Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Wpedzich
11 # Author: Yarl
12 pl: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Treść
17       diary_entry: 
18         language: Język
19         latitude: Szerokość geograficzna
20         longitude: Długość geograficzna
21         title: Tytuł
22         user: Użytkownik
23       friend: 
24         friend: Znajomy
25         user: Użytkownik
26       message: 
27         body: Treść
28         recipient: Odbiorca
29         sender: Nadawca
30         title: Tytuł
31       trace: 
32         description: Opis
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         name: Nazwa
36         public: Publiczny
37         size: Rozmiar
38         user: Użytkownik
39         visible: Widoczny
40       user: 
41         active: Aktywny
42         description: Opis
43         display_name: Publiczna nazwa
44         email: E-mail
45         languages: Języki
46         pass_crypt: Hasło
47     models: 
48       acl: Lista ACL
49       changeset: Zestaw zmian
50       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
51       country: Państwo
52       diary_comment: Komentarz dziennika
53       diary_entry: Wpis w dzienniku
54       friend: Znajomy
55       language: Język
56       message: Wiadomość
57       node: Węzeł
58       node_tag: Znacznik węzła
59       notifier: Notifier
60       old_node: Wcześniejszy węzeł
61       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
62       old_relation: Stara relacja
63       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
64       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
65       old_way: Wcześniejsza droga
66       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
67       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
68       relation: Relacja
69       relation_member: Członek relacji
70       relation_tag: Znacznik relacji
71       session: Sesja
72       trace: Ślad
73       tracepoint: Punkt śladu
74       tracetag: Znacznik śladu
75       user: Użytkownik
76       user_preference: Preferencje użytkownika
77       user_token: Token użytkownika
78       way: Droga
79       way_node: Węzeł drogi
80       way_tag: Tag drogi
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
89       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
90       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
91       feed: 
92         title: Zestaw zmian {{id}}
93         title_comment: Zestaw zmian {{id}} – {{comment}}
94       osmchangexml: XML w formacie osmChange
95       title: Zestaw zmian
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Należy do:"
98       bounding_box: "Obszar edycji:"
99       box: prostokąt
100       closed_at: "Zamknięto:"
101       created_at: "Utworzono:"
102       has_nodes: 
103         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
104         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
105         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
106       has_relations: 
107         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
108         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
109         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
110       has_ways: 
111         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
112         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
113         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
114       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
115       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Komentarz:"
118       deleted_at: "Usunięte dnia:"
119       deleted_by: "Usunięte przez:"
120       edited_at: "Edytowano:"
121       edited_by: "Edytował(a):"
122       in_changeset: "W zestawie zmian:"
123       version: "Wersja:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relacja {{relation_name}}
126       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
127     map: 
128       deleted: Skasowano
129       larger: 
130         area: Zobacz obszar na większej mapie
131         node: Zobacz punkt na większej mapie
132         relation: Zobacz relację na większej mapie
133         way: Pokaż drogę na większej mapie
134       loading: Wczytywanie…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
138         next_node_tooltip: Następny węzeł
139         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         next_way_tooltip: Następna droga
141         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
142         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
143         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
144         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
147         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
148         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
149     node: 
150       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
151       download_xml: Ściągnij XML
152       edit: edytuj
153       node: Węzeł
154       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
155       view_history: zobacz historię zmian
156     node_details: 
157       coordinates: "Współrzędne:"
158       part_of: "Jest częścią:"
159     node_history: 
160       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
161       download_xml: Ściągnij XML
162       node_history: Historia zmian węzła
163       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
164       view_details: zobacz szczegóły
165     not_found: 
166       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
167       type: 
168         changeset: zestaw zmian
169         node: węzeł
170         relation: relacja
171         way: droga
172     paging_nav: 
173       of: z
174       showing_page: Widoczna jest strona
175     relation: 
176       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
177       download_xml: Ściągnij XML
178       relation: Relacja
179       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
180       view_history: zobacz historię zmian
181     relation_details: 
182       members: "Zawiera:"
183       part_of: "Jest częścią:"
184     relation_history: 
185       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
186       download_xml: Ściągnij XML
187       relation_history: Historia zmian relacji
188       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
189       view_details: zobacz szczegóły
190     relation_member: 
191       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
192       type: 
193         node: Węzeł
194         relation: Relacja
195         way: Droga
196     start: 
197       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
198       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dane
201       data_layer_name: Dane
202       details: Szczegóły
203       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
204       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
205       hide_areas: Ukryj obszary
206       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
207       load_data: Załaduj dane
208       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
209       loading: Wczytywanie
