Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Cymrodor
5 # Author: Robin Owain
6 ---
7 cy:
8   time:
9     formats:
10       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
11   activerecord:
12     models:
13       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
14       changeset: Changeset
15       changeset_tag: Tag Changeset
16       country: Gwlad
17       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
18       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
19       friend: Ffrind
20       language: Iaith
21       message: Neges
22       node: Nod
23       node_tag: Tag Nod
24       notifier: Hysbysydd
25       old_node: Hen Nod
26       old_node_tag: Tag Hen Nod
27       old_relation: Hen Berthynas
28       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
29       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
30       old_way: Hen Lwybr
31       old_way_node: Nod Hen Ffordd
32       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
33       relation: Perthynas
34       session: Sesiwn
35       trace: Dargopïo
36       tracepoint: Pwynt Dargopïo
37       tracetag: Tag Dargopïo
38       user: Defnyddiwr
39       user_preference: Dewis Defnyddiwr
40       user_token: Tocyn Defnyddiwr
41       way: Llwybr
42       way_node: Cwgn Llwybr
43       way_tag: Tag Llwybr
44     attributes:
45       diary_comment:
46         body: Corff
47       diary_entry:
48         user: Defnyddiwr
49         title: Pwnc
50         latitude: Lledred
51         longitude: Hydred
52         language: Iaith
53       friend:
54         user: Defnyddiwr
55         friend: Ffrind
56       trace:
57         user: Defnyddiwr
58         visible: Gweladwy
59         name: Enw
60         size: Maint
61         latitude: Lledred
62         longitude: Hydred
63         public: Cyhoeddus
64         description: Disgrifiad
65       message:
66         sender: Danfonwr
67         title: Pwnc
68         body: Corff
69         recipient: Derbyniwr
70       user:
71         email: Ebost
72         active: Gweithredol
73         display_name: Dangos Enw
74         description: Disgrifiad
75         languages: Ieithoedd
76         pass_crypt: Cyfrinair
77   editor:
78     default: (currently %{name}) diofyn
79     id:
80       name: iD
81       description: iD (golygydd y porwr)
82     remote:
83       name: Rheolaeth o bell
84   browse:
85     created: Crewyd
86     closed: Wedi cau
87     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
88     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
89     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
90     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
91     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
92     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
93     version: Fersiwn
94     anonymous: dienw
95     no_comment: (dim sylw)
96     part_of: Rhan o
97     download_xml: Lawrlwytho XML
98     view_history: Gweld yr Hanes
99     view_details: Gweld Manylion
100     location: Lleoliadː
101     changeset:
102       title: '%{id}'
103       belongs_to: Awdur
104       node: Cygnau (%{count})
105       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
106       way: Llwybrau %{count}
107       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
108       comment: Sylwadau (%{count})
109       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
110         yn ôl</abbr>
111       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
112       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
113       discussion: Sgwrs
114     way:
115       title: 'Llwybr: %{name}'
116       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
117     relation:
118       title: 'Perthynas: %{name}'
119       members: Aelodau
120     relation_member:
121       type:
122         way: Llwybr
123         relation: Perthynas
124     containing_relation:
125       entry: Perthynas %{relation_name}
126       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
127     not_found:
128       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
129       type:
130         way: llwybr
131     timeout:
132       type:
133         way: llwybr
134         relation: perthynas
135     redacted:
136       type:
137         way: llwybr
138         relation: perthynas
139     start_rjs:
140       load_data: Llwytho Data
141       loading: Yn llwytho...
