New version of the file, from http://osm.mitago.net/translate/script.php?current_lang=ca
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 ca:
2   html:
3     dir: "ltr"
4   activerecord:
5     models:
6       acl: "Llista de control d'accés"
7       changeset: "Conjunt de canvis"
8       changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
9       country: "País"
10       diary_comment: "Comentari del diari"
11       diary_entry: "Entrada al diari"
12       friend: "Amic"
13       language: "Idioma"
14       message: "Missatge"
15       node: "Node"
16       node_tag: "Etiqueta del node"
17       notifier: "Notificador"
18       old_node: "Node antic"
19       old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
20       old_relation: "Relació antiga"
21       old_relation_member: "Membre de relació antiga"
22       old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
23       old_way: "Via antiga"
24       old_way_node: "Node de via antiga"
25       old_way_tag: "Etiqueta de via antiga"
26       relation: "Relació"
27       relation_member: "Membre de la relació"
28       relation_tag: "Etiqueta de la relació"
29       session: "Sessió"
30       trace: "Traç"
31       tracepoint: "Punt de traç"
32       tracetag: "Etiqueta del traç"
33       user: "Usuari"
34       user_preference: "Preferències d'usuari"
35       user_token: "Codi d'identificació de l'usuari"
36       way: "Via"
37       way_node: "Node de la via"
38       way_tag: "Etiqueta de la via"
39     attributes:
40       diary_comment:
41         body: "Cos"
42       diary_entry:
43         user: "Usuari"
44         title: "Títol"
45         latitude: "Latitud"
46         longitude: "Longitud"
47         language: "Idioma"
48       friend:
49         user: "Usuari"
50         friend: "Amic"
51       trace:
52         user: "Usuari"
53         visible: "Visible"
54         name: "Nom"
55         size: "Mida"
56         latitude: "Latitud"
57         longitude: "Longitud"
58         public: "Públic"
59         description: "Descripció"
60       message:
61         sender: "Remitent"
62         title: "Títol"
63         body: "Cos"
64         recipient: "Destinatari"
65       user:
66         email: "Correu electrònic"
67         active: "Actiu"
68         display_name: "Nom en pantalla"
69         description: "Descripció"
70         languages: "Idiomes"
71         pass_crypt: "Contrasenya"
72   map:
73     view: "Visualitza"
74     edit: "Edita"
75     coordinates: "Coordenades:"
76   browse:
77     changeset:
78       title: "Conjunt de canvis"
79       changeset: "Conjunt de canvis"
80       download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
81       changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
82       osmchangexml: "XML en format osmChange"
83     changeset_details:
84       created_at: "Creat:"
85       closed_at: "Tancat:"
86       belongs_to: "Pertany a:"
87       bounding_box: "Requadre de selecció:"
88       no_bounding_box: "No s'ha emmagatzemat cap caixa de selecció per a aquest conjunt de canvis."
89       show_area_box: "Mostra el requadre d'àrea"
90       box: "requadre"
91       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
92       has_ways: "Té les següents {{count}} vies:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94     common_details:
95       edited_at: "Editat:"
96       edited_by: "Editat per:"
97       version: "Versió:"
98       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
99     containing_relation:
100       relation: "Relació {{relation_name}}"
101       relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
102     map:
103       loading: "S'està carregant..."
104       deleted: "Esborrat"
105       view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
106     node_details:
107       coordinates: "Coordenades:"
108       part_of: "Part de:"
109     node_history:
110       node_history: "Historial del node"
111       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
112       download_xml: "Baixa l'XML"
113       view_details: "visualitza els detalls"
114     node:
115       node: "Node"
116       node_title: "Node: {{node_name}}"
117       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
118       download_xml: "Baixa l'XML"
119       view_history: "visualitza l'historial"
120     not_found:
121       sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
122       type:
123         node: "node"
124         way: "via"
125         relation: "relació"
126     paging_nav:
127       showing_page: "Mostrant pàgina"
128       of: "de"
129     relation_details:
130       members: "Membres:"
131       part_of: "Part de:"
132     relation_history:
133       relation_history: "Historial de la relació"
134       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
135     relation_member:
136       as: "com a"
137     relation:
138       relation: "Relació"
139       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
140       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
141       download_xml: "Baixa l'XML"
142       view_history: "visualitza l'historial"
143     start:
144       view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
145       manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"
146     start_rjs:
147       data_layer_name: "Informació"
148       data_frame_title: "Informació"
149       zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per visualitzar"
150       drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
151       manually_select: "Selecciona manualment una altra àrea"
152       loaded_an_area_with_num_features: "S'ha carregat una àrea que conté [[num_features]] elements. En general, és possible que alguns navegadors no funcionin correctament mostrant totes aquestes dades. Normalment els navegadors treballen millor mostrant menys de 100 elements al mateix temps: si se'n mostren més pot fer que el navegador vagi lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho clicant al botó de sota."
153       load_data: "Carrega les dades"
154       unable_to_load_size: "No es pot carregar: la mida del requadre, de [[bbox_size]], és massa gran (ha de ser menor de {{max_bbox_size}})"
155       loading: "S'està carregant..."
156       show_history: "Mostra l'historial"
157       wait: "Espereu..."
158       history_for_feature: "Historial per [[feature]]"
159       details: "Detalls"
160       private_user: "usuari privat"
161       edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] [[timestamp]]"
162       object_list:
163         heading: "Llista d'objectes"
164         back: "Mostra la llista d'objectes"
165         type:
166           node: "Node"
167           way: "Via"
168         api: "Recupera aquesta àrea de l'API"
169         details: "Detalls"
170         selected:
171           type:
172             node: "Node [[id]]"
173             way: "Via [[id]]"
174         history:
175             node: "Node [[id]]"
176             way: "Via [[id]]"
177     tag_details:
178       tags: "Etiquetes:"
179     way_details:
180       nodes: "Nodes:"
181       part_of: "Part de:"
182       also_part_of:
183         one: "també part de la via {{related_ways}}"
184         other: "també part de les vies {{related_ways}}"
185     way_history:
186       way_history: "Historial de la via"
187       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
188       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
189       download_xml: "Descarregar l'XML"
190       view_details: "veure els detalls"
191     way:
192       way: "Via"
193       way_title: "Via: {{way_name}}"
194       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
195       download_xml: "Descarregar l'XML"
196       view_history: "veure l'historial"
197   changeset:
198     changeset_paging_nav:
199       showing_page: "S'està mostrant la pàgina"
200       of: "de"
201     changeset:
202       still_editing: "(encara editant)"
203       anonymous: "Anònim"
204       no_comment: "(cap)"
205       no_edits: "(sense edicions)"
206       show_area_box: "mostrar el requadre d'àrea"
207       big_area: "(gran)"
208       view_changeset_details: "Veure els detalls del conjunt de canvis"
209       more: "més"
210     changesets:
211       id: "ID"
212       saved_at: "Desat "
213       user: "Usuari"
214       comment: "Comentari"
215       area: "Àrea"
216     list_bbox:
217       history: "Historial"
218       changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"
219       show_area_box: "mostra el requadre d'àrea"
220       no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"
221       all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu aneu a {{recent_changes_link}}"
222       recent_changes: "Canvis recents"
223       no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"
224       first_use_view: "Primer utilitzeu el {{view_tab_link}} per a moure's i apropar-se fins a una zona d'interès, i llavors cliqueu a la pestanya de l'historial."
225       view_the_map: "veure el mapa"
226       view_tab: "veure pestanya"
227       alternatively_view: "Alternativament, veure-ho tot {{recent_changes_link}}"
228     list:
229       recent_changes: "Canvis recents"
230       recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"
231       for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, seleccioneu un usuari i mireu les seves edicions o mireu l'historial d'edició d'una zona concreta."
232     list_user:
233       edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"
234       no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."
235       for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris aneu a {{recent_changes_link}}"
236       recent_changes: "Canvis recents"
237   diary_entry:
238     new:
239       title: "Nova entrada del diari"
240     list:
241       title: "Diaris dels usuaris"
242       user_title: "Diari de {{user}}"
243       in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"
244       new: "Nova entrada al diari"
245       new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"
246       no_entries: "No hi ha cap entrada al diari"
247       recent_entries: "Entrades recents del diari:"
248       older_entries: "Entrades antigues"
249       newer_entries: "Entrades recents"
250     edit:
251       title: "Editar l'entrada del diari"
252       subject: "Assumpte:"
253       body: "Cos:"
254       language: "Idioma:"
255       location: "Ubicació:"
256       latitude: "Latitud:"
257       longitude: "Longitud:"
258       use_map_link: "utilitza el mapa"
259       save_button: "Desar"
260       marker_text: "Localització de l'entrada"
261     view:
262       title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"
263       user_title: "Diari de {{user}}"
264       leave_a_comment: "Deixa un comentari"
265       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"
266       login: "Inicia la sessió"
267       save_button: "Desa"
268     no_such_entry:
269       heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"
270       body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
271     no_such_user:
272       title: "Usuari inexistent"
273       heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
274       body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
275     diary_entry:
276       posted_by: "Publicat per {{link_user}} {{created}} en {{language_link}}"
277       comment_link: "Comenta aquesta entrada"
278       reply_link: "Respon a aquesta entrada"
279       comment_count:
280         one: "1 comentari"
281         other: "{{count}} comentaris"
282       edit_link: "Edita aquesta entrada"
283     diary_comment:
284       comment_from: "Comentari de {{link_user}}, deixat el {{comment_created_at}}"
285   export:
286     start:
287       area_to_export: "Àrea a exportar"
288       manually_select: "Seleccioneu una àrea diferent manualment"
289       format_to_export: "Format per a exportar"
290       osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"
291       mapnik_image: "Imatge de Mapnik"
292       osmarender_image: "Imatge de Osmarender"
293       embeddable_html: "HTML incrustable"
294       licence: "Llicència"
295       export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>."
296       options: "Opcions"
297       format: "Format"
298       scale: "Escala"
299       max: "max"
300       image_size: "Mida de la imatge"
301       zoom: "Zoom"
302       add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
303       latitude: "Lat:"
304       longitude: "Lon:"
305       output: "Sortida"
306       paste_html: "Enganxeu l'HTML per a incrustar-lo en un lloc web"
307       export_button: "Exporta"
308     start_rjs:
309       export: "Exporta"
310       drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
311       manually_select: "Seleccioneu un àrea diferent manualment"
312       click_add_marker: "Cliqueu al mapa per a afegir un marcador"
313       change_marker: "Canvia la posició del marcador"
314       add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
315       view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
316   geocoder:
317     results:
318       results: "Resultats"
319       type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"
320       no_results: "No s'han trobat resultats"
321   layouts:
322     project_name:
323       title: "OpenStreetMap"
324       h1: "OpenStreetMap"
325     logo:
326       alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"
327     welcome_user: "Benvingut/da, {{user_link}}"
328     welcome_user_link_tooltip: "La vostra pàgina d'usuari"
329     home: "Inici"
330     home_tooltip: "Vés a la ubicació predeterminada"
331     inbox: "safata d'entrada ({{count}})"
332     inbox_tooltip:
333       zero: "No hi ha missatges sense llegir"
334       one: "Teniu 1 missatge sense llegir"
335       other: "Teniu {{count}} missatges sense llegir"
336     logout: "surt"
337     logout_tooltip: "Surt"
338     log_in: "Inicia la sessió"
339     log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte existent"
340     sign_up: "crea un compte nou"
341     sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"
342     view: "Visualitza"
343     view_tooltip: "Visualitza mapes"
344     edit: "Edita"
345     edit_tooltip: "Edita els mapes"
346     history: "Historial"
347     history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"
348     export: "Exporta"
349     export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"
350     gps_traces: "Traces GPS"
351     gps_traces_tooltip: "Edita les traces"
352     user_diaries: "Diaris dels usuaris"
353     user_diaries_tooltip: "Visualitza els diaris dels usuaris"
354     tag_line: "El Mapa Wiki, Mundial i Lliure"
355     intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."
356     intro_2: "L'OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col·laborativa de qualsevol part del món."
357     intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement ofert per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"
358     intro_3_ucl: "UCL VR Centre"
359     intro_3_bytemark: "bytemark"
360     osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
361     osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
362     donate: "Doneu suport a l'OpenStreetMap {{link}} a la Hardware Upgrade Fund."
363     donate_link_text: "donació"
364     help_wiki: "Ajuda i Wiki"
365     help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"
366     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"
367     news_blog: "Bloc de notícies"
368     news_blog_tooltip: "Bloc de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."
369     shop: "Botiga"
370     shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"
371     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"
372     sotm: "'Veniu a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"
373     alt_donation: "Feu una donació"
374   notifier:
375     diary_comment_notification:
376       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"
377       banner1: "* Si us plau, no respongueu aquest correu. *"
378       banner2: "* Utilitzeu la web de l'OpenStreetMap per a respondre. *"
379       hi: "Hola {{to_user}}"
380       header: "{{from_user}} ha comentat a la vostra entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
381       footer: "També podeu llegir el comentari a {{readurl}} i podeu comentar a {{commenturl}} o respondre a {{replyurl}}"
382     message_notification:
383       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha enviat un missatge nou"
384       banner1: "* Si us plau, no respongueu a aquest correu. *"
385       banner2: "* Utilitzeu la web d'OpenStreetMap per a respondre. *"
386       hi: "Hola {{to_user}},"
387       header: "{{from_user}} us ha enviat un missatge a través de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
388       footer1: "També podeu llegir el missatge a {{readurl}}"
389       footer2: "i podeu respondre a {{replyurl}}"
390     friend_notification:
391       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha afegit com amistat"
392       had_added_you: "{{user}} us ha afegit com a amistat a l'OpenStreetMap."
393       see_their_profile: "Podeu veure el seu perfil a {{userurl}} i afegir-lo/la com a amistat també si ho desitgeu."
394     gpx_notification:
395       greeting: "Hola,"
396       your_gpx_file: "Sembla que el fitxer GPX"
397       with_description: "amb la descripció"
398       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
399       and_no_tags: "i cap etiqueta."
400       failure:
401         subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"
402         failed_to_import: "ha fallat a l'importar. Aquest és l'error:"
403         more_info_1: "Més informació sobre fallades en l'importació de GPX i com"
404         more_info_2: "evitar-ho pot ser trobada a (en anglès):"
405         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
406       success:
407         subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat les dades GPX correctament"
408         loaded_successfully: "|"
409     signup_confirm:
410       subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
411     signup_confirm_plain:
412       greeting: "Hola!"
413       hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
414       click_the_link_1: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar el teu"
415       click_the_link_2: "compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap."
416       introductory_video: "Pots veure un vídeo introductori a l'OpenStreetMap aquí:"
417       more_videos: "Hi ha més vídeos aquí:"
418       the_wiki: "Llegeix més sobre l'OpenStreetMap en aquesta wiki:"
419       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide"
420       opengeodata: "El bloc de l'OpenStreetMap és a "OpenGeoData.org". i també té podcasts:"
421       wiki_signup: "Pot ser que també et vulguis donar d'alta a la wiki de l'OpenStreetMap aquí:"
422       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=P%C3%A0gina_principal"
423       user_wiki_1: "Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou"
424       user_wiki_2: "etiquetes de categoria mostrant on ets, com [[Category:Users_in_London]]."
425       current_user_1: "Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món"
426       current_user_2: "es troben, és disponible a:"
427     signup_confirm_html:
428       greeting: "Hola!"
429       hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
430       click_the_link: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar aquell compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap"
431       introductory_video: "Pots veure un {{introductory_video_link}}."
432       video_to_openstreetmap: "vídeo introductori a l'OpenStreetMap"
433       more_videos: "Hi ha {{more_videos_link}}."
434       more_videos_here: "més vídeos aquí"
435       get_reading: "'Llegeix més sobre l'OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide">a la wiki</p> o <a href="http://www.opengeodata.org/">el blog "OpenGeoData"</a>, que té <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts als quals escoltar</a> també!'"
436       wiki_signup: "'És possible que també vulguis <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Pàgina_Principal">registrar-te a la wiki de l'OpenStreetMap</a>.'"
437       user_wiki_page: "'Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou etiquetes de categoria mostrant on ets, com <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'"
438       current_user: "'Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món es troben, és disponible a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'"
439     email_confirm:
440       subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
441     email_confirm_plain:
442       greeting: "Hola,"
443       hopefully_you_1: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de"
444       hopefully_you_2: "{{server_url}} a {{new_address}}."
445       click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
446     email_confirm_html:
447       greeting: "Hola,"
448       hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de {{server_url}} a {{new_address}}."
449       click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
450     lost_password:
451       subject: "[OpenStreetMap] Petició de restabliment de contrasenya"
452     lost_password_plain:
453       greeting: "Hola,"
454       hopefully_you_1: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en aquesta"
455       hopefully_you_2: "adreça de correu enllaçada a un compte de l'openstreetmap.org"
456       click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
457     lost_password_html:
458       greeting: "Hola,"
459       hopefully_you: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en el compte de l'openstreetmap.org enllaçat a aquesta adreça de correu."
460       click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
461     reset_password:
462       subject: "[OpenStreetMap] Restabliment de contrasenya"
463     reset_password_plain:
464       greeting: "Hola,"
465       reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
466     reset_password_html:
467       greeting: "Hola,"
468       reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
469   message:
470     inbox:
471       title: "Bústia d'entrada"
472       my_inbox: "La meva bústia d'entrada"
473       outbox: "Bústia de sortida"
474       you_have: "Tens {{new_count}} missatges nous i {{old_count}} missatges anteriors"
475       from: "De"
476       subject: "Assumpte"
477       date: "Data"
478       no_messages_yet: "Encara no tens cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
479       people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
480     message_summary:
481       unread_button: "Marca com a no llegit"
482       read_button: "Marca com a llegit"
483       reply_button: "Respon"
484     new:
485       title: "Enviar missatge"
486       send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"
487       subject: "Assumpte"
488       body: "Cos"
489       send_button: "Envia"
490       back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
491       message_sent: "Missatge enviat"
492     no_such_user:
493       title: "Usuari o missatge inexistent"
494       heading: "Usuari o missatge inexistent"
495       body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari o missatge amb aquest nom o id"
496     outbox:
497       title: "Bústia de sortida"
498       my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"
499       inbox: "bústia d'entrada"
500       outbox: "bústia de sortida"
501       you_have_sent_messages: "Has enviat {{sent_count}} missatges"
502       to: "Per a"
503       subject: "Assumpte"
504       date: "Data"
505       no_sent_messages: "Encara no has enviat cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
506       people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
507     read:
508       title: "Llegir el missatge"
509       reading_your_messages: "Llegint els teus missatges"
510       from: "De"
511       subject: "Assumpte"
512       date: "Data"
513       reply_button: "Respon"
514       unread_button: "Marca com a no llegit"
515       back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
516       reading_your_sent_messages: "Llegint els teus missatges enviats"
517       to: "Per a"
518       back_to_outbox: "Torna a la bústia de sortida"
519     mark:
520       as_read: "Missatge marcat com a llegit"
521       as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"
522   site:
523     index:
524       js_1: "Estàs utilitzant un navegador que no suporta javascript o bé tens el javascript deshabilitat."
525       js_2: "OpenStreetMap utilitza javascript pel seu mapa navegable."
526       js_3: "Si no pots habilitar el javascript, intenta utilitzar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador estàtic de Tiles@Home</a>"
527       permalink: "Permalink"
528       license:
529         notice: "Llicenciat sota la llicència {{license_name}} pel {{project_name}} i els seus col·laboradors.."
530         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
531         license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
532         project_name: "Projecte OpenStreetMap"
533         project_url: "http://openstreetmap.org"
534     edit:
535       not_public: "No has establert les teves edicions com a públiques."
536       not_public_description: "No pots continuar editant el mapa fins que ho facis. Pots establir les teves edicions com a pubiques des de la teva {{user_page}}."
537       user_page_link: "pàgina d'usuari"
538       anon_edits: "({{link}})"
539       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
540       anon_edits_link_text: "Descobreix perquè és així."
541       flash_player_required: "'Necessites un reproductor Flash per utilitzar Potlatch, l'editor Flash de OpenStreetMap. Pots <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">descarregar el reproductor Flash de Adobe.com</a>. També disposes <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">d'altres opcions</a> per editar OpenStreetMap.'"
542       potlatch_unsaved_changes: "Tens canvis sense desar. (Per desar a Potlatch has de deseleccionar el camí o punt actual si està en mode edició, o fer clic sobre el botó desar si el tens.)"
543     sidebar:
544       search_results: "Resultats de la recerca"
545       close: "Tanca"
546     search:
547       search: "Cerca"
548       where_am_i: "On soc?"
549       submit_text: "Anar"
550       searching: "Cercant..."
551       search_help: "exemples: 'Ripollet', 'Carrer Sant Josep, Barcelona', '08291', o 'oficina de correus a prop Horta de Sant Joan' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
552     key:
553       map_key: "Llegenda del mapa"
554       map_key_tooltip: "Llegenda del mapa pel renderitzat mapnik en aquest nivell de zoom"
555   trace:
556     create:
557       upload_trace: "Puja una traça GPS"
558       trace_uploaded: "El teu fitxer GPX ha estat pujat i està pendent de ser inclòs a la base de dades. Això acostuma a succeeir en una mitja hora; un correu electrònic et serà enviat al completar-se."
559     edit:
560       filename: "Fitxer:"
561       uploaded_at: "Pujat el"
562       points: "Punts:"
563       start_coord: "Coordenada d'inici:"
564       edit: "edita"
565       owner: "Propietari:"
566       description: "Descripció:"
567       tags: "Etiquetes:"
568       save_button: "Desa els canvis"
569     no_such_user:
570       title: "Usuari inexistent"
571       heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
572       body: "Disculpa, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comprava que l'has escrit correctament o poder el vincle clicat és incorrecte."
573     trace_form:
574       upload_gpx: "Puja un fitxer GPX"
575       description: "Descripció:"
576       tags: "Etiquetes"
577       public: "Públic?"
578       upload_button: "Puja"
579       help: "Ajuda"
580       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
581     trace_header:
582       see_just_your_traces: "Visualitza les teves traces o puja una traça"
583       see_all_traces: "Visualitza totes les traces"
584       see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"
585       traces_waiting: "Tens {{count}} traces pendets de ser pujades. Si us plau, espera't a que finalitzin abans de pujar-ne daltres, de forma que no es bloquegi la cua de pujades per als altres usuaris."
586     trace_optionals:
587       tags: "Etiquetes"
588     view:
589       pending: "PENDENT"
590       filename: "Fitxer:"
591       download: "descarrega"
592       uploaded: "Pujat el:"
593       points: "Punts:"
594       start_coordinates: "Coordenada d'inici:"
595       map: "mapa"
596       edit: "edita"
597       owner: "Propietari"
598       description: "Descripció:"
599       tags: "Etiquetes"
600       none: "Cap"
601       make_public: "Fes aquesta traça pública de forma permanent"
602       edit_track: "Edita aquesta traça"
603       delete_track: "Suprimeix aquesta traça"
604       viewing_trace: "Visualitztant traça {{name}}"
605       trace_not_found: "No s'ha trobat la traça!d"
606     trace_paging_nav:
607       showing: "Mostrant pàgina"
608       of: "de"
609     trace:
610       pending: "PENDENT"
611       count_points: "{{count}} punts"
612       ago: "fa {{time_in_words_ago}}"
613       more: "més"
614       trace_details: "Visualitzar detalls de la traça"
615       view_map: "Visualitza el mapa"
616       edit: "edició"
617       edit_map: "Edita el mapa"
618       public: "PÚBLIC"
619       private: "PRIVAT"
620       by: "per"
621       in: "a"
622       map: "mapa"
623     list:
624       public_traces: "Traces públiques GPS"
625       your_traces: "Les teves traces GPS"
626       tagged_with: "amb les marques {{tags}}"
627   user:
628     login:
629       create_account: "crea un compte"
630       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
631       password: "Contrasenya:"
632       lost password link: "Heu perdut la contrasenya?"
633     lost_password:
634       title: "contrasenya perduda"
635       heading: "Heu oblidat la teva contrasenya?"
636       email address: "Adreça de correu:"
637       new password button: "Envia'm una contrasenya nova"
638     new:
639       title: "Crea un compte"
640       heading: "Crea un compte d'usuari"
641       email address: "Adreça de correu:"
642       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu:"
643       display name: "Nom per mostrar"
644       password: "Contrasenya"
645       confirm password: "Confirmeu la contrasenya"
646       signup: "Registreu-vos"
647     no_such_user:
648       title: "No existeix aquest usuari"
649       heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
650     view:
651       my diary: "el meu diari"
652       my edits: "les meves edicions"
653       my traces: "les meves traces"
654       my settings: "els meus paràmetres"
655       send message: "envieu un missatge"
656       diary: "diari"
657       edits: "edicions"
658       traces: "traces"
659       add as friend: "afegeix com amic"
660       user image heading: "Imatge d'usuari"
661       delete image: "Suprimeix la imatge"
662       upload an image: "Puja una imatge:"
663       add image: "Afegeix la imatge"
664       description: "Descripció"
665       settings_link_text: "paràmetres"
666       your friends: "Els vostres amics"
667       no friends: "Encara no heu afegit cap amic"
668       nearby users: "Usuaris propers:"
669       change your settings: "canvieu els vostres paràmetres"
670     account:
671       title: "Edita el compte"
672       public editing:
673         enabled link text: "què és això?"
674       profile description: "Descripció del perfil:"
675       preferred languages: "Llengües preferents:"
676       latitude: "Latitud:"
677       longitude: "Longitud:"
678       save changes button: "Desa els canvis"
679     make_friend:
680       success: "{{name}} és ara amic vostre."
681       already_a_friend: "Ja sou amics"
682