210       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
211       object_list: 
212         api: Pobierz ten obszar z API
213         back: Wyświetlanie listy obiektów
214         details: Szczegóły
215         heading: Lista obiektów
216         history: 
217           type: 
218             node: Węzeł [[id]]
219             way: Droga [[id]]
220         selected: 
221           type: 
222             node: Węzeł [[id]]
223             way: Droga [[id]]
224         type: 
225           node: Węzeł
226           way: Droga
227       private_user: prywatny użytkownika
228       show_areas: Pokaż obszary
229       show_history: Pokaż zmiany
230       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
231       wait: Moment…
232       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
233     tag_details: 
234       tags: "Znaczniki:"
235       wiki_link: 
236         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
237         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
238       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
239     timeout: 
240       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
241       type: 
242         changeset: Zestaw zmian
243         node: węzeł
244         relation: relacja
245         way: droga
246     way: 
247       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
248       download_xml: Ściągnij XML
249       edit: edytuj
250       view_history: pokaż historię
251       way: Droga
252       way_title: "Droga: {{way_name}}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: należy również do drogi {{related_ways}}
256         other: należy również do dróg {{related_ways}}
257       nodes: "Węzły:"
258       part_of: "Jest częścią:"
259     way_history: 
260       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
261       download_xml: Ściągnij XML
262       view_details: zobacz szczegóły
263       way_history: Historia zmian drogi
264       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
265   changeset: 
266     changeset: 
267       anonymous: Anonim
268       big_area: (duży)
269       no_comment: (brak)
270       no_edits: (brak edycji)
271       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
272       still_editing: (nadal edytowany)
273       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Następna »
276       previous: "« Poprzednia"
277       showing_page: Strona {{page}}
278     changesets: 
279       area: Obszar
280       comment: Komentarz
281       id: ID
282       saved_at: Zapisano
283       user: Użytkownik
284     list: 
285       description: Ostatnie zmiany
286       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
287       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
288       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
289       heading: Zestawy zmian
290       heading_bbox: Zestawy zmian
291       heading_user: Zestawy zmian
292       heading_user_bbox: Zestawy zmian
293       title: Zestawy zmian
294       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
295       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
296       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
297     timeout: 
298       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
299   diary_entry: 
300     diary_comment: 
301       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
302       confirm: Potwierdź
303       hide_link: Ukryj ten komentarz
304     diary_entry: 
305       comment_count: 
306         one: 1 komentarz
307         other: "{{count}} komentarzy"
308       comment_link: Skomentuj ten wpis
309       confirm: Potwierdź
310       edit_link: Edytuj ten wpis
311       hide_link: Ukryj ten wpis
312       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
313       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
314     edit: 
315       body: "Treść:"
316       language: "Język:"
317       latitude: "Szerokość geograficzna:"
318       location: "Położenie:"
319       longitude: "Długość geograficzna:"
320       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
321       save_button: Zapisz
322       subject: "Temat:"
323       title: Edycja wpisu dziennika
324       use_map_link: na mapie
325     feed: 
326       all: 
327         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
328         title: Wpisy OpenStreetMap
329       language: 
330         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
331         title: Wpisy w języku {{language_name}}
332       user: 
333         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
334         title: Wpisy dla {{user}}
335     list: 
336       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
337       new: Nowy wpis do dziennika
338       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
339       newer_entries: Nowsze wpisy
340       no_entries: Brak wpisów dziennika
341       older_entries: Starsze wpisy
342       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
343       title: Dzienniki użytkowników
344       user_title: Dziennik dla {{user}}
345     location: 
346       edit: Edytuj
347       location: "Położenie:"
348       view: Podgląd
349     new: 
350       title: Nowy wpis do dziennika
351     no_such_entry: 
352       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
353       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
354       title: Nie ma takiego wpisu
355     no_such_user: 
356       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
357       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
358       title: Nie znaleziono użytkownika
359     view: 
360       leave_a_comment: Zostaw komentarz
361       login: Zaloguj się
362       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
363       save_button: Zapisz
364       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
365       user_title: Dziennik dla {{user}}
366   editor: 
367     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
368     potlatch: 
369       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
370       name: Potlatch 1
371     potlatch2: 
372       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
373       name: Potlatch 2
374     remote: 
375       description: JOSM albo Merkaartor
376       name: Remote Control
377   export: 
378     start: 
379       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
380       area_to_export: Obszar do eksportu
381       embeddable_html: HTML do wklejenia
382       export_button: Eksportuj
383       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
384       format: Format
385       format_to_export: Format eksportu
386       image_size: Rozmiar obrazka
387       latitude: "Szer:"
388       licence: Licencja
389       longitude: "Dł:"
390       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
391       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
392       max: max
393       options: Opcje
394       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
395       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
396       output: Wynik
397       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
