: Relácia
63       trace: Stopa
64       tracepoint: Bod stopy
65       tracetag: Značka stopy
66       user: Užívateľ
67       user_preference: Osobné nastavenia
68       way: Cesta
69       way_node: Bod cesty
70   application: 
71     require_cookies: 
72       cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
73     setup_user_auth: 
74       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
78       changesetxml: Súbor zmien XML
79       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
80       feed: 
81         title: Súbor zmien {{id}}
82         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
83       osmchangexml: osmZmena XML
84       title: Súbor zmien
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Patrí k:"
87       bounding_box: "Rozsah:"
88       box: rám
89       closed_at: "Zatvorené o:"
90       created_at: "Vytvorené o:"
91       has_nodes: 
92         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} body:"
93         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} body:"
94       has_relations: 
95         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
96         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
97       has_ways: 
98         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
99         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
100       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
101       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
102     common_details: 
103       changeset_comment: "Komentár:"
104       edited_at: "Upravené o:"
105       edited_by: "Upravené od:"
106       in_changeset: "V súbore zmien:"
107       version: "Verzia:"
108     containing_relation: 
109       entry: Relácia {{relation_name}}
110       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
111     map: 
112       deleted: Zmazané
113       larger: 
114         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
115         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
116         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
117         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
118       loading: Nahrávanie...
119     navigation: 
120       all: 
121         next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
122         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
123       user: 
124         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
125         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
126         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
127     node: 
128       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
129       download_xml: Stiahnuť XML
130       edit: upraviť
131       node: Bod
132       node_title: "Bod: {{node_name}}"
133       view_history: zobraziť históriu
134     node_details: 
135       coordinates: "Súradnice:"
136       part_of: "Časť z:"
137     node_history: 
138       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
139       download_xml: Stiahnuť XML
140       node_history: História bodu
141       node_history_title: "História bodu: {{node_name}}"
142       view_details: zobraziť detaily
143     not_found: 
144       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
145       type: 
146         changeset: počet zmien
147         node: bod
148         relation: relácia
149         way: cesta
150     paging_nav: 
151       of: z
152       showing_page: Strana
153     relation: 
154       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
155       download_xml: Stiahnuť XML
156       relation: Relácia
157       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
158       view_history: zobraziť históriu
159     relation_details: 
160       members: "Členovia:"
161       part_of: "Časť z:"
162     relation_history: 
163       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
164       download_xml: Stiahnuť XML
165       relation_history: História Relácie
166       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
167       view_details: zobraziť detaily
168     relation_member: 
169       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
170       type: 
171         node: Bod
172         relation: Relácia
173         way: Cesta
174     start: 
175       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
176       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
177     start_rjs: 
178       data_frame_title: Dáta
179       data_layer_name: Dáta
180       details: Detaily
181       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
182       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
183       history_for_feature: História pre [[feature]]
184       load_data: Nahrať Dáta
185       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
186       loading: Nahrávanie...
187       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
188       object_list: 
189         api: Priniesť túto oblasť z API
190         back: Zobraziť zoznam objektov
191         details: Detaily
192         heading: Zoznam objektov
193         history: 
194           type: 
195             node: Bod [[id]]
196             way: Cesta [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: Bod [[id]]
200             way: Cesta [[id]]
201         type: 
202           node: Bod
203           way: Cesta
204       private_user: anonymný používateľ
205       show_history: Zobraziť Históriu
206       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
207       wait: Čakajte...
208       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
209     tag_details: 
210       tags: "Tagy:"
211     timeout: 
212       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
213       type: 
214         changeset: zmenový súbor
215         node: bod
216         relation: relácia
217         way: cesta
218     way: 
219       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
220       download_xml: Stiahnuť XML
221       edit: upraviť
222       view_history: zobraziť históriu
223       way: Cesta
224       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
225     way_details: 
226       also_part_of: 
227         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
228         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
229       nodes: "Body:"
230       part_of: "Časť z:"
231     way_history: 
232       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
233       download_xml: Stiahnuť XML
234       view_details: zobraziť detaily
235       way_history: História Cesty
236       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
237   changeset: 
238     changeset: 
239       anonymous: Anonym
240       big_area: (veľký)
241       no_comment: (žiadny)
242       no_edits: (bez úprav)
243       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
244       still_editing: (stále sa upravuje)
245       view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
246     changeset_paging_nav: 
247       next: Ďalšia »
248       previous: "« Predošlá"
249       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
250     changesets: 
251       area: Oblasť
252       comment: Komentár
253       id: ID
254       saved_at: Uložené
255       user: Užívateľ
256     list: 
257       description: Posledné zmeny
258       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
259       description_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
260       description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
261       heading: Zmenové súbory
262       heading_bbox: Zmenové súbory
263       heading_user: Zmenové súbory
264       heading_user_bbox: Zmenové súbory
265       title: Zmenové súbory
266       title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
267       title_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
268       title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
269   diary_entry: 
270     diary_comment: 
271       comment_from: Poznámka od {{link_user}} na {{comment_created_at}}
272       confirm: Potvrdiť
273       hide_link: Skryť túto poznámku
274     diary_entry: 
275       comment_count: 
276         few: "{{count}} komentáre"
277         one: 1 komentár
278         other: "{{count}} komentárov"
279       comment_link: Komentár k záznamu
280       confirm: Potvrdiť
281       edit_link: Upraviť tento záznam
282       hide_link: Skryť tento záznam
283       posted_by: Odoslané od {{link_user}} pre {{created}} v {{language_link}}
284       reply_link: Odpovedať na tento záznam
285     edit: 
286       body: "Telo:"
287       language: "Jazyk:"
288       latitude: "Zemepisná šírka:"
289       location: "Poloha:"
290       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
291       marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
292       save_button: Uložiť
293       subject: "Predmet:"
294       title: Upraviť záznam denníka
295       use_map_link: použiť mapu
296     feed: 
297       all: 
298         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
299         title: OpenStreetMap položka zápisníka
300       language: 
301         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v {{language_name}}
302         title: OpenStreetMap položka zápisníka v {{language_name}}
303       user: 
304         description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od {{user}}
305         title: OpenStreetMap položka zápisníka pre {{user}}
306     list: 
307       in_language_title: Záznamy denníka v {{language}}
308       new: Nový záznam denníka
309       new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
310       newer_entries: Novšie Príspevky
311       no_entries: Žiadny záznam denníka
312       older_entries: Staršie záznamy
313       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
314       title: Užívateľské denníky
315       user_title: "{{user}}-ov denník"
316     location: 
317       edit: Editovať
318       location: "Poloha:"
319       view: Pohľad
320     new: 
321       title: Nový záznam denníka
322     no_such_entry: 
323       body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id {{id}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
324       heading: "Žiadny záznam s id: {{id}}"
325       title: Nieto takýto záznam denníka
326     no_such_user: 
327       body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
328       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
329       title: Užívateľ neexistuje
330     view: 
331       leave_a_comment: Zanechať komentár
332       login: Prihlásiť sa
333       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} pre odchádzajúcu poznámku"
334       save_button: Uložiť
335       title: "{{user}}-ov denník | {{title}}"
336       user_title: "{{user}} -ov denník"
337   export: 
338     start: 
339       add_marker: Pridať marker na mapu
340       area_to_export: Oblasť pre export
341       export_button: Export
342       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
343       format: Formát
344       format_to_export: Formát pre export
345       image_size: Veľkosť Obrazu
346       latitude: "Zem.šírka:"
347       licence: Licencia
348       longitude: "Dĺžka:"
349       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
350       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
351       max: max
352       options: Možnosti
353       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
354       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
355       output: Výstup
356       scale: Mierka
357       too_large: 
358         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
359         heading: Príliš veľká oblasť
360       zoom: Zväčšenie
361     start_rjs: 
362       add_marker: Pridať marker na mapu
363       change_marker: Zmena polohy markera
364       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
365       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
366       export: Export
367       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
368       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
369   geocoder: 
370     description: 
371       title: 
372         geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         osm_namefinder: "{{types}} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
374         osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
375       types: 
376         cities: Veľkomestá
377         places: Miesta
378         towns: Mestá
379     description_osm_namefinder: 
380       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
381     direction: 
382       east: východ
383       north: sever
384       north_east: severovýchod
385       north_west: severozápad
386       south: juh
387       south_east: juhovýchod
388       south_west: juhozápad
389       west: západ
390     distance: 
391       one: asi 1 km
392       other: asi {{count}} km
393       zero: menej ako 1 km
394     results: 
395       more_results: Viac výsledkov
396       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
397     search: 
398       title: 
399         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
400         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
401         latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
402         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
403         osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404         uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
405         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
406     search_osm_namefinder: 
407       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
408       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
409     search_osm_nominatim: 
410       prefix: 
411         amenity: 
412           airport: Letisko
413           arts_centre: Kultúrne stredisko
414           atm: Bankomat
415           bank: Banka
416           bar: Bar
417           bench: Lavička
418           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
419           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
420           brothel: Nevestinec
421           bureau_de_change: Zmenáreň
422           bus_station: Autobusová stanica
423           cafe: Kaviareň
424           car_rental: Požičovňa áut
425           car_sharing: Autopožičovňa
426           car_wash: Autoumývareň
427           casino: Kasíno
428           cinema: Kino
429           clinic: Poliklinika
430           club: Klub
431           college: Vysoká škola
432           community_centre: Kultúrne stredisko
433           courthouse: Súd
434           crematorium: Krematórium
435           dentist: Zubár
436           doctors: Lekár
437           dormitory: Študentský domov
438           drinking_water: Pitná voda
439           driving_school: Autoškola
440           embassy: Veľvyslanectvo
441           emergency_phone: Núdzový telefón
442           fast_food: Rýchle občerstvenie
443           ferry_terminal: Terminál trajektu
444           fire_hydrant: Požiarny hydrant
445           fire_station: Požiarna stanica
446           fountain: Fontána
447           fuel: Benzínová pumpa
448           grave_yard: Cintorín
449           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
450           health_centre: Zdravotné stredisko
451           hospital: Nemocnica
452           hotel: Hotel
453           hunting_stand: Poľovnícky posed
454           ice_cream: Zmrzlina
455           kindergarten: Materská škola
456           library: Knižnica
457           market: Obchod
458           marketplace: Tržnica
459           mountain_rescue: Horská služba
460           nightclub: 'Nočný klub'
461           nursery: Jasle
462           nursing_home: Sanatórium
463           office: Úrad
464           park: Park
465           parking: Parkovisko
466           pharmacy: lekáreň
467           place_of_worship: Kostol
468           police: Polícia
469           post_box: Poštová schránka
470           post_office: Pošta
471           preschool: Škôlka
472           prison: Väzenie
473           pub: Krčma
474           public_building: Verejná budova
475           recycling: Recyklačké miesto
476           restaurant: Reštaurácia
477           retirement_home: Domov dôchodcov
478           sauna: Sauna
479           school: Škola
480           shelter: Altánok
481           shop: Obchod
482           social_club: Spoločenský klub
483           studio: Ateliér
484           supermarket: Supermarket
485           taxi: Taxi
486           telephone: Verejný telefón
487           theatre: Divadlo
488           toilets: WC
489           townhall: Radnica
490           university: Univerzita
491           vending_machine: Predajný automat
492           veterinary: Veterinárna ordinácia
493           waste_basket: Odpadkový kôš
494           wifi: Prístup Wi-Fi
495           youth_centre: Mládežnícke centrum
496         boundary: 
497           administrative: Administratívne hranice
498         building: 
499           apartments: Bytový dom
500           bunker: Bunker
501           chapel: Kaplnka
502           church: Kostol,cirkev
503           city_hall: Radnica,magistrát
504           commercial: Komerčné budovy
505           dormitory: Študentský domov
506           faculty: Budovy fakulty
507           farm: Hospodárska budova
508           flats: Byty
509           garage: Garáž
510           hall: Sála
511           hospital: Nemocničné budovy
512           hotel: Hotel
513           house: Dom
514           industrial: Priemyselné budovy
515           office: Administratívna budova
516           public: Verejná budova
517           residential: Obytné budovy
518           retail: Maloobchodné budovy
519           school: Škola
520           shop: Obchod
521           stadium: Štadión
522           store: Obchod
523           terrace: Radová zástavba
524           tower: Veža
525           train_station: Železničná stanica
526           university: Univerzitné budovy
527           "yes": Budova
528         highway: 
529           bridleway: Cesta pre kone
530           bus_guideway: Bus so sprievodcom
531           bus_stop: Zastávka autobusu
532           byway: Byway (súkromná cesta)
533           construction: Cesta vo výstavbe
534           cycleway: Cyklistický chodník
535           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
536           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
537           footway: Chodník
538           ford: Brod
539           gate: Brána
540           living_street: Obytná zóna
541           minor: Vedľajšia cesta
542           motorway: Diaľnica
543           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
544           motorway_link: Diaľnica
545           path: Cesta
546           pedestrian: Chodník pre chodcov
547           platform: Nástupište
548           primary: Cesta I. triedy
549           primary_link: Cesta I. triedy
550           residential: Residential(Obytný)
551           road: Cesta
552           secondary: Cesta II. triedy
553           secondary_link: Cesta II. triedy
554           service: Service Road (prístupová komunikácia)
555           steps: Schody
556           stile: Schodíky cez ohradu
557           tertiary: Cesta III. triedy
558           track: Nespevnené cesty
559           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
560           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
561           unclassified: Neklasifikovaná cesta
562           unsurfaced: Nespevnená cesta
563         historic: 
564           archaeological_site: Archeologické nálezisko
565           battlefield: Bojisko
566           boundary_stone: Hraničný kameň
567           building: Budova
568           castle: Hrad
569           church: Kostol
570           house: Dom
571           icon: Ikona
572           manor: Šľachtické sídlo
573           memorial: Pomník
574           mine: Baňa
575           monument: Pamätník
576           museum: Múzeum
577           ruins: Ruina
578           tower: Veža
579           wayside_cross: Božie muky
580           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
581           wreck: Zrúcanina
582         landuse: 
583           allotments: Záhradkárske osady
584           basin: Basin (Vodná nádrž)
585           cemetery: Cintorín
586           commercial: Obchodná štvrť
587           construction: Stavba
588           farm: Farma
589           farmyard: Dvor
590           forest: Les
591           grass: Tráva
592           industrial: Priemyslová oblasť
593           landfill: Skládka odpadu
594           meadow: Lúka
595           military: Vojenský priestor
596           mine: Baňa
597           mountain: Hora
598           nature_reserve: Prírodná rezervácia
599           park: Park
600           piste: Zjazdovka
601           plaza: Námestie
602           quarry: Lom
603           railway: Železnica
604           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
605           retail: Retail (Obchodná zóna)
606           village_green: Verejná zeleň
607           vineyard: Vinica
608           wetland: Mokrina
609           wood: Drevo
610         leisure: 
611           common: Verejné priestranstvo
612           fishing: Rybolov (športový)
613           garden: Záhrada
614           golf_course: Golfové ihrisko
615           ice_rink: Umelé klzisko
616           marina: Prístav pre jachty
617           miniature_golf: Mini golf
618           nature_reserve: Prírodná rezervácia
619           park: Park
620           pitch: Športové ihrisko
621           playground: Detské ihrisko
622           recreation_ground: Rekreačná oblasť
623           slipway: Lodný sklz
624           sports_centre: Športové stredisko
625           stadium: Štadión
626           swimming_pool: Plaváreň
627           track: Bežecká dráha
628           water_park: Aquapark
629         natural: 
630           bay: Zátoka, záliv
631           beach: Pláž
632           cape: Mys
633           cave_entrance: Vstup do jaskyne
634           channel: Kanál
635           cliff: Útes, kamenná stena
636           coastline: Pobrežie
637           crater: Kráter
638           feature: Vlastnosť
639           fell: Horská pastvina
640           fjord: Fjord
641           geyser: Gejzír
642           glacier: Ľadovec
643           heath: Vresovisko
644           hill: Kopec
645           island: Ostrov
646           marsh: Bažina
647           moor: Močiar
648           mud: Bahno
649           peak: Vrchol
650           point: Bod
651           reef: Bradlo, Skalisko
652           ridge: Hrebeň
653           river: Rieka
654           rock: Skala
655           scree: Sutina
656           scrub: Rúbanisko
657           shoal: Plytčina
658           spring: Prameň
659           strait: Úžina
660           tree: Strom
661           valley: Dolina
662           volcano: Sopka
663           water: Voda
664           wetland: Mokrina
665           wetlands: Mokrina
666           wood: Les
667         place: 
668           airport: Letisko
669           city: Mesto nad 100 tis.
670           country: Štát
671           county: Okres
672           farm: Farma
673           hamlet: Osada do 200
674           house: Budova
675           houses: Budovy
676           island: Ostrov
677           islet: Ostrovček
678           locality: Oblasť
679           moor: Močiar
680           municipality: Obecný úrad
681           postcode: PSČ
682           region: Región
683           sea: More
684           state: Štát
685           subdivision: Pododdelenie
686           suburb: Mestský obvod
687           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
688           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
689           village: Obec 200-10 tis.
690         railway: 
691           abandoned: Opustená železnica
692           construction: Železnica vo výstavbe
693           disused: Nepoužívaná železnica
694           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
695           funicular: Lanová dráha
696           halt: Zastávka vlaku
697           historic_station: Zastávka historickej železnice
698           junction: Železničný uzol
699           level_crossing: Železničný prejazd
700           light_rail: Ľahká železnica
701           monorail: Jednokoľajka
702           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
703           platform: Železničné nástupište
704           preserved: Historická železnica
705           spur: Železničná vlečka
706           station: Železničná stanica
707           subway: Stanica metra
708           subway_entrance: Vchod do metra
709           switch: Železničná výhybka
710           tram: Električka
711           tram_stop: Zastávka električky
712           yard: Železničné depo
713         shop: 
714           alcohol: Mimo povolenia
715           apparel: Odevy
716           art: Obchod s umením
717           bakery: Pekáreň
718           beauty: Salón krásy
719           beverages: Občerstvenie
720           bicycle: Obchod s bicylkami
721           books: Kníhkupectvo
722           butcher: Mäsiarstvo
723           car_dealer: Obchod s autami
724           car_parts: Mototechna
725           car_repair: Autoservis
726           carpet: Obchod s kobercami
727           charity: Charitatívny obchod
728           chemist: Lekáreň
729           clothes: Obchod s konfekciou
730           computer: Obchod s počítačmi
731           confectionery: Cukráreň
732           department_store: Obchodný dom
733           doityourself: Urob si sám
734           drugstore: Lekáreň
735           dry_cleaning: Chemická čistiareň
736           electronics: Elektro
737           estate_agent: Realitná kancelária
738           farm: Poľnonákup
739           fish: Obchod s rybami
740           florist: Kvetinárstvo
741           food: Obchod s potravinami
742           funeral_directors: Pohrebníctvo
743           furniture: Nábytok
744           gallery: Galéria
745           garden_centre: Záhradnícke centrum
746           general: Zmiešaný tovar
747           gift: Suveníry
748           greengrocer: Obchod so zeleninou
749           grocery: Potraviny
750           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
751           hardware: Železiarstvo
752           hifi: Hi-Fi
753           insurance: Poisťovňa
754           jewelry: Zlatníctvo
755           kiosk: Novinový stánok
756           laundry: Práčovňa
757           mall: Pešia zóna
758           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
759           motorcycle: Motocyklový obchod
760           music: Hudobniny
761           optician: Očná optika
762           organic: Obchod so zdravou výživou
763           outdoor: Turistický obchod
764           pet: Chovprodukt
765           photo: Fotokino
766           salon: Salón
767           shoes: Obuva
768           shopping_centre: Nákupné stredisko
769           sports: Športový obchod
770           stationery: Papierníctvo
771           supermarket: Supermarket
772           toys: Hračkárstvo
773           travel_agency: Cestovná kancelária
774           wine: Mimo povolenia
775         tourism: 
776           alpine_hut: Vysokohorská chata
777           artwork: Umelecké dielo
778           attraction: Atrakcia
779           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
780           cabin: Malá chata
781           camp_site: Kemping
782           caravan_site: Autokemping
783           chalet: Veľká chata
784           guest_house: Penzión
785           hostel: Ubytovňa, internát
786           hotel: Hotel
787           information: Informácie
788           lean_to: Prístrešok
789           motel: Motel
790           museum: Múzeum
791           picnic_site: Výletné miesto
792           theme_park: Zábavný park
793           valley: Údolie
794           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
795           zoo: Zoo
796         waterway: 
797           boatyard: Lodenica
798           canal: Kanál
799           dam: Priehrada,hrádza
800           derelict_canal: Opustený kanál
801           ditch: Priekopa
802           dock: Dok
803           drain: Odvodňovací kanál
804           lock: Plavebná komora
805           lock_gate: Brána plavebnej komory
806           mineral_spring: Minerálny prameň
807           mooring: Kotvisko
808           river: Rieka
809           riverbank: Breh rieky
810           stream: Potok
811           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
812           water_point: Vodný bod
813           waterfall: Vodopád
814           weir: Splav
815   javascripts: 
816     map: 
817       base: 
818         cycle_map: Cyklomapa
819         noname: Bez mena
820     site: 
821       edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
822       edit_tooltip: Upraviť mapu
823       edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
824       history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
825       history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
826       history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
827   layouts: 
828     community_blogs: Komunitné blogy
829     copyright: Autorské práva a licencia
830     documentation: Dokumentácia
831     donate_link_text: darovanie
832     edit: Upraviť
833     export: Export
834     export_tooltip: Export mapových dát
835     foundation: Nadácia
836     gps_traces: GPS Stopy
837     gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
838     help_centre: Centrum pomoci
839     history: História
840     home: domov
841     home_tooltip: Choďte na domácu polohu
842     inbox: správy ({{count}})
843     inbox_tooltip: 
844       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
845       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
846       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
847       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
848     intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
849     intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
850     intro_3: Hosting OpenStreetMap láskavo poskytujú {{ucl}} a {{bytemark}}. Ďalší partneri projektu sú uvedení na {{partners}}.
851     intro_3_partners: wiki
852     license: 
853       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
854     log_in: prihlásiť sa
855     log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
856     logo: 
857       alt_text: Logo OpenStreetMap
858     logout: odhlásiť
859     logout_tooltip: Odhlásiť
860     make_a_donation: 
861       text: Darovanie
862       title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
863     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
864     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
865     sign_up: zaregistrovať sa
866     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
867     tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
868     user_diaries: Denník užívateľa
869     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
870     view: Zobraziť
871     view_tooltip: Zobraziť mapu
872     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
873     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
874   message: 
875     delete: 
876       deleted: Správa vymazaná
877     inbox: 
878       date: Dátum
879       from: Od
880       my_inbox: Moja schránka došlej pošty
881       no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
882       outbox: odoslaná pošta
883       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
884       subject: Predmet
885       title: Prichádzajúca pošta
886       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
887     mark: 
888       as_read: Správa označená ako prečítaná
889       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
890     message_summary: 
891       delete_button: Zmazať
892       read_button: Označiť ako prečítané
893       reply_button: Odpovedať
894       unread_button: Označiť ako neprečítané
895     new: 
896       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
897       body: Telo
898       message_sent: Správa odoslaná
899       send_button: Odoslať
900       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
901       subject: Predmet
902       title: Odoslať správu
903     no_such_message: 
904       body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
905       heading: Zadaná správa neexistuje
906       title: Zadaná správa neexistuje
907     no_such_user: 
908       body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
909       heading: Taký užívateľ nie je
910       title: Taký užívateľ nie je
911     outbox: 
912       date: Dátum
913       inbox: prichádzajúca pošta
914       my_inbox: Moja {{inbox_link}}
915       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
916       outbox: odoslaná pošta
917       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
918       subject: Predmet
919       title: Odoslaná pošta
920       to: Komu
921       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
922     read: 
923       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
924       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
925       date: Dátum
926       from: Od
927       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
928       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
929       reply_button: Odpovedať
930       subject: Predmet
931       title: Čítať správu
932       to: Komu
933       unread_button: Označiť ako neprečítané
934     sent_message_summary: 
935       delete_button: Zmazať
936   notifier: 
937     diary_comment_notification: 
938       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na {{readurl}} a môžete komentovať na {{commenturl}}, alebo odpoveď na {{replyurl}}
939       header: "{{from_user}} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom {{subject}}:"
940       hi: Ahoj {{to_user}},
941       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} komentovaj vo vašej položke denníka"
942     email_confirm: 
943       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
944     email_confirm_html: 
945       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
946       greeting: Ahoj,
947       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na {{server_url}} do {{new_address}}.
948     email_confirm_plain: 
949       click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
950       greeting: Ahoj,
951       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
952       hopefully_you_2: "{{server_url}} do {{new_address}}."
953     friend_notification: 
954       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na {{befriendurl}}.
955       had_added_you: "{{user}} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
956       see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na {{userurl}}.
957       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vás pridal ako priateľa"
958     gpx_notification: 
959       and_no_tags: a žiadne značky.
960       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
961       failure: 
962         failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
963         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
964         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
965         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
966       greeting: Ahoj,
967       success: 
968         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
969       with_description: s popisom
970       your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
971     lost_password: 
972       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
973     lost_password_html: 
974       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
975       greeting: Ahoj,
976       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
977     lost_password_plain: 
978       click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
979       greeting: Ahoj,
980       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
981       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
982     message_notification: 
983       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na {{readurl}}
984       footer2: a môžete odpovedať na {{replyurl}}
985       header: "{{from_user}} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom {{subject}}:"
986       hi: Ahoj {{to_user}},
987     signup_confirm: 
988       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
989     signup_confirm_html: 
990       click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
991       current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
992       get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
993       greeting: Ahoj tam!
994       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
995       introductory_video: Môžete sledovať {{introductory_video_link}}.
996       more_videos: Je tam {{more_videos_link}}.
997       more_videos_here: viac videí tu
998       user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
999       video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
1000       wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
1001     signup_confirm_plain: 
1002       blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
1003       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1004       current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
1005       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1006       greeting: Ahoj!
1007       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
1008       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1009       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1010       the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
1011       user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
1012       user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
1013       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1014   oauth: 
1015     oauthorize: 
1016       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1017       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1018       allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
1019       allow_write_api: upravovať mapu.
1020       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1021       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1022       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1023       request_access: Aplikácia {{app_name}} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
1024   oauth_clients: 
1025     create: 
1026       flash: Uspešne registrované informácie
1027     edit: 
1028       submit: Upraviť
1029       title: Upravte vašu žiadosť
1030     form: 
1031       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1032       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1033       allow_write_api: zmeniť mapu.
1034       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1035       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1036       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1037       callback_url: Spätná URL
1038       name: Meno
1039       requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1040       required: Požadované
1041       support_url: Podpora URL
1042       url: URL Hlavnej aplikácie
1043     index: 
1044       application: Meno žiadosti
1045       issued_at: Vydané v
1046       my_tokens: Moje povolené požiadavky
1047       register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
1048       revoke: Zrušiť!
1049     new: 
1050       submit: Registrovať
1051       title: Zaregistrovať novú žiadosť
1052     not_found: 
1053       sorry: Je nám ľúto, že {{type}} nemožno nájsť.
1054     show: 
1055       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1056       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1057       allow_write_api: zmeniť mapu.
1058       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1059       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1060       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1061       edit: Upraviť detaily
1062       requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1063       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1064     update: 
1065       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1066   site: 
1067     edit: 
1068       anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
1069       flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
1070       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1071       not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej {{user_page}}.
1072       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
1073       user_page_link: stránka užívateľa
1074     index: 
1075       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1076       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1077       js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
1078       license: 
1079         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1080         notice: Licencovaný pod {{license_name}} s {{project_name}} a jej prispievatelia.
1081         project_name: OpenStreetMap projekt
1082       permalink: Trvalý odkaz
1083       shortlink: Krátky odkaz
1084     key: 
1085       map_key: Legenda
1086       table: 
1087         entry: 
1088           admin: Administratívne hranice
1089           apron: 
1090             1: terminál
1091           bridleway: Chodník pre kone
1092           building: Významná budova
1093           byway: Súkromná cesta
1094           cable: 
1095             - Lanovka
1096             - sedačková lanovka
1097           cemetery: Cintorín
1098           centre: Športové centrum
1099           commercial: Komerčná oblasť
1100           common: 
1101             - Obecný
1102             - lúka
1103           construction: Cesta vo výstavbe
1104           cycleway: Cyklotrasa
1105           farm: Farma
1106           footway: Chodník pre peších
1107           forest: Les
1108           golf: Golfové ihrisko
1109           heathland: Vresovisko
1110           industrial: Priemyselná oblasť
1111           lake: 
1112             - Jazero
1113             - nádrž
1114           military: Vojenský priestor
1115           motorway: Diaľnica
1116           park: Park
1117           permissive: Voľný prístup
1118           pitch: Športové ihrisko
1119           primary: Cesta prvej triedy
1120           private: Súkromný prístup
1121           rail: Železnica
1122           reserve: Prírodná rezervácia
1123           resident: Obytná oblasť
1124           retail: Nákupná oblasť
1125           runway: 
1126             1: pojazdové dráhy
1127           school: 
1128             - Škola
1129             - univerzita
1130           secondary: Cesta druhej triedy
1131           station: Železničná stanica
1132           subway: Metro
1133           summit: 
1134             - Vrchol
1135             - vrchol
1136           tourist: Turistická atrakcia
1137           track: Lesná, poľná cesta
1138           tram: 
1139             - Rýchloelektrička
1140             - električka
1141           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1142           tunnel: Únikový kryt = tunel
1143           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1144           unsurfaced: Nespevnená cesta
1145     search: 
1146       search: Vyhľadať
1147       search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
1148       submit_text: Vykonať
1149       where_am_i: Kde som?
1150       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1151     sidebar: 
1152       close: Zavrieť
1153       search_results: Výsledky vyhľadávania
1154   time: 
1155     formats: 
1156       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
1157   trace: 
1158     create: 
1159       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
1160       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1161     delete: 
1162       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1163     edit: 
1164       description: "Popis:"
1165       download: stiahnuť
1166       edit: upraviť
1167       filename: "Názov súboru:"
1168       heading: Úprava stopy {{name}}
1169       map: mapa
1170       owner: "Vlastník:"
1171       points: "Body:"
1172       save_button: Uložiť zmeny
1173       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1174       tags: "Tagy:"
1175       tags_help: oddelené čiarkou
1176       title: Úprava stopy {{name}}
1177       uploaded_at: "Nahrať na:"
1178       visibility: "Vidieľnosť:"
1179       visibility_help: čo má toto znamenať?
1180     list: 
1181       public_traces: Verejné GPS stopy
1182       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
1183       tagged_with: označený s {{tags}}
1184       your_traces: Vaše GPS stopy
1185     make_public: 
1186       made_public: Zverejnená stopa
1187     no_such_user: 
1188       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
1189       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
1190       title: Nie je taký užívateľ
1191     offline: 
1192       heading: GPX úschovňa je Offline
1193       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
1194     offline_warning: 
1195       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
1196     trace: 
1197       ago: pred {{time_in_words_ago}}
1198       by: od
1199       count_points: "{{count}} body"
1200       edit: upraviť
1201       edit_map: Upraviť Mapu
1202       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
1203       in: v
1204       map: mapa
1205       more: viac
1206       pending: NEVYRIEŠENÉ
1207       private: SÚKROMNÉ
1208       public: VEREJNÝ
1209       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
1210       view_map: Zobraziť Mapu
1211     trace_form: 
1212       description: Popis
1213       help: Pomoc
1214       tags: Tagy
1215       tags_help: oddelené čiarkou
1216       upload_button: Nahrať
1217       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
1218       visibility: Viditeľnosť
1219       visibility_help: čo toto znamená?
1220     trace_header: 
1221       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1222       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1223       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1224     trace_optionals: 
1225       tags: Tagy
1226     trace_paging_nav: 
1227       next: Dopredu &raquo;
1228       previous: "&laquo; Naspäť"
1229       showing_page: Strana {{page}}
1230     view: 
1231       delete_track: Vymazať túto stopu
1232       description: "Popis:"
1233       download: stiahnuť
1234       edit: upraviť
1235       edit_track: Upraviť túto stopu
1236       filename: "Názov súboru:"
1237       heading: Sledovanie stopy {{name}}
1238       map: mapa
1239       none: Žiadne
1240       owner: "Vlastník:"
1241       pending: NEVYRIEŠENÉ
1242       points: "Body:"
1243       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1244       tags: "Tagy:"
1245       title: Sledovanie stopy {{name}}
1246       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1247       uploaded: "Nahraté na:"
1248       visibility: "Viditeľnosť:"
1249     visibility: 
1250       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1251       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1252       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
1253       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1254   user: 
1255     account: 
1256       current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
1257       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1258       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
1259       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
1260       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1261       home location: "Domovské miesto:"
1262       image: "Obrázok:"
1263       image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
1264       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1265       latitude: "Zem. šírka:"
1266       longitude: "Zem. dĺžka:"
1267       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1268       my settings: Moje nastavenia
1269       new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
1270       new image: "Pridať obrázok:"
1271       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1272       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
1273       profile description: "Popis profilu:"
1274       public editing: 
1275         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1276         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1277         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1278         enabled link text: čo je toto?
1279         heading: "Verejná úprava:"
1280       public editing note: 
1281         heading: Úprava pre verejnosť
1282         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
1283       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1284       return to profile: Návrat do profilu
1285       save changes button: Uložiť Zmeny
1286       title: Upraviť účet
1287       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
1288     confirm: 
1289       button: Potvrdiť
1290       heading: Potvrdiť užívateľský účet
1291       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1292       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1293     confirm_email: 
1294       button: Potvrdiť
1295       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1296       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1297       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1298       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1299     filter: 
1300       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1301     go_public: 
1302       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1303     list: 
1304       heading: Užívatelia
1305       hide: Skryť vybraných užívateľov
1306       title: Užívatelia
1307     login: 
1308       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
1309       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
1310       create_account: vytvoriť účet
1311       email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
1312       heading: Prihlásenie
1313       login_button: Prihlásiť
1314       lost password link: Stratili ste heslo?
1315       password: "Heslo:"
1316       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
1317       remember: "Zapamätať:"
1318       title: Prihlásiť sa
1319     logout: 
1320       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1321       logout_button: Odhlásenie
1322       title: Odhlásenie
1323     lost_password: 
1324       email address: "E-mailová Adresa:"
1325       heading: Zabudli Ste Heslo?
1326       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
1327       new password button: Resetovať heslo
1328       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
1329       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
1330       title: Stratené heslo
1331     make_friend: 
1332       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
1333       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
1334       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
1335     new: 
1336       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1337       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1338       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
1339       continue: Pokračovať
1340       display name: "Zobrazované meno:"
1341       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1342       email address: "Emailová adresa:"
1343       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1344       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1345       heading: Vytvoriť užívateľský účet
1346       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
1347       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1348       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
1349       password: "Heslo:"
1350       title: Vytvoriť účet
1351     no_such_user: 
1352       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
1353       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
1354       title: Taký užívateľ nie je
1355     popup: 
1356       friend: Priateľ
1357       nearby mapper: Blízky mapovač
1358       your location: Vaša poloha
1359     remove_friend: 
1360       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
1361       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
1362     reset_password: 
1363       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1364       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1365       flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
1366       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
1367       password: "Heslo:"
1368       reset: Zmazať Heslo
1369       title: Resetnúť heslo
1370     set_home: 
1371       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1372     view: 
1373       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1374       add as friend: pridať ako priateľa
1375       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
1376       block_history: zobraziť prijaté položky
1377       blocks by me: blokovať pre mňa
1378       blocks on me: v mojom bloku
1379       confirm: Potvrdiť
1380       create_block: blokovať tohto užívateľa
1381       created from: "Vytvorené od:"
1382       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1383       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1384       description: Popis
1385       diary: denník
1386       edits: úpravy
1387       email address: "Emailová adresa:"
1388       hide_user: skryť tohto užívateľa
1389       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
1390       km away: "{{count}}km vzdialený"
1391       m away: "{{count}}m vzdialený"
1392       mapper since: "Mapovač od:"
1393       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1394       my diary: môj diár
1395       my edits: moje úpravy
1396       my settings: moje nastavenia
1397       my traces: moje stopy
1398       nearby users: Iný blízky užívatelia
1399       new diary entry: nový údaj denníka
1400       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1401       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1402       oauth settings: Oauth nastavenia
1403       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1404       role: 
1405         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1406         grant: 
1407           administrator: Povoliť prístup administrátora
1408           moderator: Povoliť prístup moderátora
1409         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1410         revoke: 
1411           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1412           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1413       send message: poslať správu
1414       settings_link_text: nastavenia
1415       status: "Stav:"
1416       traces: stopy
1417       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1418       user location: Poloha užívateľa
1419       your friends: Vaši priatelia
1420   user_block: 
1421     blocks_by: 
1422       empty: "{{name}} nemá ešte žiadne bloky"
1423       heading: Zoznam blokov pre {{name}}
1424       title: Bloky {{name}}
1425     blocks_on: 
1426       empty: "{{name}} doteraz ešte nebol blokovaný."
1427       heading: Zoznam blokov na {{name}}
1428       title: Bloky na {{name}}
1429     create: 
1430       flash: Zablokovať užívateľa {{name}}.
1431       try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1432       try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1433     edit: 
1434       back: Zobraziť všetky bloky
1435       heading: Editácia bloku na {{name}}
1436       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
1437       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
1438       reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1439       show: Zobraziť tento blok
1440       submit: Aktualizácia bloku
1441       title: Editácia bloku na {{name}}
1442     filter: 
1443       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1444       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1445       not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1446     helper: 
1447       time_future: Ukončené v {{time}}.
1448       time_past: Ukončené pred {{time}}.
1449       until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
1450     index: 
1451       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1452       heading: Zoznam užívateľských blokov
1453       title: Užívateľské bloky
1454     model: 
1455       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1456       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1457     new: 
1458       back: Zobraziť všetky bloky
1459       heading: Vytvorenie bloku na {{name}}
1460       needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
1461       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
1462       reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1463       submit: Vytvoriť blok
1464       title: Vytváram blok na {{name}}
1465       tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
1466       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
1467     not_found: 
1468       back: Naspäť na zoznam
1469       sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID {{id}} nemohol byť nájdený.
1470     partial: 
1471       confirm: Ste si istí?
1472       creator_name: Tvorca
1473       display_name: Blokovaný užívateľ
1474       edit: Upraviť
1475       not_revoked: (nezrušený)
1476       reason: Dôvod pre blokovanie
1477       revoke: Zrušiť!
1478       revoker_name: Zrušil
1479       show: Zobraziť
1480       status: Stav
1481     revoke: 
1482       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1483       flash: Tento blok bol zrušený.
1484       heading: Zrušujem blok pre {{block_on}} podľa {{block_by}}
1485       past: Tento blok skončil pred {{time}}a teraz nemože byť zrušený.
1486       revoke: Zrušiť!
1487       time_future: Tento blok bol ukončený v {{time}}.
1488       title: Zrušujem blok pre {{block_on}}
1489     show: 
1490       back: Zobraziť všetky blokovania
1491       confirm: Ste si istý?
1492       edit: Upraviť
1493       heading: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
1494       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
1495       reason: "Dôvod blokovania:"
1496       revoke: Odvolať!
1497       revoker: "Odvolaním:"
1498       show: Zobraziť
1499       status: Postavenie
1500       time_future: Skončené {{time}}
1501       time_past: Ukončené pred {{time}}
1502       title: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
1503     update: 
1504       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1505       success: Blok je aktualizovaný.
1506   user_role: 
1507     filter: 
1508       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1509       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1510       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1511       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1512     grant: 
1513       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1514       confirm: Potvrdiť
1515       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1516       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1517       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1518     revoke: 
1519       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1520       confirm: Potvrdiť
1521       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1522       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1523       title: Potvrdiť zrušenie funkcie