Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 # Author: 아라
7 tl: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Katawan
12       diary_entry: 
13         language: Wika
14         latitude: Latitud
15         longitude: Longhitud
16         title: Pamagat
17         user: Tagagamit
18       friend: 
19         friend: Kaibigan
20         user: Tagagamit
21       message: 
22         body: Katawan
23         recipient: Tumatanggap
24         sender: Nagpadala
25         title: Pamagat
26       trace: 
27         description: Paglalarawan
28         latitude: Latitud
29         longitude: Longhitud
30         name: Pangalan
31         public: Pangmadla
32         size: Sukat
33         user: Tagagamit
34         visible: Nakikita
35       user: 
36         active: Masigla
37         description: Paglalarawan
38         display_name: Ipakita ang Pangalan
39         email: E-liham
40         languages: Mga wika
41         pass_crypt: Hudyat
42     models: 
43       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
44       changeset: Pangkat ng pagbabago
45       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
46       country: Bansa
47       diary_comment: Puna sa Talaarawan
48       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
49       friend: Kaibigan
50       language: Wika
51       message: Mensahe
52       node: Buko
53       node_tag: Tatak ng Buko
54       notifier: Tagapagpabatid
55       old_node: Lumang Buko
56       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
57       old_relation: Lumang Kaugnayan
58       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
59       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
60       old_way: Lumang Daan
61       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
62       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
63       relation: Kaugnayan
64       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
65       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
66       session: Laang Panahon
67       trace: Bakas
68       tracepoint: Tuldok ng Bakas
69       tracetag: Tatak ng Bakas
70       user: Tagagamit
71       user_preference: Nais ng Tagagamit
72       user_token: Kahalip ng Tagagamit
73       way: Daan
74       way_node: Buko ng Daan
75       way_tag: Tatak ng Daan
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
83       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
87       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
88       feed: 
89         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
90         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
91       osmchangexml: XML ng osmChange
92       title: Pangkat ng pagbabago
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pag-aari ni:"
95       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
96       box: kahon
97       closed_at: "Isinara sa:"
98       created_at: "Nilikha sa:"
99       has_nodes: 
100         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
101         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
102       has_relations: 
103         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
104         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
105       has_ways: 
106         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
107         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
108       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
109       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Puna:"
112       deleted_at: "Binura doon sa:"
113       deleted_by: "Binura ni:"
114       edited_at: "Binago sa:"
115       edited_by: "Binago ni:"
116       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
117       version: "Bersyon:"
118     containing_relation: 
119       entry: Kaugnayan %{relation_name}
120       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
121     map: 
122       deleted: Binura
123       edit: 
124         area: Baguhin ang pook
125         node: Baguhin ang buko
126         relation: Baguhin ang kaugnayan
127         way: Baguhin ang daan
128       larger: 
129         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
130         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
131         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
132         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
133       loading: Ikinakarga...
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
137         next_node_tooltip: Susunod na buko
138         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
139         next_way_tooltip: Susunod na daan
140         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
141         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
142         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
143         prev_way_tooltip: Dating daan
144       paging: 
145         all: 
146           next: "%{id} »"
147           prev: « %{id}
148         user: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151       user: 
152         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
153         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
154         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
155     node: 
156       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
157       edit: Baguhin ang buko
158       node: Buko
159       node_title: "Buko : %{node_name}"
160       view_history: Tingnan ang kasaysayan
161     node_details: 
162       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
163       part_of: "Bahagi ng:"
164     node_history: 
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       node_history: Kasaysayan ng Buko
167       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
168       view_details: Tingnan ang mga detalye
169     not_found: 
170       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
171       type: 
172         changeset: palitan ang pagtatakda
173         node: buko
174         relation: kaugnayan
175         way: daan
176     paging_nav: 
177       of: ang
178       showing_page: Ipinapakita ang pahina
179     redacted: 
180       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
181       redaction: Redaksiyon %{id}
182       type: 
183         node: buko
184         relation: kaugnayan
185         way: daan
186     relation: 
187       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
188       relation: Kaugnayan
189       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
190       view_history: Tingnan ang kasaysayan
191     relation_details: 
192       members: "Mga kasapi:"
193       part_of: "Bahagi ng:"
194     relation_history: 
195       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
196       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
197       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
198       view_details: Tingnan ang mga detalye
199     relation_member: 
200       entry: "%{type} %{name}"
201       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
202       type: 
203         node: Buko
204         relation: Kaugnayan
205         way: Daan
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dato
208       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
209       details: Mga detalye
210       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
211       hide_areas: Itago ang mga lugar
212       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
213       load_data: Ikarga ang Dato
214       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
215       loading: Ikinakarga...
216       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
217       object_list: 
218         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
219         back: Ipakita ang tala ng bagay
220         details: Mga detalye
221         heading: Tala ng bagay
222         history: 
223           type: 
224             node: Buko %{id}
225             way: Daan %{id}
226         selected: 
227           type: 
228             node: Buko %{id}
229             way: Daan %{id}
230         type: 
231           node: Buko
232           way: Daan
233       private_user: pribadong tagagamit
234       show_areas: Ipakita ang mga lugar
235       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
236       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
237       wait: Hintay...
