Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     list:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     list:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     view:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   export:
327     title: Eksporter
328     start:
329       area_to_export: Område som skal eksporterast
330       manually_select: Vel eit anna område manuelt
331       format_to_export: Format for eksport
332       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
333       map_image: Kartblad (viser standard laget)
334       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
335       licence: Lisens
336       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
337         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
338       too_large:
339         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
340           Zoom inn eller vel eit mindre område.
341         planet:
342           title: Planet OSM
343         other:
344           title: Andre kjelder
345       options: Val
346       format: Format
347       scale: Skala
348       max: maks
349       image_size: Bildestørrelse
350       zoom: Zoom
351       add_marker: Legg til ein markør på kartet
352       latitude: 'Brei:'
353       longitude: 'Len:'
354       output: Utdata
355       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
356       export_button: Eksporter
357   geocoder:
358     search:
359       title:
360         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
361         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
362           Postcode</a>
363         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
364         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
365           Nominatim</a>
366         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
367         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
368           Nominatim</a>
369         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370     search_osm_nominatim:
371       prefix_format: '%{name}'
372       prefix:
373         aerialway:
374           cable_car: Kabelbane
375           chair_lift: Stolheis
376           drag_lift: Skitrekk
377           gondola: Gondolheis
378           station: Fjellheisstasjon
379         aeroway:
380           aerodrome: Flyplass
381           apron: Flyrampe
382           gate: Gate
383           helipad: Helikopterplass
384           runway: Rullebane
385           taxiway: Taksebane
386           terminal: Terminal
387         amenity:
388           animal_shelter: Dyrehospits
389           arts_centre: Kunstsenter
390           atm: Minibank
391           bank: Bank
392           bar: Bar
393           bbq: Grill
394           bench: Benk
395           bicycle_parking: Sykkelparkering
396           bicycle_rental: Sykkelutleige
397           biergarten: Uteservering
398           boat_rental: Båtutleige
399           brothel: Bordell
400           bureau_de_change: Vekslingskontor
401           bus_station: Busstasjon
402           cafe: Kafé
403           car_rental: Bilutleige
404           car_sharing: Bildeling
405           car_wash: Bilvask
406           casino: Kasino
407           charging_station: Ladestation
408           childcare: Barnepass
409           cinema: Kino
410           clinic: Klinikk
411           clock: Klokke
412           college: Høgskule
413           community_centre: Samfunnshus
414           courthouse: Rettsbygning
415           crematorium: Krematorium
416           dentist: Tannlege
417           doctors: Legar
418           drinking_water: Drikkevatn
419           driving_school: Køyreskule
420           embassy: Ambassade
421           fast_food: Hurtigmat
422           ferry_terminal: Ferjeterminal
423           fire_station: Brannstasjon
424           food_court: Serveringsstadar
425           fountain: Fontene
426           fuel: Drivstoff
427           gambling: Gambling
428           grave_yard: Gravlund
429           hospital: Sjukehus
430           hunting_stand: Jaktbod
431           ice_cream: Iskrem
432           kindergarten: Barnehage
433           library: Bibliotek
434           marketplace: Marknadsplass
435           monastery: Kloster
436           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
437           nightclub: Nattklubb
438           nursing_home: Pleieheim
439           office: Kontor
440           parking: Parkeringsplass
441           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
442           pharmacy: Apotek
443           place_of_worship: Religiøst hus
444           police: Politi
445           post_box: Postboks
446           post_office: Postkontor
447           preschool: Førskule
448           prison: Fengsel
449           pub: Pub
450           public_building: Offentleg bygning
451           recycling: Resirkuleringspunkt
452           restaurant: Restaurant
453           retirement_home: Gamleheim
454           sauna: Sauna
455           school: Skule
456           shelter: Tilfluktsrom
457           shop: Butikk
458           shower: Dusj
459           social_centre: Samfunnshus
460           social_club: Sosial klubb
461           social_facility: Sosialteneste
462           studio: Studio
463           swimming_pool: Symjebaseng
464           taxi: Drosje
465           telephone: Offentleg telefon
466           theatre: Teater
467           toilets: Toalett
468           townhall: Rådhus
469           university: Universitet
470           vending_machine: Vareautomat
471           veterinary: Veterinærklinikk
472           village_hall: Forsamlingshus
473           waste_basket: Søppelkasse
474           waste_disposal: Avfallshandtering
475           youth_centre: Ungdomssenter
476         boundary:
477           administrative: Administrativ grense
478           census: Folketeljingsgrense
479           national_park: Nationalpark
480           protected_area: Verna område
481         bridge:
482           aqueduct: Akvadukt
483           suspension: Hengebru
484           swing: Svingbru
485           viaduct: Viadukt
486           "yes": Bru
487         building:
488           "yes": Bygning
489         craft:
490           brewery: Bryggeri
491           carpenter: Tømrar
492           electrician: Elektrikar
493           gardener: Gartnar
494           painter: Målar
495           photographer: Fotograf
496           plumber: Røyrleggjar
497           shoemaker: Skomakar
498           tailor: Skreddar
499           "yes": Handverkbutikk
500         emergency:
501           ambulance_station: Ambulansestasjon
502           defibrillator: Hjartestartar
503           landing_site: Nødlandingsplass
504           phone: Nødtelefon
505         highway:
506           abandoned: Forlaten motorveg
507           bridleway: Rideveg
508           bus_guideway: Leidde bussfelt
509           bus_stop: Busstopp
510           construction: Motorveg under konstruksjon
511           cycleway: Sykkelsti
512           elevator: Heis
513           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
514           footway: Gangsti
515           ford: Vadestad
516           living_street: Gatetun
517           milestone: Milestolpe
518           motorway: Motorveg
519           motorway_junction: Motorvegkryss
