Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Liridon
8 # Author: Macofe
9 # Author: Mdupont
10 # Author: MicroBoy
11 # Author: Mikullovci11
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Ruila
14 # Author: Sidorela.uku
15 # Author: Techlik
16 # Author: Vinie007
17 # Author: 아라
18 ---
19 sq:
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
23   activerecord:
24     models:
25       acl: Qasja në listën e kontrollit
26       changeset: Vargu i ndryshimeve
27       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
28       country: Vendi
29       diary_comment: Koment ditari
30       diary_entry: Shënim ditari
31       friend: Mik
32       language: Gjuha
33       message: Mesazh
34       node: Nyjë
35       node_tag: Etiketë nyje
36       notifier: Lajmëruesi
37       old_node: Nyjë e vjetër
38       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
39       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
40       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
41       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
42       old_way: Rrugë e vjetër
43       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
44       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
45       relation: Lidhje
46       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
47       relation_tag: Etiketë lidhjeje
48       session: Seancë
49       trace: Gjurmë
50       tracepoint: Pika e gjurmës
51       tracetag: Etiketa e gjurmës
52       user: Përdoruesi
53       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
54       user_token: Shenja e përdoruesit
55       way: Rruga
56       way_node: Nyjë rruge
57       way_tag: Etiketë rruge
58     attributes:
59       diary_comment:
60         body: Trupi i mesazhit
61       diary_entry:
62         user: Përdoruesi
63         title: Titulli
64         latitude: Gjerësia gjeografike
65         longitude: Gjatësia gjeografike
66         language: Gjuha
67       friend:
68         user: Përdoruesi
69         friend: Mik
70       trace:
71         user: Përdoruesi
72         visible: I dukshëm
73         name: Emri
74         size: Madhësia
75         latitude: Gjerësia gjeografike
76         longitude: Gjatësia gjeografike
77         public: Publik
78         description: Përshkrimi
79       message:
80         sender: Dërguesi
81         title: Titulli
82         body: Trupi i mesazhit
83         recipient: Marrësi
84       user:
85         email: Emaili
86         active: Aktiv
87         display_name: Emër i dukshëm
88         description: Përshkrimi
89         languages: Gjuhët
90         pass_crypt: Fjalëkalimi
91   printable_name:
92     with_version: '%{id}, v%{version}'
93   editor:
94     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
95     potlatch:
96       name: Potlatch 1
97       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
98     id:
99       name: iD
100       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
101     potlatch2:
102       name: Potlatch 2
103       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
104     remote:
105       name: Kontrollë nga larg
106       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
107   browse:
108     created: Krijuar
109     closed: Mbyllur
110     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
111     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
112     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
116     version: Versioni
117     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
118     anonymous: Anonim
119     no_comment: (nuk ka koment)
120     part_of: Pjesë e
121     download_xml: Shkarko në XML
122     view_history: Shiko historikun
123     view_details: Shiko detajet
124     location: Vendndodhja
125     changeset:
126       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
127       belongs_to: Autor
128       node: Nyjet (%{count})
129       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
130       way: Mënyrat (%{count})
131       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
132       relation: Marrëdhëniet (%{count})
133       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
134       comment: Komentet (%{count})
135       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
136         më parë</abbr>
137       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
138       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
139       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
140       feed:
141         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
142         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
143       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
144       discussion: Diskutim
145     node:
146       title: 'Nyja: %{name}'
147       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
148     way:
149       title: 'Drejtimi: %{name}'
150       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
151       nodes: Nyjet
152       also_part_of:
153         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
154         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
155     relation:
156       title: 'Lidhja: %{name}'
157       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
158       members: Anëtarët
159     relation_member:
160       entry: '%{type} %{name}'
161       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
162       type:
163         node: Nyje
164         way: Rruga
165         relation: Lidhja
166     containing_relation:
167       entry: Lidhja %{relation_name}
168       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
169     not_found:
170       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
171       type:
172         node: nyjë
173         way: rrugë
174         relation: lidhje
175         changeset: grupi i ndryshimeve
176         note: shënim
177     timeout:
178       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
179         tu tërhequr.
180       type:
181         node: nyjë
182         way: rrugë
183         relation: lidhje
184         changeset: grupi i ndryshimeve
185         note: shënim
186     redacted:
187       redaction: Redaktimi %{id}
188       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
189         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
190       type:
191         node: nyjë
192         way: rrugë
193         relation: lidhje
194     start_rjs:
195       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
196         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
197         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
198       load_data: Ngarko të dhënat
199       loading: Duke ngarkuar...