238       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
239     tag_details: 
240       tags: "Mga tatak:"
241       wiki_link: 
242         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
243         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
244       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
245     timeout: 
246       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
247       type: 
248         changeset: palitan ang pagtatakda
249         node: buko
250         relation: kaugnayan
251         way: daan
252     way: 
253       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
254       edit: Baguhin ang daan
255       view_history: Tingnan ang kasaysayan
256       way: Daan
257       way_title: "Daan: %{way_name}"
258     way_details: 
259       also_part_of: 
260         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
261         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
262       nodes: "Mga buko:"
263       part_of: "Bahagi ng:"
264     way_history: 
265       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
266       view_details: Tingnan ang mga detalye
267       way_history: Kasaysayan ng Daan
268       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
269   changeset: 
270     changeset: 
271       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
272       big_area: (malaki)
273       no_comment: (wala)
274       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
275       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
276       still_editing: (namamatnugot pa rin)
277       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
278     changeset_paging_nav: 
279       next: Kasunod »
280       previous: « Nakaraan
281       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
282     changesets: 
283       area: Pook
284       comment: Puna/Kumento
285       id: ID
286       saved_at: Sinagip sa
287       user: Tagagamit
288     list: 
289       description: Kamakailang pagbabago
290       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
291       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
292       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
293       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
294       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
295       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
296       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
297       heading: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
302       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
303       title: Mga pangkat ng pagbabago
304       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
305       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
306       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
307       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
308       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
309     timeout: 
310       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
311   diary_entry: 
312     comments: 
313       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
314       comment: Puna
315       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
316       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
317       older_comments: Mas Lumang mga Puna
318       post: Ipaskil
319       when: Kailan
320     diary_comment: 
321       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
322       confirm: Tiyakin
323       hide_link: Itago ang punang ito
324     diary_entry: 
325       comment_count: 
326         one: 1 puna
327         other: "%{count} mga puna"
328       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
329       confirm: Tiyakin
330       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
331       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
332       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
333       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
334     edit: 
335       body: "Katawan:"
336       language: "Wika:"
337       latitude: "Latitud:"
338       location: "Pook (lokasyon):"
339       longitude: "Longhitud:"
340       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
341       save_button: Sagipin
342       subject: "Paksa:"
343       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
344       use_map_link: gamitin ang mapa
345     feed: 
346       all: 
347         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
348         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
349       language: 
350         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
352       user: 
353         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
354         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
355     list: 
356       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
357       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
358       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
359       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
360       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
361       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
362       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
363       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
364       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
365       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
366       user_title: Talaarawan ni %{user}
367     location: 
368       edit: Baguhin
369       location: "Pook (lokasyon):"
370       view: Tingnan
371     new: 
372       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
373     no_such_entry: 
374       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
375       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
376       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
377     view: 
378       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
379       login: Lumagda
380       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
381       save_button: Sagipin
382       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
383       user_title: Talaarawan ni %{user}
384   editor: 
385     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
386     potlatch: 
387       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
388       name: Pagbibigay-daan 1
389     potlatch2: 
390       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
391       name: Pagbibigay-daan 2
392     remote: 
393       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
394       name: Pangmalayong Pantaban
395   export: 
396     start: 
397       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
398       area_to_export: Pook na Iluluwas
399       embeddable_html: Maibabaong HTML
400       export_button: Iluwas
401       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
402       format: Anyo
403       format_to_export: Anyong Iluluwas
404       image_size: Sukat ng Larawan
405       latitude: "Latitud:"
406       licence: Lisensiya
407       longitude: "Longhitud:"
408       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
409       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
410       max: pinakamataas
411       options: Mga mapagpipilian
412       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
413       output: Kinalabasan
414       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
415       scale: Sukat
416       zoom: Lapitan
417     start_rjs: 
418       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
419       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
420       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
421       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
422       export: Iluwas
423       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
429       types: 
430         cities: Mga lungsod
431         places: Mga lugar
432         towns: Mga bayan
433     direction: 
434       east: silangan
435       north: hilaga
436       north_east: hilaga-silangan
437       north_west: hilaga-kanluran
438       south: timog
439       south_east: timog-silangan
440       south_west: timog-kanluran
441       west: kanluran
442     distance: 
443       one: humigit-kumulang sa 1km
444       other: humigit-kumulang sa %{count}km
445       zero: mas mababa kaysa 1km
446     results: 
447       more_results: Marami pang mga kinalabasan
448       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
449     search: 
450       title: 
451         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
452         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
453         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
454         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
455         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
456         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
457     search_osm_nominatim: 
458       prefix: 
459         aeroway: 
460           aerodrome: Himpilan ng eroplano
461           apron: Tapis pangkusina
462           gate: Tarangkahan
463           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
464           runway: Patakbuhan at Daanan
465           taxiway: Daanan ng Taksi
466           terminal: Terminal
467         amenity: 
468           WLAN: Pagpunta sa WiFi
469           airport: Paliparan
470           arts_centre: Lunduyan ng Sining
471           artwork: Likhang Sining
472           atm: ATM
473           auditorium: Awditoryum
474           bank: Bangko
475           bar: Tindahang Inuman ng Alak
476           bbq: Barbikyuhan
477           bench: Bangko
478           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
479           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
480           biergarten: Inuman ng Serbesa
481           brothel: Bahay-aliwan
482           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
483           bus_station: Himpilan ng Bus
484           cafe: Kapihan
485           car_rental: Arkilahan ng Kotse
486           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
487           car_wash: Paliguan ng Kotse
488           casino: Bahay-pasugalan
489           charging_station: Himpilang Kargahan
490           cinema: Sinehan
491           clinic: Klinika
492           club: Kapisanan
493           college: Dalubhasaan
494           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
495           courthouse: Gusali ng Hukuman
496           crematorium: Krematoryum
497           dentist: Dentista
498           doctors: Mga manggagamot
499           dormitory: Dormitoryo
500           drinking_water: Naiinom na Tubig
501           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
502           embassy: Embahada
503           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
504           fast_food: Kainang Pangmabilisan
505           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
506           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
507           fire_station: Himpilan ng Bumbero
508           food_court: Korte ng Pagkain
509           fountain: Bukal
510           fuel: Panggatong
511           grave_yard: Sementeryo
512           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
513           hall: Bulwagan
514           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
515           hospital: Ospital
516           hotel: Otel
517           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
518           ice_cream: Sorbetes
519           kindergarten: Kindergarten
520           library: Aklatan
521           market: Pamilihan
522           marketplace: Palengke
523           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
524           nightclub: Alibangbang
525           nursery: Alagaan ng mga Bata
526           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
527           office: Tanggapan
528           park: Liwasan
529           parking: Paradahan
530           pharmacy: Botika
531           place_of_worship: Sambahan
532           police: Pulis
533           post_box: Kahon ng Liham
534           post_office: Tanggapan ng Sulat
535           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
536           prison: Bilangguan
537           pub: Pangmadlang Bahay
538           public_building: Pangmadlang Gusali
539           public_market: Pangmadlang Pamilihan
540           reception_area: Tanggapang Pook
541           recycling: Pook ng Muling Paggamit
542           restaurant: Kainan
543           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
544           sauna: Silid-suuban
545           school: Paaralan
546           shelter: Kanlungan
547           shop: Tindahan
548           shopping: Pamimili
549           shower: Dutsahan
550           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
551           social_club: Kapisanang Panglipunan
552           studio: Istudyo
553           supermarket: Malaking Pamilihan
554           swimming_pool: Palanguyan
555           taxi: Taksi
556           telephone: Teleponong Pangmadla
557           theatre: Tanghalan
558           toilets: Mga banyo
559           townhall: Bulwagan ng Bayan
560           university: Pamantasan
561           vending_machine: Makinang Nagbebenta
562           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
563           village_hall: Bulwagan ng Nayon
564           waste_basket: Basurahan
565           wifi: Pagpunta sa WiFi
566           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
567         boundary: 
568           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
569           census: Hangganan ng Sensus
570           national_park: Liwasang Pambansa
571           protected_area: Napuprutektahang Pook
572         bridge: 
573           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
574           suspension: Tulay na Nakabitin
575           swing: Tulay na Naikakambiyo
576           viaduct: Tulay na Tubo
577           "yes": Tulay
578         building: 
579           "yes": Gusali
580         highway: 
581           bridleway: Daanan ng Kabayo
582           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
583           bus_stop: Hintuan ng Bus
584           byway: Landas na Hindi Madaanan
585           construction: Ginagawang Punong Lansangan
586           cycleway: Daanan ng Bisikleta
587           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
588           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
589           ford: Bagtasan ng Tao
590           living_street: Buhay na Lansangan
591           milestone: Poste ng Milya
592           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
593           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
594           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
595           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
596           path: Landas
597           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
598           platform: Palapag
599           primary: Pangunahing Kalsada
600           primary_link: Pangunahing Kalsada
601           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
602           residential: Pamahayan
603           rest_area: Pook Pahingahan
604           road: Lansangan
605           secondary: Pampangalawang Lansangan
606           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
607           service: Kalyeng Pampalingkuran
608           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
609           speed_camera: Kamera ng Tulin
610           steps: Mga hakbang
611           stile: Hagdanan ng Bakod
612           tertiary: Pampangatlong Kalsada
613           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
614           track: Pinak
615           trail: Bulaos
616           trunk: Pangunahing Ruta
617           trunk_link: Pangunahing Ruta
618           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
619           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
620         historic: 
621           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
622           battlefield: Pook ng Labanan
623           boundary_stone: Bato ng Hangganan
624           building: Gusali
625           castle: Kastilyo
626           church: Simbahan
627           fort: Kuta
628           house: Bahay
629           icon: Kinatawang Larawan
630           manor: Manor
631           memorial: Muog na Pang-alaala
632           mine: Minahan
633           monument: Bantayog
634           museum: Museo
635           ruins: Mga Guho
636           tower: Tore
637           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
638           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
639           wreck: Wasak na Sasakyan
640         landuse: 
641           allotments: Mga Laang Bahagi
642           basin: Lunas ng Ilog
643           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
644           cemetery: Libingan
645           commercial: Pook na Pangkalakalan
646           conservation: Lupaing Iniligtas
647           construction: Konstruksyon
648           farm: Bukid
649           farmland: Lupaing Sakahan
650           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
651           forest: Gubat
652           garages: Mga garahe
653           grass: Damo
654           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
655           industrial: Pook na Pang-industriya
656           landfill: Tabon na Lupain
657           meadow: Kaparangan
658           military: Pook ng Militar
659           mine: Minahan
660           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
661           orchard: Halamanan ng Bunga
662           park: Liwasan
663           piste: Piste ng Iski
664           quarry: Hukay na Tibagan
665           railway: Daambakal
666           recreation_ground: Lupaing Libangan
667           reservoir: Tinggalan ng Tubig
668           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
669           residential: Pook na Panirahan
670           retail: Tingi
671           road: Pook na Daanan
672           village_green: Nayong Lunti
673           vineyard: Ubasan
674           wetland: Babad na Lupain
675           wood: Kahoy
676         leisure: 
677           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
678           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
679           common: Karaniwang Lupain
680           fishing: Pook na Palaisdaan
681           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
682           garden: Halamanan
683           golf_course: Kurso ng Golp
684           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
685           marina: Marina
686           miniature_golf: Munting Golp
687           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
688           park: Liwasan
689           pitch: Hagisang Pampalakasan
690           playground: Palaruan
691           recreation_ground: Lupaing Libangan
692           sauna: Silid-suuban
693           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
694           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
695           stadium: Istadyum
696           swimming_pool: Palanguyan
697           track: Landas na Takbuhan
698           water_park: Liwasang Tubigan
699         military: 
700           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
701           barracks: Kuwartel
702           bunker: Hukay na Pangsundalo
703         natural: 
704           bay: Look
705           beach: Dalampasigan
706           cape: Tangway
707           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
708           channel: Bambang
709           cliff: Bangin
710           crater: Uka
711           dune: Burol ng Buhangin
712           feature: Tampok
713           fell: Pulak
714           fjord: Tubigang Mabangin
715           forest: Gubat
716           geyser: Geyser
717           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
718           heath: Lupain ng Halamang Erika
719           hill: Burol
720           island: Pulo
721           land: Lupain
722           marsh: Latian
723           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
724           mud: Putik
725           peak: Tugatog
726           point: Tuldok
727           reef: Bahura
728           ridge: Tagaytay
729           river: Ilog
730           rock: Bato
731           scree: Batuhang Buhaghag
732           scrub: Palumpong
733           shoal: Banlik
734           spring: Bukal
735           stone: Bato
736           strait: Kipot
737           tree: Puno
738           valley: Lambak
739           volcano: Bulkan
740           water: Tubig
741           wetland: Babad na Lupain
742           wetlands: Mga Babad na Lupain
743           wood: Kahoy
744         office: 
745           accountant: Tagatuos
746           architect: Arkitekto
747           company: Kumpanya
748           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
749           estate_agent: Ahente ng Lupain
750           government: Tanggapang Pampamahalaan
751           insurance: Tanggapan ng Seguro
752           lawyer: Manananggol
753           ngo: Tanggapan ng NGO
754           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
755           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
756           "yes": Tanggapan
757         place: 
758           airport: Paliparan
759           city: Lungsod
760           country: Bansa
761           county: Kondehan
762           farm: Bukid
763           hamlet: Maliit na Nayon
764           house: Bahay
765           houses: Mga Bahay
766           island: Pulo
767           islet: Munting Pulo
768           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
769           locality: Lokalidad
770           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
771           municipality: Munisipalidad
772           postcode: Kodigo ng Koreo
773           region: Rehiyon
774           sea: Dagat
775           state: Estado
776           subdivision: Kabahaging kahatian
777           suburb: Kanugnog ng lungsod
778           town: Bayan
779           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
780           village: Nayon
781         railway: 
782           abandoned: Pinabayaang daambakal
783           construction: Kinukumpuning Daambakal
784           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
785           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
786           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
787           halt: Hintuan ng Tren
788           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
789           junction: Panulukan ng Daambakal
790           level_crossing: Patag na Tawiran
791           light_rail: Banayad na Riles
792           miniature: Munting Riles
793           monorail: Isahang Riles
794           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
795           platform: Plataporma ng Daambakal
796           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
797           spur: Tahid ng Daambakal
798           station: Himpilan ng Daambakal
799           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
800           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
801           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
802           tram: Riles ng Trambya
803           tram_stop: Hintuan ng Trambya
804           yard: Bakuran ng Daambakal
805         shop: 
806           alcohol: Wala sa Lisensiya
807           antiques: Mga Antigo
808           art: Tindahan ng Sining
809           bakery: Panaderya
810           beauty: Tindahan ng Pampaganda
811           beverages: Tindahan ng mga Inumin
812           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
813           books: Tindahan ng Aklat
814           butcher: Mangangatay
815           car: Tindahan ng Kotse
816           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
817           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
818           carpet: Tindahan ng Karpet
819           charity: Tindahang Pangkawanggawa
820           chemist: Kimiko
821           clothes: Tindahan ng mga Damit
822           computer: Tindahan ng Kompyuter
823           confectionery: Tindahan ng Kendi
824           convenience: Tindahang Maginhawa
825           copyshop: Tindahang Kopyahan
826           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
827           department_store: Tindahang Kagawaran
828           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
829           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
830           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
831           electronics: Tindahan ng Elektroniks
832           estate_agent: Ahente ng Lupain
833           farm: Tindahang Pambukid
834           fashion: Tindahan ng Moda
835           fish: Tindahan ng Isda
836           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
837           food: Tindahan ng Pagkain
838           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
839           furniture: Muwebles
840           gallery: Galeriya
841           garden_centre: Lunduyang Halamanan
842           general: Tindahang Panglahat
843           gift: Tindahan ng Regalo
844           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
845           grocery: Tindahan ng Groserya
846           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
847           hardware: Tindahan ng Hardwer
848           hifi: Hi-Fi
849           insurance: Seguro
850           jewelry: Tindahan ng Alahas
851           kiosk: Tindahan ng Kubol
852           laundry: Labahan
853           mall: Pasyalang Pangmadla
854           market: Pamilihan
855           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
856           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
857           music: Tindahan ng Tugtugin
858           newsagent: Ahente ng Balita
859           optician: Optiko
860           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
861           outdoor: Tindahang Panlabas
862           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
863           photo: Tindahan ng Litrato
864           salon: Salon
865           shoes: Tindahan ng Sapatos
866           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
867           sports: Tindahang Pampalakasan
868           stationery: Tindahan ng Papel
869           supermarket: Malaking Pamilihan
870           toys: Tindahan ng Laruan
871           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
872           video: Tindahan ng Bidyo
873           wine: Wala sa Lisensiya
874         tourism: 
875           alpine_hut: Kubong Pambundok
876           artwork: Likhang Sining
877           attraction: Pang-akit
878           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
879           cabin: Dampa
880           camp_site: Pook ng Kampo
881           caravan_site: Lugar ng Karabana
882           chalet: Kubo ng Pastol
883           guest_house: Bahay na Pampanauhin
884           hostel: Hostel
885           hotel: Otel
886           information: Kabatiran
887           lean_to: Sibi
888           motel: Motel
889           museum: Museo
890           picnic_site: Pook na Pampiknik
891           theme_park: Liwasang may Tema
892           valley: Lambak
893           viewpoint: Tuldok ng pananaw
894           zoo: Hayupan
895         tunnel: 
896           "yes": Lagusan
897         waterway: 
898           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
899           boatyard: Bakuran ng bangka
900           canal: Paralanan
901           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
902           dam: Saplad
903           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
904           ditch: Bambang
905           dock: Pantalan
906           drain: Limasan
907           lock: Kandado
908           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
909           mineral_spring: Balong na Mineral
910           mooring: Pugalan
911           rapids: Mga lagaslasan
912           river: Ilog
913           riverbank: Pampang ng Ilog
914           stream: Batis
915           wadi: Tuyot na Ilog
916           water_point: Tuldok ng Tubigan
917           waterfall: Talon
918           weir: Pilapil
919       prefix_format: "%{name}"
920   html: 
921     dir: mula kaliwa pakanan
922   javascripts: 
923     map: 
924       base: 
925         cycle_map: Mapa ng Ikot
926         mapquest: Bukas ang MapQuest
927         standard: Pamantayan
928         transport_map: Mapa ng Biyahe
929     site: 
930       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
931       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
932       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
933       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
934   layouts: 
935     community: Pamayanan
936     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
937     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
938     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
939     documentation: Dokumentasyon
940     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
941     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
942     donate_link_text: nag-aabuloy
943     edit: Baguhin
944     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
945     foundation: Pundasyon
946     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
947     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
948     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
949     help: Tulong
950     help_centre: Lunduyan ng Tulong
951     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
952     help_url: http://help.openstreetmap.org/
953     history: Kasaysayan
954     home: tahanan
955     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
956     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
957     intro_2_download: ikargang paibaba
958     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
959     intro_2_license: lisensiyang bukas
960     intro_2_use: gamitin
961     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
962     log_in: lumagda
963     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
964     logo: 
965       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
966     logout: umalis mula sa pagkakalagda
967     make_a_donation: 
968       text: Magkaloob ng isang Abuloy
969       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
970     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
971     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
972     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
973     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
974     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
975     partners_partners: mga kawaksi
976     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
977     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
978     project_name: 
979       h1: OpenStreetMap
980       title: OpenStreetMap
981     sign_up: magpatala
982     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
983     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
984     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
985     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
986     view: Tingnan
987     view_tooltip: Tingnan ang mapa
988     wiki: Wiki
989     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
990     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
991   license_page: 
992     foreign: 
993       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
994       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
995       title: Tungkol sa salinwikang ito
996     legal_babble: 
997       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
998       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
999       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1000       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1001       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1002       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1003       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1004       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1005       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1006       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1007       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1008       credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1009       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1010       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1011       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1012       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1013       intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1014       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1015       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1016       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1017       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1018     native: 
1019       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1020       native_link: Bersyon ng Tagalog
1021       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1022       title: Tungkol sa pahinang ito
1023   message: 
1024     delete: 
1025       deleted: Binura ang mensahe
1026     inbox: 
1027       date: Petsa
1028       from: Mula sa
1029       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1030       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1031       new_messages: 
1032         one: "%{count} bagong mensahe"
1033         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1034       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1035       old_messages: 
1036         one: "%{count} lumang mensahe"
1037         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1038       outbox: kahong-labasan
1039       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1040       subject: Paksa
1041       title: Kahon ng pumapasok
1042     mark: 
1043       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1044       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1045     message_summary: 
1046       delete_button: Burahin
1047       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1048       reply_button: Tumugon
1049       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1050     new: 
1051       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1052       body: Katawan
1053       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1054       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1055       send_button: Ipadala
1056       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1057       subject: Paksa
1058       title: Magpadala ng mensahe
1059     no_such_message: 
1060       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1061       heading: Walang ganyang mensahe
1062       title: Walang ganyang mensahe
1063     outbox: 
1064       date: Petsa
1065       inbox: kahon ng pumapasok
1066       messages: 
1067         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1068         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1069       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1070       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1071       outbox: kahong-labasan
1072       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1073       subject: Paksa
1074       title: Kahong-labasan
1075       to: Para kay
1076     read: 
1077       date: Petsa
1078       from: Mula sa
1079       reply_button: Tumugon
1080       subject: Paksa
1081       title: Basahin ang mensahe
1082       to: Para kay
1083       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1084       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1085     reply: 
1086       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1087     sent_message_summary: 
1088       delete_button: Burahin
1089   notifier: 
1090     diary_comment_notification: 
1091       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1092       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1093       hi: Kumusta %{to_user},
1094       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1095     email_confirm: 
1096       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1097     email_confirm_html: 
1098       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1099       greeting: Kumusta,
1100       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1101     email_confirm_plain: 
1102       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1103       greeting: Kumusta,
1104     friend_notification: 
1105       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1106       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1107       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1108       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1109     gpx_notification: 
1110       and_no_tags: at walang mga tatak.
1111       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1112       failure: 
1113         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1114         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1115         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1116         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1117         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1118       greeting: Kumusta,
1119       success: 
1120         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1121         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1122       with_description: na may paglalarawan
1123       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1124     lost_password: 
1125       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1126     lost_password_html: 
1127       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1128       greeting: Kumusta,
1129       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1130     lost_password_plain: 
1131       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1132       greeting: Kumusta,
1133     message_notification: 
1134       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1135       hi: Kumusta %{to_user},
1136       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1137     signup_confirm: 
1138       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1139   oauth: 
1140     oauthorize: 
1141       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1142       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1143       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1144       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1145       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1146       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1147       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1148       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1149     revoke: 
1150       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1151   oauth_clients: 
1152     create: 
1153       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1154     destroy: 
1155       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1156     edit: 
1157       submit: Baguhin
1158       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1159     form: 
1160       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1161       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1162       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1163       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1164       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1165       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1166       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1167       name: Pangalan
1168       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1169       required: Kinakailangan
1170       support_url: URL ng Pagtangkilik
1171       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1172     index: 
1173       application: Pangalan ng Aplikasyon
1174       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1175       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1176       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1177       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1178       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1179       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1180       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1181       revoke: Bawiin!
1182       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1183     new: 
1184       submit: Magpatala
1185       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1186     not_found: 
1187       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1188     show: 
1189       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1190       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1191       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1192       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1193       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1194       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1195       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1196       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1197       confirm: Natitiyak mo ba?
1198       delete: Burahin ang Kliyente
1199       edit: Baguhin ang mga Detalye
1200       key: "Susi ng Tagaubos:"
1201       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1202       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1203       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1204       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1205       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1206     update: 
1207       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1208   printable_name: 
1209     with_version: "%{id}, v%{version}"
1210   redaction: 
1211     create: 
1212       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1213     destroy: 
1214       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1215       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1216       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1217     edit: 
1218       description: Paglalarawan
1219       heading: Baguhin ang redaksiyon
1220       submit: Sagipin ang redaksiyon
1221       title: Baguhin ang redaksiyon
1222     index: 
1223       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1224       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1225       title: Listahan ng mga redaksiyon
1226     new: 
1227       description: Paglalarawan
1228       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1229       submit: Lumikha ng redaksiyon
1230       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1231     show: 
1232       confirm: Natitiyak mo ba?
1233       description: "Paglalarawan:"
1234       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1235       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1236       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1237       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1238       user: "Tagapaglikha:"
1239     update: 
1240       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1241   site: 
1242     edit: 
1243       anon_edits: (%{link})
1244       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1245       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1246       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1247       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1248       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1249       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1250       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1251       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1252       user_page_link: pahina ng tagagamit
1253     index: 
1254       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1255       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1256       permalink: Permalink
1257       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1258       shortlink: Maikling kawing
1259     key: 
1260       table: 
1261         entry: 
1262           admin: Hangganang pampangangasiwa
1263           allotments: Mga Laang Bahagi
1264           apron: 
1265             - Tapis ng paliparan
1266             - terminal
1267           bridge: Itim na pambalot = tulay
1268           bridleway: Daanan ng Kabayo
1269           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1270           building: Makabuluhang gusali
1271           byway: Landas na hindi madaanan
1272           cable: 
1273             - Kotse ng kable
1274             - upuang inaangat
1275           cemetery: Libingan
1276           centre: Lunduyang pampalakasan
1277           commercial: Pook na pangkalakalan
1278           common: 
1279             - Karaniwan
1280             - kaparangan
1281           construction: Mga kalsadang ginagawa
1282           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1283           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1284           farm: Bukid
1285           footway: Lakaran ng tao
1286           forest: Gubat
1287           golf: Kurso ng golp
1288           heathland: Lupain ng halamang erika
1289           industrial: Pook na pang-industriya
1290           lake: 
1291             - Lawa
1292             - tinggalan ng tubig
1293           military: Pook ng militar
1294           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1295           park: Liwasan
1296           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1297           pitch: Hagisang pampalakasan
1298           primary: Pangunahing kalsada
1299           private: Pribadong pagpunta
1300           rail: Daambakal
1301           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1302           resident: Pook na panuluyan
1303           retail: Lugar na tingian
1304           runway: 
1305             - Rampa ng Paliparan
1306             - daanan ng taksi
1307           school: 
1308             - Paaralan
1309             - pamantasan
1310           secondary: Pampangalawang kalsada
1311           station: Himpilan ng daambakal
1312           subway: Daanang pang-ilalim
1313           summit: 
1314             - Taluktok
1315             - tugatog
1316           tourist: Pang-akit ng turista
1317           track: Bakas
1318           tram: 
1319             - Banayad na riles
1320             - trambya
1321           trunk: Punong Kalsada
1322           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1323           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1324           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1325           wood: Kahoy
1326     markdown_help: 
1327       alt: Kahaliling teksto
1328       first: Unang bagay
1329       heading: Pamulaan
1330       headings: Mga pamulaan
1331       image: Larawan
1332       link: Kawing
1333       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1334       second: Ikalawang bagay
1335       subheading: Kabahaging Pamulaan
1336       text: Teksto
1337       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1338       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1339       url: URL
1340     richtext_area: 
1341       edit: Baguhin
1342       preview: Paunang tanaw
1343     search: 
1344       search: Maghanap
1345       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1346       submit_text: Gawin
1347       where_am_i: Nasaan ba ako?