520           motorway_link: Veg til motorveg
521           path: Sti
522           pedestrian: Gangveg
523           platform: Perrong
524           primary: Primær veg
525           primary_link: Primær veg
526           proposed: Føreslått veg
527           raceway: Racerbane
528           residential: Bustadveg
529           rest_area: Rasteplass
530           road: Veg
531           secondary: Sekundær veg
532           secondary_link: Sekundær veg
533           service: Tjenesteveg
534           services: Motorveitjenester
535           speed_camera: Fotoboks
536           steps: Trapper
537           street_lamp: Gatelykt
538           tertiary: Tertiær veg
539           tertiary_link: Kommunal veg
540           track: Sti
541           traffic_signals: Trafikklys
542           trail: Sti
543           trunk: Hovedveg
544           trunk_link: Hovedveg
545           unclassified: Uklassifisert veg
546           "yes": Veg
547         historic:
548           archaeological_site: Arkeologisk plass
549           battlefield: Slagmark
550           boundary_stone: Grensestein
551           building: Historisk bygning
552           bunker: Bunker
553           castle: Slott
554           church: Kyrkje
555           city_gate: Byport
556           citywalls: Bymurar
557           fort: Fort
558           heritage: Verdsarvsstad
559           house: Hus
560           icon: Ikon
561           manor: Herregard
562           memorial: Minne
563           mine: Gruve
564           monument: Monument
565           roman_road: Romersk veg
566           ruins: Ruinar
567           stone: Stein
568           tomb: Grav
569           tower: Tårn
570           wayside_cross: Vegkant kross
571           wayside_shrine: Vegkant alter
572           wreck: Vrak
573         junction:
574           "yes": Kryss
575         landuse:
576           allotments: Kolonihagar
577           basin: Elveområde
578           brownfield: Tidlegare industriområde
579           cemetery: Gravplass
580           commercial: Kommersielt område
581           conservation: Freda
582           construction: Kontruksjon
583           farm: Gard
584           farmland: Jordbruksland
585           farmyard: Gardstun
586           forest: Skog
587           garages: Garasjar
588           grass: Gras
589           greenfield: Ikkje-utvikla område
590           industrial: Industriområde
591           landfill: Landfylling
592           meadow: Eng
593           military: Militært område
594           mine: Gruve
595           orchard: Frukthage
596           quarry: Steinbrot
597           railway: Jernbane
598           recreation_ground: Idrettsplass
599           reservoir: Reservoar
600           reservoir_watershed: Nedbørfelt
601           residential: Boligområde
602           retail: Detaljsalg
603           road: Vegområde
604           village_green: landsbypark
605           vineyard: Vingård
606           "yes": Arealbruk
607         leisure:
608           beach_resort: Badestrand
609           bird_hide: Fugletårn
610           common: Allmenning
611           dog_park: Hundepark
612           fishing: Fiskeområde
613           fitness_centre: Treningssenter
614           fitness_station: Trenings studio
615           garden: Hage
616           golf_course: Golfbane
617           horse_riding: Riding
618           ice_rink: Skøytebane
619           marina: Båthavn
620           miniature_golf: Minigolf
621           nature_reserve: Naturreservat
622           park: Park
623           pitch: Sportsarena
624           playground: Leikeplass
625           recreation_ground: Idrettsplass
626           resort: Feriestad
627           sauna: Badstu
628           slipway: Slipp
629           sports_centre: Sportssenter
630           stadium: Stadion
631           swimming_pool: Symjebaseng
632           track: Laupebane
633           water_park: Vannpark
634           "yes": Fritid
635         man_made:
636           lighthouse: Fyr
637           pipeline: Røyrleidning
638           tower: Tårn
639           works: Fabrikk
640           "yes": Menneskeskapt
641         military:
642           airfield: Militær flyplass
643           barracks: Kaserner
644           bunker: Bunker
645         mountain_pass:
646           "yes": Fjellovergang
647         natural:
648           bay: Bukt
649           beach: Strand
650           cape: Nes
651           cave_entrance: Holeinngang
652           cliff: Klippe
653           crater: Krater
654           dune: Sanddyne
655           fell: Fjellskrent
656           fjord: Fjord
657           forest: Skog
658           geyser: Geysir
659           glacier: Isbre
660           grassland: Grasslette
661           heath: Vidde
662           hill: Ås
663           island: Øy
664           land: Land
665           marsh: Sump
666           moor: Myr
667           mud: Gjørme
668           peak: Topp
669           point: Punkt
670           reef: Rev
671           ridge: Rygg
672           rock: Stein
673           saddle: Sal
674           sand: Sand
675           scree: Ur
676           scrub: Kratt
677           spring: Kjelde
678           stone: Stein
679           strait: Stred
680           tree: Tre
681           valley: Dal
682           volcano: Vulkan
683           water: Vatn
684           wetland: Våtmark
685           wood: Skog
686         office:
687           accountant: Revisor
688           administrative: Administrasjon
689           architect: Arkitekt
690           company: Bedrift
691           employment_agency: Bemanningsbedrift
692           estate_agent: Eiendomsmeglar
693           government: Statlig kontor
694           insurance: Forsikringskontor
695           lawyer: Advokat
696           ngo: Ikkje-statlig kontor
697           telecommunication: Telefonkontor
698           travel_agent: Reisebyrå
699           "yes": Kontor
700         place:
701           allotments: Kolonihagar
702           city: By
703           country: Land
704           county: Fylke
705           farm: Gard
706           hamlet: Grend
707           house: Hus
708           houses: Hus
709           island: Øy
710           islet: Holme
711           isolated_dwelling: Ensleg bostad
712           locality: Plass
713           municipality: Kommune
714           neighbourhood: Nabolag
715           postcode: Postnummer
716           region: Område
717           sea: Hav
718           state: Delstat
719           subdivision: Underavdeling
720           suburb: Forstad
721           town: Tettstad
722           unincorporated_area: Kommunefritt område
723           village: Landsby
724           "yes": Stad
725         railway:
726           abandoned: Forlatt jernbane
727           construction: Jernbane under konstruksjon
728           disused: Nedlagt jernbane
729           funicular: Kabelbane
730           halt: Togstopp
731           junction: Jernbanekryss
732           level_crossing: Planovergang
733           light_rail: Bybane
734           miniature: Miniatyrjernbane
735           monorail: Enskinnebane
736           narrow_gauge: Smalsporjernbane
737           platform: Jernbaneperrong
738           preserved: Verna jernbane
739           proposed: Føreslått jernbane
740           spur: Jernbaneforgrening
741           station: Jernbanestasjon