200     tag_details:
201       tags: Etiketat
202       wiki_link:
203         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
204         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
205       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
206       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
207       telephone_link: Thirr %{phone_number}
208     note:
209       title: 'Shënim: %{id}'
210       new_note: Shënim i ri
211       description: Përshkrimi
212       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
213       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
214       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
215       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
216       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
217         më parë</abbr>
218       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
219         parë</abbr>
220       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
221         më parë</abbr>
222       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
223       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         më parë</abbr>
225       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
226         më parë</abbr>
227       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
228         më parë</abbr>
229       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
230     query:
231       title: Tiparet e pyetsorit
232       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
233       nearby: Tiparet në afërsi
234       enclosing: Tipare të bashkangjitura
235   changeset:
236     changeset_paging_nav:
237       showing_page: Faqe %{page}
238       next: Vazhdo »
239       previous: « Mëparshëm
240     changeset:
241       anonymous: Anonim
242       no_edits: (nuk ka redaktime)
243       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
244     changesets:
245       id: ID
246       saved_at: Të ruajtura në
247       user: Përdoruesi
248       comment: Koment
249       area: Zona
250     list:
251       title: Grupi i ndryshimeve
252       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
253       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
254       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
255       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
256       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
257       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
258       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
259       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
260       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
261       load_more: Ngarko më shumë
262     timeout:
263       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
264         për tu shkarkuar.
265     rss:
266       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
267       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
268       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
269       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
270       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
271       full: Diskutimi i plotë
272   diary_entry:
273     new:
274       title: Shënim i ri në ditar
275       publish_button: Publiko
276     list:
277       title: Ditarët e përdoruesve
278       title_friends: Ditarë të miqve
279       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
280       user_title: Ditari i %{user}
281       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
282       new: Shënim i ri në ditar
283       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
284       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
285       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
286       older_entries: Shënimet e vjetra
287       newer_entries: Shënimet e fundit
288     edit:
289       title: Redakto shënimin në ditar
290       subject: 'Titulli:'
291       body: 'Trupi i mesazhit:'
292       language: 'Gjuha:'
293       location: 'Lokacioni:'
294       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
295       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
296       use_map_link: përdor hartën
297       save_button: Ruaj
298       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
299     view:
300       title: Ditari i %{user} | %{title}
301       user_title: Ditari i %{user}
302       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
303       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
304       login: Identifikohu
305       save_button: Ruaj
306     no_such_entry:
307       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
308       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
309       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
310         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
311     diary_entry:
312       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
313       comment_link: Komento në këtë shënim
314       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
315       comment_count:
316         zero: Nuk ka komente
317         one: '%{count} koment'
318         other: '%{count} komente'
319       edit_link: Redakto këtë shënim
320       hide_link: Fshih këtë shënim
321       confirm: Konfirmo
322     diary_comment:
323       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
324       hide_link: Fshih këtë koment
325       confirm: Konfirmo
326     location:
327       location: 'Lokacioni:'
328       view: Shfaq
329       edit: Redakto
330     feed:
331       user:
332         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
333         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
334       language:
335         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
336         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
337           %{language_name}
338       all:
339         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
340         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
341     comments:
342       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
343       post: Posto
344       when: Kur
345       comment: Komenti
346       ago: '%{ago} më parë'
347       newer_comments: Komentet më të fundit
348       older_comments: Komentet e vjetra
349   export:
350     title: Eksporto
351     start:
352       area_to_export: Zona për tu eksportuar
353       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
354       format_to_export: Formati per eksportim
355       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
356       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
357       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
358       licence: Licensa
359       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
360         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
361       too_large:
362         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
363           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
364         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
365           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
366           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
367         planet:
368           title: Planet OSM
369           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
370             të OpenStreetMap
371         overpass:
372           title: API mbikalues
