]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from https://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Fri, 20 Dec 2013 11:05:55 +0000 (11:05 +0000)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Fri, 20 Dec 2013 11:05:55 +0000 (11:05 +0000)
19 files changed:
config/locales/cs.yml
config/locales/da.yml
config/locales/de.yml
config/locales/dsb.yml
config/locales/et.yml
config/locales/eu.yml
config/locales/hsb.yml
config/locales/hu.yml
config/locales/ja.yml
config/locales/ko.yml
config/locales/lb.yml
config/locales/mr.yml
config/locales/nl.yml
config/locales/pl.yml
config/locales/ru.yml
config/locales/sv.yml
config/locales/uk.yml
config/locales/vi.yml
config/locales/zh-CN.yml

index c216252c6c86c63e756cad90a61c3ccc0524e9df..06e5c43aa85cf21aceb7e3056a97cdd170dfdc85 100644 (file)
@@ -134,6 +134,7 @@ cs:
     download_xml: Stáhnout XML
     edited_by_html: Editoval <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> %{user}
     in_changeset: Sada změn
+    location: "Pozice:"
     no_comment: (bez komentáře)
     node: 
       history_title: "Historie uzlu: %{name}"
@@ -345,6 +346,7 @@ cs:
       paste_html: Ke vložení na stránku použijte toto HTML
       scale: Měřítko
       too_large: 
+        advice: "Pokud se tento export nezdaří, zvažte použití jednoho z následujících zdrojů:"
         body: "Tato oblast je pro export do XML formátu OpenStreetMap příliš velká. Přejděte na větší měřítko, zvolte menší oblast nebo použijte jeden z následujících zdrojů pro stahování velkého množství dat:"
         geofabrik: 
           description: Pravidelně aktualizované extrakty kontinentů zemí a vybraných měst
@@ -355,6 +357,9 @@ cs:
         other: 
           description: Další zdroje uvedené ve wiki OpenStreetMap
           title: Další zdroje
+        overpass: 
+          description: Stažení této oblasti z databázového zrcadla OpenStreetMap
+          title: Overpass API
         planet: 
           description: Pravidelně aktualizované kopie kompletní databáze OpenStreetMap
           title: Planeta OSM
@@ -999,6 +1004,7 @@ cs:
     make_a_donation: 
       text: Pošlete příspěvek
       title: Podpořte OpenStreetMap finančním příspěvkem
+    more: Další
     osm_offline: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě mimo provoz.
     osm_read_only: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě pouze pro čtení.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -1812,6 +1818,7 @@ cs:
       my comments: Moje komentáře
       my diary: Můj deníček
       my edits: Moje editace
+      my messages: Moje zprávy
       my notes: Moje poznámky k mapě
       my profile: Můj profil
       my settings: Moje nastavení
index 82d0bb31cad728fe9924b7c24ca877fb36125a5f..8c35e9935fc923741875aa8324850bccda7a7bfb 100644 (file)
@@ -135,6 +135,7 @@ da:
     download_xml: Hent XML
     edited_by_html: Redigeret for <abbr title='%{title}'>%{time} siden</abbr> af %{user}
     in_changeset: Ændringssæt
+    location: "Sted:"
     no_comment: (ingen kommentar)
     node: 
       history_title: "Punkthistorik: %{name}"
@@ -345,6 +346,7 @@ da:
       paste_html: Indsæt HTML som skal indlejres i siden
       scale: Skala
       too_large: 
+        advice: "Hvis ovenstående eksport mislykkes, kan du overveje at bruge en af de kilder, der er anført nedenfor:"
         body: "Dette område er for stort til at blive eksporteret som OpenStreetMap XML-data. Zoom ind eller vælg et mindre område, eller brug en af de følgende kilder til bulk data-downloads:"
         geofabrik: 
           description: Regelmæssigt opdateret uddrag af kontinenter, lande og udvalgte byer
@@ -355,6 +357,9 @@ da:
         other: 
           description: Yderligere kilder der er anført på OpenStreetMap wiki
           title: Andre kilder
+        overpass: 
+          description: Download denne afgrænsede ramme fra et spejl af OpenStreetMap databasen
+          title: OverføringsAPI
         planet: 
           description: Regelmæssigt opdaterede kopier af den komplette OpenStreetMap database
           title: Planet OSM
@@ -998,6 +1003,7 @@ da:
     make_a_donation: 
       text: Donér
       title: Støt OpenStreetMap med en donation
+    more: Mere
     osm_offline: OpenStreetMap-databasen er for øjeblikket offline på grund af nødvendig databasevedligeholdelse.
     osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for øjeblikket ikke redigerbar på grund af database vedligeholdelse.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -1798,6 +1804,7 @@ da:
       my comments: Mine kommentarer
       my diary: Min blog
       my edits: Mine redigeringer
+      my messages: Mine meddelelser
       my notes: Mine bemærkninger
       my profile: Min profil
       my settings: Mine indstillinger
index 1fb9071b9e74aeecf7927e05a1637849ea532210..d492041d1922ae0dc225d27ed9ee4c16b159f9ce 100644 (file)
@@ -29,6 +29,7 @@
 # Author: Raymond
 # Author: Reneman
 # Author: SimonPoole
+# Author: Snocker15
 # Author: Str4nd
 # Author: The Evil IP address
 # Author: Umherirrender
@@ -80,7 +81,7 @@ de:
         languages: Sprachen
         pass_crypt: Passwort
     models: 
-      acl: Zugangskontroll-Liste
+      acl: Zugangskontrollliste
       changeset: Änderungssatz
       changeset_tag: Änderungssatz-Tag
       country: Staat
index 88a8ed20a3a844aa9aeadd8b090f51dd617fae07..88994ea80c00d1f0e58d0c448019a5398bdcd53c 100644 (file)
@@ -5,12 +5,17 @@
 # Author: Shirayuki
 dsb: 
   about_page: 
+    community_driven_html: "Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.\nNaše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.\nAby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
+    lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju a woplěwaju daty wó drugach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej na cełem swěśe.
+    local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny a aktualny był.
     local_knowledge_title: Lokalna wěda
     next: Pśiducy
+    open_data_html: "OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju licencu rozdźěliś. Glej <a href='%{copyright_path}'>bok awtorskego pšawa a licence</a> za drobnosći."
     open_data_title: Zjawne daty
     partners_title: Partnarje
+    used_by: "%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy k dispoziciji"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -140,6 +145,8 @@ dsb:
       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
       open_title: "Njedocynjona pokazka #%{note_name}"
+      reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
       title: "Suk: %{id}"
     part_of: Źěl wót
     redacted: 
@@ -160,6 +167,7 @@ dsb:
         relation: Relacija
         way: Puś
     start_rjs: 
+      feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te daty napšawdu zwobrazniś?
       load_data: Daty zacytaś
       loading: Zacytujo se...
     tag_details: 
@@ -328,15 +336,22 @@ dsb:
       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
       scale: Měritko
       too_large: 
+        advice: "Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu ze slědujucych lisćinow:"
         body: "Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap. Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:"
         geofabrik: 
+          description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a wubranych městow
           title: Geofabrik Downloads
         metro: 
+          description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
           title: Metro Extracts
         other: 
           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
           title: Druge žrědła
+        overpass: 
+          description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap ześěgnuś
+          title: Overpass API
         planet: 
+          description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki OpenStreetMap
           title: Planet OSM
       zoom: Skalěrowanje
     title: Eksportěrowaś
@@ -873,24 +888,30 @@ dsb:
           weir: Gaśeńska murja
   help_page: 
     help: 
+      description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow OpenStreetMap.
       title: help.openstreetmap.org
       url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
     title: Pomoc
     welcome: 
       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady OpenStreetMap.
       title: Witaj k OSM
       url: /welcome
     wiki: 
+      description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
       title: wiki.openstreetmap.org
       url: http://wiki.openstreetmap.org/
   javascripts: 
     close: Zacyniś
+    edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom how.
     key: 
       title: Legenda
       tooltip: Legenda
+      tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
     map: 
       base: 
         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
+        hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Standard
         transport_map: Wobchadowa kórta
@@ -898,7 +919,9 @@ dsb:
       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
       layers: 
         data: Kórtowe daty
+        header: Kórtowe rowniny
         notes: Pokazki kórty
+        overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
         title: Rowniny
       locate: 
         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
@@ -909,7 +932,9 @@ dsb:
     notes: 
       new: 
         add: Pokazku pśidaś
+        intro: Aby se kórta pólěpšyła, se informacije, kótarež zapódawaš, drugim kartěrowarjam pokazuju, pódaj je pótakem pšosym tak wugroniwje a dokradnje ako móžno, gaž pśesuwaš marku ku korektnej poziciji a zapódawaš swóju pokazku dołojce.
       show: 
+        anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow, kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
         comment: Komentar
         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
         hide: Schowaś
@@ -917,20 +942,29 @@ dsb:
         resolve: Wótbyty
     share: 
       cancel: Pśetergnuś
+      center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
+      custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
       download: Ześěgnuś
       embed: HTML
       format: "Format:"
       image: Wobraz
+      image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
+      include_marker: Kórtowu marku stajiś
       link: Wótkaz abo HTML
       long_link: Wótkaz
+      paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
       scale: "Měritko:"
       short_link: Krotki wótkaz
       short_url: Krotki URL
       title: Źěliś
+      view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
+      map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
   layouts: 
     about: Wó
     community: Zgromaźeństwo
@@ -952,6 +986,7 @@ dsb:
     home: K domacnemu městnoju
     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se lichoe pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
     learn_more: Dalšne informacije
     log_in: Pśizjawiś
     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
@@ -1095,6 +1130,8 @@ dsb:
       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
+      reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
+      reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
     entry: 
       comment: Komentar
       full: Dopołna pokazka
@@ -1106,11 +1143,15 @@ dsb:
       heading: Pokazki wužywarja %{user}
       id: ID
       last_changed: Slědny raz změnjony
+      subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
+      title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
     rss: 
       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
       commented: nowy komentar (blisko %{place})
+      description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
+      reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
       title: Pokazki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
@@ -1127,6 +1168,7 @@ dsb:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił změnu.
       greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url} do %{new_address} změniś.
     friend_notification: 
       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
       had_added_you: "%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał."
@@ -1155,13 +1197,30 @@ dsb:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło slědk stajił.
       greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
     message_notification: 
+      footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
       header: "%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject}:"
       hi: Witaj %{to_user},
     note_comment_notification: 
       anonymous: Anonymny wužywaŕ
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž se zajmujoš"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił"
+        your_note: "%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place} docynił."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił, kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž se zajmujoš"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował"
+        your_note: "%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place} zawóstajił."
       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
       greeting: Witaj,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za kótaruž se zajmujoš"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował"
+        your_note: "%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place} reaktiwěrował."
     signup_confirm: 
       confirm: "Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo konto wobkšuśił:"
       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
@@ -1176,13 +1235,16 @@ dsb:
       allow_write_api: kórtu změniś.
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
+      allow_write_notes: pokazki změniś.
       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
     oauthorize_failure: 
+      denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
       title: Awtorizěrowańske napšašowanje jo se njeraźiło
     oauthorize_success: 
+      allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
     revoke: 
@@ -1201,6 +1263,7 @@ dsb:
       allow_write_api: kórtu změniś.
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
+      allow_write_notes: pokazki změniś.
       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
       callback_url: URL slědkwołanja
       name: Mě
@@ -1231,6 +1294,7 @@ dsb:
       allow_write_api: kórtu změniś.
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
+      allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
       authorize_url: "URL awtorizěrowaś:"
       confirm: Sy se wěsty?
@@ -1549,7 +1613,9 @@ dsb:
       button: Wobkšuśiś
       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
+      introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce a móžoš kartěrowanje zachopiś.
       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował swójo konto.
+      reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni how</a>.
       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
     confirm_email: 
       button: Wobkšuśiś
@@ -1637,6 +1703,7 @@ dsb:
     new: 
       about: 
         header: Lichy a wobźěłujobny
+        html: "<p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>\n<p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili."
       confirm email address: "E-mailowu adresu wobkšuśiś:"
       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno wobźěłowaś.
@@ -1876,15 +1943,23 @@ dsb:
       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
   welcome_page: 
     add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
+      paragraph_2_html: "Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś."
       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
     basic_terms: 
       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
+      tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor abo twarjenje.
+    introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta. Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
     questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
       title: Maš hyšći pšašanja?
     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
     title: Witaj!
     whats_on_the_map: 
+      off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu dowólnosć.
+      on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
       title: Což na kórtu słuša
index 4da954ce20b58e933029cadf3c0a78de43a3ac0e..78b602d67af872875b3cec8e49706259527235da 100644 (file)
@@ -87,6 +87,14 @@ et:
       way: Joon
       way_node: Joone sõlm
       way_tag: Joone silt
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Sul on ilmselt küpsised keelatud - palun luba brauseris küpsised enne jätkamist.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Selle tegevuse sooritamiseks pead sa olema moderaator.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Sinu juurdepääs API-le on blokeeritud. Palun logi sisse veebiliidese kaudu, et saada rohkem infot.
+      need_to_see_terms: Sinu juurdepääs API-le on ajutiselt peatatud. Palun logi sisse veebiliidese kaudu, et näha Kaastöötingimusi. Sa ei pea nendega nõustuma, kuid sa pead neid vaatama.
   browse: 
     anonymous: anonüümne
     changeset: 
@@ -303,7 +311,8 @@ et:
       description: Potlatch 2 (veebilehitsejapõhine redaktor)
       name: Potlatch 2
     remote: 
-      description: Remote Control (JOSM või Merkaartor)
+      description: Kaugjuhtimine (JOSM või Merkaartor)
+      name: Kaugjuhtimine
   export: 
     start: 
       add_marker: Lisa kaardile kohamärk
@@ -762,6 +771,7 @@ et:
         overlays: Luba kattekihte, et kaarti analüüsida
         title: Kihid
       locate: 
+        popup: Sa asud sellest punktist {distance} {unit} kaugusel
         title: Näita minu asukohta
       zoom: 
         in: Suurenda
@@ -792,7 +802,9 @@ et:
       paste_html: Kopeeri HTML-kood oma veebilehele
       scale: "Mõõtkava:"
       short_link: Lühilink
+      short_url: Lühilink
       title: Jaga
+      view_larger_map: Vaata suuremat kaarti
     site: 
       createnote_disabled_tooltip: Suurenda, et lisada kaardile märkus
       createnote_tooltip: Märkuse lisamine kaardile
@@ -854,12 +866,24 @@ et:
       attribution_example: 
         alt: Näide, kuidas tunnustada OpenStreetMapi veebilehel
         title: Tunnustamise näide
+      contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Sisaldab andmeid\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Viini linnast</a> \n(<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a> tingimustel),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Vorarlbergi liidumaast</a> ja\nTirooli liidumaast (<a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC BY AT tingimustel koos õiendustega</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Sisaldab\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\nResources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\nResources Canada) ja StatCan (Geography Division,\nStatistics Canada) kaardiandmeid."