742           stop: Jernbanestopp
743           subway: T-bane
744           subway_entrance: T-baneinngang
745           switch: Sporveksel
746           tram: Sporveg
747           tram_stop: Trikkestopp
748         shop:
749           alcohol: Utanfor lisens
750           antiques: Antikviteter
751           art: Kunstbutikk
752           bakery: Bakeri
753           beauty: Skjønnheitssalong
754           beverages: Drikkevarebutikk
755           bicycle: Sykkelbutikk
756           books: Bokhandel
757           boutique: Luksusforretning
758           butcher: Slaktar
759           car: Bilbutikk
760           car_parts: Bildeler
761           car_repair: Bilverkstad
762           carpet: Teppebutikk
763           charity: Veldedighetsbutikk
764           chemist: Kjemiker
765           clothes: Klesbutikk
766           computer: Databutikk
767           confectionery: Konditori
768           convenience: Nærbutikk
769           copyshop: Kopieringsbutikk
770           cosmetics: Kosmetikkforretning
771           deli: Delikatessebutikk
772           department_store: Varehus
773           discount: Tilbudsbutikk
774           doityourself: Gjer-det-sjølv
775           dry_cleaning: Renseri
776           electronics: Elektronikkforretning
777           estate_agent: Eiendomsmegler
778           farm: Gardsbutikk
779           fashion: Motebutikk
780           fish: Fiskebutikk
781           florist: Blomsterbutikk
782           food: Matbutikk
783           funeral_directors: Begravelsesforretning
784           furniture: Møbler
785           gallery: Galleri
786           garden_centre: Hagesenter
787           general: Landhandel
788           gift: Gåvebutikk
789           greengrocer: Grønsakshandel
790           grocery: Daglegvarebutikk
791           hairdresser: Frisør
792           hardware: Jernvarehandel
793           hifi: Hi-fi
794           jewelry: Gullsmed
795           kiosk: Kiosk
796           laundry: Vaskeri
797           mall: Kjøpesenter
798           market: Marknad
799           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
800           motorcycle: Motorsykkelbutikk
801           music: Musikkbutikk
802           newsagent: Nyhetsbyrå
803           optician: Optikar
804           organic: Organisk matbutikk
805           outdoor: Utandørs butikk
806           pet: Dyrebutikk
807           pharmacy: Apotek
808           photo: Fotobutikk
809           second_hand: Bruktbutikk
810           shoes: Skobutikk
811           sports: Sportsbutikk
812           stationery: Papirbutikk
813           supermarket: Supermarked
814           tailor: Skreddar
815           toys: Leikebutikk
816           travel_agency: Reisebyrå
817           video: Videobutikk
818           wine: Utanfor lisens
819           "yes": Butikk
820         tourism:
821           alpine_hut: Fjellhytte
822           apartment: Leilegheit
823           artwork: Kunstverk
824           attraction: Attraksjon
825           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
826           cabin: Hytte
827           camp_site: Teltplass
828           caravan_site: Campingplass
829           chalet: Fjellhytte
830           gallery: Galleri
831           guest_house: Gjestehus
832           hostel: Vandrerhjem
833           hotel: Hotell
834           information: Informasjon
835           motel: Motell
836           museum: Museum
837           picnic_site: Piknikplass
838           theme_park: Fornøyelsespark
839           viewpoint: Utsiktspunkt
840           zoo: Dyrepark
841         tunnel:
842           culvert: Stikkrenne
843           "yes": Tunnel
844         waterway:
845           artificial: Kunstig vassdrag
846           boatyard: Båtverft
847           canal: Kanal
848           dam: Demning
849           derelict_canal: Nedlagt kanal
850           ditch: Grøft
851           dock: Dokk
852           drain: Avløp
853           lock: Sluse
854           lock_gate: Sluseport
855           mooring: Fortøyning
856           rapids: Bank
857           river: Elv
858           stream: Straum
859           wadi: Elveleie
860           waterfall: Foss
861           weir: Overløpskant
862           "yes": Vassveg
863       admin_levels:
864         level2: Riksgrense
865         level4: Statsgrense
866         level5: Regiongrense
867         level8: Bygrense
868         level9: Landsbygrense
869         level10: Forstadsgrense
870     description:
871       title:
872         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
873           Nominatim</a>
874         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
875       types:
876         cities: Byar
877         towns: Småbyar
878         places: Stader
879     results:
880       no_results: Ingen resultat funne
881       more_results: Fleire resultat
882   layouts:
883     project_name:
884       title: OpenStreetMap
885       h1: OpenStreetMap
886     logo:
887       alt_text: OpenStreetMap-logo
888     home: heim
889     logout: Logg ut
890     log_in: Logg inn
891     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
892     sign_up: Registrer deg
893     start_mapping: Start kartlegging
894     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
895     edit: Rediger
896     history: Historikk
897     export: Eksporter
898     data: Data
899     export_data: Eksportar data
900     gps_traces: GPS-spor
901     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
902     user_diaries: Brukardagbok
903     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
904     edit_with: Rediger med %{editor}
905     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
906     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
907     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
908       og gratis å bruke, med ein open lisens.
909     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
910     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
911     partners_ucl: UCL VR-senteret
912     partners_ic: Imperial College London
913     partners_bytemark: Bytemark Hosting
914     partners_partners: partnarar
915     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
916       vedlikeholdsarbeid vert utført.
917     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
918       vedlikehaldsarbeid.
919     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
920       maskinvareoppgraderinger).
921     help: Hjelp
922     about: Om
923     copyright: Opphavsrett
924     community: Samfunnet
925     community_blogs: Bloggar
926     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
927     foundation: Stifting
928     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
929     make_a_donation:
930       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
931       text: Gje pengegåve
932     learn_more: Les meir
933     more: Meir
934   license_page:
935     foreign:
936       title: Om denne omsetjinga
937       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
938         har den engelske versjonen presedens
939       english_link: den engelske originalen
940     native:
941       title: Om denne sida
942       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til
943         den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
944         og %{mapping_link}.