142     tag_details:
143       tags: Tagiau
144       wiki_link:
145         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
146         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
147       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
148       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
149       telephone_link: Galw %{phone_number}
150     note:
151       title: 'Nodyn: %{id}'
152       new_note: Nodyn Newydd
153       description: Disgrifiad
154       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
155       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
156       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
157       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
158       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
159         ôl</abbr>
160       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
161     query:
162       title: Nodweddion Ymholiad
163       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
164       nearby: Nodweddion gerllaw
165       enclosing: Nodweddion amgáu
166   changeset:
167     changeset_paging_nav:
168       showing_page: Tudalen %{page}
169       next: Nesaf »
170       previous: « Blaenorol
171     changeset:
172       anonymous: Dienw
173       no_edits: (dim newid)
174     changesets:
175       id: ID
176       saved_at: Cadwyd
177       user: Defnyddiwr
178       comment: Sylw
179       area: Maes
180     list:
181       load_more: Llwytho mwy
182     rss:
183       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
184       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
185       full: Sgwrs llawn
186   diary_entry:
187     new:
188       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
189     list:
190       title: Dyddiaduron defnyddwyr
191       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
192       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
193       user_title: Dyddiadur %{user}
194       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
195       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
196       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
197       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
198       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
199       older_entries: Cofnodion Hŷn
200       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
201     edit:
202       title: Golygu cofnod dyddiadur
203       subject: 'Pwnc:'
204       body: 'Corff:'
205       language: 'Iaith:'
206       location: 'Lleoliad:'
207       latitude: Hydred
208       longitude: Lledred
209       use_map_link: defnyddiwch y map
210       save_button: Arbed
211       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
212     view:
213       title: yddiadur %{user} | %{title}
214       user_title: dyddiadur %{user}
215       leave_a_comment: Gadael sylw
216       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
217       login: Mewngofnodi
218       save_button: Cadw
219     no_such_entry:
220       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
221       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
222       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
223         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
224     diary_entry:
225       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
226       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
227       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
228       comment_count:
229         zero: Dim sylwadau
230         one: '%{count} sylw'
231         other: '%{count} sylw'
232       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
233       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
234       confirm: Cadarnhau
235     diary_comment:
236       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
237       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
238       confirm: Cadarnhau
239     location:
240       location: 'Lleoliad:'
241       view: Dangos
242       edit: Golygu
243     feed:
244       user:
245         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
246         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
247       language:
248         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
249         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
250           %{language_name} mewn %{language_name}
251       all:
252         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
253         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
254     comments:
255       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
256         canlynol
257       post: Post
258       when: Pa bryd
259       comment: Sylw
260       ago: '%{ago} yn ôl'
261       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
262       older_comments: Hen Sylwadau
263   export:
264     title: Allforio
265     start:
266       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
267       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
268       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
269       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
270       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
271       licence: Trwydded
272       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
273         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
274       too_large:
275         other:
276           title: Ffynonellau eraill
277           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
278       options: Dewisiadau
279       format: Fformat
280       scale: Graddfa
281       max: uchafswm
282       image_size: Maint y ddelwedd
283       zoom: Chwyddo
284       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
285       latitude: 'Lledred:'
286       longitude: 'Hydred:'
287       output: Allbwn
288       export_button: Allforio
289   geocoder:
290     search:
291       title:
292         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
293         uk_postcode: Canlyniadau o <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
294           Postcode</a>
295         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
296         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
297           Nominatim</a>
298         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
299         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
300           Nominatim</a>
301         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
302     search_osm_nominatim:
303       prefix:
304         aerialway:
305           cable_car: Car Cebl
306           chair_lift: Cadair godi
307           drag_lift: Cadair lusg
308           gondola: Lifft Gondola
