]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Ireun
12 # Author: Kaligula
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: Odie2
15 # Author: Przemub
16 # Author: RafalR
17 # Author: Rezonansowy
18 # Author: Soeb
19 # Author: Sp5uhe
20 # Author: Ty221
21 # Author: Woytecr
22 # Author: Wpedzich
23 # Author: Yarl
24 pl: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Treść
29       diary_entry: 
30         language: Język
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         title: Tytuł
34         user: Użytkownik
35       friend: 
36         friend: Znajomy
37         user: Użytkownik
38       message: 
39         body: Treść
40         recipient: Odbiorca
41         sender: Nadawca
42         title: Tytuł
43       trace: 
44         description: Opis
45         latitude: Szerokość geograficzna
46         longitude: Długość geograficzna
47         name: Nazwa
48         public: Publiczny
49         size: Rozmiar
50         user: Użytkownik
51         visible: Widoczny
52       user: 
53         active: Aktywny
54         description: Opis
55         display_name: Publiczna nazwa
56         email: E-mail
57         languages: Języki
58         pass_crypt: Hasło
59     models: 
60       acl: Lista kontroli dostępu
61       changeset: Zestaw zmian
62       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
63       country: Państwo
64       diary_comment: Komentarz dziennika
65       diary_entry: Wpis w dzienniku
66       friend: Znajomy
67       language: Język
68       message: Wiadomość
69       node: Węzeł
70       node_tag: Znacznik węzła
71       notifier: Notifier
72       old_node: Wcześniejszy węzeł
73       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
74       old_relation: Stara relacja
75       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
76       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
77       old_way: Wcześniejsza droga
78       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
79       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
80       relation: Relacja
81       relation_member: Członek relacji
82       relation_tag: Znacznik relacji
83       session: Sesja
84       trace: Ślad
85       tracepoint: Punkt śladu
86       tracetag: Znacznik śladu
87       user: Użytkownik
88       user_preference: Preferencje użytkownika
89       user_token: Token użytkownika
90       way: Droga
91       way_node: Węzeł drogi
92       way_tag: Tag drogi
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
98     setup_user_auth: 
99       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
100       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
104       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
105       feed: 
106         title: Zestaw zmian %{id}
107         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
108       osmchangexml: XML w formacie osmChange
109       title: Zestaw zmian
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Należy do:"
112       bounding_box: "Obszar edycji:"
113       box: prostokąt
114       closed_at: "Zamknięto:"
115       created_at: "Utworzono:"
116       has_nodes: 
117         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
118         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
119         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
120       has_relations: 
121         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
122         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
123         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
124       has_ways: 
125         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
126         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
127         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
128       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
129       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
130     common_details: 
131       changeset_comment: "Komentarz:"
132       deleted_at: "Usunięte dnia:"
133       deleted_by: "Usunięte przez:"
134       edited_at: "Edytowano:"
135       edited_by: "Edytowane przez:"
136       in_changeset: "W zestawie zmian:"
137       version: "Wersja:"
138     containing_relation: 
139       entry: Relacja %{relation_name}
140       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
141     map: 
142       deleted: Skasowano
143       edit: 
144         area: Edytuj obszar
145         node: Edytuj węzeł
146         note: Edytuj notatkę
147         relation: Edytuj relację
148         way: Edytuj drogę
149       larger: 
150         area: Zobacz obszar na większej mapie
151         node: Zobacz punkt na większej mapie
152         note: Zobacz notatkę na większej mapie
153         relation: Zobacz relację na większej mapie
154         way: Pokaż drogę na większej mapie
155       loading: Wczytywanie…
156     navigation: 
157       all: 
158         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
159         next_node_tooltip: Następny węzeł
160         next_note_tooltip: Następna notatka
161         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
162         next_way_tooltip: Następna droga
163         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
164         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
165         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
166         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
167         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
168       user: 
169         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
170         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
171         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
172     node: 
173       download_xml: Pobierz XML
174       edit: Edytuj węzeł
175       node: Węzeł
176       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
177       view_history: Zobacz historię
178     node_details: 
179       coordinates: "Współrzędne:"
180       part_of: "Jest częścią:"
181     node_history: 
182       download_xml: Pobierz XML
183       node_history: Historia zmian węzła
184       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
185       view_details: Zobacz szczegóły
186     not_found: 
187       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
188       type: 
189         changeset: zestaw zmian
190         node: węzeł
191         relation: relacja
192         way: droga
193     note: 
194       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
195       at_html: "%{when} temu"
196       closed: "Zamknięto:"
197       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
198       comments: "Komentarze:"
199       description: "Opis:"
200       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
201       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
202       opened: "Utworzono:"
203       title: Uwaga
204     paging_nav: 
205       of: z
206       showing_page: strona
207     redacted: 
208       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
209       redaction: Poprawka %{id}
210       type: 
211         node: węzeł
212         relation: relacja
213         way: droga
214     relation: 
215       download_xml: Pobierz XML
216       relation: Relacja
217       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
218       view_history: Zobacz historię zmian
219     relation_details: 
220       members: "Zawiera:"
221       part_of: "Jest częścią:"
222     relation_history: 
223       download_xml: Pobierz XML
224       relation_history: Historia zmian relacji
225       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
226       view_details: Zobacz szczegóły
227     relation_member: 
228       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
229       type: 
230         node: Węzeł
231         relation: Relacja
232         way: Droga
233     start_rjs: 
234       data_frame_title: Dane
235       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
236       details: Szczegóły
237       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
238       hide_areas: Ukryj obszary
239       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
240       load_data: Załaduj dane
241       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
242       loading: Wczytywanie...
