Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Helix84
5 # Author: Jose1711
6 # Author: Kusavica
7 # Author: Lesny skriatok
8 # Author: MichalP
9 # Author: Mimarik
10 # Author: Nemo bis
11 # Author: Rudko
12 # Author: Teslaton
13 # Author: Vladolc
14 sk: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Text
19       diary_entry: 
20         language: Jazyk
21         latitude: Zem. šírka
22         longitude: Zem. dĺžka
23         title: Nadpis
24         user: Používateľ
25       friend: 
26         friend: Priateľ
27         user: Používateľ
28       message: 
29         body: Text
30         recipient: Príjemca
31         sender: Odosielateľ
32         title: Predmet
33       trace: 
34         description: Popis
35         latitude: Zem. šírka
36         longitude: Zem. dĺžka
37         name: Meno
38         public: Verejné
39         size: Veľkosť
40         user: Používateľ
41         visible: Viditeľný
42       user: 
43         active: Aktívny
44         description: Popis
45         display_name: Zobrazované meno
46         email: E-mail
47         languages: Jazyky
48         pass_crypt: Heslo
49     models: 
50       acl: Zoznam prístupových práv
51       changeset: Sada zmien
52       changeset_tag: Značka sady zmien
53       country: Krajina
54       diary_comment: Komentár k denníku
55       diary_entry: Záznam denníka
56       friend: Priateľ
57       language: Jazyk
58       message: Správa
59       node: Uzol
60       node_tag: Značka uzlu
61       notifier: Oznamovanie
62       old_node: Starý uzol
63       old_node_tag: Stará značka uzlu
64       old_relation: Stará relácia
65       old_relation_member: Starý člen relácie
66       old_relation_tag: Stará značka relácie
67       old_way: Stará cesta
68       old_way_node: Starý uzol cesty
69       old_way_tag: Stará značka cesty
70       relation: Relácia
71       relation_member: Člen relácie
72       relation_tag: Značka relácie
73       session: Relácia
74       trace: Stopa
75       tracepoint: Bod stopy
76       tracetag: Značka stopy
77       user: Používateľ
78       user_preference: Osobné nastavenia
79       user_token: Používateľský token
80       way: Cesta
81       way_node: Bod cesty
82       way_tag: Značka cesty
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
86     require_moderator: 
87       not_a_moderator: Pre vykonanie tejto akcie musíte byť moderátor.
88     setup_user_auth: 
89       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
90       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
91   browse: 
92     changeset: 
93       changeset: "Sada zmien: %{id}"
94       changesetxml: XML sady zmien
95       feed: 
96         title: Sada zmien %{id}
97         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
98       osmchangexml: osmChange XML
99       title: Sada zmien
100     changeset_details: 
101       belongs_to: "Používateľ:"
102       bounding_box: "Rozsah:"
103       box: rám
104       closed_at: "Uzavreté o:"
105       created_at: "Vytvorené o:"
106       has_nodes: 
107         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
108         one: "Obsahuje nasledujúci %{count} bod:"
109         other: Obsahuje nasledujúcich %{count} bodov
110       has_relations: 
111         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
112         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
113         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
114       has_ways: 
115         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
116         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
117         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
118       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
119       show_area_box: Zobraziť ohraničenie oblasti
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentár:"
122       deleted_at: "Odstránené:"
123       deleted_by: "Odstránil:"
124       edited_at: "Upravené o:"
125       edited_by: "Upravil:"
126       in_changeset: "V sade zmien:"
127       version: "Verzia:"
128     containing_relation: 
129       entry: Relácia %{relation_name}
130       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
131     map: 
132       deleted: Zmazané
133       edit: 
134         area: Upraviť oblasť
135         node: Upraviť bod
136         note: Upraviť chybu
137         relation: Upraviť reláciu
138         way: Upraviť cestu
139       larger: 
140         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
141         node: Zobraziť bod na väčšej mape
142         note: Zobraziť chybu na väčšej mape
143         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
144         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
145       loading: Nahrávanie...
146     navigation: 
147       all: 
148         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
149         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
150         next_note_tooltip: Nasledujúca chyba
151         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
152         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
153         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
154         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
155         prev_note_tooltip: Predchádzajúca chyba
156         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
157         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
158       user: 
159         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
160         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
161         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
162     node: 
163       download_xml: Stiahnuť XML
164       edit: Upraviť bod
165       node: Bod
166       node_title: "Bod: %{node_name}"
167       view_history: Zobraziť históriu
168     node_details: 
169       coordinates: "Súradnice:"
170       part_of: "Časť z:"
171     node_history: 
172       download_xml: Stiahnuť XML
173       node_history: História bodu
174       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
175       view_details: Zobraziť detaily
176     not_found: 
177       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
178       type: 
179         changeset: počet zmien
180         node: bod
181         relation: relácia
182         way: cesta
183     note: 
184       closed: "Zatvorené:"
185       closed_title: "Vyriešená chyba: %{note_name}"
186       comments: Komentáre
187       description: "Popis:"
188       last_modified: "Naposledy upravené:"
189       open_title: "Nevyriešená chyba: %{note_name}"
190       opened: "Otvorené:"
191       title: Chyba
192     paging_nav: 
193       of: z
194       showing_page: Stránka
195     redacted: 
196       message_html: Verzia %{version} tohto objektu %{type} nemôže byť zobrazené, pretože bola skrytá. Viac informácií nájdete na %{redaction_link}.
197       redaction: Revízia %{id}
198       type: 
199         node: bod
200         relation: vzťah
201         way: cesta
202     relation: 
203       download_xml: Stiahnuť XML
204       relation: Relácia
205       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
206       view_history: Zobraziť históriu
207     relation_details: 
208       members: "Členovia:"
209       part_of: "Časť z:"
210     relation_history: 
211       download_xml: Stiahnuť XML
212       relation_history: História relácie
213       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
214       view_details: Zobraziť detaily
215     relation_member: 
216       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
217       type: 
218         node: Bod
219         relation: Relácia
220         way: Cesta
221     start_rjs: 
222       data_frame_title: Dáta
223       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
224       details: Detaily
225       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval %{user} o %{timestamp}
226       hide_areas: Skryť oblasti
227       history_for_feature: História pre %{feature}
228       load_data: Načítať údaje
229       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje %{num_features} zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne %{max_features} položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
230       loading: Nahrávanie...
231       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
232       notes_layer_name: Zobraziť všetky chyby
233       object_list: 
234         api: Načítať túto oblasť pomocou API
235         back: Späť na zoznam objektov
236         details: Detaily
237         heading: Zoznam objektov
238         history: 
239           type: 
240             node: Bod %{id}
241             way: Cesta %{id}
242         selected: 
243           type: 
244             node: Bod %{id}
245             way: Cesta %{id}
246         type: 
247           node: Bod
248           way: Cesta
249       private_user: anonymný používateľ
250       show_areas: Zobraziť oblasti
251       show_history: Zobraziť históriu
252       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti %{bbox_size} je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
253       view_data: Mapové dáta k zobrazenej oblasti
254       wait: Čakajte...
