Fix test failures
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 # Author: 아라
7 tl: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Katawan
12       diary_entry: 
13         language: Wika
14         latitude: Latitud
15         longitude: Longhitud
16         title: Pamagat
17         user: Tagagamit
18       friend: 
19         friend: Kaibigan
20         user: Tagagamit
21       message: 
22         body: Katawan
23         recipient: Tumatanggap
24         sender: Nagpadala
25         title: Pamagat
26       trace: 
27         description: Paglalarawan
28         latitude: Latitud
29         longitude: Longhitud
30         name: Pangalan
31         public: Pangmadla
32         size: Sukat
33         user: Tagagamit
34         visible: Nakikita
35       user: 
36         active: Masigla
37         description: Paglalarawan
38         display_name: Ipakita ang Pangalan
39         email: E-liham
40         languages: Mga wika
41         pass_crypt: Hudyat
42     models: 
43       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
44       changeset: Pangkat ng pagbabago
45       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
46       country: Bansa
47       diary_comment: Puna sa Talaarawan
48       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
49       friend: Kaibigan
50       language: Wika
51       message: Mensahe
52       node: Buko
53       node_tag: Tatak ng Buko
54       notifier: Tagapagpabatid
55       old_node: Lumang Buko
56       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
57       old_relation: Lumang Kaugnayan
58       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
59       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
60       old_way: Lumang Daan
61       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
62       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
63       relation: Kaugnayan
64       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
65       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
66       session: Laang Panahon
67       trace: Bakas
68       tracepoint: Tuldok ng Bakas
69       tracetag: Tatak ng Bakas
70       user: Tagagamit
71       user_preference: Nais ng Tagagamit
72       user_token: Kahalip ng Tagagamit
73       way: Daan
74       way_node: Buko ng Daan
75       way_tag: Tatak ng Daan
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
83       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
87       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
88       feed: 
89         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
90         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
91       osmchangexml: XML ng osmChange
92       title: Pangkat ng pagbabago
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pag-aari ni:"
95       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
96       box: kahon
97       closed_at: "Isinara sa:"
98       created_at: "Nilikha sa:"
99       has_nodes: 
100         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
101         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
102       has_relations: 
103         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
104         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
105       has_ways: 
106         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
107         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
108       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
109       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Puna:"
112       deleted_at: "Binura doon sa:"
113       deleted_by: "Binura ni:"
114       edited_at: "Binago sa:"
115       edited_by: "Binago ni:"
116       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
117       version: "Bersyon:"
118     containing_relation: 
119       entry: Kaugnayan %{relation_name}
120       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
121     map: 
122       deleted: Binura
123       edit: 
124         area: Baguhin ang pook
125         node: Baguhin ang buko
126         relation: Baguhin ang kaugnayan
127         way: Baguhin ang daan
128       larger: 
129         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
130         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
131         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
132         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
133       loading: Ikinakarga...
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
137         next_node_tooltip: Susunod na buko
138         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
139         next_way_tooltip: Susunod na daan
140         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
141         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
142         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
143         prev_way_tooltip: Dating daan
144       paging: 
145         all: 
146           next: "%{id} »"
147           prev: « %{id}
148         user: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151       user: 
152         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
153         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
154         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
155     node: 
156       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
157       edit: Baguhin ang buko
158       node: Buko
159       node_title: "Buko : %{node_name}"
160       view_history: Tingnan ang kasaysayan
161     node_details: 
162       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
163       part_of: "Bahagi ng:"
164     node_history: 
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       node_history: Kasaysayan ng Buko
167       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
168       view_details: Tingnan ang mga detalye
169     not_found: 
170       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
171       type: 
172         changeset: palitan ang pagtatakda
173         node: buko
174         relation: kaugnayan
175         way: daan
176     paging_nav: 
177       of: ang
178       showing_page: Ipinapakita ang pahina
179     redacted: 
180       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
181       redaction: Redaksiyon %{id}
182       type: 
183         node: buko
184         relation: kaugnayan
185         way: daan
186     relation: 
187       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
188       relation: Kaugnayan
189       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
190       view_history: Tingnan ang kasaysayan
191     relation_details: 
192       members: "Mga kasapi:"
193       part_of: "Bahagi ng:"
194     relation_history: 
195       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
196       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
197       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
198       view_details: Tingnan ang mga detalye
199     relation_member: 
200       entry: "%{type} %{name}"
201       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
202       type: 
203         node: Buko
204         relation: Kaugnayan
205         way: Daan
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dato
208       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
209       details: Mga detalye
210       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
211       hide_areas: Itago ang mga lugar
212       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
213       load_data: Ikarga ang Dato
214       loading: Ikinakarga...
215       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
216       object_list: 
217         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
218         back: Ipakita ang tala ng bagay
219         details: Mga detalye
220         heading: Tala ng bagay
221         history: 
222           type: 
223             node: Buko %{id}
224             way: Daan %{id}
225         selected: 
226           type: 
227             node: Buko %{id}
228             way: Daan %{id}
229         type: 
230           node: Buko
231           way: Daan
232       private_user: pribadong tagagamit
233       show_areas: Ipakita ang mga lugar
234       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
235       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
236       wait: Hintay...