243       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
244       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
245       object_list: 
246         api: Pobierz ten obszar z API
247         back: Powrót do listy obiektów
248         details: Szczegóły
249         heading: Lista obiektów
250         history: 
251           type: 
252             node: Węzeł %{id}
253             way: Droga %{id}
254         selected: 
255           type: 
256             node: Węzeł %{id}
257             way: Droga %{id}
258         type: 
259           node: Węzeł
260           way: Droga
261       private_user: prywatny użytkownika
262       show_areas: Pokaż obszary
263       show_history: Pokaż zmiany
264       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
265       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
266       wait: Moment…
267       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
268     tag_details: 
269       tags: "Znaczniki:"
270       wiki_link: 
271         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
272         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
273       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
274     timeout: 
275       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
276       type: 
277         changeset: Zestaw zmian
278         node: węzeł
279         relation: relacja
280         way: droga
281     way: 
282       download_xml: Ściągnij XML
283       edit: Edytuj
284       view_history: Pokaż historię
285       way: Droga
286       way_title: "Droga: %{way_name}"
287     way_details: 
288       also_part_of: 
289         one: należy do drogi %{related_ways}
290         other: należy do dróg %{related_ways}
291       nodes: "Węzły:"
292       part_of: "Jest częścią:"
293     way_history: 
294       download_xml: Ściągnij XML
295       view_details: Zobacz szczegóły
296       way_history: Historia zmian drogi
297       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
298   changeset: 
299     changeset: 
300       anonymous: Anonim
301       big_area: (duży)
302       no_comment: (brak)
303       no_edits: (brak edycji)
304       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
305       still_editing: (nadal edytowany)
306       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
307     changeset_paging_nav: 
308       next: Następna »
309       previous: « Poprzednia
310       showing_page: Strona %{page}
311     changesets: 
312       area: Obszar
313       comment: Komentarz
314       id: ID
315       saved_at: Zapisano
316       user: Użytkownik
317     list: 
318       description: Ostatnie zmiany
319       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
320       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
321       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
322       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
323       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
324       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
325       empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
326       heading: Zestawy zmian
327       heading_bbox: Zestawy zmian
328       heading_friend: Zestawy zmian
329       heading_nearby: Zestawy zmian
330       heading_user: Zestawy zmian
331       heading_user_bbox: Zestawy zmian
332       title: Zestawy zmian
333       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
334       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
335       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
336       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
337       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
338     timeout: 
339       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
340   diary_entry: 
341     comments: 
342       ago: "%{ago} temu"
343       comment: Komentarz
344       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
345       newer_comments: Nowsze komentarze
346       older_comments: Starsze komentarze
347       post: Wpis
348       when: Kiedy
349     diary_comment: 
350       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
351       confirm: Potwierdź
352       hide_link: Ukryj ten komentarz
353     diary_entry: 
354       comment_count: 
355         few: "%{count} komentarze"
356         one: 1 komentarz
357         other: "%{count} komentarzy"
358         zero: Brak komentarzy
359       comment_link: Skomentuj ten wpis
360       confirm: Potwierdź
361       edit_link: Edytuj ten wpis
362       hide_link: Ukryj ten wpis
363       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
364       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
365     edit: 
366       body: "Treść:"
367       language: "Język:"
368       latitude: "Szerokość geograficzna:"
369       location: "Położenie:"
370       longitude: "Długość geograficzna:"
371       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
372       save_button: Zapisz
373       subject: "Temat:"
374       title: Edycja wpisu dziennika
375       use_map_link: na mapie
376     feed: 
377       all: 
378         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
379         title: Wpisy OpenStreetMap
380       language: 
381         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
382         title: Wpisy w języku %{language_name}
383       user: 
384         description: Ostatnie wpisy od %{user}
385         title: Wpisy dla %{user}
386     list: 
387       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
388       new: Nowy wpis do dziennika
389       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
390       newer_entries: Nowsze wpisy
391       no_entries: Brak wpisów dziennika
392       older_entries: Starsze wpisy
393       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
394       title: Dzienniki użytkowników
395       title_friends: Dzienniki znajomych
396       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
397       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
398     location: 
399       edit: Edytuj
400       location: "Położenie:"
401       view: Podgląd
402     new: 
403       title: Nowy wpis do dziennika
404     no_such_entry: 
405       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
406       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
407       title: Nie ma takiego wpisu
408     view: 
409       leave_a_comment: Zostaw komentarz
410       login: Zaloguj się
411       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
412       save_button: Zapisz
413       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
414       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
415   editor: 
416     default: Domyślnie (obecnie %{name})
417     id: 
418       description: iD (edycja w przeglądarce)
419       name: iD
420     potlatch: 
421       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
422       name: Potlatch 1
423     potlatch2: 
424       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
425       name: Potlatch 2
426     remote: 
427       description: JOSM lub Markaartor
428       name: Zdalne sterowanie
429   export: 
430     start: 
431       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
432       area_to_export: Obszar do eksportu
433       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
434       export_button: Eksportuj
435       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
436       format: Format
437       format_to_export: Format eksportu
438       image_size: Rozmiar obrazka
439       latitude: "Szer:"
440       licence: Licencja
441       longitude: "Dł:"
442       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
443       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
444       max: max
445       options: Opcje
446       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
447       output: Wynik
448       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
449       scale: Skala
450       zoom: Zoom
451     start_rjs: 
452       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
453       change_marker: Zmień pozycję pinezki
454       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
455       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
456       export: Eksport
457       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
458   geocoder: 
459     description: 
460       title: 
461         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
462         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
463       types: 
464         cities: Miasta
465         places: Miejsca
466         towns: Miasta
467     direction: 
468       east: na wschód
469       north: na północ
470       north_east: na północny wschód
471       north_west: na północny zachód
472       south: na południe
473       south_east: na południowy wschód
474       south_west: na południowy zachód
475       west: na zachód
476     distance: 
477       one: ok. 1km
478       other: około %{count}km
479       zero: mniej niż 1km
480     results: 
481       more_results: Więcej wyników
482       no_results: Nie znaleziono
483     search: 
484       title: 
485         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
486         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
487         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
488         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
489         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
490         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
491     search_osm_nominatim: 
492       admin_levels: 
493         level10: Granica przedmieścia
494         level2: Granica kraju
495         level4: Granica stanu
496         level5: Granica regionu
497         level6: Granica hrabstwa
498         level8: Granica miasta
499         level9: Granica wsi
500       prefix: 
501         aerialway: 
502           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
503           drag_lift: Wyciąg orczykowy
504         aeroway: 
505           aerodrome: Lotnisko
506           apron: Płyta postojowa
507           gate: Bramka
508           helipad: Helipad
509           runway: Pas startowy
