Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-07)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Sp5uhe
6 # Author: Yarl
7 pl: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Treść
12       diary_entry: 
13         language: Język
14         latitude: Szerokość geograficzna
15         longitude: Długość geograficzna
16         title: Tytuł
17         user: Użytkownik
18       friend: 
19         friend: Znajomy
20         user: Użytkownik
21       message: 
22         body: Treść
23         recipient: Odbiorca
24         sender: Nadawca
25         title: Tytuł
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Szerokość geograficzna
29         longitude: Długość geograficzna
30         name: Nazwa
31         public: Publiczny
32         size: Rozmiar
33         user: Użytkownik
34         visible: Widoczny
35       user: 
36         active: Aktywny
37         description: Opis
38         display_name: Publiczna nazwa
39         email: E-mail
40         languages: Języki
41         pass_crypt: Hasło
42     models: 
43       acl: Lista ACL
44       changeset: Zestaw zmian
45       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
46       country: Państwo
47       diary_comment: Komentarz dziennika
48       diary_entry: Wpis w dzienniku
49       friend: Znajomy
50       language: Język
51       message: Wiadomość
52       node: Węzeł
53       node_tag: Znacznik węzła
54       notifier: Notifier
55       old_node: Wcześniejszy węzeł
56       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
57       old_relation: Stara relacja
58       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
59       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
60       old_way: Wcześniejsza droga
61       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
62       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
63       relation: Relacja
64       relation_member: Członek relacji
65       relation_tag: Znacznik relacji
66       session: Sesja
67       trace: Ślad
68       tracepoint: Punkt śladu
69       tracetag: Znacznik śladu
70       user: Użytkownik
71       user_preference: Preferencje użytkownika
72       user_token: Token użytkownika
73       way: Droga
74       way_node: Węzeł drogi
75       way_tag: Tag drogi
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
81   browse: 
82     changeset: 
83       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
84       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
85       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
86       feed: 
87         title: Zestaw zmian {{id}}
88         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
89       osmchangexml: XML w formacie osmChange
90       title: Zestaw zmian
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Należy do:"
93       bounding_box: "Obszar edycji:"
94       box: prostokąt
95       closed_at: "Zamknięto:"
96       created_at: "Utworzono:"
97       has_nodes: 
98         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
99         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
100         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
101       has_relations: 
102         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
103         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
104         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
105       has_ways: 
106         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
107         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
108         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
109       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
110       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
111     changeset_navigation: 
112       all: 
113         next_tooltip: Następny zestaw zmian
114         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
115       user: 
116         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
117         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
118         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Komentarz:"
121       edited_at: "Edytowano:"
122       edited_by: "Edytował(a):"
123       in_changeset: "W zestawie zmian:"
124       version: "Wersja:"
125     containing_relation: 
126       entry: Relacja {{relation_name}}
127       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
128     map: 
129       deleted: Skasowano
130       larger: 
131         area: Zobacz obszar na większej mapie
132         node: Zobacz punkt na większej mapie
133         relation: Zobacz relację na większej mapie
134         way: Pokaż drogę na większej mapie
135       loading: Wczytywanie...
136     node: 
137       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
138       download_xml: Ściągnij XML
139       edit: edytuj
140       node: Węzeł
141       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
142       view_history: zobacz historię zmian
143     node_details: 
144       coordinates: "Współrzędne:"
145       part_of: "Jest częścią:"
146     node_history: 
147       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
148       download_xml: Ściągnij XML
149       node_history: Historia zmian węzła
150       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
151       view_details: zobacz szczegóły
152     not_found: 
153       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
154       type: 
155         changeset: zestaw zmian
156         node: węzeł
157         relation: relacja
158         way: droga
159     paging_nav: 
160       of: z
161       showing_page: Widoczna jest strona
162     relation: 
163       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
164       download_xml: Ściągnij XML
165       relation: Relacja
166       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
167       view_history: zobacz historię zmian
168     relation_details: 
169       members: "Zawiera:"
170       part_of: "Jest częścią:"
171     relation_history: 
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
173       download_xml: Ściągnij XML
174       relation_history: Historia zmian relacji
175       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
176       view_details: zobacz szczegóły
177     relation_member: 
178       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
179       type: 
180         node: Węzeł
181         relation: Relacja
182         way: Droga
183     start: 
184       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
185       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
186     start_rjs: 
187       data_frame_title: Dane
188       data_layer_name: Dane
189       details: Szczegóły
190       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
191       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
192       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
193       load_data: Załaduj dane
194       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
195       loading: Wczytywanie...