255       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
256     tag_details: 
257       tags: "Tagy:"
258       wiki_link: 
259         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
260         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
261       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
262     timeout: 
263       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
264       type: 
265         changeset: sada zmien
266         node: bod
267         relation: relácia
268         way: cesta
269     way: 
270       download_xml: Stiahnuť XML
271       edit: Upraviť cestu
272       view_history: Zobraziť históriu
273       way: Cesta
274       way_title: "Cesta: %{way_name}"
275     way_details: 
276       also_part_of: 
277         one: časťou cesty %{related_ways}
278         other: časťou ciest %{related_ways}
279       nodes: "Body:"
280       part_of: "Súčasť:"
281     way_history: 
282       download_xml: Stiahnuť XML
283       view_details: Zobraziť detaily
284       way_history: História cesty
285       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
286   changeset: 
287     changeset: 
288       anonymous: Anonym
289       big_area: (veľký)
290       no_comment: (žiadny)
291       no_edits: (bez úprav)
292       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
293       still_editing: (stále sa upravuje)
294       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
295     changeset_paging_nav: 
296       next: Ďalšia »
297       previous: « Predošlá
298       showing_page: Stránka %{page}
299     changesets: 
300       area: Oblasť
301       comment: Komentár
302       id: ID
303       saved_at: Uložené
304       user: Používateľ
305     list: 
306       description: Posledné zmeny
307       description_bbox: Sady zmien v oblasti %{bbox}
308       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
309       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
310       description_user: Sady zmien používateľa %{user}
311       description_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v oblasti %{bbox}
312       empty_anon_html: Žiadne úpravy ešte neboli vykonané.
313       empty_user_html: Zdá sa, že ste zatiaľ nevykonali žiadne úpravy. Ak chete začať, pozrite si <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide'>Príručku pre začiatočníkov</a>.
314       heading: Sady zmien
315       heading_bbox: Sady zmien
316       heading_friend: Sady zmien
317       heading_nearby: Sady zmien
318       heading_user: Sady zmien
319       heading_user_bbox: Sady zmien
320       title: Sady zmien
321       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
322       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
323       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
324       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
325       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
326     timeout: 
327       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
328   diary_entry: 
329     comments: 
330       ago: pred %{ago}
331       comment: Komentár
332       has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
333       newer_comments: Novšie komentáre
334       older_comments: Staršie komentáre
335       post: Príspevok
336       when: Kedy
337     diary_comment: 
338       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
339       confirm: Potvrdiť
340       hide_link: Skryť tento komentár
341     diary_entry: 
342       comment_count: 
343         few: "%{count} komentáre"
344         one: 1 komentár
345         other: "%{count} komentárov"
346         zero: Žiaden komentár
347       comment_link: Komentár k záznamu
348       confirm: Potvrdiť
349       edit_link: Upraviť tento záznam
350       hide_link: Skryť tento záznam
351       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
352       reply_link: Odpovedať na tento záznam
353     edit: 
354       body: "Text:"
355       language: "Jazyk:"
356       latitude: "Zemepisná šírka:"
357       location: "Poloha:"
358       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
359       marker_text: Poloha k položke denníka
360       save_button: Uložiť
361       subject: "Predmet:"
362       title: Upraviť záznam denníka
363       use_map_link: použiť mapu
364     feed: 
365       all: 
366         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
367         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
368       language: 
369         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
370         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
371       user: 
372         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
373         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
374     list: 
375       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
376       new: Nový záznam denníka
377       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
378       newer_entries: Novšie Príspevky
379       no_entries: Žiadny záznam denníka
380       older_entries: Staršie záznamy
381       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
382       title: Denníky používateľov
383       title_friends: Denníky priateľov
384       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
385       user_title: Denník používateľa %{user}
386     location: 
387       edit: Editovať
388       location: "Poloha:"
389       view: Zobraziť
390     new: 
391       title: Nový záznam denníka
392     no_such_entry: 
393       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
394       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
395       title: Takýto záznam denníka neexistuje
396     view: 
397       leave_a_comment: Zanechať komentár
398       login: Prihlásiť sa
399       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
400       save_button: Uložiť
401       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
402       user_title: Denník používateľa %{user}
403   editor: 
404     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
405     id: 
406       description: iD (editor v prehliadači)
407       name: iD
408     potlatch: 
409       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
410       name: Potlatch 1
411     potlatch2: 
412       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
413       name: Potlatch 2
414     remote: 
415       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
416       name: Diaľkové ovládanie
417   export: 
418     start: 
419       add_marker: Pridať do mapy značku
420       area_to_export: Oblasť pre export
421       embeddable_html: Vložiteľné HTML
422       export_button: Export
423       export_details: Údaje OpenStreetMap sú k dispozícii pod licenciou <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
424       format: Formát
425       format_to_export: Formát pre export
426       image_size: Rozmery obrázku
427       latitude: "Zem.šírka:"
428       licence: Licencia
429       longitude: "Zem. dĺžka:"
430       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
431       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
432       max: max
433       options: Možnosti
434       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
435       output: Výstup
436       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
437       scale: Mierka
438       too_large: 
439         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap XML dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
440         geofabrik: 
441           description: Pravidelne aktualizované extrakty svetadielov, krajín a vybraných miest
442           title: Geofabrik na stiahnutie
443         heading: Príliš veľká oblasť
444         metro: 
445           description: Extrakty pre hlavné svetové mestá a ich okolie
446           title: Metro extrakty
447         other: 
448           description: Ďalšie zdroje sú uvedené na OpenStreetMap wiki
449           title: Iné zdroje
450         planet: 
451           description: Pravidelne aktualizované kópie kompletnej databázy OpenStreetMap
452           title: Planéta OSM
453       zoom: Zväčšenie
454     start_rjs: 
455       add_marker: Pridať do mapy značku
456       change_marker: Zmeniť polohu značky
457       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
458       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
459       export: Export
460       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
461   geocoder: 
462     description: 
463       title: 
464         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466       types: 
467         cities: Veľkomestá
468         places: Miesta
469         towns: Mestá
470     direction: 
471       east: východ
472       north: sever
473       north_east: severovýchod
474       north_west: severozápad
475       south: juh
476       south_east: juhovýchod
477       south_west: juhozápad
478       west: západ
479     distance: 
480       one: asi 1 km
481       other: asi %{count} km
482       zero: menej ako 1 km
483     results: 
484       more_results: Viac výsledkov
485       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
486     search: 
487       title: 
488         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
489         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
490         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
491         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
492         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
493         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
494     search_osm_nominatim: 
495       admin_levels: 
496         level10: Hranica časti obce
497         level2: Štátna hranica
498         level4: Hranica kraja (state)
499         level5: Hranica regiónu
500         level6: Hranica okresu (county)
501         level8: Hranica mesta
502         level9: Hranica obce
503       prefix: 
504         aerialway: 
505           chair_lift: Sedačková lanovka
506           drag_lift: Vlek
507           station: Lanovková stanica
508         aeroway: 
509           aerodrome: Aerodróm
510           apron: Letisková parkovacia plocha
511           gate: Brána (gate)
512           helipad: Heliport
513           runway: Vzletová a pristávacia dráha
514           taxiway: Pojazdová dráha
515           terminal: Terminál
516         amenity: 
517           WLAN: Wi-Fi prístup
518           airport: Letisko
519           arts_centre: Kultúrne stredisko
520           artwork: Umelecké dielo
521           atm: Bankomat
522           auditorium: Auditórium
523           bank: Banka
524           bar: Bar
525           bbq: Miesto na grilovanie
526           bench: Lavička
527           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