309           station: Gorsaf Awyr
310         aeroway:
311           aerodrome: Maesawyr
312           apron: Ffedog
313           gate: Giat
314           helipad: Pad Hofrennydd
315           runway: Rhedfa Awyr
316           terminal: Terfynell
317         amenity:
318           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
319           arts_centre: Canolfan Grefftau
320           atm: Peiriant Codi Arian
321           bank: Banc
322           bar: Bar
323           bbq: Barbeciw
324           bench: Mainc
325           bicycle_parking: Man Cadw Beic
326           bicycle_rental: Man Llogi Beic
327           biergarten: Gardd Gwrw
328           boat_rental: Llogi Cychod
329           brothel: Puteindy
330           bureau_de_change: Bureau de Change
331           bus_station: Gorsaf Fysiau
332           cafe: Caffi
333           car_rental: Man Llogi Cerbyd
334           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
335           car_wash: Golchwr Cerbyd
336           casino: Casino
337           charging_station: Gorsaf Gwefru
338           childcare: Man Gwarchod Plant
339           cinema: Sinema
340           clinic: Clinic
341           clock: Cloc
342           college: Coleg
343           community_centre: Canolfan Cymunedol
344           courthouse: Llys
345           crematorium: Amlosgfa
346           dentist: Deintydd
347           doctors: Meddygfa
348           dormitory: Noswylfa
349           drinking_water: Dŵr Yfed
350           driving_school: Ysgol Yrru
351           embassy: Llysgenhadaeth
352           emergency_phone: Ffôn Argyfwng
353           fast_food: Bwyd Parod
354           ferry_terminal: Terfynell Fferi
355           fire_station: Gorsaf Dân
356           food_court: Cwrt Fwydydd
357           fountain: Ffynnon
358           fuel: Tanwydd
359           grave_yard: Mynwent
360           gym: Canolfan Ffitrwydd / Campfa
361           health_centre: Canolfan Iechyd
362           hospital: Ysbyty
363           ice_cream: Hufen Iâ
364           kindergarten: Meithrinfa
365           library: Llyfrgell
366           market: Marchnad
367           marketplace: Marchnad
368           monastery: Mynachdy
369           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
370           nightclub: Clwb Nôs
371           nursery: Meithrinfa
372           nursing_home: Cartref Nyrsio
373           office: Swyddfa
374           parking: Parcio
375           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
376           pharmacy: Fferyllfa
377           place_of_worship: Man addoli
378           police: Heddlu
379           post_box: Blwch Llythyrau
380           post_office: Swyddfa Bost
381           preschool: Meithrinfa
382           prison: Carchar
383           pub: Tafarn
384           public_building: Adeilad Cyhoeddus
385           reception_area: Derbyniad
386           recycling: Pwynt Ailgylchu
387           restaurant: Bwyty
388           retirement_home: Cartref Ymddeol
389           sauna: Sawna
390           school: Ysgol
391           shelter: Cysgod
392           shop: Siop
393           shower: Cawod
394           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
395           social_club: Clwb Cymdeithasol
396           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
397           studio: Stiwdio
398           swimming_pool: Pwll Nofio
399           taxi: Tacsi
400           telephone: Ffôn Cyhoeddus
401           theatre: Theatr
402           toilets: Tai bach
403           townhall: Neuadd Dref
404           university: Prifysgol
405           veterinary: Milfeddygfa
406           village_hall: Neuadd Bentref
407           waste_basket: Bin sbwriel
408           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
409         boundary:
410           census: Ffin Cyfrifiad
411           national_park: Parc Cenedlaethol
412           protected_area: Ardal Warchodol
413         bridge:
414           aqueduct: Dyfrbont
415           suspension: Pont Grog
416           viaduct: Pont Trenau
417           "yes": Pont
418         building:
419           "yes": Adeilad
420         craft:
421           brewery: Bragdy
422           carpenter: Saer
423           electrician: Trydanydd
424           gardener: Garddwr
425           painter: Peintiwr
426           photographer: Ffotograffydd
427           plumber: Plymar
428           "yes": Siop Grefftau
429         emergency:
430           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
431           phone: Ffôn Argyfwng
432         highway:
433           bridleway: Llwybr Ceffyl
434           bus_guideway: Lon Bysiau
435           bus_stop: Stop Bysiau
436           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
437           cycleway: Llwybr Beicio
438           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
439           footway: Llwybr Cerdded
440           ford: Rhyd
441           milestone: Carreg Filltir
442           motorway: Traffordd
443           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
444           motorway_link: Ffordd Traffordd
445           path: Llwybr
446           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
447           platform: Platfform
448           primary: Priffordd
449           primary_link: Priffordd
450           proposed: Ffordd Arfaethedig
451           residential: Ffordd
452           rest_area: Man Gorffwys
453           road: Ffordd
454           secondary: Ffordd Eilaidd
455           secondary_link: Ffordd Eilaidd
456           service: Ffordd Waith
457           services: Gwasanaethau Traffordd
458           speed_camera: Camera Cyflymder
459           steps: Grisiau
460           street_lamp: Golau Stryd
461           tertiary: Ffordd Trydyddol
462           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
463           track: Trac
464           traffic_signals: Goleuadau Traffig
465           trail: Llwybr
466           trunk: Cefnffordd
467           trunk_link: Cefnffordd
468           unclassified: Ffordd Diddosbarth
469           unsurfaced: Ffordd Heb Wyneb
470           "yes": Ffordd
471         historic:
472           archaeological_site: Safle Archaeolegol
473           battlefield: Maes Brwydr
474           boundary_stone: Maen Terfyn
475           building: Adeilad Hanesyddol
476           bunker: Byncar
477           castle: Castell
478           church: Eglwys
479           city_gate: Gat y Ddinas
480           citywalls: Waliau Ddinas
481           fort: Caer
482           heritage: Safle Dreftadaeth
483           house: Tŷ
484           icon: Eicon
485           manor: Maenor
486           memorial: Cofeb
487           mine: Mwynfa
488           monument: Cofadail
489           roman_road: Ffordd Rufeinig