398       scale: Skala
399       too_large: 
400         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
401         heading: Obszar zbyt duży
402       zoom: Zoom
403     start_rjs: 
404       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
405       change_marker: Zmień pozycję pinezki
406       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
407       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
408       export: Eksport
409       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
410       view_larger_map: Większy widok mapy
411   geocoder: 
412     description: 
413       title: 
414         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
415         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
416         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
417       types: 
418         cities: Miasta
419         places: Miejsca
420         towns: Miasta
421     description_osm_namefinder: 
422       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
423     direction: 
424       east: na wschód
425       north: na północ
426       north_east: na północny wschód
427       north_west: na północny zachód
428       south: na południe
429       south_east: na południowy wschód
430       south_west: na południowy zachód
431       west: na zachód
432     distance: 
433       one: ok. 1km
434       other: około {{count}}km
435       zero: mniej niż 1km
436     results: 
437       more_results: Więcej wyników
438       no_results: Nie znaleziono
439     search: 
440       title: 
441         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
442         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
444         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
445         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
447         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
448     search_osm_namefinder: 
449       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
450       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
451     search_osm_nominatim: 
452       prefix: 
453         amenity: 
454           airport: Lonisko
455           arts_centre: Centrum sztuki
456           atm: Bankomat
457           auditorium: Audytorium
458           bank: Bank
459           bar: Bar
460           bench: Ławka
461           bicycle_parking: Parking rowerowy
462           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
463           brothel: Dom publiczny
464           bureau_de_change: Kantor
465           bus_station: Stacja autobusowa
466           cafe: Kawiarnia
467           car_rental: Wynajem samochodów
468           car_sharing: Dzielenie się samochodami
469           car_wash: Myjnia samochodowa
470           casino: Kasyno
471           cinema: Kino
472           clinic: Przychodnia
473           club: Klub
474           college: Uczelnia
475           community_centre: Centrum społeczności
476           courthouse: Sąd
477           crematorium: Krematorium
478           dentist: Gabinet dentystyczny
479           doctors: Lekarze
480           dormitory: Bursa
481           drinking_water: Źródło wody pitnej
482           driving_school: Nauka jazdy
483           embassy: Ambasada
484           emergency_phone: Telefon alarmowy
485           fast_food: Fast Food
486           ferry_terminal: Terminal promowy
487           fire_hydrant: Hydrant
488           fire_station: Remiza strażacka
489           fountain: Fontanna
490           fuel: Stacja benzynowa
491           grave_yard: Mniejszy cmentarz
492           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
493           hall: Hala
494           health_centre: Ośrodek zdrowia
495           hospital: Szpital
496           hotel: Hotel
497           hunting_stand: Ambona myśliwska
498           ice_cream: Lodziarnia
499           kindergarten: Przedszkole
500           library: Biblioteka
501           market: Targowisko
502           marketplace: Plac targowy
503           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
504           nightclub: Klub nocny
505           nursery: Żłobek
506           nursing_home: Dom opieki
507           office: Biuro
508           park: Park
509           parking: Parking
510           pharmacy: Apteka
511           place_of_worship: Miejsce kultu
512           police: Posterunek policji
513           post_box: Skrzynka pocztowa
514           post_office: Poczta
515           preschool: Przedszkole
516           prison: Więzienie
517           pub: Pub
518           public_building: Budynek publiczny
519           public_market: Rynek publiczny
520           reception_area: Recepcja
521           recycling: Miejsce recyklingu
522           restaurant: Restauracja
523           retirement_home: Dom starców
524           sauna: Sauna
525           school: Szkoła
526           shelter: Schron
527           shop: Sklep
528           shopping: Zakupy
529           social_club: Klub towarzyski
530           studio: Studio
531           supermarket: Supermarket
532           taxi: Postój taksówek
533           telephone: Budka telefoniczna
534           theatre: Teatr
535           toilets: Toaleta publiczna
536           townhall: Urząd miejski
537           university: Uniwersytet
538           vending_machine: Automat do sprzedaży
539           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
540           village_hall: Urząd gminy
541           waste_basket: Kosz na śmieci
542           wifi: Dostęp do WiFi
543           youth_centre: Centrum młodzieżowe
544         boundary: 
545           administrative: Granica administracyjna
546         building: 
547           apartments: Blok mieszkalny
548           block: Budynek bloku
549           bunker: Bunkier
550           chapel: Kaplica
551           church: Kościół
552           city_hall: Ratusz
553           commercial: Budynek handlowy
554           dormitory: Bursa
555           entrance: Wejście do budynku
556           faculty: Budynek prawny
557           farm: Budynek gospodarczy
558           flats: Mieszkania
559           garage: Garaż
560           hall: Hala
561           hospital: Budynek szpitala
562           hotel: Hotel
563           house: Dom
564           industrial: Budynek przemysłowy
565           office: Budynek biurowy
566           public: Budynek publiczny
567           residential: Budynek mieszkalny
568           retail: Budynek detaliczny
569           school: Budynek szkoły
570           shop: Sklep
571           stadium: Stadion
572           store: Składnica
573           terrace: Taras
574           tower: Wieża
575           train_station: Stacja kolejowa
576           university: Budynek uniwersytetu
577         highway: 
578           bridleway: Droga dla koni
579           bus_guideway: Droga dla autobusów
580           bus_stop: Przystanek autobusowy
581           byway: Boczna droga
582           construction: Droga budowana
583           cycleway: Ścieżka rowerowa
584           distance_marker: Znak odległości
585           emergency_access_point: Punkt awaryjny
586           footway: Chodnik