1348       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1349     sidebar: 
1350       close: Isara
1351       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1352   time: 
1353     formats: 
1354       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1355   trace: 
1356     create: 
1357       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1358       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1359     delete: 
1360       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1361     edit: 
1362       description: "Paglalarawan:"
1363       download: ikargang paibaba
1364       edit: baguhin
1365       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1366       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1367       map: mapa
1368       owner: "May-ari:"
1369       points: "Mga tuldok:"
1370       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1371       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1372       tags: "Mga tatak:"
1373       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1374       title: Binabago ang bakas na %{name}
1375       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1376       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1377       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1378       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1379     list: 
1380       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1381       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1382       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1383       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1384       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1385     make_public: 
1386       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1387     offline: 
1388       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1389       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1390     offline_warning: 
1391       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1392     trace: 
1393       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1394       by: sa pamamagitan ng
1395       count_points: "%{count} mga puntos"
1396       edit: baguhin
1397       edit_map: Baguhin ang Mapa
1398       identifiable: MAKIKILALA
1399       in: sa
1400       map: mapa
1401       more: marami pa
1402       pending: NAGHIHINTAY
1403       private: PRIBADO
1404       public: PANGMADLA
1405       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1406       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1407       view_map: Tingnan ang Mapa
1408     trace_form: 
1409       description: "Paglalarawan:"
1410       help: Saklolo
1411       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1412       tags: "Mga tatak:"
1413       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1414       upload_button: Ikargang paitaas
1415       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1416       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1417       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1418       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1419     trace_header: 
1420       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1421       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1422       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1423       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1424     trace_optionals: 
1425       tags: Mga tatak
1426     trace_paging_nav: 
1427       newer: Mas Bagong mga Bakas
1428       older: Mas Lumang mga Bakas
1429       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1430     view: 
1431       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1432       description: "Paglalarawan:"
1433       download: ikargang paibaba
1434       edit: baguhin
1435       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1436       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1437       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1438       map: mapa
1439       none: Wala
1440       owner: "May-ari:"
1441       pending: NAGHIHINTAY
1442       points: "Mga tuldok:"
1443       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1444       tags: "Mga tatak:"
1445       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1446       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1447       uploaded: "Naikarga na:"
1448       visibility: "Pagkanakikita:"
1449     visibility: 
1450       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1451       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1452       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1453       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1454   user: 
1455     account: 
1456       contributor terms: 
1457         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1458         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1459         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1460         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1461         link text: ano ba ito?
1462         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1463         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1464       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1465       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1466       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1467       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1468       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1469       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1470       image: "Larawan:"
1471       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1472       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1473       latitude: "Latitud:"
1474       longitude: "Longhitud:"
1475       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1476       my settings: Mga pagtatakda ko
1477       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1478       new image: Magdagdag ng isang larawan
1479       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1480       openid: 
1481         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1482         link text: ano ba ito?
1483         openid: "OpenID:"
1484       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1485       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1486       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1487       public editing: 
1488         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1489         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1490         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1491         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1492         enabled link text: ano ba ito?
1493         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1494       public editing note: 
1495         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1496         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1497       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1498       return to profile: Bumalik sa balangkas
1499       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1500       title: Baguhin ang akawnt
1501       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1502     confirm: 
1503       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1504       button: Tiyakin
1505       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1506       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1507       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1508     confirm_email: 
1509       button: Tiyakin
1510       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1511       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1512       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1513       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1514     confirm_resend: 
1515       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1516       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1517     filter: 
1518       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1519     go_public: 
1520       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1521     list: 
1522       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1523       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1524       heading: Mga tagagamit
1525       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1526       showing: 
1527         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1528         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1529       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1530       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1531       title: Mga tagagamit
1532     login: 
1533       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1534       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1535       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1536       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1537       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1538       heading: Lumagda
1539       login_button: Lumagda
1540       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1541       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1542       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1543       openid: "%{logo} OpenID:"
1544       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1545       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1546       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1547       openid_providers: 
1548         aol: 
1549           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1550           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1551         google: 
1552           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1553           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1554         myopenid: 
1555           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1556           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1557         openid: 
1558           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1559           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1560         wordpress: 
1561           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1562           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1563         yahoo: 
1564           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1565           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1566       password: "Hudyat:"
1567       register now: Magpatala na ngayon
1568       remember: "Tandaan ako:"
1569       title: Lumagda
1570       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1571       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1572       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1573     logout: 
1574       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1575       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1576       title: Umalis sa pagkakalagda
1577     lost_password: 
1578       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1579       heading: Nakalimutang Hudyat?