+      contributors_footer_1_html: "Täpsemat teavet nendest ja teistest allikatest, mida on kasutatud\nOpenStreetMapi täiustamiseks võib näha <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Kaastööliste lehel</a> OpenStreetMapi vikis."
+      contributors_footer_2_html: "Andmete kaasamisest OpenStreetMapi ei järeldu, et\nalgne andmete pakkuja toetab OpenStreetMapi, pakub mingit garantiid või\nvõtab endale mingeid kohustusi."
+      contributors_fr_html: "<strong>Prantsusmaa</strong>: Sisaldab kaardiandmeid, mis on pärit\nDirection Générale des Impôts."
+      contributors_gb_html: "<strong>Suurbritannia</strong>: Sisaldab Ordnance\nSurvey andmeid &copy; Crown copyright and database right\n2010-12."
       contributors_intro_html: "Meie kaastöölisteks on tuhanded üksikisikud. Oleme samuti kaasanud vabalt litsentseeritud andmeid rahvuslikest kartograafia asutustest\nja muudest allikatest, sealhulgas:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Holland</strong>: Sisaldab &copy; AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Uus-Meremaa</strong>: Sisaldab kaardiandmeid\nLand Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
       contributors_title_html: Peamised kaastöölised
+      contributors_za_html: "<strong>LAV</strong>: Sisaldab andmeid allikast\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, Õigused kuuluvad riigile."
       credit_1_html: "Me nõuame, et sa mainiksid teksti &ldquo;&copy; OpenStreetMapi\nkaastöölised&rdquo;."
       credit_2_html: "Sa pead samuti selgeks tegema, et need andmed on saadaval Open\nDatabase License litsentsi tingimustel, ja kui kasutatakse meie kaardi paane, siis see kartograafia\non litsenseeritud CC BY-SA tingimustel. Sa võid seda teha, lisades lingi\n<a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">sellele autoriõiguse lehele</a>.\nTeine võimalus ja samas ka nõue, kui levitad OSM-i\nandmete kujul on, et nimetad ja annad otse lingi litsentsi(de)le. Meedias,\nkus lingid ei ole võimalikud (nt trükitud tööd) me soovitame, et\nsuunaksid oma lugejad lehele openstreetmap.org (näiteks laiendades\n'OpenStreetMap' täielikuks aadressiks), opendatacommons.org ja\nkui vaja siis ka lehele creativecommons.org."
       credit_3_html: "Sirvitaval elektroonilisel kaardil peaks tunnustus näha olema kaardi nurgas.\nNäiteks:"
       credit_title_html: Kuidas tunnustada OpenStreetMapi
+      infringement_1_html: "OSM kaastöölised peavad meeles pidama, et nad ei tohi kunagi lisada andmeid\nautoriõigustega kaitstud allikatest (nt Google Maps või trükitud kaardid) kui\nneil puudub selgesõnaline luba autoriõiguste omanikelt."
+      infringement_2_html: "Kui sa arvad, et OpenStreetMap andmebaasi või sellele saidile on lisatud sobimatult\nautoriõigustega kaitstud materjali, siis palun pöördu\nmeie <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">eemaldamise\nprotseduuri</a> poole või otse meie\n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">onlain lehele</a>."
+      infringement_title_html: Autoriõiguste rikkumine
       intro_1_html: "OpenStreetMap on <i>avatud andmed</i>, mis on litsentseeritud <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) tingimustel."
       intro_2_html: "Sa võid vabalt kopeerida, levitada, edastada ja kohandada meie andmeid\nseni kuni sa tunnustad OpenStreetMapi ja selle\nkaastööliseid. Kui sa muudad või tugined meie andmetele siis\nsiis võid sa tulemust levitada ainult sama litsentsi tingimustel.\nTäielik <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">litsentsi juriidiline\ntekst</a> selgitab sinu õiguseid ja kohustusi."
       intro_3_html: "Meie kaardipaanide kartograafia ja meie dokumentatsioon on\nlitsentseeritud <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> litsentsiga (CC BY-SA)."
@@ -951,6 +975,7 @@ et:
       reopened_at_html: Taasaktiveeritud %{when} tagasi
     entry: 
       comment: Kommentaar
+      full: Täielik tekst
     mine: 
       ago_html: "%{when} tagasi"
       created_at: Loodud
@@ -962,6 +987,12 @@ et:
       subheading: Kasutaja %{user} loodud või kommenteeritud märkused
       title: Kasutaja %{user} loodud või kommenteeritud märkused
     rss: 
+      closed: suletud märkus (lähedal kohale %{place})
+      commented: uus kommentaar (lähedal kohale %{place})
+      description_area: Loetelu märkustest mida teatati, kommenteeriti või suleti sinu piirkonnas [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Märkuse %{id} RSS uudisvoog
+      opened: uus märkus (lähedal kohale %{place})
+      reopened: taasaktiveeritud märkus (lähedal kohale %{place})
       title: OpenStreetMap märkused
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
@@ -1039,7 +1070,16 @@ et:
       welcome: Peale seda, kui oled kinnitanud enda konto pakume sulle lisainfot, et saaksid kasutamist hõlpsalt alustada.
   oauth: 
     oauthorize: 
+      allow_read_gpx: lugeda sinu privaatseid GPS jälgi.
+      allow_read_prefs: lugeda sinu kasutajaeelistusi.
+      allow_to: "Klientrakendusel lubatakse:"
       allow_write_api: muuda kaarti.
+      allow_write_diary: luua päeviku sissekandeid, kommentaare ja saada sõbraks.
+      allow_write_gpx: laadida üles GPS jälgi.
+      allow_write_notes: muuta märkuseid.
+      allow_write_prefs: muuta sinu kasutajaeelistusi.
+      request_access: See rakendus %{app_name} taotleb juurdepääsu sinu kasutajakontole, %{user}. Palun kontrolli, kas sa soovid, et rakendus omaks järgmisi võimalusi. Sa võid valida neist nii palju või vähe kui soovid.
+      title: Lubada juurdepääs sinu kontole
     oauthorize_failure: 
       denied: Oled keelanud rakendusele %{app_name} juurdepääsu oma kontole.
       invalid: Autoriseerimisluba ei ole kehtiv.
@@ -1051,6 +1091,10 @@ et:
     revoke: 
       flash: Oled tühistanud %{application} tõendi
   oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Teave registreeriti edukalt.
+    destroy: 
+      flash: Klientrakenduse registratsioon hävitati
     edit: 
       submit: Redigeeri
       title: Redigeeri oma rakendust
@@ -1062,9 +1106,11 @@ et:
       allow_write_gpx: laadida üles GPS-radasid.
       allow_write_notes: muuta märkuseid.
       allow_write_prefs: muuta oma kasutajaeelistusi.
+      callback_url: Tagasihelistamise URL
       name: Nimi
       requests: "Kasutajalt nõutakse järgmisi õiguseid:"
       required: Nõutav
+      support_url: Toe URL
       url: Põhirakenduse URL
     index: 
       application: Rakenduse nimi
@@ -1084,31 +1130,72 @@ et:
       sorry: Kahjuks tüüpi %{type} ei leitud.
     show: 
       access_url: "Pääsutõendi URL:"
+      allow_read_gpx: lugeda nende privaatseid GPS-radasid.
+      allow_read_prefs: lugeda nende kasutajaeelistusi.
+      allow_write_api: muuta kaarti.
+      allow_write_diary: luua päeviku sissekandeid, kommenteerida ja saada sõbraks.
+      allow_write_gpx: laadida üles GPS-radasid.
+      allow_write_notes: muuta märkuseid.
+      allow_write_prefs: muuta nende kasutajaeelistusi.
       authorize_url: "Autoriseeriv URL:"
       confirm: Kas oled kindel?
       delete: Kustuta klient
       edit: Muuda üksikasju
       key: "Tarbija võti:"
+      requests: "Järgnevate õiguste taotlemine kasutajalt:"
       secret: "Tarbija saladus:"
       support_notice: Me toetame HMAC-SHA1 (soovitatav) ja RSA-SHA1 allkirju.
       title: OAuth üksikasjad %{app_name}
       url: Taotlustõendi URL
+    update: 
+      flash: Kliendi informatsioon uuendati edukalt
   redaction: 
+    create: 
+      flash: Redaktsioon on loodud.
+    destroy: 
+      error: Viga selle redaktsiooni hävitamisel.
+      flash: Redaktsioon hävitatud.
+      not_empty: Redaktsioon ei ole tühi. Palun eemaldage enne selle hävitamist kõik versioonid, mis kuuluvad selle redaktsiooni alla.
     edit: 
       description: Kirjeldus
+      heading: Redigeeri redaktsiooni
+      submit: Salvesta redaktsioon
+      title: Redigeeri redaktsiooni
+    index: 
+      empty: Redaktsioone pole näidata.
+      heading: Redaktsioonide loend
+      title: Redaktsioonide loend
     new: 
       description: Kirjeldus
+      heading: Sisesta teave uue redaktsiooni kohta
+      submit: Loo redaktsioon
+      title: Uue redaktsiooni loomine
     show: 
       confirm: Kas oled kindel?
       description: "Kirjeldus:"
+      destroy: Kustuta see redaktsioon
+      edit: Muuda seda redaktsiooni
+      heading: Näidatakse redaktsiooni "%{title}"
+      title: Nähtaval redaktsioon
+      user: "Looja:"
+    update: 
+      flash: Salvestati muudatused.
   site: 
     edit: 
+      anon_edits_link_text: Uuri välja, miks see on nii.
+      flash_player_required: Sa vajad Flash playerit Potlatchi kasutamiseks. Sa saad <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash Playeri laadida alla lehelt Adobe.com</a>. OpenStreetMapi redigeerimiseks on olemas ka <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">mitmeid teisi võimalusi</a>.
       id_not_configured: iD ei ole seadistatud
       no_iframe_support: Antud veebilehitseja ei toeta  HTML iframes funktsiooni mis on vajalik antud režiimi toimimiseks.
+      not_public: Sa ei ole seadnud oma muudatused avalikuks.
+      not_public_description: Sa ei saa enam anonüümselt kaarti muuta. Sa saad muuta oma muudatused avalikuks lehel %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 pole konfigureeritud - lisateavet vaata palun http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Sul on salvestamata muudatusi. (Et salvestada programmis Potlatch 2, peaksid klikkima Salvesta nuppu.)
+      potlatch_unsaved_changes: Sul on salvestamata muudatusi. (Et salvestada Potlatchis peaksid sa tühistama valitud joone või punkti kui sa redigeerid live-režiimis, või kliki Salvesta nuppu, kui see on nähtaval.)
       user_page_link: kasutajaleht
     index: 
       createnote: Lisa märkus
       js_1: Sa kas kasutad veebilehitsejat, mis ei toeta JavaScript'i või sa oled JavaScript'i ära keelanud.
+      js_2: OpenStreetMap kasutab JavaScripti kaartide laadimiseks.
       license: 
         copyright: Autoriõigused OpenStreetMap ja kaasautorid avatud litsentsi alusel
       permalink: Püsilink
@@ -1230,6 +1317,7 @@ et:
     list: 
       description: Sirvi viimati üles laaditud GPS-radasid
       public_traces: Avalikud GPS rajad
+      public_traces_from: Kasutaja %{user} avalikud GPS rajad
       tagged_with: ", millel on silt %{tags}"
       your_traces: Sinu GPS rajad
     trace: 
@@ -1239,12 +1327,13 @@ et:
       edit: redigeeri
       edit_map: Redigeeri kaarti
       identifiable: TUVASTATAV
+      in: kohas
       map: asukoht kaardil
       more: rohkem
       pending: OOTEL
       private: PRIVAATNE
       public: AVALIK
-      trace_details: Vaata Jälje Detaile
+      trace_details: Vaata jälje teavet
       trackable: JÄLGITAV
       view_map: Vaata kaarti
     trace_form: 
@@ -1301,6 +1390,7 @@ et:
       delete image: Eemalda praegune pilt
       email never displayed publicly: (ei näidata mitte kunagi avalikult)
       flash update success: Kasutaja informatsioon uuendatud edukalt.
+      flash update success confirm needed: Kasutajateabe värskendamine õnnestus. Kontrolli oma elektronposti, et kinnitada oma uus e-posti aadress.
       gravatar: 
         gravatar: Kasuta Gravatari
         link text: mis see on?
@@ -1310,6 +1400,7 @@ et:
       keep image: Säilitada praegune pilt
       latitude: "Laiuskraadid:"
       longitude: "Pikkuskraadid:"
+      make edits public button: Tee kõik minu muudatused avalikuks
       my settings: Minu seaded
       new email address: "Uus e-posti aadress:"
       new image: Lisa pilt
@@ -1330,6 +1421,7 @@ et:
         heading: "Avalikud seaded:"
       public editing note: 
         heading: Avalik toimetamine
+        text: Praegu on su muudatused anonüümsed ja inimesed ei saa saata sulle sõnumeid ega näha sinu asukohta. Et näha, mida sa muutsid ja võimaldada inimestel sinuga ühendust võtta selle veebilehe kaudu klõpsa alljärgneval nupul. <b>Peale üleminekut API versioonile 0.6 võivad kaardi andmeid muuta ainult avalikud kasutajad</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">uurige välja, miks</a>).<ul><li>Sinu elektronposti aadressi ei avalikustata avalikuks muutumisel.</li><li>Seda toimingut ei saa tühistada ja kõik uued kasutajad on nüüdsest vaikimisi avalikud.</li></ul>
       replace image: Asenda praegune pilt
       return to profile: Tagasi profiili juurde
       save changes button: Salvesta muudatused
@@ -1339,14 +1431,20 @@ et:
       already active: See konto on juba kinnitatud.
       button: Kinnita
       heading: Kontrolli oma e-posti.