490           ruins: Adfeilion
491           stone: Carreg
492           tomb: Beddrod
493           tower: Tŵr
494           wayside_cross: Croes Min Ffordd
495           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
496           wreck: Llongddrylliad
497         junction:
498           "yes": Cyffordd
499         landuse:
500           allotments: Rhandiroedd
501           basin: Basn
502           brownfield: Browndir
503           cemetery: Mynwent
504           commercial: Ardal Fasnachol
505           conservation: Cadwraeth
506           construction: Adeiladwaith
507           farm: Fferm
508           farmland: Tir Ffermio
509           farmyard: Buarth Fferm
510           forest: Coedwig
511           garages: Garejis
512           grass: Glaswellt
513           greenfield: Glastir
514           industrial: Ardal Ddiwydiannol
515           landfill: Safle Tirlenwi
516           meadow: Dôl
517           military: Ardal Milwrol
518           mine: Mwynglawdd
519           orchard: Berllan
520           quarry: Chwarel
521           railway: Rheilffordd
522           recreation_ground: Maes Chwarae
523           reservoir: Cronfa Ddŵr
524           retail: Adwerthu
525           village_green: Llain Pentref
526           vineyard: Gwinllan
527         leisure:
528           beach_resort: Ardal Wyliau
529           club: Clwb
530           common: Tir Comin
531           dog_park: Parc Cwn
532           fishing: Man Pysgota
533           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
534           garden: Gardd
535           golf_course: Cwrs Golff
536           ice_rink: Llawr Sglefrio
537           marina: Marina
538           miniature_golf: Golff Pitw
539           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
540           park: Parc
541           pitch: Maes Chwarae
542           playground: Lle Chwarae
543           recreation_ground: Maes Hamdden
544           sauna: Sawna
545           slipway: Llithrffordd
546           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
547           stadium: Stadiwm
548           swimming_pool: Pwll Nofio
549           track: Trac Rhedeg
550           water_park: Parc Dŵr
551         man_made:
552           lighthouse: Goleudy
553           pipeline: Pibell
554           works: Ffatri
555           "yes": Wnaed gan Ddyn
556         military:
557           airfield: Maes Awyr Milwrol
558           barracks: Barics
559           bunker: Byncer
560         mountain_pass:
561           "yes": Bwlch Mynydd
562         natural:
563           bay: Bae
564           beach: Traeth
565           cape: Penrhyn
566           cave_entrance: Mynediad Ogof
567           cliff: Clogwyn
568           crater: Crater
569           dune: Twyn
570           fjord: Ffiord
571           forest: Coedwig
572           geyser: Geiser
573           glacier: Rhewlif
574           grassland: Caeau
575           heath: Rhos
576           hill: Bryn
577           island: Ynys
578           land: Tir
579           marsh: Cors
580           moor: Gwaun
581           mud: Mwd
582           peak: Copa
583           point: Pwynt
584           reef: Riff
585           ridge: Cefn
586           rock: Craig
587           sand: Tywod
588           scree: Sgri
589           scrub: Llwyni
590           spring: Ffynnon
591           stone: Carreg
592           strait: Culfor
593           tree: Coeden
594           valley: Dyffryn
595           volcano: Llosgfynydd
596           water: Dŵr
597           wetland: Gwlypdir
598           wood: Coed
599         office:
600           accountant: Cyfrifydd
601           administrative: Gweinyddu
602           architect: Pensaer
603           company: Cwmni
604           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
605           estate_agent: Gwerthwr Tai
606           government: Swyddfa Llywodraeth
607           insurance: Swyddfa Yswiriant
608           lawyer: Cyfreithiwr
609           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
610           travel_agent: Asiantaeth Deithio
611           "yes": Swyddfa
612         place:
613           airport: Maes Awyr
614           city: Dinas
615           country: Gwlad
616           county: Sir
617           farm: Fferm
618           hamlet: Pentrefan
619           house: Tŷ
620           houses: Tai
621           island: Ynys
622           islet: Ynysig
623           isolated_dwelling: Annedd Unig
624           locality: Ardal
625           moor: Gwaun
626           municipality: Bwrdeistref
627           neighbourhood: Cymdogaeth
628           postcode: Cod Post
629           region: Rhanbarth
630           sea: Môr
631           state: Talaith
632           subdivision: Is-adran
633           suburb: Maestref
634           town: Tref
635           village: Pentref
636         railway:
637           abandoned: Hen Reilffordd
638           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
639           disused: Rheilffordd Segur
640           disused_station: Gorsaf Drenau Segur
641           funicular: Rheilffordd fynydd
642           halt: Stop Trenau
643           historic_station: Hen Orsaf Trenau
644           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
645           level_crossing: Croesfan Wastad
646           miniature: Lein Fach
647           narrow_gauge: Lein Fach Gul
648           platform: Platfform Drenau
649           preserved: Rheilffordd ar Gadw
650           proposed: Rheilfford Arfaethedig
651           spur: Cainc Rheilffordd
652           station: Gorsaf Drenau
653           stop: Siop Reilffordd
654           subway: Gorsaf Drenau Tanddaearol
655           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
656           tram: Tramffordd
657           tram_stop: Stop Tramiau
658         shop:
659           alcohol: Siop Drwyddedig
660           antiques: Hynafolion
661           art: Siop Gelf
662           bakery: Becws
663           beauty: Siop Harddwch
664           beverages: Siop Ddiodau
665           bicycle: Siop Feiciau
666           books: Siop Lyfrau
667           boutique: Boutique
668           butcher: Cigydd
669           car: Siop Geir
670           car_parts: Rhannau Ceir
671           car_repair: Trwsio Ceir
672           carpet: Siop Garpedi
673           charity: Siop Elusen
674           chemist: Fferyllfa
675           clothes: Siop Ddillad
676           computer: Siop Gyfrifiaduron
677           confectionery: Siop Felysion
678           convenience: Siop Bob-peth
679           copyshop: Siop Argraffu
680           cosmetics: Siop Golur
681           deli: Deli
682           department_store: Siop Adrannol
683           discount: Siop Ddisgownt
684           doityourself: DIY
685           dry_cleaning: Sychlanhau