528           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
529           biergarten: Záhradná krčma
530           brothel: Nevestinec
531           bureau_de_change: Zmenáreň
532           bus_station: Autobusová stanica
533           cafe: Kaviareň
534           car_rental: Požičovňa áut
535           car_sharing: Autopožičovňa
536           car_wash: Autoumývareň
537           casino: Kasíno
538           charging_station: Nabíjacia stanica
539           cinema: Kino
540           clinic: Poliklinika
541           club: Klub
542           college: Vysoká škola
543           community_centre: Kultúrne stredisko
544           courthouse: Súd
545           crematorium: Krematórium
546           dentist: Zubár
547           doctors: Lekár
548           dormitory: Študentský domov
549           drinking_water: Pitná voda
550           driving_school: Autoškola
551           embassy: Veľvyslanectvo
552           emergency_phone: Núdzový telefón
553           fast_food: Rýchle občerstvenie
554           ferry_terminal: Terminál trajektu
555           fire_hydrant: Požiarny hydrant
556           fire_station: Požiarna stanica
557           food_court: Food court
558           fountain: Fontána
559           fuel: Benzínová pumpa
560           grave_yard: Cintorín
561           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
562           hall: Sála
563           health_centre: Zdravotné stredisko
564           hospital: Nemocnica
565           hotel: Hotel
566           hunting_stand: Poľovnícky posed
567           ice_cream: Zmrzlina
568           kindergarten: Materská škola
569           library: Knižnica
570           market: Obchod
571           marketplace: Tržnica
572           mountain_rescue: Horská služba
573           nightclub: 'Nočný klub'
574           nursery: Jasle
575           nursing_home: Sanatórium
576           office: Úrad
577           park: Park
578           parking: Parkovisko
579           pharmacy: lekáreň
580           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
581           police: Polícia
582           post_box: Poštová schránka
583           post_office: Pošta
584           preschool: Škôlka
585           prison: Väzenie
586           pub: Krčma
587           public_building: Verejná budova
588           public_market: Verejné trhovisko
589           reception_area: Recepcia
590           recycling: Recyklačné miesto
591           restaurant: Reštaurácia
592           retirement_home: Domov dôchodcov
593           sauna: Sauna
594           school: Škola
595           shelter: Altánok
596           shop: Obchod
597           shopping: Nákupné centrum
598           shower: Sprchy
599           social_centre: Komunitné centrum
600           social_club: Spoločenský klub
601           social_facility: Sociálne zariadenie
602           studio: Ateliér
603           supermarket: Supermarket
604           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
605           taxi: Taxi
606           telephone: Verejný telefón
607           theatre: Divadlo
608           toilets: WC
609           townhall: Radnica
610           university: Univerzita
611           vending_machine: Predajný automat
612           veterinary: Veterinárna ordinácia
613           village_hall: Spoločenská miestnosť
614           waste_basket: Odpadkový kôš
615           wifi: Wi-Fi prístup
616           youth_centre: Mládežnícke centrum
617         boundary: 
618           administrative: Administratívna hranica
619           census: Hranica pre potreby sčítania
620           national_park: Národný park
621           protected_area: Chránená oblasť
622         bridge: 
623           aqueduct: Akvadukt
624           suspension: Visutý most
625           swing: Otočný most
626           viaduct: Viadukt
627           "yes": Most
628         building: 
629           "yes": Budova
630         emergency: 
631           fire_hydrant: Požiarny hydrant
632           phone: Núdzový telefón
633         highway: 
634           bridleway: Cesta pre kone
635           bus_guideway: Bus so sprievodcom
636           bus_stop: Zastávka autobusu
637           byway: Účelová komunikácia
638           construction: Cesta vo výstavbe
639           cycleway: Cyklistický chodník
640           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
641           footway: Chodník
642           ford: Brod
643           living_street: Obytná zóna
644           milestone: Kilometrovník
645           minor: Vedľajšia cesta
646           motorway: Diaľnica
647           motorway_junction: Diaľničná križovatka
648           motorway_link: Diaľničný privádzač
649           path: Nespevnený chodník
650           pedestrian: Chodník pre chodcov
651           platform: Nástupište
652           primary: Cesta I. triedy
653           primary_link: Cesta I. triedy
654           proposed: Navrhovaná cesta
655           raceway: Pretekárska dráha
656           residential: Ulica
657           rest_area: Odpočívadlo
658           road: Cesta
659           secondary: Cesta II. triedy
660           secondary_link: Cesta II. triedy
661           service: Prístupová komunikácia
662           services: Diaľničné odpočívadlo
663           speed_camera: Radar
664           steps: Schody
665           stile: Schodíky cez ohradu
666           street_lamp: Pouličná lampa
667           tertiary: Cesta III. triedy
668           tertiary_link: Cesta III. triedy
669           track: Nespevnená cesta
670           trail: Chodník
671           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
672           trunk_link: Privádzač k ceste pre motorové vozidlá
673           unclassified: Neklasifikovaná cesta
674           unsurfaced: Nespevnená cesta
675         historic: 
676           archaeological_site: Archeologické nálezisko
677           battlefield: Bojisko
678           boundary_stone: Hraničný kameň
679           building: Budova
680           castle: Hrad
681           church: Kostol
682           citywalls: Mestské hradby
683           fort: Pevnosť
684           house: Dom
685           icon: Ikona
686           manor: Šľachtické sídlo
687           memorial: Pomník
688           mine: Baňa
689           monument: Pamätník
690           museum: Múzeum
691           ruins: Ruina
692           tomb: Náhrobok
693           tower: Veža
694           wayside_cross: Božie muky
695           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
696           wreck: Zrúcanina
697         landuse: 
698           allotments: Záhradkárske osady
699           basin: Vodná nádrž
700           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
701           cemetery: Cintorín
702           commercial: Obchodná štvrť
703           conservation: Chránené územie
704           construction: Stavba
705           farm: Farma
706           farmland: Poľnohospodárska pôda
707           farmyard: Dvor
708           forest: Les (udržiavaný)
709           garages: Garáže
710           grass: Tráva
711           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
712           industrial: Priemyslová oblasť
713           landfill: Skládka odpadu
714           meadow: Lúka
715           military: Vojenský priestor
716           mine: Baňa
717           nature_reserve: Prírodná rezervácia
718           orchard: Sad
719           park: Park
720           piste: Zjazdovka
721           quarry: Lom
722           railway: Železnica
723           recreation_ground: Rekreačná oblasť
724           reservoir: Zásobník na vodu
725           reservoir_watershed: Povodie nádrže
726           residential: Obytná oblasť
727           retail: Obchodná zóna
728           road: Cesty
729           village_green: Verejná zeleň
730           vineyard: Vinica
731           wetland: Mokrina
732           wood: Les (neudržiavaný)
733         leisure: 
734           beach_resort: Plážové letovisko
735           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
736           common: Verejné priestranstvo
737           fishing: Rybolov (športový)
738           fitness_station: Fitnes zastávka
739           garden: Záhrada
740           golf_course: Golfové ihrisko
741           ice_rink: Umelé klzisko
742           marina: Prístav pre jachty
743           miniature_golf: Mini golf
744           nature_reserve: Prírodná rezervácia
745           park: Park
746           pitch: Športové ihrisko
747           playground: Detské ihrisko
748           recreation_ground: Rekreačná oblasť
749           sauna: Sauna
750           slipway: Lodný sklz
751           sports_centre: Športové stredisko
752           stadium: Štadión
753           swimming_pool: Plaváreň
754           track: Bežecká dráha
755           water_park: Aquapark
756         military: 
757           airfield: Vojenské letisko
758           barracks: Kasárne
759           bunker: Bunker
760         mountain_pass: 
761           "yes": Priesmyk
762         natural: 
763           bay: Zátoka, záliv
764           beach: Pláž
765           cape: Mys
766           cave_entrance: Vstup do jaskyne
767           channel: Kanál
768           cliff: Útes, kamenná stena
769           crater: Kráter
770           dune: Duna
771           feature: Vlastnosť
772           fell: Horská pastvina
773           fjord: Fjord
774           forest: Les (udržiavaný)
775           geyser: Gejzír
776           glacier: Ľadovec
777           heath: Vresovisko
778           hill: Kopec
779           island: Ostrov
780           land: Pevnina
781           marsh: Bažina
782           moor: Močiar
783           mud: Bahno
784           peak: Vrchol
785           point: Bod
786           reef: Bradlo, Skalisko
787           ridge: Hrebeň
788           river: Rieka
789           rock: Skala
790           scree: Sutina
791           scrub: Rúbanisko
792           shoal: Plytčina
793           spring: Prameň
794           stone: Balvan
795           strait: Úžina
796           tree: Strom
797           valley: Dolina
798           volcano: Sopka
799           water: Voda
800           wetland: Mokrina
801           wetlands: Mokrina
802           wood: Les (neudržiavaný)
803         office: 
804           accountant: Účtovník
805           architect: Architektonický ateliér
806           company: Súkromná firma
807           employment_agency: Sprostredkovanie práce
808           estate_agent: Realitná kancelária
809           government: Vládny úrad
810           insurance: Poisťovňa
811           lawyer: Právnická kancelária
812           ngo: Mimovládna organizácia
813           telecommunication: Telekomunikácie
814           travel_agent: Cestovná kancelária
815           "yes": Úrad
816         place: 
817           airport: Letisko
818           city: Mesto nad 100 tis.
