Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: "Behemot"
5 # Author: Abijeet Patro
6 # Author: Ajank
7 # Author: Alan ffm
8 # Author: Andrzej aa
9 # Author: Anwar2
10 # Author: BdgwksxD
11 # Author: BeginaFelicysym
12 # Author: Chrumps
13 # Author: Cysioland
14 # Author: Dalis
15 # Author: Dammat
16 # Author: Darellur
17 # Author: DeRudySoulStorm
18 # Author: Debeet
19 # Author: Deejay1
20 # Author: GlutPaprykarz
21 # Author: Ireun
22 # Author: Kaligula
23 # Author: Kastanoto
24 # Author: Kocio
25 # Author: Krottyianock
26 # Author: M4sk1n
27 # Author: Macofe
28 # Author: Maraf24
29 # Author: Mateon1
30 # Author: Nemo bis
31 # Author: Odie2
32 # Author: Pio387
33 # Author: Przemub
34 # Author: Psokol
35 # Author: Py64
36 # Author: RafalR
37 # Author: Rezonansowy
38 # Author: RicoElectrico
39 # Author: Rmikke
40 # Author: Ruila
41 # Author: Soeb
42 # Author: Sp5uhe
43 # Author: Stojex
44 # Author: Strebski
45 # Author: Teiron
46 # Author: The Polish
47 # Author: Ty221
48 # Author: Woytecr
49 # Author: Wpedzich
50 # Author: Yarl
51 # Author: Zbigniew.czernik
52 ---
53 pl:
54   html:
55     dir: ltr
56   time:
57     formats:
58       friendly: '%e %B %Y o %H:%M'
59       blog: '%e.%m.%Y'
60   activerecord:
61     errors:
62       messages:
63         invalid_email_address: nie wygląda na poprawny adres e-mail
64     models:
65       acl: Lista kontroli dostępu
66       changeset: Zestaw zmian
67       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
68       country: Państwo
69       diary_comment: Komentarz do dziennika
70       diary_entry: Wpis do dziennika
71       friend: Znajomy
72       language: Język
73       message: Wiadomość
74       node: Węzeł
75       node_tag: Znacznik węzła
76       notifier: Zgłaszający
77       old_node: Stary węzeł
78       old_node_tag: Znacznik wcześniejszego węzła
79       old_relation: Stara relacja
80       old_relation_member: Członek starej relacji
81       old_relation_tag: Znacznik wcześniejszej relacji
82       old_way: Stara linia
83       old_way_node: Węzeł starej linii
84       old_way_tag: Znacznik starej linii
85       relation: Relacja
86       relation_member: Członek relacji
87       relation_tag: Tag relacji
88       session: Sesja
89       trace: Ślad
90       tracepoint: Punkt śladu
91       tracetag: Znacznik śladu
92       user: Użytkownik
93       user_preference: Preferencje użytkownika
94       user_token: Token użytkownika
95       way: Linia
96       way_node: Węzeł linii
97       way_tag: Znacznik linii
98     attributes:
99       diary_comment:
100         body: Treść
101       diary_entry:
102         user: Użytkownik
103         title: Temat
104         latitude: Szerokość geograficzna
105         longitude: Długość geograficzna
106         language: Język
107       friend:
108         user: Użytkownik
109         friend: Znajomy
110       trace:
111         user: Użytkownik
112         visible: Widoczny
113         name: Nazwa
114         size: Rozmiar
115         latitude: Szerokość geograficzna
116         longitude: Długość geograficzna
117         public: Publiczny
118         description: Opis
119       message:
120         sender: Nadawca
121         title: Temat
122         body: Treść
123         recipient: Odbiorca
124       user:
125         email: E-mail
126         active: Aktywny
127         display_name: Wyświetlana nazwa
128         description: Opis
129         languages: Języki
130         pass_crypt: Hasło
131   printable_name:
132     with_version: '%{id}, wersja %{version}'
133     with_name_html: '%{name}(%{id})'
134   editor:
135     default: edytorze domyślnym (obecnie %{name})
136     potlatch:
137       name: Potlatch 1
138       description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
139     id:
140       name: iD
141       description: iD (w tej przeglądarce)
142     potlatch2:
143       name: Potlatch 2
144       description: Potlatch 2 (w tej przeglądarce)
145     remote:
146       name: Zewnętrzny edytor
147       description: zewnętrznym edytorze (JOSM lub Merkaartor)
148   api:
149     notes:
150       comment:
151         opened_at_html: Stworzono %{when} temu
152         opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
153         commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
154         commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
155         closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
156         closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
157         reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
158         reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
159       rss:
160         title: Uwagi OpenStreetMap
161         description_area: Lista uwag stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w
162           Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
163         description_item: Kanał RSS dla uwagi %{id}
164         opened: 'nowa uwaga (w lokalizacji: %{place})'
165         commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
166         closed: 'zamknięta uwaga (w lokalizacji: %{place})'
167         reopened: 'ponownie aktywowana uwaga (w lokalizacji: %{place})'
168       entry:
169         comment: Komentarz
170         full: Pełna treść uwagi
171   browse:
172     created: Utworzone
173     closed: Zamknięte
174     created_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
175     closed_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
176     created_by_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
177     deleted_by_html: Usunięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
178     edited_by_html: Edytowane <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
179     closed_by_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu </abbr> przez %{user}
180     version: Wersja
181     in_changeset: Zestaw zmian
182     anonymous: Anonimowy użytkownik
183     no_comment: (bez komentarza)
184     part_of: Wchodzi w skład
185     download_xml: Pobierz XML
186     view_history: Wyświetl historię
187     view_details: Wyświetl szczegóły
188     location: 'Położenie:'
189     changeset:
190       title: 'Zestaw zmian: %{id}'
191       belongs_to: Autor
192       node: Węzły (%{count})
193       node_paginated: Węzły (%{x}-%{y} z %{count})
194       way: Linie (%{count})
195       way_paginated: Linie (%{x}-%{y} z %{count})
196       relation: Relacje (%{count})
197       relation_paginated: Relacje (%{x}-%{y} z %{count})
198       comment: Komentarze (%{count})
199       hidden_commented_by: Ukryty komentarz od użytkownika %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
200         temu</abbr>
201       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
202       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
203       osmchangexml: XML w formacie osmChange
204       feed:
205         title: Zestaw zmian %{id}
206         title_comment: Zestaw zmian %{id} - %{comment}
207       join_discussion: Zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji
208       discussion: Dyskusja
209       still_open: Zestaw zmian jest wciąż otwarty - dyskusja będzie możliwa, gdy zostanie
210         on zamknięty.
211     node:
212       title: 'Węzeł: %{name}'
213       history_title: 'Historia węzła: %{name}'
214     way:
215       title: 'Linia: %{name}'
216       history_title: 'Historia linii: %{name}'
217       nodes: Węzły
218       also_part_of:
219         one: część linii %{related_ways}
220         other: część linii %{related_ways}
221     relation:
222       title: 'Relacja: %{name}'
223       history_title: 'Historia relacji: %{name}'
224       members: Członkowie
225     relation_member:
226       entry: '%{type} %{name}'
227       entry_role: '%{type} %{name} jako %{role}'
228       type:
229         node: Węzeł
230         way: Linia
231         relation: Relacja
232     containing_relation:
233       entry: Relacja %{relation_name}
234       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
235     not_found:
236       sorry: 'Niestety, nie odnaleziono %{type} #%{id}.'
237       type:
238         node: węzeł
239         way: linia
240         relation: relacja
241         changeset: zestaw zmian
242         note: uwaga
243     timeout:
244       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało
245         zbyt długo.
246       type:
247         node: węzeł
248         way: linia
249         relation: relacja
250         changeset: zestaw zmian
251         note: Uwaga
252     redacted:
253       redaction: Poprawka %{id}
254       message_html: '%{type} w wersji %{version} nie może zostać wyświetlony z powodu
255         ocenzurowania. Proszę zapoznać się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej
256         informacji.'
257       type:
258         node: węzeł
259         way: linia
260         relation: relacja
261     start_rjs:
262       feature_warning: Wczytywanie %{num_features} obiektów, może spowolnić lub zawiesić
263         przeglądarkę. Wyświetlić te dane?
264       load_data: Wczytaj dane
265       loading: Wczytywanie...
266     tag_details:
267       tags: Znaczniki
268       wiki_link:
269         key: Strona wiki dla znacznika %{key}
270         tag: Strona wiki dla znacznika %{key}=%{value}
271       wikidata_link: '%{page} element na Wikidata'
272       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
273       telephone_link: Zadzwoń pod %{phone_number}
274     note:
275       title: 'Uwaga: %{id}'
276       new_note: Nowa uwaga
277       description: 'Opis:'
278       open_title: 'Nierozwiązana uwaga #%{note_name}'
279       closed_title: 'Rozwiązana uwaga #%{note_name}'
280       hidden_title: 'Ukryta uwaga #%{note_name}'
281       open_by: 'Utworzona przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} temu</abbr>'
282       open_by_anonymous: Utworzona anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu.</abbr>
283       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
284       commented_by_anonymous: Skomentowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
285         temu</abbr>
286       closed_by: 'Rozwiązana przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
287         temu</abbr>'
288       closed_by_anonymous: Rozwiązana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
289         temu</abbr>
290       reopened_by: Ponownie aktywowana przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
291         temu</abbr>
292       reopened_by_anonymous: Ponownie aktywowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
293         temu</abbr>
294       hidden_by: Ukryte przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
295       report: Zgłoś tę uwagę
296     query:
297       title: Dane obiektu
298       introduction: Kliknij na mapie, by wyszukać pobliskie obiekty.
299       nearby: Obiekty w pobliżu
300       enclosing: Większe, otaczające obiekty
301   changesets:
302     changeset_paging_nav:
303       showing_page: Strona %{page}
304       next: Następna »
305       previous: « Poprzednia
306     changeset:
307       anonymous: Anonim
308       no_edits: (brak edycji)
309       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
310     changesets:
311       id: ID
312       saved_at: Zapisano
313       user: Użytkownik
314       comment: Komentarz
315       area: Obszar
316     index:
317       title: Zestawy zmian
318       title_user: Zestawy zmian użytkownika %{user}
319       title_friend: Zestawy zmian moich znajomych
320       title_nearby: Zestawy zmian pobliskich użytkowników
321       empty: Nie odnaleziono zestawów zmian.
322       empty_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
323       empty_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
324       no_more: Nie odnaleziono więcej zestawów zmian.
325       no_more_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
326       no_more_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
327       load_more: Wczytaj więcej
328     timeout:
329       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
330   changeset_comments:
331     comment:
332       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id}% autorstwa %{author}'
333       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
334     comments:
335       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id} autorstwa %{author}'
336     index:
337       title_all: Dyskusja na temat zestawu zmian
338       title_particular: 'Dyskusja na temat zestawu zmian #%{changeset_id}'
339     timeout:
340       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
341   diary_entries:
342     new:
343       title: Nowy wpis do dziennika
344       publish_button: Opublikuj
345     index:
346       title: Dzienniki użytkowników
347       title_friends: Dzienniki znajomych
348       title_nearby: Dzienniki pobliskich użytkowników
349       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
350       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
351       new: Nowy wpis dziennika
352       new_title: Tworzy nowy wpis w tmoim dzienniku użytkownika
353       no_entries: Brak wpisów dziennika
354       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
355       older_entries: Starsze wpisy
356       newer_entries: Nowsze wpisy
357     edit:
358       title: Edycja wpisu dziennika
359       subject: 'Temat:'
360       body: 'Treść:'
361       language: 'Język:'
362       location: 'Położenie:'
363       latitude: 'Szerokość geograficzna:'
364       longitude: 'Długość geograficzna:'
365       use_map_link: wskaż na mapie
366       save_button: Zapisz
367       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
368     show:
369       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
370       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
371       leave_a_comment: Zostaw komentarz
372       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby dodać komentarz'
373       login: Zaloguj się
374       save_button: Zapisz
375     no_such_entry:
376       title: Nie ma takiego wpisu
377       heading: Brak wpisu o identyfikatorze %{id}
378       body: Niestety nie odnaleziono wpisu dziennika lub komentarza o identyfikatorze
379         %{id}. Proszę sprawdzić pisownię lub może kliknięty odnośnik jest niepoprawny.
380     diary_entry:
381       posted_by: Opublikowany przez %{link_user}, %{created} w języku %{language_link}
382       comment_link: Skomentuj ten wpis
383       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
384       comment_count:
385         zero: Brak komentarzy
386         one: '%{count} komentarz'
387         few: '%{count} komentarze'
388         other: '%{count} komentarzy'
389       edit_link: Edytuj ten wpis
390       hide_link: Ukryj ten wpis
391       confirm: Potwierdź
392       report: Zgłoś ten wpis
393     diary_comment:
394       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
395       hide_link: Ukryj ten komentarz
396       confirm: Potwierdź
397       report: Zgłoś ten komentarz
398     location:
399       location: 'Położenie:'
400       view: Podgląd
401       edit: Edytuj
402     feed:
403       user:
404         title: Wpisy dla %{user}
405         description: Ostatnie wpisy od %{user}
406       language:
407         title: Wpisy dziennika w języku %{language_name}
408         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
409       all:
410         title: Wpisy dzienników OpenStreetMap
411         description: Ostatnie wpisy dzienników od użytkowników OpenStreetMap
412     comments:
413       has_commented_on: Użytkownik %{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika
414       post: Wpis
415       when: Kiedy
416       comment: Komentarz
417       ago: '%{ago} temu'
418       newer_comments: Nowsze komentarze
419       older_comments: Starsze komentarze
420   geocoder:
421     search:
422       title:
423         latlon: Wyniki z <a href="https://openstreetmap.org/">Internal</a>
424         ca_postcode: Wyniki z <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
425         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
426           Nominatim</a>
427         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_nominatim_reverse: Wyniki z <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
429           Nominatim</a>
430         geonames_reverse: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431     search_osm_nominatim:
432       prefix_format: '%{name}'
433       prefix:
434         aerialway:
435           cable_car: Kolejka linowa
436           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
437           drag_lift: Wyciąg orczykowy
438           gondola: Kolej gondolowa
439           platter: Wyciąg talerzykowy
440           pylon: Pylon
441           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
442           t-bar: Wyciąg orczykowy
443         aeroway:
444           aerodrome: Lotnisko
445           airstrip: Pas startowy
446           apron: Płyta postojowa
447           gate: Bramka
448           hangar: Hangar
449           helipad: Helipad
450           holding_position: Punkt oczekiwania
451           parking_position: Miejsce parkingowe
452           runway: Pas startowy
453           taxiway: Droga kołowania
454           terminal: Terminal
455         amenity:
456           animal_shelter: Schronisko dla zwierząt
457           arts_centre: Centrum sztuki
458           atm: Bankomat
459           bank: Bank
460           bar: Bar
461           bbq: Miejsce do grillowania
462           bench: Ławka
463           bicycle_parking: Parking rowerowy
464           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
465           biergarten: Ogródek piwny
466           boat_rental: Wypożyczalnia łodzi
467           brothel: Dom publiczny
468           bureau_de_change: Kantor
469           bus_station: Dworzec autobusowy
470           cafe: Kawiarnia
471           car_rental: Wynajem samochodów
472           car_sharing: Dzielenie się samochodami
473           car_wash: Myjnia samochodowa
474           casino: Kasyno
475           charging_station: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
476           childcare: Opieka nad dziećmi
477           cinema: Kino
478           clinic: Przychodnia
479           clock: Zegar
480           college: Szkoła policealna
481           community_centre: Centrum społeczności
482           courthouse: Sąd
483           crematorium: Krematorium
484           dentist: Gabinet dentystyczny
485           doctors: Lekarze
486           drinking_water: Źródło wody pitnej
487           driving_school: Szkoła nauki jazdy
488           embassy: Ambasada
489           fast_food: Bar (fast food)
490           ferry_terminal: Terminal promowy
491           fire_station: Remiza strażacka
492           food_court: Współdzielone miejsce do spożywania posiłków
493           fountain: Fontanna
494           fuel: Stacja paliw
495           gambling: Hazard
496           grave_yard: Cmentarz przykościelny
497           grit_bin: Pojemnik na piasek
498           hospital: Szpital
499           hunting_stand: Ambona myśliwska
500           ice_cream: Lodziarnia
501           kindergarten: Przedszkole/żłobek
502           library: Biblioteka
503           marketplace: Plac targowy
504           monastery: Klasztor
505           motorcycle_parking: Parking dla motocykli
506           nightclub: Klub nocny
507           nursing_home: Dom opieki
508           office: Biuro
509           parking: Parking
510           parking_entrance: Wjazd na parking
511           parking_space: Miejsce parkingowe
512           pharmacy: Apteka
513           place_of_worship: Miejsce kultu
514           police: Policja lub straż miejska/gminna
515           post_box: Skrzynka pocztowa
516           post_office: Poczta-urząd pocztowy
517           preschool: Przedszkole
518           prison: Więzienie/areszt
519           pub: Pub
520           public_building: Budynek publiczny
521           recycling: Miejsce recyklingu
522           restaurant: Restauracja
523           retirement_home: Dom seniora
524           sauna: Sauna
525           school: Szkoła podstawowa/średnia
526           shelter: Schronienie
527           shop: Sklep
528           shower: Prysznic
529           social_centre: Centrum społeczne
530           social_club: Klub towarzyski
531           social_facility: Placówka społeczna
532           studio: Studio
533           swimming_pool: Basen
534           taxi: Postój taksówek
535           telephone: Budka telefoniczna
536           theatre: Teatr
537           toilets: Toaleta publiczna
538           townhall: Urząd miejski / Urząd gminy
539           university: Uniwersytet
540           vending_machine: Automat do sprzedaży
541           veterinary: Weterynarz
542           village_hall: Urząd gminy
543           waste_basket: Kosz na śmieci
544           waste_disposal: Śmietnik
545           water_point: Punkt Wody
546           youth_centre: Centrum młodzieżowe
547         boundary:
548           administrative: Granica gminy
549           census: Granica spisu ludności
550           national_park: Park Narodowy
551           protected_area: Obszar chroniony
552         bridge:
553           aqueduct: Akwedukt
554           boardwalk: Promenada
555           suspension: Most wiszący
556           swing: Most obrotowy
557           viaduct: Most wieloprzęsłowy
558           "yes": Most
559         building:
560           "yes": Budynek
561         craft:
562           brewery: Browar
563           carpenter: Stolarz
564           electrician: Elektryk
565           gardener: Ogrodnik
566           painter: Malarz
567           photographer: Fotograf
568           plumber: Hydraulik
569           shoemaker: Szewc
570           tailor: Krawiec
571           "yes": Warsztat
572         emergency:
573           ambulance_station: Stacja pogotowia ratunkowego
574           assembly_point: Miejsce zbiórki do ewakuacji
575           defibrillator: Defibrylator
576           landing_site: Miejsce awaryjnego lądowania
577           phone: Telefon alarmowy
578           water_tank: Awaryjny Zbiornik Wody
579           "yes": Awaryjny
580         highway:
581           abandoned: Porzucona droga
582           bridleway: Droga dla koni
583           bus_guideway: Droga dla autobusów
584           bus_stop: Przystanek autobusowy
585           construction: Droga w trakcie budowy
586           corridor: Korytarz
587           cycleway: Droga rowerowa
588           elevator: Winda
589           emergency_access_point: Miejsce zbiórki ewakuacyjnej
590           footway: Droga dla pieszych
591           ford: Bród
592           give_way: Znak drogowy "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
593           living_street: Strefa zamieszkania (znak D-40)
594           milestone: Słupek pikietażowy
595           motorway: Autostrada
596           motorway_junction: Węzeł autostradowy
597           motorway_link: Autostrada - dojazd
598           passing_place: Mijanka
599           path: Ścieżka
600           pedestrian: Droga dla pieszych
601           platform: Miejsce oczekiwania dla pasażerów
602           primary: Droga pierwszorzędna
603           primary_link: Droga pierwszorzędna – dojazd
604           proposed: Droga planowana
605           raceway: Tor wyścigowy
606           residential: Droga lokalna
607           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
608           road: Droga
609           secondary: Droga drugorzędna
610           secondary_link: Droga drugorzędna – łącznik
611           service: Droga serwisowa/dojazdowa
612           services: Miejsce Obsługi Podróżnych
613           speed_camera: Fotoradar
614           steps: Schody
615           stop: Znak drogowy "Stop"
616           street_lamp: Lampa uliczna
617           tertiary: Droga trzeciorzędna
618           tertiary_link: Droga trzeciorzędna - łącznik
619           track: Droga polna lub leśna
620           traffic_signals: Sygnalizacja świetlna
621           trail: Szlak
622           trunk: Droga główna/ekspresowa
623           trunk_link: Droga główna/ekspresowa – dojazd
624           turning_loop: Pętla do zawracania
625           unclassified: Droga czwartorzędna
626           "yes": Droga
627         historic:
628           archaeological_site: Stanowisko archeologiczne
629           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
630           boundary_stone: Graniczny głaz
631           building: Budynek historyczny
632           bunker: Bunkier
633           castle: Zamek
634           church: Kościół
635           city_gate: Brama miasta
636           citywalls: Mury miejskie
637           fort: Fort
638           heritage: Miejsce dziedzictwa kulturalnego
639           house: Dom
640           icon: Ikona
641           manor: Dwór
642           memorial: Pomnik/miejsce pamięci (mały)
643           mine: Kopalnia
644           mine_shaft: Szyb górniczy
645           monument: Pomnik/miejsce pamięci (duży)
646           roman_road: Droga rzymska
647           ruins: Ruiny
648           stone: Kamień
649           tomb: Grób
650           tower: Wieża
651           wayside_cross: Przydrożny krzyż
652           wayside_shrine: Przydrożna kapliczka
653           wreck: Zatopiony statek
654           "yes": Miejsce Historyczne
655         junction:
656           "yes": Funkcja
657         landuse:
658           allotments: Ogródki działkowe
659           basin: Basen-zbiornik,niecka
660           brownfield: Grunty poprzemysłowe
661           cemetery: Cmentarz
662           commercial: Obszar handlowo-usługowy
663           conservation: Ochrona środowiska
664           construction: Teren budowy
665           farm: Farma
666           farmland: Grunty rolne
667           farmyard: Podwórze gospodarskie
668           forest: Las
669           garages: Garaże
670           grass: Trawa
671           greenfield: Tereny niezagospodarowane
672           industrial: Teren przemysłowy
673           landfill: Wysypisko śmieci
674           meadow: Łąka
675           military: Teren wojskowy
676           mine: Kopalnia
677           orchard: Sad
678           quarry: Kamieniołom
679           railway: Teren kolejowy
680           recreation_ground: Teren rekreacyjny
681           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
682           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
683           residential: Zabudowa mieszkalna
684           retail: Handel detaliczny
685           road: Obszar drogowy
686           village_green: Nawsie
687           vineyard: Winnica
688           "yes": Zagospodarowanie terenu
689         leisure:
690           beach_resort: Strzeżona plaża
691           bird_hide: Ukryj ptaki
692           common: Błonie
693           dog_park: Wybieg dla psów
694           firepit: Palenisko
695           fishing: Łowisko
696           fitness_centre: Centrum Fitness
697           fitness_station: Siłownia zewnętrzna
698           garden: Ogród
699           golf_course: Pole golfowe
700           horse_riding: Jazda konna
701           ice_rink: Lodowisko
702           marina: Marina
703           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
704           nature_reserve: Rezerwat przyrody
705           park: Park
706           pitch: Boisko sportowe
707           playground: Plac zabaw
708           recreation_ground: Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy
709           resort: Ośrodek wypoczynkowy
710           sauna: Sauna
711           slipway: Pochylnia
712           sports_centre: Centrum sportowe
713           stadium: Stadion
714           swimming_pool: Basen
715           track: Bieżnia
716           water_park: Park wodny
717           "yes": Rekreacja
718         man_made:
719           adit: Szyb
720           beacon: Latarnia morska
721           beehive: Ul
722           breakwater: Falochron
723           bridge: Most
724           bunker_silo: Bunkier
725           chimney: Komin
726           crane: Żuraw (dźwig)
727           dolphin: Dalba
728           dyke: Grobla
729           embankment: Nasyp
730           flagpole: Maszt flagowy
731           gasometer: Zbiornik gazowy
732           groyne: Ostroga brzegowa
733           kiln: Piec przemysłowy
734           lighthouse: Latarnia morska
735           mast: Maszt
736           mine: Kopalnia
737           mineshaft: Szyb górniczy
738           monitoring_station: Stacja pomiarowa
739           petroleum_well: Szyb naftowy
740           pier: Molo/pomost
741           pipeline: Rurociąg
742           silo: Silos
743           storage_tank: Zbiornik
744           surveillance: Punkt monitoringu
745           tower: Wieża
746           wastewater_plant: Oczyszczalnia ścieków
747           watermill: Młyn wodny
748           water_tower: Wieża ciśnień
749           water_well: Studnia
750           water_works: Wodociągi
751           windmill: Młyn wiatrowy
752           works: Fabryka
753           "yes": Sztuczny
754         military:
755           airfield: Lotnisko wojskowe
756           barracks: Koszary
757           bunker: Bunkier
758           "yes": Wojskowy
759         mountain_pass:
760           "yes": Przełęcz
761         natural:
762           bay: Zatoka
763           beach: Plaża
764           cape: Przylądek
765           cave_entrance: Wejście do jaskini
766           cliff: Urwisko
767           crater: Krater
768           dune: Wydma
769           fell: Hale górskie
770           fjord: Fiord
771           forest: Las
772           geyser: Gejzer
773           glacier: Lodowiec
774           grassland: Łąka
775           heath: Wrzosowisko
776           hill: Wzgórze
777           island: Wyspa
778           land: Ląd
779           marsh: Bagno
780           moor: Wrzosowisko
781           mud: Muł
782           peak: Szczyt
783           point: Punkt
784           reef: Rafa
785           ridge: Grzbiet
786           rock: Skała
787           saddle: Przełęcz
788           sand: Piasek
789           scree: Piarg
790           scrub: Zarośla
791           spring: Źródło wodne
792           stone: Głaz
793           strait: Cieśnina
794           tree: Drzewo
795           valley: Dolina
796           volcano: Wulkan
797           water: Woda
798           wetland: Obszar podmokły
799           wood: Drzewa
800         office:
801           accountant: Księgowy
802           administrative: Administracja
803           architect: Architekt
804           association: Stowarzyszenie
805           company: Przedsiębiorstwo
806           educational_institution: Instytucja edukacyjna
807           employment_agency: Urząd pracy
808           estate_agent: Biuro nieruchomości
809           government: Biuro rządowe/samorządowe
810           insurance: Biuro ubezpieczeń
811           it: Biuro firmy informatycznej
812           lawyer: Prawnik
813           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
814           telecommunication: Urząd telekomunikacji
815           travel_agent: Biuro podróży
816           "yes": Biuro
817         place:
818           allotments: Ogródki działkowe
819           city: Miasto
820           city_block: Kwartał
821           country: Kraj
822           county: Powiat
823           farm: Farma
824           hamlet: Osada
825           house: Dom
826           houses: Zabudowanie
827           island: Wyspa
828           islet: Wysepka
829           isolated_dwelling: Pojedynczy dom-gospodarstwo
830           locality: Miejsce nazwane
831           municipality: Gmina
832           neighbourhood: Sąsiedztwo
833           postcode: Kod pocztowy
834           quarter: Kwartał
835           region: Rejon
836           sea: Morze
837           square: Plac
838           state: Województwo/stan/prowincja
839           subdivision: Dzielnica
840           suburb: Osiedle
841           town: Miasto
842           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
843           village: Wieś
844           "yes": Miejsce
845         railway:
846           abandoned: Dawna linia kolejowa
847           construction: Budowana linia kolejowa
848           disused: Nieczynna linia kolejowa
849           funicular: Kolejka linowa
850           halt: Przystanek kolejowy
851           junction: Węzeł kolejowy
852           level_crossing: Przejazd kolejowy
853           light_rail: Lekka kolej
854           miniature: Mini kolej
855           monorail: Kolej jednoszynowa
856           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
857           platform: Peron
858           preserved: Kolej zabytkowa
859           proposed: Planowana linia kolejowa
860           spur: Bocznica kolejowa
861           station: Stacja kolejowa
862           stop: Przystanek kolejowy
863           subway: Metro
864           subway_entrance: Wejście na stację metra
865           switch: Zwrotnica
866           tram: Tory tramwajowe
867           tram_stop: Przystanek tramwajowy
868         shop:
869           alcohol: Sklep monopolowy
870           antiques: Antyki
871           art: Sklep z dziełami sztuki
872           bakery: Piekarnia
873           beauty: Salon kosmetyczny
874           beverages: Sklep z napojami
875           bicycle: Sklep rowerowy
876           bookmaker: Bukmacher
877           books: Księgarnia
878           boutique: Butik
879           butcher: Sklep mięsny
880           car: Sklep samochodowy
881           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
882           car_repair: Naprawa samochodów
883           carpet: Sklep z dywanami
884           charity: Sklep charytatywny
885           chemist: Drogeria
886           clothes: Sklep odzieżowy
887           computer: Sklep komputerowy
888           confectionery: Cukiernia
889           convenience: Sklep ogólnospożywczy
890           copyshop: Ksero
891           cosmetics: Sklep kosmetyczny
892           deli: Delikatesy
893           department_store: Dom towarowy
894           discount: Sklep z produktami po obniżce
895           doityourself: Sklep budowlany
896           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
897           electronics: Sklep elektroniczny
898           estate_agent: Biuro nieruchomości
899           farm: Sklep gospodarski
900           fashion: Sklep z modą
901           fish: Sklep rybny
902           florist: Kwiaciarnia
903           food: Sklep spożywczy
904           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
905           furniture: Sklep meblowy
906           gallery: Galeria
907           garden_centre: Centrum ogrodnicze
908           general: Sklep ogólny
909           gift: Sklep z pamiątkami
910           greengrocer: Warzywniak
911           grocery: Sklep spożywczy
912           hairdresser: Fryzjernia
913           hardware: Sklep ze sprzętem
914           hifi: Hi-Fi
915           houseware: Sklep z artykułami gospodarstwa domowego
916           interior_decoration: Sklep z dekoracją wnętrz
917           jewelry: Sklep z biżuterią
918           kiosk: Kiosk
919           kitchen: Sklep z meblami kuchennymi
920           laundry: Pralnia
921           lottery: Kolektura
922           mall: Centrum handlowe
923           market: Targowisko
924           massage: Salon masażu
925           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
926           motorcycle: Sklep z motocyklami
927           music: Sklep muzyczny
928           newsagent: Kiosk
929           optician: Optyk
930           organic: Sklep z produktami organicznymi
931           outdoor: Sklep turystyczny
932           paint: Sklep z farbami
933           pawnbroker: Lombard
934           pet: Sklep ze zwierzętami
935           pharmacy: Apteka
936           photo: Sklep fotograficzny
937           seafood: Owoce morza
938           second_hand: Lumpeks
939           shoes: Sklep obuwniczy
940           sports: Sklep sportowy
941           stationery: Sklep papierniczy
942           supermarket: Supermarket
943           tailor: Krawiec
944           ticket: Kasa biletowa
945           tobacco: Sklep z artykułami tytoniowymi
946           toys: Sklep z zabawkami
947           travel_agency: Biuro podróży
948           tyres: Sklep z oponami
949           vacant: Sklep zamknięty
950           variety_store: Mały sklep wielobranżowy
951           video: Sklep filmowy
952           wine: Sklep z winami
953           "yes": Sklep
954         tourism:
955           alpine_hut: Chata alpejska
956           apartment: Mieszkanie na wynajem
957           artwork: Dzieło sztuki
958           attraction: Atrakcja turystyczna
959           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
960           cabin: Kabina
961           camp_site: Kemping
962           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
963           chalet: Schronisko
964           gallery: Galeria
965           guest_house: Pensjonat
966           hostel: Hostel
967           hotel: Hotel
968           information: Informacja turystyczna
969           motel: Motel
970           museum: Muzeum
971           picnic_site: Miejsce na piknik
972           theme_park: Park rozrywki
973           viewpoint: Punkt widokowy
974           zoo: Zoo
975         tunnel:
976           building_passage: Przejazd przez budynek
977           culvert: Rura kanalizacyjna
978           "yes": Tunel
979         waterway:
980           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
981           boatyard: Stocznia
982           canal: Kanał
983           dam: Tama
984           derelict_canal: Opuszczony kanał
985           ditch: Rów
986           dock: Basen portowy
987           drain: Rów odpływowy
988           lock: Zastawka
989           lock_gate: Śluza
990           mooring: Kotwicowisko
991           rapids: Katarakty
992           river: Rzeka
993           stream: Strumień
994           wadi: Starorzecze
995           waterfall: Wodospad
996           weir: Jaz
997           "yes": Szlak wodny
998       admin_levels:
999         level2: Granica kraju
1000         level4: 'Granica:'
1001         level5: Granica regionu
1002         level6: 'Granica powiatu:'
1003         level8: Granica miejscowości
1004         level9: Granica dzielnicy
1005         level10: Granica przedmieścia
1006     description:
1007       title:
1008         osm_nominatim: Położenie według <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
1009           Nominatim</a>
1010         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
1011       types:
1012         cities: Miasta
1013         towns: Miasta
1014         places: Miejsca
1015     results:
1016       no_results: Nie odnaleziono wyników
1017       more_results: Więcej wyników
1018   issues:
1019     index:
1020       title: Sprawy
1021       select_status: Wybierz status
1022       select_type: Wybierz kategorię
1023       select_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
1024       reported_user: Zgłoszony użytkownik
1025       not_updated: Nie zaktualizowane
1026       search: Wyszukaj
1027       search_guidance: Przeszukaj sprawy
1028       user_not_found: Użytkownika nie istnieje
1029       issues_not_found: Nie znaleziono takiej sprawy
1030       status: Stan
1031       reports: Zgłoszenia
1032       last_updated: Ostatnia aktualizacja
1033       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
1034       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez
1035         %{user}
1036       link_to_reports: Zobacz zgłoszenia
1037       reports_count:
1038         one: 1 zgłoszenie
1039         few: '%{count} zgłoszenia'
1040         other: '%{count} zgłoszeń'
1041       reported_item: Zgłoszony element
1042       states:
1043         ignored: zignorowane
1044         open: otwarte
1045         resolved: rozwiązane
1046     update:
1047       new_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1048       successful_update: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zaktualizowane
1049       provide_details: Podaj koniecznie, proszę, potrzebne szczegóły
1050     show:
1051       title: '%{status} sprawa #%{issue_id}'
1052       reports:
1053         zero: Brak zgłoszeń
1054         one: 1 zgłoszenie
1055         few: '%{count} zgłoszenia'
1056         other: '%{count} zgłoszeń'
1057       report_created_at: Pierwsze zgłoszenie z %{datetime}
1058       last_resolved_at: Ostatnia reakcja z %{datetime}
1059       last_updated_at: Ostatnio zaktualizowane %{datetime} przez użytkownika %{displayname}
1060       resolve: Rozwiąż
1061       ignore: Zignoruj
1062       reopen: Otwórz ponownie
1063       reports_of_this_issue: Zgłoszenia w tej sprawie
1064       read_reports: Czytaj Raporty
1065       new_reports: Nowe zgłoszenia
1066       other_issues_against_this_user: Inne sprawy przeciwko temu użytkownikowi
1067       no_other_issues: Brak innych zgłoszeń dotyczących tego użytkownika.
1068       comments_on_this_issue: Komentarze o tej sprawie
1069     resolve:
1070       resolved: Status sprawy został ustawiony na 'Rozwiązana'
1071     ignore:
1072       ignored: Status sprawy został ustawiony na 'Zignorowana'
1073     reopen:
1074       reopened: Status sprawy został ustawiony na 'Otwarta'
1075     comments:
1076       created_at: O %{datetime}
1077       reassign_param: Przydzielić sprawę?
1078     reports:
1079       updated_at: Dnia %{datetime}
1080       reported_by_html: Zgłoszone jako %{category} przez %{user}
1081     helper:
1082       reportable_title:
1083         diary_comment: '%{entry_title}, komentarz #%{comment_id}'
1084         note: 'Uwaga #%{note_id}'
1085   issue_comments:
1086     create:
1087       comment_created: Twój komentarz został pomyślnie utworzony
1088   reports:
1089     new:
1090       title_html: Zgłoś użytkownika %{link}
1091       missing_params: Nie można utworzyć nowego zgłoszenia
1092       details: Opisz, proszę, problem bardziej szczegółowo (wymagane).
1093       select: 'Wybierz powód zgłoszenia:'
1094       disclaimer:
1095         intro: 'Przed wysłaniem zgłoszenia do moderatorów, upewnij się proszę, że:'
1096         not_just_mistake: Na pewno nie jest to pomyłka, a problem wymagający zgłoszenia
1097         unable_to_fix: Nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie lub z pomocą
1098           twojej społeczności
1099         resolve_with_user: Podejmowałeś/aś próby rozwiązania problemu z użytkownikiem,
1100           którego on dotyczy
1101       categories:
1102         diary_entry:
1103           spam_label: Wpis dziennika jest/zawiera spam
1104           offensive_label: Wpis dziennika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1105           threat_label: Wpis dziennika zawiera groźbę
1106           other_label: Inne
1107         diary_comment:
1108           spam_label: Ten wpis dziennika jest/zawiera spam
1109           offensive_label: Ten wpis dziennik jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1110           threat_label: Ten wpis dziennika zawiera groźbę
1111           other_label: Inne
1112         user:
1113           spam_label: Profil użytkownika jest/zawiera spam
1114           offensive_label: Profil użytkownika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1115           threat_label: Profil użytkownika zawiera groźbę
1116           vandal_label: Ten użytkownik jest wandalem
1117           other_label: Inny
1118         note:
1119           spam_label: Uwaga jest spamem
1120           personal_label: Uwaga zawiera dane osobiste
1121           abusive_label: Ta uwaga jest obraźliwa
1122           other_label: Inne
1123     create:
1124       successful_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1125       provide_details: Podaj, proszę, wymagane sczegóły
1126   layouts:
1127     project_name:
1128       title: OpenStreetMap
1129       h1: OpenStreetMap
1130     logo:
1131       alt_text: Logo OpenStreetMap
1132     home: Przejdź do położenia domu
1133     logout: Wyloguj
1134     log_in: Zaloguj się
1135     log_in_tooltip: Zaloguj się
1136     sign_up: Zarejestruj się
1137     start_mapping: Rozpocznij tworzenie mapy
1138     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1139     edit: Edycja
1140     history: Zmiany
1141     export: Eksport
1142     issues: Sprawy
1143     data: Dane
1144     export_data: Eksportuj dane
1145     gps_traces: Ślady GPS
1146     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1147     user_diaries: Dzienniki
1148     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniki użytkownika
1149     edit_with: Edytuj w %{editor}
1150     tag_line: Wolna wikimapa świata
1151     intro_header: Witamy w OpenStreetMap!
1152     intro_text: OpenStreetMap to mapa świata, stworzona przez ludzi, takich jak ty,
1153       i z możliwością użycia pod otwartą licencją.
1154     intro_2_create_account: Utwórz konto
1155     hosting_partners_html: Hosting obsługuje %{ucl},%{bytemark}, a także %{partners}.
1156     partners_ucl: University College London
1157     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1158     partners_partners: partnerzy
1159     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań
1160       administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1161     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas
1162       ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1163     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1164     help: Pomoc
1165     about: Informacje
1166     copyright: Prawa autorskie
1167     community: Społeczność
1168     community_blogs: Blogi wspólnoty
1169     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1170     foundation: Fundacja
1171     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1172     make_a_donation:
1173       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1174       text: Przekaż darowiznę
1175     learn_more: Dowiedz się więcej
1176     more: Więcej
1177   notifier:
1178     diary_comment_notification:
1179       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował wpis dziennika'
1180       hi: Witaj %{to_user},
1181       header: '%{from_user} zostawił(a) komentarz do wpisu w dziennikach OpenStreetMap
1182         o temacie %{subject}:'
1183       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod
1184         %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1185     message_notification:
1186       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1187       hi: Witaj %{to_user},
1188       header: '%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:'
1189       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć
1190         na nią na %{replyurl}
1191     friend_notification:
1192       hi: Witaj %{to_user},
1193       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego'
1194       had_added_you: '%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap.'
1195       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1196       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1197     gpx_notification:
1198       greeting: Witaj,
1199       your_gpx_file: Wygląda na to, że plik GPX
1200       with_description: z opisem
1201       and_the_tags: i następujące tagi
1202       and_no_tags: i bez znaczników
1203       failure:
1204         subject: '[OpenStreetMap] Nieudane importowanie pliku GPX'
1205         failed_to_import: 'nie został zaimportowany. Komunikat błędu:'
1206         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach
1207           ich
1208         more_info_2: 'uniknięcia można znaleźć na stronie:'
1209         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1210       success:
1211         subject: '[OpenStreetMap] Zaimportowano plik GPX'
1212         loaded_successfully: wczytano wraz z %{trace_points} z %{possible_points}
1213           punktów łącznie.
1214     signup_confirm:
1215       subject: '[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap'
1216       greeting: Cześć!
1217       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1218       confirm: 'Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij
1219         na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:'
1220       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym
1221         jak zacząć.
1222     email_confirm:
1223       subject: '[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail'
1224     email_confirm_plain:
1225       greeting: Cześć,
1226       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1227         na %{new_address}.
1228       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1229     email_confirm_html:
1230       greeting: Cześć,
1231       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1232         na %{new_address}.
1233       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1234     lost_password:
1235       subject: '[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła'
1236     lost_password_plain:
1237       greeting: Cześć,
1238       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta
1239         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1240       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1241     lost_password_html:
1242       greeting: Witaj,
1243       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta
1244         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1245       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1246     note_comment_notification:
1247       anonymous: Anonimowy użytkownik
1248       greeting: Witaj,
1249       commented:
1250         subject_own: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{commenter} skomentował uwagę'
1251         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą Cię
1252           uwagę'
1253         your_note: '%{commenter} zostawił komentarz do jednej z Twoich uwag na mapie
1254           w lokalizacji: %{place}.'
1255         commented_note: Użytkownik %{commenter} zostawił komentarz do skomentowanej
1256           uwagi. Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1257       closed:
1258         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją uwagę'
1259         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą Cię uwagę'
1260         your_note: '%{commenter} rozwiązał jedną z Twoich uwag na mapie w lokalizacji:
1261           %{place}.'
1262         commented_note: 'Użytkownik %{commenter} rozwiązał skomentowaną uwagę. Znajduje
1263           się ona w położeniu: %{place}.'
1264       reopened:
1265         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich
1266           uwag'
1267         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą
1268           Cię uwagę'
1269         your_note: '%{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich uwag na mapie w
1270           lokalizacji: %{place}'
1271         commented_note: Użytkownik %{commenter} ponownie aktywował skomentowaną uwagę.
1272           Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1273       details: 'Więcej informacji na temat uwagi można znaleźć pod adresem: %{url}.'
1274     changeset_comment_notification:
1275       hi: Witaj %{to_user},
1276       greeting: Cześć,
1277       commented:
1278         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował jeden z twoich zestawów
1279           zmian'
1280         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował zestaw zmian'
1281         your_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do jednego z twoich zestawów
1282           zmian, utworzonego %{time}'
1283         commented_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do zestawu zmian, który
1284           śledzisz, utworzonego %{time} przez %{changeset_author}'
1285         partial_changeset_with_comment: z komentarzem '%{changeset_comment}'
1286         partial_changeset_without_comment: bez komentarza
1287       details: 'Więcej informacji na temat zestawu zmian można znaleźć pod adresem:
1288         %{url}.'
1289       unsubscribe: Aby wypisać się z subskrypcji dotyczącej tego zestawu zmian, odwiedź
1290         %{url} i kliknij "Nie obserwuj".
1291   messages:
1292     inbox:
1293       title: Wiadomości odebrane
1294       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1295       outbox: skrzynka nadawcza
1296       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1297       new_messages:
1298         few: '%{count} nowe wiadomości'
1299         many: '%{count} nowych wiadomości'
1300         one: '%{count} nową wiadomość'
1301         other: '%{count} nowych wiadomości'
1302       old_messages:
1303         few: '%{count} stare wiadomości'
1304         many: '%{count} starych wiadomości'
1305         one: '%{count} starą wiadomość'
1306         other: '%{count} starych wiadomości'
1307       from: Od
1308       subject: Temat
1309       date: Data
1310       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1311       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1312     message_summary:
1313       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1314       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1315       reply_button: Odpowiedz
1316       destroy_button: Usuń
1317     new:
1318       title: Wysyłanie wiadomości
1319       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1320       subject: Temat
1321       body: Treść
1322       send_button: Wyślij
1323       back_to_inbox: Wróć do skrzynki
1324     create:
1325       message_sent: Wysłano wiadomość
1326       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę
1327         przed powtórzeniem wysłania.
1328     no_such_message:
1329       title: Nie ma takiej wiadomości
1330       heading: Nie ma takiej wiadomości
1331       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1332     outbox:
1333       title: Wysłane
1334       my_inbox: Wiadomości %{inbox_link}
1335       inbox: odebrane
1336       outbox: wysłane
1337       messages:
1338         one: '%{count} wysłana wiadomość'
1339         few: '%{count} wysłane wiadomości'
1340         other: '%{count} wysłanych wiadomości'
1341       to: Do
1342       subject: Temat
1343       date: Nadano
1344       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz
1345         się z %{people_mapping_nearby_link}?
1346       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1347     reply:
1348       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz
1349         odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy
1350         użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1351     show:
1352       title: Czytanie wiadomości
1353       from: Od
1354       subject: Temat
1355       date: Nadano
1356       reply_button: Odpowiedz
1357       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1358       destroy_button: Usuń
1359       back: Cofnij
1360       to: Do
1361       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać,
1362         nie została wysłana przez tego użytkownika ani do niego. Proszę zalogować
1363         się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1364     sent_message_summary:
1365       destroy_button: Usuń
1366     mark:
1367       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1368       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1369     destroy:
1370       destroyed: Wiadomość usunięta
1371   site:
1372     about:
1373       next: Dalej
1374       copyright_html: <span>&copy;</span>Członkowie<br>OpenStreetMap
1375       used_by: '%{name} dostarcza dane mapowe dla tysięcy stron internetowych, aplikacji
1376         oraz urządzeń'
1377       lede_text: OpenStreetMap jest tworzony przez społeczność dodającą dane o drogach,
1378         ścieżkach, kawiarniach, dworcach i wielu innych, na całym świecie.
1379       local_knowledge_title: Wiedza lokalna
1380       local_knowledge_html: OpenStreetMap wyróżnia wiedzę lokalną. Członkowie używają
1381         zdjęć satelitarnych, lotniczych, nawigacji GPS, i zwykłych map aby zweryfikować
1382         czy dane w OSM są dokładne i aktualne.
1383       community_driven_title: Zarządzany przez społeczność
1384       community_driven_html: |-
1385         Społeczność OpenStreetMap jest różnorodna, zaangażowana i każdego dnia coraz większa. Wśród edytujących mapę są amatorscy kartografowie, specjaliści GIS, inżynierowie odpowiadający za pracę serwerów OSM, osoby tworzące mapy obszarów dotkniętych klęskami żywiołowej dla potrzeb służb ratunkowych oraz wielu innych ludzi.
1386          Aby dowiedzieć się więcej na temat wspólnoty, odwiedź
1387         <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>,
1388         <a href='%{diary_path}'>blogi użytkowników</a>,
1389         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blogi społeczności</a> oraz
1390         <a href='https://openstreetmap.org.pl'>stronę OSM Polska</a>.
1391       open_data_title: Otwarte dane
1392       open_data_html: 'OpenStreetMap to <i>otwarte dane</i>: możesz używać ich jak
1393         tylko chcesz pod warunkiem, że dodasz, że pochodzą one z  OpenStreetMap i
1394         jego członków. Jeśli zmienisz lub stworzysz coś na podstawie tych danych możesz
1395         je dystrybuować, ale tylko na tej samej licencji. Zobacz <a href=''%{copyright_path}''>Prawa
1396         autorskie i licencja</a> by zobaczyć szczegóły.'
1397       legal_title: Pytania prawne
1398       legal_html: |-
1399         Ta strona internetowa i inne powiązane usługi prowadzone są oficjalnie przez <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) w imieniu społeczności. Korzystanie z wszystkich usług OSMF jest regulowane przez <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy">
1400         Politykę użytkowania</a> i naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Politykę prywatności</a>.<br>Proszę, <a href="https://osmfoundation.org/Contact">skontaktuj się z OSMF</a>, jeśli masz pytania odnośnie licencji, praw autorskich lub innych prawnych zagadnień i problemów.
1401         <br>
1402         OpenStreetMap, logo oraz State of the Map są <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">zarejestrowanymi znakami towarowymi OSMF</a>.
1403       partners_title: Partnerzy
1404     copyright:
1405       foreign:
1406         title: Informacje o tłumaczeniu
1407         text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem, a %{english_original_link},
1408           preferowana jest strona w języku angielskim.
1409         english_link: oryginalna angielska wersja
1410       native:
1411         title: O stronie
1412         text: Przeglądasz angielską wersję strony dotyczącej praw autorskich. Możesz
1413           wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich
1414           i %{mapping_link}.
1415         native_link: wersji po polsku
1416         mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1417       legal_babble:
1418         title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1419         intro_1_html: |-
1420           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">®</a></sup> to projekt <i>open data</i>, rozpowszechniany na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) przez <a
1421           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1422         intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym
1423           i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów
1424           jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane,
1425           wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.
1426           <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a>
1427           dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1428         intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane
1429           na warunkach licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie
1430           autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC BY-SA 2.0).
1431         credit_title_html: Jak podać źródło
1432         credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1433         credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji
1434           Open Database License, a w przypadku kafelków - CC BY-SA. Możesz to zrobić
1435           przez podlinkowanie <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">tej
1436           strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych,
1437           możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe
1438           jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników
1439           na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org
1440           i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1441         credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny
1442           pojawić się w rogu mapy.
1443         attribution_example:
1444           alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1445           title: Przykład uznania autorstwa
1446         more_title_html: Dowiedz się więcej
1447         more_1_html: |-
1448           Dowiedz się więcej o korzystaniu z naszych danych i o tym, jak określić nas jako źródło, z którego pochodzą dane na <a
1449           href="https://osmfoundation.org/License">stronie OSMF License</a>.
1450         more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie
1451           zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj
1452           się z naszą <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Polityką
1453           korzystania z API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Polityką
1454           korzystania z kafelków</a> oraz <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Polityką
1455           korzystania z Nominatima</a>.
1456         contributors_title_html: Współtwórcy
1457         contributors_intro_html: 'Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane
1458           dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych
1459           źródeł, wśród nich:'
1460         contributors_at_html: |-
1461           <strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href="https://data.wien.gv.at/">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1462           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> oraz
1463           Land Tyrol (na licencji <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>).
1464         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach
1465           oparte na danych ''''Australian Bureau of Statistics''''.'
1466         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;,
1467           GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy;
1468           ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division,
1469           Statistics Canada'').'
1470         contributors_fi_html: '<strong>Finlandia</strong>: Zawiera dane z National
1471           Land Survey of Finland''s Topographic Database i innych zbiorów danych,
1472           pod <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI
1473           License</a>.'
1474         contributors_fr_html: '<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction
1475           Générale des Impôts''.</li>'
1476         contributors_nl_html: |-
1477           <strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007
1478           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1479         contributors_nz_html: |-
1480           <strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a> i licencjonowane do ponownego użycia na podstawie licencji
1481           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1482         contributors_si_html: |-
1483           <strong>Słowenia</strong>: Zawiera dane
1484           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Urzędu Geodezji i Kartografii</a> oraz
1485           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności</a>
1486           (informacja publiczna Słowenii).
1487         contributors_za_html: |-
1488           <strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące
1489           z <a href="http://www.ngi.gov.za/">zarządu głównego:
1490           National Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone.
1491         contributors_gb_html: '<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance
1492           Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12.'
1493         contributors_footer_1_html: |-
1494           Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,
1495           aby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie
1496           <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Contributors (en)</a>.
1497         contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać,
1498           że udostępniający je podmiot popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek
1499           gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1500         infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1501         infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy
1502           nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi
1503           (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia
1504           właściciela praw autorskich.
1505         infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim
1506           został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej
1507           <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury
1508           usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij
1509           formularz on-line</a>.
1510         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Znaki towarowe
1511         trademarks_1_html: OpenStreetMap, logo i nazwa State of the Map są zastrzeżonymi
1512           znakami towarowymi Fundacji OpenStreetMap. Jeśli masz pytania dotyczące
1513           ich używania, prześlij swoje pytania do <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">grupy
1514           roboczej ds. licencji</a>.
1515     index:
1516       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz
1517         wyłączoną jego obsługę.
1518       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1519       permalink: Permalink
1520       shortlink: Shortlink
1521       createnote: Dodaj uwagę
1522       license:
1523         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach
1524           otwartej licencji
1525       remote_failed: Nieudane edytowanie – proszę sprawdzić czy program JOSM lub Merkaartor
1526         jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1527     edit:
1528       not_public: Nie ustalono, aby edycje były publiczne.
1529       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy. Można zmienić
1530         je na publiczne na %{user_page}.
1531       user_page_link: stronie użytkownika
1532       anon_edits: (%{link})
1533       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1534       flash_player_required: Aby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap, niezbędna
1535         jest wtyczka Flash. Możesz <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">ściągnąć
1536         odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych
1537         dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1538       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu,
1539         kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz
1540         aktualnie zaznaczony obiekt.)
1541       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać
1542         więcej informacji, zobacz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1543       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany
1544         w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1545       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1546       no_iframe_support: Używana przeglądarka nie obsługuje HTML iframes, które są
1547         niezbędne dla tej funkcji.
1548     export:
1549       title: Eksportuj
1550       area_to_export: Obszar do wyeksportowania
1551       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
1552       format_to_export: Format eksportu
1553       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
1554       map_image: Obraz mapy (standardowa warstwa)
1555       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
1556       licence: Licencja
1557       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1558         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1559       too_large:
1560         advice: 'Jeśli eksportowanie się nie uda, proszę rozważyć użycie jednego z
1561           podanych zasobów:'
1562         body: 'Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap.
1563           Proszę przybliżyć widok, wybrać  mniejszy obszar lub użyć jednego z następujących
1564           zasobów, aby pobrać większą ilość danych:'
1565         planet:
1566           title: Planeta OSM
1567           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
1568         overpass:
1569           title: Overpass API
1570           description: Pobierz ten obszar z serwera lustrzanego przechowującego bazę
1571             danych OpenStreetMap
1572         geofabrik:
1573           title: Pliki Geofabrik
1574           description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych
1575             miast
1576         metro:
1577           title: Metro Extracts
1578           description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
1579         other:
1580           title: Inne zasoby
1581           description: Dodatkowe zasoby wymienione w OpenStreetMap wiki
1582       options: Opcje
1583       format: Format
1584       scale: Skala
1585       max: maks
1586       image_size: Rozmiar obrazu
1587       zoom: Przybliżenie
1588       add_marker: Dodaj znacznik na mapie
1589       latitude: 'Szer:'
1590       longitude: 'Dł:'
1591       output: Wynik
1592       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1593       export_button: Wyeksportuj
1594     fixthemap:
1595       title: Zgłoś błąd / Popraw mapę
1596       how_to_help:
1597         title: Jak pomóc
1598         join_the_community:
1599           title: Dołącz do społeczności
1600           explanation_html: Jeśli zauważyłeś problem z mapą, na przykład brakującą
1601             ulicę lub adres, najlepszym sposobem na dodanie lub naprawę takich danych
1602             jest dołączenie do społeczności OpenStreetMap i dokonanie edycji lub naprawy
1603             własnoręcznie.
1604         add_a_note:
1605           instructions_html: 'Wystarczy, że klikniesz tutaj: <a class=''icon note''></a>
1606             lub na taką samą ikonkę przeglądając mapę na głównej stronie. Pojawi się
1607             wtedy pinezka, którą możesz przesunąć przeciągając. Wpisz wiadomość, kliknij
1608             Zapisz, a inni mapujący zajmą się opisanym problemem.'
1609       other_concerns:
1610         title: Inne kwestie
1611         explanation_html: "Jeśli masz obawy o jak nasze dane są używane lub zawartość
1612           proszę zapoznać się ze\n<a href='/copyright'>stroną o prawach autorskich</a>
1613           po więcej informacji prawnych lub skontaktować się z \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>grupą
1614           roboczą OSMF</a>."
1615     help:
1616       title: Uzyskiwanie pomocy
1617       introduction: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1618         pozwalających na otrzymywanie odpowiedzi na pytania oraz dyskutowanie i dokumentowanie
1619         tematów związanych z mapowaniem.
1620       welcome:
1621         url: /welcome
1622         title: Witamy w OSM
1623         description: Zacznij od tego krótkiego przewodnika, obejmującego podstawy
1624           OpenStreetMap.
1625       beginners_guide:
1626         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners%27_guide
1627         title: Podręcznik dla początkujących
1628         description: Podręcznik dla początkujących tworzony przez społeczność.
1629       help:
1630         url: https://help.openstreetmap.org/
1631         title: Strona Pomocy OpenStreetMap
1632         description: Zadaj pytanie lub odszukaj odpowiedzi na stronie pytań i odpowiedzi
1633           OSM.
1634       mailing_lists:
1635         title: Listy mailignowe
1636         description: Zadaj pytanie lub przedyskutuj interesujący temat niezależnie
1637           od wybranego tematu lub lokalizacji.
1638       forums:
1639         title: Forum
1640         description: Pytania, dyskusje w formie internetowego forum dyskusyjnego.
1641       irc:
1642         title: IRC
1643         description: Interaktywny czat w różnych językach i na różne tematy.
1644       switch2osm:
1645         title: switch2osm
1646         description: Pomoc firmom i organizacjom w przejściu do mapy OpenStreetMap
1647           i inne usługi.
1648       welcomemat:
1649         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1650         title: Dla organizacji
1651         description: Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap? Niezbędne
1652           informacje znajdziesz na stronie powitalnej.
1653       wiki:
1654         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Main_Page
1655         title: Wiki OpenStreetMap
1656         description: Zapoznaj się z wiki, aby uzyskać szczegółową dokumentację OSM.
1657     sidebar:
1658       search_results: Wyniki wyszukiwania
1659       close: Zamknij
1660     search:
1661       search: Wyszukiwanie
1662       get_directions: Wyznacz trasę
1663       get_directions_title: Wyznacza trasę pomiędzy dwoma punktami
1664       from: Początek trasy
1665       to: Koniec trasy
1666       where_am_i: Gdzie teraz jestem?
1667       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1668       submit_text: →
1669       reverse_directions_text: Odwróć kierunki
1670     key:
1671       table:
1672         entry:
1673           motorway: Autostrada
1674           main_road: Główna droga
1675           trunk: Droga główna
1676           primary: Droga pierwszorzędna
1677           secondary: Droga drugorzędna
1678           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1679           track: Droga polna lub leśna
1680           bridleway: Droga dla koni
1681           cycleway: Droga rowerowa
1682           cycleway_national: droga rowerowa znaczenia państwowego
1683           cycleway_regional: droga rowerowa znaczenia regionalnego
1684           cycleway_local: droga rowerowa znaczenia lokalnego
1685           footway: Droga dla pieszych
1686           rail: Tory kolejowe
1687           subway: Metro
1688           tram:
1689           - Lekka kolej
1690           - tramwaj
1691           cable:
1692           - Kolej linowa
1693           - wyciąg krzesełkowy
1694           runway:
1695           - Pas startowy
1696           - kołowania
1697           apron:
1698           - Płyta lotniska
1699           - terminal
1700           admin: 'Granica:'
1701           forest: Las
1702           wood: Drzewa
1703           golf: Pole golfowe
1704           park: Park
1705           resident: Teren mieszkalny
1706           common:
1707           - Pole
1708           - łąka
1709           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1710           industrial: Teren przemysłowy
1711           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1712           heathland: Wrzosowisko
1713           lake:
1714           - Jezioro
1715           - rezerwuar
1716           farm: Gospodarstwo rolne
1717           brownfield: Teren powyburzeniowy
1718           cemetery: Cmentarz
1719           allotments: Ogródki działkowe
1720           pitch: Boisko sportowe
1721           centre: Centrum sportowe
1722           reserve: Rezerwat przyrody
1723           military: Teren wojskowy
1724           school:
1725           - Szkoła
1726           - uniwersytet
1727           building: Ważny budynek
1728           station: Stacja kolejowa
1729           summit:
1730           - Góra
1731           - szczyt
1732           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1733           bridge: Czarny obrys – most
1734           private: Dostęp za zezwoleniem
1735           destination: Dostęp tylko do punktu docelowego
1736           construction: Drogi w budowie
1737           bicycle_shop: Sklep rowerowy
1738           bicycle_parking: postój dla rowerów
1739           toilets: ustępy
1740     richtext_area:
1741       edit: Edytuj
1742       preview: Podgląd
1743     markdown_help:
1744       title_html: Składnia <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1745       headings: Nagłówki
1746       heading: Nagłówek
1747       subheading: Podtytuł
1748       unordered: Lista nieuporządkowana
1749       ordered: Uporządkowana lista
1750       first: Pierwszy element
1751       second: Drugi element
1752       link: Odnośnik
1753       text: Tekst
1754       image: Obraz
1755       alt: Tekst alternatywny
1756       url: Adres (URL)
1757     welcome:
1758       title: Witamy!
1759       introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz
1760         już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi
1761         rzeczami, o których musisz wiedzieć.
1762       whats_on_the_map:
1763         title: Co jest na mapie
1764         on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe
1765           jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów
1766           dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata,
1767           które Cię interesują
1768         off_html: Nie wprowadzamy obiektów nieistniejących, hipotetycznych oraz danych
1769           ze źródeł objętych prawami autorskimi. Jeśli nie masz zgody, nie kopiuj
1770           z innych map (zarówno map papierowych, jak i online).
1771       basic_terms:
1772         title: Podstawowe Zasady Mapowania
1773         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się
1774           przydadzą.
1775         editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona, która pozwala
1776           na edycję mapy.
1777         node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
1778         way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro
1779           lub budynek.
1780         tag_html: <strong>Znacznik</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł,
1781           np. nazwa restauracji lub ograniczenie prędkości dla drogi.
1782       rules:
1783         title: Zasady!
1784         paragraph_1_html: W OpenStreetMap jest kilka formalnych zasad, ale oczekujemy,
1785           że wszyscy uczestnicy będą współpracować i komunikować się ze społecznością.
1786           Jeśli planujesz jakieś działania inne niż same edycje manualne, proszę przeczytaj
1787           i dostosuj się do zaleceń dotyczących <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines">importów</a>
1788           oraz <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct">zautomatyzowanych
1789           edycji</a>.
1790       questions:
1791         title: Czy masz jakieś pytania?
1792         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1793           pozwalających na zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi, oraz
1794           na dyskutowanie i dokumentowanie tematów związanych z mapowaniem. <a href='%{help_url}'>Tutaj
1795           uzyskasz pomoc</a>. Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap?
1796           <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Wejdź na stronę powitalną</a>.
1797       start_mapping: Rozpocznij mapowanie
1798       add_a_note:
1799         title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj uwagę!
1800         paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu
1801           na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać uwagę.
1802         paragraph_2_html: 'Wystarczy, że przejdziesz na <a href=''%{map_url}''>mapę</a>
1803           i klikniesz ikonę: <span class=''icon note''></span>. Ta czynność doda znacznik,
1804           który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją uwagę i zapisz
1805           ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem.'
1806   traces:
1807     visibility:
1808       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1809       public: Publiczny (wyświetlany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane
1810         punkty)
1811       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane
1812         punkty ze znacznikami czasu)
1813       identifiable: Zidentyfikowany (wyświetlany na liście śladów i jako zidentyfikowany,
1814         uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1815     new:
1816       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1817       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1818       description: Opis
1819       tags: 'Tagi:'
1820       tags_help: rozdzielone przecinkami
1821       visibility: Widoczność
1822       visibility_help: co to znaczy?
1823       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1824       upload_button: Wyślij
1825       help: Pomoc
1826       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Upload
1827     create:
1828       upload_trace: Wyślij ślad GPS
1829       trace_uploaded: Plik GPX został wysłany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno
1830         to nastąpić w ciągu 30 minut, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana wiadomością.
1831       upload_failed: Niestety wysyłanie pliku GPX nie powiodło się. Administrator
1832         został powiadomiony o tym błędzie. Spróbuj ponownie
1833       traces_waiting:
1834         one: '%{count} ślad oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie jego
1835           wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1836         few: '%{count} ślady oczekują na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1837           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1838         other: '%{count} śladów oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1839           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1840     edit:
1841       title: Edycja śladu %{name}
1842       heading: Edycja śladu %{name}
1843       filename: 'Nazwa pliku:'
1844       download: pobierz
1845       uploaded_at: 'Wysłano:'
1846       points: 'Liczba punktów:'
1847       start_coord: 'Współrzędne początkowe:'
1848       map: mapa
1849       edit: edytuj
1850       owner: 'Autor:'
1851       description: 'Opis:'
1852       tags: 'Tagi:'
1853       tags_help: rozdzielone przecinkami
1854       save_button: Zapisz zmiany
1855       visibility: 'Widoczność:'
1856       visibility_help: co to znaczy?
1857       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1858     update:
1859       updated: Ślad został zaktualizowany
1860     trace_optionals:
1861       tags: Tagi
1862     show:
1863       title: Przeglądanie śladu %{name}
1864       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1865       pending: OCZEKUJE
1866       filename: 'Nazwa pliku:'
1867       download: pobierz
1868       uploaded: 'Czas dodania:'
1869       points: 'Liczba punktów:'
1870       start_coordinates: 'Współrzędne początkowe:'
1871       map: mapa
1872       edit: edycja
1873       owner: 'Autor:'
1874       description: 'Opis:'
1875       tags: 'Tagi:'
1876       none: Brak
1877       edit_trace: Edytuj ten ślad
1878       delete_trace: Usuń ten ślad
1879       trace_not_found: Nie odnaleziono śladu!
1880       visibility: 'Widoczność:'
1881       confirm_delete: Usunąć ten ślad?
1882     trace_paging_nav:
1883       showing_page: Strona %{page}
1884       older: Starsze ślady
1885       newer: Nowsze ślady
1886     trace:
1887       pending: OCZEKUJE
1888       count_points: '%{count} punktów'
1889       ago: '%{time_in_words_ago} temu'
1890       more: więcej
1891       trace_details: Wyświetl szczegóły śladu
1892       view_map: Wyświetl mapę
1893       edit: edycja
1894       edit_map: Edytuj mapę
1895       public: PUBLICZNY
1896       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1897       private: PRYWATNY
1898       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1899       by: utworzony przez użytkownika
1900       in: w
1901       map: mapa
1902     index:
1903       public_traces: Publiczne ślady GPS
1904       my_traces: Moje ślady GPS
1905       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1906       description: Przeglądanie ostatnio dodanych śladów GPS
1907       tagged_with: ' otagowane %{tags}'
1908       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a>
1909         lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie
1910         wiki</a>.
1911       upload_trace: Wyślij ślad
1912       see_all_traces: Wyświetl wszystkie ślady
1913       see_my_traces: Zobacz moje ślady
1914     delete:
1915       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na usunięcie
1916     make_public:
1917       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1918     offline_warning:
1919       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1920     offline:
1921       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1922       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1923     georss:
1924       title: Ślady GPS OpenStreetMap
1925     description:
1926       description_with_count:
1927         one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
1928         other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
1929       description_without_count: Plik GPX od %{user}
1930   application:
1931     permission_denied: Nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji
1932     require_cookies:
1933       cookies_needed: Wygląda na to, że wyłączono obsługę ciasteczek w przeglądarce.
1934         Proszę ją włączyć przed kontynuowaniem.
1935     require_admin:
1936       not_an_admin: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1937     setup_user_auth:
1938       blocked_zero_hour: Masz pilną wiadomość na stronie OpenStreetMap. Musisz przeczytać
1939         tę wiadomość, zanim będzie można zapisywać zmiany.
1940       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się przez przeglądarkę
1941         internetową, aby dowiedzieć się więcej.
1942       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się
1943         przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa. Nie masz obowiązku
1944         ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
1945   oauth:
1946     authorize:
1947       title: Uwierzytelnij dostęp do konta
1948       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do konta użytkownika %{user}.
1949         Proszę potwierdzić przyznanie aplikacji poniższych uprawnień. Można wybrać
1950         dowolną liczbę opcji.
1951       allow_to: 'Zezwól aplikacji klienckiej na:'
1952       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1953       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji konta
1954       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie
1955         kontaktów.
1956       allow_write_api: modyfikowanie mapy
1957       allow_read_gpx: odczytywanie prywatnych śladów GPS
1958       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS
1959       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1960       grant_access: Przyznaj dostęp
1961     authorize_success:
1962       title: Dozwolone żądanie uwierzytelnienia
1963       allowed: Przyznano dostęp do konta aplikacji %{app_name}.
1964       verification: Kod weryfikacyjny to %{code}.
1965     authorize_failure:
1966       title: Nieudane żądanie uwierzytelnienia
1967       denied: Odmówiono dostępu do konta aplikacji %{app_name}.
1968       invalid: Token uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
1969     revoke:
1970       flash: Odwołano uprawnienia aplikacji %{application}
1971     permissions:
1972       missing: Nie zezwoliłeś aplikacji na dostęp do tej funkcji
1973   oauth_clients:
1974     new:
1975       title: Rejestrowanie nowej aplikacji
1976       submit: Zarejestruj
1977     edit:
1978       title: Edycja aplikacji
1979       submit: Edytuj
1980     show:
1981       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1982       key: 'Klucz odbiorcy:'
1983       secret: 'Sekret odbiorcy:'
1984       url: 'URL znacznika zapytania:'
1985       access_url: 'URL znaki dostępu:'
1986       authorize_url: 'URL upoważnienia:'
1987       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1988       edit: Edytuj szczegóły
1989       delete: Usuń klienta
1990       confirm: Jesteś pewien?
1991       requests: 'Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:'
1992       allow_read_prefs: Odczytywanie ustawień użytkownika
1993       allow_write_prefs: Modyfikowanie ustawień użytkownika
1994       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, komentowanie i dodawanie znajomych
1995       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
1996       allow_read_gpx: Odczytywanie prywatnych śladów GPS
1997       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS.
1998       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
1999     index:
2000       title: Szczegóły uwierzytelnienia OAuth
2001       my_tokens: Zarejestrowane programy
2002       list_tokens: 'Wydano następujące tokeny aplikacjom w imieniu użytkownika:'
2003       application: Nazwa aplikacji
2004       issued_at: Czas wydania
2005       revoke: Odwołaj!
2006       my_apps: Programy klienckie
2007       no_apps: Poniżej zarejestrować można programy korzystające ze standardu %{oauth}.
2008         Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z
2009         zapytań OAuth do tej usługi.
2010       registered_apps: 'Zarejestrowano następujące aplikacje klienckie:'
2011       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
2012     form:
2013       name: Nazwa
2014       required: Wymagane
2015       url: Główny adres URL aplikacji
2016       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
2017       support_url: Adres URL pomocy technicznej
2018       requests: 'Żądanie następujących uprawnień od użytkowników:'
2019       allow_read_prefs: Odczytywanie ich ustawień użytkownika
2020       allow_write_prefs: Modyfikowanie ich ustawień użytkownika
2021       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, dodawanie komentarzy i nawiązywanie
2022         kontaktów
2023       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
2024       allow_read_gpx: Odczytywanie ich prywatnych śladów GPS
2025       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS
2026       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
2027     not_found:
2028       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
2029     create:
2030       flash: Zarejestrowano informacje
2031     update:
2032       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
2033     destroy:
2034       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
2035   users:
2036     login:
2037       title: Logowanie
2038       heading: Logowanie
2039       email or username: 'Adres email lub nazwa użytkownika:'
2040       password: 'Hasło:'
2041       openid: '%{logo} OpenID:'
2042       remember: Zapamiętanie danych uwierzytelniających
2043       lost password link: Zapomniałeś hasła?
2044       login_button: Zaloguj się
2045       register now: Zarejestruj się
2046       with username: 'Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika
2047         i hasło:'
2048       with external: 'Alternatywnie, zaloguj używając:'
2049       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
2050       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
2051       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
2052       no account: Nie masz konta?
2053       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz
2054         link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a
2055         href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
2056       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną
2057         działalność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2058         jeśli chcesz to przedyskutować.
2059       auth failure: Niestety, podane dane nie pozwoliły na zalogowanie.
2060       openid_logo_alt: Loguje za pomocą OpenID
2061       auth_providers:
2062         openid:
2063           title: Zaloguj za pomocą OpenID
2064           alt: Zaloguj za pomocą adresu URL OpenID
2065         google:
2066           title: Loguje za pomocą Google
2067           alt: Zaloguj za pomocą Google OpenID
2068         facebook:
2069           title: Loguje za pomocą Facebook
2070           alt: Zaloguj za pomocą konta Facebook
2071         windowslive:
2072           title: Loguje za pomocą Windows Live
2073           alt: Zaloguj za pomocą konta Windows Live
2074         github:
2075           title: Loguje za pomocą GitHub
2076           alt: Zaloguj przy użyciu konta GitHub
2077         wikipedia:
2078           title: Loguje za pomocą Wikipedia
2079           alt: Zaloguj za pomocą konta Wikipedia
2080         yahoo:
2081           title: Loguje za pomocą Yahoo
2082           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Yahoo
2083         wordpress:
2084           title: Loguje za pomocą Wordpress
2085           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Wordpress
2086         aol:
2087           title: Loguje za pomocą AOL
2088           alt: Zaloguj za pomocą OpenID AOL
2089     logout:
2090       title: Wyloguj
2091       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
2092       logout_button: Wyloguj
2093     lost_password:
2094       title: zgubione hasło
2095       heading: Zapomniałeś hasła?
2096       email address: 'Adres e-mail:'
2097       new password button: Wyczyść hasło
2098       help_text: Proszę wprowadzić adres e-mail używany do logowania. Zostanie wysłany
2099         na niego odnośnik służący do wyczyszczenia hasła.
2100       notice email on way: Przykro nam z powodu utraty hasła. Wiadomość, która umożliwi
2101         jego wyczyszczenie, jest już w drodze.
2102       notice email cannot find: Niestety, nie odnaleziono tego adresu e-mail.
2103     reset_password:
2104       title: Wyczyść hasło
2105       heading: Czyszczenie hasła użytkownika %{user}
2106       password: Hasło
2107       confirm password: Potwierdź hasło
2108       reset: Wyczyść hasło
2109       flash changed: Hasło zostało zmienione.
2110       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
2111     new:
2112       title: Zarejestruj się
2113       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
2114       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2115         aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to
2116         będzie możliwe.
2117       about:
2118         header: Darmowa i edytowalna
2119         html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone
2120           przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje
2121           oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
2122       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki
2123         uczestnictwa</a>.
2124       email address: 'Adres e-mail:'
2125       confirm email address: 'Potwierdzenie adresu e-mail:'
2126       not displayed publicly: Twój adres nie będzie wyświetlany publicznie, zobacz
2127         naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka
2128         prywatności OSMF zawierająca sekcję o adresach el-pocztowych">politykę prywatności</a>
2129         aby uzyskać więcej informacji.
2130       display name: 'Przyjazna nazwa:'
2131       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później
2132         zmienić w ustawieniach.
2133       external auth: 'Logowanie przez:'
2134       password: Hasło
2135       confirm password: 'Potwierdzenie hasła:'
2136       use external auth: 'Zaloguj przez:'
2137       auth no password: Jeśli korzystasz z logowania pośredniego, hasło nie jest wymagane,
2138         jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
2139       continue: Zarejestruj się
2140       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
2141       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych
2142         Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na
2143         tej stronie</a>.
2144       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2145     terms:
2146       title: Warunki uczestnictwa
2147       heading: Warunki uczestnictwa
2148       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest
2149         w domenie publicznej
2150       consider_pd_why: co to oznacza?
2151       consider_pd_why_url: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain&redirect=no
2152       guidance: 'Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href="%{summary}">w
2153         formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href="%{translations}">nieoficjalne
2154         tłumaczenia</a>'
2155       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2156       decline: Nie akceptuję
2157       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić
2158         nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
2159       legale_select: 'Proszę wybrać kraj zamieszkania:'
2160       legale_names:
2161         france: Francja
2162         italy: Włochy
2163         rest_of_world: Reszta świata
2164     no_such_user:
2165       title: Nie znaleziono użytkownika
2166       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
2167       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być
2168         może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
2169       deleted: '? (konto jest usunięte)'
2170     show:
2171       my diary: Dziennik
2172       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
2173       my edits: Zmiany
2174       my traces: Ślady
2175       my notes: Uwagi
2176       my messages: Wiadomości
2177       my profile: Profil
2178       my settings: Ustawienia
2179       my comments: Komentarze
2180       oauth settings: Ustawienia oauth
2181       blocks on me: Otrzymane blokady
2182       blocks by me: Nałożone blokady
2183       send message: wyślij wiadomość
2184       diary: dziennik
2185       edits: edycje
2186       traces: ślady
2187       notes: uwagi
2188       remove as friend: usuń ze znajomych
2189       add as friend: dodaj do znajomych
2190       mapper since: 'Mapuje od:'
2191       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
2192       ct status: 'Warunki uczestnictwa:'
2193       ct undecided: niezdecydowane
2194       ct declined: odrzucone
2195       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
2196       latest edit: 'Ostatnia zmiana %{ago}:'
2197       email address: Adres e‐mail
2198       created from: 'Stworzony z:'
2199       status: 'Stan:'
2200       spam score: 'Punktacja spamu:'
2201       description: Opis
2202       user location: Położenie użytkownika
2203       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć
2204         użytkowników blisko ciebie.
2205       settings_link_text: stronie ustawień
2206       my friends: Moi znajomi
2207       no friends: Nie dodano jeszcze żadnych znajomych.
2208       km away: '%{count}km stąd'
2209       m away: '%{count}m stąd'
2210       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
2211       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania
2212         w tej okolicy.
2213       role:
2214         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
2215         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
2216         grant:
2217           administrator: Przyznaj dostęp administratora
2218           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
2219         revoke:
2220           administrator: Cofnij dostęp administratora
2221           moderator: Cofnij dostęp moderatora
2222       block_history: aktywne blokady
2223       moderator_history: Nałożone Blokady
2224       comments: komentarze
2225       create_block: Zablokuj tego użytkownika
2226       activate_user: Aktywuj tego użytkownika
2227       deactivate_user: Dezaktywuj tego użytkownika
2228       confirm_user: Zatwierdź tego użytkownika
2229       hide_user: Ukryj tego użytkownika
2230       unhide_user: Odkryj tego użytkownika
2231       delete_user: Usuń tego użytkownika
2232       confirm: Potwierdź
2233       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
2234       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
2235       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
2236       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
2237       report: zgłoś tego użytkownika
2238     popup:
2239       your location: Twoje położenie
2240       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
2241       friend: Znajomy
2242     account:
2243       title: Zmiana ustawień konta
2244       my settings: Ustawienia
2245       current email address: 'Aktualny adres e-mail:'
2246       new email address: 'Nowy adres e-mail:'
2247       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
2248       external auth: 'Zewnętrzne uwierzytelnienie:'
2249       openid:
2250         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
2251         link text: co to jest?
2252       public editing:
2253         heading: 'Edycje publiczne:'
2254         enabled: Włączone. Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
2255         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
2256         enabled link text: co to jest?
2257         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze
2258           edycje są anonimowe.
2259         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
2260       public editing note:
2261         heading: Publiczna edycja
2262         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie
2263           wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i
2264           umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij
2265           przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni
2266           użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz
2267           się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez
2268           stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy
2269           są już domyślnie publiczni.</ul></li>
2270       contributor terms:
2271         heading: 'Warunki uczestnictwa:'
2272         agreed: Wyrażono zgodę na nowe warunki uczestnictwa.
2273         not yet agreed: Nie wyrażono zgody na nowe Warunki uczestnictwa.
2274         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa
2275           i je zaakceptować.
2276         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
2277         link: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence/Contributor_Terms&redirect=no
2278         link text: co to jest?
2279       profile description: 'Opis profilu:'
2280       preferred languages: 'Preferowane języki:'
2281       preferred editor: 'Preferowane edytowanie w:'
2282       image: 'Obraz:'
2283       gravatar:
2284         gravatar: Użycie Gravatara
2285         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2286         link text: co to jest?
2287         disabled: Wyłączono „Gravatara”.
2288         enabled: Włączono wyświetlanie „Gravatara”.
2289       new image: Dodanie obrazu
2290       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
2291       delete image: Usunięcie aktualnego obrazu
2292       replace image: Zmień obecną grafikę
2293       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej
2294         100x100)
2295       home location: 'Położenie domu:'
2296       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
2297       latitude: 'Szerokość:'
2298       longitude: 'Długość geograficzna:'
2299       update home location on click: Uaktualnianie położenia kliknięciem na mapie
2300       save changes button: Zapisz zmiany
2301       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
2302       return to profile: Wróć do profilu
2303       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź
2304         czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
2305       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
2306     confirm:
2307       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
2308       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
2309       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij
2310         mapować.
2311       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby aktywować konto.
2312       button: Potwierdzam
2313       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
2314       already active: To konto zostało potwierdzone.
2315       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2316       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając
2317         tutaj</a>.
2318     confirm_resend:
2319       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko
2320         aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli
2321         używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś
2322         adres %{sender}. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
2323       failure: Nie odnaleziono użytkownika %{name}.
2324     confirm_email:
2325       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
2326       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby potwierdzić nowy
2327         adres e-mail.
2328       button: Potwierdzam
2329       success: Potwierdzenie zmiany adresu mailowego
2330       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
2331       unknown_token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2332     set_home:
2333       flash success: Zapisano nowe położenie domu
2334     go_public:
2335       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a
2336         do edycji.
2337     make_friend:
2338       heading: Dodać %{user} do grona znajomych?
2339       button: Dodaj do listy znajomych
2340       success: '%{name} należy teraz do grona znajomych!'
2341       failed: Nie udało się dodać %{name} do grona znajomych.
2342       already_a_friend: '%{name} już jest znajomym.'
2343     remove_friend:
2344       heading: Usunąć %{user} z grona znajomych?
2345       button: Usuń ze znajomych
2346       success: Usunięto %{name} z grona znajomych.
2347       not_a_friend: '%{name} nie należy do grona znajomych.'
2348     index:
2349       title: Użytkownicy
2350       heading: Użytkownicy
2351       showing:
2352         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
2353         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
2354       summary: '%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}'
2355       summary_no_ip: '%{name} utworzony %{date}'
2356       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
2357       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
2358       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
2359     suspended:
2360       title: Konto zawieszone
2361       heading: Konto zawieszone
2362       webmaster: webmaster
2363       body: |-
2364         <p>
2365           Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.
2366         </p>
2367         <p>
2368           Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.
2369           Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
2370         </p>
2371     auth_failure:
2372       connection_failed: Połączenie z pośrednikiem logowania nieudane
2373       invalid_credentials: Nieprawidłowe dane logownia
2374       no_authorization_code: Brak kodu autoryzacyjnego
2375       unknown_signature_algorithm: Nieznany algorytm podpisu
2376       invalid_scope: Nieprawidłowy zakres
2377     auth_association:
2378       heading: Twój identyfikator nie jest jeszcze powiązany z kontem OpenStreetMap.
2379       option_1: Jeśli jesteś po raz pierwszy na OpenStreetMap, utwórz nowe konto za
2380         pomocą formularza poniżej.
2381       option_2: Jeśli masz już konto, możesz zalogować się, podając swoją nazwę użytkownika
2382         i hasło, a następnie powiązać konto z twoim ID w ustawieniach użytkownika.
2383   user_role:
2384     filter:
2385       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2386       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2387       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2388       not_revoke_admin_current_user: Nie można odwołać roli administratora z bieżącego
2389         użytkownika.
2390     grant:
2391       title: Potwierdź przyznawanie roli
2392       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2393       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2394       confirm: Potwierdź
2395       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2396         użytkownik i rola są ważne.
2397     revoke:
2398       title: Potwierdź cofanie roli
2399       heading: Potwierdź cofanie roli
2400       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2401       confirm: Potwierdź
2402       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2403         użytkownik i rola są ważne.
2404   user_blocks:
2405     model:
2406       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, by ustanowić lub edytować blokadę.
2407       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, by odwołać blokadę.
2408     not_found:
2409       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze
2410         %{id}.
2411       back: Wróć do spisu
2412     new:
2413       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2414       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2415       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny i
2416         rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę
2417         to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy
2418         użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj
2419         się używać ogólnie rozumianych pojęć.
2420       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2421         do API.
2422       submit: Utwórz blokadę
2423       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
2424       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na
2425         te komunikaty.
2426       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie zdjęta
2427       back: Wyświetl wszystkie blokady
2428     edit:
2429       title: Edycja blokady użytkownika %{name}
2430       heading: Edycja blokady użytkownika %{name}
2431       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny
2432         i rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej
2433         podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy
2434         mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie
2435         rozumianych pojęć.
2436       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2437         do API.
2438       submit: Uaktualnij blokadę
2439       show: Zobacz tę blokadę
2440       back: Wyświetl wszystkie blokady
2441       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada zostanie zdjęta?
2442     filter:
2443       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
2444       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
2445     create:
2446       try_contacting: Spróbuj, proszę, skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem
2447         blokady i upewnij się, że będzie miał on czas na odpowiedź.
2448       try_waiting: Spróbuj, proszę, dać użytkownikowi rozsądną ilość czasu na udzielenie
2449         odpowiedzi zanim nałożysz blokadę.
2450       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
2451     update:
2452       only_creator_can_edit: Tylko moderator, który nałożył blokadę, może ją edytować.
2453       success: Blokada została zaktualizowana.
2454     index:
2455       title: Blokady użytkownika
2456       heading: Lista blokad użytkowników
2457       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
2458     revoke:
2459       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
2460       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez %{block_by}
2461       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
2462       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej już odwołać.
2463       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
2464       revoke: Odwołaj
2465       flash: Blokada została odwołana.
2466     period:
2467       one: 1 godzina
2468       other: '%{count} godzin'
2469     helper:
2470       time_future: Blokada wygasa za %{time}.
2471       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
2472       time_future_and_until_login: Kończy się %{time} i po zalogowaniu się użytkownika.
2473       time_past: Zakończono %{time} temu.
2474     blocks_on:
2475       title: Blokady na użytkownika %{name}
2476       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
2477       empty: '%{name} nie był jeszcze zablokowany.'
2478     blocks_by:
2479       title: Blokady nałożone przez %{name}
2480       heading: Lista blokad nałożonych przez %{name}
2481       empty: '%{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.'
2482     show:
2483       title: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2484       heading: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2485       time_future: Blokada wygasa za %{time}
2486       time_past: Zakończona %{time} temu
2487       created: Utworzony
2488       ago: '%{time} temu'
2489       status: Stan
2490       show: Wyświetl
2491       edit: Edytuj
2492       revoke: Odwołaj
2493       confirm: Na pewno?
2494       reason: 'Przyczyna blokady:'
2495       back: Pokaż wszystkie blokady
2496       revoker: Cofający uprawnienia
2497       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie zdjęta.
2498     block:
2499       not_revoked: (nieodwołana)
2500       show: Pokaż
2501       edit: Edytuj
2502       revoke: Odwołaj
2503     blocks:
2504       display_name: Zablokowany użytkownik
2505       creator_name: Twórca
2506       reason: Powód blokady
2507       status: Status
2508       revoker_name: Odwołana przez
2509       showing_page: Strona %{page}
2510       next: Następna »
2511       previous: « Poprzednia
2512   notes:
2513     mine:
2514       title: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2515       heading: Uwagi użytkownika %{user}
2516       subheading_html: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2517       id: Identyfikator
2518       creator: Autor
2519       description: Opis
2520       created_at: Utworzono w dniu
2521       last_changed: Ostatnio zmieniono
2522       ago_html: '%{when} temu'
2523   javascripts:
2524     close: Zamknij
2525     share:
2526       title: Udostępnianie
2527       cancel: Anuluj
2528       image: Obraz
2529       link: Odnośnik lub HTML
2530       long_link: Odnośnik
2531       short_link: Skrócony
2532       geo_uri: Schemat geo URI
2533       embed: HTML
2534       custom_dimensions: Własne wymiary
2535       format: 'Format:'
2536       scale: 'Skala:'
2537       image_size: Obraz będzie przedstawiał podstawową warstwę w rozdzielczości
2538       download: Pobierz
2539       short_url: Krótki URL
2540       include_marker: Dołącz pinezkę
2541       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
2542       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
2543       view_larger_map: Wyświetl większą mapę
2544       only_standard_layer: Tylko warstwa standardowa może być eksportowana jako obraz
2545     embed:
2546       report_problem: Zgłoś błąd
2547     key:
2548       title: Legenda
2549       tooltip: Legenda
2550       tooltip_disabled: Legenda nie jest dostępna dla tej warstwy
2551     map:
2552       zoom:
2553         in: Przybliż
2554         out: Oddal
2555       locate:
2556         title: Wyświetl dla mojego aktualnego położenia
2557         popup: Jesteś w promieniu {distance} {unit} od tego punktu
2558       base:
2559         standard: Podstawowa
2560         cycle_map: Rowerowa
2561         transport_map: Transportu publicznego
2562         hot: Humanitarna
2563       layers:
2564         header: Warstwy mapy
2565         notes: Uwagi
2566         data: Dane mapy
2567         gps: Publiczne ślady GPS
2568         overlays: Nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
2569         title: Warstwy
2570       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
2571       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Przekaż darowiznę</a>
2572     site:
2573       edit_tooltip: Edytuje mapę
2574       edit_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby ją edytować
2575       createnote_tooltip: Zgłoś błąd lub dodaj uwagę na mapie
2576       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać uwagę
2577       map_notes_zoom_in_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć uwagi
2578       map_data_zoom_in_tooltip: Przybliż mapę, aby zobaczyć jej dane
2579       queryfeature_tooltip: Pobierz i wyświetl obiekty
2580       queryfeature_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby obejrzeć dane obiektu
2581     changesets:
2582       show:
2583         comment: Komentarz
2584         subscribe: Obserwuj
2585         unsubscribe: Nie obserwuj
2586         hide_comment: ukryj
2587         unhide_comment: pokaż
2588     notes:
2589       new:
2590         intro: Zauważyłeś błąd lub brak czegoś? Daj znać innym mapującym, aby mogli
2591           to poprawić. Przesuń znacznik do właściwej pozycji i wpisz notatkę opisującą
2592           problem.
2593         advice: Twoja uwaga jest publiczna i może zostać użyta do zaktualizowania
2594           mapy, nie podawaj tu więc informacji osobistych oraz informacji z map i
2595           źródeł chronionych prawami autorskimi.
2596         add: Dodaj uwagę
2597       show:
2598         anonymous_warning: Uwaga zawiera informacje od anonimowych użytkowników, które
2599           powinny być dodatkowo zweryfikowane przed wprowadzeniem zmian na mapie.
2600         hide: Ukryj
2601         resolve: Oznacz jako rozwiązaną
2602         reactivate: Ponownie aktywuj
2603         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
2604         comment: Dodaj komentarz
2605     edit_help: Proszę przesunąć mapę i przybliżyć modyfikowane położenie, a następnie
2606       kliknąć tutaj.
2607     directions:
2608       ascend: W górę
2609       engines:
2610         fossgis_osrm_bike: Rower (OSRM)
2611         fossgis_osrm_car: Samochód (OSRM)
2612         fossgis_osrm_foot: Pieszo (OSRM}
2613         graphhopper_bicycle: Rower (GraphHopper)
2614         graphhopper_car: Samochód (GraphHopper)
2615         graphhopper_foot: Pieszo (GraphHopper)
2616       descend: W dół
2617       directions: Opis trasy
2618       distance: Odległość
2619       errors:
2620         no_route: Nie udało się wyznaczyć trasy pomiędzy tymi dwoma punktami.
2621         no_place: Przykro mi - nie udało się odnaleźć '%{place}'.
2622       instructions:
2623         continue_without_exit: Kontynuuj na %{name}
2624         slight_right_without_exit: Lekko w prawo w %{name}
2625         offramp_right: Zjedź prawym zjazdem
2626         offramp_right_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po prawej
2627         offramp_right_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do %{name}
2628         offramp_right_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej w kierunku
2629           %{directions}
2630         offramp_right_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do
2631           %{name}, w kierunku %{directions}
2632         offramp_right_with_name: Jedź zjazdem w prawo do %{name}
2633         offramp_right_with_directions: Jedź zjazdem w prawo w kierunku %{directions}
2634         offramp_right_with_name_directions: Jedź zjazdem w prawo do %{name}, w kierunku
2635           %{directions}
2636         onramp_right_without_exit: Skręć w prawo do podjazdu do %{name}
2637         onramp_right_with_directions: Skręć w prawo na zjazd w kierunku %{directions}
2638         onramp_right_with_name_directions: Skręć w prawo na zjazd do %{name}, w kierunku
2639           %{directions}
2640         onramp_right_without_directions: Skręć w prawo na zjazd
2641         onramp_right: Skręć w prawo na zjazd
2642         endofroad_right_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w prawo w kierunku
2643           %{name}.
2644         merge_right_without_exit: Skręć w prawo w kierunku %{name}
2645         fork_right_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2646         turn_right_without_exit: Skręć w prawo w %{name}
2647         sharp_right_without_exit: Ostro w prawo w %{name}
2648         uturn_without_exit: Zawróć wzdłuż %{name}
2649         sharp_left_without_exit: Ostro w lewo w %{name}
2650         turn_left_without_exit: Skręć w lewo w %{name}
2651         offramp_left: Zjedź lewym zjazdem
2652         offramp_left_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po lewej
2653         offramp_left_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do %{name}
2654         offramp_left_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej w kierunku
2655           %{directions}
2656         offramp_left_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do
2657           %{name}, w kierunku %{directions}
2658         offramp_left_with_name: Jedź zjazdem w lewo do %{name}
2659         offramp_left_with_directions: Jedź zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2660         offramp_left_with_name_directions: Jedź zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2661           %{directions}
2662         onramp_left_without_exit: Skręć w lewo do podjazdu do %{name}
2663         onramp_left_with_directions: Skręć zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2664         onramp_left_with_name_directions: Skręć zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2665           %{directions}
2666         onramp_left_without_directions: Skręć w lewo na łącznik
2667         onramp_left: Skręć w lewo na łącznik
2668         endofroad_left_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w lewo w kierunku %{name}
2669         merge_left_without_exit: Skręć w lewo w kierunku %{name}
2670         fork_left_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2671         slight_left_without_exit: Lekko w lewo w %{name}
2672         via_point_without_exit: (przez punkt)
2673         follow_without_exit: Jedź wzdłuż %{name}
2674         roundabout_without_exit: Na rondzie, zjedź na %{name}
2675         leave_roundabout_without_exit: Opuść rondo - %{name}
2676         stay_roundabout_without_exit: Zostań na rondzie - %{name}
2677         start_without_exit: Zacznij na końcu %{name}
2678         destination_without_exit: Osiągnięto cel trasy
2679         against_oneway_without_exit: Ruszaj na przeciwko jednostronnego ruchu na %{name}
2680         end_oneway_without_exit: Koniec jednostronnego ruchu na %{name}
2681         roundabout_with_exit: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem w %{name}
2682         roundabout_with_exit_ordinal: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem na %{name}
2683         exit_roundabout: Zjedź z ronda na %{name}
2684         unnamed: bez nazwy
2685         courtesy: Wyznaczanie trasy dzięki uprzejmości %{link}
2686         exit_counts:
2687           first: Pierwszy
2688           second: Drugi
2689           third: Trzeci
2690           fourth: Czwarty
2691           fifth: Piąty
2692           sixth: Szósty
2693           seventh: Siódmy
2694           eighth: Ósmy
2695           ninth: Dziewiąty
2696           tenth: Dziesiąty
2697       time: Czas
2698     query:
2699       node: Węzeł
2700       way: Linia
2701       relation: Relacja
2702       nothing_found: Nie znaleziono obiektów
2703       error: 'Błąd komunikacji z %{server}: %{error}'
2704       timeout: Przekroczono czas oczekiwania z:%{server}
2705     context:
2706       directions_from: Nawiguj stąd
2707       directions_to: Nawiguj tutaj
2708       add_note: Dodaj uwagę tutaj
2709       show_address: Pokaż adres
2710       query_features: Wyświetl dane obiektu
2711       centre_map: Wycentruj mapę tutaj
2712   redactions:
2713     edit:
2714       description: Opis
2715       heading: Edytuj poprawkę
2716       submit: Zapisz poprawkę
2717       title: Edytuj poprawkę
2718     index:
2719       empty: Brak poprawek do pokazania.
2720       heading: Lista poprawek
2721       title: Lista poprawek
2722     new:
2723       description: Opis
2724       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
2725       submit: Utwórz poprawkę
2726       title: Tworzenie nowej poprawki
2727     show:
2728       description: 'Opis:'
2729       heading: Poprawka „%{title}”
2730       title: Wyświetlenie poprawki
2731       user: 'Autor:'
2732       edit: Edytuj tę poprawkę
2733       destroy: Usuń tą poprawkę
2734       confirm: Na pewno?
2735     create:
2736       flash: Utworzono poprawkę.
2737     update:
2738       flash: Zapisano zmiany.
2739     destroy:
2740       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów.
2741         Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
2742       flash: Poprawka usunięta.
2743       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
2744   validations:
2745     leading_whitespace: ma spację na początku
2746     trailing_whitespace: ma spację na końcu
2747     invalid_characters: zawiera niedozwolone znaki
2748     url_characters: zawiera specjalne znaki w adresie URL (%{characters})
2749 ...