510           taxiway: Droga kołowania
511           terminal: Terminal
512         amenity: 
513           WLAN: Dostęp do WiFi
514           airport: Lonisko
515           arts_centre: Centrum sztuki
516           artwork: Sztuka
517           atm: Bankomat
518           auditorium: Audytorium
519           bank: Bank
520           bar: Bar
521           bbq: Miejsce do grillowania
522           bench: Ławka
523           bicycle_parking: Parking rowerowy
524           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
525           biergarten: Ogród piwny
526           brothel: Dom publiczny
527           bureau_de_change: Kantor
528           bus_station: Stacja autobusowa
529           cafe: Kawiarnia
530           car_rental: Wynajem samochodów
531           car_sharing: Dzielenie się samochodami
532           car_wash: Myjnia samochodowa
533           casino: Kasyno
534           charging_station: Stacja paliw
535           cinema: Kino
536           clinic: Przychodnia
537           club: Klub
538           college: Uczelnia
539           community_centre: Centrum społeczności
540           courthouse: Sąd
541           crematorium: Krematorium
542           dentist: Gabinet dentystyczny
543           doctors: Lekarze
544           dormitory: Bursa
545           drinking_water: Źródło wody pitnej
546           driving_school: Nauka jazdy
547           embassy: Ambasada
548           emergency_phone: Telefon alarmowy
549           fast_food: Fast Food
550           ferry_terminal: Terminal promowy
551           fire_hydrant: Hydrant
552           fire_station: Remiza strażacka
553           food_court: Targ z żywnością
554           fountain: Fontanna
555           fuel: Stacja benzynowa
556           grave_yard: Mniejszy cmentarz
557           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
558           hall: Hala
559           health_centre: Ośrodek zdrowia
560           hospital: Szpital
561           hotel: Hotel
562           hunting_stand: Ambona myśliwska
563           ice_cream: Lodziarnia
564           kindergarten: Przedszkole
565           library: Biblioteka
566           market: Targowisko
567           marketplace: Plac targowy
568           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
569           nightclub: Klub nocny
570           nursery: Żłobek
571           nursing_home: Dom opieki
572           office: Biuro
573           park: Park
574           parking: Parking
575           pharmacy: Apteka
576           place_of_worship: Miejsce kultu
577           police: Posterunek policji
578           post_box: Skrzynka pocztowa
579           post_office: Poczta
580           preschool: Przedszkole
581           prison: Więzienie
582           pub: Pub
583           public_building: Budynek publiczny
584           public_market: Rynek publiczny
585           reception_area: Recepcja
586           recycling: Miejsce recyklingu
587           restaurant: Restauracja
588           retirement_home: Dom starców
589           sauna: Sauna
590           school: Szkoła
591           shelter: Schron
592           shop: Sklep
593           shopping: Zakupy
594           shower: Prysznic
595           social_centre: Centrum społeczne
596           social_club: Klub towarzyski
597           social_facility: Placówka społeczna
598           studio: Studio
599           supermarket: Supermarket
600           swimming_pool: Basen
601           taxi: Postój taksówek
602           telephone: Budka telefoniczna
603           theatre: Teatr
604           toilets: Toaleta publiczna
605           townhall: Urząd miejski
606           university: Uniwersytet
607           vending_machine: Automat do sprzedaży
608           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
609           village_hall: Urząd gminy
610           waste_basket: Kosz na śmieci
611           wifi: Dostęp do WiFi
612           youth_centre: Centrum młodzieżowe
613         boundary: 
614           administrative: Granica administracyjna
615           census: Granica spisu
616           national_park: Park Narodowy
617           protected_area: Obszar chroniony
618         bridge: 
619           aqueduct: Akwedukt
620           suspension: Most wiszący
621           swing: Most obrotowy
622           viaduct: Wiadukt
623           "yes": Most
624         building: 
625           "yes": Budynek
626         emergency: 
627           fire_hydrant: Hydrant
628           phone: Telefon alarmowy
629         highway: 
630           bridleway: Droga dla koni
631           bus_guideway: Droga dla autobusów
632           bus_stop: Przystanek autobusowy
633           byway: Boczna droga
634           construction: Droga budowana
635           cycleway: Ścieżka rowerowa
636           emergency_access_point: Punkt awaryjny
637           footway: Chodnik
638           ford: Bród
639           living_street: Strefa zamieszkania
640           milestone: Punkt kontrolny
641           minor: Drobna droga
642           motorway: Autostrada
643           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
644           motorway_link: Autostrada – dojazd
645           path: Ścieżka
646           pedestrian: Droga dla pieszych
647           platform: Podwyższenie
648           primary: Droga krajowa
649           primary_link: Droga krajowa – dojazd
650           proposed: Planowana droga
651           raceway: Tor wyścigowy
652           residential: Droga osiedlowa
653           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
654           road: Droga
655           secondary: Droga wojewódzka
656           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
657           service: Droga serwisowa
658           services: Usługi autostrady
659           speed_camera: Radar
660           steps: Schody
661           stile: Przełaz
662           street_lamp: Lampa uliczna
663           tertiary: Droga powiatowa
664           tertiary_link: Droga wojewódzka
665           track: Droga gruntowa
666           trail: Szlak
667           trunk: Droga ekspresowa
668           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
669           unclassified: Droga gminna
670           unsurfaced: Nierówna droga
671         historic: 
672           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
673           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
674           boundary_stone: Graniczny głaz
675           building: Budynek
676           castle: Zamek
677           church: Kościół
678           citywalls: Mury miejskie
679           fort: Fort
680           house: Dom
681           icon: Ikona
682           manor: Dwór
683           memorial: Mniejszy pomnik
684           mine: Kopalnia
685           monument: Pomnik
686           museum: Muzeum
687           ruins: Ruiny
688           tower: Wieża
689           wayside_cross: Przydrożny krzyż
690           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
691           wreck: Wrak
692         landuse: 
693           allotments: Ogródki działkowe
694           basin: Dorzecze
695           brownfield: Grunty poprzemysłowe
696           cemetery: Cmentarz
697           commercial: Obszar handlowo-usługowy
698           conservation: Konserwacja
699           construction: Teren budowy
700           farm: Farma
701           farmland: Grunty rolne
702           farmyard: Podwórze gospodarskie
703           forest: Las
704           garages: Garaże
705           grass: Trawa
706           greenfield: Tereny niezagospodarowane
707           industrial: Teren przemysłowy
708           landfill: Wysypisko śmieci
709           meadow: Łąka
710           military: Teren wojskowy
711           mine: Kopalnia
712           nature_reserve: Rezerwat przyrody
713           orchard: Sad
714           park: Park
715           piste: Trasa
716           quarry: Kamieniołom
717           railway: Teren kolejowy
718           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
719           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
720           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
721           residential: Zabudowa mieszkaniowa
722           retail: Handel detaliczny
723           road: Obszar drogowy
724           village_green: Park miejski
725           vineyard: Winnica
726           wetland: Tereny podmokłe
727           wood: Puszcza
728         leisure: 
729           beach_resort: Strzeżona plaża
730           bird_hide: Ukryj ptaki
731           common: Błonie
732           fishing: Łowisko
733           fitness_station: Fitness
734           garden: Ogród
735           golf_course: Pole golfowe
736           ice_rink: Lodowisko
737           marina: Marina
738           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
739           nature_reserve: Rezerwat naturalny
740           park: Park
741           pitch: Boisko sportowe
742           playground: Plac zabaw
743           recreation_ground: Pole rekreacyjne
744           sauna: Sauna
745           slipway: Pochylnia
746           sports_centre: Centrum sportowe
747           stadium: Stadion
748           swimming_pool: Basen
749           track: Bieżnia
750           water_park: Park wodny
751         military: 
752           airfield: Lotnisko wojskowe
753           barracks: Koszary
754           bunker: Bunkier
755         mountain_pass: 
756           "yes": Przełęcz
757         natural: 
758           bay: Zatoka
759           beach: Plaża
760           cape: Przylądek
761           cave_entrance: Wejście do jaskini
762           channel: Kanał
763           cliff: Urwisko
764           crater: Krater
765           dune: Wydma
766           feature: Obiekt
767           fell: Hale górskie
768           fjord: Fiord
769           forest: Las
770           geyser: Gejzer
771           glacier: Lodowiec
772           heath: Wrzosowisko
773           hill: Wzgórze
774           island: Wyspa
775           land: Ląd
776           marsh: Bagno
777           moor: Torfowisko
778           mud: Muł
779           peak: Szczyt
780           point: Punkt
781           reef: Rafa
782           ridge: Grzbiet
783           river: Rzeka
784           rock: Skała
785           scree: Zsypisko
786           scrub: Zagajnik