+      introduction_1: Me saatsime sulle kinnitusmeili.
+      introduction_2: Kinnita oma konto, klikkides meilis lingile ja sa saad alustada kaardistamist.
       press confirm button: Vajuta allolevale kinnitamise nupule, et oma kasutajakonto aktiveerida.
+      reconfirm_html: Kui soovid, et saadaksime sulle uuesti kinnitusmeili, siis <a href="%{reconfirm}">kliki siia</a>.
+      unknown token: See kinnituskood on aegunud või seda pole olemas.
     confirm_email: 
       button: Kinnita
+      failure: E-posti aadress on juba antud pääsuloaga kinnitatud.
       heading: Kinnita e-posti aadressi muutmine
       press confirm button: Kliki nupul kinnita oma uue e-posti aadressi kinnitamiseks.
       success: Sinu eposti aadress on kinnitatud, tänan registreerimast!
     confirm_resend: 
       failure: Kasutajat %{name} ei leitud.
+      success: Me saatsime sulle uue kinnitusmeili aadressile %{email} ja niipea kui oled oma konto kinnitanud saad alustada kaardistamist.<br /><br /> Kui sa kasutad rämpskirjade vastast süsteemi, mis saadab kinnitustaotluse, siis veendu, et oled kandnud aadressi webmaster@openstreetmap.org valgesse nimekirja, sest me ei ole võimelised vastama ühelegi kinnitustaotlusele.
     filter: 
       not_an_administrator: Selle tegevuse sooritamiseks pead sa olema administraator.
     go_public: 
@@ -1376,9 +1474,26 @@ et:
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid invalid: Vabandust, sinu OpenID näib olevat vigane
       openid missing provider: Vabandust, kahjuks ei õnnestu luua ühendust sinu OpenID pakkujaga
+      openid_logo_alt: Sisene OpenID tunnusega
       openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Sisene AOL OpenID tunnusega
+          title: Sisene AOL tunnusega
+        google: 
+          alt: Sisene Google'i OpenID tunnusega
+          title: Sisene Google'i tunnusega
+        myopenid: 
+          alt: Sisene MyOpenID OpenID tunnusega
+          title: Sisene MyOpenID tunnusega
         openid: 
-          title: Logi sisse OpenID abil
+          alt: Sisene OpenID URL abil
+          title: Sisene OpenID tunnusega
+        wordpress: 
+          alt: Sisene Wordpress OpenID tunnusega
+          title: Sisene Wordpress tunnusega
+        yahoo: 
+          alt: Sisene Yahoo OpenID tunnusega
+          title: Sisene Yahoo tunnusega
       password: "Parool:"
       register now: "Registreeru:"
       remember: "Jäta mind meelde:"
@@ -1442,6 +1557,7 @@ et:
     reset_password: 
       confirm password: "Kinnita parool:"
       flash changed: Sinu parool on muudetud.
+      flash token bad: Ei leitud sellist kinnituskoodi. Kontrolli URL-i.
       heading: Lähtesta parool kasutajale %{user}
       password: "Parool:"
       reset: Lähtesta parool
@@ -1455,25 +1571,35 @@ et:
       webmaster: Veebiülem
     terms: 
       agree: Nõustun
+      consider_pd: Eelnevale nõusolekule lisaks leian, et minu kaastöö kuulub avalikku omandisse (Public Domain)
       consider_pd_why: mis see on?
       decline: Ei nõustu
+      guidance: "Informatsioon, mis aitab mõista neid tingimusi: a <a href=\"%{summary}\">inimloetav kokkuvõte</a> mõned <a href=\"%{translations}\">mitteametlikud tõlked</a>"
       heading: "Kaastöötingimused:"
       legale_names: 
         france: Prantsusmaa
         italy: Itaalia
         rest_of_world: Muu maailm
       legale_select: "Palun valige oma elukohariik:"
+      read and accept: Palun loe lepingut ja vajuta nuppu "Nõustun" kinnitamaks, et nõustud selle lepingu tingimustega oma olemasoleva ja edaspidise kaastöö jaoks.
       title: "Kaastöötingimused:"
       you need to accept or decline: Enne jätkamist palun tutvu uute Kaastöötingimustega ja seejärel kas nõustu või ära nõustu nendega.
     view: 
       activate_user: aktiveeri see kasutaja
       add as friend: lisa sõbraks
       ago: (%{time_in_words_ago} tagasi)
+      block_history: saadud blokeeringud
+      blocks by me: Minu antud blokeeringud
+      blocks on me: Saadud blokeeringud
       comments: kommentaarid
       confirm: Kinnita
+      confirm_user: kinnita see kasutaja
       create_block: blokeeri see kasutaja
       ct accepted: Vastu võetud %{ago}  tagasi
+      ct declined: Tagasi lükatud
       ct status: "Kaastöötingimused:"
+      ct undecided: Otsustamata
+      deactivate_user: desaktiveeri see kasutaja
       delete_user: kustuta see kasutaja
       description: Kirjeldus
       diary: Päevik
@@ -1487,6 +1613,7 @@ et:
       latest edit: "Viimane muudatus %{ago}:"
       m away: "%{count} meetri kaugusel"
       mapper since: "Kaardistaja alates:"
+      moderator_history: antud blokeeringud
       my comments: Minu kommentaarid
       my diary: Minu päevik
       my edits: Minu muutmised
@@ -1506,7 +1633,13 @@ et:
       remove as friend: eemalda sõprade hulgast
       role: 
         administrator: See kasutaja on administraator
+        grant: 
+          administrator: Omista administraatori õigused
+          moderator: Omista moderaatori õigused
         moderator: See kasutaja on moderaator
+        revoke: 
+          administrator: Eemalda administraatori õigused
+          moderator: Eemalda moderaatori õigused
       send message: Saada sõnum
       settings_link_text: seaded
       spam score: "Rämpsposti tulemus:"
@@ -1516,32 +1649,96 @@ et:
       user location: Kasutaja asukoht
       your friends: Sinu sõbrad
   user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: Kasutaja %{name} ei ole veel andnud ühtegi blokeeringut.
+      heading: Kasutaja %{name} antud blokeeringud
+      title: Kasutaja %{name} antud blokeeringud
+    blocks_on: 
+      empty: Kasutajat %{name} ei ole veel kordagi blokeeritud.
+      heading: Kasutaja %{name} blokeeringud
+      title: Kasutaja %{name} blokeeringud
+    create: 
+      flash: Blokeeriti kasutaja %{name}.
+      try_contacting: Palun ürita võtta ühendust kasutajaga enne blokeerimist, andes talle võimalust mõistliku aja jooksul vastata.
+      try_waiting: Palun ürita enne kasutaja blokeerimist anda talle võimalus mõistliku aja jooksul reageerida.
     edit: 
       back: Vaata kõiki blokeeringuid
+      heading: Kasutaja %{name} blokeeringu muutmine
+      needs_view: Kas kasutaja peab sisse logima enne kui see blokeering eemaldatakse?
+      period: Kui kaua sellest hetkest alates on kasutaja API-st blokeeritud.
+      reason: Põhjus, miks %{name} blokeeritakse. Palun ole nii rahulik ja mõistlik kui võimalik, andes olukorrast nii palju üksikasju kui võimalik. Pea meeles, et mitte kõik kasutajad ei pruugi mõista kogukonna žargooni ja seepärast palun ürita kasutada tavainimesele arusaadavat sõnastust.
+      show: Vaata seda blokeeringut
+      submit: Uuenda blokeeringut
+      title: Kasutaja %{name} blokeeringu muutmine
+    filter: 
+      block_expired: Blokeering on juba aegunud ja seda ei saa muuta.
+      block_period: Blokeeringu ajavahemik peab olema üks valitav rippmenüü loendi väärtus.
     helper: 
       time_future: Lõppeb %{time}.
       time_past: Lõppes %{time} tagasi.
       until_login: Aktiivne kuni kasutaja logib sisse.
+    index: 
+      empty: Ühtegi blokeeringut pole veel antud.
+      heading: Kasutaja blokeeringute loetelu
+      title: Kasutaja blokeeringud
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Blokeeringu eemaldamiseks pead olema moderaator.
+      non_moderator_update: Blokeeringu loomiseks või uuendamiseks pead olema moderaator.
     new: 
       back: Vaata kõiki blokeeringuid
+      heading: Blokeeringu loomine kasutajale %{name}
+      needs_view: Kasutaja peab sisse logima enne kui see blokeering eemaldatakse.
+      period: Kui kaua sellest hetkest alates on kasutaja API-st blokeeritud.
+      reason: Põhjus, miks %{name} blokeeritakse. Palun ole nii rahulik ja mõistlik kui võimalik, andes olukorrast nii palju üksikasju kui võimalik, pidades meeles, et see teade on avalikkusele nähtav. Pea meeles, et mitte kõik kasutajad ei pruugi mõista kogukonna žargooni ja seepärast palun ürita kasutada tavainimesele arusaadavat sõnastust.
+      submit: Loo blokeering
+      title: Blokeeringu loomine kasutajale %{name}
+      tried_contacting: Olen võtnud ühendust kasutajaga ja palunud teda lõpetada.
+      tried_waiting: Olen andnud kasutajale mõistlikul hulgal aega, et vastata nendele teadetele.
+    not_found: 
+      back: Tagasi loendisse
+      sorry: Vabandust, blokeeritud kasutajat ID-ga %{id} ei leitud.
     partial: 
       confirm: Oled Sa kindel?
+      creator_name: Looja
+      display_name: Blokeeritud kasutaja
       edit: Redigeeri
       next: Järgmine »
+      not_revoked: (pole tühistatud)
       previous: « Eelmine
       reason: Blokeerimise põhjus
+      revoke: Tühista!
+      revoker_name: Tühistanud
       show: Näita
       showing_page: Leht %{page}
+      status: Olek
+    period: 
+      one: 1 tund
+      other: "%{count} tundi"
+    revoke: 
+      confirm: Kas oled kindel, et soovid seda blokeeringut tühistada?
+      flash: See blokeering on tühistatud.
+      heading: Blokeeringu %{block_on} eemaldamine, mille oli andnud %{block_by}
+      past: See blokeering lõppes %{time} tagasi ja seda ei saa enam tagasi võtta.
+      revoke: Tühista!
+      time_future: See blokeering lõpeb %{time} pärast.
+      title: Blokeeringu %{block_on} eemaldamine
     show: 
       back: Vaata kõiki blokeeringuid
       confirm: Oled Sa kindel?
       edit: Redigeeri
+      heading: "%{block_on} blokeeritud kasutaja %{block_by} poolt"
+      needs_view: Kasutaja peab sisse logima enne kui see blokeering eemaldatakse.
       reason: "Blokeerimise põhjus:"
+      revoke: Tühista!
       revoker: Tühistaja
       show: Näita
       status: Olek
       time_future: Lõpeb %{time}
       time_past: Lõppes %{time} tagasi
+      title: "%{block_on} blokeeritud kasutaja %{block_by} poolt"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Seda saab muuta ainult moderaator, kes selle blokeeringu andis.
+      success: Blokeering uuendatud.
   user_role: 
     filter: 
       already_has_role: Kasutajal on juba roll %{role}.
@@ -1551,22 +1748,24 @@ et:
     grant: 
       are_you_sure: Oled kindel, et soovid anda rolli `%{role}' kasutajale `%{name}'?
       confirm: Kinnita
+      fail: Ei õnnestu anda rolli `%{role}' kasutajale `%{name}'. Palun veendu, et kasutaja ja roll on mõlemad kehtivad.
       heading: Kinnita rolli andmine
       title: Kinnita rolli andmine
     revoke: 
       are_you_sure: Oled kindel, et soovid tühistada kasutaja `%{name}' rolli `%{role}'?
       confirm: Kinnita
+      fail: Ei õnnestu eemaldada rolli `%{role}' kasutajalt `%{name}'. Palun kontrolli, et kasutaja ja roll on mõlemad kehtivad.
       heading: Kinnita rolli tühistamine
       title: Kinnita rolli tühistamine
   welcome_page: 
     add_a_note: 
-      paragraph_1_html: Kui soovid teha väikese paranduse ja sul pole aega registreeruda ning õppida kuidas kaarti muuta, siis võib lihtsalt lisada kaardile märkuse.
-      paragraph_2_html: "Lihtsalt mine <a href='%{map_url}'>kaardile</a> ja kliki märkuse ikoonile:\n<span class='icon note'></span>. See lisab kaardile markeri, mida sa saad liigutada seda hiirega lohistades. Lisa oma sõnum, seejärel kliki \"Salvesta\" ja teised kaardistajad näevad seda."
+      paragraph_1_html: Kui soovid teha väikest parandust ja sul pole aega registreeruda ning õppida, kuidas kaarti muuta, siis lisa lihtsalt kaardile märkus.
+      paragraph_2_html: "See on lihtne! Mine <a href='%{map_url}'>kaardile</a> ja kliki märkuse ikoonile:\n<span class='icon note'></span>. See lisab kaardile markeri, mida sa saad liigutada seda hiirega lohistades. Lisa oma sõnum, seejärel kliki \"Salvesta\" ja teised kaardistajad näevad seda."
       title: Pole aega kaarti muuta? Lisa märkus!
     basic_terms: 
       editor_html: <strong>Redaktor</strong> on programm või veebileht, mida saab kasutada kaardi redigeerimiseks.
       node_html: <strong>Sõlm</strong> on punkt kaardil, nagu näiteks restoran või puu.
-      paragraph_1_html: OpenStreetMapil on oma erialased mõisted. Siin on mõned peamised mõisted, mida tasub meelde jätta.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMapil on omad erialased mõisted. Siin on mõned peamised mõisted, mida tasub meelde jätta.
       tag_html: <strong>Silt</strong> sisaldab väikest hulka andmeid sõlme või joone kohta, näiteks restorani nime või tee kiiruspiirangut.
       title: Põhilised mõisted kaardistamisel
       way_html: <strong>Joon</strong> on joon või ala, mis ühendab omavahel sõlmi ja tähistab näiteks teed, oja, järve või hoonet.
index dbe5d9a8d7bbf58b596a12ddf9316d98505c9129..6caf085fe3a4c4d1ca26e6254a7bc3b5042d16b9 100644 (file)
@@ -722,7 +722,7 @@ eu:
       ago: (duela %{time_in_words_ago})
       confirm: Berretsi
       confirm_user: erabiltzaile hau baieztatu
-      create_block: Erabiltzaile hau blokeatu
+      create_block: Blokeatu erabiltzaile hau
       deactivate_user: erabiltzaile hau ezgaitu
       delete_user: lankide hau ezabatu
       description: Deskribapen
index eb5c7e106175c58c2eeb01fe8a006a39986d7056..76a28f0a677681ad7ab33edbaa027d3206d4d0bd 100644 (file)
@@ -7,14 +7,14 @@ hsb:
     community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
     community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
-    lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłem swěće přinošuja a hladaja.