237       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
238     tag_details: 
239       tags: "Mga tatak:"
240       wiki_link: 
241         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
242         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
244     timeout: 
245       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
246       type: 
247         changeset: palitan ang pagtatakda
248         node: buko
249         relation: kaugnayan
250         way: daan
251     way: 
252       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
253       edit: Baguhin ang daan
254       view_history: Tingnan ang kasaysayan
255       way: Daan
256       way_title: "Daan: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
260         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
261       nodes: "Mga buko:"
262       part_of: "Bahagi ng:"
263     way_history: 
264       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
265       view_details: Tingnan ang mga detalye
266       way_history: Kasaysayan ng Daan
267       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
271       big_area: (malaki)
272       no_comment: (wala)
273       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
274       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
275       still_editing: (namamatnugot pa rin)
276       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Kasunod »
279       previous: « Nakaraan
280       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
281     changesets: 
282       area: Pook
283       comment: Puna/Kumento
284       id: ID
285       saved_at: Sinagip sa
286       user: Tagagamit
287     list: 
288       description: Kamakailang pagbabago
289       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
290       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
291       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
292       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
293       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
294       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
295       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
296       heading: Mga pangkat ng pagbabago
297       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
302       title: Mga pangkat ng pagbabago
303       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
304       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
305       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
306       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
307       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
313       comment: Puna
314       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
315       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
316       older_comments: Mas Lumang mga Puna
317       post: Ipaskil
318       when: Kailan
319     diary_comment: 
320       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
321       confirm: Tiyakin
322       hide_link: Itago ang punang ito
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         one: 1 puna
326         other: "%{count} mga puna"
327       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
328       confirm: Tiyakin
329       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
330       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
331       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
332       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
333     edit: 
334       body: "Katawan:"
335       language: "Wika:"
336       latitude: "Latitud:"
337       location: "Pook (lokasyon):"
338       longitude: "Longhitud:"
339       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
340       save_button: Sagipin
341       subject: "Paksa:"
342       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
343       use_map_link: gamitin ang mapa
344     feed: 
345       all: 
346         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
347         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
350         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351       user: 
352         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
353         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
356       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
357       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
358       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
359       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
360       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
361       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
362       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
363       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
364       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
365       user_title: Talaarawan ni %{user}
366     location: 
367       edit: Baguhin
368       location: "Pook (lokasyon):"
369       view: Tingnan
370     new: 
371       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
372     no_such_entry: 
373       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
374       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
375       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
376     view: 
377       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
378       login: Lumagda
379       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
380       save_button: Sagipin
381       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
382       user_title: Talaarawan ni %{user}
383   editor: 
384     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
385     potlatch: 
386       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
387       name: Pagbibigay-daan 1
388     potlatch2: 
389       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
390       name: Pagbibigay-daan 2
391     remote: 
392       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
393       name: Pangmalayong Pantaban
394   export: 
395     start: 
396       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
397       area_to_export: Pook na Iluluwas
398       embeddable_html: Maibabaong HTML
399       export_button: Iluwas
400       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
401       format: Anyo
402       format_to_export: Anyong Iluluwas
403       image_size: Sukat ng Larawan
404       latitude: "Latitud:"
405       licence: Lisensiya
406       longitude: "Longhitud:"
407       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
408       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
409       max: pinakamataas
410       options: Mga mapagpipilian
411       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
412       output: Kinalabasan
413       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
414       scale: Sukat
415       too_large: 
416         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
417         heading: Napakalaki ng Lugar
418       zoom: Lapitan
419     start_rjs: 
420       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
421       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
422       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
423       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
424       export: Iluwas
425       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
426   geocoder: 
427     description: 
428       title: 
429         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
430         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
431       types: 
432         cities: Mga lungsod
433         places: Mga lugar
434         towns: Mga bayan
435     direction: 
436       east: silangan
437       north: hilaga
438       north_east: hilaga-silangan
439       north_west: hilaga-kanluran
440       south: timog
441       south_east: timog-silangan
442       south_west: timog-kanluran
443       west: kanluran
444     distance: 
445       one: humigit-kumulang sa 1km
446       other: humigit-kumulang sa %{count}km
447       zero: mas mababa kaysa 1km
448     results: 
449       more_results: Marami pang mga kinalabasan
450       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
451     search: 
452       title: 
453         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
454         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
456         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
457         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
458         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
459     search_osm_nominatim: 
460       prefix: 
461         aeroway: 
462           aerodrome: Himpilan ng eroplano
463           apron: Tapis pangkusina
464           gate: Tarangkahan
465           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
466           runway: Patakbuhan at Daanan
467           taxiway: Daanan ng Taksi
468           terminal: Terminal
469         amenity: 
470           WLAN: Pagpunta sa WiFi
471           airport: Paliparan
472           arts_centre: Lunduyan ng Sining
473           artwork: Likhang Sining
474           atm: ATM
475           auditorium: Awditoryum