945       native_link: Nynorsk versjon
946       mapping_link: start kartlegging
947     legal_babble:
948       title_html: Opphavsrett og lisensar
949       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a
950         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database
951         License</a> (ODbL).
952       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa
953         våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom
954         du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
955         under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
956         \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
957       intro_3_html: |-
958         Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
959            Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
960       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
961       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
962       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
963         Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
964         under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
965         sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
966         du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg
967         (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
968         (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
969         og dersom relevant, til creativecommons.org.
970       credit_3_html: |-
971         For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
972         Til dømes:
973       attribution_example:
974         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
975         title: Døme på kjeldehenvising
976       more_title_html: Finn ut meir
977       more_1_html: |-
978         Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
979           FAQ-en</a>.
980       more_2_html: |-
981         Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
982           gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
983
984           Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
985           <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
986           og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
987       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
988       contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
989         inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
990         bland anna frå:'
991       contributors_at_html: |-
992         <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
993            <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
994            <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
995            <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
996            Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
997       contributors_ca_html: |-
998         <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
999            GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1000            Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1001            Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1002            Statistics Canada).
1003       contributors_fr_html: |-
1004         <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1005            Direction Générale des Impôts.
1006       contributors_nl_html: |-
1007         <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1008            (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1009            <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1010            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1011       contributors_nz_html: |-
1012         <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1013            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1014       contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1015         Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1016       contributors_gb_html: |-
1017         <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1018            Survey data © Crown copyright og database-rettar
1019            2010-12.
1020       contributors_footer_1_html: |2-
1021           For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1022           OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1023           sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1024       contributors_footer_2_html: |2-
1025           Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1026           dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1027           godtek noko erstatningsansvar.
1028       infringement_title_html: Illegal kopiering
1029       infringement_1_html: |-
1030         OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1031           uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1032       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1033         inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår
1034         <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1035         \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1036         skjema</a>."
1037   welcome_page:
1038     title: Velkomen!
1039     whats_on_the_map:
1040       title: Kva som finst på kartet
1041     basic_terms:
1042       title: Grunnleggande termar
1043     rules:
1044       title: Reglar!
1045     questions:
1046       title: Spørsmål?
1047     start_mapping: Start kartlegging
1048     add_a_note:
1049       title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1050   fixthemap:
1051     title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1052     how_to_help:
1053       title: Korleis hjelpe til
1054       join_the_community:
1055         title: Ver med i fellesskapen
1056     other_concerns:
1057       title: Andre problemstillingar
1058   help_page:
1059     title: Få hjelp
1060     welcome:
1061       url: /velkommen
1062       title: Velkomen til OSM
1063     beginners_guide:
1064       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1065       title: Hjelp for nybegynnarar
1066       description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1067     help:
1068       url: https://help.openstreetmap.org/
1069       title: help.openstreetmap.org
1070       description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1071         til OSM.
1072     mailing_lists:
1073       title: E-postlister
1074     forums:
1075       title: Forum
1076     irc:
1077       title: IRC
1078     switch2osm:
1079       title: switch2osm
1080     wiki:
1081       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1082       title: wiki.openstreetmap.org
1083   about_page:
1084     next: Neste
1085     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1086     local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1087     community_driven_title: Fellesskapsdrive
1088     open_data_title: Opne Data
1089     legal_title: Juridisk
1090     partners_title: Partnarar
1091   notifier:
1092     diary_comment_notification:
1093       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
1094       hi: Hei %{to_user},
1095       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
1096         med emnet %{subject}:'
1097       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
1098         eller svare på %{replyurl}
1099     message_notification:
1100       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1101       hi: Hei %{to_user},
1102       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
1103         %{subject}:'
1104     friend_notification:
1105       hi: Hei %{to_user},
1106       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
1107       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
1108       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1109       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1110     gpx_notification:
1111       greeting: Hei,
1112       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1113       with_description: med skildring
1114       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
1115       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1116       failure:
1117         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
1118         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
1119         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
1120           unngå
1121         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
1122         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1123       success:
1124         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
1125         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
1126           punkt.
1127     signup_confirm:
1128       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
1129       greeting: Hei der!
1130       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1131       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
1132         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
1133         din:'
1134       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
1135         igang.
1136     email_confirm:
1137       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
1138     email_confirm_plain:
1139       greeting: Hei,
1140       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1141     email_confirm_html:
1142       greeting: Hei,
1143       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
1144         %{server_url} til %{new_address}.
1145       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
1146         endringa.
1147     lost_password:
1148       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
1149     lost_password_plain:
1150       greeting: Hei,
1151       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
1152         passordet.
1153     lost_password_html:
1154       greeting: Hei,
1155       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
1156         knytt til denne e-postadressa.
1157       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
1158         ditt.
1159     note_comment_notification:
1160       anonymous: Ein anonym brukar
1161       greeting: Hei,
1162       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1163     changeset_comment_notification:
1164       hi: Hei %{to_user},
1165       greeting: Hei,
1166       commented:
1167         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
1168         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1169   message:
1170     inbox:
1171       title: Innboks
1172       my_inbox: Min innboks
1173       outbox: utboks
1174       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1175       new_messages:
1176         one: '%{count} ny melding'
1177         other: '%{count} nye meldingar'
1178       old_messages:
1179         one: '%{count} gamal melding'
1180         other: '%{count} gamle meldingar'
1181       from: Frå
1182       subject: Emne
1183       date: Dato
1184       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1185         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1186       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1187     message_summary:
1188       unread_button: Marker som ulese
1189       read_button: Marker som lese
1190       reply_button: Svar
1191       delete_button: Slett
1192     new:
1193       title: Send melding
1194       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1195       subject: Emne
1196       body: Kropp
1197       send_button: Send
1198       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1199       message_sent: Melding sendt
1200       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1201         du prøver å sende fleire.
1202     no_such_message:
1203       title: Inga melding funne
1204       heading: Inga melding funne
1205       body: Det er inga melding med den ID-en.