787           shoal: Mielizna
788           spring: Źródło
789           stone: Kamieniołom
790           strait: Cieśnina
791           tree: Drzewo
792           valley: Dolina
793           volcano: Wulkan
794           water: Woda
795           wetland: Obszar podmokły
796           wetlands: Obszary podmokłe
797           wood: Puszcza
798         office: 
799           accountant: Księgowy
800           architect: Architekt
801           company: Przedsiębiorstwo
802           employment_agency: Urząd pracy
803           estate_agent: Biuro nieruchomości
804           government: Biura rządowe
805           insurance: Biuro ubezpieczeń
806           lawyer: Prawnik
807           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
808           telecommunication: Urząd telekomunikacji
809           travel_agent: Biuro podróży
810           "yes": Biuro
811         place: 
812           airport: Lotnisko
813           city: Miasto
814           country: Kraj
815           county: Powiat
816           farm: Farma
817           hamlet: Osada
818           house: Dom
819           houses: Zabudowanie
820           island: Wyspa
821           islet: Wysepka
822           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
823           locality: Rejon
824           moor: Torfowisko
825           municipality: Gmina
826           neighbourhood: Sąsiedztwo
827           postcode: Kod pocztowy
828           region: Rejon
829           sea: Morze
830           state: Stan
831           subdivision: Dzielnica
832           suburb: Osiedle
833           town: Miasteczko
834           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
835           village: Wieś
836         railway: 
837           abandoned: Dawna linia kolejowa
838           construction: Budowana linia kolejowa
839           disused: Nieczynna trasa kolejowa
840           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
841           funicular: Kolejka linowa
842           halt: Przystanek kolejowy
843           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
844           junction: Węzeł kolejowy
845           level_crossing: Przejazd kolejowy
846           light_rail: Lekka kolej
847           miniature: Mini kolej
848           monorail: Kolej jednoszynowa
849           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
850           platform: Peron
851           preserved: Kolej zabytkowa
852           proposed: Planowana trasa kolejowa
853           spur: Bocznica kolejowa
854           station: Stacja kolejowa
855           subway: Stacja metra
856           subway_entrance: Wejście na stację metra
857           switch: Zwrotnica
858           tram: Linia tramwajowa
859           tram_stop: Przystanek tramwajowy
860           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
861         shop: 
862           alcohol: Sklep monopolowy
863           antiques: Antyki
864           art: Sklep z dziełami sztuki
865           bakery: Piekarnia
866           beauty: Salon kosmetyczny
867           beverages: Sklep z napojami
868           bicycle: Sklep rowerowy
869           books: Księgarnia
870           boutique: Butik
871           butcher: Rzeźnik
872           car: Sklep samochodowy
873           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
874           car_repair: Naprawa samochodów
875           carpet: Sklep z dywanami
876           charity: Sklep charytatywny
877           chemist: Drogeria
878           clothes: Sklep odzieżowy
879           computer: Sklep komputerowy
880           confectionery: Cukiernia
881           convenience: Mały sklep wielobranżowy
882           copyshop: Ksero
883           cosmetics: Sklep kosmetyczny
884           deli: Delikatesy
885           department_store: Dom towarowy
886           discount: Sklep z produktami po obniżce
887           doityourself: Sklep budowlany
888           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
889           electronics: Sklep elektroniczny
890           estate_agent: Biuro nieruchomości
891           farm: Sklep gospodarski
892           fashion: Sklep modelarski
893           fish: Sklep rybny
894           florist: Kwiaciarnia
895           food: Sklep spożywczy
896           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
897           furniture: Sklep meblowy
898           gallery: Galeria
899           garden_centre: Centrum ogrodnicze
900           general: Sklep ogólny
901           gift: Sklep z pamiątkami
902           greengrocer: Warzywniak
903           grocery: Sklep spożywczy
904           hairdresser: Fryzjernia
905           hardware: Sklep ze sprzętem
906           hifi: Hi-Fi
907           insurance: Agent ubezpieczeniowy
908           jewelry: Sklep z biżuterią
909           kiosk: Kiosk
910           laundry: Pralnia
911           mall: Centrum handlowe
912           market: Targowisko
913           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
914           motorcycle: Sklep z motocyklami
915           music: Sklep muzyczny
916           newsagent: Kiosk
917           optician: Optyk
918           organic: Sklep z produktami organicznymi
919           outdoor: Sklep turystyczny
920           pet: Sklep ze zwierzętami
921           pharmacy: Apteka
922           photo: Sklep fotograficzny
923           salon: Salon
924           shoes: Sklep obuwniczy
925           shopping_centre: Centrum handlowe
926           sports: Sklep sportowy
927           stationery: Sklep papierniczy
928           supermarket: Supermarket
929           tailor: Krawiec
930           toys: Sklep z zabawkami
931           travel_agency: Biuro podróży
932           video: Sklep filmowy
933           wine: Winiarnia
934           "yes": Sklep
935         tourism: 
936           alpine_hut: Chata alpejska
937           artwork: Sztuka
938           attraction: Atrakcja turystyczna
939           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
940           cabin: Kabina
941           camp_site: Kemping
942           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
943           chalet: Schronisko
944           guest_house: Pensjonat
945           hostel: Hostel
946           hotel: Hotel
947           information: Informacja turystyczna
948           lean_to: Nachylenie
949           motel: Motel
950           museum: Muzeum
951           picnic_site: Miejsce na piknik
952           theme_park: Park tematyczny
953           valley: Dolina
954           viewpoint: Punkt widokowy
955           zoo: Zoo
956         tunnel: 
957           "yes": Tunel
958         waterway: 
959           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
960           boatyard: Stocznia
961           canal: Kanał
962           connector: Złącze dróg wodnych
963           dam: Tama
964           derelict_canal: Opuszczony kanał
965           ditch: Rów
966           dock: Basen portowy
967           drain: Rów odpływowy
968           lock: Zastawka
969           lock_gate: Śluza
970           mineral_spring: Źródło mineralne
971           mooring: Kotwicowisko
972           rapids: Katarakty
973           river: Rzeka
974           riverbank: Brzeg rzeki
975           stream: Strumień
976           wadi: Starorzecze
977           water_point: Punkt wodny
978           waterfall: Wodospad
979           weir: Jaz
980   javascripts: 
981     close: Zamknij
982     key: 
983       title: Klucz mapy
984       tooltip: Klucz mapy
985     map: 
986       base: 
987         cycle_map: Mapa rowerowa
988         standard: Podstawowa
989         transport_map: Transport publiczny
990       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
991       layers: 
992         data: Dane mapy
993         header: Warstwy mapy
994         notes: Notatki
995         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
996       locate: 
997         title: Pokaż moje położenie
998       zoom: 
999         in: Powiększ
1000         out: Pomniejsz
1001     notes: 
1002       new: 
1003         add: Dodaj notatkę
1004         intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
1005       show: 
1006         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
1007         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1008         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
1009         comment: Dodaj komentarz
1010         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
1011         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
1012         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
1013         hide: Ukryj
1014         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
1015         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
1016         permalink: Permalink
1017         reactivate: Ponownie aktywuj
1018         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1019         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
1020         resolve: Rozwiąż
1021     share: 
1022       cancel: Anuluj
1023       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
1024       download: Pobierz
1025       embed: HTML
1026       image: Obraz
1027       link: Link lub HTML
1028       long_link: Link
1029       scale: "Skala:"
1030       short_link: Krótki link
1031       short_url: Krótki URL
1032       title: Udostępnij
1033     site: 
1034       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
1035       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
1036       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
1037       edit_tooltip: Edytuje mapę
1038       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1039       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1040   layouts: 
1041     community: Społeczność
1042     community_blogs: Blogi wspólnoty
1043     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1044     copyright: Prawa autorskie i licencja
1045     data: Dane
1046     documentation: Dokumentacja
1047     documentation_title: Dokumentacja projektu
1048     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1049     donate_link_text: dokonując darowizny
1050     edit: Edycja
1051     edit_with: Edytuj w %{editor}
1052     export_data: Eksportuj dane
1053     foundation: Fundacja