686           electronics: Siop Electroneg
687           estate_agent: Gwerthwr Tai
688           farm: Siop Fferm
689           fashion: Siop Ffasiwn
690           fish: Siop Bysgod
691           florist: Siop Flodau
692           food: Siop Fwyd
693           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
694           furniture: Dodrefn
695           gallery: Galeri
696           garden_centre: Canolfan Gardd
697           general: Siop Gyffredinol
698           gift: Siop Anrhegion
699           greengrocer: Siop Lysiau
700           grocery: Siop y Groser
701           hairdresser: Siop Drin Gwallt
702           hardware: Siop Nwyddau Metel
703           hifi: Sain
704           insurance: Yswiriant
705           jewelry: Siop Gemwaith
706           kiosk: Siop Fechan
707           laundry: Golchdy
708           mall: Canolfan Siopa
709           market: Marchnad
710           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
711           motorcycle: Siop Beiciau Modur
712           music: Siop Gerddoriaeth
713           newsagent: Siop Bapurau
714           optician: Optegydd
715           organic: Siop Fwyd Organig
716           outdoor: Siop Awyr Agored
717           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
718           pharmacy: Fferyllfa
719           photo: Siop Luniau
720           salon: Salon Trin Gwallt
721           second_hand: Siol Ail-law
722           shoes: Siop Esgidiau
723           shopping_centre: Canolfan Siopa
724           sports: Siop Chwaraeon
725           stationery: Siop Offer Swyddfa
726           supermarket: Archfarchnad
727           tailor: Teiliwr
728           toys: Siop Degannau
729           travel_agency: Asiantaeth Deithio
730           video: Siop Fideos
731           wine: Siop Drwyddedig
732           "yes": Siop
733         tourism:
734           alpine_hut: Cwt Mynydd
735           artwork: Gwaith Celf
736           attraction: Atyniad
737           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
738           cabin: Caban
739           camp_site: Man Gwersylla
740           caravan_site: Parc Carafanau
741           chalet: Chalet
742           gallery: Galeri
743           guest_house: Llety
744           hostel: Hostel
745           hotel: Gwesty
746           information: Gwybodaeth
747           motel: Motél
748           museum: Amgueddfa
749           picnic_site: Safle Picnic
750           theme_park: Parc Thema
751           viewpoint: Gwylfa
752           zoo: Sw
753         tunnel:
754           culvert: Twnel Ddŵr
755           "yes": Twnel
756         waterway:
757           boatyard: Iard Gychod
758           canal: Camlas
759           dam: Argae
760           derelict_canal: Camlas Diffaith
761           ditch: Ffos
762           dock: Porthladd
763           drain: Draen
764           lock: Loc
765           lock_gate: Llifddor
766           mooring: Angori
767           rapids: Dŵr Tyrfol
768           river: Afon
769           stream: Nant
770           wadi: Sychnant
771           waterfall: Rheadr
772           weir: Cored
773       admin_levels:
774         level2: Ffin Gwledydd
775         level4: Ffin Taleithiau
776         level5: Ffin Rhanbarth
777         level6: Ffin Sir
778         level8: Ffin Dinas
779         level9: Ffin Pentref
780         level10: Ffin Maesdref
781     description:
782       title:
783         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
784           Nominatim</a>
785         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
786       types:
787         cities: Dinasoedd
788         towns: Trefi
789         places: Lleoedd
790     results:
791       no_results: Dim canlyniadau
792       more_results: Mwy o ganlyniadau
793   layouts:
794     logo:
795       alt_text: Logo OpenStreetMap
796     home: Ewch Adref
797     logout: Allgofnodi
798     log_in: Mewngofnodi
799     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
800     sign_up: Cofrestru
801     start_mapping: Dechrau Mapio
802     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
803     edit: Golygu
804     history: Hanes
805     export: Allforio
806     data: Data
807     export_data: Allforio Data
808     gps_traces: Dargopiadau GPS
809     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
810     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
811     edit_with: Golygu gyda %{editor}
812     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
813     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
814     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
815       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
816     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
817     partners_ic: Imperial College London
818     partners_bytemark: Bytemark Hosting
819     partners_partners: Partneriaid
820     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
821       cynnal a chadw hanfodol.
822     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
823       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
824     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
825     help: Cymorth
826     about: Ynghylch
827     copyright: Hawlfraint
828     community: Cymuned
829     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
830     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
831     foundation: Sefydliad
832     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
833     make_a_donation:
834       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
835       text: Gwneud Cyfraniad
836     learn_more: Dysgu Mwy
837     more: Mwy
838   license_page:
839     foreign:
840       title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
841       text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
842         bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
843       english_link: y Saesneg gwreiddiol
844     native:
845       title: Ynghylch y dudalen hon
846       native_link: Cymraeg
847       mapping_link: dechrau mapio
848     legal_babble:
849       title_html: Hawlfraint a Thrwydded
850       intro_1_html: |-
851         Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
852         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
853         Commons Open Database License</a> (ODbL).
854       credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
855       attribution_example:
856         title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
857       more_title_html: Darganfod rhagor
858       contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
859       contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data a
860         thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata \n2010-12."
861       infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
862   welcome_page:
863     title: Croeso!
864     whats_on_the_map:
865       title: Beth sydd ar y Map
866     basic_terms:
867       title: Termau syml mapio
868     questions:
869       title: Unrhyw gwestiwn?
870     start_mapping: Dechrau Mapio
871     add_a_note:
872       title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
873   fixthemap:
874     how_to_help:
875       title: Sut i Helpu
876       join_the_community:
877         title: Ymunwch â'r gymuned
878     other_concerns:
879       title: Gofidion eraill
880   help_page:
881     title: Cael Cymorth
882     welcome:
883       url: /croeso
884       title: Croeso i OSM
885   about_page:
886     next: Nesaf
887     copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
888     local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
889     open_data_title: Data Agored
890     partners_title: Partneriaid
891   notifier:
892     gpx_notification:
893       greeting: Pa hwyl?
894       with_description: gyda'r disgrifiad
895       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
896       and_no_tags: a dim tagiau.
897       failure:
898         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
899         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
900     signup_confirm:
901       greeting: Pa hwyl!
902       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
903     email_confirm_plain:
904       greeting: Pa hwyl,
905     note_comment_notification:
906       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
907       greeting: Pa hwyl?
908   message:
909     inbox:
910       title: Mewnflwch
911       my_inbox: Fy Mewnflwch
912       outbox: allflwch
913       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
914       from: Gan
915       subject: Pwnc
916       date: Dyddiad
917       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
918     message_summary:
919       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
920       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
921       reply_button: Ateb
922       delete_button: Dileu
923     new:
924       title: Anfon neges
925       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
926       subject: Pwnc
927       body: Corff
928       send_button: Anfon
929       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
930       message_sent: Anfonwyd y neges
931       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
932         cyn ceisio anfon mwy.
933     no_such_message:
934       title: Dim neges o'r fath
935       heading: Dim neges o'r fath
936       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
937     outbox:
938       title: Allanflwch
939       my_inbox: Fy %{inbox_link}
940       inbox: mewnflwch
941       outbox: allanflwch
942       messages:
943         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
944         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
945       to: I
946       subject: Pwnc
947       date: Dyddiad
948     read:
949       title: Darllen neges
950       from: Gan
951       subject: Pwnc
952       date: Dyddiad
953       reply_button: Ateb
954       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
955       back: Yn ôl
956       to: At
957     sent_message_summary:
958       delete_button: Dileu
959     mark:
960       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
961       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
962     delete:
963       deleted: Dileuwyd y neges
964   site:
965     index:
966       shortlink: Dolen Fyr
967       createnote: Ychwanegu nodyn
968       license:
969         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
970     edit:
971       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
972       user_page_link: tudalen defnyddiwr
973       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
974     sidebar:
975       search_results: Canlyniadau Chwilio
976       close: Cau
977     search:
978       search: Chwilio
979       where_am_i: Ble ydw i?
980       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
981         chwilio.
982       submit_text: Mynd
983     key:
984       table:
985         entry:
986           motorway: Traffordd
987           trunk: Cefnffordd
988           primary: Priffordd
989           secondary: Ffordd eilaidd
990           unclassified: Ffordd annosbarthedig
991           track: Trac
992           footway: Ffordd droed
993           rail: Rheilffordd
994           subway: Trenau Tanddaearyddol
995           tram:
996             1: tram
997           cable:
998           - Car codi
999           forest: Coedwig
1000           wood: Coed
1001           golf: Cwrs golff
1002           park: Parc
1003           common:
1004           - Comin
1005           - dôl
1006           retail: Ardal adwerthu
1007           industrial: Ardal diwydiannol
1008           commercial: Ardal masnachol
1009           heathland: Rhostir
1010           lake:
1011           - Llyn
1012           - cronfa ddŵr
1013           farm: Fferm
1014           cemetery: Mynwent
1015           allotments: Rhandiroedd
1016           pitch: Maes chwarae
1017           centre: Canolfan chwaraeon
1018           reserve: Gwarchodfa natur
1019           military: Ardal milwrol
1020           school:
1021           - Ysgol
1022           - prifysgol
1023           building: Adeilad sylweddol
1024           station: Gorsaf drenau
1025           summit:
1026           - Copa
1027           - Crib
1028           private: Mynediad preifat
1029           destination: Mynediad cyrchfan
1030     richtext_area:
1031       edit: Golygu
1032       preview: Rhagolwg
1033     markdown_help:
1034       headings: Penawdau
1035       heading: Pennawd
1036       subheading: Is-bennawd
1037       unordered: Rhestr heb drefn
1038       ordered: Rhestr mewn trefn
1039       first: Eitem gyntaf
1040       second: Ail eitem
1041       link: Dolen
1042       text: Testun
1043       image: Delwedd
1044       alt: Testun Amgen
1045       url: URL
1046   trace:
1047     edit:
1048       filename: 'Enw ffeil:'
1049       download: lawrlwytho
1050       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1051       points: 'Pwyntiau:'
1052       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1053       map: map
1054       edit: golygu
1055       owner: 'Perchennog:'
1056       description: 'Disgrifiad:'
1057       tags: 'Tagiau:'
1058       save_button: Cadw Newidiadau
1059       visibility: 'Gwelededd:'
1060       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1061     trace_form:
1062       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1063       description: 'Disgrifiad:'
1064       tags: 'Tagiau:'
1065       visibility: 'Gwelededd:'
1066       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1067       upload_button: Uwchlwytho
1068       help: Cymorth
1069     trace_optionals:
1070       tags: Tagiau
1071     view:
1072       filename: 'Enw ffeil:'
1073       download: lawrlwytho
1074       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1075       points: 'Pwyntiau:'
1076       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1077       map: map
1078       edit: golygu
1079       owner: 'Perchennog:'
1080       description: 'Disgrifiad:'
1081       tags: 'Tagiau:'
1082       none: Dim
1083       visibility: 'Gwelededd:'
1084     trace_paging_nav:
1085       showing_page: Tudalen %{page}
1086     trace:
1087       count_points: '%{count} pwynt'
1088       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1089       more: mwy
1090       view_map: Gweld Map
1091       edit: golygu
1092       edit_map: Golygu'r Map
1093       public: CYHOEDDUS
1094       identifiable: CANFYDDADWY
1095       private: PREIFAT
1096       trackable: OLRHAINADWY
1097       by: gan
1098       in: mewn
1099       map: map
1100     list:
1101       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1102   oauth:
1103     oauthorize:
1104       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1105       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1106       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1107       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1108       allow_write_api: addasu'r map.
1109       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1110       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1111       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1112     oauthorize_success:
1113       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1114       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1115       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1116     oauthorize_failure:
1117       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1118       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1119       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1120     revoke:
1121       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1122   oauth_clients:
1123     new:
1124       title: Cofrestru rhaglen newydd
1125       submit: Cofrestru
1126     edit:
1127       title: Golygu'ch rhaglen
1128       submit: Golygu
1129     show:
1130       url: 'URL Cais Tocyn:'
1131       access_url: URL Tocyn Mynediad
1132       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1133       edit: Golygu Manylion
1134       delete: Dileu Cleient
1135       confirm: Ydych yn siŵr?
1136       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1137       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1138       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1139       allow_write_api: addasu'r map.
1140       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1141       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1142       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1143     form:
1144       name: Enw
1145       required: Angenrheidiol
1146       url: Prif URL y Rhaglen
1147       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1148       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1149       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1150       allow_write_api: addasu'r map.
1151       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1152       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1153       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1154   user:
1155     login:
1156       title: Mewngofnodi
1157       heading: Mewngofnodi
1158       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1159       password: 'Cyfrinair:'
1160       openid: '%{logo} OpenID:'
1161       remember: Fy nghofio i
1162       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1163       login_button: Mewngofnodi
1164       register now: Cofrestru nawr
1165       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1166         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1167       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1168       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1169         cyfrif.
1170       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1171       no account: Dim cyfrif gennych?
1172       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1173     logout:
1174       title: Allgofnodi
1175       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1176       logout_button: Allgofnodi
1177     lost_password:
1178       title: Ailosod cyfrinair
1179       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1180       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1181       new password button: Ailosod cyfrinair
1182       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1183     reset_password:
1184       title: Ailosod cyfrinair
1185       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1186       password: 'Cyfrinair:'
1187       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1188       reset: Ailosod Cyfrinair
1189       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1190     new:
1191       title: Cofrestru
1192       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1193       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1194       password: 'Cyfrinair:'
1195       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1196       continue: Cofrestru
1197       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1198     terms:
1199       title: Telerau cyfranwyr
1200       heading: Telerau cyfranwyr
1201       consider_pd_why: beth yw hwn?
1202       agree: Cytuno
1203       decline: Gwrthod
1204       legale_names:
1205         france: Ffrainc
1206         italy: Yr Eidal
1207         rest_of_world: Gweddill y byd
1208     no_such_user:
1209       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1210       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1211     view:
1212       my diary: Fy Nyddiadur
1213       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1214       my edits: Fy Ngolygiadau
1215       my traces: Fy Nargopiadau
1216       my notes: Fy Nodiadau
1217       my messages: Fy Negeseuon
1218       my profile: Fy Mhroffil
1219       my settings: Fy Ngosodiadau
1220       my comments: Fy Sylwadau
1221       oauth settings: gosodiadau oauth
1222       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1223       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1224       send message: Anfon Neges
1225       diary: Dyddiadur
1226       edits: Golygiadau
1227       traces: Dargopiadau
1228       notes: Nodiadau Map
1229       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1230       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1231       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1232       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1233       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1234       ct undecided: Heb Benderfynu
1235       ct declined: Wedi Gwrthod
1236       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1237       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1238       created from: 'Creuwyd o:'
1239       status: 'Statws:'
1240       description: Disgrifiad
1241       user location: Lleoliad defnyddiwr
1242       settings_link_text: gosodiadau
1243       your friends: Eich cyfeillion
1244       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1245       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1246       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1247       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1248       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1249       role:
1250         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1251         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1252       comments: Sylwadau
1253       create_block: rhwystro'r defnyddiwr hwn
1254       activate_user: actifadu'r defnyddiwr hwn
1255       confirm_user: cadarnhau'r defnyddiwr
1256       hide_user: cuddio'r defnyddiwr
1257       unhide_user: datguddio'r defnyddiwr
1258       delete_user: dileu'r defnyddiwr
1259       confirm: Cadarnhau
1260       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1261       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1262     popup:
1263       your location: Eich lleoliad
1264       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1265       friend: Cyfaill
1266     account:
1267       title: Golygu'r cyfrif
1268       my settings: Fy ngosodiadau
1269       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1270       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1271       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1272       openid:
1273         link text: beth yw hwn?
1274       public editing:
1275         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1276         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1277         enabled link text: beth yw hwn?
1278         disabled link text: pam na allaf olygu?
1279       public editing note:
1280         heading: Golygu cyhoeddus
1281       contributor terms:
1282         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1283         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1284         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1285         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1286           newydd.
1287         link text: beth yw hwn?
1288       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1289       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1290       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1291       image: 'Delwedd:'
1292       gravatar:
1293         link text: beth yw hwn?
1294       new image: Ychwanegu delwedd
1295       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1296       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1297       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1298       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1299       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1300       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1301       latitude: 'Lledred:'
1302       longitude: 'Hydred:'
1303       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1304       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1305       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1306     confirm_email:
1307       button: Cadarnhau
1308       success: Wedi cadarnhau eich cyfeiriad ebost! Diolch am gofrestru.
1309       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1310     set_home:
1311       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1312     go_public:
1313       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1314         i olygu.
1315     make_friend:
1316       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1317       button: Ychwanegu fel cyfaill
1318       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1319       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1320       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1321     remove_friend:
1322       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1323       button: Peidio bod yn gyfaill
1324       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1325       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1326     list:
1327       title: Defnyddwyr
1328       heading: Defnyddwyr
1329   user_role:
1330     grant:
1331       confirm: Cadarnhau
1332     revoke:
1333       confirm: Cadarnhau
1334   user_block:
1335     partial:
1336       show: Dangos
1337       edit: Golygu
1338       confirm: Ydych yn sicr?
1339       status: Statws
1340       showing_page: Tudalen %{page}
1341       next: Nesaf »
1342       previous: « Blaenorol
1343     helper:
1344       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1345       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1346     show:
1347       status: Statws
1348       show: Dangos
1349       edit: Golygu
1350       confirm: Ydych yn sicr?
1351   note:
1352     description:
1353       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
1354       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
1355     rss:
1356       title: Nodiadau OpenStreetMap
1357     entry:
1358       comment: Sylw
1359       full: Nodyn llawn
1360     mine:
1361       id: Id
1362   javascripts:
1363     close: Cau
1364     share:
1365       title: Rhannu
1366       cancel: Diddymu
1367       image: Delwedd
1368       link: Dolen neu HTML
1369       long_link: Dolen
1370       short_link: Dolen Fer
1371       embed: HTML
1372       format: 'Fformat:'
1373       scale: 'Graddfa:'
1374       download: Lawrlwytho
1375       short_url: URL Byr
1376     key:
1377       title: Allwedd Map
1378       tooltip: Allwedd Map
1379     map:
1380       zoom:
1381         in: Chwyddo Mewn
1382         out: Chwyddo Allan
1383       locate:
1384         title: Dangos Fy Lleoliad
1385         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1386       base:
1387         standard: Safonol
1388         cycle_map: Map Beicio
1389         transport_map: Map Trafnidiaeth
1390         hot: Dyngarol
1391       layers:
1392         header: Haenau Mapiau
1393         notes: Nodiadau Map
1394         data: Data Map
1395         title: Haenau
1396       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1397       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1398     site:
1399       edit_tooltip: Golygu'r map
1400       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1401       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1402       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1403       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1404       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1405     changesets:
1406       show:
1407         comment: Sylw
1408         subscribe: Tanysgrifio
1409         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1410         hide_comment: cuddio
1411         unhide_comment: datguddio
1412     notes:
1413       new:
1414         add: Ychwanegu Nodyn
1415       show:
1416         hide: Cuddio
1417         resolve: Datrys
1418         reactivate: Ail roi ar waith
1419         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1420         comment: Sylw
1421     query:
1422       way: Llwybr
1423       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1424       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1425   redaction:
1426     edit:
1427       description: Disgrifiad
1428     new:
1429       description: Disgrifiad
1430     show:
1431       description: 'Disgrifiad:'
1432       confirm: Ydych yn sicr?
1433 ...