819           country: Štát
820           county: Okres
821           farm: Farma
822           hamlet: Osada do 200
823           house: Budova
824           houses: Budovy
825           island: Ostrov
826           islet: Ostrovček
827           isolated_dwelling: Samota
828           locality: Oblasť
829           moor: Močiar
830           municipality: Obecný úrad
831           neighbourhood: Štvrť
832           postcode: PSČ
833           region: Región
834           sea: More
835           state: Štát
836           subdivision: Pododdelenie
837           suburb: Mestský obvod
838           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
839           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
840           village: Obec 200-10 tis.
841         railway: 
842           abandoned: Zrušená železničná trať
843           construction: Železnica vo výstavbe
844           disused: Nepoužívaná železnica
845           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
846           funicular: Lanová dráha
847           halt: Zastávka vlaku
848           historic_station: Zastávka historickej železnice
849           junction: Železničný uzol
850           level_crossing: Železničný prejazd
851           light_rail: Ľahká železnica
852           miniature: Záhradná železnica
853           monorail: Jednokoľajka
854           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
855           platform: Železničné nástupište
856           preserved: Historická železnica
857           proposed: Navrhovaná železnica
858           spur: Železničná vlečka
859           station: Železničná stanica
860           stop: Železničná zastávka
861           subway: Stanica metra
862           subway_entrance: Vchod do metra
863           switch: Železničná výhybka
864           tram: Električka
865           tram_stop: Zastávka električky
866           yard: Železničné depo
867         shop: 
868           alcohol: Mimo povolenia
869           antiques: Starožitnosti
870           art: Obchod s umením
871           bakery: Pekáreň
872           beauty: Salón krásy
873           beverages: Občerstvenie
874           bicycle: Obchod s bicyklami
875           books: Kníhkupectvo
876           boutique: Butik
877           butcher: Mäsiarstvo
878           car: Predajňa automobilov
879           car_parts: Mototechna
880           car_repair: Autoservis
881           carpet: Obchod s kobercami
882           charity: Charitatívny obchod
883           chemist: Lekáreň
884           clothes: Obchod s konfekciou
885           computer: Obchod s počítačmi
886           confectionery: Cukráreň
887           convenience: Rozličný tovar
888           copyshop: Copy centrum
889           cosmetics: Parfuméria
890           deli: Lahôdky
891           department_store: Obchodný dom
892           discount: Diskontná predajňa
893           doityourself: Urob si sám
894           dry_cleaning: Chemická čistiareň
895           electronics: Elektro
896           estate_agent: Realitná kancelária
897           farm: Poľnonákup
898           fashion: Módny salón
899           fish: Obchod s rybami
900           florist: Kvetinárstvo
901           food: Obchod s potravinami
902           funeral_directors: Pohrebníctvo
903           furniture: Nábytok
904           gallery: Galéria
905           garden_centre: Záhradnícke centrum
906           general: Zmiešaný tovar
907           gift: Suveníry
908           greengrocer: Obchod so zeleninou
909           grocery: Potraviny
910           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
911           hardware: Železiarstvo
912           hifi: Hi-Fi
913           insurance: Poisťovňa
914           jewelry: Zlatníctvo
915           kiosk: Novinový stánok
916           laundry: Práčovňa
917           mall: Pešia zóna
918           market: Obchod
919           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
920           motorcycle: Motocyklový obchod
921           music: Hudobniny
922           newsagent: Novinový stánok
923           optician: Očná optika
924           organic: Obchod so zdravou výživou
925           outdoor: Turistický obchod
926           pet: Chovprodukt
927           pharmacy: Lekáreň
928           photo: Fotokino
929           salon: Salón
930           second_hand: Bazár
931           shoes: Obuv
932           shopping_centre: Nákupné stredisko
933           sports: Športový obchod
934           stationery: Papierníctvo
935           supermarket: Supermarket
936           tailor: Krajčír
937           toys: Hračkárstvo
938           travel_agency: Cestovná kancelária
939           video: Videopožičovňa, predaj DVD
940           wine: Mimo povolenia
941           "yes": Obchod
942         tourism: 
943           alpine_hut: Vysokohorská chata
944           artwork: Umelecké dielo
945           attraction: Atrakcia
946           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
947           cabin: Malá chata
948           camp_site: Kemping
949           caravan_site: Autokemping
950           chalet: Veľká chata
951           guest_house: Penzión
952           hostel: Ubytovňa, internát
953           hotel: Hotel
954           information: Informácie
955           lean_to: Prístrešok
956           motel: Motel
957           museum: Múzeum
958           picnic_site: Výletné miesto
959           theme_park: Zábavný park
960           valley: Údolie
961           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
962           zoo: Zoo
963         tunnel: 
964           "yes": Tunel
965         waterway: 
966           artificial: Vodný kanál, prieplav
967           boatyard: Lodenica
968           canal: Kanál
969           connector: Prepojenie vodných ciest
970           dam: Priehrada,hrádza
971           derelict_canal: Opustený kanál
972           ditch: Priekopa
973           dock: Dok
974           drain: Odvodňovací kanál
975           lock: Plavebná komora
976           lock_gate: Brána plavebnej komory
977           mineral_spring: Minerálny prameň
978           mooring: Kotvisko
979           rapids: Pereje
980           river: Rieka
981           riverbank: Breh rieky
982           stream: Potok
983           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
984           water_point: Vodný bod
985           waterfall: Vodopád
986           weir: Splav
987   javascripts: 
988     close: Zavrieť
989     key: 
990       title: Legenda
991       tooltip: Legenda
992     map: 
993       base: 
994         cycle_map: Cyklomapa
995         standard: Štandardná
996         transport_map: Dopravná mapa
997       layers: 
998         data: Mapové podklady
999         header: Mapové vrstvy
1000         notes: Poznámky k mape
1001         overlays: Zapnúť vrstvy pre ladenie mapy
1002       zoom: 
1003         in: Priblížiť
1004         out: Oddialiť
1005     notes: 
1006       show: 
1007         hide: Skryť
1008     share: 
1009       cancel: Zrušiť
1010       link: Odkaz alebo HTML
1011       long_link: Odkaz
1012       short_link: Krátky odkaz
1013       title: Zdieľať
1014     site: 
1015       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
1016       edit_tooltip: Upraviť mapu
1017       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
1018       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
1019   layouts: 
1020     community: Komunita
1021     community_blogs: Komunitné blogy
1022     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
1023     copyright: Autorské práva a licencia
1024     data: Údaje
1025     documentation: Dokumentácia
1026     documentation_title: Dokumentácia k projektu
1027     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
1028     donate_link_text: príspevkom
1029     edit: Upraviť
1030     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
1031     export_data: Export údajov
1032     foundation: Nadácia
1033     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
1034     gps_traces: GPS stopy
1035     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
1036     help: Pomoc
1037     help_centre: Centrum pomoci
1038     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
1039     help_url: http://help.openstreetmap.org/
1040     history: História
1041     home: Domov
1042     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
1043     intro_2_create_account: Založte si konto
1044     intro_2_download: stiahnutie
1045     intro_2_html: Údaje sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
1046     intro_2_license: slobodnou licenciou
1047     intro_2_use: použitie
1048     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
1049     log_in: prihlásiť sa
1050     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
1051     logo: 
1052       alt_text: Logo OpenStreetMap
1053     logout: Odhlásiť sa
1054     make_a_donation: 
1055       text: Darovanie
1056       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
1057     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1058     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1059     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1060     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
1061     partners_ic: Imperial College v Londýne
1062     partners_partners: partneri
1063     partners_ucl: VR centrum UCL
1064     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1065     sign_up: zaregistrovať sa
1066     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
1067     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
1068     user_diaries: Denníky používateľov
1069     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
1070     view: Zobraziť
1071     view_tooltip: Zobraziť mapu
1072     wiki: wiki
1073     wiki_title: Wiki k projektu
1074     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1075   license_page: 
1076     foreign: 
1077       english_link: anglickým originálom
1078       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1079       title: O tomto preklade
1080     legal_babble: 
1081       attribution_example: 
1082         alt: Príklad, ako uvádzať autorstvo OpenStreetMap na webovej stránke
1083         title: Príklad uvedenia autorstva
1084       contributors_at_html: "<strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> (pod licenciou\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">krajiny Vorarlberg</a> a\nkrajiny Tirol (pod licenciou <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT s úpravami</a>)."