587           ford: Bród
588           gate: Bramka
589           living_street: Strefa zamieszkania
590           minor: Drobna droga
591           motorway: Autostrada
592           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
593           motorway_link: Autostrada – dojazd
594           path: Ścieżka
595           pedestrian: Droga dla pieszych
596           platform: Podwyższenie
597           primary: Droga krajowa
598           primary_link: Droga krajowa – dojazd
599           raceway: Tor wyścigowy
600           residential: Droga osiedlowa
601           road: Droga
602           secondary: Droga wojewódzka
603           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
604           service: Droga serwisowa
605           services: Usługi autostrady
606           steps: Schody
607           stile: Przełaz
608           tertiary: Droga powiatowa
609           track: Droga gruntowa
610           trail: Szlak
611           trunk: Droga ekspresowa
612           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
613           unclassified: Droga gminna
614           unsurfaced: Nierówna droga
615         historic: 
616           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
617           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
618           boundary_stone: Graniczny głaz
619           building: Budynek
620           castle: Zamek
621           church: Kościół
622           house: Dom
623           icon: Ikona
624           manor: Dwór
625           memorial: Mniejszy pomnik
626           mine: Kopalnia
627           monument: Pomnik
628           museum: Muzeum
629           ruins: Ruiny
630           tower: Wieża
631           wayside_cross: Przydrożny krzyż
632           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
633           wreck: Wrak
634         landuse: 
635           allotments: Ogródki działkowe
636           basin: Dorzecze
637           brownfield: Grunty poprzemysłowe
638           cemetery: Cmentarz
639           commercial: Obszar handlowo-usługowy
640           conservation: Konserwacja
641           construction: Teren budowy
642           farm: Farma
643           farmland: Grunty rolne
644           farmyard: Podwórze gospodarskie
645           forest: Las
646           grass: Trawa
647           greenfield: Tereny niezagospodarowane
648           industrial: Teren przemysłowy
649           landfill: Wysypisko śmieci
650           meadow: Łąka
651           military: Teren wojskowy
652           mine: Kopalnia
653           mountain: Góra
654           nature_reserve: Rezerwat przyrody
655           park: Park
656           piste: Trasa
657           plaza: Plac
658           quarry: Kamieniołom
659           railway: Teren kolejowy
660           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
661           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
662           residential: Zabudowa mieszkaniowa
663           retail: Handel detaliczny
664           village_green: Park miejski
665           vineyard: Winnica
666           wetland: Tereny podmokłe
667           wood: Puszcza
668         leisure: 
669           beach_resort: Strzeżona plaża
670           common: Błonie
671           fishing: Łowisko
672           garden: Ogród
673           golf_course: Pole golfowe
674           ice_rink: Lodowisko
675           marina: Marina
676           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
677           nature_reserve: Rezerwat naturalny
678           park: Park
679           pitch: Boisko sportowe
680           playground: Plac zabaw
681           recreation_ground: Pole rekreacyjne
682           slipway: Pochylnia
683           sports_centre: Centrum sportowe
684           stadium: Stadion
685           swimming_pool: Basen
686           track: Bieżnia
687           water_park: Park wodny
688         natural: 
689           bay: Zatoka
690           beach: Plaża
691           cape: Przylądek
692           cave_entrance: Wejście do jaskini
693           channel: Kanał
694           cliff: Urwisko
695           coastline: Linia brzegowa
696           crater: Krater
697           feature: Obiekt
698           fell: Hale górskie
699           fjord: Fiord
700           geyser: Gejzer
701           glacier: Lodowiec
702           heath: Wrzosowisko
703           hill: Wzgórze
704           island: Wyspa
705           land: Ląd
706           marsh: Bagno
707           moor: Torfowisko
708           mud: Muł
709           peak: Szczyt
710           point: Punkt
711           reef: Rafa
712           ridge: Grzbiet
713           river: Rzeka
714           rock: Skała
715           scree: Zsypisko
716           scrub: Zagajnik
717           shoal: Mielizna
718           spring: Źródło
719           strait: Cieśnina
720           tree: Drzewo
721           valley: Dolina
722           volcano: Wulkan
723           water: Woda
724           wetland: Obszar podmokły
725           wetlands: Obszary podmokłe
726           wood: Puszcza
727         place: 
728           airport: Lotnisko
729           city: Miasto
730           country: Kraj
731           county: Powiat
732           farm: Farma
733           hamlet: Osada
734           house: Dom
735           houses: Zabudowanie
736           island: Wyspa
737           islet: Wysepka
738           locality: Rejon
739           moor: Torfowisko
740           municipality: Gmina
741           postcode: Kod pocztowy
742           region: Rejon
743           sea: Morze
744           state: Stan
745           subdivision: Dzielnica
746           suburb: Osiedle
747           town: Miasteczko
748           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
749           village: Wieś
750         railway: 
751           abandoned: Dawna linia kolejowa
752           construction: Budowana linia kolejowa
753           disused: Nieczynna trasa kolejowa
754           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
755           funicular: Kolejka linowa
756           halt: Przystanek kolejowy
757           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
758           junction: Węzeł kolejowy
759           level_crossing: Przejazd kolejowy
760           light_rail: Lekka kolej
761           monorail: Kolej jednoszynowa
762           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
763           platform: Peron
764           preserved: Kolej zabytkowa
765           spur: Bocznica kolejowa
766           station: Stacja kolejowa
767           subway: Stacja metra
768           subway_entrance: Wejście na stację metra
769           switch: Zwrotnica
770           tram: Linia tramwajowa
771           tram_stop: Przystanek tramwajowy
772           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
773         shop: 
774           alcohol: Sklep monopolowy
775           apparel: Sklep odzieżowy
776           art: Sklep z dziełami sztuki
777           bakery: Piekarnia
778           beauty: Salon kosmetyczny
779           beverages: Sklep z napojami
780           bicycle: Sklep rowerowy
781           books: Księgarnia
782           butcher: Rzeźnik
783           car: Sklep samochodowy