476           bank: Bangko
477           bar: Tindahang Inuman ng Alak
478           bbq: Barbikyuhan
479           bench: Bangko
480           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
481           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
482           biergarten: Inuman ng Serbesa
483           brothel: Bahay-aliwan
484           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
485           bus_station: Himpilan ng Bus
486           cafe: Kapihan
487           car_rental: Arkilahan ng Kotse
488           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
489           car_wash: Paliguan ng Kotse
490           casino: Bahay-pasugalan
491           charging_station: Himpilang Kargahan
492           cinema: Sinehan
493           clinic: Klinika
494           club: Kapisanan
495           college: Dalubhasaan
496           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
497           courthouse: Gusali ng Hukuman
498           crematorium: Krematoryum
499           dentist: Dentista
500           doctors: Mga manggagamot
501           dormitory: Dormitoryo
502           drinking_water: Naiinom na Tubig
503           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
504           embassy: Embahada
505           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
506           fast_food: Kainang Pangmabilisan
507           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
508           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
509           fire_station: Himpilan ng Bumbero
510           food_court: Korte ng Pagkain
511           fountain: Bukal
512           fuel: Panggatong
513           grave_yard: Sementeryo
514           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
515           hall: Bulwagan
516           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
517           hospital: Ospital
518           hotel: Otel
519           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
520           ice_cream: Sorbetes
521           kindergarten: Kindergarten
522           library: Aklatan
523           market: Pamilihan
524           marketplace: Palengke
525           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
526           nightclub: Alibangbang
527           nursery: Alagaan ng mga Bata
528           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
529           office: Tanggapan
530           park: Liwasan
531           parking: Paradahan
532           pharmacy: Botika
533           place_of_worship: Sambahan
534           police: Pulis
535           post_box: Kahon ng Liham
536           post_office: Tanggapan ng Sulat
537           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
538           prison: Bilangguan
539           pub: Pangmadlang Bahay
540           public_building: Pangmadlang Gusali
541           public_market: Pangmadlang Pamilihan
542           reception_area: Tanggapang Pook
543           recycling: Pook ng Muling Paggamit
544           restaurant: Kainan
545           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
546           sauna: Silid-suuban
547           school: Paaralan
548           shelter: Kanlungan
549           shop: Tindahan
550           shopping: Pamimili
551           shower: Dutsahan
552           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
553           social_club: Kapisanang Panglipunan
554           studio: Istudyo
555           supermarket: Malaking Pamilihan
556           swimming_pool: Palanguyan
557           taxi: Taksi
558           telephone: Teleponong Pangmadla
559           theatre: Tanghalan
560           toilets: Mga banyo
561           townhall: Bulwagan ng Bayan
562           university: Pamantasan
563           vending_machine: Makinang Nagbebenta
564           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
565           village_hall: Bulwagan ng Nayon
566           waste_basket: Basurahan
567           wifi: Pagpunta sa WiFi
568           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
569         boundary: 
570           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
571           census: Hangganan ng Sensus
572           national_park: Liwasang Pambansa
573           protected_area: Napuprutektahang Pook
574         bridge: 
575           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
576           suspension: Tulay na Nakabitin
577           swing: Tulay na Naikakambiyo
578           viaduct: Tulay na Tubo
579           "yes": Tulay
580         building: 
581           "yes": Gusali
582         highway: 
583           bridleway: Daanan ng Kabayo
584           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
585           bus_stop: Hintuan ng Bus
586           byway: Landas na Hindi Madaanan
587           construction: Ginagawang Punong Lansangan
588           cycleway: Daanan ng Bisikleta
589           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
590           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
591           ford: Bagtasan ng Tao
592           living_street: Buhay na Lansangan
593           milestone: Poste ng Milya
594           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
595           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
596           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
597           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
598           path: Landas
599           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
600           platform: Palapag
601           primary: Pangunahing Kalsada
602           primary_link: Pangunahing Kalsada
603           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
604           residential: Pamahayan
605           rest_area: Pook Pahingahan
606           road: Lansangan
607           secondary: Pampangalawang Lansangan
608           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
609           service: Kalyeng Pampalingkuran
610           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
611           speed_camera: Kamera ng Tulin
612           steps: Mga hakbang
613           stile: Hagdanan ng Bakod
614           tertiary: Pampangatlong Kalsada
615           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
616           track: Pinak
617           trail: Bulaos
618           trunk: Pangunahing Ruta
619           trunk_link: Pangunahing Ruta
620           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
621           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
622         historic: 
623           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
624           battlefield: Pook ng Labanan
625           boundary_stone: Bato ng Hangganan
626           building: Gusali
627           castle: Kastilyo
628           church: Simbahan
629           fort: Kuta
630           house: Bahay
631           icon: Kinatawang Larawan
632           manor: Manor
633           memorial: Muog na Pang-alaala
634           mine: Minahan
635           monument: Bantayog
636           museum: Museo
637           ruins: Mga Guho
638           tower: Tore
639           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
640           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
641           wreck: Wasak na Sasakyan
642         landuse: 
643           allotments: Mga Laang Bahagi
644           basin: Lunas ng Ilog
645           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
646           cemetery: Libingan
647           commercial: Pook na Pangkalakalan
648           conservation: Lupaing Iniligtas
649           construction: Konstruksyon
650           farm: Bukid
651           farmland: Lupaing Sakahan
652           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
653           forest: Gubat
654           garages: Mga garahe
655           grass: Damo
656           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
657           industrial: Pook na Pang-industriya
658           landfill: Tabon na Lupain
659           meadow: Kaparangan
660           military: Pook ng Militar
661           mine: Minahan
662           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
663           orchard: Halamanan ng Bunga
664           park: Liwasan
665           piste: Piste ng Iski
666           quarry: Hukay na Tibagan
667           railway: Daambakal
668           recreation_ground: Lupaing Libangan
669           reservoir: Tinggalan ng Tubig
670           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
671           residential: Pook na Panirahan
672           retail: Tingi
673           road: Pook na Daanan
674           village_green: Nayong Lunti
675           vineyard: Ubasan
676           wetland: Babad na Lupain
677           wood: Kahoy
678         leisure: 
679           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
680           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
681           common: Karaniwang Lupain
682           fishing: Pook na Palaisdaan
683           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
684           garden: Halamanan
685           golf_course: Kurso ng Golp
686           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
687           marina: Marina
