]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
New version of the file, from http://osm.mitago.net/translate/script.php?current_lang=ca
authorJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Sat, 12 Dec 2009 17:42:40 +0000 (17:42 +0000)
committerJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Sat, 12 Dec 2009 17:42:40 +0000 (17:42 +0000)
config/locales/ca.yml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/locales/ca.yml b/config/locales/ca.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0b881a9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,682 @@
+ca:
+  html:
+    dir: "ltr"
+  activerecord:
+    models:
+      acl: "Llista de control d'accés"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
+      country: "País"
+      diary_comment: "Comentari del diari"
+      diary_entry: "Entrada al diari"
+      friend: "Amic"
+      language: "Idioma"
+      message: "Missatge"
+      node: "Node"
+      node_tag: "Etiqueta del node"
+      notifier: "Notificador"
+      old_node: "Node antic"
+      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
+      old_relation: "Relació antiga"
+      old_relation_member: "Membre de relació antiga"
+      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
+      old_way: "Via antiga"
+      old_way_node: "Node de via antiga"
+      old_way_tag: "Etiqueta de via antiga"
+      relation: "Relació"
+      relation_member: "Membre de la relació"
+      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
+      session: "Sessió"
+      trace: "Traç"
+      tracepoint: "Punt de traç"
+      tracetag: "Etiqueta del traç"
+      user: "Usuari"
+      user_preference: "Preferències d'usuari"
+      user_token: "Codi d'identificació de l'usuari"
+      way: "Via"
+      way_node: "Node de la via"
+      way_tag: "Etiqueta de la via"
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: "Cos"
+      diary_entry:
+        user: "Usuari"
+        title: "Títol"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        language: "Idioma"
+      friend:
+        user: "Usuari"
+        friend: "Amic"
+      trace:
+        user: "Usuari"
+        visible: "Visible"
+        name: "Nom"
+        size: "Mida"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        public: "Públic"
+        description: "Descripció"
+      message:
+        sender: "Remitent"
+        title: "Títol"
+        body: "Cos"
+        recipient: "Destinatari"
+      user:
+        email: "Correu electrònic"
+        active: "Actiu"
+        display_name: "Nom en pantalla"
+        description: "Descripció"
+        languages: "Idiomes"
+        pass_crypt: "Contrasenya"
+  map:
+    view: "Visualitza"
+    edit: "Edita"
+    coordinates: "Coordenades:"
+  browse:
+    changeset:
+      title: "Conjunt de canvis"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
+      osmchangexml: "XML en format osmChange"
+    changeset_details:
+      created_at: "Creat:"
+      closed_at: "Tancat:"
+      belongs_to: "Pertany a:"
+      bounding_box: "Requadre de selecció:"
+      no_bounding_box: "No s'ha emmagatzemat cap caixa de selecció per a aquest conjunt de canvis."
+      show_area_box: "Mostra el requadre d'àrea"
+      box: "requadre"
+      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
+      has_ways: "Té les següents {{count}} vies:"
+      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
+    common_details:
+      edited_at: "Editat:"
+      edited_by: "Editat per:"
+      version: "Versió:"
+      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
+    containing_relation:
+      relation: "Relació {{relation_name}}"
+      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
+    map:
+      loading: "S'està carregant..."
+      deleted: "Esborrat"
+      view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
+    node_details:
+      coordinates: "Coordenades:"
+      part_of: "Part de:"
+    node_history:
+      node_history: "Historial del node"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_details: "visualitza els detalls"
+    node:
+      node: "Node"
+      node_title: "Node: {{node_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    not_found:
+      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
+      type:
+        node: "node"
+        way: "via"
+        relation: "relació"
+    paging_nav:
+      showing_page: "Mostrant pàgina"
+      of: "de"
+    relation_details:
+      members: "Membres:"
+      part_of: "Part de:"
+    relation_history:
+      relation_history: "Historial de la relació"
+      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
+    relation_member:
+      as: "com a"
+    relation:
+      relation: "Relació"
+      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    start:
+      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
+      manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"
+    start_rjs:
+      data_layer_name: "Informació"
+      data_frame_title: "Informació"
+      zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per visualitzar"
+      drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
+      manually_select: "Selecciona manualment una altra àrea"
+      loaded_an_area_with_num_features: "S'ha carregat una àrea que conté [[num_features]] elements. En general, és possible que alguns navegadors no funcionin correctament mostrant totes aquestes dades. Normalment els navegadors treballen millor mostrant menys de 100 elements al mateix temps: si se'n mostren més pot fer que el navegador vagi lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho clicant al botó de sota."