784           car_dealer: Salon samochodowy
785           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
786           car_repair: Naprawa samochodów
787           carpet: Sklep z dywanami
788           charity: Sklep charytatywny
789           chemist: Drogeria
790           clothes: Sklep odzieżowy
791           computer: Sklep komputerowy
792           confectionery: Cukiernia
793           convenience: Mały sklep wielobranżowy
794           copyshop: Ksero
795           cosmetics: Sklep kosmetyczny
796           department_store: Dom towarowy
797           discount: Sklep z produktami po obniżce
798           doityourself: Sklep budowlany
799           drugstore: Drogeria
800           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
801           electronics: Sklep elektroniczny
802           estate_agent: Biuro nieruchomości
803           farm: Sklep gospodarski
804           fashion: Sklep modelarski
805           fish: Sklep rybny
806           florist: Kwiaciarnia
807           food: Sklep spożywczy
808           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
809           furniture: Sklep meblowy
810           gallery: Galeria
811           garden_centre: Centrum ogrodnicze
812           general: Sklep ogólny
813           gift: Sklep z pamiątkami
814           greengrocer: Warzywniak
815           grocery: Sklep spożywczy
816           hairdresser: Fryzjernia
817           hardware: Sklep ze sprzętem
818           hifi: Hi-Fi
819           insurance: Agent ubezpieczeniowy
820           jewelry: Sklep z biżuterią
821           kiosk: Kiosk
822           laundry: Pralnia
823           mall: Centrum handlowe
824           market: Targowisko
825           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
826           motorcycle: Sklep z motocyklami
827           music: Sklep muzyczny
828           newsagent: Kiosk
829           optician: Optyk
830           organic: Sklep z produktami organicznymi
831           outdoor: Sklep turystyczny
832           pet: Sklep ze zwierzętami
833           photo: Sklep fotograficzny
834           salon: Salon
835           shoes: Sklep obuwniczy
836           shopping_centre: Centrum handlowe
837           sports: Sklep sportowy
838           stationery: Sklep papierniczy
839           supermarket: Supermarket
840           toys: Sklep z zabawkami
841           travel_agency: Biuro podróży
842           video: Sklep filmowy
843           wine: Winiarnia
844         tourism: 
845           alpine_hut: Chata alpejska
846           artwork: Sztuka
847           attraction: Atrakcja turystyczna
848           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
849           cabin: Kabina
850           camp_site: Kemping
851           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
852           chalet: Schronisko
853           guest_house: Pensjonat
854           hostel: Hostel
855           hotel: Hotel
856           information: Informacja turystyczna
857           lean_to: Nachylenie
858           motel: Motel
859           museum: Muzeum
860           picnic_site: Miejsce na piknik
861           theme_park: Park tematyczny
862           valley: Dolina
863           viewpoint: Punkt widokowy
864           zoo: Zoo
865         waterway: 
866           boatyard: Stocznia
867           canal: Kanał
868           connector: Złącze dróg wodnych
869           dam: Tama
870           derelict_canal: Opuszczony kanał
871           ditch: Rów
872           dock: Basen portowy
873           drain: Rów odpływowy
874           lock: Zastawka
875           lock_gate: Śluza
876           mineral_spring: Źródło mineralne
877           mooring: Kotwicowisko
878           rapids: Katarakty
879           river: Rzeka
880           riverbank: Brzeg rzeki
881           stream: Strumień
882           wadi: Starorzecze
883           water_point: Punkt wodny
884           waterfall: Wodospad
885           weir: Jaz
886   javascripts: 
887     map: 
888       base: 
889         cycle_map: Mapa Rowerowa
890         noname: BrakNazwy
891     site: 
892       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
893       edit_tooltip: Edytuje mapę
894       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
895       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
896       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
897       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
898   layouts: 
899     community_blogs: Blogi wspólnoty
900     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
901     copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
902     documentation: Dokumentacja
903     documentation_title: Dokumentacja projektu
904     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap {{link}} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
905     donate_link_text: dokonując darowizny
906     edit: Edycja
907     edit_with: Edytuj w {{editor}}
908     export: Eksport
909     export_tooltip: Eksport danych mapy
910     foundation: Fundacja
911     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
912     gps_traces: Ślady GPS
913     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
914     help: Pomoc
915     help_centre: Centrum pomocy
916     help_title: Witryna pomocy dla projektu
917     history: Zmiany
918     home: główna
919     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
920     inbox: poczta ({{count}})
921     inbox_tooltip: 
922       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
923       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
924       zero: Brak nowych wiadomości
925     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
926     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
927     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
928     intro_3_partners: wiki
929     license: 
930       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
931     log_in: zaloguj się
932     log_in_tooltip: Zaloguj się
933     logo: 
934       alt_text: Logo OpenStreetMap
935     logout: wyloguj
936     logout_tooltip: Wyloguj
937     make_a_donation: 
938       text: Przekaż darowiznę
939       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
940     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
941     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
942     sign_up: zarejestruj
943     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
944     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
945     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
946     user_diaries: Dzienniczki
947     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
948     view: Mapa
949     view_tooltip: Zobacz mapę
950     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
951     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
952     wiki: Wiki
953     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
954   license_page: 
955     foreign: 
956       english_link: oryginalna angielska wersja
957       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a {{english_original_link}}, preferowana jest strona w języku angielskim.
958       title: Informacje o tłumaczeniu
959     native: 
960       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
961       native_link: wersji po polsku
962       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
963       title: O stronie
964   message: 
965     delete: 
966       deleted: Wiadomość usunięta
967     inbox: 
968       date: Nadano
969       from: Od
970       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
971       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
972       outbox: nadawcza
973       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
974       subject: Temat
975       title: Wiadomości odebrane
976       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
977     mark: 
978       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
979       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
980     message_summary: 
981       delete_button: Usuń
982       read_button: Oznacz jako przeczytaną
983       reply_button: Odpowiedz
984       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
985     new: 
986       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
987       body: Treść
988       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
989       message_sent: Wiadomość wysłana
990       send_button: Wyślij
991       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
992       subject: Temat
993       title: Wysyłanie wiadomości
994     no_such_message: 
995       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
996       heading: Nie ma takiej wiadomości
997       title: Nie ma takiej wiadomości
998     no_such_user: 
999       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1000       heading: Nie ma takiego użytkownika
1001       title: Nie ma takiego użytkownika
1002     outbox: 
1003       date: Nadano
1004       inbox: odbiorcza
1005       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
1006       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
1007       outbox: nadawcza
1008       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1009       subject: Temat
1010       title: Wiadomości wysłane
1011       to: Do
1012       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
1013     read: 
1014       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1015       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1016       date: Nadano
1017       from: Od
1018       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1019       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1020       reply_button: Odpowiedz
1021       subject: Temat
1022       title: Czytanie wiadomości
1023       to: Do
1024       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1025       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „{{user}}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1026     reply: 
1027       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „{{user}}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1028     sent_message_summary: 
1029       delete_button: Usuń
1030   notifier: 
1031     diary_comment_notification: 
1032       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1033       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1034       hi: Witaj {{to_user}},
1035       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1036     email_confirm: 
1037       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1038     email_confirm_html: 
1039       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1040       greeting: Cześć,
1041       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1042     email_confirm_plain: 
1043       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1044       greeting: Cześć,
1045       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1046       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1047     friend_notification: 
1048       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na {{befriendurl}}.
1049       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1050       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1051       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1052     gpx_notification: 
1053       and_no_tags: i brak znaczników
1054       and_the_tags: i następujące znaczniki
1055       failure: 
1056         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1057         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1058         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1059         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1060       greeting: Witaj,
1061       success: 
1062         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1063         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1064       with_description: z opisem
1065       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1066     lost_password: 
1067       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1068     lost_password_html: 
1069       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1070       greeting: Witaj,
1071       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1072     lost_password_plain: 
1073       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1074       greeting: Cześć,
1075       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1076       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1077     message_notification: 
1078       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1079       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1080       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1081       hi: Witaj {{to_user}},
1082     signup_confirm: 
1083       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1084     signup_confirm_html: 
1085       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1086       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1087       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1088       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1089       greeting: Cześć!
1090       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1091       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1092       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1093       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1094       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1095       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1096       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1097     signup_confirm_plain: 
1098       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1099       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1100       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1101       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1102       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1103       current_user_2: "tu:"
1104       greeting: Cześć!
1105       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1106       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1107       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1108       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1109       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1110       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1111       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1112       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1113   oauth: 
1114     oauthorize: 
1115       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1116       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1117       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1118       allow_write_api: modyfikuj mapę
1119       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1120       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1121       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1122       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1123     revoke: 
1124       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1125   oauth_clients: 
1126     edit: 
1127       submit: Edytuj
1128     form: 
1129       required: Wymagane
1130     index: 
1131       application: Nazwa aplikacji
1132       my_apps: Programy klienckie
1133       my_tokens: Zarejestrowane programy
1134       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1135       revoke: Odwołaj!
1136       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1137     show: 
1138       edit: Edytuj szczegóły
1139   site: 
1140     edit: 
1141       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1142       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1143       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1144       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1145       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1146       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1147       user_page_link: stronie użytkownika
1148     index: 
1149       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1150       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1151       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1152       license: 
1153         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1154         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1155         project_name: projektu OpenStreetMap
1156       permalink: Permalink
1157       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1158       shortlink: Shortlink
1159     key: 
1160       map_key: Legenda
1161       map_key_tooltip: Legenda mapy
1162       table: 
1163         entry: 
1164           admin: Granica administracyjna
1165           allotments: Ogródki działkowe
1166           apron: 
1167             - Płyta lotniska
1168             - terminal
1169           bridge: Czarny obrys – most
1170           bridleway: Ścieżka dla koni
1171           brownfield: Teren powyburzeniowy
1172           building: Ważny budynek
1173           byway: Droga boczna
1174           cable: 
1175             - Kolej linowa
1176             - wyciąg krzesełkowy
1177           cemetery: Cmentarz
1178           centre: Centrum sportowe
1179           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1180           common: 
1181             - Pole
1182             - łąka
1183           construction: Drogi w budowie
1184           cycleway: Ścieżka rowerowa
1185           destination: Dostęp do punktu docelowego
1186           farm: Gospodarstwo rolne
1187           footway: Chodnik
1188           forest: Las
1189           golf: Pole golfowe
1190           heathland: Wrzosowisko
1191           industrial: Teren przemysłowy
1192           lake: 
1193             - Jezioro
1194             - rezerwuar
1195           military: Teren wojskowy
1196           motorway: Autostrada
1197           park: Park
1198           permissive: Możliwy wstęp
1199           pitch: Boisko sportowe
1200           primary: Droga pierwszorzędna
1201           private: Wstęp prywatny
1202           rail: Tory kolejowe
1203           reserve: Rezerwat przyrody
1204           resident: Teren mieszkalny
1205           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1206           runway: 
1207             - Pas startowy
1208             - kołowania
1209           school: 
1210             - Szkoła
1211             - uniwersytet
1212           secondary: Droga drugorzędna
1213           station: Dworzec kolejowy
1214           subway: Metro
1215           summit: 
1216             - Góra
1217             - szczyt
1218           tourist: Atrakcja turystyczna
1219           track: Ścieżka
1220           tram: 
1221             - Lekka kolej
1222             - tramwaj
1223           trunk: Droga główna
1224           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1225           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1226           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1227           wood: Puszcza
1228     search: 
1229       search: Szukaj
1230       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1231       submit_text: →
1232       where_am_i: Gdzie jestem?