688           miniature_golf: Munting Golp
689           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
690           park: Liwasan
691           pitch: Hagisang Pampalakasan
692           playground: Palaruan
693           recreation_ground: Lupaing Libangan
694           sauna: Silid-suuban
695           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
696           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
697           stadium: Istadyum
698           swimming_pool: Palanguyan
699           track: Landas na Takbuhan
700           water_park: Liwasang Tubigan
701         military: 
702           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
703           barracks: Kuwartel
704           bunker: Hukay na Pangsundalo
705         natural: 
706           bay: Look
707           beach: Dalampasigan
708           cape: Tangway
709           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
710           channel: Bambang
711           cliff: Bangin
712           crater: Uka
713           dune: Burol ng Buhangin
714           feature: Tampok
715           fell: Pulak
716           fjord: Tubigang Mabangin
717           forest: Gubat
718           geyser: Geyser
719           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
720           heath: Lupain ng Halamang Erika
721           hill: Burol
722           island: Pulo
723           land: Lupain
724           marsh: Latian
725           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
726           mud: Putik
727           peak: Tugatog
728           point: Tuldok
729           reef: Bahura
730           ridge: Tagaytay
731           river: Ilog
732           rock: Bato
733           scree: Batuhang Buhaghag
734           scrub: Palumpong
735           shoal: Banlik
736           spring: Bukal
737           stone: Bato
738           strait: Kipot
739           tree: Puno
740           valley: Lambak
741           volcano: Bulkan
742           water: Tubig
743           wetland: Babad na Lupain
744           wetlands: Mga Babad na Lupain
745           wood: Kahoy
746         office: 
747           accountant: Tagatuos
748           architect: Arkitekto
749           company: Kumpanya
750           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
751           estate_agent: Ahente ng Lupain
752           government: Tanggapang Pampamahalaan
753           insurance: Tanggapan ng Seguro
754           lawyer: Manananggol
755           ngo: Tanggapan ng NGO
756           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
757           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
758           "yes": Tanggapan
759         place: 
760           airport: Paliparan
761           city: Lungsod
762           country: Bansa
763           county: Kondehan
764           farm: Bukid
765           hamlet: Maliit na Nayon
766           house: Bahay
767           houses: Mga Bahay
768           island: Pulo
769           islet: Munting Pulo
770           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
771           locality: Lokalidad
772           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
773           municipality: Munisipalidad
774           postcode: Kodigo ng Koreo
775           region: Rehiyon
776           sea: Dagat
777           state: Estado
778           subdivision: Kabahaging kahatian
779           suburb: Kanugnog ng lungsod
780           town: Bayan
781           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
782           village: Nayon
783         railway: 
784           abandoned: Pinabayaang daambakal
785           construction: Kinukumpuning Daambakal
786           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
787           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
788           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
789           halt: Hintuan ng Tren
790           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
791           junction: Panulukan ng Daambakal
792           level_crossing: Patag na Tawiran
793           light_rail: Banayad na Riles
794           miniature: Munting Riles
795           monorail: Isahang Riles
796           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
797           platform: Plataporma ng Daambakal
798           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
799           spur: Tahid ng Daambakal
800           station: Himpilan ng Daambakal
801           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
802           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
803           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
804           tram: Riles ng Trambya
805           tram_stop: Hintuan ng Trambya
806           yard: Bakuran ng Daambakal
807         shop: 
808           alcohol: Wala sa Lisensiya
809           antiques: Mga Antigo
810           art: Tindahan ng Sining
811           bakery: Panaderya
812           beauty: Tindahan ng Pampaganda
813           beverages: Tindahan ng mga Inumin
814           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
815           books: Tindahan ng Aklat
816           butcher: Mangangatay
817           car: Tindahan ng Kotse
818           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
819           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
820           carpet: Tindahan ng Karpet
821           charity: Tindahang Pangkawanggawa
822           chemist: Kimiko
823           clothes: Tindahan ng mga Damit
824           computer: Tindahan ng Kompyuter
825           confectionery: Tindahan ng Kendi
826           convenience: Tindahang Maginhawa
827           copyshop: Tindahang Kopyahan
828           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
829           department_store: Tindahang Kagawaran
830           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
831           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
832           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
833           electronics: Tindahan ng Elektroniks
834           estate_agent: Ahente ng Lupain
835           farm: Tindahang Pambukid
836           fashion: Tindahan ng Moda
837           fish: Tindahan ng Isda
838           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
839           food: Tindahan ng Pagkain
840           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
841           furniture: Muwebles
842           gallery: Galeriya
843           garden_centre: Lunduyang Halamanan
844           general: Tindahang Panglahat
845           gift: Tindahan ng Regalo
846           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
847           grocery: Tindahan ng Groserya
848           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
849           hardware: Tindahan ng Hardwer
850           hifi: Hi-Fi
851           insurance: Seguro
852           jewelry: Tindahan ng Alahas
853           kiosk: Tindahan ng Kubol
854           laundry: Labahan
855           mall: Pasyalang Pangmadla
856           market: Pamilihan
857           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
858           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
859           music: Tindahan ng Tugtugin
860           newsagent: Ahente ng Balita
861           optician: Optiko
862           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
863           outdoor: Tindahang Panlabas
864           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
865           photo: Tindahan ng Litrato
866           salon: Salon
867           shoes: Tindahan ng Sapatos
868           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
869           sports: Tindahang Pampalakasan
870           stationery: Tindahan ng Papel
871           supermarket: Malaking Pamilihan
872           toys: Tindahan ng Laruan
873           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
874           video: Tindahan ng Bidyo
875           wine: Wala sa Lisensiya
876         tourism: 
877           alpine_hut: Kubong Pambundok
878           artwork: Likhang Sining
879           attraction: Pang-akit
880           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
881           cabin: Dampa
882           camp_site: Pook ng Kampo
883           caravan_site: Lugar ng Karabana
884           chalet: Kubo ng Pastol
885           guest_house: Bahay na Pampanauhin
886           hostel: Hostel
887           hotel: Otel
888           information: Kabatiran
889           lean_to: Sibi
890           motel: Motel
891           museum: Museo
892           picnic_site: Pook na Pampiknik
893           theme_park: Liwasang may Tema
894           valley: Lambak
895           viewpoint: Tuldok ng pananaw
896           zoo: Hayupan
897         tunnel: 
898           "yes": Lagusan
899         waterway: 
900           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
901           boatyard: Bakuran ng bangka
902           canal: Paralanan
903           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
904           dam: Saplad
905           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
906           ditch: Bambang
907           dock: Pantalan
908           drain: Limasan
