Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         note: Rediger notis
133         relation: Rediger relasjon
134         way: Rediger rute
135       larger: 
136         area: Vis område på større kart
137         node: Vis node på større kart
138         note: Vis notis på større kart
139         relation: Vis relasjon på større kart
140         way: Vis veg på større kart
141       loading: Lastar...
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
145         next_node_tooltip: Neste node
146         next_note_tooltip: Neste notis
147         next_relation_tooltip: Neste relasjon
148         next_way_tooltip: Neste veg
149         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
150         prev_node_tooltip: Forrige node
151         prev_note_tooltip: Forrige notis
152         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
153         prev_way_tooltip: Forrige veg
154       paging: 
155         all: 
156           next: "%{id} »"
157           prev: « %{id}
158         user: 
159           next: "%{id} »"
160           prev: « %{id}
161       user: 
162         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
163         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
164         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
165     node: 
166       download_xml: Last ned XML
167       edit: Rediger node
168       node: Node
169       node_title: "Node: %{node_name}"
170       view_history: Sjå historikken
171     node_details: 
172       coordinates: "Koordinatar:"
173       part_of: "Del av:"
174     node_history: 
175       download_xml: Last ned XML
176       node_history: Nodehistorik
177       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
178       view_details: Vis detaljar
179     not_found: 
180       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
181       type: 
182         changeset: endringssett
183         node: node
184         relation: relasjon
185         way: veg
186     note: 
187       at_by_html: "%{when} sidan av %{user}"
188       at_html: "%{when} sidan"
189       closed: "Attlatne:"
190       closed_title: "Oppklara notis: %{note_name}"
191       comments: "Kommentarar:"
192       description: "Skildring:"
193       last_modified: "Sist endra:"
194       open_title: "Uoppklara notis: %{note_name}"
195       opened: "Opna:"
196     paging_nav: 
197       of: av
198       showing_page: side
199     redacted: 
200       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
201       redaction: Maskering %{id}
202       type: 
203         node: noden
204         relation: relasjonen
205         way: vegen
206     relation: 
207       download_xml: Last ned XML
208       relation: Relasjon
209       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
210       view_history: Sjå historikken
211     relation_details: 
212       members: "Medlemmar:"
213       part_of: "Del av:"
214     relation_history: 
215       download_xml: Last ned XML
216       relation_history: Relasjonshistorikk
217       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
218       view_details: Vis detaljar
219     relation_member: 
220       entry: "%{type} %{name}"
221       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
222       type: 
223         node: Node
224         relation: Relasjon
225         way: Veg
226     start_rjs: 
227       data_frame_title: Data
228       data_layer_name: Kartdata
229       details: Detaljar
230       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
231       hide_areas: Skjul områder
232       history_for_feature: Historikk for %{feature}
233       load_data: Last inn data
234       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
235       loading: Lastar...
236       manually_select: Vel eit anna område manuelt
237       notes_layer_name: Bla gjennom notiser
238       object_list: 
239         api: Hent dette området frå API-et
240         back: Tilbake til objektlista
241         details: Detaljar
242         heading: Objektliste
243         history: 
244           type: 
245             node: Node %{id}
246             way: Veg %{id}
247         selected: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Veg %{id}
251         type: 
252           node: Node
253           way: Veg
254       private_user: privat brukar
255       show_areas: Vis områder
256       show_history: Vis historikk
257       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
258       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
259       wait: Vent ...
260       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
261     tag_details: 
262       tags: "Merkelapper:"
263       wiki_link: 
264         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
265         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
266       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
267     timeout: 
268       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
269       type: 
270         changeset: endringssett
271         node: node
272         relation: relasjon
273         way: veg
274     way: 
275       download_xml: Last ned XML
276       edit: Rediger veg
277       view_history: Sjå historikken
278       way: Veg
279       way_title: "Veg: %{way_name}"
280     way_details: 
281       also_part_of: 
282         one: del av vegen %{related_ways}
283         other: del av vegane %{related_ways}
284       nodes: "Nodar:"
285       part_of: "Del av:"
286     way_history: 
287       download_xml: Last ned XML
288       view_details: Vis detaljar
289       way_history: Veghistorikk
290       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
291   changeset: 
292     changeset: 
293       anonymous: Anonym
294       big_area: (stor)
295       no_comment: (ingen)
296       no_edits: (ingen redigeringar)
297       show_area_box: vis boks for område
298       still_editing: (redigerer forsatt)
299       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
300     changeset_paging_nav: 
301       next: Neste »
302       previous: « Forrige
303       showing_page: Side %{page}
304     changesets: 
305       area: Område
306       comment: Kommentar
307       id: ID
308       saved_at: Lagra
309       user: Brukar
310     list: 
311       description: Vis siste bidrag til kartet
312       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       description_friend: Endringssett av venene dine
314       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
315       description_user: Endringssett av %{user}
316       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317       empty_anon_html: Ingen endringar endå.