+      load_data: "Carrega les dades"
+      unable_to_load_size: "No es pot carregar: la mida del requadre, de [[bbox_size]], és massa gran (ha de ser menor de {{max_bbox_size}})"
+      loading: "S'està carregant..."
+      show_history: "Mostra l'historial"
+      wait: "Espereu..."
+      history_for_feature: "Historial per [[feature]]"
+      details: "Detalls"
+      private_user: "usuari privat"
+      edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] [[timestamp]]"
+      object_list:
+        heading: "Llista d'objectes"
+        back: "Mostra la llista d'objectes"
+        type:
+          node: "Node"
+          way: "Via"
+        api: "Recupera aquesta àrea de l'API"
+        details: "Detalls"
+        selected:
+          type:
+            node: "Node [[id]]"
+            way: "Via [[id]]"
+        history:
+            node: "Node [[id]]"
+            way: "Via [[id]]"
+    tag_details:
+      tags: "Etiquetes:"
+    way_details:
+      nodes: "Nodes:"
+      part_of: "Part de:"
+      also_part_of:
+        one: "també part de la via {{related_ways}}"
+        other: "també part de les vies {{related_ways}}"
+    way_history:
+      way_history: "Historial de la via"
+      way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Descarregar l'XML"
+      view_details: "veure els detalls"
+    way:
+      way: "Via"
+      way_title: "Via: {{way_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Descarregar l'XML"
+      view_history: "veure l'historial"
+  changeset:
+    changeset_paging_nav:
+      showing_page: "S'està mostrant la pàgina"
+      of: "de"
+    changeset:
+      still_editing: "(encara editant)"
+      anonymous: "Anònim"
+      no_comment: "(cap)"
+      no_edits: "(sense edicions)"
+      show_area_box: "mostrar el requadre d'àrea"
+      big_area: "(gran)"
+      view_changeset_details: "Veure els detalls del conjunt de canvis"
+      more: "més"
+    changesets:
+      id: "ID"
+      saved_at: "Desat "
+      user: "Usuari"
+      comment: "Comentari"
+      area: "Àrea"
+    list_bbox:
+      history: "Historial"
+      changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"
+      show_area_box: "mostra el requadre d'àrea"
+      no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"
+      all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu aneu a {{recent_changes_link}}"
+      recent_changes: "Canvis recents"
+      no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"
+      first_use_view: "Primer utilitzeu el {{view_tab_link}} per a moure's i apropar-se fins a una zona d'interès, i llavors cliqueu a la pestanya de l'historial."
+      view_the_map: "veure el mapa"
+      view_tab: "veure pestanya"
+      alternatively_view: "Alternativament, veure-ho tot {{recent_changes_link}}"
+    list:
+      recent_changes: "Canvis recents"
+      recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"
+      for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, seleccioneu un usuari i mireu les seves edicions o mireu l'historial d'edició d'una zona concreta."
+    list_user:
+      edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"
+      no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."
+      for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris aneu a {{recent_changes_link}}"
+      recent_changes: "Canvis recents"
+  diary_entry:
+    new:
+      title: "Nova entrada del diari"
+    list:
+      title: "Diaris dels usuaris"
+      user_title: "Diari de {{user}}"
+      in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"
+      new: "Nova entrada al diari"
+      new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"
+      no_entries: "No hi ha cap entrada al diari"
+      recent_entries: "Entrades recents del diari:"
+      older_entries: "Entrades antigues"
+      newer_entries: "Entrades recents"
+    edit:
+      title: "Editar l'entrada del diari"
+      subject: "Assumpte:"
+      body: "Cos:"
+      language: "Idioma:"
+      location: "Ubicació:"
+      latitude: "Latitud:"
+      longitude: "Longitud:"
+      use_map_link: "utilitza el mapa"
+      save_button: "Desar"
+      marker_text: "Localització de l'entrada"
+    view:
+      title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"
+      user_title: "Diari de {{user}}"
+      leave_a_comment: "Deixa un comentari"
+      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"
+      login: "Inicia la sessió"
+      save_button: "Desa"
+    no_such_entry:
+      heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"
+      body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
+    no_such_user:
+      title: "Usuari inexistent"
+      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
+      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
+    diary_entry:
+      posted_by: "Publicat per {{link_user}} {{created}} en {{language_link}}"
+      comment_link: "Comenta aquesta entrada"
+      reply_link: "Respon a aquesta entrada"
+      comment_count:
+        one: "1 comentari"
+        other: "{{count}} comentaris"
+      edit_link: "Edita aquesta entrada"
+    diary_comment:
+      comment_from: "Comentari de {{link_user}}, deixat el {{comment_created_at}}"
+  export:
+    start:
+      area_to_export: "Àrea a exportar"
+      manually_select: "Seleccioneu una àrea diferent manualment"
+      format_to_export: "Format per a exportar"
+      osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"
+      mapnik_image: "Imatge de Mapnik"
+      osmarender_image: "Imatge de Osmarender"
+      embeddable_html: "HTML incrustable"
+      licence: "Llicència"
+      export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>."
+      options: "Opcions"
+      format: "Format"
+      scale: "Escala"
+      max: "max"
+      image_size: "Mida de la imatge"
+      zoom: "Zoom"
+      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
+      latitude: "Lat:"
+      longitude: "Lon:"
+      output: "Sortida"
+      paste_html: "Enganxeu l'HTML per a incrustar-lo en un lloc web"
+      export_button: "Exporta"
+    start_rjs:
+      export: "Exporta"
+      drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
+      manually_select: "Seleccioneu un àrea diferent manualment"
+      click_add_marker: "Cliqueu al mapa per a afegir un marcador"
+      change_marker: "Canvia la posició del marcador"
+      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
+      view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
+  geocoder:
+    results:
+      results: "Resultats"
+      type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"
+      no_results: "No s'han trobat resultats"
+  layouts:
+    project_name:
+      title: "OpenStreetMap"
+      h1: "OpenStreetMap"
+    logo:
+      alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"
+    welcome_user: "Benvingut/da, {{user_link}}"
+    welcome_user_link_tooltip: "La vostra pàgina d'usuari"
+    home: "Inici"
+    home_tooltip: "Vés a la ubicació predeterminada"
+    inbox: "safata d'entrada ({{count}})"
+    inbox_tooltip:
+      zero: "No hi ha missatges sense llegir"
+      one: "Teniu 1 missatge sense llegir"
+      other: "Teniu {{count}} missatges sense llegir"
+    logout: "surt"
+    logout_tooltip: "Surt"
+    log_in: "Inicia la sessió"
+    log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte existent"
+    sign_up: "crea un compte nou"
+    sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"
+    view: "Visualitza"
+    view_tooltip: "Visualitza mapes"
+    edit: "Edita"
+    edit_tooltip: "Edita els mapes"
+    history: "Historial"
+    history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"
+    export: "Exporta"
+    export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"
+    gps_traces: "Traces GPS"
+    gps_traces_tooltip: "Edita les traces"
+    user_diaries: "Diaris dels usuaris"
+    user_diaries_tooltip: "Visualitza els diaris dels usuaris"
+    tag_line: "El Mapa Wiki, Mundial i Lliure"
+    intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."
+    intro_2: "L'OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col·laborativa de qualsevol part del món."
+    intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement ofert per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"
+    intro_3_ucl: "UCL VR Centre"
+    intro_3_bytemark: "bytemark"
+    osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
+    osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
+    donate: "Doneu suport a l'OpenStreetMap {{link}} a la Hardware Upgrade Fund."
+    donate_link_text: "donació"
+    help_wiki: "Ajuda i Wiki"
+    help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"
+    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"
+    news_blog: "Bloc de notícies"
+    news_blog_tooltip: "Bloc de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."
+    shop: "Botiga"
+    shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"
+    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"
+    sotm: "'Veniu a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"
+    alt_donation: "Feu una donació"
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"
+      banner1: "* Si us plau, no respongueu aquest correu. *"
+      banner2: "* Utilitzeu la web de l'OpenStreetMap per a respondre. *"
+      hi: "Hola {{to_user}}"
+      header: "{{from_user}} ha comentat a la vostra entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
+      footer: "També podeu llegir el comentari a {{readurl}} i podeu comentar a {{commenturl}} o respondre a {{replyurl}}"
+    message_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha enviat un missatge nou"
+      banner1: "* Si us plau, no respongueu a aquest correu. *"
+      banner2: "* Utilitzeu la web d'OpenStreetMap per a respondre. *"
+      hi: "Hola {{to_user}},"
+      header: "{{from_user}} us ha enviat un missatge a través de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
+      footer1: "També podeu llegir el missatge a {{readurl}}"
+      footer2: "i podeu respondre a {{replyurl}}"
+    friend_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha afegit com amistat"
+      had_added_you: "{{user}} us ha afegit com a amistat a l'OpenStreetMap."
+      see_their_profile: "Podeu veure el seu perfil a {{userurl}} i afegir-lo/la com a amistat també si ho desitgeu."
+    gpx_notification:
+      greeting: "Hola,"
+      your_gpx_file: "Sembla que el fitxer GPX"
+      with_description: "amb la descripció"
+      and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
+      and_no_tags: "i cap etiqueta."
+      failure:
+        subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"
+        failed_to_import: "ha fallat a l'importar. Aquest és l'error:"
+        more_info_1: "Més informació sobre fallades en l'importació de GPX i com"
+        more_info_2: "evitar-ho pot ser trobada a (en anglès):"
+        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
+      success:
+        subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat les dades GPX correctament"
+        loaded_successfully: "|"
+    signup_confirm:
+      subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
+    signup_confirm_plain:
+      greeting: "Hola!"
+      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
+      click_the_link_1: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar el teu"
+      click_the_link_2: "compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap."
+      introductory_video: "Pots veure un vídeo introductori a l'OpenStreetMap aquí:"
+      more_videos: "Hi ha més vídeos aquí:"
+      the_wiki: "Llegeix més sobre l'OpenStreetMap en aquesta wiki:"
+      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide"
+      opengeodata: "El bloc de l'OpenStreetMap és a "OpenGeoData.org". i també té podcasts:"
+      wiki_signup: "Pot ser que també et vulguis donar d'alta a la wiki de l'OpenStreetMap aquí:"
+      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=P%C3%A0gina_principal"
+      user_wiki_1: "Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou"
+      user_wiki_2: "etiquetes de categoria mostrant on ets, com [[Category:Users_in_London]]."
+      current_user_1: "Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món"
+      current_user_2: "es troben, és disponible a:"
+    signup_confirm_html:
+      greeting: "Hola!"
+      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
+      click_the_link: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar aquell compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap"
+      introductory_video: "Pots veure un {{introductory_video_link}}."
+      video_to_openstreetmap: "vídeo introductori a l'OpenStreetMap"
+      more_videos: "Hi ha {{more_videos_link}}."
+      more_videos_here: "més vídeos aquí"
+      get_reading: "'Llegeix més sobre l'OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide">a la wiki</p> o <a href="http://www.opengeodata.org/">el blog "OpenGeoData"</a>, que té <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts als quals escoltar</a> també!'"
+      wiki_signup: "'És possible que també vulguis <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Pàgina_Principal">registrar-te a la wiki de l'OpenStreetMap</a>.'"
+      user_wiki_page: "'Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou etiquetes de categoria mostrant on ets, com <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'"
+      current_user: "'Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món es troben, és disponible a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'"
+    email_confirm:
+      subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
+    email_confirm_plain:
+      greeting: "Hola,"
+      hopefully_you_1: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de"
+      hopefully_you_2: "{{server_url}} a {{new_address}}."
+      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
+    email_confirm_html:
+      greeting: "Hola,"
+      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de {{server_url}} a {{new_address}}."
+      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
+    lost_password:
+      subject: "[OpenStreetMap] Petició de restabliment de contrasenya"
+    lost_password_plain:
+      greeting: "Hola,"
+      hopefully_you_1: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en aquesta"
+      hopefully_you_2: "adreça de correu enllaçada a un compte de l'openstreetmap.org"
+      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
+    lost_password_html:
+      greeting: "Hola,"
+      hopefully_you: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en el compte de l'openstreetmap.org enllaçat a aquesta adreça de correu."
+      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
+    reset_password:
+      subject: "[OpenStreetMap] Restabliment de contrasenya"
+    reset_password_plain:
+      greeting: "Hola,"
+      reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
+    reset_password_html:
+      greeting: "Hola,"
+      reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
+  message:
+    inbox:
+      title: "Bústia d'entrada"
+      my_inbox: "La meva bústia d'entrada"
+      outbox: "Bústia de sortida"
+      you_have: "Tens {{new_count}} missatges nous i {{old_count}} missatges anteriors"
+      from: "De"
+      subject: "Assumpte"
+      date: "Data"
+      no_messages_yet: "Encara no tens cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
+      people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
+    message_summary:
+      unread_button: "Marca com a no llegit"
+      read_button: "Marca com a llegit"
+      reply_button: "Respon"
+    new:
+      title: "Enviar missatge"
+      send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"
+      subject: "Assumpte"
+      body: "Cos"
+      send_button: "Envia"
+      back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
+      message_sent: "Missatge enviat"
+    no_such_user:
+      title: "Usuari o missatge inexistent"
+      heading: "Usuari o missatge inexistent"
+      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari o missatge amb aquest nom o id"
+    outbox:
+      title: "Bústia de sortida"
+      my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"
+      inbox: "bústia d'entrada"
+      outbox: "bústia de sortida"
+      you_have_sent_messages: "Has enviat {{sent_count}} missatges"
+      to: "Per a"
+      subject: "Assumpte"
+      date: "Data"
+      no_sent_messages: "Encara no has enviat cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
+      people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
+    read:
+      title: "Llegir el missatge"
+      reading_your_messages: "Llegint els teus missatges"
+      from: "De"
+      subject: "Assumpte"
+      date: "Data"
+      reply_button: "Respon"
+      unread_button: "Marca com a no llegit"
+      back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
+      reading_your_sent_messages: "Llegint els teus missatges enviats"
+      to: "Per a"
+      back_to_outbox: "Torna a la bústia de sortida"
+    mark:
+      as_read: "Missatge marcat com a llegit"
+      as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"
+  site:
+    index:
+      js_1: "Estàs utilitzant un navegador que no suporta javascript o bé tens el javascript deshabilitat."
+      js_2: "OpenStreetMap utilitza javascript pel seu mapa navegable."
+      js_3: "Si no pots habilitar el javascript, intenta utilitzar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador estàtic de Tiles@Home</a>"
+      permalink: "Permalink"
+      license:
+        notice: "Llicenciat sota la llicència {{license_name}} pel {{project_name}} i els seus col·laboradors.."
+        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
+        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
+        project_name: "Projecte OpenStreetMap"
+        project_url: "http://openstreetmap.org"
+    edit:
+      not_public: "No has establert les teves edicions com a públiques."
+      not_public_description: "No pots continuar editant el mapa fins que ho facis. Pots establir les teves edicions com a pubiques des de la teva {{user_page}}."
+      user_page_link: "pàgina d'usuari"
+      anon_edits: "({{link}})"
+      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
+      anon_edits_link_text: "Descobreix perquè és així."
+      flash_player_required: "'Necessites un reproductor Flash per utilitzar Potlatch, l'editor Flash de OpenStreetMap. Pots <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">descarregar el reproductor Flash de Adobe.com</a>. També disposes <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">d'altres opcions</a> per editar OpenStreetMap.'"
+      potlatch_unsaved_changes: "Tens canvis sense desar. (Per desar a Potlatch has de deseleccionar el camí o punt actual si està en mode edició, o fer clic sobre el botó desar si el tens.)"
+    sidebar:
+      search_results: "Resultats de la recerca"
+      close: "Tanca"
+    search:
+      search: "Cerca"
+      where_am_i: "On soc?"
+      submit_text: "Anar"
+      searching: "Cercant..."
+      search_help: "exemples: 'Ripollet', 'Carrer Sant Josep, Barcelona', '08291', o 'oficina de correus a prop Horta de Sant Joan' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
+    key:
+      map_key: "Llegenda del mapa"
+      map_key_tooltip: "Llegenda del mapa pel renderitzat mapnik en aquest nivell de zoom"
+  trace:
+    create:
+      upload_trace: "Puja una traça GPS"
+      trace_uploaded: "El teu fitxer GPX ha estat pujat i està pendent de ser inclòs a la base de dades. Això acostuma a succeeir en una mitja hora; un correu electrònic et serà enviat al completar-se."
+    edit:
+      filename: "Fitxer:"
+      uploaded_at: "Pujat el"
+      points: "Punts:"
+      start_coord: "Coordenada d'inici:"
+      edit: "edita"
+      owner: "Propietari:"
+      description: "Descripció:"
+      tags: "Etiquetes:"
+      save_button: "Desa els canvis"
+    no_such_user:
+      title: "Usuari inexistent"
+      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
+      body: "Disculpa, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comprava que l'has escrit correctament o poder el vincle clicat és incorrecte."
+    trace_form:
+      upload_gpx: "Puja un fitxer GPX"
+      description: "Descripció:"
+      tags: "Etiquetes"
+      public: "Públic?"
+      upload_button: "Puja"
+      help: "Ajuda"
+      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
+    trace_header:
+      see_just_your_traces: "Visualitza les teves traces o puja una traça"
+      see_all_traces: "Visualitza totes les traces"
+      see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"
+      traces_waiting: "Tens {{count}} traces pendets de ser pujades. Si us plau, espera't a que finalitzin abans de pujar-ne daltres, de forma que no es bloquegi la cua de pujades per als altres usuaris."
+    trace_optionals:
+      tags: "Etiquetes"
+    view:
+      pending: "PENDENT"
+      filename: "Fitxer:"
+      download: "descarrega"
+      uploaded: "Pujat el:"
+      points: "Punts:"
+      start_coordinates: "Coordenada d'inici:"
+      map: "mapa"
+      edit: "edita"
+      owner: "Propietari"
+      description: "Descripció:"
+      tags: "Etiquetes"
+      none: "Cap"
+      make_public: "Fes aquesta traça pública de forma permanent"
+      edit_track: "Edita aquesta traça"
+      delete_track: "Suprimeix aquesta traça"
+      viewing_trace: "Visualitztant traça {{name}}"
+      trace_not_found: "No s'ha trobat la traça!d"
+    trace_paging_nav:
+      showing: "Mostrant pàgina"
+      of: "de"
+    trace:
+      pending: "PENDENT"
+      count_points: "{{count}} punts"
+      ago: "fa {{time_in_words_ago}}"
+      more: "més"
+      trace_details: "Visualitzar detalls de la traça"
+      view_map: "Visualitza el mapa"
+      edit: "edició"
+      edit_map: "Edita el mapa"
+      public: "PÚBLIC"
+      private: "PRIVAT"
+      by: "per"
+      in: "a"
+      map: "mapa"
+    list:
+      public_traces: "Traces públiques GPS"
+      your_traces: "Les teves traces GPS"
+      tagged_with: "amb les marques {{tags}}"
+  user:
+    login:
+      create_account: "crea un compte"
+      email or username: "Adreça de correu o usuari:"
+      password: "Contrasenya:"
+      lost password link: "Heu perdut la contrasenya?"
+    lost_password:
+      title: "contrasenya perduda"
+      heading: "Heu oblidat la teva contrasenya?"
+      email address: "Adreça de correu:"
+      new password button: "Envia'm una contrasenya nova"
+    new:
+      title: "Crea un compte"
+      heading: "Crea un compte d'usuari"
+      email address: "Adreça de correu:"
+      confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu:"
+      display name: "Nom per mostrar"
+      password: "Contrasenya"
+      confirm password: "Confirmeu la contrasenya"
+      signup: "Registreu-vos"
+    no_such_user:
+      title: "No existeix aquest usuari"
+      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
+    view:
+      my diary: "el meu diari"
+      my edits: "les meves edicions"
+      my traces: "les meves traces"
+      my settings: "els meus paràmetres"
+      send message: "envieu un missatge"
+      diary: "diari"
+      edits: "edicions"
+      traces: "traces"
+      add as friend: "afegeix com amic"
+      user image heading: "Imatge d'usuari"
+      delete image: "Suprimeix la imatge"
+      upload an image: "Puja una imatge:"
+      add image: "Afegeix la imatge"
+      description: "Descripció"
+      settings_link_text: "paràmetres"
+      your friends: "Els vostres amics"
+      no friends: "Encara no heu afegit cap amic"
+      nearby users: "Usuaris propers:"
+      change your settings: "canvieu els vostres paràmetres"
+    account:
+      title: "Edita el compte"
+      public editing:
+        enabled link text: "què és això?"
+      profile description: "Descripció del perfil:"
+      preferred languages: "Llengües preferents:"
+      latitude: "Latitud:"
+      longitude: "Longitud:"
+      save changes button: "Desa els canvis"
+    make_friend:
+      success: "{{name}} és ara amic vostre."
+      already_a_friend: "Ja sou amics"
+