Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Bjorni
6 # Author: Dittaeva
7 # Author: Eirik
8 # Author: Gnonthgol
9 # Author: Gunnernett
10 # Author: Harald Khan
11 # Author: Macofe
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Nghtwlkr
14 # Author: Njardarlogar
15 # Author: Pladask
16 # Author: Ranveig
17 # Author: Ruila
18 # Author: 6400
19 ---
20 nn:
21   html:
22     dir: ltr
23   time:
24     formats:
25       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
26   activerecord:
27     models:
28       acl: Tilgangskontrolliste
29       changeset: Endringssett
30       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
31       country: Land
32       diary_comment: Dagbokkommentar
33       diary_entry: Dagbokoppføring
34       friend: Ven
35       language: Språk
36       message: Melding
37       node: Node
38       node_tag: Nodemerkelapp
39       notifier: Varsling
40       old_node: Gammal node
41       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
42       old_relation: Gammal relasjon
43       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
44       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
45       old_way: Gammal veg
46       old_way_node: Gammal vegnode
47       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
48       relation: Relasjon
49       relation_member: Relasjonsmedlem
50       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
51       session: Økt
52       trace: Spor
53       tracepoint: Punkt i spor
54       tracetag: Spormerkelapp
55       user: Brukar
56       user_preference: Brukarinnstillingar
57       user_token: Brukarnøkkel
58       way: Veg
59       way_node: Vegnode
60       way_tag: Vegmerkelapp
61     attributes:
62       diary_comment:
63         body: Brødtekst
64       diary_entry:
65         user: Brukar
66         title: 'Emne:'
67         latitude: Breiddegrad
68         longitude: Lengdegrad
69         language: Språk
70       friend:
71         user: Brukar
72         friend: Ven
73       trace:
74         user: Brukar
75         visible: Synleg
76         name: Namn
77         size: Storleik
78         latitude: Breiddegrad
79         longitude: Lengdegrad
80         public: Offentleg
81         description: Skildring
82       message:
83         sender: Sendar
84         title: Emne
85         body: Brødtekst
86         recipient: Mottakar
87       user:
88         email: E-post
89         active: Aktive
90         display_name: Visningsnamn
91         description: Skildring
92         languages: Språk
93         pass_crypt: Passord
94   printable_name:
95     with_version: '%{id}, v%{version}'
96   editor:
97     default: Standard (noverande %{name})
98     potlatch:
99       name: Potlatch 1
100       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
101     id:
102       name: ID
103       description: iD (redigering i nettlesaren)
104     potlatch2:
105       name: Potlatch 2
106       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
107     remote:
108       name: Lokalt installert program
109       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
110   api:
111     notes:
112       comment:
113         opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
114         opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
115         commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
116         commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
117         closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
118         closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
119         reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
120         reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
121       rss:
122         title: OpenStreetMap-merknadar
123       entry:
124         comment: Kommentar
125         full: Fullstendig merknad
126   browse:
127     created: Oppretta
128     closed: Attlaten
129     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
130     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
131     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
132     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
133     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
134     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
135     version: 'Versjon:'
136     anonymous: anonym
137     no_comment: (ingen kommentar)
138     part_of: Del av
139     download_xml: Last ned XML
140     view_history: Vis historikk
141     view_details: Vis detaljar
142     location: 'Plassering:'
143     changeset:
144       title: Endringssett %{id}
145       belongs_to: Skapar
146       node: Punkt (%{count})
147       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
148       way: Strekningar (%{count})
149       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
150       comment: Kommentarar (%{count})
151       changesetxml: XML for endringssett
152       osmchangexml: osmChange XML
153       feed:
154         title: Endringssett %{id}
155         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
156       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
157       discussion: Ordskifte
158     node:
159       title: 'Punkt: %{name}'
160       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
161     way:
162       title: 'Strekning: %{name}'
163       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
164       nodes: Punkt
165       also_part_of:
166         one: delstrekning %{related_ways}
167         other: delstrekningar %{related_ways}
168     relation:
169       members: Medlemmar
170     relation_member:
171       entry: '%{type} %{name}'
172       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
173       type:
174         node: Punkt
175         way: Veg
176         relation: Relasjon
177     containing_relation:
178       entry: Relasjon %{relation_name}
179       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
180     not_found:
181       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
182       type:
183         node: node
184         way: veg
185         relation: relasjon
186         changeset: endringssett
187         note: merknad
188     timeout:
189       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
190       type:
191         node: punkt
192         way: veg
193         relation: relasjon
194         changeset: endringssett
195         note: merknad
196     redacted:
197       redaction: Maskering %{id}
198       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
199         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
200       type:
201         node: punkt
202         way: vegen
203         relation: relasjonen
204     start_rjs:
205       load_data: Last inn data
206       loading: Lastar...
207     tag_details:
208       tags: Merkelappar
209       wiki_link:
210         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
211         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
212       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
213       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
214       telephone_link: Ring %{phone_number}
215     note:
216       title: 'Merknad: %{id}'
217       new_note: Ny merknad
218       description: Skildring
219       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
220       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
221       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
222       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
223       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
224       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
225       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         sidan</abbr>
227       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
228       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
229       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
230       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
231         sidan</abbr>
232     query:
233       title: Førespurnadsfunksjonar
234       nearby: Nærliggjande funksjonar
235   changesets:
236     changeset_paging_nav:
237       showing_page: Side %{page}
238       next: Neste »
239       previous: « Forrige
240     changeset:
241       anonymous: Anonym
242       no_edits: (ingen redigeringar)
243       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
244     changesets:
245       id: ID
246       saved_at: Lagra
247       user: Brukar
248       comment: Kommentar
249       area: Område
250     index:
251       title: Endringssett
252       title_user: Endringssett av %{user}
253       title_friend: Endringssett av venene dine
254       title_nearby: Endringssett av naboar
255       empty: Fann ingen endringssett.
256       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
257       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
258       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
259       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
260       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
261       load_more: Last inn meir
262     timeout:
263       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
264   changeset_comments:
265     comment:
266       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
267   diary_entries:
268     new:
269       title: Ny dagbokoppføring
270       publish_button: Publiser
271     index:
272       title: Brukarane sine dagbøker
273       title_friends: Dagbøkene til venene dine
274       title_nearby: Dagbøkene til naboar
275       user_title: '%{user} si dagbok'
276       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
277       new: Ny dagbokoppføring
278       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
279       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
280       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
281       older_entries: Eldre oppføringar
282       newer_entries: Nyare oppføringar
283     edit:
284       title: Rediger oppføring i dagboka
285       subject: 'Emne:'
286       body: 'Brødtekst:'
287       language: 'Språk:'
288       location: 'Posisjon:'
289       latitude: 'Breiddegrad:'
290       longitude: 'Lengdegrad:'
291       use_map_link: bruk kart
292       save_button: Lagre
293       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
294     show:
295       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
296       user_title: '%{user} si dagbok'
297       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
298       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
299       login: Logg inn
300       save_button: Lagre
301     no_such_entry:
302       title: Inga slik dagbokoppføring
303       heading: Inga oppføring med %{id}
304       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
305         skrive feil eller om lenkja er riktig.