373           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
374             të OpenStreetMap
375         geofabrik:
376           title: Shkarkimet nga Geofabrik
377           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
378             dhe qyteteve të përzgjedhura
379         metro:
380           title: Metro Ekstrakte
381           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
382             tyre
383         other:
384           title: Burime të tjera
385           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
386       options: Opsionet
387       format: Formati
388       scale: Shkallë
389       max: max
390       image_size: Madhësia e imazhit
391       zoom: Zmadho
392       add_marker: Shto një shënues në hartë
393       latitude: 'Lat:'
394       longitude: 'Lon:'
395       output: Dalja
396       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
397       export_button: Eksporto
398   geocoder:
399     search:
400       title:
401         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
402         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
403           Postcode</a>
404         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
405         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
406           Nominatim</a>
407         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
408         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
409           Nominatim</a>
410         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
411     search_osm_nominatim:
412       prefix_format: '%{name}'
413       prefix:
414         aerialway:
415           cable_car: Teleferiku
416           chair_lift: Teleferik
417           drag_lift: Teleferik
418           gondola: Teleferik gondolë
419           station: Stacion teleferiku
420         aeroway:
421           aerodrome: Aeroport
422           apron: Platformë
423           gate: Portë
424           helipad: Helipad
425           runway: Pistë
426           taxiway: Rrugë taksie
427           terminal: Terminal
428         amenity:
429           animal_shelter: Strehim i kafshëve
430           arts_centre: Qendër arti
431           atm: Bankomat
432           bank: Bankë
433           bar: Bar
434           bbq: Zgarë
435           bench: Stol
436           bicycle_parking: Parkim biçikletash
437           bicycle_rental: Biçikleta me qera
438           biergarten: Birrari
439           boat_rental: Varka me qera
440           brothel: Shtëpi publike
441           bureau_de_change: Këmbim valute
442           bus_station: Stacion autobusi
443           cafe: Kafe
444           car_rental: Makina me qera
445           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
446           car_wash: Autolarje
447           casino: Kazino
448           charging_station: Stacion mbushës
449           childcare: Kujdesi për fëmijët
450           cinema: Kinema
451           clinic: Klinikë
452           clock: Orë
453           college: Kolegj
454           community_centre: Qendër komunitare
455           courthouse: Gjykatë
456           crematorium: Krematorium
457           dentist: Dentist
458           doctors: Mjekët
459           dormitory: Konvikt
460           drinking_water: Ujë i pijshëm
461           driving_school: Autoshkollë
462           embassy: Ambasadë
463           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
464           fast_food: Ushqim i shpejtë
465           ferry_terminal: Terminal i trageteve
466           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
467           fire_station: Zjarrëfiksat
468           food_court: Kënd ushqimi
469           fountain: Shatërvan
470           fuel: Stacion karburanti
471           gambling: Kumar
472           grave_yard: Varrezë
473           gym: Qendër fitnesi / Palestër
474           health_centre: Qendër shëndetsore
475           hospital: Spital
476           hunting_stand: Vend gjuetie
477           ice_cream: Akullore
478           kindergarten: Kopësht fëmijësh
479           library: Bibliotekë
480           market: Market
481           marketplace: Treg
482           monastery: Manastir
483           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
484           nightclub: Klub nate
485           nursery: Çerdhe
486           nursing_home: Çerdhe
487           office: Zyrë
488           parking: Vendparkim
489           parking_entrance: Hyrje parkimi
490           pharmacy: Barnatore
491           place_of_worship: Vend kulti
492           police: Policia
493           post_box: Kuti postare
494           post_office: Zyrë postare
495           preschool: Cikël para-shkollor
496           prison: Burg
497           pub: Pub
498           public_building: Ndërtesë publike
499           reception_area: Zonë e pritjes
500           recycling: Pikë riciklimi
501           restaurant: Restorant
502           retirement_home: Shtëpi pleqësh
503           sauna: Saunë
504           school: Shkollë
505           shelter: Strehë
506           shop: Dyqan
507           shower: Dush
508           social_centre: Qendrën sociale
509           social_club: Klub shoqëror
510           social_facility: Institucion social
511           studio: Studio
512           swimming_pool: Pishinë
513           taxi: Taksi
514           telephone: Telefon publik
515           theatre: Teatër
516           toilets: Banjë publike
517           townhall: Bashki
518           university: Universitet
519           vending_machine: Automat me monedha
520           veterinary: Kirurgji veterinare
521           village_hall: Bashkësi lokale
522           waste_basket: Kosh plehrash
523           waste_disposal: Deponi mbeturinash
524           youth_centre: Qendër rinore
525         boundary:
526           administrative: Kufi administrativ
527           census: Regjistrim kufitar
528           national_park: Park kombëtar
529           protected_area: Zonë e mbrojtur
530         bridge:
531           aqueduct: Ujësjellës
532           suspension: Urë lëvizëse
533           swing: Urë rrotulluese
534           viaduct: Viadukt
535           "yes": Urë
536         building:
537           "yes": Ndërtesë
538         craft:
539           brewery: Birrari
540           carpenter: Marangoz
541           electrician: Elektricist
542           gardener: Kopshtar
543           painter: Piktor
544           photographer: Fotograf
545           plumber: Hidraulik
546           shoemaker: Këpuctar
547           tailor: Rrobaqepës
548           "yes": Dyqan zeje
549         emergency:
550           ambulance_station: Stacion ambulance
551           defibrillator: Defibrilator
552           landing_site: Vend për ulje emergjente
553           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
554         highway:
555           abandoned: Autostradë e braktisur
556           bridleway: Rrugë për kalërim
557           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
558           bus_stop: Stacion autobusi
559           construction: Autostradë në ndërtim
560           cycleway: Rrugë biçikletash
561           elevator: Ashensor
562           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
563           footway: Rrugë këmbësorësh
564           ford: Va
565           living_street: Rrugë për këmbësorë
566           milestone: Piketë
567           motorway: Autostradë
568           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
569           motorway_link: Autostradë
570           path: Shteg