1085       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1086       contributors_footer_1_html: "Podrobnosti o týchto a ďalších zdrojoch, ktoré boli použité pre vylepšenie OpenStreetMap, nájdete na <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">stránke Contributors</a> na OpenStreetMap wiki."
1087       contributors_footer_2_html: "  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť."
1088       contributors_fr_html: "<strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts."
1089       contributors_gb_html: "<strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010-12."
1090       contributors_intro_html: "Naši prispievatelia sú tisícky jednotlivcov. Máme aj dáta so slobodnou licenciou od národných geografických inštitúcií či iných zdrojov, medzi nimi:"
1091       contributors_nl_html: "<strong>Holandsko</strong>: obsahuje © AND dát, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1092       contributors_nz_html: "<strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1093       contributors_title_html: Naši prispievatelia
1094       contributors_za_html: "<strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1095       credit_1_html: Vyžadujeme uviesť „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap</em>“.
1096       credit_2_html: "Musíte tiež zdôrazniť, že údaje sú dostupné pod licenciou Open Database Licence, a pokiaľ používate naše mapové dlaždice, že ich kartografický obsah je licencovaný pod CC-BY-SA. Uvedené môžete splniť hypertextovým odkazom na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">tuto stránku</a>.\n\nAlternatívne môžete (a ak šírite OSM v dátovej forme, tak musíte) vymenovať licencie a uviesť hypertextové odkazy priamo na ne. Pri médiách, kde hypertextové odkazy nie sú možné (napr. tlačené diela), odporúčame, aby ste nasmerovali čitateľov na openstreetmap.org (napríklad rozšírením slova 'OpenStreetMap' na túto plnú adresu), na opendatacommons.org a na creativecommons.org (ak je to relevenantné)."
1097       credit_3_html: "V prípade interaktívnej elektronickej mapy by autorstvo malo byť uvedené v rohu mapy.\nNapríklad:"
1098       credit_title_html: Ako uvádzať OpenStreetMap
1099       infringement_1_html: Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.
1100       infringement_2_html: Ak sa domnievate, že materiál podliehajúci autorským právam bol neoprávnene pridaný do databázy OpenStreetMap alebo na tieto stránky, prosíme vás, aby ste si pozreli náš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postup odstraňovania</a> alebo podajte žiadosť priamo na <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">stránke pre podávanie sťažností</a>.
1101       infringement_title_html: Porušenie autorských práv
1102       intro_1_html: OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkané za podmienok licencie <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1103       intro_2_html: "  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>."
1104       intro_3_html: Kartografia v našich mapových podkladoch a naša dokumentácia je zverejnená pod licenciou <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC-BY-SA).
1105       more_1_html: O používaní našich dát a spôsobe citovania, sa môžete dočítať viac v našich <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Často kladených právnych otázkach</a>.
1106       more_2_html: "Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\nPozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>."
1107       more_title_html: Ďalšie informácie
1108       title_html: Autorské práva a licencie
1109     native: 
1110       mapping_link: začať mapovať
1111       native_link: slovenskú verziu
1112       text: Pozeráte si anglickú verziu stránky o autorských právach. Môžete sa vrátiť na %{native_link} stránky alebo si prestať čítať o copyrightoch a %{mapping_link}.
1113       title: O tejto stránke
1114   message: 
1115     delete: 
1116       deleted: Správa vymazaná
1117     inbox: 
1118       date: Dátum
1119       from: Od
1120       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1121       my_inbox: Moja doručená pošta
1122       new_messages: 
1123         few: "%{count} nové správy"
1124         one: "%{count} novú správu"
1125         other: "%{count} nových správ"
1126       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1127       old_messages: 
1128         few: "%{count} staré správy"
1129         one: "%{count} starú správu"
1130         other: "%{count} starých správ"
1131       outbox: odoslaná pošta
1132       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1133       subject: Predmet
1134       title: Doručená pošta
1135     mark: 
1136       as_read: Správa označená ako prečítaná
1137       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1138     message_summary: 
1139       delete_button: Zmazať
1140       read_button: Označiť ako prečítané
1141       reply_button: Odpovedať
1142       unread_button: Označiť ako neprečítané
1143     new: 
1144       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1145       body: Text
1146       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1147       message_sent: Správa odoslaná
1148       send_button: Odoslať
1149       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1150       subject: Predmet
1151       title: Odoslať správu
1152     no_such_message: 
1153       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1154       heading: Zadaná správa neexistuje
1155       title: Zadaná správa neexistuje
1156     outbox: 
1157       date: Dátum
1158       inbox: prichádzajúca pošta
1159       messages: 
1160         few: Máte %{count} odeslané správy
1161         one: Máte %{count} odoslanú správu
1162         other: Máte %{count} odoslaných správ
1163       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1164       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1165       outbox: odoslaná pošta
1166       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1167       subject: Predmet
1168       title: Odoslaná pošta
1169       to: Komu
1170     read: 
1171       back: Späť
1172       date: Dátum
1173       from: Od
1174       reply_button: Odpovedať
1175       subject: Predmet
1176       title: Čítať správu
1177       to: Komu
1178       unread_button: Označiť ako neprečítané
1179       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1180     reply: 
1181       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1182     sent_message_summary: 
1183       delete_button: Zmazať
1184   note: 
1185     mine: 
1186       creator: Autor
1187   notifier: 
1188     diary_comment_notification: 
1189       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1190       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1191       hi: Ahoj %{to_user},
1192       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1193     email_confirm: 
1194       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1195     email_confirm_html: 
1196       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1197       greeting: Ahoj,
1198       hopefully_you: Niekto (dúfame, že vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri %{server_url} na %{new_address}.