196       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
197       object_list: 
198         api: Pobierz ten obszar z API
199         back: Wyświetlanie listy obiektów
200         details: Szczegóły
201         heading: Lista obiektów
202         history: 
203           type: 
204             node: Węzeł [[id]]
205             way: Droga [[id]]
206         selected: 
207           type: 
208             node: Węzeł [[id]]
209             way: Droga [[id]]
210         type: 
211           node: Węzeł
212           way: Droga
213       private_user: prywatny użytkownika
214       show_history: Pokaż zmiany
215       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
216       wait: Moment...
217       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
218     tag_details: 
219       tags: "Znaczniki:"
220     way: 
221       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
222       download_xml: Ściągnij XML
223       edit: edytuj
224       view_history: pokaż historię
225       way: Droga
226       way_title: "Droga: {{way_name}}"
227     way_details: 
228       also_part_of: 
229         one: należy również do drogi {{related_ways}}
230         other: należy również do dróg {{related_ways}}
231       nodes: "Węzły:"
232       part_of: "Jest częścią:"
233     way_history: 
234       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
235       download_xml: Ściągnij XML
236       view_details: zobacz szczegóły
237       way_history: Historia zmian drogi
238       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
239   changeset: 
240     changeset: 
241       anonymous: Anonim
242       big_area: (pełny)
243       no_comment: (brak)
244       no_edits: (brak edycji)
245       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
246       still_editing: (nadal edytowany)
247       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
248     changeset_paging_nav: 
249       next: Następna »
250       previous: "« Poprzednia"
251       showing_page: Strona {{page}}
252     changesets: 
253       area: Obszar
254       comment: Komentarz
255       id: ID
256       saved_at: Zapisano
257       user: Użytkownik
258     list: 
259       description: Ostatnie zmiany
260       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
261       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
262       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
263       heading: Zestawy zmian
264       heading_bbox: Zestawy zmian
265       heading_user: Zestawy zmian
266       heading_user_bbox: Zestawy zmian
267       title: Zestawy zmian
268       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
269       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
270       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
271   diary_entry: 
272     diary_comment: 
273       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
274       confirm: Potwierdź
275       hide_link: Ukryj ten komentarz
276     diary_entry: 
277       comment_count: 
278         one: 1 komentarz
279         other: "{{count}} komentarzy"
280       comment_link: Skomentuj ten wpis
281       confirm: Potwierdź
282       edit_link: Edytuj ten wpis
283       hide_link: Ukryj ten wpis
284       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
285       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
286     edit: 
287       body: "Treść:"
288       language: "Język:"
289       latitude: "Szerokość geograficzna:"
290       location: "Położenie:"
291       longitude: "Długość geograficzna:"
292       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
293       save_button: Zapisz
294       subject: "Temat:"
295       title: Edycja wpisu dziennika
296       use_map_link: na mapie
297     feed: 
298       all: 
299         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
300         title: Wpisy OpenStreetMap
301       language: 
302         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
303         title: Wpisy w języku {{language_name}}
304       user: 
305         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
306         title: Wpisy dla {{user}}
307     list: 
308       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
309       new: Nowy wpis do dziennika
310       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
311       newer_entries: Nowsze wpisy
312       no_entries: Brak wpisów dziennika
313       older_entries: Starsze wpisy
314       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
315       title: Dzienniki użytkowników
316       user_title: Dziennik dla {{user}}
317     new: 
318       title: Nowy wpis do dziennika
319     no_such_entry: 
320       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
321       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
322       title: Nie ma takiego wpisu
323     no_such_user: 
324       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
325       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
326       title: Nie znaleziono użytkownika
327     view: 
328       leave_a_comment: Zostaw komentarz
329       login: Zaloguj się
330       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
331       save_button: Zapisz
332       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
333       user_title: Dziennik dla {{user}}
334   export: 
335     start: 
336       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
337       area_to_export: Obszar do eksportu
338       embeddable_html: HTML do wklejenia
339       export_button: Eksportuj
340       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
341       format: Format
342       format_to_export: Format eksportu
343       image_size: Rozmiar obrazka
344       latitude: "Szer:"
345       licence: Licencja
346       longitude: "Dł:"
347       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
348       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
349       max: max
350       options: Opcje
351       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
352       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
353       output: Wynik
354       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
355       scale: Skala
356       zoom: Zoom
357     start_rjs: 