909           lock: Kandado
910           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
911           mineral_spring: Balong na Mineral
912           mooring: Pugalan
913           rapids: Mga lagaslasan
914           river: Ilog
915           riverbank: Pampang ng Ilog
916           stream: Batis
917           wadi: Tuyot na Ilog
918           water_point: Tuldok ng Tubigan
919           waterfall: Talon
920           weir: Pilapil
921       prefix_format: "%{name}"
922   html: 
923     dir: mula kaliwa pakanan
924   javascripts: 
925     map: 
926       base: 
927         cycle_map: Mapa ng Ikot
928         mapquest: Bukas ang MapQuest
929         standard: Pamantayan
930         transport_map: Mapa ng Biyahe
931     site: 
932       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
933       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
934       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
935       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
936   layouts: 
937     community: Pamayanan
938     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
939     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
940     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
941     documentation: Dokumentasyon
942     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
943     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
944     donate_link_text: nag-aabuloy
945     edit: Baguhin
946     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
947     foundation: Pundasyon
948     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
949     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
950     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
951     help: Tulong
952     help_centre: Lunduyan ng Tulong
953     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
954     help_url: http://help.openstreetmap.org/
955     history: Kasaysayan
956     home: tahanan
957     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
958     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
959     intro_2_download: ikargang paibaba
960     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
961     intro_2_license: lisensiyang bukas
962     intro_2_use: gamitin
963     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
964     log_in: lumagda
965     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
966     logo: 
967       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
968     logout: umalis mula sa pagkakalagda
969     make_a_donation: 
970       text: Magkaloob ng isang Abuloy
971       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
972     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
973     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
974     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
975     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
976     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
977     partners_partners: mga kawaksi
978     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
979     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
980     project_name: 
981       h1: OpenStreetMap
982       title: OpenStreetMap
983     sign_up: magpatala
984     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
985     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
986     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
987     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
988     view: Tingnan
989     view_tooltip: Tingnan ang mapa
990     wiki: Wiki
991     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
992     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
993   license_page: 
994     foreign: 
995       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
996       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
997       title: Tungkol sa salinwikang ito
998     legal_babble: 
999       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1000       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1001       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1002       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1003       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1004       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1005       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1006       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1007       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1008       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1009       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1010       credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1011       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1012       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1013       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1014       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1015       intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1016       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1017       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1018       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1019       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1020     native: 
1021       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1022       native_link: Bersyon ng Tagalog
1023       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1024       title: Tungkol sa pahinang ito
1025   message: 
1026     delete: 
1027       deleted: Binura ang mensahe
1028     inbox: 
1029       date: Petsa
1030       from: Mula sa
1031       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1032       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1033       new_messages: 
1034         one: "%{count} bagong mensahe"
1035         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1036       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1037       old_messages: 
1038         one: "%{count} lumang mensahe"
1039         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1040       outbox: kahong-labasan
1041       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1042       subject: Paksa
1043       title: Kahon ng pumapasok
1044     mark: 
1045       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1046       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1047     message_summary: 
1048       delete_button: Burahin
1049       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1050       reply_button: Tumugon
1051       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1052     new: 
1053       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1054       body: Katawan
1055       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1056       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1057       send_button: Ipadala
1058       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1059       subject: Paksa
1060       title: Magpadala ng mensahe
1061     no_such_message: 
1062       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1063       heading: Walang ganyang mensahe
1064       title: Walang ganyang mensahe
1065     outbox: 
1066       date: Petsa
1067       inbox: kahon ng pumapasok
1068       messages: 
1069         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1070         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1071       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1072       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1073       outbox: kahong-labasan
1074       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1075       subject: Paksa
1076       title: Kahong-labasan
1077       to: Para kay
1078     read: 
1079       date: Petsa
1080       from: Mula sa
1081       reply_button: Tumugon
1082       subject: Paksa
1083       title: Basahin ang mensahe
1084       to: Para kay
1085       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1086       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1087     reply: 
1088       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1089     sent_message_summary: 
1090       delete_button: Burahin
1091   notifier: 
1092     diary_comment_notification: 
1093       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1094       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1095       hi: Kumusta %{to_user},
1096       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1097     email_confirm: 
1098       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1099     email_confirm_html: 
1100       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1101       greeting: Kumusta,
1102       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1103     email_confirm_plain: 
1104       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1105       greeting: Kumusta,
1106     friend_notification: 
1107       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1108       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1109       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1110       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1111     gpx_notification: 
1112       and_no_tags: at walang mga tatak.