1233       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1234     sidebar: 
1235       close: Zamknij
1236       search_results: Wyniki wyszukiwania
1237   time: 
1238     formats: 
1239       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1240   trace: 
1241     create: 
1242       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1243       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1244     delete: 
1245       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1246     edit: 
1247       description: "Opis:"
1248       download: pobierz
1249       edit: edytuj
1250       filename: "Nazwa pliku:"
1251       heading: Edycja śladu {{name}}
1252       map: mapa
1253       owner: "Autor:"
1254       points: "Punkty:"
1255       save_button: Zapisz zmiany
1256       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1257       tags: "Znaczniki:"
1258       tags_help: rozdzielone przecinkami
1259       title: Edycja śladu {{name}}
1260       uploaded_at: "Załadowano:"
1261       visibility: "Widoczność:"
1262       visibility_help: co to znaczy?
1263     list: 
1264       public_traces: Publiczne ślady GPS
1265       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1266       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1267       your_traces: Twoje ślady GPS
1268     make_public: 
1269       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1270     no_such_user: 
1271       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1272       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1273       title: Nie ma takiego użytkownika
1274     offline: 
1275       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1276       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1277     offline_warning: 
1278       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1279     trace: 
1280       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1281       by: utworzony przez użytkownika
1282       count_points: "{{count}} punktów"
1283       edit: edycja
1284       edit_map: Edytuj Mapę
1285       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1286       in: w
1287       map: mapa
1288       more: więcej
1289       pending: OCZEKUJE
1290       private: PRYWATNY
1291       public: PUBLICZNY
1292       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1293       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1294       view_map: Pokaż mapę
1295     trace_form: 
1296       description: Opis
1297       help: Pomoc
1298       tags: Znaczniki
1299       tags_help: rozdzielone przecinkami
1300       upload_button: Wgrywaj
1301       upload_gpx: Plik GPX
1302       visibility: Widoczność
1303       visibility_help: co to znaczy?
1304     trace_header: 
1305       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1306       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1307       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1308       upload_trace: Wyślij ślad
1309     trace_optionals: 
1310       tags: Znaczniki
1311     trace_paging_nav: 
1312       next: Następny &raquo;
1313       previous: "&laquo; Poprzedni"
1314       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1315     view: 
1316       delete_track: Wykasuj ten ślad
1317       description: "Opis:"
1318       download: pobierz
1319       edit: edycja
1320       edit_track: Edytuj ten ślad
1321       filename: "Plik:"
1322       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1323       map: mapa
1324       none: Brak
1325       owner: "Autor:"
1326       pending: OCZEKUJE
1327       points: "Punktów:"
1328       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1329       tags: "Znaczniki:"
1330       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1331       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1332       uploaded: "Dodano:"
1333       visibility: "Widoczność:"
1334     visibility: 
1335       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1336       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1337       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1338       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1339   user: 
1340     account: 
1341       contributor terms: 
1342         link text: co to jest?
1343       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1344       delete image: Usuń obecną grafikę
1345       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1346       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1347       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1348       home location: "Lokalizacja domowa:"
1349       image: "Grafika:"
1350       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1351       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1352       latitude: "Szerokość:"
1353       longitude: "Długość geograficzna:"
1354       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1355       my settings: Moje ustawienia
1356       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1357       new image: Dodaj grafikę
1358       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1359       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1360       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1361       profile description: "Opis profilu:"
1362       public editing: 
1363         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1364         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1365         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1366         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1367         enabled link text: co to jest?
1368         heading: "Edycje publiczne:"
1369       public editing note: 
1370         heading: Publiczna edycja
1371         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1372       replace image: Zmień obecną grafikę
1373       return to profile: Powrót do profilu.
1374       save changes button: Zapisz zmiany
1375       title: Zmiana ustawień konta
1376       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1377     confirm: 
1378       already active: To konto zostało potwierdzone.
1379       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1380       button: Potwierdzam
1381       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1382       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1383       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1384       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1385     confirm_email: 
1386       button: Potwierdzam
1387       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1388       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1389       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1390       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1391     confirm_resend: 
1392       failure: Brak użytkownika {{name}}.
1393     filter: 
1394       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1395     go_public: 
1396       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1397     list: 
1398       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1399       heading: Użytkownicy
1400       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1401       title: Użytkownicy
1402     login: 
1403       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="{{reconfirm}}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1404       account suspended: Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.<br />Skontaktuj się proszę z {{webmaster}}em, jeśli chcesz to omówić.
1405       already have: Masz już konto OpenStreetMap? Zaloguj się.
1406       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1407       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1408       create_account: załóż konto
1409       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1410       heading: Logowanie
1411       login_button: Zaloguj się
1412       lost password link: Zapomniane hasło?
1413       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1414       password: "Hasło:"
1415       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1416       register now: Zarejestruj się
1417       remember: "Pamiętaj mnie:"
1418       title: Logowanie
1419       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1420       webmaster: webmaster
1421     logout: 
1422       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1423       logout_button: Wyloguj
1424       title: Wyloguj
1425     lost_password: 
1426       email address: "Adres e-mail:"
1427       heading: Zapomniałeś hasła?