318       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
319       heading: Endringssett
320       heading_bbox: Endringssett
321       heading_friend: Endringssett
322       heading_nearby: Endringssett
323       heading_user: Endringssett
324       heading_user_bbox: Endringssett
325       title: Endringssett
326       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
327       title_friend: Endringssett av venene dine
328       title_nearby: Endringssett av naboar
329       title_user: Endringssett av %{user}
330       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
331     timeout: 
332       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
333   diary_entry: 
334     comments: 
335       ago: "%{ago} sidan"
336       comment: Kommentar
337       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
338       newer_comments: Nyare kommentarar
339       older_comments: Eldre kommentarar
340       post: Post
341       when: Når
342     diary_comment: 
343       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
344       confirm: Stadfest
345       hide_link: Skjul denne kommentaren
346     diary_entry: 
347       comment_count: 
348         one: "%{count} kommentar"
349         other: "%{count} kommentarar"
350         zero: Ingen kommentarar
351       comment_link: Kommenter denne oppføringa
352       confirm: Stadfest
353       edit_link: Rediger denne oppføringa
354       hide_link: Skjul denne oppføringa
355       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
356       reply_link: Svar på denne oppføringa
357     edit: 
358       body: "Brødtekst:"
359       language: "Språk:"
360       latitude: "Breiddegrad:"
361       location: "Posisjon:"
362       longitude: "Lengdegrad:"
363       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
364       save_button: Lagre
365       subject: "Emne:"
366       title: Rediger oppføring i dagboka
367       use_map_link: bruk kart
368     feed: 
369       all: 
370         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
371         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
372       language: 
373         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
374         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
375       user: 
376         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
377         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
378     list: 
379       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
380       new: Ny dagbokoppføring
381       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
382       newer_entries: Nyare oppføringar
383       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
384       older_entries: Eldre oppføringar
385       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
386       title: Brukarane sine dagbøker
387       title_friends: Dagbøkene til venene dine
388       title_nearby: Dagbøkene til naboar
389       user_title: "%{user} si dagbok"
390     location: 
391       edit: Rediger
392       location: "Posisjon:"
393       view: Vis
394     new: 
395       title: Ny dagbokoppføring
396     no_such_entry: 
397       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
398       heading: Inga oppføring med %{id}
399       title: Inga slik dagbokoppføring
400     view: 
401       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
402       login: Logg inn
403       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
404       save_button: Lagre
405       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
406       user_title: "%{user} si dagbok"
407   editor: 
408     default: Standard (noverande %{name})
409     potlatch: 
410       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
411       name: Potlatch 1
412     potlatch2: 
413       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
414       name: Potlatch 2
415     remote: 
416       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
417       name: Lokalt installert program
418   export: 
419     start: 
420       add_marker: Legg til ein markør på kartet
421       area_to_export: Område som skal eksporterast
422       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
423       export_button: Eksporter
424       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
425       format: Format
426       format_to_export: Format for eksport
427       image_size: Bildestørrelse
428       latitude: "Brei:"
429       licence: Lisens
430       longitude: "Len:"
431       manually_select: Vel eit anna område manuelt
432       map_image: Kartblad (viser standard laget)
433       max: maks
434       options: Val
435       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
436       output: Utdata
437       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
438       scale: Skala
439       zoom: Zoom
440     start_rjs: 
441       add_marker: Legg til ein markør på kartet
442       change_marker: Endre markørposisjon
443       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
444       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
445       export: Eksporter
446       manually_select: Vel eit anna område manuelt
447   geocoder: 
448     description: 
449       title: 
450         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
452       types: 
453         cities: Byar
454         places: Stader
455         towns: Småbyar
456     direction: 
457       east: aust
458       north: nord
459       north_east: nordaust
460       north_west: nordvest
461       south: sør
462       south_east: søraust
463       south_west: sørvest
464       west: vest
465     distance: 
466       one: omtrent 1 km
467       other: omtrent %{count} km
468       zero: mindre enn 1 km
469     results: 
470       more_results: Fleire resultat
471       no_results: Ingen resultat funne
472     search: 
473       title: 
474         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
475         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
476         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
477         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
478         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
479         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
480     search_osm_nominatim: 
481       prefix: 
482         aeroway: 
483           aerodrome: Flyplass
484           apron: Flyrampe
485           gate: Gate
486           helipad: Helikopterplass
487           runway: Rullebane
488           taxiway: Taksebane
489           terminal: Terminal
490         amenity: 
491           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
492           airport: Flyplass
493           arts_centre: Kunstsenter
494           artwork: Kunstverk
495           atm: Minibank
496           auditorium: Auditorium
497           bank: Bank
498           bar: Bar
499           bbq: Grill
500           bench: Benk
501           bicycle_parking: Sykkelparkering
502           bicycle_rental: Sykkelutleige
503           biergarten: Ølhage
504           brothel: Bordell
505           bureau_de_change: Vekslingskontor
506           bus_station: Busstasjon
507           cafe: Kafé
508           car_rental: Bilutleige
509           car_sharing: Bildeling
510           car_wash: Bilvask
511           casino: Kasino
512           charging_station: Ladestation
513           cinema: Kino
514           clinic: Klinikk
515           club: Klubb
516           college: Høgskule
517           community_centre: Samfunnshus
518           courthouse: Rettsbygning
519           crematorium: Krematorium
520           dentist: Tannlege
521           doctors: Legar
522           dormitory: Sovesal
523           drinking_water: Drikkevatn
524           driving_school: Køyreskule
525           embassy: Ambassade
526           emergency_phone: Nødtelefon
527           fast_food: Hurtigmat
528           ferry_terminal: Ferjeterminal
529           fire_hydrant: Brannhydrant
530           fire_station: Brannstasjon
531           food_court: Serveringsstadar
532           fountain: Fontene
533           fuel: Drivstoff
534           grave_yard: Gravlund
535           gym: Treningssenter
536           hall: Spisesal
537           health_centre: Helsesenter
538           hospital: Sjukehus
539           hotel: Hotell
540           hunting_stand: Jaktbod
541           ice_cream: Iskrem
542           kindergarten: Barnehage
543           library: Bibliotek
544           market: Marknad
545           marketplace: Marknadsplass
546           mountain_rescue: Fjellredning
547           nightclub: Nattklubb
548           nursery: Førskule
549           nursing_home: Pleieheim
550           office: Kontor
551           park: Park
552           parking: Parkeringsplass
553           pharmacy: Apotek
554           place_of_worship: Religiøst hus
555           police: Politi
556           post_box: Postboks
557           post_office: Postkontor
558           preschool: Førskule
559           prison: Fengsel
560           pub: Pub
561           public_building: Offentleg bygning
562           public_market: Offentleg marknad
563           reception_area: Oppsamlingsområde
564           recycling: Resirkuleringspunkt
565           restaurant: Restaurant
566           retirement_home: Gamleheim
567           sauna: Sauna
568           school: Skule
569           shelter: Tilfluktsrom
570           shop: Butikk
571           shopping: Handel
572           shower: Dusj
573           social_centre: Samfunnshus
574           social_club: Sosial klubb
575           studio: Studio
576           supermarket: Supermarknad
577           swimming_pool: Symjebaseng
578           taxi: Drosje
579           telephone: Offentleg telefon
580           theatre: Teater
581           toilets: Toalett
582           townhall: Rådhus
583           university: Universitet
584           vending_machine: Vareautomat
585           veterinary: Veterinærklinikk
586           village_hall: Forsamlingshus
587           waste_basket: Søppelkasse
588           wifi: WiFi-tilgangspunkt
589           youth_centre: Ungdomssenter
590         boundary: 
591           administrative: Administrativ grense
592           census: Folketeljingsgrense
593           national_park: Nationalpark
594           protected_area: Verna område
595         bridge: 
596           aqueduct: Akvadukt
597           suspension: Hengebru
598           swing: Svingbru
599           viaduct: Viadukt
600           "yes": Bru
601         building: 
602           "yes": Bygning
603         highway: 
604           bridleway: Rideveg
605           bus_guideway: Leidde bussfelt
606           bus_stop: Busstopp
607           byway: Stikkveg
608           construction: Motorveg under konstruksjon
609           cycleway: Sykkelsti
610           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
611           footway: Gangsti
612           ford: Vadestad
613           living_street: Gatetun
614           milestone: Milestolpe
615           minor: Mindre veg
616           motorway: Motorveg
617           motorway_junction: Motorvegkryss
618           motorway_link: Veg til motorveg
619           path: Sti
620           pedestrian: Gangveg
621           platform: Perrong
622           primary: Primær veg
623           primary_link: Primær veg
624           raceway: Racerbane
625           residential: Bustadveg
626           rest_area: Rasteplass
627           road: Veg
628           secondary: Sekundær veg
629           secondary_link: Sekundær veg
630           service: Tjenesteveg
631           services: Motorveitjenester
632           speed_camera: Fotoboks
633           steps: Trapper
634           stile: Stige
635           tertiary: Tertiær veg
636           tertiary_link: Kommunal veg
637           track: Sti
638           trail: Sti
639           trunk: Hovedveg
640           trunk_link: Hovedveg
641           unclassified: Uklassifisert veg
642           unsurfaced: Veg utan dekke
643         historic: 
644           archaeological_site: Arkeologisk plass
645           battlefield: Slagmark
646           boundary_stone: Grensestein
647           building: Bygning
648           castle: Slott
649           church: Kyrkje
650           fort: Fort
651           house: Hus
652           icon: Ikon
653           manor: Herregard
654           memorial: Minne
655           mine: Gruve
656           monument: Monument
657           museum: Museum
658           ruins: Ruinar
659           tower: Tårn
660           wayside_cross: Vegkant kross
661           wayside_shrine: Vegkant alter
662           wreck: Vrak
663         landuse: 
664           allotments: Kolonihagar
665           basin: Elveområde
666           brownfield: Tidlegare industriområde
667           cemetery: Gravplass
668           commercial: Kommersielt område
669           conservation: Freda
670           construction: Kontruksjon
671           farm: Gard
672           farmland: Jordbruksland
673           farmyard: Gardstun
674           forest: Skog
675           garages: Garasjar
676           grass: Gras
677           greenfield: Ikkje-utvikla område
678           industrial: Industriområde
679           landfill: Landfylling
680           meadow: Eng
681           military: Militært område
682           mine: Gruve
683           nature_reserve: Naturreservat
684           orchard: Frukthage
685           park: Park
686           piste: Løype
687           quarry: Steinbrot
688           railway: Jernbane
689           recreation_ground: Idrettsplass
690           reservoir: Reservoar
691           reservoir_watershed: Nedbørfelt
692           residential: Boligområde
693           retail: Detaljsalg
694           road: Vegområde
695           village_green: landsbypark
696           vineyard: Vingård
697           wetland: Våtmark
698           wood: Skog
699         leisure: 
700           beach_resort: Strandsted
701           bird_hide: Fugletårn
702           common: Allmenning
703           fishing: Fiskeområde
704           fitness_station: Trenings studio
705           garden: Hage
706           golf_course: Golfbane
707           ice_rink: Skøytebane
708           marina: Båthavn
709           miniature_golf: Minigolf
710           nature_reserve: Naturreservat
711           park: Park
712           pitch: Sportsarena
713           playground: Leikeplass
714           recreation_ground: Idrettsplass
715           sauna: Badstu
716           slipway: Slipp
717           sports_centre: Sportssenter
718           stadium: Stadion
719           swimming_pool: Symjebaseng
720           track: Laupebane
721           water_park: Vannpark
722         military: 
723           airfield: Militær flyplass
724           barracks: Kaserner
725           bunker: Bunker
726         mountain_pass: 
727           "yes": Fjellovergang
728         natural: 
729           bay: Bukt
730           beach: Strand
731           cape: Nes
732           cave_entrance: Holeinngang
733           channel: Kanal
734           cliff: Klippe
735           crater: Krater
736           dune: Sanddyne
737           feature: Eigenskap
738           fell: Fjellskrent
739           fjord: Fjord
740           forest: Skog
741           geyser: Geysir
742           glacier: Isbre
743           heath: Vidde
744           hill: Ås
745           island: Øy
746           land: Land
747           marsh: Sump
748           moor: Myr
749           mud: Gjørme
750           peak: Topp
751           point: Punkt
752           reef: Rev
753           ridge: Rygg
754           river: Elv
755           rock: Stein
756           scree: Ur
757           scrub: Kratt
758           shoal: Grunning
759           spring: Kjelde
760           stone: Stein
761           strait: Stred
762           tree: Tre
763           valley: Dal
764           volcano: Vulkan
765           water: Vatn
766           wetland: Våtmark
767           wetlands: Våtland
768           wood: Skog
769         office: 
770           accountant: Revisor
771           architect: Arkitekt
772           company: Bedrift
773           employment_agency: Bemanningsbedrift
774           estate_agent: Eiendomsmeglar
775           government: Statlig kontor
776           insurance: Forsikringskontor
777           lawyer: Advokat