1113       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1114       failure: 
1115         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1116         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1117         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1118         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1119         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1120       greeting: Kumusta,
1121       success: 
1122         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1123         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1124       with_description: na may paglalarawan
1125       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1126     lost_password: 
1127       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1128     lost_password_html: 
1129       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1130       greeting: Kumusta,
1131       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1132     lost_password_plain: 
1133       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1134       greeting: Kumusta,
1135     message_notification: 
1136       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1137       hi: Kumusta %{to_user},
1138       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1139     signup_confirm: 
1140       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1141   oauth: 
1142     oauthorize: 
1143       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1144       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1145       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1146       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1147       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1148       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1149       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1150       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1151     revoke: 
1152       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1153   oauth_clients: 
1154     create: 
1155       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1156     destroy: 
1157       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1158     edit: 
1159       submit: Baguhin
1160       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1161     form: 
1162       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1163       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1164       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1165       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1166       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1167       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1168       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1169       name: Pangalan
1170       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1171       required: Kinakailangan
1172       support_url: URL ng Pagtangkilik
1173       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1174     index: 
1175       application: Pangalan ng Aplikasyon
1176       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1177       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1178       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1179       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1180       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1181       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1182       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1183       revoke: Bawiin!
1184       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1185     new: 
1186       submit: Magpatala
1187       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1188     not_found: 
1189       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1190     show: 
1191       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1192       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1193       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1194       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1195       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1196       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1197       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1198       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1199       confirm: Natitiyak mo ba?
1200       delete: Burahin ang Kliyente
1201       edit: Baguhin ang mga Detalye
1202       key: "Susi ng Tagaubos:"
1203       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1204       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1205       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1206       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1207       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1208     update: 
1209       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1210   printable_name: 
1211     with_version: "%{id}, v%{version}"
1212   redaction: 
1213     create: 
1214       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1215     destroy: 
1216       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1217       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1218       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1219     edit: 
1220       description: Paglalarawan
1221       heading: Baguhin ang redaksiyon
1222       submit: Sagipin ang redaksiyon
1223       title: Baguhin ang redaksiyon
1224     index: 
1225       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1226       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1227       title: Listahan ng mga redaksiyon
1228     new: 
1229       description: Paglalarawan
1230       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1231       submit: Lumikha ng redaksiyon
1232       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1233     show: 
1234       confirm: Natitiyak mo ba?
1235       description: "Paglalarawan:"
1236       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1237       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1238       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1239       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1240       user: "Tagapaglikha:"
1241     update: 
1242       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1243   site: 
1244     edit: 
1245       anon_edits: (%{link})
1246       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1247       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1248       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1249       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1250       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1251       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1252       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1253       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1254       user_page_link: pahina ng tagagamit
1255     index: 
1256       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1257       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1258       permalink: Permalink
1259       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1260       shortlink: Maikling kawing
1261     key: 
1262       table: 
1263         entry: 
1264           admin: Hangganang pampangangasiwa
1265           allotments: Mga Laang Bahagi
1266           apron: 
1267             - Tapis ng paliparan
1268             - terminal
1269           bridge: Itim na pambalot = tulay
1270           bridleway: Daanan ng Kabayo
1271           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1272           building: Makabuluhang gusali
1273           byway: Landas na hindi madaanan
1274           cable: 
1275             - Kotse ng kable
1276             - upuang inaangat
1277           cemetery: Libingan
1278           centre: Lunduyang pampalakasan
1279           commercial: Pook na pangkalakalan
1280           common: 
1281             - Karaniwan
1282             - kaparangan
1283           construction: Mga kalsadang ginagawa
1284           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1285           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1286           farm: Bukid
1287           footway: Lakaran ng tao
1288           forest: Gubat
1289           golf: Kurso ng golp
1290           heathland: Lupain ng halamang erika
1291           industrial: Pook na pang-industriya
1292           lake: 
1293             - Lawa
1294             - tinggalan ng tubig
1295           military: Pook ng militar
1296           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1297           park: Liwasan
1298           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1299           pitch: Hagisang pampalakasan
1300           primary: Pangunahing kalsada
1301           private: Pribadong pagpunta
1302           rail: Daambakal
1303           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1304           resident: Pook na panuluyan
1305           retail: Lugar na tingian
1306           runway: 
1307             - Rampa ng Paliparan
1308             - daanan ng taksi
1309           school: 
1310             - Paaralan
1311             - pamantasan
1312           secondary: Pampangalawang kalsada
1313           station: Himpilan ng daambakal
1314           subway: Daanang pang-ilalim
1315           summit: 
1316             - Taluktok
1317             - tugatog
1318           tourist: Pang-akit ng turista
1319           track: Bakas
1320           tram: 
1321             - Banayad na riles
1322             - trambya
1323           trunk: Punong Kalsada
1324           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1325           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1326           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1327           wood: Kahoy
1328     markdown_help: 
1329       alt: Kahaliling teksto
1330       first: Unang bagay
1331       heading: Pamulaan
1332       headings: Mga pamulaan
1333       image: Larawan
1334       link: Kawing
1335       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1336       second: Ikalawang bagay
1337       subheading: Kabahaging Pamulaan
1338       text: Teksto
1339       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1340       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1341       url: URL
1342     richtext_area: 
1343       edit: Baguhin
1344       preview: Paunang tanaw
1345     search: 
1346       search: Maghanap
1347       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1348       submit_text: Gawin
1349       where_am_i: Nasaan ba ako?