571           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
572           platform: Platformë
573           primary: Rrugë primare
574           primary_link: Rrugë primare
575           proposed: Rrugë e propozuar
576           raceway: Pistë garash me veturë
577           residential: Rrugë banimi
578           rest_area: Zonë pushimi
579           road: Rrugë
580           secondary: Rrugë dytësore
581           secondary_link: Rrugë dytësore
582           service: Rrugë shërbimi
583           services: Shërbime autostrade
584           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
585           steps: Hapat
586           street_lamp: Llambë rruge
587           tertiary: Rrugë terciare
588           tertiary_link: Rrugë terciare
589           track: Gjurmë
590           traffic_signals: Shenja trafiku
591           trail: Shteg
592           trunk: Rrugë magjistrale
593           trunk_link: Rrugë magjistrale
594           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
595           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
596           "yes": Rrugë
597         historic:
598           archaeological_site: Vend arkeologjik
599           battlefield: Fushëbetejë
600           boundary_stone: Gur kufiri
601           building: Ndërtesë historike
602           bunker: Bunker
603           castle: Kala
604           church: Kishë
605           city_gate: Portë qyteti
606           citywalls: Mure qyteti
607           fort: Fortesë
608           heritage: Vend trashigimie
609           house: Shtëpi
610           icon: Ikonë
611           manor: Pronë e madhe
612           memorial: Memorial
613           mine: Minierë
614           monument: Monument
615           roman_road: Rrugë romake
616           ruins: Rrënoja
617           stone: Gur
618           tomb: Varr
619           tower: Kullë
620           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
621           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
622           wreck: Anije e mbytur
623         junction:
624           "yes": Kryqëzim
625         landuse:
626           allotments: Kopsht i vogël
627           basin: Pellg
628           brownfield: Deponi industriale
629           cemetery: Varreza
630           commercial: Zonë tregtare
631           conservation: Mbrojtje natyre
632           construction: Ndërtimtari
633           farm: Fermë
634           farmland: Tokë bujqësore
635           farmyard: Oborr ferme
636           forest: Pyll
637           garages: Garazha
638           grass: Bar
639           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
640           industrial: Zonë industriale
641           landfill: Deponi
642           meadow: Luadh
643           military: Zonë ushtarake
644           mine: Minierë
645           orchard: Pemishte
646           quarry: Gurore
647           railway: Hekurudhë
648           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
649           reservoir: Rezervuar
650           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
651           residential: Zonë e banuar
652           retail: Me pakicë
653           road: Zonë rruge
654           village_green: Fshat me gjelbrim
655           vineyard: Vreshtë
656           "yes": Përdorim toke
657         leisure:
658           beach_resort: Plazh
659           bird_hide: Kamuflim zogjësh
660           club: Klub
661           common: Tokë e përbashkët
662           dog_park: Park qenësh
663           fishing: Zonë peshkimi
664           fitness_centre: Qendër fitnesi
665           fitness_station: Saticion palestre
666           garden: Kopsht
667           golf_course: Fushë golfi
668           horse_riding: Kalërim
669           ice_rink: Vend patinazhi
670           marina: Sport porti (limani)
671           miniature_golf: Minigolf
672           nature_reserve: Rezervat natyror
673           park: Park
674           pitch: Terren sportiv
675           playground: Kënd lojërash
676           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
677           resort: Resort
678           sauna: Saunë
679           slipway: Rrëshqitëse
680           sports_centre: Qendër sportive
681           stadium: Stadium
682           swimming_pool: Pishinë
683           track: Pistë vrapimi
684           water_park: Park ujor
685           "yes": Kohë e lirë
686         man_made:
687           lighthouse: Fanar
688           pipeline: Tubacion
689           tower: Kullë
690           works: Fabrikë
691           "yes": I/e bërë nga njeriu
692         military:
693           airfield: Aeroport ushtarak
694           barracks: Kazerma
695           bunker: Bunker
696         mountain_pass:
697           "yes": Kalim malor
698         natural:
699           bay: Gji
700           beach: Plazh
701           cape: Kep
702           cave_entrance: Hyrje shpelle
703           cliff: Shkëmb
704           crater: Krater
705           dune: Dunë
706           fell: Kodrinë
707           fjord: Fjord (gji deti)
708           forest: Pyll
709           geyser: Gejzer
710           glacier: Akullnajë
711           grassland: Barishte
712           heath: Rrafshinë
713           hill: Kodër
714           island: Ishull
715           land: Vend
716           marsh: Kënetë
717           moor: Moçal
718           mud: Baltë
719           peak: Majë
720           point: Pikë
721           reef: Gumë
722           ridge: Vargmal
723           rock: Gur
724           saddle: Shalë
725           sand: Rërë
726           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
727           scrub: Zonë me shkurre
728           spring: Pranverë
729           stone: Gur
730           strait: Rrugicë (ngushticë)
731           tree: Pemë
732           valley: Luginë
733           volcano: Vullkan
734           water: Ujë
735           wetland: Ligatinë
736           wood: Mal
737         office:
738           accountant: Kontabilist
739           administrative: Administratë
740           architect: Arkitekt
741           company: Kompani
742           employment_agency: Agjensi punësimi
743           estate_agent: Agjent i patundshmërive
744           government: Ent qeveritar
745           insurance: Zyrë sigurimi
746           lawyer: Avokat
747           ngo: Zyra e OJQ
748           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
749           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
750           "yes": Zyrë
751         place:
752           allotments: Kopsht i vogël
753           block: Bllok
754           airport: Aeroport
755           city: Qytet
756           country: Vend
757           county: Vend
758           farm: Fermë
759           hamlet: Fshat i vogël
760           house: Shtëpi
761           houses: Shtëpi
762           island: Ishull
763           islet: Ishull
764           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
765           locality: Lokalitet
766           moor: Moçal
767           municipality: Komunë
768           neighbourhood: Lagje
769           postcode: Kodi postar
770           region: Regjion
771           sea: Det
772           state: Shtet
773           subdivision: Nënndarje
774           suburb: Periferi
775           town: Qytezë
776           unincorporated_area: Zone e lirë
777           village: Fshat
778           "yes": Vend
779         railway:
780           abandoned: Hekurudhë e braktisur
781           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
782           disused: Hekurudhë e braktisur