1199     email_confirm_plain: 
1200       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1201       greeting: Ahoj,
1202       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri %{server_url} na %{new_address}.
1203     friend_notification: 
1204       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1205       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1206       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1207       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1208     gpx_notification: 
1209       and_no_tags: a žiadne značky.
1210       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1211       failure: 
1212         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1213         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1214         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1215         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1216       greeting: Ahoj,
1217       success: 
1218         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1219         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1220       with_description: s popisom
1221       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1222     lost_password: 
1223       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1224     lost_password_html: 
1225       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1226       greeting: Ahoj,
1227       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1228     lost_password_plain: 
1229       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1230       greeting: Ahoj,
1231       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o vygenerovanie nového hesla pre používateľa serveru openstreetmap.org s touto e-mailovou adresou.
1232     message_notification: 
1233       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1234       hi: Ahoj %{to_user},
1235     note_comment_notification: 
1236       details: Viac podrobností o poznámke môžete nájsť nájsť na % {url}.
1237       greeting: Ahoj,
1238     signup_confirm: 
1239       confirm: "Predtým, než urobíme čokoľvek ďalšie, potrebujeme potvrdiť, že táto žiadosť prišla od vás. Ak je to tak, kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto:"
1240       created: Niekto (dúfame, že vy) si práve vytvoril konto na %{site_url}.
1241       greeting: Ahoj!
1242       subject: "[OpenStreetMap] Vitajte v OpenStreetMap"
1243       welcome: Dovoľujeme si vás privítať a poskytnúť vám niektoré ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu začať.
1244   oauth: 
1245     oauthorize: 
1246       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1247       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1248       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1249       allow_write_api: upravovať mapu.
1250       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1251       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1252       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1253       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1254     revoke: 
1255       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1256   oauth_clients: 
1257     create: 
1258       flash: Uspešne registrované informácie
1259     destroy: 
1260       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1261     edit: 
1262       submit: Upraviť
1263       title: Upraviť aplikáciu
1264     form: 
1265       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1266       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1267       allow_write_api: zmeniť mapu.
1268       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1269       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1270       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1271       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1272       name: Názov
1273       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1274       required: Povinné
1275       support_url: URL s podporou
1276       url: Hlavné URL aplikácie
1277     index: 
1278       application: Názov aplikácie
1279       issued_at: Vydané
1280       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1281       my_apps: Moje klientské aplikácie
1282       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1283       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1284       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1285       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1286       revoke: Zrušiť!
1287       title: Moje OAuth nastavenia
1288     new: 
1289       submit: Registrovať
1290       title: Registrácia novej aplikácie
1291     not_found: 
1292       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1293     show: 
1294       access_url: "Access Token URL:"
1295       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1296       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1297       allow_write_api: zmeniť mapu.
1298       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1299       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1300       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1301       authorize_url: "Authorise URL:"
1302       confirm: Ste si istý?
1303       delete: Odstrániť klienta
1304       edit: Upraviť detaily
1305       key: "Consumer Key:"
1306       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1307       secret: "Consumer Secret:"
1308       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) a podpisy RSA-SHA1.
1309       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1310       url: "Request Token URL:"
1311     update: 
1312       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1313   redaction: 
1314     create: 
1315       flash: Revízia vytvorená.
1316     destroy: 
1317       error: Pri zrušení revízie sa vyskytla chyba.
1318       flash: Revízia zrušená.
1319       not_empty: Revízia nie je prázdna. Pred zrušením tejto revízie zrušte skrytie všetkých verzií patriacich do tejto revízie.
1320     edit: 
1321       description: Popis
1322       heading: Upraviť revíziu
1323       submit: Uložiť revíziu
1324       title: Upraviť revíziu
1325     index: 
1326       empty: Žiadne revízie na zobrazenie.
1327       heading: Zoznam revízií
1328       title: Zoznam revízií
1329     new: 
1330       description: Popis
1331       heading: Zadajte informácie k novej revízii.
1332       submit: Vytvoriť revíziu
1333       title: Vytváranie nových revízií
1334     show: 
1335       confirm: Ste si istý?
1336       description: "Popis:"
1337       destroy: Odstrániť túto revíziu
1338       edit: Upraviť túto revíziu
1339       heading: Zobrazujem revíziu "%{title}"
1340       title: Zobrazenie revízie
1341       user: "Autor:"
1342     update: 
1343       flash: Zmeny boli uložené.
1344   site: 
1345     edit: 
1346       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1347       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1348       id_not_configured: iD zatiaľ nie je nakonfigurovaný
1349       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1350       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1351       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1352       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1353       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1354       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1355       user_page_link: stránke používateľa
1356     index: 
1357       createnote: Pridať poznámku
1358       js_1: Používate prehliadač bez podpory JavaScriptu, alebo máte JavaScript vypnutý.
1359       js_2: OpenStreetMap používa pre interaktívnu mapu JavaScript.
1360       license: 
1361         copyright: Chránené autorskými právami OpenStreetMap a prispievateľov pod slobodnou licenciou
1362       permalink: Trvalý odkaz
1363       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1364       shortlink: Krátky odkaz
1365     key: 
1366       table: 
1367         entry: 
1368           admin: Administratívne hranice
1369           allotments: Záhradkárska kolónia
1370           apron: 
1371             - Letisková odbavovacia plocha
1372             - terminál
1373           bridge: Čireny obrys = most
1374           bridleway: Chodník pre kone
1375           brownfield: Zborenisko
1376           building: Významná budova
1377           byway: Súkromná cesta
1378           cable: 
1379             - Lanovka
1380             - sedačková lanovka
1381           cemetery: Cintorín
1382           centre: Športové centrum
1383           commercial: Komerčná oblasť
1384           common: 
1385             - Pastvina
1386             - lúka
1387           construction: Cesta vo výstavbe
1388           cycleway: Cyklotrasa
1389           destination: Prejazd zakázaný
1390           farm: Farma
1391           footway: Chodník pre peších
1392           forest: Les (udržiavaný)
1393           golf: Golfové ihrisko
1394           heathland: Vresovisko
1395           industrial: Priemyselná oblasť
1396           lake: 
1397             - Jazero
1398             - nádrž
1399           military: Vojenský priestor
1400           motorway: Diaľnica
1401           park: Park
1402           permissive: Voľný prístup
1403           pitch: Športové ihrisko
1404           primary: Cesta prvej triedy
1405           private: Súkromný prístup
1406           rail: Železnica
1407           reserve: Prírodná rezervácia
1408           resident: Obytná oblasť
1409           retail: Nákupná oblasť
1410           runway: 
1411             - Letisková dráha
1412             - pojazdová dráha
1413           school: 
1414             - Škola
1415             - univerzita
1416           secondary: Cesta druhej triedy
1417           station: Železničná stanica
1418           subway: Metro
1419           summit: 
1420             - Vrchol
1421             - vrchol
1422           tourist: Turistická atrakcia
1423           track: Lesná, poľná cesta
1424           tram: 
1425             - Rýchloelektrička
1426             - električka
1427           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1428           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1429           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1430           unsurfaced: Nespevnená cesta
1431           wood: Les (neudržiavaný)
1432     markdown_help: 
1433       alt: Alternatívny text
1434       first: Prvá položka
1435       heading: Nadpis
1436       headings: Nadpisy
1437       image: Obrázok
1438       link: Odkaz
1439       ordered: Číslovaný zoznam
1440       second: Druhá položka
1441       subheading: Podnadpis
1442       text: Text
1443       title_html: Používa sa syntax <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1444       unordered: Neusporiadaný zoznam
1445       url: URL
1446     richtext_area: 
1447       edit: Upraviť
1448       preview: Náhľad
1449     search: 
1450       search: Hľadať
1451       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1452       submit_text: hľ.