1350       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1351     sidebar: 
1352       close: Isara
1353       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1354   time: 
1355     formats: 
1356       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1357   trace: 
1358     create: 
1359       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1360       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1361     delete: 
1362       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1363     edit: 
1364       description: "Paglalarawan:"
1365       download: ikargang paibaba
1366       edit: baguhin
1367       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1368       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1369       map: mapa
1370       owner: "May-ari:"
1371       points: "Mga tuldok:"
1372       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1373       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1374       tags: "Mga tatak:"
1375       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1376       title: Binabago ang bakas na %{name}
1377       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1378       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1379       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1380       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1381     list: 
1382       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1383       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1384       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1385       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1386       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1387     make_public: 
1388       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1389     offline: 
1390       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1391       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1392     offline_warning: 
1393       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1394     trace: 
1395       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1396       by: sa pamamagitan ng
1397       count_points: "%{count} mga puntos"
1398       edit: baguhin
1399       edit_map: Baguhin ang Mapa
1400       identifiable: MAKIKILALA
1401       in: sa
1402       map: mapa
1403       more: marami pa
1404       pending: NAGHIHINTAY
1405       private: PRIBADO
1406       public: PANGMADLA
1407       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1408       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1409       view_map: Tingnan ang Mapa
1410     trace_form: 
1411       description: "Paglalarawan:"
1412       help: Saklolo
1413       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1414       tags: "Mga tatak:"
1415       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1416       upload_button: Ikargang paitaas
1417       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1418       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1419       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1420       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1421     trace_header: 
1422       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1423       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1424       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1425       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1426     trace_optionals: 
1427       tags: Mga tatak
1428     trace_paging_nav: 
1429       newer: Mas Bagong mga Bakas
1430       older: Mas Lumang mga Bakas
1431       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1432     view: 
1433       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1434       description: "Paglalarawan:"
1435       download: ikargang paibaba
1436       edit: baguhin
1437       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1438       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1439       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1440       map: mapa
1441       none: Wala
1442       owner: "May-ari:"
1443       pending: NAGHIHINTAY
1444       points: "Mga tuldok:"
1445       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1446       tags: "Mga tatak:"
1447       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1448       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1449       uploaded: "Naikarga na:"
1450       visibility: "Pagkanakikita:"
1451     visibility: 
1452       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1453       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1454       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1455       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1456   user: 
1457     account: 
1458       contributor terms: 
1459         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1460         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1461         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1462         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1463         link text: ano ba ito?
1464         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1465         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1466       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1467       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1468       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1469       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1470       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1471       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1472       image: "Larawan:"
1473       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1474       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1475       latitude: "Latitud:"
1476       longitude: "Longhitud:"
1477       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1478       my settings: Mga pagtatakda ko
1479       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1480       new image: Magdagdag ng isang larawan
1481       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1482       openid: 
1483         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1484         link text: ano ba ito?
1485         openid: "OpenID:"
1486       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1487       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1488       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1489       public editing: 
1490         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1491         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1492         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1493         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1494         enabled link text: ano ba ito?
1495         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1496       public editing note: 
1497         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1498         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1499       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1500       return to profile: Bumalik sa balangkas
1501       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1502       title: Baguhin ang akawnt
1503       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1504     confirm: 
1505       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1506       button: Tiyakin
1507       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1508       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1509       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1510     confirm_email: 
1511       button: Tiyakin
1512       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1513       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1514       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1515       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1516     confirm_resend: 
1517       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1518       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1519     filter: 
1520       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1521     go_public: 
1522       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1523     list: 
1524       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1525       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1526       heading: Mga tagagamit
1527       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1528       showing: 
1529         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1530         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1531       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1532       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1533       title: Mga tagagamit
1534     login: 
1535       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1536       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1537       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1538       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1539       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1540       heading: Lumagda
1541       login_button: Lumagda
1542       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1543       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1544       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1545       openid: "%{logo} OpenID:"
1546       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1547       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1548       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1549       openid_providers: 
1550         aol: 
1551           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1552           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1553         google: 
1554           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1555           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1556         myopenid: 
1557           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1558           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1559         openid: 
1560           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1561           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1562         wordpress: 
1563           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1564           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1565         yahoo: 
1566           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1567           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1568       password: "Hudyat:"
1569       register now: Magpatala na ngayon
1570       remember: "Tandaan ako:"
1571       title: Lumagda
1572       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1573       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1574       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1575     logout: 
1576       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1577       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1578       title: Umalis sa pagkakalagda
1579     lost_password: 
1580       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1581       heading: Nakalimutang Hudyat?