783           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
784           funicular: Linjë teleferiku
785           halt: Stacion hekerudhor
786           historic_station: Stacion hekurudhor historik
787           junction: Nyje hekurudhore
788           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
789           light_rail: Hekurudhë e lehtë
790           miniature: Hekurudhë në miniaturë
791           monorail: Hekurudhë me një shinë
792           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
793           platform: Platformë hekurudhore
794           preserved: Hekurudhë muze
795           proposed: Hekurudhë e planifikuar
796           spur: Hekurudhë
797           station: Stacion hekurudhor
798           stop: Stacion hekurudhor
799           subway: Metro
800           subway_entrance: Hyrje metroje
801           switch: Pika hekurudhore
802         shop:
803           antiques: Antike
804           bakery: Furrë buke
805           beauty: Sallon bukurie
806           beverages: Dyqan pijesh
807           butcher: Mishtore
808           car: Sallon automobilash
809           car_parts: Autopjesë
810           car_repair: Autoservis
811           carpet: Dyqan qilimash
812           chemist: Drogeri
813           clothes: Dyqani rrobash
814           computer: Dyqan kompjuterësh
815           cosmetics: Dyqan kozmetike
816           department_store: Shtëpi mallrash
817           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
818           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
819           dry_cleaning: Pastrim kimik
820           electronics: Dyqan elektronike
821           estate_agent: Agjent i patundshmërive
822           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
823           fish: Dyqan peshku
824           florist: Luleshitës
825           food: Ushqimore
826           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
827           furniture: Mobilieri
828           gallery: Galeri
829           garden_centre: Qendër kopshti
830           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
831           gift: Dyqan dhuratash
832           greengrocer: Shitës frutash
833           grocery: Dyqan ushqimor
834           hairdresser: Floktar
835           hardware: Hekrari
836           hifi: Hi-Fi
837           insurance: Zyre sigurimi
838           jewelry: Dyqan bizhuterie
839           kiosk: Kiosk
840           laundry: Lavanderi
841           mall: Qendër tregtare
842           market: Treg
843           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
844           motorcycle: Dyqan motoçikletash
845           music: Dyqan i veglave muzikore
846           optician: Optikë
847           pharmacy: Barnatore
848           photo: Fotograf
849           salon: Sallon
850           supermarket: Supermarket
851           tailor: Rrobaqepës
852           toys: Dyqan lodrash
853           "yes": Dyqan
854         tourism:
855           apartment: Apartament
856           artwork: Vepër artistike
857           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
858           cabin: Kabinë
859           camp_site: Vend për kampim
860           gallery: Galeri
861           hostel: Bujtinë
862           hotel: Hotel
863           information: Informacion
864           motel: Motel
865           museum: Muze
866           picnic_site: Vend për piknik
867           zoo: Kopsht zoologjik
868         tunnel:
869           "yes": Tunel
870         waterway:
871           canal: Kanal
872           dam: Digë
873           derelict_canal: Kanal i braktisur
874           ditch: Hendek i thellë
875           drain: Drenazhim
876           mooring: Ankorim
877           river: Lum
878           stream: Rrjedhë
879           wadi: Përrua
880           waterfall: Ujëvarë
881           weir: Pendë
882           "yes": Ujore (rrugë)
883       admin_levels:
884         level2: Kufi vendi
885         level4: Kufi i njësisë federale
886         level5: Kufi regjional
887     description:
888       title:
889         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
890       types:
891         cities: Qytetet
892         towns: Qyteza
893         places: Vende
894     results:
895       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
896       more_results: Më shumë rezultate
897   layouts:
898     project_name:
899       title: OpenStreetMap
900       h1: OpenStreetMap
901     logo:
902       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
903     logout: Çidentifikohu
904     log_in: Identifikohu
905     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
906     sign_up: Krijo llogari
907     start_mapping: Fillo hartografimin
908     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
909     edit: Redakto
910     history: Historia
911     export: Eksporti
912     data: Të dhënat
913     export_data: Eksporto të dhënat
914     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
915     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
916     edit_with: Redakto me %{editor}
917     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
918     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
919     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
920       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
921     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
922     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
923       %{partners}.
924     partners_partners: partnerët
925     help: Ndihmë
926     about: Rreth
927     copyright: Të drejtat e autorit
928     community: Komuniteti
929     community_blogs: Blogjet e komunitetit
930     foundation: Fondacioni
931     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
932     make_a_donation:
933       text: Dhuro
934     learn_more: Mëso më shumë
935     more: Më shumë
936   license_page:
937     foreign:
938       title: Rreth këtij përkthimi
939       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
940         faqja në anglisht do të ketë përparësi
941       english_link: origjinalit në anglisht
942     native:
943       title: Rreth kësaj faqeje
944       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
945         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
946         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
947       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
948       mapping_link: fillo hatrografimin
949     legal_babble:
950       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
951       intro_1_html: |-
952         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
953         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
954         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
955         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
956       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
957         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
958         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
959         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
960         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
961       intro_3_html: |-
962         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
963         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
964       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
965       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
966         contributors&rdquo;.
967       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
968         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
969         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
970         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
971         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
972         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
973         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
974       more_title_html: Zbulo më shumë
975       more_1_html: |2-
976           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
977           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
978           FAQ</a>.
979       more_2_html: |2-
980           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
981           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
982           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
983       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
984       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
985         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
986         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
987         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
988         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
989         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
990         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
991       contributors_ca_html: |-
992         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
993         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
994         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
995         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
996         Statistics Canada).
997       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
998         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
999       contributors_gb_html: |-
1000         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1001            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1002       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1003         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1004         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1005   welcome_page:
1006     title: Mirësevjen
1007     whats_on_the_map:
1008       title: Çfarë ka në hartë?
1009     basic_terms:
1010       title: Termat bazë për hartografim
1011       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
1012         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1013       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1014         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1015       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1016         i vetëm ose një pemë.
1017       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1018         lumë, liqen apo ndërtesë.
1019     rules:
1020       title: Rregullat!
1021     start_mapping: Fillo hartografimin
1022     add_a_note:
1023       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1024   fixthemap:
1025     how_to_help:
1026       title: Si të ndihmosh
1027       join_the_community:
1028         title: Bashkohu me komunitetin
1029         explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1030           shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1031           është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1032           të dhënat vetë.
1033       add_a_note:
1034         instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1035           në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1036           mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni save
1037           dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1038     other_concerns:
1039       title: Shqetësime të tjera
1040   help_page:
1041     title: Merr ndihmë
1042     introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1043       duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe duke
1044       dokumentuar temat e hartës.
1045     welcome:
1046       url: /mirësevjen
1047       title: Mirësevjen në OSM
1048       description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1049     beginners_guide:
1050       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1051       title: Udhëzues për fillestarë.
1052       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1053     help:
1054       url: https://help.openstreetmap.org/
1055       title: help.openstreetmap.org
1056       description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1057         të OSM-së.
1058     mailing_lists:
1059       title: Listat E Postimeve
1060       description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë të
1061         gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1062     forums:
1063       title: Forumet
1064   about_page:
1065     next: Tjetra
1066     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1067   notifier:
1068     diary_comment_notification:
1069       hi: Përshëndetje %{to_user},
1070     message_notification:
1071       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1072       hi: Përshëndetje %{to_user},
1073     gpx_notification:
1074       greeting: Përshëndetje,
1075       failure:
1076         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1077     signup_confirm:
1078       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1079       greeting: Tungjatjeta!
1080     email_confirm:
1081       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1082     email_confirm_plain:
1083       greeting: Përshëndetje,
1084     email_confirm_html:
1085       greeting: Përshëndetje,
1086       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1087         konfirmuar ndryshimin.
1088     lost_password_plain:
1089       greeting: Përshëndetje,
1090     lost_password_html:
1091       greeting: Përshëndetje,
1092     note_comment_notification:
1093       greeting: Përshëndetje,
1094     changeset_comment_notification:
1095       greeting: Përshëndetje,
1096       commented:
1097         partial_changeset_without_comment: pa koment
1098   message:
1099     inbox:
1100       title: Kutia mbërritëse
1101       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1102       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1103       from: Prej
1104       subject: Titulli
1105       date: Data
1106       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1107       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1108     message_summary:
1109       unread_button: Shëno si të palexuar
1110       read_button: Shëno si të lexuar
1111       reply_button: Përgjigje
1112       delete_button: Fshi
1113     new:
1114       title: Dërgo mesazh
1115       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1116       subject: Titulli
1117       body: Trupi i mesazhit
1118       send_button: Dërgo
1119       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1120       message_sent: Mesazhi u dërgua
1121       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1122         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1123     no_such_message:
1124       title: Nu ka mesazh të tillë
1125       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1126       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1127     outbox:
1128       title: Dalje
1129       my_inbox: '%{inbox_link}'
1130       inbox: kuti mbërritëse
1131       outbox: dalje
1132       to: Për
1133       subject: Titulli
1134       date: Data
1135     read:
1136       from: Prej
1137       subject: Titulli
1138       date: Data
1139       reply_button: Përgjigje
1140       unread_button: Shëno si të palexuar
1141       back: Prapa
1142       to: Për
1143       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1144         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1145         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1146     sent_message_summary:
1147       delete_button: Fshi
1148     mark:
1149       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1150       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1151   site:
1152     edit:
1153       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1154       anon_edits: (%{link})
1155       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1156         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1157         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1158         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1159     sidebar:
1160       search_results: Rezultatet e kërkimit
1161       close: Mbyll
1162     search:
1163       search: Kërko
1164       from: Prej
1165       to: Për
1166       where_am_i: Ku jam unë?