1453       where_am_i: Kde som?
1454       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1455     sidebar: 
1456       close: Zavrieť
1457       search_results: Výsledky vyhľadávania
1458   time: 
1459     formats: 
1460       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1461   trace: 
1462     create: 
1463       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1464       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1465     delete: 
1466       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1467     edit: 
1468       description: "Popis:"
1469       download: stiahnuť
1470       edit: upraviť
1471       filename: "Názov súboru:"
1472       heading: Úprava stopy %{name}
1473       map: mapa
1474       owner: "Vlastník:"
1475       points: "Body:"
1476       save_button: Uložiť zmeny
1477       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1478       tags: "Tagy:"
1479       tags_help: oddelené čiarkou
1480       title: Úprava stopy %{name}
1481       uploaded_at: "Nahrať na:"
1482       visibility: "Viditeľnosť:"
1483       visibility_help: čo má toto znamenať?
1484     list: 
1485       description: Prechádzať nedávno nahrané GPS stopy
1486       empty_html: Nič tu zatiaľ nie je. <a href='%{upload_link}'>Nahrajte novú stopu</a>, alebo si niečo o GPS stopách prečítajte na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners_Guide_1.2'>wiki</a>.
1487       public_traces: Verejné GPS stopy
1488       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1489       tagged_with: označený s %{tags}
1490       your_traces: Vaše GPS stopy
1491     make_public: 
1492       made_public: Zverejnená stopa
1493     offline: 
1494       heading: GPX úložisko je offline
1495       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1496     offline_warning: 
1497       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1498     trace: 
1499       ago: pred %{time_in_words_ago}
1500       by: od
1501       count_points: "%{count} bodov"
1502       edit: upraviť
1503       edit_map: Upraviť mapu
1504       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1505       in: v
1506       map: mapa
1507       more: viac
1508       pending: NEVYRIEŠENÉ
1509       private: SÚKROMNÁ
1510       public: VEREJNÁ
1511       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1512       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1513       view_map: Zobraziť mapu
1514     trace_form: 
1515       description: "Popis:"
1516       help: Pomoc
1517       tags: "Značky:"
1518       tags_help: oddelené čiarkou
1519       upload_button: Nahrať
1520       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1521       visibility: "Viditeľnosť:"
1522       visibility_help: čo toto znamená?
1523     trace_header: 
1524       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1525       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1526       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1527       upload_trace: Nahrať stopu
1528     trace_optionals: 
1529       tags: Tagy
1530     trace_paging_nav: 
1531       newer: Novšie stopy
1532       older: Staršie stopy
1533       showing_page: Stránka %{page}
1534     view: 
1535       delete_track: Vymazať túto stopu
1536       description: "Popis:"
1537       download: stiahnuť
1538       edit: upraviť
1539       edit_track: Upraviť túto stopu
1540       filename: "Názov súboru:"
1541       heading: Sledovanie stopy %{name}
1542       map: mapa
1543       none: Žiadne
1544       owner: "Vlastník:"
1545       pending: NEVYRIEŠENÁ
1546       points: "Bodov:"
1547       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1548       tags: "Tagy:"
1549       title: Sledovanie stopy %{name}
1550       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1551       uploaded: "Nahraté o:"
1552       visibility: "Viditeľnosť:"
1553     visibility: 
1554       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1555       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1556       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1557       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1558   user: 
1559     account: 
1560       contributor terms: 
1561         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1562         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1563         heading: "Podmienky prispievania:"
1564         link text: čo je toto?
1565         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1566         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1567       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1568       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1569       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1570       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1571       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1572       gravatar: 
1573         gravatar: Používať Gravatar
1574         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1575         link text: čo to znamená?
1576       home location: "Domovské miesto:"
1577       image: "Obrázok:"
1578       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1579       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1580       latitude: "Zem. šírka:"
1581       longitude: "Zem. dĺžka:"
1582       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1583       my settings: Moje nastavenia
1584       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1585       new image: "Pridať obrázok:"
1586       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1587       openid: 
1588         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1589         link text: čo je toto?
1590         openid: "OpenID:"
1591       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1592       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1593       profile description: "Popis profilu:"
1594       public editing: 
1595         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1596         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1597         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1598         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1599         enabled link text: čo je toto?
1600         heading: "Verejné úpravy:"
1601       public editing note: 
1602         heading: Úprava pre verejnosť
1603         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1604       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1605       return to profile: Návrat do profilu
1606       save changes button: Uložiť zmeny
1607       title: Upraviť účet
1608       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1609     confirm: 
1610       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1611       button: Potvrdiť
1612       heading: Skontrolujte vašu emailovú adresu!
1613       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1614       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1615     confirm_email: 
1616       button: Potvrdiť
1617       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1618       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1619       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1620       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1621     confirm_resend: 
1622       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1623       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1624     filter: 
1625       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1626     go_public: 
1627       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1628     list: 
1629       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1630       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1631       heading: Používatelia
1632       hide: Skryť vybraných používateľov
1633       showing: 
1634         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1635         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1636       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1637       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1638       title: Používatelia
1639     login: 
1640       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1641       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1642       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1643       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1644       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1645       heading: Prihlásenie
1646       login_button: Prihlásiť
1647       lost password link: Stratili ste heslo?
1648       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1649       no account: Nemáte konto?
1650       openid: "%{logo} OpenID:"
1651       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1652       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1653       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1654       openid_providers: 
1655         aol: 
1656           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1657           title: Prihlásenie pomocou AOL
1658         google: 
1659           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1660           title: Prihlásenie pomocou Google
1661         myopenid: 
1662           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1663           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1664         openid: 
1665           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1666           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1667         wordpress: 
1668           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1669           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1670         yahoo: 
1671           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1672           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1673       password: "Heslo:"
1674       register now: Zaregistrujte se
1675       remember: Zapamätať
1676       title: Prihlásiť sa
1677       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1678       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1679       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1680     logout: 
1681       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1682       logout_button: Odhlásenie
1683       title: Odhlásenie
1684     lost_password: 
1685       email address: "E-mailová adresa:"
1686       heading: Zabudli ste heslo?
1687       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1688       new password button: Resetnúť heslo
1689       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1690       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1691       title: Stratené heslo
1692     make_friend: 
1693       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1694       button: Pridať ako priateľa
1695       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1696       heading: Pridať používateľa %{user} ako priateľa?
1697       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1698     new: 
1699       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1700       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1701       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1702       continue: Pokračovať
1703       display name: "Zobrazované meno:"
1704       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1705       email address: "Emailová adresa:"
1706       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1707       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1708       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1709       openid: "%{logo} OpenID:"
1710       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1711       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1712       password: "Heslo:"
1713       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1714       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1715       title: Vytvoriť účet
1716       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1717     no_such_user: 
1718       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1719       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1720       title: Taký používateľ neexistuje
1721     popup: 
1722       friend: Priateľ
1723       nearby mapper: Používateľ v okolí
1724       your location: Vaša poloha
1725     remove_friend: 
1726       button: Odobrať z priateľov
1727       heading: Odobrať používateľa %{user} zo zoznamu priateľov?