1428       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1429       new password button: Wyczyść hasło
1430       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1431       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1432       title: zgubione hasło
1433     make_friend: 
1434       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1435       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1436       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1437     new: 
1438       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1439       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1440       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1441       continue: Kontynuuj
1442       display name: "Przyjazna nazwa:"
1443       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1444       email address: "Adres e-mail:"
1445       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1446       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres {{email}} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1447       heading: Zakładanie konta
1448       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1449       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1450       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1451       password: "Hasło:"
1452       title: Nowe konto
1453     no_such_user: 
1454       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1455       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1456       title: Nie znaleziono użytkownika
1457     popup: 
1458       friend: Znajomy
1459       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1460       your location: Twoje położenie
1461     remove_friend: 
1462       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1463       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1464     reset_password: 
1465       confirm password: Potwierdź hasło
1466       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1467       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1468       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1469       password: Hasło
1470       reset: Resetuj hasło
1471       title: zresetuj hasło
1472     set_home: 
1473       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1474     suspended: 
1475       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z {{webmaster}}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1476       heading: Konto zawieszone
1477       title: Konto zawieszone
1478       webmaster: webmaster
1479     terms: 
1480       agree: Akceptuję
1481       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1482       consider_pd_why: co to oznacza?
1483       decline: Nie akceptuję
1484       heading: Warunki współtworzenia
1485       legale_names: 
1486         france: Francja
1487         italy: Włochy
1488         rest_of_world: Reszta świata
1489       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1490       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1491       title: Warunki współtworzenia
1492     view: 
1493       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1494       add as friend: dodaj do znajomych
1495       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1496       block_history: otrzymane blokady
1497       blocks by me: nałożone blokady
1498       blocks on me: otrzymane blokady
1499       confirm: Potwierdź
1500       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1501       create_block: zablokuj tego użytkownika
1502       created from: "Stworzony z:"
1503       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1504       delete_user: usuń to konto
1505       description: Opis
1506       diary: dziennik
1507       edits: edycje
1508       email address: Adres e‐mail
1509       hide_user: ukryj tego użytkownika
1510       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1511       km away: "{{count}}km stąd"
1512       latest edit: "Ostatnia edycja {{ago}}:"
1513       m away: "{{count}}m stąd"
1514       mapper since: "Mapuje od:"
1515       moderator_history: nałożone blokady
1516       my diary: mój dziennik
1517       my edits: moje zmiany
1518       my settings: moje ustawienia
1519       my traces: moje ślady
1520       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1521       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1522       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1523       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1524       oauth settings: ustawienia oauth
1525       remove as friend: usuń ze znajomych
1526       role: 
1527         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1528         grant: 
1529           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1530           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1531         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1532         revoke: 
1533           administrator: Cofnij dostęp administratora
1534           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1535       send message: wyślij wiadomość
1536       settings_link_text: stronie ustawień
1537       spam score: "Punktacja spamu:"
1538       status: "Stan:"
1539       traces: ślady
1540       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1541       user location: Lokalizacja użytkownika
1542       your friends: Twoi znajomi
1543   user_block: 
1544     blocks_by: 
1545       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1546       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1547       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1548     create: 
1549       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1550       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1551       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1552     edit: 
1553       back: Zobacz wszystkie blokady
1554       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1555       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1556       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1557       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1558       show: Zobacz tę blokadę
1559       submit: Uaktualnij blokadę
1560       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1561     filter: 
1562       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1563       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1564       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1565     helper: 
1566       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1567       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1568       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1569     index: 
1570       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1571       heading: Lista blokad użytkowników
1572       title: Blokady użytkownika
1573     model: 
1574       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1575       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1576     new: 
1577       back: Zobacz wszystkie blokady
1578       submit: Utwórz blokadę
1579     not_found: 
1580       back: Powrót do spisu
1581       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1582     partial: 
1583       confirm: Na pewno?
1584       creator_name: Twórca
1585       display_name: Zablokowany użytkownik
1586       edit: Edytuj
1587       not_revoked: (nie odwołana)
1588       reason: Powód blokady
1589       revoke: Odwołaj
1590       revoker_name: Odwołana przez
1591       show: Pokaż
1592       status: Status
1593     period: 
1594       one: 1 godzina
1595       other: "{{count}} godzin"
1596     revoke: 
1597       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1598       flash: Blokada została odwołana.
1599       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1600       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1601       revoke: Odwołaj
1602       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1603       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1604     show: 
1605       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1606       confirm: Na pewno?
1607       edit: Edytuj
1608       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1609       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1610       reason: Przyczyna blokady
1611       revoke: Odwołaj
1612       revoker: Cofający uprawnienia
1613       show: Pokaż
1614       status: Status
1615       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1616       time_past: Zakończona {{time}} temu
1617       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1618     update: 
1619       success: Blokada zaktualizowana.
1620   user_role: 
1621     filter: 
1622       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1623       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1624       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1625       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1626     grant: 
1627       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1628       confirm: Potwierdź
1629       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1630       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1631       title: Potwierdź przyznawanie roli
1632     revoke: 
1633       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1634       confirm: Potwierdź
1635       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1636       heading: Potwierdź cofanie roli
1637       title: Potwierdź cofanie roli