1054     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1055     gps_traces: Ślady GPS
1056     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1057     help: Pomoc
1058     help_centre: Centrum pomocy
1059     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1060     history: Zmiany
1061     home: główna
1062     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1063     intro_2_create_account: Utwórz konto
1064     intro_2_download: pobierz
1065     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1066     intro_2_license: wolna licencja
1067     intro_2_use: użyj
1068     log_in: zaloguj się
1069     log_in_tooltip: Zaloguj się
1070     logo: 
1071       alt_text: Logo OpenStreetMap
1072     logout: wyloguj
1073     make_a_donation: 
1074       text: Przekaż darowiznę
1075       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1076     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1077     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1078     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1079     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1080     partners_ic: Imperial College London
1081     partners_partners: partnerzy
1082     partners_ucl: centrum UCL VR
1083     sign_up: zarejestruj
1084     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1085     tag_line: Wolna wikimapa świata
1086     user_diaries: Dzienniczki
1087     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1088     view: Mapa
1089     view_tooltip: Zobacz mapę
1090     wiki: Wiki
1091     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1092   license_page: 
1093     foreign: 
1094       english_link: oryginalna angielska wersja
1095       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1096       title: Informacje o tłumaczeniu
1097     legal_babble: 
1098       attribution_example: 
1099         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1100         title: Przykład uznania autorstwa
1101       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1102       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1103       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
1104       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1105       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1106       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1107       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1108       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1109       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1110       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1111       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1112       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1113       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1114       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1115       credit_title_html: Jak podać źródło
1116       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1117       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1118       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1119       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1120       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1121       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1122       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1123       more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
1124       more_title_html: Dowiedz się więcej
1125       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1126     native: 
1127       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1128       native_link: wersji po polsku
1129       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1130       title: O stronie
1131   message: 
1132     delete: 
1133       deleted: Wiadomość usunięta
1134     inbox: 
1135       date: Nadano
1136       from: Od
1137       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1138       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1139       new_messages: 
1140         few: "%{count} nowe wiadomości"
1141         many: "%{count} nowych wiadomości"
1142         one: "%{count} nową wiadomość"
1143         other: "%{count} nowych wiadomości"
1144       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1145       old_messages: 
1146         few: "%{count} stare wiadomości"
1147         many: "%{count} starych wiadomości"
1148         one: "%{count} starą wiadomość"
1149         other: "%{count} starych wiadomości"
1150       outbox: nadawcza
1151       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1152       subject: Temat
1153       title: Wiadomości odebrane
1154     mark: 
1155       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1156       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1157     message_summary: 
1158       delete_button: Usuń
1159       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1160       reply_button: Odpowiedz
1161       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1162     new: 
1163       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1164       body: Treść
1165       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1166       message_sent: Wiadomość wysłana
1167       send_button: Wyślij
1168       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1169       subject: Temat
1170       title: Wysyłanie wiadomości
1171     no_such_message: 
1172       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1173       heading: Nie ma takiej wiadomości
1174       title: Nie ma takiej wiadomości
1175     outbox: 
1176       date: Nadano
1177       inbox: odbiorcza
1178       messages: 
1179         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1180         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1181       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1182       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1183       outbox: nadawcza
1184       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1185       subject: Temat
1186       title: Wiadomości wysłane
1187       to: Do
1188     read: 
1189       back: Cofnij
1190       date: Nadano
1191       from: Od
1192       reply_button: Odpowiedz
1193       subject: Temat
1194       title: Czytanie wiadomości
1195       to: Do
1196       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1197       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1198     reply: 
1199       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1200     sent_message_summary: 
1201       delete_button: Usuń
1202   note: 
1203     description: 
1204       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1205       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1206       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1207       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1208       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1209       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1210       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1211       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1212     entry: 
1213       comment: Komentarz
1214       full: Pełna notatka
1215     mine: 
1216       ago_html: "%{when} temu"
1217       created_at: Utworzono w dniu
1218       creator: Autor
1219       description: Opis
1220       heading: Notatki użytkownika %{user}
1221       id: Identyfikator
1222       last_changed: Ostatnio zmieniono
1223       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1224       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1225     rss: 
1226       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1227       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1228       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1229       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1230       opened: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1231       reopened: ponownie aktywowana notatka (w pobliżu %{place})
1232       title: Notatki OpenStreetMap
1233   notifier: 
1234     diary_comment_notification: 
1235       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1236       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1237       hi: Witaj %{to_user},
1238       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1239     email_confirm: 
1240       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1241     email_confirm_html: 
1242       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1243       greeting: Cześć,
1244       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1245     email_confirm_plain: 
1246       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1247       greeting: Cześć,
1248       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1249     friend_notification: 
1250       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1251       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1252       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1253       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1254     gpx_notification: 
1255       and_no_tags: i brak znaczników
1256       and_the_tags: i następujące znaczniki
1257       failure: 
1258         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1259         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1260         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1261         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1262       greeting: Witaj,
1263       success: 
1264         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1265         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1266       with_description: z opisem
1267       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1268     lost_password: 
1269       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1270     lost_password_html: 
1271       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1272       greeting: Witaj,
1273       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1274     lost_password_plain: 
1275       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1276       greeting: Cześć,
1277       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1278     message_notification: 