306     diary_entry:
307       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
308       comment_link: Kommenter denne oppføringa
309       reply_link: Svar på denne oppføringa
310       comment_count:
311         one: '%{count} kommentar'
312         zero: Ingen kommentarar
313         other: '%{count} kommentarar'
314       edit_link: Rediger denne oppføringa
315       hide_link: Skjul denne oppføringa
316       confirm: Stadfest
317     diary_comment:
318       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
319       hide_link: Skjul denne kommentaren
320       confirm: Stadfest
321     location:
322       location: 'Posisjon:'
323       view: Vis
324       edit: Rediger
325     feed:
326       user:
327         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
328         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
329       language:
330         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
331         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
332       all:
333         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
334         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
335     comments:
336       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
337       post: Post
338       when: Når
339       comment: Kommentar
340       ago: '%{ago} sidan'
341       newer_comments: Nyare kommentarar
342       older_comments: Eldre kommentarar
343   geocoder:
344     search:
345       title:
346         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
347         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
348         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
349           Nominatim</a>
350         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
352           Nominatim</a>
353         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354     search_osm_nominatim:
355       prefix_format: '%{name}'
356       prefix:
357         aerialway:
358           cable_car: Kabelbane
359           chair_lift: Stolheis
360           drag_lift: Skitrekk
361           gondola: Gondolheis
362           station: Fjellheisstasjon
363         aeroway:
364           aerodrome: Flyplass
365           apron: Flyrampe
366           gate: Gate
367           helipad: Helikopterplass
368           runway: Rullebane
369           taxiway: Taksebane
370           terminal: Terminal
371         amenity:
372           animal_shelter: Dyrehospits
373           arts_centre: Kunstsenter
374           atm: Minibank
375           bank: Bank
376           bar: Bar
377           bbq: Grill
378           bench: Benk
379           bicycle_parking: Sykkelparkering
380           bicycle_rental: Sykkelutleige
381           biergarten: Uteservering
382           boat_rental: Båtutleige
383           brothel: Bordell
384           bureau_de_change: Vekslingskontor
385           bus_station: Busstasjon
386           cafe: Kafé
387           car_rental: Bilutleige
388           car_sharing: Bildeling
389           car_wash: Bilvask
390           casino: Kasino
391           charging_station: Ladestation
392           childcare: Barnepass
393           cinema: Kino
394           clinic: Klinikk
395           clock: Klokke
396           college: Høgskule
397           community_centre: Samfunnshus
398           courthouse: Rettsbygning
399           crematorium: Krematorium
400           dentist: Tannlege
401           doctors: Legar
402           drinking_water: Drikkevatn
403           driving_school: Køyreskule
404           embassy: Ambassade
405           fast_food: Hurtigmat
406           ferry_terminal: Ferjeterminal
407           fire_station: Brannstasjon
408           food_court: Serveringsstadar
409           fountain: Fontene
410           fuel: Drivstoff
411           gambling: Gambling
412           grave_yard: Gravlund
413           hospital: Sjukehus
414           hunting_stand: Jaktbod
415           ice_cream: Iskrem
416           kindergarten: Barnehage
417           library: Bibliotek
418           marketplace: Marknadsplass
419           monastery: Kloster
420           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
421           nightclub: Nattklubb
422           nursing_home: Pleieheim
423           office: Kontor
424           parking: Parkeringsplass
425           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
426           pharmacy: Apotek
427           place_of_worship: Religiøst hus
428           police: Politi
429           post_box: Postboks
430           post_office: Postkontor
431           preschool: Førskule
432           prison: Fengsel
433           pub: Pub
434           public_building: Offentleg bygning
435           recycling: Resirkuleringspunkt
436           restaurant: Restaurant
437           retirement_home: Gamleheim
438           sauna: Sauna
439           school: Skule
440           shelter: Tilfluktsrom
441           shop: Butikk
442           shower: Dusj
443           social_centre: Samfunnshus
444           social_club: Sosial klubb
445           social_facility: Sosialteneste
446           studio: Studio
447           swimming_pool: Symjebaseng
448           taxi: Drosje
449           telephone: Offentleg telefon
450           theatre: Teater
451           toilets: Toalett
452           townhall: Rådhus
453           university: Universitet
454           vending_machine: Vareautomat
455           veterinary: Veterinærklinikk
456           village_hall: Forsamlingshus
457           waste_basket: Søppelkasse
458           waste_disposal: Avfallshandtering
459           youth_centre: Ungdomssenter
460         boundary:
461           administrative: Administrativ grense
462           census: Folketeljingsgrense
463           national_park: Nationalpark
464           protected_area: Verna område
465         bridge:
466           aqueduct: Akvadukt
467           suspension: Hengebru
468           swing: Svingbru
469           viaduct: Viadukt
470           "yes": Bru
471         building:
472           "yes": Bygning
473         craft:
474           brewery: Bryggeri
475           carpenter: Tømrar
476           electrician: Elektrikar
477           gardener: Gartnar
478           painter: Målar
479           photographer: Fotograf
480           plumber: Røyrleggjar
481           shoemaker: Skomakar
482           tailor: Skreddar
483           "yes": Handverkbutikk
484         emergency:
485           ambulance_station: Ambulansestasjon
486           defibrillator: Hjartestartar
487           landing_site: Nødlandingsplass
488           phone: Nødtelefon
489         highway:
490           abandoned: Forlaten motorveg
491           bridleway: Rideveg
492           bus_guideway: Leidde bussfelt
493           bus_stop: Busstopp
494           construction: Motorveg under konstruksjon
495           cycleway: Sykkelsti
496           elevator: Heis
497           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
498           footway: Gangsti
499           ford: Vadestad
500           living_street: Gatetun
501           milestone: Milestolpe
502           motorway: Motorveg
503           motorway_junction: Motorvegkryss
504           motorway_link: Veg til motorveg
505           path: Sti
506           pedestrian: Gangveg
507           platform: Perrong
508           primary: Primær veg
509           primary_link: Primær veg
510           proposed: Føreslått veg
511           raceway: Racerbane
512           residential: Bustadveg
513           rest_area: Rasteplass
514           road: Veg
515           secondary: Sekundær veg
516           secondary_link: Sekundær veg
517           service: Tjenesteveg
518           services: Motorveitjenester
519           speed_camera: Fotoboks
520           steps: Trapper
521           street_lamp: Gatelykt
522           tertiary: Tertiær veg
523           tertiary_link: Kommunal veg
524           track: Sti
525           traffic_signals: Trafikklys
526           trail: Sti
527           trunk: Hovedveg
528           trunk_link: Hovedveg
529           unclassified: Uklassifisert veg
530           "yes": Veg
531         historic:
532           archaeological_site: Arkeologisk plass
533           battlefield: Slagmark
534           boundary_stone: Grensestein
535           building: Historisk bygning
536           bunker: Bunker
537           castle: Slott
538           church: Kyrkje
539           city_gate: Byport
540           citywalls: Bymurar
541           fort: Fort
542           heritage: Verdsarvsstad
543           house: Hus
544           icon: Ikon
545           manor: Herregard
546           memorial: Minne
547           mine: Gruve
548           monument: Monument
549           roman_road: Romersk veg
550           ruins: Ruinar
551           stone: Stein
552           tomb: Grav
553           tower: Tårn
554           wayside_cross: Vegkant kross
555           wayside_shrine: Vegkant alter
556           wreck: Vrak
557         junction:
558           "yes": Kryss
559         landuse:
560           allotments: Kolonihagar
561           basin: Elveområde
562           brownfield: Tidlegare industriområde
563           cemetery: Gravplass
564           commercial: Kommersielt område
565           conservation: Freda
566           construction: Kontruksjon
567           farm: Gard
568           farmland: Jordbruksland
569           farmyard: Gardstun
570           forest: Skog
571           garages: Garasjar
572           grass: Gras
573           greenfield: Ikkje-utvikla område
574           industrial: Industriområde
575           landfill: Landfylling
576           meadow: Eng
577           military: Militært område
578           mine: Gruve
579           orchard: Frukthage
580           quarry: Steinbrot
581           railway: Jernbane
582           recreation_ground: Idrettsplass
583           reservoir: Reservoar
584           reservoir_watershed: Nedbørfelt
585           residential: Boligområde
586           retail: Detaljsalg
587           road: Vegområde
588           village_green: landsbypark
589           vineyard: Vingård
590           "yes": Arealbruk
591         leisure:
592           beach_resort: Badestrand
593           bird_hide: Fugletårn
594           common: Allmenning
595           dog_park: Hundepark
596           fishing: Fiskeområde
597           fitness_centre: Treningssenter
598           fitness_station: Trenings studio
599           garden: Hage
600           golf_course: Golfbane
601           horse_riding: Riding
602           ice_rink: Skøytebane
603           marina: Båthavn
604           miniature_golf: Minigolf
605           nature_reserve: Naturreservat
606           park: Park
607           pitch: Sportsarena
608           playground: Leikeplass
609           recreation_ground: Idrettsplass
610           resort: Feriestad
611           sauna: Badstu
612           slipway: Slipp
613           sports_centre: Sportssenter
614           stadium: Stadion
615           swimming_pool: Symjebaseng
616           track: Laupebane
617           water_park: Vannpark
618           "yes": Fritid
619         man_made:
620           lighthouse: Fyr
621           pipeline: Røyrleidning
622           tower: Tårn
623           works: Fabrikk
624           "yes": Menneskeskapt
625         military:
626           airfield: Militær flyplass
627           barracks: Kaserner
628           bunker: Bunker
629         mountain_pass:
630           "yes": Fjellovergang
631         natural:
632           bay: Bukt
633           beach: Strand
634           cape: Nes
635           cave_entrance: Holeinngang
636           cliff: Klippe
637           crater: Krater
638           dune: Sanddyne
639           fell: Fjellskrent
640           fjord: Fjord
641           forest: Skog
642           geyser: Geysir
643           glacier: Isbre
644           grassland: Grasslette
645           heath: Vidde
646           hill: Ås
647           island: Øy
648           land: Land
649           marsh: Sump
650           moor: Myr
651           mud: Gjørme
652           peak: Topp
653           point: Punkt
654           reef: Rev
655           ridge: Rygg
656           rock: Stein
657           saddle: Sal
658           sand: Sand
659           scree: Ur
660           scrub: Kratt
661           spring: Kjelde
662           stone: Stein
663           strait: Stred
664           tree: Tre
665           valley: Dal
666           volcano: Vulkan
667           water: Vatn
668           wetland: Våtmark
669           wood: Skog
670         office:
671           accountant: Revisor
672           administrative: Administrasjon
673           architect: Arkitekt
674           company: Bedrift
675           employment_agency: Bemanningsbedrift
676           estate_agent: Eiendomsmeglar
677           government: Statlig kontor
678           insurance: Forsikringskontor
679           lawyer: Advokat
680           ngo: Ikkje-statlig kontor
681           telecommunication: Telefonkontor
682           travel_agent: Reisebyrå
683           "yes": Kontor
684         place:
685           allotments: Kolonihagar
686           city: By
687           country: Land
688           county: Fylke
689           farm: Gard
690           hamlet: Grend
691           house: Hus
692           houses: Hus
693           island: Øy
694           islet: Holme
695           isolated_dwelling: Ensleg bostad
696           locality: Plass
697           municipality: Kommune
698           neighbourhood: Nabolag
699           postcode: Postnummer
700           region: Område
701           sea: Hav
702           state: Delstat
703           subdivision: Underavdeling
704           suburb: Forstad
705           town: Tettstad
706           unincorporated_area: Kommunefritt område
707           village: Landsby
708           "yes": Stad
709         railway:
710           abandoned: Forlatt jernbane
711           construction: Jernbane under konstruksjon
712           disused: Nedlagt jernbane
713           funicular: Kabelbane
714           halt: Togstopp
715           junction: Jernbanekryss
716           level_crossing: Planovergang
717           light_rail: Bybane
718           miniature: Miniatyrjernbane
719           monorail: Enskinnebane
720           narrow_gauge: Smalsporjernbane
721           platform: Jernbaneperrong
722           preserved: Verna jernbane
723           proposed: Føreslått jernbane
724           spur: Jernbaneforgrening
725           station: Jernbanestasjon
726           stop: Jernbanestopp
727           subway: T-bane
728           subway_entrance: T-baneinngang
729           switch: Sporveksel
730           tram: Sporveg
731           tram_stop: Trikkestopp
732         shop:
733           alcohol: Utanfor lisens
734           antiques: Antikviteter
735           art: Kunstbutikk
736           bakery: Bakeri
737           beauty: Skjønnheitssalong
738           beverages: Drikkevarebutikk
739           bicycle: Sykkelbutikk
740           books: Bokhandel
741           boutique: Luksusforretning
742           butcher: Slaktar
743           car: Bilbutikk
744           car_parts: Bildeler
745           car_repair: Bilverkstad
746           carpet: Teppebutikk
747           charity: Veldedighetsbutikk
748           chemist: Kjemiker
749           clothes: Klesbutikk
750           computer: Databutikk
751           confectionery: Konditori
752           convenience: Nærbutikk
753           copyshop: Kopieringsbutikk
754           cosmetics: Kosmetikkforretning
755           deli: Delikatessebutikk
756           department_store: Varehus
757           discount: Tilbudsbutikk
758           doityourself: Gjer-det-sjølv
759           dry_cleaning: Renseri
760           electronics: Elektronikkforretning
761           estate_agent: Eiendomsmegler
762           farm: Gardsbutikk
763           fashion: Motebutikk
764           fish: Fiskebutikk
765           florist: Blomsterbutikk
766           food: Matbutikk
767           funeral_directors: Begravelsesforretning
768           furniture: Møbler
769           gallery: Galleri
770           garden_centre: Hagesenter
771           general: Landhandel
772           gift: Gåvebutikk
773           greengrocer: Grønsakshandel
774           grocery: Daglegvarebutikk
775           hairdresser: Frisør
776           hardware: Jernvarehandel
777           hifi: Hi-fi
778           jewelry: Gullsmed
779           kiosk: Kiosk
780           laundry: Vaskeri
781           mall: Kjøpesenter
782           market: Marknad
783           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
784           motorcycle: Motorsykkelbutikk
785           music: Musikkbutikk
786           newsagent: Nyhetsbyrå
787           optician: Optikar
788           organic: Organisk matbutikk
789           outdoor: Utandørs butikk
790           pet: Dyrebutikk
791           pharmacy: Apotek
792           photo: Fotobutikk
793           second_hand: Bruktbutikk
794           shoes: Skobutikk
795           sports: Sportsbutikk
796           stationery: Papirbutikk
797           supermarket: Supermarked
798           tailor: Skreddar
799           toys: Leikebutikk
800           travel_agency: Reisebyrå
801           video: Videobutikk
802           wine: Utanfor lisens
803           "yes": Butikk
804         tourism:
805           alpine_hut: Fjellhytte
806           apartment: Leilegheit
807           artwork: Kunstverk
808           attraction: Attraksjon
809           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
810           cabin: Hytte
811           camp_site: Teltplass
812           caravan_site: Campingplass
813           chalet: Fjellhytte
814           gallery: Galleri
815           guest_house: Gjestehus
816           hostel: Vandrerhjem
817           hotel: Hotell
818           information: Informasjon
819           motel: Motell
820           museum: Museum
821           picnic_site: Piknikplass
822           theme_park: Fornøyelsespark
823           viewpoint: Utsiktspunkt
824           zoo: Dyrepark
825         tunnel:
826           culvert: Stikkrenne
827           "yes": Tunnel
828         waterway:
829           artificial: Kunstig vassdrag
830           boatyard: Båtverft
831           canal: Kanal
832           dam: Demning
833           derelict_canal: Nedlagt kanal
834           ditch: Grøft
835           dock: Dokk
836           drain: Avløp
837           lock: Sluse
838           lock_gate: Sluseport
839           mooring: Fortøyning
840           rapids: Bank
841           river: Elv
842           stream: Straum
843           wadi: Elveleie
844           waterfall: Foss
845           weir: Overløpskant
846           "yes": Vassveg
847       admin_levels:
848         level2: Riksgrense
849         level4: Statsgrense
850         level5: Regiongrense
851         level8: Bygrense
852         level9: Landsbygrense
853         level10: Forstadsgrense
854     description:
855       title:
856         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
857           Nominatim</a>
858         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
859       types:
860         cities: Byar
861         towns: Småbyar
862         places: Stader
863     results:
864       no_results: Ingen resultat funne
865       more_results: Fleire resultat
866   layouts:
867     project_name:
868       title: OpenStreetMap
869       h1: OpenStreetMap
870     logo:
871       alt_text: OpenStreetMap-logo
872     home: heim
873     logout: Logg ut
874     log_in: Logg inn
875     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
876     sign_up: Registrer deg
877     start_mapping: Start kartlegging
878     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
879     edit: Rediger
880     history: Historikk
881     export: Eksporter
882     data: Data
883     export_data: Eksportar data
884     gps_traces: GPS-spor
885     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
886     user_diaries: Brukardagbok
887     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
888     edit_with: Rediger med %{editor}
889     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
890     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
891     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
892       og gratis å bruke, med ein open lisens.
893     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
894     partners_ucl: UCL VR-senteret
895     partners_bytemark: Bytemark Hosting
896     partners_partners: partnarar
897     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
898       vedlikeholdsarbeid vert utført.
899     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
900       vedlikehaldsarbeid.
901     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
902       maskinvareoppgraderinger).
903     help: Hjelp
904     about: Om
905     copyright: Opphavsrett
906     community: Samfunnet
907     community_blogs: Bloggar
908     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
909     foundation: Stifting
910     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
911     make_a_donation:
912       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
913       text: Gje pengegåve
914     learn_more: Les meir
915     more: Meir
916   notifier:
917     diary_comment_notification:
918       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
919       hi: Hei %{to_user},
920       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
921         med emnet %{subject}:'
922       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
923         eller svare på %{replyurl}
924     message_notification:
925       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
926       hi: Hei %{to_user},
927       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
928         %{subject}:'
929     friend_notification:
930       hi: Hei %{to_user},
931       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
932       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
933       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
934       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
935     gpx_notification:
936       greeting: Hei,
937       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
938       with_description: med skildring
939       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
940       and_no_tags: og ingen merkelappar.
941       failure:
942         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
943         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
944         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
945           unngå
946         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
947         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
948       success:
949         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
950         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
951           punkt.
952     signup_confirm:
953       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
954       greeting: Hei der!
955       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
956       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
957         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
958         din:'
959       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
960         igang.
961     email_confirm:
962       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
963     email_confirm_plain:
964       greeting: Hei,
965       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
966     email_confirm_html:
967       greeting: Hei,
968       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
969         %{server_url} til %{new_address}.
970       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
971         endringa.
972     lost_password:
973       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
974     lost_password_plain:
975       greeting: Hei,
976       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
977         passordet.
978     lost_password_html:
979       greeting: Hei,
980       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
981         knytt til denne e-postadressa.
982       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
983         ditt.
984     note_comment_notification:
985       anonymous: Ein anonym brukar
986       greeting: Hei,
987       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
988     changeset_comment_notification:
989       hi: Hei %{to_user},
990       greeting: Hei,
991       commented:
992         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
993         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
994   messages:
995     inbox:
996       title: Innboks
997       my_inbox: Min innboks
998       outbox: utboks
999       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1000       new_messages:
1001         one: '%{count} ny melding'
1002         other: '%{count} nye meldingar'
1003       old_messages:
1004         one: '%{count} gamal melding'
1005         other: '%{count} gamle meldingar'
1006       from: Frå
1007       subject: Emne
1008       date: Dato
1009       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1010         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1011       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1012     message_summary:
1013       unread_button: Marker som ulese
1014       read_button: Marker som lese
1015       reply_button: Svar
1016       destroy_button: Slett
1017     new:
1018       title: Send melding
1019       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1020       subject: Emne
1021       body: Kropp
1022       send_button: Send
1023       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1024     create:
1025       message_sent: Melding sendt
1026       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1027         du prøver å sende fleire.
1028     no_such_message:
1029       title: Inga melding funne
1030       heading: Inga melding funne
1031       body: Det er inga melding med den ID-en.
1032     outbox:
1033       title: Utboks
1034       my_inbox: Min %{inbox_link}
1035       inbox: innboks
1036       outbox: utboks
1037       messages:
1038         one: Du har %{count} send melding
1039         other: Du har %{count} sende meldingar
1040       to: Til
1041       subject: Emne
1042       date: Dato
1043       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1044         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1045       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1046     reply:
1047       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1048         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1049     show:
1050       title: Les melding
1051       from: Frå
1052       subject: Emne
1053       date: Dato
1054       reply_button: Svar
1055       unread_button: Marker som ulese
1056       destroy_button: Slett
1057       back: Tilbake
1058       to: Til
1059       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1060         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1061     sent_message_summary:
1062       destroy_button: Slett
1063     mark:
1064       as_read: Melding markert som lese
1065       as_unread: Melding markert som ulese
1066     destroy:
1067       destroyed: Melding sletta
1068   site:
1069     about:
1070       next: Neste
1071       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1072       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1073       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1074       open_data_title: Opne Data
1075       legal_title: Juridisk
1076       partners_title: Partnarar
1077     copyright:
1078       foreign:
1079         title: Om denne omsetjinga
1080         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1081           har den engelske versjonen presedens
1082         english_link: den engelske originalen
1083       native:
1084         title: Om denne sida
1085         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1086           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1087           og %{mapping_link}.
1088         native_link: Nynorsk versjon
1089         mapping_link: start kartlegging
1090       legal_babble:
1091         title_html: Opphavsrett og lisensar
1092         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1093           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1094           Database License</a> (ODbL).
1095         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1096           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1097           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1098           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1099           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1100         intro_3_html: |-
1101           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1102              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1103         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1104         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1105         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1106           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1107           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1108           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1109           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1110           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1111           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1112           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1113         credit_3_html: |-
1114           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1115           Til dømes:
1116         attribution_example:
1117           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1118           title: Døme på kjeldehenvising
1119         more_title_html: Finn ut meir
1120         more_1_html: |-
1121           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1122             FAQ-en</a>.
1123         more_2_html: |-
1124           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1125             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1126
1127             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1128             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1129             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1130         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1131         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1132           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1133           bland anna frå:'
1134         contributors_at_html: |-
1135           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1136              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1137              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1138              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1139              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1140         contributors_au_html: |-
1141           <strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert
1142              på Australian Bureau of Statistics data.
1143         contributors_ca_html: |-
1144           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1145              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1146              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1147              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1148              Statistics Canada).
1149         contributors_fr_html: |-
1150           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1151              Direction Générale des Impôts.
1152         contributors_nl_html: |-
1153           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1154              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1155              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1156              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1157         contributors_nz_html: |-
1158           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1159              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1160         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1161           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1162         contributors_gb_html: |-
1163           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1164              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1165              2010-12.
1166         contributors_footer_1_html: |2-
1167             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1168             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1169             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1170         contributors_footer_2_html: |2-
1171             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1172             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1173             godtek noko erstatningsansvar.
1174         infringement_title_html: Illegal kopiering
1175         infringement_1_html: |-
1176           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1177             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1178         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1179           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1180           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1181           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1182           skjema</a>."
1183     index:
1184       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1185         av JavaScript.
1186       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1187       permalink: Permanent lenkje
1188       shortlink: Kort lenkje
1189       createnote: Legg til ein notis
1190       license:
1191         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1192       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1193         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1194     edit:
1195       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1196       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1197         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1198       user_page_link: brukarside
1199       anon_edits: (%{link})
1200       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1201       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1202         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1203         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1204         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1205       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1206         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1207         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1208       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1209       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1210         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1211       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1212       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1213         for denne eigenskapen.
1214     export:
1215       title: Eksporter
1216       area_to_export: Område som skal eksporterast
1217       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1218       format_to_export: Format for eksport
1219       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1220       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1221       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1222       licence: Lisens
1223       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1224         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1225       too_large:
1226         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1227           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1228         planet:
1229           title: Planet OSM
1230         other:
1231           title: Andre kjelder
1232       options: Val
1233       format: Format
1234       scale: Skala
1235       max: maks
1236       image_size: Bildestørrelse
1237       zoom: Zoom
1238       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1239       latitude: 'Brei:'
1240       longitude: 'Len:'
1241       output: Utdata
1242       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1243       export_button: Eksporter
1244     fixthemap:
1245       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1246       how_to_help:
1247         title: Korleis hjelpe til
1248         join_the_community:
1249           title: Ver med i fellesskapen
1250       other_concerns:
1251         title: Andre problemstillingar
1252     help:
1253       title: Få hjelp
1254       welcome:
1255         url: /velkommen
1256         title: Velkomen til OSM
1257       beginners_guide:
1258         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1259         title: Hjelp for nybegynnarar
1260         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1261       help:
1262         url: https://help.openstreetmap.org/
1263         title: help.openstreetmap.org
1264         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1265           til OSM.
1266       mailing_lists:
1267         title: E-postlister
1268       forums:
1269         title: Forum
1270       irc:
1271         title: IRC
1272       switch2osm:
1273         title: switch2osm
1274       wiki:
1275         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1276         title: wiki.openstreetmap.org
1277     sidebar:
1278       search_results: Søkjeresultat
1279       close: Lukk
1280     search:
1281       search: Søk
1282       get_directions: Få køyrerettleiing
1283       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1284       from: Frå
1285       to: Til
1286       where_am_i: Kor er eg?
1287       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1288       submit_text: Gå
1289     key:
1290       table:
1291         entry:
1292           motorway: Motorveg
1293           main_road: Hovudveg
1294           trunk: Hovedveg
1295           primary: Primærveg
1296           secondary: Sekundærveg
1297           unclassified: Uklassifisert veg
1298           track: Spor
1299           bridleway: Rideveg
1300           cycleway: Sykkelveg
1301           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1302           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1303           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1304           footway: Gangveg
1305           rail: Jernbane
1306           subway: Undergrunnsbane
1307           tram:
1308           - Bybane
1309           - trikk
1310           cable:
1311           - Kabelvogn
1312           - stolheis
1313           runway:
1314           - Flystripe
1315           - taksebane
1316           apron:
1317           - terminal
1318           - terminal
1319           admin: Administrativ grense
1320           forest: Skog
1321           wood: Ved
1322           golf: Golfbane
1323           park: Park
1324           resident: Boligområde
1325           common:
1326           - Vanleg
1327           - snever
1328           retail: Detaljsalgområde
1329           industrial: Industriområde
1330           commercial: Kommersielt område
1331           heathland: Heilandskap
1332           lake:
1333           - Innsjø
1334           - reservoar
1335           farm: Gard
1336           brownfield: Tidlegare industriområde
1337           cemetery: Gravplass
1338           allotments: Kolonihagar
1339           pitch: Sportsarena
1340           centre: Sportssenter
1341           reserve: Naturreservat
1342           military: Militært område
1343           school:
1344           - Skule
1345           - universitet
1346           building: Viktig bygning
1347           station: Jernbanestasjon
1348           summit:
1349           - Topp
1350           - fjelltopp
1351           tunnel: Streka kant = tunnel
1352           bridge: Sort kant = bru
1353           private: Privat tilgjenge
1354           destination: Destinasjonstilgang
1355           construction: Vegar under konstruksjon
1356           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1357           bicycle_parking: Sykkelparkering
1358           toilets: Toalett
1359     richtext_area:
1360       edit: Endre
1361       preview: Førehandsvising
1362     markdown_help:
1363       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1364       headings: Overskrifter
1365       heading: Overskrifter
1366       subheading: Underoverskrifter
1367       unordered: Usortert liste
1368       ordered: Sortert liste
1369       first: Første punkt
1370       second: Andre punkt
1371       link: Lenkje
1372       text: Tekst
1373       image: Bilete
1374       alt: Alternativ tekst
1375       url: URL
1376     welcome:
1377       title: Velkomen!
1378       whats_on_the_map:
1379         title: Kva som finst på kartet
1380       basic_terms:
1381         title: Grunnleggande termar
1382       rules:
1383         title: Reglar!
1384       questions:
1385         title: Spørsmål?
1386       start_mapping: Start kartlegging
1387       add_a_note:
1388         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1389   traces:
1390     visibility:
1391       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1392       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1393       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1394       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1395         punkt med tidsstempel)
1396     new:
1397       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1398       description: 'Skildring:'
1399       tags: 'Merkelappar:'
1400       tags_help: kommaseparert
1401       visibility: 'Synligheit:'
1402       visibility_help: kva tyder dette?
1403       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1404       upload_button: Last opp
1405       help: Hjelp
1406       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1407     create:
1408       upload_trace: Last opp GPS-spor
1409       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1410         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1411         når det er gjort.
1412       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1413         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1414         køen for andre brukarar.
1415     edit:
1416       title: Redigerer spor %{name}
1417       heading: Redigerer spor %{name}
1418       filename: 'Filnamn:'
1419       download: last ned
1420       uploaded_at: 'Last opp:'
1421       points: 'Punkter:'
1422       start_coord: 'Startkoordinat:'
1423       map: kart
1424       edit: rediger
1425       owner: 'Eigar:'
1426       description: 'Skildring:'
1427       tags: 'Markelapper:'
1428       tags_help: kommaseparert
1429       save_button: Lagre endringar
1430       visibility: 'Synlegheit:'
1431       visibility_help: kva tyder dette?
1432       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1433     trace_optionals:
1434       tags: Merkelappar
1435     show:
1436       title: Viser spor %{name}
1437       heading: Viser spor %{name}
1438       pending: VENTAR
1439       filename: 'Filnamn:'
1440       download: last ned
1441       uploaded: 'Lasta opp:'
1442       points: 'Punkter:'
1443       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1444       map: kart
1445       edit: rediger
1446       owner: 'Eigar:'
1447       description: 'Skildring:'
1448       tags: 'Markelappar:'
1449       none: Ingen
1450       edit_trace: Rediger dette sporet
1451       delete_trace: Slett dette sporet
1452       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1453       visibility: 'Synligheit:'
1454     trace_paging_nav:
1455       showing_page: Side %{page}
1456       older: Eldre spor
1457       newer: Nyare spor
1458     trace:
1459       pending: VENTAR
1460       count_points: '%{count} punkt'
1461       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1462       more: meir
1463       trace_details: Vis detaljar for spor
1464       view_map: Vis kart
1465       edit: rediger
1466       edit_map: Rediger kart
1467       public: OFFENTLEG
1468       identifiable: IDENTIFISERBAR
1469       private: PRIVAT
1470       trackable: SPORBAR
1471       by: av
1472       in: i
1473       map: kart
1474     index:
1475       public_traces: Offentlege GPS-spor
1476       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1477       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1478       tagged_with: merkte med %{tags}
1479       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1480         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1481         sida</a>.
1482       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1483       see_all_traces: Sjå alle spor
1484     delete:
1485       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1486     make_public:
1487       made_public: Spor gjort offentleg
1488     offline_warning:
1489       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1490     offline:
1491       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1492       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1493         for augneblunken.
1494     georss:
1495       title: OpenStreetMap GPS-spor
1496     description:
1497       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1498   application:
1499     require_cookies:
1500       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1501         i nettleseren din før du held fram.
1502     setup_user_auth:
1503       blocked: Åtgangen din til API-et er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne
1504         ut meir.
1505       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1506         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1507         men du må lese dei.
1508   oauth:
1509     authorize:
1510       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1511       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1512         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1513         velje så mange eller så få som du vil.
1514       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1515       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1516       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1517       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1518       allow_write_api: endre kartet.
1519       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1520       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1521       allow_write_notes: endre notisar.
1522       grant_access: Gje tilgang
1523     authorize_success:
1524       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1525       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1526       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1527     authorize_failure:
1528       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1529       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1530       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1531     revoke:
1532       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1533   oauth_clients:
1534     new:
1535       title: Registrer ein ny applikasjon
1536       submit: Registrer
1537     edit:
1538       title: Rediger programvara di
1539       submit: Rediger
1540     show:
1541       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1542       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1543       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1544       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1545       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1546       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1547       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1548       edit: Rediger detaljar
1549       delete: Ta bort klient
1550       confirm: Er du sikker?
1551       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1552       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1553       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1554       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1555       allow_write_api: endre kartet.
1556       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1557       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1558       allow_write_notes: endre notisar.
1559     index:
1560       title: Mine OAuth-detaljar
1561       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1562       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1563       application: Programnamn
1564       issued_at: Utskrive
1565       revoke: Tilbakekall!
1566       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1567       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1568         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1569         til denne tenesta.
1570       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1571       register_new: Registrer applikasjonen din
1572     form:
1573       name: Namn
1574       required: Påkrevd
1575       url: URL til hovedapplikasjonen
1576       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1577       support_url: Støytte-URL
1578       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1579       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1580       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1581       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1582       allow_write_api: endre kartet.
1583       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1584       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1585       allow_write_notes: endre notisar.
1586     not_found:
1587       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1588     create:
1589       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1590     update:
1591       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1592     destroy:
1593       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1594   users:
1595     login:
1596       title: Logg inn
1597       heading: Logg inn
1598       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1599       password: 'Passord:'
1600       openid: '%{logo} OpenID:'
1601       remember: 'Hugs meg:'
1602       lost password link: Mista passordet ditt?
1603       login_button: Logg inn
1604       register now: Registrer deg no
1605       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1606         og passordet ditt:'
1607       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1608       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1609       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1610       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1611       no account: Har du ingen brukarkonto?
1612       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1613         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1614         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1615       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1616         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1617         du ynskjer å diskutere dette.
1618       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1619       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1620       auth_providers:
1621         openid:
1622           title: Logg inn med OpenID
1623           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1624         google:
1625           title: Logg inn med Google
1626           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1627         facebook:
1628           title: Logg inn med Facebook
1629           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1630         windowslive:
1631           title: Logg inn med Windows Live
1632           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1633         github:
1634           title: Logg inn med GitHub
1635           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1636         wikipedia:
1637           title: Logg inn med Wikipedia
1638           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1639         yahoo:
1640           title: Logg inn med Yahoo
1641           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1642         wordpress:
1643           title: Logg inn med Wordpress
1644           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1645         aol:
1646           title: Logg inn med AOL
1647           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1648     logout:
1649       title: Logg ut
1650       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1651       logout_button: Logg ut
1652     lost_password:
1653       title: Gløymt passord
1654       heading: Gløymt passord?
1655       email address: 'E-postadresse:'
1656       new password button: Nullstill passord
1657       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1658         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1659       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1660         du kan tilbakestille det snart.
1661       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1662     reset_password:
1663       title: Nullstill passord
1664       heading: Nullstill passord for %{user}
1665       password: 'Passord:'
1666       confirm password: 'Stadfest passord:'
1667       reset: Nullstill passord
1668       flash changed: Passordet ditt er endra.
1669       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1670     new:
1671       title: Registrer deg
1672       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1673         ein konto for deg automatisk.
1674       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1675         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1676       about:
1677         header: Fri og redigerbar
1678       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1679       email address: 'E-postadresse:'
1680       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1681       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1682         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1683         personvernpolitikk</a>)
1684       display name: 'Visningsnavn:'
1685       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1686         dette seinare i innstellingane.
1687       password: 'Passord:'
1688       confirm password: 'Stadfest passord:'
1689       continue: Registrer deg
1690       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1691       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1692         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1693       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1694     terms:
1695       title: Bidragsytervilkår
1696       heading: Bidragsytervilkåra
1697       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1698         vere i public domain
1699       consider_pd_why: kva er dette?
1700       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1701       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1702         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1703       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1704       decline: Avslå
1705       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1706         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1707       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1708       legale_names:
1709         france: Frankrike
1710         italy: Italia
1711         rest_of_world: Resten av verda
1712     no_such_user:
1713       title: Ingen brukar funnet
1714       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1715       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1716         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1717       deleted: sletta
1718     show:
1719       my diary: Mi dagbok
1720       new diary entry: ny dagbokoppføring
1721       my edits: Mine endringar
1722       my traces: Mine spor
1723       my notes: Mine merknadar
1724       my messages: Mine meldingar
1725       my profile: Min profil
1726       my settings: Mine innstillingar
1727       my comments: Mine kommentarar
1728       oauth settings: oauth-innstillingar
1729       blocks on me: Mine blokeringar
1730       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1731       send message: Send melding
1732       diary: Dagbok
1733       edits: Endringar
1734       traces: Spor
1735       notes: Kartmerknadar
1736       remove as friend: Fjern ven
1737       add as friend: Legg til ven
1738       mapper since: 'Brukar sidan:'
1739       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1740       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1741       ct undecided: Usikker
1742       ct declined: Avslått
1743       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1744       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1745       email address: 'E-postadresse:'
1746       created from: 'Oppretta frå:'
1747       status: 'Status:'
1748       spam score: 'Spamresultat:'
1749       description: Skildring
1750       user location: Posisjonen til brukaren
1751       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1752       settings_link_text: innstillingar
1753       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1754       km away: '%{count}km unna'
1755       m away: '%{count}m unna'
1756       nearby users: Andre næliggande brukarar
1757       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1758         ditt enno.
1759       role:
1760         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1761         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1762         grant:
1763           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1764           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1765         revoke:
1766           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1767           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1768       block_history: Aktive blokeringar
1769       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1770       comments: Kommentarar
1771       create_block: Blokér denne brukaren
1772       activate_user: Aktivér denne brukaren
1773       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1774       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1775       hide_user: Gøym denne brukaren
1776       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1777       delete_user: Slett denne brukaren
1778       confirm: Stadfest
1779       friends_changesets: endringssett av vener
1780       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1781       nearby_changesets: endringssett av naboar
1782       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1783     popup:
1784       your location: Posisjonen din
1785       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1786       friend: Ven
1787     account:
1788       title: Rediger konto
1789       my settings: Innstellingane mine
1790       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1791       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1792       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1793       openid:
1794         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1795         link text: kva er dette?
1796       public editing:
1797         heading: 'Offentleg redigering:'
1798         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1799         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1800         enabled link text: kva er dette?
1801         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1802           er anonyme.
1803         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1804       public editing note:
1805         heading: Offentleg redigering
1806         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1807           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1808           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1809           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1810           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1811           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1812           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1813           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1814       contributor terms:
1815         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1816         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1817         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1818         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1819           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1820         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1821           offentleg eigedom (Public Domain).
1822         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1823         link text: kva er dette?
1824       profile description: 'Profilskildring:'
1825       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1826       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1827       image: 'Bilete:'
1828       gravatar:
1829         gravatar: Bruk Gravatar
1830         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1831         link text: kva er dette?
1832       new image: Legg til eit bilete
1833       keep image: Hald på gjeldande bilete
1834       delete image: Fjern gjeldande bilete
1835       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1836       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1837       home location: 'Heimeposisjon:'
1838       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1839       latitude: 'Breiddegrad:'
1840       longitude: 'Lengdegrad:'
1841       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1842       save changes button: Lagre endringar
1843       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1844       return to profile: Returner til profil
1845       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1846         din for å stadfeste din epostadresse.
1847       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1848     confirm:
1849       heading: Sjekk e-posten din!
1850       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1851       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1852       button: Stadfest
1853       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1854       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1855       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1856     confirm_resend:
1857       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1858         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1859         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1860         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1861       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1862     confirm_email:
1863       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1864       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1865         e-postadressa.
1866       button: Stadfest
1867       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1868       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1869     set_home:
1870       flash success: Heimelokasjon lagra
1871     go_public:
1872       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1873         redigere.
1874     make_friend:
1875       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1876       button: Legg til som ven
1877       success: '%{name} er no venen din!'
1878       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1879       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1880     remove_friend:
1881       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1882       button: Fjern som ein ven
1883       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1884       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1885     index:
1886       title: Brukarar
1887       heading: Brukarar
1888       showing:
1889         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1890         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1891       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1892       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1893       confirm: Stadfest valde brukarar
1894       hide: Skjul valde brukarar
1895       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1896     suspended:
1897       title: Konto stengt
1898       heading: Konto stengt
1899       webmaster: webmaster
1900       body: |-
1901         <p>
1902         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1903         </p>
1904         <p>
1905         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1906     auth_failure:
1907       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1908   user_role:
1909     filter:
1910       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1911       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1912       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1913     grant:
1914       title: Stadfest rolletildeling
1915       heading: Stadfest rolletildeling
1916       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1917       confirm: Stadfest
1918       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1919         og rollen er gyldig.
1920     revoke:
1921       title: Stadfest fjerning av rolle
1922       heading: Stadfest fjerning av rolle
1923       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1924         "%{name}"?
1925       confirm: Stadfest
1926       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1927         og rolle er gyldig.
1928   user_blocks:
1929     model:
1930       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1931         blokkering.
1932       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1933     not_found:
1934       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1935       back: Tilbake til indeksen
1936     new:
1937       title: Opprettar blokkering av %{name}
1938       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1939       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1940         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1941         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1942         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1943       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1944       submit: Opprett blokkering
1945       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1946       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1947       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1948       back: Vis alle blokkeringar
1949     edit:
1950       title: Endrar blokkering av %{name}
1951       heading: Endrar blokkering av %{name}
1952       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1953         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1954         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1955       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1956       submit: Oppdater blokkering
1957       show: Vis denne blokkeringa
1958       back: Vis alle blokkeringar
1959       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1960     filter:
1961       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1962       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1963         rullegardinen.
1964     create:
1965       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1966         dei rimeleg med tid til å svare.
1967       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1968         blokkerer dei.
1969       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1970     update:
1971       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1972         henne.
1973       success: Blokkering oppdatert.
1974     index:
1975       title: Brukerblokkeringer
1976       heading: Liste over brukarblokkeringar
1977       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1978     revoke:
1979       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1980       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1981       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1982       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1983       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1984       revoke: Tilbakekall!
1985       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1986     period:
1987       one: 1 time
1988       other: '%{count} timar'
1989     helper:
1990       time_future: Sluttar om %{time}.
1991       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1992       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1993         inn.
1994       time_past: Slutta %{time} sidan.
1995     blocks_on:
1996       title: Blokkeringar av %{name}
1997       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1998       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1999     blocks_by:
2000       title: Blokkeringar av %{name}
2001       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2002       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
2003     show:
2004       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2005       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2006       time_future: Sluttar om %{time}
2007       time_past: Slutta %{time} sidan
2008       created: Oppretta
2009       ago: '%{time} sidan'
2010       status: Status
2011       show: Vis
2012       edit: Rediger
2013       revoke: Tilbakekall!
2014       confirm: Er du sikker?
2015       reason: 'Årsak for blokkering:'
2016       back: Vis alle blokkeringar
2017       revoker: 'Tilbakekaller:'
2018       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2019     block:
2020       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2021       show: Vis
2022       edit: Rediger
2023       revoke: Tilbakekall!
2024     blocks:
2025       display_name: Blokkert brukar
2026       creator_name: Oppretta av
2027       reason: Årsak for blokkering
2028       status: Status
2029       revoker_name: Tilbakekalt av
2030       showing_page: Side %{page}
2031       next: Neste »
2032       previous: « Forrige
2033   notes:
2034     mine:
2035       heading: '%{user} sine merknadar'
2036       subheading_html: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2037       id: ID
2038       creator: Skapar
2039       description: Skildring
2040       created_at: Oppretta den
2041       last_changed: Sist endra
2042       ago_html: '%{when} sidan'
2043   javascripts:
2044     close: Lat att
2045     share:
2046       title: Del
2047       cancel: Avbryt
2048       image: Bilde
2049       link: Lenkje eller HTML
2050       long_link: Lenkje
2051       short_link: Kortlenkje
2052       geo_uri: Geo-URI
2053       embed: HTML
2054       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2055       format: 'Format:'
2056       scale: 'Skala:'
2057       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2058       download: Last ned
2059       short_url: Kort-URL
2060       include_marker: Inkluder markør
2061       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2062       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2063       view_larger_map: Vis større kart
2064       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2065     embed:
2066       report_problem: Rapporter eit problem
2067     key:
2068       title: Kartsymbol
2069       tooltip: Kartsymbol
2070       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2071     map:
2072       zoom:
2073         in: Vis større
2074         out: Vis mindre
2075       locate:
2076         title: Vis plassering
2077         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2078       base:
2079         standard: Standard
2080         cycle_map: Sykkelkart
2081         transport_map: Transport-kart
2082         hot: Humanitært
2083       layers:
2084         header: Kartlag
2085         notes: Kartmerknadar
2086         data: Kartdata
2087         gps: Offentlege GPS-sporingar
2088         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2089         title: Lag
2090       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2091       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2092     site:
2093       edit_tooltip: Rediger kartet
2094       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2095       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2096       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2097       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2098       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2099       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2100     changesets:
2101       show:
2102         comment: Kommentar
2103         subscribe: Abonnér
2104         unsubscribe: Avslutt abonnement
2105         hide_comment: gøym
2106         unhide_comment: vis
2107     notes:
2108       new:
2109         add: Legg til merknad
2110       show:
2111         hide: Gøym
2112         resolve: Løys
2113         reactivate: Reaktiver
2114         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2115         comment: Kommenter
2116     directions:
2117       ascend: Stigande
2118       engines:
2119         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2120         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2121         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2122         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2123       descend: Fallande
2124       directions: Vegskildringar
2125       distance: Avstand
2126       errors:
2127         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2128         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2129       instructions:
2130         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2131         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2132         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2133         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2134         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2135           %{name}
2136         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2137         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2138         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2139         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2140         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2141         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2142         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2143         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2144         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2145         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2146           %{name}
2147         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2148         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2149         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2150         via_point_without_exit: (via punkt)
2151         follow_without_exit: Følg %{name}
2152         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2153         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2154         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2155         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2156         destination_without_exit: Nå målet
2157         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2158         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2159         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2160         unnamed: namnlaus veg
2161         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2162       time: Tid
2163     query:
2164       node: Node
2165       way: Veg
2166       relation: Relasjon
2167       nothing_found: Ingen treff
2168       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2169       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2170     context:
2171       directions_from: Vegskildring herifrå
2172       directions_to: Vegskildring hit
2173       add_note: Legg til ein merknad her
2174       show_address: Vis adresse
2175       query_features: Søkjefunksjonar
2176       centre_map: Sentrer kartet her
2177   redactions:
2178     edit:
2179       description: Skildring
2180       heading: Rediger maskering
2181       submit: Lagre markering
2182       title: Rediger relasjon
2183     index:
2184       empty: Ingen maskeringar å vise.
2185       heading: Liste over maskeringar
2186       title: Liste over maskeringar
2187     new:
2188       description: Skildring
2189       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2190       submit: Lag maskering
2191       title: Lagar ein ny maskering
2192     show:
2193       description: 'Skildring:'
2194       heading: Visar maskering "%{title}"
2195       title: Visar maskering
2196       user: 'Oppretta av:'
2197       edit: Endre denne maskeringa
2198       destroy: Fjern denne maskeringa
2199       confirm: Er du sikker?
2200     create:
2201       flash: Maskering oppretta.
2202     update:
2203       flash: Endringar lagra.
2204     destroy:
2205       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2206         maskeringa før du ødeleger den.
2207       flash: Maskering ødelagd.
2208       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2209 ...