+    lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
     local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
     local_knowledge_title: Lokalna wěda
     next: Přichodna
     open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
     open_data_title: Zjawne daty
     partners_title: Partnerojo
-    used_by: "%{name} staja martowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
+    used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -335,16 +335,20 @@ hsb:
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
       scale: Měritko
       too_large: 
+        advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
         geofabrik: 
           description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
           title: Geofabrik Downloads
         metro: 
-          description: Wućahi za najwjetše swětowych městow a jich wokoliny
+          description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
           title: Metro Extracts
         other: 
           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
           title: Druhe žórła
+        overpass: 
+          description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
+          title: Overpass API
         planet: 
           description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
           title: Planet OSM
@@ -884,7 +888,7 @@ hsb:
       description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
       title: help.openstreetmap.org
       url: https://help.openstreetmap.org/
-    introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.
+    introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
     title: Wo pomoc prosyć
     welcome: 
       description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
index 931caa3476e03bb2f60a399724ce3cf02a6f25fe..b261d3d22b5bdf32d8b2061d2fde862b02a2e05a 100644 (file)
@@ -14,6 +14,8 @@
 # Author: R-Joe
 # Author: Sucy
 hu: 
+  about_page: 
+    next: Következő
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -91,16 +93,30 @@ hu:
       blocked: Az API-hoz való hozzáférésed blokkolva lett. Jelentkezz be a webes felületen a részletek megtekintéséhez.
       need_to_see_terms: Az API-hoz való hozzáférésed ideiglenesen felfüggesztésre került. Jelentkezz be a webes felületen a közreműködési feltételek megtekintéséhez. Ezt nem kell elfogadnod, de meg kell tekintened.
   browse: 
+    anonymous: névtelen
     changeset: 
+      belongs_to: Szerző
       changesetxml: Changeset XML
       feed: 
         title: "Módosításcsomag: %{id}"
         title_comment: "Módosításcsomag: %{id} - %{comment}"
+      node: Pontok (%{count})
+      node_paginated: Pontok (%{x}-%{y} összesen %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Módosításcsomag
+      relation: Kapcsolatok (%{count})
+      relation_paginated: Kapcsolatok (%{x}-%{y} összesen %{count})
+      title: "Módosításcsomag: %{id}"
+      way: Vonalak (%{count})
+      way_paginated: Vonalak (%{x}-%{y} összesen %{count})
     containing_relation: 
       entry: "Kapcsolat: %{relation_name}"
       entry_role: "Kapcsolat: %{relation_name} (mint %{relation_role})"
+    download_xml: XML letöltése
+    in_changeset: Módosításcsomag
+    location: "Hely:"
+    no_comment: (nincs hozzászólás)
+    node: 
+      title: "Pont: %{name}"
     not_found: 
       sorry: Sajnálom, a(z) %{id} azonosítójú %{type} nem található.
       type: 
@@ -110,8 +126,10 @@ hu:
         way: vonal
     note: 
       closed_title: "Megoldott jegyzet: %{note_name}"
+      hidden_title: Rejtett jegyzet %{note_name}
+      new_note: Új jegyzet
       open_title: "Megoldatlan jegyzet: %{note_name}"
-      title: Jegyzet
+      title: "Jegyzet: %{id}"
     redacted: 
       message_html: A %{type} %{version} verzióját nem lehet megjeleníteni, mert el lett távolítva. További részletekért lásd %{redaction_link}
       redaction: Eltávolítás %{id}
@@ -129,7 +147,7 @@ hu:
       load_data: Adatok betöltése
       loading: Betöltés…
     tag_details: 
-      tags: "Címkék:"
+      tags: Címkék
       wiki_link: 
         key: Wiki leírás oldal a %{key} címkéhez
         tag: Wiki leírás oldal a %{key}=%{value} címkéhez
@@ -141,6 +159,13 @@ hu:
         node: pont
         relation: kapcsolat
         way: vonal
+    version: Verzió
+    view_details: Részletek megtekintése
+    view_history: Előzmények megjelenítése
+    way: 
+      history_title: "Vonal történet: %{name}"
+      nodes: Pontok
+      title: "Vonal: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Névtelen
@@ -157,6 +182,13 @@ hu:
       saved_at: Mentve
       user: Felhasználó
     list: 
+      empty: Nincs módosításcsomag
+      empty_area: Nincs módosításcsomag erre a területre.
+      empty_user: Nincs módosításcsomag ettől a felhasználótól.
+      load_more: További betöltése
+      no_more: Nem található módosításcsomag
+      no_more_area: Nincs több módosításcsomag ezen a területen.
+      no_more_user: Nincs több módosításcsomag ettől a felhasználótól.
       title: Módosításcsomagok
       title_friend: Ismerőseid módosításcsomagjai
       title_nearby: Közeli felhasználók módosításcsomagjai
@@ -273,8 +305,12 @@ hu:
       paste_html: Webhelyekbe való beágyazáshoz illeszd be a HTML kódot
       scale: Méretarány
       too_large: 
-        body: Ez a terület túl nagy ahhoz, hogy exportálásra kerüljön OpenStreetMap XML adatként. Közelíts, vagy jelölj ki kisebb területet.
+        advice: Ha a fenti exportálás sikertelen lenne, próbáld meg az alábbi listából valamelyik lehetőséget.
+        body: Ez a terület túl nagy ahhoz, hogy exportálásra kerüljön OpenStreetMap XML adatként. Közelíts, vagy jelölj ki kisebb területet. Esetleg használd az alábbi listából valamelyik nagy adatmennyiségek letöltését támogató módszert.
+        planet: 
+          description: A teljes OpenStreetMap adatbázis rendszeresen frissített másolatai
       zoom: Nagyítási szint
+    title: Exportálás
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -309,7 +345,15 @@ hu:
         uk_postcode: Eredmények a <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>-ról
         us_postcode: Eredmények a <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>-ról
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level2: Országhatár
+        level4: Államhatár
+        level5: Régióhatár
+        level6: Megyehatár
+        level8: Városhatár
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Libegő
         aeroway: 
           aerodrome: Repülőtér
           apron: Forgalmi előtér
@@ -359,6 +403,7 @@ hu:
           ferry_terminal: Kompkikötő
           fire_hydrant: Tűzcsap
           fire_station: Tűzoltóság
+          food_court: Ételudvar
           fountain: Szökőkút
           fuel: Benzinkút
           grave_yard: Kis temető
@@ -402,6 +447,7 @@ hu:
           shower: Zuhanyzó
           social_centre: Szociális központ
           social_club: Társasági klub
+          social_facility: Szociális létesítmény
           studio: Stúdió
           supermarket: Szupermarket
           swimming_pool: Úszómedence
@@ -430,6 +476,9 @@ hu:
           "yes": Híd
         building: 
           "yes": Épület
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Tűzcsap
+          phone: Segélyhívó
         highway: 
           bridleway: Lovaglóút
           bus_guideway: Buszsín
@@ -451,6 +500,7 @@ hu:
           platform: Peron
           primary: Főút
           primary_link: Főút
+          proposed: Tervezett út
           raceway: Versenypálya
           residential: Lakóövezeti út
           rest_area: Pihenési terület
@@ -462,6 +512,7 @@ hu:
           speed_camera: Sebességmérő kamera
           steps: Lépcső
           stile: Lépcsős átjáró
+          street_lamp: Utcai lámpa
           tertiary: Bekötőút
           tertiary_link: Bekötőút
           track: Földút
@@ -477,6 +528,7 @@ hu:
           building: Épület
           castle: Vár
           church: Templom
+          citywalls: Városfal
           fort: Erőd
           house: Ház
           icon: Ikon
@@ -486,6 +538,7 @@ hu:
           monument: Műemlék
           museum: Múzeum
           ruins: Rom
+          tomb: Sírkő
           tower: Torony
           wayside_cross: Útszéli kereszt
           wayside_shrine: Útszéli kegyhely
@@ -648,6 +701,7 @@ hu:
           narrow_gauge: Keskeny nyomközű vasút
           platform: Vasúti peron
           preserved: Megőrzött vasút
+          proposed: Tervezett vasút
           spur: Vasúti szárnyvonal
           station: Vasútállomás
           subway: Metróállomás
@@ -665,6 +719,7 @@ hu:
           beverages: Italbolt
           bicycle: Kerékpárbolt
           books: Könyvesbolt
+          boutique: Butik
           butcher: Hentesbolt
           car: Autókereskedés
           car_parts: Autóalkatrészbolt
@@ -678,6 +733,7 @@ hu:
           convenience: Kisbolt
           copyshop: Fénymásoló bolt
           cosmetics: Kozmetikai bolt
+          deli: Delikátesz
           department_store: Áruház
           discount: Diszkontárubolt
           doityourself: Barkácsbolt
@@ -714,17 +770,21 @@ hu:
           organic: Bioélelmiszerbolt
           outdoor: Túrabolt
           pet: Állatkereskedés
+          pharmacy: Gyógyszertár
           photo: Fotóbolt
           salon: Szalon
+          second_hand: Használtcikk kereskedés
           shoes: Cipőbolt
           shopping_centre: Bevásárlóközpont
           sports: Sportbolt
           stationery: Írószerbolt
           supermarket: Szupermarket
+          tailor: Szabó
           toys: Játékbolt
           travel_agency: Utazási iroda
           video: Videókölcsönző
           wine: Borárusító italbolt
+          "yes": Bolt
         tourism: 
           alpine_hut: Alpesi kunyhó
           artwork: Műalkotás
@@ -747,6 +807,7 @@ hu:
           viewpoint: Kilátó
           zoo: Állatkert
         tunnel: 
+          culvert: Áteresz
           "yes": Alagút
         waterway: 
           artificial: Mesterséges víziút
@@ -788,14 +849,17 @@ hu:
       edit_disabled_tooltip: Közelíts a térkép szerkesztéséhez
       edit_tooltip: Térkép szerkesztése
   layouts: 
+    about: Névjegy
     community: Közösség
     community_blogs: Közösségi blogok
     community_blogs_title: Blogok az OpenStreetMap közösség tagjaitól
     copyright: Szerzői jog és licenc
+    data: Adatok
     donate: Támogasd az OpenStreetMapot a Hardverfrissítési Alapba történő %{link}sal.
     edit: Szerkesztés
     edit_with: "Szerkesztés a következővel: %{editor}"
     export: Exportálás
+    export_data: Adatok exportálása
     foundation: Alapítvány
     foundation_title: Az „OpenStreetMap Foundation”
     gps_traces: Nyomvonalak
@@ -804,6 +868,8 @@ hu:
     history: Előzmények
     home: otthon
     intro_2_create_account: Felhasználói fiók létrehozása
+    intro_header: Üdvözöljük az OpenStreetMap-en!
+    learn_more: További info
     log_in: bejelentkezés
     log_in_tooltip: Bejelentkezés egy meglévő felhasználói fiókkal
     logo: 
@@ -821,6 +887,7 @@ hu:
     partners_ucl: az UCL VR központ
     sign_up: regisztráció
     sign_up_tooltip: Új felhasználói fiók létrehozása szerkesztéshez
+    start_mapping: Térképezés indítása
     tag_line: A szabad világtérkép
     user_diaries: Naplók
     user_diaries_tooltip: Felhasználói naplók megtekintése
@@ -1464,7 +1531,7 @@ hu:
       confirm email address: "E-mail cím megerősítése:"
       confirm password: "Jelszó megerősítése:"
       contact_webmaster: Kérlek fordulj a <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmesterhez</a> (angolul), hogy lehetővé tegye felhasználói fiók létrehozását - mi igyekszünk olyan gyorsan foglalkozni a kéréssel, amilyen gyorsan csak lehet.
-      continue: Folytatás
+      continue: Regisztráció
       display name: "Megjelenítendő név:"
       display name description: A nyilvánosan megjelenített felhasználóneved. A beállításaidban később megváltoztathatod.
       email address: "E-mail cím:"
@@ -1524,11 +1591,11 @@ hu:
       you need to accept or decline: Kérünk, hogy olvasd el, ezután fogadd vagy utasítsd el az új hozzájárulási feltételeket a folytatáshoz.
     view: 
       activate_user: felhasználó aktiválása
-      add as friend: felvétel barátnak
+      add as friend: Felvétel barátnak
       ago: (%{time_in_words_ago} óta)
       block_history: kapott blokkolások megjelenítése
-      blocks by me: Ã¡ltalam kiosztott blokkolások
-      blocks on me: saját blokkolásaim
+      blocks by me: Ã\81ltalam kiosztott blokkolások
+      blocks on me: Saját blokkolásaim
       comments: Megjegyzések
       confirm: Megerősítés
       confirm_user: felhasználó megerősítése
@@ -1541,8 +1608,8 @@ hu:
       deactivate_user: felhasználó deaktiválása
       delete_user: ezen felhasználó törlése
       description: Leírás
-      diary: napló
-      edits: szerkesztések
+      diary: Napló
+      edits: Szerkesztések
       email address: "E-mail cím:"
       friends_changesets: Ismerőseid módosításcsomagjainak tallózása
       friends_diaries: A barátok által írt naplóbejegyzések böngészése
@@ -1554,20 +1621,20 @@ hu:
       mapper since: "Térképszerkesztő ezóta:"
       moderator_history: kiosztott blokkolások megjelenítése
       my comments: Saját megjegyzések
-      my diary: naplóm
-      my edits: szerkesztéseim
-      my notes: saját jegyzeteim
-      my settings: beállításaim
-      my traces: saját nyomvonalak
+      my diary: Naplóm
+      my edits: Szerkesztéseim
+      my notes: Saját jegyzeteim
+      my settings: Beállításaim
+      my traces: Saját nyomvonalak
       nearby users: Egyéb közeli felhasználók
       nearby_changesets: A közeli felhasználók módosításainak böngészése
       nearby_diaries: A közeli felhasználók naplóbejegyzéseinek böngészése
       new diary entry: új naplóbejegyzés
       no friends: Még nem adtál meg egyetlen barátot sem.
       no nearby users: Még nincsenek más felhasználók, akik megadták, hogy a közelben szerkesztenek.