1279       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
1280       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1281       hi: Witaj %{to_user},
1282     note_comment_notification: 
1283       anonymous: Anonimowy użytkownik
1284       closed: 
1285         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1286         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1287         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1288         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1289       commented: 
1290         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1291         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1292         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1293         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1294       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1295       greeting: Witaj,
1296       reopened: 
1297         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1298         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię notatkę"
1299         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
1300         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
1301     signup_confirm: 
1302       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1303       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1304       greeting: Cześć!
1305       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1306       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
1307   oauth: 
1308     oauthorize: 
1309       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1310       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1311       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1312       allow_write_api: modyfikuj mapę
1313       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1314       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1315       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1316       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1317       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1318     revoke: 
1319       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1320   oauth_clients: 
1321     create: 
1322       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1323     destroy: 
1324       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1325     edit: 
1326       submit: Edytuj
1327       title: Edycja aplikacji
1328     form: 
1329       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1330       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1331       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1332       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1333       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1334       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1335       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1336       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1337       name: Nazwa
1338       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1339       required: Wymagane
1340       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1341       url: Główny adres URL aplikacji
1342     index: 
1343       application: Nazwa aplikacji
1344       issued_at: Wydane
1345       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1346       my_apps: Programy klienckie
1347       my_tokens: Zarejestrowane programy
1348       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1349       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1350       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1351       revoke: Odwołaj!
1352       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1353     new: 
1354       submit: Zarejestruj
1355       title: Rejestracja nowej aplikacji
1356     not_found: 
1357       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1358     show: 
1359       access_url: "URL znaki dostępu:"
1360       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1361       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1362       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1363       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1364       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1365       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1366       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1367       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1368       confirm: Jesteś pewien?
1369       delete: Usuń klienta
1370       edit: Edytuj szczegóły
1371       key: "Klucz odbiorcy:"
1372       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1373       secret: "Sekret odbiorcy:"
1374       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1375       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1376       url: "URL znacznika zapytania:"
1377     update: 
1378       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1379   redaction: 
1380     create: 
1381       flash: Utworzono poprawkę.
1382     destroy: 
1383       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
1384       flash: Poprawka usunięta.
1385       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
1386     edit: 
1387       description: Opis
1388       heading: Edytuj poprawkę
1389       submit: Zapisz poprawkę
1390       title: Edytuj poprawkę
1391     index: 
1392       empty: Brak poprawek do pokazania.
1393       heading: Lista poprawek
1394       title: Lista poprawek
1395     new: 
1396       description: Opis
1397       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1398       submit: Utwórz poprawkę
1399       title: Tworzenie nowej poprawki
1400     show: 
1401       confirm: Na pewno?
1402       description: "Opis:"
1403       destroy: Usuń tą poprawkę
1404       edit: Edytuj tę poprawkę
1405       heading: Poprawka "%{title}"
1406       title: Wyświetlenie poprawki
1407       user: "Autor:"
1408     update: 
1409       flash: Zapisano zmiany.
1410   site: 
1411     edit: 
1412       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1413       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1414       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1415       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1416       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1417       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1418       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1419       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1420       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1421       user_page_link: stronie użytkownika
1422     index: 
1423       createnote: Dodaj notatkę
1424       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1425       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1426       license: 
1427         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1428       permalink: Permalink
1429       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1430       shortlink: Shortlink
1431     key: 
1432       table: 
1433         entry: 
1434           admin: Granica administracyjna
1435           allotments: Ogródki działkowe
1436           apron: 
1437             - Płyta lotniska
1438             - terminal
1439           bridge: Czarny obrys – most
1440           bridleway: Ścieżka dla koni
1441           brownfield: Teren powyburzeniowy
1442           building: Ważny budynek
1443           byway: Droga boczna
1444           cable: 
1445             - Kolej linowa
1446             - wyciąg krzesełkowy
1447           cemetery: Cmentarz
1448           centre: Centrum sportowe
1449           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1450           common: 
1451             - Pole
1452             - łąka
1453           construction: Drogi w budowie
1454           cycleway: Ścieżka rowerowa
1455           destination: Dostęp do punktu docelowego
1456           farm: Gospodarstwo rolne
1457           footway: Chodnik
1458           forest: Las
1459           golf: Pole golfowe
1460           heathland: Wrzosowisko
1461           industrial: Teren przemysłowy
1462           lake: 
1463             - Jezioro
1464             - rezerwuar
1465           military: Teren wojskowy
1466           motorway: Autostrada
1467           park: Park
1468           permissive: Możliwy wstęp
1469           pitch: Boisko sportowe
1470           primary: Droga pierwszorzędna
1471           private: Wstęp prywatny
1472           rail: Tory kolejowe
1473           reserve: Rezerwat przyrody
1474           resident: Teren mieszkalny
1475           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1476           runway: 
1477             - Pas startowy
1478             - kołowania
1479           school: 
1480             - Szkoła
1481             - uniwersytet
1482           secondary: Droga drugorzędna
1483           station: Dworzec kolejowy
1484           subway: Metro
1485           summit: 
1486             - Góra
1487             - szczyt
1488           tourist: Atrakcja turystyczna
1489           track: Ścieżka
1490           tram: 
1491             - Lekka kolej
1492             - tramwaj
1493           trunk: Droga główna
1494           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1495           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1496           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1497           wood: Puszcza
1498     markdown_help: 
1499       alt: Tekst alternatywny
1500       first: Pierwszy element
1501       heading: Nagłówek
1502       headings: Nagłówki
1503       image: Obraz
1504       link: Łącze
1505       ordered: Uporządkowana lista
1506       second: Drugi element
1507       subheading: Podtytuł
1508       text: Tekst
1509       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1510       unordered: Lista nieuporządkowana
1511       url: Adres (URL)
1512     richtext_area: 
1513       edit: Edytuj
1514       preview: Podgląd
1515     search: 
1516       search: Szukaj
1517       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1518       submit_text: →
1519       where_am_i: Gdzie jestem?
1520       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1521     sidebar: 
1522       close: Zamknij
1523       search_results: Wyniki wyszukiwania
1524   time: 
1525     formats: 
1526       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1527   trace: 
1528     create: 
1529       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1530       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1531     delete: 
1532       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1533     edit: 
1534       description: "Opis:"
1535       download: pobierz
1536       edit: edytuj
1537       filename: "Nazwa pliku:"
1538       heading: Edycja śladu %{name}
1539       map: mapa
1540       owner: "Autor:"
1541       points: "Punkty:"
1542       save_button: Zapisz zmiany
1543       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1544       tags: "Znaczniki:"
1545       tags_help: rozdzielone przecinkami
1546       title: Edycja śladu %{name}
1547       uploaded_at: "Wysłano:"
1548       visibility: "Widoczność:"
1549       visibility_help: co to znaczy?
1550     list: 
1551       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1552       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1553       public_traces: Publiczne ślady GPS
1554       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1555       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1556       your_traces: Twoje ślady GPS
1557     make_public: 
1558       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1559     offline: 
1560       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1561       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1562     offline_warning: 
1563       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1564     trace: 
1565       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1566       by: utworzony przez użytkownika
1567       count_points: "%{count} punktów"
1568       edit: edycja
1569       edit_map: Edytuj Mapę
1570       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1571       in: w
1572       map: mapa
1573       more: więcej
1574       pending: OCZEKUJE
1575       private: PRYWATNY
1576       public: PUBLICZNY
1577       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1578       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1579       view_map: Pokaż mapę
1580     trace_form: 
1581       description: Opis
1582       help: Pomoc
1583       tags: Znaczniki
1584       tags_help: rozdzielone przecinkami
1585       upload_button: Wgrywaj
1586       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1587       visibility: Widoczność
1588       visibility_help: co to znaczy?
1589     trace_header: 
1590       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1591       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1592       traces_waiting: 
1593         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1594         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1595         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1596         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1597       upload_trace: Wyślij ślad
1598     trace_optionals: 
1599       tags: Znaczniki
1600     trace_paging_nav: 
1601       newer: Nowsze ślady
1602       older: Starsze ślady
1603       showing_page: Strona %{page}
1604     view: 
1605       delete_track: Wykasuj ten ślad
1606       description: "Opis:"
1607       download: pobierz
1608       edit: edycja
1609       edit_track: Edytuj ten ślad
1610       filename: "Plik:"
1611       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1612       map: mapa
1613       none: Brak
1614       owner: "Autor:"
1615       pending: OCZEKUJE
1616       points: "Punktów:"
1617       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1618       tags: "Znaczniki:"
1619       title: Przeglądanie śladu %{name}
1620       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1621       uploaded: "Dodano:"
1622       visibility: "Widoczność:"
1623     visibility: 
1624       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1625       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1626       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1627       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1628   user: 
1629     account: 
1630       contributor terms: 
1631         agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
1632         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1633         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1634         link text: co to jest?
1635         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1636         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
1637       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1638       delete image: Usuń obecną grafikę
1639       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1640       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1641       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1642       gravatar: 
1643         gravatar: Użyj Gravatara
1644         link text: co to jest?
1645       home location: "Lokalizacja domowa:"
1646       image: "Grafika:"
1647       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1648       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1649       latitude: "Szerokość:"
1650       longitude: "Długość geograficzna:"
1651       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1652       my settings: Moje ustawienia
1653       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1654       new image: Dodaj grafikę
1655       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1656       openid: 
1657         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1658         link text: co to jest?
1659         openid: "OpenID:"
1660       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1661       preferred languages: "Preferowane języki:"
1662       profile description: "Opis profilu:"
1663       public editing: 
1664         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1665         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1666         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1667         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1668         enabled link text: co to jest?
1669         heading: "Edycje publiczne:"
1670       public editing note: 
1671         heading: Publiczna edycja
1672         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1673       replace image: Zmień obecną grafikę
1674       return to profile: Powrót do profilu
1675       save changes button: Zapisz zmiany
1676       title: Zmiana ustawień konta
1677       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1678     confirm: 
1679       already active: To konto zostało potwierdzone.
1680       button: Potwierdzam
1681       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
1682       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
1683       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
1684       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1685       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
1686       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
1687     confirm_email: 
1688       button: Potwierdzam
1689       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1690       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1691       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1692       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1693     confirm_resend: 
1694       failure: Brak użytkownika %{name}.
1695       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1696     filter: 
1697       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1698     go_public: 
1699       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1700     list: 
1701       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1702       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1703       heading: Użytkownicy
1704       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1705       showing: 
1706         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1707         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1708       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1709       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1710       title: Użytkownicy
1711     login: 
1712       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1713       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1714       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1715       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1716       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1717       heading: Logowanie
1718       login_button: Zaloguj się
1719       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1720       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1721       no account: Nie masz konta?
1722       openid: "%{logo} OpenID:"
1723       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1724       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1725       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1726       openid_providers: 
1727         aol: 
1728           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1729           title: Zaloguj używając AOL
1730         google: 
1731           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1732           title: Zaloguj używając Google
1733         myopenid: 
1734           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1735           title: Zaloguj używając myOpenID
1736         openid: 
1737           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1738           title: Zaloguj używając OpenID
1739         wordpress: 
1740           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1741           title: Zaloguj używając Wordpress
1742         yahoo: 
1743           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1744           title: Zaloguj używając Yahoo
1745       password: Hasło
1746       register now: Zarejestruj się
1747       remember: "Pamiętaj mnie:"
1748       title: Logowanie
1749       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1750       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1751       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1752     logout: 
1753       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1754       logout_button: Wyloguj
1755       title: Wyloguj
1756     lost_password: 
1757       email address: "Adres e-mail:"
1758       heading: Zapomniałeś hasła?