358       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
359       change_marker: Zmień pozycję pinezki
360       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
361       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
362       export: Eksport
363       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
364       view_larger_map: Większy widok mapy
365   geocoder: 
366     description: 
367       title: 
368         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
369         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
370         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
371       types: 
372         cities: Miasta
373         places: Miejsca
374         towns: Miasta
375     description_osm_namefinder: 
376       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
377     direction: 
378       east: na wschód
379       north: na północ
380       north_east: na północny wschód
381       north_west: na północny zachód
382       south: na południe
383       south_east: na południowy wschód
384       south_west: na południowy zachód
385       west: na zachód
386     distance: 
387       one: ok. 1km
388       other: około {{count}}km
389       zero: mniej niż 1km
390     results: 
391       no_results: Nie znaleziono
392     search: 
393       title: 
394         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
395         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
397         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
398         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
399         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
400         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
401     search_osm_namefinder: 
402       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
403       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
404     search_osm_nominatim: 
405       prefix: 
406         amenity: 
407           airport: Lonisko
408           arts_centre: Centrum sztuki
409           atm: Bankomat
410           auditorium: Audytorium
411           bank: Bank
412           bar: Bar
413           bench: Ławka
414           bicycle_parking: Parking rowerowy
415           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
416           brothel: Burdel
417           bureau_de_change: Kantor
418           bus_station: Stacja autobusowa
419           cafe: Kawiarnia
420           car_rental: Wynajem samochodów
421           car_sharing: Dzielenie się samochodami
422           car_wash: Myjnia samochodowa
423           casino: Kasyno
424           cinema: Kino
425           clinic: Przychodnia
426           club: Klub
427           college: Uczelnia
428           community_centre: Centrum społeczności
429           courthouse: Sąd
430           crematorium: Krematorium
431           dentist: Gabinet dentystyczny
432           doctors: Doktorzy
433           dormitory: Bursa
434           drinking_water: Źródło wody pitnej
435           driving_school: Nauka jazdy
436           embassy: Ambasada
437           emergency_phone: Telefon alarmowy
438           fast_food: Fast Food
439           ferry_terminal: Terminal promowy
440           fire_hydrant: Hydrant
441           fire_station: Remiza strażacka
442           fountain: Fontanna
443           fuel: Stacja benzynowa
444           grave_yard: Mniejszy cmentarz
445           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
446           hall: Hala
447           health_centre: Ośrodek zdrowia
448           hospital: Szpital
449           hotel: Hotel
450           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
451           ice_cream: Lodziarnia
452           kindergarten: Przedszkole
453           library: Biblioteka
454           market: Targowisko
455           marketplace: Plac targowy
456           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
457           nightclub: Klub nocny
458           nursery: Żłobek
459           nursing_home: Dom opieki
460           office: Biuro
461           park: Park
462           parking: Parking
463           pharmacy: Apteka
464           place_of_worship: Miejsce kultu
465           police: Posterunek policji
466           post_box: Skrzynka pocztowa
467           post_office: Poczta
468           preschool: Przedszkole
469           prison: Więzienie
470           pub: Pub
471           public_building: Budynek publiczny
472           public_market: Rynek publiczny
473           reception_area: Recepcja
474           recycling: Miejsce recyklingu
475           restaurant: Restauracja
476           retirement_home: Dom starców
477           sauna: Sauna
478           school: Szkoła
479           shelter: Schron
480           shop: Sklep
481           shopping: Zakupy
482           social_club: Klub towarzyski
483           studio: Studio
484           supermarket: Supermarket
485           taxi: Postój taksówek
486           telephone: Budka telefoniczna
487           theatre: Teatr
488           toilets: Toaleta publiczna
489           townhall: Urząd miejski
490           university: Uniwersytet
491           vending_machine: Automat do sprzedaży
492           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
493           village_hall: Urząd gminy
494           waste_basket: Marnowanie koszyka
495           wifi: Dostęp do WiFi
496           youth_centre: Centrum młodzieżowe
497         boundary: 
498           administrative: Granica administracyjna
499         building: 
500           apartments: Blok mieszkalny
501           block: Budynek bloku
502           bunker: Bunkier
503           chapel: Kaplica
504           church: Kościół
505           city_hall: Ratusz
506           commercial: Budynek handlowy
507           dormitory: Bursa
508           entrance: Wejście do budynku
509           faculty: Budynek prawny
510           farm: Budynek gospodarczy
511           flats: Mieszkania
512           garage: Garaż
513           hall: Hala
514           hospital: Budynek szpitala
515           hotel: Hotel
516           house: Dom
517           industrial: Budynek przemysłowy
518           office: Budynek biurowy
519           public: Budynek publiczny
520           residential: Budynek mieszkalny
521           retail: Budynek detaliczny
522           school: Budynek szkoły
523           shop: Sklep
524           stadium: Stadion
525           store: Składnica
526           terrace: Taras
527           tower: Wieża
528           train_station: Stacja kolejowa
529           university: Budynek uniwersytetu
530         highway: 
531           bridleway: Droga dla koni
532           bus_guideway: Droga dla autobusów
533           bus_stop: Przystanek autobusowy
534           byway: Boczna droga
535           construction: Droga budowana
536           cycleway: Ścieżka rowerowa
537           distance_marker: Znak odległości
538           emergency_access_point: Punkt awaryjny
539           footway: Chodnik
540           ford: Bród
541           gate: Bramka
542           living_street: Strefa zamieszkania
543           minor: Drobna droga
544           motorway: Autostrada
545           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
546           motorway_link: Autostrada - dojazd
547           path: Ścieżka
548           pedestrian: Droga dla pieszych
549           platform: Podwyższenie
550           primary: Droga krajowa
551           primary_link: Droga krajowa - dojazd
552           raceway: Tor wyścigowy
553           residential: Droga osiedlowa
554           road: Droga
555           secondary: Droga wojewódzka
556           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
557           service: Droga serwisowa
558           services: Usługi autostrady
559           steps: Schody
560           stile: Przełaz
561           tertiary: Droga powiatowa
562           track: Droga gruntowa
563           trail: Szlak
564           trunk: Droga ekspresowa
565           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
566           unclassified: Droga gminna
567           unsurfaced: Nierówna droga
568         historic: 
569           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
570           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
571           boundary_stone: Graniczny głaz
572           building: Budynek
573           castle: Zamek
574           church: Kościół
575           house: Dom
576           icon: Ikona
577           manor: Dwór
578           memorial: Mniejszy pomnik
579           mine: Kopalnia
580           monument: Pomnik
581           museum: Muzeum
582           ruins: Ruiny
583           tower: Wieża
584           wayside_cross: Przydrożny krzyż
585           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
586           wreck: Wrak
587         landuse: 
588           allotments: Ogródki działkowe
589           basin: Dorzecze
590           brownfield: Grunty poprzemysłowe
591           cemetery: Cmentarz
592           commercial: Obszar handlowo-usługowy
593           conservation: Konserwacja
594           construction: Teren budowy
595           farm: Farma
596           farmland: Grunty rolne
597           farmyard: Podwórze gospodarskie
598           forest: Las
599           grass: Trawa
600           greenfield: Tereny niezagospodarowane
601           industrial: Teren przemysłowy
602           landfill: Wysypisko śmieci
603           meadow: Łąka
604           military: Teren wojskowy
605           mine: Kopalnia
606           mountain: Góra
607           nature_reserve: Rezerwat przyrody
608           park: Park
609           piste: Trasa
610           plaza: Plac
611           quarry: Kamieniołom
612           railway: Teren kolejowy
613           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
614           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
615           residential: Zabudowa mieszkaniowa
616           retail: Handel detaliczny
617           village_green: Park miejski
618           vineyard: Winnica
619           wetland: Tereny podmokłe
620           wood: Puszcza
621         leisure: 
622           beach_resort: Strzeżona plaża
623           common: Błonie
624           fishing: Łowisko
625           garden: Ogród
626           golf_course: Pole golfowe
627           ice_rink: Lodowisko
628           marina: Marina
629           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
630           nature_reserve: Rezerwat naturalny
631           park: Park
632           pitch: Boisko sportowe
633           playground: Plac zabaw
634           recreation_ground: Pole rekreacyjne
635           slipway: Pochylnia
636           sports_centre: Centrum sportu
637           stadium: Stadion
638           swimming_pool: Basen
639           track: Bieżnia
640           water_park: Park wodny
641         natural: 
642           bay: Zatoka
643           beach: Plaża
644           cape: Przylądek
645           cave_entrance: Wejście do jaskini
646           channel: Kanał
647           cliff: Urwisko
648           coastline: Linia brzegowa
649           crater: Krater
650           feature: Obiekt
651           fell: Hale górskie
652           fjord: Fiord
653           geyser: Gejzer
654           glacier: Lodowiec
655           heath: Wrzosowisko
656           hill: Wzgórze
657           island: Wyspa
658           land: Ląd
659           marsh: Bagno
660           moor: Torfowisko
661           mud: Muł
662           peak: Szczyt
663           point: Punkt
664           reef: Rafa
665           ridge: Grzbiet
666           river: Rzeka
667           rock: Skała
668           scree: Zsypisko
669           scrub: Zagajnik
670           shoal: Mielizna
671           spring: Źródło
672           strait: Cieśnina
673           tree: Drzewo
674           valley: Dolina
675           volcano: Wulkan
676           water: Woda
677           wetland: Obszar podmokły
678           wetlands: Obszary podmokłe
679           wood: Puszcza
680         place: 
681           airport: Lotnisko
682           city: Miasto
683           country: Kraj
684           county: Powiat
685           farm: Farma
686           hamlet: Osada
687           house: Dom
688           houses: Zabudowanie
689           island: Wyspa
690           islet: Wysepka
691           locality: Rejon
692           moor: Torfowisko
693           municipality: Gmina
694           postcode: Kod pocztowy
695           region: Rejon
696           sea: Morze
697           state: Stan
698           subdivision: Dzielnica
699           suburb: Osiedle
700           town: Miasteczko
701           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
702           village: Wieś
703         railway: 
704           abandoned: Dawna linia kolejowa
705           construction: Budowana linia kolejowa
706           disused: Nieczynna trasa kolejowa
707           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
708           funicular: Kolejka linowa
709           halt: Przystanek kolejowy
710           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
711           junction: Węzeł Kolejowy
712           level_crossing: Przejazd kolejowy
713           light_rail: Lekka kolej
714           monorail: Kolej jednoszynowa
715           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
716           platform: Peron
717           preserved: Kolej zabytkowa
718           spur: Bocznica kolejowa
719           station: Stacja kolejowa
720           subway: Stacja metra
721           subway_entrance: Wejście na stację metra
722           switch: Zwrotnica
723           tram: Linia tramwajowa
724           tram_stop: Przystanek tramwajowy
725           yard: Jard kolejowy
726         shop: 
727           alcohol: Sklep monopolowy
728           apparel: Sklep odzieżowy
729           art: Sklep z dziełami sztuki
730           bakery: Piekarnia
731           beauty: Salon kosmetyczny
732           beverages: Sklep z napojami
733           bicycle: Sklep rowerowy
734           books: Księgarnia
735           butcher: Rzeźnik
736           car: Sklep samochodowy
737           car_dealer: Salon samochodowy
738           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
739           car_repair: Naprawa samochodów
740           carpet: Sklep z dywanami
741           charity: Sklep miłosny
742           chemist: Drogeria
743           clothes: Sklep odzieżowy
744           computer: Sklep komputerowy
745           confectionery: Cukiernia
746           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
747           copyshop: Ksero
748           cosmetics: Sklep kosmetyczny
749           department_store: Dom towarowy
750           discount: Sklep z produktami po obniżce
751           doityourself: Sklep budowlany
752           drugstore: Drogeria
753           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
754           electronics: Sklep elektroniczny
755           estate_agent: Biuro nieruchomości
756           farm: Sklep gospodarski
757           fashion: Sklep modelarski
758           fish: Sklep rybny
759           florist: Kwiaciarnia
760           food: Sklep spożywczy
761           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
762           furniture: Sklep meblowy
763           gallery: Galeria
764           garden_centre: Centrum ogrodnicze
765           general: Sklep ogólny
766           gift: Sklep z pamiątkami
767           greengrocer: Warzywniak
768           grocery: Sklep spożywczy
769           hairdresser: Fryzjernia
770           hardware: Sklep ze sprzętem
771           hifi: Hi-Fi
772           insurance: Ubezpieczenie
773           jewelry: Sklep z biżuterią
774           kiosk: Kiosk
775           laundry: Pralnia
776           mall: Centrum handlowe
777           market: Targowisko
778           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
779           motorcycle: Sklep z motocyklami
780           music: Sklep muzyczny
781           newsagent: Kiosk
782           optician: Optyk
783           organic: Sklep z produktami organicznymi
784           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
785           pet: Sklep ze zwierzątkami
786           photo: Sklep fotograficzny
787           salon: Salon
788           shoes: Sklep obuwniczy
789           shopping_centre: Centrum handlowe
790           sports: Sklep sportowy
791           stationery: Sklep papierniczy
792           supermarket: Supermarket
793           toys: Sklep zabawkowy
794           travel_agency: Biuro podróży
795           video: Sklep filmowy
796           wine: Winiarnia
797         tourism: 
798           alpine_hut: Chata Alpejska
799           artwork: Sztuka
800           attraction: Atrakcja turystyczna
801           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
802           cabin: Kabina
803           camp_site: Miejsce na kamping
804           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
805           chalet: Schronisko
806           guest_house: Pensjonat
807           hostel: Hostel
808           hotel: Hotel
809           information: Informacja turystyczna
810           lean_to: Nachylenie
811           motel: Motel
812           museum: Muzeum
813           picnic_site: Miejsce na piknik
814           theme_park: Park tematyczny
815           valley: Dolina
816           viewpoint: Punkt widokowy
817           zoo: Zoo
818         waterway: 
819           boatyard: Stocznia
820           canal: Kanał
821           connector: Złącze dróg wodnych
822           dam: Tama
823           derelict_canal: Opuszczony kanał
824           ditch: Rów
825           dock: Basen portowy
826           drain: Rów odpływowy
827           lock: Zastawka
828           lock_gate: Śluza
829           mineral_spring: Źródło mineralne
830           mooring: Kotwicowisko
831           rapids: Katarakty
832           river: Rzeka
833           riverbank: Brzeg rzeki
834           stream: Strumień
835           wadi: Starorzecze
836           water_point: Punkt wodny
837           waterfall: Wodospad
838           weir: Jaz
839   layouts: 
840     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
841     donate_link_text: dokonując darowizny
842     edit: Edycja
843     edit_tooltip: Edycja mapy
844     export: Eksport
845     export_tooltip: Eksport danych mapy
846     gps_traces: Ślady GPS
847     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
848     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
849     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
850     history: Zmiany
851     history_tooltip: Historia zestawów zmian
852     home: główna
853     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
854     inbox: poczta ({{count}})
855     inbox_tooltip: 
856       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
857       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
858       zero: Brak nowych wiadomości
859     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
860     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
861     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
862     license: 
863       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
864     log_in: zaloguj się
865     log_in_tooltip: Zaloguj się
866     logo: 
867       alt_text: Logo OpenStreetMap
868     logout: wyloguj
869     logout_tooltip: Wyloguj
870     make_a_donation: 
871       text: Przekaż darowiznę
872       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
873     news_blog: Blog informacyjny
874     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
875     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
876     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
877     shop: Zakupy
878     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
879     sign_up: zarejestruj
880     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
881     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
882     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
883     user_diaries: Dzienniczki
884     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
885     view: Mapa
886     view_tooltip: Zobacz mapę
887     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
888     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
889   map: 
890     coordinates: "Współrzędne:"
891     edit: Edycja
892     view: Mapa
893   message: 
894     delete: 
895       deleted: Wiadomość usunięta
896     inbox: 
897       date: Nadano
898       from: Od
899       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
900       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
901       outbox: nadawcza
902       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
903       subject: Temat
904       title: Wiadomości odebrane
905       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
906     mark: 
907       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
908       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
909     message_summary: 
910       delete_button: Usuń
911       read_button: Oznacz jako przeczytaną
912       reply_button: Odpowiedz
913       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
914     new: 
915       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
916       body: Treść
917       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
918       message_sent: Wiadomość wysłana
919       send_button: Wyślij
920       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
921       subject: Temat
922       title: Wysyłanie wiadomości
923     no_such_user: 
924       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
925       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
926       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
927     outbox: 
928       date: Nadano
929       inbox: odbiorcza
930       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
931       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
932       outbox: nadawcza
933       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
934       subject: Temat
935       title: Wiadomości wysłane
936       to: Do
937       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
938     read: 
939       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
940       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
941       date: Nadano
942       from: Od
943       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
944       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
945       reply_button: Odpowiedz
946       subject: Temat
947       title: Czytanie wiadomości
948       to: Do
949       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
950     sent_message_summary: 
951       delete_button: Usuń
952   notifier: 
953     diary_comment_notification: 
954       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
955       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
956       hi: Witaj {{to_user}},
957       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
958     email_confirm: 
959       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
960     email_confirm_html: 
961       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
962       greeting: Cześć,
963       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
964     friend_notification: 
965       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
966       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
967       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
968     gpx_notification: 
969       failure: 
970         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
971       success: 
972         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
973     lost_password_plain: 
974       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
975       greeting: Cześć,
976     message_notification: 
977       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
978     signup_confirm_html: 
979       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
980       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
981       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
982       greeting: Cześć!
983       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
984       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
985       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
986       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
987       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
988       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
989       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
990     signup_confirm_plain: 
991       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
992       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
993       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
994       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
995       current_user_2: "tu:"
996       greeting: Cześć!
997       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
998       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
999       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1000       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1001       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1002       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1003       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1004       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1005   site: 
1006     edit: 
1007       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1008       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1009       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1010       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1011       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1012       user_page_link: stronie użytkownika
1013     index: 
1014       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1015       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1016       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1017       license: 
1018         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1019         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1020         project_name: projektu OpenStreetMap
1021       permalink: Permalink
1022       shortlink: Shortlink
1023     key: 
1024       map_key: Legenda
1025       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1026       table: 
1027         entry: 
1028           admin: Granica administracyjna
1029           allotments: Ogródki działkowe
1030           apron: 
1031             - Płyta lotniska
1032             - terminal
1033           bridge: Czarny obrys – most
1034           bridleway: Ścieżka dla koni
1035           brownfield: Teren powyburzeniowy
1036           building: Ważny budynek
1037           cable: 
1038             - Kolej linowa
1039             - wyciąg krzesełkowy
1040           cemetery: Cmentarz
1041           centre: Centrum sportowe
1042           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1043           common: 
1044             - Pole
1045             - łąka
1046           construction: Drogi w budowie
1047           cycleway: Ścieżka rowerowa
1048           farm: Gospodarstwo rolne
1049           footway: Chodnik
1050           forest: Las
1051           golf: Pole golfowe
1052           heathland: Wrzosowisko
1053           industrial: Teren przemysłowy
1054           lake: 
1055             - Jezioro
1056             - rezerwuar
1057           military: Teren wojskowy
1058           motorway: Autostrada
1059           park: Park
1060           pitch: Boisko sportowe
1061           primary: Droga pierwszorzędna
1062           rail: Tory kolejowe
1063           reserve: Rezerwat przyrody
1064           resident: Teren mieszkalny
1065           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1066           runway: 
1067             - Pas startowy
1068             - kołowania
1069           school: 
1070             - Szkoła
1071             - uniwersytet
1072           secondary: Droga drugorzędna
1073           station: Dworzec kolejowy
1074           subway: Metro
1075           summit: 
1076             - Góra
1077             - szczyt
1078           tourist: Atrakcja turystyczna
1079           track: Ścieżka
1080           tram: 
1081             - Lekka kolej
1082             - tramwaj
1083           trunk: Droga główna
1084           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1085           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1086           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1087           wood: Las
1088         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1089     search: 
1090       search: Szukaj
1091       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1092       submit_text: →
1093       where_am_i: Gdzie jestem?
1094       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1095     sidebar: 
1096       close: Zamknij
1097       search_results: Wyniki wyszukiwania
1098   trace: 
1099     create: 
1100       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1101       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1102     delete: 
1103       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1104     edit: 
1105       description: "Opis:"
1106       download: pobierz
1107       edit: edytuj
1108       filename: "Nazwa pliku:"
1109       heading: Edycja śladu {{name}}
1110       map: mapa
1111       owner: "Autor:"
1112       points: "Punkty:"
1113       save_button: Zapisz zmiany
1114       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1115       tags: "Znaczniki:"
1116       tags_help: rozdzielone przecinkami
1117       title: Edycja śladu {{name}}
1118       uploaded_at: "Załadowano:"
1119       visibility: "Widoczność:"
1120       visibility_help: co to znaczy?
1121     list: 
1122       public_traces: Publiczne ślady GPS
1123       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1124       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1125       your_traces: Twoje ślady GPS
1126     make_public: 
1127       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1128     no_such_user: 
1129       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1130       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1131       title: Nie ma takiego użytkownika
1132     trace: 
1133       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1134       by: utworzony przez użytkownika
1135       count_points: "{{count}} punktów"
1136       edit: edycja
1137       edit_map: Edytuj Mapę
1138       in: w
1139       map: mapa
1140       more: więcej
1141       pending: OCZEKUJE
1142       private: PRYWATNY
1143       public: PUBLICZNY
1144       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1145       view_map: Pokaż mapę
1146     trace_form: 
1147       description: Opis
1148       help: Pomoc
1149       tags: Znaczniki
1150       tags_help: rozdzielone przecinkami
1151       upload_button: Wgrywaj
1152       upload_gpx: Plik GPX
1153       visibility: Widoczność
1154       visibility_help: co to znaczy?
1155     trace_header: 
1156       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1157       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1158       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1159       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1160     trace_optionals: 
1161       tags: Znaczniki
1162     trace_paging_nav: 
1163       of: z
1164       showing: Widoczna jest strona
1165     view: 
1166       delete_track: Wykasuj ten ślad
1167       description: "Opis:"
1168       download: pobierz
1169       edit: edycja
1170       edit_track: Edytuj ten ślad
1171       filename: "Plik:"
1172       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1173       map: mapa
1174       none: Brak
1175       owner: "Autor:"
1176       pending: OCZEKUJE
1177       points: "Punktów:"
1178       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1179       tags: Tagi
1180       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1181       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1182       uploaded: "Dodano:"
1183       visibility: "Widoczność:"
1184     visibility: 
1185       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1186       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1187       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1188       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1189   user: 
1190     account: 
1191       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1192       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1193       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1194       home location: "Lokalizacja domowa:"
1195       latitude: "Szerokość:"
1196       longitude: "Długość geograficzna:"
1197       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1198       my settings: Moje ustawienia
1199       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1200       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1201       profile description: "Opis profilu:"
1202       public editing: 
1203         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1204         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1205         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1206         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1207         enabled link text: co to jest?
1208         heading: "Edycje publiczne:"
1209       public editing note: 
1210         heading: Publiczna edycja
1211         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1212       return to profile: Powrót do profilu.
1213       save changes button: Zapisz zmiany
1214       title: Zmiana ustawień konta
1215       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1216     confirm: 
1217       button: Potwierdzam
1218       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1219       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1220       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1221       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1222     confirm_email: 
1223       button: Potwierdzam
1224       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1225       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1226       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1227       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1228     filter: 
1229       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1230     friend_map: 
1231       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
1232       your location: Twoje położenie
1233     go_public: 
1234       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1235     login: 
1236       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1237       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1238       create_account: załóż konto
1239       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1240       heading: Logowanie
1241       login_button: Zaloguj się
1242       lost password link: Zapomniane hasło?
1243       password: "Hasło:"
1244       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1245       title: Logowanie
1246     lost_password: 
1247       email address: "Adres e-mail:"
1248       heading: Zapomniałeś hasła?
1249       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1250       new password button: Wyczyść hasło
1251       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1252       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1253       title: zgubione hasło
1254     make_friend: 
1255       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1256       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1257       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1258     new: 
1259       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1260       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1261       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1262       display name: "Przyjazna nazwa:"
1263       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1264       email address: "Adres e-mail:"
1265       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1266       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1267       heading: Zakładanie konta
1268       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1269       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1270       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1271       password: "Hasło:"
1272       signup: Gotowe
1273       title: Nowe konto
1274     no_such_user: 
1275       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1276       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1277       title: Nie znaleziono użytkownika
1278     remove_friend: 
1279       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1280       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1281     reset_password: 
1282       confirm password: Potwierdź hasło
1283       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1284       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1285       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1286       password: Hasło
1287       reset: Resetuj hasło
1288       title: zresetuj hasło
1289     set_home: 
1290       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1291     view: 
1292       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1293       add as friend: dodaj do znajomych
1294       add image: Dodaj zdjęcie
1295       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1296       block_history: otrzymane blokady
1297       blocks by me: nałożone blokady
1298       blocks on me: otrzymane blokady
1299       change your settings: zmień swoje ustawienia
1300       confirm: Potwierdź
1301       create_block: zablokuj tego użytkownika
1302       created from: "Stworzony z:"
1303       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1304       delete image: Usuń zdjęcie
1305       delete_user: usuń to konto
1306       description: Opis
1307       diary: dziennik
1308       edits: edycje
1309       email address: Adres e‐mail
1310       hide_user: ukryj tego użytkownika
1311       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1312       km away: "{{count}}km stąd"
1313       m away: "{{count}}m stąd"
1314       mapper since: "Mapuje od:"
1315       moderator_history: nałożone blokady
1316       my diary: mój dziennik
1317       my edits: moje zmiany
1318       my settings: moje ustawienia
1319       my traces: moje ślady
1320       my_oauth_details: Pokaż moje szczegóły OAuth
1321       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
1322       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1323       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1324       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
1325       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
1326       remove as friend: usuń ze znajomych
1327       role: 
1328         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1329         grant: 
1330           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1331           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1332         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1333         revoke: 
1334           administrator: Cofnij dostęp administratora
1335           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1336       send message: wyślij wiadomość
1337       settings_link_text: stronie ustawień
1338       traces: ślady
1339       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1340       upload an image: Wgraj zdjęcie
1341       user image heading: Zdjęcie użytkownika
1342       user location: Lokalizacja użytkownika
1343       your friends: Twoi znajomi
1344   user_block: 
1345     partial: 
1346       creator_name: Twórca
1347       show: Pokaż
1348       status: Status
1349   user_role: 
1350     filter: 
1351       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1352       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1353       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1354       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1355     grant: 
1356       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1357       confirm: Potwierdź
1358       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1359       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1360       title: Potwierdź przyznawanie roli
1361     revoke: 
1362       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1363       confirm: Potwierdź
1364       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1365       heading: Potwierdź cofanie roli
1366       title: Potwierdź cofanie roli