1582       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1583       new password button: Itakda uli ang hudyat
1584       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1585       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1586       title: Naiwalang hudyat
1587     make_friend: 
1588       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1589       button: idagdag bilang kaibigan
1590       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1591       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1592       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1593     new: 
1594       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1595       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1596       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1597       continue: Magpatuloy
1598       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1599       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1600       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1601       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1602       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1603       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1604       openid: "%{logo} OpenID:"
1605       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1606       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1607       password: "Hudyat:"
1608       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1609       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1610       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1611       title: Likhain ang akawnt
1612       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1613     no_such_user: 
1614       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1615       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1616       title: Walang ganyang tagagamit
1617     popup: 
1618       friend: Kaibigan
1619       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1620       your location: Kinalalagyan mo
1621     remove_friend: 
1622       button: Tanggalin bilang kaibigan
1623       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1624       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1625       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1626     reset_password: 
1627       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1628       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1629       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1630       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1631       password: "Hudyat:"
1632       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1633       title: Muling itakda ang hudyat
1634     set_home: 
1635       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1636     suspended: 
1637       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1638       heading: Inantala ang Akawnt
1639       title: Naantalang Akawnt
1640       webmaster: panginoon ng sapot
1641     terms: 
1642       agree: Sumang-ayon
1643       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1644       consider_pd_why: ano ba ito?
1645       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1646       decline: Tanggihan
1647       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1648       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1649       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1650       legale_names: 
1651         france: Pransiya
1652         italy: Italya
1653         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1654       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1655       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1656       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1657       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1658     view: 
1659       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1660       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1661       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1662       block_history: natanggap na mga paghadlang
1663       blocks by me: mga paghahadlang ko
1664       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1665       comments: mga puna
1666       confirm: Tiyakin
1667       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1668       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1669       created from: "Nilikha magmula sa:"
1670       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1671       ct declined: Tumanggi
1672       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1673       ct undecided: Walang kapasyahan
1674       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1675       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1676       description: Paglalarawan
1677       diary: talaarawan
1678       edits: mga pagbabago
1679       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1680       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1681       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1682       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1683       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1684       km away: "%{count}km ang layo"
1685       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1686       m away: "%{count}m ang layo"
1687       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1688       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1689       my comments: mga puna ko
1690       my diary: talaarawan ko
1691       my edits: mga pamamatnugot ko
1692       my settings: mga pagtatakda ko
1693       my traces: mga pagbabakas ko
1694       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1695       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1696       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1697       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1698       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1699       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1700       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1701       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1702       role: 
1703         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1704         grant: 
1705           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1706           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1707         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1708         revoke: 
1709           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1710           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1711       send message: ipadala ang mensahe
1712       settings_link_text: mga pagtatakda
1713       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1714       status: "Katayuan:"
1715       traces: mga bakas
1716       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1717       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1718       your friends: Mga kaibigan mo
1719   user_block: 
1720     blocks_by: 
1721       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1722       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1723       title: Mga paghadlang ni %{name}
1724     blocks_on: 
1725       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1726       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1727       title: Mga paghadlang sa %{name}
1728     create: 
1729       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1730       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1731       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1732     edit: 
1733       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1734       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1735       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1736       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1737       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1738       show: Tingnan ang hadlang na ito
1739       submit: Isapanahon ang paghadlang
1740       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1741     filter: 
1742       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1743       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1744     helper: 
1745       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1746       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1747       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1748     index: 
1749       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1750       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1751       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1752     model: 
1753       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1754       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1755     new: 
1756       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1757       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1758       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1759       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1760       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1761       submit: Likhain ang hadlang
1762       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1763       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1764       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1765     not_found: 
1766       back: Bumalik sa talatuntunan
1767       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1768     partial: 
1769       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1770       creator_name: Tagapaglikha
1771       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1772       edit: Baguhin
1773       next: Susunod »
1774       not_revoked: (hindi binawi)
1775       previous: « Nakaraan
1776       reason: Dahilan ng pagharang
1777       revoke: Bawiin!
1778       revoker_name: Binawi ni
1779       show: Ipakita
1780       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1781       status: Kalagayan
1782     period: 
1783       one: 1 oras
1784       other: "%{count} mga oras"
1785     revoke: 
1786       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1787       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1788       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1789       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1790       revoke: Bawiin!
1791       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1792       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1793     show: 
1794       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1795       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1796       edit: Baguhin
1797       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1798       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1799       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1800       revoke: Bawiin!
1801       revoker: "Tagapagbawi:"
1802       show: Ipakita
1803       status: Kalagayan
1804       time_future: Magwawakas sa %{time}
1805       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1806       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1807     update: 
1808       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1809       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1810   user_role: 
1811     filter: 
1812       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1813       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1814       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1815       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1816     grant: 
1817       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1818       confirm: Pagtibayin
1819       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1820       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1821       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1822     revoke: 
1823       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1824       confirm: Tiyakin
1825       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1826       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1827       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin