Localisation updates from translatewiki.net (2010-03-23)
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         sender: Odosielateľ
24       trace: 
25         description: Popis
26         latitude: Zem. šírka
27         longitude: Zem. dĺžka
28         name: Meno
29         public: Verejné
30         size: Veľkosť
31         user: Užívateľ
32         visible: Viditeľný
33       user: 
34         active: Aktívny
35         description: Popis
36         email: E-mail
37         languages: Jazyky
38         pass_crypt: Heslo
39     models: 
40       country: Krajina
41       friend: Priateľ
42       language: Jazyk
43       message: Správa
44       node: Uzol
45       node_tag: Tag uzlu
46       old_node: Starý uzol
47       old_relation: Stará relácia
48       old_relation_member: Starý člen relácie
49       old_way_node: Starý uzol cesty
50       relation_member: Člen relácie
51       session: Relácia
52       user: Užívateľ
53       way: Cesta
54       way_node: Uzol cesty
55   application: 
56     require_cookies: 
57       cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
58     setup_user_auth: 
59       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
60   browse: 
61     changeset: 
62       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
63       changesetxml: Súbor zmien XML
64       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
65       feed: 
66         title: Súbor zmien {{id}}
67         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
68       osmchangexml: osmZmena XML
69       title: Súbor zmien
70     changeset_details: 
71       belongs_to: "Patrí k:"
72       bounding_box: "Rozsah:"
73       box: rám
74       closed_at: "Zatvorené o:"
75       created_at: "Vytvorené o:"
76       has_nodes: 
77         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
78         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
79       has_relations: 
80         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
81         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
82       has_ways: 
83         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
84         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
85       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
86       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
87     changeset_navigation: 
88       all: 
89         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
90         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
91       user: 
92         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
93         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
94         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
95     common_details: 
96       changeset_comment: "Komentár:"
97       edited_at: "Upravené o:"
98       edited_by: "Upravené od:"
99       in_changeset: "V súbore zmien:"
100       version: "Verzia:"
101     containing_relation: 
102       entry: Relácia {{relation_name}}
103       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
104     map: 
105       deleted: Zmazané
106       larger: 
107         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
108         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
109         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
110         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
111       loading: Nahrávanie...
112     node: 
113       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
114       download_xml: Stiahnuť XML
115       edit: upraviť
116       node: Uzol
117       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
118       view_history: zobraziť históriu
119     node_details: 
120       coordinates: "Súradnice:"
121       part_of: "Časť z:"
122     node_history: 
123       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
124       download_xml: Stiahnuť XML
125       node_history: História Uzla
126       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
127       view_details: zobraziť detaily
128     not_found: 
129       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
130       type: 
131         changeset: počet zmien
132         node: uzol
133         relation: relácia
134         way: cesta
135     paging_nav: 
136       of: z
137       showing_page: Zobrazovanie stránky
138     relation: 
139       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
140       download_xml: Stiahnuť XML
141       relation: Relácia
142       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
143       view_history: zobraziť históriu
144     relation_details: 
145       members: "Členovia:"
146       part_of: "Časť z:"
147     relation_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
149       download_xml: Stiahnuť XML
150       relation_history: História Relácie
151       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
152       view_details: zobraziť detaily
153     relation_member: 
154       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
155       type: 
156         node: Uzol
157         relation: Relácia
158         way: Cesta
159     start: 
160       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
161       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
162     start_rjs: 
163       data_frame_title: Dáta
164       data_layer_name: Dáta
165       details: Detaily
166       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
167       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
168       history_for_feature: História pre [[feature]]
169       load_data: Nahrať Dáta
170       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
171       loading: Nahrávanie...
172       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
173       object_list: 
174         api: Priniesť túto oblasť z API
175         back: Zobraziť zoznam objektov
176         details: Detaily
177         heading: Zoznam objektov
178         history: 
179           type: 
180             node: Uzol [[id]]
181             way: Cesta [[id]]
182         selected: 
183           type: 
184             node: Uzol [[id]]
185             way: Cesta [[id]]
186         type: 
187           node: Uzol
188           way: Cesta
189       private_user: anonymný používateľ
190       show_history: Zobraziť Históriu
191       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
192       wait: Čakajte...
193       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
194     tag_details: 
195       tags: "Tagy:"
196     timeout: 
197       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
198       type: 
199         changeset: zmenový súbor
200         node: uzol
201         relation: relácia
202         way: cesta
203     way: 
204       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
205       download_xml: Stiahnuť XML
206       edit: upraviť
207       view_history: zobraziť históriu
208       way: Cesta
209       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
210     way_details: 
211       also_part_of: 
212         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
213         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
214       nodes: "Uzly:"
215       part_of: "Časť z:"
216     way_history: 
217       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
218       download_xml: Stiahnuť XML
219       view_details: zobraziť detaily
220       way_history: História Cesty
221       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
222   changeset: 
223     changeset: 
224       still_editing: (stále sa upravuje)
225       view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
226     changeset_paging_nav: 
227       next: Ďalšia »
228       previous: "« Predošlá"
229       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
230     changesets: 
231       area: Oblasť
232       comment: Komentár
233       id: ID
234       saved_at: Uložené
235       user: Používateľ
236     list: 
237       description: Posledné zmeny
238       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
239       description_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
240       description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
241       heading: Zmenové súbory
242       heading_bbox: Zmenové súbory
243       heading_user: Zmenové súbory
244       heading_user_bbox: Zmenové súbory
245       title: Zmenové súbory
246       title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
247       title_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
248       title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
249   diary_entry: 
250     diary_comment: 
251       comment_from: Poznámka od {{link_user}} na {{comment_created_at}}
252       confirm: Potvrdiť
253       hide_link: Skryť túto poznámku
254     diary_entry: 
255       comment_count: 
256         few: "{{count}} komentáre"
257         one: 1 komentár
258         other: "{{count}} komentárov"
259     edit: 
260       language: "Jazyk:"
261       latitude: "Zemepisná šírka:"
262       location: "Poloha:"
263       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
264       marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
265       save_button: Uložiť
266       subject: "Predmet:"
267       use_map_link: použiť mapu
268     feed: 
269       all: 
270         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
271         title: OpenStreetMap položka zápisníka
272       language: 
273         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v {{language_name}}
274         title: OpenStreetMap položka zápisníka v {{language_name}}
275       user: 
276         description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od {{user}}
277         title: OpenStreetMap položka zápisníka pre {{user}}
278     location: 
279       edit: Editovať
280       location: "Poloha:"
281       view: Pohľad
282     view: 
283       leave_a_comment: Zanechať komentár
284       save_button: Uložiť
285   export: 
286     start: 
287       add_marker: Pridať marker na mapu
288       area_to_export: Oblasť pre export
289       export_button: Export
290       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
291       format: Formát
292       format_to_export: Formát pre export
293       image_size: Veľkosť Obrazu
294       latitude: "Zem.šírka:"
295       licence: Licencia
296       longitude: "Dĺžka:"
297       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
298       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
299       max: max
300       options: Možnosti
301       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
302       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
303       output: Výstup
304       scale: Mierka
305       too_large: 
306         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
307         heading: Príliš veľká oblasť
308       zoom: Zväčšenie
309     start_rjs: 
310       add_marker: Pridať marker na mapu
311       change_marker: Zmena polohy markera
312       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
313       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
314       export: Export
315       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
316       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
317   geocoder: 
318     description: 
319       types: 
320         cities: Veľkomestá
321         places: Miesta
322         towns: Mestá
323     description_osm_namefinder: 
324       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
325     direction: 
326       east: východ
327       north: sever
328       north_east: severovýchod
329       north_west: severozápad
330       south: juh
331       south_east: juhovýchod
332       south_west: juhozápad
333       west: západ
334     distance: 
335       one: asi 1 km
336       other: asi {{count}} km
337       zero: menej ako 1 km
338     results: 
339       more_results: Viac výsledkov
340       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
341     search: 
342       title: 
343         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
344         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
345         latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
346         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
347         osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
348         uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
349         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
350     search_osm_namefinder: 
351       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
352       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
353     search_osm_nominatim: 
354       prefix: 
355         amenity: 
356           airport: Letisko
357           arts_centre: Kultúrne stredisko
358           atm: Bankomat
359           bank: Banka
360           bar: Bar
361           bench: Lavička
362           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
363           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
364           brothel: Nevestinec
365           bureau_de_change: Zmenáreň
366           bus_station: Autobusová stanica
367           cafe: Kaviareň
368           car_rental: Požičovňa áut
369           car_sharing: Autopožičovňa
370           car_wash: Autoumývareň
371           casino: Kasíno
372           cinema: Kino
373           clinic: Poliklinika
374           club: Klub
375           college: Vysoká škola
376           community_centre: Kultúrne stredisko
377           courthouse: Súd
378           crematorium: Krematórium
379           dentist: Zubár
380           dormitory: Študentský domov
381           drinking_water: Pitná voda
382           driving_school: Autoškola
383           embassy: Veľvyslanectvo
384           emergency_phone: Núdzový telefón
385           fast_food: Rýchle občerstvenie
386           ferry_terminal: Terminál trajektu
387           fire_hydrant: Požiarny hydrant
388           fire_station: Požiarna stanica
389           fountain: Fontána
390           fuel: Benzínová pumpa
391           grave_yard: Cintorín
392           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
393           health_centre: Zdravotné stredisko
394           hospital: Nemocnica
395           hotel: Hotel
396           hunting_stand: Poľovnícky posed
397           ice_cream: Zmrzlina
398           kindergarten: Materská škola
399           library: Knižnica
400           market: Obchod
401           marketplace: Tržnica
402           mountain_rescue: Horská služba
403           nightclub: 'Nočný klub'
404           nursery: Jasle
405           nursing_home: Sanatórium
406           office: Úrad
407           park: Park
408           parking: Parkovisko
409           pharmacy: lekáreň
410           place_of_worship: Kostol
411           police: Polícia
412           post_box: Poštová schránka
413           post_office: Pošta
414           preschool: Škôlka
415           prison: Väzenie
416           pub: Krčma
417           public_building: Verejná budova
418           recycling: Recyklačké miesto
419           restaurant: Reštaurácia
420           retirement_home: Domov dôchodcov
421           sauna: Sauna
422           school: Škola
423           shelter: Altánok
424           shop: Obchod
425           social_club: Spoločenský klub
426           studio: Ateliér
427           supermarket: Supermarket
428           taxi: Taxi
429           telephone: Verejný telefón
430           theatre: Divadlo
431           toilets: WC
432           townhall: Radnica
433           university: Univerzita
434           vending_machine: Predajný automat
435           veterinary: Veterinárna ordinácia
436           waste_basket: Odpadkový kôš
437           wifi: Prístup Wi-Fi
438           youth_centre: Mládežnícke centrum
439         boundary: 
440           administrative: Administratívne hranice
441         building: 
442           apartments: Bytový dom
443           bunker: Bunker
444           chapel: Kaplnka
445           church: Kostol,cirkev
446           city_hall: Radnica,magistrát
447           commercial: Komerčné budovy
448           dormitory: Študentský domov
449           faculty: Budovy fakulty
450           farm: Hospodárska budova
451           flats: Byty
452           garage: Garáž
453           hall: Sála
454           hospital: Nemocničné budovy
455           hotel: Hotel
456           house: Dom
457           industrial: Priemyselné budovy
458           office: Administratívna budova
459           public: Verejná budova
460           residential: Obytné budovy
461           retail: Maloobchodné budovy
462           school: Škola
463           shop: Obchod
464           stadium: Štadión
465           store: Obchod
466           terrace: Radová zástavba
467           tower: Veža
468           train_station: Železničná stanica
469           university: Univerzitné budovy
470           "yes": Budova
471         highway: 
472           bridleway: Cesta pre kone
473           bus_guideway: Bus so sprievodcom
474           bus_stop: Zastávka autobusu
475           byway: Byway (súkromná cesta)
476           construction: Cesta vo výstavbe
477           cycleway: Cyklistický chodník
478           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
479           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
480           footway: Chodník
481           ford: Brod
482           gate: Brána
483           living_street: Obytná zóna
484           minor: Vedľajšia cesta
485           motorway: Diaľnica
486           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
487           motorway_link: Diaľnica
488           path: Cesta
489           pedestrian: Chodník pre chodcov
490           platform: Nástupište
491           primary: Cesta I. triedy
492           primary_link: Cesta I. triedy
493           residential: Residential(Obytný)
494           road: Cesta
495           secondary: Cesta II. triedy
496           secondary_link: Cesta II. triedy
497           service: Service Road (prístupová komunikácia)
498           steps: Schody
499           tertiary: Cesta III. triedy
500           track: Nespevnené cesty
501           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
502           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
503           unclassified: Neklasifikovaná cesta
504           unsurfaced: Nespevnená cesta
505         historic: 
506           archaeological_site: Archeologické nálezisko
507           battlefield: Bojisko
508           boundary_stone: Hraničný kameň
509           building: Budova
510           castle: Hrad
511           church: Kostol
512           house: Dom
513           manor: Šľachtické sídlo
514           memorial: Pomník
515           mine: Baňa
516           monument: Pamätník
517           museum: Múzeum
518           ruins: Ruina
519           tower: Veža
520           wayside_cross: Božie muky
521           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
522           wreck: Zrúcanina
523         landuse: 
524           allotments: Záhradkárske osady
525           basin: Basin (Vodná nádrž)
526           cemetery: Cintorín
527           commercial: Obchodná štvrť
528           construction: Stavba
529           farm: Farma
530           farmyard: Dvor
531           forest: Les
532           grass: Tráva
533           industrial: Priemyslová oblasť
534           landfill: Skládka odpadu
535           meadow: Lúka
536           military: Vojenský priestor
537           mine: Baňa
538           mountain: Hora
539           nature_reserve: Prírodná rezervácia
540           park: Park
541           piste: Zjazdovka
542           plaza: Námestie
543           quarry: Lom
544           railway: Železnica
545           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
546           retail: Retail (Obchodná zóna)
547           village_green: Verejná zeleň
548           vineyard: Vinica
549           wetland: Mokrina
550           wood: Drevo
551         leisure: 
552           common: Verejné priestranstvo
553           fishing: Rybolov (športový)
554           garden: Záhrada
555           golf_course: Golfové ihrisko
556           ice_rink: Umelé klzisko
557           marina: Prístav pre jachty
558           miniature_golf: Mini golf
559           nature_reserve: Prírodná rezervácia
560           park: Park
561           pitch: Športové ihrisko
562           playground: Detské ihrisko
563           recreation_ground: Rekreačná oblasť
564           slipway: Lodný sklz
565           sports_centre: Športové stredisko
566           stadium: Štadión
567           swimming_pool: Plaváreň
568           track: Bežecká dráha
569           water_park: Aquapark
570         natural: 
571           bay: Zátoka, záliv
572           beach: Pláž
573           cape: Mys
574           cave_entrance: Vstup do jaskyne
575           channel: Kanál
576           cliff: Útes, kamenná stena
577           coastline: Pobrežie
578           crater: Kráter
579           feature: Vlastnosť
580           fell: Horská pastvina
581           fjord: Fjord
582           geyser: Gejzír
583           glacier: Ľadovec
584           heath: Vresovisko
585           hill: Kopec
586           island: Ostrov
587           marsh: Bažina
588           moor: Močiar
589           mud: Bahno
590           peak: Vrchol
591           point: Bod
592           reef: Bradlo, Skalisko
593           ridge: Hrebeň
594           river: Rieka
595           rock: Skala
596           scree: Sutina
597           scrub: Rúbanisko
598           shoal: Plytčina
599           spring: Prameň
600           strait: Úžina
601           tree: Strom
602           valley: Dolina
603           volcano: Sopka
604           water: Voda
605           wetland: Mokrina
606           wetlands: Mokrina
607           wood: Les
608         place: 
609           airport: Letisko
610           city: Mesto nad 100 tis.
611           country: Štát
612           county: Okres
613           farm: Farma
614           hamlet: Osada do 200
615           house: Budova
616           houses: Budovy
617           island: Ostrov
618           islet: Ostrovček
619           locality: Oblasť
620           moor: Močiar
621           municipality: Obecný úrad
622           postcode: PSČ
623           region: Región
624           sea: More
625           state: Štát
626           subdivision: Pododdelenie
627           suburb: Mestský obvod
628           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
629           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
630           village: Obec 200-10 tis.
631         railway: 
632           abandoned: Opustená železnica
633           construction: Železnica vo výstavbe
634           disused: Nepoužívaná železnica
635           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
636           funicular: Lanová dráha
637           halt: Zastávka vlaku
638           historic_station: Zastávka historickej železnice
639           junction: Železničný uzol
640           level_crossing: Železničný prejazd
641           light_rail: Ľahká železnica
642           monorail: Jednokoľajka
643           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
644           platform: Železničné nástupište
645           preserved: Historická železnica
646           spur: Železničná vlečka
647           station: Železničná stanica
648           subway: Stanica metra
649           subway_entrance: Vchod do metra
650           switch: Železničná výhybka
651           tram: Električka
652           tram_stop: Zastávka električky
653           yard: Železničné depo
654         shop: 
655           alcohol: Mimo povolenia
656           apparel: Odevy
657           art: Obchod s umením
658           bakery: Pekáreň
659           beauty: Salón krásy
660           beverages: Občerstvenie
661           bicycle: Obchod s bicylkami
662           books: Kníhkupectvo
663           butcher: Mäsiarstvo
664           car_dealer: Obchod s autami
665           car_parts: Mototechna
666           car_repair: Autoservis
667           carpet: Obchod s kobercami
668           charity: Charitatívny obchod
669           chemist: Lekáreň
670           clothes: Obchod s konfekciou
671           computer: Obchod s počítačmi
672           confectionery: Cukráreň
673           department_store: Obchodný dom
674           doityourself: Urob si sám
675           drugstore: Lekáreň
676           dry_cleaning: Chemická čistiareň
677           electronics: Elektro
678           estate_agent: Realitná kancelária
679           farm: Poľnonákup
680           fish: Obchod s rybami
681           florist: Kvetinárstvo
682           food: Obchod s potravinami
683           funeral_directors: Pohrebníctvo
684           furniture: Nábytok
685           gallery: Galéria
686           garden_centre: Záhradnícke centrum
687           general: Zmiešaný tovar
688           gift: Suveníry
689           greengrocer: Obchod so zeleninou
690           grocery: Potraviny
691           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
692           hardware: Železiarstvo
693           hifi: Hi-Fi
694           insurance: Poisťovňa
695           jewelry: Zlatníctvo
696           kiosk: Novinový stánok
697           laundry: Práčovňa
698           mall: Pešia zóna
699           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
700           motorcycle: Motocyklový obchod
701           music: Hudobniny
702           optician: Očná optika
703           organic: Obchod so zdravou výživou
704           outdoor: Turistický obchod
705           pet: Chovprodukt
706           photo: Fotokino
707           salon: Salón
708           shoes: Obuva
709           shopping_centre: Nákupné stredisko
710           sports: Športový obchod
711           stationery: Papierníctvo
712           supermarket: Supermarket
713           toys: Hračkárstvo
714           travel_agency: Cestovná kancelária
715           wine: Mimo povolenia
716         tourism: 
717           alpine_hut: Vysokohorská chata
718           artwork: Umelecké dielo
719           attraction: Atrakcia
720           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
721           cabin: Malá chata
722           camp_site: Kemping
723           caravan_site: Autokemping
724           chalet: Veľká chata
725           guest_house: Penzión
726           hostel: Ubytovňa, internát
727           hotel: Hotel
728           information: Informácie
729           lean_to: Prístrešok
730           motel: Motel
731           museum: Múzeum
732           picnic_site: Výletné miesto
733           theme_park: Zábavný park
734           valley: Údolie
735           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
736           zoo: Zoo
737         waterway: 
738           boatyard: Lodenica
739           canal: Kanál
740           dam: Priehrada,hrádza
741           derelict_canal: Opustený kanál
742           ditch: Priekopa
743           dock: Dok
744           drain: Odvodňovací kanál
745           lock: Plavebná komora
746           lock_gate: Brána plavebnej komory
747           mineral_spring: Minerálny prameň
748           mooring: Kotvisko
749           river: Rieka
750           riverbank: Breh rieky
751           stream: Potok
752           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
753           water_point: Vodný bod
754           waterfall: Vodopád
755           weir: Splav
756   javascripts: 
757     map: 
758       base: 
759         cycle_map: Cyklomapa
760   layouts: 
761     donate_link_text: darovanie
762     edit: Upraviť
763     export: Export
764     export_tooltip: Export mapových dát
765     gps_traces: GPS Stopy
766     gps_traces_tooltip: Ovládanie GPS stôp
767     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
768     history: História
769     home: domov
770     home_tooltip: Choďte na domácu polohu
771     inbox: správy ({{count}})
772     inbox_tooltip: 
773       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
774       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
775       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
776       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
777     intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
778     intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
779     log_in: prihlásiť sa
780     log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
781     logo: 
782       alt_text: Logo OpenStreetMap
783     logout: odhlásiť
784     logout_tooltip: Odhlásiť
785     make_a_donation: 
786       text: Darovanie
787       title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
788     news_blog: Novinkový blog
789     news_blog_tooltip: Spravodajský blog o OpenStreetMap, voľné zemepisné dáta, etc.
790     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
791     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
792     shop: Obchod
793     shop_tooltip: Obchod so značkovým OpenStreetMap tovarom
794     sign_up: zaregistrovať sa
795     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
796     user_diaries: Denník užívateľa
797     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
798     view: Zobraziť
799     view_tooltip: Zobraziť mapu
800     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
801     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
802   message: 
803     delete: 
804       deleted: Správa vymazaná
805     inbox: 
806       date: Dátum
807       from: Od
808       subject: Predmet
809       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
810     mark: 
811       as_read: Správa označená ako prečítaná
812       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
813     message_summary: 
814       delete_button: Zmazať
815       read_button: Označiť ako prečítané
816       reply_button: Odpovedať
817       unread_button: Označiť ako neprečítané
818     new: 
819       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
820       message_sent: Správa odoslaná
821       send_button: Odoslať
822       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
823       subject: Predmet
824       title: Odoslať správu
825     outbox: 
826       date: Dátum
827       to: Komu
828       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
829     read: 
830       date: Dátum
831       from: Od
832       reply_button: Odpovedať
833       subject: Predmet
834       to: Komu
835       unread_button: Označiť ako neprečítané
836     sent_message_summary: 
837       delete_button: Zmazať
838   notifier: 
839     diary_comment_notification: 
840       hi: Ahoj {{to_user}},
841     email_confirm: 
842       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
843     email_confirm_plain: 
844       greeting: Ahoj,
845     gpx_notification: 
846       greeting: Ahoj,
847     lost_password_html: 
848       greeting: Ahoj,
849     message_notification: 
850       hi: Ahoj {{to_user}},
851   oauth_clients: 
852     edit: 
853       submit: Upraviť
854     show: 
855       edit: Upraviť detaily
856   site: 
857     index: 
858       permalink: Trvalý odkaz
859       shortlink: Krátky odkaz
860     key: 
861       map_key: Legenda
862       table: 
863         entry: 
864           apron: 
865             1: terminál
866           bridleway: Chodník pre kone
867           building: Významná budova
868           cable: 
869             - Lanovka
870             - sedačková lanovka
871           cemetery: Cintorín
872           centre: Športové centrum
873           commercial: Komerčná oblasť
874           common: 
875             1: lúka
876           cycleway: Cyklotrasa
877           farm: Farma
878           footway: Chodník pre peších
879           forest: Les
880           heathland: Vresovisko
881           industrial: Priemyselná oblasť
882           lake: 
883             - Jazero
884             - nádrž
885           military: Vojenský priestor
886           motorway: Diaľnica
887           park: Park
888           pitch: Športové ihrisko
889           primary: Cesta prvej triedy
890           rail: Železnica
891           reserve: Prírodná rezervácia
892           resident: Obytná oblasť
893           retail: Nákupná oblasť
894           school: 
895             - Škola
896             - univerzita
897           secondary: Cesta druhej triedy
898           station: Železničná stanica
899           subway: Metro
900           summit: 
901             - Vrchol
902           tourist: Turistická atrakcia
903           track: Lesná, poľná cesta
904           tram: 
905             1: električka
906         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
907     search: 
908       search: Vyhľadať
909       where_am_i: Kde som?
910     sidebar: 
911       close: Zavrieť
912   time: 
913     formats: 
914       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
915   trace: 
916     create: 
917       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
918       upload_trace: Nahrať GPS stopu
919     delete: 
920       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
921     edit: 
922       description: "Popis:"
923       download: stiahnuť
924       edit: upraviť
925       filename: "Názov súboru:"
926       heading: Úprava stopy {{name}}
927       map: mapa
928       owner: "Vlastník:"
929       points: "Body:"
930       save_button: Uložiť zmeny
931       start_coord: "Súradnice začiatku:"
932       tags: "Tagy:"
933       tags_help: oddelené čiarkou
934       title: Úprava stopy {{name}}
935       uploaded_at: "Nahrať na:"
936       visibility: "Vidieľnosť:"
937       visibility_help: čo má toto znamenať?
938     list: 
939       public_traces: Verejné GPS stopy
940       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
941       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
942       your_traces: Vaše GPS stopy
943     make_public: 
944       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
945     no_such_user: 
946       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
947       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
948       title: Nie je taký užívateľ
949     offline: 
950       heading: GPX úschovňa je Offline
951       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
952     offline_warning: 
953       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
954     trace: 
955       ago: pred {{time_in_words_ago}}
956       by: od
957       count_points: "{{count}} body"
958       edit: upraviť
959       edit_map: Upraviť Mapu
960       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
961       in: v
962       map: mapa
963       more: viac
964       pending: NEVYRIEŠENÉ
965       private: SÚKROMNÉ
966       public: VEREJNÝ
967       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
968       view_map: Zobraziť Mapu
969     trace_form: 
970       description: Popis
971       help: Pomoc
972       tags: Tagy
973       tags_help: oddelené čiarkou
974       upload_button: Nahrať
975       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
976       visibility: Viditeľnosť
977       visibility_help: čo toto znamená?
978     trace_header: 
979       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
980       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
981       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
982       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
983     trace_optionals: 
984       tags: Tagy
985     trace_paging_nav: 
986       next: Dopredu &raquo;
987       previous: "&laquo; Naspäť"
988       showing_page: Predstavenie stránky {{page}}
989     view: 
990       delete_track: Vymazať túto stopu
991       description: "Popis:"
992       download: stiahnuť
993       edit: upraviť
994       edit_track: Upraviť túto stopu
995       filename: "Názov súboru:"
996       heading: Sledovanie stopy {{name}}
997       map: mapa
998       none: Žiadne
999       owner: "Vlastník:"
1000       pending: NEVYRIEŠENÉ
1001       points: "Body:"
1002       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1003       tags: "Tagy:"
1004       title: Sledovanie stopy {{name}}
1005       trace_not_found: Stopa nenajdené!
1006       uploaded: "Nahraté na:"
1007       visibility: "Viditeľnosť:"
1008     visibility: 
1009       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1010       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1011       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
1012       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1013   user: 
1014     account: 
1015       current email address: "Aktuálna Emailová Adresa:"
1016       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1017       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
1018       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
1019       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1020       home location: "Domovské miesto:"
1021       image: "Obrázok:"
1022       image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
1023       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1024       latitude: "Zem. šírka:"
1025       longitude: "Zem. dĺžka:"
1026       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1027       my settings: Moje nastavenia
1028       new email address: "Nová Emailová Adresa:"
1029       new image: "Pridať obrázok:"
1030       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1031       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
1032       profile description: "Popis profilu:"
1033       public editing: 
1034         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1035         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1036         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1037         enabled link text: čo je toto?
1038         heading: "Verejná úprava:"
1039       public editing note: 
1040         heading: Úprava pre verejnosť
1041         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
1042       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1043       return to profile: Návrat do profilu
1044       save changes button: Uložiť Zmeny
1045       title: Upraviť účet
1046       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
1047     confirm: 
1048       button: Potvrdiť
1049       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
1050       heading: Potvrdiť používateľský účet
1051       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1052       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1053     confirm_email: 
1054       button: Potvrdiť
1055       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1056       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
1057       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1058       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
1059     filter: 
1060       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1061     go_public: 
1062       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1063     login: 
1064       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
1065       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
1066       create_account: vytvoriť účet
1067       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
1068       heading: Prihlásenie
1069       login_button: Prihlásiť
1070       lost password link: Stratili ste heslo?
1071       password: "Heslo:"
1072       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
1073       remember: "Pamätovať si ma:"
1074       title: Prihlásiť sa
1075     logout: 
1076       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1077       logout_button: Odhlásenie
1078       title: Odhlásenie
1079     lost_password: 
1080       email address: "E-mailová Adresa:"
1081       heading: Zabudli Ste Heslo?
1082       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
1083       new password button: Resetnúť heslo
1084       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
1085       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
1086       title: Stratené heslo
1087     make_friend: 
1088       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
1089       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
1090       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
1091     new: 
1092       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1093       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1094       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
1095       display name: "Zobrazované meno:"
1096       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1097       email address: "Emailová adresa:"
1098       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1099       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1100       heading: Vytvoriť užívateľský účet
1101       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
1102       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1103       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
1104       password: "Heslo:"
1105       signup: Zaregistrovať sa
1106       title: Vytvoriť účet
1107     no_such_user: 
1108       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
1109       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
1110       title: Taký užívateľ nie je
1111     popup: 
1112       friend: Priateľ
1113       nearby mapper: Blízky mapovač
1114       your location: Vaša poloha
1115     remove_friend: 
1116       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
1117       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
1118     reset_password: 
1119       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1120       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1121       flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
1122       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
1123       password: "Heslo:"
1124       reset: Zmazať Heslo
1125       title: Resetnúť heslo
1126     set_home: 
1127       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1128     view: 
1129       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1130       add as friend: pridať ako priateľa
1131       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
1132       block_history: zobraziť prijaté položky
1133       blocks by me: blokovať pre mňa
1134       blocks on me: v mojom bloku
1135       confirm: Potvrdiť
1136       create_block: blokovať tohto užívateľa
1137       created from: "Vytvorené od:"
1138       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1139       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1140       description: Popis
1141       diary: denník
1142       edits: úpravy
1143       email address: "Emailová adresa:"
1144       hide_user: skryť tohto užívateľa
1145       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
1146       km away: "{{count}}km vzdialený"
1147       m away: "{{count}}m vzdialený"
1148       mapper since: "Mapovač od:"
1149       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1150       my diary: môj diár
1151       my edits: moje úpravy
1152       my settings: moje nastavenia
1153       my traces: moje stopy
1154       nearby users: Iný blízky užívatelia
1155       new diary entry: nový údaj denníka
1156       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1157       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1158       oauth settings: Oauth nastavenia
1159       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1160       role: 
1161         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1162         grant: 
1163           administrator: Povoliť prístup administrátora
1164           moderator: Povoliť prístup moderátora
1165         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1166         revoke: 
1167           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1168           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1169       send message: poslať správu
1170       settings_link_text: nastavenia
1171       traces: stopy
1172       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1173       user location: Poloha užívateľa
1174       your friends: Vaši priatelia
1175   user_block: 
1176     partial: 
1177       confirm: Ste si istí?
1178       edit: Upraviť
1179       show: Zobraziť
1180       status: Stav
1181     show: 
1182       edit: Upraviť
1183   user_role: 
1184     filter: 
1185       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1186       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1187       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1188       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1189     grant: 
1190       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1191       confirm: Potvrdiť
1192       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1193       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1194       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1195     revoke: 
1196       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1197       confirm: Potvrdiť
1198       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1199       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1200       title: Potvrdiť zrušenie funkcie