1206     outbox:
1207       title: Utboks
1208       my_inbox: Min %{inbox_link}
1209       inbox: innboks
1210       outbox: utboks
1211       messages:
1212         one: Du har %{count} sendt melding
1213         other: Du har %{count} sendte meldingar
1214       to: Til
1215       subject: Emne
1216       date: Dato
1217       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1218         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1219       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1220     reply:
1221       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1222         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1223     read:
1224       title: Les melding
1225       from: Frå
1226       subject: Emne
1227       date: Dato
1228       reply_button: Svar
1229       unread_button: Marker som ulese
1230       delete_button: Slett
1231       back: Tilbake
1232       to: Til
1233       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1234         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1235     sent_message_summary:
1236       delete_button: Slett
1237     mark:
1238       as_read: Melding markert som lese
1239       as_unread: Melding markert som ulese
1240     delete:
1241       deleted: Melding sletta
1242   site:
1243     index:
1244       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1245         av JavaScript.
1246       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1247       permalink: Permanent lenkje
1248       shortlink: Kort lenkje
1249       createnote: Legg til ein notis
1250       license:
1251         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1252       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1253         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1254     edit:
1255       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1256       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1257         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1258       user_page_link: brukarside
1259       anon_edits: (%{link})
1260       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1261       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1262         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1263         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1264         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1265       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1266         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1267         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1268       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1269       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1270         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1271       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1272       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1273         for denne eigenskapen.
1274     sidebar:
1275       search_results: Søkjeresultat
1276       close: Lukk
1277     search:
1278       search: Søk
1279       get_directions: Få køyrerettleiing
1280       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1281       from: Frå
1282       to: Til
1283       where_am_i: Kor er eg?
1284       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1285       submit_text: Gå
1286     key:
1287       table:
1288         entry:
1289           motorway: Motorveg
1290           main_road: Hovudveg
1291           trunk: Hovedveg
1292           primary: Primærveg
1293           secondary: Sekundærveg
1294           unclassified: Uklassifisert veg
1295           track: Spor
1296           bridleway: Rideveg
1297           cycleway: Sykkelveg
1298           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1299           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1300           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1301           footway: Gangveg
1302           rail: Jernbane
1303           subway: Undergrunnsbane
1304           tram:
1305           - Bybane
1306           - trikk
1307           cable:
1308           - Kabelvogn
1309           - stolheis
1310           runway:
1311           - Flystripe
1312           - taksebane
1313           apron:
1314           - terminal
1315           - terminal
1316           admin: Administrativ grense
1317           forest: Skog
1318           wood: Ved
1319           golf: Golfbane
1320           park: Park
1321           resident: Boligområde
1322           common:
1323           - Vanleg
1324           - snever
1325           retail: Detaljsalgområde
1326           industrial: Industriområde
1327           commercial: Kommersielt område
1328           heathland: Heilandskap
1329           lake:
1330           - Innsjø
1331           - reservoar
1332           farm: Gard
1333           brownfield: Tidlegare industriområde
1334           cemetery: Gravplass
1335           allotments: Kolonihagar
1336           pitch: Sportsarena
1337           centre: Sportssenter
1338           reserve: Naturreservat
1339           military: Militært område
1340           school:
1341           - Skule
1342           - universitet
1343           building: Viktig bygning
1344           station: Jernbanestasjon
1345           summit:
1346           - Topp
1347           - fjelltopp
1348           tunnel: Streka kant = tunnel
1349           bridge: Sort kant = bru
1350           private: Privat tilgjenge
1351           destination: Destinasjonstilgang
1352           construction: Vegar under konstruksjon
1353           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1354           bicycle_parking: Sykkelparkering
1355           toilets: Toalett
1356     richtext_area:
1357       edit: Endre
1358       preview: Førehandsvising
1359     markdown_help:
1360       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1361       headings: Overskrifter
1362       heading: Overskrifter
1363       subheading: Underoverskrifter
1364       unordered: Usortert liste
1365       ordered: Sortert liste
1366       first: Første punkt
1367       second: Andre punkt
1368       link: Lenkje
1369       text: Tekst
1370       image: Bilete
1371       alt: Alternativ tekst
1372       url: URL
1373   trace:
1374     visibility:
1375       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1376       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1377       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1378       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1379         punkt med tidsstempel)
1380     create:
1381       upload_trace: Last opp GPS-spor
1382       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1383         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1384         når det er gjort.
1385     edit:
1386       title: Redigerer spor %{name}
1387       heading: Redigerer spor %{name}
1388       filename: 'Filnamn:'
1389       download: last ned
1390       uploaded_at: 'Last opp:'
1391       points: 'Punkter:'
1392       start_coord: 'Startkoordinat:'
1393       map: kart
1394       edit: rediger
1395       owner: 'Eigar:'
1396       description: 'Skildring:'
1397       tags: 'Markelapper:'
1398       tags_help: kommaseparert
1399       save_button: Lagre endringar
1400       visibility: 'Synlegheit:'
1401       visibility_help: kva tyder dette?
1402       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1403     trace_form:
1404       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1405       description: 'Skildring:'
1406       tags: 'Merkelappar:'
1407       tags_help: kommaseparert
1408       visibility: 'Synligheit:'
1409       visibility_help: kva tyder dette?
1410       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1411       upload_button: Last opp
1412       help: Hjelp
1413       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1414     trace_header:
1415       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1416       see_all_traces: Sjå alle spor
1417       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1418       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1419         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1420         køen for andre brukarar.
1421     trace_optionals:
1422       tags: Merkelappar
1423     view:
1424       title: Viser spor %{name}
1425       heading: Viser spor %{name}
1426       pending: VENTAR
1427       filename: 'Filnamn:'
1428       download: last ned
1429       uploaded: 'Lasta opp:'
1430       points: 'Punkter:'
1431       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1432       map: kart
1433       edit: rediger
1434       owner: 'Eigar:'
1435       description: 'Skildring:'
1436       tags: 'Markelappar:'
1437       none: Ingen
1438       edit_track: Rediger dette sporet
1439       delete_track: Slett dette sporet
1440       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1441       visibility: 'Synligheit:'
1442     trace_paging_nav:
1443       showing_page: Side %{page}
1444       older: Eldre spor
1445       newer: Nyare spor
1446     trace:
1447       pending: VENTAR
1448       count_points: '%{count} punkt'
1449       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1450       more: meir
1451       trace_details: Vis detaljar for spor
1452       view_map: Vis kart
1453       edit: rediger
1454       edit_map: Rediger kart
1455       public: OFFENTLEG
1456       identifiable: IDENTIFISERBAR
1457       private: PRIVAT
1458       trackable: SPORBAR
1459       by: av
1460       in: i
1461       map: kart
1462     list:
1463       public_traces: Offentlege GPS-spor
1464       your_traces: Dine GPS-spor
1465       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1466       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1467       tagged_with: merkte med %{tags}
1468       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1469         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1470         sida</a>.
