]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Deejay1
6 # Author: Soeb
7 # Author: Sp5uhe
8 # Author: Wpedzich
9 # Author: Yarl
10 pl: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Treść
15       diary_entry: 
16         language: Język
17         latitude: Szerokość geograficzna
18         longitude: Długość geograficzna
19         title: Tytuł
20         user: Użytkownik
21       friend: 
22         friend: Znajomy
23         user: Użytkownik
24       message: 
25         body: Treść
26         recipient: Odbiorca
27         sender: Nadawca
28         title: Tytuł
29       trace: 
30         description: Opis
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         name: Nazwa
34         public: Publiczny
35         size: Rozmiar
36         user: Użytkownik
37         visible: Widoczny
38       user: 
39         active: Aktywny
40         description: Opis
41         display_name: Publiczna nazwa
42         email: E-mail
43         languages: Języki
44         pass_crypt: Hasło
45     models: 
46       acl: Lista ACL
47       changeset: Zestaw zmian
48       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
49       country: Państwo
50       diary_comment: Komentarz dziennika
51       diary_entry: Wpis w dzienniku
52       friend: Znajomy
53       language: Język
54       message: Wiadomość
55       node: Węzeł
56       node_tag: Znacznik węzła
57       notifier: Notifier
58       old_node: Wcześniejszy węzeł
59       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
60       old_relation: Stara relacja
61       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
62       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
63       old_way: Wcześniejsza droga
64       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
65       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
66       relation: Relacja
67       relation_member: Członek relacji
68       relation_tag: Znacznik relacji
69       session: Sesja
70       trace: Ślad
71       tracepoint: Punkt śladu
72       tracetag: Znacznik śladu
73       user: Użytkownik
74       user_preference: Preferencje użytkownika
75       user_token: Token użytkownika
76       way: Droga
77       way_node: Węzeł drogi
78       way_tag: Tag drogi
79   application: 
80     require_cookies: 
81       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
87       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
88       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
89       feed: 
90         title: Zestaw zmian {{id}}
91         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
92       osmchangexml: XML w formacie osmChange
93       title: Zestaw zmian
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Należy do:"
96       bounding_box: "Obszar edycji:"
97       box: prostokąt
98       closed_at: "Zamknięto:"
99       created_at: "Utworzono:"
100       has_nodes: 
101         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
102         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
103         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
104       has_relations: 
105         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
106         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
107         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
108       has_ways: 
109         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
110         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
111         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
112       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
113       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentarz:"
116       edited_at: "Edytowano:"
117       edited_by: "Edytował(a):"
118       in_changeset: "W zestawie zmian:"
119       version: "Wersja:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relacja {{relation_name}}
122       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Skasowano
125       larger: 
126         area: Zobacz obszar na większej mapie
127         node: Zobacz punkt na większej mapie
128         relation: Zobacz relację na większej mapie
129         way: Pokaż drogę na większej mapie
130       loading: Wczytywanie…
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
134         next_node_tooltip: Następny węzeł
135         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
136         next_way_tooltip: Następna droga
137         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
138         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
139         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
140         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
143         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
144         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
145     node: 
146       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
147       download_xml: Ściągnij XML
148       edit: edytuj
149       node: Węzeł
150       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
151       view_history: zobacz historię zmian
152     node_details: 
153       coordinates: "Współrzędne:"
154       part_of: "Jest częścią:"
155     node_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ściągnij XML
158       node_history: Historia zmian węzła
159       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
160       view_details: zobacz szczegóły
161     not_found: 
162       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
163       type: 
164         changeset: zestaw zmian
165         node: węzeł
166         relation: relacja
167         way: droga
168     paging_nav: 
169       of: z
170       showing_page: Widoczna jest strona
171     relation: 
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173       download_xml: Ściągnij XML
174       relation: Relacja
175       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
176       view_history: zobacz historię zmian
177     relation_details: 
178       members: "Zawiera:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     relation_history: 
181       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
182       download_xml: Ściągnij XML
183       relation_history: Historia zmian relacji
184       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
185       view_details: zobacz szczegóły
186     relation_member: 
187       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
188       type: 
189         node: Węzeł
190         relation: Relacja
191         way: Droga
192     start: 
193       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
194       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Dane
197       data_layer_name: Dane
198       details: Szczegóły
199       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
200       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
201       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
202       load_data: Załaduj dane
203       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
204       loading: Wczytywanie
205       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
206       object_list: 
207         api: Pobierz ten obszar z API
208         back: Wyświetlanie listy obiektów
209         details: Szczegóły
210         heading: Lista obiektów
211         history: 
212           type: 
213             node: Węzeł [[id]]
214             way: Droga [[id]]
215         selected: 
216           type: 
217             node: Węzeł [[id]]
218             way: Droga [[id]]
219         type: 
220           node: Węzeł
221           way: Droga
222       private_user: prywatny użytkownika
223       show_history: Pokaż zmiany
224       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
225       wait: Moment…
226       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
227     tag_details: 
228       tags: "Znaczniki:"
229       wiki_link: 
230         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
231         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
232       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
233     timeout: 
234       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
235       type: 
236         changeset: Zestaw zmian
237         node: węzeł
238         relation: relacja
239         way: droga
240     way: 
241       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
242       download_xml: Ściągnij XML
243       edit: edytuj
244       view_history: pokaż historię
245       way: Droga
246       way_title: "Droga: {{way_name}}"
247     way_details: 
248       also_part_of: 
249         one: należy również do drogi {{related_ways}}
250         other: należy również do dróg {{related_ways}}
251       nodes: "Węzły:"
252       part_of: "Jest częścią:"
253     way_history: 
254       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
255       download_xml: Ściągnij XML
256       view_details: zobacz szczegóły
257       way_history: Historia zmian drogi
258       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
259   changeset: 
260     changeset: 
261       anonymous: Anonim
262       big_area: (pełny)
263       no_comment: (brak)
264       no_edits: (brak edycji)
265       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
266       still_editing: (nadal edytowany)
267       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
268     changeset_paging_nav: 
269       next: Następna »
270       previous: "« Poprzednia"
271       showing_page: Strona {{page}}
272     changesets: 
273       area: Obszar
274       comment: Komentarz
275       id: ID
276       saved_at: Zapisano
277       user: Użytkownik
278     list: 
279       description: Ostatnie zmiany
280       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
281       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
282       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
283       heading: Zestawy zmian
284       heading_bbox: Zestawy zmian
285       heading_user: Zestawy zmian
286       heading_user_bbox: Zestawy zmian
287       title: Zestawy zmian
288       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
289       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
290       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
291   diary_entry: 
292     diary_comment: 
293       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
294       confirm: Potwierdź
295       hide_link: Ukryj ten komentarz
296     diary_entry: 
297       comment_count: 
298         one: 1 komentarz
299         other: "{{count}} komentarzy"
300       comment_link: Skomentuj ten wpis
301       confirm: Potwierdź
302       edit_link: Edytuj ten wpis
303       hide_link: Ukryj ten wpis
304       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
305       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
306     edit: 
307       body: "Treść:"
308       language: "Język:"
309       latitude: "Szerokość geograficzna:"
310       location: "Położenie:"
311       longitude: "Długość geograficzna:"
312       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
313       save_button: Zapisz
314       subject: "Temat:"
315       title: Edycja wpisu dziennika
316       use_map_link: na mapie
317     feed: 
318       all: 
319         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
320         title: Wpisy OpenStreetMap
321       language: 
322         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
323         title: Wpisy w języku {{language_name}}
324       user: 
325         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
326         title: Wpisy dla {{user}}
327     list: 
328       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
329       new: Nowy wpis do dziennika
330       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
331       newer_entries: Nowsze wpisy
332       no_entries: Brak wpisów dziennika
333       older_entries: Starsze wpisy
334       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
335       title: Dzienniki użytkowników
336       user_title: Dziennik dla {{user}}
337     location: 
338       edit: Edytuj
339       location: "Położenie:"
340       view: Podgląd
341     new: 
342       title: Nowy wpis do dziennika
343     no_such_entry: 
344       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
345       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
346       title: Nie ma takiego wpisu
347     no_such_user: 
348       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
349       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
350       title: Nie znaleziono użytkownika
351     view: 
352       leave_a_comment: Zostaw komentarz
353       login: Zaloguj się
354       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
355       save_button: Zapisz
356       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
357       user_title: Dziennik dla {{user}}
358   editor: 
359     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
360     josm: 
361       description: JOSM (poprzez zdalnie sterowaną wtyczkę)
362       name: JOSM
363     potlatch: 
364       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
365       name: Potlatch
366     potlatch2: 
367       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
368       name: Potlatch 2
369   export: 
370     start: 
371       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
372       area_to_export: Obszar do eksportu
373       embeddable_html: HTML do wklejenia
374       export_button: Eksportuj
375       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
376       format: Format
377       format_to_export: Format eksportu
378       image_size: Rozmiar obrazka
379       latitude: "Szer:"
380       licence: Licencja
381       longitude: "Dł:"
382       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
383       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
384       max: max
385       options: Opcje
386       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
387       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
388       output: Wynik
389       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
390       scale: Skala
391       too_large: 
392         heading: Obszar zbyt duży
393       zoom: Zoom
394     start_rjs: 
395       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
396       change_marker: Zmień pozycję pinezki
397       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
398       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
399       export: Eksport
400       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
401       view_larger_map: Większy widok mapy
402   geocoder: 
403     description: 
404       title: 
405         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
406         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
407         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
408       types: 
409         cities: Miasta
410         places: Miejsca
411         towns: Miasta
412     description_osm_namefinder: 
413       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
414     direction: 
415       east: na wschód
416       north: na północ
417       north_east: na północny wschód
418       north_west: na północny zachód
419       south: na południe
420       south_east: na południowy wschód
421       south_west: na południowy zachód
422       west: na zachód
423     distance: 
424       one: ok. 1km
425       other: około {{count}}km
426       zero: mniej niż 1km
427     results: 
428       more_results: Więcej wyników
429       no_results: Nie znaleziono
430     search: 
431       title: 
432         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
433         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
434         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
435         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
436         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
437         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
438         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
439     search_osm_namefinder: 
440       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
441       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
442     search_osm_nominatim: 
443       prefix: 
444         amenity: 
445           airport: Lonisko
446           arts_centre: Centrum sztuki
447           atm: Bankomat
448           auditorium: Audytorium
449           bank: Bank
450           bar: Bar
451           bench: Ławka
452           bicycle_parking: Parking rowerowy
453           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
454           brothel: Burdel
455           bureau_de_change: Kantor
456           bus_station: Stacja autobusowa
457           cafe: Kawiarnia
458           car_rental: Wynajem samochodów
459           car_sharing: Dzielenie się samochodami
460           car_wash: Myjnia samochodowa
461           casino: Kasyno
462           cinema: Kino
463           clinic: Przychodnia
464           club: Klub
465           college: Uczelnia
466           community_centre: Centrum społeczności
467           courthouse: Sąd
468           crematorium: Krematorium
469           dentist: Gabinet dentystyczny
470           doctors: Doktorzy
471           dormitory: Bursa
472           drinking_water: Źródło wody pitnej
473           driving_school: Nauka jazdy
474           embassy: Ambasada
475           emergency_phone: Telefon alarmowy
476           fast_food: Fast Food
477           ferry_terminal: Terminal promowy
478           fire_hydrant: Hydrant
479           fire_station: Remiza strażacka
480           fountain: Fontanna
481           fuel: Stacja benzynowa
482           grave_yard: Mniejszy cmentarz
483           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
484           hall: Hala
485           health_centre: Ośrodek zdrowia
486           hospital: Szpital
487           hotel: Hotel
488           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
489           ice_cream: Lodziarnia
490           kindergarten: Przedszkole
491           library: Biblioteka
492           market: Targowisko
493           marketplace: Plac targowy
494           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
495           nightclub: Klub nocny
496           nursery: Żłobek
497           nursing_home: Dom opieki
498           office: Biuro
499           park: Park
500           parking: Parking
501           pharmacy: Apteka
502           place_of_worship: Miejsce kultu
503           police: Posterunek policji
504           post_box: Skrzynka pocztowa
505           post_office: Poczta
506           preschool: Przedszkole
507           prison: Więzienie
508           pub: Pub
509           public_building: Budynek publiczny
510           public_market: Rynek publiczny
511           reception_area: Recepcja
512           recycling: Miejsce recyklingu
513           restaurant: Restauracja
514           retirement_home: Dom starców
515           sauna: Sauna
516           school: Szkoła
517           shelter: Schron
518           shop: Sklep
519           shopping: Zakupy
520           social_club: Klub towarzyski
521           studio: Studio
522           supermarket: Supermarket
523           taxi: Postój taksówek
524           telephone: Budka telefoniczna
525           theatre: Teatr
526           toilets: Toaleta publiczna
527           townhall: Urząd miejski
528           university: Uniwersytet
529           vending_machine: Automat do sprzedaży
530           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
531           village_hall: Urząd gminy
532           waste_basket: Marnowanie koszyka
533           wifi: Dostęp do WiFi
534           youth_centre: Centrum młodzieżowe
535         boundary: 
536           administrative: Granica administracyjna
537         building: 
538           apartments: Blok mieszkalny
539           block: Budynek bloku
540           bunker: Bunkier
541           chapel: Kaplica
542           church: Kościół
543           city_hall: Ratusz
544           commercial: Budynek handlowy
545           dormitory: Bursa
546           entrance: Wejście do budynku
547           faculty: Budynek prawny
548           farm: Budynek gospodarczy
549           flats: Mieszkania
550           garage: Garaż
551           hall: Hala
552           hospital: Budynek szpitala
553           hotel: Hotel
554           house: Dom
555           industrial: Budynek przemysłowy
556           office: Budynek biurowy
557           public: Budynek publiczny
558           residential: Budynek mieszkalny
559           retail: Budynek detaliczny
560           school: Budynek szkoły
561           shop: Sklep
562           stadium: Stadion
563           store: Składnica
564           terrace: Taras
565           tower: Wieża
566           train_station: Stacja kolejowa
567           university: Budynek uniwersytetu
568           "yes": Budynek
569         highway: 
570           bridleway: Droga dla koni
571           bus_guideway: Droga dla autobusów
572           bus_stop: Przystanek autobusowy
573           byway: Boczna droga
574           construction: Droga budowana
575           cycleway: Ścieżka rowerowa
576           distance_marker: Znak odległości
577           emergency_access_point: Punkt awaryjny
578           footway: Chodnik
579           ford: Bród
580           gate: Bramka
581           living_street: Strefa zamieszkania
582           minor: Drobna droga
583           motorway: Autostrada
584           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
585           motorway_link: Autostrada - dojazd
586           path: Ścieżka
587           pedestrian: Droga dla pieszych
588           platform: Podwyższenie
589           primary: Droga krajowa
590           primary_link: Droga krajowa - dojazd
591           raceway: Tor wyścigowy
592           residential: Droga osiedlowa
593           road: Droga
594           secondary: Droga wojewódzka
595           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
596           service: Droga serwisowa
597           services: Usługi autostrady
598           steps: Schody
599           stile: Przełaz
600           tertiary: Droga powiatowa
601           track: Droga gruntowa
602           trail: Szlak
603           trunk: Droga ekspresowa
604           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
605           unclassified: Droga gminna
606           unsurfaced: Nierówna droga
607         historic: 
608           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
609           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
610           boundary_stone: Graniczny głaz
611           building: Budynek
612           castle: Zamek
613           church: Kościół
614           house: Dom
615           icon: Ikona
616           manor: Dwór
617           memorial: Mniejszy pomnik
618           mine: Kopalnia
619           monument: Pomnik
620           museum: Muzeum
621           ruins: Ruiny
622           tower: Wieża
623           wayside_cross: Przydrożny krzyż
624           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
625           wreck: Wrak
626         landuse: 
627           allotments: Ogródki działkowe
628           basin: Dorzecze
629           brownfield: Grunty poprzemysłowe
630           cemetery: Cmentarz
631           commercial: Obszar handlowo-usługowy
632           conservation: Konserwacja
633           construction: Teren budowy
634           farm: Farma
635           farmland: Grunty rolne
636           farmyard: Podwórze gospodarskie
637           forest: Las
638           grass: Trawa
639           greenfield: Tereny niezagospodarowane
640           industrial: Teren przemysłowy
641           landfill: Wysypisko śmieci
642           meadow: Łąka
643           military: Teren wojskowy
644           mine: Kopalnia
645           mountain: Góra
646           nature_reserve: Rezerwat przyrody
647           park: Park
648           piste: Trasa
649           plaza: Plac
650           quarry: Kamieniołom
651           railway: Teren kolejowy
652           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
653           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
654           residential: Zabudowa mieszkaniowa
655           retail: Handel detaliczny
656           village_green: Park miejski
657           vineyard: Winnica
658           wetland: Tereny podmokłe
659           wood: Puszcza
660         leisure: 
661           beach_resort: Strzeżona plaża
662           common: Błonie
663           fishing: Łowisko
664           garden: Ogród
665           golf_course: Pole golfowe
666           ice_rink: Lodowisko
667           marina: Marina
668           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
669           nature_reserve: Rezerwat naturalny
670           park: Park
671           pitch: Boisko sportowe
672           playground: Plac zabaw
673           recreation_ground: Pole rekreacyjne
674           slipway: Pochylnia
675           sports_centre: Centrum sportu
676           stadium: Stadion
677           swimming_pool: Basen
678           track: Bieżnia
679           water_park: Park wodny
680         natural: 
681           bay: Zatoka
682           beach: Plaża
683           cape: Przylądek
684           cave_entrance: Wejście do jaskini
685           channel: Kanał
686           cliff: Urwisko
687           coastline: Linia brzegowa
688           crater: Krater
689           feature: Obiekt
690           fell: Hale górskie
691           fjord: Fiord
692           geyser: Gejzer
693           glacier: Lodowiec
694           heath: Wrzosowisko
695           hill: Wzgórze
696           island: Wyspa
697           land: Ląd
698           marsh: Bagno
699           moor: Torfowisko
700           mud: Muł
701           peak: Szczyt
702           point: Punkt
703           reef: Rafa
704           ridge: Grzbiet
705           river: Rzeka
706           rock: Skała
707           scree: Zsypisko
708           scrub: Zagajnik
709           shoal: Mielizna
710           spring: Źródło
711           strait: Cieśnina
712           tree: Drzewo
713           valley: Dolina
714           volcano: Wulkan
715           water: Woda
716           wetland: Obszar podmokły
717           wetlands: Obszary podmokłe
718           wood: Puszcza
719         place: 
720           airport: Lotnisko
721           city: Miasto
722           country: Kraj
723           county: Powiat
724           farm: Farma
725           hamlet: Osada
726           house: Dom
727           houses: Zabudowanie
728           island: Wyspa
729           islet: Wysepka
730           locality: Rejon
731           moor: Torfowisko
732           municipality: Gmina
733           postcode: Kod pocztowy
734           region: Rejon
735           sea: Morze
736           state: Stan
737           subdivision: Dzielnica
738           suburb: Osiedle
739           town: Miasteczko
740           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
741           village: Wieś
742         railway: 
743           abandoned: Dawna linia kolejowa
744           construction: Budowana linia kolejowa
745           disused: Nieczynna trasa kolejowa
746           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
747           funicular: Kolejka linowa
748           halt: Przystanek kolejowy
749           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
750           junction: Węzeł Kolejowy
751           level_crossing: Przejazd kolejowy
752           light_rail: Lekka kolej
753           monorail: Kolej jednoszynowa
754           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
755           platform: Peron
756           preserved: Kolej zabytkowa
757           spur: Bocznica kolejowa
758           station: Stacja kolejowa
759           subway: Stacja metra
760           subway_entrance: Wejście na stację metra
761           switch: Zwrotnica
762           tram: Linia tramwajowa
763           tram_stop: Przystanek tramwajowy
764           yard: Jard kolejowy
765         shop: 
766           alcohol: Sklep monopolowy
767           apparel: Sklep odzieżowy
768           art: Sklep z dziełami sztuki
769           bakery: Piekarnia
770           beauty: Salon kosmetyczny
771           beverages: Sklep z napojami
772           bicycle: Sklep rowerowy
773           books: Księgarnia
774           butcher: Rzeźnik
775           car: Sklep samochodowy
776           car_dealer: Salon samochodowy
777           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
778           car_repair: Naprawa samochodów
779           carpet: Sklep z dywanami
780           charity: Sklep miłosny
781           chemist: Drogeria
782           clothes: Sklep odzieżowy
783           computer: Sklep komputerowy
784           confectionery: Cukiernia
785           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
786           copyshop: Ksero
787           cosmetics: Sklep kosmetyczny
788           department_store: Dom towarowy
789           discount: Sklep z produktami po obniżce
790           doityourself: Sklep budowlany
791           drugstore: Drogeria
792           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
793           electronics: Sklep elektroniczny
794           estate_agent: Biuro nieruchomości
795           farm: Sklep gospodarski
796           fashion: Sklep modelarski
797           fish: Sklep rybny
798           florist: Kwiaciarnia
799           food: Sklep spożywczy
800           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
801           furniture: Sklep meblowy
802           gallery: Galeria
803           garden_centre: Centrum ogrodnicze
804           general: Sklep ogólny
805           gift: Sklep z pamiątkami
806           greengrocer: Warzywniak
807           grocery: Sklep spożywczy
808           hairdresser: Fryzjernia
809           hardware: Sklep ze sprzętem
810           hifi: Hi-Fi
811           insurance: Ubezpieczenie
812           jewelry: Sklep z biżuterią
813           kiosk: Kiosk
814           laundry: Pralnia
815           mall: Centrum handlowe
816           market: Targowisko
817           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
818           motorcycle: Sklep z motocyklami
819           music: Sklep muzyczny
820           newsagent: Kiosk
821           optician: Optyk
822           organic: Sklep z produktami organicznymi
823           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
824           pet: Sklep ze zwierzątkami
825           photo: Sklep fotograficzny
826           salon: Salon
827           shoes: Sklep obuwniczy
828           shopping_centre: Centrum handlowe
829           sports: Sklep sportowy
830           stationery: Sklep papierniczy
831           supermarket: Supermarket
832           toys: Sklep zabawkowy
833           travel_agency: Biuro podróży
834           video: Sklep filmowy
835           wine: Winiarnia
836         tourism: 
837           alpine_hut: Chata Alpejska
838           artwork: Sztuka
839           attraction: Atrakcja turystyczna
840           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
841           cabin: Kabina
842           camp_site: Miejsce na kamping
843           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
844           chalet: Schronisko
845           guest_house: Pensjonat
846           hostel: Hostel
847           hotel: Hotel
848           information: Informacja turystyczna
849           lean_to: Nachylenie
850           motel: Motel
851           museum: Muzeum
852           picnic_site: Miejsce na piknik
853           theme_park: Park tematyczny
854           valley: Dolina
855           viewpoint: Punkt widokowy
856           zoo: Zoo
857         waterway: 
858           boatyard: Stocznia
859           canal: Kanał
860           connector: Złącze dróg wodnych
861           dam: Tama
862           derelict_canal: Opuszczony kanał
863           ditch: Rów
864           dock: Basen portowy
865           drain: Rów odpływowy
866           lock: Zastawka
867           lock_gate: Śluza
868           mineral_spring: Źródło mineralne
869           mooring: Kotwicowisko
870           rapids: Katarakty
871           river: Rzeka
872           riverbank: Brzeg rzeki
873           stream: Strumień
874           wadi: Starorzecze
875           water_point: Punkt wodny
876           waterfall: Wodospad
877           weir: Jaz
878   javascripts: 
879     map: 
880       base: 
881         cycle_map: Mapa Rowerowa
882         noname: BrakNazwy
883     site: 
884       edit_tooltip: Edytuje mapę
885       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
886       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
887       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
888   layouts: 
889     copyright: Prawa autorskie i licencja
890     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
891     donate_link_text: dokonując darowizny
892     edit: Edycja
893     export: Eksport
894     export_tooltip: Eksport danych mapy
895     gps_traces: Ślady GPS
896     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
897     history: Zmiany
898     home: główna
899     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
900     inbox: poczta ({{count}})
901     inbox_tooltip: 
902       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
903       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
904       zero: Brak nowych wiadomości
905     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
906     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
907     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
908     license: 
909       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
910     log_in: zaloguj się
911     log_in_tooltip: Zaloguj się
912     logo: 
913       alt_text: Logo OpenStreetMap
914     logout: wyloguj
915     logout_tooltip: Wyloguj
916     make_a_donation: 
917       text: Przekaż darowiznę
918       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
919     news_blog: Blog informacyjny
920     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
921     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
922     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
923     shop: Zakupy
924     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
925     sign_up: zarejestruj
926     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
927     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
928     user_diaries: Dzienniczki
929     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
930     view: Mapa
931     view_tooltip: Zobacz mapę
932     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
933     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
934   license_page: 
935     foreign: 
936       english_link: oryginalna angielska wersja
937       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tą tłumaczoną stroną a {{english_original_link}}, angielska strona ma pierwszeństwo.
938       title: Informacje o tłumaczeniu
939     native: 
940       mapping_link: rozpoczęcie mapowania
941       native_link: Polska wersja
942       text: Przeglądasz angielską wersję strony o prawach autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony albo możesz przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
943       title: O stronie
944   message: 
945     delete: 
946       deleted: Wiadomość usunięta
947     inbox: 
948       date: Nadano
949       from: Od
950       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
951       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
952       outbox: nadawcza
953       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
954       subject: Temat
955       title: Wiadomości odebrane
956       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
957     mark: 
958       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
959       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
960     message_summary: 
961       delete_button: Usuń
962       read_button: Oznacz jako przeczytaną
963       reply_button: Odpowiedz
964       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
965     new: 
966       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
967       body: Treść
968       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
969       message_sent: Wiadomość wysłana
970       send_button: Wyślij
971       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
972       subject: Temat
973       title: Wysyłanie wiadomości
974     no_such_user: 
975       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
976       heading: Nie ma takiego użytkownika
977       title: Nie ma takiego użytkownika
978     outbox: 
979       date: Nadano
980       inbox: odbiorcza
981       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
982       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
983       outbox: nadawcza
984       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
985       subject: Temat
986       title: Wiadomości wysłane
987       to: Do
988       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
989     read: 
990       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
991       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
992       date: Nadano
993       from: Od
994       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
995       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
996       reply_button: Odpowiedz
997       subject: Temat
998       title: Czytanie wiadomości
999       to: Do
1000       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1001     sent_message_summary: 
1002       delete_button: Usuń
1003   notifier: 
1004     diary_comment_notification: 
1005       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1006       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1007       hi: Witaj {{to_user}},
1008       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1009     email_confirm: 
1010       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1011     email_confirm_html: 
1012       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1013       greeting: Cześć,
1014       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1015     email_confirm_plain: 
1016       greeting: Cześć,
1017       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1018       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1019     friend_notification: 
1020       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1021       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1022       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1023     gpx_notification: 
1024       and_no_tags: i brak znaczników
1025       and_the_tags: i następujące znaczniki
1026       failure: 
1027         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1028         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1029         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1030         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1031       greeting: Witaj,
1032       success: 
1033         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1034         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1035       with_description: z opisem
1036       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1037     lost_password: 
1038       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1039     lost_password_html: 
1040       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1041       greeting: Witaj,
1042       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1043     lost_password_plain: 
1044       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1045       greeting: Cześć,
1046       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1047       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1048     message_notification: 
1049       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1050       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1051       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1052       hi: Witaj {{to_user}},
1053     signup_confirm: 
1054       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1055     signup_confirm_html: 
1056       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1057       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1058       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1059       greeting: Cześć!
1060       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1061       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1062       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1063       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1064       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1065       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1066       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1067     signup_confirm_plain: 
1068       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1069       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1070       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1071       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1072       current_user_2: "tu:"
1073       greeting: Cześć!
1074       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1075       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1076       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1077       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1078       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1079       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1080       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1081       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1082   oauth: 
1083     oauthorize: 
1084       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1085       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1086       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1087       allow_write_api: modyfikuj mapę
1088       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1089       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1090       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1091       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1092     revoke: 
1093       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1094   oauth_clients: 
1095     edit: 
1096       submit: Edytuj
1097     form: 
1098       required: Wymagane
1099     index: 
1100       application: Nazwa aplikacji
1101       my_apps: Programy klienckie
1102       my_tokens: Zarejestrowane programy
1103       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1104       revoke: Odwołaj!
1105       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1106     show: 
1107       edit: Edytuj szczegóły
1108   site: 
1109     edit: 
1110       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1111       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1112       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1113       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1114       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1115       user_page_link: stronie użytkownika
1116     index: 
1117       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1118       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1119       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1120       license: 
1121         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1122         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1123         project_name: projektu OpenStreetMap
1124       permalink: Permalink
1125       shortlink: Shortlink
1126     key: 
1127       map_key: Legenda
1128       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1129       table: 
1130         entry: 
1131           admin: Granica administracyjna
1132           allotments: Ogródki działkowe
1133           apron: 
1134             - Płyta lotniska
1135             - terminal
1136           bridge: Czarny obrys – most
1137           bridleway: Ścieżka dla koni
1138           brownfield: Teren powyburzeniowy
1139           building: Ważny budynek
1140           byway: Droga boczna
1141           cable: 
1142             - Kolej linowa
1143             - wyciąg krzesełkowy
1144           cemetery: Cmentarz
1145           centre: Centrum sportowe
1146           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1147           common: 
1148             - Pole
1149             - łąka
1150           construction: Drogi w budowie
1151           cycleway: Ścieżka rowerowa
1152           destination: Dostęp do punktu docelowego
1153           farm: Gospodarstwo rolne
1154           footway: Chodnik
1155           forest: Las
1156           golf: Pole golfowe
1157           heathland: Wrzosowisko
1158           industrial: Teren przemysłowy
1159           lake: 
1160             - Jezioro
1161             - rezerwuar
1162           military: Teren wojskowy
1163           motorway: Autostrada
1164           park: Park
1165           permissive: Możliwy wstęp
1166           pitch: Boisko sportowe
1167           primary: Droga pierwszorzędna
1168           private: Wstęp prywatny
1169           rail: Tory kolejowe
1170           reserve: Rezerwat przyrody
1171           resident: Teren mieszkalny
1172           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1173           runway: 
1174             - Pas startowy
1175             - kołowania
1176           school: 
1177             - Szkoła
1178             - uniwersytet
1179           secondary: Droga drugorzędna
1180           station: Dworzec kolejowy
1181           subway: Metro
1182           summit: 
1183             - Góra
1184             - szczyt
1185           tourist: Atrakcja turystyczna
1186           track: Ścieżka
1187           tram: 
1188             - Lekka kolej
1189             - tramwaj
1190           trunk: Droga główna
1191           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1192           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1193           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1194           wood: Puszcza
1195     search: 
1196       search: Szukaj
1197       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1198       submit_text: →
1199       where_am_i: Gdzie jestem?
1200       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1201     sidebar: 
1202       close: Zamknij
1203       search_results: Wyniki wyszukiwania
1204   time: 
1205     formats: 
1206       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1207   trace: 
1208     create: 
1209       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1210       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1211     delete: 
1212       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1213     edit: 
1214       description: "Opis:"
1215       download: pobierz
1216       edit: edytuj
1217       filename: "Nazwa pliku:"
1218       heading: Edycja śladu {{name}}
1219       map: mapa
1220       owner: "Autor:"
1221       points: "Punkty:"
1222       save_button: Zapisz zmiany
1223       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1224       tags: "Znaczniki:"
1225       tags_help: rozdzielone przecinkami
1226       title: Edycja śladu {{name}}
1227       uploaded_at: "Załadowano:"
1228       visibility: "Widoczność:"
1229       visibility_help: co to znaczy?
1230     list: 
1231       public_traces: Publiczne ślady GPS
1232       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1233       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1234       your_traces: Twoje ślady GPS
1235     make_public: 
1236       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1237     no_such_user: 
1238       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1239       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1240       title: Nie ma takiego użytkownika
1241     offline: 
1242       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1243       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1244     offline_warning: 
1245       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1246     trace: 
1247       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1248       by: utworzony przez użytkownika
1249       count_points: "{{count}} punktów"
1250       edit: edycja
1251       edit_map: Edytuj Mapę
1252       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1253       in: w
1254       map: mapa
1255       more: więcej
1256       pending: OCZEKUJE
1257       private: PRYWATNY
1258       public: PUBLICZNY
1259       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1260       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1261       view_map: Pokaż mapę
1262     trace_form: 
1263       description: Opis
1264       help: Pomoc
1265       tags: Znaczniki
1266       tags_help: rozdzielone przecinkami
1267       upload_button: Wgrywaj
1268       upload_gpx: Plik GPX
1269       visibility: Widoczność
1270       visibility_help: co to znaczy?
1271     trace_header: 
1272       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1273       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1274       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1275       upload_trace: Wyślij ślad
1276       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1277     trace_optionals: 
1278       tags: Znaczniki
1279     trace_paging_nav: 
1280       next: Następny &raquo;
1281       previous: "&laquo; Poprzedni"
1282       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1283     view: 
1284       delete_track: Wykasuj ten ślad
1285       description: "Opis:"
1286       download: pobierz
1287       edit: edycja
1288       edit_track: Edytuj ten ślad
1289       filename: "Plik:"
1290       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1291       map: mapa
1292       none: Brak
1293       owner: "Autor:"
1294       pending: OCZEKUJE
1295       points: "Punktów:"
1296       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1297       tags: Tagi
1298       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1299       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1300       uploaded: "Dodano:"
1301       visibility: "Widoczność:"
1302     visibility: 
1303       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1304       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1305       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1306       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1307   user: 
1308     account: 
1309       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1310       delete image: Usuń obecną grafikę
1311       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1312       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1313       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1314       home location: "Lokalizacja domowa:"
1315       image: "Grafika:"
1316       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1317       latitude: "Szerokość:"
1318       longitude: "Długość geograficzna:"
1319       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1320       my settings: Moje ustawienia
1321       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1322       new image: Dodaj grafikę
1323       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1324       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1325       profile description: "Opis profilu:"
1326       public editing: 
1327         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1328         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1329         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1330         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1331         enabled link text: co to jest?
1332         heading: "Edycje publiczne:"
1333       public editing note: 
1334         heading: Publiczna edycja
1335         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1336       replace image: Zmień obecną grafikę
1337       return to profile: Powrót do profilu.
1338       save changes button: Zapisz zmiany
1339       title: Zmiana ustawień konta
1340       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1341     confirm: 
1342       button: Potwierdzam
1343       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1344       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1345       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1346     confirm_email: 
1347       button: Potwierdzam
1348       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1349       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1350       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1351       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1352     filter: 
1353       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1354     go_public: 
1355       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1356     list: 
1357       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1358       heading: Użytkownicy
1359       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1360       title: Użytkownicy
1361     login: 
1362       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1363       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1364       create_account: załóż konto
1365       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1366       heading: Logowanie
1367       login_button: Zaloguj się
1368       lost password link: Zapomniane hasło?
1369       password: "Hasło:"
1370       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1371       remember: "Pamiętaj mnie:"
1372       title: Logowanie
1373     logout: 
1374       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1375       logout_button: Wyloguj
1376       title: Wyloguj
1377     lost_password: 
1378       email address: "Adres e-mail:"
1379       heading: Zapomniałeś hasła?
1380       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1381       new password button: Wyczyść hasło
1382       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1383       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1384       title: zgubione hasło
1385     make_friend: 
1386       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1387       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1388       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1389     new: 
1390       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1391       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1392       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1393       continue: Kontynuuj
1394       display name: "Przyjazna nazwa:"
1395       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1396       email address: "Adres e-mail:"
1397       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1398       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1399       heading: Zakładanie konta
1400       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytorów</a>.
1401       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1402       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1403       password: "Hasło:"
1404       title: Nowe konto
1405     no_such_user: 
1406       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1407       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1408       title: Nie znaleziono użytkownika
1409     popup: 
1410       friend: Znajomy
1411       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1412       your location: Twoje położenie
1413     remove_friend: 
1414       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1415       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1416     reset_password: 
1417       confirm password: Potwierdź hasło
1418       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1419       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1420       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1421       password: Hasło
1422       reset: Resetuj hasło
1423       title: zresetuj hasło
1424     set_home: 
1425       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1426     suspended: 
1427       heading: Konto zawieszone
1428       title: Konto zawieszone
1429     terms: 
1430       agree: Akceptuję
1431       consider_pd_why: co to?
1432       decline: Nie akceptuję
1433       legale_names: 
1434         france: Francja
1435         italy: Włochy
1436         rest_of_world: Reszta świata
1437       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1438     view: 
1439       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1440       add as friend: dodaj do znajomych
1441       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1442       block_history: otrzymane blokady
1443       blocks by me: nałożone blokady
1444       blocks on me: otrzymane blokady
1445       confirm: Potwierdź
1446       create_block: zablokuj tego użytkownika
1447       created from: "Stworzony z:"
1448       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1449       delete_user: usuń to konto
1450       description: Opis
1451       diary: dziennik
1452       edits: edycje
1453       email address: Adres e‐mail
1454       hide_user: ukryj tego użytkownika
1455       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1456       km away: "{{count}}km stąd"
1457       m away: "{{count}}m stąd"
1458       mapper since: "Mapuje od:"
1459       moderator_history: nałożone blokady
1460       my diary: mój dziennik
1461       my edits: moje zmiany
1462       my settings: moje ustawienia
1463       my traces: moje ślady
1464       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1465       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1466       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1467       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1468       oauth settings: ustawienia oauth
1469       remove as friend: usuń ze znajomych
1470       role: 
1471         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1472         grant: 
1473           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1474           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1475         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1476         revoke: 
1477           administrator: Cofnij dostęp administratora
1478           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1479       send message: wyślij wiadomość
1480       settings_link_text: stronie ustawień
1481       status: "Stan:"
1482       traces: ślady
1483       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1484       user location: Lokalizacja użytkownika
1485       your friends: Twoi znajomi
1486   user_block: 
1487     blocks_by: 
1488       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1489       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1490       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1491     create: 
1492       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1493       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1494       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1495     edit: 
1496       back: Zobacz wszystkie blokady
1497       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1498       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1499       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1500       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1501       show: Zobacz tę blokadę
1502       submit: Uaktualnij blokadę
1503       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1504     filter: 
1505       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1506       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1507       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1508     helper: 
1509       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1510       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1511       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1512     index: 
1513       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1514       heading: Lista blokad użytkowników
1515       title: Blokady użytkownika
1516     model: 
1517       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1518       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1519     new: 
1520       back: Zobacz wszystkie blokady
1521       submit: Utwórz blokadę
1522     not_found: 
1523       back: Powrót do spisu
1524       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1525     partial: 
1526       confirm: Na pewno?
1527       creator_name: Twórca
1528       display_name: Zablokowany użytkownik
1529       edit: Edytuj
1530       not_revoked: (nie odwołana)
1531       reason: Powód blokady
1532       revoke: Odwołaj
1533       revoker_name: Odwołana przez
1534       show: Pokaż
1535       status: Status
1536     period: 
1537       one: 1 godzina
1538       other: "{{count}} godzin"
1539     revoke: 
1540       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1541       flash: Blokada została odwołana.
1542       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1543       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1544       revoke: Odwołaj
1545       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1546       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1547     show: 
1548       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1549       confirm: Na pewno?
1550       edit: Edytuj
1551       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1552       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1553       reason: Przyczyna blokady
1554       revoke: Odwołaj
1555       revoker: Cofający uprawnienia
1556       show: Pokaż
1557       status: Status
1558       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1559       time_past: Zakończona {{time}} temu
1560       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1561     update: 
1562       success: Blokada zaktualizowana.
1563   user_role: 
1564     filter: 
1565       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1566       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1567       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1568       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1569     grant: 
1570       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1571       confirm: Potwierdź
1572       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1573       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1574       title: Potwierdź przyznawanie roli
1575     revoke: 
1576       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1577       confirm: Potwierdź
1578       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1579       heading: Potwierdź cofanie roli
1580       title: Potwierdź cofanie roli