778           ngo: Ikkje-statlig kontor
779           telecommunication: Telefonkontor
780           travel_agent: Reisebyrå
781           "yes": Kontor
782         place: 
783           airport: Flyplass
784           city: By
785           country: Land
786           county: Fylke
787           farm: Gard
788           hamlet: Grend
789           house: Hus
790           houses: Hus
791           island: Øy
792           islet: Holme
793           isolated_dwelling: Ensleg bostad
794           locality: Plass
795           moor: Myr
796           municipality: Kommune
797           postcode: Postnummer
798           region: Område
799           sea: Hav
800           state: Delstat
801           subdivision: Underavdeling
802           suburb: Forstad
803           town: Tettstad
804           unincorporated_area: Kommunefritt område
805           village: Landsby
806         railway: 
807           abandoned: Forlatt jernbane
808           construction: Jernbane under konstruksjon
809           disused: Nedlagt jernbane
810           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
811           funicular: Kabelbane
812           halt: Togstopp
813           historic_station: Historisk jernbanestasjon
814           junction: Jernbanekryss
815           level_crossing: Planovergang
816           light_rail: Bybane
817           miniature: Miniatyrjernbane
818           monorail: Enskinnebane
819           narrow_gauge: Smalsporjernbane
820           platform: Jernbaneperrong
821           preserved: Verna jernbane
822           spur: Jernbaneforgrening
823           station: Jernbanestasjon
824           subway: T-banestasjon
825           subway_entrance: T-baneinngang
826           switch: Sporveksel
827           tram: Sporveg
828           tram_stop: Trikkestopp
829           yard: Skiftetomt
830         shop: 
831           alcohol: Utanfor lisens
832           antiques: Antikviteter
833           art: Kunstbutikk
834           bakery: Bakeri
835           beauty: Skjønnheitssalong
836           beverages: Drikkevarebutikk
837           bicycle: Sykkelbutikk
838           books: Bokhandel
839           butcher: Slaktar
840           car: Bilbutikk
841           car_parts: Bildeler
842           car_repair: Bilverkstad
843           carpet: Teppebutikk
844           charity: Veldedighetsbutikk
845           chemist: Kjemiker
846           clothes: Klesbutikk
847           computer: Databutikk
848           confectionery: Konditori
849           convenience: Nærbutikk
850           copyshop: Kopieringsbutikk
851           cosmetics: Kosmetikkforretning
852           department_store: Varehus
853           discount: Tilbudsbutikk
854           doityourself: Gjer-det-sjølv
855           dry_cleaning: Renseri
856           electronics: Elektronikkforretning
857           estate_agent: Eiendomsmegler
858           farm: Gardsbutikk
859           fashion: Motebutikk
860           fish: Fiskebutikk
861           florist: Blomsterbutikk
862           food: Matbutikk
863           funeral_directors: Begravelsesforretning
864           furniture: Møbler
865           gallery: Galleri
866           garden_centre: Hagesenter
867           general: Landhandel
868           gift: Gavebutikk
869           greengrocer: Grønnsakshandel
870           grocery: Dagligvarebutikk
871           hairdresser: Frisør
872           hardware: Jernvarehandel
873           hifi: Hi-fi
874           insurance: Forsikring
875           jewelry: Gullsmed
876           kiosk: Kiosk
877           laundry: Vaskeri
878           mall: Kjøpesenter
879           market: Marknad
880           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
881           motorcycle: Motorsykkelbutikk
882           music: Musikkbutikk
883           newsagent: Nyhetsbyrå
884           optician: Optiker
885           organic: Organisk matbutikk
886           outdoor: Utandørs butikk
887           pet: Dyrebutikk
888           photo: Fotobutikk
889           salon: Salong
890           shoes: Skobutikk
891           shopping_centre: Kjøpesenter
892           sports: Sportsbutikk
893           stationery: Papirbutikk
894           supermarket: Supermarked
895           toys: Lekebutikk
896           travel_agency: Reisebyrå
897           video: Videobutikk
898           wine: Utanfor lisens
899         tourism: 
900           alpine_hut: Fjellhytte
901           artwork: Kunstverk
902           attraction: Attraksjon
903           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
904           cabin: Hytte
905           camp_site: Teltplass
906           caravan_site: Campingplass
907           chalet: Fjellhytte
908           guest_house: Gjestehus
909           hostel: Vandrerhjem
910           hotel: Hotell
911           information: Informasjon
912           lean_to: Gapehuk
913           motel: Motell
914           museum: Museum
915           picnic_site: Piknikplass
916           theme_park: Fornøyelsespark
917           valley: Dal
918           viewpoint: Utsiktspunkt
919           zoo: Dyrepark
920         tunnel: 
921           "yes": Tunnel
922         waterway: 
923           artificial: Kunstig vassdrag
924           boatyard: Båtverft
925           canal: Kanal
926           connector: Vannvegforbindelse
927           dam: Demning
928           derelict_canal: Nedlagt kanal
929           ditch: Grøft
930           dock: Dokk
931           drain: Avløp
932           lock: Sluse
933           lock_gate: Sluseport
934           mineral_spring: Mineralkilde
935           mooring: Fortøyning
936           rapids: Bank
937           river: Elv
938           riverbank: Elvebredd
939           stream: Straum
940           wadi: Elveleie
941           water_point: Vannpunkt
942           waterfall: Foss
943           weir: Overløpskant
944       prefix_format: "%{name}"
945   html: 
946     dir: ltr
947   javascripts: 
948     map: 
949       base: 
950         cycle_map: Sykkelkart
951         mapquest: MapQuest Open
952         standard: Standard
953         transport_map: Transport-kart
954     site: 
955       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
956       edit_tooltip: Rediger kartet
957       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
958       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
959   layouts: 
960     community: Samfunnet
961     community_blogs: Bloggar
962     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
963     copyright: Opphavsrett & lisens
964     documentation: Dokumentasjon
965     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
966     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
967     donate_link_text: donering
968     edit: Rediger
969     edit_with: Rediger med %{editor}
970     foundation: Stifting
971     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
972     gps_traces: GPS-spor
973     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
974     help: Hjelp
975     help_centre: Brukarstøtte
976     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
977     help_url: http://help.openstreetmap.org/
978     history: Historikk
979     home: heim
980     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
981     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
982     intro_2_download: last ned
983     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
984     intro_2_license: åpen lisens
985     intro_2_use: bruke
986     log_in: logg inn
987     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
988     logo: 
989       alt_text: OpenStreetMap-logo
990     logout: logg ut
991     make_a_donation: 
992       text: Gje pengegåve
993       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
994     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
995     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
996     partners_bytemark: Bytemark Hosting
997     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
998     partners_ic: Imperial College London
999     partners_partners: partnarar
1000     partners_ucl: UCL VR-senteret
1001     project_name: 
1002       h1: OpenStreetMap
1003       title: OpenStreetMap
1004     sign_up: registrer
1005     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1006     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1007     user_diaries: Brukardagbok
1008     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1009     view: Vis
1010     view_tooltip: Vis kartet
1011     wiki: Wiki
1012     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1013     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1014   license_page: 
1015     foreign: 
1016       english_link: den engelske originalen
1017       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1018       title: Om denne omsetjinga
1019     legal_babble: 
1020       attribution_example: 
1021         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1022         title: Døme på kjeldehenvising
1023       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1024       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1025       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1026       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1027       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1028       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1029       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1030       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1031       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1032       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1033       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1034       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1035       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1036       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1037       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1038       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1039       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1040       infringement_title_html: Illegal kopiering
1041       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1042       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1043       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1044       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1045       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1046       more_title_html: Finn ut meir
1047       title_html: Opphavsrett og lisensar
1048     native: 
1049       mapping_link: start kartlegging
1050       native_link: Nynorsk versjon
1051       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1052       title: Om denne sida
1053   message: 
1054     delete: 
1055       deleted: Melding sletta
1056     inbox: 
1057       date: Dato
1058       from: Frå
1059       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1060       my_inbox: Min innboks
1061       new_messages: 
1062         one: "%{count} ny melding"
1063         other: "%{count} nye meldingar"
1064       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1065       old_messages: 
1066         one: "%{count} gamal melding"
1067         other: "%{count} gamle meldingar"
1068       outbox: utboks
1069       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1070       subject: Emne
1071       title: Innboks
1072     mark: 
1073       as_read: Melding markert som lese
1074       as_unread: Melding markert som ulese
1075     message_summary: 
1076       delete_button: Slett
1077       read_button: Marker som lese
1078       reply_button: Svar
1079       unread_button: Marker som ulese
1080     new: 
1081       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1082       body: Kropp
1083       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1084       message_sent: Melding sendt
1085       send_button: Send
1086       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1087       subject: Emne
1088       title: Send melding
1089     no_such_message: 
1090       body: Det er inga melding med den ID-en.
1091       heading: Inga melding funne
1092       title: Inga melding funne
1093     outbox: 
1094       date: Dato
1095       inbox: innboks
1096       messages: 
1097         one: Du har %{count} sendt melding
1098         other: Du har %{count} sendte meldingar
1099       my_inbox: Min %{inbox_link}
1100       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1101       outbox: utboks
1102       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1103       subject: Emne
1104       title: Utboks
1105       to: Til
1106     read: 
1107       date: Dato
1108       from: Frå
1109       reply_button: Svar
1110       subject: Emne
1111       title: Les melding
1112       to: Til
1113       unread_button: Marker som ulese
1114       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1115     reply: 
1116       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1117     sent_message_summary: 
1118       delete_button: Slett
1119   notifier: 
1120     diary_comment_notification: 
1121       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1122       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1123       hi: Hei %{to_user},
1124       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1125     email_confirm: 
1126       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1127     email_confirm_html: 
1128       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1129       greeting: Hei,
1130       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1131     email_confirm_plain: 
1132       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1133       greeting: Hei,
1134     friend_notification: 
1135       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1136       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1137       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1138       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1139     gpx_notification: 
1140       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1141       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1142       failure: 
1143         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1144         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1145         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1146         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1147         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1148       greeting: Hei,
1149       success: 
1150         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1151         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1152       with_description: med skildring
1153       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1154     lost_password: 
1155       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1156     lost_password_html: 
1157       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1158       greeting: Hei,
1159       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1160     lost_password_plain: 
1161       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1162       greeting: Hei,
1163     message_notification: 
1164       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1165       hi: Hei %{to_user},
1166       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1167     note_comment_notification: 
1168       anonymous: Ein anonym brukar
1169       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1170       greeting: Hei,
1171     signup_confirm: 
1172       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1173       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1174       greeting: Hei der!
1175       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1176       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1177   oauth: 
1178     oauthorize: 
1179       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1180       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1181       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1182       allow_write_api: endre kartet.
1183       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1184       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1185       allow_write_notes: endre notisar.