1471     delete:
1472       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1473     make_public:
1474       made_public: Spor gjort offentleg
1475     offline_warning:
1476       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1477     offline:
1478       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1479       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1480         for augneblunken.
1481     georss:
1482       title: OpenStreetMap GPS-spor
1483     description:
1484       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1485   application:
1486     require_cookies:
1487       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1488         i nettleseren din før du held fram.
1489     require_moderator:
1490       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1491     setup_user_auth:
1492       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1493         å finne ut meir.
1494       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1495         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1496         men du må lese dei.
1497   oauth:
1498     oauthorize:
1499       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1500       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1501         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1502         velje så mange eller så få som du vil.
1503       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1504       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1505       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1506       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1507       allow_write_api: endre kartet.
1508       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1509       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1510       allow_write_notes: endre notisar.
1511       grant_access: Gje tilgang
1512     oauthorize_success:
1513       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1514       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1515       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1516     oauthorize_failure:
1517       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1518       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1519       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1520     revoke:
1521       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1522   oauth_clients:
1523     new:
1524       title: Registrer ein ny applikasjon
1525       submit: Registrer
1526     edit:
1527       title: Rediger programvara di
1528       submit: Rediger
1529     show:
1530       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1531       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1532       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1533       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1534       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1535       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1536       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1537       edit: Rediger detaljar
1538       delete: Ta bort klient
1539       confirm: Er du sikker?
1540       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1541       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1542       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1543       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1544       allow_write_api: endre kartet.
1545       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1546       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1547       allow_write_notes: endre notisar.
1548     index:
1549       title: Mine OAuth-detaljar
1550       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1551       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1552       application: Programnamn
1553       issued_at: Utskrive
1554       revoke: Tilbakekall!
1555       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1556       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1557         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1558         til denne tenesta.
1559       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1560       register_new: Registrer applikasjonen din
1561     form:
1562       name: Namn
1563       required: Påkrevd
1564       url: URL til hovedapplikasjonen
1565       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1566       support_url: Støytte-URL
1567       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1568       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1569       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1570       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1571       allow_write_api: endre kartet.
1572       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1573       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1574       allow_write_notes: endre notisar.
1575     not_found:
1576       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1577     create:
1578       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1579     update:
1580       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1581     destroy:
1582       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1583   user:
1584     login:
1585       title: Logg inn
1586       heading: Logg inn
1587       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1588       password: 'Passord:'
1589       openid: '%{logo} OpenID:'
1590       remember: 'Hugs meg:'
1591       lost password link: Mista passordet ditt?
1592       login_button: Logg inn
1593       register now: Registrer deg no
1594       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1595         og passordet ditt:'
1596       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1597       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1598       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1599       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1600       no account: Har du ingen brukarkonto?
1601       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1602         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1603         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1604       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1605         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1606         du ynskjer å diskutere dette.
1607       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1608       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1609       auth_providers:
1610         openid:
1611           title: Logg inn med OpenID
1612           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1613         google:
1614           title: Logg inn med Google
1615           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1616         facebook:
1617           title: Logg inn med Facebook
1618           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1619         windowslive:
1620           title: Logg inn med Windows Live
1621           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1622         github:
1623           title: Log inn med GitHub
1624           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1625         wikipedia:
1626           title: Logg inn med Wikipedia
1627           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1628         yahoo:
1629           title: Logg inn med Yahoo
1630           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1631         wordpress:
1632           title: Logg inn med Wordpress
1633           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1634         aol:
1635           title: Logg inn med AOL
1636           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1637     logout:
1638       title: Logg ut
1639       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1640       logout_button: Logg ut
1641     lost_password:
1642       title: Gløymt passord
1643       heading: Gløymt passord?
1644       email address: 'E-postadresse:'
1645       new password button: Nullstill passord
1646       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1647         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1648       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1649         du kan tilbakestille det snart.
1650       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1651     reset_password:
1652       title: Nullstill passord
1653       heading: Nullstill passord for %{user}
1654       password: 'Passord:'
1655       confirm password: 'Stadfest passord:'
1656       reset: Nullstill passord
1657       flash changed: Passordet ditt er endra.
1658       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1659     new:
1660       title: Registrer deg
1661       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1662         ein konto for deg automatisk.
1663       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1664         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1665       about:
1666         header: Fri og redigerbar
1667       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1668       email address: 'E-postadresse:'
1669       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1670       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1671         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1672         personvernpolitikk</a>)
1673       display name: 'Visningsnavn:'
1674       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1675         dette seinare i innstellingane.
1676       password: 'Passord:'
1677       confirm password: 'Stadfest passord:'
1678       continue: Registrer deg
1679       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1680       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1681         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1682       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1683     terms:
1684       title: Bidragsytervilkår
1685       heading: Bidragsytervilkåra
1686       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1687         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1688         bidraga dine.
1689       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1690         vere i public domain
1691       consider_pd_why: kva er dette?