1728       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1729       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1730     reset_password: 
1731       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1732       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1733       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1734       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1735       password: "Heslo:"
1736       reset: Zmazať Heslo
1737       title: Resetnúť heslo
1738     set_home: 
1739       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1740     suspended: 
1741       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1742       heading: Konto bolo pozastavené
1743       title: Konto bolo pozastavené
1744       webmaster: webmastera
1745     terms: 
1746       agree: Súhlasím
1747       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1748       consider_pd_why: čo je toto?
1749       decline: Nesúhlasím
1750       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1751       heading: Podmienky prispievania
1752       legale_names: 
1753         france: Francúzsko
1754         italy: Taliansko
1755         rest_of_world: Zvyšok sveta
1756       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1757       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1758       title: Podmienky prispievania
1759       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1760     view: 
1761       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1762       add as friend: pridať priateľa
1763       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1764       block_history: prijaté bloky
1765       blocks by me: blokovať pre mňa
1766       blocks on me: moje zablokovania
1767       comments: komentáre
1768       confirm: Potvrdiť
1769       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1770       create_block: blokovať tohoto používateľa
1771       created from: "Vytvorené od:"
1772       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1773       ct declined: Odmietnuté
1774       ct status: "Podmienky prispievania:"
1775       ct undecided: Nerozhodnuté
1776       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1777       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1778       description: Popis
1779       diary: denník
1780       edits: úpravy
1781       email address: "Emailová adresa:"
1782       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1783       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1784       hide_user: skryť tohto používateľa
1785       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1786       km away: vzdialený %{count}km
1787       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1788       m away: vzdialený %{count}m
1789       mapper since: "Mapuje od:"
1790       moderator_history: odovzdané bloky
1791       my comments: moje komentáre
1792       my diary: môj denník
1793       my edits: moje úpravy
1794       my settings: moje nastavenia
1795       my traces: moje stopy
1796       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1797       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1798       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1799       new diary entry: nový záznam denníka
1800       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1801       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1802       oauth settings: oauth nastavenia
1803       remove as friend: Odstrániť z priateľov
1804       role: 
1805         administrator: Tento používateľ je administrátor
1806         grant: 
1807           administrator: Povoliť prístup administrátora
1808           moderator: Povoliť prístup moderátora
1809         moderator: Tento používateľ je moderátor
1810         revoke: 
1811           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1812           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1813       send message: poslať správu
1814       settings_link_text: nastavenia
1815       spam score: "Spam skóre:"
1816       status: "Stav:"
1817       traces: stopy
1818       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1819       user location: Poloha používateľa
1820       your friends: Vaši priatelia
1821   user_block: 
1822     blocks_by: 
1823       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1824       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1825       title: Bloky od %{name}
1826     blocks_on: 
1827       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1828       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1829       title: Bloky používateľa %{name}
1830     create: 
1831       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1832       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1833       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1834     edit: 
1835       back: Zobraziť všetky bloky
1836       heading: Editácia bloku na %{name}
1837       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1838       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1839       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1840       show: Zobraziť tento blok
1841       submit: Aktualizácia bloku
1842       title: Editácia bloku na %{name}
1843     filter: 
1844       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1845       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1846     helper: 
1847       time_future: Končí o %{time}.
1848       time_past: Ukončené pred %{time}.
1849       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1850     index: 
1851       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1852       heading: Zoznam blokov používateľa
1853       title: Bloky používateľa
1854     model: 
1855       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1856       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1857     new: 
1858       back: Zobraziť všetky bloky
1859       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1860       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1861       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1862       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1863       submit: Vytvoriť blok
1864       title: Vytváram blok na %{name}
1865       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1866       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1867     not_found: 
1868       back: Naspäť na zoznam
1869       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1870     partial: 
1871       confirm: Ste si istí?
1872       creator_name: Tvorca
1873       display_name: Blokovaný používateľ
1874       edit: Upraviť
1875       next: Ďalšia stránka »
1876       not_revoked: (nezrušený)
1877       previous: « Predchádzajúca stránka
1878       reason: Dôvod pre blokovanie
1879       revoke: Zrušiť!
1880       revoker_name: Zrušil
1881       show: Zobraziť
1882       showing_page: Zobrazená strana %{page}
1883       status: Stav
1884     period: 
1885       few: "%{count} hodiny"
1886       one: 1 hodina
1887       other: "%{count} hodín"
1888     revoke: 
1889       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1890       flash: Tento blok bol zrušený.
1891       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1892       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1893       revoke: Zrušiť!
1894       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1895       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1896     show: 
1897       back: Zobraziť všetky blokovania
1898       confirm: Ste si istý?
1899       edit: Upraviť
1900       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1901       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1902       reason: "Dôvod blokovania:"
1903       revoke: Odvolať!
1904       revoker: "Odvolal:"
1905       show: Zobraziť
1906       status: Stav
1907       time_future: Končí o %{time}
1908       time_past: Ukončené pred %{time}
1909       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1910     update: 
1911       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1912       success: Blok je aktualizovaný.
1913   user_role: 
1914     filter: 
1915       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1916       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1917       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1918       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1919     grant: 
1920       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1921       confirm: Potvrdiť
1922       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1923       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1924       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1925     revoke: 
1926       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1927       confirm: Potvrdiť
1928       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1929       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1930       title: Potvrdiť zrušenie funkcie
1931   welcome_page: 
1932     add_a_note: 
1933       paragraph_1_html: Pokiaľ chcete len opraviť nejakú drobnosť a nemáte čas sa registrovať a učiť sa upravovať, môžete jednoducho pridať poznámku.
1934       title: Nie je čas upravovať? Pridajte poznámku!
1935     basic_terms: 
1936       editor_html: <strong>Editor</strong> je program alebo webovej stránky pomocou ktorej upravujete mapu.
1937       node_html: <Strong>uzol</strong> je bod na mape, napr. jedna reštaurácia alebo strom.
1938       paragraph_1_html: OpenStreetMap má svoj vlastný žargón. Tu je niekoľko kľúčových slov, ktoré vám prídu vhod.
1939       tag_html: <strong>Značka</strong> je trochu údajov o uzle alebo ceste, napr. názov reštaurácie alebo rýchlostný limit cesty.
1940       title: Základné pojmy pre mapovanie
1941       way_html: <strong>Cesta</strong> je čiara alebo oblasť, ako cesty, vodné toky, jazerá alebo budovy.
1942     introduction_html: Vitajte na OpenStreetMap, slobodnej a upravovateľnej mape sveta. Teraz, keď ste zaregistrovaní, môžete začať mapovať. Tu je stručný prehľad najdôležitejších, ktoré potrebujete vedieť.
1943     questions: 
1944       paragraph_1_html: Potrebujete pomoc s mapovaním alebo vám nie je jasné, ako OpenStreetMap používať? Odpovede na svoje otázky môžete získať na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>webe s nápovedou</a>.
1945       title: Akékoľvek otázky?
1946     start_mapping: Začať mapovať
1947     title: Vitajte!
1948     whats_on_the_map: 
1949       off_html: Čo <em>nezahŕňa</em> sú názory ako hodnotenia, historické či hypotetické objekty a údaje zo zdrojov chránených autorským právom. Pokiaľ nemáte špeciálne oprávnenie, nekopírujte z online nebo papierových máp.
1950       on_html: OpenStreetMap je miesto pre mapovanie vecí, ktoré sú zároveň <em>reálne aj aktuálne</em> - obsahuje milióny budov, ciest a ďalšie podrobnosti o miestach. Môžete mapovať čokoľvek, čo vás zaujíma.
1951       title: Čo patrí do mapy