1167     key:
1168       table:
1169         entry:
1170           centre: Qendër sportive
1171           military: Zonë ushtarake
1172           school:
1173           - Shkollë
1174           - Universitet
1175           building: Ndërtesë
1176           station: Stacioni hekurudhor
1177           summit:
1178           - Samit
1179           - majë
1180     richtext_area:
1181       edit: Redakto
1182       preview: Parapamje
1183   trace:
1184     visibility:
1185       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1186       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1187       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1188         me vula kohore)
1189       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1190         të pikave të renditura me vulë kohore)
1191     create:
1192       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1193       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1194         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1195         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1196     edit:
1197       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1198       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1199       filename: 'Emri i skedës:'
1200       download: shkarko
1201       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1202       points: 'Pikë:'
1203       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1204       map: harta
1205       edit: redakto
1206       owner: 'Pronari:'
1207       description: 'Përshkrimi:'
1208       tags: 'Etiketat:'
1209       tags_help: ndarë me presje
1210       save_button: Ruaj ndryshimet
1211       visibility: 'Dukshmëria:'
1212       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1213       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1214     trace_form:
1215       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1216       description: 'Përshkrimi:'
1217       tags: 'Etiketat:'
1218       tags_help: ndarë me presje
1219       visibility: 'Dukshmëria:'
1220       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1221       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1222       upload_button: Ngarko
1223       help: Ndihmë
1224       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1225     trace_header:
1226       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1227       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1228       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1229       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1230         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1231         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1232     trace_optionals:
1233       tags: Etiketat
1234     view:
1235       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1236       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1237       pending: DUKE PRITUR
1238       filename: 'Emri i skedës:'
1239       download: shkarko
1240       uploaded: 'Ngarkuar:'
1241       points: 'Pikë:'
1242       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1243       map: harta
1244       edit: redakto
1245       owner: 'Pronari:'
1246       description: 'Përshkrimi:'
1247       tags: 'Etiketa:'
1248       none: Asnjë
1249       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1250       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1251       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1252       visibility: 'Dukshmëria:'
1253     trace_paging_nav:
1254       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1255     trace:
1256       pending: NE PRITJE
1257       count_points: '%{count} pikë'
1258       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1259       more: më shumë
1260       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1261       view_map: Shiko hartën
1262       edit: redakto
1263       edit_map: Redakto hartën
1264       public: PUBLIKE
1265       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1266       private: PRIVAT
1267       trackable: E GJURMUESHME
1268       by: nga
1269       in: në
1270       map: harta
1271     list:
1272       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1273       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1274       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1275       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1276       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1277     delete:
1278       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1279     make_public:
1280       made_public: Gjurmë e bërë publike
1281     offline_warning:
1282       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1283     offline:
1284       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1285       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1286         përdonimit
1287   oauth_clients:
1288     new:
1289       submit: Regjistrohu
1290     edit:
1291       submit: Redakto
1292     show:
1293       edit: Redakto detajet
1294       confirm: A je i sigurt?
1295     form:
1296       name: Emri
1297   user:
1298     login:
1299       title: Identifikohu
1300       heading: Identifikohu
1301       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1302       password: 'Fjalëkalimi:'
1303       remember: Më mbaj mend
1304       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1305       login_button: Identifikohu
1306       register now: Regjistrohu tani
1307       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1308       no account: Nuk ke llogari?
1309       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1310         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1311         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1312         ri</a> .
1313       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1314         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1315         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1316       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1317       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1318       auth_providers:
1319         openid:
1320           title: Identifikohu me OpenID
1321         github:
1322           title: Identifikohuni me GitHub
1323         wikipedia:
1324           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1325     logout:
1326       title: Çidentifikohu
1327       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1328       logout_button: Çidentifikohu
1329     lost_password:
1330       title: Fjalëkalimi i humbur
1331       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1332       email address: 'Adresa e emailit:'
1333       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1334       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1335         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1336         tuaj.
1337       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1338         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1339       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1340         të dhënë.
1341     reset_password:
1342       title: Rivendos fjalëkalimin
1343       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1344       password: 'Fjalëkalimi:'
1345       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1346       reset: Rivendos fjalëkalimin
1347       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1348       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1349     new:
1350       title: Krijo llogari
1351       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1352         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1353       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1354         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1355         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1356       about:
1357         header: E lirë dhe e redaktueshme
1358       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1359         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1360         e përdoruesit</a>.