1759       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1760       new password button: Wyczyść hasło
1761       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1762       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1763       title: zgubione hasło
1764     make_friend: 
1765       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1766       button: Dodaj do listy przyjaciół
1767       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1768       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1769       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1770     new: 
1771       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1772       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1773       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1774       continue: Zarejestruj się
1775       display name: "Przyjazna nazwa:"
1776       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1777       email address: "Adres e-mail:"
1778       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
1779       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1780       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
1781       openid: "%{logo} OpenID:"
1782       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1783       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1784       password: Hasło
1785       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
1786       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
1787       title: Zarejestruj się
1788       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1789     no_such_user: 
1790       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1791       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1792       title: Nie znaleziono użytkownika
1793     popup: 
1794       friend: Znajomy
1795       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1796       your location: Twoje położenie
1797     remove_friend: 
1798       button: Usuń z przyjaciół
1799       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1800       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1801       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1802     reset_password: 
1803       confirm password: Potwierdź hasło
1804       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1805       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1806       heading: Resetowanie hasła %{user}
1807       password: Hasło
1808       reset: Resetuj hasło
1809       title: zresetuj hasło
1810     set_home: 
1811       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1812     suspended: 
1813       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1814       heading: Konto zawieszone
1815       title: Konto zawieszone
1816       webmaster: webmaster
1817     terms: 
1818       agree: Akceptuję
1819       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1820       consider_pd_why: co to oznacza?
1821       decline: Nie akceptuję
1822       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1823       heading: Warunki uczestnictwa
1824       legale_names: 
1825         france: Francja
1826         italy: Włochy
1827         rest_of_world: Reszta świata
1828       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1829       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
1830       title: Warunki uczestnictwa
1831       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
1832     view: 
1833       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1834       add as friend: dodaj do znajomych
1835       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1836       block_history: otrzymane blokady
1837       blocks by me: nałożone blokady
1838       blocks on me: otrzymane blokady
1839       comments: komentarze
1840       confirm: Potwierdź
1841       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1842       create_block: zablokuj tego użytkownika
1843       created from: "Stworzony z:"
1844       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
1845       ct declined: odrzucone
1846       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1847       ct undecided: niezdecydowane
1848       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1849       delete_user: usuń to konto
1850       description: Opis
1851       diary: dziennik
1852       edits: edycje
1853       email address: Adres e‐mail
1854       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1855       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1856       hide_user: ukryj tego użytkownika
1857       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1858       km away: "%{count}km stąd"
1859       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1860       m away: "%{count}m stąd"
1861       mapper since: "Mapuje od:"
1862       moderator_history: nałożone blokady
1863       my comments: moje komentarze
1864       my diary: mój dziennik
1865       my edits: moje zmiany
1866       my notes: moje notatki
1867       my settings: moje ustawienia
1868       my traces: moje ślady
1869       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1870       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1871       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1872       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1873       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1874       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1875       notes: notatki
1876       oauth settings: ustawienia oauth
1877       remove as friend: usuń ze znajomych
1878       role: 
1879         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1880         grant: 
1881           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1882           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1883         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1884         revoke: 
1885           administrator: Cofnij dostęp administratora
1886           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1887       send message: wyślij wiadomość
1888       settings_link_text: stronie ustawień
1889       spam score: "Punktacja spamu:"
1890       status: "Stan:"
1891       traces: ślady
1892       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1893       user location: Lokalizacja użytkownika
1894       your friends: Twoi znajomi
1895   user_block: 
1896     blocks_by: 
1897       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1898       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1899       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1900     blocks_on: 
1901       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1902       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1903       title: Blokady na użytkownika %{name}
1904     create: 
1905       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1906       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1907       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1908     edit: 
1909       back: Zobacz wszystkie blokady
1910       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1911       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1912       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1913       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1914       show: Zobacz tę blokadę
1915       submit: Uaktualnij blokadę
1916       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1917     filter: 
1918       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1919       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1920     helper: 
1921       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1922       time_past: Zakończono %{time} temu.
1923       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1924     index: 
1925       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1926       heading: Lista blokad użytkowników
1927       title: Blokady użytkownika
1928     model: 
1929       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1930       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1931     new: 
1932       back: Zobacz wszystkie blokady
1933       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1934       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1935       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1936       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1937       submit: Utwórz blokadę
1938       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1939       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1940       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1941     not_found: 
1942       back: Powrót do spisu
1943       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1944     partial: 
1945       confirm: Na pewno?
1946       creator_name: Twórca
1947       display_name: Zablokowany użytkownik
1948       edit: Edytuj
1949       next: Następna »
1950       not_revoked: (nie odwołana)
1951       previous: « Poprzednia
1952       reason: Powód blokady
1953       revoke: Odwołaj
1954       revoker_name: Odwołana przez
1955       show: Pokaż
1956       showing_page: Strona %{page}
1957       status: Status
1958     period: 
1959       one: 1 godzina
1960       other: "%{count} godzin"
1961     revoke: 
1962       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1963       flash: Blokada została odwołana.
1964       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1965       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1966       revoke: Odwołaj
1967       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1968       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1969     show: 
1970       back: Pokaż wszystkie blokady
1971       confirm: Na pewno?
1972       edit: Edytuj
1973       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1974       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1975       reason: Przyczyna blokady
1976       revoke: Odwołaj
1977       revoker: Cofający uprawnienia
1978       show: Pokaż
1979       status: Status
1980       time_future: Blokada wygasa %{time}
1981       time_past: Zakończona %{time} temu
1982       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1983     update: 
1984       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1985       success: Blokada zaktualizowana.
1986   user_role: 
1987     filter: 
1988       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1989       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1990       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1991       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1992     grant: 
1993       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1994       confirm: Potwierdź
1995       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1996       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1997       title: Potwierdź przyznawanie roli
1998     revoke: 
1999       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2000       confirm: Potwierdź
2001       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2002       heading: Potwierdź cofanie roli
2003       title: Potwierdź cofanie roli
2004   welcome_page: 
2005     add_a_note: 
2006       title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj notatkę!
2007     introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
2008     questions: 
2009       title: Jakieś pytania?
2010     start_mapping: Rozpocznij mapowanie
2011     title: Witaj!
2012     whats_on_the_map: 
2013       title: Co jest na mapie