1580       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1581       new password button: Itakda uli ang hudyat
1582       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1583       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1584       title: Naiwalang hudyat
1585     make_friend: 
1586       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1587       button: idagdag bilang kaibigan
1588       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1589       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1590       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1591     new: 
1592       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1593       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1594       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1595       continue: Magpatuloy
1596       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1597       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1598       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1599       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1600       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1601       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1602       openid: "%{logo} OpenID:"
1603       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1604       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1605       password: "Hudyat:"
1606       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1607       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1608       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1609       title: Likhain ang akawnt
1610       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1611     no_such_user: 
1612       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1613       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1614       title: Walang ganyang tagagamit
1615     popup: 
1616       friend: Kaibigan
1617       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1618       your location: Kinalalagyan mo
1619     remove_friend: 
1620       button: Tanggalin bilang kaibigan
1621       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1622       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1623       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1624     reset_password: 
1625       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1626       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1627       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1628       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1629       password: "Hudyat:"
1630       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1631       title: Muling itakda ang hudyat
1632     set_home: 
1633       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1634     suspended: 
1635       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1636       heading: Inantala ang Akawnt
1637       title: Naantalang Akawnt
1638       webmaster: panginoon ng sapot
1639     terms: 
1640       agree: Sumang-ayon
1641       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1642       consider_pd_why: ano ba ito?
1643       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1644       decline: Tanggihan
1645       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1646       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1647       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1648       legale_names: 
1649         france: Pransiya
1650         italy: Italya
1651         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1652       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1653       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1654       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1655       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1656     view: 
1657       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1658       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1659       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1660       block_history: natanggap na mga paghadlang
1661       blocks by me: mga paghahadlang ko
1662       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1663       comments: mga puna
1664       confirm: Tiyakin
1665       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1666       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1667       created from: "Nilikha magmula sa:"
1668       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1669       ct declined: Tumanggi
1670       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1671       ct undecided: Walang kapasyahan
1672       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1673       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1674       description: Paglalarawan
1675       diary: talaarawan
1676       edits: mga pagbabago
1677       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1678       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1679       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1680       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1681       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1682       km away: "%{count}km ang layo"
1683       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1684       m away: "%{count}m ang layo"
1685       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1686       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1687       my comments: mga puna ko
1688       my diary: talaarawan ko
1689       my edits: mga pamamatnugot ko
1690       my settings: mga pagtatakda ko
1691       my traces: mga pagbabakas ko
1692       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1693       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1694       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1695       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1696       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1697       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1698       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1699       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1700       role: 
1701         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1702         grant: 
1703           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1704           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1705         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1706         revoke: 
1707           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1708           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1709       send message: ipadala ang mensahe
1710       settings_link_text: mga pagtatakda
1711       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1712       status: "Katayuan:"
1713       traces: mga bakas
1714       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1715       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1716       your friends: Mga kaibigan mo
1717   user_block: 
1718     blocks_by: 
1719       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1720       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1721       title: Mga paghadlang ni %{name}
1722     blocks_on: 
1723       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1724       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1725       title: Mga paghadlang sa %{name}
1726     create: 
1727       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1728       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1729       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1730     edit: 
1731       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1732       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1733       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1734       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1735       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1736       show: Tingnan ang hadlang na ito
1737       submit: Isapanahon ang paghadlang
1738       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1739     filter: 
1740       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1741       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1742     helper: 
1743       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1744       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1745       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1746     index: 
1747       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1748       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1749       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1750     model: 
1751       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1752       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1753     new: 
1754       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1755       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1756       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1757       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1758       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1759       submit: Likhain ang hadlang
1760       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1761       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1762       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1763     not_found: 
1764       back: Bumalik sa talatuntunan
1765       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1766     partial: 
1767       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1768       creator_name: Tagapaglikha
1769       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1770       edit: Baguhin
1771       next: Susunod »
1772       not_revoked: (hindi binawi)
1773       previous: « Nakaraan
1774       reason: Dahilan ng pagharang
1775       revoke: Bawiin!
1776       revoker_name: Binawi ni
1777       show: Ipakita
1778       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1779       status: Kalagayan
1780     period: 
1781       one: 1 oras
1782       other: "%{count} mga oras"
1783     revoke: 
1784       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1785       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1786       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1787       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1788       revoke: Bawiin!
1789       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1790       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1791     show: 
1792       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1793       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1794       edit: Baguhin
1795       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1796       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1797       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1798       revoke: Bawiin!
1799       revoker: "Tagapagbawi:"
1800       show: Ipakita
1801       status: Kalagayan
1802       time_future: Magwawakas sa %{time}
1803       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1804       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1805     update: 
1806       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1807       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1808   user_role: 
1809     filter: 
1810       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1811       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1812       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1813       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1814     grant: 
1815       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1816       confirm: Pagtibayin
1817       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1818       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1819       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1820     revoke: 
1821       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1822       confirm: Tiyakin
1823       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1824       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1825       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin