]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
jordij: Do NOT manually edit YAML files here if you don't know what you're doing...
authorÆvar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com>
Sat, 12 Dec 2009 20:42:03 +0000 (20:42 +0000)
committerÆvar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com>
Sat, 12 Dec 2009 20:42:03 +0000 (20:42 +0000)
config/locales/ca.yml [deleted file]

diff --git a/config/locales/ca.yml b/config/locales/ca.yml
deleted file mode 100644 (file)
index 0b881a9..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,682 +0,0 @@
-ca:
-  html:
-    dir: "ltr"
-  activerecord:
-    models:
-      acl: "Llista de control d'accés"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
-      country: "País"
-      diary_comment: "Comentari del diari"
-      diary_entry: "Entrada al diari"
-      friend: "Amic"
-      language: "Idioma"
-      message: "Missatge"
-      node: "Node"
-      node_tag: "Etiqueta del node"
-      notifier: "Notificador"
-      old_node: "Node antic"
-      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
-      old_relation: "Relació antiga"
-      old_relation_member: "Membre de relació antiga"
-      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
-      old_way: "Via antiga"
-      old_way_node: "Node de via antiga"
-      old_way_tag: "Etiqueta de via antiga"
-      relation: "Relació"
-      relation_member: "Membre de la relació"
-      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
-      session: "Sessió"
-      trace: "Traç"
-      tracepoint: "Punt de traç"
-      tracetag: "Etiqueta del traç"
-      user: "Usuari"
-      user_preference: "Preferències d'usuari"
-      user_token: "Codi d'identificació de l'usuari"
-      way: "Via"
-      way_node: "Node de la via"
-      way_tag: "Etiqueta de la via"
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Cos"
-      diary_entry:
-        user: "Usuari"
-        title: "Títol"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        language: "Idioma"
-      friend:
-        user: "Usuari"
-        friend: "Amic"
-      trace:
-        user: "Usuari"
-        visible: "Visible"
-        name: "Nom"
-        size: "Mida"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        public: "Públic"
-        description: "Descripció"
-      message:
-        sender: "Remitent"
-        title: "Títol"
-        body: "Cos"
-        recipient: "Destinatari"
-      user:
-        email: "Correu electrònic"
-        active: "Actiu"
-        display_name: "Nom en pantalla"
-        description: "Descripció"
-        languages: "Idiomes"
-        pass_crypt: "Contrasenya"
-  map:
-    view: "Visualitza"
-    edit: "Edita"
-    coordinates: "Coordenades:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Conjunt de canvis"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
-      osmchangexml: "XML en format osmChange"
-    changeset_details:
-      created_at: "Creat:"
-      closed_at: "Tancat:"
-      belongs_to: "Pertany a:"
-      bounding_box: "Requadre de selecció:"
-      no_bounding_box: "No s'ha emmagatzemat cap caixa de selecció per a aquest conjunt de canvis."
-      show_area_box: "Mostra el requadre d'àrea"
-      box: "requadre"
-      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
-      has_ways: "Té les següents {{count}} vies:"
-      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
-    common_details:
-      edited_at: "Editat:"
-      edited_by: "Editat per:"
-      version: "Versió:"
-      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
-    containing_relation:
-      relation: "Relació {{relation_name}}"
-      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "S'està carregant..."
-      deleted: "Esborrat"
-      view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
-    node_details:
-      coordinates: "Coordenades:"
-      part_of: "Part de:"
-    node_history:
-      node_history: "Historial del node"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_details: "visualitza els detalls"
-    node:
-      node: "Node"
-      node_title: "Node: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    not_found:
-      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
-      type:
-        node: "node"
-        way: "via"
-        relation: "relació"
-    paging_nav:
-      showing_page: "Mostrant pàgina"
-      of: "de"
-    relation_details:
-      members: "Membres:"
-      part_of: "Part de:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Historial de la relació"
-      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
-    relation_member:
-      as: "com a"
-    relation:
-      relation: "Relació"
-      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    start:
-      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
-      manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"
-    start_rjs:
-      data_layer_name: "Informació"
-      data_frame_title: "Informació"
-      zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per visualitzar"
-      drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
-      manually_select: "Selecciona manualment una altra àrea"
-      loaded_an_area_with_num_features: "S'ha carregat una àrea que conté [[num_features]] elements. En general, és possible que alguns navegadors no funcionin correctament mostrant totes aquestes dades. Normalment els navegadors treballen millor mostrant menys de 100 elements al mateix temps: si se'n mostren més pot fer que el navegador vagi lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho clicant al botó de sota."
-      load_data: "Carrega les dades"
-      unable_to_load_size: "No es pot carregar: la mida del requadre, de [[bbox_size]], és massa gran (ha de ser menor de {{max_bbox_size}})"
-      loading: "S'està carregant..."
-      show_history: "Mostra l'historial"
-      wait: "Espereu..."
-      history_for_feature: "Historial per [[feature]]"
-      details: "Detalls"
-      private_user: "usuari privat"
-      edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] [[timestamp]]"
-      object_list:
-        heading: "Llista d'objectes"
-        back: "Mostra la llista d'objectes"
-        type:
-          node: "Node"
-          way: "Via"
-        api: "Recupera aquesta àrea de l'API"
-        details: "Detalls"
-        selected:
-          type:
-            node: "Node [[id]]"
-            way: "Via [[id]]"
-        history:
-            node: "Node [[id]]"
-            way: "Via [[id]]"
-    tag_details:
-      tags: "Etiquetes:"
-    way_details:
-      nodes: "Nodes:"
-      part_of: "Part de:"
-      also_part_of:
-        one: "també part de la via {{related_ways}}"
-        other: "també part de les vies {{related_ways}}"
-    way_history:
-      way_history: "Historial de la via"
-      way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Descarregar l'XML"
-      view_details: "veure els detalls"
-    way:
-      way: "Via"
-      way_title: "Via: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Descarregar l'XML"
-      view_history: "veure l'historial"
-  changeset:
-    changeset_paging_nav:
-      showing_page: "S'està mostrant la pàgina"
-      of: "de"
-    changeset:
-      still_editing: "(encara editant)"
-      anonymous: "Anònim"
-      no_comment: "(cap)"
-      no_edits: "(sense edicions)"
-      show_area_box: "mostrar el requadre d'àrea"
-      big_area: "(gran)"
-      view_changeset_details: "Veure els detalls del conjunt de canvis"
-      more: "més"
-    changesets:
-      id: "ID"
-      saved_at: "Desat "
-      user: "Usuari"
-      comment: "Comentari"
-      area: "Àrea"
-    list_bbox:
-      history: "Historial"
-      changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"
-      show_area_box: "mostra el requadre d'àrea"
-      no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"
-      all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu aneu a {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Canvis recents"
-      no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"
-      first_use_view: "Primer utilitzeu el {{view_tab_link}} per a moure's i apropar-se fins a una zona d'interès, i llavors cliqueu a la pestanya de l'historial."
-      view_the_map: "veure el mapa"
-      view_tab: "veure pestanya"
-      alternatively_view: "Alternativament, veure-ho tot {{recent_changes_link}}"
-    list:
-      recent_changes: "Canvis recents"
-      recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"
-      for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, seleccioneu un usuari i mireu les seves edicions o mireu l'historial d'edició d'una zona concreta."
-    list_user:
-      edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"
-      no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."
-      for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris aneu a {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Canvis recents"
-  diary_entry:
-    new:
-      title: "Nova entrada del diari"
-    list:
-      title: "Diaris dels usuaris"
-      user_title: "Diari de {{user}}"
-      in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"
-      new: "Nova entrada al diari"
-      new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"
-      no_entries: "No hi ha cap entrada al diari"
-      recent_entries: "Entrades recents del diari:"
-      older_entries: "Entrades antigues"
-      newer_entries: "Entrades recents"
-    edit:
-      title: "Editar l'entrada del diari"
-      subject: "Assumpte:"
-      body: "Cos:"
-      language: "Idioma:"
-      location: "Ubicació:"
-      latitude: "Latitud:"
-      longitude: "Longitud:"
-      use_map_link: "utilitza el mapa"
-      save_button: "Desar"
-      marker_text: "Localització de l'entrada"
-    view:
-      title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"
-      user_title: "Diari de {{user}}"
-      leave_a_comment: "Deixa un comentari"
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"
-      login: "Inicia la sessió"
-      save_button: "Desa"
-    no_such_entry:
-      heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"
-      body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
-    no_such_user:
-      title: "Usuari inexistent"
-      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
-      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comproveu que està ben escrit; si un enllaç us ha portat aquí és possible que sigui incorrecte."
-    diary_entry:
-      posted_by: "Publicat per {{link_user}} {{created}} en {{language_link}}"
-      comment_link: "Comenta aquesta entrada"
-      reply_link: "Respon a aquesta entrada"
-      comment_count:
-        one: "1 comentari"
-        other: "{{count}} comentaris"
-      edit_link: "Edita aquesta entrada"
-    diary_comment:
-      comment_from: "Comentari de {{link_user}}, deixat el {{comment_created_at}}"
-  export:
-    start:
-      area_to_export: "Àrea a exportar"
-      manually_select: "Seleccioneu una àrea diferent manualment"
-      format_to_export: "Format per a exportar"
-      osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"
-      mapnik_image: "Imatge de Mapnik"
-      osmarender_image: "Imatge de Osmarender"
-      embeddable_html: "HTML incrustable"
-      licence: "Llicència"
-      export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>."
-      options: "Opcions"
-      format: "Format"
-      scale: "Escala"
-      max: "max"
-      image_size: "Mida de la imatge"
-      zoom: "Zoom"
-      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
-      latitude: "Lat:"
-      longitude: "Lon:"
-      output: "Sortida"
-      paste_html: "Enganxeu l'HTML per a incrustar-lo en un lloc web"
-      export_button: "Exporta"
-    start_rjs:
-      export: "Exporta"
-      drag_a_box: "Marqueu una part del mapa per a seleccionar una àrea"
-      manually_select: "Seleccioneu un àrea diferent manualment"
-      click_add_marker: "Cliqueu al mapa per a afegir un marcador"
-      change_marker: "Canvia la posició del marcador"
-      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"
-      view_larger_map: "Visualitza el mapa més gran"
-  geocoder:
-    results:
-      results: "Resultats"
-      type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"
-      no_results: "No s'han trobat resultats"
-  layouts:
-    project_name:
-      title: "OpenStreetMap"
-      h1: "OpenStreetMap"
-    logo:
-      alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"
-    welcome_user: "Benvingut/da, {{user_link}}"
-    welcome_user_link_tooltip: "La vostra pàgina d'usuari"
-    home: "Inici"
-    home_tooltip: "Vés a la ubicació predeterminada"
-    inbox: "safata d'entrada ({{count}})"
-    inbox_tooltip:
-      zero: "No hi ha missatges sense llegir"
-      one: "Teniu 1 missatge sense llegir"
-      other: "Teniu {{count}} missatges sense llegir"
-    logout: "surt"
-    logout_tooltip: "Surt"
-    log_in: "Inicia la sessió"
-    log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte existent"
-    sign_up: "crea un compte nou"
-    sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"
-    view: "Visualitza"
-    view_tooltip: "Visualitza mapes"
-    edit: "Edita"
-    edit_tooltip: "Edita els mapes"
-    history: "Historial"
-    history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"
-    export: "Exporta"
-    export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"
-    gps_traces: "Traces GPS"
-    gps_traces_tooltip: "Edita les traces"
-    user_diaries: "Diaris dels usuaris"
-    user_diaries_tooltip: "Visualitza els diaris dels usuaris"
-    tag_line: "El Mapa Wiki, Mundial i Lliure"
-    intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."
-    intro_2: "L'OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col·laborativa de qualsevol part del món."
-    intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement ofert per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"
-    intro_3_ucl: "UCL VR Centre"
-    intro_3_bytemark: "bytemark"
-    osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
-    osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."
-    donate: "Doneu suport a l'OpenStreetMap {{link}} a la Hardware Upgrade Fund."
-    donate_link_text: "donació"
-    help_wiki: "Ajuda i Wiki"
-    help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"
-    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"
-    news_blog: "Bloc de notícies"
-    news_blog_tooltip: "Bloc de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."
-    shop: "Botiga"
-    shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"
-    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"
-    sotm: "'Veniu a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"
-    alt_donation: "Feu una donació"
-  notifier:
-    diary_comment_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"
-      banner1: "* Si us plau, no respongueu aquest correu. *"
-      banner2: "* Utilitzeu la web de l'OpenStreetMap per a respondre. *"
-      hi: "Hola {{to_user}}"
-      header: "{{from_user}} ha comentat a la vostra entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
-      footer: "També podeu llegir el comentari a {{readurl}} i podeu comentar a {{commenturl}} o respondre a {{replyurl}}"
-    message_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha enviat un missatge nou"
-      banner1: "* Si us plau, no respongueu a aquest correu. *"
-      banner2: "* Utilitzeu la web d'OpenStreetMap per a respondre. *"
-      hi: "Hola {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} us ha enviat un missatge a través de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"
-      footer1: "També podeu llegir el missatge a {{readurl}}"
-      footer2: "i podeu respondre a {{replyurl}}"
-    friend_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} us ha afegit com amistat"
-      had_added_you: "{{user}} us ha afegit com a amistat a l'OpenStreetMap."
-      see_their_profile: "Podeu veure el seu perfil a {{userurl}} i afegir-lo/la com a amistat també si ho desitgeu."
-    gpx_notification:
-      greeting: "Hola,"
-      your_gpx_file: "Sembla que el fitxer GPX"
-      with_description: "amb la descripció"
-      and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
-      and_no_tags: "i cap etiqueta."
-      failure:
-        subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"
-        failed_to_import: "ha fallat a l'importar. Aquest és l'error:"
-        more_info_1: "Més informació sobre fallades en l'importació de GPX i com"
-        more_info_2: "evitar-ho pot ser trobada a (en anglès):"
-        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
-      success:
-        subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat les dades GPX correctament"
-        loaded_successfully: "|"
-    signup_confirm:
-      subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
-    signup_confirm_plain:
-      greeting: "Hola!"
-      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
-      click_the_link_1: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar el teu"
-      click_the_link_2: "compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap."
-      introductory_video: "Pots veure un vídeo introductori a l'OpenStreetMap aquí:"
-      more_videos: "Hi ha més vídeos aquí:"
-      the_wiki: "Llegeix més sobre l'OpenStreetMap en aquesta wiki:"
-      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide"
-      opengeodata: "El bloc de l'OpenStreetMap és a "OpenGeoData.org". i també té podcasts:"
-      wiki_signup: "Pot ser que també et vulguis donar d'alta a la wiki de l'OpenStreetMap aquí:"
-      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=P%C3%A0gina_principal"
-      user_wiki_1: "Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou"
-      user_wiki_2: "etiquetes de categoria mostrant on ets, com [[Category:Users_in_London]]."
-      current_user_1: "Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món"
-      current_user_2: "es troben, és disponible a:"
-    signup_confirm_html:
-      greeting: "Hola!"
-      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol crear un compte a"
-      click_the_link: "Si aquest ets tu, benvingut! Si us plau, clica a l'enllaç de sota per a confirmar aquell compte i llegir més informació sobre OpenStreetMap"
-      introductory_video: "Pots veure un {{introductory_video_link}}."
-      video_to_openstreetmap: "vídeo introductori a l'OpenStreetMap"
-      more_videos: "Hi ha {{more_videos_link}}."
-      more_videos_here: "més vídeos aquí"
-      get_reading: "'Llegeix més sobre l'OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ca:Beginners_Guide">a la wiki</p> o <a href="http://www.opengeodata.org/">el blog "OpenGeoData"</a>, que té <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts als quals escoltar</a> també!'"
-      wiki_signup: "'És possible que també vulguis <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Pàgina_Principal">registrar-te a la wiki de l'OpenStreetMap</a>.'"
-      user_wiki_page: "'Et recomanem que et creïs una pàgina d'usuari a la wiki, que inclou etiquetes de categoria mostrant on ets, com <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'"
-      current_user: "'Una llista dels usuaris actuals en categories, basada en quins llocs del món es troben, és disponible a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'"
-    email_confirm:
-      subject: "[OpenStreetMap] Confirma la teva adreça de correu"
-    email_confirm_plain:
-      greeting: "Hola,"
-      hopefully_you_1: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de"
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} a {{new_address}}."
-      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
-    email_confirm_html:
-      greeting: "Hola,"
-      hopefully_you: "Algú (esperem que tu) vol canviar la seva adreça de correu de {{server_url}} a {{new_address}}."
-      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a confirmar el canvi."
-    lost_password:
-      subject: "[OpenStreetMap] Petició de restabliment de contrasenya"
-    lost_password_plain:
-      greeting: "Hola,"
-      hopefully_you_1: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en aquesta"
-      hopefully_you_2: "adreça de correu enllaçada a un compte de l'openstreetmap.org"
-      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
-    lost_password_html:
-      greeting: "Hola,"
-      hopefully_you: "Algú (possiblement tu) ha demanat que es restablís la contrasenya en el compte de l'openstreetmap.org enllaçat a aquesta adreça de correu."
-      click_the_link: "Si aquest ets tu, si us plau clica a l'enllaç de sota per a restablir la contrasenya."
-    reset_password:
-      subject: "[OpenStreetMap] Restabliment de contrasenya"
-    reset_password_plain:
-      greeting: "Hola,"
-      reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
-    reset_password_html:
-      greeting: "Hola,"
-      reset: "La teva contrasenya s'ha canviat per {{new_password}}"
-  message:
-    inbox:
-      title: "Bústia d'entrada"
-      my_inbox: "La meva bústia d'entrada"
-      outbox: "Bústia de sortida"
-      you_have: "Tens {{new_count}} missatges nous i {{old_count}} missatges anteriors"
-      from: "De"
-      subject: "Assumpte"
-      date: "Data"
-      no_messages_yet: "Encara no tens cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
-    message_summary:
-      unread_button: "Marca com a no llegit"
-      read_button: "Marca com a llegit"
-      reply_button: "Respon"
-    new:
-      title: "Enviar missatge"
-      send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"
-      subject: "Assumpte"
-      body: "Cos"
-      send_button: "Envia"
-      back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
-      message_sent: "Missatge enviat"
-    no_such_user:
-      title: "Usuari o missatge inexistent"
-      heading: "Usuari o missatge inexistent"
-      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari o missatge amb aquest nom o id"
-    outbox:
-      title: "Bústia de sortida"
-      my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"
-      inbox: "bústia d'entrada"
-      outbox: "bústia de sortida"
-      you_have_sent_messages: "Has enviat {{sent_count}} missatges"
-      to: "Per a"
-      subject: "Assumpte"
-      date: "Data"
-      no_sent_messages: "Encara no has enviat cap missatge. Per què no et poses en contacte amb algunes de les {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "persones que estan fent mapes a prop teu"
-    read:
-      title: "Llegir el missatge"
-      reading_your_messages: "Llegint els teus missatges"
-      from: "De"
-      subject: "Assumpte"
-      date: "Data"
-      reply_button: "Respon"
-      unread_button: "Marca com a no llegit"
-      back_to_inbox: "Torna a la bústia d'entrada"
-      reading_your_sent_messages: "Llegint els teus missatges enviats"
-      to: "Per a"
-      back_to_outbox: "Torna a la bústia de sortida"
-    mark:
-      as_read: "Missatge marcat com a llegit"
-      as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"
-  site:
-    index:
-      js_1: "Estàs utilitzant un navegador que no suporta javascript o bé tens el javascript deshabilitat."
-      js_2: "OpenStreetMap utilitza javascript pel seu mapa navegable."
-      js_3: "Si no pots habilitar el javascript, intenta utilitzar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador estàtic de Tiles@Home</a>"
-      permalink: "Permalink"
-      license:
-        notice: "Llicenciat sota la llicència {{license_name}} pel {{project_name}} i els seus col·laboradors.."
-        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
-        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
-        project_name: "Projecte OpenStreetMap"
-        project_url: "http://openstreetmap.org"
-    edit:
-      not_public: "No has establert les teves edicions com a públiques."
-      not_public_description: "No pots continuar editant el mapa fins que ho facis. Pots establir les teves edicions com a pubiques des de la teva {{user_page}}."
-      user_page_link: "pàgina d'usuari"
-      anon_edits: "({{link}})"
-      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-      anon_edits_link_text: "Descobreix perquè és així."
-      flash_player_required: "'Necessites un reproductor Flash per utilitzar Potlatch, l'editor Flash de OpenStreetMap. Pots <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">descarregar el reproductor Flash de Adobe.com</a>. També disposes <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">d'altres opcions</a> per editar OpenStreetMap.'"
-      potlatch_unsaved_changes: "Tens canvis sense desar. (Per desar a Potlatch has de deseleccionar el camí o punt actual si està en mode edició, o fer clic sobre el botó desar si el tens.)"
-    sidebar:
-      search_results: "Resultats de la recerca"
-      close: "Tanca"
-    search:
-      search: "Cerca"
-      where_am_i: "On soc?"
-      submit_text: "Anar"
-      searching: "Cercant..."
-      search_help: "exemples: 'Ripollet', 'Carrer Sant Josep, Barcelona', '08291', o 'oficina de correus a prop Horta de Sant Joan' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
-    key:
-      map_key: "Llegenda del mapa"
-      map_key_tooltip: "Llegenda del mapa pel renderitzat mapnik en aquest nivell de zoom"
-  trace:
-    create:
-      upload_trace: "Puja una traça GPS"
-      trace_uploaded: "El teu fitxer GPX ha estat pujat i està pendent de ser inclòs a la base de dades. Això acostuma a succeeir en una mitja hora; un correu electrònic et serà enviat al completar-se."
-    edit:
-      filename: "Fitxer:"
-      uploaded_at: "Pujat el"
-      points: "Punts:"
-      start_coord: "Coordenada d'inici:"
-      edit: "edita"
-      owner: "Propietari:"
-      description: "Descripció:"
-      tags: "Etiquetes:"
-      save_button: "Desa els canvis"
-    no_such_user:
-      title: "Usuari inexistent"
-      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
-      body: "Disculpa, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, comprava que l'has escrit correctament o poder el vincle clicat és incorrecte."
-    trace_form:
-      upload_gpx: "Puja un fitxer GPX"
-      description: "Descripció:"
-      tags: "Etiquetes"
-      public: "Públic?"
-      upload_button: "Puja"
-      help: "Ajuda"
-      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
-    trace_header:
-      see_just_your_traces: "Visualitza les teves traces o puja una traça"
-      see_all_traces: "Visualitza totes les traces"
-      see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"
-      traces_waiting: "Tens {{count}} traces pendets de ser pujades. Si us plau, espera't a que finalitzin abans de pujar-ne daltres, de forma que no es bloquegi la cua de pujades per als altres usuaris."
-    trace_optionals:
-      tags: "Etiquetes"
-    view:
-      pending: "PENDENT"
-      filename: "Fitxer:"
-      download: "descarrega"
-      uploaded: "Pujat el:"
-      points: "Punts:"
-      start_coordinates: "Coordenada d'inici:"
-      map: "mapa"
-      edit: "edita"
-      owner: "Propietari"
-      description: "Descripció:"
-      tags: "Etiquetes"
-      none: "Cap"
-      make_public: "Fes aquesta traça pública de forma permanent"
-      edit_track: "Edita aquesta traça"
-      delete_track: "Suprimeix aquesta traça"
-      viewing_trace: "Visualitztant traça {{name}}"
-      trace_not_found: "No s'ha trobat la traça!d"
-    trace_paging_nav:
-      showing: "Mostrant pàgina"
-      of: "de"
-    trace:
-      pending: "PENDENT"
-      count_points: "{{count}} punts"
-      ago: "fa {{time_in_words_ago}}"
-      more: "més"
-      trace_details: "Visualitzar detalls de la traça"
-      view_map: "Visualitza el mapa"
-      edit: "edició"
-      edit_map: "Edita el mapa"
-      public: "PÚBLIC"
-      private: "PRIVAT"
-      by: "per"
-      in: "a"
-      map: "mapa"
-    list:
-      public_traces: "Traces públiques GPS"
-      your_traces: "Les teves traces GPS"
-      tagged_with: "amb les marques {{tags}}"
-  user:
-    login:
-      create_account: "crea un compte"
-      email or username: "Adreça de correu o usuari:"
-      password: "Contrasenya:"
-      lost password link: "Heu perdut la contrasenya?"
-    lost_password:
-      title: "contrasenya perduda"
-      heading: "Heu oblidat la teva contrasenya?"
-      email address: "Adreça de correu:"
-      new password button: "Envia'm una contrasenya nova"
-    new:
-      title: "Crea un compte"
-      heading: "Crea un compte d'usuari"
-      email address: "Adreça de correu:"
-      confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu:"
-      display name: "Nom per mostrar"
-      password: "Contrasenya"
-      confirm password: "Confirmeu la contrasenya"
-      signup: "Registreu-vos"
-    no_such_user:
-      title: "No existeix aquest usuari"
-      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"
-    view:
-      my diary: "el meu diari"
-      my edits: "les meves edicions"
-      my traces: "les meves traces"
-      my settings: "els meus paràmetres"
-      send message: "envieu un missatge"
-      diary: "diari"
-      edits: "edicions"
-      traces: "traces"
-      add as friend: "afegeix com amic"
-      user image heading: "Imatge d'usuari"
-      delete image: "Suprimeix la imatge"
-      upload an image: "Puja una imatge:"
-      add image: "Afegeix la imatge"
-      description: "Descripció"
-      settings_link_text: "paràmetres"
-      your friends: "Els vostres amics"
-      no friends: "Encara no heu afegit cap amic"
-      nearby users: "Usuaris propers:"
-      change your settings: "canvieu els vostres paràmetres"
-    account:
-      title: "Edita el compte"
-      public editing:
-        enabled link text: "què és això?"
-      profile description: "Descripció del perfil:"
-      preferred languages: "Llengües preferents:"
-      latitude: "Latitud:"
-      longitude: "Longitud:"
-      save changes button: "Desa els canvis"
-    make_friend:
-      success: "{{name}} és ara amic vostre."
-      already_a_friend: "Ja sou amics"
-