-      notes: térkép jegyzetek
+      notes: Térkép jegyzetek
       oauth settings: oauth beállítások
-      remove as friend: barát eltávolítása
+      remove as friend: Barát eltávolítása
       role: 
         administrator: Ez a felhasználó adminisztrátor
         grant: 
@@ -1577,11 +1644,11 @@ hu:
         revoke: 
           administrator: Adminisztrátori hozzáférés visszavonása
           moderator: Moderátori hozzáférés viszzavonása
-      send message: Ã¼zenet küldése
+      send message: Ã\9czenet küldése
       settings_link_text: beállítások
       spam score: "Spam pontszám:"
       status: "Állapot:"
-      traces: nyomvonalak
+      traces: Nyomvonalak
       unhide_user: felhasználó elrejtésének megszüntetése
       user location: Felhasználó helye
       your friends: Barátaid
@@ -1703,7 +1770,7 @@ hu:
       editor_html: A <strong>szerkesztőprogram</strong> egy olyan letölthető program vagy weboldal, amellyel a térképet tudod módosítani.
       node_html: A <strong>pont</strong> egy pontszerű objektum a térképen, mint például étterem vagy egy fa.
       paragraph_1_html: Az OpenStretMapnek megvan a saját nyelvjárása. Felsorolunk néhány fontosabb kifejezést, amelyek segítenek az elindulásban.
-      tag_html: A <strong>címke</strong> egy pici adat egy ponthoz vagy vonalhoz , mint például egy étterem neve vagy egy sebességkorlátozás mértéke.
+      tag_html: A <strong>címke</strong> egy pici adat egy ponthoz vagy vonalhoz, mint például egy étterem neve vagy egy sebességkorlátozás mértéke.
       title: Alapvető kifejezések a térképezéshez
       way_html: A <strong>vonal</strong> egy vonalas vagy terület objektum, mint például egy út, folyó, tó vagy épület.
     introduction_html: Üdvözöl az OpenStreetMap - a szabad és szerkeszthető világtérkép - közössége. Most, hogy regisztráltál, máris elkezdheted a térképezést. Itt elérhető egy gyors összefoglaló a legfontosabb tudnivalókkal.
@@ -1711,6 +1778,7 @@ hu:
       paragraph_1_html: Ha kérdésed van a térképezéssel kapcsolatban, segítséget és kapcsolatfelvételi lehetőségeket találhatsz a <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/HU:Main_Page'>dokumentációban</a>.
       title: Kérdésed van?
     start_mapping: Térképezés indítása
+    title: Üdvözlet!
     whats_on_the_map: 
       off_html: Amit <em>nem ábrázolunk</em> azok szubjektív adatok mint például értékelés, történelmi vagy történeti helyek, adatok jogvédett forrásokból. Sose másolj semmit más internetes vagy papír térképekről, hacsak nincs erre külön engedélyed.
       on_html: Az OpenStreetMapen olyan dolgokat ábrázolunk, amelyek <em>valódiak és jelenleg is léteznek</em> - épületek milliói, utak és egyéb részletek a különböző helyeken. Bármi olyan, téged érdeklő elemet ábrázolhatsz, ami fizikailag létezik.
index 478563dc9d1ca48c1bbb6543c9be968989277b2a..ff9856a31b800dc21f928f23ea6b6eb8a5f70bdb 100644 (file)
@@ -137,6 +137,7 @@ ja:
     download_xml: XML をダウンロード
     edited_by_html: "%{user}さんが<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>に編集"
     in_changeset: 変更セット
+    location: "場所:"
     no_comment: (コメントなし)
     node: 
       history_title: "ノードの履歴: %{name}"
@@ -1803,6 +1804,7 @@ ja:
       my comments: 自分のコメント
       my diary: 自分の日記
       my edits: 自分の編集
+      my messages: 自分のメッセージ
       my notes: 自分のメモ
       my profile: 自分のプロフィール
       my settings: 設定
index 49cee9d254498edbdb79aacfeee06a660eddb867..9d79d5b672ef00af3c17c08be929301151906f01 100644 (file)
@@ -126,6 +126,7 @@ ko:
     download_xml: XML 다운로드
     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} 전</abbr>에 %{user} 사용자가 편집함
     in_changeset: 바뀜집합
+    location: "위치:"
     no_comment: (덧글 없음)
     node: 
       history_title: "노드 역사: %{name}"
@@ -336,6 +337,7 @@ ko:
       paste_html: HTML을 붙여 넣어 웹사이트에 포함시키세요
       scale: 축척
       too_large: 
+        advice: "위의 내보내기가 실패하면, 아래에 나열된 원본 중 하나를 사용하는 것을 고려해주세요:"
         body: "이 지역은 OpenStreetMap XML 데이터로 내보내는 데 너무 넓습니다. 확대하거나 작은 지역을 선택하거나, 대량 데이터 다운로드에 대한 다음 소스 중 하나를 사용하세요:"
         geofabrik: 
           description: 대륙, 국가 및 선택한 도시가 정기적으로 업데이트되는 추출본
@@ -346,6 +348,9 @@ ko:
         other: 
           description: OpenStreetMap 위키에 나와있는 추가 원본
           title: 다른 원본
+        overpass: 
+          description: OpenStreetMap 데이터베이스의 미러에서 이 테두리 상자를 다운로드
+          title: Overpass API
         planet: 
           description: 완전한 OpenStreetMap 데이터베이스가 정기적으로 업데이트되는 복사본
           title: 플래닛 OSM
@@ -984,6 +989,7 @@ ko:
     make_a_donation: 
       text: 기부하기
       title: 금전적인 기부와 OpenStreetMap 지원
+    more: 더 보기
     osm_offline: 데이터베이스 점검을 위해 OpenStreetMap의 데이터가 현재 오프라인입니다.
     osm_read_only: 데이터베이스 점검을 위해 OpenStreetMap의 데이터가 현재 읽기 전용입니다.
     partners_bytemark: 바이트마크 호스팅
@@ -1783,6 +1789,7 @@ ko:
       my comments: 내 덧글
       my diary: 내 일기
       my edits: 내 편집
+      my messages: 내 메시지
       my notes: 내 참고
       my profile: 내 프로필
       my settings: 내 설정
index da64b0b3ea2a2179df940ae2c2f854a93bd8c586..a8d882a2229ceb4bb7d9c6bd2915fcc78f3aabee 100644 (file)
@@ -428,6 +428,7 @@ lb:
     make_a_donation: 
       text: En Don maachen
       title: Ënnerstëtzt OpenStreetMap mat engem Don
+    more: Méi
     partners_partners: Partner
     user_diaries: Benotzer Bloggen
   license_page: 
@@ -747,6 +748,7 @@ lb:
       my comments: Meng Bemierkungen
       my diary: Mäi Blog
       my edits: Meng Ännerungen
+      my messages: Meng Messagen
       my notes: Meng Notizen
       my profile: Mäi Profil
       my settings: Meng Astellungen
index d3c46c20c7e96a56af56be39481f63c8dfdbd259..b3085321c867ed126e60a7a3b807770222bbf256 100644 (file)
@@ -1,9 +1,13 @@
 # Messages for Marathi (मराठी)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
+# Author: Singleton
 # Author: V.narsikar
 # Author: Vibhavari
 mr: 
+  about_page: 
+    copyright_html: <span>&copy;</span>ओपनस्ट्रीटमॅप<br>योगदाते
+    next: पुढील
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -26,7 +30,7 @@ mr:
         description: वर्णन
         latitude: अक्षांश
         longitude: रेखांश
-        name: नाव
+        name: नाव
         public: सार्वजनिक
         size: आकार
         user: सदस्य
@@ -39,13 +43,15 @@ mr:
         languages: भाषा
         pass_crypt: परवलीचा शब्द
     models: 
-      acl: पोच नियंत्रण यादी
+      acl: पोहोच नियंत्रण यादी
+      changeset: बदलसंच
       country: देश
       friend: मित्र
       language: भाषा
       message: संदेश
       node: निस्पंद
       node_tag: निस्पंद खूणपताका
+      notifier: अधिसूचक
       old_node: जूने निस्पंद
       old_node_tag: जूनी निस्पंद खूणपताका
       old_relation: जुने संबंध
@@ -62,25 +68,52 @@ mr:
       tracepoint: अनुरेख बिंदू
       tracetag: अनुरेख खूणपताका
       user: सदस्य
-      user_preference: à¤¸à¤¦à¤¸à¥\8dयाà¤\9aा à¤ªà¤¸à¤\82तà¥\80à¤\95à¥\8dरम
+      user_preference: à¤¸à¤¦à¤¸à¥\8dयाà¤\9aà¥\80 à¤ªà¤¸à¤\82तà¥\80
       user_token: सदस्य बिल्ला
       way: मार्ग
       way_node: मार्ग निस्पंद
       way_tag: मार्ग खूणपताका
   browse: 
+    anonymous: अनामिक
+    changeset: 
+      belongs_to: लेखक
+      changesetxml: बदलसंच एक्स एम एल
+      feed: 
+        title: बदलसंच %{id}
+        title_comment: बदलसंच %{id} - %{comment}
+      relation: संबंध (%{count})
+      relation_paginated: संबंध (%{count} पैकी %{x}-%{y})
+      title: "बदलसंच: %{id}"
+      way: मार्ग (%{count})
+      way_paginated: मार्ग (%{count} पैकी %{x}-%{y})
+    containing_relation: 
+      entry: संबंध %{relation_name}
+      entry_role: संबंध %{relation_name} (%{relation_role} म्हणून)
+    created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr> बनविले
+    in_changeset: बदलसंच
+    location: "ठिकाण:"
     not_found: 
+      sorry: क्षमा असावी, %{type} क्र.%{id} आढळला नाही.
       type: 
+        changeset: बदलसंच
         node: निस्पंद
         relation: संबंध
         way: मार्ग
     note: 
-      title: टिप्पणी
+      new_note: नवी टीप
+      title: "टीप: %{id}"
+    part_of: चा भाग
     redacted: 
       type: 
         node: निस्पंद
         relation: संबंध
         way: मार्ग
+    relation: 
+      history_title: "संबंधाचा इतिहास: %{name}"
+      members: सदस्य
+      title: "संबंध: %{name}"
     relation_member: 
+      entry_role: "%{role} म्हणून %{type} %{name}"
       type: 
         node: निस्पंद
         relation: संबंध
@@ -90,18 +123,30 @@ mr:
       loading: प्रभारण करीत आहे
     tag_details: 
       tags: "खूणपताका:"
-      wikipedia_link: विकिपिडियावरील  %{page} हा लेख
+      wikipedia_link: विकिपिडियावरील %{page} हा लेख
     timeout: 
+      sorry: क्षमा असावी, %{type} क्र. %{id} ची माहिती मिळविण्यास फार वेळ लागला.
       type: 
+        changeset: बदलसंच
         node: निस्पंद
         relation: संबंध
         way: मार्ग
+    version: आवृत्ती
+    view_details: तपशील पहा
+    view_history: इतिहास पहा
+    way: 
+      also_part_of: 
+        one: "%{related_ways} मार्गाचा भाग"
+        other: "%{related_ways} मार्गांचा भाग"
+      history_title: "मार्गाचा इतिहास: %{name}"
+      title: "मार्ग: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: अनामिक
-      no_edits: (संपादन करू नये)
+      no_edits: (संपादने नाहीत)
+      view_changeset_details: बदलसंचाचा तपशील पहा
     changeset_paging_nav: 
-      next: à¤¨à¤\82तरà¤\9aà¥\87 »
+      next: à¤ªà¥\81ढà¥\80ल »
       previous: « मागील
       showing_page: लेख %{page}
     changesets: 
@@ -110,12 +155,14 @@ mr:
       id: आयडी
       saved_at: ला जतन केले
       user: सदस्य
+    list: 
+      title: बदलसंच
   diary_entry: 
     comments: 
       ago: "%{ago} पूर्वी"
       comment: अभिप्राय
-      newer_comments: à¤¨à¤µà¤¿à¤¨à¤¤à¤® अभिप्राय
-      older_comments: à¤\9cà¥\82ने अभिप्राय
+      newer_comments: à¤¨à¤µà¥\87 अभिप्राय
+      older_comments: à¤\9cà¥\81ने अभिप्राय
       when: कधी
     diary_comment: 
       confirm: खात्री करा
@@ -144,33 +191,43 @@ mr:
     location: 
       edit: संपादन करा
       location: "ठिकाण:"
-      view: à¤¦à¤¾à¤\96व
+      view: à¤ªà¤¹
     new: 
       title: दैनंदिनीतील नविन प्रविष्टी
     view: 
+      leave_a_comment: अभिप्राय लिहा
       login: सनोंद-प्रवेश करा
+      login_to_leave_a_comment: अभिप्राय लिहिण्यासाठी %{login_link}
       save_button: जतन करा
   editor: 
+    default: सामान्यतः (सध्या %{name})
     remote: 
-      description: सुदूर नियंत्रण (JOSM or Merkaartor)
+      description: सुदूर नियंत्रण (JOSM अथवा Merkaartor)
       name: सुदूर नियंत्रण
   export: 
     start: 
-      area_to_export: निर्यातीसाठीचे क्षेत्र
-      export_button: निर्यात करा
+      add_marker: नकाशावर दर्शकचिन्ह जोडा
+      area_to_export: निर्यात करावयाचे क्षेत्र
+      export_button: निर्यात
       format: आराखडा
       image_size: चित्र आकार
       latitude: "अक्षां.:"
       licence: परवाना
       longitude: "रेखा.:"
       manually_select: वेगळे क्षेत्र निवडा
-      max: à¤\85धिà¤\95तम
-      options: à¤ªà¤°à¥\8dयाय
+      max: à¤\95माल
+      options: à¤µà¤¿à¤\95लà¥\8dप
       output: उत्पादन
-      scale: à¤®à¥\8bà¤\9cपà¤\9fà¥\8dà¤\9fà¥\80
+      scale: à¤ªà¥\8dरमाण
       too_large: 
         body: हे क्षेत्र OpenStreetMap XML Data म्हणून निर्यात करण्यास खूपच मोठे आहे.कृपया लहान करा किंवा लहान क्षेत्र निवडा.