1361       email address: 'Adresa e emailit:'
1362       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1363       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1364         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1365         wiki">privacy policy</a>)
1366       display name: 'Emër i dukshëm:'
1367       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1368       password: 'Fjalëkalimi:'
1369       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1370       continue: Vazhdo
1371       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1372       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1373     terms:
1374       title: Kushtet për kontribues
1375       heading: Kushtet për kontribues
1376       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1377         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1378         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1379       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1380         e mia të jenë në Domenin Publik
1381       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1382       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1383       agree: Pajtohem
1384       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1385       decline: Nuk e pranoj
1386       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1387       legale_names:
1388         france: Francë
1389         italy: Itali
1390         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1391     no_such_user:
1392       title: Nuk ka përdorues të tillë
1393       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1394       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1395         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1396     view:
1397       my diary: Ditari im
1398       new diary entry: shënim i ri në ditar
1399       my edits: Redaktimet e mia
1400       my traces: Gjurmët e mia
1401       my notes: Shënimet e mia
1402       my messages: Mesazhet e mia
1403       my profile: Profili im
1404       my settings: Preferencat e mia
1405       my comments: Komentet e mia
1406       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1407       blocks on me: Blloqet mbi mua
1408       blocks by me: Bllokimet nga unë
1409       send message: Dërgo mesazh
1410       diary: Ditari
1411       edits: Redaktimet
1412       traces: Gjurmët
1413       notes: Shënimet e hartës
1414       remove as friend: Largo mikun
1415       add as friend: Shto si mik
1416       mapper since: 'Hartues që prej:'
1417       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1418       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1419       email address: 'Adresa e emailit:'
1420       created from: 'Krijuar nga:'
1421       status: 'Statusi:'
1422       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1423       description: Përshkrimi
1424       user location: Vendi i përdoruesit
1425       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1426         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1427       settings_link_text: parametrat
1428       your friends: Miqtë tuaj
1429       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1430       km away: '%{count}km larg'
1431       m away: '%{count}m larg'
1432       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1433       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1434       role:
1435         administrator: Ky përdorues është një administrator
1436         moderator: Ky përdorues është një moderator
1437         grant:
1438           administrator: Mundëso qasje administratori
1439           moderator: Mundëso qasje moderatori
1440         revoke:
1441           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1442           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1443       block_history: bllokimet e pranuara
1444       moderator_history: bllokimet e dhëna
1445       create_block: blloko këtë përdorues
1446       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1447       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1448       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1449       hide_user: fsheh këtë përdorues
1450       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1451       delete_user: fshi këtë përdorues
1452       confirm: Konfirmo
1453     popup:
1454       your location: Vendndodhja e jote
1455       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1456       friend: Mik
1457     account:
1458       title: Redakto llogarinë
1459       my settings: Preferencat e mia
1460       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1461       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1462       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1463       openid:
1464         link text: çfarë është kjo?
1465       public editing:
1466         heading: 'Redaktim publik:'
1467         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1468         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1469         enabled link text: çfarë është kjo?
1470         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1471           e mëparshme janë anonime.
1472         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1473       public editing note:
1474         heading: Redaktim publik
1475       contributor terms:
1476         heading: Kushtet për kontribues
1477         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1478         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1479         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1480           kushtet e kontribuesit.
1481         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1482           pronësi publike.
1483         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1484         link text: Çka është kjo?
1485       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1486       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1487       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1488       image: 'Imazhi:'
1489       gravatar:
1490         gravatar: Përdor Gravatar
1491         link text: çfarë është kjo?
1492       new image: Shto një imazh
1493       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1494       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1495       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1496       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1497       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1498       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1499       latitude: 'Latituda:'
1500       longitude: 'Longituda:'
1501       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1502         në hartë!
1503       save changes button: Ruaj ndryshimet
1504       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1505       return to profile: Mbrapa te profili
1506       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1507         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1508         e re të emailit tuaj.
1509       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1510     confirm:
1511       heading: Kontrollo emailin tënd!
1512       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1513         tënde.
1514       button: Konfirmo
1515       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1516       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1517       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1518     confirm_resend:
1519       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1520         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1521         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1522         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1523         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1524       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1525     confirm_email:
1526       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1527       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1528         e re të emailit tuaj.
1529       button: Konfirmo
1530       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1531       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1532     set_home:
1533       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1534     go_public:
1535       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1536         t'i redaktosh ato.
1537     make_friend:
1538       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1539       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1540       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1541     remove_friend:
1542       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1543       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1544     filter:
1545       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1546     list:
1547       title: Përdoruesi
1548       heading: Përdorues
1549       showing:
1550         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1551         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1552       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1553       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1554       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1555       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1556       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1557   user_role:
1558     filter:
1559       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1560         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1561       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1562       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1563       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1564     grant:
1565       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1566       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1567       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1568         `%{name}'?
1569       confirm: Konfirmo
1570       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1571         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1572     revoke:
1573       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1574       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1575       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1576         `%{name}'?
1577       confirm: Konfirmo
1578       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1579         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1580   user_block:
1581     new:
1582       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1583         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1584         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1585         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1586     revoke:
1587       revoke: Revoko!
1588     partial:
1589       show: Shfaq
1590       edit: Redakto
1591       revoke: Revoko!
1592       confirm: A jeni i sigurt?
1593       status: Statusi
1594       revoker_name: Revokuar nga
1595     show:
1596       confirm: A jeni i sigurt?
1597   javascripts:
1598     site:
1599       edit_tooltip: Redakto hartën
1600   redaction:
1601     show:
1602       destroy: Revoko këtë redaktim
1603       confirm: A je i sigurt?
1604 ...