1186       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1187       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1188     revoke: 
1189       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1190   oauth_clients: 
1191     create: 
1192       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1193     destroy: 
1194       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1195     edit: 
1196       submit: Rediger
1197       title: Rediger programvara di
1198     form: 
1199       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1200       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1201       allow_write_api: endre kartet.
1202       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1203       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1204       allow_write_notes: endre notisar.
1205       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1206       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1207       name: Namn
1208       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1209       required: Påkrevd
1210       support_url: Støytte-URL
1211       url: URL til hovedapplikasjonen
1212     index: 
1213       application: Programnamn
1214       issued_at: Utskrive
1215       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1216       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1217       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1218       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1219       register_new: Registrer applikasjonen din
1220       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1221       revoke: Tilbakekall!
1222       title: Mine OAuth-detaljar
1223     new: 
1224       submit: Registrer
1225       title: Registrer ein ny applikasjon
1226     not_found: 
1227       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1228     show: 
1229       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1230       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1231       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1232       allow_write_api: endre kartet.
1233       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1234       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1235       allow_write_notes: endre notisar.
1236       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1237       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1238       confirm: Er du sikker?
1239       delete: Ta bort klient
1240       edit: Rediger detaljar
1241       key: "Forbrukarnøkkel:"
1242       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1243       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1244       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1245       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1246       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1247     update: 
1248       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1249   printable_name: 
1250     with_version: "%{id}, v%{version}"
1251   redaction: 
1252     create: 
1253       flash: Maskering oppretta.
1254     destroy: 
1255       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1256       flash: Maskering ødelagd.
1257       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1258     edit: 
1259       description: Skildring
1260       heading: Rediger maskering
1261       submit: Lagre markering
1262       title: Rediger relasjon
1263     index: 
1264       empty: Ingen maskeringar å vise.
1265       heading: Liste over maskeringar
1266       title: Liste over maskeringar
1267     new: 
1268       description: Skildring
1269       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1270       submit: Lag maskering
1271       title: Lagar ein ny maskering
1272     show: 
1273       confirm: Er du sikker?
1274       description: "Skildring:"
1275       destroy: Fjern denne maskeringa
1276       edit: Endre denne maskeringa
1277       heading: Visar maskering "%{title}"
1278       title: Visar maskering
1279       user: "Oppretta av:"
1280     update: 
1281       flash: Endringar lagra.
1282   site: 
1283     edit: 
1284       anon_edits: (%{link})
1285       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1286       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1287       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1288       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1289       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1290       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1291       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1292       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1293       user_page_link: brukarside
1294     index: 
1295       createnote: Legg til ein notis
1296       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1297       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1298       license: 
1299         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1300       permalink: Permanent lenkje
1301       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1302       shortlink: Kort lenkje
1303     key: 
1304       table: 
1305         entry: 
1306           admin: Administrativ grense
1307           allotments: Kolonihagar
1308           apron: 
1309             - terminal
1310             - terminal
1311           bridge: Sort kant = bru
1312           bridleway: Rideveg
1313           brownfield: Tidlegare industriområde
1314           building: Viktig bygning
1315           byway: Stikkveg
1316           cable: 
1317             - Kabelvogn
1318             - stolheis
1319           cemetery: Gravplass
1320           centre: Sportssenter
1321           commercial: Kommersielt område
1322           common: 
1323             - Vanleg
1324             - snever
1325           construction: Vegar under konstruksjon
1326           cycleway: Sykkelveg
1327           destination: Destinasjonstilgang
1328           farm: Gard
1329           footway: Gangveg
1330           forest: Skog
1331           golf: Golfbane
1332           heathland: Heilandskap
1333           industrial: Industriområde
1334           lake: 
1335             - Innsjø
1336             - reservoar
1337           military: Militært område
1338           motorway: Motorveg
1339           park: Park
1340           permissive: Betinget tilgjenge
1341           pitch: Sportsarena
1342           primary: Primærveg
1343           private: Privat tilgjenge
1344           rail: Jernbane
1345           reserve: Naturreservat
1346           resident: Boligområde
1347           retail: Detaljsalgområde
1348           runway: 
1349             - Flystripe
1350             - taksebane
1351           school: 
1352             - Skule
1353             - universitet
1354           secondary: Sekundærveg
1355           station: Jernbanestasjon
1356           subway: Undergrunnsbane
1357           summit: 
1358             - Topp
1359             - fjelltopp
1360           tourist: Turistattraksjon
1361           track: Spor
1362           tram: 
1363             - Bybane
1364             - trikk
1365           trunk: Hovedveg
1366           tunnel: Streka kant = tunnel
1367           unclassified: Uklassifisert veg
1368           unsurfaced: Veg utan dekke
1369           wood: Ved
1370     markdown_help: 
1371       alt: Alternativ tekst
1372       first: Første punkt
1373       heading: Overskrifter
1374       headings: Overskrifter
1375       image: Bilete
1376       link: Lenkje
1377       ordered: Sortert liste
1378       second: Andre punkt
1379       subheading: Underoverskrifter
1380       text: Tekst
1381       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1382       unordered: Usortert liste
1383       url: URL
1384     richtext_area: 
1385       edit: Endre
1386       preview: Førehandsvising
1387     search: 
1388       search: Søk
1389       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1390       submit_text: Gå
1391       where_am_i: Kor er eg?
1392       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1393     sidebar: 
1394       close: Lukk
1395       search_results: Søkjeresultat
1396   time: 
1397     formats: 
1398       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1399   trace: 
1400     create: 
1401       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1402       upload_trace: Last opp GPS-spor
1403     delete: 
1404       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1405     edit: 
1406       description: "Skildring:"
1407       download: last ned
1408       edit: rediger
1409       filename: "Filnamn:"
1410       heading: Redigerer spor %{name}
1411       map: kart
1412       owner: "Eigar:"
1413       points: "Punkter:"
1414       save_button: Lagre endringar
1415       start_coord: "Startkoordinat:"
1416       tags: "Markelapper:"
1417       tags_help: kommaseparert
1418       title: Redigerer spor %{name}
1419       uploaded_at: "Last opp:"
1420       visibility: "Synlegheit:"
1421       visibility_help: kva tyder dette?
1422       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1423     list: 
1424       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1425       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1426       public_traces: Offentleg GPS-spor
1427       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1428       tagged_with: merkte med %{tags}
1429       your_traces: Dine GPS-spor
1430     make_public: 
1431       made_public: Spor gjort offentleg
1432     offline: 
1433       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1434       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1435     offline_warning: 
1436       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1437     trace: 
1438       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1439       by: av
1440       count_points: "%{count} punkt"
1441       edit: rediger
1442       edit_map: Rediger kart
1443       identifiable: IDENTIFISERBAR
1444       in: i
1445       map: kart
1446       more: meir
1447       pending: VENTAR
1448       private: PRIVAT
1449       public: OFFENTLEG
1450       trace_details: Vis detaljar for spor
1451       trackable: SPORBAR
1452       view_map: Vis kart
1453     trace_form: 
1454       description: "Skildring:"
1455       help: Hjelp
1456       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1457       tags: "Merkelappar:"
1458       tags_help: kommaseparert
1459       upload_button: Last opp
1460       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1461       visibility: "Synligheit:"
1462       visibility_help: kva tyder dette?
1463       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1464     trace_header: 
1465       see_all_traces: Sjå alle spor
1466       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1467       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1468       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1469     trace_optionals: 
1470       tags: Merkelappar
1471     trace_paging_nav: 
1472       newer: Nyare spor
1473       older: Eldre spor
1474       showing_page: Side %{page}
1475     view: 
1476       delete_track: Slett dette sporet
1477       description: "Skildring:"
1478       download: last ned
1479       edit: rediger
1480       edit_track: Rediger dette sporet
1481       filename: "Filnamn:"
1482       heading: Viser spor %{name}
1483       map: kart
1484       none: Ingen
1485       owner: "Eigar:"
1486       pending: VENTAR
1487       points: "Punkter:"
1488       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1489       tags: "Markelappar:"
1490       title: Viser spor %{name}
1491       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1492       uploaded: "Lasta opp:"
1493       visibility: "Synligheit:"
1494     visibility: 
1495       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1496       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1497       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1498       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1499   user: 
1500     account: 
1501       contributor terms: 
1502         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1503         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1504         heading: "Bidragsytervilkår:"
1505         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1506         link text: kva er dette?
1507         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1508         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1509       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1510       delete image: Fjern gjeldande bilete
1511       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1512       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1513       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1514       gravatar: 
1515         gravatar: Bruk Gravatar
1516         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1517         link text: kva er dette?
1518       home location: "Heimeposisjon:"
1519       image: "Bilete:"
1520       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1521       keep image: Hald på gjeldande bilete
1522       latitude: "Breiddegrad:"
1523       longitude: "Lengdegrad:"
1524       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1525       my settings: Innstellingane mine
1526       new email address: "Ny e-postadresse:"
1527       new image: Legg til eit bilete
1528       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1529       openid: 
1530         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1531         link text: kva er dette?
1532         openid: "OpenID:"
1533       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1534       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1535       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1536       public editing: 
1537         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1538         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1539         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1540         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1541         enabled link text: kva er dette?
1542         heading: "Offentleg redigering:"
1543       public editing note: 
1544         heading: Offentleg redigering
1545         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1546       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1547       return to profile: Returner til profil
1548       save changes button: Lagre endringar
1549       title: Rediger konto
1550       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1551     confirm: 
1552       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1553       button: Stadfest
1554       heading: Stadfest ein brukerkonto
1555       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1556       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1557     confirm_email: 
1558       button: Stadfest
1559       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1560       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1561       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1562       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1563     confirm_resend: 
1564       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1565       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1566     filter: 
1567       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1568     go_public: 
1569       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1570     list: 
1571       confirm: Stadfest valde brukarar
1572       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1573       heading: Brukarar
1574       hide: Skjul valde brukarar
1575       showing: 
1576         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1577         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1578       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1579       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1580       title: Brukarar
1581     login: 
1582       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1583       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1584       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1585       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1586       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1587       heading: Logg inn
1588       login_button: Logg inn
1589       lost password link: Mista passordet ditt?
1590       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1591       no account: Har du ingen brukarkonto?
1592       openid: "%{logo} OpenID:"
1593       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1594       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1595       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1596       openid_providers: 
1597         aol: 
1598           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1599           title: Logg inn med AOL
1600         google: 
1601           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1602           title: Logg inn med Google
1603         myopenid: 
1604           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1605           title: Logg inn med myOpenID
1606         openid: 
1607           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1608           title: Logg inn med OpenID
1609         wordpress: 
1610           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1611           title: Logg inn med Wordpress
1612         yahoo: 
1613           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1614           title: Logg inn med Yahoo
1615       password: "Passord:"
1616       register now: Registrer deg no
1617       remember: "Hugs meg:"
1618       title: Logg inn
1619       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1620       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1621       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1622     logout: 
1623       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1624       logout_button: Logg ut
1625       title: Logg ut
1626     lost_password: 
1627       email address: "E-postadresse:"
1628       heading: Gløymt passord?
1629       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1630       new password button: Nullstill passord
1631       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1632       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1633       title: Gløymt passord
1634     make_friend: 
1635       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1636       button: Legg til som ven
1637       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1638       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1639       success: "%{name} er no venen din!"
1640     new: 
1641       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1642       confirm password: "Stadfest passord:"
1643       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1644       continue: Hald fram
1645       display name: "Visningsnavn:"
1646       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1647       email address: "E-postadresse:"
1648       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1649       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1650       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1651       openid: "%{logo} OpenID:"
1652       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1653       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1654       password: "Passord:"
1655       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1656       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1657       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1658       title: Opprett konto
1659       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1660     no_such_user: 
1661       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1662       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1663       title: Ingen brukar funnet
1664     popup: 
1665       friend: Ven
1666       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1667       your location: Posisjonen din
1668     remove_friend: 
1669       button: Fjern som ein ven
1670       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1671       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1672       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1673     reset_password: 
1674       confirm password: "Stadfest passord:"
1675       flash changed: Passordet ditt er endra.
1676       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1677       heading: Nullstill passord for %{user}
1678       password: "Passord:"
1679       reset: Nullstill passord
1680       title: Nullstill passord
1681     set_home: 
1682       flash success: Heimelokasjon lagra
1683     suspended: 
1684       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1685       heading: Konto stengt
1686       title: Konto stengt
1687       webmaster: webmaster
1688     terms: 
1689       agree: Eg godkjenner
1690       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1691       consider_pd_why: kva er dette?
1692       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1693       decline: Avslå
1694       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1695       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1696       heading: Bidragsytervilkåra
1697       legale_names: 
1698         france: Frankrike
1699         italy: Italia
1700         rest_of_world: Resten av verda
1701       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1702       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1703       title: Bidragsytervilkår
1704       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1705     view: 
1706       activate_user: aktiver denne brukaren
1707       add as friend: legg til ven
1708       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1709       block_history: mottekne blokkeringar
1710       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1711       blocks on me: blokkeringane mine
1712       comments: kommentarar
1713       confirm: Stadfest
1714       confirm_user: stadfest denne brukaren
1715       create_block: blokkar denne brukaren
1716       created from: "Oppretta frå:"
1717       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1718       ct declined: Avslått
1719       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1720       ct undecided: Usikker
1721       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1722       delete_user: slett denne brukaren
1723       description: Skildring
1724       diary: dagbok
1725       edits: redigeringar
1726       email address: "E-postadresse:"
1727       friends_changesets: endringssett av vener
1728       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1729       hide_user: skjul denne brukaren
1730       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1731       km away: "%{count}km unna"
1732       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1733       m away: "%{count}m unna"
1734       mapper since: "Brukar sidan:"
1735       moderator_history: tildelte blokkeringar
1736       my comments: mine kommentarar
1737       my diary: mi dagbok
1738       my edits: redigeringane mine
1739       my notes: mine kartnotisar
1740       my settings: innstellingane mine
1741       my traces: spora mine
1742       nearby users: Andre næliggande brukarar
1743       nearby_changesets: endringssett av naboar
1744       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1745       new diary entry: ny dagbokoppføring
1746       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1747       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1748       notes: kartnotisar
1749       oauth settings: oauth-innstellingar
1750       remove as friend: fjern ven
1751       role: 
1752         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1753         grant: 
1754           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1755           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1756         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1757         revoke: 
1758           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1759           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1760       send message: send melding
1761       settings_link_text: innstellingar
1762       spam score: "Spamresultat:"
1763       status: "Status:"
1764       traces: spor
1765       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1766       user location: Posisjonen til brukaren
1767       your friends: Venene dine
1768   user_block: 
1769     blocks_by: 
1770       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1771       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1772       title: Blokkeringar av %{name}
1773     blocks_on: 
1774       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1775       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1776       title: Blokkeringar av %{name}
1777     create: 
1778       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1779       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1780       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1781     edit: 
1782       back: Vis alle blokkeringar
1783       heading: Endrar blokkering av %{name}
1784       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1785       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1786       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1787       show: Vis denne blokkeringa
1788       submit: Oppdater blokkering
1789       title: Endrar blokkering av %{name}
1790     filter: 
1791       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1792       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1793     helper: 
1794       time_future: Sluttar om %{time}.
1795       time_past: Slutta %{time} sidan.
1796       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1797     index: 
1798       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1799       heading: Liste over brukerblokkeringer
1800       title: Brukerblokkeringer
1801     model: 
1802       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1803       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1804     new: 
1805       back: Vis alle blokkeringar
1806       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1807       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1808       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1809       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1810       submit: Opprett blokkering
1811       title: Opprettar blokkering av %{name}
1812       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1813       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1814     not_found: 
1815       back: Tilbake til indeksen
1816       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1817     partial: 
1818       confirm: Er du sikker?
1819       creator_name: Oppretta av
1820       display_name: Blokkert brukar
1821       edit: Rediger
1822       next: Neste »
1823       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1824       previous: « Forrige
1825       reason: Årsak for blokkering
1826       revoke: Tilbakekall!
1827       revoker_name: Tilbakekalt av
1828       show: Vis
1829       showing_page: Side %{page}
1830       status: Status
1831     period: 
1832       one: 1 time
1833       other: "%{count} timar"
1834     revoke: 
1835       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1836       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1837       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1838       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1839       revoke: Tilbakekall!
1840       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1841       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1842     show: 
1843       back: Vis alle blokkeringar
1844       confirm: Er du sikker?
1845       edit: Rediger
1846       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1847       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1848       reason: "Årsak for blokkering:"
1849       revoke: Tilbakekall!
1850       revoker: "Tilbakekaller:"
1851       show: Vis
1852       status: Status
1853       time_future: Sluttar om %{time}
1854       time_past: Slutta %{time} sidan
1855       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1856     update: 
1857       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1858       success: Blokkering oppdatert.
1859   user_role: 
1860     filter: 
1861       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1862       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1863       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1864       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1865     grant: 
1866       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1867       confirm: Stadfest
1868       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1869       heading: Stadfest rolletildeling
1870       title: Stadfest rolletildeling
1871     revoke: 
1872       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1873       confirm: Stadfest
1874       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1875       heading: Stadfest fjerning av rolle
1876       title: Stadfest fjerning av rolle