+        metro: 
+          title: मेट्रो एक्स्ट्रॅक्ट्स्
+        other: 
+          description: ओपनस्ट्रीटमॅप विकीवर सूचीबद्ध अतिरिक्त स्रोत
+          title: इतर स्रोत
       zoom: मोठे करा
+    title: निर्यात
   geocoder: 
     description: 
       types: 
@@ -186,6 +243,10 @@ mr:
       south_east: आग्नेय
       south_west: नैऋत्य
       west: पश्चिम
+    distance: 
+      one: सुमारे १ कि.मी.
+      other: सुमारे %{count} कि.मी.
+      zero: १ कि.मी.हून कमी
     results: 
       more_results: अधिक निकाल
       no_results: परिणाम सापडले नाही
@@ -216,39 +277,40 @@ mr:
           arts_centre: कलाकेंद्र
           artwork: कलाबूत
           atm: एटीएम
-          auditorium: à¤¸à¤­à¤¾गृह
+          auditorium: à¤¶à¥\8dरà¥\8bतà¥\83गृह
           bank: बॅंक
           bar: मद्यगृह
           bench: बाकडे
-          bicycle_parking: à¤¦à¥\81à¤\9aाà¤\95à¥\80 à¤¥à¤¾à¤\82बा
-          bicycle_rental: à¤­à¤¾à¤¡à¥\8dयानà¥\87 à¤¦à¥\81à¤\9aाà¤\95à¥\80
+          bicycle_parking: à¤¸à¤¾à¤¯à¤\95लतळ
+          bicycle_rental: à¤­à¤¾à¤¡à¥\8dयानà¥\87 à¤¸à¤¾à¤¯à¤\95ल
           biergarten: बीअर बगिचा
           brothel: वेश्यागृह
+          bureau_de_change: चलन विनिमय
           bus_station: बस स्थानक
           cafe: कॅफे
           car_rental: भाड्याने कार
-          car_sharing: à¤¸à¤¹à¤­à¤¾à¤\97à¥\80 à¤¤à¤¤à¥\8dवानà¥\87 à¤\95ार
+          car_sharing: à¤\95ार à¤¸à¤¹à¤­à¤¾à¤\97िता
           car_wash: कार धुण्याची जागा
           casino: जुगारगृह
           charging_station: प्रभारण स्थानक
-          cinema: à¤¸à¤¿à¤¨à¥\87मा
-          clinic: à¤¦à¤µà¤¾à¤\96ाना
+          cinema: à¤\9aितà¥\8dरपà¤\9fà¤\97à¥\83ह
+          clinic: à¤\9aिà¤\95ितà¥\8dसालय
           club: क्लब
           college: महाविद्यालय
           community_centre: समाज भवन
           courthouse: न्यायमंदिर
           crematorium: दहनभूमी
-          dentist: à¤¦à¤¾तवैद्य
+          dentist: à¤¦à¤\82तवैद्य
           doctors: डॉक्टर
           dormitory: शयनागार
           drinking_water: पिण्याचे पाणी
           driving_school: चालन-शाळा
           embassy: दूतावास
-          emergency_phone: à¤\86à¤\95सà¥\8dमिà¤\95 à¤«à¥\8bन
+          emergency_phone: à¤¸à¤\82à¤\95à¤\9fà¤\95ालà¥\80न à¤¦à¥\82रधà¥\8dवनà¥\80
           fast_food: जलदान्न
           ferry_terminal: होडी अग्र
           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
-          fire_station: अग्निशमन
+          fire_station: अग्निशमन केंद्र
           food_court: भोजन आवार
           fountain: कारंजे
           fuel: इंधन
@@ -256,35 +318,35 @@ mr:
           gym: व्यायामशाळा
           hall: सभागृह
           health_centre: आरोग्य केंद्र
-          hospital: à¤\88सà¥\8dपितळ
+          hospital: à¤°à¥\81à¤\97à¥\8dणालय
           hotel: हॉटेल
           ice_cream: आईसक्रिम
           kindergarten: बालवाडी
-          library: à¤µà¤¾à¤\9aनालय
+          library: à¤\97à¥\8dरà¤\82थालय
           market: बाजार
-          marketplace: बाजाराचे स्थान
+          marketplace: बाजार
           nightclub: निशा क्लब
           nursery: बालवाडी
           nursing_home: शुश्रुषागृह
           office: कार्यालय
           park: उद्यान
           parking: वाहनतळ
-          pharmacy: औषध
+          pharmacy: औषधालय
           place_of_worship: पूजा-स्थान
           police: पोलिस
-          post_box: à¤ªà¥\8bसà¥\8dà¤\9fाà¤\9aा à¤¡à¤¬à¥\8dबा
-          post_office: à¤ªà¥\8bसà¥\8dà¤\9f à¤\91फिस
+          post_box: à¤\9fपालपà¥\87à¤\9fà¥\80
+          post_office: à¤\9fपाल à¤\95ारà¥\8dयालय
           preschool: पूर्व-शाल
-          prison: à¤¤à¥\82रà¥\81à¤\82à¤\97
+          prison: à¤\95ाराà¤\97à¥\83ह
           pub: मद्यपानगृह
-          public_building: à¤¸à¤¾à¤°à¥\8dवà¤\9cनिà¤\95 à¤\88मारत
+          public_building: à¤¸à¤¾à¤°à¥\8dवà¤\9cनिà¤\95 à¤\87मारत
           public_market: सार्वजनिक बाजार
           reception_area: स्वागत क्षेत्र
-          recycling: à¤ªà¥\81नरà¥\8dनिरà¥\8dमाण à¤¬à¤¿à¤\82दà¥\82
-          restaurant: उपहारगृह
+          recycling: à¤ªà¥\81नशà¥\8dà¤\9aà¤\95à¥\8dरण à¤\95à¥\87à¤\82दà¥\8dर
+          restaurant: à¤\89पाहारà¤\97à¥\83ह
           retirement_home: निवृत्ती गृह
           school: शाळा
-          shelter: à¤\86सराà¤\97à¥\83ह
+          shelter: à¤\86शà¥\8dरयसà¥\8dथान
           shop: दुकान
           shower: तुषारक
           social_centre: समाज केंद्र
@@ -293,41 +355,41 @@ mr:
           supermarket: सुपरमार्केट
           swimming_pool: जलतरण तलाव
           taxi: टॅक्सी
-          telephone: à¤¸à¤¾à¤°à¥\8dवà¤\9cनिà¤\95 à¤\9fà¥\87लिफà¥\8bन
-          theatre: à¤¸à¤¿à¤¨à¥\87मागृह
+          telephone: à¤¸à¤¾à¤°à¥\8dवà¤\9cनिà¤\95 à¤¦à¥\82रधà¥\8dवनà¥\80
+          theatre: à¤¨à¤¾à¤\9fà¥\8dयगृह
           toilets: स्वच्छतागृह
-          townhall: à¤¶à¤¹à¤° à¤¸à¤­à¤¾à¤\97à¥\83ह
+          townhall: à¤¨à¤\97रभवन
           university: विद्यापीठ
-          vending_machine: à¤µà¤¿à¤\95à¥\8dरà¥\87तà¥\80 à¤®à¤¶à¤¿à¤¨
+          vending_machine: à¤µà¤¿à¤\95à¥\8dरययà¤\82तà¥\8dर
           veterinary: पशू शल्यक्रिया
           waste_basket: कचरा टोपली
           wifi: वायफाय पोच
           youth_centre: युवक केंद्र
         boundary: 
-          administrative: à¤ªà¥\8dरशासन à¤¸à¤¿मा
-          census: à¤\9cनà¤\97णना à¤¸à¤¿मा
+          administrative: à¤ªà¥\8dरशासà¤\95à¥\80य à¤¸à¥\80मा
+          census: à¤\9cनà¤\97णना à¤¸à¥\80मा
           national_park: राष्ट्रीय उद्यान
           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
         bridge: 
-          aqueduct: à¤\9cलबà¥\8bà¤\97दा
+          aqueduct: à¤\9cलसà¥\87तà¥\82
           suspension: लटकता पूल
           swing: झुलता पूल
           "yes": पूल
         building: 
-          "yes": à¤\88मारत
+          "yes": à¤\87मारत
         emergency: 
           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
-          phone: à¤\86à¤\95सà¥\8dमिà¤\95 à¤«à¥\8bन
+          phone: à¤¸à¤\82à¤\95à¤\9fà¤\95ालà¥\80न à¤¦à¥\82रधà¥\8dवनà¥\80
         highway: 
           bus_stop: बस स्थानक
           byway: उपमार्ग
-          construction: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dमाणाधिन à¤®à¤¹à¤¾मार्ग
+          construction: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dमाणाधà¥\80न मार्ग
           cycleway: सायकल मार्ग
           emergency_access_point: आकस्मिक पोच बिंदू
-          footway: à¤«à¥\82à¤\9fपा
+          footway: à¤ªà¤¦à¤ª
           milestone: मैलदगड
           minor: किरकोळ रस्ता
-          motorway: à¤®à¥\8bà¤\9fरमार्ग
+          motorway: à¤¦à¥\8dरà¥\81तà¤\97तà¥\80मार्ग
           path: पथ
           pedestrian: पादचारी मार्ग
           platform: मंच
@@ -335,7 +397,7 @@ mr:
           primary_link: प्राथमिक रस्ता
           proposed: प्रस्तावित रस्ता
           raceway: शर्यतमार्ग
-          residential: à¤°à¤¹à¥\80वासी
+          residential: à¤¨à¤¿वासी
           rest_area: आराम क्षेत्र
           road: रस्ता
           secondary: माध्यमिक रस्ता
@@ -350,26 +412,26 @@ mr:
           trunk: महामार्ग
           trunk_link: महामार्ग
           unclassified: अवर्गीकृत रस्ता
-          unsurfaced: à¤ªà¥\81राततà¥\8dवशासà¥\8dतà¥\8dरà¥\80य à¤ à¤¿à¤\95ाण
+          unsurfaced: à¤\95à¤\9aà¥\8dà¤\9aा à¤°à¤¸à¥\8dता
         historic: 
-          archaeological_site: à¤ªà¥\81राततà¥\8dवशासà¥\8dतà¥\8dरà¥\80य à¤ à¤¿à¤\95ाण
+          archaeological_site: à¤ªà¥\81राततà¥\8dतà¥\8dव à¤¸à¥\8dथळ
           battlefield: युद्धक्षेत्र
           boundary_stone: सिमांकन
-          building: à¤\88मारत
-          castle: à¤\97ढà¥\80
+          building: à¤\87मारत
+          castle: à¤\95िलà¥\8dला
           church: चर्च
           citywalls: शहराच्या भिंती
           fort: किल्ला
           house: घर
           icon: संकेतचिन्ह
           manor: हवेली
-          memorial: à¤¸à¥\8dमà¥\83तà¥\80
+          memorial: à¤¸à¥\8dमारà¤\95
           mine: खाण
           monument: स्मारक
           museum: वस्तुसंग्रहालय
-          ruins: à¤\85वशेष
+          ruins: à¤­à¤\97à¥\8dनावशेष
           tower: मनोरा
-          wreck: à¤­à¤\97à¥\8dनावशà¥\87ष
+          wreck: à¤¨à¥\8cभà¤\82à¤\97
         landuse: 
           allotments: वाटप
           basin: खोरे
@@ -388,35 +450,41 @@ mr:
           mine: खाण
           park: उद्यान
           quarry: दगड खाण
-          railway: à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87
+          railway: à¤²à¥\8bहमारà¥\8dà¤\97
           recreation_ground: करमणुक मैदान
-          reservoir: à¤\9cलसाठा
-          residential: à¤°à¤¹à¥\80वासी क्षेत्र
-          retail: à¤«à¥\81à¤\9fà¤\95ळ
+          reservoir: à¤\9cलाशय
+          residential: à¤¨à¤¿वासी क्षेत्र
+          retail: à¤µà¤¿à¤\95à¥\8dरà¥\80
           road: रस्त्याचे क्षेत्र
         leisure: 
           bird_hide: पक्षी आश्रयस्थान
           common: सार्वजनिक जागा
           fishing: मासेमारी क्षेत्र
-          garden: à¤¬à¤\97िचा
+          garden: à¤¬à¤\97à¥\80चा
           golf_course: गोल्फ कोर्स
           park: उद्यान
-          playground: à¤\96à¥\87ळमà¥\88दान
+          playground: à¤\95à¥\8dरà¥\80डाà¤\82à¤\97ण
           recreation_ground: करमणुक मैदान
           swimming_pool: जलतरण तलाव
           track: धाव मार्ग
           water_park: जलोद्यान
+        military: 
+          barracks: बराकी
         natural: 
           beach: किनारा
+          cape: भूशिर
+          cliff: कडा
+          dune: धन्व
+          feature: रचना
           forest: वन
           geyser: उष्ण झरा
-          glacier: à¤¹à¤¿à¤®à¤¨à¤\97
-          heath: à¤\86रà¥\8bà¤\97à¥\8dय
+          glacier: à¤¹à¤¿à¤®à¤¨à¤¦à¥\80
+          heath: à¤®à¤¾à¤³à¤°à¤¾à¤¨
           hill: टेकडी
           island: बेट
-          land: à¤\9cमि
+          land: à¤\9cमà¥\80
           marsh: पाणथळ
-          mud: à¤®à¤¾à¤¤à¥\80
+          mud: à¤\9aिà¤\96ल
           peak: शिखर
           point: बिंदू
           reef: प्रवाली
@@ -428,13 +496,17 @@ mr:
           valley: दरी
           volcano: ज्वालामुखी
           water: पाणी
+          wood: जंगल
         office: 
           accountant: लेखापाल
+          architect: वास्तुविशारद
           company: कंपनी
-          employment_agency: à¤¨à¥\87मणà¥\82à¤\95 à¤¸à¤\82सà¥\8dथा
+          employment_agency: à¤¸à¥\87वायà¥\8bà¤\9cन à¤\95à¥\87à¤\82दà¥\8dर
           government: सरकारी कार्यालय
           insurance: विमा कार्यालय
-          lawyer: वकिल
+          lawyer: वकील
+          ngo: अशासकीय संस्थेचे कार्यालय
+          travel_agent: प्रवास अभिकरण
           "yes": कार्यालय
         place: 
           airport: विमानतळ
@@ -442,26 +514,30 @@ mr:
           country: देश
           county: तालुका
           farm: मळा
+          hamlet: वाडी
           house: घर
           houses: घरे
           island: बेट
+          islet: द्वीपक
           locality: पेठ
           municipality: नगरपालिका
+          neighbourhood: परिसर
           postcode: पोस्टसंकेत
           region: प्रांत
           sea: समुद्र
           state: राज्य
           subdivision: उपविभाग
-          unincorporated_area: असमावेशित क्षेत्र
+          suburb: उपनगर
+          unincorporated_area: असमाविष्ट क्षेत्र
           village: खेडे
         railway: 
-          abandoned: à¤¤à¥\8dयाà¤\97लà¥\87लà¥\80 à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87
-          construction: à¤¬à¤¾à¤\82धà¤\95ामाà¤\82तरà¥\8dà¤\97त à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87
+          abandoned: à¤¤à¥\8dयà¤\95à¥\8dत à¤²à¥\8bहमारà¥\8dà¤\97
+          construction: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dमाणाधà¥\80न à¤²à¥\8bहमारà¥\8dà¤\97
           disused: अनुपयोगीत रेल्वे
           disused_station: अनुपयोगीत रेल्वे स्थानक
           funicular: हवाई रज्जुमार्ग
           halt: रेल्वे स्थानक
-          historic_station: à¤\8fतिहासिक रेल्वे स्थानक
+          historic_station: à¤\90तिहासिक रेल्वे स्थानक
           junction: रेल्वे संधिस्थान
           level_crossing: समतल मार्गपारण
           light_rail: हलकी रेल्वे
@@ -469,12 +545,12 @@ mr:
           monorail: एकलरेल
           narrow_gauge: नॅरो गेज रेल्वे
           platform: रेल्वे फलाट
-          preserved: à¤¸à¤\82रà¤\95à¥\8dषित à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87
-          proposed: à¤ªà¥\8dरसà¥\8dतावित à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87मार्ग
+          preserved: à¤¸à¤\82रà¤\95à¥\8dषित à¤²à¥\8bहमारà¥\8dà¤\97
+          proposed: à¤ªà¥\8dरसà¥\8dतावित à¤²à¥\8bहमार्ग
           station: रेल्वे स्थानक
           stop: रेल्वे थांबा
-          subway: à¤\89पमारà¥\8dà¤\97 à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87स्थानक
-          subway_entrance: à¤\89पमारà¥\8dà¤\97 प्रवेश
+          subway: à¤®à¥\87à¤\9fà¥\8dरà¥\8b स्थानक
+          subway_entrance: à¤®à¥\87à¤\9fà¥\8dरà¥\8b à¤¸à¥\8dथानà¤\95 प्रवेश
           switch: रेल्वे बिंदू
           tram: ट्राममार्ग
           tram_stop: ट्राम स्थानक
@@ -489,8 +565,8 @@ mr:
           butcher: खाटीक
           car: कार दुकान
           car_parts: कार सुटेभाग
-          car_repair: à¤\95ार à¤¸à¥\81धार
-          carpet: à¤¸à¥\81तार
+          car_repair: à¤\95ार à¤¦à¥\81रà¥\81सà¥\8dतà¥\80
+          carpet: à¤\97ालिà¤\9aाà¤\9aà¥\87 à¤¦à¥\81à¤\95ान
           chemist: औषधविक्रेता
           clothes: कपडा दुकान
           computer: संगणक दुकान
@@ -515,7 +591,7 @@ mr:
           music: संगीत दुकान
           optician: चश्मेवाला
           pet: पाळीवप्राणी दुकान
-          pharmacy: à¤\94षधà¥\80
+          pharmacy: à¤\94षधालय
           photo: फोटो दुकान
           salon: केशकर्तनालय
           stationery: लेखनसामग्री दुकान
@@ -543,20 +619,33 @@ mr:
           canal: कालवा
           connector: जलमार्ग अनुबंधक
           dam: धरण
+          dock: गोदी
           drain: जलनिष्कास
           lock: ताळे
           mineral_spring: खनिजयूक्त झारा
+          mooring: नौबंध
           rapids: जलदधारा
           river: नदी
           riverbank: नदीकाठ
           stream: प्रवाह
           waterfall: धबधबा
+          weir: बंधारा
+  help_page: 
+    help: 
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    welcome: 
+      title: ओएसएम वर स्वागत आहे
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
   javascripts: 
     close: बंद करा
     map: 
       layers: 
-        data: à¤®à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤à¥\80à¤\9aà¥\80 à¤\86à¤\96णà¥\80 à¤\95रा
-        header: à¤¸à¥\8dतराà¤\82à¤\9aà¥\80 à¤\86à¤\96णà¥\80 à¤\95रा
+        data: à¤¨à¤\95ाशावरà¥\80ल à¤®à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤à¥\80
+        header: à¤¨à¤\95ाशाà¤\9aà¥\87 à¤¸à¥\8dतर
       locate: 
         popup: आपण या बिंदूपासून {distance}{unit}च्या परिघात  आहात
         title: माझे ठिकाण दाखवा
@@ -567,28 +656,52 @@ mr:
       image: चित्र
       link: दुवा किंवा एच टी एम एल
       long_link: दुवा
-      scale: "मà¥\8bà¤\9cपà¤\9fà¥\8dà¤\9fà¥\80:"
+      scale: "पà¥\8dरमाण:"
       short_link: लघु-दुवा
       title: सहभाग करा
       view_larger_map: मोठा नकाशा बघा
   layouts: 
+    about: आमच्याबद्दल
+    community: समुदाय
+    community_blogs: अनुदिनी
+    community_blogs_title: ओपनस्ट्रीटमॅप समुदायाच्या सदस्यांच्या अनुदिनी
+    copyright: प्रताधिकार
     data: माहिती
     edit: संपादन करा
+    edit_with: "%{editor} वापरून संपादन करा"
+    export: निर्यात
     export_data: माहिती निर्यात
+    foundation: प्रतिष्ठान
+    foundation_title: ओपनस्ट्रीटमॅप फाउंडेशन
+    gps_traces: GPS अनुरेख
     help: साहाय्य
     history: इतिहास
-    home: स्वगृह
+    home: स्वगृही जा
     intro_2_create_account: सदस्यखाते तयार करा
-    log_in: "\nसनोंद-प्रवेश करा"
-    log_in_tooltip: अस्तित्वात असणाऱ्या खात्याने सनोंद प्रवेश करा
+    intro_header: ओपनस्ट्रीटमॅपवर स्वागत आहे!
+    intro_text: ओपनस्ट्रीटमॅप हा जगाचा नकाशा आहे, जो आपल्यासारख्या लोकांनी तयार केला आहे, व जो खुल्या परवान्यांतर्गत वापरास मुक्त आहे.
+    learn_more: अधिक जाणून घ्या
+    log_in: सनोंद-प्रवेश
+    log_in_tooltip: वर्तमान खात्याने सनोंद-प्रवेश करा
     logo: 
       alt_text: ओपनस्ट्रीटमॅप संकेतचित्र
     logout: सनोंद-निर्गम
-    sign_up_tooltip: संपादनासाठी खाते खोला
+    more: अधिक
+    partners_ic: इम्पिरियल कॉलेज लंडन
+    sign_up: नोंदणी करा
+    sign_up_tooltip: संपादनासाठी खाते उघडा
+    start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
   license_page: 
+    foreign: 
+      title: ह्या भाषांतराबद्दल
     legal_babble: 
-      contributors_title_html: आमचे योगदानकर्ते
+      contributors_title_html: आमचे योगदाते
+      credit_title_html: ओपनस्ट्रीटमॅपला श्रेय कसे द्यावे
+      infringement_title_html: प्रताधिकार भंग
+      title_html: प्रताधिकार व परवाना
     native: 
+      mapping_link: नकाशा आरेखन सुरु करा
+      native_link: मराठी आवृत्ती
       title: या पानाबद्दल
   message: 
     delete: 
@@ -611,10 +724,10 @@ mr:
     new: 
       back_to_inbox: अंतर्पेटीकडे परत
       body: मायना
-      limit_exceeded: à¤\86पण à¤¨à¥\81à¤\95तà¥\87à¤\9a à¤\86त à¤\85नà¥\87à¤\95 à¤¸à¤\82दà¥\87श à¤ªà¤¾à¤ à¤µà¤¿à¤²à¥\87त.अधिक पाठविण्यापूर्वी अंमळ थांबा.
-      message_sent: à¤¸à¤\82दà¥\87श à¤ªà¤¾à¤ à¤µà¤¿à¤£à¥\8dयात à¤\86ला
+      limit_exceeded: à¤\86पण à¤¨à¥\81à¤\95तà¥\87à¤\9a à¤\85नà¥\87à¤\95 à¤¸à¤\82दà¥\87श à¤ªà¤¾à¤ à¤µà¤¿à¤²à¥\87अधिक पाठविण्यापूर्वी अंमळ थांबा.
+      message_sent: संदेश पाठविला
       send_button: पाठवा
-      send_message_to: " %{name}ला नविन संदेश पाठवा"
+      send_message_to: "%{name}ला नवीन संदेश पाठवा"
       subject: विषय
       title: संदेश पाठवा
     no_such_message: 
@@ -652,31 +765,31 @@ mr:
     key: 
       table: 
         entry: 
-          admin: à¤ªà¥\8dरशासà¤\95िय à¤¸à¤¿मा
+          admin: à¤ªà¥\8dरशासà¤\95à¥\80य à¤¸à¥\80मा
           allotments: वाटप
           apron: 
             1: अग्र
           cable: 
-            - à¤\95à¥\87बल à¤\95ार
+            - à¤°à¤\9cà¥\8dà¤\9cà¥\81मारà¥\8dà¤\97
             - खुर्ची उद्वाहन
           cemetery: दफनभूमी
           centre: क्रिडा केंद्र
           commercial: वाणिज्यिक क्षेत्र
-          construction: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dमाणाधिन à¤°à¤¸à¥\8dता
+          construction: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dमाणाधà¥\80न à¤°à¤¸à¥\8dतà¥\87
           cycleway: सायकल मार्ग
           farm: मळा
-          footway: à¤ªà¤¾à¤¦à¤ªà¤¥
+          footway: पदपथ
           forest: वन
           golf: गोल्फ कोर्स
           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
           lake: 
             - तलाव
-            - à¤\9cलसाठा
-          motorway: à¤®à¥\8bà¤\9fरमार्ग
+            - à¤\9cलाशय
+          motorway: à¤¦à¥\8dरà¥\81तà¤\97तà¥\80मार्ग
           park: उद्यान
           primary: प्राथमिक रस्ता
-          rail: à¤°à¥\87लà¥\8dवà¥\87
-          resident: à¤°à¤¹िवासी क्षेत्र
+          rail: à¤²à¥\8bहमारà¥\8dà¤\97
+          resident: à¤¨िवासी क्षेत्र
           runway: 
             - विमानतळ धावपट्टी
             - खेचमार्ग
@@ -684,7 +797,7 @@ mr:
             - शाळा
             - विद्यापीठ
           station: रेल्वे स्थानक
-          subway: à¤\89पमारà¥\8dà¤\97
+          subway: à¤®à¥\87à¤\9fà¥\8dरà¥\8b
           summit: 
             1: शिखर
           tram: 
@@ -702,6 +815,9 @@ mr:
     sidebar: 
       close: बंद करा
       search_results: शोध निकाल
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e %B %Y, %H:%M ला"
   user: 
     confirm: 
       heading: आपले विपत्र तपासा!
@@ -720,7 +836,7 @@ mr:
       title: संपादन करण्यास वेळ नाही?टिप्पणी जोडा!
     basic_terms: 
       node_html: <strong>निस्पंद</strong>म्हणजे नकाशावरील एक बिंदू, जो एखाद्या एकट्या उपहारगृहासमान किंवा झाडासारखा असतो.
-      title: नकाशा आरेखनास मूळ अटी
+      title: नकाशा आरेखनासाठीच्या मूलभूत संज्ञा
     questions: 
       title: काही प्रश्न?
     start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
index f84882804d02f7dfca1c9dc6f9b903eb735b0518..d1fe79160a7ff63bb7cafc01e9448ee2485a431a 100644 (file)
@@ -357,6 +357,7 @@ nl:
           description: Extra bronnen die worden vermeld op de OpenStreetMapwiki
           title: Andere bronnen
         overpass: 
+          description: Dit selectiekader downloaden van een kopie van de database van OpenStreetMap
           title: Overpass API
         planet: 
           description: Regelmatig bijgewerkte kopieën van de volledige OpenStreetMap database
@@ -1027,6 +1028,7 @@ nl:
         title: Voorbeeld naamsvermelding
       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Bevat gegevens van de\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stad Wenen</a> (onder\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> en\nLand Tirol (onder <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT met aanvullingen</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bevat gegevens van\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\nResources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\nResources Canada), en StatCan (Geography Division,\nStatistics Canada)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Finland</strong>: bevat gegevens van de topografische database van het nationaal kadaster van Finland en andere gegevensverzamelingen, onder de licentie <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
       contributors_footer_1_html: "Voor meer gegevens over deze en andere bronnen die gebruikt zijn\nvoor het verbeteren van OpenStreetMap, kunt u de <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">pagina met Bijdragers</a>\nop de OpenStreetMap Wiki raadplegen."
       contributors_footer_2_html: "Opname van gegevens in OpenStreetMap betekent niet dat de originele\ngegevensverstrekker OpenStreetMap ondersteunt, enige vorm van garantie geeft, of\naansprakelijkheid aanvaardt."
       contributors_fr_html: "<strong>Frankrijk</strong>: Bevat gegevens van\nDirection Générale des Impôts."
index 487ae6377b106690ba92493ef1448833a3ca8c30..acff6be4f410f534a4395373d04121ad13c37157 100644 (file)
@@ -16,6 +16,7 @@
 # Author: Przemub
 # Author: RafalR
 # Author: Rezonansowy
+# Author: RicoElectrico
 # Author: Soeb
 # Author: Sp5uhe
 # Author: Ty221
@@ -35,6 +36,7 @@ pl:
     open_data_html: "OpenStreetMap to <i>otwarte dane</i>: możesz używać ich jak tylko chcesz pod warunkiem, że dodasz, że pochodzą one z  OpenStreetMap i jego członków. Jeśli zmienisz lub stworzysz coś na podstawie tych danych możesz je dystrybuować, ale tylko na tej samej licencji. Zobacz <a href='%{copyright_path}'>Prawa autorskie i licencja</a> by zobaczyć szczegóły."
     open_data_title: Otwarte dane
     partners_title: Partnerzy
+    used_by: "%{name} dostarcza dane mapowe dla setek stron internetowych, aplikacji oraz urządzeń"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -139,6 +141,9 @@ pl:
     edited_by_html: Edytowane <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
     in_changeset: Zestaw zmian
     no_comment: (bez komentarza)
+    node: 
+      history_title: "Historia węzła: %{name}"
+      title: "Węzeł: %{name}"
     not_found: 
       sorry: "Przepraszamy, %{type} #%{id} nie został znaleziony."
       type: 
@@ -150,10 +155,10 @@ pl:
       closed_by: "Zamknięta przez: %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>"
       closed_title: "Rozwiązana uwaga #%{note_name}"
       hidden_title: "Ukryta uwaga #%{note_name}"
-      new_note: Nowa notatka
+      new_note: Nowa uwaga
       open_by: "Utworzona przez: %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>"
-      open_title: "Nierozwiązana notatka #%{note_name}"
-      title: "Notatka: %{id}"
+      open_title: "Nierozwiązana uwaga #%{note_name}"
+      title: "Uwaga: %{id}"
     part_of: Wchodzi w skład
     redacted: 
       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
@@ -163,7 +168,9 @@ pl:
         relation: relacja
         way: droga
     relation: 
-      members: Uczestnicy
+      history_title: "Historia relacji: %{name}"
+      members: Członkowie
+      title: "Relacja: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
@@ -191,7 +198,9 @@ pl:
     view_details: Wyświetl szczegóły
     view_history: Wyświetl historię
     way: 
+      history_title: "Historia drogi: %{name}"
       nodes: Węzły
+      title: "Droga: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonim
@@ -902,7 +911,7 @@ pl:
         standard: Podstawowa
         transport_map: Transport publiczny
       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
-      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Przekaż Dotację</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Przekaż darowiznę</a>
       layers: 
         data: Dane mapy
         header: Warstwy mapy
@@ -910,6 +919,7 @@ pl:
         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
         title: Warstwy
       locate: 
+        popup: Jesteś w promieniu {distance} {unit} od tego punktu
         title: Pokaż moje położenie
       zoom: 
         in: Powiększ
@@ -933,6 +943,7 @@ pl:
       embed: HTML
       format: "Format:"
       image: Obraz
+      image_size: Obraz będzie pokazywał standardową warstwę w rozdzielczości
       include_marker: Dołącz pinezkę
       link: Link lub HTML
       long_link: Link
@@ -1030,7 +1041,7 @@ pl:
     native: 
       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
       native_link: wersji po polsku
-      text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
+      text: Przeglądasz angielską wersję strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
       title: O stronie
   message: 
     delete: 
@@ -1783,6 +1794,7 @@ pl:
       my comments: moje komentarze
       my diary: mój dziennik
       my edits: moje zmiany
+      my messages: moje wiadomości
       my notes: moje uwagi
       my profile: mój profil
       my settings: moje ustawienia
index b3c447c1c0099238c8aa0395839797a5f7c64c3c..f1cec40dcaceeeab71e95e591167bd37b34cf4c8 100644 (file)
@@ -147,6 +147,7 @@ ru:
     download_xml: Скачать XML
     edited_by_html: Отредактировано <abbr title='%{title}'>%{time} назад</abbr> пользователем %{user}
     in_changeset: Пакет правок
+    location: "Географическое положение:"
     no_comment: (комментарий отсутствует)
     node: 
       history_title: "История точки: %{name}"
@@ -1246,6 +1247,7 @@ ru:
       invalid: Токен авторизации недействителен.
       title: Сбой запроса авторизации
     oauthorize_success: 
+      allowed: Вы предоставили приложению %{app_name} доступ к вашей учётной записи.
       title: Запрос на авторизацию разрешён
       verification: "Проверочный код: %{code}."
     revoke: 
@@ -1807,6 +1809,7 @@ ru:
       my comments: Мои комментарии
       my diary: Мой дневник
       my edits: Мои правки
+      my messages: Мои сообщения
       my notes: Мои заметки
       my profile: Мой профиль
       my settings: Мои настройки
index e5620ebdbff3399c89b42c7ed7a6b5f843d90001..df8d7e6a4e4b851658b3a8ce21819cd1b47faac3 100644 (file)
@@ -947,9 +947,9 @@ sv:
     notes: 
       new: 
         add: Lägg till anteckning
-        intro: För att förbättra kartan visas den information du skriver in för andra karterare. Var så noga och beskrivande som möjligt när du positionerar markören och skriver din anteckning nedan.
+        intro: För att förbättra kartan visas den information du skriver in för andra karterare. Var så noga och beskrivande som möjligt när du positionerar markören till korrekt position och skriver din anteckning nedan.
       show: 
-        anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare som bör bekräftas oberoende.
+        anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare vilka bör bekräftas oberoende av varandra.
         comment: Kommentera
         comment_and_resolve: Kommentera och Avklara
         hide: Göm
@@ -1011,6 +1011,7 @@ sv:
     make_a_donation: 
       text: Donera
       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
+    more: Mer
     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då nödvändigt databasunderhåll pågår.
     osm_read_only: OpenStreetMap-databasen är skrivskyddad just nu, då nödvändigt databasunderhåll pågår.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -1612,7 +1613,7 @@ sv:
         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: vad är detta?
-        heading: "Publik redigering:"
+        heading: "Offentlig redigering:"
       public editing note: 
         heading: Offentlig redigering
         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
@@ -1812,6 +1813,7 @@ sv:
       my comments: Mina kommentarer
       my diary: Min dagbok
       my edits: Mina redigeringar
+      my messages: Mina meddelanden
       my notes: Mina kartanteckningar
       my profile: Min profil
       my settings: Mina inställningar
@@ -1853,7 +1855,7 @@ sv:
       title: Blockeringar på %{name}
     create: 
       flash: Upprättade en blockering av användare %{name}.
-      try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
+      try_contacting: Försök att kontakta användaren och ge användaren rimlig tid att svara innan du blockerar.
       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
     edit: 
       back: Visa alla blockeringar
@@ -1883,10 +1885,10 @@ sv:
       heading: Skapa blockering på %{name}
       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
-      reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så så många detaljer som du kan om situationen med vetskapen att meddelandet kommer vara offentligt i bakhuvudet. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
+      reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt och ge så så många detaljer som du kan om situationen. Men ha i bakhuvudet att meddelandet kommer vara offentligt. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
       submit: Skapa blockering
       title: Skapa blockering på %{name}
-      tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett honom sluta.
+      tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett användaren sluta.
       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på dessa meddelanden.
     not_found: 
       back: Tillbaka till index
@@ -1948,7 +1950,7 @@ sv:
     revoke: 
       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
       confirm: Bekräfta
-      fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
+      fail: Kunde inte återkalla rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att både användaren och rollen är korrekta.
       heading: Bekräfta återkallning av roll
       title: Bekräfta återkallning av roll
   welcome_page: 
index 4ad76883a824397128d3a2ad0c9c88ecc247059a..9eed976c12ba6e8e37c1b4ad9ea580c92dd544d6 100644 (file)
@@ -138,7 +138,7 @@ uk:
     download_xml: Завантажити XML
     edited_by_html: Змінено <abbr title='%{title}'>%{time} тому</abbr> учасником %{user}
     in_changeset: Набір змін
-    location: "Ð\9cÑ\96Ñ\81Ñ\86езнаÑ\85одженнÑ\8f:"
+    location: "Ð\9aооÑ\80динаÑ\82и:"
     no_comment: (без коментарів)
     node: 
       history_title: "Історія точки: %{name}"
@@ -362,8 +362,8 @@ uk:
           description: Додаткові джерела перераховані у вікі OpenStreetMap
           title: Інші джерела
         overpass: 
-          description: Завантажити цю обмежувальну рамку з дзеркала бази даних OpenStreetMap
-          title: Переступити API
+          description: Завантажити дані з габаритного прямокутника з дзеркала бази даних OpenStreetMap
+          title: Overpass API
         planet: 
           description: Регулярно оновлювані копії усієї бази даних OpenStreetMap
           title: Планета OSM
@@ -960,13 +960,13 @@ uk:
       embed: HTML
       format: "Формат:"
       image: Зображення
-      image_size: Зображення буде містити стандартний шар у
-      include_marker: Ð\92клÑ\8eÑ\87ати маркер
+      image_size: Зображення буде містити стандартний шар
+      include_marker: Ð\94одати маркер
       link: Посилання або HTML
       long_link: Посилання
       paste_html: HTML-код для вбудування у сайт
       scale: "Масштаб:"
-      short_link: Коротке посилання
+      short_link: Кор.посил.
       short_url: Скорочене URL-посилання
       title: Поділитись
       view_larger_map: Переглянути більшу мапу
@@ -1033,6 +1033,7 @@ uk:
         title: Приклад зазначення авторства
       contributors_at_html: "<strong>Австрія</strong>: дані від\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (на умовах ліцензії\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> та Земля Тіроль (на умовах <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT з виправленнями</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Канада</strong>: дані від GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Департамент природних ресурсів Канади), CanVec (&copy; Департамент природних ресурсів Канади), та StatCan (Відділ Географії, Статистичне відомство Канади)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Фінляндія</strong>: містить дані з топографічної бази даних Національної земельної служби Фінляндії та інші набори даних на умовах ліцензії\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
       contributors_footer_1_html: Щоб отримати більш докладну інформацію про ці та інші джерела, що були використані для покращення мапи OpenStreetMap, будь ласка, перегляньте сторінку  <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учасники</a> у OpenStreetMap Вікі.
       contributors_footer_2_html: "  Включення даних до OpenStreetMap не означає, що постачальник\n  цих даних якимось чином підтримує OpenStreetMap, надає\n  які-небудь гарантії чи бере на себе якусь  відповідальність."
       contributors_fr_html: "<strong>Франція</strong>: Дані отримані від Direction Générale des Impôts (Генеральне управління з оподаткування)."
@@ -1365,7 +1366,7 @@ uk:
         copyright: Авторські права за OpenStreetMap та його учасниками на умовах відкритої ліцензії
       permalink: Постійне посилання
       remote_failed: Редагування не вдалося — переконайтеся, що JOSM або Merkaartor завантажений та втулок дистанційного керування увімкнений.
-      shortlink: Коротке посилання
+      shortlink: Кор.посил.
     key: 
       table: 
         entry: 
index adeea31a460efccc7cf5555e00f3838ccb30a500..78f25de3561a35381c5332b2d294faa090de1000 100644 (file)
@@ -123,6 +123,7 @@ vi:
     download_xml: Tải về XML
     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
     in_changeset: Bộ thay đổi
+    location: "Vị trí:"
     no_comment: (không miêu tả)
     node: 
       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
@@ -332,6 +333,7 @@ vi:
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       too_large: 
+        advice: "Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng một trong những nguồn bên dưới:"
         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
         geofabrik: 
           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
@@ -342,6 +344,9 @@ vi:
         other: 
           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
           title: Nguồn Khác
+        overpass: 
+          description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
+          title: Overpass API
         planet: 
           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
           title: Quả đất OSM
@@ -986,6 +991,7 @@ vi:
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
+    more: Thêm
     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -1785,6 +1791,7 @@ vi:
       my comments: Bình luận của Tôi
       my diary: Nhật ký của Tôi
       my edits: Đóng góp của Tôi
+      my messages: Hộp Tin nhắn
       my notes: Ghi chú của Tôi
       my profile: Trang của Tôi
       my settings: Tùy chọn
index 35ff0b8a82df3caccd5ac81c7696addc9e2f158d..b3d1d5cc8009f079d6fa3bcec67adf3d54cc2017 100644 (file)
@@ -21,6 +21,7 @@ zh-CN:
   about_page: 
     community_driven_title: 社区驱动
     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>贡献者
+    local_knowledge_title: 本地知识库
     open_data_title: 开放数据
     partners_title: 合作伙伴
   activerecord: 
@@ -107,15 +108,24 @@ zh-CN:
       feed: 
         title: 变更集%{id}
         title_comment: 变更集%{id} - %{comment}
+      node: 节点 (%{count})
+      node_paginated: 节点 (%{x}-%{y} / %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
       title: 变更集:%{id}
     closed: 关闭于
+    closed_by_html: 关闭于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>,由%{user}
+    closed_html: 关闭于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>
     containing_relation: 
       entry: 关系%{relation_name}
       entry_role: 关系%{relation_name}(作为%{relation_role})
     created: 创建于
+    created_by_html: 创建于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>,由%{user}
     created_html: 创建于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>
+    deleted_by_html: 删除于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>,由%{user}
+    download_xml: 下载XML
+    edited_by_html: 编辑于<abbr title='%{title}'>%{time}前</abbr>,由%{user}
     in_changeset: 变更集
+    location: 位置:
     no_comment: (无评论)
     not_found: 
       sorry: "对不起,无法找到 %{type} #%{id}。"
@@ -165,6 +175,8 @@ zh-CN:
     version: 版本
     view_details: 查看详情
     view_history: 查看历史
+    way: 
+      nodes: 节点
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: 匿名
@@ -960,6 +972,7 @@ zh-CN:
     make_a_donation: 
       text: 捐款
       title: 通过捐款支持OpenStreetMap
+    more: 更多
     osm_offline: 由于正在进行基本的数据库维护工作,OpenStreetMap数据库目前处于脱机状态。
     osm_read_only: 由于正在进行基本的数据库维护工作,OpenStreetMap数据库目前处于只读模式。
     partners_bytemark: Bytemark主机
@@ -1768,6 +1781,7 @@ zh-CN:
       my comments: 我的评论
       my diary: 我的日记
       my edits: 我的编辑
+      my messages: 我的消息
       my notes: 我的注释
       my profile: 我的资料
       my settings: 我的设置