1692       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1693       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1694         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1695       agree: Eg godkjenner
1696       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1697       decline: Avslå
1698       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1699         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1700       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1701       legale_names:
1702         france: Frankrike
1703         italy: Italia
1704         rest_of_world: Resten av verda
1705     no_such_user:
1706       title: Ingen brukar funnet
1707       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1708       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1709         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1710       deleted: sletta
1711     view:
1712       my diary: Mi dagbok
1713       new diary entry: ny dagbokoppføring
1714       my edits: Mine endringar
1715       my traces: Mine spor
1716       my notes: Mine merknadar
1717       my messages: Mine meldingar
1718       my profile: Min profil
1719       my settings: Mine innstillingar
1720       my comments: Mine kommentarar
1721       oauth settings: oauth-innstillingar
1722       blocks on me: Mine blokeringar
1723       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1724       send message: Send melding
1725       diary: Dagbok
1726       edits: Endringar
1727       traces: Spor
1728       notes: Kartmerknadar
1729       remove as friend: Fjern ven
1730       add as friend: Legg til ven
1731       mapper since: 'Brukar sidan:'
1732       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1733       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1734       ct undecided: Usikker
1735       ct declined: Avslått
1736       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1737       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1738       email address: 'E-postadresse:'
1739       created from: 'Oppretta frå:'
1740       status: 'Status:'
1741       spam score: 'Spamresultat:'
1742       description: Skildring
1743       user location: Posisjonen til brukaren
1744       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1745       settings_link_text: innstillingar
1746       your friends: Venene dine
1747       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1748       km away: '%{count}km unna'
1749       m away: '%{count}m unna'
1750       nearby users: Andre næliggande brukarar
1751       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1752         ditt enno.
1753       role:
1754         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1755         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1756         grant:
1757           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1758           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1759         revoke:
1760           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1761           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1762       block_history: Aktive blokeringar
1763       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1764       comments: Kommentarar
1765       create_block: Blokér denne brukaren
1766       activate_user: Aktivér denne brukaren
1767       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1768       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1769       hide_user: Gøym denne brukaren
1770       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1771       delete_user: Slett denne brukaren
1772       confirm: Stadfest
1773       friends_changesets: endringssett av vener
1774       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1775       nearby_changesets: endringssett av naboar
1776       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1777     popup:
1778       your location: Posisjonen din
1779       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1780       friend: Ven
1781     account:
1782       title: Rediger konto
1783       my settings: Innstellingane mine
1784       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1785       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1786       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1787       openid:
1788         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1789         link text: kva er dette?
1790       public editing:
1791         heading: 'Offentleg redigering:'
1792         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1793         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1794         enabled link text: kva er dette?
1795         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1796           er anonyme.
1797         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1798       public editing note:
1799         heading: Offentleg redigering
1800         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1801           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1802           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1803           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1804           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1805           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1806           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1807           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1808       contributor terms:
1809         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1810         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1811         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1812         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1813           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1814         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1815           offentleg eigedom (Public Domain).
1816         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1817         link text: kva er dette?
1818       profile description: 'Profilskildring:'
1819       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1820       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1821       image: 'Bilete:'
1822       gravatar:
1823         gravatar: Bruk Gravatar
1824         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1825         link text: kva er dette?
1826       new image: Legg til eit bilete
1827       keep image: Hald på gjeldande bilete
1828       delete image: Fjern gjeldande bilete
1829       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1830       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1831       home location: 'Heimeposisjon:'
1832       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1833       latitude: 'Breiddegrad:'
1834       longitude: 'Lengdegrad:'
1835       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1836       save changes button: Lagre endringar
1837       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1838       return to profile: Returner til profil
1839       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1840         din for å stadfeste din epostadresse.
1841       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1842     confirm:
1843       heading: Sjekk e-posten din!
1844       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1845       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1846       button: Stadfest
1847       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1848       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1849       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1850     confirm_resend:
1851       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1852         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1853         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1854         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1855       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1856     confirm_email:
1857       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1858       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1859         e-postadressa.
1860       button: Stadfest
1861       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1862       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1863     set_home:
1864       flash success: Heimelokasjon lagra
1865     go_public:
1866       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1867         redigere.
1868     make_friend:
1869       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1870       button: Legg til som ven
1871       success: '%{name} er no venen din!'
1872       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1873       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1874     remove_friend:
1875       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1876       button: Fjern som ein ven
1877       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1878       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1879     filter:
1880       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1881     list:
1882       title: Brukarar
1883       heading: Brukarar
1884       showing:
1885         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1886         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1887       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1888       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1889       confirm: Stadfest valde brukarar
1890       hide: Skjul valde brukarar
1891       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1892     suspended:
1893       title: Konto stengt
1894       heading: Konto stengt
1895       webmaster: webmaster
1896       body: |-
1897         <p>
1898         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1899         </p>
1900         <p>
1901         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1902     auth_failure:
1903       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1904   user_role:
1905     filter:
1906       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1907         administrator.
1908       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1909       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1910       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1911     grant:
1912       title: Stadfest rolletildeling
1913       heading: Stadfest rolletildeling
1914       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1915       confirm: Stadfest
1916       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1917         og rollen er gyldig.
1918     revoke:
1919       title: Stadfest fjerning av rolle
1920       heading: Stadfest fjerning av rolle
1921       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1922         "%{name}"?
1923       confirm: Stadfest
1924       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1925         og rolle er gyldig.
1926   user_block:
1927     model:
1928       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1929         blokkering.
1930       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1931     not_found:
1932       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1933       back: Tilbake til indeksen
1934     new:
1935       title: Opprettar blokkering av %{name}
1936       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1937       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1938         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1939         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1940         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1941       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1942       submit: Opprett blokkering
1943       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1944       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1945       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1946       back: Vis alle blokkeringar
1947     edit:
1948       title: Endrar blokkering av %{name}
1949       heading: Endrar blokkering av %{name}
1950       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1951         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1952         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1953       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1954       submit: Oppdater blokkering
1955       show: Vis denne blokkeringa
1956       back: Vis alle blokkeringar
1957       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1958     filter:
1959       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1960       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1961         rullegardinen.
1962     create:
1963       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1964         dei rimeleg med tid til å svare.
1965       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1966         blokkerer dei.
1967       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1968     update:
1969       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1970         henne.
1971       success: Blokkering oppdatert.
1972     index:
1973       title: Brukerblokkeringer
1974       heading: Liste over brukarblokkeringar
1975       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1976     revoke:
1977       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1978       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1979       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1980       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1981       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1982       revoke: Tilbakekall!
1983       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1984     period:
1985       one: 1 time
1986       other: '%{count} timar'
1987     partial:
1988       show: Vis
1989       edit: Rediger
1990       revoke: Tilbakekall!
1991       confirm: Er du sikker?
1992       display_name: Blokkert brukar
1993       creator_name: Oppretta av
1994       reason: Årsak for blokkering
1995       status: Status
1996       revoker_name: Tilbakekalt av
1997       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1998       showing_page: Side %{page}
1999       next: Neste »
2000       previous: « Forrige
2001     helper:
2002       time_future: Sluttar om %{time}.
2003       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
2004       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
2005         inn.
2006       time_past: Slutta %{time} sidan.
2007     blocks_on:
2008       title: Blokkeringar av %{name}
2009       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2010       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
2011     blocks_by:
2012       title: Blokkeringar av %{name}
2013       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2014       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
2015     show:
2016       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2017       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2018       time_future: Sluttar om %{time}
2019       time_past: Slutta %{time} sidan
2020       created: Oppretta
2021       ago: '%{time} sidan'
2022       status: Status
2023       show: Vis
2024       edit: Rediger
2025       revoke: Tilbakekall!
2026       confirm: Er du sikker?
2027       reason: 'Årsak for blokkering:'
2028       back: Vis alle blokkeringar
2029       revoker: 'Tilbakekaller:'
2030       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2031   note:
2032     description:
2033       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2034       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2035       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2036       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2037       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2038       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2039       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2040       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2041     rss:
2042       title: OpenStreetMap-merknadar
2043     entry:
2044       comment: Kommentar
2045       full: Fullstendig merknad
2046     mine:
2047       heading: '%{user} sine merknadar'
2048       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2049       id: ID
2050       creator: Skapar
2051       description: Skildring
2052       created_at: Oppretta den
2053       last_changed: Sist endra
2054       ago_html: '%{when} sidan'
2055   javascripts:
2056     close: Lat att
2057     share:
2058       title: Del
2059       cancel: Avbryt
2060       image: Bilde
2061       link: Lenkje eller HTML
2062       long_link: Lenkje
2063       short_link: Kortlenkje
2064       geo_uri: Geo-URI
2065       embed: HTML
2066       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2067       format: 'Format:'
2068       scale: 'Skala:'
2069       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2070       download: Last ned
2071       short_url: Kort-URL
2072       include_marker: Inkluder markør
2073       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2074       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2075       view_larger_map: Vis større kart
2076       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2077     embed:
2078       report_problem: Rapporter eit problem
2079     key:
2080       title: Kartsymbol
2081       tooltip: Kartsymbol
2082       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2083     map:
2084       zoom:
2085         in: Vis større
2086         out: Vis mindre
2087       locate:
2088         title: Vis plassering
2089         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2090       base:
2091         standard: Standard
2092         cycle_map: Sykkelkart
2093         transport_map: Transport-kart
2094         hot: Humanitært
2095       layers:
2096         header: Kartlag
2097         notes: Kartmerknadar
2098         data: Kartdata
2099         gps: Offentlege GPS-sporingar
2100         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2101         title: Lag
2102       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2103       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2104     site:
2105       edit_tooltip: Rediger kartet
2106       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2107       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2108       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2109       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2110       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2111       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2112     changesets:
2113       show:
2114         comment: Kommentar
2115         subscribe: Abonnér
2116         unsubscribe: Avslutt abonnement
2117         hide_comment: gøym
2118         unhide_comment: vis
2119     notes:
2120       new:
2121         add: Legg til merknad
2122       show:
2123         hide: Gøym
2124         resolve: Løys
2125         reactivate: Reaktiver
2126         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2127         comment: Kommenter
2128     directions:
2129       ascend: Stigande
2130       engines:
2131         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2132         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2133         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2134         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2135         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2136         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2137         osrm_car: Bil (OSRM)
2138       descend: Fallande
2139       directions: Vegskildringar
2140       distance: Avstand
2141       errors:
2142         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2143         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2144       instructions:
2145         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2146         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2147         offramp_right_without_exit: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2148         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2149         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2150           %{name}
2151         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2152         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2153         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2154         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2155         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2156         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2157         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2158         offramp_left_without_exit: Ta rampen til venstre til %{name}
2159         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2160         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2161           %{name}
2162         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2163         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2164         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2165         via_point_without_exit: (via punkt)
2166         follow_without_exit: Følg %{name}
2167         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2168         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2169         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2170         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2171         destination_without_exit: Nå målet
2172         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2173         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2174         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2175         turn_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2176         slight_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2177         turn_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2178         slight_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2179         continue_with_exit: Ved rundkøyringa, fortset rett fram på %{name}
2180         unnamed: namnlaus veg
2181         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2182       time: Tid
2183     query:
2184       node: Node
2185       way: Veg
2186       relation: Relasjon
2187       nothing_found: Ingen treff
2188       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2189       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2190     context:
2191       directions_from: Vegskildring herifrå
2192       directions_to: Vegskildring hit
2193       add_note: Legg til ein merknad her
2194       show_address: Vis adresse
2195       query_features: Søkjefunksjonar
2196       centre_map: Sentrer kartet her
2197   redaction:
2198     edit:
2199       description: Skildring
2200       heading: Rediger maskering
2201       submit: Lagre markering
2202       title: Rediger relasjon
2203     index:
2204       empty: Ingen maskeringar å vise.
2205       heading: Liste over maskeringar
2206       title: Liste over maskeringar
2207     new:
2208       description: Skildring
2209       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2210       submit: Lag maskering
2211       title: Lagar ein ny maskering
2212     show:
2213       description: 'Skildring:'
2214       heading: Visar maskering "%{title}"
2215       title: Visar maskering
2216       user: 'Oppretta av:'
2217       edit: Endre denne maskeringa
2218       destroy: Fjern denne maskeringa
2219       confirm: Er du sikker?
2220     create:
2221       flash: Maskering oppretta.
2222     update:
2223       flash: Endringar lagra.
2224     destroy:
2225       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2226         maskeringa før du ødeleger den.
2227       flash: Maskering ødelagd.
2228       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2229 ...